Brighton MP Dresden MP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310"

Transkript

1 Radio / CD / MP3 Brighton MP Dresden MP Betjeningsvejledning

2 2 Åbn her

3 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af betjeningsdelen, som kan klappes op og tages af (Flip Release Panel) 2 Tast, til tænd/sluk og lydfrakobling (Mute) af apparatet 3 BND-tast (bånd), valg af lydkilde ved radiodrift, valg af FM-hukommelsesniveauer og bølgeområderne MB og LB TS, starter Travelstore-funktionen 4 Volumenknap 5 TRAF-tast, tænd/sluk standby af trafikmeldinger RDS, tænd/sluk RDS-komfortfunktion (Radio Data System). 6 AUDIO-tast (audio), indstilling af bas, diskant, balance og fader. Valg af en forudindstilling af equalizeren. Tænd/sluk og indstilling af X- BASS. 7 SRC-tast, lydkildevalg mellem CD/MP3, Multi CD (hvis tilsluttet) og AUX : Kort visning af klokkeslæt 8 Piletastblok 9 MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne : Tastblok 1-6 ;, tast til fjernelse af CD fra apparatet DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 235

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør Aftagelig betjeningsdel Tænd/sluk Indstilling af lydstyrke Brug af radio Aktivering af radio RDS-komfortfunktion Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Lagring af stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af lagrede stationer Skanning af stationer (SCAN) Indstilling af skanningstid Programtype (PTY) Optimering af radiomodtagning Indstilling af displayvisning Trafikradio CD-afspilning Start af CD-afspilning Valg af musiknumre Hurtigvalg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) 248 Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 249 Indstilling af displayvisning Visning af CD-tekst Trafikmeldinger under CD-afspilning Indkodning af CD-navn Fjernelse af CD MP3-afspilning Forberedelse af MP3-CD Start af MP3-afspilning Valg af bibliotek Valg af musiknumre/filer Hurtig søgning Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) 254 Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette biblioteker (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 254 Indstilling af displayvisning Brug af Multi CD-apparat Start af Multi CD-afspilning Valg af CD Valg af musiknumre Hurtig søgning (hørbar) Indstilling af displayvisning Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 257 CLOCK - klokkeslæt Sound X-BASS Indstilling af niveaumåler Indstilling af lysstyrke) Eksterne lydkilder Tekniske data

6 HENVISNINGER OG TILBEHØR Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig megen glæde af dit nye apparat. Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning. For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Garantibetingelserne kan du hente under eller bestille direkte hos: Blaupunkt GmbH, Hotline CM/PSS, Robert Bosch Str. 200, D Hildesheim Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Lær apparatet at kende, før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Med fjernbetjeningen RC 08 eller RC 10, der kan fås som ekstra tilbehør, kan du sikkert og bekvemt betjene din bilradios grundfunktioner fra rattet. Forstærker Alle Blaupunkt-og Velocity-forstærkere kan anvendes. Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 08, IDC A 09 og CDC A 03. Compact Drive MP3 For at kunne have tilgang til MP3-musiknumre, kan du alternativt til Multi CDapparatet tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3- musiknumrene først med en computer på Compact Drive MP3's Microdrive harddisk og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-musiknumre. Compact Drive MP3 betjenes som et Multi CDapparat. De fleste Multi CD-funktioner kan også anvendes med Compact Drive MP3. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 237

7 AFTAGELIG BETJENINGSDEL Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar ikke betjeningsdelen i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering. Lad ikke betjeningsdelen falde ned. Betjeningsdelen må ikke udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Undgå direkte berøring af betjeningsdelens kontakter med huden. Rengør om nødvendigt kontakterne med en fnugfri klud, som er fugtet med alkohol. Fjernelse af betjeningsdel Tryk på tasten 1. Betjeningsdelen åbnes fremad. Hold fast i betjeningsdelens højre side og træk betjeningsdelen lige ud af holderen. Apparatet afbrydes efter en tid, som du selv kan indstille. Læs desangående afsnittet "Timer (Off timer)" i dette kapitel. Alle aktuelle indstillinger lagres. En isat CD bliver i apparatet. Påsætning af betjeningsdel Hold betjeningsdelen omtrent retvinklet i forhold til apparatet. Skub betjeningsdelen ind i apparatets føring på højre og venstre side på husets nederste rand. Tryk forsigtigt betjeningsdelen ind i holderne, indtil den går i indgreb. Tryk forsigtigt betjeningsdelen opad ind i apparatet, indtil den falder i hak Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på. Hvis apparatet har været tændt, da betjeningsdelen blev fjernet, starter det automatisk igen efter påsætningen med den sidste indstilling (radio, CD/MP3, Multi CD eller AUX). 238

8 BETJENINGSDEL Timer (Off timer) Efter fjernelse af betjeningsdelen afbrydes apparatet efter en indstillelig tid. Du kan indstille denne tid mellem 0 og 30 sekunder. eller 8, indtil "OFF TIMER" vises i displayet. Indstil tiden med tasterne 8. tryk to gange på tasten MENU 9. Hvis du indstiller tiden på 0 sekunder, afbrydes apparatet straks efter åbning af betjeningsdelen. Tænd/sluk TÆND/SLUK For at tænde eller slukke for apparatet findes der følgende muligheder: Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er korrekt forbundet med bilens tænding og det ikke er blevet slukket med tasten 2, kan det tændes og slukkes via bilens tænding. Tænd/sluk med den aftagelige betjeningsdel Fjern betjeningsdelen. Apparatet kobler fra. Apparatet afbrydes efter en forudindstillet tid. Læs desangående afsnittet "Timer (Off Timer)". Sæt betjeningsdelen på igen. Apparatet tændes. Den sidste indstilling (radio, CD/MP3, Multi CD eller AUX) aktiveres. Tænd/sluk med tasten 2 Tryk på tasten 2 for at tænde. Tryk længere end to sekunder på tasten 2 for at slukke. Apparatet kobler fra. Efter en spilletid på en time, slukkes automatisk for bilradioen ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 239

9 TÆND/SLUK Tænd via CD-indføring Når apparatet er slukket og ingen CD er i drevet, tryk på -tasten 1. Release Panel åbnes. Skub CD'en med teksten opad uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart går i indgreb. Apparatet tænder og CD-afspilningen starter. Hvis bilens tænding har været slået fra før isætning af CD'en, skal apparatet først tændes med tasten 2 for at starte afspilningen. INDSTILLING AF LYDSTYRKE Indstilling af lydstyrke Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0 (off) til 66 (maks.). For at forøge lydstyrken, drej volumenknappen 4 mod højre. For at dæmpe lydstyrken, drej volumenknappen 4 mod venstre. Indstilling af startlydstyrke Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. eller 8, indtil "ON VOLUME" vises i displayet. Indstil startlydstyrken med tasterne 8. Lydstyrken øges eller dæmpes svarende til din indstilling for at gøre indstillingen nemmere. Når du indstiller "LAST VOL", aktiveres den lydstyrke igen, som var aktiv før frakoblingen. For at beskytte hørelsen, er startlydstyrken begrænset til værdien "38". Hvis lydstyrken var højere før frakoblingen og indstillingen "LAST VOL" er valgt, genindkobles apparatet med værdien "38". tryk to gange på tasten MENU

10 Lynhurtig dæmpning af lydstyrke (Mute) Lydstyrken kan dæmpes lynhurtigt til en værdi, som du selv indstiller (Mute). Tryk kort på tasten 2. "MUTE" vises i displayet. Ophævelse af Mute For igen at aktivere den tidligere indstillede lydstyrke, tryk endnu en gang kort på tasten 2. Indstilling af Mute-lydstyrken Lyddæmpningens lydstyrke (Mute Level) kan indstilles. eller 8, indtil "MUTE LVL" vises i displayet. Indstil Mute Level med tasterne 8. tryk to gange på tasten MENU 9. Tænd/sluk signaltone eller 8, indtil "BEEP" vises i displayet. INDSTILLING AF LYDSTYRKE Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEPlyd). BEEP-lyden kan tændes eller slukkes. Indstil BEEP-lyden med -tasterne 8. "OFF" betyder BEEP-lyd slukket, "ON" betyder BEEP-lyd tændt. tryk på tasten MENU 9. Telefon-audio Hvis bilradioen er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når "røret løftes". Hertil skal mobiltelefonen være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Du har brug for kablet med Blaupunktnr.: Når der modtages en trafikmelding under en telefonsamtale, afspilles trafikmeldingen først efter afslutning af samtalen. Lydstyrken på telefonsamtalerne kan du indstille. eller 8, indtil "TEL VOL" vises i displayet. Indstil den ønskede lydstyrke med tasterne 8. tryk to gange på tasten MENU 9. Lydstyrken kan også indstilles direkte under telefonsamtalen med volumenknappen 4. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 241

11 BRUG AF RADIO Brug af radio Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, som kan modtages, sender et signal, der udover programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises i displayet, så snart den kan modtages. Aktivering af radio Hvis en af lydkilderne CD/MP3, Multi CD eller AUX er indstillet, tryk på tasten BND TS 3 eller tryk så mange gange på tasten SRC ( ) 7, indtil hukommelsesniveauet, f.eks. "FM1", vises i displayet. RDS-komfortfunktion Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REGIONAL har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagefrekvens for den aktuelle station. REGIONAL: Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REGIONAL-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser med et andet programindhold. REGIONAL skal aktiveres/deaktiveres særskilt i menuen. Tænd/sluk REGIONAL eller 8, indtil "REG" vises i displayet. Bag "REG" vises "OFF" (slukket) eller "ON" (tændt). Tryk på tasten eller 8 for at tænde eller slukke for REGIONAL. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at anvende RDS-komfortfunktionerne AF og REGIONAL, tryk længere end to sekunder på tasten TRAF/ RDS 5. RDS-komfortfunktionerne er aktive, når RDS-symbolet lyser i displayet. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM) samt MB og LB (AM). For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed (FM1, FM2 og FMT) og bølgeområderne MB og LB har hvert et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer. For at skifte mellem hukommelsesniveauerne FM1, FM2 og FMT eller bølgeområderne MB og LB, tryk kort på tasten BND TS

12 Indstilling af stationer Der findes flere måder at indstille stationer på. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller 8. Den næste station, som kan modtages, indstilles. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Tryk på tasten eller 8. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte "stationskæde". For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. Tryk på tasten eller 8 for at skifte til stationskædens næste program. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil Scan- eller Travelstore-funktionen. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed. eller 8, indtil "SENS" vises i displayet. Tryk på tasten 8. I displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS HI6" betyder høj følsomhed. "SENS LO1" den laveste. Indstil den ønskede følsomhed med tasterne 8. tryk på tasten MENU 9. Du kan indstille følsomheden for FM og MB eller LB (AM) særskilt. Lagring af stationer BRUG AF RADIO Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2, FMT eller et af bølgeområderne MB eller LB. Indstil den ønskede station. Tryk længere end to sekunder på den af stationstasterne 1-6 :, hvor stationen skal lagres. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 243

13 BRUG AF RADIO Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Stationer, som før er blevet lagret på dette niveau, slettes. Tryk længere end to sekunder på tasten BND TS 3. Lagringen starter. I displayet vises "FM TSTORE". Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af lagrede stationer Vælg hukommelsesniveauet eller bølgeområdet. Tryk på stationstasten 1-6 : for den ønskede station. Skanning af stationer (SCAN) Med Scan-funktionen kan du skanne alle de stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start SCAN Tryk længere end to sekunder på MENU-tasten 9. Skanningen starter. "SCAN" vises kort i displayet, derefter vises det aktuelle stationsnavn eller frekvensen blinkende. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk på MENU-tasten 9. Skanningen afbrydes og stationen, som til sidst blev indstillet, er aktiv. Indstilling af skanningstid eller 8, indtil "SCAN TIME" vises i displayet. Indstil den ønskede skanningstid med tasterne 8. tryk to gange på tasten MENU 9. Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen ved brug af CD/MP3 og Multi CD. Programtype (PTY) Udover stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan din bilradio modtage og vise. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. 244

14 BRUG AF RADIO PTY-EON Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype. Hvis der ikke findes en station med den valgte programtype, viser displayet kort "NO PTY" og en BEEPlyd høres. Den sidste station, der blev modtaget, indstilles igen. Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station eller fra CD/MP3 eller Multi CD til stationen med den ønskede programtype. Tænd/sluk PTY eller 8, indtil "PTY ON" eller "PTY OFF" vises i displayet. Tryk på tasten eller 8 for at tænde (ON) eller slukke (OFF) for PTY. Valg af PTY-sprog Sproget, på hvilket programtyperne skal vises, kan indstilles. "DEUTSCH", "ENGLISH" og "FRANÇAIS" er til rådighed. eller 8, indtil "PTY LANG" vises i displayet. Indstil det ønskede sprog med tasterne 8. tryk to gange på tasten MENU 9. Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller 8. Den aktuelle programtype vises i displayet. Når du vil vælge en anden programtype, kan du inden for tiden af visningen skifte til en anden programtype ved at trykke på tasten eller 8. Den valgte programtype vises kort. Tryk på tasten eller 8 for at starte søgningen. Den næste station med den valgte programtype indstilles. Optimering af radiomodtagning Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagningen, når der er forstyrrelser (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne automatisk og dermed også støjniveauet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 245

15 BRUG AF RADIO Tænd/sluk HICUT eller 8, indtil "HICUT" vises i displayet. Tryk på tasten eller 8 for at indstille HICUT. "HICUT 0" betyder ingen, "HICUT 1" den største automatiske dæmpning af diskant og støjniveauet. Indstilling af displayvisning Når radioen anvendes, har du mulighed for at få vist bølgeområdet med hukommelsesplads eller tiden eller stationsnavnet i displayet. eller 8, indtil "TUN DISP" vises i displayet. Tryk på tasten eller 8 for at vælge mellem "CLOCK" eller "FREQUENCY". Vælg "FREQUENCY" for at få vist stationsnavn eller frekvensen. Tryk to gange på tasten MENU 9. Trafikradio TRAFIKRADIO Dette apparat har en RDS-EON-modtager. EON betyder Enhanced Other Network. I tilfælde af en trafikmelding (TA) skiftes der automatisk fra en station uden trafikradio til en tilsvarende station med trafikradio inden for stationskæden. Efter trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det tidligere indstillede program. Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk kort på tasten TRAF 5. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser i displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du netop lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation, mens du lytter til CD/MP3 eller Multi CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. 246

16 TRAFIKRADIO Indstilling af lydstyrke på trafikradio eller 8, indtil "TA VOLUME" vises i displayet. Indstil lydstyrken med tasterne 8. tryk to gange på tasten MENU 9. Lydstyrken kan også indstilles under en trafikmelding med volumenknappen 4 for varigheden af trafikmeldingen. Klang- og lydstyrkefordelingen for trafikmeldinger kan indstilles. Læs hertil kapitlet "Sound". CD-AFSPILNING CD-afspilning Med dette apparat kan der afspilles normale musik-cd'er, CD-Rs og CD-RWs med en diameter på 12 eller 8 cm. CD'er med MP3-musikfiler kan ligeledes afspilles. Læs desangående kapitlet "MP3-afspilning". Fare for ødelæggelse af CD-drevet! CD'er med kontur (shape-cd'er) egner sig ikke til afspilning. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD'er overtager vi intet ansvar. Start af CD-afspilning Når der ikke er nogen CD i drevet, tryk på -tasten 1. Release Panel åbnes. Skub CD'en med teksten opad uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Luk betjeningsdelen med et let tryk, indtil den mærkbart går i indgreb. CD'en afspilles. Hvis bilens tænding har været slået fra før isætning af CD'en, skal apparatet først tændes med tasten 2 for at starte afspilningen. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 247

17 CD-AFSPILNING Når der allerede er en CD i drevet, tryk så mange gange på tasten SRC ( ) 7, indtil "CD" vises i displayet. Afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Valg af musiknumre Tryk på en tast på piletastblokken 8 for at vælge det næste eller forrige musiknummer. Ved at trykke een gang på tasten eller 8 startes det aktuelle musiknummer igen. Hurtigvalg af musiknumre For et hurtigvalg af musiknumre tilbage eller fremad, tryk på en af tasterne / 8, indtil hurtigvalget af musiknumre tilbage eller fremad starter. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage eller fremad, tryk på en af tasterne 8, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) Tryk på tasten 5 MIX :. "MIX CD" vises kort i displayet og MIXsymbolet lyser. Det næste, vilkårligt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX Tryk igen på tasten 5 MIX :. "MIX OFF" vises kort i displayet og MIXsymbolet slettes. Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes kort. Tryk længere end to sekunder på MENU-tasten 9. Det næste musiknummer skannes. Skanningstiden kan indstilles. Læs angående indstilling af skanningstiden afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Brug af radio". Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer Tryk på tasten MENU 9 for at afbryde skanningen. Afspilningen fortsættes med det aktuelt skannede musiknummer. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten 4 RPT :. "RPT TRCK" vises kort i displayet og RPT-symbolet lyser. Musiknummeret gentages, indtil RPT afbrydes. 248

18 Afbrydelse af REPEAT Hvis Repeat-funktionen skal afbrydes, tryk igen på tasten 4 RPT :. "RPT OFF" vises kort i displayet og RPT-symbolet slettes. Afspilningen fortsættes normalt. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 :. I displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 : under pausen. Afspilningen fortsættes. Indstilling af displayvisning For CD-afspilningen kan du vælge mellem tre visningsmåder: Titelnummer og klokkeslæt ("CLOCK") Titelnummer og spilletid ("PLAYTIME") Titelnummer og CD-navn ("CD NAME") eller 8, indtil "CD DISP" vises i displayet. Tryk på tasten eller 8 for at vælge mellem "PLAYTIME", "CLOCK" og "CD NAME". Tryk to gange på tasten MENU 9. Visning af CD-tekst CD-AFSPILNING Nogle CD'er er forsynet med såkaldt CD-tekst. CD-teksten kan indeholde navnet på kunstneren, pladen og musiknummeret. CD-teksten kan ved hvert skift af musiknummer vises i displayet som løbetekst. Efter at CD-teksten er blevet vist een gang, anvendes standardvisningen. Læs desangående afsnittet "Indstilling af displayvisning". Tænd/sluk CD-tekst eller 8, indtil "CD TEXT" vises i displayet. Tænd ("TEXT ON") eller sluk ("TEXT OFF") for funktionen 'CDtekst' med tasten eller 8 ("TEXT ON"). tryk to gange på tasten MENU 9. Trafikmeldinger under CDafspilning Hvis du vil høre trafikmeldinger under CD-afspilningen, tryk på tasten TRAF 5. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser i displayet. Læs desangående kapitlet "Modtagning af trafikradio". DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 249

19 CD-AFSPILNING Indkodning af CD-navn Til bedre oversigt over CD'erne kan man indkode navne til 30 CD'er med bilradioen. Navnene må maksimalt være ottecifrede. Hvis der forsøges at indkode flere end 30 navne, vises "CD NAME FULL" i displayet. Indkodning/ændring af CD-navn Lyt til den ønskede CD. Vælg "CD NAME" med tasterne / 8. Tryk på tasten eller 8. Du kommer til redigeringsmoden. Hvis den valgte CD endnu ikke har et navn, vises otte streger i displayet. Den aktuelle indkodeposition blinker. Vælg bogstaverne med tasterne / 8. Når en position skal overspringes, vælg stregen. Med tasten eller 8 ændres indkodepositionen. Tryk to gange på tasten MENU 9 for at lagre navnet. Sletning af et CD-navn Lyt til CD'en, hvis navn skal slettes. Vælg "CD NAME" med tasterne / 8. Tryk på tasten eller 8. Tryk vedvarende på tasten MENU 9. Efter fire sekunder høres en BEEP-lys og "DEL NAME" vises i displayet. Slip tasten MENU 9. CD-navnet er slettet. Ved at trykke på tasten MENU 9 kommer du tilbage til menuen. Sletning af alle CD-navne Alle lagrede navne på CD'er i apparatet kan slettes. Lyt til en CD. Vælg "CD NAME" med tasterne / 8. Tryk på tasten eller 8. Tryk vedvarende på tasten MENU 9. Efter fire sekunder høres en BEEP-lys og "DEL NAME" vises i displayet. Tryk fortsat på tasten, indtil en til BEEP-lyd høres og "DEL ALL" vises i displayet. Slip tasten MENU 9. CD-navnene er slettede. Ved at trykke på tasten MENU 9 kommer du tilbage til menuen. 250

20 CD-AFSPILNING Fjernelse af CD Tryk på tasten 1. Release Panel åbnes fremad. Tryk på tasten Eject ; ved siden af CD-rummet. CD'en skubbes ud. Tag CD'en ud og luk betjeningsdelen. En CD, som er blevet skubbet ud, trækkes automatisk ind igen efter 10 sekunder. Du kan også fjerne CD'erne, når apparatet er slukket eller en anden lydkilde er aktiv. MP3-afspilning MP3-AFSPILNING Med denne bilradio kun du også afspille CD-Rs og CD-RWs med MP3-musikfiler. MP3 er en metode, der er blevet udviklet af Fraunhofer-instituttet, til komprimering af CD-lyddata. Komprimeringen muliggør en reducering af datamængden, så den kun fylder ca. 10% af det oprindelige uden hørbar forringelse af kvaliteten (ved en bithastighed på 128 kbit/s). Hvis der ved koderingen af CDlyddata til MP3 anvendes lavere bithastigheder, er mindre filer mulige, men dog kun med forringelse af kvaliteten. Forberedelse af MP3-CD Gennem kombinationen af CD-brænder, CD-brændersoftware og CD-plade kan der opstå problemer med hensyn til CD'ernes afspilningsevne. Hvis der skulle opstå problemer med selvbrændte CD'er, bør du skifte typen af CD-plader med hensyn til producent eller til en anden farve af CD-pladerne. CD'ens format skal svare til ISO 9660 level 1 eller level 2 eller Joliet. Alle andre formater kan ikke afspilles upåklageligt. Du kan højest indrette 253 biblioteker på en CD. Disse biblioteker kan vælges enkeltvis med dette apparat. Uafhængigt af bibliotekantallet kan du administrere op til MP3-filer på een CD - og det endda i et enkelt bibliotek. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 251

21 MP3-AFSPILNING Apparatet understøtter så mange indskudte biblioteker, som din brændersoftware er i stand til frembringe, uafhængigt af, at det maksimale tegnsæt i ISO 9660-standarden er begrænset til 8. D01 D02 D03 T001 T002 T003 T004 T005 T001 T002 T003 T004 T005 T006 D04 T001 T002 T003 T004 T005 T006 T007 T008 T009 T010 T011 b i b l i o te k e r m us i k n u m r e f i l e r Hvert bibliotek kan navngives med PC'en. Bibliotekets navn kan vises i apparatets display. Foretag navngivningen af bibliotekerne og musiknumre/filer svarende til CD-brændersoftwaren. Henvisninger desangående fremgår af softwarevejledningen. Ved navngivningen af biblioteker og musiknumre/filer bør æ, ø, å og specialtegn ikke anvendes. Anvend til musiknummer- og biblioteksnavne max. 32 tegn (indbefattet endelsen ".MP3"). Hvis du sætter pris på en korrekt rækkefølge af dine filer, skal du anvende brændersoftware, som sorterer filerne i alfanumerisk rækkefølge. Hvis din software ikke har denne funktion, kan du sortere filerne manuelt. Hertil skal du indsætte et nummer, f.eks. "001", "002" osv., foran hvert filnavn. Herved skal de førende nuller også indtastes. MP3-musiknumre kan indeholde ekstrainformationer såsom kunstner, musiknummer og album (ID3-tags). Dette apparat kan vise ID3-tags af versionen 1 i displayet. Ved fremstillingen (kodering) af MP3- filer fra lydfilerne bør der anvendes bithastigheder op til max. 256 kbit/sek. Til anvendelse af MP3-filer i dette apparat skal MP3-filerne have endelsen ".MP3". For at sikre en fejlfri afspilning, forsøg ikke at forsyne og afspille andre filer end MP3-filer med endelsen ".MP3"! (Disse ugyldige filer ignoreres under afspilningen). Anvend ingen "blandede" CD'er med filer, som ikke er MP3-filer, og MP3-musiknumre (apparatet læser kun MP3-filer under MP3-afspilningen). 252

22 Anvend ingen Mix-Mode-CD'er med CD-musiknumre og MP3- numre. Hvis du prøver på at afspille en Mix-Mode-CD, spilles kun CD-musiknumrene. Start af MP3-afspilning MP3-afspilning startes lige som normal CD-afspilning. Læs desangående afsnittet "Start af CD-afspilning" i kapitel "CD-afspilning". Valg af bibliotek For at skifte til et andet bibliotek i opadeller nedadgående retning, tryk en eller flere gange på tasten eller 8. Alle biblioteker, der ikke indeholder MP3-filer, overspringes automatisk. Antallet af biblioteker, der vises, rettes automatisk af apparatet og stemmer derefter eventuelt ikke mere overens med det faktiske antal, som du har oprettet. Valg af musiknumre/filer For at skifte til et andet musiknummer/ en anden fil i opad- eller nedadgående retning i det aktuelle bibliotek, tryk en eller flere gange på tasten eller 8. Ved at trykke een gang på tasten 8 startes det aktuelle musiknummer igen. MP3-AFSPILNING Hurtig søgning For en hurtig søgning tilbage eller fremad, tryk på tasten eller 8, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i vilkårlig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene i det aktuelle bibliotek i vilkårlig rækkefølge, tryk kort på tasten 5 MIX :. I displayet vises "MIX DIR" og MIX-symbolet lyser. For at afspille alle musiknumre på den isatte MP3-CD i vilkårlig rækkefølge, tryk længere end to sekunder på tasten 5 MIX :. I displayet vises "MIX CD" og MIX-symbolet lyser. Afbrydelse af MIX For at afbryde MIX, tryk kort på tasten 5 MIX :. I displayet vises "MIX OFF" og MIXsymbolet slukker. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 253

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON MS 4150 RS MP3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701642

Din brugermanual VDO DAYTON MS 4150 RS MP3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701642 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

RDS / AM / FM / VHF modtagelse. Lydkilder via AUX / USB. Tilslut iphone, ipod, USBhukommelse. og MP3-afspiller.

RDS / AM / FM / VHF modtagelse. Lydkilder via AUX / USB. Tilslut iphone, ipod, USBhukommelse. og MP3-afspiller. FUSION s marine stereoanlæg er udviklet til brug i det maritime miljø og er kulminationen på FUSION s mangeårige ingeniørarbejde og designudvikling. Resultatet er et produkt med formidabel lydkvalitet

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere