Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling."

Transkript

1 Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde på forpagtningen af den nordatlantiske restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. I efteråret 2013 får Odense et nyt Nordatlantisk Hus på Byens Ø på Odense havn. Dermed slår Odense dørene op til et anderledes og unikt kultursted, der ikke findes magen til noget andet sted i Danmark, da det er første gang Danmark, Færøerne, Grønland og Island samles under en hat. Nordatlantisk Hus bliver den første nye bygning på Byens Ø på Odense Havn og dermed en vigtig brik i udviklingen af det nye havneområde i Odense. Visionen for Nordatlantisk Hus er, at huset skal være et hus for alle, præsentere nordatlanten fra mange vinkler og være et nyt, spændende kulturelt samlingspunkt i Odense. Nordatlantisk Hus skal rumme et aktivt foreningsliv og folkelige aktiviteter og samtidig præsentere nordatlantisk kunst og kultur af høj kvalitet samt have en butik og restaurant med nordatlantisk profil. I forbindelse med Nordatlantisk Hus bygges der 25 ungdomsboliger. Med sit miks af funktioner og sin placering lige i begyndelsen af Byens Ø på Odense Havn, bliver Nordatlantisk Hus en ny, markant aktør og drivkraft i en spændende ny bydel i Odense. 1

2 Restaurant Nordatlantisk Hus søger en restauratør med erfaring i at drive restaurant, som er indstillet på at indgå i et kreativt samarbejde med en institution som Nordatlantisk Hus, som brænder for Nordatlanten og nordatlantisk præget mad og lokale fynske produktet, og som ved hvordan man laver spændende, velsmagende mad til et prisniveau, hvor alle kan være med. Restauranten i Nordatlantisk Hus skal være i pagt med huset ånd og indgå som en del af husets tilbud og oplevelser. Den nordatlantiske restaurant bliver central for Nordatlantisk Hus og en vigtig del af Husets profil og liv. Her skal serveres spændende, nordatlantisk inspireret mad, til overkommelige priser. Restauranten skal som huset have et tydelig nordatlantisk præg i både indretning og menukort og være for alle, og der skal både være plads til en god gang dagens ret samt plads til at tænke nyt og kreativt. Restauranten og Nordatlantisk Hus skal være kreative samarbejdspartnere både i dagligdagen og til begivenheder som nationaldage, julemarkeder, kulturarrangementer og events. 2

3 Placering, tilbud Restauranten i Nordatlantisk Hus får en unik placering som den første restaurant på Odense Havn på hjørnet af Byens Ø. Den er placeret i stuetagen i et spændende arkitektonisk miljø med udsigt til kanal og havnestemning. I sommerhalvåret er der mulighed for udeservering tæt på kanalen med udsigt til Åløkkeskoven, hvilket ikke findes tilsvarende i Odense. Der er parkeringsmuligheder tæt på. Restauranten ligger i stueetagen og er opdelt med 41 m2 3 trin oppe samt 22 m2 nedenfor med plads til ca. 40 gæster. Udeserveringsområdet kommer til at være på ca. 50 m2 og bliver formentlig større. Køkkenet består af produktion og lager / køl +frys ca. 80 m2. Der er indrettet mulighed for omklædning med bad og toilet, frokoststue samt kontor på i alt ca. 30 m2. Der er lager i kælderen på ca. 21 m2. I tilknytning til Nordatlantisk Hus kommer der konference, møde og selskabsfaciliteter på 1. Sal. Møde/Konferencelokalet er på 85 m2 og i forlængelse heraf et anretter køkken på ca. 20 m2. Forpagters benyttelse af konferencelokalet fredag og lørdag aftener er indeholdt i forpagtningsafgiften. På øvrige tidspunkter betaler forpagter en særskilt lejeafgift til Nordatlantisk Hus. Lejeafgiften fastsættes gennem en forhandling mellem Nordatlantisk Hus og forpagter. Lejeafgiften genforhandles hver andet år. 3

4 Det aftales mellem Nordatlantisk Hus og forpagter, hvem der står for det praktiske i forbindelse med benyttelsen konferencelokalet. NORDATLANTISK HUS Nordatlantisk Hus kan uden beregning råde over konferencelokalet op til 10 fredag lørdag aftener årligt. Der er mulighed for en kaffeautomat i forbindelse med restauranten. Restaurantens navn bestemmes af og tilhører Nordatlantisk Hus. Nordatlantisk Hus logo og grafiske design tilhører ligeledes Nordatlantisk Hus. Der skal være plads til alle På 2. sal i Nordatlantisk Hus indrettes der foreningsfaciliteter for de Nordatlantisk foreninger. Foreningerne skal bruge lokalerne til at samles og lave mad til fællesspisninger og andre foreningsrelaterede arrangementer uden om restaurantens tilbud. Der er mulighed for at have fællesspisning i foreningslokalet, uden at det påvirker aktiviteterne i konferencelokalet og i restauranten. Det Grønlandske Hus administration ligger på 1. sal. Det Grønlandske Hus varetager rådgivnings, vejlednings og informationsopgaver for Grønlands Selvstyre og grønlandske borgere, og har blandt andet en ugentlig socialcafé med kaffe og kage i foreningslokalet, som det selv står for. Det Grønlandske Hus serverer også selv kaffe til sociale klienter. 4

5 Forpagter tilbydes forplejningen til arrangementer og møder der afholdes i Nordatlantisk Hus øvrige lokaler. NORDATLANTISK HUS Forpagter kan efter aftale levere personalemad til administrationen i Nordatlantisk Hus og Det Grønlandske Hus. I butikken vil der være salg af grønlandske fødevarer i en proviantklub. Åbningstider Restauranten skal have åbent med frokost / cafétilbud alle dage med det fornødne personale til husets gæster. I dagtimerne er der adgang til restauranten gennem hovedindgangen. Om aftenen og i weekenden har restauranten sit eget område og sin egen indgang fra kanalsiden. Det er også muligt at have selskaber i konference / selskabslokalet selvom det øvrige Nordatlantisk Hus er lukket. En ugentlig lukkedag / aften kan forhandles. Restauranten skal holde åbent i forbindelse med aktiviteter i Nordatlantisk Hus som nationaldagsarrangementer, julemarked og kulturbegivenheder, og andet der arrangeres af Nordatlantisk Hus. 5

6 Hvem og hvad skal du sørge for Forpagter skal samarbejder med Nordatlantisk Hus i forbindelse med kulturbegivenheder, mærkedage og julemarkeder. Nordatlantiske Hus afholder 3 arrangementer om året for en udvalgt brugergruppe, hvor forpagter kan indgå i et samarbejde om levering af forplejning til en fordelagtig lav kuvertpris. Nordatlantisk Hus kan vælge at få forplejning fra et andet sted, hvis buddet ikke er tilfredsstilende. Dine vedligeholdelsespligter er overordnet set, at du har den indvendige vedligeholdelse og bortforpagter den udvendige vedligeholdelse. Inventar Nordatlantisk Hus indretter restauranten og udeareal med borde og stole, i stil med resten af Huset og stiller et basiskøkken med ovn, komfur, kølerum, ventilation til rådighed. Restauratøren medbringer selv køkkenudstyr, særlige køkkenmaskiner og service også til konferencelokalerne. 6

7 Afgift Den årlige forpagtningsafgift opgøres som følger: Af nettoomsætning (omsætning uden moms) op til og med 5 mio. kr. betales minimumsforpagtningsafgift på kr kr. dog kun kr. det første år 12 måneder fra aftalens ikrafttræden. Af nettoomsætning (omsætning uden moms) fra 7 til og med 10 mio. kr. betales 6 pct. af omsætningen over 7 mio. kr. Af nettoomsætning (omsætning uden moms) over 10 mio. kr. betales 5 pct. af omsætningen over 10 mio. kr. Forpagtningsafgiften tillægges moms. Forpagter skal erlægge et depositum på kr. Beløbet pålægges ikke renter. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Overtagelse Nordatlantisk Hus forventes at stå færdig i oktober / november Restauranten kan overtages så snart Huset står færdigt. Forpagtningsaftalen er uopsigelig i periode på 2 år fra det forpagtede er godkendt af Fødevareregionen. Herefter kan aftale opsiges af begge parter med 6 måneders skriftlig varsel til udløb den 31. december. Krav til ansøgning: Kun ansøgere der kan underskrive vedlagt tro/loveerklæring om at der ikke henstår forfalden gæld til det offentlige eller andet der hindre, at der kan opnås alkoholbevilling kan komme i betragtning. Ansøgningen bør indeholde en beskrivelse af Vision Det er vigtigt, at restauratøren har en forståelse for stedets specielle karakter. Ligeledes er det vigtigt, at kunne se mulighederne for at spille op til og sammen med de øvrige faciliteter og tilbud stedet har. Nordatlantisk Hus finder det afgørende, at ansøgeren er i stand til at sammentænke egen 7

8 virksomhed med den oplevelse det er, at besøge Nordatlantisk Hus. Dels til glæde for brugerne af huset, men også til gavn for restauranten som et supplerende forretningspotentiale. Til illustration af det kommende samarbejde, forventes udarbejdet en vision for restaurantens samspil med omgivelserne og forslag til markedsføring og profilering af restauranten evt. via et samarbejde med Nordatlantisk Hus. NORDATLANTISK HUS Restauratørens forudgående erfaring med restaurationsdrift. Der skal i tilbuddet indgå cv og eventuelle referencer indeholdende både nuværende og hidtidige restaurationer, cafeer, spisesteder m.m. som den pågældende restauratør har været involveret i. Beskrivelse af Restaurationskoncept, herunder prisniveau og sortiment samt forslag til menukort. Beskrivelse af Selskabskoncept herunder prisniveau og sortiment samt forslag til menukort. Forslag til Receptionsmenu til Nordatlantisk Hus arrangementer, receptioner og begivenheder herunder prisniveau og sortiment samt forslag til menukort. Beskrivelse af Organisationens opbygning, evt. personalepolitik og beskrivelse af bemandingen. Det er væsentligt, at restauratøren er indstillet på, at stedet bliver drevet med personligt engagement og i nært samarbejde med Nordatlantisk Hus. I det omfang ansøgeren ikke har til hensigt at drive stedet personligt, ønskes tilbuddet bilagt cv mv. for daglig leder. Der vil blive foretaget en helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger. Ved vurderingen vil Nordatlantisk Hus lægge vægt på tildelingskriterierne: 8

9 pris og kvalitet ligelig vægtet, herunder størrelsen af forpagtningsafgiften og konceptet set i relation til og sammenhæng med den helhedsorienterede oplevelse i Nordatlantiske Hus, sammenhæng med konceptet og prispolitikken og samarbejde, personalepolitik og bemanding. NORDATLANTISK HUS Efter udløbet af ansøgningsfristen, vil Nordatlantiske Hus indkalde relevante ansøgere til nærmere drøftelse. Forventet overtagelse af forpagtningen er ca. 1. november Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Kirsten Mærsk Ansøgning indeholdende beskrivelse af forudgående erfaring, personale, forretningskoncept og vision mv. skal være Nordatlantiske Hus i hænde senest 19. april 2013 kl Ansøgning sendes eller afleveres elektronisk til odense.dk Med venlig hilsen Direktør Kirsten Mærsk Nordatlantisk Hus Odense Mail: odense.dk Mobil: Tel: odense.dk 9

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

TILBUD OM LEJE AF MINDRE ERHVERVSLEJEMÅL PÅ KALVEBOD BØLGE

TILBUD OM LEJE AF MINDRE ERHVERVSLEJEMÅL PÅ KALVEBOD BØLGE Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme, Nyropsgade 1, 5., 1602 København V, www.kejd.dk Københavns Ejendomme tilbyder hermed leje af 5 mindre erhvervslejemål på Kalvebod Bølge.

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILBUD OM KULTUREL FORPAGTNING AF ØKSNEHALLEN - 2015-2024

TILBUD OM KULTUREL FORPAGTNING AF ØKSNEHALLEN - 2015-2024 75 67 56 55 Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Nyropsgade 1, 5., 1602 København V, www.kejd.dk 1 Københavns Ejendomme tilbyder hermed forpagtningen af Øksnehallen

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006

MULTIHUS ODENSE SCENARIO I - KONCERTHUSGRUNDEN. Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 Vision - H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter - År 2006 H.C. Andersen Kultur- og kongrescenter er et smukt hus - der spiller sammen med og op til de øvrige bygninger og funktioner omkring Koncerthusgrunden.

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V

USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V USKREVNE OG SKREVNE REGLER FRA A TIL V 2/20 INDLEDNING Reglerne er tilegnet nye og kommende medarbejdere i Lassen Ricard. Nuværende medarbejdere og klienter er også velkomne til at læse med. Reglerne er

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 24.05.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere