Houlkær Nyt. Nr. 3 Juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Houlkær Nyt. Nr. 3 Juni 2012"

Transkript

1 Houlkær Nyt Nr. 3 Juni 2012 I dette nummer kan du bl.a. læse om: 12 kvinder, som Viborg kan være stolt af Godt på vej fra ord til handling Ene teenager i flokken Get2gether, version 2.0 Enigt byråd vil flytte fritidsklub Bageri er gået under jorden Ny Fakta åbner 14. juni Hjertesti med personligt udtryk Houlkær-løb med nye facetter Ny generation af løbere på vej Kendt ansigt er forsvundet fra Houlkær Bibliotek Nyt fra Houlkærskolen HIF = Houlkær Idræt og Fritid Arrangementer og koncerter i Kirken

2 REDAKTIONEN Stof, der ønskes bragt i næste nummer bedes, om muligt, afleveret som Word dokument på en diskette med et print af teksten. Evt. fotos gemmes for sig selv som jpg billedfil. Brug evt. bibliotekets postkasse. Materialet kan også sendes pr. til nedenstående adresser. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte i det modtagne materiale. Redaktionen: Kim Juhl Andersen, Redaktør tlf Kirsten Nørgaard, Houlkær Bibliotek tlf / Erik Smidt, Houlkærskolen tlf Eigil Claudi Jørgensen, Houlkær Kirke tlf Omdeling: Niels Ebdrup, Grævlinghøjen 8, tlf Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, Hedelyngen 77 Hjemmesiden: Houlkær Nyt modtager støtte fra nedenstående: Houlkær Kirke Houlkær Idrætsforening Houlkærskolen Boligselskabet Viborg: Houlkærvænget, Houlkærparken, Nørresøparken Houlkær Bibliotek, Viborg Bibliotekerne Viborg Gymnasium og HF Houlkærhallen Børnehaven Unoden Overlund Skole HS Tømrer og Snedkerfirma Houlkær Bageri Overlund Husmoderforening Born Grafisk Tryk Aps Beboerforeningen Grævlingehøjen Grundejerforeningerne: Engbakken, Gl. Asmild, Gårdhavehusene, Hamlen, Hedely, Heden, Hyrdebakken, Kildebakken, Kildevænget, Nørrehede, Nørresøhave, Nørresøhøjen, Nørresøvej Nord, Odshøj, Palleshøje, Skovbakkevej, Stjærten, Søbakken Vest, Søbakken øst. Husk at betale bidrag til Houlkær Nyt og Houlkærportalen Som mange ved, betaler Houlkær Menighedsråd, Houlkær Skole, Houlkær Idrætsforening og Boligselskabet en meget stor del at udgifterne til Houlkær Nyt og Houlkærportalen. Men vi er også afhængige af, at andre bidrager, og vi anbefaler, at grundejerforeningerne bidrager med mindst 10 kr. pr. medlem plus omdeling. Stig Jensen, kasserer i Initiativgruppen Houlkær 2

3 REDAKTIONEN I dette nummer af bladet finder du bl.a.: Aktuelt i området 12 kvinder, som Viborg kan være stolt af... 4 Godt på vej fra ord til handling... 6 Ene teenager i flokken... 9 Get2gether, version Enigt byråd vil flytte fritidsklub Bageri er gået under jorden Tv-stjerne byder op til dans Festugen aflyst i Ny Fakta åbner 14. juni Hjertesti med personligt udtryk Viborg Gymnasium og HF Ikke bare en tilfældig knast Boligselskabet Viborg Åbent hus blev en stor succes Houlkær Hallen Ny generation af løbere på vej Houlkær-løb med nye facetter Fire timer med knald på Houlkær Bibliotek Kendt ansigt er forsvundet fra Houlkær Bibliotek Anbefalinger til hængekøjen Sommerferie på Houlkær Bibliotek Nethood Learn to do IT! Houlkærskolen Nyt fra skolen Houlkær Idrætsforening HIF = Houlkær Idræt og Fritid Houlkær Kirke Arrangementer Studiekreds Åben familie Koncerter og musikgudstjenester Sommer-meny Udflugt til Christianskirken, Fredericia.. 37 Lav en gudstjeneste! Open Air gudstjeneste TAK Gudstjenester Det sker De næste numre... Nr. 4/ deadline 20. august - udkommer uge 37 Nr. 5/ deadline 29. oktober - udkommer uge 47 3

4 AKTUELT I OMRÅDET 12 kvinder, som Viborg kan være stolt af Multinationalt korps af bydelsmødre færdiguddannet og klar til at trække i arbejdstøjet Randers har dem. Holstebro, Herning og Horsens og mange andre danske byer har dem og nu har de så også bidt sig fast i Viborg: Bydelsmødrene, som er et frivilligt korps af kvinder, der yder kvindetil-kvinde-rådgivning om emner som sundhed, familieforhold, børneopdragelse - og det danske samfunds krinkelkroge. Uddannelsen af bydelsmødrene har strakt sig over i alt 14 tirsdage, hvor kvinderne på tværs af forskellige nationaliteter har mødtes i mødelokalet på Houlkær Bibliotek, og som en foreløbig kulmination på forløbet fik kvinderne tirsdag 22. maj overrakt diplomer og blomster ved en lille højtidelighed i byrådssalen på det nye rådhus i Viborg. Viceborgmester Per Møller Jensen (S) overrakte som kommunens repræsentant blomster og diplomer til de 12 nyuddannede bydelsmødre. Her er det palæstinensiske Hasna Fahoum, der får sit diplom. Overrækkelsen af blomster og diplomer var lagt i hænderne på viceborgmester Per Møller Jensen (S), og han tog i sin lykønskningstale til bydelsmødrene udgangspunkt i Benny Andersens digt H. C. Andersens land. I digtet ironiserer Benny Andersen over et Danmark med skrumpehorisont, hvor nationalsporten er kanøfling, og hvor humoren er brolagt med bananskaller. Et skulende land, som med fordel kunne slå øjnene op, slå armene ud og rette ryggen. - Sådan nogle som jer, I slår netop øjnene op, slår armene ud, retter ryggen og udfylder jeres rolle i den lokale verden. - Dét vil jeg gerne på Viborg Kommunes vegne sige jer Tak for og så vil jeg i øvrigt håbe, at I også i fremtiden vil gå på med krum hals og støtte indvandrerkvinder i Viborg gennem jeres frivillige arbejde, lød det anerkendende fra viceborgmesteren. Også fra koordinator Kirsten Mahler, Den Internationale Familiehøjskole, som sammen med bibliotekar Kirsten Nørgaard, Houlkær Bibliotek, har stået for den praktiske tilrettelæggelse af kursusforløbet, fik de nyuddannede bydelsmødre masser af rosende ord med på vejen. - Viborg skal være stolt af at have 12 kvinder som jer, der er indstillede på at gøre en forskel, og jeg vil derfor også opfordre jer til at sørge for at få jeres diplomer indram- 4

5 AKTUELT I OMRÅDET met og hænge dem op væggen - i stedet for bare at gemme dem væk i en skuffe. - Det har virkelig været en fornøjelse at være sammen med jer op opleve jeres gode humør og jeres iver efter at lære nyt, fremhævede Kirsten Mahler bl. a. Det nyuddannede korps af bydelsmødre får fast træffetid hver mandag på Viborg Bibliotek i tidsrummet fra kl. 11 til 12 og derudover har kvinderne foreløbig aftalt, at de internt vil samles engang om måneden. - Så vi mister ikke hinandens samvær selv om I nu har fået jeres diplomer og skal til at i gang med arbejdet, pointerede Kirsten Mahler. De 12 nyuddannede bydelsmødre er: Hakima Reiza (afghaner), Zheni Kirilova Denkova (bulgarer), Mandana Chelkordi (iraner), Güler Yagci (kurder), Hasna Fahoum (palæstinenser), Heidi Engberg Refsgaard (dansker), Rohini Overgaard (singaleser), Lotte Broder Jørgensen (dansker), Lisbeth Etzerodt (dansker), Isho Haji Mohamed Hassan (somalier), Puvanambika (Mala) Thangarajah (tamil) og Jasothini Sugeevan (tamil). 12 glade, nyuddannede bydelsmødre fotograferet med deres blomster og diplomer og deres to mentorer gennem det 14 uger lange uddannelsesforløb, Kirsten Nørgaard og Kirsten Mahler. 5

6 AKTUELT I OMRÅDET Godt på vej fra ord til handling 35 til workshop på Houlkærskolen på årets første rigtige sommerdag - Jeg er rigtig godt tilfreds. Ikke bare med fremmødet men også med selve forløbet af arrangementet. - Jeg skal ærligt indrømme, at jeg på forhånd var en smule betænkelig ved, hvor mange interesserede, vi ville kunne samle på sådan en lun maj-aften. Men 35 deltagere dét synes jeg egentlig er flere, end man med rimelighed kunne forvente. Sådan lyder vurderingen fra en glad og lettet - Stig Jensen oven på Initiativgruppen Houlkærs workshop nr. 2 under arbejdstitlen Naturområde Øst for Paradis. I forbindelse med workshop nr. 1 i november handlede det primært om at få alle gode ideer på bordet. Resultatet blev ved den lejlighed en hvidbog med ikke færre end 270 gode ideer til, hvordan området øst for Viborg-søerne i fremtiden kan blive endnu bedre at bo i. Formålet med workshop nr. 2 mandag 21. maj var i højere grad om at få de mange gode intentioner omsat til konkret handling. - Og også på dét punkt synes jeg til fulde, at workshop en indfriede de forventninger, vi i Initiativgruppen havde på forhånd. - Én ting er at udvikle gode idéer på et uforpligtende plan. Noget helt andet er, når ideerne pludselig skal prioriteres og helst også føres ud i livet. - På den baggrund er jeg faktisk også glædeligt overrasket over, hvor mange konkrete forslag og projekter workshop nr. 2 endte med at munde ud i, fremhæver Stig Jensen. 15 projekter i spil Ligesom under den første workshop i november var det Karsten H. Thygesen fra Procesguide.dk-Aps, der var udset til at styre den tre timer lange seance. Og hovedemnerne for de syv grupper i Gøgereden var også præcis de samme som i efteråret: nemlig Natur, landbrug og skove, Stier og udsigter, Flora og fauna, Kulturhistorie og fortællinger, Faciliteter og aktiviteter, Vand og de nære omgivelser og Formidling. Interessen for at diskutere Flora og fauna viste sig ret hurtigt at være forholdsvis moderat. Derimod fordelte deltagerne sig - både i første og anden runde nogenlunde ligeligt på de seks øvrige hovedemner. Dog med Stier og udsigter og Faciliteter og aktiviteter som workshop ens to uofficielle topscorere. Afslutningsvis var det op til talsmænd fra hver af de syv forskellige grupper at komme med deres bud på projekter, som det i fremtiden vil være særlig interessant at arbejde videre med og set med Karsten H. Thygesens øjne var det specielt under denne del af workshop en, at idéerne begyndte at tage form. - Indtil da følte jeg mig ærligt talt ikke helt sikker på, hvor vi ville ende, men pludselig blev det hele meget konkret. - I løbet af kort tid stod vi med 15 projekter, som der i forsamlingen var almindelig stemning for at gå videre med. Og i enkelte 6

7 AKTUELT I OMRÅDET af arbejdsgrupperne var medlemmerne allerede godt i gang med at aftale, hvornår de skulle mødes igen, noterer Karsten H. Thygesen. Kig på gammel kirkesti Et af de mest håndgribelige projekter i Naturområde Øst for Paradis går på at få genoplivet den gamle kirkesti mellem Tapdrup og Randersvej. Fire af workshop-deltagerne blev på stedet enige om, at de vil spadsere en tur ad den gamle sti gennem Spangsdalen for på den måde at danne sig et overblik over mulighederne for at få stien genåbnet for offentligheden. Andre konkrete ideer gik på et intensiveret, praktisk samarbejde med Medieskolerne og Asmildkloster Landbrugsskole og på et tættere, dagligt samarbejde mellem Houlkærskolen og Overlund Skole. Én gruppe talte varmt for at få etableret en badestrand ved Nørresø i forbindelse med Granada-skoven, og en anden gruppe foreslog, at man via forskellige fællesarrangementer forsøger at bygge bro over den Selv om vejret umiddelbart indbød mere til grillhygge på terrassen, mødte der alligevel 35 interesserede op, da Initiativgruppen Houlkær mandag 21. maj inviterede til workshop i Gøgereden på Houlkærskolen. 7

8 AKTUELT I OMRÅDET traditionelle kulturkløft mellem Houlkær- og Overlund-området. For eksempel i form af en fælles torvedag i det nye butikscenter på grænsen mellem de to bydele. - Så godt nok var det en varm dag men det var bestemt ikke varm luft, der prægede de forslag, der kom ud af arrangementet, vurderer Karsten H. Thygesen. Deadline 1. oktober På baggrund af referaterne fra de forskellige workshop-grupper og indlæggene under den afsluttende plenumdebat bliver det nu i første omgang op til Karsten H. Thygesen at udarbejde, hvad han selv betegner som en slags kogebog for det videre forløb. - Det bliver ikke en hvidbog som den første men snarere en slags opskrift på, hvordan man måske kan komme videre i retning mod et mere sammenhængende lokalområde, bebuder han. Karsten H. Thygesen ser som udgangspunkt hellere, at der kommer nogle få arbejdsduelige arbejdsgrupper ud af processen end 15 mere eller mindre tyndt besatte grupper, Stier og udsigter og Faciliteter og aktiviteter var workshop ens to uofficielle topscorere mål på antallet af interesserede gruppedeltagere. Her har gruppe nr. 2 netop taget fat på at diskutere Faciliteter og aktiviteter i Naturområde Øst for Paradis. 8

9 AKTUELT I OMRÅDET der alligevel ikke for alvor er i stand til at løfte opgaverne. - Her og nu tror jeg derfor ikke på, at det bliver alle 15 konkrete projekter, vi får sat i søen men lykkes det så bare her og nu at få tre af projekterne omsat fra idé til virkelighed, så vil dét efter min opfattelse også være et fantastisk flot resultat. - Alene dét at så mange allerede på nuværende tidspunkt har vist interesse for at være med til at præge deres lokalområde i en positiv retning dét synes jeg da godt, man kan betegne som en succes, nævner Karsten H. Thygesen. For at holde lidt snor i arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper opererer Initiativgruppen Houlkær indtil videre med en intern deadline, der hedder 1. oktober. Til den tid er det planen, at Initiativgruppen vil gøre fornyet status over arbejdet frem mod Naturområde Øst for Paradis. - Og så har vi forhåbentlig også noget mere konkret, vi kan forelægge for lokalpolitikerne, når vi i løbet af efteråret holder vores traditionelle politikermøde forud for kommunalvalget, påpeger en indtil videre fortrøstningsfuld Stig Jensen fra Initiativgruppen. Ene teenager i flokken Sara Sarmanlu fra Houlkærskolens elevråd tog med kort varsel imod invitation til workshop og syntes faktisk, det var rigtig spændende at være med og høre om fremtidsplanerne for området Blandt de i alt 35 tilstedeværende var der enkelt, der trak gennemsnitsalderen betragteligt nedad, da Initiativgruppen Houlkær mandag 21. maj inviterede til workshop i Gøgereden. Sara Sarmanlu fra Houlkærskolens elevråd var vel rundt regnet kun halvt så gammel som den næstyngste workshop-deltager. Uden at det i øvrigt så ud til at hæmme forsamlingens ubestridte benjamin nævneværdigt. - Jeg synes faktisk, det er rigtig spændende at høre om de planer, der er for lokalområdet, og bliver vi inviteret en anden gang, vil jeg da helt sikkert forsøge, om jeg kan lokke nogle af de andre fra elevrådet med. - Eksempelvis synes jeg, det lød som en rigtig god idé at formidle områdets lokalhistorie ved hjælp af QR-koder, som de forbipasserende kan scanne ind med deres smartphones, fremhæver Sara Sarmanlu, som under workshop ens 1. halvleg var placeret i den gruppe, der beskæftigede sig med Kulturhistorie og fortællinger. Med til historien hører, at det først var i allersidste øjeblik, arrangørerne overhovedet kom i tanker om at invitere elevrådene på Houlkærskolen og Overlund Skole med til workshop en. Faktisk blev elevrådsrepræsentanterne først inviteret på selve dagen og på den baggrund var det måske heller ikke så under- 9

10 AKTUELT I OMRÅDET ligt, at det i denne omgang kun var Sara, der dukkede op, konstaterede lederen af workshop en, Karsten H. Thygesen, lettere undskyldende i sin introduktion til dagens program. - Ganske vist er unge traditionelt ikke meget for langtidsplanlægning, men en enkelt dags frist det er nok alligevel lige i underkanten. - Omvendt har flere af de unge meldt tilbage, at de rent faktisk gerne ville have deltaget, hvis de ellers var blevet inviteret noget før. - Og det er da i sig selv ganske opmuntrende: at der her Øst for søerne er to elevråd, der gerne vil tages i betragtning, næste gang vi planlægger en workshop om, hvordan vi kan gøre området Øst for søerne endnu bedre at bo i, vurderede Karsten H. Thygesen. Sara Sarmanlu var så ubestridt den yngste deltager i workshop en på Houlkærskolen 21. maj men den situation tog den enlige elevrådsrepræsentant i stiv arm. 10

11 AKTUELT I OMRÅDET Get2gether, version 2.0 Kort, intenst prøveforløb kulminerer med koncert på torvet i Houlkær fredag 1. juni Det bliver nok heller ikke i 2012, at drømmen om at samle Houlkærs største kor går i opfyldelse Men festlig korsang på torvet i Houlkærcenteret dét skal der nok blive. Så meget ligger fast, efter at årets Get- 2gether-kor i Houlkær tirsdag 15. maj var samlet til den første af i alt tre korprøver frem mod den afsluttende koncert fredag 1. juni. Specielt på herresiden kom Get2getherkoret lettere amputeret fra start, fordi den første øveseance uheldigvis faldt sammen med andre kor-aktiviteter i området. Dét betød, at flere potentielle, mandlige kormedlemmer på forhånd var forhindret i at være med til den indledende korprøve, men alt i alt lykkedes det dog at samle omkring 20 mere eller mindre rutinerede korsangere i musiklokalet på Viborg Gymnasium og HF. - Og dét foretrækker jeg at se det positive i - frem for at ærgre mig over alle dem, der ikke dukkede op. - Jeg har stadig en ambition om, at det kunne være rigtig sjovt at samle et decideret kæmpekor på torvet i Houlkær, men det kan da godt være, jeg efterhånden må indstille mig på, at der går en fire-fem år, inden det lykkes, bemærker Jens Chr. Hansen, der som organist i Houlkær Kirke er den musikalske drivkraft bag Get2gether-initiativet. Målet er, at Get2gether-koret 2012 skal nå at indstudere i alt fem numre, inden det 1. juni går løs med generalprøven og den afsluttende eftermiddagskoncert i Houlkærcenteret. Et par af numrene: You ve got a Friend og Can t help falling in love with you går igen fra sidste års repertoire og er således gamle kendinge for en pæn del af korsangerne. Dertil skal i år lægges tre udprægede forårssange: Når håbet grønnes, Sangen om sol og syrener og Kom maj, du søde milde. Som noget nyt får Gettogether -koret denne gang et helt orkester i ryggen. Musiklærer Grethe Kvistgaard, Viborg Gymnasium og HF, har lovet at stille med et hold gymnasieelever, der ved samme lejlighed også vil give et par numre på egen hånd. Houlkær Kirkes børnekor indgår ligeledes i koncertprogrammet og vil bl. a. optræde solo med tre børnesange af Asger Pedersen. - Og alt i alt regner jeg derfor med, at koncerten kommer til at strække sig over cirka tre kvarter, bebuder en spændt Jens Chr. Hansen. Hvordan det kunstneriske indtryk så bliver? Dét vil vise sig fredag 1. juni fra kl. 16 og en lille times tid frem. 11

12 AKTUELT I OMRÅDET Enigt byråd vil flytte fritidsklub Nu er spørgsmålet bare, hvornår Fritidsgården får ny adresse ved Houlkær Hallen Den præcise tidsplan ligger endnu ikke helt fast, men at fritids- og ungdomsklubben i Houlkær i en ikke alt for fjern fremtid kommer til at ligge i tilknytning til Houlkær Hallen dét turde nu være en fastslået kendsgerning. Et enigt børne- og ungdomsudvalg i Viborg Kommune sagde sidst i marts god for, at kommunen i alt bruger cirka 6 millioner kroner på at indrette nye klubfaciliteter i hallens nordlige ende, og den indstilling er siden også gået glat igennem økonomiudvalget og det samlede byråd. - Den nuværende Fritidsgård i Houlkær er bygningsmæssigt i en så miserabel tilstand, at det ikke er holdbart i længden. - Og samtidig ser vi i børne- og ungdomsudvalget også nogle spændende pædagogiske Mens det hidtil har ligget i kortene, at en evt. udbygning af Houlkær Hallen skulle ske i den sydlige ende, så lægger kommunens børne- og ungdomsforvaltning nu i stedet op til en tilbygning mod nord. Som det fremgår af denne foreløbige plan over det påtænkte byggeri til i alt cirka seks millioner kroner. 12

13 AKTUELT I OMRÅDET perspektiver i at slå hallen og fritidsklubben sammen, fremhæver udvalgsformand Søren Gytz Olesen (SF). Multirum på 200 kvm. Børne- og ungdomsudvalget har selv i sit investeringsbudget for 2012 afsat 3,1 mio. kroner til en flytning af Fritidsgården. Kultur- og fritidsudvalget har på forhånd erklæret sig parat til at bidrage med 1 million til formålet, og salget af den nuværende Fritidsgård ventes løseligt at kunne indbringe i omegnen af 2 mio. kroner. Det giver tilsammen cirka 6 mio. kroner, og for disse penge er det bl. a. planen, at der skal opføres et 200 kvadratmeter stort multirum, som uden for Fritidsgårdens åbningstid også skal stå til rådighed for områdets dagplejere og forskellige aktiviteter i Houlkær Hallens regi. Hertil kommer en tilbygning, som bl. a. skal rumme toiletter, garderobe, et musikrum og et kontor. HIFs gamle klublokale og depotet i den nordlige ende af hallen kommer ligeledes til at indgå i forbindelse med Fritidsgårdbyggeriet, og uden døre skal en stor terrasse med forskellige anvendelsesmuligheder ifølge de foreløbige tegninger - være med til at binde hele molevitten sammen. Fart i processen Som det fremgår af ovenstående regnestykke, er projektet indtil videre betinget af, at kommunen får solgt den nuværende Fritidsgård til en fornuftig pris. Og dét kan i sig selv godt gå hen at tage sin tid, noterer afdelingsleder i kommunens ungdomsafdeling, Jørgen Kaack. - Før Fritidsgården og den tilhørende jord kan sælges til alternative formål, skal der først udarbejdes en ny lokalplan for området, og dét tager erfaringsmæssigt det meste af et års tid, konstaterer han. Både i forvaltningen - og i børne- og ungdomsudvalget - ser man dog gerne, at processen bliver speedet op, så man måske allerede i løbet af efteråret kan komme i gang med detailprojekteringen af de nye klubfaciliteter ved Houlkær Hallen. Allerede på udvalgsmødet i maj tilstræber forvaltningen derfor at kunne fremlægge en alternativ finansieringsmodel, som åbner mulighed for, at byggeriet kan blive fremskyndet. - Som udgangspunkt skal finansieringen naturligvis være på plads, inden vi går i gang med et byggeprojekt i denne størrelsesorden, men kan vi evt. finde nogle overskydende anlægsmidler andre steder i budgettet, således at vi ikke behøver at afvente, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan for området omkring Fritidsgården, så kunne det måske være en mulighed. - Det er i hvert fald noget af dét, som vi i øjeblikket er i gang med at undersøge, oplyser en indtil videre fortrøstningsfuld - Jørgen Kaack. Før engang i løbet af 2013 er det dog næppe realistisk, at de nye klublokaler ved Houlkær Hallen kan stå klar til at indtaget af den lokale ungdom. Til den tid er der så til gengæld også udsigt til, at hallen med tilhørende faciliteter i endnu højere grad end i dag kommer til at sprudle af ungdommelig aktivitet og virkelyst. 13

14 AKTUELT I OMRÅDET Bageri er gået under jorden Etablering af ny lagerkælder under Houlkær Bageri afslørede heldigvis ingen jordforurening Man kan aldrig føle sig helt sikker på, hvad man finder, når man begynder at rode i jorden under en gammel benzintank. På den baggrund var det da også med en vis spænding, bagermester Kaj Antonsen i februar gik i gang med at grave ud til en ny, 100 kvadratmeter stor lagerkælder under Houlkær Bageri. Spændingen kulminerede, da entreprenørmaskinerne på et tidspunkt under gravearbejdet afdækkede tre gamle olietanke: to på 30 kubikmeter og en på 15 kubikmeter. - Da jeg skal jeg da ærligt indrømme, at jeg ikke var fuldkommen rolig, men heldigvis viste det sig, at tankene havde holdt tæt, og at jorden ikke var forurenet. - Skulle vi først have været til at rense jorden, kunne der let være løbet en halv mio. oveni udgifterne til kælderbyggeriet, konstaterer en lettet Houlkær-bagermester. Under normale omstændigheder er der ellers penge at hente fra Oliebranchens Miljøpulje til oprydning efter gamle tankstationer, men fordi Shell-tanken i Houlkær endte sine dage som konkursbo, er den ikke omfattet af støtteordningen. Havde jorden under Houlkær Bageri vist sig at være olieforurenet, ville det derfor have været Kaj Antonsen alene, der som ny ejer var kommet til at hænge økonomisk på oprensningen efter fortidens miljøsynder. Voldsomt bøvlet Oprindelig var det da heller ikke planen, at der overhovedet skulle graves i jorden under den gamle Shell-tank ved Odshøjvej. Planen var i stedet at opføre en 80 kvadratmeters lagerbygning over jorden, men da det kom til stykket, kunne dette projekt ikke godkendes hos kommunen, fordi bageriet derved ville komme til at bevæge sig udenfor det afgrænsede byggefelt. I en periode har lagerplanerne derfor været sat midlertidigt på stand by, mens Houlkær Bageri i stedet har koncentreret sig om at udvide butikken i takt med den stigende efterspørgsel efter bagerbrød i lokalområdet. - Men nu - efter snart fire år i Houlkær kunne vi ikke længere blive ved med at klare os med udendørs containere og melsække, der har ligget stablet op rundt omkring i bageriet. - Godtnok har vi haft en forholdsvis mild vinter i går, men det er nu alligevel voldsomt bøvlet at skulle rende ud og ind af bageriet, hver gang man skal hente en ny melsæk på lageret, forklarer Kaj Antonsen. Brødindkøb i forbifarten I kraft af den nye, elevatorudstyrede lagerkælder får Houlkær Bageri nu i langt højere grad mulighed for at købe stort og billigt ind, og det skulle gerne være medvirkende til, at priserne også i fremtiden kan holdes på et rimeligt niveau, som den lokale bagermester forsigtigt udtrykker dét. Kunderne i Houlkær har - mens kælderbyggeriet har stået på været flinke til at 14

15 AKTUELT I OMRÅDET parkere lidt længere væk fra forretningen, men Kaj Antonsen er alligevel synligt tilfreds med at have fået det seks meter dybe hul i jorden dækket til igen, så kunderne nu på ny kan holde lige uden for butikken. - Jeg er ikke i tvivl om, at det betyder noget, at kunderne - på det nærmeste - kan klare deres brødindkøb i forbifarten. - Og i det hele taget må vi da sige, det er lidt af et luksusproblem, at vi nu igen har været nødt til at udvide bageriet i Houlkær. - Udvidelsen er - overordnet set - udtryk for, at det går godt, og at vi er rigtig glade for at være her, konstaterer Kaj Antonsen, som siden starten i sommeren 2008 løbende har udvidet personalestaben, så den nu i alt tæller omkring 30 ansatte i butikken og i bageriet. Tv-stjerne byder op til dans Michael Olesen er med som gæsteinstruktør, når det 3. juni går løs med en tre timers Zumba-event i Houlkær Hallen Hvad gør man, hvis man ikke er kendt nok til at blive inviteret med i Vild med dans og alligevel drømmer om at danse med Michael Olesen? Tja, man kunne jo for eksempel møde op i Houlkær Hallen søndag 3. juni. Her er Michael Olesen fra det populære TV2-program hovedtrækplasteret, når de to lokale zumba-instruktører, Sara Rosborg og Susanne Knudsen fra Movitaz, åbner dørene for en tre timers Zumba-event med sved på panden og smil på læben. - Michael Olesen er et energi bundt uden lige, og han forstår virkelig at sætte fut i kludene, lokker de to arrangører, som til lejligheden også har allieret sig med to lokale gæsteinstruktører, Mette Drori og Karolina Stefanska. Dørene åbnes kl. 11, og fra kl. 12 går det løs med zumba frem til kl. 15. Det koster 200 kroner at være med. - Men vi har fået både lokale og udenbys firmaer til at sponsorere lækre ting til alle deltagere, så billetprisen nærmest bliver refunderet ved indgangen. - Bl. a. har Sportigan i Viborg givet et gavekort på 50 kr. til alle deltagere, og Bisca har sponsoreret kiks til alle, så ingen behøver at gå sultne hjem, fremhæver Susanne Knudsen. Zumba-event en er åben for alle og man behøver ikke at have danset før for at være med. Skulle der i forbindelse med arrangementet være nogle, der har behov for at få suppleret zumba-garderoben, vil der også være mulighed for det. Zumba shoppen vil i dagens anledning være på plads med et bredt udvalg af alt, hvad en zumba- danser måtte behage inden for tøj og sko. - Alt i alt kan vi kun opfordre alle i Viborg og omegn til at støtte op om denne sjove dag. Ditch the work out and join the party!, appellerer Susanne Knudsen, som selv står i spidsen for den ugentlige zumba-træning i Houlkær Hallen hver torsdag aften kl

16 AKTUELT I OMRÅDET Festugen aflyst i 2012 Initiativgruppen Houlkær mangler mandskab til at stå for koordineringen og synes i øvrigt heller ikke, at Houlkær-centeret pt. er den ideelle ramme om en decideret festuge Under normale omstændigheder skulle der med dette nummer af Houlkær Nyt være fulgt et komplet program for den forestående Houlkær Festuge men som den opmærksomme læser utvivlsomt allerede har konstateret, er festuge-programmet aldeles fraværende i år. Forklaringen er, at Initiativgruppen Houlkær i 2012 har valgt at aflyse festugen som begreb. - Vi blev for sent opmærksomme på, at vi manglede mandskab til at koordinere de forskellige festuge-aktiviteter og så på den baggrund ikke anden udvej end at afblæse årets festuge. - I stedet bliver der i denne omgang tale om en række enkeltstående forsommeraktiviteter i Houlkær men uden nogen overordnet styring og markedsføring, forklarer formanden for Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen. Bag beslutningen ligger også en nøgtern erkendelse af, at Houlkær Centeret i den nuværende forfatning måske heller ikke er den ideelle ramme om en masse forskellige festuge-aktiviteter. - Vi venter stadig på, at Fakta skal flytte ind i Superbrugsens tidligere lokaler. Og ingen ved rigtig, hvad der efter den tid kommer til at ske med den nuværende Fakta-butik. - I den situation føles det ærligt talt som en rigtig beslutning, at vi i år stiller festugen i bero for så måske i 2013 at relancere festugen i en helt ny udgave, påpeger Carsten Marcussen. En nærliggende mulighed kunne f. eks. være at afvente opførelsen af den nye Fritidsgård ved Houlkær Hallen og så til næste år slå festugen sammen med en præsentation af de mange nye aktivitetsmuligheder i og omkring hallen. - På den måde kan vi på samme tid få synliggjort alt dét, vi går og arbejder med i det daglige og forhåbentlig samtidig få sparket nyt liv i festugen, bemærker skoleinspektør Ole Birch i sin egenskab af sekretær i Initiativgruppen. 16

17 AKTUELT I OMRÅDET Ny Fakta åbner 14. juni Butikschef Kenneth Jul glæder sig til efter måneders utålmodig venten - at kunne byde velkommen i Danmarks pt. største Fakta-butik Hvornår er det, I flytter? Kan vi se frem til flere økologiske varer på hylderne? Og hvad kommer de nye rammer i det hele taget til at betyde for vareudbuddet i forretningen? Spørgsmål som disse har Fakta-personalet i Houlkær måttet svare på mange af, siden det i efteråret 2011 stod klart, at Superbrugsens dage i Houlkærcenteret var talte og at den tidligere brugs i stedet skulle indrettes som Fakta-butik. Nu nærmer dagen sig endelig, hvor kunderne ved selvsyn kan få tilfredsstillet deres berettigede og velmente - nysgerrighed. Torsdag 14. juni rykker Fakta nogle hundrede meter mod nord og holder åbningsfest i de nye omgivelser, hvor stort set kun ydermurene er bevarede. - Og jeg behøver vel næsten ikke at sige, at det er en dag, som vi rigtig længe har set frem til, lyder det fra en spændt og forventningsfuld butikschef, Kenneth Jul. - Oprindeligt var det planen, at vi allerede skulle flytte midt i februar. Så greb ombygningen om sig og flyttedatoen blev udskudt til midt i maj. Og først i starten af april blev flyttedatoen endeligt lagt fast til 14. juni. - Men så kan vi så til gengæld også se frem til at rykke ind i en totalrenoveret butik, som i hvert fald for en kort stund bliver Danmarks største Fakta, skynder butikschefen sig med et stort smil at tilføje. Danmarksrekorden indehaves i øjeblikket af en nyåbnet butik i Borup på Sjælland, men også i Nykøbing Mors og i Hundested står nye butikker inden længe på spring til at sætte nye Fakta-standarder. 427 ekstra kvadratmeter Den nye Fakta-butik i Houlkær får helt præcist - et butiksareal på 957 kvadratmeter, mens den nuværende butik blot er på cirka 530 kvadratmeter. Udvidelsen indebærer naturligt nok, at varesortimentet bliver bredere, og at der eksempelvis i den nye Fakta i Houlkær bliver et større udbud af økologiske varer, men samtidig vil kunderne forhåbentlig også opleve, at forretningen bliver væsentligt mere overskuelig end den Fakta, de kender i dag, fremhæver Kenneth Jul. Den nye butik får indgang fra parkeringspladsen mod vest, således at Fakta-kunderne ligesom i dag - kan køre omtrent lige til butiksdøren. Og som noget nyt bliver alle tre kasser i forretningen indrettet efter safe pay - princippet, som bl. a. også kendes fra mange tankstationer. - Det er da nok noget, som kunderne lige skal vænne sig til, men for de ansatte i butikken giver det en større sikkerhed og er med til at mindske røveri-risikoen, pointerer Kenneth Jul. Hvad udad tabes I første omgang bliver det ikke aktuelt at udvide medarbejderstaben som en følge af 17

18 AKTUELT I OMRÅDET flytningen. Derimod er der formentlig nogle af de nuværende 17 Fakta-ansatte, som i fremtiden kan se frem til lidt flere ugentlige arbejdstimer. Alt efter hvordan kunderne tager imod den nye Fakta-butik i Houlkær. - Lige efter af Brugsen var lukket, kunne vi tydeligt mærke, at omsætningen steg. Siden er der så kommet en ekstra konkurrent til i form af en ny Rema 1000-butik til i Overlund, men nu satser vi da stærkt på at kunne vinde lidt af det tabte tilbage igen, bebuder en fortrøstningsfuld Kenneth Jul. Sidste åbningsdag i den gamle Fakta bliver søndag 10.juni. Herefter vil kunderne i tre dage være henvist til at handle andre steder, inden Fakta torsdag 14. juni inviterer til forbrugsfest i de nye rammer i Houlkær-centeret. Ud over den nye Fakta-butik på 957 kvadratmeter, er der i den tidligere superbrugs også indrettet et mindre butikslokale på cirka 300 kvadratmeter med indgang dér, hvor Superbrugsens indgangsparti lå. Hvem der evt. kunne tænkes at ville leje sig ind her, var der ved Houlkær Nyt-redaktionens slutning - ingen afklaring på. Ligesom der heller ikke har været muligt at få oplyst, hvem der evt. kunne tænkes at ville rykke ind i de tidligere Fakta-lokaler ud mod Odshøjvej. Butikschef Kenneth Jul glæder sig til inden længe at kunne byde Fakta-kunderne i Houlkær inden for i Danmarks pt. største Fakta-butik. 18

19 AKTUELT I OMRÅDET Hjertesti med personligt udtryk Tinhjerterne langs ruten er designet af elever på Houlkærskolen, når Houlkærs nye hjertesti åbner 7. juni En spontan idé - nedfældet på en lille gul, lap papir bliver torsdag 7. juni til virkelighed, når den nye hjertesti i Houlkær bliver indviet i forbindelse med årets Houlkærløb. Ideen begyndte så småt at tage form i foråret 2011, da Boligselskabet Viborg under arbejdstitlen Houlkær-detektiverne inviterede til workshop på Golf-hotellet. Kvinden bag idéen er Mette Bukhave. Tilflytter fra Århus-kanten og for tiden ansat i skolefritidsordningen på Houlkærskolen som en slags forberedelse til lærerstudierne. Mette Bukhaves idé gik i al sin enkelhed ud på at få kortlagt en hjertesti, der på samme tid kunne få flere i Houlkær til at dyrke motion og være med til at binde området sammen. - Udgangspunktet var, at stien skulle gå fra Houlkærvænget og gennem nogle af Houlkærs villakvarterer og således være med til at understrege bredden og mangfoldigheden i området. - Og så havde jeg da for resten også en idé om, at der undervejs skulle etableres en lille sommerfuglehave, der forhåbentlig kunne fungere som et ekstra lille trækplaster, fortæller Mette Bukhave. Set i bakspejlet synes hun stort set kun, hun har mødt udstrakt velvilje og positive miner, når hun har præsenteret sin idé. Hvad enten det har været hos Initiativgruppen Houlkær, Viborg Kommune eller Hjerteforeningens Viborg-afdeling. Alligevel må hun i dag konstatere, at der er gået godt et år, fra idéen første gang blev sat på papir, og til den nu bliver realiseret. - Og det er da nok noget længere tid, end jeg oprindeligt havde forestillet mig, erkender Mette Bukhave. I praksis bliver den nye hjertesti i Houlkær stort set identisk med den 2,4 kilometers rute, som mange af områdets motionister i forvejen kender fra Houlkær-løbet. Dog med en lille sløjfe ned omkring Nørresø for de mest entusiastiske vandrere på hjertestien. Pælene langs ruten har kommunens landskabsafdeling sponsoreret. Hjerteforeningen har sørget for at trykke et passende antal hjertesti-foldere, som fra 7. juni vil være at finde i Houlkær Hallen. Nedgravningen af pælene har hallens aktivitetsleder, Jacob Flintholm, og en flok unge frivillige fra lokalområdet taget sig af. Og tin-hjerterne på pælene er med stor omhu og akkuratesse blevet fabrikeret i sløjdlokalet på Houlkærskolen under kyndig instruktion af sløjdlærer Flemming Wilkes. - I og med at det er skoleelever, der har fremstillet hjerterne, får hjertestien i Houlkær sit helt eget, personlige udtryk. - Og samtidig kan man så også håbe på, at eleverne vil være bedre til at passe på hjertestien efterfølgende, nævner Mette Bukhave. Sommerfuglehaven ved hjertestien har hun endnu ikke fundet udvej for at få 19

20 AKTUELT I OMRÅDET anlagt, men skitsetegningerne ligger klar til, at også den del af projektet før eller siden kan realiseres. - Jeg forestiller mig bare, at det skal være en lille oase med et par bænke og nogle planter, som i særlig grad tiltrækker sommerfugle, forklarer Mette Bukhave entusiastisk og målrettet. Opmuntret af den personlige tilfredstillelse, som det trods alt har været at se hjertesti-projektet udvikle sig fra løs strøtanke til konkret virkelighed. Mette Bukhave fotograferet ved den kommende hjertesti med en prototype på et af de tinhjerter, som kommer til at pryde pælene langs stien. 20

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Hejnsvig, den 18. marts-12 FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Med 250 spændte og storsmilende gymnaster på gulvet til indmarch og godt 350 forventningsfulde publikummer i Hejnsvig Hallen blev søndagens

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Sunday, June 03, 2012 1:58 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten juni 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for juni 2012

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille Observatørrapport Løbsnavn: Nordkystløbet Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive ved

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere