Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig"

Transkript

1 Rapport: Danskernes forhold til Tyskland og grænser Del 3 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

2 Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Forholdet til Danmarks nabolande (side 9) 4. Opfattelse af Tyskland (side 12) 5. Holdning til landegrænser (side 16) 2

3 1. Konklusioner 3

4 Konklusioner: Holdning til Tyskland Tyskland opfattes som den vigtigste samarbejdspartner Tyskland er det land, som flest danskere opfatter som den vigtigste samarbejdspartner blandt nabolandene. 67 pct. af danskerne vurderer således Tyskland som en af de to vigtigste samarbejdspartnere blandt Danmarks nabolande. 46 pct. vurderer, at Sverige er en af vores vigtigste samarbejdspartnere. Geografisk afstand til nabolandet afspejles i vurderingen af vigtigste samarbejdspartner. Folk i Region Syddanmark vurderer i højere grad end andre regioner Tyskland som vigtigste samarbejdspartner, mens en større andel i Region Hovedstaden og Region Sjælland vurderer Sverige som vigtigste samarbejdspartner. Positiv eller neutral opfattelse af Tyskland 55 pct. af danskerne forbinder Tyskland med noget positivt og kun 3 pct. forbinder Tyskland med noget negativt. En meget stor gruppe har dog ikke en klar holdning til Tyskland. 42 % svarer enten ved ikke eller, at de forholder sig neutralt på spørgsmålet om, hvorvidt de forbinder Tyskland med noget positivt. Tendensen gælder alle aldersgrupper omend lidt flere ældre er positive. Resultatet kan virke lidt overraskende set i forhold til anerkendelsen af Tyskland som den vigtigste samarbejdspartner, at Tyskland er det klart største eksportmarked for Danmark og at det sproglige, historiske og kulturelle slægtskab mellem Danmark og Tyskland er stort. Der kan derfor være grund til yderligere opfølgning på regeringens Tysklandsstrategi og kulturministerens dansk-tyske kulturelle venskabsaftale for at påvirke befolkningen til større afklaring og positiv indstilling til Tyskland. 4

5 Konklusioner: Det internationale perspektiv Positiv holdning til grænseoverskridende samarbejde 75 pct. mener, at arbejde og rejser på tværs af grænser er kulturelt berigende, og hele 85 pct. mener, at samarbejde på tværs af grænser er en økonomisk fordel. Et stort flertal af danskerne vurderer samtidig, at vores nabolande bidrager til Danmark historisk og kulturelt (71 pct.) samt økonomisk (71 pct.). Med danskernes meget delte holdninger til EU in mente, er det en bemærkelsesværdig stor del af danskerne, der i denne undersøgelse udtrykker positive holdninger til samarbejde blandt vores nabolande. Det kan bl.a. ses som udtryk for at nærheden til de lande, der samarbejdes med har betydning. Ligeledes har formen for samarbejde og hvad der samarbejdes om sandsynligvis også stor betydning. Delte holdninger til den fysiske grænsekontrol Foregående vurdering underbygges af, at danskernes holdning til den fysiske grænsekontrol mod Tyskland og Sverige er væsentlig mere delte. Halvdelen af danskerne mener, at grænsekontrollen primært er gavnlig. 24 pct. er uenige i dette. Danskerne er også delte i spørgsmålet, når man ser på forskellige grupper i befolkningen. Der er færre, der bakker op om den fysiske grænsekontrol i Hovedstaden, i yngre aldersgrupper og blandt danskere, der har personer med udenlandsk baggrund i deres omgangskreds. Betydning af at have venner eller bekendte med udenlandsk baggrund Danskere der har personer med udenlandsk baggrund i deres omgangskreds oplever i højere grad, at samarbejde er en berigelse og økonomisk fordel. Ligeledes er der færre blandt denne gruppe, der bakker op om den fysiske grænsekontrol. Der er dog stadig 42 pct., der synes at grænsekontrollen primært er gavnlig blandt dem, der har flere venner eller bekendte med udenlandsk baggrund. 5

6 2. Om undersøgelsen 6

7 Moos-Bjerre har udført undersøgelsen for Grænseforeningen Om Grænseforeningen Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i grænselandet under sloganet: For en åben danskhed. Grænseforeningen blev oprettet den 2. november 1920 ved en sammenslutning af lokale sønderjyske foreninger og grænseforeninger fra hele landet. Grænseforeningen står for en række aktiviteter og arrangementer, der alle har til formål at sætte fokus på betydningen af en åben danskhed. Det sker med udgangspunkt i Sydslesvig og det danske mindretals situation i grænselandet. Om Moos-Bjerre Moos-Bjerre er en analyse- og konsulentvirksomhed med stor erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder. Moos-Bjerre har gennemført en lang række analyser og evalueringer, for både offentlige og private kunder, samt for institutioner, institutter, velgørende organisationer og foreninger i øvrigt. Herunder har Moos-Bjerre evalueret projekter, der er støttet af fonde, statslige puljer m.m. Moos-Bjerre har tidligere udarbejdet økonomisk analyse af Sydslesvigernes værditilvækst til Danmark samt gennemført en brugerundersøgelse for Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig. 7

8 Statistisk grundlag og dataindsamling Rapportens datagrundlag Datagrundlaget for denne undersøgelse bygger på besvarelser af et online spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder i alt 39 spørgsmål fra borgere i hele landet. Stikprøven er repræsentativt udvalgt blandt et elektronisk borgerpanel af personer på 15 år og opefter. Data er efterfølgende vejet på køn, alder, uddannelse og region for at sikre et repræsentativt datagrundlag. Dele af spørgeskemaet er udformet, så det er muligt at foretage en sammenligning med Epinions undersøgelse fra Undersøgelserne er ikke helt sammenlignelige, idet den aktuelle undersøgelse er større, bredere og samtidig omfatter respondenter allerede fra det fyldte 15 år, mens 2012 undersøgelsen kun medtager borgere fra 18 år og opefter. Derudover er der enkelte forskelle i spørgsmålsformuleringerne. Datakilder i nærværende rapport Moos-Bjerre bruger i denne rapport følgende datakilder: Moos-Bjerres undersøgelse i 2018 blandt danskere i alderen 15 år og opefter. Epinions undersøgelse i 2012 blandt danskere i alderen 18 år og opefter. Besvarelserne er indsamlet mellem den 20. april og den 4. maj

9 Norge Sverige Danmark 3. Forholdet til Danmarks nabolande England Tyskland 9

10 De vigtigste samarbejdspartnere blandt nabolande 80% 60% Hvilke af Danmarks nabolande er efter din mening dets vigtigste samarbejdspartnere? (Angiv op til to lande)*. N= % 46% Tyskland vurderes som vigtigste samarbejdspartner Blandt Danmarks tætteste nabolande (Tyskland, Sverige, Norge og England) vurderer 67 pct. af danskerne, at Tyskland er en af Danmarks vigtigste samarbejdspartnere. Sverige vurderes hos 46 pct. af danskerne som blandt Danmarks to vigtigste samarbejdspartnere. Det er blot 23 pct. og 22 pct. af danskerne, som vurderer, at henholdsvis England og Norge ud af de tætteste nabolande er blandt Danmarks vigtigste samarbejdspartnere. 23% 22% 12% 0% Tyskland Sverige England Norge Ved ikke *Det har været muligt at angive op til to lande, hvorfor svarværdierne summer til mere end 100 %. 10

11 De vigtigste samarbejdspartnere blandt nabolande Geografisk afstand til nabolandet afspejles i vurderingen af vigtigste samarbejdspartner Jo mindre afstanden er til nabolandet, jo flere mener, at dét naboland er blandt Danmarks vigtigste samarbejdspartnere. Det er f.eks. 75 pct. af dem fra Region Syddanmark, som mener, at Tyskland er blandt Danmarks vigtigste samarbejdspartnere. Til sammenligning er det 63 pct. fra Hovedstaden og 64 pct. fra Sjælland, som mener dette. Omvendt er der flest fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, som mener, at Sverige er blandt Danmarks vigtigste samarbejdspartnere. Ligeledes er det 29 pct. af nordjyderne, som mener, at Norge er blandt Danmarks to vigtigste samarbejdspartnere mod 18 pct. af dem fra Region Syddanmark. 80% 70% 60% 50% 30% Hvilke af Danmarks nabolande er efter din mening dets vigtigste samarbejdspartnere? (Angiv op til to lande)*. Opdelt på region. N= % 21% 29% 23% 18% 55% 53% 43% 41% 34% 68% 67% 64% 63% 75% 29% 24% 26% 24% 10% 0% Norge Sverige Tyskland England 11 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark *Det har været muligt at angive op til to lande, hvorfor svarværdierne summer til mere end 100 %.

12 4. Opfattelse af Tyskland 12

13 Opfattelse af Tyskland Godt halvdelen forbinder Tyskland med noget positivt Lidt over halvdelen af danskerne (55 pct.) forbinder Tyskland med noget positivt. Kun 3 pct. af danskerne, forbinder Tyskland med noget decideret negativt. En forholdsvis stor andel af danskerne (42 pct.) forholder sig dog enten neutralt eller svarer ved ikke. Resultatet kan virke lidt overraskende set i forhold til anerkendelsen af Tyskland som den vigtigste samarbejdspartner, at Tyskland er det klart største eksportmarked for Danmark og at det sproglige, historiske og kulturelle slægtskab mellem Danmark og Tyskland er stort. Der vurderes her at være et væsentligt forbedringspotentiale, så flere danskere forbinder vores naboland med noget positivt. Vil du samlet set sige, at du forbinder Tyskland med noget negativt, noget positivt eller er du neutral i forhold til Tyskland? N= % 3% 6% 55% Positivt Neutralt Negativt Ved ikke Personer der ikke har en klar holdning til et emne eller område, er som hovedregel nemmere at påvirke, hvis de får øget viden. Det vurderes derfor at øget interaktion med og oplysning om Tyskland og de fordele (herunder økonomiske) der er ved samarbejdet og samhandel, vil få flere danskere til at forbinde Tyskland med noget positivt. 13

14 Opfattelse af Tyskland Vil du samlet set sige, at du forbinder Tyskland med noget negativt, noget positivt eller er du neutral i forhold til Tyskland? Opdelt på alder. N= år 53% 34% 5% 8% Positiv eller neutral opfattelse hos alle aldersgrupper Generelt kan det siges, at alle aldersgrupper forbinder Tyskland med noget positivt eller er neutrale. Det er meget få (højst 5 pct.), som forbinder Tyskland med noget negativt år 52% 39% 4% 6% Blandt alle aldersgrupper er der en stor andel, der ikke har nogen år 54% 34% 5% 7% klar holdning til Tyskland. De ældre aldersgrupper (65 år og derover) er en smule mere år 53% 38% 4% 5% afklarede og positive stemte over for Tyskland end de øvrige år 53% 37% 4% 6% aldersgrupper (15-64 år). Samtidig ses det, at de ældre aldersgrupper (denne gang 55 år og op) også er mindre negative år 55% 38% 2% 5% overfor Tyskland end dem under 55 år år 61% 33% 2% 4% Årsagen til forskellene kan både være generationsbestemte tendenser eller knytte sig til den livsfase, som man er i. Det kan 75 år eller ældre 63% 33% 1% 3% også være en kombination af begge dele. 0% 60% 80% 100% Positivt Neutralt Negativt Ved ikke 14

15 Opfattelse af Tyskland Minimal forskel i opfattelsen af Tyskland på tværs af regioner Der ses ikke nogen stor forskel i opfattelsen af Tyskland på tværs af de fem regioner. Så det tyder ikke på at geografisk afstand spiller nogen stor rolle. Det kan her overraske lidt, at holdningen blandt befolkningen i Region Syddanmark ikke afviger mere fra den øvrige danske befolkning. Den tendens vi så til, at nærhed har væsentlig betydning for, hvilket naboland danskerne ser som væsentligste samarbejdspartner, ses således ikke på samme måde, når det gælder ens samlede holdning til Tyskland. 100% 80% 60% Vil du samlet set sige, at du forbinder Tyskland med noget negativt, noget positivt eller er du neutral i forhold til Tyskland? Opdelt på region N= % 6% 6% 5% 7% 2% 37% 4% 4% 4% 2% 34% 34% 36% 56% 56% 56% 55% 52% 0% Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Positivt Neutralt Negativt Ved ikke Region Sjælland 15

16 5. Holdning til landegrænser 16

17 Kulturelle effekter af samarbejde på tværs af grænser Arbejde og rejser på tværs af grænserne beriger kulturelt 75 pct. af danskerne svarer, at de er helt enige eller enige i, at det er kulturelt berigende, når danskere, svenskere og tyskere arbejder og rejser på tværs af grænserne. Det er kun 3 pct., som er helt uenige eller uenige i dette. Der er en relativ stor andel (24 pct.), som enten svarer ved ikke eller, at de hverken er enige eller uenige i, at det er kulturelt berigende, når danskere, svenskere og tyskere arbejder og rejser på tværs af grænserne. 50% 30% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det er kulturelt berigende, når danskere, svenskere og tyskere arbejder og rejser på tværs af grænserne. N= % 30% 10% 19% 0% 2% 1% 5% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 17

18 Kulturelle effekter af samarbejde på tværs af grænser 75 år eller ældre Det er kulturelt berigende, når danskere, svenskere og tyskere arbejder og rejser på tværs af landegrænser. Opdelt på alder. N= år år år år 28% 26% 24% 35% 44% 44% 49% 44% 45% 22% 25% 18% 10% 17% 3% 3% 4% 4% 3% 5% Kulturel berigelse opdelt på alder Aldersgrupperne 75 år eller ældre samt år er mest enige i, at samarbejde på tværs af grænser er kulturelt berigende (henholdsvis 85 pct. og 79 pct.). De unge følger dog efter med 79 pct. af de årige, som er enige i udsagnet. Forskellene på aldersgrupperne ses mest ved, om man er enten positiv eller ikke har nogen klar holdning til om det er kulturelt berigende når danskere, svenskere og tyskere arbejder og rejser på tværs af landegrænser. De midterste aldersgrupper har færrest, der er sikre på at det er positivt. F.eks. svarer 25 % af de årige hverken/eller og 4 pct. af dem ved ikke år 35% 38% 17% 8% For alle aldersgrupperne er det en ret lille andel, der er decideret uenige i, at samarbejdet er positivt. Den største uenighed findes i år 29% 47% 17% 6% aldersgruppen årige, hvor 4 pct. er enten helt uenige eller uenige i, at det er kulturelt berigende når danskere, svenskere og år 58% 16% 4% tyskere arbejder og rejser på tværs af landegrænser. 0% 60% 80% 100% 18 Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke

19 Kulturelle effekter af samarbejde på tværs af grænser 100% 80% Det er kulturelt berigende, når danskere, svenskere og tyskere arbejder og rejser på tværs af landegrænser. Opdelt på omgangskreds. N= % 4% 5% 15% 21% Kulturel berigelse opdelt på omgangskreds Der ses en tendens til, at jo flere i ens omgangskreds, som har udenlandsk baggrund, jo større er enigheden i, at det er kulturelt berigende, når danskere, svenskere og tyskere arbejder og rejser på tværs af landegrænser. Der er således 80 pct. af dem, som har flere venner eller personer i 60% 44% 46% 45% deres omgangskreds med udenlandsk baggrund, som er helt enige eller enige i udsagnet. For folk med kun én ven eller person i deres omgangskreds med udenlandsk baggrund er andelen af enige på 74 pct. og for folk med ingen personer med udenlandsk baggrund i deres omgangskreds er andelen af enige 71 pct. 36% 28% 26% 0% Flere af mine venner eller personer i min omgangskreds har udenlandsk baggrund En af mine venner eller personer i min omgangskreds har udenlandsk baggrund Ingen i min omgangskreds har udenlandsk baggrund Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 19

20 Økonomiske effekter af samarbejde på tværs af grænser 50% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Det er en økonomisk fordel at samarbejde på tværs af landegrænserne. N=3656. Bred anerkendelse af positive økonomiske effekter ved grænseoverskridende samarbejde En meget stor del af danskerne vurderer, at det er en økonomisk fordel at samarbejde på tværs af landegrænserne. Således er 85 pct. helt enige eller enige i, at samarbejde på tværs af landegrænserne er en økonomisk fordel. Det er kun 1 pct. af danskerne, som er uenige i udsagnet. 30% Det er meget interessant, at så stor en del af danskerne er positivt stemt overfor det internationale samarbejde. Særligt når man sammenholder det med danskernes noget mere delte holdning til EU. 42% 43% Eller hvis man tænker på nogen af de nationalistiske og protektionistiske tendenser, der ses i mange lande i disse år. Sammenholdt hermed er det en meget stor del af danskerne, der er 10% positivt stemt i forhold til internationalt samarbejde. Både ved at danskerne mener at samarbejdet med nabolandene er kulturelt 0% 9% 1% 0% 6% berigende (75 pct.) og at der er en økonomisk fordel ved samarbejdet (85 pct.). Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 20

21 Økonomiske effekter af samarbejde på tværs af grænser Økonomisk fordel opdelt på omgangskreds Der er en overvejende positiv vurdering af den økonomiske fordel ved samarbejde både blandt danskere med og uden personer med udenlandsk baggrund i deres omgangskreds. Men der er samtidig en tendens til, at de der har venner eller bekendte med udenlandsk baggrund er mest positive i deres vurdering. 90 pct. af dem, der har venner eller bekendte med udenlandsk baggrund, er enige i, at det er en økonomisk fordel at samarbejde på tværs af landegrænser. Andelen af folk, med en omgangskreds, hvor ingen har udenlandsk baggrund, som er enige i udsagnet er lavere (82 pct.). Midt imellem de to andre grupper er gruppen, som har én person i deres omgangskreds med udenlandsk baggrund. Her er 85 pct. helt enige eller enige i, at det er en økonomisk fordel at samarbejde på tværs af grænser. 100% 80% 60% 0% Det er økonomisk en fordel at samarbejde på tværs af grænser. Opdelt på omgangskreds. N= % 6% 6% 6% 8% 10% 50% Flere af mine venner eller personer i min omgangskreds har udenlandsk baggrund 46% 45% 39% 37% En af mine venner eller personer i min omgangskreds har udenlandsk baggrund Ingen i min omgangskreds har udenlandsk baggrund Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 21

22 Nabolandenes bidrag til Danmark Danmarks nabolande bidrager historisk og kulturelt samt økonomisk til Danmark Hele 71 pct. af danskerne mener, at Danmarks nabolande bidrager historisk og kulturelt til Danmark. En mindre gruppe på 16 pct. mener, at bidraget kun finder sted i mindre grad, og 2 pct. mener slet ikke, at nabolandene bidrager historisk og kulturelt. 100% 80% I hvilken grad mener du, at Danmarks tætteste nabolande bidrager til Danmark på følgende parametre: N= % 14% 16% 14% Et lignende billede gælder for vurderingen af nabolandenes økonomiske bidrag til Danmark. Størstedelen mener også her, at Danmarks nabolande i høj grad (27 pct.) eller i nogen grad (44 pct.) bidrager økonomisk til Danmark. 14 pct. mener, at nabolandene i mindre grad bidrager økonomisk mens 2 pct. slet ikke mener, at nabolandene bidrager økonomisk. 60% 46% 44% 25% 27% 0% Historisk og kulturelt Økonomisk I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 22

23 Holdning til den fysiske grænsekontrol 30% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Den fysiske grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland samt mellem Danmark og Sverige er primært gavnlig. N=3656. Overvejende positiv holdning til grænsekontrollen Halvdelen (50 pct.) af danskerne er helt enige eller enige i, at den fysiske grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland samt mellem Danmark og Sverige primært er gavnlig. Til sammenligning er det 24 pct., som er helt uenige eller uenige i dette. Der er også en relativ stor andel (21 pct.), som hverken er enige eller uenige i, at den fysiske grænsekontrol primært er gavnlig. 28% Det er dog vigtigt at nævne, at man på baggrund af disse besvarelser ikke kan udtale sig om den fysiske grænsekontrol mod Tyskland alene, da respondenterne har skulle forholde sig til begge grænser. 10% 22% 21% 13% 11% 6% 0% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 23

24 Holdning til den fysiske grænsekontrol Blandede holdninger på tværs af aldersgrupper Generelt ses det, at det især er de yngre og de allerældste, som er mindst enige i, at den fysiske grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland samt mellem Danmark og Sverige primært er gavnlig. Andelen af enige svinger fra 35 pct. af de årige over 58 pct. af de årige til 44 pct. af dem over 74 år. 75 år eller ældre Den fysiske grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland samt mellem Danmark og Sverige er primært gavnlig. Opdelt på alder. N= år år 17% 28% 25% 27% 26% 32% 22% 21% 17% 18% 12% 12% 11% 11% 10% 5% 3% 4% Dog ses det, at enigheden i, at den fysiske grænsekontrol primært er gavnlig, næsten er den samme for den alleryngste aldersgruppe år 29% 29% 17% 13% 8% 4% (54 pct.) som de midterste aldersgrupper år 25% 27% 23% 10% 11% 5% år 17% 23% 19% 14% 18% 9% år 11% 24% 28% 15% 9% 12% år 14% 25% 9% 4% 8% 0% 60% 80% 100% Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 24

25 Holdning til den fysiske grænsekontrol Regionale forskelle i opbakning til den fysiske grænsekontrol På tværs af regionerne ses der også forskelle i holdningen til den fysiske grænsekontrol. Region Sjælland er mest positiv, da det her er 58 pct., som er enige mod kun 16 pct., som er uenige i, at den fysiske grænsekontrol primært er gavnlig. Region Hovedstaden er omvendt mindst positiv, da det her er 45 pct., som er enige mod 30 pct., som er uenige i, at den fysiske grænsekontrol primært er gavnlig. 100% 80% 60% Den fysiske grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland samt mellem Danmark og Sverige er primært gavnlig. Opdelt på region. N= % 6% 5% 15% 15% 9% 13% 22% 9% 13% 10% 11% 23% 8% 5% 6% 9% 18% 21% 26% 29% 28% 34% 27% 19% 21% 23% 24% 27% 0% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke 25

26 Holdning til den fysiske grænsekontrol Jo mere mangfoldig omgangskreds jo mindre positiv over for grænsekontrol Der ses store forskelle i holdningen til den fysiske grænsekontrol alt efter antallet af personer i ens omgangskreds, som har udenlandsk baggrund. Blot 42 pct. af dem, som har flere venner eller personer i deres omgangskreds, som har udenlandsk baggrund, er helt enige eller enige i, at den fysiske grænsekontrol primært er gavnlig. Samtidig er 31 pct. i denne gruppe decideret uenige i dette udsagn. 100% 80% 60% Den fysiske grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland samt mellem Danmark og Sverige er primært gavnlig. Opdelt på omgangskreds. N= % 7% 4% 7% 16% 9% 12% 11% 15% 22% Til sammenligning er 57 pct. af dem, som ikke har nogen med udenlandsk baggrund i deres omgangskreds, helt enige eller enige i, at 23% 29% 32% den fysiske grænsekontrol primært er gavnlig. Andelen af uenige er for denne gruppe kun på 19 pct. 19% 22% 25% 0% Flere af mine venner eller personer i min omgangskreds har udenlandsk baggrund En af mine venner eller personer i min omgangskreds har udenlandsk baggrund Ingen i min omgangskreds har udenlandsk baggrund 26 Helt enig Enig Hverken/eller Uenig Helt uenig Ved ikke

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes forhold til Dannebrog Del 2 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 5) 3. Danskernes brug

Læs mere

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig

Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Rapport: Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet Del 1 af undersøgelse af danskernes bånd til det danske mindretal i Sydslesvig Indhold 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016

Økonomisk analyse. Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg. 2. februar 2016 Økonomisk analyse 2. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Pris betyder mindre for danskernes fødevarevalg Landbrug & Fødevarer har

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Markedsanalyse. 25. maj 2018

Markedsanalyse. 25. maj 2018 Markedsanalyse 25. maj 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne på gårdbesøg Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Rapport: Det danske mindretals bånd til Danmark 2018

Rapport: Det danske mindretals bånd til Danmark 2018 Rapport: Det danske mindretals bånd til Danmark 2018 1. Konklusioner (side 3) 2. Om undersøgelsen (side 6) 3. Tilhørsforholdet til mindretallet (side 9) 4. Mindretallets tilknytning til Danmark (side 11)

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur

Danmarkspanel uge 47 2015. DIGNITY - Tortur Danmarkspanel uge 47 DIGNITY - Tortur Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af ca. 15.000 tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Hvor mange bruger Airbnb?

Hvor mange bruger Airbnb? Hvor mange bruger Airbnb? - og lignende online tjenester med privat indkvartering Markedsanalyse: Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland og UK Hvor meget fylder Airbnb i turisternes liv? Airbnb og

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016

Kystdirektoratet. Kundetilfredshedsundersøgelse juli respondenter. 13. til 29. juni 2016 Kystdirektoratet Kundetilfredshedsundersøgelse juli 2016 81 respondenter 13. til 29. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen...3-5 Hovedkonklusioner... 6-8 Gennemgang af resultater - Service...

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien

Bedre psykiatri. 21. april RESULTATER. Tvang i psykiatrien Bedre psykiatri 21. april. 2010 RESULTATER Tvang i psykiatrien 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenser 5 4. Krydstabuleringer 11 Køn 11 Alder 17 Uddannelse 23 Region 29 2

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt April 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 25. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017

ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2017 METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer i alderen 18 år+. Målgruppen svarer til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews Der

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011

Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 Danmarks Biblioteksforening Rapport Danskernes holdning til biblioteker 2011 5. Juli 2011 Moos-Bjerre Analyse og Rådgivning Torvegade 32A, 3. sal 1400 København K Mobil: 2624 6806 E-mail: michael@moos-bjerre.dk

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden

Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden ANALYSE Deleøkonomien er ikke kun for hovedstaden Hvis man tror at deleøkonomi kun er et storbyfænomen for folk i hovedstaden tager man fejl, for faktisk er der også en del nordjyder og personer bosat

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating

Rapport Teleindustrien Danmark Telecom Privatkunder - EPSI Rating Rapport Teleindustrien Danmark 2017 Telecom Privatkunder - EPSI Rating RESUME Teleindustrien 2017 Sammenlignet med de andre nordiske lande, er der en højere tilfredshed med bredbånds- og mobilprodukter

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

BrancheIndex TM Bank 2016

BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex TM Bank 2016 BrancheIndex Bank Om undersøgelsen BrancheIndex Bank 2016 afdækker danskernes loyalitet overfor deres bank. BrancheIndex Bank 2016 er gennemført af Loyalty Group oktober-november

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Ingen 13% 1 18% 2 24% 3 16% 4 9% 5 eller flere 18% Ved ikke 2% Danmark 61% Tyskland 26% Spanien 18% Italien 12% 48% 39% Frankrig 10% 13% Sverige Grækenland inkl. øer Storbritannien Norge Østrig 10% 9%

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016

PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune. 11. feb 2016 t PR-analyse om psykisk sygdom - SUF Københavns Kommune 20204 20204 11. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser...

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Markedsanalyse. 30. april 2019

Markedsanalyse. 30. april 2019 Markedsanalyse 30. april 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne spiser flere æg Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdning

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig.

Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de årig. Unges syn på demokratiet anno 2018 Delrapport fra DUFs spørgeskemaundersøgelse om demokratiets tilstand med fokus på de 16-25- årig. Om undersøgelsen DUF har siden 2011 gennemført en årlig demokratiundersøgelse,

Læs mere

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet

Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Måling af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet Målingen er foretaget af Epinion for LO, FTF og AC blandt 500 beskæftigede på det danske arbejdsmarked, der alle identificerer sig som andet

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1,2. Valgresultat ,8 26,3 26,3 21,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,2 +/- 1,1 +/- 0,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1,9 +/- 1,4 +/- 1,2. Valgresultat ,8 26,3 26,3 21,9 26,3 26,8 26,3 21, 21,1 21,1 1, 17, 17,3 4,6, 4, 3,4 2, 2,6 4,2 4,7 4,8 7, 8,2 7,1 7,8 8,2 8,2 4,8 6, 6,8 +/- 2,2 +/- 1,1 +/-,8 +/- 1,1 +/- 1,3 +/- 2 +/- 1, +/- 1,4 +/- 1,2 Valgresultat 24--16 24-8-16

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer. Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Forbrugerne fokuserer på smagen, når de handler dagligvarer Oktober 2019 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik Markedsanalyse 15. oktober 2019 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Undersøgelse af visionen At lege er at leve Odense Kommune Juli 2009

Undersøgelse af visionen At lege er at leve Odense Kommune Juli 2009 Undersøgelse af visionen At lege er at leve 2009 Odense Kommune Juli 2009 Om undersøgelsen Undersøgelse af visionen At lege er at leve 2009 Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense

Læs mere

EKSPORTBAROMETER 2018

EKSPORTBAROMETER 2018 D a n s k -Ty s k H a n d e l s k a m m e r s EKSPORTBAROMETER 2018 Om Eksportbarometeret 2018 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 15. oktober til den 29. oktober 2018 gennemført en rundspørge

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere