Dansk Russisk Forening Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Russisk Forening Fyn"

Transkript

1 Dansk Russisk Forening Fyn Referat fra generalforsamling der blev afholdt lørdag den 11. januar 2014 på Dannevirke Soldaterhjem i Odense. Dagsorden: 1: Valg af dirigent og referent. 2: Beretning fra bestyrelsen. 3: Planer om fremtidig virksomhed og dertil indkomne forslag. 4: Indkomne forslag. 5: Revideret regnskab. 6: Valg til bestyrelsen. På valg er: Kim Frederichsen (modtager genvalg). Karl Nicolaisen (modtager genvalg). Valg af bestyrelsessuppleanter: Inger Wichmann (modtager genvalg). Elisabeth Kühl (modtager genvalg). 7: Valg af revisor og suppleant. Foreningens revisor, Bent Jørgensen (modtager genvalg). Revisorsuppleant, Aage Wichmann (modtager genvalg). 8: Fastsættelse af kontingent. 9: Valg af delegerede til Landsmødet den april 2014 på Skanderborg Vandrehjem. 10: Indstilling af repræsentant og suppleant til landsledelsen. 11: Eventuelt. Forslag til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne 9 være fremsendt til foreningens sekretær, Karl Nicolaisen (Kodrivervænget 14, 5250 Odense SV/ senest en uge før generalforsamlingen. I henhold til vedtægternes 7 afholdes der påfølgende generalforsamlingen et møde, hvor interesserede fremmødte, som ikke er medlemmer af foreningen, men brugere af dens tilbud, kan fremkomme med kommentarer og forslag til foreningens aktiviteter. Ad 1, Valg af dirigent og referent. Foreningens formand Kim Frederichsen indledte med at foreslå Bent Jørgensen som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

2 Bent Jørgensen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt indkaldt efter vedtægterne, idet indkaldelsen var blevet rettidigt udsendt sammen med Nyhedsbrev nr. 24 i december Bestyrelsens sekretær Karl Nicolaisen blev herefter valgt som referent. Ad 2, Beretning fra bestyrelsen. Formanden fremlagde herefter bestyrelsens beretning for året 2013: Det er et festår i år. Foreningens 90 års jubilæum, hvilket gør den til en af verdens ældste foreninger for bilateralt venskab med Rusland eller et andet land. På Fyn har der eksisteret en afdeling og foreninger i ca. 70 år, siden den første lokalafdeling af Landsforbundet Sovjetunionens Venner i Danmark blev etableret i Odense midt i 1930 erne. Denne forening blev senere lagt sammen med Dansk-Russisk Samvirke, som vi i dag kender som Dansk-Russisk Forening. I 1946 blev den fynske forening reetableret efter at have været forbudt af tyskerne under Besættelsen, og det er den uafbrudte kontinuitet, vi kan stille os i forlængelse af, når talen falder på 2013, der som altid startede på bedste og hyggeligste vis her på Dannevirke med nytårsfrokosten, der både bød på lotterispil og musikalsk underholdning. Derpå fulgte lige så traditionelt generalforsamlingen med efterfølgende, meget interessant foredrag af bestyrelsesmedlem Elisabeth Jørgensen om Storfyrstinde Olgas liv og levned fra fødslen som datter af en zar til dødsfaldet som fattig enke i Canada. Foredraget var indledningen til et meget varieret udbud af foreningens kærneydelse; folkeoplysende foredrag. Foråret bød således på en temadag om Rusland i samarbejde med Seniorhøjskolen, hvor formanden fortalte om Ruslands historie med vægt på den samtidige udvikling fulgt op af filmklip fra filmen Bjergenes fange og smuk musikalsk underholdning ved Valeri Kline samt et indlæg af Alex Tor, fribyforfatter i Odense, om Tjetjeniens historie og situation i dag. Det næste arrangement var i samarbejde med Krim Rejser og var et foredrag af direktør Thomas Køllner om Ukraines historie som optakt til årets kulturudvekslingsarrangement; en temarejse til Krim i et samarbejde mellem Landsforeningen og rejsebureauet. Derefter tog vi på togrejser gennem Sibirien levende fortalt og rigt illustreret af rejsebogsforfatter John Poulsen, inden tidligere våbeninspektør Torben Hedelund fortalte os om sine oplevelser i samarbejdet med de tidligere østbloklande. Forårssæsonen blev afsluttet lige så traditionelt, som den begyndte, med den årlige udflugt til Vagn og Aase på Rosengården, hvor vi som altid tilbragte nogle meget hyggelige timer i godt selskab. Desværre måtte vi starte efteråret med en aflysning. Som et forsøg ønskede vi at lave en tur til København for at bese en række steder med relation til de dansk-russiske forbindelser gennem tiderne og i dag. Men grundet manglende tilmelding måtte den desværre aflyses. Den slags ture kan desværre ikke gøres for mindre beløb, når al transport, entreer, rundvisninger og forplejning er inkluderet. Samtidig foreslog vi de andre afdelinger at deltage, men her var der tilsyneladende desværre ingen interesse for at samarbejde. Tanken om en ekskursion var et resultat, at vi i bestyrelsen mente, at vi skulle prøve noget nyt. Af samme årsag og så afgjort også ud fra et ønske om at styrke medlemsdemokratiet har vi flyttet Generalforsamlingen til at finde sted samme dag som Nytårsfrokosten. For så vidt angår vores aktiviteter, har bestyrelsen draget den konklusion, at vi skal fastholde og koncentrere os om kerneydelsen: den folkeoplysende foredragsvirksomhed, hvilket også er i

3 overensstemmelse med foreningens strategiske fundament, som det kan læses på foreningens hjemmeside. I efteråret bød programmet først på et foredrag ved Københavnsformand og landskasserer Asger Pedersen om det helt unikke og flotte samarbejde mellem NGO erne i Østersølandene, som Landsforeningen i almindelighed og Asger i særdeleshed kan være stolt over at have været med til at bære frem. Da årets NGO konference fandt sted i Rusland, kom foredragsholderen naturligt også ind på NGO ernes situation i dagens Rusland, et tema der også pegede frem mod Ruslandskonferencen på Christiansborg med Rusland som retssamfund som overskrift og formanden som en af oplægsholderne. Det var den 25. årlige konference, så her var der altså også tale om et jubilæum. Interesserede kan høre indlæggene og se materiale fra konferencen på Landsforeningens hjemmeside. For at vende blikket tilbage til os selv, så fortsatte efterårets foredragsrække med Lars Poulsen- Hansens biografi om den sidste sovjetiske leder, Mihail Gorbatjov. Lars har netop oversat Gorbatjovs erindringer til dansk, så det var en sand ekspert på området, der gæstede os denne aften. Sæsonen og året sluttede med Jens Alstrups særdeles velfortalte og rigt illustrerede fortælling om hans unikke præstation som den første at have cyklet på tværs af Rusland fra Magadan til Kaliningrad. I forhold til Landsforeningen er der ikke meget nyt at berette. Alt går så at sige sin gode vante gang. Formanden er regionens repræsentant i Landsledelsen og deltager som sådan i landsledelsesmøderne med titel af næstformand. Men den vigtigste for os i relationen til landsorganisationen er driften af vores hjemmeside, hvor programmer og andet materiale kan læses. I den forbindelse skal vi tage os selv i nakken og blive bedre til at tage billeder og lægge materiale ud om afholdte arrangementer, så interesserede kan se, at vi er en forening med liv og gods i. For bestyrelsen er det en sag med høj prioritet i det kommende år. I forhold til Landsforeningen er det vigtigste fremadrettet Landsmødet, der finder sted på Skanderborg Vandrehjem den sidste weekend i april. Det bliver en jubilæumskongres, hvor vi både skal se tilbage på foreningens fortid og diskutere, hvordan den skal se ud i fremtiden. I den forbindelse skal vi vælge delegerede, men det bliver et punkt, som vi vender tilbage til senere på dagsordenen. Derimod vil jeg her afslutte bestyrelsens beretning med ønsket om, at 2014 må blive et mindst lige så godt år for foreningen som det forgangne. Ad 3, Planer om fremtidig virksomhed og dertil indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag; men der blev fra salen fremsat forskellige forslag til udflugtsmål og foredragsemner, som bestyrelsen noterede sig: De russiske kronjuveler Præsident Vladimir Putin Skt. Petersborgs undergrund Russisk kirkearkitektur Ad 4, Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag

4 Ad 5, Revideret regnskab. Foreningens kasserer Frank Bjærre fremlagde regnskabet for Det var blevet revideret og godkendt af foreningens revisor Bent Jørgensen tirsdag den 7. januar Regnskab og konti blev gennemgået og kommenteret af kassereren. Hovedtal for regnskabet for 2013: Indtægter...: ,00 kr. Udgifter : ,00 - Årets resultat (underskud).: 1.042,00 - Bankstatus pr : ,00 - Kontantbeholdning : 575,00 - Samlet kassebeholdning.: ,00 - DRF Fyn har p.t. 49 medlemmer. Regnskabet blev herefter godkendt med applaus. Ad 6, Valg til bestyrelsen. Både Kim Frederichsen og Karl Nicolaisen blev valgt til bestyrelsen med akklamation. Genvalgt som suppleanter til bestyrelsen blev Inger Wichmann og Elisabeth Kühl, ligeledes med akklamation. Ad 7, Valg af revisor og revisorsuppleant. Som revisor blev Bent Jørgensen genvalgt, og som revisorsuppleant blev Aage Wichmann ligeledes genvalgt. Begge blev valgt med applaus. Ad 8, Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for Generalforsamlingen tiltrådte forslaget med applaus. Ad 9, Valg af delegerede til Landsmødet den april 2014 på Skanderborg Vandrehjem. Generalforsamlingen tiltrådte, at DRF Fyn sender følgende medlemmer som delegerede til Landsmødet: Elisabeth Jørgensen, Bent Jørgensen og Karl Nicolaisen. Formand Kim Frederichsen er født delegeret. Suppleanter er: Frank Bjærre og Poul Johansen. Ad 10, Indstilling af repræsentant og suppleant til landsledelsen. Generalforsamlingen tiltrådte at: DRF Fyn indstiller bestyrelsens formand Kim Frederichsen som vores repræsentant i Landsledelsen, og at bestyrelsens sekretær Karl Nicolaisen indstilles som suppleant for Kim Frederichsen.

5 Ad 11, Eventuelt. Formand Kim Frederichsen oplyste følgende: En nytårsudtalelse fra Karsten Fledelius, Dansk Russisk Forenings formand, er blevet lagt ud på Landsforeningens hjemmeside. Landsledelsen har en beholdning af russiske film, som kan lånes ved henvendelse til Kim Frederichsen, hvor samlingen ligger i depot. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at udtale en tak for udvist god ro og orden, og generalforsamlingen blev med dirigentklokken ringet af, som det sig hør og bør. Formanden afsluttede årets generalforsamling med at udtale en tak til dirigenten for hans indsats. Der deltog i alt 22 medlemmer ved generalforsamlingen; men der var ikke fremmøde af nogen eksterne tilhørere, som efter reglerne uden stemmeret er berettigede til at deltage i vores generalforsamling. Bestyrelsen konstituerede sig påfølgende ved et kort bestyrelsesmøde, inden at vi godt sultne gik ombord i årets nytårsfrokost m.v. Karl Nicolaisen

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens

Foreningsnyt. Forslag til punkterne 4, 5 og 6 skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens Udgivet af Dansk Jernbane-Klub ISSN 0107-3702 Stof til Foreningsnyt Materiale til Foreningsnyt sendes til: Dansk Jernbane-Klub Kalvebod Brygge 40 1560 København V Att. Jernbanen, Foreningsnyt eller som

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart

SeniorNyt. Årets udlandstur går til Kroatien. Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart SeniorNyt Statoil Pensionistforening ØST Medlemsblad nr. 49 Feb. 2015 Årets udlandstur går til Kroatien Forårets arrangementer: Tøjhusmuseet M/S Museet for Søfart Læs referatet fra generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere