Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang"

Transkript

1 Askerød Tidende Juli/august 2009 nr årgang Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød Særudgave

2 Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende....side 2 Nyt fra ejendomskontoret......side 3 De sidste referater fra d. 22. april og 3. juni....side 4 Præsentation af ny afdelingsbestyrelse...side 6 Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde.,..side 8 Formandens hjørne.... side 9. Det sker i august......side 10 Cafe Ask på midtersiderne......side 11 Cafe Ask Menu side 13 Klubliste......side 14 Fodbolddrenge gør en forskel side 15 Cirkus i Askerød..side 16 Nyt fra Greve Nord Projektet......side 18 Debat siden og månedens beboerpris..side 20 Nodeafonden giver.side 21 Åben rådgivning i stamhuset..side 22 Aktiviteter i Askerød..side 23 På bagsiden er der almindelig information....side 24 Indlæg til Askerød Tidende Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker : Sende det til: ATs redaktion Ansvarshavende redaktør Gert Keilow Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Redaktionsudvalg Tonni Rosendahl Erna Romero Deadline for indlæg er den 20. i måneden Har du lyst til at være med i ATs redaktion, så kontakt Gert 2 Keilow.

3 Nyt fra Ejendomskontoret Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er og må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til You- See på telefon Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Vi bruger stadig alt for meget tid på oprydning og fjernelse af storskrald og andet affald. Men vi håber, at det bliver bedre. Det kan tydeligt mærkes, at samarbejdet med Greve Nord Projektet giver mere ro og en bedre stemning i Askerød. Det arbejder vi optimistisk videre med. Vi er lige som alle andre steder ramt af ferie, men vi prøver at klare vores opgaver til alles tilfredshed. Per Theis Theisen har valgt at sige sin stilling i udeteam et op og søge nye udfordringer andet steds. Vi ønsker ham held og lykke med det. Vi har så ansat Carsten som ferieafløser, for at kunne følge med. Nyt om Helhedsplanen. Det går planmæssigt fremad. Landsbyggefonden og Greve Kommune er i gang med de sidste godkendelser, der gerne skulle munde ud i faktisk opstart primo Bo-Vest s bygge afdeling og arkitekten sender projektet i EU-udbud til september, og valg af entreprenør sker i slutningen af oktober. Han vil så også have opstart primo Der er givet dispensation til at starte renoveringen af Stamhuset før opstart i boligerne. Der skulle være opstart i januar, så man skulle være færdig inden arbejdet starter i boligerne. Fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig, Gert Keilow Tlf

4 Referat fra beboermøde i Askerød onsdag den 22. april 2009 kl i Stamhussalen En afdelingsbestyrelse går af Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) 4. Valg af stemmeudvalg 5. Afdelingsbestyrelsens beretning 6. Gennemgang og godkendelse af regnskab Indkomne forslag: A. Medlemskab af LLO B. Nedsættelse af IT-udvalg C. Oprettelse af kunstforening D. Ændring af langtidsplan for indeværende år pga indkøb af traktor & ombygning af pulterrum E. StorskraId 8. Handlingsplan 9. Valg til afdelingsbestyrelse 2 bestyrelsesmedlemmer (Gert Keilow og Jørgen Fahlgren er på valg) 2 suppleanter 10.Valg til Aktivbestyrelsen: 1 kasserer 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Per Rosendahl er på valg) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 2 suppleanter 11. Valg til Miljø udvalg 12. Valg til AT's redaktion 13. VA's generalforsamling 14. Beslutningsreferat til godkendelse 15. Eventuelt Ad. 1. Valg af dirigent Formanden, Niels Kjøller, bød velkommen og foreslog på afdelingsbestyrelsens vegne Henning Bjerre fra VA's bestyrelse som dirigent. Yrsa Mikkelsen foreslog Peter Andersen fra LLO. KI er der 77 husstande repræsenteret. Henning Bjerre fik 64 stemmer og Peter Andersen fik 52 stemmer. Henning Bjerre blev valgt. 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og i overensstemmelse med vedtægterne. Da Aktivbestyrelsens formand, Charlotte Birkved ønskede at gå af, foreslog dirigenten, at der under punkt 10, blev indføjet: Valg af formand. Dette godkendte forsamlingen. 3. Valg af 2 referenter Tonni Rosendahl blev foreslået til beslutnings referat og Susanne Kristensson til fyldestgørende referat. Begge blev valgt. 4. Valg af stemmeudvalg Yrsa Mikkelsen, Villy Madsen og Anne-Marie Uldall blev foreslået og valgt. 5. Afdelingsbestyrelsens beretning KI er der 80 husstande repræsenteret. Formanden, Niels Kjøller, fremlagde beretningen, som tidligere var omdelt til alle husstande og nævnte bl.a., at Helhedsplanen var blevet 140 mio. dyrere end først antaget, og at dette skulle godkendes af VA's bestyrelse og Byrådet i Greve Kommune. Herefter var der en del meningsudveksling mellem Yrsa Mikkelsen og Niels Kjøller. Yrsa Mikkelsen afsluttede med at bede forsamlingen om at nedstemme beretningen. Herefter var der afstemning på stemmeseddel nr. 9. På dette tidspunkt er der 81 husstande repræsenteret. Der var 72 ja stemmer, 84 nej stemmer og 6 ugyldige stemmer. Dette betød at beretningen ikke blev godkendt. Herefter trak afdelingsbestyrelsen sig. Dirigenten afsluttede mødet og orienterede forsamlingen om at VA's bestyrelse ville indkalde til ekstraordinært beboermøde. Mødet var slut kl

5 Beslutningsreferat fra ekstraordinært beboermøde i Askerød onsdag den 3. juni 2009 kl på Hundigeskolen i gymnastiksalen En ny afdelingsbestyrelse bliver valgt Kl er der 41 husstande repræsenteret Kl er der 47 husstande repræsenteret Kl er der 53 husstande repræsenteret Ad. 1 Valg af dirigent VA s bestyrelse foreslog Søren Thomassen fra BL. Yrsa Mikkelsen foreslog Peter Andersen frallo. Søren Thomassen blev valgt af forsamlingen. Ad. 2 Valg af referent Tina Jepsen blev valgt. Ad. 3 Valg af stemmeudvalg Susanne Kristensson, Finn B. Sørensen og Inge Nielsen blev valgt. Ad. 4 Godkendelse af dagsorden Yrsa Mikkelsen ønskede ført til referat, at hun mener, at beboermødet er ugyldigt, da punkterne fra sidste beboermøde ikke var medtaget på dagsordenen. Vinie Hansen oplyste, at vedtægterne er overholdt, og at punkterne kommer med på næste beboermøde. Dagsorden blev godkendt. Ad.5 Godkendelse af regnskab 2008 Efter indlæg fra salen blev regnskabet godkendt. Ad. 6 Valg af afdelingsbestyrelse a. Stillingstagen til bestyrelsens størrelse. Det blev besluttet, at der skal være 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. b. Stillingstagen til særskilt valg af formand eller konstituering. Det blev besluttet, at der skal vælges formand på mødet. c. Stillingstagen til samlet eller særskilt valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Det blev besluttet, at der skal ske særskilt valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Valg af formand Jørgen Fahlgren og Yrsa Mikkelsen stillede op. Jørgen Fahlgren 70 stemmer Yrsa Mikkelsen 32 stemmer Jørgen Fahlgren blev valgt som formand. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer Tonni Rosendahl, Abdul Kareem, Gert Keilow, Yrsa Mikkelsen, Adel Salim Mustafa, Lisbeth Tønnov og Kirsten Sommer stillede op. Valgt: Tonni Rosendahl 64 stemmer Gert Keilow 63 stemmer Abdul Karrem 61 stemme Lisbeth Tønnov 51 stemme Ikke valgt: Adel Salim Mustafa 50 stemmer Yrsa Mikkelsen 30 stemmer Kisten Sommer 29 stemmer 1 blank stemme Tonni Rosendahl, Gert Keilow, Abdul Kareem og Lisbeth Tønnov blev valgt som medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Valg af suppleanter Jørn Ellehave, Basharat Mahmood, Yrsa Mikkelsen og Lone Warncke stillede op. Valgt: Jørn Ellehave 65 stemmer Basharat Mahmood 52 stemmer Ikke valgt: Lone Warncke 39 stemmer Yrsa Mikkelsen 24 stemmer Jørn Ellehave og Basharat Mahmood blev valgt som suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Ad.7 Beslutningsreferat til godkendelse Referat oplæst og godkendt. 5

6 Præsentation af ny afdelingsbestyrelse Formanden sidder i følgende udvalg: Økonomiudvalg - Byggeudvalg Styregruppe for Askerød projektet Styregruppe for Helhedsplanen Ansættelsesudvalg Repræsentantsk. i Bo-Vest VA Bestyrelsen AT/Redaktionsudvalg Partnerskabsforum Hundige Fjernvarmeværk Jeg hedder Jørgen Fahlgren. Jeg er 66 år og har boet i Askerød siden august Jeg er uddannet lærer, og har undervist i modtageklasser på Hundigeskolen og Gersagerskolen. Jeg har siddet i afdelingsbestyrelsen i Askerød de sidste 4 år. Jeg håber sammen med afdelingsbestyrelsen at være med til at at nedbryde grænserne mellem de etniske minoriteter i Askerød. Jeg vil arbejde for at Askerød får et aktivt og positivt forhold til vores samarbejdspartnere Greve Kommune, Bo -Vest og politiet, hvor gensidig respekt og åbenhed er en selvfølge. Næstformanden sidder i følgende udvalg: Økonomiudvalg - Byggeudvalg Caféstyregruppe Styregruppe for Askerød projektet. Styregruppe for Helhedsplanen Ansættelsesudvalg AT/Redaktionsudvalg IT Udvalg Hundige Fjernvarmeværk Jeg hedder Tonni Rosendahl, er 64 år, har boet i Askerød i 4 år. Jeg har været med i den tidligere bestyrelse i 1 år, og glæder mig meget til at fortsætte med bestyrelsesarbejdet. Askerød er et fantastisk sted at bo, gode lejligheder, en skøn cafe og et aktivt klubliv. Det meste af min fritid foregår i Hundige Haveforening hvor vi har en dejlig have. Jeg sidder i følgende udvalg Byggeudvalg Miljø udvalg IT - Udvalg AT/Redaktionsudvalg Hundige Fjernvarmeværk Jeg hedder Gert Keilow, er 59 år, har boet i Askerød i 33 år. Jeg har været med i den tidligere bestyrelse i 4 år, og glæder mig meget til at fortsætte med bestyrelsesarbejdet. Askerød er et fantastisk sted at bo, gode lejligheder, en skøn cafe og et aktivt klubliv. Jeg er i Billarden nogle gange og er med til de mange dejlige fester og turneringer der bliver holdt i Askerød. Jeg sidder i følgende udvalg Byggeudvalg Café - styregruppe Miljøudvalg Mit navn er Abdul Kareem. Jeg kommer oprindeligt fra Irak, men jeg har boet i Danmark i 16 år. Jeg er en meget aktiv og hjælpsom person. Jeg kan godt lide at gøre det bedste for Askerød, så det bliver et fredeligere område. Jeg vil gerne være med til at ændre andre folks synspunkt på Askerød. 6

7 Præsentation af ny afdelingsbestyrelse Mit navn er Lisbeth Tønnov, jeg er 54 år. Jeg har boet i Askerød i 5½ år. Jeg har været med til de fleste beboermøder gennem tiden, og sad i en af fokusgrupperne omkring renoveringen af Askerød. Jeg vil gerne arbejde for at løfte Askerød. Med Askerød projektet, den sociale helhedsplan og helhedsplanen samt de velfungerende klubber og de frivillige, bliver der på mange planer arbejdet på dette. Men den almindelige beboer har også et ansvar. Desuden interesserer jeg mig for, om budget og økonomi hænger sammen. Jeg sidder i følgende udvalg Økonomiudvalg Byggeudvalg Repræsentantskabet i Bo-Vest Partnerskabsforum AT- redaktionsudvalg Basharat Mahmood (suppleant ) Jeg er 22 år og oprindeligt fra Pakistan, men er opvokset i Danmark. Og har boet i Askerød i mere end 20 år. Har arbejdet som støtte-person for utilpassede unge i Greve Kommune. I to år var jeg pædagogmedhjælper i en SFO på Strandskolen i Karlslunde og har siden arbejdet som vognmand med en pædagogisk funktion, da jeg har haft en ung med indlæringsvanskeligheder med på arbejde. Og i øjeblikket leder jeg et projekt, som jeg kalder fodbold frem for kriminalitet. Jeg sidder i følgende udvalg Byggeudvalg Aktivbestyrelsen Jørn O. Ellehave er 48 år. Ny suppleant. Har boet i Askerød siden maj 2006, efter ca. 12 år i Vallensbæk, + 4år i Torslunde-Ishøj. Kommer oprindeligt fra Sydfalster. Håber på et godt samarbejde med alle i bestyrelsen og Askerød. Jeg sidder i følgende udvalg Byggeudvalg Aktivbestyrelsen Susanne Kristensson er fortsat en kompetent og engageret sekretær for afdelingsbestyrelsen, som Susanne har været sekretær for de sidste 15 år. Hendes stilling fordeles med 50% af tiden som sekretær for afdelingsbestyrelsen, og 50% som administrativ medarbejder for Askerød. Susanne er kontaktperson mellem afdelingsbestyrelsen og beboerne samt diverse samarbejdspartnere. Susanne kan træffes i Kernehuset hver dag ml. kl og tirsdag ml efter aftale. Mød op hos afdelingsbestyrelsen...hvis du har spørgsmål, du ønsker svar på, om Askerød. Ring og aftal nærmere med Susanne på tlf

8 Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde søndag den 23. august 2009 kl. 11 på Hundigeskolen i gymnastiksalen Sæt X i kalenderen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) 4. Valg af stemmeudvalg 5. Indkomne forslag: A. Medlemskab af LLO B. Nedsættelse af IT-udvalg C. Oprettelse af kunstforening D. Ændring af langtidsplan for indeværende år pga. indkøb af traktor & ombygning af pulter rum E. StorskraId 6. Handlingsplan 7.Valg til Aktivbestyrelsen: 1 formand 1 kasserer 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Per Rosendahl er på valg) 1 bestyrelsesmedlem for 1 år 2 suppleanter 8. Valg til Miljø udvalg 9. Valg til AT's redaktion 10. Beslutningsreferat til godkendelse Hvem kan deltage i beboermødet? Alle beboere i afdelingen, der har en huslejekontrakt med VA, kan deltage i beboermødet. Det samme gælder de pågældendes samlevere og hjemmeboende børn. Under henvisning til Boligministeriets bekendtgørelse angående afstemninger på beboermøder tildeles den enkelte husstand 2 stemmer - uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Medbring derfor legitimation til brug i tvivlstilfælde. Vi gør opmærksom på, at alle skal fremvise legitimation i form af huslejekontrakt eller sygesikringsbevis, for at få adgang til beboermødet. Dørene åbnes kl Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Der vil være børnepasning under mødet. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 8

9 Formandens hjørne Askerød hvad nu? Er det nu vi skal stemme nej Yrsa? Ja, det var nu en højtråbende ungersvend med hånden fuld af stemmesedler skulle stemme nej. Det gjorde flertallet af de fremmødte beboere på det ordinære regnskabsmøde d. 22. April i café Ask. Afdelingsbestyrelsens beretning blev ikke godkendt og afdelingensbestyrelsen gik omgående af. VA indkaldte derefter til ekstraordinært beboermøde d. 3. Juni i Hundigeskolens lille hal. Valg af ny afdelingsbestyrelse og godkendelse af regnskab 2008 var dagens dagsorden. Regnskabet blev godkendt. Askerød fik ny formand og ny afdelingsbestyrelse. Hvem det blev, kan ses og læses andetsteds i vores ny blad. Sammenlignet med de tidligere beboermøder skete afviklingen forholdsvis stilfærdigt og demokratisk. Helt godt er det dog ikke, så længe der findes personer, der uretmæssigt truer sig til adgang. Den værste tumult blev heldigvis undgået. Referatet af mødet kan læses andetsteds i bladet. Beboerdemokratiet i Askerød er sårbart, hvis ikke beboerne støtter de valgte repræsentanter til såvel Afdelings- som Aktivbestyrelsen. Støt os helhjertet og bredt. Jo større støtte, jo stærkere bliver vi. Askerøds beboersammensætning består udelukkende af etniske minoriteter. Ingen gruppe har majoriteten, ingen udgør over halvdelen af de ca mennesker, der bor i det almene boligområde kaldet Askerød. Det gode ved den ny afdelingsbestyrelse er, at der kom 2 repræsentanter med udenlandsk baggrund ind. Tillykke til Abdul Kareem og Basharat Mahmood. Det er også positivt, at Lisbeth Tønnov og Jørn Ellehave kom ind. Alle fire er nye i bestyrelsesarbejdet. Det må siges, at der er kommet frisk blod i bestyrelsen. Af den gamle garde fortsætter kun Tonni Rosendahl, Gert Keilow og undertegnede. Kontinuitet og fornyelse i smuk forening. Udover beboernes fulde støtte har Askerøds nye bestyrelse brug for al den støtte, Greve kommune, politiet og Bo-Vest kan give, hvis kriminalitet og vold skal formindskes. Askerød og Hundige skal blive et trygt sted at færdes i for børn og voksne. Hvad gør børn og unge i sommerferien i Askerød og omegn? Jeg håber, de bruger tiden til boldspil, stafet leg, bordtennis, rundbold, multibanesjov, hoppepude, kampsport, cirkus, strandtur, dåseskjul, snobrød, cykling, beachvolley, friluftsbad, rulleskøjter, actiontur, pigepicnic, volleyball, orienteringsløb og så grill til frokost! Greve Nord- og Askerød Projektet ved Janne Jønck, Erdogan Aslan og alle deres aktive hjælpere fortjener kys og klap for alle de tilbud, Power Sommer 2009 indeholder. Kære læsere: Find lige programmet og tilmeld jer det, I finder spændende. God fornøjelse! Hvad gør de voksne i Askerød om sommeren??? Tag til Køge Bugt og se om Strandparken er der endnu! Eller tag cyklen til Trylleskoven og se lyngen blomstre. Besøg spisestedet Mågen ved Hundige Havn. Eller --- Nyd livet på din store terasse. Askerøds terasser er unikke, og solen er der mere eller mindre! Og til alle jer, der bekymrer sig om Helhedsplanen for Askerød, er der godt nyt. 30. juni blev afdelingsbestyrelsen opdateret om det sidste nye. Bo-Vests byggeadministration oplyste, at Landsbyggefonden ville dække prisstigninger tilbage fra 2005 på det støttede byggeri, hvilket betyder, at de manglende millioner skulle være hjemme. Hurra for det! Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød 9

10 Det sker i august Ekstra ordinært beboermøde den 23. august kl Vin & Øllaug afholder et arrangement den 26. juli. Pensionist klubbens årlige udlandstur går til Hildesheim fra den august. Grillaften i Cafe Ask fredag d. 21. august kl Fiskeklubben arrangerer en fisketur den 30. august eller den 13. september Se tilmelding side 23 i bladet. Det sker i nær fremtid: Budget beboermøde den 20. september kl PowerSommer Der er udarbejdet et aktivitetsprogram for hele sommerferien, som er husstandsomdelt i Gersagerparken, Syd-Bo afdelingerne og Askerød. Aktiviteterne er for børn i aldersgruppen år. Skulle der være børn under 10 år er de hjerteligt velkomne til at deltage sammen med deres forældre. I sommerferien er der minimum 2 forskellige aktiviteter hver dag. Da aktiviteterne både forgår i Askerød og Gersagerparken, samt til tider ud af huset, er der fast mødested hver dag kl I Askerød er mødestedet i Stamhuset og i Gersagerparken er det i Mælkebøtten. 10

11 Cafè Ask DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Åbningstider: Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Fredag Mandag til torsdag: Frokost buffet Tirsdag og torsdag aften: Varm mad Glæd dig til grill - aften i Cafe Ask fredag den 21. august kl Sidste år lovede Inge, leder af Cafe Ask, at netop den aften madklubben under hendes kyndige ledelse holdt grill-aften i og udenfor cafeen, ville solen skinne trods det generelt dårlige vejr sommeren sidste år. Hun fik ret. Derfor, vær ikke nervøs for vejrguderne. Inge har talt med dem igen i år. Fredag den 21. august vil alt være som det plejer: Mange beboere har tilmeldt sig til aftenen. Det vil være lunt. Alle vil hygge sig i den sene danske sommeraften og ikke mindst menuen vil være uovertruffen med rigtig mange forskellige grill-retter, som for eksempel fisk, kød, pølser og dertil hørende salater. Der er efterhånden skabt en lang række traditioner på det sociale område i Askerød. Denne aften er én af dem. Tilmeld dig senest fredag d. 14. august til Inge eller en af hendes medarbejdere i Cafe Ask. Madklubbens medlemmer griller, serverer og sørger for en rigtig hyggelig sensommeraften. Pris kun kr. 80,- pr. person eksklusiv drikkevarer!! 11

12 Cafeens muligheder for dig CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften fra kl Udbringning LÆKKER VARM MAD bragt direkte til dig i din stue tirsdage og torsdage kl til beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem kl på cafeens telefon nummer Priser Varm mad (afhængig af retten) kr. Rabatordning (betalt for 5 og få 6.måltid gratis) 170 kr. Dessert 18 kr. Du er velkommen til at ringe og høre om dagens menu eller nærmere om ordningen. Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand 120 kr. Til den økonomiske : Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis 170 kr. Dessert el. forret Kaffe Kage 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside, www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. HUSK! Vi modtager Dankort Cafeen ønsker alle i Askerød en god sommerferie. Vi ses igen i august. Telefon

13 August Tirs.d.4. Tors.d.6. Cafeens lækre menuer Indbagt kyllingebryst med Æblesalat & brød kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Farseret ribbensteg m/marineret kartoffelsalat kr. 34,00 Æbletrifli kr. 18,00 Tirs.d.11. Dansk bøf m/bløde løg & grønt kr. 32,00 Isdessert kr. 18,00 Tors.d.13. Tirs.d.18. Tors.d.20. Kalvefilet m/grønt, skysovs & kartofler kr. 36,00 Frisk frugtsalat m/ymersovs kr. 18,00 Græsk farsbrød m/tzatziki, tomatsalat & kartoffelbåde kr. 34,00 Jordbærdessert kr. 18,00 Solskinskarbonade m/bearnaise, kartoffelkroket & salat kr. 34,00 Pandekage m/syltetøj kr. 18,00 Tirs.d.25. Kotelet i fad m/kart.både & salat Kr. 32,00 Tunmousse m/brød kr. 18,00 Tors.d.27. Stegt flæsk m/persillesovs, kartofler & rødbeder Kr. 30,00 Kirsebærtrifli kr. 18,00 September Tirs.d.1. Fiskelasagne m/salat kr. 34,00 Budding m/bærsovs kr. 18,00 Tors.d.3. Tirs.d.8. Tors.d.10. Tirs.d.15. Tors.d.17. Tirs.d.22. Tors.d.27. Tirs. d.29. Kyllingebryst m/bacon, ris m/ærter & rød pebersovs kr. 34,00 Røget laks m/flødepeberrod kr. 18,00 Skinkemignongryde m/abrikos & kartofler kr. 34,00 Hytteostkage kr. 18,00 Glaseret andebryst m/rodfrugter & røsti kr. 34,00 Pandekage m/is kr. 18,00 Stegt flæsk m/persillesovs, Kartofler & rødbeder kr. 30,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Kalverullesteg m/persille, skysovs, persillekartofler & grønt kr. 35,00 Frugtterrine m/cremefraiche kr. 18,00 Svinekam m/æblesalsa & ovnstegte kartofler Kr. 34,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Æggekage m/bacon, tomatchutney & rugbrød Kr. 30,00 Frisk frugtsalat m/ymersovs kr. 18,00 Kalkunsnitzel m/flødestuvede 13 spinat & kartofler kr. 34,00 Marengsdessert m/chokolade - bær kr

14 Klubber og aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Pensionistklub Connie Skovbro Rasmussen Tirs, tors Digehuset 3, st Motion Tove Andersen Man, tirs, tors for Askerødder Grøftehuset 1, 2.th. Man, ons, tors Tirs, fre mænd Ons, fre 9-11 mænd Lør,søn begge køn Arabisk Nadia Ismail lektiehjælp Krathuset 7 1.th. Lør Askerød Øl og Vinlaug Charlotte Birkved Agerhuset 9, 3,th Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Musik Franz Heinemeier Alle dage Kildehuset 2, 3.th. efter aftale Male-aktivitet Frank Langholm, Tove Andersen, Billarden Villy Madsen Mand Tirs & tors Tirs & tors Lør & søn Askerød Fiskeklub John Tofteng, Digehuset, Åben efter aftale. NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

15 Fodbolddrenge gør en forskel En gruppe drenge fra Askerød er startet som særligt fodboldhold under Hundige Boldklub. De har stor sportslig succes og har således blevet Sjællandsmestre i 4. række. Drengene kan dog mere end at spille fodbold. Basharat Mahmood har startet fodboldholdet, der er for drenge i alderen år. Basharat var ærgerlig over, at han ikke havde nogen penge, så han kunne give drengene en is eller sodavand efter kampene. Han henvendte sig derfor til Morten Bergstrøm fra Askerøds Ejendomskontor, fordi han havde fået en god idé! Basharat havde lige som mange andre, lagt mærke til al det skrald beboerne stiller ned i weekenderne. Det har en tendens til at sprede sig og give området et forsømt udtryk. Han foreslog derfor Morten, at fodbolddrengene kunne samle skrald i Askerød nogle søndage og på den måde tjene til lidt is og sodavand. Morten sagde straks, Ja tak! Første gang mødte Basharat op om søndagen med 17 drenge, og de knoklede løs. Der blev samlet adskellige poser og vogne skrald. En ældre herre var så overrasket over deres flotte initiativ, at han gav dem kr. 200 til at købe is for. Da det flotte stykke arbejde var overstået, gik alle mand i samlet flok over til Bilka. I Bilka var der heldigvis tilbud på nogle is og drengene fik derfor 3 is hver. Ooooh hvem der var dreng igen! Basharat og drengene var også i gang den første søndag i juli, med samme succesfulde resultat. Drengene gør en synlig forskel - og samler samtidig penge sammen til, at de kan komme på en udflugt. Godt gået drenge! Bente og Janne 15

16 Cirkus i Askerød Cirkus Panik har tilbragt en uge i Askerød, til stor glæde for både børn og voksne. Hver dag var der et kæmpe opbud af børn, både fra Askerød og institutioner udefra, da Cirkus Panik gæstede området. Alle nød det og børnene gik med stor ildhu til alle de sjove og spændende rekvisitter, som cirkustruppen havde medbragt. Da Cirkus Panik den første dag, havde givet en smagsprøve på deres kunnen, var det børnenes tur. De kastede sig alle over alt det spændende cirkusudstyr og artisterne hjalp til. Efter at have prøvet sig frem med forskellige rekvisitter, fandt børnene frem til den rekvisit, de synes var sjovest og trænede derefter fokuseret med den de følgende dage. Torsdag aften skulle den store forestilling være og her kunne børnene vise det propfyldte telt, hvad de havde lært af artisterier på de få dage der havde været cirkus. Det var imponerende at se, hvordan de blandt andet havde lært at jonglere, køre på ethjulede cykler og gå på line! Stoltheden lyste både ud af børnene og forældrenes ansigter! Som rosinen i pølseenden, blev forestillingen afsluttet med manér, da Akin hermed fik bevist, at han er den stærkeste dreng i Hundige! Her i Askerød er vi meget glade for at have oplevet en uge i panikkens tegn og tror og håber på, at alle har fået nogle uforglemmelige oplevelser - på tværs af køn, alder og nationalitet! Stine J. Hartmann 16

17 17

18 fra Greve Nord projektet Ny medarbejder Jeg hedder Stine J. Hartmann og er den nye kommunikationsmedarbejder i Greve Nord Projektet. Derudover fungerer jeg også som opsøgende medarbejder i både Askerød, Gudekvartererne og Klyngen. En af mine primære opgaver bliver at fortælle den gode historie om området, og dem er der allerede rigtig mange af! På de to måneder jeg har været ansat i projektet, har jeg mødt mange imødekommende mennesker, og jeg glæder mig til at lære endnu flere at kende. Hvis man har lyst til at tale med mig, kan man altid komme forbi Stamhuset, hvor Greve Nord Projektet holder til, eller kontakte mig på Jeg ser frem til at møde jer! Grill aften for de store drenge og mig En personlig beretning Da vi i Greve Nord projektet er blevet de heldige ejere af en gas grill, tænkte jeg, at nu skulle den altså prøves af. Jeg aftalte med Basharat, at hvis han kunne skaffe nogle unge mennesker fra Askerød i aldersgruppen 14 år og op efter, ville jeg sørge for maden. Vi stod og snakkede lidt og efterhånden dukkede der flere og flere gutter op. Jeg startede grillen og gik i gang mad at grille store bøffer. Et par af gutterne ville gerne hjælpe med at dække bord, så det var jo bare herligt. På et tidspunkt spurgte en af dem, hvor er knivene, UPS dem havde jeg da vist lige glemte i farten. En anden sagde hvad har du tænkt dig vi skal drikke, UPS endnu engang måtte jeg erkende at det havde jeg også glemt. Så var det, at de unge mennesker begyndte at spørge, hvem der egentlig stod for dette arrangement og så måtte jeg jo gå til bekendelse, at det gjorde Basharat og jeg. så kunne blive lidt bedre næste gang. Underforstået om jeg kunne prøve at huske det hele næste gang. Imens jeg grillede, gik nogle af de unge i gang med at spille fodbold og andre stod bare og sludrede, der var en utrolig god og hyggelig stemning. Efter middagen fortsatte vi med at sludre og spille fodbold, og til slut var de super gode til, at hjælpe med at rydde op og hjælpe mig tilbage til Stamhuset med alt mit habengut og grill. Så drenge: Tusinde tak for en hyggelig aften, det er bestemt ikke sidste gang. Torsdag kl drog jeg af sted med den famøse grill til mulitibanen, hvor der var dukket et par store gutter op. De grinede lidt og spurgte med et stort smil på læberne, om det 18 Med venlig hilsen Janne Aktivitetskoordinator i Askerød

19 Greve Nord Projektet har udvidet Der er således startet to nye medarbejdere, der både primært arbejder i Gersagerparken. De har også base på et ejendomskontor i Gersagerparken. Her i sommeren er vi dels optaget af Power Sommer aktiviteterne, dels arbejder vi på en ny kommunikationsstrategi. Det sidste skulle gerne betyde, at vi bliver bedre til at fortælle jer beboere, hvad vi har gang i. Vi skal dog sige, at vi nyder sommeren, Askerød og de mange dejlige beboere - ikke mindst blandt børn og unge. Vi er glade for at være her, og ser hen til efterårets mange aktiviteter og gode samarbejder. I ønskes alle en dejlig sensommer! Liste over projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Mail Mobil Bente Larsen Heidi Dahl Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Charlie Gornitzka Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Erdogan Aslan Stine Hartmann Gersagerparken Lennart Theilgaard Charlotte Fromberg

20 DEBAT SIDEN Det mener læserne! Månedens Beboerpris FARVEL til NIELS! Niels Kjøller bor ikke længere i Askerød. Niels Kjøller er flyttet til Gersagerparken. En farverig og dygtig formand vil blive savnet af de mange beboere, der kender Niels både fra hverdagene og ikke mindst fra festerne. Desværre var der også beboere, der havde svært ved at se Niels mange kvaliteter. Yrsa Mikkelsen især gik for meget efter (for)manden og ikke efter bolden. Det kan de færreste klare i længden. Og slet ikke et følelsesmenneske som Niels. Niels har mange strenge at spille på. Lad mig nævne nogle, jeg sætter højt. Askerød Tidende var Niels hjertebarn. Adskillige numre har Niels skrevet næsten alene og ofte med stor glæde og entusiasme. Niels har en let og levende pen, som læsere af AT nød godt af. I den alt for korte tid, Niels fik som formand, var Askerød plaget af kriminalitet og skyderier. Det betød, at medierne ofte opsøgte Askerød for gode historier. Niels brugte timer og dage på at beskytte Askerød mod fordomme og dårlig omtale; stillede sig til rådighed for fjernsyn og aviser, på den positive måde, uden at give pressen for meget råt kød. Når Niels var på TV kunne Askerød være sikker på en saglig, og hvis det var muligt, positiv vinkel på dårlige nyheder. Niels havde en rolig og velovervejet fremtræden i pressen. Niels er et selskabsmenneske, en livsnyder af Guds nåde. Askerød holdt mange fester, og Niels var ofte i centrum. Hans belevenhed og sociale sindelag parret med humor og gavmildhed vil mange savne nu, hvor Niels er flyttet til Gersagerparken. Held og lykke til Niels. Tak for din store indsats til gavn for Askerød i en urolig tid. Jørgen Fahlgren, Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød Velkommen til et nyt blad Vi kunne godt tænke os at lave et nyt blad. Det har vi gjort her, men vi vil gerne have respons på det. Du kan læse i bladet om alt det, vi har fundet på i øjeblikket og give os din mening. Så gør du os en stor glæde. Der er flere nye ting og andre ting er forbedret. Så det er bare at gribe til pennen og send det til os på en vedhæftet word fil. Du finder adressen foran i bladet. Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. 2 håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. 20 Månedens beboerpris nåede Villy ikke at få, inden afdelingsbestyrelsen gik af i april. Men det gør vi bod på nu, så TILLYKKE VILLY Månedens beboer. Der har vist sig stor interesse for redaktionsudvalgets februarnummer påbegyndte konkurrence om at blive månedens beboer. Vi modtager stadig gerne henvendelser fra jer omkring forslag til at præmiere et godt initiativ. Intet er for stort og intet er for småt, når det gælder indstillingen til denne hæder. Som april måneds beboer har redaktionsudvalget enstemmigt peget på formanden for Billardklubben, Villy Madsen. Som det siges i indstillingen: Ingen billardklub uden Villy. Villy er også enestående hjælpsom, når der kaldes på ham i andre praktiske sammenhænge. Ikke mindst Aktivbestyrelsen og Natteravnene har hans store interesse. Dagligt bruger han mange timer på at holde klubben åben og ikke mindst sørge for, at der altid er en forfriskning at købe i klubben. Han er endvidere også uundværlig som indkøber og lagerforvalter. Vi ønsker Villy tillykke med æren.

21 Nordeafonden giver ,75 kr. til hoppepude i Askerød Aktivitetskoordinator i Askerød Janne Jønck (Greve Nord projektet) ligger ikke på den lade side. Hun har ansøgt om penge til en hoppepude til Askerøds børn. Og sandelig om det ikke er lykkedes! Nordeafonden har netop bevilliget pengene. Til stor glæde for børnene i Askerød. Mandag d. 29. juni blev checken overrakt af Nordea Hundiges filialdirektør Kim Rasmussen til Janne Jønck og afdelingsbestyrelsen. Overrækkelsen skete foran Stamhuset i Askerød, hvor der foruden Kim Rasmussen og Janne Jønck, også var samlet en del børn og forældre, beboere fra Askerød, samt den nye afdelingsbestyrelse for Askerød, og medarbejdere fra Askerød Ejendomskontor og Greve Nord projektet. Sågar René Milo var mødt op i kraft af sin bestyrelsespost i Nordea Greve, og vi havde også fornøjelsen af at se den forrige afdelingsbestyrelsesformand Niels Kjøller samt Preben Husted fra Socialdemokratiet. Efter overrækkelsen af checken, blev den nye hoppepude sat op, og børnene fik mulighed for en tur. Der var straks gang i hoppene, og også Hanne Olsen fra Powersport viste, at den var god at hoppe på. Det tager kun 3 min. at puste puden op, og lidt længere at tømme den for luft igen. Hoppepuden vil blive sat op forskellige dage i løbet af sommeren. I det nylig omdelte Powersommer program står datoerne for, hvornår hoppepuden sættes op. Dér kan du også læse om alle de andre aktiviteter, der er i løbet af sommeren for børnene i A skerø d. Po werso mmerprogrammet hænger også på døren i Stamhuset, så man kan læse det dér. Det skal understreges, at alle aktiviteterne under Powersommer sker på eget ansvar. Vi er glade for vores hoppepude i Askerød og mange tak til Nordeafonden for pengene, og til Janne Jønck for hendes initiativ. Lisbeth Tønnov afdelingsbestyrelsen Fra venstre: Jørgen Fahlgren, Kim Rasmussen og Janne Jønck Nogle gav sig til at hoppe 21

22 Jørgen Fahlgren holdt tale Rene Milo holdt også tale. Her er han dog mest optaget af skønhederne Janne Jønck & Hanne Olsen Åben rådgivning i Stamhuset for unge under 18 år I samarbejde med Greve Nord Projektet har Greve Kommune tilbud om anonym åben rådgivning, to gange om måneden, hver 2. og hver 4. torsdag i måneden, kl til i Stamhuset. Vi er to rådgivere der har mange års erfaring i at tale med unge. Vi kan tilbyde at lytte, støtte og hjælpe hvis du har behov for, at tale om det der er svært for dig, og som du ikke kan tale med andre om. Du kan henvende dig direkte fra gaden, og din henvendelse foregår anonymt. Astrid H. Jensen og Nicky Andersson Andre havde kurs mod Café Ask 22

23 Klubber og aktiviteter Nyt fra pensionistklubben. Program for Juli Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : og her kan du finde oplysninger om klubben. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) På bestyrelsens vegne. Connie Skovbro Rasmussen Aktiviteter i klubben: Ingen i sommermåneden. Tillykke til: ingen i øjeblikket. Pensionistklubben holder sommerferie. Vi starter igen tirsdag den 4 august 2009 Vi ses. Nyt fra fiskeklubben Fiskeklubben er åben i billard lokalerne den første torsdag i hver måned, fra kl til kl Fiskeklubben er åben i billard lokalerne, 1. Torsdag i hver måned, fra kl til kl Næste møde torsdag den 6. August Vi er ved at arrangere en fisketur med kutter efter makrel. Turen vil forgå en af de nedennævnte datoer: søndag den 30. August, og søndag den 13. september. I kan tilmelde jer den tur der passer jer bedst, eller tilmelde jer begge ture. I kan enten tilmelde jer i billardklubben, på mail, sms, eller ved at ringe. Sidste tilmelding den 6. August Prisen pr. tur er ca. 230,00 til 250,00, og vi regner med at begge ture vil forgå fra Svane- Mølle værket i København. Er der stadig nogen beboere der er interesseret i at fiske, er I meget velkomne til at møde op til mødet torsdag den 6. august kl og melde jer ind. Vi ses den 6. august. John Tofteng Tlf Nyt fra Øl & Vinlaug Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Øl- og vinlauget i Askerød onsdag d. 24. juni. Øl- og vinlauget afholdt ekstraordinær generalforsamling i Pavillonen i Stamhuset. Der skulle vælges formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Anne Marie Uldal stillede ikke op til genvalg som formand. I stedet blev Charlotte Birkved valgt til formand for klubben. Nina W. Clausen er klubbens kasserer og modtog genvalg. Aldo Giorgi og Eva Birkved modtog også genvalg som bestyrelsesmedlemmer. Villy Madsen blev valgt til suppleant. Valg af revisor og revisorsuppleant Grethe Keilow og Jan Knauhase 23 Efter generalforsamlingen havde vi en hyggelig aften med lidt godt at spise og noget til ganen. Øl- og vinlaugets næste tur er søndag den 26. Juli til Bredekærgård.

24 AFDELINGSBESTYRELSEN Formand: Jørgen Fahlgren Næstform: Tonni Rosendahl Medlem: Gert Keilow Grøftehuset 5. Krathuset 2, 3,tv Krathuset 1, st Kasserer : Lisbeth Tønnov Medlem: Abdul Kareem Krathuset 9, 2.mf. Digehuset 7, st Suppl: Jørn Ellehave Suppl: Basharat Mahmood Krathuset 4, st. 4. Dalhuset 5, 1. th Ønsker du at snakke med afdelingsbestyrelsen: Kontakt Susanne på tlf UDLEJNING af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon PRISER : Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg: Depositum: kr. 200 Leje: kr. 50 Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden Formand: Aktivbestyrelsen Vælges på næste beboermøde d. 23. august. Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 2. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl til VAGTTELEFON til firmaet SSG A/S Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Telefontavle for Askerød Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Greve Nord Projektet Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Aktivbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Tirsdag efter aftale Telefontid: 7-9 Fredag

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD 16. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Læs mere

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim

Askerød Tidende. Tur til Hildesheim Askerød Tidende September 2009 nr. 337 34. årgang Tur til Hildesheim Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende...side 2 Formandens Hjørne........side 3 Referat fra beboermøde af 23. august 2009.....side

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning Askerød Tidende Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang Vinterstemning 1 Pensionistklubben. Program for december 2008 og januar 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202 Nævnsmøde torsdag den 24. april 2008 kl. 17.00, i nævnslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Kira Gilling Hansen under pkt. 0, Jørgen Fahlgren, Niels Kjøller, Gert Keilow,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

Alles øjne er rettet mod Askerød

Alles øjne er rettet mod Askerød Askerød Tidende Marts 2010 nr. 342 35. årgang Informationsmøde mandag den 22. marts 2010 i Stamhuset kl. 19.00 - Se inde i bladet side 4. Husk beboermøde den 19. april 2010, se side 12. UG-Udvalg - se

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde.

Askerød Tidende. Juni. 2008 nr. 327-33. årgang. Adgang til et dejligt boligområde. Askerød Tidende Juni. 2008 nr. 327-33. årgang Adgang til et dejligt boligområde. 1 INDLÆG TIL Askerød Tidende Indlæg til Askerød Tidende skal afleveres i postkassen ved Kernehuset eller Stamhuset eller

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden VA 4 syd Nr.7 august 2008 Grillaften på Brogårds plads se bagsiden Betonhjertet august 2008 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 PARKERING PÅ AFMÆRKEDE FELTER 4 MUREN I SVANEN 4 IT-CAFE TIRSDAG OG TORSDAG 5 VAGTORDNING

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere