ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING"

Transkript

1 ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MAJ 2007 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet En fest der højner håndværkets status Legatet som hyldest til iværksætterens bagland Tradition og fornyelse Jacob Hjorth-Jensen blev årets iværksætter. Status over et aktivt år a alborg ha andværkerforening

2 Produktudvikling Konstruktion af industrielle anlæg og maskiner RÅDGIVENDE CIVILINGENIØR KARL HOLM SANKELMARKSGADE AALBORG TLF Fax K.O. BAYER Aalborg Støvsuger Center STØVSUGERE - Husholdning og erhverv CENTRALSUGEANLÆG DAMPRENGØRING - Miljøvenlig rengøring uden kemikalier SPANDEVOGNE & MOPPER REPARATIONER - Eget værksted SERVICECENTER - Stort lager af reservedele og tilbehør Cleankøb Danmarks største støvsugerkæde Carsten Stig Olsen Netbutik: AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI»Håndværkerhuset«Kattesundet Aalborg Telefon Bestyrelse: Formand Svend Aage Suhr, kvalitetschef Næstformand Jens Rye-Andersen, advokat Kasserer Jens Blauenfeldt, bogtrykker Allan Østergaard, skorstensfejermester Gert Spender-Andersen, direktør Formand for repræsentantskabet Frede Skrubbeltrang, ekspeditionsleder Sekretariatets tlf Formand Svend Aage Suhr træffes efter nærmere aftale med foreningens kontor. Hasserisvej Aalborg Tlf Fax Tlf Boulevarden 10 - lige ved Algade Kvalitet og service i over 40 år GRATIS RETSHJÆLP Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp til AAHF s medlemmer. Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation. Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf Advokatfirmaet Jen Rye-Ander en Jesper Viholm s Eftf. Møderet for Højesteret Algade Aalborg Telefon / Telefax Giro Sekretariatets åbningstider: Mandag - torsdag fra kl til Ansvarshavende: fdm. for redaktionsudvalget, Svend Aage Suhr Annoncekonsulenter for 2007: Svend Aage Suhr, tlf Jens Blauenfeldt, Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i stor-aalborg. Mineralvej Postbox Aalborg Tlf Fax Som lokalbank har vi meget at tilbyde din virksomhed - ring og hør nærmere! BL AD NR NØRRESUNDBY BANK Vesterbro 79 Tel

3 FORMANDEN HAR ORDET! Resultater at fejre Som det fremgår fyldigt af dette blad, var årets legatfest en succes. Højtidelig, festlig og med indholdsrige taler af Aalborg Universitets formand, Frank Jensen, og Håndværksrådets vicedirektør, Ane Buch. En aften, da foreningen i samarbejde med Aalborg Kommune hyldede 22 mennesker for resultater, de har opnået. Legatfesten er årets meget synlige højdepunkt for Aalborg Haandværkerforening, men også i det daglige arbejde opnår vi resultater, der fortjener om ikke hyldest så dog opbakning fra medlemmerne og interesse fra de små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke har set fordelene ved at være medlem af foreningen. Især et punkt springer i øjnene lige nu som resultat af en langvarig indsats: Indførelsen af Håndværksrådets 13 bud på en SMV venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik. I fjor kontaktede jeg som formand for Aalborg Haandværkerforening Aalborgs kommunaldirektør, Jens Kristian Munk, for at fortælle ham om de 13 bud. Siden er de også blevet nævnt i Aalborg Erhvervsråd, og nu er vi nået til en milepæl: Rådmændene Mariann Nørgaard (Teknisk Forvaltning) og Preben Pedersen (Forsyningsvirksomhederne) har sagt jatak til en invitation fra os. Sammen med embedsmænd, en repræsentant fra Håndværksrådet og Aalborg Erhversvsråd, deltager de i et møde i juni med Aalborg Haandværkerforening for at drøfte indførelsen af af regler, der gør de offentlige udbud og opgaver mere tilgængelige for de små og mellemstore virksomheder. De 13 bud var også på programmet på håndværker- og industriforeningernes årsmøde i København. Lolland Håndværker- og Industriforening har sammen med kommunen udviklet en aftale, der sætter retningslinierne for styring af håndværks- og entreprenørarbejde på de kommunale bygninger. Aftlen er i overensstemmelse med De 13 bud. Vordingborg Håndværkerforening har opnået et tilsvarende resultat: Kommunens tekniske direktør opfordrer alle interesserede håndværkere til at henvende sig for at komme i betragtning til fremtidige opgaver. Nu er det forhåbentligt Aalborgs tur. Håndværksrådets nye direktør, Paul Mollerup, gav på årsmødet udtryk for, at langsigtede strategier er nødvendige, men det er fokus på rådets og medlemsforeningernes rodfæstede rolle i samfundet, der skal præge dagligdagen. Aalborg Erhvervsråds Erhvervsplan fokuserer på fire temaer: Innovationsfremme, erhvervsklynger, kvalificeret arbejdskraft og oplevelsesbyen. Et punkt under Innovationsfremme er at bringe virksomheder, især de små og mellemstore, tættere på videns- og uddannelsesinstitutioner. Det punkt har Aalborg Haandværkerforening taget op. I samarbejde med Aalborg Industri- og Handelskammer afvikler vi i september et arrangement på Aalborg Universitet, hvor universitetet også vil fortælle om mulighederne for udstationering af akademisk arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder. Med god deltagelse afviklede vi den 21. maj et møde med temaet Tjen penge på it hør om mulighederne med it på byggepladsen og i din virksosmhed. I den digitale skurvogn kunne mødedeltagerne afprøve nogle praktiske it-værktøjer og få gennemgået mulighederne for at anvende dem i den konkrete virksomhed. Også i dette arrangement deltog repræsentanter fra Håndværksrådet som endnu et eksempel på hvor stor gavn Aalborg Haandværkerforenings medlemmer har af vort fælles medlemskab af den landsdækkende organisation. Aktiviteterne fra legatfest til it medvirker til foreningens synlighed. Vi har fået pæn presseomtale, nye medlemmer og nye annoncører til bladet. Til efteråret søsætter vi en hvervekampagne for at øge medlemstallet. De aktiviteter, jeg ovenfor har omtalt, må kunne overbevise nogle flere om, at Aalborg Haandværkerforening er en god forening at være medlem af. God sommer. Svend Aage Suhr Formand for Aalborg Haandværkerforening

4 FORSIKRING FOR ERHVERVSLIVET ØJE FOR ØJE, PC FOR PC... Når din virksomhed er forsikret i Alm. Brand, kan du være sikker på at få en retfærdig skadebehandling. Hvis uheldet er ude, så får du altid det, du har krav på. ALM. BRAND AALBORG Ved Stranden Aalborg Telefon DK ALM. SUND FORNUFT Et godt afsæt... AALBORG HAANDVÆRKERFORENINGS REPRÆSENTANTANTSKAB Peer Pedersen Gravensgade 5, 9000 Aalborg Henrik Gertsen Vestergade 122, 9700 Brønderslev Leif Jørgensen Nysøparken 35, 9400 Nørresundby Karl Holm Sankelmarksgade 13, 9000 Aalborg Preben Johansen Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby Poul R. Jensen Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV Poul Eriksen Diakonvej 129, 9310 Vodskov Frede Skrubbeltrang Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ Charles Brandborg Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV Jørgen Vittrup Jørgen Berthelsensvej 21 C, 9400 Nørresundby Malermester Evald Sørensen Leandervej 12, 9000 Aalborg Blikkenslagermester Flemming Jensen Præstemarken 82, 9000 Aalborg Frisørmester Vibeke Carøe Sjællandsgade 26, 9000 Aalborg BL AD NR Spring på en videregående uddannelse på Nordjyllands Erhvervsakademi og få et godt afsæt til drømmejobbet.. Heltidsuddannelser: Bygningskonstruktør VVS--installatør EL-installatør Laborant Produktionsteknolog IT- og elektronikteknolog Datamatiker Multimediedesigner Grafisk designteknolog Serviceøkonom Finansøkonom Markedsføringsøkonom Transportlogistiker Deltidsuddannelse Byggeriets lederuddannelse Iværksætteruddannelsen Læs om de øvrige muligheder for deltidsuddannelse på vores hjemmeside - Du kan få yderligere information på NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI Porthusgade 1 og Sofiendalsvej 60 - Aalborg Tlf

5 Af Poul Krabbe Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet Frank Jensen, formand for Aalborg Universitet En tradition blev brudt: Efter ti år som festtaler til legatfesten mente Aalborg tekniske skoles direktør, Lars Mahler, at tiden var inde til fornyelse og overlod talerstolen til Frank Jensen, formand for Aalborg Universitets bestyrelse. Efter at have ønsket legatmodtagerne og deres familier tillykke sagde Frank Jensen bl.a.: Det er godt, at Aalborg Haandværkerforening, De lokale laug og Mesterforeninger, Aalborg Tekniske skole og Aalborg kommune har indstiftet disse legater og indstiftet denne gode anledning til at hædre det gode håndværk og dets folk. en skræddermester, en gørtlermester, en fabrikant og en skomagermester. Flere af fagene findes ikke længere. Men hvor har eksperterne også taget fejl gennem historien. De har så ofte forudset, at teknologien og maskiner ville overtage og overflødiggøre håndværket. Alt kunne skabes af maskiner gennem standardisering. Men nej, sådan er det ikke gået. Håndværket er populært som sjældent. Det er godt for vores erhvervsskole Aalborg Tekniske skole. Vi skal hele tiden være opmærksom på at sikre kvaliteten og mulighederne for at gennemføre uddannelserne, samt sikre praktikpladser også i perioder, hvor beskæftigelsen ikke er så gunstig som nu. Globaliseringens udfordring Globaliseringen er på samfundets dagsorden hvad skal vi leve af? Udflytning af arbejdspladser outsourcing eller udflagning af job er ofte dagens tema på arbejdspladsen. Men det interessante er, at der aldrig har været flere job i Danmark end nu. Vi skal nok ikke være så skræmte over globaliseringen og dens udfordringer. For Danmark er det nok vores berømte Flexicurity, der giver opdriften i alle målingerne over de mest konkur- rencedygtige lande. Flexicurity er den helt unikke balance mellem fleksibilitet i ansættelsen og tryghed i form af bl.a. arbejdsløshedsdagpenge ved afskedigelse. Det helt afgørende for kvaliteten i vores land er vores værdier: Tillid, lav magtdistance, inklusion, høj arbejdsmoral og et stærkt fællesskab teambuilding. Ja, nutidens eksperter tager fejl. Det har de også gjort op gennem tiden, sagde Frank Jensen og nævnte tre historiske eksempler: Oxford-professoren, som i 1878 forudså, at man aldrig ville høre om det elektriske lys igen, når det blev slukket efter verdensudstillingen i Paris. Sparekassedirektøren, der i 1903 ikke ville låne Henry Ford penge og henviste til, at bilen var et modelune. Chefingeniøren i det britiske postvæsen, som ikke mente, at telefonen nogen sinde ville erstatte de britiske telegrambude. -Ja, jeg kan afslutte med min egen oplevelse som nyudnævnt forskningsminister i 1994, hvor jeg på mit første møde med ledelsen i Tele Danmark spurgte, om der ikke kunne gøres noget for udbredelsen af internettet, så folk kunne sende elektronisk post ( ), hvor jeg fik følgende svar: Telefaxen er kommet for at blive, sluttede Frank Jensen. Endnu engang hjertelig tillykke til alle - og held og lykke med fremtiden! I er meget efterspurgt på arbejdsmarkedet. Men jeg har forstået, at håndværkere ikke alene er efterspurgt på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet men også på hjemmefronten. Det er vildt populært at blive gift med en håndværker. Hvor er der sket meget med håndværket, siden Aalborg Haandværkerforening blev stiftet i Dengang bestod bestyrelsen af en bogbinder,

6 Ta mig for pengenes skyld Keld Jakobsen, kundechef - erhverv Telefon AKTIVITETSKALENDER juni kl : Bestyrelsesmøde 29. august kl : Erhvervspolitisk udvalg 30. august kl : Bestyrelsesmøde 19. september kl : Besøg på Aalborg Universitet 27. september kl : Bestyrelsesmøde 25. oktober kl : Bestyrelsesmøde 25. oktober kl : Repræsentantskabsmøde 14. november kl : Møde med borgmesteren Henning G. Jensen og Paul Mollerup, direktør, Håndværksrådet 28. november kl : Andespil 06. december kl : Bestyrelsesmøde Stærke uddannelser til det nordjyske arbejdsmarked KompetenceCentrene på AMU Nordjylland tilbyder grunduddannelser, efteruddannelser og virksomhedstilpassede uddannelser på alle niveauer. Centrene udbyder også erhvervsuddannelser inden for flere fagområder. KompetenceCentrene er kendt for deres stærke uddannelser og deres nære samarbejde med virksomhederne om strategiudvikling, afdækning af uddannelsesbehov og udarbejdelse af planer for kompetenceudvikling. KompetenceCenter for Byggeri KompetenceCenter for Transport og logistik KompetenceCenter for Elektronik og teknologi KompetenceCenter for Det grønne område Sandmosen KompetenceCenter for Servicefagene KompetenceCenter for Proces og automatik KompetenceCenter for Organisationsudvikling Kontakt os og hør meget mere om de mange muligheder for at få konkurrenceevnen forbedret gennem uddannelser, som styrker kvaliteten, effektiviteten og fleksibiliteten. AMU Nordjylland BL AD NR Sofievej Aalborg tlf

7 En fest, der højner håndværkets status Til legatfesten var Håndværksrådet repræsenteret af vicedirektør Ane Buch, der benyttede lejligheden til at hylde legatmodtagerne og efterfølgende har sendt Aalborg Haandværkerforening en hilsen: Tak for en rigtig fin legatfest den slags er med til at højne status for håndværket. I sin tale sagde Ane Buch bl.a.: Det er en meget stor glæde at få lov til at sige et par ord her på denne store festdag. Det er dejligt at møde så mange unge mennesker, der sætter en stor ære i at kunne sit håndværk. Det er skønt at kunne hylde en underviser på en teknisk skole, der har udviklet nye og engagerende undervisningsformer, og det er med stolthed, at vi også i dag skal fejre en håndværker, der har omsat ide til handling og startet sin egen virksomhed. Og så er det først og fremmest dejligt at opleve, at der sættes pris på det gode håndværk. Og det i mere end en forstand. Det er altid vigtigt at fejre gode præstationer og i dag i sandhed en festdag både for jer, jeres mestre og for hele erhvervsuddannelsessystemet. I er nemlig beviset på kvaliteten af vores erhvervsuddannelser og på den viden og kunnen, der kan komme ud af en fornuftig vekselvirkning mellem praktik og skoleophold. Den viden og kunnen er i øvrigt også en særlig dansk kompetence og værdi, som vi er kendt og beundret for verden over. Rollemodeller I fortjener at blive fejret og hædret. I har været velmotiverede. I har ydet jeres ypperste og opnået ekstraordinære flotte resultater. Og I har undervejs udviklet faglige og personlige kompetencer, der får viden og vilje, håndelag og kreative evner til at gå op i en højere enhed. Det vil jeg ønske stort tillykke med. I er med til at give det gode håndværk status. Jer der i dag har modtaget et legat for jeres flotte resultater, er rollemodeller for de unge folkeskoleelever, der ikke endnu har fundet ud af, hvilken uddannelse de skal tage. De kan spejle sig I jeres færdigheder og succes, og forhåbentlig blive inspireret til at tage en erhvervsuddannelse. Dagen i dag er en rigtig god anledning til IKKE blot at minde hinanden om de udfordringer, som vores fag har løst gennem mange hundrede år. Men også at glædes over, at vores fag hele tiden udvikler sig, at kvalitet, fordybelse, omhu og sans for materialer, også er kvalifikationer, der rækker ind Sangerforeningen Håndværksrådets vicedirektør Ane Buch i fremtiden. Hos den dygtige håndværker ligger et reservoir af viden og kompetence klar til at blive brugt og sat ind i nye sammenhænge. Selvstændighedskultur Jeg tror, at mange af jer en dag vil vælge at blive herre i eget hus og starte jeres egen virksomhed. Vi har i Danmark en meget stærk selvstændighedskultur, og der bliver faktisk hele tiden flere, der starter egen virksomhed. Det er måske en af hemmelighederne bag den danske succes. Faktisk er 1 ud af 10 virksomheder i Danmark nystartet, og jeg er sikker på, at iværksætterkulturen skaber råstoffet til Danmarks fremtid. Det er et faktum, at iværksættere og iværksætterkultur har stor økonomisk betydning. Danmark har behov for virkelystne borgere, der tænker anderledes, arbejder kreativt, skaber nye arbejdspladser og større vækst, samt fornyer eksisterende arbejdspladser. Og det står ikke dårligt til med iværksætterlysten her i Aalborg, Jeg checkede de nyeste tal her til morgen, og de viste, at der i 2004 blev etableret knap 500 nye virksomheder alene i Aalborg kommune, og det er jo ikke så ringe endda.

8 Af Poul Krabbe Legatet som hyldest til iværksætterens bagland Omgivet af lige så stolt familie modtog den 36-årige klejnsmed Jacob Hjorth-Jensen Aalborg bys iværksæt- Én gang Stiller terlegat for unge håndværkere, Håndtryk og smukke ord fra borgmester Henning G. Jensen, et diplom og en check på kr., som smeden straks donerede til sin højgravide kone. - altid Stiller plads. Derfor ser jeg også legatet som -Det er altid rart at få et skulderklap, en anerkendelse af, at sliddet har ført til et resultat, som også omverdenen har fået øje på. Jeg tror alle iværksættere i perioder forsømmer deres familie, fordi de er så bidt af opgaven med at få virksomheden og håndværket på en anerkendelse af det bagland, som har været med til at få tingene til at fungere, sagde Jacob Hjorth-Jensen, da han senere på aftenen blev ønsket tillykke af håndværkerens journalistiske medarbejder. -Hvad betyder iværksætterlegatet og den medfølgende medieomtale for din virksomhed? Tror du, at det giver flere opgaver? -Forhåbentligt ikke. Jeg har lige ansat en mand mere og jagter yderligere to, svarede Jacob Hjorth-Jensen med et skævt smil og skyndte sig at tilføje: Jo, selvfølgelig betyder det noget at blive fremhævet som et vellykket eksempel blandt 500 iværksættervirksomheder, der det seneste år har set dagens lys i min hjemkommune. Jeg er stolt og deler stoltheden med mine medarbejdere. Jacob Hjorth-Jensen foran virksomheden på Lundeborgvej og facaden, der først er blevet helt færdig, efter at indehaveren har modtaget hæderen som årets iværksætter

9 HJ Rustfri Stål er udelukkende ordreproducerende med en kombination af faste aftagere og enkeltstående opgaver. Alt efter kundeønske og mål. Bordplader til storkøkkener og private, barudstyr til bl.a. Café Victor i København, emhætter, gelændere og bådudstyr i rustfast stål - og et ønske om også at få ordrer inden for kobber- og messingområdet. Det var en stor beslutning. Som iværksætter satte jeg det hele i spil og på spil i et privatejet selskab. Det gode håndværk er drivkraften, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Indtil nu er det gået godt nok, for vi har tjent penge. Der har været positive tal på bundlinien, siden vi startede. Den store aktivitet i byggebranchen og mange andre steder har i den grad smittet af på os. Med skrivebord i produktionen Legatmodtagerens virksomhed, HJ Rustfri Stål, blev etableret på 285 lejede kvadratmeter på Bøgildsmindevej i Nørresundby den 1. januar 2004, og pladsen blev hurtigt for trang. Mellem jul og nytår 2006 flyttede den ind i en nyopført fabrik på Lundeborgvej i Aalborg Øst. Et ambitiøst og bygningsmæssigt smukt projekt med 700 kvadratmeter; indrettet specielt til den rustfri produktion med alt fornødent udstyr, lys og luft og gode faciliteter til de (i skrivende stund) seks faglærte medarbejdere. -Det eneste, vore mange opgaver indtil videre har til fælles, er, at de bliver udført i rustfri stål, og at de skal være færdige næsten inden, vi får ordren. Det gode håndværk er drivkraften Jacob Hjorth-Jensen er udlært hos Tema Staal og Danfotech i Aalborg; to virksomheder med central placering i den rustfri klynge, der via knopskydning har vokset sig så stærk i Aalborg-området. Som svend kom han til Helmuth Plougmann i Svenstrup, hvor han arbejdede i 15 år de sidste år som værkfører. -Hos Helmuth lærte jeg mange af de ting, jeg kan i dag. Da virksomheden blev omstruktureret, var jeg rundt forskellige steder, men følte, at jeg nu kunne tilstrækkeligt til at blive selvstændig. Og sådan blev det. Jacob Hjorth-Jensen har det godt med en svejsepistol i næven. Til gengæld har hans forhold til computeralderens velsignelser indtil nu været afdæmpet. En del af de opgaver, der kommer ind til HJ Rustfri Stål tegner han selv. Med blyant på kvadreret papir og med en voksende erkendelse af, at han snarest muligt skal i gang med at designe med computeren som redskab Aalborg bys iværksætterlegat for unge håndværkere er indstiftet af Aalborg Kommune i Det tildeles efter indstilling fra Aalborg Haandværkerforening en yngre, håndværkeruddannet iværksætter, som gennem etablering af egen virksomhed i Aalborg Kommune har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. Den første måned stod Jacob Hjorth- Jensens skrivebord midt i produktionsområdet. Han har selv layoutet produktionsforløbet for at opnå det mest hensigtsmæssige flow fra råvaremodtagelse til færdigt produkt. Administrationskontoret var endnu ikke færdigt, og et eller andet sted passede det også mester godt: Nok kan han kalde sig for direktør i det personligt ejede selskab, men han er stadig klejnsmed og deltager i det daglige arbejde på fuld tryk.

10 10 Dagens ret Smørrebrød Pålæg ÅBENT: MAN. - FRE KOKKEN s KØKKEN Kastetvej AALBORG GULVSERVICE APS GØRTLERVEJ AALBORG TLF BIL Sofiendalsvej 11 Postbox 1725 DK-9100 Aalborg Tlf. (45) AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Kompetenceudvikling Sæt fokus på kompetenceudvikling i din virksomhed. Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet på telefon , hvis du vil vide mere eller guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20, 9000 Aaalborg. HJEMMESIDE Foreningens medlemmer og interessenter kan fremover læse om foreningens aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger. Der er endvidere links til Håndværksrådet, Pension for Selvstændige og Varelotteriet. Adressen er: Når det drejer sig om Grafisk Produktion er vi klar til samarbejde Prepress DTP Web Offsettryk Bogbinderi LYNGVEJ A ALBORG TLF FA X W W W.PRINFOA ALBORG.DK BL AD NR prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

11 Tradition og fornyelse Poul Krabbe Siden stiftelsen af Aalborg Haandværkerforening i 1848 er dygtige, nye svende blevet fejret på forskellige måder. Da 39 legater i 1984 blev samlet i en fond, blev der skabt en ny tradition: Den årlige legatfest. Et par år blev festen udskudt, men siden 1991 har den været en fast hovedhjørnesten i foreningens aktivitet og siden 2004 har festen været holdt i byrådssalen med Aalborg Kommune og borgmester Henning G. Jensen som værtspar. Den 15. maj var det igen tid til at hylde de unge med 10 legater fra Aalborg Haandværkerforening, 8 fra laug og mesterforeninger. Samtidig uddeltes legatet til Årets æreshåndværker i Aalborg, Aalborg bys iværksætterlegat for unge håndværkere og Aalborg tekniske skoles underviserpris. Det var borgmester Henning G. Jensen, der bød legatmodtagerne og deres familier velkommen: Man skal glæde sig Steen Beyer, som er faglærer på Bygge og Anlæg, modtog underviserprisen. over de stunder i livet, hvor nogen siger noget pænt om én. Nyd det. Det, I kan, er der virkelig brug for. Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr, talte i sin velkomst om foreningens mærkesager: Uddannelser, iværksætteri i samarbejde med erhvervsrådet og Håndværksrådet og indsatsen til gavn for de små og mellemstore virksomheder. -Vi fornyer os, og vi medvirker til forandringer ikke blot for forandringens skyld, men med hensyntagen til vore rødder og den rolle, foreningen ønsker at spille til gavn for medlemmerne og det samlede erhvervsliv, sagde formanden og understregede, at foreningen allerede i 1849 indtrådte i Aalborg tekniske skoles ledelse og siden har ydet betydelige donationer til skolens drift. Aftenens toastmaster, Peter Reinau, holdt på underholdende og kortfattet vis sammen på programmet. Svend Aage Suhr uddelte de 10 rejselegater på kr. med tilhørende diplom, mens repræsentanter for laug og mesterforeninger sagde smukke ord om deres legatmodtagere. Som traditionen byder medvirkede også Aalborg Haandværkersangforening, som i år optrådte i to afdelinger; bl.a. med noget af det H.C.Andersen program, som koret ugen Henning G. Jensen overrækker prisen til Aalborg Miniby s formand Martin Urth. 11

12 12 Hvordan bruger jeg akademikere i min virksomhed AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Gratis rådgivning Du kan få gratis it-rådgivning ved at gå ind på og udfylde en test, der tager temperaturen på din virksomheds it-anvendelse. Når du har besvaret test-sprøgsmålene, får du med det samme en rapport, der kommer med gode råd til, hvordan netop din virksomhed kommer videre. IT-TANKEN støttes økonomisk af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings e-business indsatspulje til små virksomheder. Tjek din virksomhed gratis Står udbyttet mål med indsatsen? Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvor din virksomhed bliver stærkere. Men hvad skal der til og hvor kan det egentlig betale sig at sætte ind med forbedringer? Med STATUS får du et overblik over din virksomheds tilstand samt en handlingsplan for, hvordan du mest effektivt forbedrer virksomheden og bundlinien. Aalborg Haandværkerforening og Aalborg Industri- og Handelskammer, i samarbejde med Aalborg Universitet, den 19. september 2007, kl : Velkomst v. Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup, AAU : Samarbejde med studerende - Introduktion til mulighederne for samarbejde med studerende: praktik, studiejobs, studenterprojekter - Eksempler på samarbejde med studerende : Besøg hos fagmiljøerne på AAU - mulighed for besøg af 2 nedenstående fagmiljøer - Besøg 1 - Institut for Erhvervsstudier, erhvervsøkonomi Kreativitetslab. - Besøg 2 - Institut for Sprog og Kultur, erhvervskommunikation - Kreativitetslab - Besøg 3 - Institut for Produktion - Besøg 4 - Institut for Maskinteknik : Networking Tilmelding på: eller telefon senest den 11.september 2007 Annonce 9x12,5 cm CMYK 18/02/05 12:46 Side 1 PALLE MØRCH ApS Varmeregnskaber Koldtvandsregnskaber Varme- og varmtvandsmålere Brugsvandsmålere Energimålere Servicering af alle målertyper ISO 9001 cer tificeret»hasserisgaarden«box 317 Hasserisvej Aalborg Fax Otto Mønsteds Vej Aalborg SV Tlf BL AD NR

13 efter drog til Harzen med for at møde venskabskoret gennem 25 år i Goslar. Legatfest-koncerten havde et vemodigt indslag: Dirigenten Trine Georgsen takkede af efter at have ydet en betydelig indsats for korets udvikling. Da fællessangen Vi håndværkssvende sluttede med linien bag ved skyerne er himlen altid lyseblå, bød Aalborg Kommune på sandwich og forfriskninger. Æreshåndværkeren Aalborg by udnævnte for fjerde gang en æreshåndværker, og for første gang var det ikke en enkeltperson, men en forening, der modtog de kr. og en smuk begrundelse fra borgmester Henning G. Jensen. Hæderen blev tildelt Aalborg Miniby, der som sit formål har at opbygge en modelby i skala 1:10 af det centrale fjordbyområde i Aalborg og Nørresundby omkring men til en enkelt underviser, faglærer Steen Beyer fra Bygge og anlæg. Skolens vicedirektør, Keld Skovsgaard, motiverede valget af Steen Beyer, der har spillet en stor rolle i udviklingen af projektet Kasketter efter mål ; en ny måde at tænke og organisere undervisningen på og forbedre læringsformerne for eleverne med udgangspunkt i projektorienteret og problembaseret undervisning. Modellen er blevet landskendt og anbefalet af undervisningsminister Bertel Haarder. Steen Beyer takkede for prisen og for vicedirektørens fremhævelse af hans geniale løsning og ukuelighed i den gennemførende fase: -Vi forlanger meget af vore unge mennesker, og mine kolleger har også været hårdt ramt i realiseringen af kasket-projektet. Det kan godt være, at det er mig, der har tænkt tanken, men der er mange andre, som har medvirket til at føre den ud i livet. Iværksætteren Borgmester Henning G. Jensen overrakte byens iværksætterlegat til klejnsmed Jacob Hjorth-Jensen, der har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. -Du er en af de unge håndværkere, der kan tænke selv og arbejder hårdt for at skabe en god virksomhed med nye arbejdspladser. Jeg kan forestille mig, at du som andre iværksættere har fået et nært forhold til din bankrådgiver, så det glæder mig at vide, at du siden starten har haft positive tal på bundlinien. Læs interviewet med Jacob Hjorth-Jensen andetsteds i dette blad. Aalborg Miniby belønnes for opbygning og synliggørelse af Aalborgs bygningskulturelle historie med vægt på håndværk, arkitektur og kulturmiljø. På foreningens vegne sagde formanden, Martin Urth tak for hæderen. -Jeg har altid fået skyld for ikke at være håndværker, men jeg er leder af en forening med rigtig mange dygtige håndværkere, og i dag står 40 af vore huse rundt omkring i byen. Vi har levet en omtumlet tilværelse og har savnet de rigtige rammer omkring vores aktivitet. Det har vi ført langvarige forhandlinger med kommunen om at få løst, og jeg håber, at udnævnelsen til byens æreshåndværker er et skub i den rigtige retning. Underviseren Aalborg tekniske skole uddelte for fjerde gang sin underviserpris, og for første gang gik den ikke til et team, Jacob Hjorth-Jensen blev årets iværksætter. 13

14 14 Selskabslokaler og Diner Transportable Fra 20 til 2000 couverter ud af huset Restaurant ORKIDEEN Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst Fax Tlf RENGØRING KANTINEDRIFT FACILITY SERVICE LANDSDÆKKENDE Erhvervslivets håndværkerfirma AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Velkommen til nye medlemmer: Skomagermester SkoMadsen Karen Johanne Larsen Hans Lyngberg Karlsen Søren Bernhard Aut. VVS INSTALLATØR Mineralvej 21 A 9220 Aalborg Tlf: Fax: A S ANTON LASSENS EFTF. A/S M A L E R F I R M A TØMRER SNEDKER MURER Håndværkervej 9 Postbox Aalborg Tlf Fax VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ BRUG AF FORENINGENS LOKALER Foreningens medlemmer har mulighed for at benytte vore lokaler til visse arrangementer. Kontakt formand Svend Aage Suhr på telefon , eller for yderligere oplysninger. Tal forretning med os også om søndagen Erhverv Direkt Ring og få en konstruktiv dialog med en erhvervsrådgiver, når det passer dig. Erhverv Direkt har åbent mandag til fredag kl og lørdag og søndag kl Ønsker du at blive tilmeldt, kontakt Aalborg Afdeling, Algade 53, telefon BL AD NR

15 Status over et aktivt år På Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling i Håndværkerhuset den 11. marts fortalte formanden, Svend Aage Suhr, bl.a., at der i det forløbne år er optaget 13 nye erhvervsmedlemmer. Foreningen har derefter ca medlemmer, incl. de medlemmer, som via deres laug er tilmeldt kollektivt. I årets løb er holdt otte bestyrelsesmøder og en række medlemsmøder. November- mødet med Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, og en repræsentant for Håndværksrådet var en succes, og borgmesteren har givet tilsagn om at deltage i et tilsvarende arrangement i Bestyrelsen har også holdt to møder med Håndværksrådets repræsentant i det nordjyske vækstforum, Katrine M. Jensen, for at viderebringe ideer og kommentarer til vækstforaets arbejde. En af nyskabelserne i 2006 var nedsættelsen af et erhvervspolitisk udvalg; dels som en selvstændig aktivitet og idé-opsamler, dels som backinggruppe for formandens deltagelse i Aalborg Erhvervsråd. I sin fyldige beretning omtalte Svend Aage Suhr også en række af de aktiviteter, Håndværksrådet engagerer sig i til gavn for de lokale foreninger og deres medlemmer. Ikke mindst rådets oplæg til 13 bud på en kommunal indkøbspolitik, der også tilgodeser de små og mellemstore virksomheder, Sort arbejde fik også en hilsen fra formanden: - Jeg tror, holdningen til sort arbejde er ved at skifte. Det går op for stadigt flere, at sort arbejde koster beskæftigelse, og andre skatteydere kommer til at betale for det, som de, der arbejder sort, sparer. Hvis vi kan komme det sorte arbejde til livs, kan skatten sættes væsentligt ned, og virksomheder, der kun arbejder hvidt, vil slippe for at tabe or- drer til det sorte marked. Det hjælper ikke noget kun at jagte de udførende, når forbrugere, der får udført opgaver sort, kan gøre det helt risikofrit. Så er det forbrugerne, der skaber det sorte marked. Strukturreformens ændring af kommunegrænserne er en fremtidig udfordring for Aalborg Haandværkerforening. Hals, Sejlflod og Nibe kommuner er blevet en del af Aalborg, og for håndværkerforeningen giver det god mening at indlede et samarbejde med de eksisterende erhvervsforeninger og aktiviteter i de tre gamle kommuner. På generalforsamlingen indtrådte et nyt bestyrelsesmedlem: Gert Spender- Andersen blev valgt i stedet for Bjarne Simonsen, der ønskede at fratræde efter mange års bestyrelsesarbejde. Til repræsentantskabet nyvalgtes malermester Evand Sørensen i stedet for malermester Jens Faurholt Jensen. MEDLEMSARRANGEMENTER Besøg på Aalborg Kloster Onsdag den 23. maj kl mødte ca. tyve medlemmer frem til et meget spændende besøg på Aalborg Kloster. Det er ikke her muligt at gengive den fyldige historiske gennemgang og rundvisning som vor guide gennemførte. Det var en stor oplevelse, og vi kan anbefale vore øvrige medlemmer at deltage i tilsvarende rundvisning arrangeret af FOF. Efter besøget gik vi i samlet flok til Håndværkerhuset, hvor vi nød et let måltid mad. 15

16 PENSION OG TRYGHED - hos PFS får du pension og tryghedsordninger, der er skræddersyet til selvstændige og deres familie ID-NUMMER Kontorente på 4,5 % efter skat i 2007 Sundhedssikring, der sikrer straks-behandling på privathospital Tab af arbejdsevne-forsikring Gratis og løbende rådgivning om dine pensionforhold Bestil materiale på - eller send en mail til PENSION FOR SELVSTÆNDIGE - stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Dansk VVS Smallegade Frederiksberg tlf fax Vidste du, at din elektrikerlærling kan uddannes inden for Bygningsautomatik på Aalborg tekniske skole? Specialefag: IBI Intelligente installationer Ventilation, varme og køl Sikring, overvågningsnetværk Energiteknik IBI/CTS Elsikkerhed Love og regler For yderligere information kontakt Praktikpladskonsulent Kurt Dahl på eller se mere om elektrikeruddannelserne på Øster Uttrup Vej 1 Postboks Aalborg Tlf Afs.: Aalborg Haandværkerforening Kattesundet Aalborg

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2008 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet»min by - ren byfin håndværker kontra jævn akademiker«ny frisør-oldermand med uddannelsesfokus Legatpenge er brugt til Miniby

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2008 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Velkommen til Nibe og Hals De holder skomagerfaget i livet Fra måtter til sko Udbud og licitatoner Et»håndværkerkort«kan

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING NOV. 2008 NUMMER 4 INDHOLD Formanden har ordet Medlemsarrangement Tidens gang med»urmageren fra Klokhuset«ASE og Håndværkerforeningen indleder samarbejde Kommunal udbuds

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2008 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Medlemsfremgang Traditionernes fest»guldet ligger ikke i Aalborg - det sidder lige her«ny forening Legatmodtagere Elektrikeren,

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2009 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Haandværkerforeningen gik styrket ud af 2008 Medlemsarrangement på Restaurant Orkideen Nu kan det da vist ikke blive bedre

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Ideer, knofedt og resultater

Ideer, knofedt og resultater Ideer, knofedt og resultater Man kan nå langt med netværk og samarbejde 1 Protest, fest og erhvervspolitik Da Aalborgs håndværksmestre den 29. november 1848 blev indbudt til møde i Den Borgerlige Forenings

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Din forening dine fordele

Din forening dine fordele Din forening dine fordele 1 Vi er til for dig Aalborg Haandværkerforening er Nordjyllands største, tværfaglige erhvervspolitiske forening for små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2009 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet 90 år og æresmedlem Den ny fane Malerpigernes massive legatsejr Kreativt håndværk med fysisk aktivitet Hun valgte det, hun

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

50.000,- ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING. a alborg ha andværkerforening INDHOLD 2009 NUMMER. Præmie. - se side 17... DEC. Formanden har ordet

50.000,- ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING. a alborg ha andværkerforening INDHOLD 2009 NUMMER. Præmie. - se side 17... DEC. Formanden har ordet ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING DEC. 2009 NUMMER 4 INDHOLD Præmie 50.000,- - se side 17... Formanden har ordet»mødested Aalborg«Gode råd om ejerskifte Legatmodtageren har sat kronen på værket Bagerparret,

Læs mere

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere:

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere: Vodskov hallen Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/12014 Deltagere: Knud Larsen, formand Claus Nielsen Mads Juul Jensen Kitt Karlsen Karen Lisbeth Larsen Jonna, Centerleder Palle Hassing, foreningsfitn.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2010 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Generalforsamling Der er også vækstiværksættere i håndværkerforeningerne Praktikplads-præmien på 50.000 kr. virker Det er

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2010 NUMMER 2 Årets Højdespringer, den nyudlærte skorstensfejer Torben Reiche, lykønskes af sin kæreste, Heidi, til Aalborg Haandværkerforenings legatfest. (Foto: Michael

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab

Tjen penge på dit medlemskab Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele Håndværksrådet vi kæmper for små og mellemstore virksomheder Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for mere end 20.000 små og mellemstore danske virksomheder

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES Inspirationsplancher fra identitetspræsentation - PDFmateriale press/cmyk DEN UNIKKE FAGLIGE KULTUR DANNE OG UDDANNE DU ER DIT FAG! OVERFØRE DEN FAGLIGE VIDEN, TRADITION OG STOLTHED MANGFOLDIGHED VIFTE

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere