nr Indhold ISAAC nyt Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1"

Transkript

1 nr Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for ISAAC konferencen marts i Vingsted... 9 Evaluering af ISAAC konferencen Nye bestyrelsesmedlemmer Fra en af kursusdagene om Minspeak Kommunikationsnetværk på Fyn Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle ISAAC nyt Side 1

2 Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: CVR nr Sekretær: Margit Grønkjær Kirkebækskolen Kløvervænget Vallensbæk ISAAC-NYT Medlemsblad for medlemmer af foreningen ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) Redaktør: Susanne Limskov Bladet udkommer normalt 3 gange om året. Deadline for næste blad er 1. september ISSN nr Oplag: ca. 200 stk. Tryk: Sissel Madsen Layout: Gert Krabsen Foreningens hjemmeside: Indmeldelse kan ske hos formanden. Kontingent pr. år (dækker medlemskab af både det internationale ISAAC og ISAAC-DK): AAC bruger kr ,- Enkelt medlem kr ,- Studerende/pensionister kr ,- Dobbelt medlemskab kr ,- (Institutioner/skoler) Trippel medlemskab kr ,- (Institutioner/skoler) Støttemedlem kr ,- ISAAC officielle tidsskrift: Alternative and Augmentative Communication ACC, abonnement pr. årgang kr ,- Foreningens postadresse: ISAAC Danmark c/o Sissel Madsen CRS Heden 11 Postboks Odense C Alle henvendelser på redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, fotografier og tegninger, der indsendes uopfordret. Forsiden: Ses vi i Pittsburgh? Side 2 ISAAC nyt

3 Sissel summer Jeg glæder mig i denne tid. Der er så meget at glæde sig over ude og inde. I dag har det været den første rigtige sommerdag, hvor det var varmt allerede da jeg gik ud ad døren klokken syv for at cykle på arbejde. Så er det en fornøjelse at færdes ude. Inde har jeg fået bekræftelse på, at jeg deltager i Isaac2012 i Pittsburgh. Flybilletten er bestilt, og jeg håber hotellet også har plads til mig alle dagene. Forberedelserne til mødet mellem de nationale afdelinger og den internationale bestyrelse er gået i gang. I sidste uge skrev Hanne Rohde og jeg vores kommentarer til de kommende internationale vedtægter samt mulige punkter til dagsordenen til mødet i Council. Council er det rådgivende råd under Board, som fungerer som bestyrelsen. Spørgsmålene vi har modtaget handler bl.a. om, hvordan vi synes, at vores nationale afdeling er en del af den internationale afdeling. Det handler vist om at få afstemt forventningerne. Til mødet får man et indblik i, hvordan en amerikansk generalforsamling foregår, og vi er bestemt ikke altid enige med dem i, hvad demokrati er. Men så er det jo fint at kunne følges med de andre nordiske lande og de tysktalende lande. Vi har ca. samme kulturelle forståelse på det område. I bestyrelsen bobler konferenceprogrammet til den kommende danske konference i 2013 allerede, så hvis du har gode ideer, så kontakt os endeligt. Konferencegruppen er foreløbig Trine, Margit og Pernille. Du finder deres mailadresser på hjemmesiden o Redaktørens hjørne v/susanne Limskov. Mon I har opdaget det? ISAAC-NYT nr ?? Vi manglede tilstrækkeligt indhold tidligere på året, så derfor hoppede vi over, hvor gærdet er lavest og sparede samtidig. Men nu er vi på banen igen, denne gang med super hjælp fra Gert Krabsen - mon vi med respekt må beskrive ham som Edda Medicis mand? Gert tilbød at hjælpe med layoutet. Tænk sig, at det i år er 10 år siden ISAAC Danmark var vært ved den 10. internationale konference, som blev afholdt i Odense. WONDERFUL COMMUNICATION. Jeg blev helt nostalgisk, da jeg først på året var inde i en butik i Ebeltoft og stod og bladrede i en masse plakater. Pludselig så jeg vores flotte blå plakat med det hvide fuglebur malet af Per Arnoldi pris 199 kr. Hvordan den var havnet der, kunne jeg ikke få opklaret, men pudsigt var det. I år bliver den 15. konference afholdt i Pittsburgh. Det bliver spændende, og lad os håbe, at de danske deltagere vil dele deres oplevelser med os via ISAAC-NYT, hjemmesiden og Facebook. ISAAC nyt Side 3

4 Bestyrelsesarbejdet v/margit Grønkjær Umiddelbart efter konferencen i marts satte den nye bestyrelse sig sammen og evaluerede og afstemte kalendere. Vi bød velkommen til de tre nye medlemmer. Siden har vi holdt en dags ordinært bestyrelsesmøde i Odense og et Skype-møde. Vi har fået fordelt de forskellige opgaver imellem os og talt om, hvilke opgaver der er behov for at vægte. De nye bestyrelsesmedlemmer har heldigvis mange gode idéer til nye tiltag for ISAAC. PR-gruppen er blevet udvidet med Vibe og langdistancedeltagelse af Birgitte, og har også siden holdt møde ang. kommunikationsaften og evt. nye tiltag. Den 4. og 5. juni deltager 2 medlemmer af bestyrelsen i Kommunikationskarnevalen i Göteborg og henter forhåbentlig inspiration til den danske konference næste år i marts. Vi afholder igen ordinært bestyrelsesmøde i juni. Side 4 ISAAC-NYT NR

5 UPS v/ Frank Dalhoff... OM NØGENHED Det er med 99,9 procent sikkerhed, at dette blads læsere kender til de problemstillinger jeg her tager op - enten som et menneske med handicap eller som en der hjælper med personlig hygiejne m.m. Den konkrete nøgenhed, der i sig kan selv være grænseoverskridende. Her tænker jeg på den hjælp, som den der har behov for hjælp møder mange gange, hvad enten man bliver syg og kommer på hospitalet, eller man har et handicap. For den rent fysiske nøgenhed er nu engang overskridende for vores grænser hvad enten man er åle slank, så man kan bruge wc-rullen som slå-om kjole eller har et beskyttende lag på bagen - både i forhold til det at skulle udstille sig foran andre, men i lige så høj grad i forhold til de følelser der kan komme i spil. Den anden følelse af at føle sig klædt af til det bare skind på, og på samme tid føle sig afmægtigt er, hvis man ikke bliver forstået. Ikke fordi, at det nødvendigvis er udtryk for ond vilje, når folk mistolker én - men måske bare en misforståelse, hvor vedkommende (fejlagtigt) synes at have fået fat i det den anden mente, men glemte måske en detalje der syntes ligegyldig. Men små detaljer kan i visse sammenhænge betyde forskellen mellem liv og død. F.eks. de jordmødre og sygeplejersker der troede de så rigtigt på de maskiner der måler børnenes hjerterytme under en fødsel. Men hov, vi så forkert det må vi vist hellere øve os på. På et andet felt, hvor kommunikationen ofte går skævt er inde for vor lille område, nemlig AAC også kaldes ASK. Et område, hvor mange tror alt løses med teknik - en sandhed med modifikationer. Teknik og for den sag skyld alt andet kommunikations udstyr, gør ikke, at vi som ikke har talens brug får den. Alt for mange kloge hoveder har opfattelsen af, at øje-styret computer eller en tale maskine er den ultimative løsning. Men det er kun den halve sandhed. Selv min staveplade giver mig noget verbalt sprog. Den giver en mulighed for at udtrykke mig i visse begrænsede situationer. Det kommunikationsmidlerne kan - og det er også kun i begrænset omfang - er, at de kan afhjælpe problemet. For der findes ikke noget kommunikationsmiddel der kan tages med under bruseren og kan bruges når man ligger i sengen, uden der skal bruges 2-3 teknikere til at sætte den op. Kommunikationsmidler har stadig sin berettigelse men uanset, hvor gode de kan være, vil der altid være mange situationer, hvor os uden et verbalt sprog føler os både psykiske og fysisk nøgne. ISAAC nyt Side 5

6 Referat af generalforsamling Dagsorden: ISAAC Danmark generalforsamling Mandag den 19. marts 2012 på Vingstedcentret. 1. Valg af dirigent - Gerda Nielsen vælges. 2. Godkendelse af dagsorden. Indkaldelse er rettidig og i orden. Dagsordenen godkendes. 3. Valg af referent Susanne Limskov vælges. 4. Valg af stemmetællere. Jannie Vang Nielsen, Edda Medici og Britta Husted 5. Bestyrelsens beretning læs evt. beretningen i dette nummer. Frank Dalhoff ønskede, at vi også lige huskede at takke formanden! Herefter blev beretningen vedtaget. 6. Godkendelse af regnskabet 2011/2012 Lars Søndergaard-Nielsen gennemgik regnskabet Regnskabet var gennemgået af revisorerne og blev godkendt. 7. Budget 2012/2013 Lars fremlagde, Gerda efterlyste forgæves kommentarer, og budgettet blev godkendt. 8. Indkomne forslag ingen forslag var modtaget. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valgberettigede: Hvert medlemsnummer har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret. På valg er: Sissel Madsen, formand, genopstiller Ole Wriedt, sekretær, genopstiller ikke Hanne Rohde, genopstiller Bjarke Svensson, genopstiller ikke Formandsposten og sekretærposten er valgte poster, derfor afholdtes først valg til disse poster. Sissel blev genvalgt som formand og Margit Grønkjær blev valgt som sekretær. Der var desuden 2 bestyrelsesposter på valg. Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen og præsenterede sig: Hanne Rohde, genopstiller Pernille Bagner Carlsen Vibe Lund Jensen Pia Flinck Birgitte Brandt Hanne Rohde og Birgitte Brandt blev valgt. 10. Valg af suppleanter Suppleanterne vælges for et år ad gangen og arbejder med i bestyrelsen. På valg er: Vivi Løkkegård, genopstiller ikke Pernille Bagner Carlsen, opstiller Yderligere kandidater: Vibe Lund Jensen, opstiller Pia Flinck, opstiller Pernille Bagner Carlsen og Vibe Lund Jensen blev valgt Side 6 ISAAC-NYT NR

7 11. Valg af revisorer Ole Brunbjerg, genopstiller Revisor er desuden Edda Medici Ole Brunbjerg blev genvalgt. 12. Eventuelt Sissel takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer: Ole Wriedt, Bjarke Svensson og Vivi Løkkegård. Ole Wriedt fortalte, at han havde skiftet job og fremover er en del af Teknologi i Praksis sammen med Kirsten Rud Bentholm, Gitte Valen og Anna Voss. De planlægger at lave en teknologisk hjælpemiddelmesse i Nyborg d oktober Sissel gjorde opmærksom på, at Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Region Syddanmark afholder en IKT-Konference i Odense d. 4. december (efterfølgende aflyst/red.kom.) o Bestyrelsens beretning for 2011 Som formand for foreningen vil jeg fremlægge bestyrelsens beretning for i år. Foreningen ISAAC-Danmark er nu 23 år gammel. I forbindelse med at medlemmer skifter arbejde og der er store besparelser alle steder, har vi desværre mistet nogle medlemmer, men har også den glæde at sige velkommen til nogle nye. Foreningens medlemmer er de bedste ambassadører, så husk at omtale os/jer selv. Der er 145 medlemmer og 4 æresmedlemmer for øjeblikket. Arrangementer og aktiviteter I efteråret 2011 var arrangementet i forbindelse med Awarness Month en succes ud over alle grænser. Margit havde i samarbejde med sin arbejdsplads og Hanne Rohde arrangeret en aften om kommunikation med Birgit Kirkebæk og Per Lorentzen. Der var 90 gæster og lige så mange havde ønsket at få en plads, men måtte afvises. Bestyrelsen har for øjeblikket taget den beslutning, at vi gerne vil være med til at afholde kurser for medlemmerne, men kurserne skal have et element af nyt i sig, vi vil ikke konkurrere med virksomheder og kurser skal økonomisk kunne hvile i sig selv. Lea trådte ind i bestyrelsen ved sidste generalforsamling og hun havde noget på hjerte. Lea ønskede at udbrede kendskabet til kommunikationssystemet MinSpeak, som hun selv kunne holde kurser i. Derfor har der været afholdt fem dage i de første to måneder i år med rigtig god tilslutning. Vi glæder os over, at så mange både medlemmer og ikke-medlemmer ønskede at deltage på dagene. Dejligt med en succes, som også har betydet nye medlemmer i foreningen. Den sidste nationale konference i 2011 var i marts på Vingstedcentret. Der var en af aktiviteterne en gåtur i dejligt vejr, hvor deltagerne kom med input til foreningen. Vi var meget glade for de mange tilbagemeldinger, som vi stadig tager frem ind imellem, for at diskutere, hvad vi ønsker at prioritere i arbejdet hen over året. Der går mange ressourcer i foreningen på at arrangere konferencen. Derfor fylder den gennem hele året. I år prioriterede vi, at få besøg fra USA og dermed er der ikke så mange forskellige indlæg. Vi vil altid gerne høre om ideer til oplægsholdere og temaer og I er selvfølgelig velkomne til at foreslå jer selv som oplægsholdere. Tak til konferencegruppen, som i år har været Trine, Ole, Margit og Anna. Igen i 2011 havde vi ikke stand ved HIT messen, da vi ikke var i stand til selv at bemande den. Der var alt for mange spændende ting, vi selv gerne ville deltage i. Det var en tradition, at vi havde konferenceprogrammet klar til denne lejlighed, og derfor blev det også delt rundt på HIT messen. HIT messen var et oplagt forum, men fremover vil vi skulle finde en anden løsning, så hvis nogen har gode idéer til distribution af konferenceprogrammet, eller vil tilbyde at tage det med til andre konferencer, så sig endelig til. ISAAC nyt Side 7

8 Bestyrelsen Møder Bestyrelsen havde i 2011 et møde før sommerferien, hvor konferencen blev planlagt, et møde efter sommer, hvor vi var yderst effektive, så det endte med at være én dag, et møde i efteråret, hvilket vi ellers tidligere havde sparet væk, men som betød at der blev bedre flow i arbejdet og et møde i januar, hvor det gamle år blev afsluttet og nye forberedelser startede. I de måneder, hvor vi ikke mødes, har vi et aftenmøde på Skype, hvor der er mulighed for at samle op på småting, men ikke tage større diskussioner. Konferencegruppen har desuden haft adskillige arbejdsmøder i løbet af sæsonen. Muligheden for at mødes på arbejdspladser og i bestyrelsesmedlemmernes private sommerhuse betyder, at vi kan holde udgifterne nede. Ansvars- og opgavefordeling Efter hver generalforsamling er der nye medlemmer af bestyrelsen, og vi fordeler de arbejdsområder, vi opfatter som bestyrelsens. Derfor er det som regel muligt at arbejde med noget, som hver enkelt interesserer sig for. Vi forsøger at være flere om de enkelte opgaver, så det er muligt at samarbejde og sparre. Vores hovedområder lige nu er: konferencen, internationalt samarbejde, awareness month, hjemmesiden og bladet. Økonomi Der henvises til det reviderede regnskab, som fremlægges lidt senere. Frank har været kasserer gennem mange år, støttet af Lars, der er forretningsfører og pennefører. De har en stor opgave med at fastholde medlemmer, fakturere til årsskiftet og til konferencen eller kurser. Desuden forsyner vi andre dem gladelig med bilag. (Bestyrelsen arbejder på at finde en ny kasserer inden næste generalforsamling.) Hjemmesiden Da Lea startede i bestyrelsen, blev hendes prioritering at skabe indhold til hjemmesiden. Per Andersson fra Nordjylland er blevet vores faste hjælp på det punkt, så vi forsyner bare Per med links og andet, så bliver det lagt på siden. Det har været en lettelse og det ser ud til at køre. Så hvis I har ideer eller indhold, så lav et samarbejde med Lea blev også året, hvor vi bare var nødt til at følge de andres eksempel, så vi nu findes på Facebook. Desværre har medlemmerne ikke benyttet sig af at skrive på siden, men vi lægger jævnligt links på, som kunne have interesse. Nyhedsbrevet Susanne har stået for bladet gennem flere år nu, og har samme udfordring som andre redaktører, at der er få som sender materiale. Hvis I hører om nogen, som skriver på noget spændende eller har læst en god fagbog, så send Susanne et par linjer. Det er dejligt, hvis I vil dele jeres oplevelser med os andre. Nordisk samarbejde Vi holder kontakten med Norge og Sverige ved lige på mailen og ved at deltage ved hinandens konferencer. Vi prioriterer at bestyrelsesmedlemmer fra konferencegruppen deltager i Norge og Sveriges konferencer (hvor Sveriges er afløst af Kommunikationskarnevalen) for at samle materiale til vores nationale konference. Samtidig er formanden så privilegeret at deltage ind imellem, for at vedligeholde forbindelsen mellem de nationale afdelinger af foreningen. Derfor deltog vi i 2011 ved Norges konference og ved Kommunikationskarnevalen. Internationalt Isaac International har fået ny Executive Director (forretningsfører), Franklin Smith stadigvæk med hovedkontor i Toronto, Canada, dog med ny adresse. Executive Board bad os i efteråret at kommentere deres strategiplan for tiden , det var et større værk, der krævede en del oversættelse, den omhandlede fremtidsvisioner for Isaac. Tidsfristen var kort, så vi bad om udsættelse, da vi ønskede at gennemarbejde det grundigt. Det fik vi ikke, men fik dog alligevel sendt nogle kommentarer. Side 8 ISAAC-NYT NR

9 Vi har ikke siden hørt om andre chapters kommentarer, men regner med at høre mere om det til council møderne før den internationale konference i Pittsburgh til sommer. Jeg har deltaget i et webinar, hvor alle chapters havde mulighed for at snakke sammen om den kommende konference i Hanne var pga. af rejseri forhindret i at deltage. Til sommer deltager jeg og bestyrelsens internationale repræsentant i counsil møderne før den internationale konference I kan læse yderligere den internationale konference på hjemmesiden, deadline for tidlig tilmelding til nedsat pris (US$ 500) er 31.marts, så det kan nås endnu. Jeg vil gerne takke alle bestyrelsens medlemmer for deres indsat i året der er gået, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. En særlig tak til jer, som hjælper til udenfor bestyrelsen: Anna Voss, Edda Medici, Ole Brunbjerg og Per Andersson. Tak for året der er gået, vi glæder os til fortsatte udfordringer og samarbejde o ISAAC konferencen marts i Vingsted Generelt er vi vist enige om, at det var en spændende, lærerig og hyggelig konference (hvilket også kunne tolkes ud fra jeres evaluering tak for den!) Konference gruppen er allerede så småt i gang med planlægningen af næste års konference i Vingsted marts ISAAC nyt Side 9

10 Evaluering af ISAAC konferencen 2012 En sammenfatning af evalueringsskemaernes tilbagemelding om konferencen. Der var stor enighed om, at Gails oplæg var relevant, og især meget godt præsenteret. Figurerne neden for viser, at de fleste var meget tilfredse med især de to første oplæg om mandagen, mens det sidste deler holdningerne mere, både når det gælder emnets relevans og eget udbytte. Den mest negative kategori er udbyttet af Gails tredje foredrag. Nogle angiver, at de ikke var friske, andre at det amerikanske system adskiller sig for meget fra det danske til at være overførbart Emnets relevans mandag 10 0 gail 1 gail 2 Gail 3 :) :] :( Gails præsentation i tredje foredrag indeholdt videos, hvor lyden var svær at opfange. Når vi spørger, hvorvidt det er en god idé med bare én oplægsholder den første dag, svarer mange, at det er afhængigt af oplægsholderen. Det skal være en engageret oplægsholder, som kan bære en hel dag igennem. Der er enkelte, som har vanskeligheder med så meget engelsk, men der er også positive tilbagemeldinger på, at vi har det globale perspektiv med gail 1 gail 2 Gail 3 Udbytte af mandagen :) :] :( Tilsyneladende har flere problemer med at forstå svensk end engelsk. Mange giver udtryk for, at de kunne have behov for at blive inddraget mere aktivt, vi sidder meget bare og lytter. Der er behov for tid til dialog efter oplæggene. Desuden kunne der være behov for tid til at danne netværk. Det skal fremgå tydeligt i tilmeldingsmaterialet, at man selv skal printe slides ud, hvis dette er tilfældet igen næste år. Alt i alt er der større tilfredshed på valgholdene om tirsdagen, end der er på de fælles oplæg, så valghold i en eller anden form er nok kommet for at blive. (Her er det f.eks. muligt at vælge f.eks. svensk fra eller til). Der kom en del konkrete forslag til indhold, som vi kan tage med ind i planlægningen af næste år. Side 10 ISAAC-NYT NR

11 Nye bestyrelsesmedlemmer Birgitte Brandt: Jeg hedder Birgitte Brandt, er uddannet ergoterapeut i 1983, og har de seneste 25 år arbejdet i Specialbørnehaven Platanhaven i Odense - nu som ansat i Børneterapien, Odense. Mine erfaringer er primært indenfor gruppen af børn med multiple funktionsnedsættelser. Mine faglige interesser begyndte hurtigt at kredse omkring kommunikationsområdet. Først om brugen af teknologiske hjælpemidler til kommunikation og leg, og efterhånden mere og mere om vigtigheden af at vi bestræber os på at forstå og inddrage den oprindelige kommunikation hos børn med komplekse kommunikationsbehov, sideløbende med at vi introducerer alternative og supplerende kommunikationsløsninger. Især den tidlige indsats og de positive forventninger til barnets kommunikative kompetencer og udviklingsmuligheder ser jeg som væsentlige. Jeg har været med i netværket omkring VIKOM siden Videnscentrets start i midten af 90 erne, og jeg har fra etableringen af VISO lavet kommunikative udredninger af børn/ unge med multiple funktionsnedsættelser, med vægt på inddragelse af videoanalyse i deres netværk af nær familie og fagpersoner. Som en del af VISO teamet ved Rosenvængets Skole i Viborg. Sideløbende med mit arbejde har jeg taget de 2 moduler på ASK uddannelsen i Tønsberg, Norge. Jeg er meget optaget af, hvordan vi som fagpersoner skaber de bedste betingelser for, at mennesker med komplekse kommunikationsbehov får opfyldt de rettigheder til kommunikation, som vi alle har. Det kræver en fokuseret indsats på mange planer. I hverdagsmiljøerne, på organisationsniveau, på uddannelsesniveau og på mere overordnede, politiske niveauer, hvor de overordnede rammer for specialiserede tilbud gives. Jeg mener, ISAAC er en organisation, der kan spille en væsentlig rolle i at få sat kommunikation på dagsordenen og give nødvendige indspark til, hvordan mennesker med komplekse kommunikationsbehov sikres de nødvendige tilbud for at kunne komme til orde - også i en tid, hvor vi desværre oplever en afspecialisering på mange områder i Danmark. Jeg vil gerne være med til at gøre en indsats i ISAAC regi for at dette bliver muligt. På privatsiden er jeg gift, har 3 voksne børn og et barnebarn. Pernille Bagner Carlsen Jeg hedder Pernille Bagner Carlsen og blev uddannet som ergoterapeut i 1993 fra Københavner Skolen. Jeg har stort set siden arbejdet indenfor specialområdet. Primært som konsulent for Bo- og Dagtilbud, hvor jeg stort set har beskæftiget mig med alle former for hjælpemidler, lige fra de traditionelle og godt implementerede til de innovative og nyskabende såsom kommunikative og kognitive hjælpemidler. Jeg husker stadig det første talemaskine kursus jeg var på i 1995, afholdt af Niels Erik fra HMI, hvor det nyeste var situationsbestemte overlays, på den dengang hotteste Alpha-Talkeren med 32 felter, - der er løbet meget vand gennem åen siden da. Min professionelle rejse gennem kommunikationsområdet har været og er stadig utrolig spændende og udfordrende. Det er et område der er i konstant udvikling og dog et område der indenfor voksen-handicap området stadig kæmper med de samme problemstillinger som i 1995, såsom skiftende personaler, vanskelig implementering, oplæring m.m. De senere år har jeg ligeledes været meget optaget af kognitive hjælpemidler, som på mange områder minder om og har de samme udfordringer som de kommunikative hjælpemidler. Jeg flyttede for snart 6 år siden til Fyn fra København med min mand og vores 2 drenge. Jeg arbejder på nuværende tidspunkt 16 timer om ugen som ergoterapeutisk konsulent i Skovhuse, der er et botilbud for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sideløbende har jeg etableret firmaet ErgoAnalyse, hvor jeg tilbyder rådgivning og vejledning indenfor hjælpemiddelområdet. Jeg glæder mig meget til at være en del af ISAAC og gøre en indsats for AAC området. ISAAC nyt Side 11

12 Vibe Lund Jensen Jeg hedder Vibe Lund Jensen. Jeg er uddannet lærer fra Blaagaard Seminarium i Specialområdet har altid haft min særlige interesse. I en længere årrække var jeg ansat som lærer på Skolen ved Skoven i Hillerød, en specialskole for elever i klasse. Her fik jeg virkelig øjnene op for vigtigheden af alternative og supplerende kommunikationsmuligheder for mennesker med særlige behov og ikke mindst for omgivelsernes store ansvar for at skabe rammerne, så alle får mulighed for at forstå, udtrykke sig og blive forstået. Alle har krav på kommunikationsmuligheder, der passer til den livssituation de er i og de kommunikative behov og udviklingsbehov de har. Min interesse for fordybelse i kommunikationsområdet førte til min ansættelse som konsulent på Kommunikationscentret i Hillerød, hvor jeg har været siden På Kommunikationscentret underviser og rådgiver jeg fagpersoner og pårørende omkring mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser i mange forskellige sammenhænge, både som rådgiver af netværkspersoner omkring enkelt-borgere med et kommunikationshjælpemiddel, og som kursusholder for grupper af fagfolk der arbejder indenfor specialområdet. Det kan være fagfolk der ønsker bredt at højne det kommunikative miljø omkring deres borgere, eller fagfolk der behøver særlige tiltag til specifikke borgere. Kommunikationsløsningerne kan være høj- såvel som lavteknologiske. Jeg har taget de 2 moduler på ASK uddannelsen i Tønsberg, Norge. Derudover er jeg akkrediteret underviser i Talking Mats, som har brugerinddragelse, med- og selvbestemmelse i fokus. De største øjeblikke i mit arbejdsliv er, når jeg er vidne og medvirkende til, at et menneske tager et skridt - pludselig mestrer at udtrykke sig på en måde, der før har været svær eller uden for rækkevidde. Jeg er optaget af rettigheden til kommunikation og af hvordan man i højere grad kan sikre, at omgivelserne omkring mennesker med behov for ASK(AAC) rustes til at bygge det nødvendige stillads omkring dem. ISAAC har en meget vigtig opgave i denne mission, jeg ønsker ISAAC bliver kendt af flere og får en tydelig stemme også på politisk niveau. Jeg glæder mig til at være suppleant i ISAACs bestyrelse. Side 12 ISAAC-NYT NR

13 Fra en af kursusdagene om Minspeak Det var en spændende, inspirerende og udbytterig dag, da Lea Bodzioch, på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense, gav et indblik i Minspeak-verdenen. Lea Bodzioch er talelærer/neurologopæd ved Specialcenter Sigrid Undset, en specialskole, i Kalundborg. Her startede de et projekt i 2009, hvor der blev oprettet en sprogklasse med 7 elever med behov for alternativ og støttende kommunikation. Efter mange overvejelser og afprøvninger af forskellige kommunikationsformer blev Minspeak implementeret på skolen. Det var seks meget intense og spændende timer, hvor kursusdeltagerne startede med at blive introduceret til Minspeak og de forskellige principper, der arbejdes efter på Sigrid Undset samt hvordan projektet er forløbet. Efterfølgende blev der vist uddrag af filmen Only God Could Hear me (kan ses på YouTube). I filmen følger man Minspeak- brugere i USA. Dette gav et godt indblik i, hvor effektivt Minspeak er for de brugere, der lærer at bruge det. Mette Hoffmeier er mor til Idamarie på 8 år, som går i Specialcenter Sigrid Undsets sprogklasse. Idamarie er i fuld gang med at lære at bruge Minspeak og Mette Hoffmeier var derfor kommet for at fortælle, hvordan de bruger Minspeak i hverdagen, samt hvordan de har oplevet implementeringen af Minspeak. Der blev ligeledes vist små videoklip, hvor Idamarie bruger Minspeak sammen med Lea Bodzioch. Dagen blev sluttet af med at kursusdeltagerne prøvede Minspeak på egen krop. Der blev udleveret et Springboard med Minspeak til tre grupper. Der var forskellige workshops, hvor Lea Bodzioch havde lagt forskelligt materiale til, hvordan hun underviser børnene i Minspeak og de forskellige symboler. Der var f.eks. Fisk-kortspil, forskellige bøger skrevet med Minspeak symboler, hvor man samtidig skulle finde symbolerne i Minspeak samt et spil, hvor man skulle fortæller forskellige sætninger via Minspeak-programmet. Alle kursusdeltagere gik hjem med et bedre kendskab til Minspeak og dets mange muligheder for en bedre kommunikation. /ergoterapeut Lise Illum Rasmussen, CRS i Odense. ISAAC nyt Side 13

14 Kommunikationsnetværk på Fyn v/ Birgitte Brandt, ergoterapeut, Børneterapien Odense Det startede på en parkeringsplads i Nyborg efter en temadag med Gayle Porter. Helle Sohn, der er kommunikationslærer på Nørrebjergskolen i Odense, og undertegnede snakkede om at vi da burde mødes noget oftere og snakke kommunikation. Vi arbejder med nogle af de samme udfordringer i forhold til alternativ og supplerende kommunikation, og det ville være oplagt at dele erfaringer og tanker med hinanden i en større flok. Det endte med, at vi inviterede til det første kommunikations netværksmøde i januar Siden da er vi mødtes 4 gange om året á 2 timer. Vi mødes på skift forskellige steder, så vi også har mulighed for at se nogle af de institutioner, vi ikke kender i forvejen. Vi er en broget flok, der mødes, og vi arbejder indenfor mange forskellige områder: specialbørnehaver, specialrådgivning, specialskoler, PPR, kommunale specialgrupper, botilbud for voksne, botilbud for børn, aktivitetstilbud til voksne, beskæftigelsestilbud til voksne, aflastningstilbud for børn og CRS (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning). Netværket startede ud som en Odense Kommune ting, men efterhånden har det bredt sig som ringe i vandet i det fynske område, og vores holdning er, at de der er interesserede selvfølgelig er velkomne. Vi er typisk deltagere i netværksmøderne, men vores adresseliste har godt 70 deltagere. Nogle kommer hver gang, andre når der er noget for dem særlig relevant på dagsordenen. Fra starten lavede vi i fællesskab en brainstorm på alle de emner, vi kunne have lyst til at sætte på dagsordenen, få oplæg om og diskutere nærmere. Den har været baggrunden for hvilke faglige emner vi har beskæftiget os med. Eksempler på oplæg: Nyt fra kurset Kommunikation og udvikling med IKT som hjælpemiddel. Synsvanskeligheder. PSAS og prøvende fortolkning. Kommunikationspas. Bevilling af hjælpemidler til kommunikation. Miljøskift barrierer og muligheder. SVKS skema. Implementering af kommunikationshjælpemidler i hverdagen. Sikring af rettigheden til kommunikation. Præsentation af Specialrådgivningens opgaver. Sikring af kommunikationsovergange. Nyt fra HIT messen. Kommunikationsmiljøer og kultur. Talking Mats. Social Networks. De kolleger der har erfaring og viden indenfor området, er oplægsholdere. På møderne har vi desuden en præsentation af det sted, hvor mødet holdes, ligesom vi har en runde blandt deltagerne, hvor alskens spørgsmål kan stilles. Som regel er der andre, der har erfaringer og idéer, der er brugbare. Det er en åben opfordring, at man tager stort og småt materiale med til inspiration for andre. Talemaskine-opsætninger, computerprogrammer, kommunikationsbøger, men ikke mindst helt enkle, sære, sjove løsninger til hjælp i den nære kommunikation med mennesker med kommunikationshandicap. Efter hvert møde sendes referat og adresseliste ud pr. mail. Den eneste økonomi, der ligger i netværket, er værtsstedets udgift til kaffe/te/kage. Formålet med netværket er at oparbejde et kendskab til andre institutioner og fagpersoner i det fynske. Vi udveksler erfaringer med brug af alternative og supplerende kommunikationsløsninger, deler viden og håbet er, at tættere kollegiale relationer også kan være med til at sikre gode og velfungerende overgange/skift for brugere af ASK/AAC, der flytter fra et sted til et andet. Side 14 ISAAC-NYT NR

15 Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd Pixon -projektet i USA: I et forsøg på at komme en undervisningspraksis baseret på økologisk valid forskning nærmere blev en gruppe på mere end 200 logopæder/talepædagoger i forbindelse med en national konference i USA i sommeren 2007 stillet følgende spørgsmål: Hvor mange af jer arbejder i det daglige ud fra en dokumenteret læseplan, der sikrer, at jeres elever med behov for AAC (alternativ og støttende kommunikation) systematisk bliver introduceret for et kerneordforråd på deres AAC-systemer? Desværre kunne ingen af logopæderne svare bekræftende på dette spørgsmål. Resultatet blev, at Semantic Compaction Systems v/ Bruce Baker valgte at sponsorere et team af logopæder og undervisere, der fik til opgave at formidle og skitsere en læseplan, der tager udgangspunkt i systematisk sprogudvikling hos børn (og voksne) med behov for AAC. Teamet endte med at pege på 3 vigtige tiltag, der måtte gennemføres med henblik på at udvikle retningslinjer for en vejledende læseplan omhandlende strategier for tidlig og effektiv intervention med AAC: 1. Alle børn med behov for AAC skal have adgang til kerneord på deres AAC-systemer. Teamet udvalgte et sæt af højfrekvente, genanvendelige kerneord, som måtte være permanent tilgængelige for barnet. Valget af kerneord fulgte principperne for almindelig sprogudvikling hos børn. 2. Alle børn med behov for AAC har brug for et AAC-system, der fremmer den sproglige udvikling og støtter maksimal sprogproduktion ved at give adgang til ægte funktionelt sprog. Teamet valgte dels af hensyn til finansielle spørgsmål og dels af hensyn til, at der her var tale om den allertidligste intervention med AAC at fokusere på brugen af simple, manuelle kommunikationstavler. Ordforrådet på kommunikationstavlerne skulle repræsenteres af en bestemt form for enkeltbilleder, som det gav mening at anvende forud for en senere introduktion til talecomputere. 3. For at holde alle muligheder åbne i forhold til senere at kunne vælge frit blandt alle tilgængelige AAC-løsninger/ talecomputere på markedet var det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser i forhold til, hvordan de udvalgte kerneord på kommunikationstavlerne skulle repræsenteres. I erkendelsen af at et valg blandt allerede eksisterende enkeltbilleder på markedet ville skubbe barnet i retning af en bestemt type talecomputer/aac-løsning, blev der udviklet et helt nyt sæt af enkeltbilleder, som teamet valgte at kalde for Pixons. Disse Pixons skulle reflektere de almindelige metaforer anvendt indenfor såvel internationalt implementerede AAC-billeder/-systemer som Minspeak -systemet. Ved at introducere Pixons som et indledende symbolsæt får barnet, familien og undervisere kendskab til billeder, der er meget lig de billeder, der anvendes i Minspeak og andre talecomputere. ISAAC nyt Side 15

16 Sammenligning af Pixons med Minspeak -ikonsekvenser og andre enkeltbilleder: I nedenstående skema ses, hvordan 3 almindelige ord repræsenteres ved hjælp af henholdsvis danske Pixons, Minspeak-ikonsekvenser og enkeltbilleder, hvor sidstnævnte enten kan købes (Picture Communication Symbols) eller findes gratis på internettet. Som det fremgår, gør Pixons brug af de samme grundlæggende principper og metaforer som andre enkeltbilleder. Men Pixons gør ligeledes brug af de vigtige ikoner fra Minspeak Application Program (MAP). Så ved at introducere Pixons i den tidlige interventionsfase gøres barnet samtidig klar til senere at kunne skifte sit primære AAC-system ud med en talecomputer med Minspeak, idet barnet allerede vil have kendskab til de basale ikoner, som anvendes i Minspeak -systemet. Pixon kommunikationstavle med 50 kerneord på dansk Et kerneordforråd er et relativt lille antal af ord, som udgør langt størstedelen af det, der siges indenfor almindelig kommunikation. Med bare få hundrede ord kan en person sige mere end 80% af, hvad der er behov for. Det udvidede ordforråd indgår i de tusind- eller titusindvis af ord, der kun sjældent bruges, men som udgør de sidste 20 % af kommunikationen. Et kerneordforråd er generelt stabilt fra person til person, på tværs af alder, miljøer og aktiviteter. Det udvidede ordforråd er karakteriseret ved at være specifikt i forhold til bestemte miljøer og aktiviteter. Begrebet kerneordforråd er ikke nyt, og det er på ingen måde et begreb, der anvendes specifikt i forhold til mennesker med behov for AAC. Når begrebet kerneordforråd anvendes i forbindelse med AAC menes det samme, som når begrebet anvendes indenfor den almindelige skrift- og talesproglige udvikling: dvs. den lille gruppe af ord, som udgør langt størstedelen af kommunikationen. Forskellen imellem kerneordforrådet tilgængeligt på et AAC-system og kerneordforrådet brugt af mennesker med et verbalt talesprog er, at såvel adgangen til (sprog-repræsentationsmetoden) som udvælgelsen af kerneordene ofte er begrænset og kontrolleret af andre end AAC-brugeren selv. Der bør udvises høj grad af forsigtighed, når et AAC-system udtænkes og planlægges, således at personen, der skal bruge det til at tale med, hurtigt kan komme til de nødvendige ord og dermed få mulighed for at opnå en flydende kommunikation. At AAC-brugere på deres AAC-system har adgang til det samme kerneordforråd som andre mennesker er af afgørende betydning for såvel den talesproglige udvikling som for udviklingen af læse- /skrivefærdigheder. For mennesker, der er afhængige af AAC, er hensigtsmæssig brug af et kerneordforråd således bestemmende for en effektiv kommunikation. Side 16 ISAAC-NYT NR

17 Den mest effektive kommunikation opnås ved den hurtigste og mest automatiserede adgang til de generelt hyppigst anvendte (højfrekvente) ord. Højfrekvente ord består af to komponenter: et generelt kerneordforråd og et personligt kerneordforråd. Det generelle kerneordforråd består af de højfrekvente ord, der anvendes i den generelle konversation/ samtale (eksempelvis udsagnsord, stedord, kendeord og forholdsord). Det personlige kerneordforråd består af de ord, der hyppigt bruges af et bestemt individ, men som ikke hyppigt benyttes af andre (eksempelvis navne på bestemte personer og steder). Professionelle indenfor AAC-området er omhyggelige med at sikre, at de højfrekvente ord (kerneordene) er placeret hensigtsmæssigt på et AAC-system. Og da hastigheden for adgang i høj grad påvirkes af, hvilken sprogrepræsentationsmetode, der er valgt til at repræsentere disse ord, vælges den hurtigste metode til de mest højfrekvente ord (kerneord). I forbindelse med den danske ISAAC Konference 2012 holdt den amerikanske talepædagog Gail M. Van Tatenhove en forelæsning om kerneordforråd (Core Vocabulary) og formidlede i denne forbindelse de hidtidige erfaringer med Pixon -Projektet, herunder manuelle kommunikationstavler, i USA. Således inspireret er der nu i samarbejde med Paul Andres, Semantic Compaction Systems udarbejdet en 50 ords kommunikationstavle med Pixons på dansk. De 50 ord er højfrekvente, genanvendelige kerneord valgt delvist ud fra Corpus 2000 og udarbejdede lister fra det danske Minspeak-system og delvist ud fra data indsamlet fra et 3 årigt udviklingsprojekt om Minspeak og AAC på Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg. De 50 ord er placeret på kommunikationstavlen opdelt efter ordklasser, hvilket yderligere visualiseres ved hjælp af farvekodning/baggrundsfarve. Udover de 50 kerneord repræsenteret ved danske Pixons, er der gjort plads til supplerende personligt kerneordforråd og/eller udvidet ordforråd. Den manuelle kommunikationstavle består af et kerneordforråd på bare 50 ord, hvilket i sig selv er begrænsende for AAC-brugeren, som meget hurtigt vil have behov for adgang til andre og flere kerneord. ISAAC nyt Side 17

18 Kommunikationstavlen er derfor tænkt som: et led i den allertidligste intervention med AAC, hvor en målrettet anvendelse af en lille gruppe af kerneord kan sætte gang i den sproglige udvikling forud for overgangen til et alternativt kommunikationshjælpemiddel/en talecomputer med adgang til såvel et fyldestgørende kerneordforråd som nødvendigt udvidet/specifikt ordforråd. et supplement og backup system til allerede bevilget alternativt kommunikationshjælpemiddel/ talecomputer. Pixon manuel kommunikationstavle 50 ord på dansk kan rekvireres gratis ved henvendelse til AB HandicHelp: / hvor det også er muligt at få mere information om Minspeak, eller frit downloades fra Minspeak-Danmarks hjemmeside: Referencer Fried-Oken, M., & More, L. (1992). An initial vocabulary for non-speaking preschool children based on developmental and environmental language sources. Augmentative and Alternative Communication, 8, Hill, K., & Romich, B. (2000). AAC core vocabulary analysis: Tools for clinical use. In Proceedings of the RESNA 2000 Annual Conference. Orlando, FL: RESNA Press. Hill, K. J., Romich, B. A., & Holko, R. (2001, November). AAC performance: the elements of communication rate. Presented at the 2001 ASHA Annual Convention, New Orleans, LA. Hill, K., & Romich, B. Core Vocabulary and the AAC Performance Report. Hurd, R. (2006, April). Defining our terms: Core Vocabulary. The Pixon Project: Vanderheiden, G. C., & Kelso, D. P. (1987). Comparative analysis of fixed-vocabulary communication acceleration techniques. AAC Augmentative and Alternative Communication, 3, Yorkston, K. M., Dowden, P. A., Honsinger, M. J., Marriner, N., & Smith, K. (1988). A comparison of standard and user vocabulary lists. AAC Augmentative and Alternative Communication, 4, Side 18 ISAAC-NYT NR

19 ISAAC nyt Side 19

20 ..en opfordring.. I forbindelse med Den internationale ISAAC Konference i Pittsburgh har vi modtaget en opfordring fra Isaac International om donation af brugte engelske fagbøger, manualer, dvd er m.v. vedr. AAC/ASK. Doneret materiale vil blive givet videre til 3. verdenslande i forbindelse med konferencen. Kontakt Sissel, hvis I har mulighed for at donere materiale. International Society for Augmentative and Alternative Communication Please Donate Resources through the BUILD Book Donations Program at ISAAC 2012! Dear Sissel : We are collecting books, resource manuals, training DVDs and/or videos for distribution to ISAAC members from emerging AAC nations during ISAAC 2012, to be held in Pittsburgh, PA, USA, July 28 - August 4, If you have AAC books or other related material that you no longer use, or feel might help someone or some organization, this is your chance to clean off your shelves and make valuable resources available to others at the same time. By donating resources you will be directly supporting the growth of AAC throughout the world. You can either drop off your donations at the ISAAC booth at the conference or, alternatively, send us a list of the books or other materials that you are able to offer. At the ISAAC BUILD meeting, we will then make this list available to people from developing countries. They can then each draw the name of one book that they would really like to receive. We will match you to the person from the developing country and ask you to mail the book directly to that person, via surface mail, to save costs. If you have any questions, please contact Juan Bornman or Rajul Padmanabhan. Regards and thanks, Franklin Smith Executive Director Side 20 ISAAC-NYT NR

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens/bestyrelses beretning 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere