Politisk vilje til udflytning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk vilje til udflytning"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 15 Oktober 2005 Politisk vilje til udflytning Folketingspolitikere er klar til at genoplive debatten om udflytning af statslige arbejdspladser. Der er blandt partierne i Folketinget politisk vilje til at genoptage debatten om udflytning af statslige arbejdspladser med det mål at skabe balance mellem Øst- og Vestdanmark og for at skabe merværdi for det danske samfund under ét. Det kom frem, da Det jysk-fynske erhvervssamarbejde den 7. oktober afviklede en konference i København med fokus på udflytning af statslige arbejdspladser. På konferencen deltog de tre folketingspolitikere Marianne Jelved (R), Frode Sørensen (S) og Allan Niebuhr (K) i en paneldebat, og de tilkendegav alle principiel enighed i tankerne om decentralisering. Frode Sørensen og Allan Niebuhr betegnede samtidig Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes forslag til og rapport om mulige synergieffekter ved udflytning af 7 konkrete, statslige institutioner fra hovedstadsområdet til Jylland-Fyn som interessante initiativer. De nævnte i den forbindelse, at det i en kommende folketingsdebat om decentralisering Mange politikere og statslige institutioner er som udgangspunkt bekymrede for, om man kan rekruttere nok vidensmedarbejdere efter udflytning. Imidlertid er erfaringen, at man i provinsen generelt kan rekruttere mere kompetente medarbejdere end i hovedstaden. Michael Burt, direktør for den britiske regerings udflytningsprogram Marianne Jelved (R) og Frode Sørensen (S) Jeg er principiel tilhænger af decentralisering. Måske skal vi i Folketinget inddrage tankerne om udflytning af statslige arbejdspladser i vores diskussioner om udlicitering af offentlige opgaver og om de kommende regioner. Marianne Jelved, formand for den Radikale folketingsgruppe vil være relevant at tage afsæt i de jysk-fynske forslag. Minister bakker op Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har ret i, at der er sket for lidt med udflytninger gennem de seneste år. Jeg har talt med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen om sagen, og han er også enig i, at der nu skal fart på processen med statslige udflytninger, forklarede Allan Niebuhr. Læs også om... Globaliseringen sætter Jylland- Fyn under pres, læs side 3 England udflytter statslige jobs, læs side 4 Et ministerium og 30 styrelser flyttes ud af Dublin, læs side 5 Stærk kritik af Yes Minister -taktik, læs side 5 34 netværk under Forsker- Kontakten, læs side 6-8 Legeredskaber med lyd, lys og bevægelse, læs side 9 Nyt værktøj til budgetlægningen hos gartnere, læs side Gevinster for hele Danmark ved udflytning, læs side 12 Fotos fra konferencen om udflytning er taget af fotograf Camilla Behr Udgivet af Sekretariatet for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde v/århus Amt, Erhvervsafdelingen Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Tlf Ansvarshavende redaktør: Kontorchef Bente Hornbæk Citater til gengivelse i andre medier er tilladt med kildehenvisning til nyhedsbrev for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde (Fortsættes næste side)

2 Side 2 Johannes Flensted-Jensen og Bent Hansen Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes forslag til udflytning er er et ønske om at opnå synergifordele og dermed at få opnået merværdi til gavn for hele Danmark. Johannes Flensted-Jensen formand for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde og amtsborgmester i Århus Amt Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes 7 konkrete forslag til udflytning af statslige institutioner er godt sagligt og fagligt argumenteret. Det handler ikke 'bare' om at få tilført flere arbejdspladser til regionerne i Vestdanmark. Det handler i høj grad også om bl.a. videnøkonomi. Bent Hansen amtsborgmester i Viborg Amt Hos Det jysk-fynske erhvervssamarbejde er der glæde over de nye politiske udmeldinger: Det er afgørende for den regionale udvikling i Danmark, at vi meget hurtigt får taget fat på at udflytte statslige arbejdspladser. Derfor glæder det mig meget, at partier på tværs udtrykker forståelse for de jysk-fynske holdninger om at få skabt et mere afbalanceret Øst-Vestdanmark. Vi presser jo netop på, fordi det er givet, at decentralisering vil skabe store synergieffekter til gavn både for de jysk-fynske regioner og for det danske samfund i det hele taget. Desuden har udflytning betydning for, at Jylland- Fyn også fremover kan stå stærkt i globaliseringen, sagde formanden for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde, amtsborgmester Johannes Flensted- Jensen fra Århus Amt. I alt var der godt 80 deltagere på konferencen om udflytning af statslige arbejdspladser. De fleste partier i Folketinget var repræsenteret. Citaterne på denne side er fra paneldebatten. Læs meget mere om konferencen på siderne 3, 4, 5 og 12. Der ligger en enstemmig vedtagelse fra Folketinget om, at der skal gennemføres en proces med udflytning. Jeg har talt med erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen om sagen, og han er enig i, at der skal ske mere på udflytningsfronten. Der er ikke sket nok indtil nu. Jeg synes, vi skal lade andre end folk på Christiansborg afgøre, hvor forskellige statslige institutioner skal udflyttes til. Hovedstaden vil altid være dér, hvor man har flest statslige institutioner. Men vi skal videre med udflytning, og det må og skal sagtens kunne lade sig gøre i et land med så små afstande som Danmark. Det er vigtigt, at vi får en afbalanceret udvikling af hele samfundet, og jeg mener bestemt, det vil være muligt at udflytte statslige styrelser. Jeg synes, vi i Folketinget skal gå videre med Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes 7 konkrete forslag til udflytning af statslige institutioner. Frode Sørensen folketingsmedlem for Socialdemokratiet og forhenværende skatteminister Vi sender en appel til landspolitikerne om at komme i gang med udflytninger nu og hurtigt. Og vi fortsætter i de kommende regioner arbejdet med at presse på for udflytninger. Viggo Nielsen borgmester i Skjern Kommune Viggo Nielsen Allan Niebuhr MF og regionalpolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti Marianne Jelved og Johannes Flensted- Jensen

3 Side 3 Globaliseringen sætter Jylland-Fyn under pres Det jysk-fynske erhvervssamarbejde presser på for at få en hurtigtvirkende vitaminindsprøjtning, der sikrer fortsat vækst i Vestdanmark. Globaliseringen vil sætte områder uden for metropoler under pres. Derfor er der brug for en hurtigtvirkende vitaminindsprøjtning, så der fortsat sikres vækst i Vestdanmark. Det var budskabet, da formand Johannes Flensted-Jensen den 7. oktober bød velkommen til konferencen, Det jysk-fynske erhvervssamarbejde afviklede i Den Sorte Diamant i København med fokus på udflytning af statslige arbejdspladser. Balancen er ved at knække Der er risiko for, at Vestdanmark vil sakke agterud i globaliseringen, hvis ikke Jylland-Fyn får flere vidensarbejdspladser. Allerede nu er balancen i Danmark ved at knække over, fordi landets vækst primært sker i hovedstadsområdet. Danmark står med andre ord over for en meget stor og vigtig udfordring. Det er derfor, vi så længe og intensivt har presset på for at få udflyttet statslige arbejdspladser, fastslog Flensted-Jensen. Han pointerede, at decentralisering er en måde til hurtigt og effektivt at få tilført flere højtuddannede til provinsen, til at få skabt flere arbejdspladser i Vestdanmark samt til at opnå synergieffekter og få sat turbo på innovation i Jylland-Fyn. Saglige argumenter Johannes Flensted-Jensen understregede, at udflytning af statslige arbejdspladser ikke bare er et råb om flere arbejdspladser til Jylland-Fyn. Tværtimod er der saglige og faglige argumenter for at udflytte. Både den rapport, COWI har gennemført for os for at vurdere mulige synergieffekter ved udflytning af 7 konkrete, statslige institutioner, og de erfaringer, man har gjort i bl.a. England, Irland, Frankrig, USA og Japan med udflytning, viser, at decentralisering skaber merværdi ikke alene for udflytningsområderne, men for samfundet under ét. Sagen er jo nemlig, at man med udflytning bl.a. får skabt kompetenceklynger og øget samarbejde mellem de udflyttede institutioner samt erhvervslivet og uddannelsesmiljøet i de områder, de offentlige institutioner udflyttes til. Kritik af beskyttelse Johannes-Flensted Jensen kritiserede på konferencen, at der hidtil kun er blevet etableret et minimum at statslige arbejdspladser i Vestdanmark, selv om Folketinget ellers i 2001 enstemmigt vedtog at igangsætte en proces med decentralisering. Det virker som om, vi i Danmark har en særlig paragraf, der beskytter de statslige institutioner mod udflytning. Man bliver ved med at sige, at de nødvendige kompetencer ikke findes vest for Valby Bakke. Det er absurd. Når resten af verden gennemfører udflytninger med gode resultater, vil vi i Danmark givetvis kunne opnå samme positive synergieffekter, sagde Johannes Flensted-Jensen på konferencen. Flere oplysninger Johannes Flensted-Jensen formand for Det jysk-fynske erhvervssamarbejde Tlf /

4 Side 4 England udflytter statslige jobs Engelske erfaringer viser, at der ikke er problemer med rekruttering eller kompetencetab efter udflytning af statslige institutioner, og at medarbejdere i provinsen ofte er mere kompetente end personale fra hovedstaden. I England har regeringen vedtaget en plan, der indebærer, at der skal udflyttes godt statslige arbejdspladser fra London til resten af landet i perioden fra 2004 til Og processen går, som den skal. Alene gennem det seneste år er statslige arbejdspladser udflyttet især til Midtengland og Skotland, men også til mange andre dele af England. Efter 2010 er planen at udflytte yderligere op mod statslige arbejdspladser i England. Ifølge beregninger vil udflytningsprojektet give besparelser på det engelske statsbudget på 22 milliarder kroner over en 15-årig periode primært på grund af lavere huslejeudgifter i provinsen end i London. De primære mål er imidlertid ikke bare økonomi. Målet er først og fremmest at øge den offentlige sektors service, effektivitet og konkurrencedygtighed samt ikke mindst at sikre jobskabelse og vækst uden for hovedstaden. Et bedre image Det fortalte Sir Michael Lyons i et indlæg på Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes konference om udflytning af statslige arbejdspladser. Sir Michael Lyons er professor og direktør for Institute of Local Government Studies på University of Birmingham og gennemførte i 2003 en omfattende analyse af udflytningspotentialet i England en undersøgelse, der blev gennemført på bestilling fra den britiske premierminister og vicestatsminister. På konferencen fortalte Sir Michael Lyons også, at den engelske statsforvaltnings image er blevet klart forbedret efter udflytningen af statslige arbejdspladser, fordi folk finder det sympatisk, at magten er spredt ud over landet. Sir Michael Lyons Samråd med mange Sir Michael Lyons understregede, at den britiske regering inddrager mange forskellige i samråd om de statslige udflytninger bl.a. industriråd, tænketanke, faglige organisationer, ministerier, styrelser, eksperter og private. I processen arbejdes der med langtidsplanlægning, og der sættes fokus på hvilke job, der skal udflyttes ikke hvilke personer. I processen bruges der også megen energi på at omtænke den måde, tingene gøres på, så effektiviteten og servicen i de offentlige institutioner øges. Bl.a. bliver mange arbejdsgange gjort mere fleksible via øget brug af it og telekonferencer. Den jysk-fynske konference omfattede ligeledes et indlæg ved Michael Burt, som er direktør for den afdeling under det britiske finansministerium, der står for at gennemføre Englands udflytningsprojekt. Han redegjorde for de konkrete erfaringer med at udflytte statslige arbejdspladser i England. Michael Burt pointerede bl.a., at det engelske udflytningsprojekt kun har kunnet gennemføres så succesfuldt, fordi der er tale om fuld opbakning og involvering fra den allerhøjeste politiske ledelse bl.a. fra den britiske premierminister. Intet kompetencetab Michael Burt fremhævede også, at der ikke har vist sig problemer med rekruttering og kompetencetab efter udflytning. Generelt er erfaringen, at 70 procent af en statslig institutions medarbejdere flytter med ved en udflytning. Resten rekrutteres lokalt, og det giver ikke problemer. Tværtimod er medarbejderne uden for hovedstaden ofte endnu mere kompetente end det personale, der kan rekrutteres på det overophedede arbejdsmarked i hovedstaden. En stor fordel er også, at medarbejderne i provinsen er mere stabile. Eksempelvis er den årlige personaleudskiftning i den engelske Kort- og Matrikelstyrelse faldet fra 20 til 2 procent efter, at institutionen er udflyttet fra London til Exeter, påpegede Michael Burt. Som et andet konkret eksempel nævnte han, at en statslig institution, der er udflyttet fra London til Birmingham har reduceret sine huslejeomkostninger med 62 procent. Michael Burt forklarede videre, at der i England er etableret en central organisation, der har til opgave at stå i spidsen for udflytningsprojektet. Desuden er der i hver af de statslige institutioner, der skal udflyttes, udpeget en chef, som står personligt til ansvar over for regeringsledelsen for at nå de overordnede mål, der er med udflytningen først og fremmest øget service og effektivitet. Flere oplysninger Slides fra Sir Michael Lynons og Michael Burts præsentationer på den jysk-fynske konference kan ses på Michael Burt

5 Side 5 Et ministerium og 30 styrelser ud af Dublin Irland oplever store synergifordele ved decentralisering. I øjeblikket udflyttes statslige arbejdspladser. Irland har årelange erfaringer med udflytning af statslige arbejdspladser. I løbet af 1990 erne blev statslige stillinger udflyttet fra Dublin eksempelvis en meget stor del af det irske skatteministerium. I øjeblikket er der ved at blive gennemført en plan Irene Kirwan med udflytning af Miljøministeriet og 30 styrelser. Planen omfatter statslige arbejdspladser, som spredes på 53 adresser i 22 forskellige regioner. Samtidig har den irske regering vedtaget, at alle nye statslige foretagender, der etableres, skal lægges uden for hovedstaden, forklarede Irene Kirwan på Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes konference 7. oktober. Irene Kirwan er embedsmand i det irske finansministerium og involveret i at udmønte det omfattende, irske decentraliseringsprogram. Hun nævnte, at politiske beslutninger i Irland før i tiden altid var præget af The Dublin Mindset. Alt blev med andre ord set og besluttet med udgangspunkt i hovedstadens ve og vel. I dag er der gjort op med den tankemåde. Den regionale udvikling prioriteres også højt nu. God tid til planlægning Hun fortalte videre, at der når det besluttes at udflytte f.eks. en styrelse bruges lang tid på planlægning og på at analysere, hvor den statslige institution skal udflyttes til. F.eks. placeres Fødevarestyrelsen tæt ved landbrugsproduktion og Søfartsstyrelsen tæt ved kysten. Vi stræber i beslutningsprocessen efter at opnå synergieffekter og kan hver gang notere, at der skabes betydelig lokal vækst, bl.a. i erhvervslivet, efter udflytning, sagde Irene Kirwan. Også fordele for hovedstaden Foruden lokal vækst opleves der i Irland også økonomiske fordele ved udflytning. Eksempelvis spares der store beløb i huslejer, fordi lokaler i Dublin er meget dyrere end i provinsen. Der spares tillige store beløb på bl.a. uddannelse og optræning, fordi medarbejderne i provinsen er væsentligt mere stabile end i hovedstaden. Dertil kommer ifølge Irene Kirwan, at der også er fordele ved udflytning for hovedstaden. En af gevinsterne er, at trafikproblemerne i Dublin afhjælpes. Skarp kritik af Yes Minister -taktik Fredericias borgmester kritiserer, at finansministerens løfte om at lade Elsam-DONGs fælles hovedsæde ligge i Skærbæk, er blevet undergravet. Man må spørge, hvad det er, der er kørt af sporet? Hvorfor er det, at folketingspolitikerne vedtager en beslutning om, at der skal decentraliseres, og at der så sker det modsatte? For mig at se er forklaringen, at der er gået Yes Minister i den. Embedsmænd får lavet analyse efter analyse alene med det formål at finde ud af, hvad der taler imod udflytninger, og så får embedsmændene politikerne til at droppe deres egne løfter. Med denne skarpe tone indledte Fredericias borgmester, Uffe Steiner (S), det indlæg, han holdt på Det jyskfynske erhvervssamarbejdes konference om konsekvensen af fusionen mellem elselskaberne Elsam og DONG et eksempel på omvendt udflytning. Et postkassehovedkontor Under fusionsforhandlingerne mellem Elsam og DONG gentog finansministeren gang på gang, at det sammenlagte selskabs kommende, fælles hovedsæde skal ligge i Skærbæk altså dér, hvor Elsam hidtil har haft hovedkontor. Imidlertid er det nu blevet sådan, at selskabets finanskontor og vigtige stabsfunktioner kommer til at ligge i DONGs lokaler ved København. Det betyder, at hovedkontoret i Skærbæk forvandles til et lille, ubetydeligt postkassehovedkontor med medarbejdere. Dermed går Fredericia Kommune glip af hundredvis af vidensarbejdspladser, og faktum er, at det er private og personlige interesser, der bestemmer Danmarks udvikling. I øvrigt vil jeg æde min gamle hat på, at også postkassehovedkontoret i Skærbæk rykkes til hovedstadsområdet om få år, lød Uffe Steiners bredside mod regeringens manglende udflytningsinitiativer og den efter hans mening danske Yes Minister -taktik. Uffe Steiner understregede i sit indlæg, at store, betydelige virksomheder som Lego, Grundfos og Danfoss ligesom Elsam også altid har gjort lever fint med at have hovedkontor uden for Valby Bakke, og at det dermed ikke er en naturlov, at store virksomheder skal ligge i hovedstadsregionen for at fungere.

6 Nu findes der 34 netværk under ForskerKontakten Interesserede virksomheder og forskere kan stadig nå at blive sluset ind i de 34 netværk, der er etableret under ForskerKontakten. Desuden er der mulighed for at søge bevillinger til nye projektideer. ForskerKontakten har gennem det seneste år bevilget økonomisk støtte til i alt 34 projekter i Jylland-Fyn. De er alle etableret som netværk mellem forskere og erhvervslivet. Hvert netværk har som overordnet mål at fremme vidensudvekslingen mellem forskere og virksomheder især små og mellemstore virksomheder. Spændvidden i de emner, netværkene sætter fokus på, er særdeles bred. Et vigtigt element i netværkene er vidensformidling også til interesserede virksomheder og forskere uden for netværkene. Målet er nemlig, at så mange som muligt skal kunne få glæde af de initiativer, Forsker- Kontakten finansierer. Formidlingen sker bl.a. via rapporter, hjemmesider, konferencer eller brochurer. Bliv deltager i netværk Interesserede virksomheder og forskere har stadig mulighed for at blive sluset ind i mange af de netværk, der allerede kører. Hvis der er virksomheder eller forskere, der gerne vil deltage i nogle af de etablerede netværk, er de meget velkomne til at kontakte Forsker- Kontakten. Så hjælper vi dem til at blive sluset ind. På vores hjemmeside er det beskrevet, hvad de forskellige netværk arbejder med, siger Peter Fobian Jensen, som er leder af ForskerKontaktens sekretariat. Fire ansøgningsrunder årligt Han tilføjer, at virksomheder og forskere, der har ideer til nye, jysk-fynske projekter, ligeledes er meget velkomne til at kontakte Forsker- Kontakten og ansøge om økonomisk støtte. Vi har normalt fire ansøgningsrunder hvert år og vil gerne have et stort og bredt felt af ansøgere og projekter at vælge mellem hver gang. Næste ansøgningsfrist er den 2. november, fortæller Peter Fobian Jensen. ForskerKontakten råder over en pulje på i alt 28 millioner kroner at bevilge til netværksprojekter i perioden Projekter med bred Neden for er en liste over de 28 projekter un gang, og som har fået bevilget finansiering i Projekterne er nævnt ved overskrift, tovholde beskrevet i tidligere nyhedsbreve fra Det jysk netværksprojekter, der fik bevilget støtte i sid de i artiklen på næste side. Videncenter for biomasseteknologi Danmarks JordbrugsForskning Sven G. Sommer tlf Plantebaserede produkter UdviklingsCenter Aarslev John Henriksen tlf Intelligente transportsystemer Aalborg Universitet Marlene Kræmmer Sparre tlf Oplevelsesmæssige anvendelser af avancerede 3D-teknologier Aarhus Universitet Kim Halskov tlf Industriel Data Mining AluCluster Lars Festersen Dahl tlf Lokal udvikling af vedvarende energi Samsø Energi- og Miljøkontor Søren Hermansen tlf Foto: Lars Kruse Det overordnede mål med netværkene under ForskerKontakten er at fremme vidensudvekslingen mellem forskere og virksomheder. Automatisk offline-programmering Syddansk Universitet Rune Larsen tlf

7 spændvidde er ForskerKontakten, der allerede er godt i perioden september 2004 til juni r-institution og kontaktdata og er blevet -fynske erhvervssamarbejde. De 6 nyeste ste måned, er beskrevet lidt mere uddyben- Netværk for fyrretræsmøbelvirksomheder Udviklingscenter for Møbler og Træ Ove Andersen tlf Interaktionsdesign og brugbarhedsforskning Aalborg Universitet Morten Randbøll tlf Lavenergibyggeri Aalborg Universitet Per Heiselberg tlf Innovationskultur i landdistrikterne fra jordbrug til turisterhverv Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Olav Rasmussen tlf Robotteknologi i fødevarevirksomheder Foodture Vibeke Holm tlf Flagskibet.dk Flagskibet.dk Erik Eskesen tlf Vidensudvikling, positionering og netværkssamarbejde blandt vindenergiindustriens underleverandører Handelshøjskolen i Århus Poul Houman Andersen tlf Born Global-netværk Odense Erhvervsråd Kim Ulrik Larsen tlf Udvikling af koncepter for oksekødsprodukter fra jord til bord VIFU Kirsti Storinggaard tlf Avancerede computerbaserede metoder til produktudvikling Aalborg Universitet Anders Kristensen tlf Oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign Aalborg Universitet Jens F. Jensen tlf International konference om gylleteknologi Danmarks JordbrugsForskning Sven G. Sommer tlf Galileo Netværket Dansk GPS Center Kai Borre tlf Biologisk luftrensning Erhvervsakademiet Aarhus Tekniske Skole Erik Lomstein tlf ComITop computerspil og IT-baserede oplevelser InDiMedia Aalborg Universitet Jens F. Jensen tlf Netværk for spil og animationsaktører IT-Forum Østjylland Finn Støy tlf Forretningsudvikling og effektivisering af potteplantebranchen Teknologisk Institut Erik Villemoes tlf Learn Manufacturing en metode til effektiv produktion Teknologisk Institut Bent Mieritz tlf Vidennetværk vedr. fremtidens væksthus UdviklingsCenter Aarslev John Henriksen tlf Netværk om funktionelle nanomaterialer Aarhus Universitet og Aalborg Universitet Flemming Besenbacher tlf Fødevaresundhed og ernæringsnetværk Foodture Vibeke Holm tlf Flere oplysninger ForskerKontaktens sekretariatsleder Peter Fobian Jensen tlf /

8 Side 8 Fra brint til kartofler ForskerKontakten bevilgede i september økonomisk støtte til 6 nye netværk. De er beskrevet nedenfor. Et af netværkene omfatter som det hidtil første under ForskerKontakten involvering af udenlandske samarbejdsparter. Brintteknologier Et netværk, der har til formål at fremme den danske udvikling og anvendelse af brintteknologier. Netværket har base hos Hydrogen Innovation and Research i Herning og involverer både producenter, distributører og forbrugere. Kontakt Jens-Christian Møller tlf Bedre kartofler Et kartoffel-netværk, hvor kartoflen og muligheden for kvalitetsforbedringer, nye kartoffelbaserede produkter og sundhed er i centrum. Netværket er igangsat af Landbrugets Kartoffelfond og involverer desuden Danmarks JordbrugsForskning, landbrugsorganisationer, kartoffeldyrkere og fødevarevirksomheder. 3D-opmåling Et netværk, hvor landinspektørvirksomheder samarbejder med Aalborg Universitet om udviklingsprojekter vedrørende bl.a. højteknologisk opmåling og 3D-opmåling. Kontakt Bent Hulegaard Jensen tlf Informations- og kommunikationsteknologi Et netværk med fokus på at formidle den seneste forskningsbaserede viden omkring nye forretningsmodeller baseret på informations- og kommunikationsteknologi, IKT. I projektet samarbejder forskere fra Aalborg Universitet med en gruppe virksomheder samt TIC i Viborg. Kontakt Peter E. Lindgren tlf Intelligent teknologi for jordbrug Et netværk med fokus på at skabe og videreudvikle intelligent teknologi for jordbrug. Samarbejdet omfatter Center for Jordbrugsteknologi ved Aalborg Universitet, Danmarks JordbrugsForskning samt virksomheder og brancheforeninger. Kontakt Hans Jørgen Andersen tlf Foto venligst udlånt af KiMs Kontakt Lars Buch tlf Biobaserede brændstoffer Et tværnationalt netværk, der beskæftiger sig med bioenergi bl.a. de muligheder, der er i biobaserede brændstoffer. I netværket deltager Bioenergigruppen ved Aalborg Universitet, Syddansk Universitet samt tyske videninstitutioner og virksomheder. Kontakt Jens Bo Holm-Eriksen tlf

9 Side 9 Intelligente legeredskaber med lyd, lys og bevægelse Jysk-fynsk projekt udvikler legeredskaber, der motiverer til fysisk leg til gavn for sundhed, vægt og motorik. En traditionel legeplads med gynge, rutsjebane og sandkasse er ikke længere nok til at tilfredsstille nutidens store børn og unge. De fascineres mere af ting, der kan noget f.eks. interaktive computerspil. Dén udvikling er taget ad notam i et nyt jysk-fynsk projekt med navnet Playware. Projektet sigter mod at udvikle prototyper af fremtidens legepladser i form af legeredskaber med indbygget, intelligent teknologi. Playware blev skudt i gang 1. september 2005 og ledes af robotprofessor Henrik Hautop Lund fra Mærsk McKinney Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet i Odense. I projektet deltager desuden børneog legekulturforsker Carsten Jessen fra Danmarks Pædagogiske Universitet samt virksomhederne KOMPAN, WirTek og Tricon Electronics. KOM- PAN er specialist i design af legeredskaber, mens WirTek deltager med kompetencer inden for udvikling af trådløs kommunikation, og Tricon Electronics er en erfaren virksomhed inden for udvikling af elektronik. Endvidere deltager de to videncentre Egion og RoboCluster, der er etableret som projekter under Det jysk-fynske erhvervssamarbejde, ligesom både Fyns Amt og Vejle Amt er inddraget. Afprøvning på skoler Forventningen er, at de første prototyper af legeredskaber med indbygget kunstig intelligens vil være udviklet og opstillet til afprøvning på forskellige skoler i løbet af de næste halvandet år. Vores mål er at få udviklet legeredskaber, der fascinerer større børn og unge, fordi de kan noget og giver oplevelser. Hvis vi når det mål, vil de intelligente legeredskaber få hevet mange børn og unge væk fra at sidde stille foran computere og tv og ud i et motiverende og fysisk udfordrende legemiljø, hvor de bevæger kroppen. Dermed vil de intelligente legeredskaber have den gavnlige sideeffekt, at de er med til at afhjælpe den globale fedmeepidemi til gavn for sundheden blandt børn og unge, siger Henrik Hautop Lund. Tilpasser sig brugerne De legeredskaber, der udvikles i Playware-projektet, vil bl.a. kunne sige forskellige lyde, lyse i forskellige Foto venligst udlånt af KOMPAN farver og styrker og bevæge sig forskelligt. Legeredskaberne vil endda være så intelligente, at de agerer efter, hvordan og af hvem de bruges. Legeredskaberne vil f.eks. bevæge sig voldsomt, hvis det er nogle store, vilde knægte, som benytter dem. Derimod vil bevægelserne være mere rolige, når brugeren er et lille forsigtigt barn eller en bedstemor oppe i alderen, siger Henrik Hautop Lund. Alle typer legeredskaber Han forklarer, at teknologien i de kommende legeredskaber til udendørs legemiljøer kort fortalt vil bestå af nogle byggeklodser, som hver især indeholder en lille computer, sensorer og muligheder for at generere f.eks. lyd og lys. I første omgang arbejdes der med at udvikle et intelligent fald- og hoppeunderlag. Senere vil der bl.a. blive designet intelligente gyngestativer, rutsjebaner, vipper og klatrestativer. Playware-projektet finansieres via et bidrag fra Videnskabsministeriet på 5 mio. kr. samt andre 5 mio. kr., som de deltagende virksomheder betaler. Flere oplysninger Professor Henrik Hautop Lund Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi Syddansk Universitet Tlf I projektet Playware udvikler deltagerne bl.a. et fald- og hoppeunderlag, der lyser og agerer forskelligt alt efter, hvordan børnene bevæger sig på det.

10 Side 10 sammenligne sig med branchetal, og så der er et stort datagrundlag at analysere på, forklarer Tim Hansson, der er projektleder på GBIS og ansat på Knowledge Lab ved Syddansk Universitet i Odense. Nyt værktøj til budgetlægningen It-systemet GBIS skaber økonomisk overblik for gartnere. Knowledge Lab, der er et af de fire itkompetencecentre under den jysk-fynske it-satsning, er i fuld gang med at udvikle et nyt, web-baseret og brugervenligt økonomisystem, der er målrettet gartnererhvervet. For at sikre, at systemet matcher målgruppens behov, er en række gartnere og deres producentforening nære samarbejdspartnere i projektet. Overordnet er målet at udvikle et intelligent it-system, der kan hjælpe ledere i små og mellemstore gartnerier til at udarbejde bedre budgetter, der er relevante i den daglige, men i høj grad også den fremadrettede virksomhedsdrift. Det er bl.a. et ønske, at det nye it-system med navnet GBIS (Grower Business Intelligence System) skal give den enkelte gartner et væsentligt bedre beslutningsgrundlag end i dag, hvor mange gartnere laver budgetter uden at følge op, justere til og skue f.eks. et år frem. Målet med GBIS er bl.a. at gøre det lettere for gartnere at træffe strategiske beslutninger og forbedre budgetlægningen. Bedre beslutningsgrundlag GBIS bliver et it-system, der kan kobles til virksomhedernes eksisterende regnskabssystem. Forbedringen ligger i, at systemet kan overskue og opsamle data fra flere datakilder bl.a. hente og sammenstille forskellige relevante data fra de forskellige funktioner i den enkelte gartners nuværende regnskabssystem. Samtidig vil GBIS indeholde generelle branchedata, så den enkelte gartner kan Brugervenligt system GBIS kan bl.a. lave afvigelsesanalyser, der registrerer afvigelser mellem budgetmål og faktiske resultater og dermed giver gartneren grundlag for at justere sit budget og sin forretningsstrategi. Desuden skal GBIS med afsæt i historiske data kunne lave forudsigelser på udviklingen i de kommende måneder eller det følgende år, så der er basis for langsigtet ledelse. GBIS konstrueres med det sigte at være så brugervenligt og automatiseret, at det ikke kræver særlige kompetencer inden for hverken budgetlægning, regnskabsaflæggelse eller it at anvende systemet. Røde og grønne lamper vil eksempelvis blinke på computerskærmen når/hvis realiserede tal afviger fra det budgetterede. Der er foreløbigt udviklet en webbaseret prototype af GBIS, der nu testes i pilotvirksomheder. Projektet fortsætter efterfølgende med løbende at integrere stadig flere informationer og funktioner og er på nuværende tidspunkt berammet til at løbe frem til udgangen af Flere oplysninger Projektleder Tim Hansson Knowledge Lab Tlf

11 Side 11 GBIS matcher branchebehov Gartnerne har brug for et overordnet økonomisystem, mener både Producentforeningen for Prydplanter og virksomheden Gartnerrevision. De hilser derfor udviklingen af GBIS særdeles velkommen. I dag bruger de fleste gartnere forskellige it-systemer, der ikke kan tale sammen. Derfor er det en stor fordel, at GBIS er et overbyggende it-system, der kan trække oplysninger fra gartnernes eksisterende systemer. Med GBIS kan man eksempelvis lave bedre produktionsplaner, fordi systemet på forhånd indeholder vigtig markedsdata, der kan inddrages. I dag skal man lede i forskellige systemer for at finde markedsdata. Tilsvarende gør GBIS det muligt at flytte tal og opgørelser fra det ene it-system til det andet, så man slipper for selv at skulle taste oplysningerne ind flere gange, siger Ib Stenberg Pedersen, der er direktør for Producentforeningen for Prydplanter og medlem af styregruppen for GBIS-projektet. Professionel ledelse Både han og Palle Knudsen, som er statsautoriseret revisor i virksomheden Gartnerrevision Leo Olsen & Dalgaard og også medlem af GBIS styregruppe, påpeger, at GBIS vil gøre det lettere for gartnerne at træffe strategiske beslutninger og være professionelle virksomhedsledere, fordi systemet giver et langt bedre og mere fremadrettet analysegrundlag, end gartnerne har i dag. GBIS er præcis det overordnede værktøj, gartnerne har behov for. Det er eksempelvis afgørende, at gartnerne i GBIS vil kunne sammenligne deres produktionstal og salgstal, og at de kan sammenligne sig med tal fra branchen. De tal ligger i dag i forskellige systemer, siger Palle Knudsen. Medlemmerne af Producentforeningen for Prydplanter ser frem til at få implementeret det nye web-baserede og brugervenlige økonomisystem, GBIS, der er målrettet gartnererhvervet.

12 Gevinster for hele Danmark ved udflytning Statslige institutioner kan sagtens fungere, selv om de ligger mere end 5 kilometer fra Rådhuspladsen i København, konkluderer COWI- analyse om udflytning. Vidensmæssige gevinster Rapporten fra COWI konkluderer bl.a., at der for alle de 7 statslige institutioner, som Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har foreslået at udflytte, vil være vidensmæssige gevinster at hente, fordi institutionerne ved en udflytning bliver lokaliseret tæt ved de erhverv og områder, som de regulerer. Desuden fastslår rapporten, at hver af de 7 statslige institutioner, som er analyseret, vil kunne spare 3-7 millioner kroner årligt alene via lavere huslejepriser i Jylland-Fyn end i hovedstadsområdet. COWI-rapporten konkluderer også, at udflytning kan være en god modvægt til kommunalreformens centralisering af offentlige opgaver. Flere oplysninger Den 30 sider lange COWI-rapport kan downloades fra Der vil være betydelige synergieffekter at opnå ved at gennemføre de udflytninger af 7 konkrete, statslige institutioner, som Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har foreslået. Det konkluderer en rapport, som analysefirmaet COWI netop har gennemført. Rapporten peger på, at der især vil være store gevinster både i forhold til viden, rekruttering og eksterne samarbejdsrelationer ved at gennemføre de jysk-fynske forslag om at udflytte KVL (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole) til Foulum og Århus, at udflytte forskningsafdelingen for Vindenergi til Herning og at udflytte Kort- og Matrikelstyrelsen til Aalborg. Men også med de jyskfynske forslag om at udflytte Fødevarestyrelsen, Energistyrelsen, dele af Direktoratet for FødevareErhverv samt Søfartsstyrelsen vil der kunne opnås synergieffekter, pointerer COWI. Rekruttering er muligt Vores analyse viser tydeligt, at der ikke er belæg for generelt at problematisere rekruttering uden for hovedstadsområdet, og at statslige styrelser sagtens kan fungere, selv om de ligger mere end 5 kilometer fra Rådhuspladsen i København, fremhævede projektchef Arne Kvist Rønnest fra COWI på Det jysk-fynske erhvervssamarbejdes konference om udflytning af statslige arbejdspladser og tilføjede: Vores konklusion er, at der absolut er mulige, samfundsmæssige fordele ved udflytning, og at det derfor er kritisabelt, at enhver snak om udflytninger altid mødes af en kritisk og negativ automatreaktion. 7 konkrete forslag Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har foreslået følgende udflytninger: * Kort- og Matrikelstyrelsen udflyttes til Aalborg. * Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole udflyttes til Viborg (Foulum) og Århus. * Forskningsafdelingen for Vindenergi ved Risø udflyttes til Herning. * Fødevaredirektoratet udflyttes til Fredericia. * Søfartsstyrelsen udflyttes til Svendborg. * Energistyrelsen udflyttes til Esbjerg. * Dele af Direktoratet for FødevareErhverv udflyttes til Tønder.

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser

Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser 2014/1 BSF 129 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Dennis Flydtkjær (DF), Rene Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER Toprække UDFLYTNING SKAL STYRKE ARBEJDS- MARKEDET FOR HØJTUDDANNEDE UDEN FOR DE STORE BYER Den 27. januar besøgte 30 medlemmer af REG LAB Christiansborg til en

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2006

AKTIVITETSOVERSIGT 2006 AKTIVITETSOVERSIGT 2006 - oversigt over aktiviteter som har modtaget støtte fra de syddanske amter i 2006 Aktiviteter som forankres i andet regi er ikke medtaget. Mindre aktiviteter og projekter uden regionalt

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. 3. maj 2005. Århus Kommune Erhvervsafdelingen. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. 3. maj 2005. Århus Kommune Erhvervsafdelingen. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling 3. maj 25 Erhvervspolitisk satsning med speciel fokus på fødevareområdet og på nanoteknologi med tilskud fra Erhvervspuljen på op til

Læs mere

Adm. direktør Erik Hansen, mejerichef Dagny Lange, adm. direktør Ulrik Gammelgaard, professor Henrik Hautop Lund, rektor Birthe Sandorf.

Adm. direktør Erik Hansen, mejerichef Dagny Lange, adm. direktør Ulrik Gammelgaard, professor Henrik Hautop Lund, rektor Birthe Sandorf. Referat fra 2. møde i det tematiske underudvalg: Forskning, Innovation og nye teknologier den 6. september 2006. Deltagere: Rektor Jens Oddershede (JOD), adm. direktør Clas Nylandsted Andersen (CNA), formand

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Illustration af den manglende saglige modvægt til de visionære VE-pionerer. Flemming Nissen

Illustration af den manglende saglige modvægt til de visionære VE-pionerer. Flemming Nissen Illustration af den manglende saglige modvægt til de visionære VE-pionerer Flemming Nissen Flemming Nissen 2008 Energiforsker på Syddansk Universitet 2007 2008 Direktør for Strategirummet 2005 2007 Direktør

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Diskussionsoplæg til møde i den politiske styregruppe for Business Region Aarhus den 24. september 2014 Side 1 af 6 På mødet i den administrative styregruppe for Business Region Aarhus den 23. maj 2014

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011

Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011 Efter- og videreuddannelsesrådet Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat 18. maj 2011 Møde nr. 2011-2 Tid: Onsdag 11. maj 2011 kl. 13.30-16 Sted: Skejbyvej 1, Aarhus, mødelokale 2 Mødeleder:

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik:

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Fyens Stiftstidende - Erhverv - Den ny vækstpolitik http://www.fyens.dk/article/713228 1 of 1 02-11-2006 13:15 Den ny vækstpolitik Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Den innovative

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere