Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts Anders Johan Møller-Lund 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1"

Transkript

1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1

2 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El- og varmeforsyningen skal være 100% baseret på vedvarende energi 2050: 100% vedvarende energi: landvind - havvind - meget vind - biomasse og så alt det andet Danmark skal være et lavemissionssamfund (Politisk målsætning i forbindelse med klimaloven) Prioriteringerne i energiaftalen: Energiselskaber sparer 12,2 PJ årligt Stop for olie- og naturgasfyr i nye bygninger fra 2013, stop for oliefyr i eksisterende bygninger fra 2016 Vindkraft: MW kyst- og havmølle og MW landmøller ( MW) Affaldsforbrænding skal reduceres Økonomisk effektivisering i energisektoren 2

3 Kommuner og lokale forsyninger har en stor rolle at spille Strategisk energiplanlægning (SEP) skal understøtte kommunerne i planlægning af energisystemet, så der sker en samfundsmæssig energieffektiv udnyttelse af potentialet for energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi. Formålet med kommunal strategisk energiplanlægning er at fremme omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. 2 vejledninger til kommunerne på området Kortlægning og datafangst Systemændringer og scenarieanalyser 3

4 Business-Fyn (Fyens Stiftstidende) 24/2-15 4

5 Partnerne Stærkt partnerskab, med væsentlige energiaktører, landbruget, SDU, Udvikling Fyn og kommuner 5

6 Visionen Skabe fælles Fynsk forståelse for den nationale energipolitik inkl. rammer, samt forståelse for energiplanlægningen på tværs af sektorgrænser (kommuner, energi, affald, transport, landbrug og industri) Klare anbefalinger, der kan ligge til grund for lokale politiske beslutninger, beslutninger hos forsyningsselskaber og deres bestyrelser, samt hos erhverv og landbruget Konkrete projekter Koordinering på tværs, så vi undgår suboptimeringer og fejlinvesteringer 6

7 Udbytte af Energiplan Fyn Kommunen Input til Kommuneplanen (kommende og eventuelle tillæg) kommuneplanstillæg biogas Vindmølleplanlægning Input til varmeplanlægning Projektgodkendelse Private selskaber Input til investeringsplanlægning, OPI - OPP - offentlig privat samarbejde, konkrete projekter Input til affaldsplanlægningen genanvendelse / energianvendelse af affald Input til en række andre planer, f.eks. beskæftigelse- og erhvervsplanlægning Forsyningsselskaberne Input og beslutningsgrundlag for moderniserings- og investeringsplanlægning samt energibesparelsesforpligtigelserne 7

8 Opgaven 1. fase: Potentialer Forståelse for nuværende rammer og lokale forhold/ udfordringer 3. fase: Udarbejdelse af anbefalinger samt forslag til no regret løsninger Kort sigt (2020) Længere sigt (2035) Langt sigt (2050) 2. fase: Forståelse og fælles billede af hvad fremtiden kan bringe 8

9 Centrale erkendelser fra de nationale analyser Det er teknisk muligt at omstille til Vedvarende Energi dog med forskellig modenhed af den forudsatte teknologi Det er økonomisk realistisk og stort set samme samfundsøkonomi uanset scenarie Fossilt system 130 mia kr./år versus VE el/brint system 140 mia kr./år => fossilt system ca kr/prs./år versus VE el/brint system ca kr./prs./år Forskel = 0,5% af Danmarks bruttonationalprodukt Potentielle side-effekter og side-gevinster ikke indregnet (fx grøn eksport) Transportsektoren udgør over halvdelen af omkostningen og det dominerende biomasse forbrug Biomasse ressourcer er begrænsede Forbruget i et dansk VE system er højt sammenlignet med gennemsnitlig tilgængelig biomasse globalt uanset scenarie Udskiftning tager tid Levetider ved ny-etablering: lastbil 8 år, bil 16 år, varmepumpe 20 år, k/v værk 25 år, havvindmølle 25 år, kraftværk 40 år 9

10 Scenarier for vedvarende energi Energistyrelsen 2014, Syddansk Universitet 2014, Ålborg Universitet 2011, IDA 2010, Klimakomissionen 2010, Energinet.dk Tre forskellige grundscenarier: Biobrændsler Elektrificering Brint Alm. el-forbrug Små FV-net Store FV-net Individuel varme Proces -varme Let/kort transport Tung/lang transport 10

11 Bud på hvordan brint-scenariet udmønter sig i 2050 på Fyn 11

12 Lokal og regional energiplanlægning Spørg ikke, hvordan kommunen bliver CO2 neutral eller selvforsynende med energi - det kan føre til uheldige suboptimeringer Spørg i stedet, hvad kommunens særlige karakter er i et energisystem, og hvad kommunens særlige roller er i optimeringen af det samlede system 12

13 Fyns særlige karakter og rolle Potentialer Landets mest forgrenede gasnet med det laveste tryk Godt potentiale for biogas Et af landets største fjernavrmenet med gode tilsejlingsforhold mulighed for biobrændstoffabrik på sigt Mange decentrale fjernvarmenet gode muligheder for at udnytte overskudsvarme og varmepumper Mange kystbyer potentiale for varmepumper baseret på havvand Særlig viden hos virksomheder og SDU Udfordringer Udfasning af naturgas og individuelle oliefyr Mange decentrale V og KVværker, deres overlevelse efter 2018 Gartnerisektoren Større befolkningstæthed end landet som gennemsnit færre tyndt befolket områder Vindmøller på land Lidt færre land-vindmøller en landsgennemsnit Infrastruktur der støtter op om elektrificering Eksisterende netværker blandt kommuner og forsyninger 13

14 Slut med sektorløsninger, der ikke tager hensyn til hele systemet 14

15 Projektets fokus på fjernvarme Kortlægning: Indledende kortlægning af fjernvarme- og gasnet på Fyn Udarbejdede projekter (SDU): Fremtiden for fjernvarme på Fyn Strategisk analyse af energiplanlægningen for Fjernvarme Fyn Fjernvarmeværkernes betydning i det endelige energisystem Analyse af NFS (Nyborg Forsyningsselskab) Kommende projekter (SDU): Optimering af fjernvarme under fremtidige rammebetingelser (Fjernvarme Fyn) Fremtiden for Svendborg Fjernvarmeforsyning Geotermisk energi i det danske fjernvarmesystem Strategisk energiplanlægning, scenariearbejde og forretningsmodeller (Herslev) Kommende projekter (kommuner og EMD) Kortlægning og proces for bredere udnyttelse af overskudsvarme Muligheder for transmissionsledninger mellem fjernvarmenet Udbredelse af fjernvarme i naturgas- og olieopvarmede områder Etablering af lavtemperatur fjernvarme (4 GDH Aalborg Universitet) Varmepumper i område 4 (fjernvarme uden rør) 15

16 Ikke kun energipolitik - men også erhvervspolitik Energipolitikken Optimal udnyttelse af Fynske ressourcer Fynske arbejdspladser Bedst mulig samspil mellem landbrug, affaldsog energisektoren Langsigtet satsning - satsning på områder, hvor 'politikken' er sikker, også på lang sigt Erhvervspolitikken Vedvarende energi og energibesparelser indeholder væsentlige potentialer for: landbrug bygge- og anlæg industrisektoren infrastruktur Antal arbejdspladser arbejdsplads her = arbejdspladser her transport Kilde RUC og Danmarks statistik 16

17 Projektets fremskridt indtil nu Rapporter/viden: Projekter fra studerende på SDU 3 baggrundsrapporter om vind-, biomassepotentialer og infrastruktur Udkast til vision og scenarier for Fyn (29/1-15) Seminarer og konferencer: Dialogmøde med fynske fjernvarmeselskaber (12/11-13) Erfaringsudveksling med andre SEP-projekter på nationalt seminaret Kick-off (10/4-14) Kortlægnings workshop (i samarbejde med Regionen, 10/4-14) Seminar om græs til biogas (3/9-14) Workshop for fjernvarmeselskaber i regionen (i samarbejde med Region Syddanmark, planlagt til 30/10-14) Politisk konference (5/2-15) Kommunikation: 5 artikler om projektet i forskellige tidsskrifter Hjemmeside 17

18 Proces de kommende 4 måneder Politisk inddragelse, debat i alle byråd/kommunalbestyrelser på Fyn Konference om fremtidig organisering af energiplanlægningen (ca. maj måned) Afsluttende rapporter/dokumenter 18

19 Projektkoordinator Anders Johan Møller-Lund

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr.

VARMEPLAN. Hovedstaden. Varmeplan Hovedstaden 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014. Nyhedsbrev nr. Nyhedsbrev nr. 10 - oktober 2014 Varmeplan 3 nu afsluttet med velbesøgt seminar den 7. oktober 2014 Der var stor interesse for fjernvarmens fremtid i hovedstaden på projektets afslutningsseminar den 7.

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM 1 Forord e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af:

Styregruppen for masterplanprocessen har bestået af: Udarbejdet af konsulentfirmaet SRC International, repræsenteret ved Thorkild Kristensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen i samarbejde med Energiplangruppen og ProjectZero s styregruppe for masterplanprocessen.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025.

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. Bornholms Energistrategi 2025. Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø 2008 Titel: Tekst og fotos: Produktion: Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere