Politisk vilje til udflytning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk vilje til udflytning"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 15 Oktober 2005 Politisk vilje til udflytning Folketingspolitikere er klar til at genoplive debatten om udflytning af statslige arbejdspladser. Der er blandt partierne i Folketinget politisk vilje til at genoptage debatten om udflytning af statslige arbejdspladser med det mål at skabe balance mellem Øst- og Vestdanmark og for at skabe merværdi for det danske samfund under ét. Det kom frem, da Det jysk-fynske erhvervssamarbejde den 7. oktober afviklede en konference i København med fokus på udflytning af statslige arbejdspladser. På konferencen deltog de tre folketingspolitikere Marianne Jelved (R), Frode Sørensen (S) og Allan Niebuhr (K) i en paneldebat, og de tilkendegav alle principiel enighed i tankerne om decentralisering. Frode Sørensen og Allan Niebuhr betegnede samtidig Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes forslag til og rapport om mulige synergieffekter ved udflytning af 7 konkrete, statslige institutioner fra hovedstadsområdet til Jylland-Fyn som interessante initiativer. De nævnte i den forbindelse, at det i en kommende folketingsdebat om decentralisering Mange politikere og statslige institutioner er som udgangspunkt bekymrede for, om man kan rekruttere nok vidensmedarbejdere efter udflytning. Imidlertid er erfaringen, at man i provinsen generelt kan rekruttere mere kompetente medarbejdere end i hovedstaden. Michael Burt, direktør for den britiske regerings udflytningsprogram Marianne Jelved (R) og Frode Sørensen (S) Jeg er principiel tilhænger af decentralisering. Måske skal vi i Folketinget inddrage tankerne om udflytning af statslige arbejdspladser i vores diskussioner om udlicitering af offentlige opgaver og om de kommende regioner. Marianne Jelved, formand for den Radikale folketingsgruppe vil være relevant at tage afsæt i de jysk-fynske forslag. Minister bakker op Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har ret i, at der er sket for lidt med udflytninger gennem de seneste år. Jeg har talt med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen om sagen, og han er også enig i, at der nu skal fart på processen med statslige udflytninger, forklarede Allan Niebuhr. Læs også om... Globaliseringen sætter Jylland- Fyn under pres, læs side 3 England udflytter statslige jobs, læs side 4 Et ministerium og 30 styrelser flyttes ud af Dublin, læs side 5 Stærk kritik af Yes Minister -taktik, læs side 5 34 netværk under Forsker- Kontakten, læs side 6-8 Legeredskaber med lyd, lys og bevægelse, læs side 9 Nyt værktøj til budgetlægningen hos gartnere, læs side Gevinster for hele Danmark ved udflytning, læs side 12 Fotos fra konferencen om udflytning er taget af fotograf Camilla Behr Udgivet af Sekretariatet for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde v/århus Amt, Erhvervsafdelingen Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Tlf Ansvarshavende redaktør: Kontorchef Bente Hornbæk Citater til gengivelse i andre medier er tilladt med kildehenvisning til nyhedsbrev for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde (Fortsættes næste side)

2 Side 2 Johannes Flensted-Jensen og Bent Hansen Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes forslag til udflytning er er et ønske om at opnå synergifordele og dermed at få opnået merværdi til gavn for hele Danmark. Johannes Flensted-Jensen formand for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde og amtsborgmester i Århus Amt Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes 7 konkrete forslag til udflytning af statslige institutioner er godt sagligt og fagligt argumenteret. Det handler ikke 'bare' om at få tilført flere arbejdspladser til regionerne i Vestdanmark. Det handler i høj grad også om bl.a. videnøkonomi. Bent Hansen amtsborgmester i Viborg Amt Hos Det jysk-fynske erhvervssamarbejde er der glæde over de nye politiske udmeldinger: Det er afgørende for den regionale udvikling i Danmark, at vi meget hurtigt får taget fat på at udflytte statslige arbejdspladser. Derfor glæder det mig meget, at partier på tværs udtrykker forståelse for de jysk-fynske holdninger om at få skabt et mere afbalanceret Øst-Vestdanmark. Vi presser jo netop på, fordi det er givet, at decentralisering vil skabe store synergieffekter til gavn både for de jysk-fynske regioner og for det danske samfund i det hele taget. Desuden har udflytning betydning for, at Jylland- Fyn også fremover kan stå stærkt i globaliseringen, sagde formanden for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde, amtsborgmester Johannes Flensted- Jensen fra Århus Amt. I alt var der godt 80 deltagere på konferencen om udflytning af statslige arbejdspladser. De fleste partier i Folketinget var repræsenteret. Citaterne på denne side er fra paneldebatten. Læs meget mere om konferencen på siderne 3, 4, 5 og 12. Der ligger en enstemmig vedtagelse fra Folketinget om, at der skal gennemføres en proces med udflytning. Jeg har talt med erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen om sagen, og han er enig i, at der skal ske mere på udflytningsfronten. Der er ikke sket nok indtil nu. Jeg synes, vi skal lade andre end folk på Christiansborg afgøre, hvor forskellige statslige institutioner skal udflyttes til. Hovedstaden vil altid være dér, hvor man har flest statslige institutioner. Men vi skal videre med udflytning, og det må og skal sagtens kunne lade sig gøre i et land med så små afstande som Danmark. Det er vigtigt, at vi får en afbalanceret udvikling af hele samfundet, og jeg mener bestemt, det vil være muligt at udflytte statslige styrelser. Jeg synes, vi i Folketinget skal gå videre med Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes 7 konkrete forslag til udflytning af statslige institutioner. Frode Sørensen folketingsmedlem for Socialdemokratiet og forhenværende skatteminister Vi sender en appel til landspolitikerne om at komme i gang med udflytninger nu og hurtigt. Og vi fortsætter i de kommende regioner arbejdet med at presse på for udflytninger. Viggo Nielsen borgmester i Skjern Kommune Viggo Nielsen Allan Niebuhr MF og regionalpolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti Marianne Jelved og Johannes Flensted- Jensen

3 Side 3 Globaliseringen sætter Jylland-Fyn under pres Det jysk-fynske erhvervssamarbejde presser på for at få en hurtigtvirkende vitaminindsprøjtning, der sikrer fortsat vækst i Vestdanmark. Globaliseringen vil sætte områder uden for metropoler under pres. Derfor er der brug for en hurtigtvirkende vitaminindsprøjtning, så der fortsat sikres vækst i Vestdanmark. Det var budskabet, da formand Johannes Flensted-Jensen den 7. oktober bød velkommen til konferencen, Det jysk-fynske erhvervssamarbejde afviklede i Den Sorte Diamant i København med fokus på udflytning af statslige arbejdspladser. Balancen er ved at knække Der er risiko for, at Vestdanmark vil sakke agterud i globaliseringen, hvis ikke Jylland-Fyn får flere vidensarbejdspladser. Allerede nu er balancen i Danmark ved at knække over, fordi landets vækst primært sker i hovedstadsområdet. Danmark står med andre ord over for en meget stor og vigtig udfordring. Det er derfor, vi så længe og intensivt har presset på for at få udflyttet statslige arbejdspladser, fastslog Flensted-Jensen. Han pointerede, at decentralisering er en måde til hurtigt og effektivt at få tilført flere højtuddannede til provinsen, til at få skabt flere arbejdspladser i Vestdanmark samt til at opnå synergieffekter og få sat turbo på innovation i Jylland-Fyn. Saglige argumenter Johannes Flensted-Jensen understregede, at udflytning af statslige arbejdspladser ikke bare er et råb om flere arbejdspladser til Jylland-Fyn. Tværtimod er der saglige og faglige argumenter for at udflytte. Både den rapport, COWI har gennemført for os for at vurdere mulige synergieffekter ved udflytning af 7 konkrete, statslige institutioner, og de erfaringer, man har gjort i bl.a. England, Irland, Frankrig, USA og Japan med udflytning, viser, at decentralisering skaber merværdi ikke alene for udflytningsområderne, men for samfundet under ét. Sagen er jo nemlig, at man med udflytning bl.a. får skabt kompetenceklynger og øget samarbejde mellem de udflyttede institutioner samt erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i de områder, de offentlige institutioner udflyttes til. Kritik af beskyttelse Johannes-Flensted Jensen kritiserede på konferencen, at der hidtil kun er blevet etableret et minimum at statslige arbejdspladser i Vestdanmark, selv om Folketinget ellers i 2001 enstemmigt vedtog at igangsætte en proces med decentralisering. Det virker som om, vi i Danmark har en særlig paragraf, der beskytter de statslige institutioner mod udflytning. Man bliver ved med at sige, at de nødvendige kompetencer ikke findes vest for Valby Bakke. Det er absurd. Når resten af verden gennemfører udflytninger med gode resultater, vil vi i Danmark givetvis kunne opnå samme positive synergieffekter, sagde Johannes Flensted-Jensen på konferencen. Flere oplysninger Johannes Flensted-Jensen formand for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde Tlf /

4 Side 4 England udflytter statslige jobs Engelske erfaringer viser, at der ikke er problemer med rekruttering eller kompetencetab efter udflytning af statslige institutioner, og at medarbejdere i provinsen ofte er mere kompetente end personale fra hovedstaden. I England har regeringen vedtaget en plan, der indebærer, at der skal udflyttes godt statslige arbejdspladser fra London til resten af landet i perioden fra 2004 til Og processen går, som den skal. Alene gennem det seneste år er statslige arbejdspladser udflyttet især til Midtengland og Skotland, men også til mange andre dele af England. Efter 2010 er planen at udflytte yderligere op mod statslige arbejdspladser i England. Ifølge beregninger vil udflytningsprojektet give besparelser på det engelske statsbudget på 22 milliarder kroner over en 15-årig periode primært på grund af lavere huslejeudgifter i provinsen end i London. De primære mål er imidlertid ikke bare økonomi. Målet er først og fremmest at øge den offentlige sektors service, effektivitet og konkurrencedygtighed samt ikke mindst at sikre jobskabelse og vækst uden for hovedstaden. Et bedre image Det fortalte Sir Michael Lyons i et indlæg på Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes konference om udflytning af statslige arbejdspladser. Sir Michael Lyons er professor og direktør for Institute of Local Government Studies på University of Birmingham og gennemførte i 2003 en omfattende analyse af udflytningspotentialet i England en undersøgelse, der blev gennemført på bestilling fra den britiske premierminister og vicestatsminister. På konferencen fortalte Sir Michael Lyons også, at den engelske statsforvaltnings image er blevet klart forbedret efter udflytningen af statslige arbejdspladser, fordi folk finder det sympatisk, at magten er spredt ud over landet. Sir Michael Lyons Samråd med mange Sir Michael Lyons understregede, at den britiske regering inddrager mange forskellige i samråd om de statslige udflytninger bl.a. industriråd, tænketanke, faglige organisationer, ministerier, styrelser, eksperter og private. I processen arbejdes der med langtidsplanlægning, og der sættes fokus på hvilke job, der skal udflyttes ikke hvilke personer. I processen bruges der også megen energi på at omtænke den måde, tingene gøres på, så effektiviteten og servicen i de offentlige institutioner øges. Bl.a. bliver mange arbejdsgange gjort mere fleksible via øget brug af it og telekonferencer. Den jysk-fynske konference omfattede ligeledes et indlæg ved Michael Burt, som er direktør for den afdeling under det britiske finansministerium, der står for at gennemføre Englands udflytningsprojekt. Han redegjorde for de konkrete erfaringer med at udflytte statslige arbejdspladser i England. Michael Burt pointerede bl.a., at det engelske udflytningsprojekt kun har kunnet gennemføres så succesfuldt, fordi der er tale om fuld opbakning og involvering fra den allerhøjeste politiske ledelse bl.a. fra den britiske premierminister. Intet kompetencetab Michael Burt fremhævede også, at der ikke har vist sig problemer med rekruttering og kompetencetab efter udflytning. Generelt er erfaringen, at 70 procent af en statslig institutions medarbejdere flytter med ved en udflytning. Resten rekrutteres lokalt, og det giver ikke problemer. Tværtimod er medarbejderne uden for hovedstaden ofte endnu mere kompetente end det personale, der kan rekrutteres på det overophedede arbejdsmarked i hovedstaden. En stor fordel er også, at medarbejderne i provinsen er mere stabile. Eksempelvis er den årlige personaleudskiftning i den engelske Kort- og Matrikelstyrelse faldet fra 20 til 2 procent efter, at institutionen er udflyttet fra London til Exeter, påpegede Michael Burt. Som et andet konkret eksempel nævnte han, at en statslig institution, der er udflyttet fra London til Birmingham har reduceret sine huslejeomkostninger med 62 procent. Michael Burt forklarede videre, at der i England er etableret en central organisation, der har til opgave at stå i spidsen for udflytningsprojektet. Desuden er der i hver af de statslige institutioner, der skal udflyttes, udpeget en chef, som står personligt til ansvar over for regeringsledelsen for at nå de overordnede mål, der er med udflytningen først og fremmest øget service og effektivitet. Flere oplysninger Slides fra Sir Michael Lynons og Michael Burts præsentationer på den jysk-fynske konference kan ses på Michael Burt

5 Side 5 Et ministerium og 30 styrelser ud af Dublin Irland oplever store synergifordele ved decentralisering. I øjeblikket udflyttes statslige arbejdspladser. Irland har årelange erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser. I løbet af 1990 erne blev statslige stillinger udflyttet fra Dublin eksempelvis en meget stor del af det irske skatteministerium. I øjeblikket er der ved at blive gennemført en plan Irene Kirwan med udflytning af Miljøministeriet og 30 styrelser. Planen omfatter statslige arbejdspladser, som spredes på 53 adresser i 22 forskellige regioner. Samtidig har den irske regering vedtaget, at alle nye statslige foretagender, der etableres, skal lægges uden for hovedstaden, forklarede Irene Kirwan på Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes konference 7. oktober. Irene Kirwan er embedsmand i det irske finansministerium og involveret i at udmønte det omfattende, irske decentraliseringsprogram. Hun nævnte, at politiske beslutninger i Irland før i tiden altid var præget af The Dublin Mindset. Alt blev med andre ord set og besluttet med udgangspunkt i hovedstadens ve og vel. I dag er der gjort op med den tankemåde. Den regionale udvikling prioriteres også højt nu. God tid til planlægning Hun fortalte videre, at der når det besluttes at udflytte f.eks. en styrelse bruges lang tid på planlægning og på at analysere, hvor den statslige institution skal udflyttes til. F.eks. placeres Fødevarestyrelsen tæt ved landbrugsproduktion og Søfartsstyrelsen tæt ved kysten. Vi stræber i beslutningsprocessen efter at opnå synergieffekter og kan hver gang notere, at der skabes betydelig lokal vækst, bl.a. i erhvervslivet, efter udflytning, sagde Irene Kirwan. Også fordele for hovedstaden Foruden lokal vækst opleves der i Irland også økonomiske fordele ved udflytning. Eksempelvis spares der store beløb i huslejer, fordi lokaler i Dublin er meget dyrere end i provinsen. Der spares tillige store beløb på bl.a. uddannelse og optræning, fordi medarbejderne i provinsen er væsentligt mere stabile end i hovedstaden. Dertil kommer ifølge Irene Kirwan, at der også er fordele ved udflytning for hovedstaden. En af gevinsterne er, at trafikproblemerne i Dublin afhjælpes. Skarp kritik af Yes Minister -taktik Fredericias borgmester kritiserer, at finansministerens løfte om at lade Elsam-DONGs fælles hovedsæde ligge i Skærbæk, er blevet undergravet. Man må spørge, hvad det er, der er kørt af sporet? Hvorfor er det, at folketingspolitikerne vedtager en beslutning om, at der skal decentraliseres, og at der så sker det modsatte? For mig at se er forklaringen, at der er gået Yes Minister i den. Embedsmænd får lavet analyse efter analyse alene med det formål at finde ud af, hvad der taler imod udflytninger, og så får embedsmændene politikerne til at droppe deres egne løfter. Med denne skarpe tone indledte Fredericias borgmester, Uffe Steiner (S), det indlæg, han holdt på Det jyskfynske erhvervssamarbejdes konference om konsekvensen af fusionen mellem elselskaberne Elsam og DONG et eksempel på omvendt udflytning. Et postkassehovedkontor Under fusionsforhandlingerne mellem Elsam og DONG gentog finansministeren gang på gang, at det sammenlagte selskabs kommende, fælles hovedsæde skal ligge i Skærbæk altså dér, hvor Elsam hidtil har haft hovedkontor. Imidlertid er det nu blevet sådan, at selskabets finanskontor og vigtige stabsfunktioner kommer til at ligge i DONGs lokaler ved København. Det betyder, at hovedkontoret i Skærbæk forvandles til et lille, ubetydeligt postkassehovedkontor med medarbejdere. Dermed går Fredericia Kommune glip af hundredvis af vidensarbejdspladser, og faktum er, at det er private og personlige interesser, der bestemmer Danmarks udvikling. I øvrigt vil jeg æde min gamle hat på, at også postkassehovedkontoret i Skærbæk rykkes til hovedstadsområdet om få år, lød Uffe Steiners bredside mod regeringens manglende udflytningsinitiativer og den efter hans mening danske Yes Minister -taktik. Uffe Steiner understregede i sit indlæg, at store, betydelige virksomheder som Lego, Grundfos og Danfoss ligesom Elsam også altid har gjort lever fint med at have hovedkontor uden for Valby Bakke, og at det dermed ikke er en naturlov, at store virksomheder skal ligge i hovedstadsregionen for at fungere.

6 Nu findes der 34 netværk under ForskerKontakten Interesserede virksomheder og forskere kan stadig nå at blive sluset ind i de 34 netværk, der er etableret under ForskerKontakten. Desuden er der mulighed for at søge bevillinger til nye projektideer. ForskerKontakten har gennem det seneste år bevilget økonomisk støtte til i alt 34 projekter i Jylland-Fyn. De er alle etableret som netværk mellem forskere og erhvervslivet. Hvert netværk har som overordnet mål at fremme vidensudvekslingen mellem forskere og virksomheder især små og mellemstore virksomheder. Spændvidden i de emner, netværkene sætter fokus på, er særdeles bred. Et vigtigt element i netværkene er vidensformidling også til interesserede virksomheder og forskere uden for netværkene. Målet er nemlig, at så mange som muligt skal kunne få glæde af de initiativer, Forsker- Kontakten finansierer. Formidlingen sker bl.a. via rapporter, hjemmesider, konferencer eller brochurer. Bliv deltager i netværk Interesserede virksomheder og forskere har stadig mulighed for at blive sluset ind i mange af de netværk, der allerede kører. Hvis der er virksomheder eller forskere, der gerne vil deltage i nogle af de etablerede netværk, er de meget velkomne til at kontakte Forsker- Kontakten. Så hjælper vi dem til at blive sluset ind. På vores hjemmeside er det beskrevet, hvad de forskellige netværk arbejder med, siger Peter Fobian Jensen, som er leder af ForskerKontaktens sekretariat. Fire ansøgningsrunder årligt Han tilføjer, at virksomheder og forskere, der har ideer til nye, jysk-fynske projekter, ligeledes er meget velkomne til at kontakte Forsker- Kontakten og ansøge om økonomisk støtte. Vi har normalt fire ansøgningsrunder hvert år og vil gerne have et stort og bredt felt af ansøgere og projekter at vælge mellem hver gang. Næste ansøgningsfrist er den 2. november, fortæller Peter Fobian Jensen. ForskerKontakten råder over en pulje på i alt 28 millioner kroner at bevilge til netværksprojekter i perioden Projekter med bred Neden for er en liste over de 28 projekter un gang, og som har fået bevilget finansiering i Projekterne er nævnt ved overskrift, tovholde beskrevet i tidligere nyhedsbreve fra Det jysk netværksprojekter, der fik bevilget støtte i sid de i artiklen på næste side. Videncenter for biomasseteknologi Danmarks JordbrugsForskning Sven G. Sommer tlf Plantebaserede produkter UdviklingsCenter Aarslev John Henriksen tlf Intelligente transportsystemer Aalborg Universitet Marlene Kræmmer Sparre tlf Oplevelsesmæssige anvendelser af avancerede 3D-teknologier Aarhus Universitet Kim Halskov tlf Industriel Data Mining AluCluster Lars Festersen Dahl tlf Lokal udvikling af vedvarende energi Samsø Energi- og Miljøkontor Søren Hermansen tlf Foto: Lars Kruse Det overordnede mål med netværkene under ForskerKontakten er at fremme vidensudvekslingen mellem forskere og virksomheder. Automatisk offline-programmering Syddansk Universitet Rune Larsen tlf

7 spændvidde er ForskerKontakten, der allerede er godt i perioden september 2004 til juni r-institution og kontaktdata og er blevet -fynske erhvervssamarbejde. De 6 nyeste ste måned, er beskrevet lidt mere uddyben- Netværk for fyrretræsmøbelvirksomheder Udviklingscenter for Møbler og Træ Ove Andersen tlf Interaktionsdesign og brugbarhedsforskning Aalborg Universitet Morten Randbøll tlf Lavenergibyggeri Aalborg Universitet Per Heiselberg tlf Innovationskultur i landdistrikterne fra jordbrug til turisterhverv Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Olav Rasmussen tlf Robotteknologi i fødevarevirksomheder Foodture Vibeke Holm tlf Flagskibet.dk Flagskibet.dk Erik Eskesen tlf Vidensudvikling, positionering og netværkssamarbejde blandt vindenergiindustriens underleverandører Handelshøjskolen i Århus Poul Houman Andersen tlf Born Global-netværk Odense Erhvervsråd Kim Ulrik Larsen tlf Udvikling af koncepter for oksekødsprodukter fra jord til bord VIFU Kirsti Storinggaard tlf Avancerede computerbaserede metoder til produktudvikling Aalborg Universitet Anders Kristensen tlf Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign Aalborg Universitet Jens F. Jensen tlf International konference om gylleteknologi Danmarks JordbrugsForskning Sven G. Sommer tlf Galileo Netværket Dansk GPS Center Kai Borre tlf Biologisk luftrensning Erhvervsakademiet Aarhus Tekniske Skole Erik Lomstein tlf ComITop computerspil og IT-baserede oplevelser InDiMedia Aalborg Universitet Jens F. Jensen tlf Netværk for spil og animationsaktører IT-Forum Østjylland Finn Støy tlf Forretningsudvikling og effektivisering af potteplantebranchen Teknologisk Institut Erik Villemoes tlf Learn Manufacturing en metode til effektiv produktion Teknologisk Institut Bent Mieritz tlf Vidennetværk vedr. fremtidens væksthus UdviklingsCenter Aarslev John Henriksen tlf Netværk om funktionelle nanomaterialer Aarhus Universitet og Aalborg Universitet Flemming Besenbacher tlf Fødevaresundhed og ernæringsnetværk Foodture Vibeke Holm tlf Flere oplysninger ForskerKontaktens sekretariatsleder Peter Fobian Jensen tlf /

8 Side 8 Fra brint til kartofler ForskerKontakten bevilgede i september økonomisk støtte til 6 nye netværk. De er beskrevet nedenfor. Et af netværkene omfatter som det hidtil første under ForskerKontakten involvering af udenlandske samarbejdsparter. Brintteknologier Et netværk, der har til formål at fremme den danske udvikling og anvendelse af brintteknologier. Netværket har base hos Hydrogen Innovation and Research i Herning og involverer både producenter, distributører og forbrugere. Kontakt Jens-Christian Møller tlf Bedre kartofler Et kartoffel-netværk, hvor kartoflen og muligheden for kvalitetsforbedringer, nye kartoffelbaserede produkter og sundhed er i centrum. Netværket er igangsat af Landbrugets Kartoffelfond og involverer desuden Danmarks JordbrugsForskning, landbrugsorganisationer, kartoffeldyrkere og fødevarevirksomheder. 3D-opmåling Et netværk, hvor landinspektørvirksomheder samarbejder med Aalborg Universitet om udviklingsprojekter vedrørende bl.a. højteknologisk opmåling og 3D-opmåling. Kontakt Bent Hulegaard Jensen tlf Informations- og kommunikationsteknologi Et netværk med fokus på at formidle den seneste forskningsbaserede viden omkring nye forretningsmodeller baseret på informations- og kommunikationsteknologi, IKT. I projektet samarbejder forskere fra Aalborg Universitet med en gruppe virksomheder samt TIC i Viborg. Kontakt Peter E. Lindgren tlf Intelligent teknologi for jordbrug Et netværk med fokus på at skabe og videreudvikle intelligent teknologi for jordbrug. Samarbejdet omfatter Center for Jordbrugsteknologi ved Aalborg Universitet, Danmarks JordbrugsForskning samt virksomheder og brancheforeninger. Kontakt Hans Jørgen Andersen tlf Foto venligst udlånt af KiMs Kontakt Lars Buch tlf Biobaserede brændstoffer Et tværnationalt netværk, der beskæftiger sig med bioenergi bl.a. de muligheder, der er i biobaserede brændstoffer. I netværket deltager Bioenergigruppen ved Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt tyske videninstitutioner og virksomheder. Kontakt Jens Bo Holm-Eriksen tlf

9 Side 9 Intelligente legeredskaber med lyd, lys og bevægelse Jysk-fynsk projekt udvikler legeredskaber, der motiverer til fysisk leg til gavn for sundhed, vægt og motorik. En traditionel legeplads med gynge, rutsjebane og sandkasse er ikke længere nok til at tilfredsstille nutidens store børn og unge. De fascineres mere af ting, der kan noget f.eks. interaktive computerspil. Dén udvikling er taget ad notam i et nyt jysk-fynsk projekt med navnet Playware. Projektet sigter mod at udvikle prototyper af fremtidens legepladser i form af legeredskaber med indbygget, intelligent teknologi. Playware blev skudt i gang 1. september 2005 og ledes af robotprofessor Henrik Hautop Lund fra Mærsk McKinney Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet i Odense. I projektet deltager desuden børneog legekulturforsker Carsten Jessen fra Danmarks Pædagogiske Universitet samt virksomhederne KOMPAN, WirTek og Tricon Electronics. KOM- PAN er specialist i design af legeredskaber, mens WirTek deltager med kompetencer inden for udvikling af trådløs kommunikation, og Tricon Electronics er en erfaren virksomhed inden for udvikling af elektronik. Endvidere deltager de to videncentre Egion og RoboCluster, der er etableret som projekter under Det jysk-fynske erhvervssamarbejde, ligesom både Fyns Amt og Vejle Amt er inddraget. Afprøvning på skoler Forventningen er, at de første prototyper af legeredskaber med indbygget kunstig intelligens vil være udviklet og opstillet til afprøvning på forskellige skoler i løbet af de næste halvandet år. Vores mål er at få udviklet legeredskaber, der fascinerer større børn og unge, fordi de kan noget og giver oplevelser. Hvis vi når det mål, vil de intelligente legeredskaber få hevet mange børn og unge væk fra at sidde stille foran computere og tv og ud i et motiverende og fysisk udfordrende legemiljø, hvor de bevæger kroppen. Dermed vil de intelligente legeredskaber have den gavnlige sideeffekt, at de er med til at afhjælpe den globale fedmeepidemi til gavn for sundheden blandt børn og unge, siger Henrik Hautop Lund. Tilpasser sig brugerne De legeredskaber, der udvikles i Playware-projektet, vil bl.a. kunne sige forskellige lyde, lyse i forskellige Foto venligst udlånt af KOMPAN farver og styrker og bevæge sig forskelligt. Legeredskaberne vil endda være så intelligente, at de agerer efter, hvordan og af hvem de bruges. Legeredskaberne vil f.eks. bevæge sig voldsomt, hvis det er nogle store, vilde knægte, som benytter dem. Derimod vil bevægelserne være mere rolige, når brugeren er et lille forsigtigt barn eller en bedstemor oppe i alderen, siger Henrik Hautop Lund. Alle typer legeredskaber Han forklarer, at teknologien i de kommende legeredskaber til udendørs legemiljøer kort fortalt vil bestå af nogle byggeklodser, som hver især indeholder en lille computer, sensorer og muligheder for at generere f.eks. lyd og lys. I første omgang arbejdes der med at udvikle et intelligent fald- og hoppeunderlag. Senere vil der bl.a. blive designet intelligente gyngestativer, rutsjebaner, vipper og klatrestativer. Playware-projektet finansieres via et bidrag fra Videnskabsministeriet på 5 mio. kr. samt andre 5 mio. kr., som de deltagende virksomheder betaler. Flere oplysninger Professor Henrik Hautop Lund Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi Syddansk Universitet Tlf I projektet Playware udvikler deltagerne bl.a. et fald- og hoppeunderlag, der lyser og agerer forskelligt alt efter, hvordan børnene bevæger sig på det.

10 Side 10 sammenligne sig med branchetal, og så der er et stort datagrundlag at analysere på, forklarer Tim Hansson, der er projektleder på GBIS og ansat på Knowledge Lab ved Syddansk Universitet i Odense. Nyt værktøj til budgetlægningen It-systemet GBIS skaber økonomisk overblik for gartnere. Knowledge Lab, der er et af de fire itkompetencecentre under den jysk-fynske it-satsning, er i fuld gang med at udvikle et nyt, web-baseret og brugervenligt økonomisystem, der er målrettet gartnererhvervet. For at sikre, at systemet matcher målgruppens behov, er en række gartnere og deres producentforening nære samarbejdspartnere i projektet. Overordnet er målet at udvikle et intelligent it-system, der kan hjælpe ledere i små og mellemstore gartnerier til at udarbejde bedre budgetter, der er relevante i den daglige, men i høj grad også den fremadrettede virksomhedsdrift. Det er bl.a. et ønske, at det nye it-system med navnet GBIS (Grower Business Intelligence System) skal give den enkelte gartner et væsentligt bedre beslutningsgrundlag end i dag, hvor mange gartnere laver budgetter uden at følge op, justere til og skue f.eks. et år frem. Målet med GBIS er bl.a. at gøre det lettere for gartnere at træffe strategiske beslutninger og forbedre budgetlægningen. Bedre beslutningsgrundlag GBIS bliver et it-system, der kan kobles til virksomhedernes eksisterende regnskabssystem. Forbedringen ligger i, at systemet kan overskue og opsamle data fra flere datakilder bl.a. hente og sammenstille forskellige relevante data fra de forskellige funktioner i den enkelte gartners nuværende regnskabssystem. Samtidig vil GBIS indeholde generelle branchedata, så den enkelte gartner kan Brugervenligt system GBIS kan bl.a. lave afvigelsesanalyser, der registrerer afvigelser mellem budgetmål og faktiske resultater og dermed giver gartneren grundlag for at justere sit budget og sin forretningsstrategi. Desuden skal GBIS med afsæt i historiske data kunne lave forudsigelser på udviklingen i de kommende måneder eller det følgende år, så der er basis for langsigtet ledelse. GBIS konstrueres med det sigte at være så brugervenligt og automatiseret, at det ikke kræver særlige kompetencer inden for hverken budgetlægning, regnskabsaflæggelse eller it at anvende systemet. Røde og grønne lamper vil eksempelvis blinke på computerskærmen når/hvis realiserede tal afviger fra det budgetterede. Der er foreløbigt udviklet en webbaseret prototype af GBIS, der nu testes i pilotvirksomheder. Projektet fortsætter efterfølgende med løbende at integrere stadig flere informationer og funktioner og er på nuværende tidspunkt berammet til at løbe frem til udgangen af Flere oplysninger Projektleder Tim Hansson Knowledge Lab Tlf

11 Side 11 GBIS matcher branchebehov Gartnerne har brug for et overordnet økonomisystem, mener både Producentforeningen for Prydplanter og virksomheden Gartnerrevision. De hilser derfor udviklingen af GBIS særdeles velkommen. I dag bruger de fleste gartnere forskellige it-systemer, der ikke kan tale sammen. Derfor er det en stor fordel, at GBIS er et overbyggende it-system, der kan trække oplysninger fra gartnernes eksisterende systemer. Med GBIS kan man eksempelvis lave bedre produktionsplaner, fordi systemet på forhånd indeholder vigtig markedsdata, der kan inddrages. I dag skal man lede i forskellige systemer for at finde markedsdata. Tilsvarende gør GBIS det muligt at flytte tal og opgørelser fra det ene it-system til det andet, så man slipper for selv at skulle taste oplysningerne ind flere gange, siger Ib Stenberg Pedersen, der er direktør for Producentforeningen for Prydplanter og medlem af styregruppen for GBIS-projektet. Professionel ledelse Både han og Palle Knudsen, som er statsautoriseret revisor i virksomheden Gartnerrevision Leo Olsen & Dalgaard og også medlem af GBIS styregruppe, påpeger, at GBIS vil gøre det lettere for gartnerne at træffe strategiske beslutninger og være professionelle virksomhedsledere, fordi systemet giver et langt bedre og mere fremadrettet analysegrundlag, end gartnerne har i dag. GBIS er præcis det overordnede værktøj, gartnerne har behov for. Det er eksempelvis afgørende, at gartnerne i GBIS vil kunne sammenligne deres produktionstal og salgstal, og at de kan sammenligne sig med tal fra branchen. De tal ligger i dag i forskellige systemer, siger Palle Knudsen. Medlemmerne af Producentforeningen for Prydplanter ser frem til at få implementeret det nye web-baserede og brugervenlige økonomisystem, GBIS, der er målrettet gartnererhvervet.

12 Gevinster for hele Danmark ved udflytning Statslige institutioner kan sagtens fungere, selv om de ligger mere end 5 kilometer fra Rådhuspladsen i København, konkluderer COWI- analyse om udflytning. Vidensmæssige gevinster Rapporten fra COWI konkluderer bl.a., at der for alle de 7 statslige institutioner, som Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har foreslået at udflytte, vil være vidensmæssige gevinster at hente, fordi institutionerne ved en udflytning bliver lokaliseret tæt ved de erhverv og områder, som de regulerer. Desuden fastslår rapporten, at hver af de 7 statslige institutioner, som er analyseret, vil kunne spare 3-7 millioner kroner årligt alene via lavere huslejepriser i Jylland-Fyn end i hovedstadsområdet. COWI-rapporten konkluderer også, at udflytning kan være en god modvægt til kommunalreformens centralisering af offentlige opgaver. Flere oplysninger Den 30 sider lange COWI-rapport kan downloades fra Der vil være betydelige synergieffekter at opnå ved at gennemføre de udflytninger af 7 konkrete, statslige institutioner, som Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har foreslået. Det konkluderer en rapport, som analysefirmaet COWI netop har gennemført. Rapporten peger på, at der især vil være store gevinster både i forhold til viden, rekruttering og eksterne samarbejdsrelationer ved at gennemføre de jysk-fynske forslag om at udflytte KVL (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole) til Foulum og Århus, at udflytte forskningsafdelingen for Vindenergi til Herning og at udflytte Kort- og Matrikelstyrelsen til Aalborg. Men også med de jyskfynske forslag om at udflytte Fødevarestyrelsen, Energistyrelsen, dele af Direktoratet for FødevareErhverv samt Søfartsstyrelsen vil der kunne opnås synergieffekter, pointerer COWI. Rekruttering er muligt Vores analyse viser tydeligt, at der ikke er belæg for generelt at problematisere rekruttering uden for hovedstadsområdet, og at statslige styrelser sagtens kan fungere, selv om de ligger mere end 5 kilometer fra Rådhuspladsen i København, fremhævede projektchef Arne Kvist Rønnest fra COWI på Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes konference om udflytning af statslige arbejdspladser og tilføjede: Vores konklusion er, at der absolut er mulige, samfundsmæssige fordele ved udflytning, og at det derfor er kritisabelt, at enhver snak om udflytninger altid mødes af en kritisk og negativ automatreaktion. 7 konkrete forslag Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har foreslået følgende udflytninger: * Kort- og Matrikelstyrelsen udflyttes til Aalborg. * Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole udflyttes til Viborg (Foulum) og Århus. * Forskningsafdelingen for Vindenergi ved Risø udflyttes til Herning. * Fødevaredirektoratet udflyttes til Fredericia. * Søfartsstyrelsen udflyttes til Svendborg. * Energistyrelsen udflyttes til Esbjerg. * Dele af Direktoratet for FødevareErhverv udflyttes til Tønder.

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel

Innovation, forskning, uddannelse og funding. Med den brede pensel Innovation, forskning, uddannelse og funding Med den brede pensel Agenda Hvorfor FoU? Funding muligheder med den brede pensel Innovationsnetværk m.v. Uddannelsessamarbejde Muligheder Hvorfor forskning,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Anders Eldrup skoser salg til Goldman Sachs

Anders Eldrup skoser salg til Goldman Sachs Annonce Anders Eldrup skoser salg til Goldman Sachs Artikel Ritzau 24.04.15 0 Ledelse Anders Eldrup kritiserer regeringen for handlen med Dong-aktier til den amerikanske investeringsbank. Dong måtte have

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere