Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder JUNI 2008 Tiden inde til nyskabelser Den 25. april 2008 afholdt Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening den første fælles samarbejdsudvalgskonference for kiropraktorområdet siden samarbejdsudvalgenes etablering i 1978, hvor kiropraktorerne fik overenskomst med Sygesikringen. Konferencen gik over al forventning, og fra både regionernes og kiropraktorernes side meldes om stor tilfredshed med arrangementet, som tjente flere formål. Kiropraktorerne har gennem de senere år vundet større anerkendelse, og der var med konferencen basis for at vise, hvor professionen står i dag. Det er anerkendt, at kiropraktorer er specialister i ryg og nakke, og anerkendelsen er efterhånden udvidet til at omfatte hele bevægeapparatet et forhold der er blevet understøttet af indholdet i den danske kiropraktoruddannelse, ligesom man er ved at tage første spadestik til etablering af en kiropraktisk specialistuddannelse med virke i sekundærsektoren. Konferencen var derfor en oplagt mulighed for at give samarbejdsudvalgene en bredere og mere opdateret forståelse for, hvor professionen står i dag, og hvor den er på vej hen. Fra regionernes side har der gennem længere tid været stor interesse i fælles drøftelser mellem de regionale samarbejdsudvalg, bl.a. i takt med at samarbejdsudvalgenes opgaver i dag omhandler mere end blot overenskomstfortolkning. Samarbejdsudvalgene er i kraft af professionens og det samlede sundhedsvæsens udvikling i stigende grad nødt til at inddrage sundhedspolitiske og planlægningsmæssige overvejelser i deres arbejde og agere aktivt i forhold hertil. Samlet set vidner professionens udvikling og drøftelserne på konferencen om, at tiden er inde til nyskabelser, og at der er grundlag for at se på en mere hensigtsmæssig ressourcefordeling i sundhedsvæsenet. På konferencen luftede Region Syddanmark således et forslag om at undersøge, om behandlingen af patienter med fx ryglidelser kan forbedres, hvis kiropraktorbehandling gøres vederlagsfri efter henvisning fra egen læge. Dansk kiropraktor Forening hilser et sådant forslag velkomment på forsøgsbasis. Historisk set har der ikke været de bedste erfaringer med krav om henvisningsret, men Dansk Kiropraktor Forening vil gerne se, om tiden er moden til det, så længe at den frie adgang til kiropraktisk behandling i øvrigt bibeholdes. Det er foreningens opfattelse, at det er på tide at nedbryde barrierer for effektive behandlingsforløb, særligt i en tid hvor ondt i ryggen udgør et større og større problem. Dansk kiropraktor Forening er af den holdning, at en af de væsentligste barrierer for effektive behandlingsforløb kan tilskrives den store forskel i patientbetalingen, alt efter hvilken behandlergruppe patienter henvises til. Kiropraktorområdet er således den behandlingsform med den højeste egenbetaling, idet den udgør over 80 % af den samlede pris. Nyskabelser vil kræve nytænkning fra kiropraktorernes side, og det er vi klar til. Dansk kiropraktor Forening er af den holdning, at en af de væsentligste barrierer for effektive behandlingsforløb kan tilskrives den store forskel i patientbetalingen, alt efter hvilken behandlergruppe patienter henvises til. 02 KIROPRAKTOREN NR

3 Indhold 02 Leder: Tiden inde til nyskabelser 04 reportage: Regionerne får friskt syn på kiropraktorerne Tilslutningen var over al forventning, da regionsrepræsentanter og kiropraktorer var samlet den 25. april 2008 til den første samarbejdsudvalgskonference for kiropraktorområdet arrangeret af Danske Regioner og DKF. 08 EN MILLION TIL KIROPRAKTISK FORSKNING! Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse i daglig tale kaldet Kiropraktorfonden uddelte i marts kr. til forskning og efteruddannelse. 10 Debat: FALCK HEALTHCARE - Godt eller skidt (og for hvem)? Selv om Falck Healthcare er startet af en forretningsmand, der er uddannet kiropraktor, så er konceptet ikke nødvendigvis godt for alle andre kiropraktorer. 15 NIKKB Nyt 21 PHD-afhandling: Halshvirvelsøjlens facetled - del 1 Første del af kiropraktor Lars Uhrenholts ph.d. omhandler patologiske fund efter dødelige trafikulykker. 24 Kort Nyt 26 Markedspladsen Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Diana Ziwes Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 4 Udkommer i uge 32. Deadline for annoncer: 14. juli 2008 Tryk Unitryk Forsidefoto Martin Bjørn KIROPRAKTOREN NR

4 SamarbejdsudvalgsKonference» Det værste for en praktiserende læge er, hvis der røres ved hans arbejdstid. Det værste for en tandlæge er, hvis Sygesikringen vil blande sig i hans indtjening. Det værste for en kiropraktor er, hvis hans faglighed beklikkes Seniorkonsulent Pernille Moll fra Danske Regioner med et STORT glimt i øjet. Regionerne får friskt syn på kiropraktorerne Tilslutningen var over al forventning, da regionsrepræsentanter og kiropraktorer var samlet den 25. april 2008 til den første samarbejdsudvalgskonference for kiropraktorområdet arrangeret af Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening. Konferencen blev indledt på Rygcenteret i Ringe, hvor dagens to værter regionsrådsmedlem Bo Libergren (V), Region Syddanmark, og DKFs formand Peter Kryger-Baggesen bød deltagerne velkommen. Bo Libergren hæftede sig især ved, at tidligere tiders diskussion om kiropraktorernes berettigelse nu definitivt er begravet: - Kiropraktorerne har vist sig åbne overfor forskning og kvalitetsudvikling. I en tid med bl.a. lægemangel giver det anledning til at overveje ressourcefordelingen i sundhedsvæsenet. Overraskelse over uddannelsens form og indhold For flere regionsrepræsentanter var besøget på Rygcenteret en øjenåbner, ikke mindst det forhold, at Rygcenteret indgår som en hjørnesten i de kiropraktorstuderendes kliniske ophold. Ledende kiropraktor Søren O Neill og ledende overlæge Claus Manniche fortalte om de studerendes undervisning på centret og centerets imponerende aktiviteter såvel forskningssom behandlingsmæssigt. Næste stop var besøg på kiropraktoruddannelsen på SDU. Efter en kort rundvisning præsenterede professor Jan Hartvigsen den aktuelle forskning på instituttet, og studieleder Henrik Hein Lauridsen fortalte om kiropraktoruddannelsen, herunder at bacheloruddannelsen, til manges overraskelse, er næsten identisk med medicinernes bacheloruddannelse. Adm. leder på NIKKB Pernille Søndergaard Madsen rundede formiddagen af med en præsentation af NIKKBs ker- 0 KIROPRAKTOREN NR

5 samarbejdsudvalgskonference» Efter min opfattelse er der behov for at undersøge, om behandlingen af patienter med f.eks. ryglidelser kan forbedres, hvis valget af behandler gøres uafhængig af egenbetaling. Derfor overvejer vi i Region Syddanmark, om vi kan lave et forsøg med lægehenvist, vederlagsfri behandling hos kiropraktorer og fysioterapeuter - for se, om vi kan udnytte begge faggruppers viden bedre, end det er tilfældet i dag, hvor læge og patient kan vælge at skele til økonomien. Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark Bo Libergren neaktiviteter: Forskning, efteruddannelse og kvalitetssikring af røntgenområdet. Samarbejdsudvalg som dialogforum Efter en tiltrængt frokost blev blikket rettet mod samarbejdsudvalgene, som i dag i stigende grad må inddrage sundhedspolitiske- og planlægningsmæssige overvejelser i deres arbejde. DKF s direktør Ole Rasmussen gennemgik samarbejdsudvalgenes opgaver ifølge Landsoverenskomsten, og seniorkonsulent Pernille Moll fra Danske Regioner beskrev praksissektoren og kiropraktorernes indplacering heri. Herefter fortalte chefkonsulent Mikael Harild om Region Syddanmarks tilgang til arbejdet i samarbejdsudvalgene. I Syddanmark fungerer samarbejdsudvalgene bl.a. som dialogforum, hvor politikerne orienteres om forhold i praksissektoren, og hvor der diskuteres visioner og strategier. Mikael Harild bemærkede, at kiropraktorer i kraft af deres uddannelsesniveau kan betragtes som en slags speciallæger i bevægeapparatet, og at man kunne overveje at gå skridtet videre og sidestille dem med praktiserende speciallæger: - Kunne man forestille sig, at praktiserende læger fik henvisningsret til kiropraktisk behandling, ligesom de henviser patienter til praktiserende speciallæger? Ikke så overraskende rejste udmeldingen en principiel debat, som understregede, at dagen trods et stramt program havde været meget udbytterig. KS Samarbejdsudvalgenes funktion og opgaver Behandling af konkrete ansøgninger om nynedsættelser Planlægning af den samlede kiropraktiske behandling og kapacitet i regionen Fremme arbejdet med kvalitetsudvikling Vurdering af ydelses- og udgiftsudviklingen i regionen Baggrund for konferencen At præsentere regionsrepræsentanterne for kiropraktoruddannelsen At diskutere samarbejdsudvalgenes funktion og opgaver i kølvandet på professionens og sundhedsvæsenets udvikling KIROPRAKTOREN NR

6 samarbejdsudvalgskonference Ledende overlæge Claus Manniche og ledende kiropraktor Søren O Neill præsenterer Rygcenteret i Ringe. Studieleder Henrik Hein Lauridsen viser færdighedslokalet frem på Syddansk Universitet. Tre deltagere fra konferencen om deres udbytte af dagen: Fuldmægtig i Region Midtjylland, Lisbeth Ulberg Poulsen. Har siddet i samarbejdsudvalget i regionen siden maj 2007 og foreløbigt deltaget på ét møde: - Jeg synes, at det var spændende at deltage i samarbejdsudvalgskonferencen. Det var interessant både at se Rygcenteret i Ringe samt Syddansk Universitet. Jeg synes, at programmet indeholdt mange spændende oplæg omkring kiropraktik, og at der blev drøftet interessante og inspirerende problemstillinger. Kiropraktor fra samarbejdsudvalget i Region Sjælland, Dorte Jørgensen. Har siddet i samarbejdsudvalget siden etableringen i januar Har også siddet i samarbejdsudvalget i det tidligere Roskilde Amt: - Det var givende at høre, at forskellige ting kan lade sig gøre i forskellige regioner, og at regionerne dermed kan få nye ideer og lære af hinanden. Jeg har efterfølgende kun hørt rosende ord om dagen og deltagernes udbytte heraf. Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland, Vagn Nørgaard. Har siddet i samarbejdsudvalget siden efteråret 2007 og har foreløbigt deltaget i to samarbejdsudvalgsmøder: - Jeg synes, det var en interessant og udbytterig konference. Jeg var specielt glad for præsentationen af Rygcentret i Ringe og fremtidsplanerne om flytning og samling i Middelfart. For en udenforstående var det lærerigt at høre om kiropraktoruddannelsen, og jeg skal ærligt indrømme, at det var lidt af en overraskelse, at kiropraktoruddannelsen er en universitetsuddannelse. 06 KIROPRAKTOREN NR

7 basic POWER fra POWER classic POWER POWER KIROPRAKTOREN NR

8 Fakta: Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse uddeler midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler til kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis. Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling inden for dette område. Tidligere uddelinger samt ansøgningsskema på DKFs hjemmeside: Ansøgningsfrist to gange årligt: 1. marts og 1. oktober. EN MILLION TIL KIROPRAKTISK FORSKNING! Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse i daglig tale kaldet Kiropraktorfonden uddelte i marts kr. til forskning og efteruddannelse. Et rekordstort samlet ansøgningsbeløb på næsten 9 mio. kr. gjorde det nødvendigt med en hård prioritering blandt de mange støtteværdige ansøgninger. Følgende modtog støtte: Lise Hestbæk (kiropraktor, ph.d. og seniorforsker ved NIKKB) modtager kr. til forskningsprojektet The course of low back pain. Remissions and exacerbations over a one-year period. Erik Poulsen (kiropraktor, ph.d.-studerende og forsker på NIKKB) modtager kr. til ph.d.-studiet Hofteledsarthrose diagnostik og manuel behandling. René Lindstrøm (kiropraktor og ph.d.- studerende ved Ålborg Universitet) modtager kr. til projektet Undersøgelse af cervical muskulær svækkelse og træning af kroniske nakkepatienter. Fra særlig pulje afsat ekstraordinært på fondens 2007-budget modtager kiropraktor Susanne Vejsgaard Vesterager (DSKKB-bestyrelsesmedlem) på vegne af DSKKB kr. til projektet Udvikling og formulering af konkrete mål, indhold og struktur af en kiropraktisk specialeuddannelse. Kiropraktorprisen Dansk Kiropraktor Forening har indstiftet en hæderspris på kr , der uddeles til en person, institution med videre, der har gjort en særlig indsats enten indenfor forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på og skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Prisen kan ikke søges, men begrundede indstillinger af mulige modtagere af prisen kan rettes til et bedømmelsesudvalg nedsat af DKF. Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter for DKF, Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet, Ringe Rygcenter og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Bedømmelsesudvalget kan også selv indstille kandidater til prisen. En begrundet indstilling sendes til: Dansk Kiropraktor Forening, Indstillingen må højst fylde 2 A4-sider, og skal være bedømmelsesudvalget i hænde senest den 15. august Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ole Rasmussen, tlf eller på Kiropraktorprisen vil blive uddelt på Dansk Kiropraktor Forenings årsmøde. 08 KIROPRAKTOREN NR

9 VERDENSNYHED - BTL SHOCKWAVE Giv dine patienter det bedste af det bedste, BTL shockwave hurtigere, mindre smerte og billigere GRATIS FREMVISNING MULIGHED FOR LEASING Den første SHOCKWAVE i verden med mulighed for kombineret laser, ultralyd og TENS Indbygget leksikon med stor farve touch skærm Tryk på den lidelse du ønsker at behandle, alt er forindstillet, læs beskrivelse hvad der sker, hvor ofte du skal behandle, og hent billede frem på skærmen hvor du skal behandle. Effektivt til smerte og muscoskeletal lidelser Let at anvende Hovedgrupper af behandling for orthopaedics, rehabilitation, og sportsmedicin Unik mulighed for opgradering til andre behandlingsmetoder som elektroterapi, Laser, Ultralyds behandling Op til 5 bar Høj frekvens op til 22 Hz Burst mode for ekstra sensitive patienter 8.4 farve touch screen Terapeutiske leksikon med anatomiske billeder og beskrivelser Bruger diagnoser, samt programmerede diagnoser Den mest konfortable shockwave pistol med ergonomisk håndtag BTL s top vogn for transport på klinikken Gem patientjournaler i Shockwaven for hurtigere indstilling Ekstra applikator til yderligere skud INTRODUKTIONSTILBUD KUN moms, Normalpris moms Inklusiv privatundervisning, RING IDAG OG BESTIL FREMVISNING PÅ Acupunctureshop.com, Vesterbækvej 31 Sig, Varde Acupunctureshop.com er en af Europas førende inden for klinikudstyr, med over 3000 produkter og 5200 kunder i Danmark. Distributører i en lang række Europæiske lande. Vi sælger til 70% af de danske sygehuse. KIROPRAKTOREN NR

10 DEBAT: Falck Healthcare FALCK HEALTHCARE - Godt eller skidt (og for hvem)? Debatindlæg af civiløkonom i regnskab & økonomistyring HD(R), stud.manu. Karin Rahbek, kiropraktorerne Jesper Wiberg og Michael Randsøe Civiløkonom i regnskab & økonomistyring HD(R), stud.manu. Karina Rahbek Foto: Falck Healthcare Selv om Falck Healthcare er startet af en forretningsmand, der er uddannet kiropraktor, så er konceptet ikke nødvendigvis godt for alle andre kiropraktorer. Falckkoncernens formål med konceptet er kun økonomisk afkast til selskabets aktionærer, der hverken interesserer sig for kiropraktik eller patienternes helbred. Strategien er at få flest mulige kiropraktorer til arbejde for Falck Healthcare, fordi disse klinikker vil gøre kiropraktorerne økonomisk afhængige af Falck Healthcare. Kiropraktor Jesper Wiberg Kiropraktor Michael Randsøe Falck Healthcares forretningsstrategi Flere og flere patienter dækkes (ufrivilligt) af Falck Healthcare, når deres arbejdsgiver eller pensionsselskab indgår aftale med Falck Healthcare, fordi sundhedsordninger er et populært personalegode. Flere kiropraktorer indgår aftale med Falck Healthcare, fordi de frygter, at deres patientgrundlag forsvinder. Falck Healthcares markedsandel indenfor sundhedsordninger kan stige kraftigt i fremtiden og Falckkoncernen har mulighed for at supplere med kapital til opkøb af mindre (konkurrerende) sundhedsordninger. I fremtiden vil hovedparten af kiropraktorer derfor arbejde for Falck Healthcare. Klinikejere med ydernummer vil ikke kunne få kiropraktorassistenter til klinikkerne. Dermed tvinges klinikejerne til at reducere deres omkostninger til en enkeltmandspraksis og patientgrundlaget vil bestå af pensionister, arbejdsløse, studerende samt børn og unge uden sundhedsforsikring samt patienter, der fravælger Falck Healthcare og selv betaler for deres behandling. Regionerne vil se et faldende behov for sygesikringstilskud og ydernumre i Sygesikringens statistikker. Denne udvikling er netop formålet med Falck Healthcares forretningsstrategi: Kiropraktorerne gøres økonomisk afhængige af Falck Healthcare, fordi kiropraktorernes mulighed for at arbejde som assistenter i 10 KIROPRAKTOREN NR

11 DEBAT: Falck Healthcare klinikker med ydernummer forsvinder. Kiropraktorer, der har startet deres klinik op på Falck Healthcarebasis uden at kunne få ydernummer, vil være ekstra afhængige af Falck Healthcare, fordi klinikkernes faste drifts- og finansieringsomkostninger skal betales. Falck Healthcare får derved frit lejde til at fastsætte og forringe arbejdsforhold og aflønningsforhold for ansatte kiropraktorer, fordi Dansk Kiropraktor Forening aldrig vil kunne samle flertal hos medlemmerne til en kollektiv tilbagetrækning fra Falck Healthcare, når flere og flere kiropraktorer har startet klinik uden ydernummer baseret på Falck Healthcare og derfor vil risikere betalingsstandsning og konkurs, hvis kiropraktorerne kollektivt trækker sig ud af Falck Healthcare. Kiropraktorernes deltagelse i Falck Healthcare øger antallet af klinikker i enkeltmandspraksis, hvilket skaber faglig isolation og økonomisk afhængighed af en stor børsnoteret koncern, der optimerer sit økonomiske afkast gennem kiropraktorernes stigende afhængighed af Falck Healthcare. Hvorfor er Falck interesseret i healthcare? Forretningsmand og kiropraktor Ole Wessung havde uden tvivl gode intentioner med hensyn til tværfagligt samarbejde mellem læger og kiropraktorer, da han som initiativtager til Healthcare-konceptet indledte et samarbejde med Falck om etableringen af Danmarks nu største sundhedsordning, Falck Healthcare. Lægerne ønskede ikke at deltage i konceptet, der efterfølgende er tilpasset de behandlere, som takkede ja til konceptet¹. I 2005 fik Falck Healthcare sit gennembrud med kiropraktiske ydelser finansieret gennem sundhedsordninger. Nu ganske få år efter udviser Falck Healthcare et stort potentiale som økonomisk guldæg for Falckkoncernen: Falck Healthcares omsætning er årligt steget mellem 15 og 22% siden 2005 som følge af pensionsselskaber og private firmaers køb af Falck Healthcaresundhedsordninger. Falck Healthcares strategiske målgruppevalg er kiropraktorernes primære patientgruppe: Erhvervsaktive (16-64-årige), idet 82% af kiropraktorernes patienter tilhører denne aldersgruppe². Fra 1. januar 2008, hvor PFA købte sundhedsordninger til mere end medlemmer, er over omfattet af Falck Healthcare, hvilket svarer til 32% af Danmarks erhvervsaktive. Dermed udfører Falck Healthcare i dag 26% af alle kiropraktiske behandlinger på landsplan³. Danske Regioner (Sygesikringen) og Falck Healthcare Efterspørgslen på kiropraktik er stor. Den bedste løsning med hensyn til at sikre lige adgang til kiropraktisk behandling for alle patienter er fuldt sygesikringstilskud til kiropraktisk behandling, og flere ydernumre til kiropraktorerne. Det er usandsynligt at opnå begge dele samtidig med kiropraktorernes deltagelse i Falck Healthcare! Jo flere patienter, der omfattes af sundhedsordninger som Falck Healthcare, desto færre penge skal Danske Regioner bruge til sygesikringstilskud, hvilket med tiden kan bruges som argument fra regionernes side til at nedsætte eller helt fjerne sygesikringstilskuddet til kiropraktiske behandlinger, fordi den stigende efterspørgsel efter kiropraktisk behandling kun afspejles i Falck Healthcares omsætning. Eftersom regionerne ikke kan se den stigende efterspørgsel på kiropraktisk behandling i Sygesikringens statistik kan behovet for etablering af flere ydernumre og generelt højere tilskud til kiropraktisk behandling Falck Healthcares udvikling: Omsætning (mio. kr.) ?? Erhvervsaktive patienter i FHC % af erhvervsaktive 2% 4% 5% 15% 32% Kilde: Årsregnskaber for Falck Healthcare A/S og Falckkoncernen. KIROPRAKTOREN NR

12 DEBAT: Falck Healthcare ikke dokumenteres overfor regionerne. Derfor etableres et stigende antal klinikker udenfor ydernummer. Hvorfor vælger pensionsselskaber og firmaer at købe sundhedsordning hos Falck Healthcare? Sundhedsordninger er et populært personalegode Administrative årsager pensionsselskaber vælger at købe sundhedsordningen, selv om Falck Healthcare tjener (mange) penge på sundhedsordningen, fordi løbende registrering af regninger for den enkelte pensionskundes kiropraktiske behandlinger er administrativt ressourcekrævende Kiropraktor på arbejdspladsen større firmaer vælger Falck Healthcare, pga. deres tilbud om at kiropraktoren behandler medarbejderne på arbejdspladsen Fradrag Mindre virksomheder vælger måske Falck Healthcare, fordi de ikke er klar over, at skattefradrag for behandlingsudgifterne også gælder regninger betalt direkte til kiropraktoren og ikke er betinget af, at medarbejderne er omfattet af en etableret sundhedsordning. Er Falck Healthcare godt for patienterne? Et stigende antal patienter får tilbudt kiropraktisk behandling af deres arbejdsgiver eller pensionsselskab via Falck Healthcare under forudsætning af, at de opsøger et Falck Healthcare-sundhedscenter. For en del patienter betyder det, at de ikke kan få behandling hos den kiropraktor, som de tidligere har gået hos medmindre patienten selv vælger at betale for behandling eller tegner en privatforsikring, der dækker behandling hos en kiropraktor, patienten selv vælger. Patienter klager over, at deres sundhedsordning fratager dem retten til frit at vælge kiropraktor, hvilket kan få deres kiropraktor til at indgå samarbejde med Falck Healthcare for at bevare sit patientgrundlag (og omsætning), fordi stadig flere patienter dækkes af sundhedsordningen. Falck Healthcare deler patienterne i A- og B-hold: Falck Healthcare er primært målrettet personer, der er i arbejde (A). Mens arbejdsløse, studerende, pensionister samt børn og unge uden privatforsikring (B) fortsat selv skal betale for kiropraktisk behandling. Når kiropraktisk behandling tilbydes i virksomheder på en bestemt ugedag eller af flere forskellige kiropraktorkonsulenter på skift, kan patientens behandlingsforløb forringes pga. kiropraktorens begrænsede tilgængelighed (B) i forhold til et behandlingsforløb hos samme kiropraktor med et behandlingsinterval, der er tilpasset patientens behov (A). Er Falck Healthcare godt for kiropraktorerne? Nogle kiropraktorer mener, at deres aftale med Falck Healthcare skaber øget tilgang af patienter (og omsætning) til klinikken. Er patienttilgangen dokumenteret, eller er der reelt primært tale om patienter, der tidligere har fået kiropraktisk behandling hos en anden kiropraktor uden for Falck Healthcare og dermed reelt set er en omfordeling af patienter (og omsætning) til fordel for Falck Healthcare? Er klinikkernes patienttilgang større pga. Falck Healthcare, eller ville familiemedlemmer, venner og naboer til patienterne være kommet alligevel? Klinikker udenfor ydernummer startes op på Falck Healthcare-basis i håb om på sigt at opbygge et patientgrundlag uden for Falck Healthcare. Kiropraktoren er nødsaget til at acceptere Falck Healthcares dårlige aflønnings- og arbejdsvilkår, som er godkendt af Dansk Kiropraktor Forening. Hvorfor samarbejder DKF med Falck Healthcare? DKF tager officielt skarp afstand fra behandlingsstrategier som er tilrettelagt af forretningsmæssige årsager. Hovedaktionæren i Falck Healthcare er en stor børsnoteret koncern (Falck), der hverken interesserer sig for patienter eller kiropraktik, men kun for økonomisk afkast til sine aktionærer. Alligevel forhandler og indgår DKF aftaler med FHC om kiropraktorers ansættelsesvilkår og aflønningsforhold, der er væsentlig ringere end foreningens egne standardvilkår for kiropraktorassistenter med hensyn til honorar, løn under sygdom, pension, barsel og feriepenge. Kiropraktorer ansat på konsulentbasis hos Falck Healthcare kan endda se frem til fradrag i deres løn ved fravær eller aflysning af patienter. Mener DKF, at kiropraktorernes deltagelse i Falck Healthcare fremmer kendskabet og anerkendelsen af vores profession, og/eller har foreningen følt sig presset til at indgå samarbejde med Falck Healthcare, fordi det føles som den eneste måde at få indflydelse på en uundgåelig udvikling med sundhedsordninger? Har DKF undersøgt om Falck Healthcares aflønningsforhold og klausul om, at patienterne kun må benytte kiropraktorer ansat af Falck Healthcare er i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen? Hvorfor accepterer DKF, at Falck Healthcare ansætter 12 KIROPRAKTOREN NR

13 DEBAT: Falck Healthcare kiropraktorkonsulenter, hvor kiropraktorens årelange erfaring i anvendelse af røntgenundersøgelse i diagnostisk sammenhæng ikke kan implementeres i forbindelse med udredning hos kiropraktoren⁴? Hvorfor har DKF accepteret Falck Healthcares ansættelsesforhold og aflønningsmodel, når klinikker udenfor Falck Healthcare regi ikke må afvige fra DKFs standardansættelseskontrakt, hvor ansatte kiropraktorer er væsentlig bedre stillet? Hvorfor har DKF accepteret Falck Healthcares huslejekontrakt baseret på franchise for kiropraktorerne, når Danmarks Apotekerforening er langt bedre stillet, selvom deres medlemmer kun stiller lokaler til rådighed? Har DKF overvejet de langsigtede konsekvenser for kiropraktorer og patienter af et samarbejde med en stor børsnoteret koncern? DKF bør kræve frit kiropraktorvalg for patienter i Falck Healthcare og aflønning i overensstemmelse med Sygesikringens ydelser og takster, uanset om kiropraktoren har ydernummer eller ej. Har kiropraktoren ikke ydernummer, må Falck Healthcare betale sygesikringstilskuddet til kiropraktoren, og derefter sammen med DKF gå til regionerne med dokumentation for det stigende behov for ydernumre. Falck Healthcare må acceptere, at kiropraktorernes deltagelse i Falck Healthcare kræver, at patienten møder op på en kiropraktisk klinik, hvor kiropraktoren har diagnostiske værktøjer og sikrer et behandlingsforløb, der er tilpasset patientens behov. Antal behandlinger pr. time skal være den enkelte kiropraktors beslutning i stedet for en central beslutning fra Falck Healthcare. Alternativet til Falck Healthcare er, at DKF går i dialog med pensionsselskaberne om, hvordan deres administration af direkte betaling til kiropraktisk behandling bedst kan lettes f.eks. med månedlige kontoudtog for samtlige patienter fra den lokale kiropraktiske klinik (funktionen er etableret i Cliniccare) eller en central styring af behandlinger fra hele landets kiropraktorer. Mindre virksomheder skal informeres om fradragsmulighederne for kiropraktisk behandling betalt direkte til kiropraktoren. Hvad kan vi gøre nu? DKF bør anmelde Falck Healthcares konkurrencebegrænsende forretningsvilkår til Konkurrencestyrelsen med hensyn til kiropraktiske ydelser betinget af behandling hos en Falck Healthcare kiropraktor samt aflønning af kiropraktorer til lavere end Sygesikringens takster, som alle andre kiropraktorer er underlagt. Kiropraktorer bør opfordre patienter, der klager over, at de ikke har frit kiropraktorvalg, til at klage til deres arbejdsgiver eller pensionsselskab, som har tegnet Falck Healthcare-abonnement på deres vegne, og bede om tilladelse til at fortsætte hos deres nuværende kiropraktor. Såfremt formålet med Falck Healthcare-konceptet er fokus på patienternes helbred, burde der selvfølgelig være frit kiropraktorvalg og sikkerhed for et behandlingsforløb hos den samme kiropraktor, der har kompetence og adgang til selvstændige røntgenfaciliteter i forbindelse med diagnostisk udredning. Sygesikringens ydelser og takster burde gælde for alle kiropraktorer, uanset om de arbejder i Falck Healthcare eller i privat praksis. (1) I 2004 tjente Ole Wessung 9 mio. kr. ved at sælge sine aktier i Falck Healthcare til Falckkoncernen, kilde: Årsregnskaber for Willis Healthcare A/S og Wessung Invest ApS. (2) Ifølge Sygesikringens kontrolstatistik for kiropraktik 2006 (3) 82% af patienterne tilhører de erhvervsaktive, hvoraf 32% er omfattet af Falck Healthcare: 32% af 82% = 26% (4) Holdningstilkendegivelser under Det mener DKF på (5) Danmarks Apotekerforening ejer 12,5% af Falck Healthcare (Falckkoncernen ejer selv 87,5%) Redaktionen har valgt at bringe ovenstående debatindlæg i sin fulde længde, som den er indsendt af forfatterne, og i fortsættelse af sidste temanummer om private sundhedsordninger. Det har været overvejet at bede forfatterne forkorte artiklen, men pga. meget sen modtagelse af indlægget har dette ikke kunnet lade sig gøre. Hensynet til aktualiteten blev vurderet højere end redaktionel tilpasning. Samme hensyn gør sig gældende vedrørende bemærkninger og kommentarer til artiklen fra DKF s formand, som ikke kunne færdiggøres inden deadline. Formandens kommentarer vil ligge på DKF s hjemmeside ved dette nummers udgivelse og vil blive bragt i næste nummer, der udkommer i uge 32. KIROPRAKTORENS redaktionsgruppe 14.maj 2008 KIROPRAKTOREN NR

14 NY PENSIONSORDNING FÅ MERE UD AF DINE PENSIONSPENGE Som faglig organisation er det naturligvis en vigtig opgave for Dansk Kiropraktor Forening at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold, herunder en god pensionsordning. Opsparing til pension er en af de største og vigtigste økonomiske dispositioner i livet, men meget få mennesker kan overskue de valg, de træffer på pensionsområdet. SAMARBEJDET MED WILLIS For at sikre at medlemmerne har de mest optimale pensionsvilkår, har Dansk Kiropraktor Forening indder arbejder med uvildig rådgivning omkring forsik- gået et samarbejde med forsikringsmægleren Willis, rings- og pensionsforhold. Det er Willis' opgave at sørge for, at pensionsordningen løbende opdateres i forhold til mulighederne på markedet samt at yde dig uvildig personlig rådgivning omkring din pensionsordning. Dansk Kiropraktor Forening og Willis har i 2006 foretaget et markedstjek af pensionsaftalen med SEB Pension. Resultatet er, at foreningen har valgt at bibeholde aftalen med SEB Pension, der til gengæld har forbedret pensionsordningen på en række punkter. Vi mener, at vi har skabt de bedste rammer for en moderne pensionsløsning for kiropraktorer, og vi vil opfordre dig til at bruge løsningen til at samle din pensionsordning. MEDLEMSFORDELE Ingen personlige helbredsoplysninger ved tilmeldingen. Faginvalidedækning ved tabt erhvervsevne på kr. årligt med mulighed for at forhøje denne særlige dækning til kr. årligt. Faginvalidedækningen udbetales til det 60. år. Lave omkostninger til administration (f.eks. 3% af indbetalingen til en pensionsordning i gennemsnitsrente). Attraktivt risikoregnskab, der sikrer, at medlemmerne får mere bonus tilbage. Fuld fleksibilitet omkring investeringen af pensionsordningen. Sikkerhed for optimering af pensionsforholdet via samarbejdet med Willis. Adgang til uvildig rådgivning fra Willis. God fornøjelse med den nye pensionsordning! Kontaktperson hos Willis Knud Ørholm: direkte tlf , 14 KIROPRAKTOREN NR

15 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik SMS-track af kiropraktorpatienter: - Du har en besked i din indbakke Af Alice Kongsted Kiropraktor, ph.d., seniorforsker på NIKKB I øjeblikket får ca. 60 kiropraktorpatienter hver søndag en SMS fra NIKKB med spørgsmål om deres ryg, og der kommer løbende flere patienter til. Spørgsmålene er led i projekt KLIK, der går ud på at underinddele patienter med uspecifikke lændesmerter i diagnostiske kategorier. For at få et billede af om forskellige diagnoser har forskellige forløb, er det nødvendigt at følge patienter i en periode. Og her kommer SMS erne ind i billedet. Tidligere blev opfølgning i forskningsprojekter stort set altid foretaget ved hjælp af trykte spørgeskemaer, der skulle udfyldes på papir, puttes i kuvert og postes. Ret besværligt for projektpatienterne og en noget langsommelig procedure. Man har derfor sjældent fulgt patienter med mindre end 3 måneders mellemrum og kan kun gætte på, hvordan de har haft det der imellem. Når vi samtidig har et billede af, at rygsmerter ofte kommer og går og svinger meget i intensitet, er den form for forløbsoplysninger ikke optimale. Ved hjælp af automatisk afsendte SMS-spørgsmål er det blevet meget nemmere for både patienter og forskere at få tilvejebragt nøjagtig viden om forløb af symptomer. I KLIK modtager lændepatienter hver uge i fire måneder tre spørgsmål om deres rygbesvær. Rent praktisk sker afsendelsen fra en computer hos et firma, der sælger SMS-løsninger til bl.a. forskningsprojekter og kundeundersøgelser. SMS erne afsendes på et bestemt tidspunkt hver uge, og hvis de ikke er besvaret efter fire dage afsendes en påmindelse. Vi opfordrer fra start stærkt til, at patienterne bliver ved med at svare; også efter smerterne er væk; for vi vil gerne vide, om de så også forbliver smertefri. Der er jo ærligt talt ikke tale om hygge-sms er, så det kræver en del tålmodighed af patienterne at blive ved med at svare uge efter uge. Indtil videre ser det dog ud til, at de fleste hænger ved. De, der i skrivende stund har været med i projektet længst, har svaret troligt i otte uger, og vi håber spændte på, at de bliver ved lige så længe endnu. SMS-opfølgning giver helt unikke muligheder for at beskrive smertemønstre i detaljer, og det vil formenligt give mere ærlige svar, at spørgsmålene stilles fra NIKKB i stedet for af den enkelte kiropraktor; for patienter har nok en tendens til at ville give deres flinke kiropraktor godt nyt.

16 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Børn i Bournemouth Af Lise Hestbæk, kiropraktor, ph.d., seniorforsker på NIKKB I starten af marts besøgte jeg AECC i Bournemouth for at finde ud af, hvordan NIKKB og AECC kan hjælpe og supplere hinanden inden for forskning omkring kiropraktisk behandling af børn og unge. Det meste af tiden blev derfor brugt på at tale med Joyce Miller, der er seniortutor på klinikken på AECC og underviser i Chiropractic Pediatrics. Hun har interesseret sig for kiropraktisk behandling af børn i hele sit professionelle liv og har undervist i mange år. Mange af jer kender hende fra de børnebehandlingskurser, hun har holdt i Danmark sammen med NIKKB. På AECC s studenter-klinik ser de omkring 300 børn om året og registrerer rigtig mange data ved barnets første besøg. Der ligger derfor en guldgrube af viden i alle de data, der gennem årene er blevet indsamlet på klinikken på AECC (og i Joyces erfaring). Det var utroligt inspirerende at have så meget tid på tomandshånd med en person, der har så stor erfaring med børnebehandling, og som virkelig brænder for emnet. Jeg fik et godt overblik over, hvilke data der er tilgængelige på AECC, og Joyce fik en god fornemmelse for hvilke muligheder der ligger i de danske registre. Vi fik brainstormet en del over mulige projekter, store som små; men allervigtigst fik vi endevendt de projekter, vi hver især enten har i gang eller har i planlægningsfasen. Dette gav flere gode ideer, der helt sikkert vil forbedre kvaliteten af forskningen. Det er mit indtryk fra besøget, at der overalt på AECC er stor imødekommenhed og interesse for samarbejde med NIKKB. Jeg glæder mig derfor til, at vores to organisationer kommer til at få et frugtbart samarbejde fremover. Joyce Miller fra AECC Europæisk kiropraktorforskerdag i Bruxelles Af Anders Lyck Fogh-Schultz Kommunikationskonsulent på NIKKB

17 Lærerigt udvekslingsbesøg på AECC Af Mette Jensen Stochkendahl, ph.d.-studerende på SDU og NIKKB Her midt i april sidder jeg på et kontor på øverste etage på AECC. Jeg er så heldig, at jeg har fået mulighed for at besøge AECC i tre uger på et studieophold i forbindelse med mit ph.d.-projekt om brystsmerter. Det har været en fornøjelse at blive modtaget og indlemmet i AECC s stab af undervisere og forskere. Jeg føler mig meget velkommen og er blevet modtaget med en hjertelighed og oprigtig interesse, der har overgået mine forventninger. Der er ingen tvivl om, at kiropraktorerne på AECC føler en særlig tilknytning til de danske kiropraktorer på grund af den historiske baggrund med de mange danskere studerende, undervisere og tidligere danske ledelse. Jeg har haft rig mulighed for at tale med både klinikere, undervisere og forskere og udveksle erfaringer og ideer. Mit generelle indtryk er, at AECC repræsenterer en gruppe af dybt engagerede personer, der hver især brænder for deres fag og specialer. Her er en stor interesse for forskning, også blandt klinikere og undervisere. De engelske kiropraktorer på AECC er tydeligt imponerede over de muligheder, som danske kiropraktorer har for tværfaglige samarbejdspartnere i forskellige miljøer, og over den opbakning vi kan hente i Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Det står klart for mig, hvilken uvurderlig hjælp oprettelsen af denne har været i skabelsen af et solidt grundlag for at kunne udføre forskning. Det bliver særlig tydeligt, når jeg snakker med forskerne her om deres vanskeligheder med at skaffe projektfinansiering. Jeg nyder mit ophold i England. Her hersker den særlige ånd, der opstår, når alle arbejder mod et fælles fagligt mål og faglig identitet. Jeg ser frem til at vende tilbage til Danmark fyldt med ny inspiration og ideer til fremtidig forskning, og til muligheden for samarbejde - gerne på tværs af Kanalen. Opholdet er kommet i stand gennem forskningsleder Charlotte Leboeuf-Yde (NIKKB) og professor Jennifer Bolton (AECC), og er et direkte resultat af det nye samarbejde mellem de to institutioner. Jeg er den første ph.d.-studerende, der har fået muligheden, og er forhåbentlig blot den første i rækken af udvekslinger af forskere mellem NIKKB og AECC. Jeg kan varmt anbefale det. Læs mere: I forbindelse med ECU Konferencen 2008 i Bruxelles havde forskningsleder Charlotte Lebeouf-Yde fra NIKKB og professor Jan Hartvigsen fra SDU sammen med professor Jennifer Bolton fra Anglo European College of Chiropractic arrangeret et endags møde for forskningsaktive europæiske kiropraktorer. Dagen var tænkt som en uformel netværksdag, hvor forskerne havde mulighed for at udveksle forskningsinteresser og erfaringer. Til stede var cirka 30 aktive forskere lige fra de meget erfarne til de helt nye ph.d.-studerende. Dagen forløb med små indlæg afvekslende med diskussion og erfaringsudveksling inden for en lang række emner relateret til kiropraktik og forskning. Det viste sig, at flere af de tilstedeværende forskere uafhængigt af hinanden have projekter inden for de samme emner. Blandt disse var: Praksisbaserede longitudinelle studier med det formål at bestemme prædiktorer for, hvilke patienter der klarer sig bedst med kiropraktorbehandling Basalforskning med det formål at bestemme, hvilke fysiologiske mekanismer der ligger bag forskellige former for behandling Forskning i børn og unge Efter otte timers møde blev de tilstedeværende enige om, at dagen havde været overordentlig udbytterig. For mange var det faktisk første gang, at de havde diskuteret forskningsrelaterede emner med en bredere kreds af forskningsaktive kiropraktorer. Dagen gav også et godt indtryk af, hvordan samarbejdsrelationer på tværs af landegrænserne kan opdyrkes, og hvordan nationale forskningsaktiviteter kan understøttes af fælles-europæiske aktiviteter. Jennifer, Charlotte og Jan blev derfor opfordret til at arrangere en forskerworkshop i forbindelse med ECU Konferencen 2009, som vil foregå på Sardinien. Jennifer Bolton fra AECC

18 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NIKKB er med-initiativtager til enestående tværfagligt samarbejde Af Erik Poulsen, forsker på NIKKB I forbindelse med udviklingen af ph.d.-projektet Diagnostik og Manuel Behandling af Hofteartrose, er der opstået et spændende nyt samarbejde på tværs af praksissektorer, institutioner og sundhedsfaglige professioner. Projektet var fra start tænkt som et samarbejde mellem NIKKB, Ortopædkirurgisk Afdeling O, OUH og SDU. Projektet har dog udviklet sig til også at involvere primærsektoren, så det nu omfatter fire forskellige sundhedsfaglige grupper: praktiserende læger, kiropraktorer, ortopædkirurger og fysioterapeuter. Kontakten til de praktiserende læger er kommet i stand gennem vejleder på projektet, professor Søren Overgaard og praksiskonsulent Martin Munk, begge fra Ortopædkirurgisk Afdeling O på OUH. I projektet skal primærpraksis tilbyde patienter med hofteartrose uden operationsindikation, et nyt behandlingstiltag, som vil afprøve manuel behandling i form af manipulation og bløddelsudspænding. Nye undersøgelser fra Holland og USA viser, at patienter med hofteartrose får betydeligt færre smerter, får forbedret livskvaliteten og evner daglige gøremål en del bedre efter denne type behandling. Derudover introduceres der en kontrolintervention i projektet i form af hofteskole. Det er et koncept udviklet i Sverige, som har vist at jo bedre informeret man er om sin hoftesygdom, jo bedre klarer man sig. Det læner sig op ad konceptet rygskole, og hofteskolen har man allerede med succes taget til sig i Norge og Finland. På nuværende tidspunkt findes det ikke i Danmark, og Rehabiliteringsafdelingen på OUH skal stå for undervisningen af de patienter, som deltager i hofteskolen. Med udspring i de nyeste tiltag i projektet blev der tirsdag d. 22. april 2008 afholdt et fyraftensmøde på OUH med deltagelse af praktiserende læger, ortopædkirurger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Formålet var at informere primærpraksis om ny viden på hofteområdet og introducere deltagerne til projektet. Søren Overgaard gennemgik ny viden om årsager til hofteartrose og kirurgiske muligheder ved hoftedysplasi. Undertegnede fortalte dernæst om nye kliniske retningslinier for behandling af hofteartrose, og hvad der i dag tilbydes af konservativ behandling for disse patienter. Der var stor interesse og spørgelyst fra alle faggrupper repræsenteret. Det er nu planlagt, at undertegnede tager kontakt til de enkelte lægepraksis og kiropraktorer for på et mere individuelt plan at informere om projektet og de henvisningsmuligheder, der er for at inkludere patienter i undersøgelsen. Ny røntgensekretær på NIKKB Laila Toft Nielsen er uddannet korrespondent i engelsk og fransk fra 1987 og har boet flere år i udlandet (USA, Abu Dhabi og Luxembourg). Laila har på et tidspunkt skiftet kurs og taget forskellige alternative uddannelser, bl.a. lægeeksamineret massør, som hendes tidligere arbejde delvis bestod af. NIKKB byder Laila velkommen. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.) Pernille Søndergaard Madsen Jan Hartvigsen Part of NIKKB s opgaver fastsættes og finansieres af Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne

19 Velkommen i vores professionelle team Kiropraktorer søges over hele landet. Kiropraktorer + fysioterapeuter + zoneterapeuter + massører Vores teamkoncept bygger på dynamisk samarbejde med fokus på skaden og tværfaglige resultater. Vi har brug for dig Der er stor efterspørgsel på vores ydelser - derfor har vi også brug for dine faglige kompetencer. Vi søger løbende erfarne såvel som nyuddannede kiropraktorer. Vi forventer, at du har autorisation, er dynamisk, servicemindet og har fokus på kvalitet i dit arbejde. Behandlingerne foregår i Falck Healthcares Sundhedscentre, på virksomheder eller i din egen klinik. Mange fordele for dig Som kiropraktor hos Falck Healthcare får du en række fordele: > Individuelt tilpasset timetal - mulighed for fastansættelse > Faglig sparring med andre faggrupper > Vi arbejder med elektronisk tidsbestilling og journalføring - det letter din administrative tid > Årligt seminar med fagligt og socialt indhold > Som behandler hos Falck Healthcare tilbydes du bl.a. selv at kunne gøre brug af Tværfaglig behandling samt rabatordning på tness dk medlemskab FAKTA Mere end 550 fysiske behandlere er med i vores team - og over personer i Danmark har en ordning med Falck Healthcare Tværfaglig behandling. Nysgerrig Ønsker du ere informationer, er du altid velkommen til at kontakte områdecheferne: Vest-Danmark Jacob Okholm, Øst-Danmark Mona Krøigaard-Larsen, Michael Bagge, eller ring på tlf.: Læs mere om os på: FHC/fri K Ø B E N H A V N Å R H U S O D E N S E A A L B O R G V E J L E S T O C K H O L M G Ö T E B O R G M A L M Ö O S L O H E L S I N K I KONTOR LEJE Slagelse Jernbanegade Centralt beliggende i Slagelse bymidte I samarbejde med Steen & Strøm udbydes et lyst og lækkert kontorlejemål på 2. salen i Vestsjællandscentret, med adgang via elevator og trappe. Lejemålet har 7 sammenhængende dobbeltkontorer (velegnet til 7 behandlere), mødelokale, reception, toiletter og tekøkken. Lejemålet er velegnet til liberalt erhverv så som: Tandlæger, læger, kiropraktorer, advokater eller lignende eventuelt en blandet behandlingsklinik. Bruttoareal: 695 m² i Slagelse centrum Adgangsforhold: Trappe og elevator, handicapvenlige forhold Parkering: 900 gratis p-pladser ved centret Slagelse Station er inden for 5 minutters gang Sag Tlf København Tlf Århus Tlf Odense Tlf Aalborg Tlf Vejle Tlf layout_174x133_ indd 1 23/04/08 12:37:14 KIROPRAKTOREN NR

20 Chokbølgeterapi FITPartner fører markedets bredeste udvalg af chok- og trykbølge apparater fra schweiziske Storz Medical AG til de bedste priser. Storz Masterpuls MP50 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-3 bar 0-11 Hz Transportabel Leasing fra kr ,- pr. måned Pris kr Annonce FIT-partner Storz Masterpuls MP200 R-SW Radierende trykbølge 0-5 bar 0-21 Hz LCD touchscreen Leasing fra kr ,- pr. måned Vesterparken 5c DK-2630 Tåstrup Tlf Storz Duolith SD1 T-TOP F-SW & R-SW Pris kr Alle priser er ex. moms. 20 0KIROPRAKTOREN NR Fokuserende chokbølge og radierende trykbølge Eneste apparat med mulighed for kombineret behandling Mulighed for blødgøring af arvæv, sårheling og knogleheling Leasing fra kr ,- pr. måned FITPartner ApS er eneforhandler af chokbølgeudstyr fra Storz Medical AG. Teknologien udspringer fra nyrestensknusere som i dag er standard i behandlingen af nyresten på danske hospitaler. Storz Medical AG er ledende inden for dette felt og har flere patenter inden for teknologien. Chok- og trykbølger kan behandle en lang række kroniske tilstande, som før var meget svære at behandle og kunne kræve invasiv behandling. F.eks. plantar faciitis med/uden hælspore, skuldersmerter med/ uden forkalkning af sene, fortykkelse og arvæv af acillessenen, golf- eller tennisalbue, springerknæ. Ydermere behandling af triggerpunkter og smidiggørelse af muskler.

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Kiropraktor Alice Kongsted, Afdelingslæge Bente Thomsen, Kiropraktor Christian Lund, Kiropraktor Claudia Franz, Overlæge, professor Claus Manniche, Læge,

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler

Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. Status for WebReq / Influenzavaccinationer. Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler Nyhedsbrev Nr. 2 juni 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Status for WebReq / Influenzavaccinationer 3 Fysioterapi: Kvalitetsudviklingsmidler 4 Blandede nyheder og information 5 Tilgang/afgang af

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast

Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. juni 2008 Sag nr. 14 Emne: Praksisplan for kiropraktik - høringsudkast 5 bilag Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Høringsudkast Praksisplan

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2016 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fakta om din pension hos

Fakta om din pension hos Fakta om din pension hos Lidt om dine muligheder hos PGA PGA har forhandlet en god aftale i stand på pension, privathospital forsikring samt livsforsikring og tab af arbejdsevne. Pensionsordning giver

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til analyse af markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter.

Høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til analyse af markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby 18. november 2013 Høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udkast til analyse af markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter.

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Etisk udvalg Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Resume Fysioterapeuter er forpligtede til at efterleve autorisationslovens

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

HAR DU ONDT I RYGGEN?

HAR DU ONDT I RYGGEN? HAR DU ONDT I RYGGEN? LÆS MERE ONLINE www.ofeldt.dk DET SKAL DU IKKE FINDE DIG I Effektiv behandling af patienter med rygsmerter og andre smerter i bevægeapparatet gennem målrettet optræning. VI GØR DIN

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Se dette nyhedsbrev i en browser

Se dette nyhedsbrev i en browser Se dette nyhedsbrev i en browser Medlemsmøde og generalforsamling d. 26. april kl. 16-20 OBS - Tryk på "Se dette nyhedsbrev i en browser" (øverst) eller tryk "Vis billeder" i dit mailprogram. Der indkaldes

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere