Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk"

Transkript

1 Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference 1

2 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen at invitere til landskonference for 29. gang. En konference hvor vi har mulighed for at dele viden i specialpædagogikken. En konference med festligt og kollegialt samvær og snak på tværs af regioner. Der sker store forandringer på det specialpædagogiske område i Danmark i disse år. Det er derfor vigtigt, at vi mødes og taler om, hvordan vores faglighed bevares og udvikles med henblik på at sikre trivsel og udvikling for børn med særlige behov i Danmark. Vi har i år fokus på tilknytning - tanker, følelser og sanser. Vi vil i den forbindelse forkæle jer med oplæg der målretter sig dette. Vi har forsøgt at finde flere og varierende indslag, der omhandler dette emne Så gå ind og tilmeld dig årets konference - slå alle sanser ud og nyd 3 dage i selskab med nogle fantastiske oplægsholdere og kollegaer fra hele landet. Hovedtaler ved dette års konference er Kari Killén, der vil berige os med sin nyeste forskning omkring tilknytning Indhold Foredrag, workshops, markedsplads og ikke mindst erfaringsudveksling. Tid og sted Landskonferencen afholdes igen i år på Kursuscenter Brogaarden i Strib ved Middelfart på Fyn, og finder sted i dagene september 2015 Deltagerkredsen: Landskonferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder i dag-, døgn- eller aflastningsinstitutioner for børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen 0-6 år. Den henvender sig også til medarbejdere og ledere, der arbejder i specialgrupper samt småbørnsvejledere og pædagogiske konsulenter, der beskæftiger sig med specialpædagogikken. Markedsplads: VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT Kom frisk med spændende materialer, som fortæller om, hvordan I arbejder hos jer. Find frem, hvad I har. Vi garanterer, at dine kolleger fra det ganske land vil være meget interesserede i at blive inspireret og få nye ideer. Workshops: Jeres egne workshops er altid populære. I jeres tilbagemeldinger til arbejdsgruppen får workshops altid stor, stor ros. Det er en evig kilde til gensidig inspiration. De valgte workshops følger ikke nødvendigvis konferencens tema. En workshop består af oplæg, debat, erfaringsudveksling m.m. 2

3 Onsdag den 23. september Ankomst indkvartering let frokost Åbning af konferencen Kari Killén: Tilknytning tanker følelser sanser Middag Valg mellem: Film af Nick Horup: De kan faktisk godt spille fodbold Et oplæg af Dorthe Lindelof, mor til Alfred At være forælder til et barn med særlige behov Torsdag den 24. september Morgenmad Morgensang og introduktion til dagen Workshops Workshops Frokost pause Anni Mortensen Neuropædagogik pædagogik med hjernen og med hjertet Pause Festmiddag og musik med LigaDk Fredag den 25. september Morgenmad Peter Vuust Musik og hjernen Evaluering afslutning To go frokost og afrejse 3

4 BESKRIVELSE AF INDHOLD OG OPLÆGSHOLDERE FOREDRAG Kari Killén: Tilknytning tanker følelser sanser Kari Killén skriver om sit oplæg til konferencen: Det er min erfaring at mange henvisninger til specialped. enheder handler om at en ser bort fra familieproblematikken som ligger til grunn for de adferds og pedagogiske problemer barnet viser. Derfor vil jeg i oplægget knytte risiko- og omsorgssvikt an til tilknytningsforskning. Min underoverskrift vil være; Helhetlig tilnærming til forståelse av pedagogiske problemer. Jeg vil vektlegge samspill og tilknytning i familier hvor omsorgen er god nok, og i familier hvor det er risiko- eller omsorgssvikt. Kari Killén anses for at være nordens absolut førende ekspert i forhold til tilknytnings- og omsorgssvigtede børn både på det forskningsmæssige og teoretiske niveau og i lige så høj grad i forhold til det individuelle møde med barnet. Hun er forfatter til en lang række af bøger bl.a. titlerne: Barndommen varer i generationer, Omsorgssvigt I det teoretiske grundlag, samt den nye udgivelse Omsorgssvigt II praksis og ansvar. Derudover modtog hun i 2002 den internationale pris: Distinguished Career Award for Service and contributions to the Prevention of Child maltreatment. Kari Killén er dr.philos., forsker emerius ved NOVA Norsk Institut for forskning om Opvækst, Velfærd og Aldring, forfatter og erfaren praktiker. Anni Mortensen: Neuropædagogik pædagogik med hjernen og med hjertet. Forskning om sammenhæng mellem følelsesmæssige og sociale processer på baggrund af neuropsykologisk viden er øget eksplosivt de seneste 15 år. Væksten af denne nye viden har generet et paradigmeskifte vedrørende forskning om adfærd, også kaldet hjerne-krop-omverden komplekset. I oplægget vil der sat fokus på neurovidenskabelige perspektiver på tanker, følelser og sanser, og hvilken betydning dette har i forhold til tilknytning. Barnets tilknytningsadfærd besvares af omsorgspersonernes tilknytningsadfærd, og dette samspil har betydning for barnets udvikling. Hjernen er et af de organer i kroppen, der har den mest eksplosive vækst de første leveår, og omgivelsernes besvarelse på barnets tilknytningsadfærd, har implikationer for barnets udvikling og mestring gennem hele livet. Anbefalet litteratur: Mortensen, Anni (2015): Neuropædagogik pædagogik med hjernen og med hjertet. Kjærgaard, Holger (red). Special- og socialpædagogik. Akademisk forlag april Anni Mortensen, Lektor i pædagogik pædagoguddannelsen UCN, Hjørring. Leder af Neuropædagogisk Kompetencecenter. Uddannet sygeplejerske. MLP, CBA. Ph.d. studerende på Institut for læring og Filosofi, LSP, AAU 4

5 Peter Wuust: Musik og hjernen Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Og hvordan påvirkes mennesket af musik, både fysisk, følelsesmæssigt og sprogligt? Peter Vuust fortæller, med udgangspunkt i sin forskning og i sin karriere som jazzmusiker, om hvordan hjernen bearbejder musik og om forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner. Bl.a. kan hjerneforskningen sige en del om musik som biologisk fænomen. Undersøgelser er kommet til det overraskende resultat, at musik udløser reaktioner i hjernens belønningssystem. Den menneskelige hjernes belønningssystem gør at vi oplever nydelse, når vi foretager os noget, der er godt for vores overlevelse, f.eks. at spise eller have sex. Musik påvirker hjernen på samme måde, selv om musik ikke har en åbenlys værdi for vores overlevelse. I de seneste år har en århundredegammel debat om, hvordan musik påvirker vores krop og sind, fået fornyet energi. Det skyldes nye forskningsresultater fra hjerneforskere rundt om i verden, en stigende anvendelse af musik i klinisk sammenhæng og ny viden om sammenhængen mellem musik og intelligens. I et bredere perspektiv er det alment anerkendt, at musik generelt har en positiv virkning på sundhed og trivsel. Undersøgelser viser f.eks., at musik kan reducere stress og øge effekten af fysisk træning. Desuden kan musik medvirke til at opretholde god motorik, velbefindende og åndsfriskhed hos ældre. Peter Vuust giver i dette foredrag bl.a. et overblik over de seneste tyve års forskning i sammenhængen mellem musik og intelligens, sundhed og trivsel. Foredraget præsenterer ny viden om musik og musikalsk trænings effekt på intelligens, motorik, smerteopfattelse, sindstilstand og søvn. Foredraget kommer også ind på aktuelle teorier om musiks evolutionære opståen, forskellen mellem musik og sprog og om hvorvidt musikalsk træning har en afsmittende effekt på børns indlæringsevner generelt. Til slut trækker Peter Vuust nogle perspektiver for fremtidens forskning i musik og hjerne, bl.a. nye, forskningsbaserede øvestrategier, musik som præstationsfremmer og øget brug af musik i sundhedsvæsenet. I forbindelse med Peter Vuusts oplæg, vil han og en pianist også spille lidt musik for os. Peter Vuust er hjerneforsker, musiker og komponist og professor ved det Jydske Musikkonservatorium i Aarhus. Dorthe Lindelof: At være forælder til et barn med særlige behov Oplægget vil være en fortælling om Alfred, der er diagnosticeret med infantil autisme og svær udviklingshæmning, og om det at være mor til en dreng som ham. Alfred er i dag 13 år. Kronologien udgør strukturen i oplægget. Indholdet vil være båret af en række tematiske nedslag, der fremstår centrale for livet med Alfred. Eksempler på sådanne nedslag er: Om at have barriererne oppe eller skuldrene nede - i mødet med systemet Kampen for diagnosticering og ønsket om at træde tilbage i rollen som mor igen Hvad venter fremtiden? hvad kan jeg gøre for at sikre min søn et godt voksenliv? Om at finde en vej, en form for normalitet og den evige sorg At være en offentlig mor, en offentlig familie Alfred flytter hjemmefra atter en ny måde at være familie på Nedslagene er valgt på baggrund af, hvad jeg som mor til Alfred oplever som særligt betydningsfyldt for vores liv sammen og ud fra overvejelser om, hvordan mine erfaringer kan være indsigtsgivende for specialpædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-6 års alderen og deres forældre. 5

6 De valgte workshops følger ikke nødvendigvis konferencens tema. En workshop består af oplæg, debat, erfaringsudveksling m.m. Workshops: Workshop Emne Institution 1 Inklusion i hverdagen Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby 2 Hvordan kan der arbejdes med at minimere en Børnehaven Spiren, Horsens problemskabende adfærd 3 Implementering af teknologiske ASK løsninger. Børnehaven Lucernevej, Randers 4 Yoga for tilknytningsforstyrret børn i alderen 3-6 år. Børnehaven Solsikken, Nykøbing Falster 5 Mere bevægelse i dagligdagen behøver ikke at være svært. Skovbrynet, Afdeling Nygårdsvej, Aarhus 6 Dåseåbner til sproget Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Skovbo. 7 En tværfaglig tilgang til arbejdet med tilknytning hos det sansende barn via musikterapi og fysioterapi Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Terapi, Aarhus 8 Småbørnsvejleder ud af huset Børnehaven Solsikken, kontaktpædagog i huset Nykøbing Falster 9 Sociale historier et pædagogisk redskab Børnehaven Spiren, Horsens 10 Sig hvad du ser se hvad der sker! En workshop om spejling og jeg-støtte Børnehaven Lystruplund, Aarhus 11 Kan vi inddrage forældrene 100 % i det pædagogiske arbejde omkring deres børn? Hørning BørneUnivers, afd. Galaksen, Skanderborg 12 Hvad er inklusionstanken for de børn der er ekskluderet? Områdeinstitution Aarup, Specialbørnehaven Solsikken, 13 Neuropædagogisk værktøjskasse Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj. 14 Zumbasjov Platanhaven, Odense 6

7 1. Inklusion i hverdagen Vi vil fortælle om, hvordan vi nu igennem mange år har arbejdet med inklusion i vores børnehave som rummer en 32 gruppe med 8 børn og en almengruppe (dagtilbudsloven) med ca. 40 børn. Inklusion har igennem snart mange år været på dagsorden indenfor børnehave og skoleområdet og der bliver ment meget omkring inklusionens konsekvenser. Vi vil give vores bud på, hvad vi forstår ved inklusion og hvorfor, vi synes, at det lykkes hos os. Vi vil fortælle om, hvordan vores sammensætning og de fysiske rammer giver gode muligheder for inklusion i hverdagen og ved planlagte pædagogiske aktiviteter. Desuden vil vi fortælle om vores arbejde med fælles læreplaner, hvor inklusionen er vægtet højt, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem vores traditioner i børnehaven. Inklusion optager os og vores pædagogiske praksis er præget af, hvordan vi gør børnene parate til at være i inkluderende miljøer. Hvad skal der til og hvordan tilrettelægger vi vores hverdag, så børnene oplever at være en del af et inkluderende fællesskab, hvordan har de fysiske rammer indflydelse på mulighederne for inklusion, hvordan skaber vi følelsen af at være én børnehave og hvordan bruger vi hinandens ressourcer og kompetencer på tværs i huset i inklusionens øjemed. Det er nogle af de ting, som vi vil fortælle om på workshoppen Vi har tidligere præsenteret en lignende workshop på Landskonferencen, men vi udvikler fortsat vores arbejde med inklusion og synes, at temaet stadig har stor relevans. Oplægsholder: Jette K. H. Skov Specialbørnehaven, Børnehaven Gl. Kongevej, Nørresundby 2. Hvordan kan der arbejdes med at minimere en problemskabende adfærd med afsæt i princippet om, at: Mennesker, der kan opføre sig ordentlig, gør det! På denne workshop er temaet børn med en problemskabende adfærd. Workshoppen henvender sig til pædagoger, der arbejder med børn, der er stort set aldersvarende kognitivt og mestrer de fleste færdigheder i dagligdagen, men som har en adfærd, der udfordrer omgivelserne. Børn, der har udfordringer socialt, pragmatisk og følelsesmæssigt og ofte har voldsomme følelsesudbrud, samt konflikter med både børn og voksne. I Specialbørnehaven Spiren i Horsens har vi siden sommer 2014 arbejdet med et konkret barn, der har ovenstående udfordringer. Med afsæt i Bo Hejlskov Elvéns bog om problemskabende adfærd har vi ændret vores pædagogiske tilgang til dette barn. Vi har haft fokus på belastningsfaktorer, stress, kravtilpasning, belønning, motivation og positive relationer. På denne workshop vil der blive fortalt om, hvilke konkrete metoder vi har anvendt. Dette er eksempelvis metoder fra CAT-kassen. Der vil blive fortalt om, hvordan vi har arbejdet med afskærmning fra de andre børn, voksenkontakt, en visualisering af både dagligdagen og følelser, samt legekompetencer. I dag har vi minimeret den problemskabende adfærd fra at være stort set dagligt til at være et par gange om måneden. Dorthe Jensen Specialbørnehaven Spiren, Horsens Tlf.:

8 3. Implementering af teknologiske ASK løsninger. Vi har i godt 2 år arbejdet med implementering af ASK (alternativ og supplerende kommunikation) via teknologi i Børnehaven Lucernevej og oplever stadig, at det er svært at udvikle denne form for kommunikation, så den bliver til en integreret del af hverdagen for barnet. Vi har haft stor fokus på teknologien og barnet og bruger løsningerne godt ved specifikke aktiviteter, til information og til valg, men vi ønsker at løfte kommunikationen endnu et niveau, så barnet får mulighed for at kommunikere om noget, der ikke er til stede. Vi skal i understøttelsen af kommunikationen med børn med motoriske funktionsnedsættelser og som ikke har et verbalsprog huske det, der falder os helt naturligt i kommunikationen med et barn, der udvikler sig normalt. Nemlig retten til at udtrykke tanker, følelser og behov - uafhængigt af kontekst. Kommunikationen med disse børn er anderledes og vi skal benytte anderledes strategier, som vi ikke har særlig stor erfaring med og som ikke ligger naturligt i os. Vores kultur, struktur og kompetencer er vilkår, der sætter barrierer for implementeringen, disse vilkår skal belyses og italesættes for at vi kan arbejde med dem. Workshoppen vil handle om, hvilke barrierer vi står med i børnehaven, hvordan vi gennem udredning, målsætning og struktur vil arbejde med og ændre disse og dermed få en mere vellykket implementering, der understøtter barnets hele kommunikation og udvikling. Mette Glud Børnehaven Lucernevej, Randers Tlf.: Yoga for tilknytningsforstyrret børn i alderen 3-6 år. 1. Hvad er yoga? 2. Gavnlige virkninger på børn. Koncentrationsøvelser Åndedræt Kropsbevidsthed Bedre kropsholdning Smidighed og styrke Selvvær Talefærdigheder Ikke konkurrenceaspektet. 3. Mine erfaringer i arbejdet med yoga og tilknytningsforstyrret børn. 4. Praksis. Hvordan kunne et yoga program se ud. En god idé at prøve det på egen krop før man laver yoga med børn for herigennem at mærke virkningerne. 5. Udføre et lille yoga program med 6 8 deltagere. 6. Afrunding og evt. Bettina Hovmand Børnehaven Solsikken, Nykøbing Falster Tlf.:

9 5. Mere bevægelse i dagligdagen behøver ikke at være svært. Bevægelse er også vigtig for børn med autisme spektrum forstyrrelser. Vi vil starte med at komme med lidt teori om, hvorfor det er vigtigt at tænke bevægelse ind som en naturlig del af dagligdagen Vi vil fortælle om, hvordan vi helt konkret arbejder med bevægelse i vores børnehave. Vi vil blandt andet fortælle om vores erfaringer med vores halvårlige idrætsuge, Vælgeleg i Det store Rum, opgaveløb på ipad og andre små motoriske aktiviteter i hverdagen. Vi vil medbringe visuelle støttesystemer og anvisninger samt vise video. Denne workshop er meget praksisorienteret med håbet om at alle kan få noget konkret med, som de kan bruge. Mie Bogø Thaisen og Anne Mette Hjarsbæk, pædagoger i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Nygårdsvej. Mailadresse: Tlf.: Dåseåbner til sproget Målgruppen i Afdeling Skovbo er børn med autismespektrumforstyrrelser og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser. I Skovbo har vi mere fokus på kommunikation end talesprog, da vores børn har særlige udfordringer på netop det område. Vi forsøger at se på mulighederne for, hvordan vi kan finde vejen til at åbne op for det enkelte barns kommunikation. I takt med at børnene i vores børnehave bevæger sig mere og mere rundt på nettet, oplever vi en tendens til at flere af børnene uden egentlig talesprog, har lettere ved at forstå og sige engelske ord. Særligt med en tosproget dreng på 5 år med autismespektrumforstyrrelse og lettere mental retardering, viste alle de engelske fraser og ord sig at være dåseåbneren til hans kommunikative og sproglige udvikling. Vi vil fortælle om og vise video af, hvordan hans elskede ABC remser på engelsk er blevet til ord på dansk. Der vil være eksempler på, hvordan vi arbejder med at støtte hans udvikling af kommunikation og talesprog med intensiv PECS, parallelleg og I-pad kommunikation. I forbindelse med GRUS 2015 (gruppeudviklingssamtale), er der kommet ekstra fokus på I-Pad. Fra dette udviklingsprojekt vil I se, hvordan det også har været med til at udvikle drengens kommunikationsmuligheder med programmerne Book Creator og Chatable. Mette Bonde Jensen og Agnethe Dengsøe, pædagoger i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Skovbo. Mailadresse: Tlf.: En tværfaglig tilgang til arbejdet med tilknytning hos det sansende barn via musikterapi og fysioterapi Evnen til tilknytning udvikles i relation gennem glædesfyldt samspil, leg og berøring. Det er gennem sanserne at barnets nervesystem udvikler sig til at kunne være i kontakt. I Specialdagtilbud Skovbrynets Afdeling Terapi arbejder vi med børn, som har forskellige udviklingsforstyrrelser og diagnoser og hvor mange har et udviklingsniveau på under 2 år, ofte uden verbalt sprog. Disse børn profiterer af det tværfaglige tilbud, der stimulerer og påvirker forskellige sanser og sanseniveauer. 9

10 Workshoppen bliver en vekslen mellem teori og videoeksempler Ingrid Irgens Møller, musikterapeut. Lise Krarup Kristiansen, musikterapeut. Ditte Ploug Olsen, fysioterapeut. Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Terapi Tlf.: Småbørnsvejleder ud af huset kontaktpædagog i huset I Solsikken er vi begyndt at lave vejledning ud af huset til dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Vejledningen gives bl.a. som sparring til dagplejere og pædagoger ud fra deres ønske om vejledning til pædagogisk praksis på et bestemt barn. Workshoppen vil indeholde beskrivelse af hvilken rolle vejlederen har, hvilke opgaver udfører vi. Hvordan harmonerer vejleder rollen med den daglige rolle som kontaktpædagog? Hvad betyder det for Solsikken at vi nu har denne opgave, og hvordan kommer det til at se ud i fremtiden? Oplagsholdere: Pædagog Lea Steen Albrektsen Børnehaven Solsikken, Nykøbing Falster Tlf.: Sociale historier et pædagogisk redskab I Specialbørnehaven Spiren i Horsens arbejder vi med sociale historier. Vi anvender sociale historier som et pædagogisk redskab til at støtte børn i at lære nye strategier. Vi oplever ligeledes i videncenterregi, at sociale historier er et godt redskab i forbindelse med den inklusionsfremmende indsats i de almene dagtilbud. Her såvel som i specialbørnehaven, har vi erfaring med, at netop disse historier bl.a. kan medvirke til at skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. De sociale historier er bl.a. anvendelige i forhold til: At lære rutiner i hverdagen f.eks. måltider, af/påklædning, tandbørstning m.m. At være en del af en gruppe. Overgange f.eks. at komme ud af døren og komme ind af døren i hjemmet/dagtilbud. At kontakte andre på en social acceptabel måde. At tage på ture ud af huset, holde i hånd, køre med bus m.m. Guide barnet i hensigtsmæssig adfærd. Vi vil på denne workshop præsentere: Tanker omkring udarbejdelse og anvendelse af sociale historier. Cases og konkret eksempler på sociale historier præsenteret som projektblad. Video som illustrerer eksempler på anvendelse af sociale historier. Der afsættes tid til spørgsmål og refleksion over implementering i daglig praksis. Pædagog Eva Jensen Småbørnsvejleder Jette Steenkjær Fossbakken Specialbørnehaven Spiren, Krokusvej 116, 8700 Horsens. Tlf.:

11 10. Sig hvad du ser se hvad der sker! En workshop om spejling og jeg-støtte Kan man spejle et barn med handicap? Tør du som fag person skabe hypoteser om barnets indre tilstande? Og tror du det kan skabe større forståelse for barnet? Tror du spejling og jeg-støtte kan skabe større egenforståelse for barnet og dermed udvikling? I workshoppen vil vi belyse forskellige spejlingsmetoder og igennem eksempler vise hvordan spejling bruges i praksis med forskellige børns forudsætninger. Når man arbejder med spejling vil man støde på forskellige dilemmaer f.eks. når man danner hypoteser om barnets indre tilstande eller møder modstand mod spejling. Ud fra oplægget vil vi i samspil med jer som workshopdeltagere sætte vores fælles viden i spil og forsøge at omsætte teorien til jeres praksis. Teoretisk er vi inspireret af Lars Rasborg, og vi har arbejdet med spejling og jeg-støtte i vores personalegruppe både i teori og praksis. Lars Rasborg har skrevet en bog der hedder Miljøterapi med børn og unge udgave 5. oplag. Heri beskrives, at det overordnede formål med miljøterapi er at modvirke fejludvikling og fremme en sund og normal udvikling hos barnet. Formålet kan beskrives i fire punkter, der udtrykker en tidsmæssig rækkefølge: 1: At standse det ydre omsorgssvigt 2: At drage omsorg for barnet 3: At rumme barnet 4: At standse det indre omsorgssvigt, hjælpe barnet i udvikling og støtte udvikling. Pædagoger Lene Kaiser og Rikke Lai Andersen Børnehaven Lystruplund, 8520 Lystrup Tlf Kan vi inddrage forældrene 100 % i det PÆDAGOGISKE arbejde omkring deres børn? Det spørgsmål er vi meget optaget af. Vi vil gerne et tæt samarbejde med forældrene, men spørgsmålet er om vi reelt giver forældrene muligheden? Det satte vi fokus på i samarbejde med to aktionsforskere. Samarbejdet er mundet ud i en model til et mere ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og forældre. En model som nu kan komme jer til gode. Som institution har vi deltaget i et innovationsforløb med fokus på forældresamarbejdet. Vi ønskede at give børnene et pædagogisk tilbud, der nåede hele vejen omkring barnet. Det pegede i retning af forældreinddragelse og vi lagde hovederne i blød hvordan kunne vi skabe plads til at forældrene kunne komme mere på banen. Arbejdet resulterede i en model, et arbejdsredskab til at udfærdige pædagogiske handleplaner for børnene, hvor forældrenes ønsker og mål for fremtiden er retningsgivende for de pædagogiske mål. Forløbet og modellen har vi skrevet en bog om: 11

12 Og det bedste er: - Forældrene OPLEVER at de bliver inddraget, set og hørt. Vi havde en lignende workshop sidste år, men vi vil SÅ gerne dele denne model og måde at udvikle forældresamarbejdet med kollegaer med samme ønske og tro på forældresamarbejdet som os. Anett Tolstrup og Mette Eskesen Mail: Hørning BørneUnivers, Specialafdelingen Galaksen, Toftevej 57 Hørning Tlf.: Hvad er inklusionstanken for de børn der er ekskluderet? I Områdeinstitution Aarup er der to almenbørnehaver, en vuggestue og en specialbørnehave. Vi er to pædagoger der er ansat i specialbørnehaven. Vi har netop afsluttet en diplomuddannelse i specialpædagogik, med fokus på inklusion. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på at der er meget sparsom litteratur omhandlende, hvordan der arbejdes med inklusion i 32 børnehaver. Vi har i forbindelse med vores afsluttende opgave undersøgt hvordan inklusionsbegrebet kan forstås i 32 børnehaver. Den viden vi er kommet frem til, vil vi gerne fremlægge for jer på denne workshop. Fordi: Hvordan kan vi se dem inkluderet, når de er ekskluderet fra det almene tilbud? Er det egentlig det de skal? Eller skal vi se på inklusion med helt andre øjne inden for specialbørnehaverne? Vi tror på at inkluison har flere vinkler, frem for at flere børn skal inkluderes ind i almenområdet. Og ser inklusionsbegrebet ud fra tre vinkler: 1. Inklusion internt i specialbørnehaven 2. Inkluderende legefællesskaber med almenbørnehaver 3. Enkelt inklusion ind i almenområdet Er det også det I ser og arbejder med i jeres kontekst, eller har i en helt anden vinkel på inklusion? Det er vores oplevelse, at der er behov for mere vidensdeling om inklusion inden for specialbørnehaveområdet. Vi vil komme med vores tanker i et oplæg, hvorefter der laves mindre grupper. I grupperne diskuteres hvordan de enkeltes praksis er, om de har samme oplevelse/tanker som os, eller helt andre. Den viden vi får skabt, vil vi indsamle, og evt. diskutere i plenum, hvis der er tid til det... InklusionsAkademiet er opmærksomme på, at der mangler viden inden for dette område. Det vi kommer frem til i denne workshop, vil vi derfor sende videre til InklusionsAkademiet, for at give dem viden om hvordan inklusion kan forstås for de børn, der er ekskluderet fra almenområdet. Anita & Lene Thaulow Områdeinstitution Aarup, Specialbørnehaven Solsikken, Indre Ringvej 4, 5560 Aarup Tlf.:

13 13. Neuropædagogisk Værktøjskasse - pædagogisk praksis med afsæt i neuropædagogisk tænkning I Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj, har vi siden 2010 haft fokus på at anvende neuropædagogik og affektiv udviklingspsykologi som teoretisk reference i børnehavens hverdag. Vi vil tage udgangspunkt i den dagsstruktur og de aktiviteter, vi tilrettelægger og udfører på en hel almindelig børnehavedag. På hvilket udviklingsniveau befinder det enkelte barn sig? Hvad er vores egen rolle i forhold til, at læring og udvikling lykkes? Vi vil komme ind på den neurotænkning og viden om hjernens udvikling, som vi anvender i disse sammenhænge. Workshoppen vil således indeholde formidling om en gruppe børns børnehavedag fra start til slut krydret med neuropædagogiske og affektiv udviklingspsykologiske perspektiver. Anna Laursen og Bente Mahler, pædagoger i Specialdagtilbud Skovbrynet, Afdeling Troldhøj. Mailadresse: Tlf.: Zumbasjov Vi vil gerne fortælle om et forløb der bare har givet børn og voksne en masse glæde. Zumba er jo meget oppe i tiden for voksne, så hvorfor ikke også lave det for børn. Vores Zumbasjov består af små enkle fortællinger til noget fedt musik. Kom og hør om vores erfaring og hvordan vi har bygget aktiviteten op, hvilke spørgsmål vi har stillet os, hvad vi har fået ud af det og prøv det på egen krop. En aktivitet, hvor vi stiller så få krav som mulig. Der er ikke noget der hedder rigtig eller forkert. Annamarie Mikkelsen og Ena Sørensen, Platanhaven, Platanvej 15, 5230 Odense M 13

14 Tid september 2015 Sted Indkvartering Kursuscenter Brogaarden Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart Tlf.: Der vil være mulighed for enkeltværelser med delebad, dobbeltværelser og trippelværelser på Brogaarden. Hvis du ønsker enkeltværelse med eget bad, findes det på hotel, 7 km fra Brogaarden - bemærk, at du så skal have egen bil til rådighed. Trippelværelse Dobbeltværelse Enkeltværelse Enkeltværelse, eget bad Konference uden indkvartering 3475 kr kr kr. (2 deler bad) 5375 kr. (Hotel 7 km. fra Brogaarden) kr. Tilmelding senest 23. august på landskonferencens hjemmeside: Husk at have Ean. nr. samt Se nr. parat ved tilmeldingen. Tilmelding er økonomisk bindende. Deltagerlisten kan downloades umiddelbart før konferencen på: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til en repræsentant fra styregruppen: Joan Lindberg Tlf.: / Bjørg Pugholm Tlf.: / Gitte Olsen Tlf.: / Liselotte Nørklit Tlf.: / Bodil Hansen Tlf.: / Lise Petersen Tlf.: / Lene Mondrup Tlf.: Jytte Schmidt Tlf.: / Karen Marie Bligaard Tlf / Bente Kristoffersen Tlf.: Kitte Krag Johansen Tlf.: / Anette Nielsen Tlf.:

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012

Specialpædagogik. I praksis-fællesskaber! Vingstedkurset 2012. Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Vingstedkurset 2012 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik I praksis-fællesskaber! Vingstedcentret 31. oktober 1. november 2012 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen

Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen Virksomhedsplan for privat skovbørnehaven Mariehønen 2013/2014 1 Virksomhedsplan 2013/2014 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mariehønen Privat skovbørnehaven Mariehønen Adr.: Hummeltoftevej 139 2830 Virum

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

DAGPLEJEN OMSORGSSVIGT

DAGPLEJEN OMSORGSSVIGT DAGPLEJEN OMSORGSSVIGT Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen personlighed,

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014 Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Velkommen til Børnekonferencen 2012 Børnekonferencen 2012 bliver afholdt tirsdag d. 20. marts 2012 på

Læs mere