FRIVILLIG. Juni Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på"

Transkript

1 FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup

2 FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle medlemmer i Beredskabsforbundet Forandringer skal sikre, at vi løser relevante opgaver Af Landschef Per Junker Thiesgaard 2013 har, som Præsidenten var inde på i sin beretning på Landsrådet 2014, været et år med store forandringer. Det vil 2014 også blive. På mine besøg i regioner og kredse har jeg også hørt mange tale om, at der sker for mange forandringer. Det kan jeg sådan set godt forstå. Samtidig må jeg sige - som vi også hørte Beredskabschefen for København, Jakob Vedsted Andersen, sige på Landsrådet: ingen udvikling = afvikling. Vi udtænker og gennemfører forandringerne for forbundets, de frivilliges og vores medlemmers skyld. Det er ikke for Landsledelsens skyld, hvis nogen skulle sidde med den tanke. Vores medlemmer er frivillige i redningsberedskabet fordi de gerne vil være med til at gøre en forskel for beredskabet og for samfundet, og det gør de bedst, hvis de opgaver de løser er efterspurgte og udgør et værdsat supplement til det professionelle redningsberedskabs opgaveløsning. Ellers bliver vi hurtigt irrelevante. Frivillige, der ikke løser opgaver, eller kun løser opgaver, som beredskabet ikke har brug for, er ikke relevante. Vores fornemste opgave bliver derfor hele tiden at tilpasse os de behov, som redningsberedskabet har. Som forbund og som frivillig. En af de væsentligste opgaver vi bliver bedt om at løse i disse år er Den robuste borger - i næste udgave af FRIVILLIG vil vi have tema om befolkningsuddannelsen, Det Nationale Risikobillede og hvordan man i Roskilde har udviklet et værktøj Roskilde Modellen" til at få godt gang i at skabe Robuste Borgere. Vi vil også kunne fortælle mere om den reviderede udgave af uddannelsen og planerne for udrulningen i eftersommeren 2014.! Samtidig er strukturforandringerne i Beredskabet store i de kommende år - de har vel ikke været større. De mange beredskaber, vi kender skal reduceres til max 20. Derfor er forandringerne i Beredskabsforbundet også store. Vi er, trods de udfordringer det naturligt giver, godt på vej og samtidig har vi håb om, at vores vision om at støtte stærkt op om den kommende Nationale Forebyggelsesstrategi med lokalt forankrede forebyggelses-frivillige, vil få opbakning i næste aftale om Redningsberedskabet. Et styrket Beredskabsforbund vil også her kunne bidrage til at gøre en afgørende forskel for en øget tryghed i samfundet. Nøgletallene for vores vision er: 1 million robuste borgere uddannes - mindst én robust borger i hvert hjem - og gerne halvdelen som efterfølgende støttemedlemmer i forbundet, så vi genvinder den folkelige forankring, vi udsprang af for 80 år siden. Mindst 76 lokale beredskabsforbund - på en eller anden måde samtidig med 20 store kredse, som vi forventer de nye fælleskommunale beredskaber vil ønske forbundet organiseret i. Mindst 5 regionale samlingspunkter. Mindst frivillige i redningsberedskab og beredskabsforbund med særligt fokus på forebyggelse og støttelinie-opgaver. Vi ser frem til de kommende forhandlinger om den økonomiske ramme, og håber der vil være politisk vilje til at sikre gennemførelsen af denne vision. Når Hjælp er en æressag. Vi ses til Landsstævnet- jeg ser frem til gensyn! Per Junker Thiesgaard Landschef

3 Besøg Barak H1 i Frøslevlejren Beredskabsforbundets Informations- og udstillingsbarak en vandring gennem Redningsberedskabets historie Udstillingen viser Redningsberedskabets indsats og arbejde (CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-Forbund, DKB (Danske Kvinders Beredskab) og det nuværende Redningsberedskab mv.) opdelt i perioden før 1929 og derefter i 10-års perioder frem til i dag: Udstillingen indeholder oplysninger og illustrationer samt materiel fra alle perioder for at vise beredskabets arbejde og udvikling i Danmark samt det arbejde beredskabet samtidig har deltaget i uden for Danmark. Informationerne understøttes med illustrationer af samtidige begivenheder i samfundet såvel nationalt som internationalt. Endvidere vises temaerne: Tyske flygtninge i Danmark samt Danske Kvinders Beredskabs historie. Åbent hver dag kl i perioden 1. april oktober. - Fri entre. Overnatning i H1 Barak Hl rummer foruden udstillingen også en kursusafdeling med 24 gode senge fordelt på 4 værelser, gode køk- ken- og bade faciliteter og et møde-/ selskabslokale til 40 personer. Her er der mulighed for personer med tilknytning til Redningsberedskabet samt H1(fx medlemmer af støtteforeningen BF-Barakkens Venner ) at leje i kortere eller længere tid til en pris af kr. 75,00 pr. seng pr. nat og kr. 300,00 for mødelokalet pr. døgn ekskl. forbrug af el, der afregnes efter forbrug. En enkelt overnatning afregnes dog med kr. 100,- inkl. el. Henvendelse: Ludvig Hollænder, tlf e-post: Bliv Støttemedlem i BF-Barakkens Venner Kontakt H1 for mere information.! Kaffe, te og is kan købes hos kustoderne. Barak H1 - kustoderne, tlf.: (1. april oktober)

4 Beredskabsforbundet markerede 80 års dag ved stifterens gravsted Af: Jeanette Dea Nørregaard Foto: Søren Benthin Søndag d. 8. juni kl var det præcis 80 år siden, at Beredskabsforbundet blev stiftet som Dansk Luftværnsforening af en komité med Hofjægermester Torben Alexander Foss i spidsen. Dette historiske øjeblik blev markeret med en kransenedlæggelse ved hans gravsted på Them Kirkegård. I forbindelse med højtideligholdelsen deltog blandt andre repræsentanter for Beredskabsforbundets præsidie og regionsledelse i Midtjylland, samt initiativtager og stifter Torben Alexander Foss`s familie ved Kammerherre Lennart von Lowzow, frue Birgitte og deres søn, svigerdatter og tre børnebørn. Omkring 20 personer var samlet ved gravstedet fra , hvor der blev holdt tale og lagt en krans - smukt akkompagneret af 1. trompetisten fra Beredskabsforbundets Musikkorps, der spillede "Last Post." For 80 år siden var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. Torben Alexander Foss udtalte den 8. juni 1934 kl : Mine Damer og Herrer! Komitéen til Forberedelse af Dansk Luftværnsforening har endt sit arbejde. Paa Komitéens vegne erklærer jeg hermed Dansk Luftværnsforening for dannet med en foreløbig Hovedbestyrelse. Jeg beder Dem give Foreningen og dens Hovedbestyrelse Deres Tilslutning ved at rejse Dem, idet jeg udtaler det Haab, at denne forening, hvis Ulykken skulde ske, og dens Arbejde en Dag bliver dødelig Alvor, da maa vise sig i Stand til at løse den Opgave, der er dens Maal: At bidrage til beskyttelse af Danmarks Befolkning imod Angreb fra Luften. Disse ord blev gengivet af Beredskabsforbundets præsident Tom Behnke (MF), da han holdt tale ved højtideligholdelsen: Således startede det hele for 80 år siden, og meget er sket siden. Tiderne skifter, og opgaverne skifter, men et er det samme i dag som for 80 år siden. Det hele beror på frivillige, som ofrer deres fritid til at dygtiggøre sig og forberede sig til de opgaver, der kan komme. Og når opgaverne kommer, så er de frivillige klar til at gøre en forskel for at beskytte befolkningen. Den gang for 80 år siden var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser, eller regnen vælter ned, eller andre katastrofer pludseligt rammer os voldsomt.

5 De frivillige uddanner sig, træner og øver, og kan også deltage i opgaver uden for Danmarks grænser, som vi senest så det, da frivillige drog til Bosnien for at hjælpe med at pumpe vand væk fra oversvømmede områder, og rense vand til befolkningen. Den nye opgave for Beredskabsforbundet er, at vi skal uddanne befolkningen til at være robuste borgere, der ved, hvordan de skal sikre deres hjem bedre mod ulykker og katastrofer. Og som ved, hvad der skal gøres, når ulykken alligevel rammer. Målet er, at der i fremtiden skal være mindst en robust borger i alle hjem i Danmark. Det er nye tider, men det at være frivillig er i dag det samme som for 80 år siden, og det vil det også være i fremtiden.

6 Familiedag for frivillige En dag med faglige og sociale oplevelser Tekst og foto : Torben Jensen, Konsulent Region Syddanmark Ild, kampfly og politiets brandefterforskere var en del af arrangementet på Flyvestation Skrydstrup, da Region Syddanmark og Region Midtjylland inviterede alle frivillige fra Beredskabsforbundet til Familiedagen Frivillige og deres familiemedlemmer stod klar ved porten, da klokken nærmerede sig kl. 09:00 den 31. maj De var alle mødt op, for at få del i den oplevelse som de to regioner, i samarbejde med blandt andre Politiet, Forsvaret, MediDyne og Cocio havde planlagt. En dag med faglige og sociale oplevelser. Bevogtningstjenesten på Flyvestationen, eller Figther Wing Skrydstrup som den hedder i daglig tale, var på mærkerne, da de lukkede ca. 300 civilister ind på det store militære område. Deres vagthunde blev dog i bilerne, og der var ikke behov for hverken håndjern, peberspray eller deres skarpladte pistoler, som de bar i bæltet. Deres opgave var at sørge for gæsternes sikkerhed. Det militære område kan nemlig være farligt for udefrakommende, og den største frygt var naturligvis, at et barn skulle forsvinde og senere dukke op på landingsbanen. Helt som forventet foregik hele dagen uden problemer, og Flyvestationen har efterfølgende sendt ros af sted til gæsterne, for deres professionelle måde at efterleve de henvisninger og regler der blev kommunikeret ud. Ved ankomst til foredragssalen, hvor alle gæsterne startede dagen, bød regional konsulent fra Syddanmark Torben Jensen velkommen. Torben har været den primære planlægger af dagen, i tæt samarbejde med den Regionale konsulent fra Midtjylland, Henning Skallebæk. Lars Andersen, seniorsergent og uddannelsesleder fra Flyvestationens Brand & Redning bød også velkommen og fortalte kort om dagen, og de sikkerhedshensyn, der skulle tages. Programmet startede med, at Politiets brandefterforskere fra Haderslev, gav et godt foredrag om, hvordan brand og redningsfolk skal hjælpe med at sikre spor i forbindelse med brand og ulykker. Der blev vist billeder og snakket om, hvordan en ipad eller en mobiloplader kan være skyld i at brande opstår. Samtidig blev der opfordret til, at man som brandmand ikke bare skal smide alt indbo ud af vinduet for at efterslukke det, men i det omfang, det er muligt lade tingene stå, hvor det står, så det er nemmere for Politiet at danne sig et overblik over brandstedet, og dermed lettere kunne finde brandårsagen.

7

8 Familiemedlemmer og børn, som ikke havde gavn af politiets foredrag, blev eskorteret til en stor sportplads, hvor en hoppeborg var opsat til de mindste, hvor de kunne bruge lidt krudt. Hans Christian Kjær og Jan Andersen (Fnug) fra de frivillige i Kolding havde brandslukkere, brandtæpper og gryder med, og havde stillet op til brandslukningsøvelser for børn og voksne. Der var mange forbi, og prøve kræfter med pulverslukkeren og grydelåget. Tiden gik stærkt og inden vi så os om var solen midt på himlen, og det var tid til at få stillet sulten. I et samarbejde med MediDyne var der sponsoreret store lækre slagterpølser og pølsebrød, som blev tilberedt på grillen. Der skal lyde en stor tak til MediDyne for deres støtte til familiedagen. Cocio fabrikken i Esbjerg syntes også, at familiedagen var en super god ide, og de havde sendt masser af chokolademælk af sted, så grilpølserne kunne blive skyllet ned med en Cocio. Tak til Cocio for deres sponsorat. Kl. 13:00 skulle der ses på F-16 kampfly, og på værkstedet for kampflyene kunne gæsterne gå rundt, og komme helt tæt på de aggressive kampfly. I anledning af familiedagen var der lavet en udstilling med de bomber som flyene kunne medbringe. Der blev taget mange billeder, og rigtig mange selfies med en F-16 i baggrunden. Brandstationens store Eagle 6x6 crashtender var også kørt i stilling, og mange børn var lige inde og sidde i den store bil, mens forældrene gik nysgerrigt omkring og kiggede på udstyret som den kæmpe brandbil medbringer. Både ved flyene, bomberne, brandbilen var der en specialist som kunne fortælle detaljeret om tingene og svare på de mange spørgsmål som gæsterne havde. Efter en halv anden times tid var det tid til at se noget ildebrand. Øvelsespladsen ved siden af brandstationen var centrum for en opvisning, hvor man pumpede ca liter flybrandstof ud. Resultatet var trods en god vind ca. 20 meter høje flammer, og alle fik en lektion i strålevarme. Folk stod og beundrede hele den kemiske proces, som foregik for øjnene af dem, og jeg tror, at mange af børnene og familiemedlemmerne aldrig har set en brand være så voldsom, og udvikle så meget røg. Fornøjelsen var relativ kort, for pludselig kunne vi høre udrykning og ind kommer to store crashtender blæsende med horn og blink. I løbet af et øjeblik fik de kontrol over branden med hjælp fra deres effektive vandkanoner. Røgen forsvandt fra øvelsespladsen og de to store brandbiler forsvandt lige så hurtigt som de var kommet. I det fjerne kunne man nu høre en svag buldren. Lyden kommer tættere og hen over trætoppen kommer EH-101 Merlin susende hen over hovederne på gæsterne. Redningshelikopteren fløj lavt og hurtigt, og alle kunne få et detaljeret blik på den store fugl. Vi fik fornøjelsen af en 3-4 overflyvninger, hvorefter den forsvandt i det fjerne, på vej mod en redningsøvelse et andet sted i landet. Efter en meget lille gåtur var alle gæsterne samlet ved brandstationen. Her kunne børnene lege lidt i røg og brandmandsklubben på Flyvestationen solgte t-shirts og kasketter til dem, der ville have et minde om dagen.

9 Afslutningen på dagen foregik på græsplænen ved foredragssalen, hvor solen bagte ganske fint. De frivillige fra Aabenraa havde bagt kage, og der var lavet ca. 100 liter saftevand til de mange gæster. Der skal lyde en meget stor tak til alle involverede. Det var en rigtig god dag, med højt humør og mange oplevelser. Der skal naturligvis lyde en ekstraordinær tak til flyvestationens ansatte som udviste et meget højt serviceniveau overfor alle. Tusind tak.

10 Region Hovedstaden til Folkemøde på Bornholm Af: Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Informationsassistent BF Region Hovedstaden Ankomst til den skønne ø i pragtfuldt vejr, der strålede som var det bestilt til det. Det benhårde arbejde med at få standen op at stå var allerede lavet af den supergruppe, der var taget over før resten af Region Hovedstadens folk. Så er det jo ingen sag at komme over og være med. Den første dag stod jo i jubilæets tegn, da Beredskabsforbundet jo er blevet en ældre dame på 80. Musikkorpset spillede og glade toner fyldte området. Derefter kom der gang i den første event på standen, hvor Rasmus Dahlberg bl.a. fortalte om Halifax katastrofen og flot fik det flettet sammen med begrebet at være en robust borger, der gerne griber til den hjælpende hånd, når katastrofen rammer. Hans opfordring til os alle var: Hvordan udnytter vi de ressourcer befolkningen har til fælles bedste? Til receptionen, hvor der kom gæster fra nær og fjern og mange gode samarbejdsparter, blev der ønsket tillykke, råbt nifoldigt leve, givet gaver, spist god, økologisk bornholmsk mad og åbnet for befolkningen så mange var med til at fejre den store dag Præsident Tom Behnke holdt en flot tale og udråbte det nifoldige leve for beredskabet. Derefter var landschef Per Junker Thiesgaard på podiet. Hjemmeværnets chef Finn Winkler ønskede lykke på dagen og de næste 80 år og var lidt misundelig over at HJV ikke var helt så gammelt. Samtidig spurgte han ind til, hvad man dog giver en kvinde der fylder rundt? Det blev til en flot våbenskjold med logo og dato på. Den svenske præsident for deres beredskab havde en beredskabsblå vase og solcellegave med - som kunne drive næsten hvad som helst - og overrakte den til Præsidenten. I standen var der gennem dagen blevet lavet badges til børnene med tlf. nr. på far eller mor, hvis de skulle blive væk, uddelt rygsække, brandhjelme til de små og guf. Der kom godt gang i vores nye materiale med find fem fejl til de større børn og til forældre og alle andre var der tip 8 rigtige. Den nye folder kom ligeledes ud i mange hænder. Vi havde alle grene af beredskab præsenteret, da vi på standen lavede en Hans Engel, hvor Gerda og Ida (bornholmske statister) var kørt ind i en betonsten. Vi blev guidet flot igennem hele seancen af Søren Benthin, der fortalte trin for trin, hvordan en ulykke afhjælpes og hvorfor det en gang imellem kan føles som lang tid, når det sker i virkeligheden. En glad lille pige fik lov at holde droppet til Gerda og udtalte stolt: jeg har hjulpet damen. Helt sikkert, at hun en dag bliver medlem af beredskabet. Vi fik et par dråber regn den ene eftermiddag, men det gjorde jo kun den gode gerning, at vi fik delt små 1600 regnslag ud med logoet: Er du en robust borger.

11 Rygsække blev der ligeledes delt flittigt ud af, med et eksemplar af jubilæumsudgaven af Beredskabs-bladet til rigtig mange mennesker, deriblandt min egen hjembys borgmester. Jo man løber ind i mange på et folkemøde. Vi har talt med flere hundrede, der viste interesse i at få et kursus lige fra hele hold hos Roskilde politi, til flere afdelinger af ungdommens røde kors. Jeg tror sågar, at kreds Bornholm har fået overtegnet deres balkort til de næste par kurser. Alt i alt en fantastisk start på vores nye materiale og vores nye valgsprog og godt på vej til at få uddannet én robust borger i alle hjem i Danmark. Når hjælp er en æressag.

12 Velbesøgt 80 års jubilæumsreception Af: Jeanette Dea Nørregaard, Presse- og kommunikationsmedarbejder Foto: Christian Hansen/Jeanette Dea Nørregaard Solskinsøen levede fint op til sit navn, da Beredskabsforbundet torsdag d. 12 juni afholdt reception på Bornholm. Den 8. juni 2014 var det præcis 80 år siden, at forbundet blev stiftet som Dansk Luftværnsforening og det blev blandt andet markeret under Folkemødet på Bornholm. Omkring 250 personer var i løbet af torsdag eftermiddag forbi BERESKABETS TELT på Kæmpestranden i Allinge, hvor programmet bød på solskin, musik, taler, lykønskninger og ikke mindst lækre bornholmske pindemads-specialiteter som Bornholms Brandvæsens Forplejningstjeneste havde sørget for. Eftermiddagen begyndte i selskab med 16 musikere fra Beredskabsforbundets Musikkorps, som havde valgt et traditionelt march repertoire med en blanding af gode velkendte klassikere som Rock Around The Clock og Hello Dolly. Bagefter overtog katastrofeeksperten Rasmus Dahlberg scenen med foredraget Behjælpsomhed - blå blink og næstekærlighed. Rasmus Dahlberg er ph.d.-stipendiat i Beredskabsstyrelsen og ved Københavns Universitet og mindede blandt andet om, at selvom vi i Danmark har et både stærkt og godt beredskab, som hurtigt og effektivt træder til, når uheldet er ude, så er der også samtidig behov for, at vi som borgere hjælper hinanden: - Fremtidens beredskab indtænker i højere grad borgerne som en ressource med udgangspunkt i, at vi faktisk gerne vil og godt kan hjælpe hinanden, når behovet opstår. "Behjælpsomhed" befinder sig i gråzonen mellem "beredskab" og "hjælpsomhed" - det er, når vi udviser den samme adfærd over for medborgere i nød som over for familie og nære venner. Behjælpsomhed bidrager til samfundets modstandskraft. God stemning ved receptionen Selve receptionen gik i gang kl , hvor fanen blev ført ind, mens uniformeret personel indtog retstilling. Derefter var forbundets nytiltrådte præsident Tom Behnke (MF) klar med sin tale, hvor han fortalte, at mindst tre personer gjorde deres indflydelse gældende og sørgede for at stifte det, vi i dag kender som Beredskabsforbundet: - Det var bl.a. professor S.P.L. Sørensen og fodboldspiller og officer Svend Aage Andersen, som i øvrigt blev foreningens første sekretær. Men hovedmanden bag stiftelsen var Hofjægermester Torben Foss, sagde Tom Behnke, der også sagde, at selvom truslen er en anden end for 80 år siden, så har samfundet stadig brug for frivillige til at varetage mange forskellige opgaver:

13

14

15 - I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser eller regnen vælter ned eller andre katastrofer pludseligt rammer os voldsomt. De frivillige uddanner sig, træner og øver og kan også deltage i opgaver uden for Danmarks grænser. Og når opgaverne kommer, så er de frivillige klar til at gøre en forskel for at beskytte og hjælpe befolkningen og det kan vi være stolte af. Efter et nifoldigt leve tog Landschef Per Junker Thiesgaard over og lagde bl.a. vægt på, at Beredskabsforbundets sag er lige så aktuel, som den var, da forbundet blev stiftet for 80 år: - Det er ude i det lokal-forankrede frivillige arbejde, at forskellen gøres, når det gælder. Og uden forbundets ca. 225 frivillige ledere og de mange frivillige, de har med sig derhjemme, ville vi ikke kunne gøre den store forskel. Vi har ikke en krig at læne os op ad heldigvis, så vi skal ikke ønske os tilbage til tiden med en halv million medlemmer, af den grund. Men vi skal som Beredskabsforbund gøre os stor umage med at udbygge forankringen i samfundet, sagde Landchefen. Beredskabsforbundet skal styrke relationerne I sin tale kom han også ind på forbundets nye kommunikationsstrategi, som skal skabe mere synlighed - fx i forbindelse med indsatsen omkring Robuste Borgere: I løbet af receptionen benyttede flere af forbundets samarbejdspartnere lejligheden til at komme med lykønskninger fra talerstolen. Bl.a. Henning Thiesen, direktør i Beredskabsstyrelsen, Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet, Bjarne Laustsen, kommitteret i Hjemmeværnet og tidligere præsident i Beredskabsforbundet, samt Sven Lindgren, formand for det svenske Civilförsvarsförbundet. Udover at takke for det gode samarbejde, blev der i talerne også lagt vægt på, at frivillige er en vigtig ressource for samfundet, som man fortsat skal arbejde for at bevare og skabe gode forhold for. De mange fremmødte ved receptionen var bl.a samarbejdspartnere, politikere, venner af huset, besøgende ved Folkemødet, frivillige fra Region Hovedstaden og repræsentanter fra forbundets Præsidie, Landsledelse, samt Landssekretariat. Mere folkemøde i kommende BEREDSKAB I den udgave af magasinet BEREDSKAB, der udkommer i løbet af september kan du læse meget mere Beredskabsforbundets deltagelse i Folkemødet på Bornholm. - Vi har taget et motto til os Stærke relationer giver stærke resultater det gælder også mellem Beredskabsforbundet og den almindelige borger.

16

17 Frivillige deltog i dag i Herning Tekst og foto : Henning Skallebæk, konsulent Region Midtjylland Over 1000 forventningsfulde børn og voksne var tirsdag d. 3 juni samlet på Landsskuepladsen ved MCH Messecenter Herning. Anledningen var dagen i Herning Kommune som SSP for 6. gang havde inviteret til i samarbejde med Brand & Redning Herning, Falck, Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Røde Kors og Politiet. Alle førskolebørn i alderen 5-6 år i Herning Kommune var derfor klar til at kaste sig ud i dagens aktiviteter i tidsrummet fra kl 9:30 12:30. Fra Brand & Redning Herning deltog både frivillige, heltids- og deltidsansatte i afviklingen af dagen. Arrangementet startede med leg og læring af Falckmaskotten Sofus, så alle børnene fik demonstreret hvornår og hvordan man ringer 1-1-2, når man har brug for hjælp fra ambulance, brandvæsen og politi. Det var en fantastisk oplevelse at se Sofus i aktion over for børnene og alle fik et flot diplom med hjem til børneværelset. Herefter var der lavet handlebaner i massevis og man kunne se, at børnene virkelig havde det sjovt. De kunne prøve at sprøjte med vand på opstillede baner, få en karruseltur i en båre, klappe en politihund, få en tur i brandbusserne med udrykning rundt på landsskuepladsen, få en halskrave på ved ambulancerne og meget mere. Der var helt sikkert, at en masse drenge og piger nu ville hjem og spise noget mere havregryn, så de kan blive brand-, ambulance eller politimand engang, når de bliver store.

18 Sidste skoledag i Næstved Tekst og foto: Mette Højgård, konsulent Region Sjælland Mens 1000 unge 9. klasseelever fra Næstved kommune festede igennem på Dyrskuepladsen i byen - med musik og højt humør - ronderede frivillige fra Næstved Brand & Redning på pladsen. Det er 10. år i træk frivillige påtager sig denne opgave, som i år betød ca. 25 behandlinger af elever lige fra sand i øjnene til behandlinger af sår. Frivillig Leon Moegreen Christensen fortæller: Det lignede meget de andre år. Generelt en god dag og sjovt at have med de unge mennesker at gøre. De frivillige startede på Dyrskuepladsen kl. 10 med opsætning af telte mv, og pladsen blev åbnet for de unge mennesker kl. 12, hvorefter festen varede til kl

19 Frivillige løste forplejningsopgave i Hjallerup Af Henrik Stage, Konsulent Region Nordjylland Lørdag den 31. maj var frivillige fra Region Nordjylland på en forplejningsopgave ved Hjallerup Maskinforretning. 10 frivillige fra regionen var på opgaven, og det var nogle travle, men gode timer. Arrangementet var i anledning af Hjallerup Maskinforretnings store sommerudsalg, hvor der med rigtig gode tilbud udi landbrugs- og havebrugsredskaber, og det gode vejr og de mange gode tilbud lokkede mange kunder til. Regionens frivillige producerede frikadeller af 70 kg fars, så der var rigeligt med smagsprøver til alle. Samtidig gik Regionsleder Kurt Pedersen, og viceregionsleder Hardy Wounlund og reklamerede for vores forebyggelseskurser, og der blev vist en del interesse det bliver spændende at se, om vi fik "solgt" nogle kurser, men ingen tvivl om, at Region Nordjylland vil følge op på de kontakter, der blev skabt på udstillingen. Men alt i alt gik hele dagen rigtig godt - alt gik som det skulle, og sommeren blev for alvor skudt i gang med god hjælp fra Region Nordjylland.

20 Frivillige stod for forplejningen til strandrensningsdag Tekst og foto: Henning Skallebæk, konsulent Region Midtjylland. børnene efter deres flotte frivillige arbejde på stranden får noget at spise til frokost. I Lemvig kommune har de hvert år en strandrensningsdag langs vestkysten inden turistsæsonen for alvor starter, så strandene ser rene og indbydende ud for gæsterne. Kredsleder Leif Jensen fra Lemvig Kredsen havde derfor sørget for en god og sammentømret forplejningsgruppe, som stod for menuen: varme røde pølser med brød og en sodavand til alle. Traditionen er over 30 år gammel og i år var der tilmeldt over 900 elever og lærere fra otte folkeskoler, fire friskoler og to lokale spejderorganisationer til strandrensningsdagen, som fandt sted på grundlovsdagen den 5. juni. Kommunen havde delt stranden op i zoner, så hver skole/spejdergruppe havde hver deres område, som de gik igennem og ryddede for affald. Men uden mad og drikke dur helten som bekendt ikke. Lemvig Redningsberedskab har alle år sørget for, at Dagen i forvejen havde et par frivillige stået for al indkøb og sortering af varerne og på selve dagen mødte to frivillige op kl om morgenen for at tænde op i feltkomfuret. Alt arbejdet med tilberedningen foregik hjemme på Lemvig Redningsberedskabs lokalitet for det frivillige beredskab som deles med Rednings-Ringen. Senere mødte resten af de i alt 10 frivillige, der deltog i forplejningsopgaven. Ved 11-tiden, da alle pølser var varmet op og varerne pakket, var der afgang til udleveringsstederne som der er otte af langs stranden.

21 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede Beredskabsforbundet holdt Temadag og Landsråd i weekenden juni 2014, traditionen tro på hotel Nyborg Strand. Temadagen havde to højdepunkter, nemlig uddelingen af Beredskabsforbundets Hæderstegn og særdeles spændende tema-foredrag om Det Nationale Risikobilliede, som baggrund for Beredskabsforbundets indsats med den Robuste Borger Vi vil i juli-udgaven af FRIVILLIG berette fra indlæggene om den Robust Borger - da juli-udgaven netop har dette som tema. I denne udgave bringer vi derfor et par stemnings-billeder og koncentrerer ordene om Hæderstegns-modtagerne. Foto: Johnny Wichmann

22 Beredskabsforbundets Hæderstegn 2014 Foto: Johnny Wichmann På Beredskabsforbundets Landsrådsmøde lørdag d. 21. juni blev der uddelt i alt 21 hæderstegn. Nedenfor kan du i tilfældig rækkefølge læse alle hæderstegnstalerne med baggrunden for tildelingerne. Provst ved Holmens Kirke, Ejgil Bank Olesen Som provst for Holmens Kirke og Søværnet har du altid udvist en ganske særlig interesse for de frivillige og redningsberedskabet som helhed. Det har ført til, at Holmens Kirke nu opfattes som et samlingspunkt for redningsberedskabet og de frivillige ved særlige lejligheder. Du har åbnet dørene til Holmens Kirke, når der har været behov for at fejre, markere eller højtideligholde hændelser. Som tilbageværende eksempler kan nævnes Region Hovedstadens årlige nytårsgudstjeneste og uddelingen af Den Danske Redningsberedskabspris ved Mindehøjtideligheden for faldne brandfolk. I forhold til synliggørelse og kendskab til redningsberedskabet og de frivillige yder du en sjælden stor indsats set i relation til, at det for dig er ganske uegennyttigt. Samtidig viser du dit store engagement for de frivillige ved årligt at deltage i Beredskabsforbundets Landsrådsmøde. Sektionsleder ved Beredskabscenter Nordjylland, Karsten Thurøe Du startede i Civilforsvarsstyrelsen tilbage i 1985, hvor du aftjente din værnepligt ved Sydjyske CF-kolonne og efterfølgende blev uddannet til delingsfører. I 1993 blev du ansat som korpsmester i Beredskabsstyrelsen Nordjylland, hvor du i 2009 blev udnævnt til sektionsleder og siden 2008 har fungeret som frivilligkoordinator. Du er det samlende punkt for Beredskabsstyrelsen Nordjyllands frivillige og har frem til i dag skabt de meget gode og særdeles positive resultater inden for frivilligområdet og det er takket være dit arbejde, at Beredskabsstyrelsen Nordjylland i dag råder over en

23 engageret og motiveret frivilligstyrke på ca. 40 mand, der alle er ajourførte med relevant uddannelse, og som gerne stiller op, når der er behov for det. Med din entusiasme og gode sociale kompetencer har du bidraget til at styrke interne relationer i frivilligenheden. Og du har i samarbejde med de frivillige, med stor succes, arrangeret orienteringsrejser for frivillige, hvor målet har været af såvel faglig som social karakter. Beredskabschef i Albertslund Kommune, Peter Seloy Kredsen i Albertslund er oprettet inden for de seneste fem år, fordi du indså vigtigheden af at have et frivilligt korps som supplement til det daglige beredskab. Underdirektør i Beredskabsstyrelsen, Anders Nørregaard Gennem din mangeårige karriere, først som kontorchef i Indenrigsministeriet og siden år 2000 som underdirektør i Beredskabsstyrelsen, har du formået at skabe langvarige og gode relationer til Beredskabsforbundet og dets landsledelse. Din indsats fremhæves særligt på to områder: For det første inden for uddannelse af frivillige og arbejdet med at udvikle koncepter til brug for befolkningsuddannelse, hvor du med dit ledelsesmæssige fokus har været med til at understøtte Beredskabsstyrelsens arbejde med udvikling og styrelse af frivillige området. For det andet har du også arbejdet for en øget involvering af de frivillige i det forebyggelsesarbejde, som er så afgørende for den enkeltes sikkerhed og samfundets robusthed. Uden den frivillige indsats ville det ikke være muligt at gennemføre de mange forebyggende aktiviteter som Beredskabsstyrelsen løbende sætter i gang, hvor frivillige bidrager til, at borgerne i deres lokalmiljøer føler sig sikre og ved, hvad de skal gøre, hvis der opstår en uventet situation. Du sørger for at frivilliggruppen tilgodeses med de nødvendige uddannelser og materiel og de frivillige indgår i styrken med forskellige opgaver såsom stabsfunktioner, det forebyggende arbejde, forebyggelseskurser samt indkvartering. Ligeledes har du gennem en årrække deltaget som underviser på Beredskabsforbundets lederuddannelse, hvor du har undervist forbundets ledere i arbejdet i Beredskabskommissionen. Dette modul har du konstant videreudviklet i samarbejde med kursuslederen og på denne måde givet kursusdeltagerne et realistisk billede af deres rolle i Beredskabskommissionen. Samtidig viser du dit store engagement for de frivillige ved altid at deltage ved forbundets store arrangementer såsom Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke og ved landsrådsmødet. Beredskabschef i Næstved Brand & Redning, Flemming Nygaard-Jørgensen Du er uddannet inden for Beredskabsstyrelsen, hvor du sluttede som assistent af 1. grad. I 1988 blev du ansat i Næstved Kommune som brandinspektør og stedfortræder for beredskabschefen, og stillingen indebar, blandt andet, at du stod for uddannelsen og kontakten til Næstved kredsens frivillige. I 2007 blev du udnævnt til beredskabschef, og du har en stor del af æren for, at antallet af frivillige er steget til 97 i løbet af de sidste år. Du har altid haft en tæt kontakt til de frivillige og sørget for, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale med kommunen, der giver de frivillige gode arbejdsforhold i

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Vi måtte den 26 marts afholde ekstraordinært årsmøde i Nyborg Og ligeledes den 13 maj, ekstraordinært årsmøde i Vejen.

Vi måtte den 26 marts afholde ekstraordinært årsmøde i Nyborg Og ligeledes den 13 maj, ekstraordinært årsmøde i Vejen. Beretning for Region Syddanmark 2014 Vi startede året med Nytårsgudstjeneste i holmens kirke. Et arrangement som region hovedstaden afholder for alle regionerne. Derefter fik vi afholdt de 18 kredsårsmøder..

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Beretning for Årsmøde BF FAXE

Beretning for Årsmøde BF FAXE Beretning for 2011. Årsmøde BF FAXE 08.02.12 Hvilket fantastisk år for BeredskabsForbundet i Faxe og for os frivillige! Store ord at begynde beretningen med. Men sandt nok. På årsmødet for 1 år siden,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

FRIVILLIG. Forsvarsminister Nikolai Wammen uddelte Frivilligprisen - Per Højen modtog prisen som årets frivillige i Redningsberedskabet

FRIVILLIG. Forsvarsminister Nikolai Wammen uddelte Frivilligprisen - Per Højen modtog prisen som årets frivillige i Redningsberedskabet FRIVILLIG april 2015 Forsvarsminister Nikolai Wammen uddelte Frivilligprisen - Per Højen modtog prisen som årets frivillige i Redningsberedskabet Frivilligprisen uddelt på Christiansborg til Per Højen,

Læs mere

FRIVILLIG VI KIGGER TILBAGE PÅ. December 2015

FRIVILLIG VI KIGGER TILBAGE PÅ. December 2015 FRIVILLIG December 2015 VI KIGGER TILBAGE PÅ 2015 Nytåret 2015 Året går på hæld, og et nyt år med mange nye muligheder og udfordringer står for døren. 2015 blev året med de store omvæltninger i dansk beredskab.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Gambias Venner til Beredskabets årsmøde på Beredskabsstationen i Silkeborg

Gambias Venner til Beredskabets årsmøde på Beredskabsstationen i Silkeborg Gambias Venner til Beredskabets årsmøde på Beredskabsstationen i Silkeborg I februar måned i år blev der afholdt årsmøde i Beredskabsforbundet hos Brand og Redning i Silkeborg. Fra Gambias Venner deltog

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 74 November 2012

Beredskabets Venner. Nummer 74 November 2012 Beredskabets Venner Nummer 74 November 2012 Side 2 Beredskabets Venner Bladet Beredskabets Venner udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Beretning for Beredskabsforbundet region Nordjylland 2013.

Beretning for Beredskabsforbundet region Nordjylland 2013. Beretning for Beredskabsforbundet region Nordjylland 2013. Velkommen til alle sammen. Så er det endnu gået et år siden sidste beretning. Sidste år fra Lene Schade. Det er første gang, jeg står for denne

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af

URBAN SHIELD En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen. Projektet er støttet af URBAN SHIELD 2015 En beretning af Ambulancebehandler Lasse Gustafson og Ambulancebehandler Søren Knudsen Projektet er støttet af Indledning I året 2014 søgte Lasse Gustafson og Søren Knudsen Falcks kompetencefond

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere