ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr ,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ved tilmelding senest 13. januar SPAR kr. 1.500,- KONFERENCE Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/bio"

Transkript

1 KONFERENCE 29. februar 2012 KØBENHAVN SPAR kr ,- ved tilmelding senest 13. januar Læs mere og tilmeld dig på Biogas til transport grøn bytrafik Miljø-, klima- og samfundsmæssige gevinster Konkrete erfaringer med biogasdrevne køretøjer Naturgas Fyn Danmarks første gastankstation Tekniske løsninger Scania og Volvo Hør talere fra: Teknologisk Institut, Fredericia Kommune, Swedavia AB, Brancheforeningen for Biogas, Lunds Universitet, Ragn-Sells, Naturgas Fyn, Volvo Lastvogne Danmark, Scania CV AB, Det Økologiske Råd

2 talerliste: Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen Brancheforeningen for Biogas Markedskommunikationschef Steffen P. Müller Volvo Lastvogne Danmark A/S Teknisk direktør Gert Nielsen Naturgas Fyn A/S Sekretariatsleder Christian Ege Det Økologiske Råd Projektchef Preben Birr-Pedersen Fredericia Kommune Civilingeniør Kim Winther Teknologisk Institut Vice adm. direktør Massimo Forti Ragn-Sells Danmark A/S Miljöchef Stockholm Arlanda Airport Elisabeth Celsing Swedavia AB Zoran Stojanovic Scania CV AB Adm. direktør Peter Fournaise P. Fournaise A/S Adm. direktør Tore Harritshøj E.ON Danmark A/S Jørgen Henningsen Tidligere senior rådgiver i EU Kommissionens generaldirektorat for energi og transport Ordstyrer: Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport Lars Overgaard Transportens Innovationsnetværk Professor Pål Börjesson Lunds Universitet 2

3 Biogas til transport grøn bytrafik Biogas har i en årrække stået langt nede på listen i den danske miljødebat. Flere ting peger dog i retning af, at mulighederne og potentialet i biogasanvendelse efterhånden er ved at vinde gehør i bredere kredse. Konferencen Biogas til transport grøn bytrafik samler alle områdets aktører under samme tag og giver en enestående mulighed for at få en status på såvel den teknologiske som den politiske udvikling. Og nok så vigtigt bliver du præsenteret for praktiske erfaringer fra Danmark og internationalt. Teknologien er klar Og der er meget nyt at berette. De teknologiske barrierer er efterhånden nedbrudt, og rent teknisk er der således ingen hindringer for at benytte sig af mulighederne. Samtidig er anvendelse af diesel under kraftig beskydning fra flere fronter. På 12 måneder er prisen tordnet i vejret, og senest er en diskussion om et forbud mod dieselbiler i større byer for at leve op til EU s miljøkrav blusset op. men er politikerne? Der er givet behov for en ændring af rammevilkårene. Problematikken vil blive diskuteret, da biogas til transport ikke alene repræsenterer et miljømæssigt kvantespring, men også at der er god økonomi i overgangen, hvis den politiske vilje er til stede. Én dag 10 talere Der er tale om et tætpakket program, hvor deltagerlisten vil være mindst lige så interessant som talerlisten. Med andre ord en unik chance for at møde kolleger, konkurrenter og kunder til seriøs debat i en uhøjtidelig atmosfære. On-site besøg Efter konferencen vil der være mulighed for at opleve pilotanlægget for REnescience teknologien på Amagerforbrænding et anlæg der er bygget i samarbejde mellem DONG Energy og Amagerforbrænding. Målet er at udnytte husholdningsaffald, så dets indhold af energi og mineraler kan udnyttes mere optimalt under mindst mulig påvirkning af miljøet. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen på konferencen. Med venlig hilsen Marianne Ravn Valerius Project Manager IBC Euroforum 3

4 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring medarbejdere og omsatte for 55 mia. kr. (EUR 7,3 mia.) i Læs mere på: Naturgas Fyn er Danmarks tredjestørste naturgasselskab og ejes af de fynske kommuner. Vi leverer gas til privat- og erhvervskunder over hele landet. Vores markedsandel er på 20%, hvilket i 2011 gav en omsætning i størrelsesniveauet to mia. kroner. Læs mere på: E.ON Danmark A/S er et dansk energiselskab, der indgår i en af verdens største privatejede energikoncerner. Vi beskæftiger os med produktion og distribution af varme, salg af gas og el samt produktion af vindenergi. Endvidere arbejder vi på at udvikle fremtidens vedvarende energiløsninger, herunder biogas til transport. I 2010 indviede vi en af verdens største vindmølleparker Rødsand 2. Læs mere på: 4

5 Biogas til transport - grøn bytrafik Program Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te Åbning af konferencen Project Manager Marianne Ravn Valerius, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport Lars Overgård, Transportens Innovations Netværk Biogaspotentialet samt afledte samfundsmæssige fordele ved øget biogasproduktion I indlægget tages udgangspunkt i det samlede biogaspotentiale i Danmark i husdyrgødning, industriaffald, pleje af naturarealer m.v. i Danmark. Endvidere gives bud på de direkte og afledte samfundsmæssige perspektiver ved en øget dansk produktion af biogas i forhold til forsyningssikkerhed, klima, vandmiljø m.v. Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas Miljø- og klimamæssige gevinster ved anvendelsen af biogas som brændstof Biogas sammenlignet med andre typer biobrændsler og fossile brændstoffer Hvilke direkte og indirekte positive effekter findes der? Professor Pål Börjesson, Lunds Universitet Indlægget holdes på engelsk Pause med kaffe/te 5

6 Program Biogas til transport - grøn bytrafik Fremtiden for Biometan i internationalt lys Anvendelse af biogas i bilmotorer kræver rensning af gassen, ud over hvad der kræves for stationære biogasmotorer. Til gengæld er gassen et udmærket alternativ både til benzin og diesel, hvis man vælger de rigtige køretøjer. Kim Winther er civilingeniør hos Teknologisk Institut, sektion for Motor og Køretøjsteknik, og konsulent for bl.a. Biogasprojekterne Tunge køretøjer på Gas v. Økologisk Råd samt Go Bus v. Arriva. Han er desuden aktiv i det globale IEA samarbejde om avancerede motorbrændstoffer, navnlig forbedret performance på tunge gasmotorer. Indlægget giver et overordnet syn på brugen af biometan, primært set fra bilindustriens og IEA s synsvinkel. Fra biogas til biometan hvad koster det? Hvor langt er vi med fælles EU standarder for gas? Flydende eller tryksat gas? Hvad siger bilindustrien? Hvad siger IEA? Civilingeniør Kim Winther, Teknologisk Institut Gas på vej Preben Birr-Pedersen fortæller om projektet Gas på vej, hvor Fredericia Kommune er igangsætter for gas til transport. Sigtet er, at få både bybusser, renovationsbiler og et par af kommunens egne køretøjer til at køre på biogas. Samtidig arbejdes der på at få nogle af de mange transportvirksomheder i kommunen til at blive Grønne transportvirksomheder, herunder at få dem til at overveje muligheden for biogas. Projektchef Preben Birr-Pedersen, Fredericia Kommune Pause med kaffe/te Biogasdrevne renovationsbiler svenske erfaringer Ragn-Sells er en nordisk miljøkoncern, der arbejder med affald og genbrug. I Boden, Sverige kører alle deres renovationsbiler på biogas, og biogassen anvendes også til busser. Massimo Forti fortæller om Ragn-Sells erfaringer med projektet, udfordringer og resultater. Samarbejde med kommunen Udfordringer og resultater Læringspunkter Vice adm. direktør Massimo Forti, Ragn-Sells Danmark A/S 6

7 Biogas til transport - grøn bytrafik Program Stockholm Arlanda Airport initiativer til fremme af miljøvenlig transport Lufthavnen har iværksat initiativer, der tilgodeser miljøvenlig transport. Dette gælder både lufthavnens egne køretøjer og eksterne aktører. Det er i dag muligt at tanke både biogas og ethanol på flyvepladsen. Siden 1. juli 2011 er det kun tilladt for miljøtaxaer at køre på Arlanda, og det er målet, at alle køretøjer på lufthavnens område skal anvende miljøvenligt brændstof i Hvordan har man grebet projektet an? Resultater og erfaringer Målsætninger Miljöchef Stockholm Arlanda Airport Elisabeth Celsing, Swedavia AB Indlægget holdes på engelsk Frokost Naturgas Fyn Danmarks første gastankstation Naturgas Fyn åbnede i november 2011 Danmarks første gastankstation. I første omgang leverer tankstationen udelukkende naturgas, men det er planen, at man inden længe kan supplere med biogas. Gert Nielsen fra Naturgas Fyn kommer og fortæller om opstarten af projektet, arbejdet med at introducere biogas som supplement til naturgas og planerne for fremtiden. Fra idégenerering til første spadestik Muligheder og udfordringer i forbindelse med at introducere biogas som brændstof Fremtiden for gas i transportsektoren Teknisk direktør Gert Nielsen, Naturgas Fyn A/S Pause Biogasdrevne lastvogne Volvo Volvo kan allerede i dag levere lastvogne, som kan køre på biogas. Der anvendes en såkaldt metandiesel løsning, hvor der anvendes 25% diesel og 75% metangas til forbrændingen, som sker i en normal dieselmotor forsynet med ekstra brændstofsystem til metangas. Selve metangassen kan komme fra flere kilder, biogas er den miljømæssigt optimale. Med metandieselløsningen bibeholder man dieselmotorens høje virkningsgrad Lastvognen kan også køres på ren diesel, hvis man løber tør for gas Volvo producerer to løsninger, en til komprimeret og en til flydende biogas. Vi har løsninger til både mindre nærdistributionslastbiler op til 26 tons totalvægt og til større lastbiler til regionaldistribution som eksempelvis 60 tons modulvogntog. Markedskommunikationschef Steffen P. Müller, Volvo Lastvogne Danmark A/S 7

8 Program Biogas til transport - grøn bytrafik Latest development in Scania s gas engines Otto combustion engine technology with spark plugs and separate ignition coils for each cylinder, charge cooler Costs C02 reductions Zoran Stojanovic, Scania CV AB Indlægget holdes på engelsk Pause Etablering af biogas til transport i Danmark udfordringer Christian Ege fra Det Økologiske Råd giver sit bud på, hvordan biogas til tung transport kan etableres i Danmark, og hvordan det kan hjælpe med til at efterleve EU s mål om vedvarende energi i transportsektoren og mindre luftforurening i byerne. Barrierer og udfordringer i forbindelse med etableringen af biogas til transport i Danmark Der skal findes flere råvarer til biogas, udover gyllen både fordi det giver højere udbytte, og fordi vi ikke skal bindes til at beholde husdyrholdet på samme høje niveau i årtier fremover Transport af biogas via naturgasnettet kræver opgradering og certificering Sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd DEBAT hvordan kan vi fremme anvendelsen af biogas i busser, varebiler og renovationskøretøjer, og derved få etableret en mere klimavenlig transport i de danske byer? Debattører: Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas Adm. direktør Peter Fournaise, P. Fournaise A/S Projektchef Preben Birr-Pedersen, Fredericia Kommune Sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd Adm. direktør Tore Harritshøj E.ON Danmark A/S Jørgen Henningsen - Tidligere senior rådgiver i EU Kommissionens generaldirektorat for energi og transport Opsummering ved ordstyreren Konferencen slutter 8

9 Besøg REnescience Besøg hos REnescience på Amagerforbrændingen (ca. en times varighed deltagere skal selv stå for transporten) På besøget fremvises pilotanlægget for REnescience teknologien på Amagerforbrænding. REnescience teknologien kan ved hjælp af enzymer fraktionere husholdningsaffald og andre affaldsfraktioner med et organisk indhold til en række værdifulde produkter. I processen bliver den organiske del af affaldet flydende, hvilket gør at denne fraktion kan adskilles fra den ikke-nedbrydelige faste fraktion, som hovedsageligt er plast, metal og tekstil. Den flydende fraktion er velegnet til produktion af biogas eller til fermentering til ethanol eller andre brændsler/kemikalier. Metaller og uorganiske komponenter som sten, sand og glas kan udskilles fra den faste fraktion og den resterende del har en høj brændværdi. På sigt vil udsortering af visse plastfraktioner være en mulighed. Læs mere om projektet her: Besøget forventes at starte kl Vi tager forbehold for fejl og ændringer i programmet samt eventuelle trykfejl. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Project Manager Marianne Ravn Valerius, telefon , 9

10 Andre spændende arrangementer Økonomi for ikke-økonomer kursus 14. & 15. marts 2012 København energieffektiv renovering konference 29. & 29. marts 2012 København EU-udbud konference 18. & 19. april 2012 københavn miljølovgivning konference 4. & 5. december 2012 København Nå din målgruppe i et NYT forum Nu har du en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforums konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Sarah Elhauge for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som afdækker netop din virksomheds behov på telefon eller IBC Euroforum ApS, Silkegade 17, st., Postboks 2023, 1012 København K, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 Praktiske oplysninger Afholdelsesdato og -sted Konferencen Biogas til transport grøn bytrafik afholdes den 29. februar 2012 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på telefon og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. senest 13. januar Spar senest 10. februar Spar efter 10. februar Konference 3.495, , ,- 500, ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt og frokost samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www. ibceuroforum.dk eller en er bindende! Besøg hos REnescience, Amagerforbrændingen efter konferencen. Ønsker du også at deltage i on-site-besøget hos REnescience, så husk at krydse dette af i din tilmelding. Bemærk venligst, at der ikke er arrangeret transport hertil. Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. 11

12 IBC Euroforum ApS Silkegade 17, st. Postboks København K til IBC Euroforum Konference Biogas til transport grøn bytrafik Konference 29. februar 2012 København Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Jeg ønsker at deltage: Sæt X senest 13. januar sådan kan du tilmelde dig: Spar senest 10. februar Spar Alle priser er ekskl. moms. efter 10. februar Konference 3,495, , ,- 500, ,- Jeg ønsker også at deltage i besøget hos REnescience, Amagerforbrændingen efter konferencen. Bemærk venligst, at der ikke er arrangeret transport hertil. Ja Nej Venligst oplys tilmeldingskode - se adressefelt IBC Euroforum Silkegade 17, st København K 18157

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE

ENERGISYSTEM DET INTELLIGENTE Markedsmodel 2.0 Økonomien som driver Fremtidens energisystem Indretning af el-markedet Aktivering af bygningsmassen Sikker anvendelse af data i den smarte by Intelligent sammentænkning af energisystemerne

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Chef- og direktionssekretæren

Chef- og direktionssekretæren Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/sek K ø b e n h a v n 13.-14. maj 2009 3.-4. November 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 20. marts Valgfri WORKSHOP 12. maj 2009 2. November

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber

It-strategi i den offentlige sektor. Fokus på digitale muligheder og udfordringer. Tværorganisatoriske it-fællesskaber K o n f e r e n c e København 7. oktober 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/df SPAR kr. 500,- ved tilmelding senest 10. september It-strategi Fokus på digitale muligheder og udfordringer

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser

Hør talere fra: > Få idéer til nye initiativer i køkkenet: Kantinetjek til forbedring af sundheden, energi - små fif med store besparelser DET PROFESSIONELLE KØKKEN KØBENHAVN KONFERENCE DEN 23. - 24. AUGUST 2011 RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Tilmeld dig på www.fyi.dk/ pro1 KOLDING KONFERENCE DEN 16. - 17. NOVEMBER 2011 HOTEL KOLDINGFJORD

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere