Cykelparkering og cykelservice. Virksomheder idékatalog og cykelkampagner. Skoler trafikpolitik og cykelkampagner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelparkering og cykelservice. Virksomheder idékatalog og cykelkampagner. Skoler trafikpolitik og cykelkampagner."

Transkript

1 Referencer Fredericia Cykelby - projektleder Projektet skal med et budget 28 millioner kr. etablere et markant cykelbyprojekt bestående af 6 hovedelementer: Etablering af cykelstier. Cykelparkering og cykelservice. Virksomheder idékatalog og cykelkampagner. Skoler trafikpolitik og cykelkampagner. Seniorer. Små børn. Aktuel status fremgår af Fredericia Kommune Sikre skoleveje i Fredericia På baggrund af den nye skolereform skal der etableres 4 store skolecentre i kommunen. Derved får mange af eleverne nye og mere problematiske skoleveje. Hvis problemerne ikke løses, kan det påføre kommunen store udgifter til elevtransport. Der er udarbejdet 41 skitseforslag for samtlige primære skolevejsprojekter med henblik på at kunne forgribe problemerne. Fredericia Kommune Mobil ruteinformation for cyklister Der gennemføres kampagneaktiviteter i tilknytning til en nyudviklet app, hvor cyklister motiveres til at cykle mere. Troels Andersen Trafikplanlægning for Aarhus Kommune Bike the Track Track the Bike EU støtter projektet, der sigter mod at få flere til at cykle. Grundprincippet bygger på 3 teknologier, der er udviklet af Fredericia Cykelby: trådløs registrering af chip på cyklerne, registrering med app ved hjælp af GPS og registrering ved indtastning i central database. Der gennemføres 14 store events i 7 lande med sigte på at aktivere skolebørn og forældre på deres fritidsture.

2 2 / 10 Fredericia Kommune Sund og cykelvenlig skolevej Der er udarbejdet en manual til kommuner og rådgivere, som angiver en lang række anbefalede tiltag og projekter, der kan sikre børn i trafikken og få flere til at tage cyklen. Der er endvidere beskrevet de lovmæssige rammer og angivet prisniveauer med henblik på at skabe mest værdi for investeringerne. Rapport er også udgivet på engelsk. Troels Andersen Trafikplanlægning for Kræftens Bekæmpelse Trafikkonsulent for ELTIS ELTIS er en europæisk portal for bæredygtig trafik. 162 cases er gennemgået med henblik på at præsentere dem for et dansk publikum. Troels Andersen Trafikplanlægning for Kræftens Bekæmpelse Danmarks mest cykelvenlige skole I Frederikshavn by nedlægges tre skoler og i stedet opføres én ny skole til elever, som nødvendiggør en ny trafikplan. Der er et stort potentiale for at få mange af børnene til at selv at cykle eller gå til skole. For at sikre skolevejene til den nye midtbyskole er der behov for 13 skolevejsprojekter bestående af cykelstier, cykelbaner, hævede kryds, overkørsler, midterheller, rundkørsel mv. Som supplement til anlægsprojekterne gennemføres en række aktiviteter og kampagnetiltag. Projektet opnåede 4 ½ million kr. i støtte fra statens cykelpulje. Troels Andersen Trafikplanlægning for Frederikshavn Kommune, Cykelekspert - foredrag Afholdte indlæg som cykelekspert: Øresund som cykelregion, slutkonference, Malmö. Mobility management konference, Oslo. Mobile 2020 seminar, Odense. Troels Andersen Trafikplanlægning, Cykelprojekt i Johannesburg, Sydafrika cykelekspert I samarbejde med City of Johannesburg er der gennemført et prefeasibility studie omkring potentielle cykelprojekter, der vil kunne implementeres succesfuldt i Jo-

3 3 / 10 hannesburg. Der blev gennemført feltstudier, møder med nøgleinteressenter og gennemført 2 større workshops om cykeltrafik i Johannesburg. Projektet er støttet af Verdensbanken. Troels Andersen Trafikplanlægning for COWI A/S, Gasbusser i Fredericia Fredericia opnåede 5 millioner kr. i støtte fra Trafikstyrelsen til implementering af Danmarks første gasbusser og gaslastbiler. Igennem en ny udbudsrunde af den kollektive trafik er der opnået en kontrakt med gasbusser, hvor der etableres en offentlig gastankstation, der som nummer 2 i Danmark kan åbne et marked for flere gasdrevne køretøjer. Fredericia Kommune Cykelprojekt i Guangzhou, Kina cykelekspert For ITDP udarbejdes der et skitseforslag til cykelinfrastruktur og cykelparkering i Guangzhou. Hensigten er, at pilotprojektet implementeres og efterfølgende opskaleres til hele byen med over 15 mio. indbyggere. Projektet bliver også videreført i andre kinesiske byer og indeholder desuden bycykler og markedsføring. Troels Andersen Trafikplanlægning for ITDP China, Idékatalog for cykeltrafik Formand for arbejdsgruppen, som med støtte fra cykelpuljen udarbejdede et nyt idékatalog for cykeltrafik på dansk og engelsk som best practice guide for fremme af sikker cykeltrafik. Rapporten omfattede desuden studier i New York. Fredericia Kommune/Cycling Embassy of Denmark, Helsingørcyklen Projektledelse i forbindelse med udvikling og implementering af et ambitiøst cykelprojekt. 100 cyklister får stillet en foldecykel og en mobiltelefon til rådighed i et ½ år og hensigten er at demonstrere, hvordan foldecyklen i kombination med bil og kollektiv trafik kan skabe mere cykeltrafik blandt deltagerne. Alle cykelture trackes med brug af GPS teknologi og danner baggrund for en omfattende evaluering. Troels Andersen Trafikplanlægning for Helsingør Kommune, Ny kollektiv trafikplan for Fredericia Gennemførelse af planproces og implementering af ny kollektiv trafikplan med en radikal omlægning af bybusnettet. Fredericia Kommune

4 4 / 10 Indførelse af betalt parkering i Fredericia Opstilling af koncept og implementering af betalt parkering og beboerordninger. Projektet omfattede udbud og implementering af Fredericia Kommune, Norsk fodgængerstrategi Der blev udarbejdet et koncept for en norsk strategi for fodgængere, med udgangspunkt i danske erfaringer med fremme af fodgænger- og cykeltrafik. Troels Andersen Trafikplanlægning for Statens Veivesen, Norge, Cykelalarmer Projektet sigtede på at uddele cykelalarmer fordelt på 3 modeller til cyklister i Aarhus. Projektet evalueres på baggrund af spørgeskemaer blandt deltagerne. Troels Andersen Trafikplanlægning for Aarhus Kommune, CykelSuperStier i hovedstadsområdet cykelekspert 18 kommuner i hovedstadsområdet samarbejder om et ambitiøst projekt for højklassede cykelruter, der skal stimulere til mere langturspendling på cykel. Albertslundruten detailprojekteres med henblik på at blive implementeret som den første cykelsupersti. Branding og markedsføring af konceptet er en del af det samlede projekt. Fredericia Kommune for COWI A/S, Cykelhandlingsplan for Silkeborg Kommune Cykelekspert Der udarbejdes et forslag til cykelhandlingsplan for Silkeborg Kommune, der omfatter en bred vifte af initiativer. Troels Andersen Trafikplanlægning for Silkeborg Kommune, Fredericia Station projektleder I samarbejde med DSB udarbejdes der en plan for ombygning og forbedring af stationsområdet med henblik på bedre omstigningsforhold imellem kollektiv trafik, biler og cykler. Fredericia Kommune Cykelruter i Oslo - dansk cykelekspert

5 5 / 10 Cykelprojektet ved Aker Brygge skal skabe nye sikre og attraktive forbindelser for cyklisterne. Deltagelse som dansk cykelekspert i workshop med interessenterne. Troels Andersen Trafikplanlægning for COWI Norge, Cykelstivejvisning i Århus - projektleder Færdiggørelse af stivejvisning for 2 stiruter i Århus Kommune. Troels Andersen Trafikplanlægning for Århus Kommune, Bycykler i Odense - ekspert Beskrivelse af konceptet for bycykler i Odense med henblik på implementering af et færdigt bycykelsystem i Troels Andersen Trafikplanlægning for AFA JCDecaux, PRESTO - dansk cykelekspert Deltagelse som cykelekspert i EU projektet PRESTO med byerne Bremen, Grenoble, Tczew, Venedig og Zagreb. Troels Andersen Trafikplanlægning for ECF, Bycykelkonkurrencen rådgiver Jeg var rådgiver for dommerkomiteen i CPH Bike-Share Competition COWI A/S for Københavns Kommune, Foredrag oplægsholder I 2009 holdt jeg bl.a. oplæg i forbindelse med: Den nationale cykelkonference. Vejforum. Budapest, Dreams on Wheels. Workshop for EU projektet Nordiske Cykelbyer. Velo City, Bruxelles. Workshop for Randers Kommune. Moskva, Dreams on Wheels.

6 6 / 10 Workshop om cykelmotorveje i Aalborg Kommune. Edinburgh, Dreams on Wheels. COWI kundearrangementer i Ringsted, Kolding, Vejle og Lyngby. COWI A/S / privat Århus Cykelby, information - projektleder Projektet omfatter branding, strategi, hjemmesiden og cykelregnskab for Århus. Kommunens investering med 70 millioner kr. i cykeltrafik understøttes af et ambitiøst projekt omkring imageforbedringer, information og 10 konkrete cykelkampagner. Projektet omfatter en lang række nye sociale medier og en udbygning af fysiske installationer i samspil med cykelfremmende aktiviteter. Projektet blev vundet i udbud mod 21 andre bydere. COWI A/S for Århus Kommune, Evaluering af cykelstiprojekter i København - projektleder Projektet indeholder en besigtigelse og en evaluering af de senere års cykelstiprojekter med henblik på en intern workshop og et notat med et scoreskema for fremtidige cykelfremmende projekter. COWI A/S for Københavns Kommune, Århus Cykelby, cykelprojekter - projektleder Gennemførelse af en samlet registrering, analyse og plan for cykelparkering i Århus. Færdigbearbejdning af en plan for cykelstivejvisning i Århus. Evaluering af et advarselssystem for cyklister ved højresvingende lastbiler. Evaluering af et alternativ for stibomme. COWI A/S for Århus Kommune, Cykelpuljeansøgninger - projektleder Udarbejdelse af færdige ansøgninger til den nationale cykelpulje. Projektforslagene skulle være kreative, ambitiøse og realistiske, samtidig med at de skulle harmonere med kommunernes planlægning og politiske ambitioner. Alle ansøgninger opnåede støtte og omfatter projektstøtte på samlet 17,8 mio. kr.

7 7 / 10 COWI A/S for Kolding, Esbjerg, Ballerup og Århus Kommuner samt delvist Svendborg og Silkeborg Kommuner samt for COWI, Ballerup Cykelby - projektleder Udarbejdelse af en registrering og plan for stinettet og stivejvisningen i Ballerup. Opgaven omfattede desuden udvikling af et koncept for en cykelkampagne, et koncept for stationscykler og cykelcoaching for medarbejderne. COWI A/S for Ballerup Kommune, Bycykler i Odense - projektleder I forbindelse med kommunens forhandlinger om et koncept for bycykler blev der opstillet en analyse og anbefalinger for en konkret løsning i Odense, der relaterer sig til Trafik- og Mobilitetsplanen. COWI A/S for Odense Kommune, Cykelstrategi for Mexico City - cykelekspert Projektet vedrører design af en cykelmasterplan for Mexico City. Planen indeholder mål om etablering af 350 km cykelstinet og et stort antal kampagne- og imagefremmende aktiviteter. Troels Andersen var tilknyttet cykelekspert inden for opstilling af et netværk, designstandarder og rådgivning inden for implementering i et rådgivningsteam etableret af Gehl Architects. Opgaven blev gennemført i nært samarbejde med byens planlæggere og Mexico Universitet. COWI A/S for Gehl Architects A/S, CO 2 neutral bydel i København - projektleder Københavns Kommune, Center for Miljø har lavet en samlet planlægning for en ny bydel på Vestamager, hvor målet er at den bliver CO 2 -neutral og dermed bidrager til kommunens vision om Miljømetropolen og verdens bedste cykelby. Troels Andersen var ansvarlig for trafikfaglige spørgsmål. Opgaven omfattede beskrivelser af fremtidig trafik, visioner og målsætninger samt forslag til udbygningsstrategi. Projektet omfattede ligeledes infrastruktur, cykeltrafik, markedsføring af alternative transportformer, parkeringspolitik, tilgængelighed til kollektiv trafik, fremme af alternative energikilder mv. COWI A/S for Københavns Kommune, Center for Miljø, Udbud af bycykler i København og Frederiksberg - cykelekspert København og Frederiksberg Kommuner ønsker et nyt bycykelsystem, hvor kvaliteten af cyklerne og det samlede system forbedres markant. Serviceniveauet skal løf-

8 8 / 10 tes og systemet skal integreres med den kollektive trafik. Troels Andersen er ekspert i forhold til opsamling af udenlandske erfaringer og opstilling af udbudskrav. COWI A/S for Københavns og Frederiksberg Kommuner, Trafik- og Mobilitetsplan for Odense - hovedkonsulent Odense Kommune har opstillet ambitiøse mål og visioner for en ny plan, der tager udgangspunkt i at opfylde borgernes behov for at komme fra et sted til et andet, i stedet for at se statisk på transportmidlerne. Planen indeholder en ny letbane og en målsætning om 40 % vækst i cykeltrafikken. Troels Andersen har bidraget med at kombinere de høje ambitioner med teknisk dokumentation. Projektet har skabt stor offentlig interesse og en bred politisk opbakning om at investere omkring 1 milliard kr. i de kommende 12 år. COWI A/S og TTS A/S for Odense Kommune, Kollektiv trafikplan for Fyn - sparring Sparring på planlægningen. Efter oprettelsen af FynBus er der behov for en ny kollektiv trafikplan for Fyn i koordination med regionen og kommunerne. Troels Andersen assisterede i forhold til planlægningsprincipperne og tværsektorielle hensyn. COWI A/S for FynBus, Borgerundersøgelse for Fyn - projektleder Udarbejdelse af en undersøgelse af borgernes præferencer overfor den kollektive bustrafik på Fyn og mulige fremtidige serviceforbedringer. Der blev indsamlet grunddata ved hjælp af Google Adwords og grunddata blev korrigeret for køn, alder og indtægter. COWI A/S for FynBus, Koncept for Nordiske Cykelbyer Opstart og udvikling af konsortium for Interregprojektet Nordiske Cykelbyer i samarbejde med Cogita. Projektet omfatter 11 byer og har siden fået accept fra EU. TTS A/S, IBikeCPH.dk - bygherrerådgiver Med hjemmesiden ønsker København at skabe interaktion cyklisterne imellem for derved at stimulere byens cykelkultur. TTS A/S for Københavns Kommune, Kenya, B2B arrangement vedrørende partnerskaber - projektleder

9 9 / 10 Troels Andersen deltog i et business to business arrangement i Nairobi arrangeret af den danske ambassade med henblik på at skabe samarbejde med lokale virksomheder og myndigheder. Fokus var på kombinationen af større trafiksikkerhed, tryghed og energibesparelser. TTS A/S, Odense, Danmarks Nationale Cykelby - projektleder Odense Kommune gennemførte et ambitiøst statsstøttet cykelprojekt for at skabe en national cykelby til inspiration for andre. Troels Andersen var projektlederen og projektet indeholdt talrige delprojekter med udvikling og implementering af nye typer infrastruktur såsom grønne bølger for cyklister, cykelparkeringscentre, vedligeholdelsesprojekter samt kampagne- og imageaktiviteter. Projektets resultater viste en stigning i cykeltrafikken på 20 % samtidig med et fald i cykelulykker på 20 %. Odense Kommune, Target 2, EU projekt - projektleder Projektet var et udviklingsprojekt i samarbejde med England, Belgien, Holland, Tyskland, Sverige og Danmark. Troels Andersen var ansvarlig projektleder for Odense Kommunes aktiviteter. Projektet indeholdt fremme af bæredygtig transport med forskellige projekter som en ny kollektiv trafikplan, stivejvisning, samkørselsprojekt for Odense Universitetshospital, sikre skoleveje, samt kampagner for gang og cykling. Odense Kommune, Mobilis Civitas, EU projekt - projektleder Projektets formål var at forbedre og markedsføre kollektiv trafik, cykling og gang og var et samarbejde imellem Frankrig, Italien, Ungarn, Slovenien og Danmark. Troels Andersen var ansvarlig for: Grønne bølger for cyklister og nedtællingssignaler. Interaktiv informationsstander for cyklister. Elektroniske cykelscannere. Cykelkonkurrencer. 30 km/t hastighedszoner. Busprioritering og realtidsinformation i busserne. SMS- og WAP-service, inkl. et SMS-billetsystem. Kampagne for bilfri familier. Interaktiv cykelsimulator for børn.

10 10 / 10 Personlig og direkte markedsføring af transportmuligheder. Kommunikation og markedsføringskampagner. Markedsføring af cykeltrailere og cykelpumper. Trafikmodel for cykeltrafik. Odense Kommune MoCuBa, EU projekt - projektleder Projektet var et tværsektorielt projekt, der skulle ændre fordelingen af transportmidlerne. Troels Andersen var projektlederen og ansvarlig for at etablere en sundheds- og transportplan omfattende en motionsrute, fremme af cykelturisme og en kampagne rettet mod cykling og etnisk integration. Odense Kommune Andre ansvarsområder ved Odense Kommune: Ansvarlig for talrige besøg og foredrag om cykeltrafik i Odense Kommune, omfattende trafikplanlæggere, forskere og politikere fra ind- og udland. Ansvarlig for udvikling af design og funktion i forhold til byudstyr og service for cyklister. Implementerede større teknologiske projekter som VISUM trafikmodel, signalovervågningssystem og et samlet p-vejledningssystem. Ansvarlig for udvikling af byens stinet, herunder pendlerruter, rekreative ruter, sikre skoleveje mv.

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Opprioritering af public diplomacy

Opprioritering af public diplomacy Udenrigsministeriet Udenrigsminister Per Stig Møller i dialog med den senegalesiske musiker og samfundsdebattør Youssou N'Dour under et debatarrangement i København i 2008. Foto: Polfoto. DANMARK I DIALOG

Læs mere

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Netværkets sammensætning og metode...1 Kort beskrivelse af undergruppernes

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere