Adoptionskonference i Odense november The Silent Workshop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop"

Transkript

1 Adoptionskonference i Odense november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad er Sandplay? Eksempel fra barns arbejde i Sandplay Det ubevidste og ordløse Symptomer på psykisk belastning Symbolverdenen Sandplays opståen og udvikling Afslutning Dette oplæg er oprindelig udarbejdet med en billedserie som forståelsesgrundlag og er her præsenteret i en redigeret udgave uden billeder. Præsentation Først vil jeg præsentere mig selv, jeg hedder Rita Ebbesen, er psykoterapeut og oplægsholder her på konferencen. Familieklinikken Århus er min praksis, og jeg har allieret mig med mine to kolleger Dorthe Hansen og Andreas Nielsen, som også har selvstændige praksis i henholdsvis Kolding og Broager i Sønderjylland. Når jeg her i oplægget siger vi, så er det fordi vi som selvstændige samarbejder, samler erfaringer og udvikler metode omkring Post Adoption Services, ligesom dette oplæg er forberedt fælles. Vi arbejder alle 3 både med adopterede voksne, unge, børn og deres forældre og anvender samme grundmetoder parallelt med samtaleterapi, bl.a. Spædbarnterapi, Historieterapi, og det vi fortæller om i dag - Sandplay. Når vi her i oplægget har valgt at bruge betegnelsen barnet mener vi klienten, altså både børn, unge og voksne. 1

2 Grundholdning til terapeutisk arbejde Det er vigtigt at slå fast, at vi i vores arbejde vægter både den adopterede og adoptivforældrenes andel af problemerne. Det vil i praksis betyde, at vores udgangspunkt er, at afhjælpe symptomerne hos den/de som lider og samtidig arbejde på at klarlægge baggrunden for symptomerne. Når det drejer sig om et adoptivbarn med vanskeligheder, vil der altid være kontinuerlige forældresamtaler, med det formål, at forældrene kommer til at forstå barnets proces, og/eller at forældrene arbejder med deres egen proces. I dag - kommer jeg ikke nærmere ind på forældre-relations-delen, men koncentrerer mig om at formidle hvad Sandplay-metoden er. Sandplay Sandplay tager udgangspunkt i, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende system, der under de rette, trygge forhold også er selvreparerende. Det vil sige, at vi rummer en evne til selv at bearbejde og behandle vore følelsesmæssige sår og konflikter. Ved at arbejde med symbolfigurer i sand etableres et terapeutisk rum hvor følelsesmæssige erfaringer, som er svære at fortælle om, nænsomt kan synliggørs og bearbejdes. Sandplay foregår i et rum med to små sandkasser i arbejdshøjde, èn til tørt og èn til vådt sand. Der er reoler med hundredevis af små symbolfigurer. Figurerne repræsenterer den menneskelige verden, dyreverdenen, fabeldyr, eventyr, den åndelige verden, transportmidler, naturen, boliger, osv. Man arbejder med Sandplay ved at gå hen til sandkasserne og overveje hvad der taler mest til èn. I det våde sand ser man måske begyndelsen til et bjerglandskab, måske et bølgende hav, eller noget helt andet. I det tørre sand ser man måske en ørken, eller en grundflade, hvor noget kan vokse frem. Ja, hvad mon der vil ske? Man former sandet med hænderne og vælger figurer fra hylderne. Figurerne melder sig selv og vil være med. Der er måske uro og uorden, noget mangler, 2

3 billedet forandres og falder til ro, forandres igen og en ny begyndelse tager fat. Går man helt tæt på og ser hen over kanten af sandkassen, åbner den lukkede firkant sig op og forvandles til en hel verden, der på forunderlig vis kommer til live. Flere skikkelser dukker op og hægter sig på stumper af gamle erindringer og glemte erfaringer. Sandbilledet får liv og besjæles. I en terapi for nylig, sagde et 7-årigt adoptivbarn Det er ikke sandkasserne eller Dorthe der har gjort det det er jo mig selv, som har gjort, at jeg har det godt. Voksne udtaler : Hvordan kan jeg dog udtrykke alt det her, uden at jeg ved det - jeg anede ikke, at jeg selv indeholder sådan en visdom. Hvad er det der sker, siden de kan sige sådan? Er der nogen forskel på det, som barnet leger derhjemme og det barnet laver i terapien? Er Sandplay overhovedet noget for voksne? Det kan jo umiddelbart se ud som om man kommer ind i en legetøjsbutik og at man bare tager nogle tilfældige figurer ned fra hylderne. Ja, hvad er det, der sker hvad gør det til terapi? Det som er anderledes end almindelig leg er, at barnet er i fokus, og at alt hvad barnet udtrykker får betydning. Figurerne og deres placering i sandkassen danner et eller flere billeder og bliver en indre fortælling udtrykt i barnets helt personlige symbolsprog. I modsætning til så mange andre pædagogiske legesituationer vurderes barnets udtryk ikke. Det er ikke rigtigt eller forkert, færdigt eller ikke færdigt, spændende, smukt eller flot. Alt hvad barnet laver i sandkassen er først og fremmest sandt. Rummet indbyder barnet til at udtrykke alle følelser det er barnets indre univers, som kommer til udtryk i figurer og sand. Samtidig giver sandkasserne en ydre struktur en fast ramme at være i. Rammen flytter sig ikke, den repræsenterer en tryghed og understøtter det frie udtryk. Udfordringen for nogle er, at skulle organisere sig indenfor rammen, for andre at udfylde den. Psykologen Ruth Ammann, som er en af teoretikerne bag Sandplay, siger: Sandplay heler ikke via en anden, men mere ved ens egen handling. Det indre 3

4 arbejde bliver synligt udenfor. Vi kan tale om, at hvert billede her og nu, er en fødselshandling. Psykologen Winnicot siger : Det er vigtigt, at det er barnet - klienten - der bevæger sig og ikke os der bevæger barnet. En anden forskel på leg og terapi er, at terapeuten med koncentreret nærvær ser, accepterer, beskytter og afgrænser. Terapeuten har træning i, at sætte sig ud over vurdering af rigtig eller forkert, og kan følge barnet uden at forstyrre processen med forslag, men i stedet underbygge og understøtte. Så vil nogen måske spørge: Er der ingen retningslinier er alting tilladt? Der er få retningslinjer - man må ikke ødelægge noget med vilje, det tørre og våde sand må ikke blandes, arbejdet foregår i sandkasserne, og man må ikke selv rydde op. Sidstnævnte plejer at være yderst populært hos børnene. Eksempel på et Sandplay-arbejde Kasper er 4 år 8 måneder og forældrene fortæller, at de kommer med ham fordi han er voldsom, urolig og kontaktmæssigt bag en skal. Da Kasper ser sandkasserne og figurerne første gang siger han: WOW- hvor har du mange ting - og han er allerede i gang med sit første billede. Kasper bruger begge sandkasser og fylder mange, mange ting i begge kasser, indtil det bliver overfyldt og kaotisk. Han er hektisk og urolig, men terapeutens fokusering hjælper ham til at koncentrere sig og - på trods af sin uro - holde sig indenfor sandkassens rammer. Kasper får på denne måde hjælp til at udtrykke sig uden ord på både godt og ondt. Kasper oplever at være accepteret med alt hvad han viser, også det forfærdelige og grimme. I løbet af nogle gange, formår Kasper at bevæge sig fra kaos til mere orden, og til tydeligere at vise mig, forældrene og sig selv, hvad der gør ondt i ham. Det viser sig snart, at han bruger den tørre sandkasse som det gode og den våde som det onde. Han kalder det Guldkassen og Det giftige. I det våde sand arbejder han med skeletter, rotter og monstre, som bliver Kaspers symboler for det onde. Det onde har fået et symbolsk udtryk og navne og han kan nu snakke om det. I den tørre sandkasse arbejder han med diamanter, skatkister og guldkæder. 4

5 Kasper kan nu på en roligere måde vælge figurer og placere dem med omhu og han bygger et væsen af krystaller. Et nyt væsen bliver til sårbart og værdifuldt. Han siger selv: Det allerbedste hos dig er guldkassen. Forældrene fortæller, at han i sin hverdag bliver roligere, kommer mere ud af sin skal og kan lege uden så mange konflikter. Bevidst og ubevidst - sproglig ikke sproglig I Sandplay arbejder vi både med den bevidste og den ubevidste del af psyken. Kun en lille del af vores psyke er bevidst. Det kan beskrives symbolsk, ved at tænke på et isbjerg, hvor toppen er psykens bevidste del og den store del af isbjerget under vandoverfladen, er vores ubevidste. Det ubevidste er container for de erfaringer, som psyken ikke kan / kunne håndtere, eller nå at opfange og bearbejde. De erfaringer som er udenfor bevidstheden, er ikke mulige at tale om. Derfor kræver det et anderledes kreativt sprog, nemlig billeder og symboler. Når man ser Kaspers kaotiske sandkasse, så viser han os et billede af, at såvel hans bevidste som ubevidste er overfyldt. Symptomer Der er grænser for hvad - og i hvor lang tid - psyken kan rumme ubearbejdede erfaringer før symptomerne viser sig i hverdagen. Hos Kasper var det uro, lukkethed og voldsomhed. Hos andre kan det være symptomer som koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, separationsangst, angst for at sove, sociale vanskeligheder, tilknytningsvanskeligheder, svært ved jævnaldrende kontakt, overenergi og underenergi, passivitet, renlighedsproblemer, spise og sovevanskeligheder og somatiske symptomer, som der ikke er lægelig begrundelse for. Hos unge og voksne er symptomerne ofte selvværdproblemer, angst for tilknytning, svært ved afslutning af forhold, afhængighed, isolation og somatiske lidelser. Vi er af den overbevisning, at det er meget vigtigt at respektere den enkelte klients tempo, når det gælder om at bearbejde traumatiske erfaringer. Det er vigtigt at nye livsstrategier, nye måder at være i verden på, kan nå at integreres og bliver hensigtsmæssige og konstruktive. Sandplay er hensynsfuld overfor det følelsesmæssige forsvar. Det er hele tiden muligt at arbejde med balancen 5

6 mellem opbygning af nye ressourcer og konfrontationen med de svære følelser. Ikke sprogligt Man kan arbejde ikke-sprogligt i Sandplay, og det giver mulighed for bearbejdning af selv meget tidlige erfaringer. Fra fosterlivet og indtil sproget og den bevidste hukommelse er udviklet, oplever barnet verden med sin primære bevidsthed. Dvs. at barnet sanser og erfarer verden uden en logisk og bevidst styring af følelsesimpulserne. I Kaspers ubevidste, findes også det han har oplevet tidligt i sit liv, og hans sandbilleder viste, at noget må have gjort ondt. Gennem symbolfigurer, sand og vand, kan den primære bevidsthed kontaktes non-verbalt. Sandplay er økonomisk, forstået på den måde, at man i billederne kan udtrykke komplekse processer, som det ville tage uendelig lang tid at sætte ord på. Tænk tilbage på, hvor mange elementer Kasper udtrykte i sit første kaotiske billede, og hvor mange ord der havde været brug for! Terapeuten fotograferer hver Sandplay-opstilling, og senere i processen kan det være værdifuldt at gense billederne. Særligt unge og voksne kan gennem samtale, have behov for at få en intellektuel indsigt i udviklingsprocessen, for også derigennem at omsætte den psykiske udvikling i handling. Med mindre børn bruger vi billederne i forældrearbejdet, som et værdifuldt indblik i barnets indre verden og som beskrivelse af udviklingen. Sandplay taler til barnets og voksnes følelser, samtidig som det taler til det kognitive. Barnet udvikler sig kognitivt ved at blive kontaktet følelsesmæssigt, men ikke altid omvendt. Det grundlæggende i Sandplay er symboler. I hverdagen omgiver vi os med symboler vores sprog er symboler. Symboler har alle dage været brugt til formidling, f.eks. i sagaer, kunst, religion og i eventyr. Et ord eller et billede er symbolsk, når det indeholder mere end den umiddelbare mening. Groft kan man dele symboler op i tre kategorier: Det konventionelle symbol f.eks. flag og byvåben. Det personlige symboler opstår tit ved et tilfælde: f.eks. en bestemt duft, 6

7 knyttet til en bestemt oplevelse. Eller lyde som bliver knyttet til en bestemt situation eller person. De universelle symboler de fællesmenneskelige symboler i Jungs terminologi de arketypiske. F.eks. ild sol måne jorden slangen. I sproget har vi også symboler - F.eks. siger vi: Jeg vover pelsen Hun er i den syvende himmel På den måde kender vi alle til symbolisering også selvom det ikke er os bevidst hele tiden. At vælge mellem alle symbolerne på hylden og placere dem i sandet, kan umiddelbart virke tilfældigt men intet valg er tilfældigt mange valg er ubevidste. En måde at få det ubevidste og kreativiteten i tale på, er at invitere symbolverdenen frem. Det giver sig selv når man kigger på hylderne: Hvad taler til dig hvad kalder på dig? På den måde er det ubevidste allerede i gang med at vælge og fravælge. Vi oplever tit, at nogen spørger er denne her ikke ny selvom figuren har været der altid. Det viser, at vi ser det, som vi er parate til at invitere ind i vores bevidsthed og er modne til at se. En dreng sagde for nylig i sin første Sandplay-terapi, da han tog en figur og satte midt i kassen: Det her er en statue og jeg tror den gerne vil blive levende. Hvad mon drengen fortæller om sig selv?. Symboler er et sprog, som ikke tager hensyn til love for tid, sted, logik og realiteter. F.eks. kan der i Sandplaybilleder sagtens være en isbjørn i en jungle og en fisk på land. En 8 årig pige, tvilling og adopteret fra Indien, lavede et billede med en løvemor og to små løveunger og sagde: Da løvebørnene var født sejlede de med Noahs ark ud i verden, og den lille løveunge troede hele tiden den skulle dø, og var rigtig meget bange. En anden lille, adopteret pige på 6 år, arbejdede koncentreret med en lille kurv med et lille brunt barn, men var ikke tilfreds. Hun forsøgte med flere løsninger, f.eks. tog hun en vugge og et lyst barn, men hun var stadig ikke tilfreds. Så tog hun det mørke barn i vuggen, men det var hellere ikke godt nok. Til sidst kom 7

8 forløsningen. Pigen lagde det brune barn i vuggen og satte vuggen op i kurven. Først da begge erfaringer, begge identiteter kunne samles i èn, sukkede hun dybt: sådan og blev tilfreds. Hun gjorde det selv, fandt selv et symbolsk udtryk for sin sammensatte identitet - fortid og nutid,. Forældrene fortalte at hun blev langt mere tilfreds med sit mørke udseende. Teoretisk baggrund Nu skifter jeg fokus og vil sige få ord om vores teoretiske baggrund. Vi er terapeutiske uddannet indenfor den psykodynamiske tradition og kombinerer med????vores arbejde I Sandplay er referencerammen psykoanalysen.. Det helt grundlæggende udgangspunkt for Sandplay er Carl Gustaf Jungs teori. Jung beskrev som den første, at psyken er et selvregulerende system - som under de rette omstændigheder - også er selvhelende. Som et fysisk sår der heler, når det bliver renset og plejet, søger psyken af egen kraft, at restituere sig selv til størst mulig helhed gennem det kreative, symbolske udtryk. Og de kreative kræfter er for en stor del ubevidste. Den jungianske Sandplay blev udviklet af den schweiziske psykoterapeut, Dora Kalff, som efter sine studier på Junginstituttet i Zürich, blev opfordret af Jung til at studere hos børneterapeuten Margaret Lowenfeld i London i Dora Kalf, videreudviklede metoden til den form for Sandplay vi arbejder med i dag. Den teoretiske baggrund i Sandplay er omfattende og kompleks og pladsen her tillader ikke en yderligere uddybning. Afslutning Jeg vil afslutte med at sige, at vi - Dorthe, Andreas og jeg - mener at - en ydmyg respekt for den indre verden en kærlig, tålmodig vilje til at forstå sammen med en grundig faglighed er det bedste vi kan byde på i Post Adoption Services Tak for nu. 8

9 Artikel bragt i Adoption & Samfund februar Post Adoption Services og Sandplay The Silent Workshop At høre til og føle sig værdifuld er grundlæggende næring for alle mennesker, og gennem adoption får både børn og forældre dette store ønske opfyldt. Alligevel kan mødet mellem forældrenes trang til at give omsorg og kærlighed til barnet, og barnets erfaringer med forladthed og angst, sætte gang i svære følelser hos begge parter. Hensigten med denne artikel er at informere adopterede og adoptivforældre om muligheden for bearbejdning af tidlige traumer via Sandplay-terapi. Sandplay er særlig velegnet, fordi terapiformen ikke er afhængig af sproget og fordi den adopterede her igennem får mulighed for at udtrykke sin indre verden i symbolsprog og føle sig set. Tidlig følelsesmæssig overbelastning betyder, at selv et meget lille barn får færre psykiske ressourcer og derfor nemt stresses og overbelastes. Symptomerne er ofte diffuse og kan minde om symptomerne på udbrændthed og stress. Signalerne er typisk uro og rastløshed, negativ og opfarende adfærd, følelsessvingninger fra overenergi til underenergi, fra hårdhed til sammenbrud og sårbarhed samt angst i nye situationer og klæbrig afhængighed. Adoptivbarnet vil ofte søge at gemme fortiden bag en skal, men hvis oplevelserne bliver bearbejdet og gennemlevet, vil barnet i højere grad være i stand til følelsesmæssigt at hengive sig. Ikke bare tilpasse sig, men at tilknytte sig på et dybere plan. Menneskets forsvarssystem kan rumme meget, men der er grænser og grænsen er nået, når adfærdsmæssige symptomer bliver tydelige i hverdagen. Sandplay-terapiens historie starter for alvor med Dr. Magaret Lowenfeldt arbejde i London i 1930èrne og gennem 35 år udviklede Dora Kaff i Zurich sandlegen ind i den jungianske forståelsesramme. Jungs teorier om de kreative, helende kræfter i det ubevidste, er stadig det bærende i Sandplay, selv om flere i dag anvender terapien i en bredere psykologisk kontekst. C. G. Jung udtaler om symbolske processer : Det skinnende symbol formidler psykens processer mere klart end selv det klareste begreb, for symbolet formidler ikke

10 kun en visualisering af processen, men, og det er måske det vigtigste, en mulighed for at gennemleve processen igen. Alchemical Studies C.W. 13, par Helt praktisk foregår Sandplay-terapien i et rum med to små sandkasser og mange hylder med små figurer. Figurerne symboliserer alle dele af vores begrebsverden : dyr, huse, transportmidler, åndelighed, natur, mennesker, fabeldyr, osv. Sandkasserne står i passende højde, èn kasse med tørt sand og èn med vådt sand. Sandkassens ramme er den ydre grænse omkring det indre liv, som udfoldes og bearbejdes i løbet af terapisituationen. Billedet vokser frem i sandet efterhånden som psyken inspireres af symbolerne. Voksne vil almindeligvis bygge et billede op, mens børn typisk leger sig igennem en historie, bygger op og bryder ned. For nogle er billederne ordløse og for andre hører der lange fortællinger til, men uanset måden, så er det muligheden for at udtrykke sig helt på egne præmisser, som er det essentielle i Sandplay. Hvert barn, ung eller voksen har sin helt unikke udtryksform og sit eget tempo. Psykologiens forklaringsramme kan ikke følge med ret langt ind i menneskets ubevidste univers. I dag ved vi dog, at symboler og sprog forbinder kroppens og psykens funktioner og fungerer som en organisator af tidlige erfaringer. I Sandplay er det muligt at udleve eksistentielle konflikter og dilemmaer, f.eks. at elske og hade på samme tid, at være anderledes og udenfor og samtidig høre til. Symbolisering kobler disse indre og ydre verdner, fortid og nutid, det kendte og det fremmede, det bevidste og det ubevidste. I en kontaktfuld, terapeutisk relation vil den oprindelige, medfødte kreativitet skabe orden og vækst, hvor der før var kaos og/eller stilstand Den franske psykoanalytiker Caroline Eliacheff, som arbejder terapeutisk med småbørn, siger : Et barn kan strukturere sig symbolsk i forhold til sin fortid, ved at internalisere de forældre, som har forladt det - og for at glemme, må man først og fremmest have vidst. Citat fra C.Eliacheff`s bog om Spædbarn-terapi Krop og skrig. Sandplay indeholder flere parallelle følelsesmæssige processer. Billederne kan indeholde bearbejdning af en aktuel konflikt samtidig med et sceneri af følelser fra barnets første levemåneder Krig, kaos, ørken, begravelser og sejr, håb, fødsel og fest er nogle af de ubeskrivelige scenerier som vokser frem i sandet. Som eksempel kan nævnes, at to stof-juletræer blev brugt af et 5-årigt adoptivbarn, formodentlig som symbol på adoptivforældrene og to plastic-grantræer formodentlig som symbol på barnet selv og lillebror. Som terapierne skred frem nærmede træerne sig hinanden og blev pyntet med guldkæder, som bandt alle fire træer tæt sammen. Guld er som bekendt et ædelt og værdifuldt metal, som i mange sammenhæng bliver brugt som et symbol på kærlighed.

11 Somme tider er det på sin plads at sætte ord på processen, men det vigtigste er, at den adopterede udtrykker sig og bliver set. At følelserne bliver kendt, erkendt og anerkendt. Et Sandplay-forløb kan kombineres med Historie-terapi. Adoptivbarnets livsforløb fra undfangelse til nu, bliver fortalt i små afsnit i begyndelsen af terapien, hvorefter barnet bearbejder indholdet af fortællingen i sandkassen. 3 Det er adoptivbarnets privilegium at have meget opmærksomme forældre, som gerne vil gøre meget for deres barn. Selv om adoptivbarnet er den, som i hverdagen viser symptomerne, kan problemer i familien også skyldes adoptivforældrenes mulighed for at forstå det pågældende barn, eller egne hengemte, traumatiske erfaringer. Derfor er et Sandplay-forløb nødvendigvis en familiesag. Det er aldrig for sent at give sig selv plads til at bearbejde traumatiske erfaringer. At det sker så tidligt som muligt i den adopteredes liv er oplagt, men også for unge og voksne adopterede vil Sandplay kunne have en helende virkning. Det er meget konstruktivt at erfare og betagende at opleve, at hvert menneske indeholder selvreparerende kræfter, og at selv små børn, gennem symbolisering, kan organisere en stærkere indre kerne - et mere samlet og integreret Selv. Rita Ebbesen psykoterapeut MPF Familieklinikken Århus Skanderborgvej 178A 8260 Viby J. tlf:

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

PRINSEN OG DRONNINGEN

PRINSEN OG DRONNINGEN Fotos: Forfatteren PRINSEN OG DRONNINGEN OM TRAUMEARBEJDE MED BØRN I KROPSORIENTERET SANDKASSETERAPI Af MARIANNE DREYER Børn har en gudsbenådet fantasi og en direkte adgang til de indre gemakker, hvor

Læs mere

Tidlig traumeterapi kombineret med sandplay

Tidlig traumeterapi kombineret med sandplay Tidlig traumeterapi kombineret med sandplay Familiehuset i Horsens Som det er beskrevet til God Social Praksis Service Styrelsen Koncentrationsbesvær og indre spændinger hos børn kan lindres med de rette

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer

Alt, hvad vi ønsker at ændre i livet, starter med os selv. o Et godt helbred o Kærlighed o En god økonomi o Succesfuld karriere o Gode relationer En rejse ind i den ny tids energi Kursus i Portugal d. 8.-15. maj 2015 Denne rejse, ind i den nye tids energi, er en rejse, der skaber vejen ind til dit sande selv. Find vejen ind til din indre kilde,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere