nr Indhold ISAAC nyt Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1"

Transkript

1 nr Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for ISAAC konferencen marts i Vingsted... 9 Evaluering af ISAAC konferencen Nye bestyrelsesmedlemmer Fra en af kursusdagene om Minspeak Kommunikationsnetværk på Fyn Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle ISAAC nyt Side 1

2 Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: CVR nr Sekretær: Margit Grønkjær Kirkebækskolen Kløvervænget Vallensbæk ISAAC-NYT Medlemsblad for medlemmer af foreningen ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) Redaktør: Susanne Limskov Bladet udkommer normalt 3 gange om året. Deadline for næste blad er 1. september ISSN nr Oplag: ca. 200 stk. Tryk: Sissel Madsen Layout: Gert Krabsen Foreningens hjemmeside: Indmeldelse kan ske hos formanden. Kontingent pr. år (dækker medlemskab af både det internationale ISAAC og ISAAC-DK): AAC bruger kr ,- Enkelt medlem kr ,- Studerende/pensionister kr ,- Dobbelt medlemskab kr ,- (Institutioner/skoler) Trippel medlemskab kr ,- (Institutioner/skoler) Støttemedlem kr ,- ISAAC officielle tidsskrift: Alternative and Augmentative Communication ACC, abonnement pr. årgang kr ,- Foreningens postadresse: ISAAC Danmark c/o Sissel Madsen CRS Heden 11 Postboks Odense C Alle henvendelser på redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, fotografier og tegninger, der indsendes uopfordret. Forsiden: Ses vi i Pittsburgh? Side 2 ISAAC nyt

3 Sissel summer Jeg glæder mig i denne tid. Der er så meget at glæde sig over ude og inde. I dag har det været den første rigtige sommerdag, hvor det var varmt allerede da jeg gik ud ad døren klokken syv for at cykle på arbejde. Så er det en fornøjelse at færdes ude. Inde har jeg fået bekræftelse på, at jeg deltager i Isaac2012 i Pittsburgh. Flybilletten er bestilt, og jeg håber hotellet også har plads til mig alle dagene. Forberedelserne til mødet mellem de nationale afdelinger og den internationale bestyrelse er gået i gang. I sidste uge skrev Hanne Rohde og jeg vores kommentarer til de kommende internationale vedtægter samt mulige punkter til dagsordenen til mødet i Council. Council er det rådgivende råd under Board, som fungerer som bestyrelsen. Spørgsmålene vi har modtaget handler bl.a. om, hvordan vi synes, at vores nationale afdeling er en del af den internationale afdeling. Det handler vist om at få afstemt forventningerne. Til mødet får man et indblik i, hvordan en amerikansk generalforsamling foregår, og vi er bestemt ikke altid enige med dem i, hvad demokrati er. Men så er det jo fint at kunne følges med de andre nordiske lande og de tysktalende lande. Vi har ca. samme kulturelle forståelse på det område. I bestyrelsen bobler konferenceprogrammet til den kommende danske konference i 2013 allerede, så hvis du har gode ideer, så kontakt os endeligt. Konferencegruppen er foreløbig Trine, Margit og Pernille. Du finder deres mailadresser på hjemmesiden o Redaktørens hjørne v/susanne Limskov. Mon I har opdaget det? ISAAC-NYT nr ?? Vi manglede tilstrækkeligt indhold tidligere på året, så derfor hoppede vi over, hvor gærdet er lavest og sparede samtidig. Men nu er vi på banen igen, denne gang med super hjælp fra Gert Krabsen - mon vi med respekt må beskrive ham som Edda Medicis mand? Gert tilbød at hjælpe med layoutet. Tænk sig, at det i år er 10 år siden ISAAC Danmark var vært ved den 10. internationale konference, som blev afholdt i Odense. WONDERFUL COMMUNICATION. Jeg blev helt nostalgisk, da jeg først på året var inde i en butik i Ebeltoft og stod og bladrede i en masse plakater. Pludselig så jeg vores flotte blå plakat med det hvide fuglebur malet af Per Arnoldi pris 199 kr. Hvordan den var havnet der, kunne jeg ikke få opklaret, men pudsigt var det. I år bliver den 15. konference afholdt i Pittsburgh. Det bliver spændende, og lad os håbe, at de danske deltagere vil dele deres oplevelser med os via ISAAC-NYT, hjemmesiden og Facebook. ISAAC nyt Side 3

4 Bestyrelsesarbejdet v/margit Grønkjær Umiddelbart efter konferencen i marts satte den nye bestyrelse sig sammen og evaluerede og afstemte kalendere. Vi bød velkommen til de tre nye medlemmer. Siden har vi holdt en dags ordinært bestyrelsesmøde i Odense og et Skype-møde. Vi har fået fordelt de forskellige opgaver imellem os og talt om, hvilke opgaver der er behov for at vægte. De nye bestyrelsesmedlemmer har heldigvis mange gode idéer til nye tiltag for ISAAC. PR-gruppen er blevet udvidet med Vibe og langdistancedeltagelse af Birgitte, og har også siden holdt møde ang. kommunikationsaften og evt. nye tiltag. Den 4. og 5. juni deltager 2 medlemmer af bestyrelsen i Kommunikationskarnevalen i Göteborg og henter forhåbentlig inspiration til den danske konference næste år i marts. Vi afholder igen ordinært bestyrelsesmøde i juni. Side 4 ISAAC-NYT NR

5 UPS v/ Frank Dalhoff... OM NØGENHED Det er med 99,9 procent sikkerhed, at dette blads læsere kender til de problemstillinger jeg her tager op - enten som et menneske med handicap eller som en der hjælper med personlig hygiejne m.m. Den konkrete nøgenhed, der i sig kan selv være grænseoverskridende. Her tænker jeg på den hjælp, som den der har behov for hjælp møder mange gange, hvad enten man bliver syg og kommer på hospitalet, eller man har et handicap. For den rent fysiske nøgenhed er nu engang overskridende for vores grænser hvad enten man er åle slank, så man kan bruge wc-rullen som slå-om kjole eller har et beskyttende lag på bagen - både i forhold til det at skulle udstille sig foran andre, men i lige så høj grad i forhold til de følelser der kan komme i spil. Den anden følelse af at føle sig klædt af til det bare skind på, og på samme tid føle sig afmægtigt er, hvis man ikke bliver forstået. Ikke fordi, at det nødvendigvis er udtryk for ond vilje, når folk mistolker én - men måske bare en misforståelse, hvor vedkommende (fejlagtigt) synes at have fået fat i det den anden mente, men glemte måske en detalje der syntes ligegyldig. Men små detaljer kan i visse sammenhænge betyde forskellen mellem liv og død. F.eks. de jordmødre og sygeplejersker der troede de så rigtigt på de maskiner der måler børnenes hjerterytme under en fødsel. Men hov, vi så forkert det må vi vist hellere øve os på. På et andet felt, hvor kommunikationen ofte går skævt er inde for vor lille område, nemlig AAC også kaldes ASK. Et område, hvor mange tror alt løses med teknik - en sandhed med modifikationer. Teknik og for den sag skyld alt andet kommunikations udstyr, gør ikke, at vi som ikke har talens brug får den. Alt for mange kloge hoveder har opfattelsen af, at øje-styret computer eller en tale maskine er den ultimative løsning. Men det er kun den halve sandhed. Selv min staveplade giver mig noget verbalt sprog. Den giver en mulighed for at udtrykke mig i visse begrænsede situationer. Det kommunikationsmidlerne kan - og det er også kun i begrænset omfang - er, at de kan afhjælpe problemet. For der findes ikke noget kommunikationsmiddel der kan tages med under bruseren og kan bruges når man ligger i sengen, uden der skal bruges 2-3 teknikere til at sætte den op. Kommunikationsmidler har stadig sin berettigelse men uanset, hvor gode de kan være, vil der altid være mange situationer, hvor os uden et verbalt sprog føler os både psykiske og fysisk nøgne. ISAAC nyt Side 5

6 Referat af generalforsamling Dagsorden: ISAAC Danmark generalforsamling Mandag den 19. marts 2012 på Vingstedcentret. 1. Valg af dirigent - Gerda Nielsen vælges. 2. Godkendelse af dagsorden. Indkaldelse er rettidig og i orden. Dagsordenen godkendes. 3. Valg af referent Susanne Limskov vælges. 4. Valg af stemmetællere. Jannie Vang Nielsen, Edda Medici og Britta Husted 5. Bestyrelsens beretning læs evt. beretningen i dette nummer. Frank Dalhoff ønskede, at vi også lige huskede at takke formanden! Herefter blev beretningen vedtaget. 6. Godkendelse af regnskabet 2011/2012 Lars Søndergaard-Nielsen gennemgik regnskabet Regnskabet var gennemgået af revisorerne og blev godkendt. 7. Budget 2012/2013 Lars fremlagde, Gerda efterlyste forgæves kommentarer, og budgettet blev godkendt. 8. Indkomne forslag ingen forslag var modtaget. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valgberettigede: Hvert medlemsnummer har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer i kontingentrestance har ingen stemmeret. På valg er: Sissel Madsen, formand, genopstiller Ole Wriedt, sekretær, genopstiller ikke Hanne Rohde, genopstiller Bjarke Svensson, genopstiller ikke Formandsposten og sekretærposten er valgte poster, derfor afholdtes først valg til disse poster. Sissel blev genvalgt som formand og Margit Grønkjær blev valgt som sekretær. Der var desuden 2 bestyrelsesposter på valg. Følgende ønskede at stille op til bestyrelsen og præsenterede sig: Hanne Rohde, genopstiller Pernille Bagner Carlsen Vibe Lund Jensen Pia Flinck Birgitte Brandt Hanne Rohde og Birgitte Brandt blev valgt. 10. Valg af suppleanter Suppleanterne vælges for et år ad gangen og arbejder med i bestyrelsen. På valg er: Vivi Løkkegård, genopstiller ikke Pernille Bagner Carlsen, opstiller Yderligere kandidater: Vibe Lund Jensen, opstiller Pia Flinck, opstiller Pernille Bagner Carlsen og Vibe Lund Jensen blev valgt Side 6 ISAAC-NYT NR

7 11. Valg af revisorer Ole Brunbjerg, genopstiller Revisor er desuden Edda Medici Ole Brunbjerg blev genvalgt. 12. Eventuelt Sissel takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer: Ole Wriedt, Bjarke Svensson og Vivi Løkkegård. Ole Wriedt fortalte, at han havde skiftet job og fremover er en del af Teknologi i Praksis sammen med Kirsten Rud Bentholm, Gitte Valen og Anna Voss. De planlægger at lave en teknologisk hjælpemiddelmesse i Nyborg d oktober Sissel gjorde opmærksom på, at Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Region Syddanmark afholder en IKT-Konference i Odense d. 4. december (efterfølgende aflyst/red.kom.) o Bestyrelsens beretning for 2011 Som formand for foreningen vil jeg fremlægge bestyrelsens beretning for i år. Foreningen ISAAC-Danmark er nu 23 år gammel. I forbindelse med at medlemmer skifter arbejde og der er store besparelser alle steder, har vi desværre mistet nogle medlemmer, men har også den glæde at sige velkommen til nogle nye. Foreningens medlemmer er de bedste ambassadører, så husk at omtale os/jer selv. Der er 145 medlemmer og 4 æresmedlemmer for øjeblikket. Arrangementer og aktiviteter I efteråret 2011 var arrangementet i forbindelse med Awarness Month en succes ud over alle grænser. Margit havde i samarbejde med sin arbejdsplads og Hanne Rohde arrangeret en aften om kommunikation med Birgit Kirkebæk og Per Lorentzen. Der var 90 gæster og lige så mange havde ønsket at få en plads, men måtte afvises. Bestyrelsen har for øjeblikket taget den beslutning, at vi gerne vil være med til at afholde kurser for medlemmerne, men kurserne skal have et element af nyt i sig, vi vil ikke konkurrere med virksomheder og kurser skal økonomisk kunne hvile i sig selv. Lea trådte ind i bestyrelsen ved sidste generalforsamling og hun havde noget på hjerte. Lea ønskede at udbrede kendskabet til kommunikationssystemet MinSpeak, som hun selv kunne holde kurser i. Derfor har der været afholdt fem dage i de første to måneder i år med rigtig god tilslutning. Vi glæder os over, at så mange både medlemmer og ikke-medlemmer ønskede at deltage på dagene. Dejligt med en succes, som også har betydet nye medlemmer i foreningen. Den sidste nationale konference i 2011 var i marts på Vingstedcentret. Der var en af aktiviteterne en gåtur i dejligt vejr, hvor deltagerne kom med input til foreningen. Vi var meget glade for de mange tilbagemeldinger, som vi stadig tager frem ind imellem, for at diskutere, hvad vi ønsker at prioritere i arbejdet hen over året. Der går mange ressourcer i foreningen på at arrangere konferencen. Derfor fylder den gennem hele året. I år prioriterede vi, at få besøg fra USA og dermed er der ikke så mange forskellige indlæg. Vi vil altid gerne høre om ideer til oplægsholdere og temaer og I er selvfølgelig velkomne til at foreslå jer selv som oplægsholdere. Tak til konferencegruppen, som i år har været Trine, Ole, Margit og Anna. Igen i 2011 havde vi ikke stand ved HIT messen, da vi ikke var i stand til selv at bemande den. Der var alt for mange spændende ting, vi selv gerne ville deltage i. Det var en tradition, at vi havde konferenceprogrammet klar til denne lejlighed, og derfor blev det også delt rundt på HIT messen. HIT messen var et oplagt forum, men fremover vil vi skulle finde en anden løsning, så hvis nogen har gode idéer til distribution af konferenceprogrammet, eller vil tilbyde at tage det med til andre konferencer, så sig endelig til. ISAAC nyt Side 7

8 Bestyrelsen Møder Bestyrelsen havde i 2011 et møde før sommerferien, hvor konferencen blev planlagt, et møde efter sommer, hvor vi var yderst effektive, så det endte med at være én dag, et møde i efteråret, hvilket vi ellers tidligere havde sparet væk, men som betød at der blev bedre flow i arbejdet og et møde i januar, hvor det gamle år blev afsluttet og nye forberedelser startede. I de måneder, hvor vi ikke mødes, har vi et aftenmøde på Skype, hvor der er mulighed for at samle op på småting, men ikke tage større diskussioner. Konferencegruppen har desuden haft adskillige arbejdsmøder i løbet af sæsonen. Muligheden for at mødes på arbejdspladser og i bestyrelsesmedlemmernes private sommerhuse betyder, at vi kan holde udgifterne nede. Ansvars- og opgavefordeling Efter hver generalforsamling er der nye medlemmer af bestyrelsen, og vi fordeler de arbejdsområder, vi opfatter som bestyrelsens. Derfor er det som regel muligt at arbejde med noget, som hver enkelt interesserer sig for. Vi forsøger at være flere om de enkelte opgaver, så det er muligt at samarbejde og sparre. Vores hovedområder lige nu er: konferencen, internationalt samarbejde, awareness month, hjemmesiden og bladet. Økonomi Der henvises til det reviderede regnskab, som fremlægges lidt senere. Frank har været kasserer gennem mange år, støttet af Lars, der er forretningsfører og pennefører. De har en stor opgave med at fastholde medlemmer, fakturere til årsskiftet og til konferencen eller kurser. Desuden forsyner vi andre dem gladelig med bilag. (Bestyrelsen arbejder på at finde en ny kasserer inden næste generalforsamling.) Hjemmesiden Da Lea startede i bestyrelsen, blev hendes prioritering at skabe indhold til hjemmesiden. Per Andersson fra Nordjylland er blevet vores faste hjælp på det punkt, så vi forsyner bare Per med links og andet, så bliver det lagt på siden. Det har været en lettelse og det ser ud til at køre. Så hvis I har ideer eller indhold, så lav et samarbejde med Lea blev også året, hvor vi bare var nødt til at følge de andres eksempel, så vi nu findes på Facebook. Desværre har medlemmerne ikke benyttet sig af at skrive på siden, men vi lægger jævnligt links på, som kunne have interesse. Nyhedsbrevet Susanne har stået for bladet gennem flere år nu, og har samme udfordring som andre redaktører, at der er få som sender materiale. Hvis I hører om nogen, som skriver på noget spændende eller har læst en god fagbog, så send Susanne et par linjer. Det er dejligt, hvis I vil dele jeres oplevelser med os andre. Nordisk samarbejde Vi holder kontakten med Norge og Sverige ved lige på mailen og ved at deltage ved hinandens konferencer. Vi prioriterer at bestyrelsesmedlemmer fra konferencegruppen deltager i Norge og Sveriges konferencer (hvor Sveriges er afløst af Kommunikationskarnevalen) for at samle materiale til vores nationale konference. Samtidig er formanden så privilegeret at deltage ind imellem, for at vedligeholde forbindelsen mellem de nationale afdelinger af foreningen. Derfor deltog vi i 2011 ved Norges konference og ved Kommunikationskarnevalen. Internationalt Isaac International har fået ny Executive Director (forretningsfører), Franklin Smith stadigvæk med hovedkontor i Toronto, Canada, dog med ny adresse. Executive Board bad os i efteråret at kommentere deres strategiplan for tiden , det var et større værk, der krævede en del oversættelse, den omhandlede fremtidsvisioner for Isaac. Tidsfristen var kort, så vi bad om udsættelse, da vi ønskede at gennemarbejde det grundigt. Det fik vi ikke, men fik dog alligevel sendt nogle kommentarer. Side 8 ISAAC-NYT NR

9 Vi har ikke siden hørt om andre chapters kommentarer, men regner med at høre mere om det til council møderne før den internationale konference i Pittsburgh til sommer. Jeg har deltaget i et webinar, hvor alle chapters havde mulighed for at snakke sammen om den kommende konference i Hanne var pga. af rejseri forhindret i at deltage. Til sommer deltager jeg og bestyrelsens internationale repræsentant i counsil møderne før den internationale konference I kan læse yderligere den internationale konference på hjemmesiden, deadline for tidlig tilmelding til nedsat pris (US$ 500) er 31.marts, så det kan nås endnu. Jeg vil gerne takke alle bestyrelsens medlemmer for deres indsat i året der er gået, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. En særlig tak til jer, som hjælper til udenfor bestyrelsen: Anna Voss, Edda Medici, Ole Brunbjerg og Per Andersson. Tak for året der er gået, vi glæder os til fortsatte udfordringer og samarbejde o ISAAC konferencen marts i Vingsted Generelt er vi vist enige om, at det var en spændende, lærerig og hyggelig konference (hvilket også kunne tolkes ud fra jeres evaluering tak for den!) Konference gruppen er allerede så småt i gang med planlægningen af næste års konference i Vingsted marts ISAAC nyt Side 9

10 Evaluering af ISAAC konferencen 2012 En sammenfatning af evalueringsskemaernes tilbagemelding om konferencen. Der var stor enighed om, at Gails oplæg var relevant, og især meget godt præsenteret. Figurerne neden for viser, at de fleste var meget tilfredse med især de to første oplæg om mandagen, mens det sidste deler holdningerne mere, både når det gælder emnets relevans og eget udbytte. Den mest negative kategori er udbyttet af Gails tredje foredrag. Nogle angiver, at de ikke var friske, andre at det amerikanske system adskiller sig for meget fra det danske til at være overførbart Emnets relevans mandag 10 0 gail 1 gail 2 Gail 3 :) :] :( Gails præsentation i tredje foredrag indeholdt videos, hvor lyden var svær at opfange. Når vi spørger, hvorvidt det er en god idé med bare én oplægsholder den første dag, svarer mange, at det er afhængigt af oplægsholderen. Det skal være en engageret oplægsholder, som kan bære en hel dag igennem. Der er enkelte, som har vanskeligheder med så meget engelsk, men der er også positive tilbagemeldinger på, at vi har det globale perspektiv med gail 1 gail 2 Gail 3 Udbytte af mandagen :) :] :( Tilsyneladende har flere problemer med at forstå svensk end engelsk. Mange giver udtryk for, at de kunne have behov for at blive inddraget mere aktivt, vi sidder meget bare og lytter. Der er behov for tid til dialog efter oplæggene. Desuden kunne der være behov for tid til at danne netværk. Det skal fremgå tydeligt i tilmeldingsmaterialet, at man selv skal printe slides ud, hvis dette er tilfældet igen næste år. Alt i alt er der større tilfredshed på valgholdene om tirsdagen, end der er på de fælles oplæg, så valghold i en eller anden form er nok kommet for at blive. (Her er det f.eks. muligt at vælge f.eks. svensk fra eller til). Der kom en del konkrete forslag til indhold, som vi kan tage med ind i planlægningen af næste år. Side 10 ISAAC-NYT NR

11 Nye bestyrelsesmedlemmer Birgitte Brandt: Jeg hedder Birgitte Brandt, er uddannet ergoterapeut i 1983, og har de seneste 25 år arbejdet i Specialbørnehaven Platanhaven i Odense - nu som ansat i Børneterapien, Odense. Mine erfaringer er primært indenfor gruppen af børn med multiple funktionsnedsættelser. Mine faglige interesser begyndte hurtigt at kredse omkring kommunikationsområdet. Først om brugen af teknologiske hjælpemidler til kommunikation og leg, og efterhånden mere og mere om vigtigheden af at vi bestræber os på at forstå og inddrage den oprindelige kommunikation hos børn med komplekse kommunikationsbehov, sideløbende med at vi introducerer alternative og supplerende kommunikationsløsninger. Især den tidlige indsats og de positive forventninger til barnets kommunikative kompetencer og udviklingsmuligheder ser jeg som væsentlige. Jeg har været med i netværket omkring VIKOM siden Videnscentrets start i midten af 90 erne, og jeg har fra etableringen af VISO lavet kommunikative udredninger af børn/ unge med multiple funktionsnedsættelser, med vægt på inddragelse af videoanalyse i deres netværk af nær familie og fagpersoner. Som en del af VISO teamet ved Rosenvængets Skole i Viborg. Sideløbende med mit arbejde har jeg taget de 2 moduler på ASK uddannelsen i Tønsberg, Norge. Jeg er meget optaget af, hvordan vi som fagpersoner skaber de bedste betingelser for, at mennesker med komplekse kommunikationsbehov får opfyldt de rettigheder til kommunikation, som vi alle har. Det kræver en fokuseret indsats på mange planer. I hverdagsmiljøerne, på organisationsniveau, på uddannelsesniveau og på mere overordnede, politiske niveauer, hvor de overordnede rammer for specialiserede tilbud gives. Jeg mener, ISAAC er en organisation, der kan spille en væsentlig rolle i at få sat kommunikation på dagsordenen og give nødvendige indspark til, hvordan mennesker med komplekse kommunikationsbehov sikres de nødvendige tilbud for at kunne komme til orde - også i en tid, hvor vi desværre oplever en afspecialisering på mange områder i Danmark. Jeg vil gerne være med til at gøre en indsats i ISAAC regi for at dette bliver muligt. På privatsiden er jeg gift, har 3 voksne børn og et barnebarn. Pernille Bagner Carlsen Jeg hedder Pernille Bagner Carlsen og blev uddannet som ergoterapeut i 1993 fra Københavner Skolen. Jeg har stort set siden arbejdet indenfor specialområdet. Primært som konsulent for Bo- og Dagtilbud, hvor jeg stort set har beskæftiget mig med alle former for hjælpemidler, lige fra de traditionelle og godt implementerede til de innovative og nyskabende såsom kommunikative og kognitive hjælpemidler. Jeg husker stadig det første talemaskine kursus jeg var på i 1995, afholdt af Niels Erik fra HMI, hvor det nyeste var situationsbestemte overlays, på den dengang hotteste Alpha-Talkeren med 32 felter, - der er løbet meget vand gennem åen siden da. Min professionelle rejse gennem kommunikationsområdet har været og er stadig utrolig spændende og udfordrende. Det er et område der er i konstant udvikling og dog et område der indenfor voksen-handicap området stadig kæmper med de samme problemstillinger som i 1995, såsom skiftende personaler, vanskelig implementering, oplæring m.m. De senere år har jeg ligeledes været meget optaget af kognitive hjælpemidler, som på mange områder minder om og har de samme udfordringer som de kommunikative hjælpemidler. Jeg flyttede for snart 6 år siden til Fyn fra København med min mand og vores 2 drenge. Jeg arbejder på nuværende tidspunkt 16 timer om ugen som ergoterapeutisk konsulent i Skovhuse, der er et botilbud for personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Sideløbende har jeg etableret firmaet ErgoAnalyse, hvor jeg tilbyder rådgivning og vejledning indenfor hjælpemiddelområdet. Jeg glæder mig meget til at være en del af ISAAC og gøre en indsats for AAC området. ISAAC nyt Side 11

12 Vibe Lund Jensen Jeg hedder Vibe Lund Jensen. Jeg er uddannet lærer fra Blaagaard Seminarium i Specialområdet har altid haft min særlige interesse. I en længere årrække var jeg ansat som lærer på Skolen ved Skoven i Hillerød, en specialskole for elever i klasse. Her fik jeg virkelig øjnene op for vigtigheden af alternative og supplerende kommunikationsmuligheder for mennesker med særlige behov og ikke mindst for omgivelsernes store ansvar for at skabe rammerne, så alle får mulighed for at forstå, udtrykke sig og blive forstået. Alle har krav på kommunikationsmuligheder, der passer til den livssituation de er i og de kommunikative behov og udviklingsbehov de har. Min interesse for fordybelse i kommunikationsområdet førte til min ansættelse som konsulent på Kommunikationscentret i Hillerød, hvor jeg har været siden På Kommunikationscentret underviser og rådgiver jeg fagpersoner og pårørende omkring mennesker med kommunikative funktionsnedsættelser i mange forskellige sammenhænge, både som rådgiver af netværkspersoner omkring enkelt-borgere med et kommunikationshjælpemiddel, og som kursusholder for grupper af fagfolk der arbejder indenfor specialområdet. Det kan være fagfolk der ønsker bredt at højne det kommunikative miljø omkring deres borgere, eller fagfolk der behøver særlige tiltag til specifikke borgere. Kommunikationsløsningerne kan være høj- såvel som lavteknologiske. Jeg har taget de 2 moduler på ASK uddannelsen i Tønsberg, Norge. Derudover er jeg akkrediteret underviser i Talking Mats, som har brugerinddragelse, med- og selvbestemmelse i fokus. De største øjeblikke i mit arbejdsliv er, når jeg er vidne og medvirkende til, at et menneske tager et skridt - pludselig mestrer at udtrykke sig på en måde, der før har været svær eller uden for rækkevidde. Jeg er optaget af rettigheden til kommunikation og af hvordan man i højere grad kan sikre, at omgivelserne omkring mennesker med behov for ASK(AAC) rustes til at bygge det nødvendige stillads omkring dem. ISAAC har en meget vigtig opgave i denne mission, jeg ønsker ISAAC bliver kendt af flere og får en tydelig stemme også på politisk niveau. Jeg glæder mig til at være suppleant i ISAACs bestyrelse. Side 12 ISAAC-NYT NR

13 Fra en af kursusdagene om Minspeak Det var en spændende, inspirerende og udbytterig dag, da Lea Bodzioch, på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense, gav et indblik i Minspeak-verdenen. Lea Bodzioch er talelærer/neurologopæd ved Specialcenter Sigrid Undset, en specialskole, i Kalundborg. Her startede de et projekt i 2009, hvor der blev oprettet en sprogklasse med 7 elever med behov for alternativ og støttende kommunikation. Efter mange overvejelser og afprøvninger af forskellige kommunikationsformer blev Minspeak implementeret på skolen. Det var seks meget intense og spændende timer, hvor kursusdeltagerne startede med at blive introduceret til Minspeak og de forskellige principper, der arbejdes efter på Sigrid Undset samt hvordan projektet er forløbet. Efterfølgende blev der vist uddrag af filmen Only God Could Hear me (kan ses på YouTube). I filmen følger man Minspeak- brugere i USA. Dette gav et godt indblik i, hvor effektivt Minspeak er for de brugere, der lærer at bruge det. Mette Hoffmeier er mor til Idamarie på 8 år, som går i Specialcenter Sigrid Undsets sprogklasse. Idamarie er i fuld gang med at lære at bruge Minspeak og Mette Hoffmeier var derfor kommet for at fortælle, hvordan de bruger Minspeak i hverdagen, samt hvordan de har oplevet implementeringen af Minspeak. Der blev ligeledes vist små videoklip, hvor Idamarie bruger Minspeak sammen med Lea Bodzioch. Dagen blev sluttet af med at kursusdeltagerne prøvede Minspeak på egen krop. Der blev udleveret et Springboard med Minspeak til tre grupper. Der var forskellige workshops, hvor Lea Bodzioch havde lagt forskelligt materiale til, hvordan hun underviser børnene i Minspeak og de forskellige symboler. Der var f.eks. Fisk-kortspil, forskellige bøger skrevet med Minspeak symboler, hvor man samtidig skulle finde symbolerne i Minspeak samt et spil, hvor man skulle fortæller forskellige sætninger via Minspeak-programmet. Alle kursusdeltagere gik hjem med et bedre kendskab til Minspeak og dets mange muligheder for en bedre kommunikation. /ergoterapeut Lise Illum Rasmussen, CRS i Odense. ISAAC nyt Side 13

14 Kommunikationsnetværk på Fyn v/ Birgitte Brandt, ergoterapeut, Børneterapien Odense Det startede på en parkeringsplads i Nyborg efter en temadag med Gayle Porter. Helle Sohn, der er kommunikationslærer på Nørrebjergskolen i Odense, og undertegnede snakkede om at vi da burde mødes noget oftere og snakke kommunikation. Vi arbejder med nogle af de samme udfordringer i forhold til alternativ og supplerende kommunikation, og det ville være oplagt at dele erfaringer og tanker med hinanden i en større flok. Det endte med, at vi inviterede til det første kommunikations netværksmøde i januar Siden da er vi mødtes 4 gange om året á 2 timer. Vi mødes på skift forskellige steder, så vi også har mulighed for at se nogle af de institutioner, vi ikke kender i forvejen. Vi er en broget flok, der mødes, og vi arbejder indenfor mange forskellige områder: specialbørnehaver, specialrådgivning, specialskoler, PPR, kommunale specialgrupper, botilbud for voksne, botilbud for børn, aktivitetstilbud til voksne, beskæftigelsestilbud til voksne, aflastningstilbud for børn og CRS (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning). Netværket startede ud som en Odense Kommune ting, men efterhånden har det bredt sig som ringe i vandet i det fynske område, og vores holdning er, at de der er interesserede selvfølgelig er velkomne. Vi er typisk deltagere i netværksmøderne, men vores adresseliste har godt 70 deltagere. Nogle kommer hver gang, andre når der er noget for dem særlig relevant på dagsordenen. Fra starten lavede vi i fællesskab en brainstorm på alle de emner, vi kunne have lyst til at sætte på dagsordenen, få oplæg om og diskutere nærmere. Den har været baggrunden for hvilke faglige emner vi har beskæftiget os med. Eksempler på oplæg: Nyt fra kurset Kommunikation og udvikling med IKT som hjælpemiddel. Synsvanskeligheder. PSAS og prøvende fortolkning. Kommunikationspas. Bevilling af hjælpemidler til kommunikation. Miljøskift barrierer og muligheder. SVKS skema. Implementering af kommunikationshjælpemidler i hverdagen. Sikring af rettigheden til kommunikation. Præsentation af Specialrådgivningens opgaver. Sikring af kommunikationsovergange. Nyt fra HIT messen. Kommunikationsmiljøer og kultur. Talking Mats. Social Networks. De kolleger der har erfaring og viden indenfor området, er oplægsholdere. På møderne har vi desuden en præsentation af det sted, hvor mødet holdes, ligesom vi har en runde blandt deltagerne, hvor alskens spørgsmål kan stilles. Som regel er der andre, der har erfaringer og idéer, der er brugbare. Det er en åben opfordring, at man tager stort og småt materiale med til inspiration for andre. Talemaskine-opsætninger, computerprogrammer, kommunikationsbøger, men ikke mindst helt enkle, sære, sjove løsninger til hjælp i den nære kommunikation med mennesker med kommunikationshandicap. Efter hvert møde sendes referat og adresseliste ud pr. mail. Den eneste økonomi, der ligger i netværket, er værtsstedets udgift til kaffe/te/kage. Formålet med netværket er at oparbejde et kendskab til andre institutioner og fagpersoner i det fynske. Vi udveksler erfaringer med brug af alternative og supplerende kommunikationsløsninger, deler viden og håbet er, at tættere kollegiale relationer også kan være med til at sikre gode og velfungerende overgange/skift for brugere af ASK/AAC, der flytter fra et sted til et andet. Side 14 ISAAC-NYT NR

15 Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd Pixon -projektet i USA: I et forsøg på at komme en undervisningspraksis baseret på økologisk valid forskning nærmere blev en gruppe på mere end 200 logopæder/talepædagoger i forbindelse med en national konference i USA i sommeren 2007 stillet følgende spørgsmål: Hvor mange af jer arbejder i det daglige ud fra en dokumenteret læseplan, der sikrer, at jeres elever med behov for AAC (alternativ og støttende kommunikation) systematisk bliver introduceret for et kerneordforråd på deres AAC-systemer? Desværre kunne ingen af logopæderne svare bekræftende på dette spørgsmål. Resultatet blev, at Semantic Compaction Systems v/ Bruce Baker valgte at sponsorere et team af logopæder og undervisere, der fik til opgave at formidle og skitsere en læseplan, der tager udgangspunkt i systematisk sprogudvikling hos børn (og voksne) med behov for AAC. Teamet endte med at pege på 3 vigtige tiltag, der måtte gennemføres med henblik på at udvikle retningslinjer for en vejledende læseplan omhandlende strategier for tidlig og effektiv intervention med AAC: 1. Alle børn med behov for AAC skal have adgang til kerneord på deres AAC-systemer. Teamet udvalgte et sæt af højfrekvente, genanvendelige kerneord, som måtte være permanent tilgængelige for barnet. Valget af kerneord fulgte principperne for almindelig sprogudvikling hos børn. 2. Alle børn med behov for AAC har brug for et AAC-system, der fremmer den sproglige udvikling og støtter maksimal sprogproduktion ved at give adgang til ægte funktionelt sprog. Teamet valgte dels af hensyn til finansielle spørgsmål og dels af hensyn til, at der her var tale om den allertidligste intervention med AAC at fokusere på brugen af simple, manuelle kommunikationstavler. Ordforrådet på kommunikationstavlerne skulle repræsenteres af en bestemt form for enkeltbilleder, som det gav mening at anvende forud for en senere introduktion til talecomputere. 3. For at holde alle muligheder åbne i forhold til senere at kunne vælge frit blandt alle tilgængelige AAC-løsninger/ talecomputere på markedet var det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser i forhold til, hvordan de udvalgte kerneord på kommunikationstavlerne skulle repræsenteres. I erkendelsen af at et valg blandt allerede eksisterende enkeltbilleder på markedet ville skubbe barnet i retning af en bestemt type talecomputer/aac-løsning, blev der udviklet et helt nyt sæt af enkeltbilleder, som teamet valgte at kalde for Pixons. Disse Pixons skulle reflektere de almindelige metaforer anvendt indenfor såvel internationalt implementerede AAC-billeder/-systemer som Minspeak -systemet. Ved at introducere Pixons som et indledende symbolsæt får barnet, familien og undervisere kendskab til billeder, der er meget lig de billeder, der anvendes i Minspeak og andre talecomputere. ISAAC nyt Side 15

16 Sammenligning af Pixons med Minspeak -ikonsekvenser og andre enkeltbilleder: I nedenstående skema ses, hvordan 3 almindelige ord repræsenteres ved hjælp af henholdsvis danske Pixons, Minspeak-ikonsekvenser og enkeltbilleder, hvor sidstnævnte enten kan købes (Picture Communication Symbols) eller findes gratis på internettet. Som det fremgår, gør Pixons brug af de samme grundlæggende principper og metaforer som andre enkeltbilleder. Men Pixons gør ligeledes brug af de vigtige ikoner fra Minspeak Application Program (MAP). Så ved at introducere Pixons i den tidlige interventionsfase gøres barnet samtidig klar til senere at kunne skifte sit primære AAC-system ud med en talecomputer med Minspeak, idet barnet allerede vil have kendskab til de basale ikoner, som anvendes i Minspeak -systemet. Pixon kommunikationstavle med 50 kerneord på dansk Et kerneordforråd er et relativt lille antal af ord, som udgør langt størstedelen af det, der siges indenfor almindelig kommunikation. Med bare få hundrede ord kan en person sige mere end 80% af, hvad der er behov for. Det udvidede ordforråd indgår i de tusind- eller titusindvis af ord, der kun sjældent bruges, men som udgør de sidste 20 % af kommunikationen. Et kerneordforråd er generelt stabilt fra person til person, på tværs af alder, miljøer og aktiviteter. Det udvidede ordforråd er karakteriseret ved at være specifikt i forhold til bestemte miljøer og aktiviteter. Begrebet kerneordforråd er ikke nyt, og det er på ingen måde et begreb, der anvendes specifikt i forhold til mennesker med behov for AAC. Når begrebet kerneordforråd anvendes i forbindelse med AAC menes det samme, som når begrebet anvendes indenfor den almindelige skrift- og talesproglige udvikling: dvs. den lille gruppe af ord, som udgør langt størstedelen af kommunikationen. Forskellen imellem kerneordforrådet tilgængeligt på et AAC-system og kerneordforrådet brugt af mennesker med et verbalt talesprog er, at såvel adgangen til (sprog-repræsentationsmetoden) som udvælgelsen af kerneordene ofte er begrænset og kontrolleret af andre end AAC-brugeren selv. Der bør udvises høj grad af forsigtighed, når et AAC-system udtænkes og planlægges, således at personen, der skal bruge det til at tale med, hurtigt kan komme til de nødvendige ord og dermed få mulighed for at opnå en flydende kommunikation. At AAC-brugere på deres AAC-system har adgang til det samme kerneordforråd som andre mennesker er af afgørende betydning for såvel den talesproglige udvikling som for udviklingen af læse- /skrivefærdigheder. For mennesker, der er afhængige af AAC, er hensigtsmæssig brug af et kerneordforråd således bestemmende for en effektiv kommunikation. Side 16 ISAAC-NYT NR

17 Den mest effektive kommunikation opnås ved den hurtigste og mest automatiserede adgang til de generelt hyppigst anvendte (højfrekvente) ord. Højfrekvente ord består af to komponenter: et generelt kerneordforråd og et personligt kerneordforråd. Det generelle kerneordforråd består af de højfrekvente ord, der anvendes i den generelle konversation/ samtale (eksempelvis udsagnsord, stedord, kendeord og forholdsord). Det personlige kerneordforråd består af de ord, der hyppigt bruges af et bestemt individ, men som ikke hyppigt benyttes af andre (eksempelvis navne på bestemte personer og steder). Professionelle indenfor AAC-området er omhyggelige med at sikre, at de højfrekvente ord (kerneordene) er placeret hensigtsmæssigt på et AAC-system. Og da hastigheden for adgang i høj grad påvirkes af, hvilken sprogrepræsentationsmetode, der er valgt til at repræsentere disse ord, vælges den hurtigste metode til de mest højfrekvente ord (kerneord). I forbindelse med den danske ISAAC Konference 2012 holdt den amerikanske talepædagog Gail M. Van Tatenhove en forelæsning om kerneordforråd (Core Vocabulary) og formidlede i denne forbindelse de hidtidige erfaringer med Pixon -Projektet, herunder manuelle kommunikationstavler, i USA. Således inspireret er der nu i samarbejde med Paul Andres, Semantic Compaction Systems udarbejdet en 50 ords kommunikationstavle med Pixons på dansk. De 50 ord er højfrekvente, genanvendelige kerneord valgt delvist ud fra Corpus 2000 og udarbejdede lister fra det danske Minspeak-system og delvist ud fra data indsamlet fra et 3 årigt udviklingsprojekt om Minspeak og AAC på Specialcenter Sigrid Undset i Kalundborg. De 50 ord er placeret på kommunikationstavlen opdelt efter ordklasser, hvilket yderligere visualiseres ved hjælp af farvekodning/baggrundsfarve. Udover de 50 kerneord repræsenteret ved danske Pixons, er der gjort plads til supplerende personligt kerneordforråd og/eller udvidet ordforråd. Den manuelle kommunikationstavle består af et kerneordforråd på bare 50 ord, hvilket i sig selv er begrænsende for AAC-brugeren, som meget hurtigt vil have behov for adgang til andre og flere kerneord. ISAAC nyt Side 17

18 Kommunikationstavlen er derfor tænkt som: et led i den allertidligste intervention med AAC, hvor en målrettet anvendelse af en lille gruppe af kerneord kan sætte gang i den sproglige udvikling forud for overgangen til et alternativt kommunikationshjælpemiddel/en talecomputer med adgang til såvel et fyldestgørende kerneordforråd som nødvendigt udvidet/specifikt ordforråd. et supplement og backup system til allerede bevilget alternativt kommunikationshjælpemiddel/ talecomputer. Pixon manuel kommunikationstavle 50 ord på dansk kan rekvireres gratis ved henvendelse til AB HandicHelp: / hvor det også er muligt at få mere information om Minspeak, eller frit downloades fra Minspeak-Danmarks hjemmeside: Referencer Fried-Oken, M., & More, L. (1992). An initial vocabulary for non-speaking preschool children based on developmental and environmental language sources. Augmentative and Alternative Communication, 8, Hill, K., & Romich, B. (2000). AAC core vocabulary analysis: Tools for clinical use. In Proceedings of the RESNA 2000 Annual Conference. Orlando, FL: RESNA Press. Hill, K. J., Romich, B. A., & Holko, R. (2001, November). AAC performance: the elements of communication rate. Presented at the 2001 ASHA Annual Convention, New Orleans, LA. Hill, K., & Romich, B. Core Vocabulary and the AAC Performance Report. Hurd, R. (2006, April). Defining our terms: Core Vocabulary. The Pixon Project: Vanderheiden, G. C., & Kelso, D. P. (1987). Comparative analysis of fixed-vocabulary communication acceleration techniques. AAC Augmentative and Alternative Communication, 3, Yorkston, K. M., Dowden, P. A., Honsinger, M. J., Marriner, N., & Smith, K. (1988). A comparison of standard and user vocabulary lists. AAC Augmentative and Alternative Communication, 4, Side 18 ISAAC-NYT NR

19 ISAAC nyt Side 19

20 ..en opfordring.. I forbindelse med Den internationale ISAAC Konference i Pittsburgh har vi modtaget en opfordring fra Isaac International om donation af brugte engelske fagbøger, manualer, dvd er m.v. vedr. AAC/ASK. Doneret materiale vil blive givet videre til 3. verdenslande i forbindelse med konferencen. Kontakt Sissel, hvis I har mulighed for at donere materiale. International Society for Augmentative and Alternative Communication Please Donate Resources through the BUILD Book Donations Program at ISAAC 2012! Dear Sissel : We are collecting books, resource manuals, training DVDs and/or videos for distribution to ISAAC members from emerging AAC nations during ISAAC 2012, to be held in Pittsburgh, PA, USA, July 28 - August 4, If you have AAC books or other related material that you no longer use, or feel might help someone or some organization, this is your chance to clean off your shelves and make valuable resources available to others at the same time. By donating resources you will be directly supporting the growth of AAC throughout the world. You can either drop off your donations at the ISAAC booth at the conference or, alternatively, send us a list of the books or other materials that you are able to offer. At the ISAAC BUILD meeting, we will then make this list available to people from developing countries. They can then each draw the name of one book that they would really like to receive. We will match you to the person from the developing country and ask you to mail the book directly to that person, via surface mail, to save costs. If you have any questions, please contact Juan Bornman or Rajul Padmanabhan. Regards and thanks, Franklin Smith Executive Director Side 20 ISAAC-NYT NR

Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA. v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd

Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA. v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd Indføring i Pixon Manuel Kommunikationstavle 50 kerneord på dansk og Pixon -Projektet i USA v/ Lea Bodzioch, talelærer/neurologopæd Pixon -projektet i USA: I et forsøg på at komme en undervisningspraksis

Læs mere

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1 Artikel, klippet fra.. isaac..nyt nr. 1 2015 Brugersamling.. v/emmy Kjelmann Første brugersamling for ASK-brugere I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 brugere af alternativt kommunikationsudstyr (ASK-brugere)

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

NYE PERSPEKTIVER PÅ KOMMUNIKATION

NYE PERSPEKTIVER PÅ KOMMUNIKATION NYE PERSPEKTIVER PÅ KOMMUNIKATION EN DIALOGISK UDREDNINGSMODEL PRÆSENTATION Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense Specialbørnehaven Platanhaven VIKOM nu med i ViHS

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Sekretær: Ole Wriedt Hjælpemiddelinstituttet P.P. Ørumsgade, bygning 3 8000 Århus C Tlf.: 87 41 24 33 e-mail: owr@hmi.dk

Sekretær: Ole Wriedt Hjælpemiddelinstituttet P.P. Ørumsgade, bygning 3 8000 Århus C Tlf.: 87 41 24 33 e-mail: owr@hmi.dk NR. 2 2011 Redaktørens hjørne...3 Sissel summer...3 UPS...3 ISAAC Danmark generalforsamling...4 Mandag den 21. marts 2011...4 på Vingstedcentret...4 Bestyrelsens beretning 2010/2011...6 Tak for arbejdet

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens/bestyrelses beretning 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Om Isaac-Danmark. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk. Foreningens postadresse:

Om Isaac-Danmark. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk. Foreningens postadresse: nr. 3 2013 Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445 Sekretær: Margit

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere