Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00"

Transkript

1 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Birte Jacobsen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva Fischer Boel, Grethe Krogh Jakobsen, Bente Kaysen, Paul Verner Skærved Afbud: Gæster: Fra Stiftet: Søren Christian Bonde, Bent Larsen, Ole Sørensen, Jens Hebsgaard, Erik Vind forlader mødet Repræsentanter fra Folkekirkens Ungedomskor: Marianne Christiansen fra FUK, Kirsten Retoft og Ellis Bjørk fra FUK Fyn Asger Gewecke, Pernille Hach, Else Jørgensen, Dorte Andersen Folkekirkens ungdomskor på Fyn (FUK Fyn) var inviteret til at komme og give en kort indblik i organisationens arbejde fra kl Stiftsrådet bevilligede på sit forrige møde støtte til FUK Fyn på kr ,00. Marianne Christiansen fra FUK orienterede om organisationen, dens arbejde og fremtidige indsatsområder, herunder planen om at udvide organisationens konsulentordning til at blive landsdækkende med støtte fra alle stifter. Menighedsråd kan gratis trække på konsulentbistand. Derudover drives organisationens arbejde af frivillige. Landskoret deltager i gudstjenesten i Domkirken på søndag. Landskoret vil bl.a. synge uden orgelledsagelse. Kirsten Retoft og Ellis Bjørk orienterede om organisationens arbejde på Fyn. 42 menighedsråd er medlemmer på Fyn. Der afholdes 2 årlige stævner. I 2012 skal FUK Fyn på ekskursion med de ældste korsangere (fra 12 år) til Luxemburg og Bruxelles. Den forrige ekskursion gik bl.a. til Wittenberg og Prag. I de år hvor der har været ekskursion har korsangerne sunget til Landemodegudstjenesten. For de yngste korsangere bliver der i marts 2012 en workshop med Sigurd Barrett i Fredens Kirke. Kirsten Retoft understregede, at det er et tilbud til alle kirkekor og korledere. Det viser sig også, at børnekorsangere tit bliver de fremtidige kirkegængere og korledere og kirkesangere. Kontingentet til FUK er afhængigt af sognetallet og udgør max. kr p.a.. Formanden takkede for orienteringen og indledte det ordinære møde. DAGSORDEN REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Orientering fra formanden a. Støtte på kr ,00 bevilget til projektet Kirke og Tro efter elektronisk høring af rådet. Projektstart afventer, at Integrationsministeriet yder sin del af støttebeløbet. Tilskuddet beror således fortsat i Stiftsrådet. 3. Budget 2012 Notat og udkast til budget 2012 er vedlagt. Regnskab til dato for 2011 fremlægges på Dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 29. september 2011 Side 1

2 mødet. Formanden gennemgik budgettet. Forslag om deltagerbetaling til Stiftsdagen blev kort drøftet og afvist. Budgettet blev godkendt og regnskabet til dato blev taget til efterretning. 4. Budgetrelaterede prioriteringer i 2012 a. Stiftsbog/hjemmeside jf. beslutning fra mødet i maj b. Stiftsdag c. Ramme til mellemkirkeligt arbejde d. Religionspædagogisk konsulent e. Kommunikationsudvalg/hjemmeside f. Nordeuropæisk Kirkekonvent 2012 g. Kirken i Farver. Rådet har tidligere udskudt stillingtagen til ansøgning om driftsstøtte Kirken i Farver indtil midlerne i omprioriteringspuljen var disponeret. Det er de nu. Midlerne til kommunikation er disponeret til Folkekirken.dk. h. Andet Se punkt 8. Det indstilles, at man afventer møde i Folkekirken.dk i november Ansøgninger a. Ansøgning om støtte til Nordisk Pilgrimsseminar. Seminarets overskrift er Tro i Bevægelse. Ansøgning, program og budget er vedlagt. b. Ansøgning om støtte til Konference for Kristne og Muslimske ledere i Danmark Konferencen arrangeres af Kristent Muslimsk Samtaleforum og afholdes den november. Temaet for årets konference er Religiøs dannelse og uddannelse i Danmark. c. Ansøgning om støtte til Kirkeoperaen Grundtvig, Klimpe og Knold. Der er tale om en nyskrevet opera til kirkeoperaensemblet TRIOfabula. Premieren er fastsat til den 10. marts Projektet har modtaget støtte fra Kirkeministeriets udviklingsfond. d. Indkøb af Kirkeretsantologi 2011 Kjoler og kraver. Folkekirkens embeder i tværfaglig belysning. Selskab for Kirkeret foreslår, at Stiftsrådet køber 20 expl. af bogen til en stk pris á kr. 150,00. Ansøgning i mødekommes med kr ,00 Ansøgning i mødekommes med kr ,00 Afvises, da aktiviteten ligger uden for rådets kompetenceområde. Aktiviteten bør støttes af Folkekirkens udviklingsfond. Afvises. Såfremt menighedsråd ønsker antologien opfordres de til at erhverve bogen over egen kasse. Dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 29. september 2011 Side 2

3 e. Ansøgning om støtte til Fynsk pilgrimsvandrings 10 års jubilæum i pinsen Der ansøges om kr ,00 til jubilæumsbog og pr-materiale Tillægspunkter Økumenisk Ungdom og WSCF (World Student Christian Federation Europe) ansøger om økonomisk støtte til konferencen Communicating Gender, som afholdes på Løgumkloster Højskole den 24. til 31. oktober Ansøgning imødekommes med kr ,00 Ansøgning afvises da aktiviteten ikke vedrører aktiviteter på Fyn. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense ansøger om projekttilskud til Kirkehøjskolen for flygtninge og indvandrere for 2012 og Der ansøges om kr ,00. Anmodningen vil blive realitetsbehandlet, når endelig ansøgning foreligger Foreløbig tilbagemelding vedr. kirkehøjskoleprojektet er vedlagt 6. Orientering fra biskoppen Nordeuropæisk Kirkekonvent i Erfurt. Næste års konvent afholdes i Danmark Stiftspræstekonvent 2011 Arbejdsgruppe om nedlæggelse af kirker Seneste bispesamråd Det netop afholdte Landemode Migrantpræstestilling i Fyens Stift Biskoppen orienterede fra det afholdte konvent samt om, at biskoppen har ansøgt Fællesfonden om støtte til afviklingen af konventet i 2012 i Damark. Datoer vil blive meddelt snarest på hjemmesiden. Stiftspræstekonventet blev afholdt på Hotel Fåborg Fjord. Konventet er en god måde for præster at mødes på tværs af sogne til fagligt og kollegialt samvær. Arbejdsgruppen skal forholde sig til såvel nedlæggelse af middelalderkirker som nyere kirker. Biskoppen orienterede fra samrådet. I Landemodegudstjenesten og den efterfølgende stiftsdag deltog mere end 400 personer. Efter frokosten på H.C. Andersen causerede Troels Myhlenberg over Folkekirken og Grundloven og Den danske Salmeduo spillede. Biskoppen orienterede om baggrunden for stillingens etablering og finansiering og understregede, at der ikke er en sammenhæng til FTS (Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde på Fyn). Dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 29. september 2011 Side 3

4 Ester Larsen spurgte til hvad titlen gymnasiepræst dækker over. Biskoppen meddelte, at det vedrørte en opfordring fra TPC om etablering af en sådan funktion i hvert stift. Biskoppen omtalte kort rapporten og forslaget fra Selskabet for Kirkeret om en ny struktur/forfatning for Folkekirken indeholdende bl.a. et kirkemøde og et kirkeråd. Formanden foreslog, at stiftsrådet diskuterer og udarbejder et oplæg til den fortsatte debat. Diskussion og arbejde kunne afvikles som en temadag. Henrik Wigh-Poulsen foreslår, at det videre arbejde afventer det fælles møde for stiftsråd den 19. november Orientering fra de af rådet udpegede medlemmer af råd og organisationer Der var opbakning til ideen som sættes på dagsordenen til mødet i november Det mellemkirkelige råd Folkekirkens Nødhjælp Folkekirke og religionsmøde Den fælles kapitalforvaltning Budgetsamrådet Repræsentanterne orienterede fra arbejdet i råd og organisationer herunder aktuelle arrangementer, bl.a. Folkekirkens Nødhjælps arrangement i den romantiske have på Sanderumgaard den 1. oktober Fremover udsendes den seneste afkastopgørelse samt referater fra møder i den fælles kapitalforvaltning sammen med dagsordenen. Ester Larsen orienterede fra sin deltagelse i budgetsamrådet for Fællesfonden. 8. Orientering fra nedsatte udvalg under rådet Kommunikationsudvalg Erik Vind orienterede om udvalgets overvejelser om samarbejde med Stiftsavisen samt andre muligheder for at kommunikere via TV. Udvalget drøfter det videre på det kommende møde i uge Menighedsrådsvalget i Henvendelse og debatoplæg fra Landsforeningen af Menighedsråd. Debatoplægget rejser 2 temaer: Erik Vind tilbød at redegøre for Dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 29. september 2011 Side 4

5 Rekruttering af kvalificerede kandidater i samarbejde med en række kirkelige organisationer Forsøg med 2 nye valgformer Landsforeningens debatoplæg på rådets kommende møde i november. Til drøftelse 10. Invitationer Fælles møde for alle landets stiftsrådsmedlemmer den 2. november Alle fremmødte ønskede at deltage med undtagelse af Inge Dalsgaard og Rasmus Kr. Rasmussen. Program for Økumenisk Efterårskursus, den 4. og 5.november Ole Sørensen deltager som rådets repræsentant. Rådet afholder de dermed forbundne udgifter. 11. Orientering fra Stiftet Status på kirkegårdsprojektet. Else Jørgensen og Dorte Andersen giver en status på arbejdet og eksempler på dialogen og møderne med rådene. Information om GIAS-udbuddet Ingen bemærkninger til orienteringen Status på bevilligede lån/ byggesager i Materiale som fremlægges på mødet Nyhedsbrev fra Religionskonsulenten Nyhedsbreve fra Kyrkornas EU-kontor 13. Eventuelt Næste møde Fastlæggelse af møder i 2012 Den 16. november februar maj september november 2012 Alle dage kl Dato for temadag først på året 2012 besluttes på mødet i november. Mødet var slut kl Dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 29. september 2011 Side 5

6 Godkendelse af protokollen Dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 29. september 2011 Side 6

7 Dagsorden og referat fra Stiftsrådsmøde den 29. september 2011 Side 7

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Folkekirkesamvirket i Århus

Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus Klostergade 37, 8000 Århus C www.folkekirkesamvirket.dk Tlf. 24 815 817 Bestyrelsens årsberetning 2013 Medlemssogne, bestyrelse og økonomi 45 sogne ud af 55 i Aarhus Kommune

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere