FRIVILLIG. Juni Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på"

Transkript

1 FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle medlemmer i Beredskabsforbundet Forandringer skal sikre, at vi løser relevante opgaver Af Landschef Per Junker Thiesgaard 2013 har, som Præsidenten var inde på i sin beretning på Landsrådet 2014, været et år med store forandringer. Det vil 2014 også blive. På mine besøg i regioner og kredse har jeg også hørt mange tale om, at der sker for mange forandringer. Det kan jeg sådan set godt forstå. Samtidig må jeg sige - som vi også hørte Beredskabschefen for København, Jakob Vedsted Andersen, sige på Landsrådet: ingen udvikling = afvikling. Vi udtænker og gennemfører forandringerne for forbundets, de frivilliges og vores medlemmers skyld. Det er ikke for Landsledelsens skyld, hvis nogen skulle sidde med den tanke. Vores medlemmer er frivillige i redningsberedskabet fordi de gerne vil være med til at gøre en forskel for beredskabet og for samfundet, og det gør de bedst, hvis de opgaver de løser er efterspurgte og udgør et værdsat supplement til det professionelle redningsberedskabs opgaveløsning. Ellers bliver vi hurtigt irrelevante. Frivillige, der ikke løser opgaver, eller kun løser opgaver, som beredskabet ikke har brug for, er ikke relevante. Vores fornemste opgave bliver derfor hele tiden at tilpasse os de behov, som redningsberedskabet har. Som forbund og som frivillig. En af de væsentligste opgaver vi bliver bedt om at løse i disse år er Den robuste borger - i næste udgave af FRIVILLIG vil vi have tema om befolkningsuddannelsen, Det Nationale Risikobillede og hvordan man i Roskilde har udviklet et værktøj Roskilde Modellen" til at få godt gang i at skabe Robuste Borgere. Vi vil også kunne fortælle mere om den reviderede udgave af uddannelsen og planerne for udrulningen i eftersommeren 2014.! Samtidig er strukturforandringerne i Beredskabet store i de kommende år - de har vel ikke været større. De mange beredskaber, vi kender skal reduceres til max 20. Derfor er forandringerne i Beredskabsforbundet også store. Vi er, trods de udfordringer det naturligt giver, godt på vej og samtidig har vi håb om, at vores vision om at støtte stærkt op om den kommende Nationale Forebyggelsesstrategi med lokalt forankrede forebyggelses-frivillige, vil få opbakning i næste aftale om Redningsberedskabet. Et styrket Beredskabsforbund vil også her kunne bidrage til at gøre en afgørende forskel for en øget tryghed i samfundet. Nøgletallene for vores vision er: 1 million robuste borgere uddannes - mindst én robust borger i hvert hjem - og gerne halvdelen som efterfølgende støttemedlemmer i forbundet, så vi genvinder den folkelige forankring, vi udsprang af for 80 år siden. Mindst 76 lokale beredskabsforbund - på en eller anden måde samtidig med 20 store kredse, som vi forventer de nye fælleskommunale beredskaber vil ønske forbundet organiseret i. Mindst 5 regionale samlingspunkter. Mindst frivillige i redningsberedskab og beredskabsforbund med særligt fokus på forebyggelse og støttelinie-opgaver. Vi ser frem til de kommende forhandlinger om den økonomiske ramme, og håber der vil være politisk vilje til at sikre gennemførelsen af denne vision. Når Hjælp er en æressag. Vi ses til Landsstævnet- jeg ser frem til gensyn! Per Junker Thiesgaard Landschef

3 Besøg Barak H1 i Frøslevlejren Beredskabsforbundets Informations- og udstillingsbarak en vandring gennem Redningsberedskabets historie Udstillingen viser Redningsberedskabets indsats og arbejde (CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-Forbund, DKB (Danske Kvinders Beredskab) og det nuværende Redningsberedskab mv.) opdelt i perioden før 1929 og derefter i 10-års perioder frem til i dag: Udstillingen indeholder oplysninger og illustrationer samt materiel fra alle perioder for at vise beredskabets arbejde og udvikling i Danmark samt det arbejde beredskabet samtidig har deltaget i uden for Danmark. Informationerne understøttes med illustrationer af samtidige begivenheder i samfundet såvel nationalt som internationalt. Endvidere vises temaerne: Tyske flygtninge i Danmark samt Danske Kvinders Beredskabs historie. Åbent hver dag kl i perioden 1. april oktober. - Fri entre. Overnatning i H1 Barak Hl rummer foruden udstillingen også en kursusafdeling med 24 gode senge fordelt på 4 værelser, gode køk- ken- og bade faciliteter og et møde-/ selskabslokale til 40 personer. Her er der mulighed for personer med tilknytning til Redningsberedskabet samt H1(fx medlemmer af støtteforeningen BF-Barakkens Venner ) at leje i kortere eller længere tid til en pris af kr. 75,00 pr. seng pr. nat og kr. 300,00 for mødelokalet pr. døgn ekskl. forbrug af el, der afregnes efter forbrug. En enkelt overnatning afregnes dog med kr. 100,- inkl. el. Henvendelse: Ludvig Hollænder, tlf e-post: Bliv Støttemedlem i BF-Barakkens Venner Kontakt H1 for mere information.! Kaffe, te og is kan købes hos kustoderne. Barak H1 - kustoderne, tlf.: (1. april oktober)

4 Beredskabsforbundet markerede 80 års dag ved stifterens gravsted Af: Jeanette Dea Nørregaard Foto: Søren Benthin Søndag d. 8. juni kl var det præcis 80 år siden, at Beredskabsforbundet blev stiftet som Dansk Luftværnsforening af en komité med Hofjægermester Torben Alexander Foss i spidsen. Dette historiske øjeblik blev markeret med en kransenedlæggelse ved hans gravsted på Them Kirkegård. I forbindelse med højtideligholdelsen deltog blandt andre repræsentanter for Beredskabsforbundets præsidie og regionsledelse i Midtjylland, samt initiativtager og stifter Torben Alexander Foss`s familie ved Kammerherre Lennart von Lowzow, frue Birgitte og deres søn, svigerdatter og tre børnebørn. Omkring 20 personer var samlet ved gravstedet fra , hvor der blev holdt tale og lagt en krans - smukt akkompagneret af 1. trompetisten fra Beredskabsforbundets Musikkorps, der spillede "Last Post." For 80 år siden var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. Torben Alexander Foss udtalte den 8. juni 1934 kl : Mine Damer og Herrer! Komitéen til Forberedelse af Dansk Luftværnsforening har endt sit arbejde. Paa Komitéens vegne erklærer jeg hermed Dansk Luftværnsforening for dannet med en foreløbig Hovedbestyrelse. Jeg beder Dem give Foreningen og dens Hovedbestyrelse Deres Tilslutning ved at rejse Dem, idet jeg udtaler det Haab, at denne forening, hvis Ulykken skulde ske, og dens Arbejde en Dag bliver dødelig Alvor, da maa vise sig i Stand til at løse den Opgave, der er dens Maal: At bidrage til beskyttelse af Danmarks Befolkning imod Angreb fra Luften. Disse ord blev gengivet af Beredskabsforbundets præsident Tom Behnke (MF), da han holdt tale ved højtideligholdelsen: Således startede det hele for 80 år siden, og meget er sket siden. Tiderne skifter, og opgaverne skifter, men et er det samme i dag som for 80 år siden. Det hele beror på frivillige, som ofrer deres fritid til at dygtiggøre sig og forberede sig til de opgaver, der kan komme. Og når opgaverne kommer, så er de frivillige klar til at gøre en forskel for at beskytte befolkningen. Den gang for 80 år siden var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser, eller regnen vælter ned, eller andre katastrofer pludseligt rammer os voldsomt.

5 De frivillige uddanner sig, træner og øver, og kan også deltage i opgaver uden for Danmarks grænser, som vi senest så det, da frivillige drog til Bosnien for at hjælpe med at pumpe vand væk fra oversvømmede områder, og rense vand til befolkningen. Den nye opgave for Beredskabsforbundet er, at vi skal uddanne befolkningen til at være robuste borgere, der ved, hvordan de skal sikre deres hjem bedre mod ulykker og katastrofer. Og som ved, hvad der skal gøres, når ulykken alligevel rammer. Målet er, at der i fremtiden skal være mindst en robust borger i alle hjem i Danmark. Det er nye tider, men det at være frivillig er i dag det samme som for 80 år siden, og det vil det også være i fremtiden.

6 Familiedag for frivillige En dag med faglige og sociale oplevelser Tekst og foto : Torben Jensen, Konsulent Region Syddanmark Ild, kampfly og politiets brandefterforskere var en del af arrangementet på Flyvestation Skrydstrup, da Region Syddanmark og Region Midtjylland inviterede alle frivillige fra Beredskabsforbundet til Familiedagen Frivillige og deres familiemedlemmer stod klar ved porten, da klokken nærmerede sig kl. 09:00 den 31. maj De var alle mødt op, for at få del i den oplevelse som de to regioner, i samarbejde med blandt andre Politiet, Forsvaret, MediDyne og Cocio havde planlagt. En dag med faglige og sociale oplevelser. Bevogtningstjenesten på Flyvestationen, eller Figther Wing Skrydstrup som den hedder i daglig tale, var på mærkerne, da de lukkede ca. 300 civilister ind på det store militære område. Deres vagthunde blev dog i bilerne, og der var ikke behov for hverken håndjern, peberspray eller deres skarpladte pistoler, som de bar i bæltet. Deres opgave var at sørge for gæsternes sikkerhed. Det militære område kan nemlig være farligt for udefrakommende, og den største frygt var naturligvis, at et barn skulle forsvinde og senere dukke op på landingsbanen. Helt som forventet foregik hele dagen uden problemer, og Flyvestationen har efterfølgende sendt ros af sted til gæsterne, for deres professionelle måde at efterleve de henvisninger og regler der blev kommunikeret ud. Ved ankomst til foredragssalen, hvor alle gæsterne startede dagen, bød regional konsulent fra Syddanmark Torben Jensen velkommen. Torben har været den primære planlægger af dagen, i tæt samarbejde med den Regionale konsulent fra Midtjylland, Henning Skallebæk. Lars Andersen, seniorsergent og uddannelsesleder fra Flyvestationens Brand & Redning bød også velkommen og fortalte kort om dagen, og de sikkerhedshensyn, der skulle tages. Programmet startede med, at Politiets brandefterforskere fra Haderslev, gav et godt foredrag om, hvordan brand og redningsfolk skal hjælpe med at sikre spor i forbindelse med brand og ulykker. Der blev vist billeder og snakket om, hvordan en ipad eller en mobiloplader kan være skyld i at brande opstår. Samtidig blev der opfordret til, at man som brandmand ikke bare skal smide alt indbo ud af vinduet for at efterslukke det, men i det omfang, det er muligt lade tingene stå, hvor det står, så det er nemmere for Politiet at danne sig et overblik over brandstedet, og dermed lettere kunne finde brandårsagen.

7

8 Familiemedlemmer og børn, som ikke havde gavn af politiets foredrag, blev eskorteret til en stor sportplads, hvor en hoppeborg var opsat til de mindste, hvor de kunne bruge lidt krudt. Hans Christian Kjær og Jan Andersen (Fnug) fra de frivillige i Kolding havde brandslukkere, brandtæpper og gryder med, og havde stillet op til brandslukningsøvelser for børn og voksne. Der var mange forbi, og prøve kræfter med pulverslukkeren og grydelåget. Tiden gik stærkt og inden vi så os om var solen midt på himlen, og det var tid til at få stillet sulten. I et samarbejde med MediDyne var der sponsoreret store lækre slagterpølser og pølsebrød, som blev tilberedt på grillen. Der skal lyde en stor tak til MediDyne for deres støtte til familiedagen. Cocio fabrikken i Esbjerg syntes også, at familiedagen var en super god ide, og de havde sendt masser af chokolademælk af sted, så grilpølserne kunne blive skyllet ned med en Cocio. Tak til Cocio for deres sponsorat. Kl. 13:00 skulle der ses på F-16 kampfly, og på værkstedet for kampflyene kunne gæsterne gå rundt, og komme helt tæt på de aggressive kampfly. I anledning af familiedagen var der lavet en udstilling med de bomber som flyene kunne medbringe. Der blev taget mange billeder, og rigtig mange selfies med en F-16 i baggrunden. Brandstationens store Eagle 6x6 crashtender var også kørt i stilling, og mange børn var lige inde og sidde i den store bil, mens forældrene gik nysgerrigt omkring og kiggede på udstyret som den kæmpe brandbil medbringer. Både ved flyene, bomberne, brandbilen var der en specialist som kunne fortælle detaljeret om tingene og svare på de mange spørgsmål som gæsterne havde. Efter en halv anden times tid var det tid til at se noget ildebrand. Øvelsespladsen ved siden af brandstationen var centrum for en opvisning, hvor man pumpede ca liter flybrandstof ud. Resultatet var trods en god vind ca. 20 meter høje flammer, og alle fik en lektion i strålevarme. Folk stod og beundrede hele den kemiske proces, som foregik for øjnene af dem, og jeg tror, at mange af børnene og familiemedlemmerne aldrig har set en brand være så voldsom, og udvikle så meget røg. Fornøjelsen var relativ kort, for pludselig kunne vi høre udrykning og ind kommer to store crashtender blæsende med horn og blink. I løbet af et øjeblik fik de kontrol over branden med hjælp fra deres effektive vandkanoner. Røgen forsvandt fra øvelsespladsen og de to store brandbiler forsvandt lige så hurtigt som de var kommet. I det fjerne kunne man nu høre en svag buldren. Lyden kommer tættere og hen over trætoppen kommer EH-101 Merlin susende hen over hovederne på gæsterne. Redningshelikopteren fløj lavt og hurtigt, og alle kunne få et detaljeret blik på den store fugl. Vi fik fornøjelsen af en 3-4 overflyvninger, hvorefter den forsvandt i det fjerne, på vej mod en redningsøvelse et andet sted i landet. Efter en meget lille gåtur var alle gæsterne samlet ved brandstationen. Her kunne børnene lege lidt i røg og brandmandsklubben på Flyvestationen solgte t-shirts og kasketter til dem, der ville have et minde om dagen.

9 Afslutningen på dagen foregik på græsplænen ved foredragssalen, hvor solen bagte ganske fint. De frivillige fra Aabenraa havde bagt kage, og der var lavet ca. 100 liter saftevand til de mange gæster. Der skal lyde en meget stor tak til alle involverede. Det var en rigtig god dag, med højt humør og mange oplevelser. Der skal naturligvis lyde en ekstraordinær tak til flyvestationens ansatte som udviste et meget højt serviceniveau overfor alle. Tusind tak.

10 Region Hovedstaden til Folkemøde på Bornholm Af: Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Informationsassistent BF Region Hovedstaden Ankomst til den skønne ø i pragtfuldt vejr, der strålede som var det bestilt til det. Det benhårde arbejde med at få standen op at stå var allerede lavet af den supergruppe, der var taget over før resten af Region Hovedstadens folk. Så er det jo ingen sag at komme over og være med. Den første dag stod jo i jubilæets tegn, da Beredskabsforbundet jo er blevet en ældre dame på 80. Musikkorpset spillede og glade toner fyldte området. Derefter kom der gang i den første event på standen, hvor Rasmus Dahlberg bl.a. fortalte om Halifax katastrofen og flot fik det flettet sammen med begrebet at være en robust borger, der gerne griber til den hjælpende hånd, når katastrofen rammer. Hans opfordring til os alle var: Hvordan udnytter vi de ressourcer befolkningen har til fælles bedste? Til receptionen, hvor der kom gæster fra nær og fjern og mange gode samarbejdsparter, blev der ønsket tillykke, råbt nifoldigt leve, givet gaver, spist god, økologisk bornholmsk mad og åbnet for befolkningen så mange var med til at fejre den store dag Præsident Tom Behnke holdt en flot tale og udråbte det nifoldige leve for beredskabet. Derefter var landschef Per Junker Thiesgaard på podiet. Hjemmeværnets chef Finn Winkler ønskede lykke på dagen og de næste 80 år og var lidt misundelig over at HJV ikke var helt så gammelt. Samtidig spurgte han ind til, hvad man dog giver en kvinde der fylder rundt? Det blev til en flot våbenskjold med logo og dato på. Den svenske præsident for deres beredskab havde en beredskabsblå vase og solcellegave med - som kunne drive næsten hvad som helst - og overrakte den til Præsidenten. I standen var der gennem dagen blevet lavet badges til børnene med tlf. nr. på far eller mor, hvis de skulle blive væk, uddelt rygsække, brandhjelme til de små og guf. Der kom godt gang i vores nye materiale med find fem fejl til de større børn og til forældre og alle andre var der tip 8 rigtige. Den nye folder kom ligeledes ud i mange hænder. Vi havde alle grene af beredskab præsenteret, da vi på standen lavede en Hans Engel, hvor Gerda og Ida (bornholmske statister) var kørt ind i en betonsten. Vi blev guidet flot igennem hele seancen af Søren Benthin, der fortalte trin for trin, hvordan en ulykke afhjælpes og hvorfor det en gang imellem kan føles som lang tid, når det sker i virkeligheden. En glad lille pige fik lov at holde droppet til Gerda og udtalte stolt: jeg har hjulpet damen. Helt sikkert, at hun en dag bliver medlem af beredskabet. Vi fik et par dråber regn den ene eftermiddag, men det gjorde jo kun den gode gerning, at vi fik delt små 1600 regnslag ud med logoet: Er du en robust borger.

11 Rygsække blev der ligeledes delt flittigt ud af, med et eksemplar af jubilæumsudgaven af Beredskabs-bladet til rigtig mange mennesker, deriblandt min egen hjembys borgmester. Jo man løber ind i mange på et folkemøde. Vi har talt med flere hundrede, der viste interesse i at få et kursus lige fra hele hold hos Roskilde politi, til flere afdelinger af ungdommens røde kors. Jeg tror sågar, at kreds Bornholm har fået overtegnet deres balkort til de næste par kurser. Alt i alt en fantastisk start på vores nye materiale og vores nye valgsprog og godt på vej til at få uddannet én robust borger i alle hjem i Danmark. Når hjælp er en æressag.

12 Velbesøgt 80 års jubilæumsreception Af: Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og kommunikationsmedarbejder Foto: Christian Hansen/Jeanette Dea Nørregaard Solskinsøen levede fint op til sit navn, da Beredskabsforbundet torsdag d. 12 juni afholdt reception på Bornholm. Den 8. juni 2014 var det præcis 80 år siden, at forbundet blev stiftet som Dansk Luftværnsforening og det blev blandt andet markeret under Folkemødet på Bornholm. Omkring 250 personer var i løbet af torsdag eftermiddag forbi BERESKABETS TELT på Kæmpestranden i Allinge, hvor programmet bød på solskin, musik, taler, lykønskninger og ikke mindst lækre bornholmske pindemads-specialiteter som Bornholms Brandvæsens Forplejningstjeneste havde sørget for. Eftermiddagen begyndte i selskab med 16 musikere fra Beredskabsforbundets Musikkorps, som havde valgt et traditionelt march repertoire med en blanding af gode velkendte klassikere som Rock Around The Clock og Hello Dolly. Bagefter overtog katastrofeeksperten Rasmus Dahlberg scenen med foredraget Behjælpsomhed - blå blink og næstekærlighed. Rasmus Dahlberg er ph.d.-stipendiat i Beredskabsstyrelsen og ved Københavns Universitet og mindede blandt andet om, at selvom vi i Danmark har et både stærkt og godt beredskab, som hurtigt og effektivt træder til, når uheldet er ude, så er der også samtidig behov for, at vi som borgere hjælper hinanden: - Fremtidens beredskab indtænker i højere grad borgerne som en ressource med udgangspunkt i, at vi faktisk gerne vil og godt kan hjælpe hinanden, når behovet opstår. "Behjælpsomhed" befinder sig i gråzonen mellem "beredskab" og "hjælpsomhed" - det er, når vi udviser den samme adfærd over for medborgere i nød som over for familie og nære venner. Behjælpsomhed bidrager til samfundets modstandskraft. God stemning ved receptionen Selve receptionen gik i gang kl , hvor fanen blev ført ind, mens uniformeret personel indtog retstilling. Derefter var forbundets nytiltrådte præsident Tom Behnke (MF) klar med sin tale, hvor han fortalte, at mindst tre personer gjorde deres indflydelse gældende og sørgede for at stifte det, vi i dag kender som Beredskabsforbundet: - Det var bl.a. professor S.P.L. Sørensen og fodboldspiller og officer Svend Aage Andersen, som i øvrigt blev foreningens første sekretær. Men hovedmanden bag stiftelsen var Hofjægermester Torben Foss, sagde Tom Behnke, der også sagde, at selvom truslen er en anden end for 80 år siden, så har samfundet stadig brug for frivillige til at varetage mange forskellige opgaver:

13

14

15 - I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser eller regnen vælter ned eller andre katastrofer pludseligt rammer os voldsomt. De frivillige uddanner sig, træner og øver og kan også deltage i opgaver uden for Danmarks grænser. Og når opgaverne kommer, så er de frivillige klar til at gøre en forskel for at beskytte og hjælpe befolkningen og det kan vi være stolte af. Efter et nifoldigt leve tog Landschef Per Junker Thiesgaard over og lagde bl.a. vægt på, at Beredskabsforbundets sag er lige så aktuel, som den var, da forbundet blev stiftet for 80 år: - Det er ude i det lokal-forankrede frivillige arbejde, at forskellen gøres, når det gælder. Og uden forbundets ca. 225 frivillige ledere og de mange frivillige, de har med sig derhjemme, ville vi ikke kunne gøre den store forskel. Vi har ikke en krig at læne os op ad heldigvis, så vi skal ikke ønske os tilbage til tiden med en halv million medlemmer, af den grund. Men vi skal som Beredskabsforbund gøre os stor umage med at udbygge forankringen i samfundet, sagde Landchefen. Beredskabsforbundet skal styrke relationerne I sin tale kom han også ind på forbundets nye kommunikationsstrategi, som skal skabe mere synlighed - fx i forbindelse med indsatsen omkring Robuste Borgere: I løbet af receptionen benyttede flere af forbundets samarbejdspartnere lejligheden til at komme med lykønskninger fra talerstolen. Bl.a. Henning Thiesen, direktør i Beredskabsstyrelsen, Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, kommitteret i Hjemmeværnet og tidligere præsident i Beredskabsforbundet, samt Sven Lindgren, formand for det svenske Civilförsvarsförbundet. Udover at takke for det gode samarbejde, blev der i talerne også lagt vægt på, at frivillige er en vigtig ressource for samfundet, som man fortsat skal arbejde for at bevare og skabe gode forhold for. De mange fremmødte ved receptionen var bl.a samarbejdspartnere, politikere, venner af huset, besøgende ved Folkemødet, frivillige fra Region Hovedstaden og repræsentanter fra forbundets Præsidie, Landsledelse, samt Landssekretariat. Mere folkemøde i kommende BEREDSKAB I den udgave af magasinet BEREDSKAB, der udkommer i løbet af september kan du læse meget mere Beredskabsforbundets deltagelse i Folkemødet på Bornholm. - Vi har taget et motto til os Stærke relationer giver stærke resultater det gælder også mellem Beredskabsforbundet og den almindelige borger.

16

17 Frivillige deltog i dag i Herning Tekst og foto : Henning Skallebæk, konsulent Region Midtjylland Over 1000 forventningsfulde børn og voksne var tirsdag d. 3 juni samlet på Landsskuepladsen ved MCH Messecenter Herning. Anledningen var dagen i Herning Kommune som SSP for 6. gang havde inviteret til i samarbejde med Brand & Redning Herning, Falck, Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Røde Kors og Politiet. Alle førskolebørn i alderen 5-6 år i Herning Kommune var derfor klar til at kaste sig ud i dagens aktiviteter i tidsrummet fra kl 9:30 12:30. Fra Brand & Redning Herning deltog både frivillige, heltids- og deltidsansatte i afviklingen af dagen. Arrangementet startede med leg og læring af Falckmaskotten Sofus, så alle børnene fik demonstreret hvornår og hvordan man ringer 1-1-2, når man har brug for hjælp fra ambulance, brandvæsen og politi. Det var en fantastisk oplevelse at se Sofus i aktion over for børnene og alle fik et flot diplom med hjem til børneværelset. Herefter var der lavet handlebaner i massevis og man kunne se, at børnene virkelig havde det sjovt. De kunne prøve at sprøjte med vand på opstillede baner, få en karruseltur i en båre, klappe en politihund, få en tur i brandbusserne med udrykning rundt på landsskuepladsen, få en halskrave på ved ambulancerne og meget mere. Der var helt sikkert, at en masse drenge og piger nu ville hjem og spise noget mere havregryn, så de kan blive brand-, ambulance eller politimand engang, når de bliver store.

18 Sidste skoledag i Næstved Tekst og foto: Mette Højgård, konsulent Region Sjælland Mens 1000 unge 9. klasseelever fra Næstved kommune festede igennem på Dyrskuepladsen i byen - med musik og højt humør - ronderede frivillige fra Næstved Brand & Redning på pladsen. Det er 10. år i træk frivillige påtager sig denne opgave, som i år betød ca. 25 behandlinger af elever lige fra sand i øjnene til behandlinger af sår. Frivillig Leon Moegreen Christensen fortæller: Det lignede meget de andre år. Generelt en god dag og sjovt at have med de unge mennesker at gøre. De frivillige startede på Dyrskuepladsen kl. 10 med opsætning af telte mv, og pladsen blev åbnet for de unge mennesker kl. 12, hvorefter festen varede til kl

19 Frivillige løste forplejningsopgave i Hjallerup Af Henrik Stage, Konsulent Region Nordjylland Lørdag den 31. maj var frivillige fra Region Nordjylland på en forplejningsopgave ved Hjallerup Maskinforretning. 10 frivillige fra regionen var på opgaven, og det var nogle travle, men gode timer. Arrangementet var i anledning af Hjallerup Maskinforretnings store sommerudsalg, hvor der med rigtig gode tilbud udi landbrugs- og havebrugsredskaber, og det gode vejr og de mange gode tilbud lokkede mange kunder til. Regionens frivillige producerede frikadeller af 70 kg fars, så der var rigeligt med smagsprøver til alle. Samtidig gik Regionsleder Kurt Pedersen, og viceregionsleder Hardy Wounlund og reklamerede for vores forebyggelseskurser, og der blev vist en del interesse det bliver spændende at se, om vi fik "solgt" nogle kurser, men ingen tvivl om, at Region Nordjylland vil følge op på de kontakter, der blev skabt på udstillingen. Men alt i alt gik hele dagen rigtig godt - alt gik som det skulle, og sommeren blev for alvor skudt i gang med god hjælp fra Region Nordjylland.

20 Frivillige stod for forplejningen til strandrensningsdag Tekst og foto: Henning Skallebæk, konsulent Region Midtjylland. børnene efter deres flotte frivillige arbejde på stranden får noget at spise til frokost. I Lemvig kommune har de hvert år en strandrensningsdag langs vestkysten inden turistsæsonen for alvor starter, så strandene ser rene og indbydende ud for gæsterne. Kredsleder Leif Jensen fra Lemvig Kredsen havde derfor sørget for en god og sammentømret forplejningsgruppe, som stod for menuen: varme røde pølser med brød og en sodavand til alle. Traditionen er over 30 år gammel og i år var der tilmeldt over 900 elever og lærere fra otte folkeskoler, fire friskoler og to lokale spejderorganisationer til strandrensningsdagen, som fandt sted på grundlovsdagen den 5. juni. Kommunen havde delt stranden op i zoner, så hver skole/spejdergruppe havde hver deres område, som de gik igennem og ryddede for affald. Men uden mad og drikke dur helten som bekendt ikke. Lemvig Redningsberedskab har alle år sørget for, at Dagen i forvejen havde et par frivillige stået for al indkøb og sortering af varerne og på selve dagen mødte to frivillige op kl om morgenen for at tænde op i feltkomfuret. Alt arbejdet med tilberedningen foregik hjemme på Lemvig Redningsberedskabs lokalitet for det frivillige beredskab som deles med Rednings-Ringen. Senere mødte resten af de i alt 10 frivillige, der deltog i forplejningsopgaven. Ved 11-tiden, da alle pølser var varmet op og varerne pakket, var der afgang til udleveringsstederne som der er otte af langs stranden.

21 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede Beredskabsforbundet holdt Temadag og Landsråd i weekenden juni 2014, traditionen tro på hotel Nyborg Strand. Temadagen havde to højdepunkter, nemlig uddelingen af Beredskabsforbundets Hæderstegn og særdeles spændende tema-foredrag om Det Nationale Risikobilliede, som baggrund for Beredskabsforbundets indsats med den Robuste Borger Vi vil i juli-udgaven af FRIVILLIG berette fra indlæggene om den Robust Borger - da juli-udgaven netop har dette som tema. I denne udgave bringer vi derfor et par stemnings-billeder og koncentrerer ordene om Hæderstegns-modtagerne. Foto: Johnny Wichmann

22 Beredskabsforbundets Hæderstegn 2014 Foto: Johnny Wichmann På Beredskabsforbundets Landsrådsmøde lørdag d. 21. juni blev der uddelt i alt 21 hæderstegn. Nedenfor kan du i tilfældig rækkefølge læse alle hæderstegnstalerne med baggrunden for tildelingerne. Provst ved Holmens Kirke, Ejgil Bank Olesen Som provst for Holmens Kirke og Søværnet har du altid udvist en ganske særlig interesse for de frivillige og redningsberedskabet som helhed. Det har ført til, at Holmens Kirke nu opfattes som et samlingspunkt for redningsberedskabet og de frivillige ved særlige lejligheder. Du har åbnet dørene til Holmens Kirke, når der har været behov for at fejre, markere eller højtideligholde hændelser. Som tilbageværende eksempler kan nævnes Region Hovedstadens årlige nytårsgudstjeneste og uddelingen af Den Danske Redningsberedskabspris ved Mindehøjtideligheden for faldne brandfolk. I forhold til synliggørelse og kendskab til redningsberedskabet og de frivillige yder du en sjælden stor indsats set i relation til, at det for dig er ganske uegennyttigt. Samtidig viser du dit store engagement for de frivillige ved årligt at deltage i Beredskabsforbundets Landsrådsmøde. Sektionsleder ved Beredskabscenter Nordjylland, Karsten Thurøe Du startede i Civilforsvarsstyrelsen tilbage i 1985, hvor du aftjente din værnepligt ved Sydjyske CF-kolonne og efterfølgende blev uddannet til delingsfører. I 1993 blev du ansat som korpsmester i Beredskabsstyrelsen Nordjylland, hvor du i 2009 blev udnævnt til sektionsleder og siden 2008 har fungeret som frivilligkoordinator. Du er det samlende punkt for Beredskabsstyrelsen Nordjyllands frivillige og har frem til i dag skabt de meget gode og særdeles positive resultater inden for frivilligområdet og det er takket være dit arbejde, at Beredskabsstyrelsen Nordjylland i dag råder over en

23 engageret og motiveret frivilligstyrke på ca. 40 mand, der alle er ajourførte med relevant uddannelse, og som gerne stiller op, når der er behov for det. Med din entusiasme og gode sociale kompetencer har du bidraget til at styrke interne relationer i frivilligenheden. Og du har i samarbejde med de frivillige, med stor succes, arrangeret orienteringsrejser for frivillige, hvor målet har været af såvel faglig som social karakter. Beredskabschef i Albertslund Kommune, Peter Seloy Kredsen i Albertslund er oprettet inden for de seneste fem år, fordi du indså vigtigheden af at have et frivilligt korps som supplement til det daglige beredskab. Underdirektør i Beredskabsstyrelsen, Anders Nørregaard Gennem din mangeårige karriere, først som kontorchef i Indenrigsministeriet og siden år 2000 som underdirektør i Beredskabsstyrelsen, har du formået at skabe langvarige og gode relationer til Beredskabsforbundet og dets landsledelse. Din indsats fremhæves særligt på to områder: For det første inden for uddannelse af frivillige og arbejdet med at udvikle koncepter til brug for befolkningsuddannelse, hvor du med dit ledelsesmæssige fokus har været med til at understøtte Beredskabsstyrelsens arbejde med udvikling og styrelse af frivillige området. For det andet har du også arbejdet for en øget involvering af de frivillige i det forebyggelsesarbejde, som er så afgørende for den enkeltes sikkerhed og samfundets robusthed. Uden den frivillige indsats ville det ikke være muligt at gennemføre de mange forebyggende aktiviteter som Beredskabsstyrelsen løbende sætter i gang, hvor frivillige bidrager til, at borgerne i deres lokalmiljøer føler sig sikre og ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en uventet situation. Du sørger for at frivilliggruppen tilgodeses med de nødvendige uddannelser og materiel og de frivillige indgår i styrken med forskellige opgaver såsom stabsfunktioner, det forebyggende arbejde, forebyggelseskurser samt indkvartering. Ligeledes har du gennem en årrække deltaget som underviser på Beredskabsforbundets lederuddannelse, hvor du har undervist forbundets ledere i arbejdet i Beredskabskommissionen. Dette modul har du konstant videreudviklet i samarbejde med kursuslederen og på denne måde givet kursusdeltagerne et realistisk billede af deres rolle i Beredskabskommissionen. Samtidig viser du dit store engagement for de frivillige ved altid at deltage ved forbundets store arrangementer såsom Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke og ved landsrådsmødet. Beredskabschef i Næstved Brand & Redning, Flemming Nygaard-Jørgensen Du er uddannet inden for Beredskabsstyrelsen, hvor du sluttede som assistent af 1. grad. I 1988 blev du ansat i Næstved Kommune som brandinspektør og stedfortræder for beredskabschefen, og stillingen indebar, blandt andet, at du stod for uddannelsen og kontakten til Næstved kredsens frivillige. I 2007 blev du udnævnt til beredskabschef, og du har en stor del af æren for, at antallet af frivillige er steget til 97 i løbet af de sidste år. Du har altid haft en tæt kontakt til de frivillige og sørget for, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale med kommunen, der giver de frivillige gode arbejdsforhold i

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk!

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk! FRIVILLIG MAJ 2014 Katastrofeberedskab: 24 Frivillige deltager i Beredskabsstyrelsens opgave i Bosnien Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Juli. Landsrådsmødet blev traditionen tro holdt på Nyborg Strand. Forsvarsministeren deltog sammen med flere folketingsmedlemmer.

FRIVILLIG 2012. Juli. Landsrådsmødet blev traditionen tro holdt på Nyborg Strand. Forsvarsministeren deltog sammen med flere folketingsmedlemmer. FRIVILLIG 2012 Juli VÆR PARAT TIL SKYBRUD Juni bragte 40% mere nedbør end normalt. Det ekstreme vejr er kommet for at blive - forebyggelse er vigtigt. DET NORSKE STORTING PÅ BESØG Fem medlemmer af det

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011 Beredskabets Venner Nummer 69 November 2011 Side 2 Beredskabets Venner Bladet Beredskabets Venner udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere