Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, København K. LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i eksemplarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, 2. 1159 København K. LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i 1.200 eksemplarer"

Transkript

1 MAGAZINET Lille NR. 11 NOVEMBER 2004 Nordisk Hiv-Konference 2004 Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Den norske hiv-organisation Pluss-LMA var vært ved den tredie nordiske konference, hvor personer fra det nordiske hiv/aids-miljø mødtes. Hiv-Danmark deltog i denne konference, der blev afholdt den 18. oktober 2004 i Oslo. Medicinalfirmaet Abbott var hovedsponsor. Uden denne støtte, havde det ikke været muligt at afholde konferencen. Laila Thiis Stang, sekretariatschef for Pluss-LMA, bød velkommen til konferencen. Hun understregede, at indsatsen mod hiv bygger på et samspil mellem forebyggelse, behandling og omsorg. Konferencen, som var den første af sin art i Norge, var for hende en vigtig understregning af, at Norge er i verden og verden er i Norge. Det betyder, at Norge må yde samme engagement og troværdighed over for en indsats mod hiv, selvom hiv-smitte langt fra er så udbredt i Norge som i resten af verden. Livskvalitet Konferencen tog udgangspunkt i livskvalitet og behandlingsperspekti- ver for hiv-smittede. Kirsten Jensen fra det danske AIDS-Fondet, Margit Halvarsson fra Huddinge Sygehus i Sverige og Overlæge Lars Østergaard fra Skejby Sygehus i Danmark gav hver for sig deres bud på konferencens tema. På konferencen indgik derfor hhv. vaccine, vedholdenhed i forhold til behandling og ændret fedtfordeling som temaer. Læs resumé om en del af temaerne fra konferencen i det særlige indstik, som følger med dette nummer. Ansøgningsfrist fra smågrupper Ansøgningsfrist for støtte til smågrupper er onsdag den 1. december 2004, kl. 12. Smågrupper for hiv-smittede og pårørende kan ansøge Hiv-Danmark om støtte til deres arbejde og aktiviteter. Ansøgninger kan imødekommes med op til kr. Støtten må ikke bruges til at betale kontingent til Hiv-Danmark. Alternative indslag Herudover var der to alternative indslag, kommunikation til unge om hiv gennem hiphop og alternativt syn på styrkelse af hiv-patienten gennem homøopati. At leve med hiv Konferencen blev afsluttet med en paneldiskussion. Hiv-smittede fra Norge, Danmark og Sverige var indbudt til hver for sig at give deres bud på, hvad det vil sige at leve med hiv. Steve Sjöquist fra Sverige indledte med at fortælle, at han som mangeårig hiv-smittet og aktivist har været med til at give hiv et ansigt. Hans erfaringer fra et langt De smågrupper, som har fået tilsagn om tilskud i år, skal senest den 31. december 2004 indsende bilag fra i år til bogholderiet. Ansøgninger og bilag sendes til Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, København K. liv med hiv har været, at det er vigtigt at være sig selv. At man som hiv-smittet ikke er hiv alene og ikke er alene om hiv. Fra Danmark deltog Lene Kristensen fra Hiv-Danmark. Hun fortalte om glæden ved at få barn og om behovet for at leve skjult med sin sygdom. De andre paneldeltagere berørte hver for sig forskellige måder at forholde sig til hiv. Ofelia, som bor i Stockholm og er af afrikansk oprindelse, fortalte om behovet for åbenhed i forhold til sin familie, fordi mange i familien var hiv-smittede. Men for hende var hiv blot endnu en identitet, som hun kunne tage på sig, selv om det var lettere at skjule i forhold til at være mørk og udlænding. Ulf fra Norge tilskrev ikke hiv en særlig betydning. Han opfattede mere hiv som noget særligt ved siden af sit»normale«liv. Den sidste paneldeltager fra Norge fortalte om et langt liv med hiv. Om at være hiv-smittet i begyndelsen af 80erne og om oplevelserne med den omsorg, han og familien blev tilbudt. En rød tråd fra hans liv var, at han ville leve. Forny dit medlemsskab af Hiv-Danmark Med dette nummer udsendes kort til kontingentindbetaling for Læs mere på indstikket med indbetalingskortet. Husk sidste frist for rettidig indbetaling er tirsdag den 2. februar ISSN MAGAZINET Skinderg. 44, Kbh K T F REDAKTION Bent Hansen, ansvarshavende Morten Eiersted, redaktør/foto LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i eksemplarer TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL BLADET Magazinet nr. 12; deadline 8. november 04 Magazinet nr. 1/05; deadline 4. januar 05 Magazinet nr. 2/05; deadline 25. januar 05 ÅRSKONTINGENTER Enkeltmedlem/Pårørende: 150 kr. Støttemedlem: 200 kr. Medlemsforening: 250 kr kr. Støttefirmaer/-foreninger: min kr. Abonnement alene på Magazinet: 200 kr.

2 En baggård i Kampala Af Jørgen Harboe, journalist Hiv-smittede hjælper hiv-smittede i Uganda. Men er det nok, og kan vi gøre en forskel? Det er lidt, det er lurvet, og det er lukket. Sådan er det første indtryk af institutionen, der gemmer sig bag det flotte navn: The National Forum of People Living With Hiv and Aids Networks in Uganda (Det nationale forum for netværker af mennesker, der lever med hiv og aids i Uganda). Organisationen bor»over gården«i en ældre to-etagers bygning bag Kristi Konges Kirke midt i hovedstaden Kampala. Der er intet skilt, der fortæller den besøgende, om han er gået rigtigt. Det andet indtryk er lige så trist. Inden døre sidder en sløv kvinde i en snusket reception. Bag hende gaber halvtomme kontorer. Væggene er nøgne. Alt signalerer ligegyldighed og mangel på energi. Vi kom for at møde den daglige leder og talsmand, kaptajn Stephen Talugende, der havde sagt ja til et interview. Han dukkede da også op, men havde desværre alligevel ikke tid.»kom igen om en time, så skal jeg nok være her,«sagde han og sprang ind i en bil. Vi vendte tilbage, men det gjorde kaptajnen bare ikke. Ingen kunne fortælle os og andre ventende, hvor han blev af. Og ingen anden end han kunne udtale sig, sagde den trætte receptionist surt. Så det tredje indtryk blev også negativt. Soldaterklubber Og alligevel vidste vi, at det ikke var hele sandheden om de over en million hiv-smittede i Uganda, deres organisationer og deres indsats. For Uganda har skoleeksempler på, hvad hiv-smittede kan gøre og har gjort for at hjælpe sig selv og andre. Uganda er nemlig hjemsted for aids-støtteorganisationen TASO, der blev startet af en gruppe ugandiske hiv-smittede så tidligt som i I dag hjælper TASO næsten hiv-smittede. Den fraværende kaptajn Talugende har også ydet sit. Han skabte en klub for hiv-testede militærfolk i 1990, The Post-Test Club, da han selv blev testet positiv. Klubben er i dag et netværk af soldaterklubber med over medlemmer, der støtter hinanden og udfører lobbyarbejde for at sikre hiv-smittede bedre vilkår i hæren. Både klubberne og TASO engagerer sig stærkt i oplysningsarbejde blandt hiv-smittede og i resten af samfundet. De hjælper syge og børn, hvis forældre er døde. De arbejder også for at skaffe hivmedicin. Rapportage fra Afrika Medicin på vej Når kaptajn Talugende ikke havde tid til at tale med Magazinet, var det netop fordi han deltog i forhandlinger med Den Globale FN-fond mod TB, aids og malaria om at få mere aids-medicin. Fonden er en af de store organisationer, der er begyndt at skaffe medicin til de ca. 30 millioner hiv-smittede i Afrika. I Ugan da var der før næsten ingen, der ville eller turde lade sig teste. Hvorfor skulle de også det? Der var jo ingen hjælp at få. Var man smittet, døde man bare. Nu er aids-medicinen så småt på vej. Siden 2002 er en spinkel strøm ved at vokse sig større i Afrika. I Uganda havde alle landets 57 distrikter i september 2004 små forsyninger med medicin. Den er langt billigere end før, og alt tyder på, at den lille bæk bliver en stor å. Det giver befolkningen håb. Uganderne flokkes om teststederne overalt i landet. Mange vil blive skuffede, for der vil i heldigste fald gå år, før der er medicin nok til alle. Og selv da er det et stort spørgsmål, om sundhedsvæsenet kan magte at distribuere den forsvarligt og lære folk at bruge den rigtigt. Uganda og resten af Afrika står med andre ord midt i en dramatisk overgang, der enten kan ende med succes eller med kaos i kampen mod aids. Tåget billede I den situation er det oplagt, at de hiv-smittede og deres organisationer kan og bør gøre en forskel, men hvad magter de? Det er det store spørgsmål. Kaptajn Talugende kunne have givet et svar, og derfor var det ærgerligt, at han ikke stillede op. TASO og soldaterklubberne er kendte og respekterede, men derudover er billedet af de hiv-smittedes foreningers reelle udbredelse og indsats i Uganda tåget. En national organisation rapporterer at have»ikke under medlemmer«. En anden hævder at have hele Det lyder flot, men skal ses i forhold til, at FN regner med, at 6% af Ugandas 25 millioner mennesker er smittede. TASO og kaptajn Talugende siger selv, at de og deres organisationer har bidraget til, at Uganda har knækket aids- 2 Hiv-Danmark Magazinet Lille November 2004

3 Rapportage fra Afrika kurven, så den smittede andel af befolkningen er faldet i stedet for at stige i de sidste 15 år, som det er sket i næsten alle andre afrikanske lande. Udenlandske iagttagere hævder derimod, at de hiv-smittedes organisationer reelt er en-mandshære: nemlig stifterne selv, der omgiver sig med papirmedlemmer og ikke bestiller andet end at kræve aidsmedicin NU uanset om samfundet kan bære byrden med de livsvarige behandlinger. Det kan det nemlig ikke medmindre de hiv-smittede selv bliver aktive frivillige medspillere helt ud i de fjerneste landsbyer og tager store dele af slæbet. En rolle for os Ét første skridt til at inddrage dem mere kunne derfor være at kortlægge situationen i Uganda og se om landets organisationer for hivsmittede har bredden, dybden og styrken til at være mere med, hvad de konkret kan gøre, og om de har brug for hjælp til at fylde huller ud. Eksperimentet kan gentages i andre afrikanske lande, der i disse år får gavn af den store bølge af aids-medicin. Det ville være en naturlig opgave for Hiv-Danmark at skabe kontakt mellem Ugandas hiv-smittede og danske bevilgende myndigheder samt tage initiativ til de første pilotundersøgelser. Vi har forudsætninger for at optræde som andre hiv-smittedes ambassadører i Danmark og kan måske give vores længere erfaringer som brugere af aids-medicin videre. Og der er ingen tvivl om, at vi selv kan lære af deres arbejde. Her er en opgave, det er værd at tage op. Det er NU, vi kan gøre en forskel! Mange også kvinder og børn i Uganda venter på at blive hiv-testet. For nu er der måske medicin at få. Foto: Jørgen Harboe. Hiv-Danmark engagerer sig Af Henrik Arildsen, formand Siden begyndelsen af 2001 har Hiv-Danmark deltaget i et netværk for hiv/aids- og nødhjælpsorganisationer. Hiv-Danmark har nu i en del år deltaget i et interessefællesskab sammen med bl.a. Dansk Røde Kors, Ibis, Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp. Det er vigtigt for Hiv-Danmark at være med for på den måde at bidrage med vores syn på oplysning, rådgivning og ikke mindst behandling inden for hiv til organisationer, som indgår i samarbejder rundt om i verdenen. For Hiv-Danmark er i den sammenhæng en alt for lille medspiller til selv at have projekter i Afrika, Asien mv. Hiv-Danmark arbejder i dette netværk aktivt på at fremme hiv-smittedes placering i forebyggelsen af hiv. Det er en strategi, som hiv/aidsmiljøet har kæmpet for har skullet gælde herhjemme i Danmark, og Penge til Sydafrika og vin til New York Med din hjælp! Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder I forbindelse med World Aids Dag lanceres en kunst-happening i New York, i Sydafrika og på internettet. Formålet er at indsamle midler til at bygge et hiv-center i Khayelitsha Township uden for Cape Town i Sydafrika. Udstillingen kan ses i perioden fra den 1. december til den 11. december 2004 på hjemmesiden Ved at besøge udstillingen på Selvudvikling Af Marianne Ambus, Rådgivning Øst I København tilbydes et selvudviklingskursus for hiv-smittede kvinder. To aftener i november vil kurset bl.a. handle om fastlåste handlemønstre, depression og angst. Deltagerne vil gennem undervisning og øvelser få mulighed for at få indsigt i egne handlemønstre og blive inspireret til at udfordre og forandre disse. I januar vil der være opfølgning med mulighed for opstart af selvhjælpsgruppe. som netop derfor har givet den danske hiv/aids-indsats kvalitet og mangfoldighed. Det er ved at tage fat ved roden, at man får et ordentligt greb. Det er ved at involvere hiv-smittede, at man for alvor forebygger hiv. Vores rolle Hiv-Danmark har sammen med andre i hiv/aids-miljøet forstret ideen om et»ambassadors of Hope«-projekt. I al sin enkelthed handler det om, at hiv-smittede i Norden mødes med hiv-smittede i Syden for at diskutere de forskelle og ligheder der muliggør en involvering af hiv-smittede i forebyggelsen, behandlingen og rådgivningen af hiv. Sideløbende med at afsøge mulighederne for at virkeliggøre»ambassadors of Hope«består Hiv- Danmarks arbejde i at indgå i dialog med medlemmer af netværket. Læs mere om netværket på internettet donerer en række firmaer pr. besøg 1 sydafrikansk Rand (ca. 95 øre) til opførelsen af hiv-centret samt et glas sydafrikansk vin til gæster ved udstillingen i New York. Ved at besøge hjemmesiden giver du således dit bidrag til hivcentret. Vel at mærke uden at det koster dig andet end tid! Og så sørger du også for, at udstillingen ikke løber tør for drikkelse. Kurset er blevet til i samarbejde mellem Rådgivning Øst og Embedslægeinstitutionen for København og Frederiksberg Kommuner. Nærmere information om kursus og tilmelding til kursus kan ske ved henvendelse til sekretær Marianne Ambus på tlf , hverdage kl eller på Kurset foregår den 16.11, den og den kl i indre by, København. Hiv-Danmark Magazinet Lille November

4 AktHIVhuset Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Vestergade Århus C T / Malergruppen mødes hver onsdag i ulige uger, kl AktHIVisterne mødes første onsdag hver måned, kl. 18. Pårørendegruppen mødes første torsdag hver måned, kl Kvindegruppen mødes jævnligt. Tirsdagsmenu Hiv-gruppen mødes til fællesspisning hver tirsdag, kl. 18. Der serveres to retter for 40 kr. Tilmeld dig senest søndagen før på tlf eller på Morten Rap m/det hele ring og hør nærmere Thailandsk salat m/oksekød, hjm.bagt brød Kokosis m/friske bær/frugter Bouillabaisse m/hjemmebagt brød Kyllingebryst m/grøntsager dampet i wasabi/ sojabouillon Avocado Tam Tam m/hjemmebagt brød Sri Lanka Kylling m/kokosris, bl.grøn salat Julefrokost husk tilmelding senest NB! - prisen er højere end vanligt Vært M/K søges til Café i AktHIVhuset Cafégruppen i AktHIVhuset søger frivillige til vores tirsdagscafe. Caféen er et mødested for hiv-smittede, hvor vi har fællesspisning og samvær. Hvis dette lyder som noget for dig, så kontakt Sanne på mobil eller Sus på tlf Nyt ansigt i Vest Jeg hedder Charlotte Kehlet og er ansat i Rådgivning Vest fra den 1. oktober 2004 i et halvt års vikariat. Jeg er uddannet sygeplejerske og har de sidste 10 år arbejdet på infektionsmedicinsk afdeling på Skejby Sygehus, heraf de sidste 7 år i ambulatoriet. De sidste seks måneder har jeg desuden vikarieret for hiv-rådgiveren på Skejby, og det har været med til at afklare, at jeg gerne vil arbejde mere måltrettet med rådgivningsarbejdet. Jeg kan bidrage med 10 års medicinsk erfaring med hiv og har desuden stor erfaring med psykosocial rådgivning. Jeg glæder mig meget til at arbejde i jeres forening. Et sted for folk berørt af hiv Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Skinderg. 21 kld 1159 Kbh K T Køkkenet er åbent mellem kl ! Onsdag Mortens Aften i andens tegn, men også u/kød Torsdag Mortens Aften fortsat Fredag Aubergine og kartoffelkarry m/stegt torsk Onsdag Lam i karry og spinat. V: Vegetartærte Torsdag Stegt perlehøne m/granatæblesirup V: Pasta gorgonzola Fredag Indbagt mørbrad. V: Spinattærte Onsdag Madras bøf-vindaloo. V: Grøntsagslasagne Torsdag Mar.grillet kød m/perlebyg & druer V: Mar.tofu m/rodfrugt & salsa verde Fredag Skindstegt sandart m/rosenkålspuré & jordskoktatar Onsdag World Aids Dag Suppe hele dagen og middag fra kl. 18 Torsdag Unghane på bund af rodfrugter V: Vinterminestrone Fredag Kafe Knuds Julebord Vi begynder kl. 19. Begrænset deltagerantal (20). Husk tilmelding, bestilling T Priser Forret og dessert fra 25 kr., hovedret 55 kr. Hjemmebagt brød & salat efter årstiden er altid inkluderet. V.: Vegetar. Udlejning Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester. Vi formidler gerne kok & tjenere. Ring for aftale på T Udstillingen Hiv, Liv & Død af Jens Peder Høegberg kan ses frem til december i kafeen. Noahs Ark Malmöhus Mandag til torsdag kl Fredag kl Frokost tirsdag til fredag, 30 SEK. Tilmelding dagen før. UNAIDS tema för 2004 är kvinnor, flickor och hiv. Vi på PG SYD vill också belysa detta. Därför ordnar vi en kväll enbart för kvinnor/ tjejer. Vi kommer att börja med att visa den engelska TV dokumentären»kvinnor med HIV«som speglar tre engelska kvinnors livsöden. Därefter äter vi en bit mat och diskuterar de frågor som väckts med utgångs punkt från filmen. Måndagen den 8. november kl i PG SYDS lokaler. Södergatan 13, Malmö. Tlf Hiv forum Giv din mening til kende Debattér Involvér dig Find svar på spørgsmål opslagstavlen/forum Hiv t Hiv-chat Anonym chat mellem hiv-smittede på hver torsdag fra kl. 19 til kl. 21. Hiv-gruppen Fyn Støttecenter for hiv-smittede og pårørende Tirsdag Torsdag Fredag Første fredag hver måned fra Sdr. Boulevard Odense C Tlf Hiv-Pensionatet I smukke og hjemlige omgivelser tilbyder vi samvær, fællesskab, sund og rigtig kost til hiv-smittede, der har behov for at genvinde manglende kræfter. Vi har ti års erfaring i at yde profesionel omsorg og psykosocial støtte, når livet gør ondt, er kaotisk eller er svært. Hiv-Pensionatet er et bo- og værested for både kvinder og mænd, der er nysmittede eller har været hiv-smittede i længere tid. Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov yder vi hjælp til selvhjælp. Kontakt pensionatets leder, Marianne Linér, på tlf og få mere information eller send en til Se mere på Café TrHIVsel Mandag Onsdag For folk berørt af hiv på Fyn Jernbaneg. 16, Odense C tlf Fem til seks gange om året afholder vi en debat aften om forskellige emner. Kontakt afdelingsleder Susanne Grenaae på tlf og hør nærmere. I Café TrHIVsel er der hver mandag spisning fra kl. 18, husk tilmelding senest onsdagen før. Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet, hør nærmere på tlf portalen til hiv/aids-miljøet

5 Nordisk Hiv-Konference 2004 Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder På den nordiske Hiv-Konference var vaccine, patientens vedholdenhed i behandling og den ændret fedtfordeling hovedemnerne. Her følger et resumé på to sider om de tre temaer til glæde for Hiv- Danmarks læsere. Kirsten Jensen Vaccine Forebyggende vacciner Kirsten Jensen fra AIDS-Fondet omtalte i sit oplæg AIDS-Fondets indsatsområder: patienter, forskning og information. Foruden disse tre områder er AIDS-Fondet i de senere år blevet mere aktiv med fortalervirksomhed, bl.a. på områder for microbicider og vacciner. Kirsten Jensen valgte at sætte fokus på temaet vacciner. Forskning i en vaccine er et nødvendigt indsatsområde, fordi der er hele samfund, der bliver smittet. Verdenssamfundet må finde nye veje, for at vi ikke skal opleve, at 500 mio. mennesker dør af aids i 2050, hvis vi blot fortsætter med den samme indsats/virkemidler som i dag. I dag har vi ikke tilstrækkelige midler. I dag smittes f.eks. de gifte kvinder af deres ægtemænd. Det udfordrer de kendte virkemidler: afholdenhed, troskab og kondombrug (ABC-modellen), som udgør grundstenen for mange af de forebyggelsesindsatser, der er sat i værk i dag. Forebyggelsen må fremover sikre adgang til rådgivning, svangerskab og ligeværd. Fokus: vaccine og mikrobicide AIDS-Fondet har på denne baggrund valgt at samarbejde med det Internationale Aids-Vaccine Initiativ (IAVI) og det Internationale Partnerskab for Microbicider (IPM). For begge internationale organisationer er det vigtigt, at samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder styrkes. Det er vigtigt for at befolkningerne i de hårdest ramte lande skal kunne nyde godt af udviklingen af en vaccine eller en præventionsteknologi. Men vi er langt fra at finde en vaccine mod hiv. Det seneste større forsøg fra VaxGens AidsVax fik dog klarlagt en lang række metodeovervejelser, som kan gøre det lettere i de næste større forsøg. Den næste nye vaccine, som man har forhåbninger til, udvikles af Merck, Sharp og Dohme, og forventes i handel fra , hvis den viser sig at have effekt. Den er i fase III, den sidste fase før markedsføring. Ulempen ved denne vaccine er dog, at den primært er udviklet mod den subtype, som er mest udbredt i I-landene, subtype B. Hermed er der endnu langt til en vaccine til befolkningerne i Afrika, Sydamerika mm., hvor hiv er mere udbredt og har større samfundsmæssig indvirkning. Overblikket Der er større vaccineforsøg i gang rundt om i verden. Der vil komme mere fokus og konkurrence på området, hvilket vil gøre det svært at bevare det nuværende overblik. Men omvendt er ønsket med IAVI og IPM, at der sættes så mange projekter i gang som muligt. Læs mere på og Vedholde Vedholdenhed ved behandling Margit Halvarsson fra Huddinge Sygehus i Sverige var indbudt til at fortælle om, hvordan Huddinge Sygehus angreb problematikken om at hjælpe folk med at være vedholdende i hiv-behandlingen; dvs. at indtage medicin efter aftale samt at medicinen har den ønskede effekt. Sygehuset er kendt for den såkaldte Huddinge-model. For at gøre behandlingen nemmere tilbydes patienten hjælp af en rådgiver, en kontaktsygeplejerske og en infektionsmedicinsk læge. I hovedtræk hjælper de tre personer på hver deres måde med forskellige aspekter af behandlingen (ill.) Trin 1 Trin 2 Trin 3 Information om behandling Motivation til behandling Instruktion i behandling Læge Rådgiver Sygeplejerske, farmaceut Nordisk Hiv-konference 2004 Set over tid har modellen øget antallet af vedholdende patienter markant. Der er flere forskellige betragtninger over vedholdenhed. Inden for andre sygdomsområder, som f.eks. forhøjet blodtryk, har undersøgelser vist, at 45-50% af patienterne er vedholdende med deres behandling. Inden for hiv ville en så lav vedholdenhed være et problem, da risiko for resistens kan opstå ved mindre end 95%s vedholdenhed. Margit Halvarsson Vedholdenhed bruges her synonymt med adhærens og komplians. Det er en oversat til dansk efter det svenske följsamhet. Særlig fokus på formidling Margit Halvarsson fortalte om sin egen tilgang til problematikken. Da hun gik ind i arbejdet med at analysere problemerne for patienterne, bemærkede hun, at der ikke var særlig opmærksomhed på den sproglige formidling. Der er stor forskel på personers evne til at opfatte, og det påvirker, hvordan man forstår de informationer, der gives af sundhedspersonalet. Som et resultat af dette har man på Huddinge Sygehus derfor udfor- met særlige vejledninger om medicin, som på et enkelt sprog forklarer forhold ved mistet dosis, dobbelt dosis, påvirkning mellem forskellige typer af medicin mm. Margit Halvarsson identificerede ydermere en række områder, som har betydning for patienters vedholdenhed: sygdom, rådgivning, patientens egne ressourcer samt type af medicin. Ud fra disse områder er hiv en særlig svær sygdom for sundhedspersonale at informere om. Informationer til patienterne handler stort set om forebyggelse af sygdom, at det er en kronisk sygdom samt at det i langt de fleste tilfælde vil være uden synlige eller fysiske symptomer. Ud fra disse vilkår er det vigtigt for hiv-patienfortsættes på næste side

6 Nordisk Hiv-Konference 2004 ters vedholdenhed, at sundhedspersonalet informerer, motiverer, instruerer og giver tid. Og arbejdet for sundhedspersonalet har bestået i at lære at informere, gøre sig tanker om hvilke individuelle mål, der kan sættes op for patienterne samt hvilke problemer, der kan være i læge/patientforholdet. På Huddinge Sygehus har man gennemført en undersøgelse blandt hiv-patienter for at afdække, hvilke problemer der var med at være vedholdende. Patienterne svarede: Problemer med vedholdenhed 33,7% gemme pillerne for andre 24,6% bivirkninger 13,1% behandlingssvigt 11,6% antallet af piller 948 personer spurgt Huddinge Sygehus Trods de store problemer med at være vedholdende har man på Huddinge Sygehus fra midten af 1990erne og frem til i dag øget antallet af patienter fra lidt under totredjedele til firefemtedele, der kan holde deres virusmængde under 50 kopier/ml. Læs mere om Huddinge Sygehus på Fedt Forandret fedtfordeling På Skejby Sygehus er ca. 450 hiv-smittede tilknyttet ambulatoriet. Overlæge Lars Østergaard ved Skejby Sygehus tog tråden op fra Margit Halvarsson og fortalte, at man på Skejby var blevet inspireret af Huddinge-modellen, inden han gik over til sit foredrag om ændret fedtfordeling. Overordnet set kan man betragte hiv-behandlingen ud fra to modsætninger: bivirkninger ved hivbehandlingen over for overlevelse, livskvalitet og infektioner som følge af ikke at være i behandling mod hiv. Det står klart i langt de fleste tilfælde at bivirkningerne er mindre alvorlige end de infektioner og risiko for død, der opstår ved ikke at være i behandling. Men dertil kommer, at bivirkninger hindrer ønsket om behandling, forringer vedholdenhed og giver depressioner. Lipoatrofi og lipodystrofi Den forandrede fedtfordeling dækker over to fænomener: lipoatrofi (fedttab) og lipodystrofi (fedtforandring). En undersøgelse publiceret om fedtfordeling (Martinez E. et al., Lancet 2001) anslår, at 20-25% efter 2 år oplever en ændret fedtfordeling. Perspektiverne i dette er ifølge Lars Østergaard, at 70% af alle på sigt vil opleve en ændret fedtfordeling pga. behandling. Lars Østergaard nævnte skader i cellens energiproduktion, som den mest sandsynlige forklaring på den ændrede fedtfordeling. Skader opstår i mitrochondrierne, cellens energifabrikker. Problemet ligger i, at den DNA polymerase, der bruges ved deling af mitrochondrier, hindres af noget hiv-behandling. Herved får cellen mangel på energi. Hiv-smittede har, sammenlignet med et normalt udsnit af befolkningen, en lavere energiproduktion i mitrochondrierne, og hiv-smittede med lipodystrofi har en lavere energiproduktion end hiv-smittede uden lipodystrofi (Tarheel CID 2004, jan 15,38 (2) ). For at imødegå fedtforandringer, hvor fedt ophobes omkring organer og i nakke, anbefaler man patienter at skifte behandling til andre medicintyper. Fordi fedtet tillige ophobes Lars Østergaard omkring organerne, kan man ikke foretage fedtsugninger som ved vanlig overvægt, hvor fedtet ophobes uden på bughulen. Derimod er der en række forskellige måder, man kan angribe fedttab på. På Skejby Sygehus har man et pilot-forsøg i gang, hvor der gives et tilskud af Q10, som øger mitrocondriernes evne til at producere energi. Over 3 måneder har en patient således øget sin vægt med 3 kg. NewFill blev i august 2004 godkendt i USA til behandling hos hivsmittede med fedttab i ansigtet. Men effekten af NewFill er desværre ikke varig. Blandt 50 patienter, der modtog behandling med NewFill med 4-5 injektioner, havde det synlig effekt på 19% af patienterne efter 6 uger, for at stige til 61% efter 48 uger, for igen at falde til 43% efter 96 uger (Valentin M.A. et al. AIDS 2003, 17, ). Undersøgelser viser dog, at depression og angst aftager hos patienter (Graham Moyle 2004) Hyaluronsyre har også været et stof, hvorpå man har forsøgt at behandle fedttab i ansigtet (Axel Walther, Läkertidningen nr. 39). Fedttransplantationer har man også forsøgt, dog har det ikke haft varig effekt. Holisme Holistisk behandling En norsk læge, Leif Ims, var inviteret for at tale om homøopati. Han gav sit bud på en anden og mere bred måde at forstå, hvornår og hvorfor sygdom bryder ud. Udgangspunktet for behandling med homøopati er at patienten søger at finde balance mellem det mentale, emotionelle og fysiske plan for at bedre det personlige velbefindende. På den måde ønsker homøopatien at patienten går mere terapeutisk til værks under behandlingen. Laila Thiis Stang Medicinalfirmaet Abbott var hoved sponsor for den 3. Nordiske Hiv-Konferen ce, som blev af holdt i Oslo den 18. oktober Konferencen blev arrangeret i samarbejde med Pluss- LMA. Arrangør Laila Thiis Stang sekretariatschef, Pluss-LMA Hovedtaler Steve Sjöquist Foto Lillian Jensen, Blikk Steve Sjöquist

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4

BØRN TEMA. »Børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!« Gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12. Din forening Året der gik 4 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2012 TEMA BØRN og depression»børn opfatter langt mere, end vi vil indse - snak om det!«gode råd fra familieterapeut, Karen Glistrup s. 12 Højskole få pladser s.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere