Forandringens vinde blæser fra øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringens vinde blæser fra øst"

Transkript

1 N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne Nyliberalisme - et dyrt eksperiment side 4 Labour vil bygge New Zealands velfærdssamfund op igen fra grunden - Men fagbevægelsen får svært ved at genvinde sin tidligere styrke Turisme skal være bæredygtig side 6 Nordjylland satser på grøn erhvervsudvikling bl.a. ved at skabe nye natur- og kulturoplevelser til gavn for turisterne Ny tværfaglig struktur på Fyn side 9 Efter et grundigt forarbejde sender LOamtet nu samarbejdsaftaler og handlingsplaner ud til alle 24 LO-sektioner på Fyn, fortæller amtsformand Bent Skovlund i Månedens indlæg Fokus på lokalstrukturen Forandringens vinde blæser fra øst Bornholm får en ny kommunal struktur, som kan danne forbillede for resten af landet LO-amtet har været i front under hele processen. Bornholm skal være en selvstændig region også i et fremtidigt Danmark med færre og større kommunale enheder. Ifølge LO-amtsformand Verner Landin var det denne vision, der fik den bornholmske arbejderbevægelse til at sætte sig i spidsen for en strukturomlægning, som gør op med den nuværende opdeling af landet i kommuner og amter. Ved afstemningen den 29. maj sagde bornholmerne ikke alene ja til forslaget om En ø en enhed. De lagde også grunden til en helt ny model for en ændret kommunal struktur, som kan danne forbillede for resten af landet. Og debatten er allerede i fuld i gang. Dermed har Bornholm skiftet status fra et traditionelt udkantområde til en placering i centrum af den politiske debat. Og det har øget den optimisme og tro på fremtiden, som har præget det lille ø-samfund med ca indbyggere det seneste år. Åbningen af Øresundsforbindelsen sidste sommer har ganske vist ikke skabt nye arbejdspladser, som det var håbet i hvert fald ikke endnu men den har haft en positiv effekt på turismen og givet industrien nye vækstmuligheder, som vil blive udnyttet til det yderste. Bedre fordeling af ressourcer Derfor er der glæde i LO Bornholm over afstemningsresultatet, som amtsformanden er overbevist om vil bringe yderligere fremgang til øen. Ganske vist er det kun princippet om, at Bornholm skal være én administrativ enhed, der blev taget stilling til ved afstemningen. Hvordan den nye struktur skal udformes i detaljen, bliver det op til de lokale politikere forhandle på plads i den kommende tid. Men Verner Landin er ikke et øjeblik i tvivl om, at omlægningen fra i dag fem kommuner og ét amt til én region med én fælles ledelse i sig selv vil give store fordele både politisk og ikke mindst økonomisk. LO-link Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Dorte Monggaard, Erik Harr, Susse Maria Holst, Henrik Rasch og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO/Skønvirke. ISSN-nr.: Vi sparer en masse unødvendig administration ved at samle tingene under én hat. Og samtidig undgår vi interne politiske skænderier mellem kommunerne indbyrdes om, hvordan problemerne skal løses. I stedet får vi mulighed for at aftale en bedre fordeling af aktiviteterne, så hele øen bliver tilgodeset. Det skal jo være sådan, at folk kan bo og leve dér, hvor de ønsker det. Og så må faciliteterne følge med. Alle aktiviteter skal jo ikke placeres i Rønne i fremtiden. Og vi agter heller ikke at bygge et nyt centralt rådhus, men bruger dem vi har på en mere hensigtsmæssig måde, tilføjer Verner Landin.

2 En ø en region en enhed Han peger på, at fagbevægelsen i realiteten er gået i spidsen med at afprøve den ny struktur. Her er LO-amtet samtidig én sektion, som dækker hele øen. Det er den naturlige løsning i og med, at de fleste fagforbund kun har én afdeling på Bornholm. Det er kun SiD og KAD, der har flere afdelinger i hhv. Rønne og Nexø. For Verner Landin er det et vigtigt princip, at Bornholm selv om der har været økonomiske problemer, og selv om befolkningen ikke er voldsomt stor skal være sig selv. Han ser intet perspektiv i, at området bliver en del af en større region hverken fagligt eller politisk og fastslår med tilfredshed, at selv om Bornholm altid vil være en lille region, bliver øen nu landets største kommune, når det gælder udstrækning. Den største udfordring for LO og arbejderbevægelsen bliver at sikre Socialdemokratiet den bedst mulige placering i den nye politiske region. Det første skridt bliver kommunevalget den 20. november, hvor LO vil støtte kraftigt op om partiet for at bidrage til et godt valgresultat. I øjeblikket er der nærmest politisk balance mellem S og V med enkelte mindre partier i midten. Men målet er helt sikkert at bringe Socialdemokratiet i front, når borgmesterposten i den nye region skal besættes i maj eller juni næste år, understreger Verner Landin. Delegation til statsministeren Og kampagnen op til afstemningen gør ham meget optimistisk. Partiet markerede sig stærkt i valgkampen, og en S-pjece om fordele og ulemper ved én region blev uddelt til alle husstande på Bornholm. Det tror jeg, var med til at sikre det klare ja. For i pjecen var det lagt åbent og ærligt op, hvad fordele og ulemper ville være både ved et ja- og en nejresultat. Derfor følte folk sig mere trygge og turde sige ja til forandringerne, fastslår Verner Landin, som også tillægger det betydning, at LOamtet entydigt anbefalede medlemmerne at stemme ja på afstemningsdagen. I Rønne-området blev flertallet så stort som 85 pct. mod kun 15 pct. nej-stemmer. Verner Landin var i øvrigt selv med i delegationen, da bornholmerne den 1. juni tog til København og officielt forelagde afstemningsresultatet for statsminister Poul Nyrup Rasmussen og indenrigsminister Karen Jespersen. Bornholmerne havde ønsket at udsætte kommunevalget i november, til efter strukturomlægningen var gennemført, men det sker ikke. I stedet bliver der tale om, at øen i en periode i 2001 både vil have fem kommunalbestyrelser, et amtsråd og et regionalt råd. Men pr. 1. januar 2003 nedlægges de mindre enheder, og det nye fælles råd overtager den politiske magt på klippeøen. SIDE 2

3 Det rummelige arbejdsmarked LO og DA enige om formidlingsenheder De to hovedorganisationer anbefaler i en fælles henvendelse til socialministeren, at de nye enheder etableres tæt på de sociale koordinationsudvalg i kommunerne. Som et led i forårets reform af førtidspensionen skal der oprettes formidlingsenheder over hele landet, hvis opgave bliver at formidle kommunernes sociale tilbud til de lokale virksomheder. LO og Dansk Arbejdsgiverforening hilser dette initiativ velkomment og ser det som et konstruktivt bidrag til skabelsen af et mere rummeligt arbejdsmarked. Men parterne lægger stor vægt på, at de nye formidlingsenheder etableres i tilknytning til de sociale koordinationsudvalg i kommunerne, som allerede har opnået positive erfaringer på dette område. I en fælles henvendelse til socialminister Henrik Dam Kristensen opfordrer LO og DA til at gøre formidlingsenhederne til et bindeled mellem kommunerne og det lokale arbejdsmarked. Det kræver imidlertid, at der sikres en ligelig geografisk spredning af de nye enheder, så det lokale tilhørsforhold kan sikres, understreger de to hovedorganisationer. LO og DA er enige om, at arbejdsmarkedets parter også lokalt har et vigtigt medansvar, når det drejer sig om at understøtte kommunerne i deres indsats for at få personer med nedsat arbejdsevne ud i job, som svarer til den enkeltes forudsætninger. Når førtidspensionsreformen træder i kraft, vil behovet for formidling og koordinering i forhold til virksomhederne blive yderligere aktualiseret. Retssikkerhed skal i centrum Ved at placere de nye formidlingsenheder tæt på de sociale koordinationsudvalg vil ministeren kunne sikre parterne de bedste muligheder for at leve op til de opgaver, som de har påtaget sig i forbindelse med reformarbejdet, påpeger LO og DA i den fælles henvendelse. De ser ikke det store behov for at etablere nationale formidlingsenheder for specielle handicapgrupper, da sådanne centre ikke vil have det fornødne lokalkendskab og heller ikke er fortrolige med redskaberne på det rummelige arbejdsmarked. I brevet lægger parterne stor vægt på, at retssikkerheden for de jobsøgende skal stå i centrum, og at den enkelte skal inddrages og høres i alle faser af formidlingsforløbet. Men det fastslås samtidig, at fleksjob bør være den sidste udvej inden fortidspension og først bliver aktuelt, når alle andre muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet er udtømt. Ros fra ministeren De nye formidlingsenheder var også til debat på LO s konference for medlemmerne af de sociale koordinationsudvalg, som fandt sted i Odense Congress Center den maj. På et mini-seminar om Formidlingscentre og flekshuse var der diskussion om de nye enheders rolle og funktion mellem den radikale Anders Samuelsen, Stine Pilegaard fra DAog Carsten Riis, HK. SIDE 3

4 En af konklusionerne var netop, at det vil være vigtigt at finde en form, så formidlingscentrene kan spille sammen med koordinationsudvalgene, som de fleste steder har fået godt fat på opgaven med at skabe åbninger i det lokale arbejdsmarked for personer, der ikke har fuld arbejdsevne. På konferencen fik LO i øvrigt stor ros af socialministeren, som henviste til en ny undersøgelse fra AKF Kommunernes og Amternes Forskningsinstitut. Ifølge rapporten fra AKF er LO og kommunerne de aktører, der deltager flittigst i k-udvalgenes møder, og det er også dem, der arbejder mest for at udbrede ideerne om det rummelige arbejdsmarked uden for udvalgsmøderne. International fagbevægelse De lavtlønnede betaler prisen for dyrt eksperiment Den gamle velfærdsstat New Zealand er for altid mærket af, at højrekræfterne fik frit løb men fagforeningerne prøver nu at finde en ny rolle. Moralen er høj, men de konkrete resultater er ringe. Så kort sammenfatter Peter Conway den aktuelle situation i New Zealand. Han er cheføkonom i Council of Trade Unions, der svarer til LO i Danmark. Og han må konstatere, at fagbevægelsen i et land, som engang var en velfærdsstat og (i 60 erne) havde verdens sjettebedste økonomi, aldrig bliver det samme, som før højrefløjen slog til for ti år siden. Kiwi ernes land har nu igen fået en Labour-ledet regering, og fagforeningerne har fået deres forhandlingsret tilbage. Men mødet med neoliberalismen, med Ny Højres brutale økonomiske politik, har sat sig så dybe spor, at de ikke lader sig fjerne. Og der er bred enighed om, at eksperimentet med at ændre velfærdsstaten radikalt har givet for lidt og kostet alt for meget. New Zealand er for altid blevet et taber- og vinder-samfund, hvor de lavtlønnede må betale prisen for, at arbejdsgiverne de seneste år stort set har kunnet diktere løn- og arbejdsvilkår dog inden for visse lovbestemte mindstestandarder. LO-link har talt med adskillige derude, som har mærket den nye virkelighed. Blandt dem en kvinde, som har et job i en halvt offentlig virksomhed, der er skilt ud fra Landbrugsministeriet. Hun går i en konstant frygt for at blive fyret, og møder på arbejde, selv om hun er syg. Selv om det er en offentlig arbejdsplads, opfordres de ansatte til ikke at melde sig ind i den relevante fagforening, Public Service Association. Hvis de står udenfor, er årslønnen dollars (knap kroner), mens PSA-medlemmer kun får tilbudt Der er mulighed for at stige i løn ifølge den personlige ansættelseskontrakt, alle med fast job har. Men kun hvis ledelsen skønner, at vedkommende yder en bedre indsats, eller er blevet mere kvalificeret. I praksis står mange stille lønmæssigt år efter år. Og afstanden fra top til bund øges. En undersøgelse viser, at de 10 pct. med de højeste indkomster er steget 43 pct. i løn fra 1984 til Men samtidig er halvdelen af lønmodtagerne faldet med 14 pct. i disponibel indkomst i samme periode. SIDE 4

5 Fagforeninger eksisterede ikke Det var en socialdemokratisk regering, ledet af David Lange, som i 1984 slap djævelen ud af flasken. Landets elendige økonomi skulle rettes op. Og man tog fat på en privatisering, en udlicitering og en nedskæring i den offentlige sektor, som intet andet land har oplevet. Der gik business i alt. Og med en arbejdsmarkedslov fra 1991, Employment Contracts Act, satte den borgerlige regering, som trådte til 1990, turbo på. Loven overlod det til den enkelte lønmodtager at aftale løn- og arbejdsvilkår med sin arbejdsgiver. Fagforeninger blev ikke forbudt. Men de blev ikke nævnt i loven. Og de var afskåret fra at indgå overenskomster. Ligesom arbejdsgiverne kunne forbyde den adgang til deres virksomheder. Effekten lod ikke vente på sig. Flertallet oplevede, at de skulle yde mere for en lavere løn og på ringere vilkår med hensyn til arbejdstid og ferie typisk hhv. 40 timer og tre uger. For fagforeningerne var situationen helt ny. Tidligere havde man på det private arbejdsmarked haft en såkaldt award-system, hvor nationale overenskomster blev fastlagt mellem dem og regeringen. Dengang var alle medlemmer af fagbevægelsen, men nu skulle fagforeningerne til at demonstrere deres berettigelse over for den enkelte. Og da de stort set var hægtet af, hvor beslutningerne blev truffet, var resultatet naturligvis en masse-udmelding, så organisationsprocenten faldt til under 18. Store forbund som lærerne og sygeplejerskerne har kunnet holde på de fleste af deres medlemmer. Men andre steder er der næsten ingen organiserede tilbage. En tabt generation Helen Clarks Labour-ledede regering trådte til i efteråret 1999 og tog fat på at klinke skårene. I oktober 2000 blev en ny lov om arbejdsmarkedet, Employment Relations Act, vedtaget. Den giver forhandlingsretten tilbage til fagforeningerne, men åbner ikke mulighed for nationale overenskomster. Aftaler kan stadig kun dække en enkelt virksomhed, måske en gruppe virksomheder, og ikke-organiserede kan kræve at komme ind under aftalen. Vi har lagt det værste bag os, siger Peter Conway fra Council of Trade Unions. Vi ser, at flere melder sig ind. Men mange steder skal man næsten begynde forfra, fordi mange har opgivet at vente noget af en fagforening. Der er en generation af unge, som dårligt nok ved, hvad en faglig organisation er for noget. Han siger, at det nu for bl. a. CTU gælder om at komme ud med sine holdninger og gøre sig synlig igen, men på en ny måde. Det samme udtaler Paul Cochrane, medlem af den daglige ledelse i PSA med medlemmer. Helt afgørende for ham er, at fagforeningerne igen får politisk indflydelse og sikrer sig mod endnu en gang at blive rangeret ud på et sidespor. Erling Rasmussen, der er dansk arbejdsmarkedsforsker, knyttet til universitetet i Auckland, millionbyen i New Zealand, mener, at fagforeningerne nu skal have tid til igen at finde deres ben. Der kan godt gå SIDE 5

6 et par år, inden de igen får rigtig tyngde, det vil sige med pct. organiserede (mod i Danmark 85 pct.). Men bare det, at det nu er blevet mere acceptabelt at være fagligt organiseret, er et fremskridt. Han ser det som en fordel, at fagforeningerne i dag er tvunget til at have en tæt dialog med medlemmerne. Pas på effektiviteten Der har i årenes løb været mange danske delegationer i New Zealand for at studere eksperimentet og måske hente gode ideer med hjem. Også faglige grupper har været derude. På baggrund af de bitre erfaringer, fagbevægelsen har høstet, har Peter Conway dette budskab til danske fagforbund: I skal virkelig satse på at beskytte den faglige effektivitet. Den er ikke længere nogen selvfølgelighed. Det har vort møde med markedskræfterne vist. Grøn erhvervspolitik Turisme skal være bæredygtig Naturoplevelser er en attraktiv salgsvare. Men det er vigtigt, at naturen bevares og fornyes, for ellers risikerer erhvervet at save den gren over, som det selv sidder på, siger LO-amtsformand Svend-Erik Lang. Den grønne synsvinkel på erhvervsudviklingen har stor betydning både for virksomhedernes konkurrenceevne og for skabelsen af et bæredygtigt samfund. Som det blev slået fast af Brundtland-kommissionen, må alle generationer være forpligtet til at opfylde deres behov på en sådan måde, at de ikke truer fremtidige generationers muligheder for også at få opfyldt deres behov. Det siger formanden for LO Nordjyllands amt Svend-Erik Lang, der sammen med de øvrige medlemmer af det nordjyske erhvervsråd deltog i LO s og Erhvervsministeriets konference i maj om Grøn erhvervsudvikling hvad skal der til? Efter hans mening er turismen et godt eksempel på, at et erhverv ved at tænke grønt kan forebygge miljøbelastninger og samtidig skabe nye konkurrencedygtige produkter. Folk rejser mere end nogensinde, og også i Nordjylland har turismen oplevet et markant løft. Det er godt for landsdelen, fordi det skaber beskæftigelse og indtjening i lokalsamfundet. Men der er også et dilemma. For hvis ikke turismen er bæredygtig, kan man komme til at save den gren over, man selv sidder på, påpeger Svend-Erik Lang. Nordjyllands amt kan tilbyde mange spændende natur- og kulturoplevelser, som er helt unikke, og de har i de senere år været det store trækplaster for turisterne. Men hvis naturen udnyttes for kraftigt, er der en alvorlig risiko for, at den nedslides og ødelægges. Derfor skal der løbende ske en genopretning og nyudvikling, hvis dette erhverv skal kunne bestå på længere sigt, understreger LO-amtsformanden. Forskning i miljø og turisme Det handler både om at forbedre eksisterende produkter og udvikle nye. SIDE 6

7 Som eksempler nævner han Blå Flag -kampagnen, som opmuntrer kommunerne til at holde strandene rene og sørge for sikre badeforhold. Mens skovrejsning og anlæg af cykelstier i naturskønne områder kan skabe nye attraktioner. På Aalborg Universitet forskes der i miljø og turisme, og der er mange muligheder for at fremme en grøn erhvervsudvikling på dette område. Mange nye ideer er blevet afprøvet i de senere år. Blandt andet har vi omdannet nedlagte jernbanestrækning til cykelstier, siger Svend-Erik Lang. Det er også vigtigt at tilgodese de handicappede. Det har Nordjyllands Trafikselskab f.eks. gjort ved at oprette særlige sommerruter ud til naturområderne og feriestederne, så alle kan få del i disse oplevelser, tilføjer han. Desværre har vi ikke tænkt os godt nok om, når der er bygget store sommerhuse med swimmingpool og sauna. Det giver et alt for stort energiforbrug, som ikke er bæredygtigt. I stedet bør vi være mere konsekvente og f.eks. bygge halmsommerhuse så får vi fat i flere økoturister, og det vil gavne os mere på længere sigt, tilføjer Svend-Erik Lang. Det grønne skal belønnes På LO s og Erhvervsministeriets konference opfordrede LO-formand Hans Jensen kraftigt til, at der bliver kælet for de grønne virksomheder, så det kan betale sig for dem at satse på en bæredygtig produktion. Han fremhævede især vindmølleindustrien, som har sikret Danmark en førerposition på verdensmarkedet. Ved at belønne grønne virksomheder generelt vil der kunne opbygges nye markeder inden for andre brancher og sektorer, hvor miljøhensynet har kundernes bevågenhed, sagde Hans Jensen, som bl.a. pegede på bæredygtige tekstiler, økologisk landbrug og byggeri samt miljøvenlige rengøringsmidler. Ved at styre efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser over mod de grønne producenter vil vi også få et større udbud af miljørigtige produkter. Derfor må både offentlige og private virksomheder satse stærkere på grønne indkøb og indgå kontrakter med bæredygtige virksomheder, fastslog Hans Jensen på konferencen. Kommende aktiviteter 15-16/6 LO Skolekontakt-landsmøde på Roskilde Højskole. 20/6 LO-temadag om regeringens hvidbog om Europa-politikken på Hotel Scandic, København V /9 RAR-konference på Højstrupgård /9 LO-konference om almen voksenuddannelse på Hotel Marienlyst, Helsingør /9 LO s landsmøde for LO-amter og -sektioner på Esbjerg Højskole. SIDE 7

8 TR-topmøde for de aktive Programmet for LO s næste TR-topmøde den 28. november 2001 er nu ved at tage form. Som til det første topmøde, der fandt sted for godt to år siden, samles tillidsrepræsentanter fra alle LO-forbund i Odense Congress Center, hvor der sættes fokus på Fremtidens fagbevægelse fremtidens arbejdsplads. Efter planen består programmet af fem konferencer med hvert sit hovedtema: 1. Fremtidens fagbevægelse. 2. Den tillidsvalgtes opgaver, roller og tid. 3. Arbejdsmiljø mennesker, trivsel og miljø. 4. Fremtidens arbejdsplads. Og 5. Fagbevægelsen læring og kompetenceudvikling. Derudover holdes 24 enkelt-seminarer, hvor der bliver mulighed for at drøfte fælles problemer. Under hele topmødet lægges der vægt på deltagernes aktive medvirken, og mødeformerne veksler mellem debatcafeer, byting, markedspladser, teater mv. Læs mere om topmødet på Formålet med topmødet er at inspirere tillidsrepræsentanterne til at gå nye veje og stille nye krav både til organisationerne og til arbejdspladserne, så fagbevægelsen bedre kan matche de store udfordringer, som venter i fremtiden. Flyvende start for hotline til unge Fagbevægelsen Hotline har fået en flyvende start. Der er stor interesse for at benytte den åbne telefonlinie på , som specielt er oprettet for at støtte unge, som er ude i fritids- og feriejob i sommerperioden. Da telefonen havde premiere fredag den 1. juni, kom der 24 opkald samme dag, og på andendagen som faldt lige efter pinse og Grundlovsdag nåede tallet helt op på 33. For 32-årige Lene Mortensen, som sidder ved telefonen dagligt mellem kl. 9 og 18, er der ingen tvivl om, at der er behov for et sted, hvor de unge, som ikke kender arbejdsmarkedet så godt, kan få svar på deres spørgsmål. Efter at der blev indført nye regler for børnearbejde, er der sket en generel forbedring af de unges vilkår som ferie- og fritidsjobbere. Netop derfor har det overrasket Lene Mortensen en hel del, at der åbenbart stadig findes sorte pletter på landkortet, hvor love og aftaler er et næsten ukendt begreb. Et af problemerne er, at arbejdsgiverne ofte ikke kender de præcise spilleregler for unges arbejde, og så er det godt, at de unge har en hotline, som de kan ringe til, hvis de er i tvivl om deres rettigheder. Men jeg haft også haft flere arbejdsgivere i telefonen, som ville høre, om det de gjorde var rigtigt, fortæller Lene Mortensen. Hun har tidligere arbejdet for RBF Storstrøms amt og HTS-kartellet og SIDE 8

9 har været aktiv i LO s jobpatruljer gennem en årrække. Derfor er hun godt klædt på til at besvare de meget forskelligartede spørgsmål, der bliver ringet ind. Fagbevægelsens Hotline er i første omgang en forsøgsordning, som varer frem til udgangen af august. Lene Mortensen er fysisk placeret i LO i Rosenørns Allé, men alle opkald på går direkte ind til Hotline-kontoret. Og det er gratis at ringe til nummeret. Interessen for den ny hotline kan ventes at stige til nye højder, når den årlige musikfestival i Roskilde starter i begyndelsen af juli. Her vil der nemlig blive gjort massiv reklame for telefonummeret på LO s store stand. De unge festivaldeltagere vil også få udleveret frisbees og regnfrakker med hotline-logo, som vil gøre det varme telefonnummer endnu mere kendt. Månedens indlæg Bopælskriteriet skal sikre faglig repræsentation på hele Fyn Af Bent Skovlund, amtsformand, LO Fyns amt Efter et års intensiv debat om den tværfaglige struktur har LO-amtet og sektionerne lagt en fælles plan for, hvordan det politiske og organisatoriske samarbejde skal styrkes I disse dage udsender LO Fyns amt 24 samarbejdsaftaler og lige så mange handlingsplaner til de 24 LO-sektioner på Fyn. De nye aftaler og planer er et resultat af den strukturdebat, som vi i LO-amtet tog initiativ til for godt et år siden. Et andet synligt resultat er en principbeslutning om at oprette et samlet tillidsmandskartotek i LO-amtets regi, som vi forventer os meget af. Siden LO-Danmark satte den lokale tværfaglige struktur til debat på kongressen i 1999, har vi på Fyn arbejdet intenst med dette spørgsmål. Især har vi sat fokus på, hvordan LO-sektionerne skal se ud i fremtiden, og hvordan vi sikrer det bedst mulige samarbejde mellem LOamtet og sektionerne. Fra begyndelsen havde vi det mål, at samtlige LO-sektioner og fagforeninger skulle inddrages i debatten, og det er lykkedes over al forventning. Til at styre debatten nedsatte vi et bredt sammensat sektionsudvalg, som tog en lang række drøftelser, udarbejdede oplæg osv. Sektionsudvalget besluttede, at det var nødvendigt for kvaliteten af arbejdet at få et meget mere nuanceret billede af LO-sektionerne. Derfor lavede vi en spørgeskemaundersøgelse, som skulle belyse sektionernes faglige og politiske aktiviteter m.m. Vi fik en besvarelse på 100 pct., hvilket vi betragter som meget flot. Spørgeskemaet var med til at give et ganske nuanceret billede af sektionerne hver for sig og sammen. Det betød, at faktisk viden kunne aflive en række sejlivede myter om LO-sektionerne. Fælles konferencer Derefter inviterede vi LO-sektionerne og alle fagforeningerne til to fæl- SIDE 9

10 les konferencer i hhv. forår og efterår Om foråret blev problemstillingen præsenteret, og den videre drøftelse blev udlagt til lokal debat, og om efteråret samlede vi op. Fagforeningerne kom med deres ønsker, LO-amtet kom med sine, og hver enkelt LO-sektion fremlagde deres ønsker og forslag til den fremtidige struktur og samarbejde. Resultatet af processen blev, at der i høj grad er kommet gang i et tættere samarbejde mellem sektionerne. Flere steder på Fyn har man i forvejen lagt sektioner sammen for at dække to eller flere kommuner (f.eks. Ærø, Langeland, HøjFyn mfl.). Andre steder har man valgt at bibeholde den enkelte sektion og så lave samarbejdsaftaler med en eller flere nabo-sektioner (f.eks. mellem Otterup, Søndersø, Bogense og Middelfart, Ejby, Nr. Åby m.fl.). Nye retningslinier for samarbejdet Ud af debatterne på sektionskonferencerne og den efterfølgende opsamling på sektionsudvalgets møder blev der udarbejdet et forslag til repræsentantskabsmødet 2001 om følgende handlingsanvisninger for det fremtidige samarbejde mellem LO Fyns amt og de enkelte sektioner: 1. Det er op til fagforeningerne og LO-sektionerne løbende at sikre den bedst mulige struktur for det lokale tværfaglige arbejde. 2. Hvis der er en LO-sektion, som mangler ressourcer, er det LO Fyns amts opgave at sikre, at en positiv og handlingsorienteret proces bliver igangsat. 3. For at sikre et tæt samspil mellem arbejdet i LO-amtet og i LOsektionen udarbejdes en samarbejdsaftale og en handlingsplan, der tilsammen sikrer mål, midler, koordinering og opfølgning. 4. Det henstilles, at LO-sektionerne ikke hæver deres lokale kontingent yderligere. 5. Fagforeningerne opfordres til at anvende bopælskriteriet. 6. Fagforeningerne opfordres til at støtte kraftigere op bag LO-sektionernes arbejde. 7. For at styrke LO-sektionernes muligheder og kvaliteten i arbejdet oprettes et tillidsmandskartotek i regi af LO Fyns amt. Tillidsrepræsentanter vil gerne være med Dette papir blev vedtaget på vores netop afholdte repræsentantskabsmøde Fagforeningerne og sektionerne har indgået den aftale med hinanden, at man på den ene side har imødekommet fagforeningernes ønske om at stoppe stigninger i sektionskontingentet. På den anden side har sektionerne fået et tilsagn fra fagforeningerne om, at man vil anvende bopælskriteriet. På den måde er de økonomisk trængte fagforeninger blevet tilgodeset samtidig med, at man med dette kriterium har sikret et medlemsgrundlag for fagbevægelsen på hele Fyn. En helt entydig tendens, vi kan se ud af spørgeskemaerne og diskussionerne på sektionskonferencerne, har været, at LO-sektionerne mest af alt mangler menneskelige ressourcer. Derfor besluttede repræsentant- SIDE 10

11 skabsmødet at oprette et tillidsmandskartotek, som kan understøtte det lokale tværfaglige arbejde. De par steder på Fyn, hvor man i dag allerede har et tillidsmandskartotek, har det været en stor gevinst for det lokale tværfaglige arbejde. Der går simpelt hen guld rundt på gaden, som både kan og vil, hvis bare vi inviterer dem. Kommunalpolitisk indflydelse Det er mit håb og min forventning, at samarbejdsaftaler, handlingsplaner og tillidsmandskartotek kan være med til at styrke og synliggøre det store arbejde, der bliver gjort på det lokale tværfaglige plan. I takt med at fagforeningerne bliver færre, større og koncentreret omkring de store byer er det en åbenlys opgave for LO-sektionerne at sikre fagbevægelsen indflydelse lokalt ikke mindst i forhold til det kommunalpolitiske arbejde. Bidrag til rubrikken Månedens indlæg kan indsendes til redaktionen via Net-Dialog på adressen lolink postkasse eller via SIDE 11

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således:

Et stort flertal på over 60 pct. siger, at kommunalvalget og borgmesterens partifarve er uden betydning. Det udlægges af ASE således: Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen) Flere unge i Hjørring på offentlig forsørgelse side 2 Virksomhedsudvikling via AAU-samarbejde side 4 Stor interesse for inspirationsmøder side 5 Formanden

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil.

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil. PDM 'HWPDQK UHU«Det man hører er man selv siger de hvert 10. minut i radioen. En ny jingle af den slags, der ikke er til at slippe af med, når man først har fået den i hovedet. Det man hører er man selv.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden Udsnit af LO Hovedstadens politiske program 2014-2018 LO Hovedstaden vil arbejde for, at kendskabet til den danske model og kendskabet til værdien

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt 29. september 2016 J.nr. 16-1424145 Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål A, B, C og D den 7. oktober 2016 i Skatteudvalget

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

D ANMARKSK ORTET. Som alle. Løn og ansættelse STRUKTURREFORMEN AF LARS MICHAELSEN OG KIM RØNSHOLT

D ANMARKSK ORTET. Som alle. Løn og ansættelse STRUKTURREFORMEN AF LARS MICHAELSEN OG KIM RØNSHOLT STRUKTURREFORMEN AF LARS MICHAELSEN OG KIM RØNSHOLT D ANMARKSK ORTET Om to år trækkes der nye streger gennem Danmark. Hvem skal løse hvilke opgaver hvor? Og hvad med jobsikkerheden? Vi prøver at hjælpe

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere