Elevplankonference september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevplankonference september 2013"

Transkript

1 Elevplankonference september 2013 Den årlige Elevplankonference afholdes igen i år på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ. Målgruppen for konferencen er medarbejderne og ledere på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser eller erhvervsgymnasiale uddannelser. Konferencen handler om både nyheder, samspillet med EASY-A, organisering af arbejdet med Elevplan og erfaringer med den praktiske brug af Elevplan. Programmet omfatter en række oplæg med spørgsmål og debat med maximalt deltagere og en parallel foredragsrække med plads til op til 90 deltagere. Konferencen afholdes mandag den 23. og tirsdag den 24. september med samme indhold for begge dage. Det er naturligvis muligt at komme begge dage og dermed deltage i flere oplæg og foredrag. Konferencen foregår fra kl til Pris pr. dag er kroner + moms. Tilmelding åbner den 10. juni kl og er efter først til mølle princippet, på grund af det begrænsede deltagerantal pr. oplæg. Link til tilmelding vil være at finde på fra den 10. juni kl Program gældende både den 23. og den 24. september Kaffe og registrering Fælles plenum Velkomst og dagens program /v chefkonsulent Folmer Kjær, UNI-C Vicedirektør Per Thorbøll, UNI-C: Nyt fra UNI-C s ledelse om fremtid og planer for de studieadministrative systemer, herunder Elevplans samspil med disse systemer Overblik over nyheder i 2013 Planer for vinterversionen Kort rokeringspause Oplæg runde 1 Foredragsrunde Kort rokeringspause Oplæg runde 2 Foredragsrunde Frokost Oplæg runde 3 Foredragsrunde Pause med vand, kaffe & kage Oplæg runde 4 Foredragsrunde 4 Der tages forbehold for programændringer 1

2 Oplæg i mindre grupper med efterfølgende spørgsmål og debat Undervisere / vejledere Planlæggere / Superbrugere Administrative Ledere Målgrupper Emne SKP faciliteter i Elevplan Vi kigger på de muligheder, som SKP instruktøren har i Elevplan. Vi vil bl.a. se på: 1 Sådan oprettes SKP-medarbejder på skolen SKP-medarbejdere og elever Fordeling af SKP-elever på SKP-instruktør SKP-elever, oversigt svarende til virksomhedens: o Elevliste o Praktikmål o Praktikaktiviteter o Praktikevaluering o Skole- og praktikperioder o Fravær o Praktikindlæg med upload funktion Kommende planlagte faciliteter i Elevplan i relation til arbejdet i SKP centrene. Elevplankonsulent Peter Winge, UNI-C Opgavestyring i Elevplan med nye faciliteter fra efteråret 2013! Opgavestyring i Elevplan har været en stor succes og mange er kommet med gode ideer til, hvordan det kunne blive endnu bedre. Dette oplæg viser mange af de nye faciliteter, fx Gruppeopgaver, download af mange besvarelser på én gang og upload af mange feedbackfiler på én gang. Oplægget indledes med en ganske kort gennemgang af opgavestyringen, så alle kan være med. Chefkonsulent Jan Hauerslev, UNI-C 2 Elevplans Kuffert sådan! I Workshoppen gennemgås funktionen Kuffert, hvor underviseren opbevarer materialer, opgaver og skemanoter, som efterfølgende nemt kan genbruges på andre hold! Elevplankonsulent Klaus Helstrand, UNI-C Elevplan som samarbejdsredskab mellem skole og praktik, med fokus på fravær Oplægget tager til dels udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse besvaret af praktikken. Vi vil komme ind på opstart af samarbejdet med praktikken, praktikkens brug af elevplan herunder fraværskoder, fraværsopfølgning, risikomærkning, fraværsbreve og Excel udtræk lavet via skemabrikken. Erfaringer fra SOSU-Nord og Aalborg kommune. Planlægningskoordinator Dorthe Kock, SOSU-Nord Elevplankonsulent Pia Kristoffersen, UNI-C 3 4 2

3 Målgrupper Emne Valgfrie læringsaktiviteter i Elevplan Oplægget gennemgår med baggrund i konkrete eksempler fra SOSU FYN, hvordan oprettelse af de valgfrie forløb i Elevplan og tilmeldingen af elever kan foregå i praksis. Herefter en drøftelse ud fra: hvad gør jeg, hvis noget er gået galt i det, jeg har udbudt? Hvor og hvordan kan jeg rette/ændre? Elevplankonsulent Pia Kristoffersen, UNI-C Underviseren i Elevplan - for nye brugere Oplægget kommer rundt i Elevplan med udgangspunkt i en ny Elevplanbrugers behov og med fokus på, hvordan underviseren fra sit skema kan benytte langt de fleste daglige funktioner. Chefkonsulent Folmer Kjær, UNI-C Det nye infosystem Se hvilke muligheder der kommer i det nye infosystem, der sættes i drift i efteråret: - Meget nemmere fremsøgning af modtagere - Brug af skabeloner - Overblik over modtagernes informationskanaler - Informationer til praktikstederne - Tidsindstilling på afsendelse - Download csv-filer til brevfletning - Overblik over sendte informationer, sms og mails Elevplankonsulent Lone Secher Andersen, UNI-C Kommunikation med læresteder og elever samt elektronisk indkaldelse til skoleophold Det er blevet muligt for en skolemedarbejder at oprette virksomhedsmedarbejdere fra Skema / Kviklink. Med konkrete eksempler fra UC Holstebro gennemgås, hvordan administrationen i praksis kommunikerer med læresteder og elever om fx indkaldelse til skoleophold. Kursussekretær Stine Hebsgaard, UC Holstebro

4 Målgrupper Emne Elevplan Erfa (undervisere) Har du spørgsmål til arbejdet med Elevplan, eller er der opgaver, der kan løses på en nemmere måde? Her kan du komme af med dine spørgsmål ligesom du har mulighed for at indsende forslag til emner vedrørende Elevplan, du vil have drøftet. Emner kunne være: - UV-forløb, læringsaktiviteter og læringselementer - Skema og brug af skema-kviklinks - Skoleopsætning i Elevplan - Fraværsregistrering og fraværsvisning - SMS - Sammenhæng med EASY-A - Kuffert - De daglige udfordringer i arbejdet med Elevplan - Osv. Elevplankonsulent Peter Winge, UNI-C EASY-A og Elevplan undgå dobbeltarbejde! (for nye brugere) (planlæggere og administrative medarbejdere) Oplægget gennemgår, hvilke overvejelser og aftaler skolen skal gøre, for at få størst muligt udbytte af at bruge EASY-A og Elevplan. De mest benyttede faciliteter, som f.eks. holdoprettelse, vedligeholdelse af aktivitetsafdelinger, fraværsregistrering og karaktergivning, bliver gennemgået med fokus på at undgå dobbeltarbejde. EASY-A konsulent Jenny K. Møller EASY-A og Elevplan for rutinerede brugere (planlæggere og administrative medarbejdere) Fejlfinding og supportsager, hvor der tages udgangspunkt i de lidt vanskeligere fejltyper i kommunikationen mellem de to systemer. Seniorkonsulent Claus Meyer, UNI-C EASY-A erfa (planlæggere og administrative medarbejdere) Her har du mulighed for, at indsende forslag til emner, der ønskes drøftet i forbindelse med oplægget om samspillet mellem EASY-A og Elevplan. Specialkonsulent Lars Petersen, UNI-C GVU og Elevplan Elsebeth Pedersen fra Kontor for Erhvervsfaglige uddannelser vil fortælle om god praksis med brug af Elevplan til registrering af merit, kompetencevurdering og uddannelsesplanlægning for GVU elever. Fagkonsulent Elsebeth Pedersen, Kontor for Erhvervsfaglige uddannelser, MBU

5 Målgrupper Emne Valgfri specialefag på de merkantile hovedforløb Et praktisk eksempel fra Køge Handelsskole. Anders Klostermann demonstrerer, hvordan Elevplan kan understøtte elevernes fri valg af valgfri specialefag på de merkantile hovedforløb, hvor eleverne løbende kan tilmelde sig, samtidigt med at administration og undervisere kan bevare overblikket. Elevplankonsulent Anders Klostermann Kuffert, materialer, opgaver og skemanoter i Elevplan Praksis fra den daglige undervisning med brug af Elevplan. Begge oplægsholdere underviser både voksne og unge elever på det merkantile grundforløb. Oplægget indeholder: - brugen af opgavestyring - erfaringer med materialer i Elevplan - Ideer og erfaringer omkring anvendelsen af skemanoter - anvendelse af kufferten Faglærer Helge Breindahl, Køge Handelsskole Faglærer Thomas Bach, Århus Købmandsskole Beviser og andre skoledokumenter i Elevplan / Filarkiv i EASY-A Skoledokumenter i elevernes uddannelsesplan viser filer fra Filarkivet i EASY-A. Det gennemgås kort, hvordan filarkivet i EASY-A fungerer, hvordan man afgør, hvad der vises for henholdsvis elev, skolemedarbejder og virksomhed i Elevplan og hvilke overvejelser man i øvrigt bør gøre sig. Lidt om fordele ved brug af Filarkivet, om at undgå fælder og gerne erfaringer fra de deltagende skoler. EASY-A konsulent Gitte Schmidt Foredrag Undervisere / vejledere Planlæggere / Superbrugere Administrative Ledere Målgrupper Emne Nr. Hvad sker der med mine data fra EASY-A? Vi kigger grundigt på hvad der sker med data fra EASY-A, når de kommer til Elevplan. Elevplankonsulent Anders Klostermann, UNI-C SKP centre og Elevplan Gert Nielsen giver en kort status over arbejdet med dannelse af SKP centre og tankerne bag. Lene Gorm Pedersen viser konkrete eksempler fra brug af Elevplan på SKP på det grønne område. Hanne Koblauch Christensen og Martin Hjuler Persson viser konkrete eksempler fra skolens brug af Elevplan på SKP på Bygge og anlægsområdet Pædagogisk konsulent Gert Nielsen, Kontor for Erhvervsfaglige uddannelser, MBU Underviser Lene Gorm Pedersen, Roskilde Tekniske Skole Underviser Martin Hjuler Persson, Hansenberg Leder af virksomhedsservice Hanne Koblauch Christensen, Hansenberg

6 Optimering af elevadministrationen Gennem forøget brug af samspillet mellem Elevplan og EASY-A har kundecentret på Herningsholm kunnet optimere og reducere opgaverne i kundecentret med ca. 10%. Bo Munch Jensen vil fortælle om et LEAN projekt og optimeringen i kundecentret ved snild brug af Elevplan og samspillet med EASY-A. Afdelingsleder Bo Munch Jensen, Herningsholm 19 Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne - initiativerne 2013 Status på området og eksempler på hvor og hvordan snild brug af Elevplan kan understøtte kvalitetsinitiativerne. Gunvor Krarup Vedstesen indleder med en status på arbejdet med kvalitetsløftets initiativer i Med afsæt i det pædagogiske og didaktiske grundlag for Tech College Aalborg vil det blive belyst, hvordan Elevplan fungerer som strategisk værktøj i arbejdet med de kvalitetsinitiativer, MBU har formuleret. Der vil være eksempler på, hvordan brugen af Elevplan fremmer og understøtter skolens kvalitetsarbejde, bl.a. i forbindelse med udvikling af den pædagogiske kerneydelse, skole-virksomhedssamspillet, vejlederarbejdet mv. Chefkonsulent Gunvor Krarup Vedstesen, Kontor for Erhvervsfaglige Uddannelser, MBU / Fagkonsulent Elsebeth Pedersen, Kontor for Erhvervsfaglige Uddannelser, MBU Uddannelseschef Ole Ervolder, Tech College Aalborg Elevplan-skolekonsulent Jette Andreasen, Tech College Aalborg 20 Fremtidsperspektiver på ungdomsuddannelsesområdet Aktuelle uddannelsespolitiske udfordringer. Kontorchef Signe Tychsen Philip, Kontoret for tværgående uddannelsesudvikling, MBU / Chefkonsulent Thomas Felland, Kontoret for tværgående uddannelsesudvikling, MBU Fra Udvalg til Elevplan Hvordan arbejder de faglige udvalg med praktikmål i uddannelsesordningerne? Hvordan benytter praktikstedet mulighederne i Elevplan? Hvordan kommunikerer skolen med virksomheden om praktikmål mv.? Repræsentanter fra de faglige udvalg, virksomheder og erhvervsskoler vil sammen præsentere et eksempel på dette Juridisk konsulent Louise Sonne Dyreborg, Industriens uddannelser Sekretariatschef Morten Ørnsholt, Metalindustriens Uddannelsesudvalg Uddannelseschef Finn Brøndum, Grundfos A/S Instruktør Steen Mouritzen Ottzen, Grundfos A/S, Uddannelseschef John Hansen, Mercantec 6

7 Elevplan og testsystemer Erhvervsuddannelserne udfordres af elever, der har meget spredte faglige forudsætninger. Det er en kendt problematik, at elevernes karakterer fra grundskolen ikke altid giver et dækkende billede af disse forudsætninger. Derfor anvender flere og flere skoler screeninger i fx dansk, talforståelse og engelsk for at få større indsigt i elevforudsætningerne og dermed et bedre grundlag for planlægning af undervisningen. Ministeriet for børn og undervisning har besluttet at lave en fælles screening for alle erhvervsuddannelserne i dansk læsning og skrivning. Århus har i samarbejde med en række videncentre og skoler fået denne opgave, og det er aftalt med Elevplan, at adgangen til disse test skal foregå enkelt og smidigt gennem Elevplan. Allerede fra august 2013 er det muligt at få adgang til tidligere udviklede screeningstest gennem Elevplan, og denne mulighed effektiviseres yderligere, når de nye test stilles til rådighed i Få et overblik over de eksisterende og kommende muligheder for at anvende test direkte fra Elevplan. Michael Lund-Larsen, Digitale læremidler. Fra folkeskole til erhvervsuddannelse Med regeringens initiativ It i folkeskolen satses i disse år markant på, at digitale læremidler skal integreres mere i undervisningen i folkeskolen. Dette oplæg handler om at belyse, hvad initiativet vægter, og hvordan synet på og brugen af digitale læremidler udvikler sig. Der vil i oplægget peges på, hvad der vil være med til at forme kommende erhvervsskoleelevers forventninger til integration af digitale læremidler i undervisningen Seniorkonsulent Kristian Kallesen, UNI-C 7

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30

Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 157 Offentligt Workshopoversigt Årsmøde 2013 Workshopkolonne 1. Tirsdag den 23. april kl. 14.15-15.30 1 Hands On Ny kampagne om erhvervsuddannelser

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13

Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Referat fra netværksmøde på specialet handel/indkøb 09.10.13 Deltagere: Se deltagerlisten 1. Siden sidst (gæstelærer, studietur, censorer) Lisbeth Strandbygaard, koordinator for specialet handel og indkøb,

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE.

KONFERENCE UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. 2015 KONFERENCE PROGRAM23.-24. SEPTEMBER UVM HAR I MARTS 2015 FORMULERET EN STRATEGI FOR DEN DIGITALE ERHVERVSUDDANNELSE. PRAXIS har gennem flere år arbejdet med dette tema, og det er med stor glæde, at

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere