Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, København K. LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i eksemplarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, 2. 1159 København K. LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i 1.200 eksemplarer"

Transkript

1 MAGAZINET Lille NR. 11 NOVEMBER 2004 Nordisk Hiv-Konference 2004 Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Den norske hiv-organisation Pluss-LMA var vært ved den tredie nordiske konference, hvor personer fra det nordiske hiv/aids-miljø mødtes. Hiv-Danmark deltog i denne konference, der blev afholdt den 18. oktober 2004 i Oslo. Medicinalfirmaet Abbott var hovedsponsor. Uden denne støtte, havde det ikke været muligt at afholde konferencen. Laila Thiis Stang, sekretariatschef for Pluss-LMA, bød velkommen til konferencen. Hun understregede, at indsatsen mod hiv bygger på et samspil mellem forebyggelse, behandling og omsorg. Konferencen, som var den første af sin art i Norge, var for hende en vigtig understregning af, at Norge er i verden og verden er i Norge. Det betyder, at Norge må yde samme engagement og troværdighed over for en indsats mod hiv, selvom hiv-smitte langt fra er så udbredt i Norge som i resten af verden. Livskvalitet Konferencen tog udgangspunkt i livskvalitet og behandlingsperspekti- ver for hiv-smittede. Kirsten Jensen fra det danske AIDS-Fondet, Margit Halvarsson fra Huddinge Sygehus i Sverige og Overlæge Lars Østergaard fra Skejby Sygehus i Danmark gav hver for sig deres bud på konferencens tema. På konferencen indgik derfor hhv. vaccine, vedholdenhed i forhold til behandling og ændret fedtfordeling som temaer. Læs resumé om en del af temaerne fra konferencen i det særlige indstik, som følger med dette nummer. Ansøgningsfrist fra smågrupper Ansøgningsfrist for støtte til smågrupper er onsdag den 1. december 2004, kl. 12. Smågrupper for hiv-smittede og pårørende kan ansøge Hiv-Danmark om støtte til deres arbejde og aktiviteter. Ansøgninger kan imødekommes med op til kr. Støtten må ikke bruges til at betale kontingent til Hiv-Danmark. Alternative indslag Herudover var der to alternative indslag, kommunikation til unge om hiv gennem hiphop og alternativt syn på styrkelse af hiv-patienten gennem homøopati. At leve med hiv Konferencen blev afsluttet med en paneldiskussion. Hiv-smittede fra Norge, Danmark og Sverige var indbudt til hver for sig at give deres bud på, hvad det vil sige at leve med hiv. Steve Sjöquist fra Sverige indledte med at fortælle, at han som mangeårig hiv-smittet og aktivist har været med til at give hiv et ansigt. Hans erfaringer fra et langt De smågrupper, som har fået tilsagn om tilskud i år, skal senest den 31. december 2004 indsende bilag fra i år til bogholderiet. Ansøgninger og bilag sendes til Hiv-Danmark Att. Bogholderiet Skindergade 44, København K. liv med hiv har været, at det er vigtigt at være sig selv. At man som hiv-smittet ikke er hiv alene og ikke er alene om hiv. Fra Danmark deltog Lene Kristensen fra Hiv-Danmark. Hun fortalte om glæden ved at få barn og om behovet for at leve skjult med sin sygdom. De andre paneldeltagere berørte hver for sig forskellige måder at forholde sig til hiv. Ofelia, som bor i Stockholm og er af afrikansk oprindelse, fortalte om behovet for åbenhed i forhold til sin familie, fordi mange i familien var hiv-smittede. Men for hende var hiv blot endnu en identitet, som hun kunne tage på sig, selv om det var lettere at skjule i forhold til at være mørk og udlænding. Ulf fra Norge tilskrev ikke hiv en særlig betydning. Han opfattede mere hiv som noget særligt ved siden af sit»normale«liv. Den sidste paneldeltager fra Norge fortalte om et langt liv med hiv. Om at være hiv-smittet i begyndelsen af 80erne og om oplevelserne med den omsorg, han og familien blev tilbudt. En rød tråd fra hans liv var, at han ville leve. Forny dit medlemsskab af Hiv-Danmark Med dette nummer udsendes kort til kontingentindbetaling for Læs mere på indstikket med indbetalingskortet. Husk sidste frist for rettidig indbetaling er tirsdag den 2. februar ISSN MAGAZINET Skinderg. 44, Kbh K T F REDAKTION Bent Hansen, ansvarshavende Morten Eiersted, redaktør/foto LAYOUT og TRYK Hiv-Danmark, trykt i eksemplarer TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL BLADET Magazinet nr. 12; deadline 8. november 04 Magazinet nr. 1/05; deadline 4. januar 05 Magazinet nr. 2/05; deadline 25. januar 05 ÅRSKONTINGENTER Enkeltmedlem/Pårørende: 150 kr. Støttemedlem: 200 kr. Medlemsforening: 250 kr kr. Støttefirmaer/-foreninger: min kr. Abonnement alene på Magazinet: 200 kr.

2 En baggård i Kampala Af Jørgen Harboe, journalist Hiv-smittede hjælper hiv-smittede i Uganda. Men er det nok, og kan vi gøre en forskel? Det er lidt, det er lurvet, og det er lukket. Sådan er det første indtryk af institutionen, der gemmer sig bag det flotte navn: The National Forum of People Living With Hiv and Aids Networks in Uganda (Det nationale forum for netværker af mennesker, der lever med hiv og aids i Uganda). Organisationen bor»over gården«i en ældre to-etagers bygning bag Kristi Konges Kirke midt i hovedstaden Kampala. Der er intet skilt, der fortæller den besøgende, om han er gået rigtigt. Det andet indtryk er lige så trist. Inden døre sidder en sløv kvinde i en snusket reception. Bag hende gaber halvtomme kontorer. Væggene er nøgne. Alt signalerer ligegyldighed og mangel på energi. Vi kom for at møde den daglige leder og talsmand, kaptajn Stephen Talugende, der havde sagt ja til et interview. Han dukkede da også op, men havde desværre alligevel ikke tid.»kom igen om en time, så skal jeg nok være her,«sagde han og sprang ind i en bil. Vi vendte tilbage, men det gjorde kaptajnen bare ikke. Ingen kunne fortælle os og andre ventende, hvor han blev af. Og ingen anden end han kunne udtale sig, sagde den trætte receptionist surt. Så det tredje indtryk blev også negativt. Soldaterklubber Og alligevel vidste vi, at det ikke var hele sandheden om de over en million hiv-smittede i Uganda, deres organisationer og deres indsats. For Uganda har skoleeksempler på, hvad hiv-smittede kan gøre og har gjort for at hjælpe sig selv og andre. Uganda er nemlig hjemsted for aids-støtteorganisationen TASO, der blev startet af en gruppe ugandiske hiv-smittede så tidligt som i I dag hjælper TASO næsten hiv-smittede. Den fraværende kaptajn Talugende har også ydet sit. Han skabte en klub for hiv-testede militærfolk i 1990, The Post-Test Club, da han selv blev testet positiv. Klubben er i dag et netværk af soldaterklubber med over medlemmer, der støtter hinanden og udfører lobbyarbejde for at sikre hiv-smittede bedre vilkår i hæren. Både klubberne og TASO engagerer sig stærkt i oplysningsarbejde blandt hiv-smittede og i resten af samfundet. De hjælper syge og børn, hvis forældre er døde. De arbejder også for at skaffe hivmedicin. Rapportage fra Afrika Medicin på vej Når kaptajn Talugende ikke havde tid til at tale med Magazinet, var det netop fordi han deltog i forhandlinger med Den Globale FN-fond mod TB, aids og malaria om at få mere aids-medicin. Fonden er en af de store organisationer, der er begyndt at skaffe medicin til de ca. 30 millioner hiv-smittede i Afrika. I Ugan da var der før næsten ingen, der ville eller turde lade sig teste. Hvorfor skulle de også det? Der var jo ingen hjælp at få. Var man smittet, døde man bare. Nu er aids-medicinen så småt på vej. Siden 2002 er en spinkel strøm ved at vokse sig større i Afrika. I Uganda havde alle landets 57 distrikter i september 2004 små forsyninger med medicin. Den er langt billigere end før, og alt tyder på, at den lille bæk bliver en stor å. Det giver befolkningen håb. Uganderne flokkes om teststederne overalt i landet. Mange vil blive skuffede, for der vil i heldigste fald gå år, før der er medicin nok til alle. Og selv da er det et stort spørgsmål, om sundhedsvæsenet kan magte at distribuere den forsvarligt og lære folk at bruge den rigtigt. Uganda og resten af Afrika står med andre ord midt i en dramatisk overgang, der enten kan ende med succes eller med kaos i kampen mod aids. Tåget billede I den situation er det oplagt, at de hiv-smittede og deres organisationer kan og bør gøre en forskel, men hvad magter de? Det er det store spørgsmål. Kaptajn Talugende kunne have givet et svar, og derfor var det ærgerligt, at han ikke stillede op. TASO og soldaterklubberne er kendte og respekterede, men derudover er billedet af de hiv-smittedes foreningers reelle udbredelse og indsats i Uganda tåget. En national organisation rapporterer at have»ikke under medlemmer«. En anden hævder at have hele Det lyder flot, men skal ses i forhold til, at FN regner med, at 6% af Ugandas 25 millioner mennesker er smittede. TASO og kaptajn Talugende siger selv, at de og deres organisationer har bidraget til, at Uganda har knækket aids- 2 Hiv-Danmark Magazinet Lille November 2004

3 Rapportage fra Afrika kurven, så den smittede andel af befolkningen er faldet i stedet for at stige i de sidste 15 år, som det er sket i næsten alle andre afrikanske lande. Udenlandske iagttagere hævder derimod, at de hiv-smittedes organisationer reelt er en-mandshære: nemlig stifterne selv, der omgiver sig med papirmedlemmer og ikke bestiller andet end at kræve aidsmedicin NU uanset om samfundet kan bære byrden med de livsvarige behandlinger. Det kan det nemlig ikke medmindre de hiv-smittede selv bliver aktive frivillige medspillere helt ud i de fjerneste landsbyer og tager store dele af slæbet. En rolle for os Ét første skridt til at inddrage dem mere kunne derfor være at kortlægge situationen i Uganda og se om landets organisationer for hivsmittede har bredden, dybden og styrken til at være mere med, hvad de konkret kan gøre, og om de har brug for hjælp til at fylde huller ud. Eksperimentet kan gentages i andre afrikanske lande, der i disse år får gavn af den store bølge af aids-medicin. Det ville være en naturlig opgave for Hiv-Danmark at skabe kontakt mellem Ugandas hiv-smittede og danske bevilgende myndigheder samt tage initiativ til de første pilotundersøgelser. Vi har forudsætninger for at optræde som andre hiv-smittedes ambassadører i Danmark og kan måske give vores længere erfaringer som brugere af aids-medicin videre. Og der er ingen tvivl om, at vi selv kan lære af deres arbejde. Her er en opgave, det er værd at tage op. Det er NU, vi kan gøre en forskel! Mange også kvinder og børn i Uganda venter på at blive hiv-testet. For nu er der måske medicin at få. Foto: Jørgen Harboe. Hiv-Danmark engagerer sig Af Henrik Arildsen, formand Siden begyndelsen af 2001 har Hiv-Danmark deltaget i et netværk for hiv/aids- og nødhjælpsorganisationer. Hiv-Danmark har nu i en del år deltaget i et interessefællesskab sammen med bl.a. Dansk Røde Kors, Ibis, Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp. Det er vigtigt for Hiv-Danmark at være med for på den måde at bidrage med vores syn på oplysning, rådgivning og ikke mindst behandling inden for hiv til organisationer, som indgår i samarbejder rundt om i verdenen. For Hiv-Danmark er i den sammenhæng en alt for lille medspiller til selv at have projekter i Afrika, Asien mv. Hiv-Danmark arbejder i dette netværk aktivt på at fremme hiv-smittedes placering i forebyggelsen af hiv. Det er en strategi, som hiv/aidsmiljøet har kæmpet for har skullet gælde herhjemme i Danmark, og Penge til Sydafrika og vin til New York Med din hjælp! Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder I forbindelse med World Aids Dag lanceres en kunst-happening i New York, i Sydafrika og på internettet. Formålet er at indsamle midler til at bygge et hiv-center i Khayelitsha Township uden for Cape Town i Sydafrika. Udstillingen kan ses i perioden fra den 1. december til den 11. december 2004 på hjemmesiden Ved at besøge udstillingen på Selvudvikling Af Marianne Ambus, Rådgivning Øst I København tilbydes et selvudviklingskursus for hiv-smittede kvinder. To aftener i november vil kurset bl.a. handle om fastlåste handlemønstre, depression og angst. Deltagerne vil gennem undervisning og øvelser få mulighed for at få indsigt i egne handlemønstre og blive inspireret til at udfordre og forandre disse. I januar vil der være opfølgning med mulighed for opstart af selvhjælpsgruppe. som netop derfor har givet den danske hiv/aids-indsats kvalitet og mangfoldighed. Det er ved at tage fat ved roden, at man får et ordentligt greb. Det er ved at involvere hiv-smittede, at man for alvor forebygger hiv. Vores rolle Hiv-Danmark har sammen med andre i hiv/aids-miljøet forstret ideen om et»ambassadors of Hope«-projekt. I al sin enkelthed handler det om, at hiv-smittede i Norden mødes med hiv-smittede i Syden for at diskutere de forskelle og ligheder der muliggør en involvering af hiv-smittede i forebyggelsen, behandlingen og rådgivningen af hiv. Sideløbende med at afsøge mulighederne for at virkeliggøre»ambassadors of Hope«består Hiv- Danmarks arbejde i at indgå i dialog med medlemmer af netværket. Læs mere om netværket på internettet donerer en række firmaer pr. besøg 1 sydafrikansk Rand (ca. 95 øre) til opførelsen af hiv-centret samt et glas sydafrikansk vin til gæster ved udstillingen i New York. Ved at besøge hjemmesiden giver du således dit bidrag til hivcentret. Vel at mærke uden at det koster dig andet end tid! Og så sørger du også for, at udstillingen ikke løber tør for drikkelse. Kurset er blevet til i samarbejde mellem Rådgivning Øst og Embedslægeinstitutionen for København og Frederiksberg Kommuner. Nærmere information om kursus og tilmelding til kursus kan ske ved henvendelse til sekretær Marianne Ambus på tlf , hverdage kl eller på Kurset foregår den 16.11, den og den kl i indre by, København. Hiv-Danmark Magazinet Lille November

4 AktHIVhuset Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Vestergade Århus C T / Malergruppen mødes hver onsdag i ulige uger, kl AktHIVisterne mødes første onsdag hver måned, kl. 18. Pårørendegruppen mødes første torsdag hver måned, kl Kvindegruppen mødes jævnligt. Tirsdagsmenu Hiv-gruppen mødes til fællesspisning hver tirsdag, kl. 18. Der serveres to retter for 40 kr. Tilmeld dig senest søndagen før på tlf eller på Morten Rap m/det hele ring og hør nærmere Thailandsk salat m/oksekød, hjm.bagt brød Kokosis m/friske bær/frugter Bouillabaisse m/hjemmebagt brød Kyllingebryst m/grøntsager dampet i wasabi/ sojabouillon Avocado Tam Tam m/hjemmebagt brød Sri Lanka Kylling m/kokosris, bl.grøn salat Julefrokost husk tilmelding senest NB! - prisen er højere end vanligt Vært M/K søges til Café i AktHIVhuset Cafégruppen i AktHIVhuset søger frivillige til vores tirsdagscafe. Caféen er et mødested for hiv-smittede, hvor vi har fællesspisning og samvær. Hvis dette lyder som noget for dig, så kontakt Sanne på mobil eller Sus på tlf Nyt ansigt i Vest Jeg hedder Charlotte Kehlet og er ansat i Rådgivning Vest fra den 1. oktober 2004 i et halvt års vikariat. Jeg er uddannet sygeplejerske og har de sidste 10 år arbejdet på infektionsmedicinsk afdeling på Skejby Sygehus, heraf de sidste 7 år i ambulatoriet. De sidste seks måneder har jeg desuden vikarieret for hiv-rådgiveren på Skejby, og det har været med til at afklare, at jeg gerne vil arbejde mere måltrettet med rådgivningsarbejdet. Jeg kan bidrage med 10 års medicinsk erfaring med hiv og har desuden stor erfaring med psykosocial rådgivning. Jeg glæder mig meget til at arbejde i jeres forening. Et sted for folk berørt af hiv Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Skinderg. 21 kld 1159 Kbh K T Køkkenet er åbent mellem kl ! Onsdag Mortens Aften i andens tegn, men også u/kød Torsdag Mortens Aften fortsat Fredag Aubergine og kartoffelkarry m/stegt torsk Onsdag Lam i karry og spinat. V: Vegetartærte Torsdag Stegt perlehøne m/granatæblesirup V: Pasta gorgonzola Fredag Indbagt mørbrad. V: Spinattærte Onsdag Madras bøf-vindaloo. V: Grøntsagslasagne Torsdag Mar.grillet kød m/perlebyg & druer V: Mar.tofu m/rodfrugt & salsa verde Fredag Skindstegt sandart m/rosenkålspuré & jordskoktatar Onsdag World Aids Dag Suppe hele dagen og middag fra kl. 18 Torsdag Unghane på bund af rodfrugter V: Vinterminestrone Fredag Kafe Knuds Julebord Vi begynder kl. 19. Begrænset deltagerantal (20). Husk tilmelding, bestilling T Priser Forret og dessert fra 25 kr., hovedret 55 kr. Hjemmebagt brød & salat efter årstiden er altid inkluderet. V.: Vegetar. Udlejning Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester. Vi formidler gerne kok & tjenere. Ring for aftale på T Udstillingen Hiv, Liv & Død af Jens Peder Høegberg kan ses frem til december i kafeen. Noahs Ark Malmöhus Mandag til torsdag kl Fredag kl Frokost tirsdag til fredag, 30 SEK. Tilmelding dagen før. UNAIDS tema för 2004 är kvinnor, flickor och hiv. Vi på PG SYD vill också belysa detta. Därför ordnar vi en kväll enbart för kvinnor/ tjejer. Vi kommer att börja med att visa den engelska TV dokumentären»kvinnor med HIV«som speglar tre engelska kvinnors livsöden. Därefter äter vi en bit mat och diskuterar de frågor som väckts med utgångs punkt från filmen. Måndagen den 8. november kl i PG SYDS lokaler. Södergatan 13, Malmö. Tlf Hiv forum Giv din mening til kende Debattér Involvér dig Find svar på spørgsmål opslagstavlen/forum Hiv t Hiv-chat Anonym chat mellem hiv-smittede på hver torsdag fra kl. 19 til kl. 21. Hiv-gruppen Fyn Støttecenter for hiv-smittede og pårørende Tirsdag Torsdag Fredag Første fredag hver måned fra Sdr. Boulevard Odense C Tlf Hiv-Pensionatet I smukke og hjemlige omgivelser tilbyder vi samvær, fællesskab, sund og rigtig kost til hiv-smittede, der har behov for at genvinde manglende kræfter. Vi har ti års erfaring i at yde profesionel omsorg og psykosocial støtte, når livet gør ondt, er kaotisk eller er svært. Hiv-Pensionatet er et bo- og værested for både kvinder og mænd, der er nysmittede eller har været hiv-smittede i længere tid. Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov yder vi hjælp til selvhjælp. Kontakt pensionatets leder, Marianne Linér, på tlf og få mere information eller send en til Se mere på Café TrHIVsel Mandag Onsdag For folk berørt af hiv på Fyn Jernbaneg. 16, Odense C tlf Fem til seks gange om året afholder vi en debat aften om forskellige emner. Kontakt afdelingsleder Susanne Grenaae på tlf og hør nærmere. I Café TrHIVsel er der hver mandag spisning fra kl. 18, husk tilmelding senest onsdagen før. Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet, hør nærmere på tlf portalen til hiv/aids-miljøet

5 Nordisk Hiv-Konference 2004 Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder På den nordiske Hiv-Konference var vaccine, patientens vedholdenhed i behandling og den ændret fedtfordeling hovedemnerne. Her følger et resumé på to sider om de tre temaer til glæde for Hiv- Danmarks læsere. Kirsten Jensen Vaccine Forebyggende vacciner Kirsten Jensen fra AIDS-Fondet omtalte i sit oplæg AIDS-Fondets indsatsområder: patienter, forskning og information. Foruden disse tre områder er AIDS-Fondet i de senere år blevet mere aktiv med fortalervirksomhed, bl.a. på områder for microbicider og vacciner. Kirsten Jensen valgte at sætte fokus på temaet vacciner. Forskning i en vaccine er et nødvendigt indsatsområde, fordi der er hele samfund, der bliver smittet. Verdenssamfundet må finde nye veje, for at vi ikke skal opleve, at 500 mio. mennesker dør af aids i 2050, hvis vi blot fortsætter med den samme indsats/virkemidler som i dag. I dag har vi ikke tilstrækkelige midler. I dag smittes f.eks. de gifte kvinder af deres ægtemænd. Det udfordrer de kendte virkemidler: afholdenhed, troskab og kondombrug (ABC-modellen), som udgør grundstenen for mange af de forebyggelsesindsatser, der er sat i værk i dag. Forebyggelsen må fremover sikre adgang til rådgivning, svangerskab og ligeværd. Fokus: vaccine og mikrobicide AIDS-Fondet har på denne baggrund valgt at samarbejde med det Internationale Aids-Vaccine Initiativ (IAVI) og det Internationale Partnerskab for Microbicider (IPM). For begge internationale organisationer er det vigtigt, at samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder styrkes. Det er vigtigt for at befolkningerne i de hårdest ramte lande skal kunne nyde godt af udviklingen af en vaccine eller en præventionsteknologi. Men vi er langt fra at finde en vaccine mod hiv. Det seneste større forsøg fra VaxGens AidsVax fik dog klarlagt en lang række metodeovervejelser, som kan gøre det lettere i de næste større forsøg. Den næste nye vaccine, som man har forhåbninger til, udvikles af Merck, Sharp og Dohme, og forventes i handel fra , hvis den viser sig at have effekt. Den er i fase III, den sidste fase før markedsføring. Ulempen ved denne vaccine er dog, at den primært er udviklet mod den subtype, som er mest udbredt i I-landene, subtype B. Hermed er der endnu langt til en vaccine til befolkningerne i Afrika, Sydamerika mm., hvor hiv er mere udbredt og har større samfundsmæssig indvirkning. Overblikket Der er større vaccineforsøg i gang rundt om i verden. Der vil komme mere fokus og konkurrence på området, hvilket vil gøre det svært at bevare det nuværende overblik. Men omvendt er ønsket med IAVI og IPM, at der sættes så mange projekter i gang som muligt. Læs mere på og Vedholde Vedholdenhed ved behandling Margit Halvarsson fra Huddinge Sygehus i Sverige var indbudt til at fortælle om, hvordan Huddinge Sygehus angreb problematikken om at hjælpe folk med at være vedholdende i hiv-behandlingen; dvs. at indtage medicin efter aftale samt at medicinen har den ønskede effekt. Sygehuset er kendt for den såkaldte Huddinge-model. For at gøre behandlingen nemmere tilbydes patienten hjælp af en rådgiver, en kontaktsygeplejerske og en infektionsmedicinsk læge. I hovedtræk hjælper de tre personer på hver deres måde med forskellige aspekter af behandlingen (ill.) Trin 1 Trin 2 Trin 3 Information om behandling Motivation til behandling Instruktion i behandling Læge Rådgiver Sygeplejerske, farmaceut Nordisk Hiv-konference 2004 Set over tid har modellen øget antallet af vedholdende patienter markant. Der er flere forskellige betragtninger over vedholdenhed. Inden for andre sygdomsområder, som f.eks. forhøjet blodtryk, har undersøgelser vist, at 45-50% af patienterne er vedholdende med deres behandling. Inden for hiv ville en så lav vedholdenhed være et problem, da risiko for resistens kan opstå ved mindre end 95%s vedholdenhed. Margit Halvarsson Vedholdenhed bruges her synonymt med adhærens og komplians. Det er en oversat til dansk efter det svenske följsamhet. Særlig fokus på formidling Margit Halvarsson fortalte om sin egen tilgang til problematikken. Da hun gik ind i arbejdet med at analysere problemerne for patienterne, bemærkede hun, at der ikke var særlig opmærksomhed på den sproglige formidling. Der er stor forskel på personers evne til at opfatte, og det påvirker, hvordan man forstår de informationer, der gives af sundhedspersonalet. Som et resultat af dette har man på Huddinge Sygehus derfor udfor- met særlige vejledninger om medicin, som på et enkelt sprog forklarer forhold ved mistet dosis, dobbelt dosis, påvirkning mellem forskellige typer af medicin mm. Margit Halvarsson identificerede ydermere en række områder, som har betydning for patienters vedholdenhed: sygdom, rådgivning, patientens egne ressourcer samt type af medicin. Ud fra disse områder er hiv en særlig svær sygdom for sundhedspersonale at informere om. Informationer til patienterne handler stort set om forebyggelse af sygdom, at det er en kronisk sygdom samt at det i langt de fleste tilfælde vil være uden synlige eller fysiske symptomer. Ud fra disse vilkår er det vigtigt for hiv-patienfortsættes på næste side

6 Nordisk Hiv-Konference 2004 ters vedholdenhed, at sundhedspersonalet informerer, motiverer, instruerer og giver tid. Og arbejdet for sundhedspersonalet har bestået i at lære at informere, gøre sig tanker om hvilke individuelle mål, der kan sættes op for patienterne samt hvilke problemer, der kan være i læge/patientforholdet. På Huddinge Sygehus har man gennemført en undersøgelse blandt hiv-patienter for at afdække, hvilke problemer der var med at være vedholdende. Patienterne svarede: Problemer med vedholdenhed 33,7% gemme pillerne for andre 24,6% bivirkninger 13,1% behandlingssvigt 11,6% antallet af piller 948 personer spurgt Huddinge Sygehus Trods de store problemer med at være vedholdende har man på Huddinge Sygehus fra midten af 1990erne og frem til i dag øget antallet af patienter fra lidt under totredjedele til firefemtedele, der kan holde deres virusmængde under 50 kopier/ml. Læs mere om Huddinge Sygehus på Fedt Forandret fedtfordeling På Skejby Sygehus er ca. 450 hiv-smittede tilknyttet ambulatoriet. Overlæge Lars Østergaard ved Skejby Sygehus tog tråden op fra Margit Halvarsson og fortalte, at man på Skejby var blevet inspireret af Huddinge-modellen, inden han gik over til sit foredrag om ændret fedtfordeling. Overordnet set kan man betragte hiv-behandlingen ud fra to modsætninger: bivirkninger ved hivbehandlingen over for overlevelse, livskvalitet og infektioner som følge af ikke at være i behandling mod hiv. Det står klart i langt de fleste tilfælde at bivirkningerne er mindre alvorlige end de infektioner og risiko for død, der opstår ved ikke at være i behandling. Men dertil kommer, at bivirkninger hindrer ønsket om behandling, forringer vedholdenhed og giver depressioner. Lipoatrofi og lipodystrofi Den forandrede fedtfordeling dækker over to fænomener: lipoatrofi (fedttab) og lipodystrofi (fedtforandring). En undersøgelse publiceret om fedtfordeling (Martinez E. et al., Lancet 2001) anslår, at 20-25% efter 2 år oplever en ændret fedtfordeling. Perspektiverne i dette er ifølge Lars Østergaard, at 70% af alle på sigt vil opleve en ændret fedtfordeling pga. behandling. Lars Østergaard nævnte skader i cellens energiproduktion, som den mest sandsynlige forklaring på den ændrede fedtfordeling. Skader opstår i mitrochondrierne, cellens energifabrikker. Problemet ligger i, at den DNA polymerase, der bruges ved deling af mitrochondrier, hindres af noget hiv-behandling. Herved får cellen mangel på energi. Hiv-smittede har, sammenlignet med et normalt udsnit af befolkningen, en lavere energiproduktion i mitrochondrierne, og hiv-smittede med lipodystrofi har en lavere energiproduktion end hiv-smittede uden lipodystrofi (Tarheel CID 2004, jan 15,38 (2) ). For at imødegå fedtforandringer, hvor fedt ophobes omkring organer og i nakke, anbefaler man patienter at skifte behandling til andre medicintyper. Fordi fedtet tillige ophobes Lars Østergaard omkring organerne, kan man ikke foretage fedtsugninger som ved vanlig overvægt, hvor fedtet ophobes uden på bughulen. Derimod er der en række forskellige måder, man kan angribe fedttab på. På Skejby Sygehus har man et pilot-forsøg i gang, hvor der gives et tilskud af Q10, som øger mitrocondriernes evne til at producere energi. Over 3 måneder har en patient således øget sin vægt med 3 kg. NewFill blev i august 2004 godkendt i USA til behandling hos hivsmittede med fedttab i ansigtet. Men effekten af NewFill er desværre ikke varig. Blandt 50 patienter, der modtog behandling med NewFill med 4-5 injektioner, havde det synlig effekt på 19% af patienterne efter 6 uger, for at stige til 61% efter 48 uger, for igen at falde til 43% efter 96 uger (Valentin M.A. et al. AIDS 2003, 17, ). Undersøgelser viser dog, at depression og angst aftager hos patienter (Graham Moyle 2004) Hyaluronsyre har også været et stof, hvorpå man har forsøgt at behandle fedttab i ansigtet (Axel Walther, Läkertidningen nr. 39). Fedttransplantationer har man også forsøgt, dog har det ikke haft varig effekt. Holisme Holistisk behandling En norsk læge, Leif Ims, var inviteret for at tale om homøopati. Han gav sit bud på en anden og mere bred måde at forstå, hvornår og hvorfor sygdom bryder ud. Udgangspunktet for behandling med homøopati er at patienten søger at finde balance mellem det mentale, emotionelle og fysiske plan for at bedre det personlige velbefindende. På den måde ønsker homøopatien at patienten går mere terapeutisk til værks under behandlingen. Laila Thiis Stang Medicinalfirmaet Abbott var hoved sponsor for den 3. Nordiske Hiv-Konferen ce, som blev af holdt i Oslo den 18. oktober Konferencen blev arrangeret i samarbejde med Pluss- LMA. Arrangør Laila Thiis Stang sekretariatschef, Pluss-LMA Hovedtaler Steve Sjöquist Foto Lillian Jensen, Blikk Steve Sjöquist

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

sig! med kroniske lidelser som f.eks. hiv? ske afdelinger spares væk. Det kan Udvikling peger ikke just på dette.

sig! med kroniske lidelser som f.eks. hiv? ske afdelinger spares væk. Det kan Udvikling peger ikke just på dette. Stemmer, der flytter MAGAZINET Lille FEBRUAR 2005 Af Henrik Arildsen, formand Kan man forestille sig, at vi nu er parate til at få lovgivet, at det Valget den 8. februar nærmer Forebyggelse ved enhver

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Om mødet mellem hiv-smittede patienter fra etniske minoritetsgrupper og det danske sundhedssystem Rapport fra Hiv-Danmarks Brobyggerprojekt Hiv-Danmark

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 9. oktober 2010, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Luise Bertelsen, Jens Peder Høeberg, Klaus Legau, Niels Pedersen, Stig Larsen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

NOVEMBER 06 Kritik af USA, et anliggende for Hiv-Danmark? Af Helle Schnell

NOVEMBER 06 Kritik af USA, et anliggende for Hiv-Danmark? Af Helle Schnell MAGAZINET Lille NOVEMBER 06 Kritik af USA, et anliggende for Hiv-Danmark? Af Helle Schnell Der er så mange andre lande, vi kan besøge, og dermed bidrage til en økonomisk positiv og medmenneskelig udvikling,

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Jens Peder Høeberg, Sarah Aschieng, Helle Schnell, Bent Hansen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 Ændret fedtfordeling, Gensmitte og resistens & Fussionhæmmer National Kvindedag & Program for World Aids Dag Rygestop & Kom til kræfter -kursus Indhold 4 6 7 8 Bioalcamid

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser MAGAZINET STOR JUNI 2005 Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser Hiv-Danmark Magazinet STOR Juni 2005 1 Indhold 3 4 6 7 8 Hvor er vi nu? Og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Barnelandet. En pille fuld af håb. Nyt fra. + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder

Barnelandet. En pille fuld af håb. Nyt fra. + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder Nyt fra Barnelandet EN FREMTID FOR FORÆLDRELØSE BØRN / MARTS 2010 d+ En pille fuld af håb + Mød hiv-smittede Juliet, der igen tør drømme + Aids-epidemien er på retur + 17-årige Rachel er fadder Husk morgenmaden!

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Volvo eller sportsvogn?

Volvo eller sportsvogn? 18. årgang Volvo eller sportsvogn? Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg, og Morten Eiersted, informationsmedarbejder Over 250 personer lagde vejen forbi Hiv-Danmarks orienteringsaften på Rigshospitalet.

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011.

Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Nyhedsbrev nr. 7 Frivilligcenter Fredensborg oktober 2011. Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår SÆR NYHEDSBREV med FOKUS PÅ FRIVILLIGHEDEN Synlighedsdage i Kvarterhuset i Kokkedal Ældre

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Din Medicin. Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids.

Din Medicin. Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids. Din Medicin Et hæfte, der kan hjælpe og støtte dig, når du skal begynde eller er under medicinsk behandling for hiv/aids. Indhold 3 4 5 6 6 8 9 10 11 13 15 16 23 24 25 Velkommen Håb og mirakler Immunforsvar

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere