Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offerrådgivningen i Fyns Politikreds"

Transkript

1 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade Odense C Telefon: Direkte: Lokal: Forslag til styrkelse af indsatsen omkring Offerrådgivningen i Fyns Politikreds Truels Schultz Ansvaret for Fyns Politis indsats i samspillet med offerrådgivningen i Fyns Politikreds er nu placeret i Ledelsessekretariatet og jeg er udpeget som Fyns Politis kontaktperson til formændene for bestyrelserne til offerrådgivningerne i Fyns Politikreds. Offerrådgivningen i Fyns Politikreds er opdelt i 2 områder: Offerrådgivningen, der omfatter kommunerne Odense, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Middelfart og Nyborg Kommuner. Formand Kirsten Yde Offerrådgivningen, der omfatter Svendborg, Fåborg Midtfyn, Ærø og Langeland kommuner. Formand Inger Bæk. Fyns Politi v. politiassistent Henning Baagø Andersen, og kriminalassistent Linda Pia Pedersen, der har været Odense Politis kontaktpersoner til offerrådgivningen og efter overgangen til Fyns Politi fortsat fungerer som kontaktpersoner til Offerrådgivningen Odense, Assens, Nordfyn, Kerteminde, Middelfart og Nyborg

2 kommuner, har begge givet mig en fyldestgørende beskrivelse af samarbejdet med offerrådgivningen indtil nu. Begge har givet udtryk for at dette samarbejde har fungeret rigtig godt, men har samtidig tilkendegivet et udtalt behov for at politiets rolle i vejledning/henvisninger til offerrådgivningen bør forbedres, ligesom der er behov for en målrettet information og undervisning af det politipersonale som er beskæftiget med sagsbehandling. Det vil samtidig være ønskelig men en præcisering af hvornår der skal ske vejledning/henvisning og at der eksv. i politiets rapporter sker en registrering af, at vejledning/henvisning er foretaget. Side 2 Anbefalingerne i dette notat tager således udgangspunkt i samtalerne med Henning Baagø Andersen og Linda Pia Pedersen og min egen viden og oplevelse omkring begrebet offerrådgivning. Den 25. maj 2007 deltog som jeg repræsentant for Fyns Politi i konference på Christiansborg arrangeret af Offerrådgivningen i Danmark en konference som blev åbnet af Justitsminister Lene Espersen, der i sin indledning betydede nødvendigheden og vigtigheden af en styrkelse af offerrådgivningen i Danmark. Det fremgår af Flerårsaftalen for politiet for , at netværket af offerrådgivninger skal styrkes ved etablering af faste kontaktpunkter og yderligere vejledning om ordningen i de nye, store politikredse, ligesom indsatsen omkring offerrådgivning er omfattet af politidirektørens resultatkontrakt. Det er min vurdering, at politidirektørens resultatkontrakt i årene fremover vil komme til at indeholde krav om øget vejledning og øget rådgivning og at politiet må være i stand til at dokumentere en øget indsats. I bestræbelserne på at styrke rådgivningen af ofre, vidner m.fl. i Fyns Politikreds, vil det være helt naturligt, at offerrådgivningerne og Fyns Politi udbygger et i forvejen tæt og konstruktivt samarbejde. Som opstart på en proces, der skal styrke samarbejdet omkring offerrådgivningen i Fyns Politikreds, har formændene for offerrådgivningerne på Fyn Kirsten Yde og Inger Bæk - givet tilsagn om en indledende drøftelse med mig den 16. august 2007 på Politigården i Odense.

3 Side 3 Ved mødet med formændene Kirsten Yde og Inger Bæk den 16. august 2007 havde jeg forestillet mig en drøftelse af bl.a. følgende forhold: 1. Hvordan en bedre rådgivning til ofrene? Fokus på politiets henvisninger fokus på selve rådgivningen. synliggørelse/markedsføring. 2. Forslag om afholdelse af en temaeftermiddag i løbet af efteråret 2007 for alle fynske offerrådgivere og nøglepersoner fra Fyns Politi. Gerne en professionel indleder og med et temamødeforløb som fastsættes af formændene og Fyns Politi. 3. Nedsættelse af arbejdsgruppe umiddelbart efter temamødet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra offerrådgivningerne og Fyns Politi. 4. Arbejdsgruppens udarbejder udkast til overordnet strategi og handleplan for en styrkelse af offerrådgivningen i Fyns Politikreds inden udgangen af november måned Det vil være en klar styrke såfremt Offerrådgivningerne og et nyt etableret Fyns Politi i forening fremkommer med et fælles forslag til en meget overordnet strategi for et fremtidig samarbejde omkring et fælles mål om at styrke offerrådgivningen på i Fyns Politikreds. Et fælles oplæg vil også medføre en oplevelse af en gensidig forpligtigelse og forståelse for hinandens problemfelter og vil være et optimalt i forhold til markedsføringsværdien af samarbejdet omkring offerrådgivningen. For at give indhold til en fælles strategi og handleplan for at styrke offerrådgivningen på Fyn vil det være påkrævet at offerrådgivningerne og Fyns Politi hver især/hver for sig straks iværksætter et arbejde for at undersøge muligheder for at styrke rådgivningen. Fyns Politi vil derfor hurtigst mulig skulle fokusere på muligheder for hvordan man kan blive bedre til at henvise og vejlede ofre og vidner m.fl. På nuværende tidspunkt vil det være oplagt at interessere sig for følgende områder for at kunne styrke vejledningen og henvisningen til offerrådgivningen:

4 Side 4 Det anbefales, at Fyns Politis Ledelsessekretariat udgør den overordnede kontakt med offerrådgivningerne på Fyn og får ansvaret for at koordinere politiets samarbejde med offerrådgivningerne på Fyn og som fungerer som overordnet kontaktled til Rigspolitichefen i generelle tiltag og spørgsmål vedrørende offerrådgivning. Fyns Politi bør fortsat udpege kontaktpersoner (nøglepersoner) til offerrådgivningerne. Der henvises til, at Kredsrådet for Fyns Politikreds inden længe forventes at beslutte, at der i hvert fynsk kommune skal etableres et lokalråd og at det er lederen af Lokalpolitiet som er formand for lokalrådet. Det forventes, at lokalrådene har en tæt tilknytning til offerrådgivningen og det vil derfor være naturligt at det er Lokalpolitiet, der udpeger politiets kontaktpersoner til offerrådgivningerne på Fyn. Det er tillige vigtigt, at efterforskningsenhederne og politiets personaleafdeling (uddannelse af grundkursus elever) også udpeger en kontaktperson til offerrådgivningen. Der er behov for at Fynsk Politi systematisk orienterer det sagsbehandlende personale om vigtigheden i at vejlede og henvise til offerrådgivningen. Det er samtidig behov for, at elever fra Politiets Grundkursus 2 (PG 2) som under uddannelsen stationeres i Fyns Politikreds som et led i politiuddannelsen, modtager en grundig orientering om offerrådgivningen. Der henvises her til nedenstående organisationsdiagram vedrørende Kredsråd og Lokalråd i Fyns Politikreds og specielt bilag 2 hvorefter offerådgivningen er en vigtig netværksforbindelse til Lokalrådene. Opmærksomheden henledes tillige på, at det er lederen af lokalpolitiet, der udpeges som formand for lokalrådet og derved sikres der en tæt forbindelse til offerrådgivningen.

5 FYNS LEDELSESSEKRETARIATET POLITIDIREK TØR Organisation - Kredsråd & Lokalråd Side 5 KREDSRÅDSSEKRETA RIAT LOKALPOL ITI KREDSRÅD ODENSE I ODENSE NORDFYN KERTEMINDE SVENDBORG I SVENDBORG ÆRØ LANGELAND I FÅBORG- MIDTFYN I NYBORG FÅBORG- MIDTFYN NYBORG I ASSENS ASSENS Bilag 1 I MIDDELFART MIDDELFART FYNS LEDELSESSEKRETARIATET Eksempler på Lokalrådenes netværk SSP IDRÆT UDVALG KLUBBER LOKALR ÅD SKOLER PRESSE OFFERR ÅDGIVNI NG ERHVER V FORENING ER Bilag 2

6 Side 6 Det bør tillige overvejes at inføre obligatorisk oplysning om at der er sket vejledning/henvisning om adgangen til rådgivning i politiets rapporter eksempelvis som en del af formreglerne eller som kan anføres på rapportomslag (som eksempelvis voldssager). Det kunne tillige overvejes at lade udsende den af offerrådgivningerne udfærdigede folder sammen med kvitteringen for anmeldelsen. Det skønnes ikke at være forbundet ekstra omkostninger til porto ved at medsende en folder (vedlægges). Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at der man herved ikke når målgruppen rene anmeldere og vidner. Der er behov for en mere synlig placering af offerrådgivningen på politiets hjemmeside og der vil straks efter sommerferien blive taget initiativ til en bedre placering. Det vil således være nødvendigt i et fornuftigt omfang - at kunne måle på og dermed også kunne dokumentere effekten af en øget indsats omkring offerrådgivning. Jeg har netop modtaget statestikmateriale vedrørende omfanget af konkrete udførte rådgivninger i 2007 for Fyns Politikreds (udarbejdet af offerrådgivningerne). Offerrådgivningernes statestikmateriale bør fremover også indeholde oplysninger om hvilke forbrydelseskategorier, der knytter sig til rådgivningerne. Disse tal bør efter min opfattelse fremover sammenlignes med tallene for anmeldelser af forbrydelseskategorier som oftest og naturligt giver anledning til at ofre, vidner m.fl. bør henvises til rådgivning. Herved kan der dannes et billede af hvor stor en procentdel af forurettede, vidner m.fl., der har modtaget vejledninger/henvisninger og som også har modtaget rådgivning. Efter afholdelse af temadagen etableres en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra offerrådgivningerne og Fyns Politi. Arbejdsgruppen udarbejder udkast/forslag til en strategi- og handleplan for en styrkelse af offerrådgivningen på Fyn. En strategi- og handleplan som skal godkendes af h.h.v. offerrådgivningerne og Fyns Politi. Strategi og handleplan skal derefter være genstand for synliggørelse/markedsføring. Truels Schultz

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere