Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for modul 7. Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer"

Transkript

1 Uge Dag Initia-ler Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 + skema Undervisning 1 0-feb BRSB Introduktion til studieopgave 1 - en Studieaktiviteter for modul 7 Undervisning 1 borger med en Gruppedannelse 0-feb Studieopgave 1 - en borger med en Trin 1 Udveksling og kortlægning af viden, erfaringer og værdier Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul feb Læringsmål og samarbejdsaftale Individuel studieplan 0-feb KISO Introduktion til det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i psykiatrien Tema Personlighedsforstyrrelser; herunder selvskadende adfærd, suicidal adfærd og hverdagsliv Nyboe et al 009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 1 og 1.1 Jacobsen, H. og Sørensen K. (01): At muliggøre aktivitet og deltagelse hos voksne med psykiatriske problemstillinger inden for hospitals- og socialpsykiatrien. I Brandt et al: Basisbog i (01) Munksgaard. Danmark. Kap. 18 : Coping ved hjælp af cutting fra Møhl 006: At skære smerten bort, Kap 8, side "Psykologiske forklaringer på selvskadende adfærd fra Møhl 006: At skære smerten bort, Kap 9, side Primadonnaen der brændte sit lys i begge ender fra Crafoord 199: Udviklende fortrolighed Kap. 6 side feb video Psykiatri Personlighedsforstyrrelser Ætiologi, diagnostiske kriterier, symptomer, årsagssammenhænge, behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (009) Klinisk psykiatri. udg. Munksgaard Danmark Kap. 11 side og Kap. 10 Nyboe et al 009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap. 1 Video Powerpoint Selvskadende adfærd Usikker identitet, cutting og selvskadende adfærd: tegn, årsagssammenhænge,behandlingsmeto der

2 0-feb BRSB Ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesmetoder relateret til borgere med en Nyboe et al (009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap. 11, 11.1, 11., 11., 11., 11.5 og 1.1 Brandt Å. og Petersen L. F. (01): Ergoterapeutisk undersøgelse. I Brandt et al: Basisbog i (01) Munksgaard. Danmark. Kap. 9 0-feb MOGI Videnskabsteo ri Videnskabsteoretiske retninger Interview og observation i forskningssammenhæng Grundlæggende elementer Dalland O. (007) Metode og oppgaveskriving for studenter Kap. 7 og 8 05-feb KISO Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsproblemer, aktivitetsmønstre, aktivitetsbalance og ressourcer relateret til borgere med en Nyboe et al (009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap.11, 19, 19.1, 0, 0.1, 1 og 1.1 : Unruh, Anita M. (00) So what do you do Occupation and the construction of identity. 05-feb BRSB Ergoterapeutisk intervention DAT - Dialektisk AdfærdsTerapi som metode til r Arendt, Mikkel & Nicole K. Rosenberg (01) Kognitiv terapi Nyeste udvikling 1. udg. 1. opl. Hans Reitzels forlag. Kap. 19 Mentallisering : Christiansen, I (006) Når MENTALISERING slår klik, Psykolog nyt nr feb video Psykiatri Selvmord og selvmordsforsøg Risikofaktorer, intentionsgrad (dødsønske, graden af planlægning), metode Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (009) Klinisk psykiatri. udg. Munksgaard Danmark Kap feb KISO Ergoterapeutisk intervention Den professionelle rolle i relation til en borger med en. Brugerinvolvering og relation mellem borger og professionel Den virksomme relation Nyboe et al (009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap. 5 Knudsen, Vibeke Zoffmann (1999) Det relationelle forhold mellem patient og professionel 1 10

3 10-feb KISO Ergoterapeutisk intervention Sanseintegration i relation til borgere med r Visualisering og mindfulness Nyboe et al 009: Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Kap og 1. Arendt, Mikkel & Nicole K. Rosenberg (01) Kognitiv terapi Nyeste udvikling 1. udg. 1. opl. Hans Reitzels forlag. Kap feb KISO Ergoterapeutisk intervention Mål og handleplaner Brugerindflydelse Nyboe et al (009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap.11 Siegert et al (00) Theoretical aspects of goal-setting and motivation in rehabilitation Fortmeier, S. & Thanning, G. (00) Set med patientens øjne, Kap feb Video Psykiatri Angsttilstande Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (009) Klinisk psykiatri. udg. Munksgaard Danmark Kap. 8 Nyboe et al (009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap feb BRSB Ergoterapeutisk intervention Behandlingsprincipper Ergoterapeutiske: Klientcentrering Tværfaglige: Personlighedsstruktur Jeg-støttende terapi Townsend E. A. og Polatajko, H. J (008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave.oplag, Munksgaard Danmark, København. Kap. Strand, L. (006) Fra kaos mod samling, mestring og helhed psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter 1. udg. 1. opl. Munksgaard Danmark Kap. og kap. 7 Jerlang, Esben (Red) (008) Udviklingspsykologiske teorier Hans Reitzels Forlag,. Udgave, 1. Oplag, København. Kap. Townsend, E. (Red) (00) Klientcentreret praksis side feb Studieopgave 1 - en borger med en Trin Forberedelse af undersøgelse Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Studieopgave 1-feb Video Psykiatri Belastningsrelaterede, dissociative og somatoforme samt relaterede tilstande Ætiologi Diagnostiske kriterier, symptomer Årsagssammenhænge Behandlingsmetoder (indikationer og kontraindikationer) Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (009) Klinisk psykiatri. udg. Munksgaard Danmark Kap. 9 + side 5-55 Nyboe et al (009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap 1 Forsvarsmekanismer

4 1-feb KISO BRSB Studieopgave 1 - en borger med en Trin Afvikling af undersøgelse Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Hold 1 i lokale D1.05 kl Hold i lokale F1.01 kl feb MOGI Videnskabsteo Søgning og vurdering af I Brandt et al: Basisbog i (01) Munksgaard. Danmark. Kap. ri ergoterapirelevant forskning 16-feb BRSB Ergoterapeutisk intervention Heap, K (000), Gruppemetode indenfor social og sundhedsområdet Nordisk Forlag København Grupper og gruppeintervention relateret s :0-68 og 7-75 til borgere med en feb Studieopgave 1 - en borger med en Trin Opsamling på undersøgelsen Upload på Fronter Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Studieopgave 17-feb Maja Nusbaum Supervisor og frivillig koordinator i SIND KISO Velfærdssamfundet - demokrati, medborgerskab og den aktive borger Den frivillige sektors rolle i velfærdssamfundet, herunder i psykiatrien Medborgerskab og civilsamfundet Empowerment Borgerens rettigheder og pligter i et velfærdssamfund Bjarne Ibsen og Ulla Habermann (005) Definition af den frivillige sektor i Danmark 17-feb KISO BRSB Studieopgave 1 - en borger med en Trin 5 Præsentation af de indsamlede data - 1. lektion med underviser Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Studieopgave Hold 1 i F1.01 Hold i D

5 18-feb Studieopgave 1 - en borger med en Trin 6 Afvikling af undersøgelse Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Studieopgave 18-feb video Psykiatri Psykiske lidelser og misbrug Alkohol og psykoaktive stoffer Ole Mors, Per Kragh-Sørensen & Josef Parnas (009) Klinisk psykiatri. udg. Munksgaard Danmark Kap feb teori Studiedag 6 0-feb KISO Ergoterapeutisk intervention Aktivitetsanalyse Skabende aktiviteter Bundgaard, K.M. og Von Bülow, C. (01): Aktivitetsanalyse i ergoterapi. I Brandt et al: Basisbog i (01) Munksgaard. Danmark. Kap. 11 Maindal, Lisbeth (010) Genvej til sindet Gunnarson, Birgitta m.fl. (006) The tree Theme Method in Psychosocial Occupational Therapy Sutton, D. et al (01) A phenomenological study of occupational engagement in recovery from mental illness 0-feb BRSB og psykiatri og psykiatri Opsamling på video Jacobsen, H. og Sørensen K. (01): At muliggøre aktivitet og deltagelse hos voksne med psykiatriske problemstillinger inden for hospitals- og socialpsykiatrien. I Brandt et al: Basisbog i (01) Munksgaard. Danmark. Kap. 18 Nyboe et al (009): Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark Kap. 19, 19.1, 0, 0.1, 1 og feb BRSB Ergoterapeutisk intervention Kontakt og konflikt Konfliktadfærd og konflikthåndtering. Teknikker og metoder til at tackle konflikter, der kan opstå i mødet mellem mennesker Vold og truende adfærd på arbejdspladsen Politik for håndtering af vold og truende adfærd på arbejdspladsen Hammerich, Else & Kirsten Frydensberg (010) At forstå konflikter Kap. Hammerich, Else & Kirsten Frydensberg (010) At møde konflikter Kap.

6 -feb KISO BRSB Studieopgave 1 - en borger med en Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data med 1 lektion vejledning pr. gruppe Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Studieopgave åben rådgivning feb Studieopgave 1 - en borger med en Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Det skriftlige produkt afleveres på fronter Studieopgave 6 Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data 0-mar KISO BRSB Studieopgave 1 - en borger med en Trin 8 Mundtlig formidling og feedback Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Undervisning Hold 1 i L1.1 Hold i L mar KKAN Introduktion til det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i somatikken Patologi/medicin, Reumatologi & Cancer ETF 1.udg. 01 og mennesker med kræft - rehabilitering og palliativ indsats. Tilgængelig fra: esker_med_kraeft.pdf Keizer, Hjørdis (011) At leve med KOL I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) (011) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag 011. Fortmeier, Susanne & Gitte Thanning (00) Set med patientens øjne FADL's forlag,. udgave, Kap. 8 s Repeter evt. fra modul : Brandt, Madsen & Peoples (Red) (01) Kap. 19 ( at muliggøre akt og deltagelse hos voksne - somatisk beh og rehabilitering) 5 0-mar Studieopgave 1 - en borger med en Trin 9 Efterrefleksion Se beskrivelse af Studieopgave 1, Modul 7 Studieopgave

7 0-mar KISO Afrunding af det ergoterapeutiske ansvars- og interventionsområde i psykiatrien Tema Personlighedsforstyrrelser 0-mar KISO Introduktion til modulprøven Studieaktiviteter for modul 7 Undervisning 1 0-mar LISK Introduktion til studieopgave - en borger med en somatisk lidelse (KOL, gigt, cancer) Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Undervisning 1 0-mar Læringsmål og samarbejdsaftale Individuel studieplan Se dokument om "individuel studieplan" på Fronter 0-mar video Medicin og patologi Medicinsk terminologi/undersøgelse/specialer: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010:17-6 Lungesygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010:71-79, 79-8, 5-50 Karsygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010: mar LISK Ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesmetoder relateret til borgere med KOL Hylle, Malene Juul (011) KOL og ergoterapi I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag Kap. Lange P og Martinez G (011) Motion og fysisk træning I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag Kap.15 Chan, Sam Chi Chung (00) Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Engagement in Occupation The American Journal of Occupational Therapy, 00; volume 58, number, s

8 05-mar LISK Ergoterapeutisk intervention Relateret til borgere med KOL Orientering i: National Klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL med særligt fokus på s.7-. Tilgængelig fra: 5.ashx Nielsen, Andrea Hadberg (006) Ergoterapeuter har plads i rehabiliteringen af KOL-patienter Ergoterapeuten, juni 06, s Davidsen-Nielsen M (011) KOL og skam I: Lill Moll, Peter Lange & Birthe Hellquist Dahl (red) KOL Sygdom, behandling og organisation, Munksgaard Danmark, København, 1. udgave, 1. oplag Petersen, Bonnie Dahlman, Helle Pedersen & Katrine Skou Jensen (008)Kvalitetsudvikling i det ambulante KOL-skoleforløb Ergoterapeuten, nov. 08, s. 6-8 Hansen, Malene Juul (011) og lungesygdom. Ergoterapeuten, april 011, s. 6-8 (incl. energibesparende råd) 05-mar Studieopgave - en borger med KOL, Trin 1 Udveksling og kortlægning af viden, erfaringer og værdier Studieopgave 1 06-mar LISK Ergoterapeutisk undersøgelse Undersøgelsesmetoder relateret til borgere med gigt : Danneskiold-Samsøe, B et al. (00) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard: Orienter jer i: SST (00) Leddegigt-medicinsk teknologivurdering af diagnostik og behandling. Lokaliseres på: 06-mar video Medicin og patologi Medicinsk terminologi/undersøgelse/specialer: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010:17-6 Lungesygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010:71-79, 79-8, 5-50 Karsygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010: mar LISK Ergoterapeutisk intervention Mål og handleplaner Brugerindflydelse fra modul. Repetere:Siegert, Richard, J. & William J. Taylor (00) Theoretical aspects of goal-setting and motivation in rehabilitation. I: Disability and Rehabilitation, 00, vol.6, no.1, s.1-8

9 09-mar video Medicin og patologi "Hjertesygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010:1-75 Endokrine sygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010:08-1 Mave/tarm sygdomme og leversygdomme: Schulze Svend, Schroeder, Torben 010:7-9, mar KKAN Ergoterapeutisk intervention Velfærdsteknologi relateret til borgere med KOL, gigt og cancer Orienter jer i: Ballegaard, S. et al (01) Hjemmeteknologi til borgere med KOL. Tilgængelig fra: Hansen, J (01)Hvad er velfærdsteknologi og hvilke typer velfærdsteknologi findes der? I: Fredskilde(red.)Velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet. Gads Forlag, 1. udgave Hasse, C & Wallace, J(01) Omsorgsteknologier. I: Huniche & Olesen (red.)teknologi I sundhedspraksis, Munksgaard, 1. udgave Supplerende: Orienter jer i: KL(01) Udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne. Tilgængelig fra: _Bas.PDF 10-mar KKAN og medicin og patologi og medicin og patologi Opsamling på video 6 11-mar STEK Fysiologi Opbygning af CNS Schibye og Klausen (005): 9 1, 8-9 (ny udg. 1, 85-9) Kristensen og Nielsen (011): kap. 1 og 11-mar Video Cancer Basisbog i sygdomslære (011),. udgave: Cancer og litteratur til cancer s.66-69, Pancreascancer s.8-0 og 8, Esophagus- og ventrikelcancer s.9-1 og -5, Colon- og rektumcancer s.5-55, Hoved- halscancer s og 8-86 og 91-95, Thyreoideacancer s.16-17, Tumores i CNS s.7-9, Knogle- og bløddelscancer s , Gynækologiske cancere s ,blære- og nyrecancer s.98-10, Prostatacancer s ,testis- og peniscancer s.106 og 117, Lungecancer s.8-86 og 8-9, Mammacancer s.0-08, Hæmatologisk cancer s , Hudcancer s mar Studieopgave - en borger med KOL, Trin Forberedelse af undersøgelse Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Stuideopgave 1-mar STEK Fysiologi Sensoriske baner og centre i CNS Motorisk funktion, motoriske baner og centre i CNS Schibye og Klausen (005): 9 97, (Ny udg , )

10 1-mar Video Cancer Basisbog i sygdomslære (011),. udgave: Cancer og litteratur til cancer s.66-69, Pancreascancer s.8-0 og 8, Esophagus- og ventrikelcancer s.9-1 og -5, Colon- og rektumcancer s.5-55, Hoved- halscancer s og 8-86 og 91-95, Thyreoideacancer s.16-17, Tumores i CNS s.7-9, Knogle- og bløddelscancer s , Gynækologiske cancere s ,blære- og nyrecancer s.98-10, Prostatacancer s ,testis- og peniscancer s.106 og 117, Lungecancer s.8-86 og 8-9, Mammacancer s.0-08, Hæmatologisk cancer s , Hudcancer s mar video Reumatologi Schulze Svend, Schroeder, Torben (010): 17-6, & mar STEK Fysiologi Neuromuskulær kontrol Schibye og Klausen (005): 16-1 (ny udg ) 17-mar KKAN Ergoterapeutisk intervention Relateret til borgere med gigt Danneskiold-Samsøe, B et.al. (00) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter.:55-59,61-68,77-81 Herborg, L (00) Leddegigt: Et skridt på vejen til bedre behandling. Ergoterapeuten nr.: mar video Reumatologi Schulze Svend, Schroeder, Torben (010): , 17-19, 1- & mar LISK KKAN Studieopgave - en borger med KOL, Trin Afvikling af undersøgelse Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave Hold 1 i F1.01 Hold i D mar STEK Fysiologi Hjernenerverne Det autonome nervesystem Budowick et al. (199): 8-5 Schibye og Klausen (005): 1-10 (ny udg )

11 19-mar video Reumatologi 19-mar STEK Fysiologi Karrenes opbygning og funktion. Hjernens blodforsyning og ventrikelsystem Schibye og Klausen (005): 5-58 (ny udg. 6-71) Schibye og Klausen (005): 5 (ny udg. 7-8) Schibye og Klausen (005): 90 9 (ny udg. 9-9) 0-mar Studieopgave - en borger med KOL, Trin Opsamling på undersøgelsen Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave 0-mar LISK Ergoterapeutisk intervention relateret til borgere med gigt Besøg af Patientinstruktørerne Orienter jer på gigtforeningens hjemmeside i forhold til oplysninger om behandling og tilbud. Samt læs om Patientinstruktørerne og kursusbeskrivelsen for ergoterapeutstuderende. Tilgængeligt fra: t%c%b8rer Undervisning 7 8 -mar KKAN LISK Studieopgave - en borger med KOL, Trin 5 Præsentation af de indsamlede data - 1. lektion med underviser Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave åben rådgivning Hold 1 i F1.01 Hold i D mar Studieopgave - en borger med KOL, Trin 6 Undersøgelse Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave

12 -mar LISK KKAN Studieopgave - en borger med KOL, Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data med 1 lektions vejledning pr. underviser Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave Hold 1 i F1.01 Hold i L mar LISK og cancer Opsamling på video -mar Studieopgave - en borger med KOL, Trin 7 Skriftlig bearbejdning af data Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Det skriftlige materiale afleveres på fronter Studieopgave 6 5-mar video Reumatologi 6-mar Studiedag 6 7-mar LISK og reumatologi og reumatologi Opsamling på video 7-mar LISK Hold 1 Studieopgave - en borger med KOL, Trin 8 Mundtlig formidling og feedback Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave 8 0-mar KKAN Hold Studieopgave - en borger med KOL, Trin 8 Mundtlig formidling og feedback Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave 10 1-mar Ekstern underviser og KKAN Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention i hospitalsregi Relateret til borgere med cancer Besøg af ergoterapeut fra OUH, Rehabiliteringsafdelingen - Jane Rafn Lindahl-Jacobsen L et al. 01 Performance of activities of daily living among hospitalized cancer patients. Scandinavian Journal of Occupational Therapy s.1-10

13 1-mar Ekstern underviser og KKAN Ergoterapeutisk undersøgelse og intervention i kommunalt regi Relateret til borgere med cancer Besøg af ergoterapeut fra kommune, samt Forskningsinitiativet for aktivitetsstudier SDU - Line Lindahl- Jacobsen La Cour K og Cutchin M P 01 Developing community based rehabilitation for cancer survivors: organizing for coordination and coherence in practice. BMC Healt Services Research No. 1 ETF(010) Strategipapir. og fysioterapi den pallitative indsats samt rehabilitering af kræftpatienter. lokaliseres på: ftomraadet_10110.pdf" 01-apr Studieopgave - en borger med KOL, Trin 9 Efterrefleksion Se beskrivelse af Studieopgave, Modul 7 Studieopgave 9 6-mar 8 Studiedag 6 10-apr LISK BRSB KKAN KISO Modulprøve - intern mundtlig prøve 10 I alt i modul

Idealstudieplan for modul 7

Idealstudieplan for modul 7 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 UV 1 1 BRSB Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 1 BRSB Introduktion til

Læs mere

Studieplan for modul 7 Erg115

Studieplan for modul 7 Erg115 Lektions Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K nummer 1 Ergoterapi Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 Ergoterapi Introduktion

Læs mere

Studieplan for modul 7 Erg514

Studieplan for modul 7 Erg514 Lektionsnummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 1 Ergoterapi Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 K2 2 Ergoterapi Introduktion

Læs mere

Studieplan for modul 7 Erg515

Studieplan for modul 7 Erg515 Lektions nummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 Alle fag Introduktion til modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 samt studieplan Undervisning 1 1 Ergoterapi Introduktion

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer K1 K UV 9.11. joge Neurologi Den neurologiske undersøgelse Traumatiske hjerneskader Cerebrovaskulære sygdomme Wæhrens, Winkel og Jørgensen (013) Neurologi

Læs mere

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s

Studieplan erg 114, modul 4. Jensen, Petersen & Stokholm (Red) (2009) s og s Uge Dag Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 10.11 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modul beskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 10.11 KISO Ergoterapi

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8

Idealstudieplan for modul 8 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 20.0 KISO Introduktion til modul 8 Modulbeskrivelse, modul 8 + skema Undervisning 1 20.0 Læringsmål og samarbejdsaftale

Læs mere

Studieplan for modul 4, ERG 515

Studieplan for modul 4, ERG 515 Lektionsn Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 K4 ummer UV 1 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 2 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave. 2. oplag. Munksgaard Danmark, København. ISBN nr. 9788762808140

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Idealstudieplan for modul 4

Idealstudieplan for modul 4 Uge Dag Initialer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 1 9.11.15 KISO Ergoterapi Introduktion til modul 4 Modulbeskrivelse, modul 4 + skema Undervisning 1 9.11.15 JSHA Ergoterapi

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Obligatorisk Litteratur hold ERG111

Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008)

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning

Idealstudieplan for modul 12. Modulbeskrivelse for modul 12 Retningslinjer for klinisk undervisning Uge Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 1 Introduktion til modul 1 Introduktion til klinisk undervisning - etablering af sparringsgrupper Modulbeskrivelse for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 November 2012 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 7 Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2010 Modul

Læs mere

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7 Lektionsnu mmer Initialer UV Fag Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K Emne Ergoterapi Introduktion til modul 2 Modulbeskrivelse Undervisning K2 2 Ergoterapi Studieopgave : Introduktion til

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger august 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse

Læs mere

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X

Modul. Modul. Modul 3. Modul 4 X X X X X X X X X X X X X Obligatorisk litteraturliste Vinter 0 0 Andersen IV, Lauritzen G, Stokholm G. Ergoterapi og børn udvikling, aktivitet og deltagelse. København, Munksgaard, Arendt M & Rosenberg K. N (red); Kognitiv terapi,

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7

Studieaktiviteter for modul 7 Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som mu uliggør aktivitet og delta agelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatris ske problemstillinger Februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idealstudieplan for modul 8 erg514

Idealstudieplan for modul 8 erg514 Lektionsn Initialer ummer UV Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer 1 JOGE Neurologi Den neurologiske undersøgelse Traumatiske hjerneskader Cerebrovaskulære sygdomme Wæhrens, Winkel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4...... 3 Studieaktivitetsmodel...... 5 Studieopgave

Læs mere

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Modul 7. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Januar 2012 Indholdsfortegnelse Modubeskrivelse

Læs mere

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011 Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Januar

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Studieplan for modul Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K K K K 6 Studiestart og introduktion til modul Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papir)

Læs mere

Studieplan for modul 8 - Erg115

Studieplan for modul 8 - Erg115 Lektionsn ummer Fag Emne Litteratur og materialer K1 K 1 Neurologi Den neurologiske undersøgelse Traumatiske hjerneskader Cerebrovaskulære sygdomme Wæhrens, Winkel og Jørgensen (01) Neurologi og neurorehabilitering

Læs mere

Studieplan M3. ERG515

Studieplan M3. ERG515 Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 Ergoterapi Ergoterapi: Introduktion modul Modulbeskrivelse Undervisning 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K1 K K4 Modtagelse Introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papmodtagelse studiet Bekendtgørelsen

Læs mere

Studieplan for 2. semester

Studieplan for 2. semester Studieplan for 2. semester Uge Lektionsn Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelse arb.kolonne/tid ummer UV K1 K2 K4 1 1 Alle fag Introduktion til 2. semester Semesterbeskrivelse, studieplan

Læs mere

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1

Modul 4 ERG110. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 Modul 4 ERG1 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 ovember 20 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet

Læs mere

Studieplan for 2. semester

Studieplan for 2. semester Lektionsn ummer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelse K1 K K4 1 Alle fag Introduktion til. semester Semesterbeskrivelse for. semester samt studieplan 1 InnoEvent 1 Alle fag Ergoterapi for

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010.

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1. April 2010 (justeret i maj 2010. Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 1 April 2010 (justeret i maj 2010.) Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering,

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 1 Undervisningsplan for Hverdagen i skolen skolen i hverdagen Hold erg513 Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer 7.10 Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund 1. Det tværprofessionelle samarbejde Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler 25.08.14 Introduktion til

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave. 2.oplag. Munksgaard Danmark, København. ISBN nr. 9788762808140

Læs mere

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Erg513 April 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger.

Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Modulbeskrivelse Modul 8: Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling III. Psykiatriske problemstillinger. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb

Studieplan M5. ERG514. efterår 2015 Monofagligt forløb Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 41 5.10 Ergoterapi Introduktion til skoleforløbet - Skolebarnet - Skolen og ergoterapi - Sundhedsfremme og forbyggelse Andersen, I.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Præsentation Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1 Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Ressourcerne Tre senge Case manager (læge) KISS-team med 6 medarbejdere (sygeplejersker, sosu-ass og ergoterapeuter) Psykoterapeuter

Læs mere

Undervisningsplan for modul 8

Undervisningsplan for modul 8 Undervisningsplan for modul 8 Hold: erg512 Forudsætninger: Pensum, litteratur og opgaver fra modul 1 7 både fra den teoretiske og kliniske undervisning Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modul 8. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt

Modul 8. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første ergoterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Studieplan for modul 5: Tvær Sund

Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modul 5: Tvær Sund Studieplan for modulets uge 1 modul 5: Tvær-Sund Dato Emne Litteratur Lekt. Stud.akt. Underviser Lokaler Dag 1 24.08.15 Introduktion til forløbet inkl. Tværprofessionel

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50

Organisationsplan. Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Fredericia Kommunes GenoptræningsCenter Viaduktvej 9 7000 Fredericia Tlf. 72 10 60 50 Ledende terapeut: Anne-Mette Dalgaard Mail adr: hadg@fredericiakom.dk Klinisk underviser: Anja Fischer Hansen Mail

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Modul 4. Erg 113. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Modul 4. Erg 113. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Modul 4 Erg 113 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag

Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513. Mandag Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Referat af møde før klinisk undervisning Modul 12 Erg513 Mandag 18.4.2016 Til stede og præsentation af de kliniske undervisningssteder. Fra de kliniske

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere