ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING"

Transkript

1 ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MAJ 2007 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet En fest der højner håndværkets status Legatet som hyldest til iværksætterens bagland Tradition og fornyelse Jacob Hjorth-Jensen blev årets iværksætter. Status over et aktivt år a alborg ha andværkerforening

2 Produktudvikling Konstruktion af industrielle anlæg og maskiner RÅDGIVENDE CIVILINGENIØR KARL HOLM SANKELMARKSGADE AALBORG TLF Fax K.O. BAYER Aalborg Støvsuger Center STØVSUGERE - Husholdning og erhverv CENTRALSUGEANLÆG DAMPRENGØRING - Miljøvenlig rengøring uden kemikalier SPANDEVOGNE & MOPPER REPARATIONER - Eget værksted SERVICECENTER - Stort lager af reservedele og tilbehør Cleankøb Danmarks største støvsugerkæde Carsten Stig Olsen Netbutik: AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI»Håndværkerhuset«Kattesundet Aalborg Telefon Bestyrelse: Formand Svend Aage Suhr, kvalitetschef Næstformand Jens Rye-Andersen, advokat Kasserer Jens Blauenfeldt, bogtrykker Allan Østergaard, skorstensfejermester Gert Spender-Andersen, direktør Formand for repræsentantskabet Frede Skrubbeltrang, ekspeditionsleder Sekretariatets tlf Formand Svend Aage Suhr træffes efter nærmere aftale med foreningens kontor. Hasserisvej Aalborg Tlf Fax Tlf Boulevarden 10 - lige ved Algade Kvalitet og service i over 40 år GRATIS RETSHJÆLP Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp til AAHF s medlemmer. Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation. Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf Advokatfirmaet Jen Rye-Ander en Jesper Viholm s Eftf. Møderet for Højesteret Algade Aalborg Telefon / Telefax Giro Sekretariatets åbningstider: Mandag - torsdag fra kl til Ansvarshavende: fdm. for redaktionsudvalget, Svend Aage Suhr Annoncekonsulenter for 2007: Svend Aage Suhr, tlf Jens Blauenfeldt, Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i stor-aalborg. Mineralvej Postbox Aalborg Tlf Fax Som lokalbank har vi meget at tilbyde din virksomhed - ring og hør nærmere! BL AD NR NØRRESUNDBY BANK Vesterbro 79 Tel

3 FORMANDEN HAR ORDET! Resultater at fejre Som det fremgår fyldigt af dette blad, var årets legatfest en succes. Højtidelig, festlig og med indholdsrige taler af Aalborg Universitets formand, Frank Jensen, og Håndværksrådets vicedirektør, Ane Buch. En aften, da foreningen i samarbejde med Aalborg Kommune hyldede 22 mennesker for resultater, de har opnået. Legatfesten er årets meget synlige højdepunkt for Aalborg Haandværkerforening, men også i det daglige arbejde opnår vi resultater, der fortjener om ikke hyldest så dog opbakning fra medlemmerne og interesse fra de små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke har set fordelene ved at være medlem af foreningen. Især et punkt springer i øjnene lige nu som resultat af en langvarig indsats: Indførelsen af Håndværksrådets 13 bud på en SMV venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik. I fjor kontaktede jeg som formand for Aalborg Haandværkerforening Aalborgs kommunaldirektør, Jens Kristian Munk, for at fortælle ham om de 13 bud. Siden er de også blevet nævnt i Aalborg Erhvervsråd, og nu er vi nået til en milepæl: Rådmændene Mariann Nørgaard (Teknisk Forvaltning) og Preben Pedersen (Forsyningsvirksomhederne) har sagt jatak til en invitation fra os. Sammen med embedsmænd, en repræsentant fra Håndværksrådet og Aalborg Erhversvsråd, deltager de i et møde i juni med Aalborg Haandværkerforening for at drøfte indførelsen af af regler, der gør de offentlige udbud og opgaver mere tilgængelige for de små og mellemstore virksomheder. De 13 bud var også på programmet på håndværker- og industriforeningernes årsmøde i København. Lolland Håndværker- og Industriforening har sammen med kommunen udviklet en aftale, der sætter retningslinierne for styring af håndværks- og entreprenørarbejde på de kommunale bygninger. Aftlen er i overensstemmelse med De 13 bud. Vordingborg Håndværkerforening har opnået et tilsvarende resultat: Kommunens tekniske direktør opfordrer alle interesserede håndværkere til at henvende sig for at komme i betragtning til fremtidige opgaver. Nu er det forhåbentligt Aalborgs tur. Håndværksrådets nye direktør, Paul Mollerup, gav på årsmødet udtryk for, at langsigtede strategier er nødvendige, men det er fokus på rådets og medlemsforeningernes rodfæstede rolle i samfundet, der skal præge dagligdagen. Aalborg Erhvervsråds Erhvervsplan fokuserer på fire temaer: Innovationsfremme, erhvervsklynger, kvalificeret arbejdskraft og oplevelsesbyen. Et punkt under Innovationsfremme er at bringe virksomheder, især de små og mellemstore, tættere på videns- og uddannelsesinstitutioner. Det punkt har Aalborg Haandværkerforening taget op. I samarbejde med Aalborg Industri- og Handelskammer afvikler vi i september et arrangement på Aalborg Universitet, hvor universitetet også vil fortælle om mulighederne for udstationering af akademisk arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder. Med god deltagelse afviklede vi den 21. maj et møde med temaet Tjen penge på it hør om mulighederne med it på byggepladsen og i din virksosmhed. I den digitale skurvogn kunne mødedeltagerne afprøve nogle praktiske it-værktøjer og få gennemgået mulighederne for at anvende dem i den konkrete virksomhed. Også i dette arrangement deltog repræsentanter fra Håndværksrådet som endnu et eksempel på hvor stor gavn Aalborg Haandværkerforenings medlemmer har af vort fælles medlemskab af den landsdækkende organisation. Aktiviteterne fra legatfest til it medvirker til foreningens synlighed. Vi har fået pæn presseomtale, nye medlemmer og nye annoncører til bladet. Til efteråret søsætter vi en hvervekampagne for at øge medlemstallet. De aktiviteter, jeg ovenfor har omtalt, må kunne overbevise nogle flere om, at Aalborg Haandværkerforening er en god forening at være medlem af. God sommer. Svend Aage Suhr Formand for Aalborg Haandværkerforening

4 FORSIKRING FOR ERHVERVSLIVET ØJE FOR ØJE, PC FOR PC... Når din virksomhed er forsikret i Alm. Brand, kan du være sikker på at få en retfærdig skadebehandling. Hvis uheldet er ude, så får du altid det, du har krav på. ALM. BRAND AALBORG Ved Stranden Aalborg Telefon DK ALM. SUND FORNUFT Et godt afsæt... AALBORG HAANDVÆRKERFORENINGS REPRÆSENTANTANTSKAB Peer Pedersen Gravensgade 5, 9000 Aalborg Henrik Gertsen Vestergade 122, 9700 Brønderslev Leif Jørgensen Nysøparken 35, 9400 Nørresundby Karl Holm Sankelmarksgade 13, 9000 Aalborg Preben Johansen Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby Poul R. Jensen Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV Poul Eriksen Diakonvej 129, 9310 Vodskov Frede Skrubbeltrang Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ Charles Brandborg Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV Jørgen Vittrup Jørgen Berthelsensvej 21 C, 9400 Nørresundby Malermester Evald Sørensen Leandervej 12, 9000 Aalborg Blikkenslagermester Flemming Jensen Præstemarken 82, 9000 Aalborg Frisørmester Vibeke Carøe Sjællandsgade 26, 9000 Aalborg BL AD NR Spring på en videregående uddannelse på Nordjyllands Erhvervsakademi og få et godt afsæt til drømmejobbet.. Heltidsuddannelser: Bygningskonstruktør VVS--installatør EL-installatør Laborant Produktionsteknolog IT- og elektronikteknolog Datamatiker Multimediedesigner Grafisk designteknolog Serviceøkonom Finansøkonom Markedsføringsøkonom Transportlogistiker Deltidsuddannelse Byggeriets lederuddannelse Iværksætteruddannelsen Læs om de øvrige muligheder for deltidsuddannelse på vores hjemmeside - Du kan få yderligere information på NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI Porthusgade 1 og Sofiendalsvej 60 - Aalborg Tlf

5 Af Poul Krabbe Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet Frank Jensen, formand for Aalborg Universitet En tradition blev brudt: Efter ti år som festtaler til legatfesten mente Aalborg tekniske skoles direktør, Lars Mahler, at tiden var inde til fornyelse og overlod talerstolen til Frank Jensen, formand for Aalborg Universitets bestyrelse. Efter at have ønsket legatmodtagerne og deres familier tillykke sagde Frank Jensen bl.a.: Det er godt, at Aalborg Haandværkerforening, De lokale laug og Mesterforeninger, Aalborg Tekniske skole og Aalborg kommune har indstiftet disse legater og indstiftet denne gode anledning til at hædre det gode håndværk og dets folk. en skræddermester, en gørtlermester, en fabrikant og en skomagermester. Flere af fagene findes ikke længere. Men hvor har eksperterne også taget fejl gennem historien. De har så ofte forudset, at teknologien og maskiner ville overtage og overflødiggøre håndværket. Alt kunne skabes af maskiner gennem standardisering. Men nej, sådan er det ikke gået. Håndværket er populært som sjældent. Det er godt for vores erhvervsskole Aalborg Tekniske skole. Vi skal hele tiden være opmærksom på at sikre kvaliteten og mulighederne for at gennemføre uddannelserne, samt sikre praktikpladser også i perioder, hvor beskæftigelsen ikke er så gunstig som nu. Globaliseringens udfordring Globaliseringen er på samfundets dagsorden hvad skal vi leve af? Udflytning af arbejdspladser outsourcing eller udflagning af job er ofte dagens tema på arbejdspladsen. Men det interessante er, at der aldrig har været flere job i Danmark end nu. Vi skal nok ikke være så skræmte over globaliseringen og dens udfordringer. For Danmark er det nok vores berømte Flexicurity, der giver opdriften i alle målingerne over de mest konkur- rencedygtige lande. Flexicurity er den helt unikke balance mellem fleksibilitet i ansættelsen og tryghed i form af bl.a. arbejdsløshedsdagpenge ved afskedigelse. Det helt afgørende for kvaliteten i vores land er vores værdier: Tillid, lav magtdistance, inklusion, høj arbejdsmoral og et stærkt fællesskab teambuilding. Ja, nutidens eksperter tager fejl. Det har de også gjort op gennem tiden, sagde Frank Jensen og nævnte tre historiske eksempler: Oxford-professoren, som i 1878 forudså, at man aldrig ville høre om det elektriske lys igen, når det blev slukket efter verdensudstillingen i Paris. Sparekassedirektøren, der i 1903 ikke ville låne Henry Ford penge og henviste til, at bilen var et modelune. Chefingeniøren i det britiske postvæsen, som ikke mente, at telefonen nogen sinde ville erstatte de britiske telegrambude. -Ja, jeg kan afslutte med min egen oplevelse som nyudnævnt forskningsminister i 1994, hvor jeg på mit første møde med ledelsen i Tele Danmark spurgte, om der ikke kunne gøres noget for udbredelsen af internettet, så folk kunne sende elektronisk post ( ), hvor jeg fik følgende svar: Telefaxen er kommet for at blive, sluttede Frank Jensen. Endnu engang hjertelig tillykke til alle - og held og lykke med fremtiden! I er meget efterspurgt på arbejdsmarkedet. Men jeg har forstået, at håndværkere ikke alene er efterspurgt på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet men også på hjemmefronten. Det er vildt populært at blive gift med en håndværker. Hvor er der sket meget med håndværket, siden Aalborg Haandværkerforening blev stiftet i Dengang bestod bestyrelsen af en bogbinder,

6 Ta mig for pengenes skyld Keld Jakobsen, kundechef - erhverv Telefon AKTIVITETSKALENDER juni kl : Bestyrelsesmøde 29. august kl : Erhvervspolitisk udvalg 30. august kl : Bestyrelsesmøde 19. september kl : Besøg på Aalborg Universitet 27. september kl : Bestyrelsesmøde 25. oktober kl : Bestyrelsesmøde 25. oktober kl : Repræsentantskabsmøde 14. november kl : Møde med borgmesteren Henning G. Jensen og Paul Mollerup, direktør, Håndværksrådet 28. november kl : Andespil 06. december kl : Bestyrelsesmøde Stærke uddannelser til det nordjyske arbejdsmarked KompetenceCentrene på AMU Nordjylland tilbyder grunduddannelser, efteruddannelser og virksomhedstilpassede uddannelser på alle niveauer. Centrene udbyder også erhvervsuddannelser inden for flere fagområder. KompetenceCentrene er kendt for deres stærke uddannelser og deres nære samarbejde med virksomhederne om strategiudvikling, afdækning af uddannelsesbehov og udarbejdelse af planer for kompetenceudvikling. KompetenceCenter for Byggeri KompetenceCenter for Transport og logistik KompetenceCenter for Elektronik og teknologi KompetenceCenter for Det grønne område Sandmosen KompetenceCenter for Servicefagene KompetenceCenter for Proces og automatik KompetenceCenter for Organisationsudvikling Kontakt os og hør meget mere om de mange muligheder for at få konkurrenceevnen forbedret gennem uddannelser, som styrker kvaliteten, effektiviteten og fleksibiliteten. AMU Nordjylland BL AD NR Sofievej Aalborg tlf

7 En fest, der højner håndværkets status Til legatfesten var Håndværksrådet repræsenteret af vicedirektør Ane Buch, der benyttede lejligheden til at hylde legatmodtagerne og efterfølgende har sendt Aalborg Haandværkerforening en hilsen: Tak for en rigtig fin legatfest den slags er med til at højne status for håndværket. I sin tale sagde Ane Buch bl.a.: Det er en meget stor glæde at få lov til at sige et par ord her på denne store festdag. Det er dejligt at møde så mange unge mennesker, der sætter en stor ære i at kunne sit håndværk. Det er skønt at kunne hylde en underviser på en teknisk skole, der har udviklet nye og engagerende undervisningsformer, og det er med stolthed, at vi også i dag skal fejre en håndværker, der har omsat ide til handling og startet sin egen virksomhed. Og så er det først og fremmest dejligt at opleve, at der sættes pris på det gode håndværk. Og det i mere end en forstand. Det er altid vigtigt at fejre gode præstationer og i dag i sandhed en festdag både for jer, jeres mestre og for hele erhvervsuddannelsessystemet. I er nemlig beviset på kvaliteten af vores erhvervsuddannelser og på den viden og kunnen, der kan komme ud af en fornuftig vekselvirkning mellem praktik og skoleophold. Den viden og kunnen er i øvrigt også en særlig dansk kompetence og værdi, som vi er kendt og beundret for verden over. Rollemodeller I fortjener at blive fejret og hædret. I har været velmotiverede. I har ydet jeres ypperste og opnået ekstraordinære flotte resultater. Og I har undervejs udviklet faglige og personlige kompetencer, der får viden og vilje, håndelag og kreative evner til at gå op i en højere enhed. Det vil jeg ønske stort tillykke med. I er med til at give det gode håndværk status. Jer der i dag har modtaget et legat for jeres flotte resultater, er rollemodeller for de unge folkeskoleelever, der ikke endnu har fundet ud af, hvilken uddannelse de skal tage. De kan spejle sig I jeres færdigheder og succes, og forhåbentlig blive inspireret til at tage en erhvervsuddannelse. Dagen i dag er en rigtig god anledning til IKKE blot at minde hinanden om de udfordringer, som vores fag har løst gennem mange hundrede år. Men også at glædes over, at vores fag hele tiden udvikler sig, at kvalitet, fordybelse, omhu og sans for materialer, også er kvalifikationer, der rækker ind Sangerforeningen Håndværksrådets vicedirektør Ane Buch i fremtiden. Hos den dygtige håndværker ligger et reservoir af viden og kompetence klar til at blive brugt og sat ind i nye sammenhænge. Selvstændighedskultur Jeg tror, at mange af jer en dag vil vælge at blive herre i eget hus og starte jeres egen virksomhed. Vi har i Danmark en meget stærk selvstændighedskultur, og der bliver faktisk hele tiden flere, der starter egen virksomhed. Det er måske en af hemmelighederne bag den danske succes. Faktisk er 1 ud af 10 virksomheder i Danmark nystartet, og jeg er sikker på, at iværksætterkulturen skaber råstoffet til Danmarks fremtid. Det er et faktum, at iværksættere og iværksætterkultur har stor økonomisk betydning. Danmark har behov for virkelystne borgere, der tænker anderledes, arbejder kreativt, skaber nye arbejdspladser og større vækst, samt fornyer eksisterende arbejdspladser. Og det står ikke dårligt til med iværksætterlysten her i Aalborg, Jeg checkede de nyeste tal her til morgen, og de viste, at der i 2004 blev etableret knap 500 nye virksomheder alene i Aalborg kommune, og det er jo ikke så ringe endda.

8 Af Poul Krabbe Legatet som hyldest til iværksætterens bagland Omgivet af lige så stolt familie modtog den 36-årige klejnsmed Jacob Hjorth-Jensen Aalborg bys iværksæt- Én gang Stiller terlegat for unge håndværkere, Håndtryk og smukke ord fra borgmester Henning G. Jensen, et diplom og en check på kr., som smeden straks donerede til sin højgravide kone. - altid Stiller plads. Derfor ser jeg også legatet som -Det er altid rart at få et skulderklap, en anerkendelse af, at sliddet har ført til et resultat, som også omverdenen har fået øje på. Jeg tror alle iværksættere i perioder forsømmer deres familie, fordi de er så bidt af opgaven med at få virksomheden og håndværket på en anerkendelse af det bagland, som har været med til at få tingene til at fungere, sagde Jacob Hjorth-Jensen, da han senere på aftenen blev ønsket tillykke af håndværkerens journalistiske medarbejder. -Hvad betyder iværksætterlegatet og den medfølgende medieomtale for din virksomhed? Tror du, at det giver flere opgaver? -Forhåbentligt ikke. Jeg har lige ansat en mand mere og jagter yderligere to, svarede Jacob Hjorth-Jensen med et skævt smil og skyndte sig at tilføje: Jo, selvfølgelig betyder det noget at blive fremhævet som et vellykket eksempel blandt 500 iværksættervirksomheder, der det seneste år har set dagens lys i min hjemkommune. Jeg er stolt og deler stoltheden med mine medarbejdere. Jacob Hjorth-Jensen foran virksomheden på Lundeborgvej og facaden, der først er blevet helt færdig, efter at indehaveren har modtaget hæderen som årets iværksætter

9 HJ Rustfri Stål er udelukkende ordreproducerende med en kombination af faste aftagere og enkeltstående opgaver. Alt efter kundeønske og mål. Bordplader til storkøkkener og private, barudstyr til bl.a. Café Victor i København, emhætter, gelændere og bådudstyr i rustfast stål - og et ønske om også at få ordrer inden for kobber- og messingområdet. Det var en stor beslutning. Som iværksætter satte jeg det hele i spil og på spil i et privatejet selskab. Det gode håndværk er drivkraften, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Indtil nu er det gået godt nok, for vi har tjent penge. Der har været positive tal på bundlinien, siden vi startede. Den store aktivitet i byggebranchen og mange andre steder har i den grad smittet af på os. Med skrivebord i produktionen Legatmodtagerens virksomhed, HJ Rustfri Stål, blev etableret på 285 lejede kvadratmeter på Bøgildsmindevej i Nørresundby den 1. januar 2004, og pladsen blev hurtigt for trang. Mellem jul og nytår 2006 flyttede den ind i en nyopført fabrik på Lundeborgvej i Aalborg Øst. Et ambitiøst og bygningsmæssigt smukt projekt med 700 kvadratmeter; indrettet specielt til den rustfri produktion med alt fornødent udstyr, lys og luft og gode faciliteter til de (i skrivende stund) seks faglærte medarbejdere. -Det eneste, vore mange opgaver indtil videre har til fælles, er, at de bliver udført i rustfri stål, og at de skal være færdige næsten inden, vi får ordren. Det gode håndværk er drivkraften Jacob Hjorth-Jensen er udlært hos Tema Staal og Danfotech i Aalborg; to virksomheder med central placering i den rustfri klynge, der via knopskydning har vokset sig så stærk i Aalborg-området. Som svend kom han til Helmuth Plougmann i Svenstrup, hvor han arbejdede i 15 år de sidste år som værkfører. -Hos Helmuth lærte jeg mange af de ting, jeg kan i dag. Da virksomheden blev omstruktureret, var jeg rundt forskellige steder, men følte, at jeg nu kunne tilstrækkeligt til at blive selvstændig. Og sådan blev det. Jacob Hjorth-Jensen har det godt med en svejsepistol i næven. Til gengæld har hans forhold til computeralderens velsignelser indtil nu været afdæmpet. En del af de opgaver, der kommer ind til HJ Rustfri Stål tegner han selv. Med blyant på kvadreret papir og med en voksende erkendelse af, at han snarest muligt skal i gang med at designe med computeren som redskab Aalborg bys iværksætterlegat for unge håndværkere er indstiftet af Aalborg Kommune i Det tildeles efter indstilling fra Aalborg Haandværkerforening en yngre, håndværkeruddannet iværksætter, som gennem etablering af egen virksomhed i Aalborg Kommune har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. Den første måned stod Jacob Hjorth- Jensens skrivebord midt i produktionsområdet. Han har selv layoutet produktionsforløbet for at opnå det mest hensigtsmæssige flow fra råvaremodtagelse til færdigt produkt. Administrationskontoret var endnu ikke færdigt, og et eller andet sted passede det også mester godt: Nok kan han kalde sig for direktør i det personligt ejede selskab, men han er stadig klejnsmed og deltager i det daglige arbejde på fuld tryk.

10 10 Dagens ret Smørrebrød Pålæg ÅBENT: MAN. - FRE KOKKEN s KØKKEN Kastetvej AALBORG GULVSERVICE APS GØRTLERVEJ AALBORG TLF BIL Sofiendalsvej 11 Postbox 1725 DK-9100 Aalborg Tlf. (45) AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Kompetenceudvikling Sæt fokus på kompetenceudvikling i din virksomhed. Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet på telefon , hvis du vil vide mere eller guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20, 9000 Aaalborg. HJEMMESIDE Foreningens medlemmer og interessenter kan fremover læse om foreningens aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger. Der er endvidere links til Håndværksrådet, Pension for Selvstændige og Varelotteriet. Adressen er: Når det drejer sig om Grafisk Produktion er vi klar til samarbejde Prepress DTP Web Offsettryk Bogbinderi LYNGVEJ A ALBORG TLF FA X W W W.PRINFOA ALBORG.DK BL AD NR prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

11 Tradition og fornyelse Poul Krabbe Siden stiftelsen af Aalborg Haandværkerforening i 1848 er dygtige, nye svende blevet fejret på forskellige måder. Da 39 legater i 1984 blev samlet i en fond, blev der skabt en ny tradition: Den årlige legatfest. Et par år blev festen udskudt, men siden 1991 har den været en fast hovedhjørnesten i foreningens aktivitet og siden 2004 har festen været holdt i byrådssalen med Aalborg Kommune og borgmester Henning G. Jensen som værtspar. Den 15. maj var det igen tid til at hylde de unge med 10 legater fra Aalborg Haandværkerforening, 8 fra laug og mesterforeninger. Samtidig uddeltes legatet til Årets æreshåndværker i Aalborg, Aalborg bys iværksætterlegat for unge håndværkere og Aalborg tekniske skoles underviserpris. Det var borgmester Henning G. Jensen, der bød legatmodtagerne og deres familier velkommen: Man skal glæde sig Steen Beyer, som er faglærer på Bygge og Anlæg, modtog underviserprisen. over de stunder i livet, hvor nogen siger noget pænt om én. Nyd det. Det, I kan, er der virkelig brug for. Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr, talte i sin velkomst om foreningens mærkesager: Uddannelser, iværksætteri i samarbejde med erhvervsrådet og Håndværksrådet og indsatsen til gavn for de små og mellemstore virksomheder. -Vi fornyer os, og vi medvirker til forandringer ikke blot for forandringens skyld, men med hensyntagen til vore rødder og den rolle, foreningen ønsker at spille til gavn for medlemmerne og det samlede erhvervsliv, sagde formanden og understregede, at foreningen allerede i 1849 indtrådte i Aalborg tekniske skoles ledelse og siden har ydet betydelige donationer til skolens drift. Aftenens toastmaster, Peter Reinau, holdt på underholdende og kortfattet vis sammen på programmet. Svend Aage Suhr uddelte de 10 rejselegater på kr. med tilhørende diplom, mens repræsentanter for laug og mesterforeninger sagde smukke ord om deres legatmodtagere. Som traditionen byder medvirkede også Aalborg Haandværkersangforening, som i år optrådte i to afdelinger; bl.a. med noget af det H.C.Andersen program, som koret ugen Henning G. Jensen overrækker prisen til Aalborg Miniby s formand Martin Urth. 11

12 12 Hvordan bruger jeg akademikere i min virksomhed AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Gratis rådgivning Du kan få gratis it-rådgivning ved at gå ind på og udfylde en test, der tager temperaturen på din virksomheds it-anvendelse. Når du har besvaret test-sprøgsmålene, får du med det samme en rapport, der kommer med gode råd til, hvordan netop din virksomhed kommer videre. IT-TANKEN støttes økonomisk af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings e-business indsatspulje til små virksomheder. Tjek din virksomhed gratis Står udbyttet mål med indsatsen? Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvor din virksomhed bliver stærkere. Men hvad skal der til og hvor kan det egentlig betale sig at sætte ind med forbedringer? Med STATUS får du et overblik over din virksomheds tilstand samt en handlingsplan for, hvordan du mest effektivt forbedrer virksomheden og bundlinien. Aalborg Haandværkerforening og Aalborg Industri- og Handelskammer, i samarbejde med Aalborg Universitet, den 19. september 2007, kl : Velkomst v. Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup, AAU : Samarbejde med studerende - Introduktion til mulighederne for samarbejde med studerende: praktik, studiejobs, studenterprojekter - Eksempler på samarbejde med studerende : Besøg hos fagmiljøerne på AAU - mulighed for besøg af 2 nedenstående fagmiljøer - Besøg 1 - Institut for Erhvervsstudier, erhvervsøkonomi Kreativitetslab. - Besøg 2 - Institut for Sprog og Kultur, erhvervskommunikation - Kreativitetslab - Besøg 3 - Institut for Produktion - Besøg 4 - Institut for Maskinteknik : Networking Tilmelding på: eller telefon senest den 11.september 2007 Annonce 9x12,5 cm CMYK 18/02/05 12:46 Side 1 PALLE MØRCH ApS Varmeregnskaber Koldtvandsregnskaber Varme- og varmtvandsmålere Brugsvandsmålere Energimålere Servicering af alle målertyper ISO 9001 cer tificeret»hasserisgaarden«box 317 Hasserisvej Aalborg Fax Otto Mønsteds Vej Aalborg SV Tlf BL AD NR

13 efter drog til Harzen med for at møde venskabskoret gennem 25 år i Goslar. Legatfest-koncerten havde et vemodigt indslag: Dirigenten Trine Georgsen takkede af efter at have ydet en betydelig indsats for korets udvikling. Da fællessangen Vi håndværkssvende sluttede med linien bag ved skyerne er himlen altid lyseblå, bød Aalborg Kommune på sandwich og forfriskninger. Æreshåndværkeren Aalborg by udnævnte for fjerde gang en æreshåndværker, og for første gang var det ikke en enkeltperson, men en forening, der modtog de kr. og en smuk begrundelse fra borgmester Henning G. Jensen. Hæderen blev tildelt Aalborg Miniby, der som sit formål har at opbygge en modelby i skala 1:10 af det centrale fjordbyområde i Aalborg og Nørresundby omkring men til en enkelt underviser, faglærer Steen Beyer fra Bygge og anlæg. Skolens vicedirektør, Keld Skovsgaard, motiverede valget af Steen Beyer, der har spillet en stor rolle i udviklingen af projektet Kasketter efter mål ; en ny måde at tænke og organisere undervisningen på og forbedre læringsformerne for eleverne med udgangspunkt i projektorienteret og problembaseret undervisning. Modellen er blevet landskendt og anbefalet af undervisningsminister Bertel Haarder. Steen Beyer takkede for prisen og for vicedirektørens fremhævelse af hans geniale løsning og ukuelighed i den gennemførende fase: -Vi forlanger meget af vore unge mennesker, og mine kolleger har også været hårdt ramt i realiseringen af kasket-projektet. Det kan godt være, at det er mig, der har tænkt tanken, men der er mange andre, som har medvirket til at føre den ud i livet. Iværksætteren Borgmester Henning G. Jensen overrakte byens iværksætterlegat til klejnsmed Jacob Hjorth-Jensen, der har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. -Du er en af de unge håndværkere, der kan tænke selv og arbejder hårdt for at skabe en god virksomhed med nye arbejdspladser. Jeg kan forestille mig, at du som andre iværksættere har fået et nært forhold til din bankrådgiver, så det glæder mig at vide, at du siden starten har haft positive tal på bundlinien. Læs interviewet med Jacob Hjorth-Jensen andetsteds i dette blad. Aalborg Miniby belønnes for opbygning og synliggørelse af Aalborgs bygningskulturelle historie med vægt på håndværk, arkitektur og kulturmiljø. På foreningens vegne sagde formanden, Martin Urth tak for hæderen. -Jeg har altid fået skyld for ikke at være håndværker, men jeg er leder af en forening med rigtig mange dygtige håndværkere, og i dag står 40 af vore huse rundt omkring i byen. Vi har levet en omtumlet tilværelse og har savnet de rigtige rammer omkring vores aktivitet. Det har vi ført langvarige forhandlinger med kommunen om at få løst, og jeg håber, at udnævnelsen til byens æreshåndværker er et skub i den rigtige retning. Underviseren Aalborg tekniske skole uddelte for fjerde gang sin underviserpris, og for første gang gik den ikke til et team, Jacob Hjorth-Jensen blev årets iværksætter. 13

14 14 Selskabslokaler og Diner Transportable Fra 20 til 2000 couverter ud af huset Restaurant ORKIDEEN Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst Fax Tlf RENGØRING KANTINEDRIFT FACILITY SERVICE LANDSDÆKKENDE Erhvervslivets håndværkerfirma AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Velkommen til nye medlemmer: Skomagermester SkoMadsen Karen Johanne Larsen Hans Lyngberg Karlsen Søren Bernhard Aut. VVS INSTALLATØR Mineralvej 21 A 9220 Aalborg Tlf: Fax: A S ANTON LASSENS EFTF. A/S M A L E R F I R M A TØMRER SNEDKER MURER Håndværkervej 9 Postbox Aalborg Tlf Fax VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ BRUG AF FORENINGENS LOKALER Foreningens medlemmer har mulighed for at benytte vore lokaler til visse arrangementer. Kontakt formand Svend Aage Suhr på telefon , eller for yderligere oplysninger. Tal forretning med os også om søndagen Erhverv Direkt Ring og få en konstruktiv dialog med en erhvervsrådgiver, når det passer dig. Erhverv Direkt har åbent mandag til fredag kl og lørdag og søndag kl Ønsker du at blive tilmeldt, kontakt Aalborg Afdeling, Algade 53, telefon BL AD NR

15 Status over et aktivt år På Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling i Håndværkerhuset den 11. marts fortalte formanden, Svend Aage Suhr, bl.a., at der i det forløbne år er optaget 13 nye erhvervsmedlemmer. Foreningen har derefter ca medlemmer, incl. de medlemmer, som via deres laug er tilmeldt kollektivt. I årets løb er holdt otte bestyrelsesmøder og en række medlemsmøder. November- mødet med Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, og en repræsentant for Håndværksrådet var en succes, og borgmesteren har givet tilsagn om at deltage i et tilsvarende arrangement i Bestyrelsen har også holdt to møder med Håndværksrådets repræsentant i det nordjyske vækstforum, Katrine M. Jensen, for at viderebringe ideer og kommentarer til vækstforaets arbejde. En af nyskabelserne i 2006 var nedsættelsen af et erhvervspolitisk udvalg; dels som en selvstændig aktivitet og idé-opsamler, dels som backinggruppe for formandens deltagelse i Aalborg Erhvervsråd. I sin fyldige beretning omtalte Svend Aage Suhr også en række af de aktiviteter, Håndværksrådet engagerer sig i til gavn for de lokale foreninger og deres medlemmer. Ikke mindst rådets oplæg til 13 bud på en kommunal indkøbspolitik, der også tilgodeser de små og mellemstore virksomheder, Sort arbejde fik også en hilsen fra formanden: - Jeg tror, holdningen til sort arbejde er ved at skifte. Det går op for stadigt flere, at sort arbejde koster beskæftigelse, og andre skatteydere kommer til at betale for det, som de, der arbejder sort, sparer. Hvis vi kan komme det sorte arbejde til livs, kan skatten sættes væsentligt ned, og virksomheder, der kun arbejder hvidt, vil slippe for at tabe or- drer til det sorte marked. Det hjælper ikke noget kun at jagte de udførende, når forbrugere, der får udført opgaver sort, kan gøre det helt risikofrit. Så er det forbrugerne, der skaber det sorte marked. Strukturreformens ændring af kommunegrænserne er en fremtidig udfordring for Aalborg Haandværkerforening. Hals, Sejlflod og Nibe kommuner er blevet en del af Aalborg, og for håndværkerforeningen giver det god mening at indlede et samarbejde med de eksisterende erhvervsforeninger og aktiviteter i de tre gamle kommuner. På generalforsamlingen indtrådte et nyt bestyrelsesmedlem: Gert Spender- Andersen blev valgt i stedet for Bjarne Simonsen, der ønskede at fratræde efter mange års bestyrelsesarbejde. Til repræsentantskabet nyvalgtes malermester Evand Sørensen i stedet for malermester Jens Faurholt Jensen. MEDLEMSARRANGEMENTER Besøg på Aalborg Kloster Onsdag den 23. maj kl mødte ca. tyve medlemmer frem til et meget spændende besøg på Aalborg Kloster. Det er ikke her muligt at gengive den fyldige historiske gennemgang og rundvisning som vor guide gennemførte. Det var en stor oplevelse, og vi kan anbefale vore øvrige medlemmer at deltage i tilsvarende rundvisning arrangeret af FOF. Efter besøget gik vi i samlet flok til Håndværkerhuset, hvor vi nød et let måltid mad. 15

16 PENSION OG TRYGHED - hos PFS får du pension og tryghedsordninger, der er skræddersyet til selvstændige og deres familie ID-NUMMER Kontorente på 4,5 % efter skat i 2007 Sundhedssikring, der sikrer straks-behandling på privathospital Tab af arbejdsevne-forsikring Gratis og løbende rådgivning om dine pensionforhold Bestil materiale på - eller send en mail til PENSION FOR SELVSTÆNDIGE - stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Dansk VVS Smallegade Frederiksberg tlf fax Vidste du, at din elektrikerlærling kan uddannes inden for Bygningsautomatik på Aalborg tekniske skole? Specialefag: IBI Intelligente installationer Ventilation, varme og køl Sikring, overvågningsnetværk Energiteknik IBI/CTS Elsikkerhed Love og regler For yderligere information kontakt Praktikpladskonsulent Kurt Dahl på eller se mere om elektrikeruddannelserne på Øster Uttrup Vej 1 Postboks Aalborg Tlf Afs.: Aalborg Haandværkerforening Kattesundet Aalborg

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING DEC. 2007 NUMMER 4 INDHOLD Formanden har ordet Sangerne har fået ny dirigent Overskud til ejerskifte Fokus på erhvervsuddannelserne»nordjylland i Vækst og Balance«Et møde

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2008 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet»min by - ren byfin håndværker kontra jævn akademiker«ny frisør-oldermand med uddannelsesfokus Legatpenge er brugt til Miniby

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2008 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Velkommen til Nibe og Hals De holder skomagerfaget i livet Fra måtter til sko Udbud og licitatoner Et»håndværkerkort«kan

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2007 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet Fokus på nødvendig, ny viden om it 40 år i et fag med både tradition og nye udfordringer Det unge fag - kun 229 år Danmarks

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING NOV. 2008 NUMMER 4 INDHOLD Formanden har ordet Medlemsarrangement Tidens gang med»urmageren fra Klokhuset«ASE og Håndværkerforeningen indleder samarbejde Kommunal udbuds

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2008 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Medlemsfremgang Traditionernes fest»guldet ligger ikke i Aalborg - det sidder lige her«ny forening Legatmodtagere Elektrikeren,

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge

Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge DET SIGER SIG SELV 2 Pension for Selvstændige er skabt for at tjene medlemmerne ikke for at tjene penge Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage i

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Derfor.. som langt hen ad vejen sikrer en vis økonomisk tryghed, hvis du på grund af ulykke eller sygdom ikke er i stand til at passe dit arbejde.

Derfor.. som langt hen ad vejen sikrer en vis økonomisk tryghed, hvis du på grund af ulykke eller sygdom ikke er i stand til at passe dit arbejde. Derfor.. Derfor.. Pension for Selvstændige er etableret for at give dig adgang til de særlige fordele, der er i en pensionsordning, der er skræddersyet netop til selvstændige. Men de forskellige pensionsordninger

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016.

Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016. Erhvervs og Industriforeningens formandsberetning 2016. Hvis man kort og præcist skal sammenfatte det forløbne år set med Erhvervs og Industriforeningens øjne, må det være: Vi kan selv! Set med formandsbrillerne

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening.

Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Frederikshavn Erhvervsforenings generalforsamling 2012 FORMANDENS BERETNING Indledning Jeg vil gerne byde jer alle hjertelig velkommen til generalforsamling i Frederikshavn Erhvervsforening. Mit navn er

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2009 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Haandværkerforeningen gik styrket ud af 2008 Medlemsarrangement på Restaurant Orkideen Nu kan det da vist ikke blive bedre

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ideer, knofedt og resultater

Ideer, knofedt og resultater Ideer, knofedt og resultater Man kan nå langt med netværk og samarbejde 1 Protest, fest og erhvervspolitik Da Aalborgs håndværksmestre den 29. november 1848 blev indbudt til møde i Den Borgerlige Forenings

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2009 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Få tjek på skat og pension Aalborg - et godt sted at være Før panikken helt breder sig Gæstelærerne er klar til udrykning

Læs mere

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift STUDIEJOBS, PRAKTIKPLADS ELLER ANSÆTTELSE NU? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift DET ER DIG, VI TÆNKER

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012

Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 Indvielse af ny indskolingsafdeling fredag den 17. august 2012 I fint vejr med blå himmel og høj sol kunne vi fredag den 17. august afvikle indvielsen af vores nye indskolingsbygning. Kl. 10.00 samledes

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

JA TAK! MERE UDDANNELSE..?

JA TAK! MERE UDDANNELSE..? MERE UDDANNELSE..? JA TAK! Er du faglært og overvejer at læse videre? I denne folder er der samlet en masse erfaringer og overvejelser fra andre med en erhvervs uddannelse, som har valgt at tage en videregående

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere