Cykelparkering og cykelservice. Virksomheder idékatalog og cykelkampagner. Skoler trafikpolitik og cykelkampagner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelparkering og cykelservice. Virksomheder idékatalog og cykelkampagner. Skoler trafikpolitik og cykelkampagner."

Transkript

1 Referencer Fredericia Cykelby - projektleder Projektet skal med et budget 28 millioner kr. etablere et markant cykelbyprojekt bestående af 6 hovedelementer: Etablering af cykelstier. Cykelparkering og cykelservice. Virksomheder idékatalog og cykelkampagner. Skoler trafikpolitik og cykelkampagner. Seniorer. Små børn. Aktuel status fremgår af Fredericia Kommune Sikre skoleveje i Fredericia På baggrund af den nye skolereform skal der etableres 4 store skolecentre i kommunen. Derved får mange af eleverne nye og mere problematiske skoleveje. Hvis problemerne ikke løses, kan det påføre kommunen store udgifter til elevtransport. Der er udarbejdet 41 skitseforslag for samtlige primære skolevejsprojekter med henblik på at kunne forgribe problemerne. Fredericia Kommune Mobil ruteinformation for cyklister Der gennemføres kampagneaktiviteter i tilknytning til en nyudviklet app, hvor cyklister motiveres til at cykle mere. Troels Andersen Trafikplanlægning for Aarhus Kommune Bike the Track Track the Bike EU støtter projektet, der sigter mod at få flere til at cykle. Grundprincippet bygger på 3 teknologier, der er udviklet af Fredericia Cykelby: trådløs registrering af chip på cyklerne, registrering med app ved hjælp af GPS og registrering ved indtastning i central database. Der gennemføres 14 store events i 7 lande med sigte på at aktivere skolebørn og forældre på deres fritidsture.

2 2 / 10 Fredericia Kommune Sund og cykelvenlig skolevej Der er udarbejdet en manual til kommuner og rådgivere, som angiver en lang række anbefalede tiltag og projekter, der kan sikre børn i trafikken og få flere til at tage cyklen. Der er endvidere beskrevet de lovmæssige rammer og angivet prisniveauer med henblik på at skabe mest værdi for investeringerne. Rapport er også udgivet på engelsk. Troels Andersen Trafikplanlægning for Kræftens Bekæmpelse Trafikkonsulent for ELTIS ELTIS er en europæisk portal for bæredygtig trafik. 162 cases er gennemgået med henblik på at præsentere dem for et dansk publikum. Troels Andersen Trafikplanlægning for Kræftens Bekæmpelse Danmarks mest cykelvenlige skole I Frederikshavn by nedlægges tre skoler og i stedet opføres én ny skole til elever, som nødvendiggør en ny trafikplan. Der er et stort potentiale for at få mange af børnene til at selv at cykle eller gå til skole. For at sikre skolevejene til den nye midtbyskole er der behov for 13 skolevejsprojekter bestående af cykelstier, cykelbaner, hævede kryds, overkørsler, midterheller, rundkørsel mv. Som supplement til anlægsprojekterne gennemføres en række aktiviteter og kampagnetiltag. Projektet opnåede 4 ½ million kr. i støtte fra statens cykelpulje. Troels Andersen Trafikplanlægning for Frederikshavn Kommune, Cykelekspert - foredrag Afholdte indlæg som cykelekspert: Øresund som cykelregion, slutkonference, Malmö. Mobility management konference, Oslo. Mobile 2020 seminar, Odense. Troels Andersen Trafikplanlægning, Cykelprojekt i Johannesburg, Sydafrika cykelekspert I samarbejde med City of Johannesburg er der gennemført et prefeasibility studie omkring potentielle cykelprojekter, der vil kunne implementeres succesfuldt i Jo-

3 3 / 10 hannesburg. Der blev gennemført feltstudier, møder med nøgleinteressenter og gennemført 2 større workshops om cykeltrafik i Johannesburg. Projektet er støttet af Verdensbanken. Troels Andersen Trafikplanlægning for COWI A/S, Gasbusser i Fredericia Fredericia opnåede 5 millioner kr. i støtte fra Trafikstyrelsen til implementering af Danmarks første gasbusser og gaslastbiler. Igennem en ny udbudsrunde af den kollektive trafik er der opnået en kontrakt med gasbusser, hvor der etableres en offentlig gastankstation, der som nummer 2 i Danmark kan åbne et marked for flere gasdrevne køretøjer. Fredericia Kommune Cykelprojekt i Guangzhou, Kina cykelekspert For ITDP udarbejdes der et skitseforslag til cykelinfrastruktur og cykelparkering i Guangzhou. Hensigten er, at pilotprojektet implementeres og efterfølgende opskaleres til hele byen med over 15 mio. indbyggere. Projektet bliver også videreført i andre kinesiske byer og indeholder desuden bycykler og markedsføring. Troels Andersen Trafikplanlægning for ITDP China, Idékatalog for cykeltrafik Formand for arbejdsgruppen, som med støtte fra cykelpuljen udarbejdede et nyt idékatalog for cykeltrafik på dansk og engelsk som best practice guide for fremme af sikker cykeltrafik. Rapporten omfattede desuden studier i New York. Fredericia Kommune/Cycling Embassy of Denmark, Helsingørcyklen Projektledelse i forbindelse med udvikling og implementering af et ambitiøst cykelprojekt. 100 cyklister får stillet en foldecykel og en mobiltelefon til rådighed i et ½ år og hensigten er at demonstrere, hvordan foldecyklen i kombination med bil og kollektiv trafik kan skabe mere cykeltrafik blandt deltagerne. Alle cykelture trackes med brug af GPS teknologi og danner baggrund for en omfattende evaluering. Troels Andersen Trafikplanlægning for Helsingør Kommune, Ny kollektiv trafikplan for Fredericia Gennemførelse af planproces og implementering af ny kollektiv trafikplan med en radikal omlægning af bybusnettet. Fredericia Kommune

4 4 / 10 Indførelse af betalt parkering i Fredericia Opstilling af koncept og implementering af betalt parkering og beboerordninger. Projektet omfattede udbud og implementering af Fredericia Kommune, Norsk fodgængerstrategi Der blev udarbejdet et koncept for en norsk strategi for fodgængere, med udgangspunkt i danske erfaringer med fremme af fodgænger- og cykeltrafik. Troels Andersen Trafikplanlægning for Statens Veivesen, Norge, Cykelalarmer Projektet sigtede på at uddele cykelalarmer fordelt på 3 modeller til cyklister i Aarhus. Projektet evalueres på baggrund af spørgeskemaer blandt deltagerne. Troels Andersen Trafikplanlægning for Aarhus Kommune, CykelSuperStier i hovedstadsområdet cykelekspert 18 kommuner i hovedstadsområdet samarbejder om et ambitiøst projekt for højklassede cykelruter, der skal stimulere til mere langturspendling på cykel. Albertslundruten detailprojekteres med henblik på at blive implementeret som den første cykelsupersti. Branding og markedsføring af konceptet er en del af det samlede projekt. Fredericia Kommune for COWI A/S, Cykelhandlingsplan for Silkeborg Kommune Cykelekspert Der udarbejdes et forslag til cykelhandlingsplan for Silkeborg Kommune, der omfatter en bred vifte af initiativer. Troels Andersen Trafikplanlægning for Silkeborg Kommune, Fredericia Station projektleder I samarbejde med DSB udarbejdes der en plan for ombygning og forbedring af stationsområdet med henblik på bedre omstigningsforhold imellem kollektiv trafik, biler og cykler. Fredericia Kommune Cykelruter i Oslo - dansk cykelekspert

5 5 / 10 Cykelprojektet ved Aker Brygge skal skabe nye sikre og attraktive forbindelser for cyklisterne. Deltagelse som dansk cykelekspert i workshop med interessenterne. Troels Andersen Trafikplanlægning for COWI Norge, Cykelstivejvisning i Århus - projektleder Færdiggørelse af stivejvisning for 2 stiruter i Århus Kommune. Troels Andersen Trafikplanlægning for Århus Kommune, Bycykler i Odense - ekspert Beskrivelse af konceptet for bycykler i Odense med henblik på implementering af et færdigt bycykelsystem i Troels Andersen Trafikplanlægning for AFA JCDecaux, PRESTO - dansk cykelekspert Deltagelse som cykelekspert i EU projektet PRESTO med byerne Bremen, Grenoble, Tczew, Venedig og Zagreb. Troels Andersen Trafikplanlægning for ECF, Bycykelkonkurrencen rådgiver Jeg var rådgiver for dommerkomiteen i CPH Bike-Share Competition COWI A/S for Københavns Kommune, Foredrag oplægsholder I 2009 holdt jeg bl.a. oplæg i forbindelse med: Den nationale cykelkonference. Vejforum. Budapest, Dreams on Wheels. Workshop for EU projektet Nordiske Cykelbyer. Velo City, Bruxelles. Workshop for Randers Kommune. Moskva, Dreams on Wheels.

6 6 / 10 Workshop om cykelmotorveje i Aalborg Kommune. Edinburgh, Dreams on Wheels. COWI kundearrangementer i Ringsted, Kolding, Vejle og Lyngby. COWI A/S / privat Århus Cykelby, information - projektleder Projektet omfatter branding, strategi, hjemmesiden og cykelregnskab for Århus. Kommunens investering med 70 millioner kr. i cykeltrafik understøttes af et ambitiøst projekt omkring imageforbedringer, information og 10 konkrete cykelkampagner. Projektet omfatter en lang række nye sociale medier og en udbygning af fysiske installationer i samspil med cykelfremmende aktiviteter. Projektet blev vundet i udbud mod 21 andre bydere. COWI A/S for Århus Kommune, Evaluering af cykelstiprojekter i København - projektleder Projektet indeholder en besigtigelse og en evaluering af de senere års cykelstiprojekter med henblik på en intern workshop og et notat med et scoreskema for fremtidige cykelfremmende projekter. COWI A/S for Københavns Kommune, Århus Cykelby, cykelprojekter - projektleder Gennemførelse af en samlet registrering, analyse og plan for cykelparkering i Århus. Færdigbearbejdning af en plan for cykelstivejvisning i Århus. Evaluering af et advarselssystem for cyklister ved højresvingende lastbiler. Evaluering af et alternativ for stibomme. COWI A/S for Århus Kommune, Cykelpuljeansøgninger - projektleder Udarbejdelse af færdige ansøgninger til den nationale cykelpulje. Projektforslagene skulle være kreative, ambitiøse og realistiske, samtidig med at de skulle harmonere med kommunernes planlægning og politiske ambitioner. Alle ansøgninger opnåede støtte og omfatter projektstøtte på samlet 17,8 mio. kr.

7 7 / 10 COWI A/S for Kolding, Esbjerg, Ballerup og Århus Kommuner samt delvist Svendborg og Silkeborg Kommuner samt for COWI, Ballerup Cykelby - projektleder Udarbejdelse af en registrering og plan for stinettet og stivejvisningen i Ballerup. Opgaven omfattede desuden udvikling af et koncept for en cykelkampagne, et koncept for stationscykler og cykelcoaching for medarbejderne. COWI A/S for Ballerup Kommune, Bycykler i Odense - projektleder I forbindelse med kommunens forhandlinger om et koncept for bycykler blev der opstillet en analyse og anbefalinger for en konkret løsning i Odense, der relaterer sig til Trafik- og Mobilitetsplanen. COWI A/S for Odense Kommune, Cykelstrategi for Mexico City - cykelekspert Projektet vedrører design af en cykelmasterplan for Mexico City. Planen indeholder mål om etablering af 350 km cykelstinet og et stort antal kampagne- og imagefremmende aktiviteter. Troels Andersen var tilknyttet cykelekspert inden for opstilling af et netværk, designstandarder og rådgivning inden for implementering i et rådgivningsteam etableret af Gehl Architects. Opgaven blev gennemført i nært samarbejde med byens planlæggere og Mexico Universitet. COWI A/S for Gehl Architects A/S, CO 2 neutral bydel i København - projektleder Københavns Kommune, Center for Miljø har lavet en samlet planlægning for en ny bydel på Vestamager, hvor målet er at den bliver CO 2 -neutral og dermed bidrager til kommunens vision om Miljømetropolen og verdens bedste cykelby. Troels Andersen var ansvarlig for trafikfaglige spørgsmål. Opgaven omfattede beskrivelser af fremtidig trafik, visioner og målsætninger samt forslag til udbygningsstrategi. Projektet omfattede ligeledes infrastruktur, cykeltrafik, markedsføring af alternative transportformer, parkeringspolitik, tilgængelighed til kollektiv trafik, fremme af alternative energikilder mv. COWI A/S for Københavns Kommune, Center for Miljø, Udbud af bycykler i København og Frederiksberg - cykelekspert København og Frederiksberg Kommuner ønsker et nyt bycykelsystem, hvor kvaliteten af cyklerne og det samlede system forbedres markant. Serviceniveauet skal løf-

8 8 / 10 tes og systemet skal integreres med den kollektive trafik. Troels Andersen er ekspert i forhold til opsamling af udenlandske erfaringer og opstilling af udbudskrav. COWI A/S for Københavns og Frederiksberg Kommuner, Trafik- og Mobilitetsplan for Odense - hovedkonsulent Odense Kommune har opstillet ambitiøse mål og visioner for en ny plan, der tager udgangspunkt i at opfylde borgernes behov for at komme fra et sted til et andet, i stedet for at se statisk på transportmidlerne. Planen indeholder en ny letbane og en målsætning om 40 % vækst i cykeltrafikken. Troels Andersen har bidraget med at kombinere de høje ambitioner med teknisk dokumentation. Projektet har skabt stor offentlig interesse og en bred politisk opbakning om at investere omkring 1 milliard kr. i de kommende 12 år. COWI A/S og TTS A/S for Odense Kommune, Kollektiv trafikplan for Fyn - sparring Sparring på planlægningen. Efter oprettelsen af FynBus er der behov for en ny kollektiv trafikplan for Fyn i koordination med regionen og kommunerne. Troels Andersen assisterede i forhold til planlægningsprincipperne og tværsektorielle hensyn. COWI A/S for FynBus, Borgerundersøgelse for Fyn - projektleder Udarbejdelse af en undersøgelse af borgernes præferencer overfor den kollektive bustrafik på Fyn og mulige fremtidige serviceforbedringer. Der blev indsamlet grunddata ved hjælp af Google Adwords og grunddata blev korrigeret for køn, alder og indtægter. COWI A/S for FynBus, Koncept for Nordiske Cykelbyer Opstart og udvikling af konsortium for Interregprojektet Nordiske Cykelbyer i samarbejde med Cogita. Projektet omfatter 11 byer og har siden fået accept fra EU. TTS A/S, IBikeCPH.dk - bygherrerådgiver Med hjemmesiden ønsker København at skabe interaktion cyklisterne imellem for derved at stimulere byens cykelkultur. TTS A/S for Københavns Kommune, Kenya, B2B arrangement vedrørende partnerskaber - projektleder

9 9 / 10 Troels Andersen deltog i et business to business arrangement i Nairobi arrangeret af den danske ambassade med henblik på at skabe samarbejde med lokale virksomheder og myndigheder. Fokus var på kombinationen af større trafiksikkerhed, tryghed og energibesparelser. TTS A/S, Odense, Danmarks Nationale Cykelby - projektleder Odense Kommune gennemførte et ambitiøst statsstøttet cykelprojekt for at skabe en national cykelby til inspiration for andre. Troels Andersen var projektlederen og projektet indeholdt talrige delprojekter med udvikling og implementering af nye typer infrastruktur såsom grønne bølger for cyklister, cykelparkeringscentre, vedligeholdelsesprojekter samt kampagne- og imageaktiviteter. Projektets resultater viste en stigning i cykeltrafikken på 20 % samtidig med et fald i cykelulykker på 20 %. Odense Kommune, Target 2, EU projekt - projektleder Projektet var et udviklingsprojekt i samarbejde med England, Belgien, Holland, Tyskland, Sverige og Danmark. Troels Andersen var ansvarlig projektleder for Odense Kommunes aktiviteter. Projektet indeholdt fremme af bæredygtig transport med forskellige projekter som en ny kollektiv trafikplan, stivejvisning, samkørselsprojekt for Odense Universitetshospital, sikre skoleveje, samt kampagner for gang og cykling. Odense Kommune, Mobilis Civitas, EU projekt - projektleder Projektets formål var at forbedre og markedsføre kollektiv trafik, cykling og gang og var et samarbejde imellem Frankrig, Italien, Ungarn, Slovenien og Danmark. Troels Andersen var ansvarlig for: Grønne bølger for cyklister og nedtællingssignaler. Interaktiv informationsstander for cyklister. Elektroniske cykelscannere. Cykelkonkurrencer. 30 km/t hastighedszoner. Busprioritering og realtidsinformation i busserne. SMS- og WAP-service, inkl. et SMS-billetsystem. Kampagne for bilfri familier. Interaktiv cykelsimulator for børn.

10 10 / 10 Personlig og direkte markedsføring af transportmuligheder. Kommunikation og markedsføringskampagner. Markedsføring af cykeltrailere og cykelpumper. Trafikmodel for cykeltrafik. Odense Kommune MoCuBa, EU projekt - projektleder Projektet var et tværsektorielt projekt, der skulle ændre fordelingen af transportmidlerne. Troels Andersen var projektlederen og ansvarlig for at etablere en sundheds- og transportplan omfattende en motionsrute, fremme af cykelturisme og en kampagne rettet mod cykling og etnisk integration. Odense Kommune Andre ansvarsområder ved Odense Kommune: Ansvarlig for talrige besøg og foredrag om cykeltrafik i Odense Kommune, omfattende trafikplanlæggere, forskere og politikere fra ind- og udland. Ansvarlig for udvikling af design og funktion i forhold til byudstyr og service for cyklister. Implementerede større teknologiske projekter som VISUM trafikmodel, signalovervågningssystem og et samlet p-vejledningssystem. Ansvarlig for udvikling af byens stinet, herunder pendlerruter, rekreative ruter, sikre skoleveje mv.

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou

Den globale cykelby - erfaringer fra Mexico City, New York og Guangzhou Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG

HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG HVORDAN FÅR VI FLERE TIL AT CYKLE? IDÉKATALOG - Idékataloget er blevet til på et brainstorming møde mellem Dansk Cyklistforbund, kommunale medarbejdere og cykel-ildsjæle Gladsaxe Rådhus torsdag den 29.

Læs mere

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme

Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Arbejdspapir 6 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Hvad virker hvor? Forskellige indsatser til cykelfremme Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen

Handlingsplan for. Grøn Mobilitet. Annette Kayser. Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen Handlingsplan for Grøn Mobilitet Annette Kayser Københavns Kommune, Teknik- og miljøforvaltningen København - kommunen 570.000 indbyggere 360.000 arbejdspladser 67.000 studenter 178.000 pendlere Tilføj

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? Helle Huse, Rambøll Nyvig A/S Thyra Uth Thomsen, Roskilde Universitets Center Troels Andersen, Odense Kommune Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner?

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Cykling som naturlig del af skoleundervisningen Vejforum 2012 Christina Jakobsen Center for Teknik og Miljø, Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Hvorfor? Trafiksikkerhed Tryghed Sundhed Klima Flere børn køres

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Øresund en cykelregion?

Øresund en cykelregion? April 2013 ONLINE VIDEN FOR OS, DER ARBEJDER MED CYKELTRAFIK Øresund en cykelregion? Cykling i gågaderne i Aalborg KLIK & LÆS KLIK & LÆS Danske Cykelbyer: Fredericia Cykelby KLIK & LÆS Cyklisme som oplevelsesøkonomi

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

5 år med CYCLING EMBASSY OF DENMARK

5 år med CYCLING EMBASSY OF DENMARK Februar 2014 ONLINE VIDEN FOR OS, DER ARBEJDER MED CYKELTRAFIK 5 år med CYCLING EMBASSY OF DENMARK KLIK OG LÆS ET KNUDEPUNKT i Horsens KLIK OG LÆS GPS REGISTRERING af cykelruter KLIK OG LÆS Cykelambassadens

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner

Agenda. 1. En klog investering - derfor. 2. Projekt Cykelsuperstier. 3. Albertslundruten. 4. Kommunikation og kampagner Agenda 1. En klog investering - derfor 2. Projekt Cykelsuperstier 3. Albertslundruten 4. Kommunikation og kampagner En klog investering - derfor Ved Maria Streuli, overordnet projektleder Bedre miljø og

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby

Odense Danmarks Nationale Cykelby Odense Danmarks Nationale Cykelby Kristina Edrén Informationsmedarbejder Birgitte Holt Ingeniørpraktikant Troels Andersen Projektleder Odense - Fyns hovedstad Geografi 3. største by i Danmark Fyn: 450.000

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012

FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 FORELØBIGT PROGRAM 8. - 9. MAJ HOTEL SCANDIC ROSKILDE CYKELKONFERENCE 2012 DEN NATIONALE CYKELKONFERENCE 2012 - CYKLEN ET AKTIV FOR DANMARK KOM OG BLIV INSPIRERET NÅR VEJDIREKTORATET I SAMARBEJDE MED ROSKILDE

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior

Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior Trafikdage på Aalborg Universitet 25 og 26 august 2014 Intentions to use bike-sharing for holiday cycling: an application of the Theory of Planned Behavior Sigal Kaplan, Francesco Manca, Thomas Alexander

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres?

Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Hvilket virkemiddel er vigtigt at prioritere, for at øge andelen af rejser, hvor cykel og kollektiv trafik kombineres? Deltagere i gruppearbejde: Jens Loft Rasmussen, Cyklistforbundet; Elisabeth Frederiksen,

Læs mere

idékatalog for cykeltrafik 12

idékatalog for cykeltrafik 12 idékatalog for cykeltrafik 12 KoloFon Titel: Idékatalog for cykeltrafik, 2012 Forfattere: Følgegruppe: Fotos: Layout: Tryk: Troels Andersen, Fredericia Kommune Frits Bredal, Cyklistforbundet Marianne Weinreich,

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014

Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 04-12-2014 Referat af projektgruppemøde 19. november 2014 Dato og tidspunkt 19. november 2014, kl. 9.00-15.00 Sted Islands Brygge 37, 2300 København S Deltagere Claus Rosenkilde (København), Hans Hybschmann

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem

Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Mangfoldighed på cykelstien er vejen frem Der mangler kvinder, børn og ældre på cykelstierne i New York. Ny undersøgelse viser at kulturelle tiltag er nødvendige for at mangfoldiggøre cykelkulturen og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City

På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City 1 På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City Af Jens Rørbech Rådgivende ingeniør, dr. techn. Jens Rørbech ApS. Danske rådgivere er godt rustede til at rådgive på cykelområdet Der er en

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

Odensenize. Cycle City Odense. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Nyt udtryk:

Odensenize. Cycle City Odense. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Nyt udtryk: Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med Cykelnetværket Nyt udtryk: Odensenize Cycle City Odense A bike may not make the world go round, but it sure makes the

Læs mere

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2

Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Bilag 1 Herning Cykler Fase 2 Baggrund Herning Kommune fik i 2011 støtte til første etape af Herning Cykler, som er kommunens store cykelprojekt. Projektet tager udgangspunkt i Herning Kommunes vision

Læs mere

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne. 27. maj 2010

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne. 27. maj 2010 Temadag nr. 74 Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne 27. maj 2010 Arrangør: Forum for Logistik og E-handel i samarbejde med Citylogistik - Godstransport og trængsel i byerne Introduktion Alle

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere