Adoptionskonference i Odense november The Silent Workshop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop"

Transkript

1 Adoptionskonference i Odense november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad er Sandplay? Eksempel fra barns arbejde i Sandplay Det ubevidste og ordløse Symptomer på psykisk belastning Symbolverdenen Sandplays opståen og udvikling Afslutning Dette oplæg er oprindelig udarbejdet med en billedserie som forståelsesgrundlag og er her præsenteret i en redigeret udgave uden billeder. Præsentation Først vil jeg præsentere mig selv, jeg hedder Rita Ebbesen, er psykoterapeut og oplægsholder her på konferencen. Familieklinikken Århus er min praksis, og jeg har allieret mig med mine to kolleger Dorthe Hansen og Andreas Nielsen, som også har selvstændige praksis i henholdsvis Kolding og Broager i Sønderjylland. Når jeg her i oplægget siger vi, så er det fordi vi som selvstændige samarbejder, samler erfaringer og udvikler metode omkring Post Adoption Services, ligesom dette oplæg er forberedt fælles. Vi arbejder alle 3 både med adopterede voksne, unge, børn og deres forældre og anvender samme grundmetoder parallelt med samtaleterapi, bl.a. Spædbarnterapi, Historieterapi, og det vi fortæller om i dag - Sandplay. Når vi her i oplægget har valgt at bruge betegnelsen barnet mener vi klienten, altså både børn, unge og voksne. 1

2 Grundholdning til terapeutisk arbejde Det er vigtigt at slå fast, at vi i vores arbejde vægter både den adopterede og adoptivforældrenes andel af problemerne. Det vil i praksis betyde, at vores udgangspunkt er, at afhjælpe symptomerne hos den/de som lider og samtidig arbejde på at klarlægge baggrunden for symptomerne. Når det drejer sig om et adoptivbarn med vanskeligheder, vil der altid være kontinuerlige forældresamtaler, med det formål, at forældrene kommer til at forstå barnets proces, og/eller at forældrene arbejder med deres egen proces. I dag - kommer jeg ikke nærmere ind på forældre-relations-delen, men koncentrerer mig om at formidle hvad Sandplay-metoden er. Sandplay Sandplay tager udgangspunkt i, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende system, der under de rette, trygge forhold også er selvreparerende. Det vil sige, at vi rummer en evne til selv at bearbejde og behandle vore følelsesmæssige sår og konflikter. Ved at arbejde med symbolfigurer i sand etableres et terapeutisk rum hvor følelsesmæssige erfaringer, som er svære at fortælle om, nænsomt kan synliggørs og bearbejdes. Sandplay foregår i et rum med to små sandkasser i arbejdshøjde, èn til tørt og èn til vådt sand. Der er reoler med hundredevis af små symbolfigurer. Figurerne repræsenterer den menneskelige verden, dyreverdenen, fabeldyr, eventyr, den åndelige verden, transportmidler, naturen, boliger, osv. Man arbejder med Sandplay ved at gå hen til sandkasserne og overveje hvad der taler mest til èn. I det våde sand ser man måske begyndelsen til et bjerglandskab, måske et bølgende hav, eller noget helt andet. I det tørre sand ser man måske en ørken, eller en grundflade, hvor noget kan vokse frem. Ja, hvad mon der vil ske? Man former sandet med hænderne og vælger figurer fra hylderne. Figurerne melder sig selv og vil være med. Der er måske uro og uorden, noget mangler, 2

3 billedet forandres og falder til ro, forandres igen og en ny begyndelse tager fat. Går man helt tæt på og ser hen over kanten af sandkassen, åbner den lukkede firkant sig op og forvandles til en hel verden, der på forunderlig vis kommer til live. Flere skikkelser dukker op og hægter sig på stumper af gamle erindringer og glemte erfaringer. Sandbilledet får liv og besjæles. I en terapi for nylig, sagde et 7-årigt adoptivbarn Det er ikke sandkasserne eller Dorthe der har gjort det det er jo mig selv, som har gjort, at jeg har det godt. Voksne udtaler : Hvordan kan jeg dog udtrykke alt det her, uden at jeg ved det - jeg anede ikke, at jeg selv indeholder sådan en visdom. Hvad er det der sker, siden de kan sige sådan? Er der nogen forskel på det, som barnet leger derhjemme og det barnet laver i terapien? Er Sandplay overhovedet noget for voksne? Det kan jo umiddelbart se ud som om man kommer ind i en legetøjsbutik og at man bare tager nogle tilfældige figurer ned fra hylderne. Ja, hvad er det, der sker hvad gør det til terapi? Det som er anderledes end almindelig leg er, at barnet er i fokus, og at alt hvad barnet udtrykker får betydning. Figurerne og deres placering i sandkassen danner et eller flere billeder og bliver en indre fortælling udtrykt i barnets helt personlige symbolsprog. I modsætning til så mange andre pædagogiske legesituationer vurderes barnets udtryk ikke. Det er ikke rigtigt eller forkert, færdigt eller ikke færdigt, spændende, smukt eller flot. Alt hvad barnet laver i sandkassen er først og fremmest sandt. Rummet indbyder barnet til at udtrykke alle følelser det er barnets indre univers, som kommer til udtryk i figurer og sand. Samtidig giver sandkasserne en ydre struktur en fast ramme at være i. Rammen flytter sig ikke, den repræsenterer en tryghed og understøtter det frie udtryk. Udfordringen for nogle er, at skulle organisere sig indenfor rammen, for andre at udfylde den. Psykologen Ruth Ammann, som er en af teoretikerne bag Sandplay, siger: Sandplay heler ikke via en anden, men mere ved ens egen handling. Det indre 3

4 arbejde bliver synligt udenfor. Vi kan tale om, at hvert billede her og nu, er en fødselshandling. Psykologen Winnicot siger : Det er vigtigt, at det er barnet - klienten - der bevæger sig og ikke os der bevæger barnet. En anden forskel på leg og terapi er, at terapeuten med koncentreret nærvær ser, accepterer, beskytter og afgrænser. Terapeuten har træning i, at sætte sig ud over vurdering af rigtig eller forkert, og kan følge barnet uden at forstyrre processen med forslag, men i stedet underbygge og understøtte. Så vil nogen måske spørge: Er der ingen retningslinier er alting tilladt? Der er få retningslinjer - man må ikke ødelægge noget med vilje, det tørre og våde sand må ikke blandes, arbejdet foregår i sandkasserne, og man må ikke selv rydde op. Sidstnævnte plejer at være yderst populært hos børnene. Eksempel på et Sandplay-arbejde Kasper er 4 år 8 måneder og forældrene fortæller, at de kommer med ham fordi han er voldsom, urolig og kontaktmæssigt bag en skal. Da Kasper ser sandkasserne og figurerne første gang siger han: WOW- hvor har du mange ting - og han er allerede i gang med sit første billede. Kasper bruger begge sandkasser og fylder mange, mange ting i begge kasser, indtil det bliver overfyldt og kaotisk. Han er hektisk og urolig, men terapeutens fokusering hjælper ham til at koncentrere sig og - på trods af sin uro - holde sig indenfor sandkassens rammer. Kasper får på denne måde hjælp til at udtrykke sig uden ord på både godt og ondt. Kasper oplever at være accepteret med alt hvad han viser, også det forfærdelige og grimme. I løbet af nogle gange, formår Kasper at bevæge sig fra kaos til mere orden, og til tydeligere at vise mig, forældrene og sig selv, hvad der gør ondt i ham. Det viser sig snart, at han bruger den tørre sandkasse som det gode og den våde som det onde. Han kalder det Guldkassen og Det giftige. I det våde sand arbejder han med skeletter, rotter og monstre, som bliver Kaspers symboler for det onde. Det onde har fået et symbolsk udtryk og navne og han kan nu snakke om det. I den tørre sandkasse arbejder han med diamanter, skatkister og guldkæder. 4

5 Kasper kan nu på en roligere måde vælge figurer og placere dem med omhu og han bygger et væsen af krystaller. Et nyt væsen bliver til sårbart og værdifuldt. Han siger selv: Det allerbedste hos dig er guldkassen. Forældrene fortæller, at han i sin hverdag bliver roligere, kommer mere ud af sin skal og kan lege uden så mange konflikter. Bevidst og ubevidst - sproglig ikke sproglig I Sandplay arbejder vi både med den bevidste og den ubevidste del af psyken. Kun en lille del af vores psyke er bevidst. Det kan beskrives symbolsk, ved at tænke på et isbjerg, hvor toppen er psykens bevidste del og den store del af isbjerget under vandoverfladen, er vores ubevidste. Det ubevidste er container for de erfaringer, som psyken ikke kan / kunne håndtere, eller nå at opfange og bearbejde. De erfaringer som er udenfor bevidstheden, er ikke mulige at tale om. Derfor kræver det et anderledes kreativt sprog, nemlig billeder og symboler. Når man ser Kaspers kaotiske sandkasse, så viser han os et billede af, at såvel hans bevidste som ubevidste er overfyldt. Symptomer Der er grænser for hvad - og i hvor lang tid - psyken kan rumme ubearbejdede erfaringer før symptomerne viser sig i hverdagen. Hos Kasper var det uro, lukkethed og voldsomhed. Hos andre kan det være symptomer som koncentrations- og indlæringsvanskeligheder, separationsangst, angst for at sove, sociale vanskeligheder, tilknytningsvanskeligheder, svært ved jævnaldrende kontakt, overenergi og underenergi, passivitet, renlighedsproblemer, spise og sovevanskeligheder og somatiske symptomer, som der ikke er lægelig begrundelse for. Hos unge og voksne er symptomerne ofte selvværdproblemer, angst for tilknytning, svært ved afslutning af forhold, afhængighed, isolation og somatiske lidelser. Vi er af den overbevisning, at det er meget vigtigt at respektere den enkelte klients tempo, når det gælder om at bearbejde traumatiske erfaringer. Det er vigtigt at nye livsstrategier, nye måder at være i verden på, kan nå at integreres og bliver hensigtsmæssige og konstruktive. Sandplay er hensynsfuld overfor det følelsesmæssige forsvar. Det er hele tiden muligt at arbejde med balancen 5

6 mellem opbygning af nye ressourcer og konfrontationen med de svære følelser. Ikke sprogligt Man kan arbejde ikke-sprogligt i Sandplay, og det giver mulighed for bearbejdning af selv meget tidlige erfaringer. Fra fosterlivet og indtil sproget og den bevidste hukommelse er udviklet, oplever barnet verden med sin primære bevidsthed. Dvs. at barnet sanser og erfarer verden uden en logisk og bevidst styring af følelsesimpulserne. I Kaspers ubevidste, findes også det han har oplevet tidligt i sit liv, og hans sandbilleder viste, at noget må have gjort ondt. Gennem symbolfigurer, sand og vand, kan den primære bevidsthed kontaktes non-verbalt. Sandplay er økonomisk, forstået på den måde, at man i billederne kan udtrykke komplekse processer, som det ville tage uendelig lang tid at sætte ord på. Tænk tilbage på, hvor mange elementer Kasper udtrykte i sit første kaotiske billede, og hvor mange ord der havde været brug for! Terapeuten fotograferer hver Sandplay-opstilling, og senere i processen kan det være værdifuldt at gense billederne. Særligt unge og voksne kan gennem samtale, have behov for at få en intellektuel indsigt i udviklingsprocessen, for også derigennem at omsætte den psykiske udvikling i handling. Med mindre børn bruger vi billederne i forældrearbejdet, som et værdifuldt indblik i barnets indre verden og som beskrivelse af udviklingen. Sandplay taler til barnets og voksnes følelser, samtidig som det taler til det kognitive. Barnet udvikler sig kognitivt ved at blive kontaktet følelsesmæssigt, men ikke altid omvendt. Det grundlæggende i Sandplay er symboler. I hverdagen omgiver vi os med symboler vores sprog er symboler. Symboler har alle dage været brugt til formidling, f.eks. i sagaer, kunst, religion og i eventyr. Et ord eller et billede er symbolsk, når det indeholder mere end den umiddelbare mening. Groft kan man dele symboler op i tre kategorier: Det konventionelle symbol f.eks. flag og byvåben. Det personlige symboler opstår tit ved et tilfælde: f.eks. en bestemt duft, 6

7 knyttet til en bestemt oplevelse. Eller lyde som bliver knyttet til en bestemt situation eller person. De universelle symboler de fællesmenneskelige symboler i Jungs terminologi de arketypiske. F.eks. ild sol måne jorden slangen. I sproget har vi også symboler - F.eks. siger vi: Jeg vover pelsen Hun er i den syvende himmel På den måde kender vi alle til symbolisering også selvom det ikke er os bevidst hele tiden. At vælge mellem alle symbolerne på hylden og placere dem i sandet, kan umiddelbart virke tilfældigt men intet valg er tilfældigt mange valg er ubevidste. En måde at få det ubevidste og kreativiteten i tale på, er at invitere symbolverdenen frem. Det giver sig selv når man kigger på hylderne: Hvad taler til dig hvad kalder på dig? På den måde er det ubevidste allerede i gang med at vælge og fravælge. Vi oplever tit, at nogen spørger er denne her ikke ny selvom figuren har været der altid. Det viser, at vi ser det, som vi er parate til at invitere ind i vores bevidsthed og er modne til at se. En dreng sagde for nylig i sin første Sandplay-terapi, da han tog en figur og satte midt i kassen: Det her er en statue og jeg tror den gerne vil blive levende. Hvad mon drengen fortæller om sig selv?. Symboler er et sprog, som ikke tager hensyn til love for tid, sted, logik og realiteter. F.eks. kan der i Sandplaybilleder sagtens være en isbjørn i en jungle og en fisk på land. En 8 årig pige, tvilling og adopteret fra Indien, lavede et billede med en løvemor og to små løveunger og sagde: Da løvebørnene var født sejlede de med Noahs ark ud i verden, og den lille løveunge troede hele tiden den skulle dø, og var rigtig meget bange. En anden lille, adopteret pige på 6 år, arbejdede koncentreret med en lille kurv med et lille brunt barn, men var ikke tilfreds. Hun forsøgte med flere løsninger, f.eks. tog hun en vugge og et lyst barn, men hun var stadig ikke tilfreds. Så tog hun det mørke barn i vuggen, men det var hellere ikke godt nok. Til sidst kom 7

8 forløsningen. Pigen lagde det brune barn i vuggen og satte vuggen op i kurven. Først da begge erfaringer, begge identiteter kunne samles i èn, sukkede hun dybt: sådan og blev tilfreds. Hun gjorde det selv, fandt selv et symbolsk udtryk for sin sammensatte identitet - fortid og nutid,. Forældrene fortalte at hun blev langt mere tilfreds med sit mørke udseende. Teoretisk baggrund Nu skifter jeg fokus og vil sige få ord om vores teoretiske baggrund. Vi er terapeutiske uddannet indenfor den psykodynamiske tradition og kombinerer med????vores arbejde I Sandplay er referencerammen psykoanalysen.. Det helt grundlæggende udgangspunkt for Sandplay er Carl Gustaf Jungs teori. Jung beskrev som den første, at psyken er et selvregulerende system - som under de rette omstændigheder - også er selvhelende. Som et fysisk sår der heler, når det bliver renset og plejet, søger psyken af egen kraft, at restituere sig selv til størst mulig helhed gennem det kreative, symbolske udtryk. Og de kreative kræfter er for en stor del ubevidste. Den jungianske Sandplay blev udviklet af den schweiziske psykoterapeut, Dora Kalff, som efter sine studier på Junginstituttet i Zürich, blev opfordret af Jung til at studere hos børneterapeuten Margaret Lowenfeld i London i Dora Kalf, videreudviklede metoden til den form for Sandplay vi arbejder med i dag. Den teoretiske baggrund i Sandplay er omfattende og kompleks og pladsen her tillader ikke en yderligere uddybning. Afslutning Jeg vil afslutte med at sige, at vi - Dorthe, Andreas og jeg - mener at - en ydmyg respekt for den indre verden en kærlig, tålmodig vilje til at forstå sammen med en grundig faglighed er det bedste vi kan byde på i Post Adoption Services Tak for nu. 8

9 Artikel bragt i Adoption & Samfund februar Post Adoption Services og Sandplay The Silent Workshop At høre til og føle sig værdifuld er grundlæggende næring for alle mennesker, og gennem adoption får både børn og forældre dette store ønske opfyldt. Alligevel kan mødet mellem forældrenes trang til at give omsorg og kærlighed til barnet, og barnets erfaringer med forladthed og angst, sætte gang i svære følelser hos begge parter. Hensigten med denne artikel er at informere adopterede og adoptivforældre om muligheden for bearbejdning af tidlige traumer via Sandplay-terapi. Sandplay er særlig velegnet, fordi terapiformen ikke er afhængig af sproget og fordi den adopterede her igennem får mulighed for at udtrykke sin indre verden i symbolsprog og føle sig set. Tidlig følelsesmæssig overbelastning betyder, at selv et meget lille barn får færre psykiske ressourcer og derfor nemt stresses og overbelastes. Symptomerne er ofte diffuse og kan minde om symptomerne på udbrændthed og stress. Signalerne er typisk uro og rastløshed, negativ og opfarende adfærd, følelsessvingninger fra overenergi til underenergi, fra hårdhed til sammenbrud og sårbarhed samt angst i nye situationer og klæbrig afhængighed. Adoptivbarnet vil ofte søge at gemme fortiden bag en skal, men hvis oplevelserne bliver bearbejdet og gennemlevet, vil barnet i højere grad være i stand til følelsesmæssigt at hengive sig. Ikke bare tilpasse sig, men at tilknytte sig på et dybere plan. Menneskets forsvarssystem kan rumme meget, men der er grænser og grænsen er nået, når adfærdsmæssige symptomer bliver tydelige i hverdagen. Sandplay-terapiens historie starter for alvor med Dr. Magaret Lowenfeldt arbejde i London i 1930èrne og gennem 35 år udviklede Dora Kaff i Zurich sandlegen ind i den jungianske forståelsesramme. Jungs teorier om de kreative, helende kræfter i det ubevidste, er stadig det bærende i Sandplay, selv om flere i dag anvender terapien i en bredere psykologisk kontekst. C. G. Jung udtaler om symbolske processer : Det skinnende symbol formidler psykens processer mere klart end selv det klareste begreb, for symbolet formidler ikke

10 kun en visualisering af processen, men, og det er måske det vigtigste, en mulighed for at gennemleve processen igen. Alchemical Studies C.W. 13, par Helt praktisk foregår Sandplay-terapien i et rum med to små sandkasser og mange hylder med små figurer. Figurerne symboliserer alle dele af vores begrebsverden : dyr, huse, transportmidler, åndelighed, natur, mennesker, fabeldyr, osv. Sandkasserne står i passende højde, èn kasse med tørt sand og èn med vådt sand. Sandkassens ramme er den ydre grænse omkring det indre liv, som udfoldes og bearbejdes i løbet af terapisituationen. Billedet vokser frem i sandet efterhånden som psyken inspireres af symbolerne. Voksne vil almindeligvis bygge et billede op, mens børn typisk leger sig igennem en historie, bygger op og bryder ned. For nogle er billederne ordløse og for andre hører der lange fortællinger til, men uanset måden, så er det muligheden for at udtrykke sig helt på egne præmisser, som er det essentielle i Sandplay. Hvert barn, ung eller voksen har sin helt unikke udtryksform og sit eget tempo. Psykologiens forklaringsramme kan ikke følge med ret langt ind i menneskets ubevidste univers. I dag ved vi dog, at symboler og sprog forbinder kroppens og psykens funktioner og fungerer som en organisator af tidlige erfaringer. I Sandplay er det muligt at udleve eksistentielle konflikter og dilemmaer, f.eks. at elske og hade på samme tid, at være anderledes og udenfor og samtidig høre til. Symbolisering kobler disse indre og ydre verdner, fortid og nutid, det kendte og det fremmede, det bevidste og det ubevidste. I en kontaktfuld, terapeutisk relation vil den oprindelige, medfødte kreativitet skabe orden og vækst, hvor der før var kaos og/eller stilstand Den franske psykoanalytiker Caroline Eliacheff, som arbejder terapeutisk med småbørn, siger : Et barn kan strukturere sig symbolsk i forhold til sin fortid, ved at internalisere de forældre, som har forladt det - og for at glemme, må man først og fremmest have vidst. Citat fra C.Eliacheff`s bog om Spædbarn-terapi Krop og skrig. Sandplay indeholder flere parallelle følelsesmæssige processer. Billederne kan indeholde bearbejdning af en aktuel konflikt samtidig med et sceneri af følelser fra barnets første levemåneder Krig, kaos, ørken, begravelser og sejr, håb, fødsel og fest er nogle af de ubeskrivelige scenerier som vokser frem i sandet. Som eksempel kan nævnes, at to stof-juletræer blev brugt af et 5-årigt adoptivbarn, formodentlig som symbol på adoptivforældrene og to plastic-grantræer formodentlig som symbol på barnet selv og lillebror. Som terapierne skred frem nærmede træerne sig hinanden og blev pyntet med guldkæder, som bandt alle fire træer tæt sammen. Guld er som bekendt et ædelt og værdifuldt metal, som i mange sammenhæng bliver brugt som et symbol på kærlighed.

11 Somme tider er det på sin plads at sætte ord på processen, men det vigtigste er, at den adopterede udtrykker sig og bliver set. At følelserne bliver kendt, erkendt og anerkendt. Et Sandplay-forløb kan kombineres med Historie-terapi. Adoptivbarnets livsforløb fra undfangelse til nu, bliver fortalt i små afsnit i begyndelsen af terapien, hvorefter barnet bearbejder indholdet af fortællingen i sandkassen. 3 Det er adoptivbarnets privilegium at have meget opmærksomme forældre, som gerne vil gøre meget for deres barn. Selv om adoptivbarnet er den, som i hverdagen viser symptomerne, kan problemer i familien også skyldes adoptivforældrenes mulighed for at forstå det pågældende barn, eller egne hengemte, traumatiske erfaringer. Derfor er et Sandplay-forløb nødvendigvis en familiesag. Det er aldrig for sent at give sig selv plads til at bearbejde traumatiske erfaringer. At det sker så tidligt som muligt i den adopteredes liv er oplagt, men også for unge og voksne adopterede vil Sandplay kunne have en helende virkning. Det er meget konstruktivt at erfare og betagende at opleve, at hvert menneske indeholder selvreparerende kræfter, og at selv små børn, gennem symbolisering, kan organisere en stærkere indre kerne - et mere samlet og integreret Selv. Rita Ebbesen psykoterapeut MPF Familieklinikken Århus Skanderborgvej 178A 8260 Viby J. tlf:

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

Sjæle billeder. i sand. Når børn får lov til at udtrykke sig i sandkassen, påbegyndes der en langsom opbygning og udvikling af personligheden

Sjæle billeder. i sand. Når børn får lov til at udtrykke sig i sandkassen, påbegyndes der en langsom opbygning og udvikling af personligheden Terapi Af journalist Terje Nordberg Sjæle billeder i sand Når børn får lov til at udtrykke sig i sandkassen, påbegyndes der en langsom opbygning og udvikling af personligheden 8 Nr. 1. 1999 Når man sætter

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

PRINSEN OG DRONNINGEN

PRINSEN OG DRONNINGEN Fotos: Forfatteren PRINSEN OG DRONNINGEN OM TRAUMEARBEJDE MED BØRN I KROPSORIENTERET SANDKASSETERAPI Af MARIANNE DREYER Børn har en gudsbenådet fantasi og en direkte adgang til de indre gemakker, hvor

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014

ELLA. Workshop om mod. Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Workshop om mod ELLA Hvis du skal være som alle andre, hvem skal så være dig. Faglige dage på Castberggård 29. november 2014 Program Præsentation + forventningsafstemning. Mindfulness en venlighedsmeditation.

Læs mere

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming Original artikel Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3 Original artikel Derfor drømmer din hjerne Drømme er ikke blot nattens underholdning. Det er billeder, som hjælper os

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Et indblik i,hvad det vil sige at have

Et indblik i,hvad det vil sige at have Et indblik i,hvad det vil sige at have Peter Brigham mag.art.psych.aut Behandlingsforløb af Sadie kajtazaj med PTSD Hvem er? Peter Brigham Afdelingsleder Studenterrådgivningen/Odense Tidligere Behandlingsleder/Psykolog

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsevaluering Dato September 2009 EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER INDHOLD Indledning 3 1.1

Læs mere

Adopteret, ung og på vej videre i livet oplæg på behandlingskonference i Adoption og Samfund. Mødet med de unge adopterede de afgørende fortællinger

Adopteret, ung og på vej videre i livet oplæg på behandlingskonference i Adoption og Samfund. Mødet med de unge adopterede de afgørende fortællinger Adopteret, ung og på vej videre i livet oplæg på behandlingskonference i Adoption og Samfund Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater Præsentation Teoretiske udgangspunkter og implikationerne af disse Mødet

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Viby Gymnasium og HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne

Viby Gymnasium og HF. Viby Gymnasium og HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt eleverne Til Klasselæreren 2007 Denne folder skal hjælpe klasselæreren og

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere