Medlemsmøde i Malersektionen side 3. Hvor meget får en malersvend i løn? side års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsmøde i Malersektionen side 3. Hvor meget får en malersvend i løn? side 4. 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6"

Transkript

1 Nyhedsbrev september 2011 Medlemsmøde i Malersektionen side 3 Hvor meget får en malersvend i løn? side 4 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS side 6 Foto: Simon Ladefoged

2 Satser m.v. gældende fra 28. februar 2011 Akkordudbetaling pr. time... kr. 114,20 Løn under sygdom, under 6 mdr.s ansættelse pr. time... kr. 103,51 Løn under sygdom, efter 6 mdr.s ansættelse pr. time... kr. 122,75 (løn under sygdom max. 4 uger, ved tilskadekomst 8 uger) Graviditetsorlov, i indtil 4 uger før forventet fødsel, efter 9 mdr s ansættelse i virksomheden, pr. time... kr. 122,75 (medarbejderen skal være dagpengeberettiget) Barsel i indtil 14 uger efter fødslen, mindst 3 mdr.s ansættelse i virksomheden, pr. time... kr. 122,75 Fædreorlov i indtil 2 uger efter fødslen, efter mindst 9 mdr s ansættelse i virksomheden, pr. time... kr. 122,75 Forældreorlov i indtil 9 uger i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, efter mindst 9 måneders ansættelse i virksomheden, pr. time... kr. 122,75 Hver af forældrene har ret til betaling i 3 uger. De sidste 3 uger afholdes af enten faderen eller moderen. Skal varsles senest 8 uger efter fødselstidspunktet Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser 16 for nærmere detaljer Barns første sygedag/ hospitalsindlæggelse, efter mindst 6 mdr.s ansættelse og til børn under 14 år, pr. time... kr. 122,75 Kun til den ene af forældrene og kun 1. sygedag. Se i øvrigt overenskomstens bestemmelser 16 for nærmere detaljer Servicearbejder (arbejdsmand/drenge) Løn pr. time mindst... kr. 113,35 Løn fra år pr. time 50% af kr. 111,60... kr. 56,67 Løn fra år pr. time 70% af kr. 111,60... kr. 79,34 Elever 1. Lønperiode (0-26 uger) pr. uge... kr 1.781,90 2. Lønperiode (52 uger) pr. uge... kr ,03 3. Lønperiode (52 uger) pr. uge... kr ,79 4. Lønperiode (52 uger) pr. uge... kr ,27 Voksenelever (minimum 25 år) pr. time... kr. 106,40 Overtidstillæg De 4 første timer på hverdage 50% af kr. 112,45, pr. time... kr. 57,10 Øvrige timer, samt lørdag, søndag, 1. maj, grundlovsdag efter kl. 12, pr. time... kr. 114,20 Kørselsgodtgørelse Se bestemmelserne i overenskomstens 3 om zonegrænser Skattefri godtgørelse pr. km... kr. 3,67 Minimumsbetaling pr. dag (såfremt der skal betales)... kr. 15,00 Maksimum beløb pr. dag kr. 3,56 x 176 km... kr. 645,92 Betaling af køretid i mesters bil uden for arbejdstid, pr. km... kr. 2,64 (skattepligtigt) Der henvises i øvrigt til ligningslovens bestemmelser for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse Feriepenge opsparing... 12,50% Søgne/helligdags og feriefridagsopsparing... 6,75% Pensionsindbetaling Arbejdsgiver... 8,00% Medarbejder.... 4,00% Anciennitetskrav 3 måneder i branchen. Betaling til malerfagets kompetenceudviklingsfond pr. fuldtidsmedarbejder pr. år kr. 520,00 Betaling til Malernes Sundhedsordning, opkræves af Alka Pr. fuldtidsmedarbejder pr. år, opkræves hvert kvartal... kr. 99,00 Betaling til DA-barsel pr. fuldtidsmedarbejder pr. år... kr ,00 G-dage ved afskedigelse betales de første 3 g-dage, såfremt medarbejderen ikke får andet arbejde, pr. dag... kr. 766,00 Vejrligsbetaling Til og med 4 timer (½ G-dag) betales... kr. 383,00 Over 4 timer til 7,4 time (pr. dag, 1 G-dag) betales... kr. 766,00 Der beregnes 7,4 time pr. dag. Medarbejderen skal have været beskæftiget 74 timer inden for de sidste 4 uger, og være medlem af en A-kasse. Har du spørgsmål til ovenstående, så kontakt chefkonsulent Jørgen Heien telefon eller på 2

3 Medlemsmøde i Malersektionen Den 3. november 2011 kl afholder Malersektionen sit årlige møde, for medlemmer af Malersektionen i Dansk Byggeri. Der er også i år lagt op til et spændende møde, med aktuelle emner. Mødet bliver afholdt hos Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K PROGRAM: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Frokost (tilmelding nødvendig) Bedre bundlinje (www.bedrebundlinje.dk) Få succes i et marked uden vækst. Veje til øget produktivitet og bedre bundlinje beskrivelse af, hvordan bygge- og anlægsbranchens virksomheder kan øge produktiviteten og bundlinjen. Indlæg ved afdelingschef i Dansk Byggeri Jørn Jensen. Kaffepause Nyheder fra fagets leverandører Repræsentanter fra malefagets leverandører orienterer om nyheder, og forestående tiltag, hvad kan vi forvente os af fremtidens maling. Motivation af medarbejderne Hvordan sikrer jeg mig, at mine medarbejdere yder mest muligt. Indlæg ved Daniel Clausen fra Power To The People Orientering fra Dansk Byggeri Malersektion Fagets priser/lønninger Akkordløn/prisliste Hvilke kurser har vi brug Overenskomst 2012 Afslutning Ved formand for Malersektionen Dennis Eskildsen Foto: Ricky John Molloy TILMELDING til medlemsmøde i Dansk Byggeri Malersektion, torsdag den 3. november 2011 hos Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Firma Navn på deltager Medlemsnr Deltager i frokost og møde Deltager først fra kl Bindende tilmelding indsendes på til eller fax senest den 21.september Ved tilmelding på husk ovenstående oplysninger. Ved udeblivelse uden afbud, opkræves deltager omkostning på 500,- kr. + moms Spørgsmål til mødet kan rettes til chefkonsulent Jørgen Heien telefon eller 3

4 Hvor meget får en malersvend i løn? Nu er det ved at være tid til, at der snart skal forhandles overenskomster igen. Malersektionens bestyrelse ønsker derfor at synliggøre, hvor meget en svendeløn reelt er. I beregningerne tages udgangspunkt i nogle eksempler på en timeløn på henholdsvis 150,- kr. 160,- kr. og 170,- kr. Vi gør opmærksom på, at akkordudbetalingen i henhold til Maleroverenskomsten er 114,20 kr. pr. time. I beregningen er kun medtaget de direkte lønafhængige tillæg, ikke drift omkostninger af nogen slags. Timeløn Feriepenge 12,5% SH feriefridage 6,75% Pension 8% Reel timeløn 150,00 kr. 18,75 kr. 10,12 kr. 14,30 kr. 193,17 kr. Timeløn Feriepenge 12,5% SH feriefridage 6,75% Pension 8% Reel timeløn 160,00 kr. 20,00 kr. 10,80 kr. 15,26 kr. 206,06 kr. Timeløn Feriepenge 12,5% SH feriefridage 6,75% Pension 8% Reel timeløn 170,00 kr. 21,25 kr. 11,47 kr. 16,21 kr. 218,93 kr. Hvis vi forudsætter, at der er ca arbejdstimer på et år, så giver det en forskel på ,- kr. pr. medarbejder ved en timeløn på henholdsvis 150,00 kr. og 170,00 kr. Foto: Colourbox Malerfagets virksomhedsrettede linjeuddannelse En ny uddannelse er ved at se dagens lys, seks jyske skoler er gået sammen om en ny uddannelse, fra november vil den nye uddannelse kunne tages i Aalborg, Hjørring, Silkeborg, Holstebro, Aarhus og Randers. Den nye uddannelse kommer til at bestå af 3 linjer, æstetik, teknik og virksomhedslære, uddannelse vil som Malerfaget videregående Uddannelse blive afsluttet med et diplom. Henvendelse vedr. den nye uddannelse til skolerne. Efteruddannelse Efteruddannelse Efteruddannelse af sine medarbejdere er en rigtig god ting, nu nærmer sig tiden hvor beskæftigelsen traditionelt er for nedadgående. Det vil derfor være en god ide, at gå ind på hjemmesiden og sammen med medarbejderne finde relevante kurser. For at komme ind på hjemmesiden skal man bruge Nemid. 4

5 Flügger Pro gør det nemmere at skabe en sund forretning Ny Flügger app til professionelle på farten Så er næste generation af Flügger Applikationer til smartphones klar til dig. App en giver dig adgang til data, uanset om du er på værkstedet, i varevognen eller på byggepladsen. Et genialt værktøj, der gør det nemmere og hurtigere at finde frem til de rigtige produkter og løsninger hos Flügger. Hent Flügger Pro i App Store på itunes og Android Market. Flügger Pro giver dig adgang til: - Flügger varekatalog - Nærmeste Flügger forretning - Scan et produkt - Sikkerhedsdatablade - Produktdatablade - Søgning på varenummer - Produktfavoritter - Produktnyheder Flugger.dk /11

6 40 års jubilæum Malerfirmaet Bjarne Mathiassen ApS Den 14. september 2011 har et af Dansk Byggeris mangeårige medlemmer 40 års jubilæum, firmaet blev stiftet af Bjarne Mathiassen i Bjarne har været organiseret i først BYG fra etableringen af BYG i 1999, herefter Dansk Byggeri fra Bjarne har drevet virksomheden som en virksomhed, med en blandet kundekreds, ud over privatkunder, tæller kundekredsen også Dansk Supermarked, herunder Føtex, Netto og Bilka. At uddanne elever til malerfaget har Bjarne altid sat i højsædet, det er igennem tiderne blevet til ca. 20 elever, at disse har været glade for deres lærested er der vist ingen tvivl om. Bjarne afholder stadig en gang om året sammenkomst hvor de gamle elever er inviteret, og de deltager i stort antal. Desværre er det ikke så nemt at have elever i dag, ikke alle elever kan forstå, at man skal møde til tiden og blive på arbejdspladsen hele arbejdstiden, man skal også ringe til firmaet og melde sig syg, hvis man ikke kan komme. Holdningen blandt de kommende elever har desværre gjort at vi har valgt at holde en lille pause med hensyn til at have elever. Vi kan jo håbe at lysten kommer tilbage, da jeg mener det er vigtigt, at vi får uddannet nogle dygtige malersvende der har den fornødne respekt for, og lyst til faget. Sidste år overtog Bjarnes søn Kim Mathiassen formelt firmaet, efter et generationsskifte der har været forberedt gennem de sidste år. Der er ingen tvivl om, at de kommende elever også hos Kim vil få et godt lærested, idet både Bjarne og Kim er medaljesvende. Derudover har Kim som sin far også valgt at uddanne sig til at være mester, Kim har gennemført Byggeriets Lederuddannelse (Bjarne svendeskole og mesterskole som det hed dengang) Kim har også deltaget i pilotprojekt for yngre ledere i regi af Dansk Byggeri Malersektion, samt andre erfa-grupper. Der er nok ingen tvivl om, at Kim fremover vil drive firmaet videre efter de samme principper som hans far med tilpas modernisering. Kim er udlært hos sin far, uden at der dog blev taget specielt hensyn til, at han var søn i firmaet. Tværtimod som Kim siger, der var altid en far der nok skulle sørge jeg kom ud af sengen til tiden, så jeg kunne passe mit arbejde, det var nok også derfor jeg flyttede hjemmefra i en alder af 19 år. Bjarne har valgt at gå på efterløn, der er dog stadig et familieoverhoved til at holde øje med at tingene kører som de skal, Kims mor Lone Mathiassen er i det daglige Bogholder i firmaet, og sørger for at det administrative kører som det skal. Ud over at passe bogholderiet passer Lone også familiens farvehandel på Lyshøj Alle i Valby, hvor der bliver solgt Jotun produkter både til private og kollegaer, se mere på Om der kommer en 3. generation til at tage over vides ikke, men som Kim siger mulighederne er der, jeg har 2 børn, de er godt nok for små endnu, men det kan jo være at vi er heldige, at det viser sig at den ene måske kunne få lyst til at blive maler, og hvem ved, om vi så får en medaljesvend mere i familien. Bjarne Mathiassen, Lone Mathiassen og Kim Mathiassen. 6

7 Vi har været på danske hænder siden 1892 Gennem 3 generationer har Beck & Jørgensen været en del af malerens hverdag. Vi udvikler produkter i samarbejde med malermestre og med størst mulig hensyn til miljøet. Vi har således en række produkter, der har fået tildelt det europæiske miljømærke Blomsten. Hos os er miljøet ikke kun ord, men en del af hverdagen, derfor er det naturligt, at vi er miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Farve- og lakfabrik Rosenkæret Søborg Tlf BJ_ann_haender_tryk.indd 1 06/09/11 15:13:32 Evt. annonce her Vi har været på danske hænder siden 1892 Gennem 3 generationer har Beck & Jørgensen været en del af malerens hverdag. Vi udvikler produkter i samarbejde med malermestre og med størst mulig hensyn til miljøet. Vi har således en række produkter, der har fået tildelt det europæiske miljømærke Blomsten. Hos os er miljøet ikke kun ord, men en del af hverdagen, derfor er det naturligt, at vi er miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Farve- og lakfabrik Rosenkæret Søborg Tlf

8 Velkommen til nye medlemmer af Dansk Byggeri Malersektion Malerei N. Howe Mittelweg Tyskland Malerfirmaet Paint Nord Aps Hesselrødvej Kokkedal Malerfirmaet Torben V. Møller Kongehaven Smørum MK Malerfirma ApS Ringstedvej Bjæverskov Malerfirma Danny Krøyer Søndervangs Alle Valby Gratis MBK Vidste du, at på har du som medlem af Dansk Byggeri Malersektion gratis adgang til MBK. På hjemmesiden logger du dig på MBK ved at gå ind på kun for medlemmer her skal du bruge medlems nr. og telefon som login. Du har her altid adgang til den nyeste og opdaterede udgave af MBK inkl. leksikon og de forskellige paradigmer. Få tilskud til din maler På Malersektionens hjemmeside kan du downloade en folder der fortæller om de muligheder der er for at få skattefradrag på malerarbejde. På folderen kan du skrive dit eget firmanavn inden du printer den ud. Vi kan kun opfordre alle til at bruge folderen, da den meget enkelt gennemgår reglerne for at opnå de ,- kr. i skattefradrag. Malerfagets Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfonden i Dansk Byggeri Malersektion er opdelt i 2, i den ene del sker der automatisk udbetaling af tilskud via til AMU efteruddannelser. Fra den anden del, kan der søges om tilskud til egne kurser f.eks. sprøjtekurser afholdt af fagets leverandører, eller andre faglige kurser der ikke er omfattet af AMU udbuddet. Du kan få mere at vide om mulighederne for tilskud ved at henvende dig til chefkonsulent Jørgen Heien eller på telefon Vi kan kun opfordre alle til, at gøre brug af de muligheder tildeling af midler fra fonden giver. Foto: Ricky John Molloy Malernes Sundhedsordning På hjemmesiden kan du læse alt om de dækninger Sundhedsordningen omfatter. Ordningen er etableret i samarbejde med ALKA forsikring der også står for administration af ordningen. Mineralsk Terpentin på vej ud Det europæiske kemikalieagentur ECHA har efter 20 års kamp accepteret, at terpentin er medvirkende til hjerneskader, terpentinen er derfor nu endelig på vej ud. Nyhedsbrev udgivet af Dansk Byggeris Malersektion, september 2011 Redaktør Jørgen Heien Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K Tlf Grafisk tilrettelæggelse: MONTAGEbureauet ApS

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27. 02. 2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer

malermester nyt Bliv nyt medlem Nye satser 27. 02. 2012 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen Velkommen til nye medlemmer Nyhedsbrev 2 juni 2012 malermester nyt Bliv nyt medlem side 2 Nye satser 27. 02. 2012 side 4 Malerfagets kompetenceudviklingsfond 25 % puljen side 6 Velkommen til nye medlemmer Foto: Bee-Line lov & regler

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG

AALBORG NYKØBING M VIBORG SILKEBORG HJØRRING FREDERIKSHAVN AALBORG NYKØBING M HOLSTEBRO SKIVE VIBORG RANDERS HERNING SILKEBORG ÅRHUS Maj 2011 Guldnål se side 9 Svendeprøve se side 4 Seniorklubben se side 7 2 Adresseliste KREDSKONTOR Blik

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere