FRIVILLIG. Juni Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på"

Transkript

1 FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle medlemmer i Beredskabsforbundet Forandringer skal sikre, at vi løser relevante opgaver Af Landschef Per Junker Thiesgaard 2013 har, som Præsidenten var inde på i sin beretning på Landsrådet 2014, været et år med store forandringer. Det vil 2014 også blive. På mine besøg i regioner og kredse har jeg også hørt mange tale om, at der sker for mange forandringer. Det kan jeg sådan set godt forstå. Samtidig må jeg sige - som vi også hørte Beredskabschefen for København, Jakob Vedsted Andersen, sige på Landsrådet: ingen udvikling = afvikling. Vi udtænker og gennemfører forandringerne for forbundets, de frivilliges og vores medlemmers skyld. Det er ikke for Landsledelsens skyld, hvis nogen skulle sidde med den tanke. Vores medlemmer er frivillige i redningsberedskabet fordi de gerne vil være med til at gøre en forskel for beredskabet og for samfundet, og det gør de bedst, hvis de opgaver de løser er efterspurgte og udgør et værdsat supplement til det professionelle redningsberedskabs opgaveløsning. Ellers bliver vi hurtigt irrelevante. Frivillige, der ikke løser opgaver, eller kun løser opgaver, som beredskabet ikke har brug for, er ikke relevante. Vores fornemste opgave bliver derfor hele tiden at tilpasse os de behov, som redningsberedskabet har. Som forbund og som frivillig. En af de væsentligste opgaver vi bliver bedt om at løse i disse år er Den robuste borger - i næste udgave af FRIVILLIG vil vi have tema om befolkningsuddannelsen, Det Nationale Risikobillede og hvordan man i Roskilde har udviklet et værktøj Roskilde Modellen" til at få godt gang i at skabe Robuste Borgere. Vi vil også kunne fortælle mere om den reviderede udgave af uddannelsen og planerne for udrulningen i eftersommeren 2014.! Samtidig er strukturforandringerne i Beredskabet store i de kommende år - de har vel ikke været større. De mange beredskaber, vi kender skal reduceres til max 20. Derfor er forandringerne i Beredskabsforbundet også store. Vi er, trods de udfordringer det naturligt giver, godt på vej og samtidig har vi håb om, at vores vision om at støtte stærkt op om den kommende Nationale Forebyggelsesstrategi med lokalt forankrede forebyggelses-frivillige, vil få opbakning i næste aftale om Redningsberedskabet. Et styrket Beredskabsforbund vil også her kunne bidrage til at gøre en afgørende forskel for en øget tryghed i samfundet. Nøgletallene for vores vision er: 1 million robuste borgere uddannes - mindst én robust borger i hvert hjem - og gerne halvdelen som efterfølgende støttemedlemmer i forbundet, så vi genvinder den folkelige forankring, vi udsprang af for 80 år siden. Mindst 76 lokale beredskabsforbund - på en eller anden måde samtidig med 20 store kredse, som vi forventer de nye fælleskommunale beredskaber vil ønske forbundet organiseret i. Mindst 5 regionale samlingspunkter. Mindst frivillige i redningsberedskab og beredskabsforbund med særligt fokus på forebyggelse og støttelinie-opgaver. Vi ser frem til de kommende forhandlinger om den økonomiske ramme, og håber der vil være politisk vilje til at sikre gennemførelsen af denne vision. Når Hjælp er en æressag. Vi ses til Landsstævnet- jeg ser frem til gensyn! Per Junker Thiesgaard Landschef

3 Besøg Barak H1 i Frøslevlejren Beredskabsforbundets Informations- og udstillingsbarak en vandring gennem Redningsberedskabets historie Udstillingen viser Redningsberedskabets indsats og arbejde (CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-Forbund, DKB (Danske Kvinders Beredskab) og det nuværende Redningsberedskab mv.) opdelt i perioden før 1929 og derefter i 10-års perioder frem til i dag: Udstillingen indeholder oplysninger og illustrationer samt materiel fra alle perioder for at vise beredskabets arbejde og udvikling i Danmark samt det arbejde beredskabet samtidig har deltaget i uden for Danmark. Informationerne understøttes med illustrationer af samtidige begivenheder i samfundet såvel nationalt som internationalt. Endvidere vises temaerne: Tyske flygtninge i Danmark samt Danske Kvinders Beredskabs historie. Åbent hver dag kl i perioden 1. april oktober. - Fri entre. Overnatning i H1 Barak Hl rummer foruden udstillingen også en kursusafdeling med 24 gode senge fordelt på 4 værelser, gode køk- ken- og bade faciliteter og et møde-/ selskabslokale til 40 personer. Her er der mulighed for personer med tilknytning til Redningsberedskabet samt H1(fx medlemmer af støtteforeningen BF-Barakkens Venner ) at leje i kortere eller længere tid til en pris af kr. 75,00 pr. seng pr. nat og kr. 300,00 for mødelokalet pr. døgn ekskl. forbrug af el, der afregnes efter forbrug. En enkelt overnatning afregnes dog med kr. 100,- inkl. el. Henvendelse: Ludvig Hollænder, tlf e-post: Bliv Støttemedlem i BF-Barakkens Venner Kontakt H1 for mere information.! Kaffe, te og is kan købes hos kustoderne. Barak H1 - kustoderne, tlf.: (1. april oktober)

4 Beredskabsforbundet markerede 80 års dag ved stifterens gravsted Af: Jeanette Dea Nørregaard Foto: Søren Benthin Søndag d. 8. juni kl var det præcis 80 år siden, at Beredskabsforbundet blev stiftet som Dansk Luftværnsforening af en komité med Hofjægermester Torben Alexander Foss i spidsen. Dette historiske øjeblik blev markeret med en kransenedlæggelse ved hans gravsted på Them Kirkegård. I forbindelse med højtideligholdelsen deltog blandt andre repræsentanter for Beredskabsforbundets præsidie og regionsledelse i Midtjylland, samt initiativtager og stifter Torben Alexander Foss`s familie ved Kammerherre Lennart von Lowzow, frue Birgitte og deres søn, svigerdatter og tre børnebørn. Omkring 20 personer var samlet ved gravstedet fra , hvor der blev holdt tale og lagt en krans - smukt akkompagneret af 1. trompetisten fra Beredskabsforbundets Musikkorps, der spillede "Last Post." For 80 år siden var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. Torben Alexander Foss udtalte den 8. juni 1934 kl : Mine Damer og Herrer! Komitéen til Forberedelse af Dansk Luftværnsforening har endt sit arbejde. Paa Komitéens vegne erklærer jeg hermed Dansk Luftværnsforening for dannet med en foreløbig Hovedbestyrelse. Jeg beder Dem give Foreningen og dens Hovedbestyrelse Deres Tilslutning ved at rejse Dem, idet jeg udtaler det Haab, at denne forening, hvis Ulykken skulde ske, og dens Arbejde en Dag bliver dødelig Alvor, da maa vise sig i Stand til at løse den Opgave, der er dens Maal: At bidrage til beskyttelse af Danmarks Befolkning imod Angreb fra Luften. Disse ord blev gengivet af Beredskabsforbundets præsident Tom Behnke (MF), da han holdt tale ved højtideligholdelsen: Således startede det hele for 80 år siden, og meget er sket siden. Tiderne skifter, og opgaverne skifter, men et er det samme i dag som for 80 år siden. Det hele beror på frivillige, som ofrer deres fritid til at dygtiggøre sig og forberede sig til de opgaver, der kan komme. Og når opgaverne kommer, så er de frivillige klar til at gøre en forskel for at beskytte befolkningen. Den gang for 80 år siden var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser, eller regnen vælter ned, eller andre katastrofer pludseligt rammer os voldsomt.

5 De frivillige uddanner sig, træner og øver, og kan også deltage i opgaver uden for Danmarks grænser, som vi senest så det, da frivillige drog til Bosnien for at hjælpe med at pumpe vand væk fra oversvømmede områder, og rense vand til befolkningen. Den nye opgave for Beredskabsforbundet er, at vi skal uddanne befolkningen til at være robuste borgere, der ved, hvordan de skal sikre deres hjem bedre mod ulykker og katastrofer. Og som ved, hvad der skal gøres, når ulykken alligevel rammer. Målet er, at der i fremtiden skal være mindst en robust borger i alle hjem i Danmark. Det er nye tider, men det at være frivillig er i dag det samme som for 80 år siden, og det vil det også være i fremtiden.

6 Familiedag for frivillige En dag med faglige og sociale oplevelser Tekst og foto : Torben Jensen, Konsulent Region Syddanmark Ild, kampfly og politiets brandefterforskere var en del af arrangementet på Flyvestation Skrydstrup, da Region Syddanmark og Region Midtjylland inviterede alle frivillige fra Beredskabsforbundet til Familiedagen Frivillige og deres familiemedlemmer stod klar ved porten, da klokken nærmerede sig kl. 09:00 den 31. maj De var alle mødt op, for at få del i den oplevelse som de to regioner, i samarbejde med blandt andre Politiet, Forsvaret, MediDyne og Cocio havde planlagt. En dag med faglige og sociale oplevelser. Bevogtningstjenesten på Flyvestationen, eller Figther Wing Skrydstrup som den hedder i daglig tale, var på mærkerne, da de lukkede ca. 300 civilister ind på det store militære område. Deres vagthunde blev dog i bilerne, og der var ikke behov for hverken håndjern, peberspray eller deres skarpladte pistoler, som de bar i bæltet. Deres opgave var at sørge for gæsternes sikkerhed. Det militære område kan nemlig være farligt for udefrakommende, og den største frygt var naturligvis, at et barn skulle forsvinde og senere dukke op på landingsbanen. Helt som forventet foregik hele dagen uden problemer, og Flyvestationen har efterfølgende sendt ros af sted til gæsterne, for deres professionelle måde at efterleve de henvisninger og regler der blev kommunikeret ud. Ved ankomst til foredragssalen, hvor alle gæsterne startede dagen, bød regional konsulent fra Syddanmark Torben Jensen velkommen. Torben har været den primære planlægger af dagen, i tæt samarbejde med den Regionale konsulent fra Midtjylland, Henning Skallebæk. Lars Andersen, seniorsergent og uddannelsesleder fra Flyvestationens Brand & Redning bød også velkommen og fortalte kort om dagen, og de sikkerhedshensyn, der skulle tages. Programmet startede med, at Politiets brandefterforskere fra Haderslev, gav et godt foredrag om, hvordan brand og redningsfolk skal hjælpe med at sikre spor i forbindelse med brand og ulykker. Der blev vist billeder og snakket om, hvordan en ipad eller en mobiloplader kan være skyld i at brande opstår. Samtidig blev der opfordret til, at man som brandmand ikke bare skal smide alt indbo ud af vinduet for at efterslukke det, men i det omfang, det er muligt lade tingene stå, hvor det står, så det er nemmere for Politiet at danne sig et overblik over brandstedet, og dermed lettere kunne finde brandårsagen.

7

8 Familiemedlemmer og børn, som ikke havde gavn af politiets foredrag, blev eskorteret til en stor sportplads, hvor en hoppeborg var opsat til de mindste, hvor de kunne bruge lidt krudt. Hans Christian Kjær og Jan Andersen (Fnug) fra de frivillige i Kolding havde brandslukkere, brandtæpper og gryder med, og havde stillet op til brandslukningsøvelser for børn og voksne. Der var mange forbi, og prøve kræfter med pulverslukkeren og grydelåget. Tiden gik stærkt og inden vi så os om var solen midt på himlen, og det var tid til at få stillet sulten. I et samarbejde med MediDyne var der sponsoreret store lækre slagterpølser og pølsebrød, som blev tilberedt på grillen. Der skal lyde en stor tak til MediDyne for deres støtte til familiedagen. Cocio fabrikken i Esbjerg syntes også, at familiedagen var en super god ide, og de havde sendt masser af chokolademælk af sted, så grilpølserne kunne blive skyllet ned med en Cocio. Tak til Cocio for deres sponsorat. Kl. 13:00 skulle der ses på F-16 kampfly, og på værkstedet for kampflyene kunne gæsterne gå rundt, og komme helt tæt på de aggressive kampfly. I anledning af familiedagen var der lavet en udstilling med de bomber som flyene kunne medbringe. Der blev taget mange billeder, og rigtig mange selfies med en F-16 i baggrunden. Brandstationens store Eagle 6x6 crashtender var også kørt i stilling, og mange børn var lige inde og sidde i den store bil, mens forældrene gik nysgerrigt omkring og kiggede på udstyret som den kæmpe brandbil medbringer. Både ved flyene, bomberne, brandbilen var der en specialist som kunne fortælle detaljeret om tingene og svare på de mange spørgsmål som gæsterne havde. Efter en halv anden times tid var det tid til at se noget ildebrand. Øvelsespladsen ved siden af brandstationen var centrum for en opvisning, hvor man pumpede ca liter flybrandstof ud. Resultatet var trods en god vind ca. 20 meter høje flammer, og alle fik en lektion i strålevarme. Folk stod og beundrede hele den kemiske proces, som foregik for øjnene af dem, og jeg tror, at mange af børnene og familiemedlemmerne aldrig har set en brand være så voldsom, og udvikle så meget røg. Fornøjelsen var relativ kort, for pludselig kunne vi høre udrykning og ind kommer to store crashtender blæsende med horn og blink. I løbet af et øjeblik fik de kontrol over branden med hjælp fra deres effektive vandkanoner. Røgen forsvandt fra øvelsespladsen og de to store brandbiler forsvandt lige så hurtigt som de var kommet. I det fjerne kunne man nu høre en svag buldren. Lyden kommer tættere og hen over trætoppen kommer EH-101 Merlin susende hen over hovederne på gæsterne. Redningshelikopteren fløj lavt og hurtigt, og alle kunne få et detaljeret blik på den store fugl. Vi fik fornøjelsen af en 3-4 overflyvninger, hvorefter den forsvandt i det fjerne, på vej mod en redningsøvelse et andet sted i landet. Efter en meget lille gåtur var alle gæsterne samlet ved brandstationen. Her kunne børnene lege lidt i røg og brandmandsklubben på Flyvestationen solgte t-shirts og kasketter til dem, der ville have et minde om dagen.

9 Afslutningen på dagen foregik på græsplænen ved foredragssalen, hvor solen bagte ganske fint. De frivillige fra Aabenraa havde bagt kage, og der var lavet ca. 100 liter saftevand til de mange gæster. Der skal lyde en meget stor tak til alle involverede. Det var en rigtig god dag, med højt humør og mange oplevelser. Der skal naturligvis lyde en ekstraordinær tak til flyvestationens ansatte som udviste et meget højt serviceniveau overfor alle. Tusind tak.

10 Region Hovedstaden til Folkemøde på Bornholm Af: Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Informationsassistent BF Region Hovedstaden Ankomst til den skønne ø i pragtfuldt vejr, der strålede som var det bestilt til det. Det benhårde arbejde med at få standen op at stå var allerede lavet af den supergruppe, der var taget over før resten af Region Hovedstadens folk. Så er det jo ingen sag at komme over og være med. Den første dag stod jo i jubilæets tegn, da Beredskabsforbundet jo er blevet en ældre dame på 80. Musikkorpset spillede og glade toner fyldte området. Derefter kom der gang i den første event på standen, hvor Rasmus Dahlberg bl.a. fortalte om Halifax katastrofen og flot fik det flettet sammen med begrebet at være en robust borger, der gerne griber til den hjælpende hånd, når katastrofen rammer. Hans opfordring til os alle var: Hvordan udnytter vi de ressourcer befolkningen har til fælles bedste? Til receptionen, hvor der kom gæster fra nær og fjern og mange gode samarbejdsparter, blev der ønsket tillykke, råbt nifoldigt leve, givet gaver, spist god, økologisk bornholmsk mad og åbnet for befolkningen så mange var med til at fejre den store dag Præsident Tom Behnke holdt en flot tale og udråbte det nifoldige leve for beredskabet. Derefter var landschef Per Junker Thiesgaard på podiet. Hjemmeværnets chef Finn Winkler ønskede lykke på dagen og de næste 80 år og var lidt misundelig over at HJV ikke var helt så gammelt. Samtidig spurgte han ind til, hvad man dog giver en kvinde der fylder rundt? Det blev til en flot våbenskjold med logo og dato på. Den svenske præsident for deres beredskab havde en beredskabsblå vase og solcellegave med - som kunne drive næsten hvad som helst - og overrakte den til Præsidenten. I standen var der gennem dagen blevet lavet badges til børnene med tlf. nr. på far eller mor, hvis de skulle blive væk, uddelt rygsække, brandhjelme til de små og guf. Der kom godt gang i vores nye materiale med find fem fejl til de større børn og til forældre og alle andre var der tip 8 rigtige. Den nye folder kom ligeledes ud i mange hænder. Vi havde alle grene af beredskab præsenteret, da vi på standen lavede en Hans Engel, hvor Gerda og Ida (bornholmske statister) var kørt ind i en betonsten. Vi blev guidet flot igennem hele seancen af Søren Benthin, der fortalte trin for trin, hvordan en ulykke afhjælpes og hvorfor det en gang imellem kan føles som lang tid, når det sker i virkeligheden. En glad lille pige fik lov at holde droppet til Gerda og udtalte stolt: jeg har hjulpet damen. Helt sikkert, at hun en dag bliver medlem af beredskabet. Vi fik et par dråber regn den ene eftermiddag, men det gjorde jo kun den gode gerning, at vi fik delt små 1600 regnslag ud med logoet: Er du en robust borger.

11 Rygsække blev der ligeledes delt flittigt ud af, med et eksemplar af jubilæumsudgaven af Beredskabs-bladet til rigtig mange mennesker, deriblandt min egen hjembys borgmester. Jo man løber ind i mange på et folkemøde. Vi har talt med flere hundrede, der viste interesse i at få et kursus lige fra hele hold hos Roskilde politi, til flere afdelinger af ungdommens røde kors. Jeg tror sågar, at kreds Bornholm har fået overtegnet deres balkort til de næste par kurser. Alt i alt en fantastisk start på vores nye materiale og vores nye valgsprog og godt på vej til at få uddannet én robust borger i alle hjem i Danmark. Når hjælp er en æressag.

12 Velbesøgt 80 års jubilæumsreception Af: Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og kommunikationsmedarbejder Foto: Christian Hansen/Jeanette Dea Nørregaard Solskinsøen levede fint op til sit navn, da Beredskabsforbundet torsdag d. 12 juni afholdt reception på Bornholm. Den 8. juni 2014 var det præcis 80 år siden, at forbundet blev stiftet som Dansk Luftværnsforening og det blev blandt andet markeret under Folkemødet på Bornholm. Omkring 250 personer var i løbet af torsdag eftermiddag forbi BERESKABETS TELT på Kæmpestranden i Allinge, hvor programmet bød på solskin, musik, taler, lykønskninger og ikke mindst lækre bornholmske pindemads-specialiteter som Bornholms Brandvæsens Forplejningstjeneste havde sørget for. Eftermiddagen begyndte i selskab med 16 musikere fra Beredskabsforbundets Musikkorps, som havde valgt et traditionelt march repertoire med en blanding af gode velkendte klassikere som Rock Around The Clock og Hello Dolly. Bagefter overtog katastrofeeksperten Rasmus Dahlberg scenen med foredraget Behjælpsomhed - blå blink og næstekærlighed. Rasmus Dahlberg er ph.d.-stipendiat i Beredskabsstyrelsen og ved Københavns Universitet og mindede blandt andet om, at selvom vi i Danmark har et både stærkt og godt beredskab, som hurtigt og effektivt træder til, når uheldet er ude, så er der også samtidig behov for, at vi som borgere hjælper hinanden: - Fremtidens beredskab indtænker i højere grad borgerne som en ressource med udgangspunkt i, at vi faktisk gerne vil og godt kan hjælpe hinanden, når behovet opstår. "Behjælpsomhed" befinder sig i gråzonen mellem "beredskab" og "hjælpsomhed" - det er, når vi udviser den samme adfærd over for medborgere i nød som over for familie og nære venner. Behjælpsomhed bidrager til samfundets modstandskraft. God stemning ved receptionen Selve receptionen gik i gang kl , hvor fanen blev ført ind, mens uniformeret personel indtog retstilling. Derefter var forbundets nytiltrådte præsident Tom Behnke (MF) klar med sin tale, hvor han fortalte, at mindst tre personer gjorde deres indflydelse gældende og sørgede for at stifte det, vi i dag kender som Beredskabsforbundet: - Det var bl.a. professor S.P.L. Sørensen og fodboldspiller og officer Svend Aage Andersen, som i øvrigt blev foreningens første sekretær. Men hovedmanden bag stiftelsen var Hofjægermester Torben Foss, sagde Tom Behnke, der også sagde, at selvom truslen er en anden end for 80 år siden, så har samfundet stadig brug for frivillige til at varetage mange forskellige opgaver:

13

14

15 - I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser eller regnen vælter ned eller andre katastrofer pludseligt rammer os voldsomt. De frivillige uddanner sig, træner og øver og kan også deltage i opgaver uden for Danmarks grænser. Og når opgaverne kommer, så er de frivillige klar til at gøre en forskel for at beskytte og hjælpe befolkningen og det kan vi være stolte af. Efter et nifoldigt leve tog Landschef Per Junker Thiesgaard over og lagde bl.a. vægt på, at Beredskabsforbundets sag er lige så aktuel, som den var, da forbundet blev stiftet for 80 år: - Det er ude i det lokal-forankrede frivillige arbejde, at forskellen gøres, når det gælder. Og uden forbundets ca. 225 frivillige ledere og de mange frivillige, de har med sig derhjemme, ville vi ikke kunne gøre den store forskel. Vi har ikke en krig at læne os op ad heldigvis, så vi skal ikke ønske os tilbage til tiden med en halv million medlemmer, af den grund. Men vi skal som Beredskabsforbund gøre os stor umage med at udbygge forankringen i samfundet, sagde Landchefen. Beredskabsforbundet skal styrke relationerne I sin tale kom han også ind på forbundets nye kommunikationsstrategi, som skal skabe mere synlighed - fx i forbindelse med indsatsen omkring Robuste Borgere: I løbet af receptionen benyttede flere af forbundets samarbejdspartnere lejligheden til at komme med lykønskninger fra talerstolen. Bl.a. Henning Thiesen, direktør i Beredskabsstyrelsen, Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, kommitteret i Hjemmeværnet og tidligere præsident i Beredskabsforbundet, samt Sven Lindgren, formand for det svenske Civilförsvarsförbundet. Udover at takke for det gode samarbejde, blev der i talerne også lagt vægt på, at frivillige er en vigtig ressource for samfundet, som man fortsat skal arbejde for at bevare og skabe gode forhold for. De mange fremmødte ved receptionen var bl.a samarbejdspartnere, politikere, venner af huset, besøgende ved Folkemødet, frivillige fra Region Hovedstaden og repræsentanter fra forbundets Præsidie, Landsledelse, samt Landssekretariat. Mere folkemøde i kommende BEREDSKAB I den udgave af magasinet BEREDSKAB, der udkommer i løbet af september kan du læse meget mere Beredskabsforbundets deltagelse i Folkemødet på Bornholm. - Vi har taget et motto til os Stærke relationer giver stærke resultater det gælder også mellem Beredskabsforbundet og den almindelige borger.

16

17 Frivillige deltog i dag i Herning Tekst og foto : Henning Skallebæk, konsulent Region Midtjylland Over 1000 forventningsfulde børn og voksne var tirsdag d. 3 juni samlet på Landsskuepladsen ved MCH Messecenter Herning. Anledningen var dagen i Herning Kommune som SSP for 6. gang havde inviteret til i samarbejde med Brand & Redning Herning, Falck, Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Røde Kors og Politiet. Alle førskolebørn i alderen 5-6 år i Herning Kommune var derfor klar til at kaste sig ud i dagens aktiviteter i tidsrummet fra kl 9:30 12:30. Fra Brand & Redning Herning deltog både frivillige, heltids- og deltidsansatte i afviklingen af dagen. Arrangementet startede med leg og læring af Falckmaskotten Sofus, så alle børnene fik demonstreret hvornår og hvordan man ringer 1-1-2, når man har brug for hjælp fra ambulance, brandvæsen og politi. Det var en fantastisk oplevelse at se Sofus i aktion over for børnene og alle fik et flot diplom med hjem til børneværelset. Herefter var der lavet handlebaner i massevis og man kunne se, at børnene virkelig havde det sjovt. De kunne prøve at sprøjte med vand på opstillede baner, få en karruseltur i en båre, klappe en politihund, få en tur i brandbusserne med udrykning rundt på landsskuepladsen, få en halskrave på ved ambulancerne og meget mere. Der var helt sikkert, at en masse drenge og piger nu ville hjem og spise noget mere havregryn, så de kan blive brand-, ambulance eller politimand engang, når de bliver store.

18 Sidste skoledag i Næstved Tekst og foto: Mette Højgård, konsulent Region Sjælland Mens 1000 unge 9. klasseelever fra Næstved kommune festede igennem på Dyrskuepladsen i byen - med musik og højt humør - ronderede frivillige fra Næstved Brand & Redning på pladsen. Det er 10. år i træk frivillige påtager sig denne opgave, som i år betød ca. 25 behandlinger af elever lige fra sand i øjnene til behandlinger af sår. Frivillig Leon Moegreen Christensen fortæller: Det lignede meget de andre år. Generelt en god dag og sjovt at have med de unge mennesker at gøre. De frivillige startede på Dyrskuepladsen kl. 10 med opsætning af telte mv, og pladsen blev åbnet for de unge mennesker kl. 12, hvorefter festen varede til kl

19 Frivillige løste forplejningsopgave i Hjallerup Af Henrik Stage, Konsulent Region Nordjylland Lørdag den 31. maj var frivillige fra Region Nordjylland på en forplejningsopgave ved Hjallerup Maskinforretning. 10 frivillige fra regionen var på opgaven, og det var nogle travle, men gode timer. Arrangementet var i anledning af Hjallerup Maskinforretnings store sommerudsalg, hvor der med rigtig gode tilbud udi landbrugs- og havebrugsredskaber, og det gode vejr og de mange gode tilbud lokkede mange kunder til. Regionens frivillige producerede frikadeller af 70 kg fars, så der var rigeligt med smagsprøver til alle. Samtidig gik Regionsleder Kurt Pedersen, og viceregionsleder Hardy Wounlund og reklamerede for vores forebyggelseskurser, og der blev vist en del interesse det bliver spændende at se, om vi fik "solgt" nogle kurser, men ingen tvivl om, at Region Nordjylland vil følge op på de kontakter, der blev skabt på udstillingen. Men alt i alt gik hele dagen rigtig godt - alt gik som det skulle, og sommeren blev for alvor skudt i gang med god hjælp fra Region Nordjylland.

20 Frivillige stod for forplejningen til strandrensningsdag Tekst og foto: Henning Skallebæk, konsulent Region Midtjylland. børnene efter deres flotte frivillige arbejde på stranden får noget at spise til frokost. I Lemvig kommune har de hvert år en strandrensningsdag langs vestkysten inden turistsæsonen for alvor starter, så strandene ser rene og indbydende ud for gæsterne. Kredsleder Leif Jensen fra Lemvig Kredsen havde derfor sørget for en god og sammentømret forplejningsgruppe, som stod for menuen: varme røde pølser med brød og en sodavand til alle. Traditionen er over 30 år gammel og i år var der tilmeldt over 900 elever og lærere fra otte folkeskoler, fire friskoler og to lokale spejderorganisationer til strandrensningsdagen, som fandt sted på grundlovsdagen den 5. juni. Kommunen havde delt stranden op i zoner, så hver skole/spejdergruppe havde hver deres område, som de gik igennem og ryddede for affald. Men uden mad og drikke dur helten som bekendt ikke. Lemvig Redningsberedskab har alle år sørget for, at Dagen i forvejen havde et par frivillige stået for al indkøb og sortering af varerne og på selve dagen mødte to frivillige op kl om morgenen for at tænde op i feltkomfuret. Alt arbejdet med tilberedningen foregik hjemme på Lemvig Redningsberedskabs lokalitet for det frivillige beredskab som deles med Rednings-Ringen. Senere mødte resten af de i alt 10 frivillige, der deltog i forplejningsopgaven. Ved 11-tiden, da alle pølser var varmet op og varerne pakket, var der afgang til udleveringsstederne som der er otte af langs stranden.

21 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede Beredskabsforbundet holdt Temadag og Landsråd i weekenden juni 2014, traditionen tro på hotel Nyborg Strand. Temadagen havde to højdepunkter, nemlig uddelingen af Beredskabsforbundets Hæderstegn og særdeles spændende tema-foredrag om Det Nationale Risikobilliede, som baggrund for Beredskabsforbundets indsats med den Robuste Borger Vi vil i juli-udgaven af FRIVILLIG berette fra indlæggene om den Robust Borger - da juli-udgaven netop har dette som tema. I denne udgave bringer vi derfor et par stemnings-billeder og koncentrerer ordene om Hæderstegns-modtagerne. Foto: Johnny Wichmann

22 Beredskabsforbundets Hæderstegn 2014 Foto: Johnny Wichmann På Beredskabsforbundets Landsrådsmøde lørdag d. 21. juni blev der uddelt i alt 21 hæderstegn. Nedenfor kan du i tilfældig rækkefølge læse alle hæderstegnstalerne med baggrunden for tildelingerne. Provst ved Holmens Kirke, Ejgil Bank Olesen Som provst for Holmens Kirke og Søværnet har du altid udvist en ganske særlig interesse for de frivillige og redningsberedskabet som helhed. Det har ført til, at Holmens Kirke nu opfattes som et samlingspunkt for redningsberedskabet og de frivillige ved særlige lejligheder. Du har åbnet dørene til Holmens Kirke, når der har været behov for at fejre, markere eller højtideligholde hændelser. Som tilbageværende eksempler kan nævnes Region Hovedstadens årlige nytårsgudstjeneste og uddelingen af Den Danske Redningsberedskabspris ved Mindehøjtideligheden for faldne brandfolk. I forhold til synliggørelse og kendskab til redningsberedskabet og de frivillige yder du en sjælden stor indsats set i relation til, at det for dig er ganske uegennyttigt. Samtidig viser du dit store engagement for de frivillige ved årligt at deltage i Beredskabsforbundets Landsrådsmøde. Sektionsleder ved Beredskabscenter Nordjylland, Karsten Thurøe Du startede i Civilforsvarsstyrelsen tilbage i 1985, hvor du aftjente din værnepligt ved Sydjyske CF-kolonne og efterfølgende blev uddannet til delingsfører. I 1993 blev du ansat som korpsmester i Beredskabsstyrelsen Nordjylland, hvor du i 2009 blev udnævnt til sektionsleder og siden 2008 har fungeret som frivilligkoordinator. Du er det samlende punkt for Beredskabsstyrelsen Nordjyllands frivillige og har frem til i dag skabt de meget gode og særdeles positive resultater inden for frivilligområdet og det er takket være dit arbejde, at Beredskabsstyrelsen Nordjylland i dag råder over en

23 engageret og motiveret frivilligstyrke på ca. 40 mand, der alle er ajourførte med relevant uddannelse, og som gerne stiller op, når der er behov for det. Med din entusiasme og gode sociale kompetencer har du bidraget til at styrke interne relationer i frivilligenheden. Og du har i samarbejde med de frivillige, med stor succes, arrangeret orienteringsrejser for frivillige, hvor målet har været af såvel faglig som social karakter. Beredskabschef i Albertslund Kommune, Peter Seloy Kredsen i Albertslund er oprettet inden for de seneste fem år, fordi du indså vigtigheden af at have et frivilligt korps som supplement til det daglige beredskab. Underdirektør i Beredskabsstyrelsen, Anders Nørregaard Gennem din mangeårige karriere, først som kontorchef i Indenrigsministeriet og siden år 2000 som underdirektør i Beredskabsstyrelsen, har du formået at skabe langvarige og gode relationer til Beredskabsforbundet og dets landsledelse. Din indsats fremhæves særligt på to områder: For det første inden for uddannelse af frivillige og arbejdet med at udvikle koncepter til brug for befolkningsuddannelse, hvor du med dit ledelsesmæssige fokus har været med til at understøtte Beredskabsstyrelsens arbejde med udvikling og styrelse af frivillige området. For det andet har du også arbejdet for en øget involvering af de frivillige i det forebyggelsesarbejde, som er så afgørende for den enkeltes sikkerhed og samfundets robusthed. Uden den frivillige indsats ville det ikke være muligt at gennemføre de mange forebyggende aktiviteter som Beredskabsstyrelsen løbende sætter i gang, hvor frivillige bidrager til, at borgerne i deres lokalmiljøer føler sig sikre og ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en uventet situation. Du sørger for at frivilliggruppen tilgodeses med de nødvendige uddannelser og materiel og de frivillige indgår i styrken med forskellige opgaver såsom stabsfunktioner, det forebyggende arbejde, forebyggelseskurser samt indkvartering. Ligeledes har du gennem en årrække deltaget som underviser på Beredskabsforbundets lederuddannelse, hvor du har undervist forbundets ledere i arbejdet i Beredskabskommissionen. Dette modul har du konstant videreudviklet i samarbejde med kursuslederen og på denne måde givet kursusdeltagerne et realistisk billede af deres rolle i Beredskabskommissionen. Samtidig viser du dit store engagement for de frivillige ved altid at deltage ved forbundets store arrangementer såsom Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke og ved landsrådsmødet. Beredskabschef i Næstved Brand & Redning, Flemming Nygaard-Jørgensen Du er uddannet inden for Beredskabsstyrelsen, hvor du sluttede som assistent af 1. grad. I 1988 blev du ansat i Næstved Kommune som brandinspektør og stedfortræder for beredskabschefen, og stillingen indebar, blandt andet, at du stod for uddannelsen og kontakten til Næstved kredsens frivillige. I 2007 blev du udnævnt til beredskabschef, og du har en stor del af æren for, at antallet af frivillige er steget til 97 i løbet af de sidste år. Du har altid haft en tæt kontakt til de frivillige og sørget for, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale med kommunen, der giver de frivillige gode arbejdsforhold i

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge magasinet nr. 1 /Februar 2008 26 Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne 36 Flyverne får fat i de unge Tema: Det nære hjemmeværn 40 Politikere om dansk forsvar Kronprinsessen i hjemmeværnet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2007 Nr. 4-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Flere nedslidte i 2006 15 Superfængsel uden dørhåndtag 16 I dobbeltbelæg på Vestre 18 Arbejdsmiljø på

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere