Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk"

Transkript

1 Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference 1

2 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen at invitere til landskonference for 29. gang. En konference hvor vi har mulighed for at dele viden i specialpædagogikken. En konference med festligt og kollegialt samvær og snak på tværs af regioner. Der sker store forandringer på det specialpædagogiske område i Danmark i disse år. Det er derfor vigtigt, at vi mødes og taler om, hvordan vores faglighed bevares og udvikles med henblik på at sikre trivsel og udvikling for børn med særlige behov i Danmark. Vi har i år fokus på tilknytning - tanker, følelser og sanser. Vi vil i den forbindelse forkæle jer med oplæg der målretter sig dette. Vi har forsøgt at finde flere og varierende indslag, der omhandler dette emne Så gå ind og tilmeld dig årets konference - slå alle sanser ud og nyd 3 dage i selskab med nogle fantastiske oplægsholdere og kollegaer fra hele landet. Hovedtaler ved dette års konference er Kari Killén, der vil berige os med sin nyeste forskning omkring tilknytning Indhold Foredrag, workshops, markedsplads og ikke mindst erfaringsudveksling. Tid og sted Landskonferencen afholdes igen i år på Kursuscenter Brogaarden i Strib ved Middelfart på Fyn, og finder sted i dagene september 2015 Deltagerkredsen: Landskonferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder i dag-, døgn- eller aflastningsinstitutioner for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år. Den henvender sig også til medarbejdere og ledere, der arbejder i specialgrupper samt småbørnsvejledere og pædagogiske konsulenter, der beskæftiger sig med specialpædagogikken. Markedsplads: VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT Kom frisk med spændende materialer, som fortæller om, hvordan I arbejder hos jer. Find frem, hvad I har. Vi garanterer, at dine kolleger fra det ganske land vil være meget interesserede i at blive inspireret og få nye ideer. Workshops: Jeres egne workshops er altid populære. I jeres tilbagemeldinger til arbejdsgruppen får workshops altid stor, stor ros. Det er en evig kilde til gensidig inspiration. De valgte workshops følger ikke nødvendigvis konferencens tema. En workshop består af oplæg, debat, erfaringsudveksling m.m. 2

3 Onsdag den 23. september Ankomst indkvartering let frokost Åbning af konferencen Kari Killén: Tilknytning tanker følelser sanser Middag Valg mellem: Film af Nick Horup: De kan faktisk godt spille fodbold Et oplæg af Dorthe Lindelof, mor til Alfred At være forælder til et barn med særlige behov Torsdag den 24. september Morgenmad Morgensang og introduktion til dagen Workshops Workshops Frokost pause Anni Mortensen Neuropædagogik pædagogik med hjernen og med hjertet Pause Festmiddag og musik med LigaDk Fredag den 25. september Morgenmad Peter Vuust Musik og hjernen Evaluering afslutning To go frokost og afrejse 3

4 BESKRIVELSE AF INDHOLD OG OPLÆGSHOLDERE FOREDRAG Kari Killén: Tilknytning tanker følelser sanser Kari Killén skriver om sit oplæg til konferencen: Det er min erfaring at mange henvisninger til specialped. enheder handler om at en ser bort fra familieproblematikken som ligger til grunn for de adferds og pedagogiske problemer barnet viser. Derfor vil jeg i oplægget knytte risiko- og omsorgssvikt an til tilknytningsforskning. Min underoverskrift vil være; Helhetlig tilnærming til forståelse av pedagogiske problemer. Jeg vil vektlegge samspill og tilknytning i familier hvor omsorgen er god nok, og i familier hvor det er risiko- eller omsorgssvikt. Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn både på det forskningsmæssige og teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Hun er forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: Barndommen varer i generationer, Omsorgssvigt I det teoretiske grundlag, samt den nye udgivelse Omsorgssvigt II praksis og ansvar. Derudover modtog hun i 2002 den internationale pris: Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment. Kari Killén er dr.philos., forsker emerius ved NOVA Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker. Anni Mortensen: Neuropædagogik pædagogik med hjernen og med hjertet. Forskning om sammenhæng mellem følelsesmæssige og sociale processer på baggrund af neuropsykologisk viden er øget eksplosivt de seneste 15 år. Væksten af denne nye viden har generet et paradigmeskifte vedrørende forskning om adfærd, også kaldet hjerne-krop-omverden komplekset. I oplægget vil der sat fokus på neurovidenskabelige perspektiver på tanker, følelser og sanser, og hvilken betydning dette har i forhold til tilknytning. Barnets tilknytningsadfærd besvares af omsorgspersonernes tilknytningsadfærd, og dette samspil har betydning for barnets udvikling. Hjernen er et af de organer i kroppen, der har den mest eksplosive vækst de første leveår, og omgivelsernes besvarelse på barnets tilknytningsadfærd, har implikationer for barnets udvikling og mestring gennem hele livet. Anbefalet litteratur: Mortensen, Anni (2015): Neuropædagogik pædagogik med hjernen og med hjertet. Kjærgaard, Holger (red). Special- og socialpædagogik. Akademisk forlag april Anni Mortensen, Lektor i pædagogik pædagoguddannelsen UCN, Hjørring. Leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter. Uddannet sygeplejerske. MLP, CBA. Ph.d. studerende på Institut for læring og Filosofi, LSP, AAU 4

5 Peter Wuust: Musik og hjernen Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Og hvordan påvirkes mennesket af musik, både fysisk, følelsesmæssigt og sprogligt? Peter Vuust fortæller, med udgangspunkt i sin forskning og i sin karriere som jazzmusiker, om hvordan hjernen bearbejder musik og om forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner. Bl.a. kan hjerneforskningen sige en del om musik som biologisk fænomen. Undersøgelser er kommet til det overraskende resultat, at musik udløser reaktioner i hjernens belønningssystem. Den menneskelige hjernes belønningssystem gør at vi oplever nydelse, når vi foretager os noget, der er godt for vores overlevelse, f.eks. at spise eller have sex. Musik påvirker hjernen på samme måde, selv om musik ikke har en åbenlys værdi for vores overlevelse. I de seneste år har en århundredegammel debat om, hvordan musik påvirker vores krop og sind, fået fornyet energi. Det skyldes nye forskningsresultater fra hjerneforskere rundt om i verden, en stigende anvendelse af musik i klinisk sammenhæng og ny viden om sammenhængen mellem musik og intelligens. I et bredere perspektiv er det alment anerkendt, at musik generelt har en positiv virkning på sundhed og trivsel. Undersøgelser viser f.eks., at musik kan reducere stress og øge effekten af fysisk træning. Desuden kan musik medvirke til at opretholde god motorik, velbefindende og åndsfriskhed hos ældre. Peter Vuust giver i dette foredrag bl.a. et overblik over de seneste tyve års forskning i sammenhængen mellem musik og intelligens, sundhed og trivsel. Foredraget præsenterer ny viden om musik og musikalsk trænings effekt på intelligens, motorik, smerteopfattelse, sindstilstand og søvn. Foredraget kommer også ind på aktuelle teorier om musiks evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog og om hvorvidt musikalsk træning har en afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt. Til slut trækker Peter Vuust nogle perspektiver for fremtidens forskning i musik og hjerne, bl.a. nye, forskningsbaserede øvestrategier, musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet. I forbindelse med Peter Vuusts oplæg, vil han og en pianist også spille lidt musik for os. Peter Vuust er hjerneforsker, musiker og komponist og professor ved det Jydske Musikkonservatorium i Aarhus. Dorthe Lindelof: At være forælder til et barn med særlige behov Oplægget vil være en fortælling om Alfred, der er diagnosticeret med infantil autisme og svær udviklingshæmning, og om det at være mor til en dreng som ham. Alfred er i dag 13 år. Kronologien udgør strukturen i oplægget. Indholdet vil være båret af en række tematiske nedslag, der fremstår centrale for livet med Alfred. Eksempler på sådanne nedslag er: Om at have barriererne oppe eller skuldrene nede - i mødet med systemet Kampen for diagnosticering og ønsket om at træde tilbage i rollen som mor igen Hvad venter fremtiden? hvad kan jeg gøre for at sikre min søn et godt voksenliv? Om at finde en vej, en form for normalitet og den evige sorg At være en offentlig mor, en offentlig familie Alfred flytter hjemmefra atter en ny måde at være familie på Nedslagene er valgt på baggrund af, hvad jeg som mor til Alfred oplever som særligt betydningsfyldt for vores liv sammen og ud fra overvejelser om, hvordan mine erfaringer kan være indsigtsgivende for specialpædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-6 års alderen og deres forældre. 5

6 De valgte workshops følger ikke nødvendigvis konferencens tema. En workshop består af oplæg, debat, erfaringsudveksling m.m. Workshops: Workshop Emne Institution 1 Inklusion i hverdagen Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby 2 Hvordan kan der arbejdes med at minimere en Børnehaven Spiren, Horsens problemskabende adfærd 3 Implementering af teknologiske ASK løsninger. Børnehaven Lucernevej, Randers 4 Yoga for tilknytningsforstyrret børn i alderen 3-6 år. Børnehaven Solsikken, Nykøbing Falster 5 Mere bevægelse i dagligdagen behøver ikke at være svært. Skovbrynet, Afdeling Nygårdsvej, Aarhus 6 Dåseåbner til sproget Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Skovbo. 7 En tværfaglig tilgang til arbejdet med tilknytning hos det sansende barn via musikterapi og fysioterapi Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Terapi, Aarhus 8 Småbørnsvejleder ud af huset Børnehaven Solsikken, kontaktpædagog i huset Nykøbing Falster 9 Sociale historier et pædagogisk redskab Børnehaven Spiren, Horsens 10 Sig hvad du ser se hvad der sker! En workshop om spejling og jeg-støtte Børnehaven Lystruplund, Aarhus 11 Kan vi inddrage forældrene 100 % i det pædagogiske arbejde omkring deres børn? Hørning BørneUnivers, afd. Galaksen, Skanderborg 12 Hvad er inklusionstanken for de børn der er ekskluderet? Områdeinstitution Aarup, Specialbørnehaven Solsikken, 13 Neuropædagogisk værktøjskasse Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj. 14 Zumbasjov Platanhaven, Odense 6

7 1. Inklusion i hverdagen Vi vil fortælle om, hvordan vi nu igennem mange år har arbejdet med inklusion i vores børnehave som rummer en 32 gruppe med 8 børn og en almengruppe (dagtilbudsloven) med ca. 40 børn. Inklusion har igennem snart mange år været på dagsorden indenfor børnehave og skoleområdet og der bliver ment meget omkring inklusionens konsekvenser. Vi vil give vores bud på, hvad vi forstår ved inklusion og hvorfor, vi synes, at det lykkes hos os. Vi vil fortælle om, hvordan vores sammensætning og de fysiske rammer giver gode muligheder for inklusion i hverdagen og ved planlagte pædagogiske aktiviteter. Desuden vil vi fortælle om vores arbejde med fælles læreplaner, hvor inklusionen er vægtet højt, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem vores traditioner i børnehaven. Inklusion optager os og vores pædagogiske praksis er præget af, hvordan vi gør børnene parate til at være i inkluderende miljøer. Hvad skal der til og hvordan tilrettelægger vi vores hverdag, så børnene oplever at være en del af et inkluderende fællesskab, hvordan har de fysiske rammer indflydelse på mulighederne for inklusion, hvordan skaber vi følelsen af at være én børnehave og hvordan bruger vi hinandens ressourcer og kompetencer på tværs i huset i inklusionens øjemed. Det er nogle af de ting, som vi vil fortælle om på workshoppen Vi har tidligere præsenteret en lignende workshop på Landskonferencen, men vi udvikler fortsat vores arbejde med inklusion og synes, at temaet stadig har stor relevans. Oplægsholder: Jette K. H. Skov Specialbørnehaven, Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby 2. Hvordan kan der arbejdes med at minimere en problemskabende adfærd med afsæt i princippet om, at: Mennesker, der kan opføre sig ordentlig, gør det! På denne workshop er temaet børn med en problemskabende adfærd. Workshoppen henvender sig til pædagoger, der arbejder med børn, der er stort set aldersvarende kognitivt og mestrer de fleste færdigheder i dagligdagen, men som har en adfærd, der udfordrer omgivelserne. Børn, der har udfordringer socialt, pragmatisk og følelsesmæssigt og ofte har voldsomme følelsesudbrud, samt konflikter med både børn og voksne. I Specialbørnehaven Spiren i Horsens har vi siden sommer 2014 arbejdet med et konkret barn, der har ovenstående udfordringer. Med afsæt i Bo Hejlskov Elvéns bog om problemskabende adfærd har vi ændret vores pædagogiske tilgang til dette barn. Vi har haft fokus på belastningsfaktorer, stress, kravtilpasning, belønning, motivation og positive relationer. På denne workshop vil der blive fortalt om, hvilke konkrete metoder vi har anvendt. Dette er eksempelvis metoder fra CAT-kassen. Der vil blive fortalt om, hvordan vi har arbejdet med afskærmning fra de andre børn, voksenkontakt, en visualisering af både dagligdagen og følelser, samt legekompetencer. I dag har vi minimeret den problemskabende adfærd fra at være stort set dagligt til at være et par gange om måneden. Dorthe Jensen Specialbørnehaven Spiren, Horsens Tlf.:

8 3. Implementering af teknologiske ASK løsninger. Vi har i godt 2 år arbejdet med implementering af ASK (alternativ og supplerende kommunikation) via teknologi i Børnehaven Lucernevej og oplever stadig, at det er svært at udvikle denne form for kommunikation, så den bliver til en integreret del af hverdagen for barnet. Vi har haft stor fokus på teknologien og barnet og bruger løsningerne godt ved specifikke aktiviteter, til information og til valg, men vi ønsker at løfte kommunikationen endnu et niveau, så barnet får mulighed for at kommunikere om noget, der ikke er til stede. Vi skal i understøttelsen af kommunikationen med børn med motoriske funktionsnedsættelser og som ikke har et verbalsprog huske det, der falder os helt naturligt i kommunikationen med et barn, der udvikler sig normalt. Nemlig retten til at udtrykke tanker, følelser og behov - uafhængigt af kontekst. Kommunikationen med disse børn er anderledes og vi skal benytte anderledes strategier, som vi ikke har særlig stor erfaring med og som ikke ligger naturligt i os. Vores kultur, struktur og kompetencer er vilkår, der sætter barrierer for implementeringen, disse vilkår skal belyses og italesættes for at vi kan arbejde med dem. Workshoppen vil handle om, hvilke barrierer vi står med i børnehaven, hvordan vi gennem udredning, målsætning og struktur vil arbejde med og ændre disse og dermed få en mere vellykket implementering, der understøtter barnets hele kommunikation og udvikling. Mette Glud Børnehaven Lucernevej, Randers Tlf.: Yoga for tilknytningsforstyrret børn i alderen 3-6 år. 1. Hvad er yoga? 2. Gavnlige virkninger på børn. Koncentrationsøvelser Åndedræt Kropsbevidsthed Bedre kropsholdning Smidighed og styrke Selvvær Talefærdigheder Ikke konkurrenceaspektet. 3. Mine erfaringer i arbejdet med yoga og tilknytningsforstyrret børn. 4. Praksis. Hvordan kunne et yoga program se ud. En god idé at prøve det på egen krop før man laver yoga med børn for herigennem at mærke virkningerne. 5. Udføre et lille yoga program med 6 8 deltagere. 6. Afrunding og evt. Bettina Hovmand Børnehaven Solsikken, Nykøbing Falster Tlf.:

9 5. Mere bevægelse i dagligdagen behøver ikke at være svært. Bevægelse er også vigtig for børn med autisme spektrum forstyrrelser. Vi vil starte med at komme med lidt teori om, hvorfor det er vigtigt at tænke bevægelse ind som en naturlig del af dagligdagen Vi vil fortælle om, hvordan vi helt konkret arbejder med bevægelse i vores børnehave. Vi vil blandt andet fortælle om vores erfaringer med vores halvårlige idrætsuge, Vælgeleg i Det store Rum, opgaveløb på ipad og andre små motoriske aktiviteter i hverdagen. Vi vil medbringe visuelle støttesystemer og anvisninger samt vise video. Denne workshop er meget praksisorienteret med håbet om at alle kan få noget konkret med, som de kan bruge. Mie Bogø Thaisen og Anne Mette Hjarsbæk, pædagoger i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Nygårdsvej. Mailadresse: Tlf.: Dåseåbner til sproget Målgruppen i Afdeling Skovbo er børn med autismespektrumforstyrrelser og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. I Skovbo har vi mere fokus på kommunikation end talesprog, da vores børn har særlige udfordringer på netop det område. Vi forsøger at se på mulighederne for, hvordan vi kan finde vejen til at åbne op for det enkelte barns kommunikation. I takt med at børnene i vores børnehave bevæger sig mere og mere rundt på nettet, oplever vi en tendens til at flere af børnene uden egentlig talesprog, har lettere ved at forstå og sige engelske ord. Særligt med en tosproget dreng på 5 år med autismespektrumforstyrrelse og lettere mental retardering, viste alle de engelske fraser og ord sig at være dåseåbneren til hans kommunikative og sproglige udvikling. Vi vil fortælle om og vise video af, hvordan hans elskede ABC remser på engelsk er blevet til ord på dansk. Der vil være eksempler på, hvordan vi arbejder med at støtte hans udvikling af kommunikation og talesprog med intensiv PECS, parallelleg og I-pad kommunikation. I forbindelse med GRUS 2015 (gruppeudviklingssamtale), er der kommet ekstra fokus på I-Pad. Fra dette udviklingsprojekt vil I se, hvordan det også har været med til at udvikle drengens kommunikationsmuligheder med programmerne Book Creator og Chatable. Mette Bonde Jensen og Agnethe Dengsøe, pædagoger i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Skovbo. Mailadresse: Tlf.: En tværfaglig tilgang til arbejdet med tilknytning hos det sansende barn via musikterapi og fysioterapi Evnen til tilknytning udvikles i relation gennem glædesfyldt samspil, leg og berøring. Det er gennem sanserne at barnets nervesystem udvikler sig til at kunne være i kontakt. I Specialdagtilbud Skovbrynets Afdeling Terapi arbejder vi med børn, som har forskellige udviklingsforstyrrelser og diagnoser og hvor mange har et udviklingsniveau på under 2 år, ofte uden verbalt sprog. Disse børn profiterer af det tværfaglige tilbud, der stimulerer og påvirker forskellige sanser og sanseniveauer. 9

10 Workshoppen bliver en vekslen mellem teori og videoeksempler Ingrid Irgens Møller, musikterapeut. Lise Krarup Kristiansen, musikterapeut. Ditte Ploug Olsen, fysioterapeut. Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Terapi Tlf.: Småbørnsvejleder ud af huset kontaktpædagog i huset I Solsikken er vi begyndt at lave vejledning ud af huset til dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Vejledningen gives bl.a. som sparring til dagplejere og pædagoger ud fra deres ønske om vejledning til pædagogisk praksis på et bestemt barn. Workshoppen vil indeholde beskrivelse af hvilken rolle vejlederen har, hvilke opgaver udfører vi. Hvordan harmonerer vejleder rollen med den daglige rolle som kontaktpædagog? Hvad betyder det for Solsikken at vi nu har denne opgave, og hvordan kommer det til at se ud i fremtiden? Oplagsholdere: Pædagog Lea Steen Albrektsen Børnehaven Solsikken, Nykøbing Falster Tlf.: Sociale historier et pædagogisk redskab I Specialbørnehaven Spiren i Horsens arbejder vi med sociale historier. Vi anvender sociale historier som et pædagogisk redskab til at støtte børn i at lære nye strategier. Vi oplever ligeledes i videncenterregi, at sociale historier er et godt redskab i forbindelse med den inklusionsfremmende indsats i de almene dagtilbud. Her såvel som i specialbørnehaven, har vi erfaring med, at netop disse historier bl.a. kan medvirke til at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. De sociale historier er bl.a. anvendelige i forhold til: At lære rutiner i hverdagen f.eks. måltider, af/påklædning, tandbørstning m.m. At være en del af en gruppe. Overgange f.eks. at komme ud af døren og komme ind af døren i hjemmet/dagtilbud. At kontakte andre på en social acceptabel måde. At tage på ture ud af huset, holde i hånd, køre med bus m.m. Guide barnet i hensigtsmæssig adfærd. Vi vil på denne workshop præsentere: Tanker omkring udarbejdelse og anvendelse af sociale historier. Cases og konkret eksempler på sociale historier præsenteret som projektblad. Video som illustrerer eksempler på anvendelse af sociale historier. Der afsættes tid til spørgsmål og refleksion over implementering i daglig praksis. Pædagog Eva Jensen Småbørnsvejleder Jette Steenkjær Fossbakken Specialbørnehaven Spiren, Krokusvej 116, 8700 Horsens. Tlf.:

11 10. Sig hvad du ser se hvad der sker! En workshop om spejling og jeg-støtte Kan man spejle et barn med handicap? Tør du som fag person skabe hypoteser om barnets indre tilstande? Og tror du det kan skabe større forståelse for barnet? Tror du spejling og jeg-støtte kan skabe større egenforståelse for barnet og dermed udvikling? I workshoppen vil vi belyse forskellige spejlingsmetoder og igennem eksempler vise hvordan spejling bruges i praksis med forskellige børns forudsætninger. Når man arbejder med spejling vil man støde på forskellige dilemmaer f.eks. når man danner hypoteser om barnets indre tilstande eller møder modstand mod spejling. Ud fra oplægget vil vi i samspil med jer som workshopdeltagere sætte vores fælles viden i spil og forsøge at omsætte teorien til jeres praksis. Teoretisk er vi inspireret af Lars Rasborg, og vi har arbejdet med spejling og jeg-støtte i vores personalegruppe både i teori og praksis. Lars Rasborg har skrevet en bog der hedder Miljøterapi med børn og unge udgave 5. oplag. Heri beskrives, at det overordnede formål med miljøterapi er at modvirke fejludvikling og fremme en sund og normal udvikling hos barnet. Formålet kan beskrives i fire punkter, der udtrykker en tidsmæssig rækkefølge: 1: At standse det ydre omsorgssvigt 2: At drage omsorg for barnet 3: At rumme barnet 4: At standse det indre omsorgssvigt, hjælpe barnet i udvikling og støtte udvikling. Pædagoger Lene Kaiser og Rikke Lai Andersen Børnehaven Lystruplund, 8520 Lystrup Tlf Kan vi inddrage forældrene 100 % i det PÆDAGOGISKE arbejde omkring deres børn? Det spørgsmål er vi meget optaget af. Vi vil gerne et tæt samarbejde med forældrene, men spørgsmålet er om vi reelt giver forældrene muligheden? Det satte vi fokus på i samarbejde med to aktionsforskere. Samarbejdet er mundet ud i en model til et mere ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og forældre. En model som nu kan komme jer til gode. Som institution har vi deltaget i et innovationsforløb med fokus på forældresamarbejdet. Vi ønskede at give børnene et pædagogisk tilbud, der nåede hele vejen omkring barnet. Det pegede i retning af forældreinddragelse og vi lagde hovederne i blød hvordan kunne vi skabe plads til at forældrene kunne komme mere på banen. Arbejdet resulterede i en model, et arbejdsredskab til at udfærdige pædagogiske handleplaner for børnene, hvor forældrenes ønsker og mål for fremtiden er retningsgivende for de pædagogiske mål. Forløbet og modellen har vi skrevet en bog om: 11

12 Og det bedste er: - Forældrene OPLEVER at de bliver inddraget, set og hørt. Vi havde en lignende workshop sidste år, men vi vil SÅ gerne dele denne model og måde at udvikle forældresamarbejdet med kollegaer med samme ønske og tro på forældresamarbejdet som os. Anett Tolstrup og Mette Eskesen Mail: Hørning BørneUnivers, Specialafdelingen Galaksen, Toftevej 57 Hørning Tlf.: Hvad er inklusionstanken for de børn der er ekskluderet? I Områdeinstitution Aarup er der to almenbørnehaver, en vuggestue og en specialbørnehave. Vi er to pædagoger der er ansat i specialbørnehaven. Vi har netop afsluttet en diplomuddannelse i specialpædagogik, med fokus på inklusion. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på at der er meget sparsom litteratur omhandlende, hvordan der arbejdes med inklusion i 32 børnehaver. Vi har i forbindelse med vores afsluttende opgave undersøgt hvordan inklusionsbegrebet kan forstås i 32 børnehaver. Den viden vi er kommet frem til, vil vi gerne fremlægge for jer på denne workshop. Fordi: Hvordan kan vi se dem inkluderet, når de er ekskluderet fra det almene tilbud? Er det egentlig det de skal? Eller skal vi se på inklusion med helt andre øjne inden for specialbørnehaverne? Vi tror på at inkluison har flere vinkler, frem for at flere børn skal inkluderes ind i almenområdet. Og ser inklusionsbegrebet ud fra tre vinkler: 1. Inklusion internt i specialbørnehaven 2. Inkluderende legefællesskaber med almenbørnehaver 3. Enkelt inklusion ind i almenområdet Er det også det I ser og arbejder med i jeres kontekst, eller har i en helt anden vinkel på inklusion? Det er vores oplevelse, at der er behov for mere vidensdeling om inklusion inden for specialbørnehaveområdet. Vi vil komme med vores tanker i et oplæg, hvorefter der laves mindre grupper. I grupperne diskuteres hvordan de enkeltes praksis er, om de har samme oplevelse/tanker som os, eller helt andre. Den viden vi får skabt, vil vi indsamle, og evt. diskutere i plenum, hvis der er tid til det... InklusionsAkademiet er opmærksomme på, at der mangler viden inden for dette område. Det vi kommer frem til i denne workshop, vil vi derfor sende videre til InklusionsAkademiet, for at give dem viden om hvordan inklusion kan forstås for de børn, der er ekskluderet fra almenområdet. Anita & Lene Thaulow Områdeinstitution Aarup, Specialbørnehaven Solsikken, Indre Ringvej 4, 5560 Aarup Tlf.:

13 13. Neuropædagogisk Værktøjskasse - pædagogisk praksis med afsæt i neuropædagogisk tænkning I Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj, har vi siden 2010 haft fokus på at anvende neuropædagogik og affektiv udviklingspsykologi som teoretisk reference i børnehavens hverdag. Vi vil tage udgangspunkt i den dagsstruktur og de aktiviteter, vi tilrettelægger og udfører på en hel almindelig børnehavedag. På hvilket udviklingsniveau befinder det enkelte barn sig? Hvad er vores egen rolle i forhold til, at læring og udvikling lykkes? Vi vil komme ind på den neurotænkning og viden om hjernens udvikling, som vi anvender i disse sammenhænge. Workshoppen vil således indeholde formidling om en gruppe børns børnehavedag fra start til slut krydret med neuropædagogiske og affektiv udviklingspsykologiske perspektiver. Anna Laursen og Bente Mahler, pædagoger i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj. Mailadresse: Tlf.: Zumbasjov Vi vil gerne fortælle om et forløb der bare har givet børn og voksne en masse glæde. Zumba er jo meget oppe i tiden for voksne, så hvorfor ikke også lave det for børn. Vores Zumbasjov består af små enkle fortællinger til noget fedt musik. Kom og hør om vores erfaring og hvordan vi har bygget aktiviteten op, hvilke spørgsmål vi har stillet os, hvad vi har fået ud af det og prøv det på egen krop. En aktivitet, hvor vi stiller så få krav som mulig. Der er ikke noget der hedder rigtig eller forkert. Annamarie Mikkelsen og Ena Sørensen, Platanhaven, Platanvej 15, 5230 Odense M 13

14 Tid september 2015 Sted Indkvartering Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart Tlf.: Der vil være mulighed for enkeltværelser med delebad, dobbeltværelser og trippelværelser på Brogaarden. Hvis du ønsker enkeltværelse med eget bad, findes det på hotel, 7 km fra Brogaarden - bemærk, at du så skal have egen bil til rådighed. Trippelværelse Dobbeltværelse Enkeltværelse Enkeltværelse, eget bad Konference uden indkvartering 3475 kr kr kr. (2 deler bad) 5375 kr. (Hotel 7 km. fra Brogaarden) kr. Tilmelding senest 23. august på landskonferencens hjemmeside: Husk at have Ean. nr. samt Se nr. parat ved tilmeldingen. Tilmelding er økonomisk bindende. Deltagerlisten kan downloades umiddelbart før konferencen på: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til en repræsentant fra styregruppen: Joan Lindberg Tlf.: / Bjørg Pugholm Tlf.: / Gitte Olsen Tlf.: / Liselotte Nørklit Tlf.: / Bodil Hansen Tlf.: / Lise Petersen Tlf.: / Lene Mondrup Tlf.: Jytte Schmidt Tlf.: / Karen Marie Bligaard Tlf / Bente Kristoffersen Tlf.: Kitte Krag Johansen Tlf.: / Anette Nielsen Tlf.:

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kulturkonference 2014

Kulturkonference 2014 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Guldborgsund inviterer til Kulturkonference 2014 Fredag den 19. søndag

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012

De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og FOA Fag og Arbejde inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Barndom Lærdom? De pædagogiske konsulenter i Region Sjælland og inviterer til Pædagogiske Konsulenters Landskonference 2012 18. og 19. april 2012 på Hotel Nyborg Strand 2

Læs mere

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år

BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år BOOST på den fede måde, d. 6.-8. november 2015, 6-17 år Forældreprogram Fredag d. 6. november 17:00-18:00 Ankomst og indkvartering 18:30-19:30 Aftensmad let måltid 19:30-22:00 Debataften Præsentationsrunde,

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Hjernesmart pædagogik og udviklende øjeblikke

Hjernesmart pædagogik og udviklende øjeblikke 2017 Hjernesmart pædagogik og udviklende øjeblikke Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2017 Hjernesmart pædagogik og

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Udvikling gennem relationer

Udvikling gennem relationer Finn Thorbjørn Hansen Julie Nørgaard Jonas Norgaard Mortensen Niels Christian Hvidt Per Schultz Jørgensen Udvikling gennem relationer 4. 5. maj 2017 National konference Udvikling gennem relationer Relationer

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

SPROGKONFERENCE 2015

SPROGKONFERENCE 2015 SPROGKONFERENCE 2015 MULIGHEDER GENNEM SPROG TIVOLI HOTEL 16. JUNI 2015 PROGRAM 8:30 9:00 Morgenmad 9:00 9:15 Velkommen v/ konferencier Aydin Soei 9:15 9:25 Åbningstale v/ Børne- og Ungdomsborgmester Pia

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013

Generelle indlæringsvanskeligheder. Efterår 2013 Generelle indlæringsvanskeligheder Efterår 2013 Ida Mundt Adjunkt og specialpædagogisk konsulent på professionshøjskolen UCC Specialskolelærer i 22 år senest Maglebjergskolen i Allerød Kommune Pæd. Diplom

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg

Autismespektrumforstyrrelse. Go between. Fokus i mit oplæg Autismespektrumforstyrrelse Go between Speciale i ASF og ADHD Rådgivning, vejledning og kurser Mentorordninger Supervision Huskurser og undervisning Viso leverandør mail: dh@dorthehoelck.dk mobil: 24657309

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere