ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING"

Transkript

1 ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MAJ 2007 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet En fest der højner håndværkets status Legatet som hyldest til iværksætterens bagland Tradition og fornyelse Jacob Hjorth-Jensen blev årets iværksætter. Status over et aktivt år a alborg ha andværkerforening

2 Produktudvikling Konstruktion af industrielle anlæg og maskiner RÅDGIVENDE CIVILINGENIØR KARL HOLM SANKELMARKSGADE AALBORG TLF Fax K.O. BAYER Aalborg Støvsuger Center STØVSUGERE - Husholdning og erhverv CENTRALSUGEANLÆG DAMPRENGØRING - Miljøvenlig rengøring uden kemikalier SPANDEVOGNE & MOPPER REPARATIONER - Eget værksted SERVICECENTER - Stort lager af reservedele og tilbehør Cleankøb Danmarks største støvsugerkæde Carsten Stig Olsen Netbutik: AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI»Håndværkerhuset«Kattesundet Aalborg Telefon Bestyrelse: Formand Svend Aage Suhr, kvalitetschef Næstformand Jens Rye-Andersen, advokat Kasserer Jens Blauenfeldt, bogtrykker Allan Østergaard, skorstensfejermester Gert Spender-Andersen, direktør Formand for repræsentantskabet Frede Skrubbeltrang, ekspeditionsleder Sekretariatets tlf Formand Svend Aage Suhr træffes efter nærmere aftale med foreningens kontor. Hasserisvej Aalborg Tlf Fax Tlf Boulevarden 10 - lige ved Algade Kvalitet og service i over 40 år GRATIS RETSHJÆLP Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp til AAHF s medlemmer. Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation. Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf Advokatfirmaet Jen Rye-Ander en Jesper Viholm s Eftf. Møderet for Højesteret Algade Aalborg Telefon / Telefax Giro Sekretariatets åbningstider: Mandag - torsdag fra kl til Ansvarshavende: fdm. for redaktionsudvalget, Svend Aage Suhr Annoncekonsulenter for 2007: Svend Aage Suhr, tlf Jens Blauenfeldt, Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i stor-aalborg. Mineralvej Postbox Aalborg Tlf Fax Som lokalbank har vi meget at tilbyde din virksomhed - ring og hør nærmere! BL AD NR NØRRESUNDBY BANK Vesterbro 79 Tel

3 FORMANDEN HAR ORDET! Resultater at fejre Som det fremgår fyldigt af dette blad, var årets legatfest en succes. Højtidelig, festlig og med indholdsrige taler af Aalborg Universitets formand, Frank Jensen, og Håndværksrådets vicedirektør, Ane Buch. En aften, da foreningen i samarbejde med Aalborg Kommune hyldede 22 mennesker for resultater, de har opnået. Legatfesten er årets meget synlige højdepunkt for Aalborg Haandværkerforening, men også i det daglige arbejde opnår vi resultater, der fortjener om ikke hyldest så dog opbakning fra medlemmerne og interesse fra de små og mellemstore virksomheder, som endnu ikke har set fordelene ved at være medlem af foreningen. Især et punkt springer i øjnene lige nu som resultat af en langvarig indsats: Indførelsen af Håndværksrådets 13 bud på en SMV venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik. I fjor kontaktede jeg som formand for Aalborg Haandværkerforening Aalborgs kommunaldirektør, Jens Kristian Munk, for at fortælle ham om de 13 bud. Siden er de også blevet nævnt i Aalborg Erhvervsråd, og nu er vi nået til en milepæl: Rådmændene Mariann Nørgaard (Teknisk Forvaltning) og Preben Pedersen (Forsyningsvirksomhederne) har sagt jatak til en invitation fra os. Sammen med embedsmænd, en repræsentant fra Håndværksrådet og Aalborg Erhversvsråd, deltager de i et møde i juni med Aalborg Haandværkerforening for at drøfte indførelsen af af regler, der gør de offentlige udbud og opgaver mere tilgængelige for de små og mellemstore virksomheder. De 13 bud var også på programmet på håndværker- og industriforeningernes årsmøde i København. Lolland Håndværker- og Industriforening har sammen med kommunen udviklet en aftale, der sætter retningslinierne for styring af håndværks- og entreprenørarbejde på de kommunale bygninger. Aftlen er i overensstemmelse med De 13 bud. Vordingborg Håndværkerforening har opnået et tilsvarende resultat: Kommunens tekniske direktør opfordrer alle interesserede håndværkere til at henvende sig for at komme i betragtning til fremtidige opgaver. Nu er det forhåbentligt Aalborgs tur. Håndværksrådets nye direktør, Paul Mollerup, gav på årsmødet udtryk for, at langsigtede strategier er nødvendige, men det er fokus på rådets og medlemsforeningernes rodfæstede rolle i samfundet, der skal præge dagligdagen. Aalborg Erhvervsråds Erhvervsplan fokuserer på fire temaer: Innovationsfremme, erhvervsklynger, kvalificeret arbejdskraft og oplevelsesbyen. Et punkt under Innovationsfremme er at bringe virksomheder, især de små og mellemstore, tættere på videns- og uddannelsesinstitutioner. Det punkt har Aalborg Haandværkerforening taget op. I samarbejde med Aalborg Industri- og Handelskammer afvikler vi i september et arrangement på Aalborg Universitet, hvor universitetet også vil fortælle om mulighederne for udstationering af akademisk arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder. Med god deltagelse afviklede vi den 21. maj et møde med temaet Tjen penge på it hør om mulighederne med it på byggepladsen og i din virksosmhed. I den digitale skurvogn kunne mødedeltagerne afprøve nogle praktiske it-værktøjer og få gennemgået mulighederne for at anvende dem i den konkrete virksomhed. Også i dette arrangement deltog repræsentanter fra Håndværksrådet som endnu et eksempel på hvor stor gavn Aalborg Haandværkerforenings medlemmer har af vort fælles medlemskab af den landsdækkende organisation. Aktiviteterne fra legatfest til it medvirker til foreningens synlighed. Vi har fået pæn presseomtale, nye medlemmer og nye annoncører til bladet. Til efteråret søsætter vi en hvervekampagne for at øge medlemstallet. De aktiviteter, jeg ovenfor har omtalt, må kunne overbevise nogle flere om, at Aalborg Haandværkerforening er en god forening at være medlem af. God sommer. Svend Aage Suhr Formand for Aalborg Haandværkerforening

4 FORSIKRING FOR ERHVERVSLIVET ØJE FOR ØJE, PC FOR PC... Når din virksomhed er forsikret i Alm. Brand, kan du være sikker på at få en retfærdig skadebehandling. Hvis uheldet er ude, så får du altid det, du har krav på. ALM. BRAND AALBORG Ved Stranden Aalborg Telefon DK ALM. SUND FORNUFT Et godt afsæt... AALBORG HAANDVÆRKERFORENINGS REPRÆSENTANTANTSKAB Peer Pedersen Gravensgade 5, 9000 Aalborg Henrik Gertsen Vestergade 122, 9700 Brønderslev Leif Jørgensen Nysøparken 35, 9400 Nørresundby Karl Holm Sankelmarksgade 13, 9000 Aalborg Preben Johansen Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby Poul R. Jensen Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV Poul Eriksen Diakonvej 129, 9310 Vodskov Frede Skrubbeltrang Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ Charles Brandborg Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV Jørgen Vittrup Jørgen Berthelsensvej 21 C, 9400 Nørresundby Malermester Evald Sørensen Leandervej 12, 9000 Aalborg Blikkenslagermester Flemming Jensen Præstemarken 82, 9000 Aalborg Frisørmester Vibeke Carøe Sjællandsgade 26, 9000 Aalborg BL AD NR Spring på en videregående uddannelse på Nordjyllands Erhvervsakademi og få et godt afsæt til drømmejobbet.. Heltidsuddannelser: Bygningskonstruktør VVS--installatør EL-installatør Laborant Produktionsteknolog IT- og elektronikteknolog Datamatiker Multimediedesigner Grafisk designteknolog Serviceøkonom Finansøkonom Markedsføringsøkonom Transportlogistiker Deltidsuddannelse Byggeriets lederuddannelse Iværksætteruddannelsen Læs om de øvrige muligheder for deltidsuddannelse på vores hjemmeside - Du kan få yderligere information på NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI Porthusgade 1 og Sofiendalsvej 60 - Aalborg Tlf

5 Af Poul Krabbe Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet Frank Jensen, formand for Aalborg Universitet En tradition blev brudt: Efter ti år som festtaler til legatfesten mente Aalborg tekniske skoles direktør, Lars Mahler, at tiden var inde til fornyelse og overlod talerstolen til Frank Jensen, formand for Aalborg Universitets bestyrelse. Efter at have ønsket legatmodtagerne og deres familier tillykke sagde Frank Jensen bl.a.: Det er godt, at Aalborg Haandværkerforening, De lokale laug og Mesterforeninger, Aalborg Tekniske skole og Aalborg kommune har indstiftet disse legater og indstiftet denne gode anledning til at hædre det gode håndværk og dets folk. en skræddermester, en gørtlermester, en fabrikant og en skomagermester. Flere af fagene findes ikke længere. Men hvor har eksperterne også taget fejl gennem historien. De har så ofte forudset, at teknologien og maskiner ville overtage og overflødiggøre håndværket. Alt kunne skabes af maskiner gennem standardisering. Men nej, sådan er det ikke gået. Håndværket er populært som sjældent. Det er godt for vores erhvervsskole Aalborg Tekniske skole. Vi skal hele tiden være opmærksom på at sikre kvaliteten og mulighederne for at gennemføre uddannelserne, samt sikre praktikpladser også i perioder, hvor beskæftigelsen ikke er så gunstig som nu. Globaliseringens udfordring Globaliseringen er på samfundets dagsorden hvad skal vi leve af? Udflytning af arbejdspladser outsourcing eller udflagning af job er ofte dagens tema på arbejdspladsen. Men det interessante er, at der aldrig har været flere job i Danmark end nu. Vi skal nok ikke være så skræmte over globaliseringen og dens udfordringer. For Danmark er det nok vores berømte Flexicurity, der giver opdriften i alle målingerne over de mest konkur- rencedygtige lande. Flexicurity er den helt unikke balance mellem fleksibilitet i ansættelsen og tryghed i form af bl.a. arbejdsløshedsdagpenge ved afskedigelse. Det helt afgørende for kvaliteten i vores land er vores værdier: Tillid, lav magtdistance, inklusion, høj arbejdsmoral og et stærkt fællesskab teambuilding. Ja, nutidens eksperter tager fejl. Det har de også gjort op gennem tiden, sagde Frank Jensen og nævnte tre historiske eksempler: Oxford-professoren, som i 1878 forudså, at man aldrig ville høre om det elektriske lys igen, når det blev slukket efter verdensudstillingen i Paris. Sparekassedirektøren, der i 1903 ikke ville låne Henry Ford penge og henviste til, at bilen var et modelune. Chefingeniøren i det britiske postvæsen, som ikke mente, at telefonen nogen sinde ville erstatte de britiske telegrambude. -Ja, jeg kan afslutte med min egen oplevelse som nyudnævnt forskningsminister i 1994, hvor jeg på mit første møde med ledelsen i Tele Danmark spurgte, om der ikke kunne gøres noget for udbredelsen af internettet, så folk kunne sende elektronisk post ( ), hvor jeg fik følgende svar: Telefaxen er kommet for at blive, sluttede Frank Jensen. Endnu engang hjertelig tillykke til alle - og held og lykke med fremtiden! I er meget efterspurgt på arbejdsmarkedet. Men jeg har forstået, at håndværkere ikke alene er efterspurgt på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet men også på hjemmefronten. Det er vildt populært at blive gift med en håndværker. Hvor er der sket meget med håndværket, siden Aalborg Haandværkerforening blev stiftet i Dengang bestod bestyrelsen af en bogbinder,

6 Ta mig for pengenes skyld Keld Jakobsen, kundechef - erhverv Telefon AKTIVITETSKALENDER juni kl : Bestyrelsesmøde 29. august kl : Erhvervspolitisk udvalg 30. august kl : Bestyrelsesmøde 19. september kl : Besøg på Aalborg Universitet 27. september kl : Bestyrelsesmøde 25. oktober kl : Bestyrelsesmøde 25. oktober kl : Repræsentantskabsmøde 14. november kl : Møde med borgmesteren Henning G. Jensen og Paul Mollerup, direktør, Håndværksrådet 28. november kl : Andespil 06. december kl : Bestyrelsesmøde Stærke uddannelser til det nordjyske arbejdsmarked KompetenceCentrene på AMU Nordjylland tilbyder grunduddannelser, efteruddannelser og virksomhedstilpassede uddannelser på alle niveauer. Centrene udbyder også erhvervsuddannelser inden for flere fagområder. KompetenceCentrene er kendt for deres stærke uddannelser og deres nære samarbejde med virksomhederne om strategiudvikling, afdækning af uddannelsesbehov og udarbejdelse af planer for kompetenceudvikling. KompetenceCenter for Byggeri KompetenceCenter for Transport og logistik KompetenceCenter for Elektronik og teknologi KompetenceCenter for Det grønne område Sandmosen KompetenceCenter for Servicefagene KompetenceCenter for Proces og automatik KompetenceCenter for Organisationsudvikling Kontakt os og hør meget mere om de mange muligheder for at få konkurrenceevnen forbedret gennem uddannelser, som styrker kvaliteten, effektiviteten og fleksibiliteten. AMU Nordjylland BL AD NR Sofievej Aalborg tlf

7 En fest, der højner håndværkets status Til legatfesten var Håndværksrådet repræsenteret af vicedirektør Ane Buch, der benyttede lejligheden til at hylde legatmodtagerne og efterfølgende har sendt Aalborg Haandværkerforening en hilsen: Tak for en rigtig fin legatfest den slags er med til at højne status for håndværket. I sin tale sagde Ane Buch bl.a.: Det er en meget stor glæde at få lov til at sige et par ord her på denne store festdag. Det er dejligt at møde så mange unge mennesker, der sætter en stor ære i at kunne sit håndværk. Det er skønt at kunne hylde en underviser på en teknisk skole, der har udviklet nye og engagerende undervisningsformer, og det er med stolthed, at vi også i dag skal fejre en håndværker, der har omsat ide til handling og startet sin egen virksomhed. Og så er det først og fremmest dejligt at opleve, at der sættes pris på det gode håndværk. Og det i mere end en forstand. Det er altid vigtigt at fejre gode præstationer og i dag i sandhed en festdag både for jer, jeres mestre og for hele erhvervsuddannelsessystemet. I er nemlig beviset på kvaliteten af vores erhvervsuddannelser og på den viden og kunnen, der kan komme ud af en fornuftig vekselvirkning mellem praktik og skoleophold. Den viden og kunnen er i øvrigt også en særlig dansk kompetence og værdi, som vi er kendt og beundret for verden over. Rollemodeller I fortjener at blive fejret og hædret. I har været velmotiverede. I har ydet jeres ypperste og opnået ekstraordinære flotte resultater. Og I har undervejs udviklet faglige og personlige kompetencer, der får viden og vilje, håndelag og kreative evner til at gå op i en højere enhed. Det vil jeg ønske stort tillykke med. I er med til at give det gode håndværk status. Jer der i dag har modtaget et legat for jeres flotte resultater, er rollemodeller for de unge folkeskoleelever, der ikke endnu har fundet ud af, hvilken uddannelse de skal tage. De kan spejle sig I jeres færdigheder og succes, og forhåbentlig blive inspireret til at tage en erhvervsuddannelse. Dagen i dag er en rigtig god anledning til IKKE blot at minde hinanden om de udfordringer, som vores fag har løst gennem mange hundrede år. Men også at glædes over, at vores fag hele tiden udvikler sig, at kvalitet, fordybelse, omhu og sans for materialer, også er kvalifikationer, der rækker ind Sangerforeningen Håndværksrådets vicedirektør Ane Buch i fremtiden. Hos den dygtige håndværker ligger et reservoir af viden og kompetence klar til at blive brugt og sat ind i nye sammenhænge. Selvstændighedskultur Jeg tror, at mange af jer en dag vil vælge at blive herre i eget hus og starte jeres egen virksomhed. Vi har i Danmark en meget stærk selvstændighedskultur, og der bliver faktisk hele tiden flere, der starter egen virksomhed. Det er måske en af hemmelighederne bag den danske succes. Faktisk er 1 ud af 10 virksomheder i Danmark nystartet, og jeg er sikker på, at iværksætterkulturen skaber råstoffet til Danmarks fremtid. Det er et faktum, at iværksættere og iværksætterkultur har stor økonomisk betydning. Danmark har behov for virkelystne borgere, der tænker anderledes, arbejder kreativt, skaber nye arbejdspladser og større vækst, samt fornyer eksisterende arbejdspladser. Og det står ikke dårligt til med iværksætterlysten her i Aalborg, Jeg checkede de nyeste tal her til morgen, og de viste, at der i 2004 blev etableret knap 500 nye virksomheder alene i Aalborg kommune, og det er jo ikke så ringe endda.

8 Af Poul Krabbe Legatet som hyldest til iværksætterens bagland Omgivet af lige så stolt familie modtog den 36-årige klejnsmed Jacob Hjorth-Jensen Aalborg bys iværksæt- Én gang Stiller terlegat for unge håndværkere, Håndtryk og smukke ord fra borgmester Henning G. Jensen, et diplom og en check på kr., som smeden straks donerede til sin højgravide kone. - altid Stiller plads. Derfor ser jeg også legatet som -Det er altid rart at få et skulderklap, en anerkendelse af, at sliddet har ført til et resultat, som også omverdenen har fået øje på. Jeg tror alle iværksættere i perioder forsømmer deres familie, fordi de er så bidt af opgaven med at få virksomheden og håndværket på en anerkendelse af det bagland, som har været med til at få tingene til at fungere, sagde Jacob Hjorth-Jensen, da han senere på aftenen blev ønsket tillykke af håndværkerens journalistiske medarbejder. -Hvad betyder iværksætterlegatet og den medfølgende medieomtale for din virksomhed? Tror du, at det giver flere opgaver? -Forhåbentligt ikke. Jeg har lige ansat en mand mere og jagter yderligere to, svarede Jacob Hjorth-Jensen med et skævt smil og skyndte sig at tilføje: Jo, selvfølgelig betyder det noget at blive fremhævet som et vellykket eksempel blandt 500 iværksættervirksomheder, der det seneste år har set dagens lys i min hjemkommune. Jeg er stolt og deler stoltheden med mine medarbejdere. Jacob Hjorth-Jensen foran virksomheden på Lundeborgvej og facaden, der først er blevet helt færdig, efter at indehaveren har modtaget hæderen som årets iværksætter

9 HJ Rustfri Stål er udelukkende ordreproducerende med en kombination af faste aftagere og enkeltstående opgaver. Alt efter kundeønske og mål. Bordplader til storkøkkener og private, barudstyr til bl.a. Café Victor i København, emhætter, gelændere og bådudstyr i rustfast stål - og et ønske om også at få ordrer inden for kobber- og messingområdet. Det var en stor beslutning. Som iværksætter satte jeg det hele i spil og på spil i et privatejet selskab. Det gode håndværk er drivkraften, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Indtil nu er det gået godt nok, for vi har tjent penge. Der har været positive tal på bundlinien, siden vi startede. Den store aktivitet i byggebranchen og mange andre steder har i den grad smittet af på os. Med skrivebord i produktionen Legatmodtagerens virksomhed, HJ Rustfri Stål, blev etableret på 285 lejede kvadratmeter på Bøgildsmindevej i Nørresundby den 1. januar 2004, og pladsen blev hurtigt for trang. Mellem jul og nytår 2006 flyttede den ind i en nyopført fabrik på Lundeborgvej i Aalborg Øst. Et ambitiøst og bygningsmæssigt smukt projekt med 700 kvadratmeter; indrettet specielt til den rustfri produktion med alt fornødent udstyr, lys og luft og gode faciliteter til de (i skrivende stund) seks faglærte medarbejdere. -Det eneste, vore mange opgaver indtil videre har til fælles, er, at de bliver udført i rustfri stål, og at de skal være færdige næsten inden, vi får ordren. Det gode håndværk er drivkraften Jacob Hjorth-Jensen er udlært hos Tema Staal og Danfotech i Aalborg; to virksomheder med central placering i den rustfri klynge, der via knopskydning har vokset sig så stærk i Aalborg-området. Som svend kom han til Helmuth Plougmann i Svenstrup, hvor han arbejdede i 15 år de sidste år som værkfører. -Hos Helmuth lærte jeg mange af de ting, jeg kan i dag. Da virksomheden blev omstruktureret, var jeg rundt forskellige steder, men følte, at jeg nu kunne tilstrækkeligt til at blive selvstændig. Og sådan blev det. Jacob Hjorth-Jensen har det godt med en svejsepistol i næven. Til gengæld har hans forhold til computeralderens velsignelser indtil nu været afdæmpet. En del af de opgaver, der kommer ind til HJ Rustfri Stål tegner han selv. Med blyant på kvadreret papir og med en voksende erkendelse af, at han snarest muligt skal i gang med at designe med computeren som redskab Aalborg bys iværksætterlegat for unge håndværkere er indstiftet af Aalborg Kommune i Det tildeles efter indstilling fra Aalborg Haandværkerforening en yngre, håndværkeruddannet iværksætter, som gennem etablering af egen virksomhed i Aalborg Kommune har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. Den første måned stod Jacob Hjorth- Jensens skrivebord midt i produktionsområdet. Han har selv layoutet produktionsforløbet for at opnå det mest hensigtsmæssige flow fra råvaremodtagelse til færdigt produkt. Administrationskontoret var endnu ikke færdigt, og et eller andet sted passede det også mester godt: Nok kan han kalde sig for direktør i det personligt ejede selskab, men han er stadig klejnsmed og deltager i det daglige arbejde på fuld tryk.

10 10 Dagens ret Smørrebrød Pålæg ÅBENT: MAN. - FRE KOKKEN s KØKKEN Kastetvej AALBORG GULVSERVICE APS GØRTLERVEJ AALBORG TLF BIL Sofiendalsvej 11 Postbox 1725 DK-9100 Aalborg Tlf. (45) AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Kompetenceudvikling Sæt fokus på kompetenceudvikling i din virksomhed. Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet på telefon , hvis du vil vide mere eller guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20, 9000 Aaalborg. HJEMMESIDE Foreningens medlemmer og interessenter kan fremover læse om foreningens aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger. Der er endvidere links til Håndværksrådet, Pension for Selvstændige og Varelotteriet. Adressen er: Når det drejer sig om Grafisk Produktion er vi klar til samarbejde Prepress DTP Web Offsettryk Bogbinderi LYNGVEJ A ALBORG TLF FA X W W W.PRINFOA ALBORG.DK BL AD NR prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

11 Tradition og fornyelse Poul Krabbe Siden stiftelsen af Aalborg Haandværkerforening i 1848 er dygtige, nye svende blevet fejret på forskellige måder. Da 39 legater i 1984 blev samlet i en fond, blev der skabt en ny tradition: Den årlige legatfest. Et par år blev festen udskudt, men siden 1991 har den været en fast hovedhjørnesten i foreningens aktivitet og siden 2004 har festen været holdt i byrådssalen med Aalborg Kommune og borgmester Henning G. Jensen som værtspar. Den 15. maj var det igen tid til at hylde de unge med 10 legater fra Aalborg Haandværkerforening, 8 fra laug og mesterforeninger. Samtidig uddeltes legatet til Årets æreshåndværker i Aalborg, Aalborg bys iværksætterlegat for unge håndværkere og Aalborg tekniske skoles underviserpris. Det var borgmester Henning G. Jensen, der bød legatmodtagerne og deres familier velkommen: Man skal glæde sig Steen Beyer, som er faglærer på Bygge og Anlæg, modtog underviserprisen. over de stunder i livet, hvor nogen siger noget pænt om én. Nyd det. Det, I kan, er der virkelig brug for. Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr, talte i sin velkomst om foreningens mærkesager: Uddannelser, iværksætteri i samarbejde med erhvervsrådet og Håndværksrådet og indsatsen til gavn for de små og mellemstore virksomheder. -Vi fornyer os, og vi medvirker til forandringer ikke blot for forandringens skyld, men med hensyntagen til vore rødder og den rolle, foreningen ønsker at spille til gavn for medlemmerne og det samlede erhvervsliv, sagde formanden og understregede, at foreningen allerede i 1849 indtrådte i Aalborg tekniske skoles ledelse og siden har ydet betydelige donationer til skolens drift. Aftenens toastmaster, Peter Reinau, holdt på underholdende og kortfattet vis sammen på programmet. Svend Aage Suhr uddelte de 10 rejselegater på kr. med tilhørende diplom, mens repræsentanter for laug og mesterforeninger sagde smukke ord om deres legatmodtagere. Som traditionen byder medvirkede også Aalborg Haandværkersangforening, som i år optrådte i to afdelinger; bl.a. med noget af det H.C.Andersen program, som koret ugen Henning G. Jensen overrækker prisen til Aalborg Miniby s formand Martin Urth. 11

12 12 Hvordan bruger jeg akademikere i min virksomhed AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Gratis rådgivning Du kan få gratis it-rådgivning ved at gå ind på og udfylde en test, der tager temperaturen på din virksomheds it-anvendelse. Når du har besvaret test-sprøgsmålene, får du med det samme en rapport, der kommer med gode råd til, hvordan netop din virksomhed kommer videre. IT-TANKEN støttes økonomisk af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings e-business indsatspulje til små virksomheder. Tjek din virksomhed gratis Står udbyttet mål med indsatsen? Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvor din virksomhed bliver stærkere. Men hvad skal der til og hvor kan det egentlig betale sig at sætte ind med forbedringer? Med STATUS får du et overblik over din virksomheds tilstand samt en handlingsplan for, hvordan du mest effektivt forbedrer virksomheden og bundlinien. Aalborg Haandværkerforening og Aalborg Industri- og Handelskammer, i samarbejde med Aalborg Universitet, den 19. september 2007, kl : Velkomst v. Prorektor Hanne Kathrine Krogstrup, AAU : Samarbejde med studerende - Introduktion til mulighederne for samarbejde med studerende: praktik, studiejobs, studenterprojekter - Eksempler på samarbejde med studerende : Besøg hos fagmiljøerne på AAU - mulighed for besøg af 2 nedenstående fagmiljøer - Besøg 1 - Institut for Erhvervsstudier, erhvervsøkonomi Kreativitetslab. - Besøg 2 - Institut for Sprog og Kultur, erhvervskommunikation - Kreativitetslab - Besøg 3 - Institut for Produktion - Besøg 4 - Institut for Maskinteknik : Networking Tilmelding på: eller telefon senest den 11.september 2007 Annonce 9x12,5 cm CMYK 18/02/05 12:46 Side 1 PALLE MØRCH ApS Varmeregnskaber Koldtvandsregnskaber Varme- og varmtvandsmålere Brugsvandsmålere Energimålere Servicering af alle målertyper ISO 9001 cer tificeret»hasserisgaarden«box 317 Hasserisvej Aalborg Fax Otto Mønsteds Vej Aalborg SV Tlf BL AD NR

13 efter drog til Harzen med for at møde venskabskoret gennem 25 år i Goslar. Legatfest-koncerten havde et vemodigt indslag: Dirigenten Trine Georgsen takkede af efter at have ydet en betydelig indsats for korets udvikling. Da fællessangen Vi håndværkssvende sluttede med linien bag ved skyerne er himlen altid lyseblå, bød Aalborg Kommune på sandwich og forfriskninger. Æreshåndværkeren Aalborg by udnævnte for fjerde gang en æreshåndværker, og for første gang var det ikke en enkeltperson, men en forening, der modtog de kr. og en smuk begrundelse fra borgmester Henning G. Jensen. Hæderen blev tildelt Aalborg Miniby, der som sit formål har at opbygge en modelby i skala 1:10 af det centrale fjordbyområde i Aalborg og Nørresundby omkring men til en enkelt underviser, faglærer Steen Beyer fra Bygge og anlæg. Skolens vicedirektør, Keld Skovsgaard, motiverede valget af Steen Beyer, der har spillet en stor rolle i udviklingen af projektet Kasketter efter mål ; en ny måde at tænke og organisere undervisningen på og forbedre læringsformerne for eleverne med udgangspunkt i projektorienteret og problembaseret undervisning. Modellen er blevet landskendt og anbefalet af undervisningsminister Bertel Haarder. Steen Beyer takkede for prisen og for vicedirektørens fremhævelse af hans geniale løsning og ukuelighed i den gennemførende fase: -Vi forlanger meget af vore unge mennesker, og mine kolleger har også været hårdt ramt i realiseringen af kasket-projektet. Det kan godt være, at det er mig, der har tænkt tanken, men der er mange andre, som har medvirket til at føre den ud i livet. Iværksætteren Borgmester Henning G. Jensen overrakte byens iværksætterlegat til klejnsmed Jacob Hjorth-Jensen, der har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. -Du er en af de unge håndværkere, der kan tænke selv og arbejder hårdt for at skabe en god virksomhed med nye arbejdspladser. Jeg kan forestille mig, at du som andre iværksættere har fået et nært forhold til din bankrådgiver, så det glæder mig at vide, at du siden starten har haft positive tal på bundlinien. Læs interviewet med Jacob Hjorth-Jensen andetsteds i dette blad. Aalborg Miniby belønnes for opbygning og synliggørelse af Aalborgs bygningskulturelle historie med vægt på håndværk, arkitektur og kulturmiljø. På foreningens vegne sagde formanden, Martin Urth tak for hæderen. -Jeg har altid fået skyld for ikke at være håndværker, men jeg er leder af en forening med rigtig mange dygtige håndværkere, og i dag står 40 af vore huse rundt omkring i byen. Vi har levet en omtumlet tilværelse og har savnet de rigtige rammer omkring vores aktivitet. Det har vi ført langvarige forhandlinger med kommunen om at få løst, og jeg håber, at udnævnelsen til byens æreshåndværker er et skub i den rigtige retning. Underviseren Aalborg tekniske skole uddelte for fjerde gang sin underviserpris, og for første gang gik den ikke til et team, Jacob Hjorth-Jensen blev årets iværksætter. 13

14 14 Selskabslokaler og Diner Transportable Fra 20 til 2000 couverter ud af huset Restaurant ORKIDEEN Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst Fax Tlf RENGØRING KANTINEDRIFT FACILITY SERVICE LANDSDÆKKENDE Erhvervslivets håndværkerfirma AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Velkommen til nye medlemmer: Skomagermester SkoMadsen Karen Johanne Larsen Hans Lyngberg Karlsen Søren Bernhard Aut. VVS INSTALLATØR Mineralvej 21 A 9220 Aalborg Tlf: Fax: A S ANTON LASSENS EFTF. A/S M A L E R F I R M A TØMRER SNEDKER MURER Håndværkervej 9 Postbox Aalborg Tlf Fax VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ BRUG AF FORENINGENS LOKALER Foreningens medlemmer har mulighed for at benytte vore lokaler til visse arrangementer. Kontakt formand Svend Aage Suhr på telefon , eller for yderligere oplysninger. Tal forretning med os også om søndagen Erhverv Direkt Ring og få en konstruktiv dialog med en erhvervsrådgiver, når det passer dig. Erhverv Direkt har åbent mandag til fredag kl og lørdag og søndag kl Ønsker du at blive tilmeldt, kontakt Aalborg Afdeling, Algade 53, telefon BL AD NR

15 Status over et aktivt år På Aalborg Haandværkerforenings generalforsamling i Håndværkerhuset den 11. marts fortalte formanden, Svend Aage Suhr, bl.a., at der i det forløbne år er optaget 13 nye erhvervsmedlemmer. Foreningen har derefter ca medlemmer, incl. de medlemmer, som via deres laug er tilmeldt kollektivt. I årets løb er holdt otte bestyrelsesmøder og en række medlemsmøder. November- mødet med Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, og en repræsentant for Håndværksrådet var en succes, og borgmesteren har givet tilsagn om at deltage i et tilsvarende arrangement i Bestyrelsen har også holdt to møder med Håndværksrådets repræsentant i det nordjyske vækstforum, Katrine M. Jensen, for at viderebringe ideer og kommentarer til vækstforaets arbejde. En af nyskabelserne i 2006 var nedsættelsen af et erhvervspolitisk udvalg; dels som en selvstændig aktivitet og idé-opsamler, dels som backinggruppe for formandens deltagelse i Aalborg Erhvervsråd. I sin fyldige beretning omtalte Svend Aage Suhr også en række af de aktiviteter, Håndværksrådet engagerer sig i til gavn for de lokale foreninger og deres medlemmer. Ikke mindst rådets oplæg til 13 bud på en kommunal indkøbspolitik, der også tilgodeser de små og mellemstore virksomheder, Sort arbejde fik også en hilsen fra formanden: - Jeg tror, holdningen til sort arbejde er ved at skifte. Det går op for stadigt flere, at sort arbejde koster beskæftigelse, og andre skatteydere kommer til at betale for det, som de, der arbejder sort, sparer. Hvis vi kan komme det sorte arbejde til livs, kan skatten sættes væsentligt ned, og virksomheder, der kun arbejder hvidt, vil slippe for at tabe or- drer til det sorte marked. Det hjælper ikke noget kun at jagte de udførende, når forbrugere, der får udført opgaver sort, kan gøre det helt risikofrit. Så er det forbrugerne, der skaber det sorte marked. Strukturreformens ændring af kommunegrænserne er en fremtidig udfordring for Aalborg Haandværkerforening. Hals, Sejlflod og Nibe kommuner er blevet en del af Aalborg, og for håndværkerforeningen giver det god mening at indlede et samarbejde med de eksisterende erhvervsforeninger og aktiviteter i de tre gamle kommuner. På generalforsamlingen indtrådte et nyt bestyrelsesmedlem: Gert Spender- Andersen blev valgt i stedet for Bjarne Simonsen, der ønskede at fratræde efter mange års bestyrelsesarbejde. Til repræsentantskabet nyvalgtes malermester Evand Sørensen i stedet for malermester Jens Faurholt Jensen. MEDLEMSARRANGEMENTER Besøg på Aalborg Kloster Onsdag den 23. maj kl mødte ca. tyve medlemmer frem til et meget spændende besøg på Aalborg Kloster. Det er ikke her muligt at gengive den fyldige historiske gennemgang og rundvisning som vor guide gennemførte. Det var en stor oplevelse, og vi kan anbefale vore øvrige medlemmer at deltage i tilsvarende rundvisning arrangeret af FOF. Efter besøget gik vi i samlet flok til Håndværkerhuset, hvor vi nød et let måltid mad. 15

16 PENSION OG TRYGHED - hos PFS får du pension og tryghedsordninger, der er skræddersyet til selvstændige og deres familie ID-NUMMER Kontorente på 4,5 % efter skat i 2007 Sundhedssikring, der sikrer straks-behandling på privathospital Tab af arbejdsevne-forsikring Gratis og løbende rådgivning om dine pensionforhold Bestil materiale på - eller send en mail til PENSION FOR SELVSTÆNDIGE - stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Dansk VVS Smallegade Frederiksberg tlf fax Vidste du, at din elektrikerlærling kan uddannes inden for Bygningsautomatik på Aalborg tekniske skole? Specialefag: IBI Intelligente installationer Ventilation, varme og køl Sikring, overvågningsnetværk Energiteknik IBI/CTS Elsikkerhed Love og regler For yderligere information kontakt Praktikpladskonsulent Kurt Dahl på eller se mere om elektrikeruddannelserne på Øster Uttrup Vej 1 Postboks Aalborg Tlf Afs.: Aalborg Haandværkerforening Kattesundet Aalborg

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2008 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Velkommen til Nibe og Hals De holder skomagerfaget i livet Fra måtter til sko Udbud og licitatoner Et»håndværkerkort«kan

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 Indhold Konkurs og millionudgifter...4-5 Billig overenskomst sikrer kædernes overskud...6-7 Polske frisører lokket i gældsfælde...8-9

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere