UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus

2 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLD INDLEDNING 2 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET 2 Ansættelsesforløb 2 AFDELINGER 3 Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital 3 Neurokirurgisk Afdeling, OUH 3 Neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus 4 KURSER 6 FORSKNINGSTRÆNING 7 FORLØB AF KOMPETENCEUDVIKLINGEN 8 Medicinsk ekspert 9 Kommunikator 19 Samarbejder 20 Leder/administrator 21 Sundhedsfremmer 21 Akademiker 22 Professionel 23

3 2 Indledning Dette uddannelsesprogram omhandler hoveduddannelsen i specialet neurokirurgi ved Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital. Formålet med uddannelsesprogrammet er at angive vejen til speciallægeanerkendelsen på basis af de opnåede kompetencer. Mht. det neurokirurgiske speciales afgrænsning fra andre specialer, dets hovedområder og dets udviklingstendenser henvises til målbeskrivelsens pkt. 1. Kompetencerne omfatter alle de listede under målbeskrivelsens hoveduddannelse (under pkt. 6). Dette uddannelsesprogram angiver i hvilken del af uddannelsen den enkelte kompetence erhverves. Præsentation af uddannelsesforløbet Ansættelsesforløb Hoveduddannelsen følger en godkendt 12 måneders introduktionsuddannelse. Forløbet er på i alt 48 måneder og indeholder nedenstående elementer: Uddannelsesdel Varighed (mdr.) Afdeling Neurologi (sideuddannelse) 3 Neurologisk Afd.N, Odense Neurokirurgi fase 1 17 Neurokirurgisk Afd., Odense Neurokirurgi fase 2* 14 Neurokirurgisk Afd., Odense Neurokirurgi fase 3 14 Neurokirurgisk Afd., Aarhus *: Under fase 2 indgår forskningstræning med et sideordnet forløb på højst 6 måneder. Forud for neurologidelen, fase 1 og fase 3 vil der blive fremsendt 1) introduktionsprogram, tjenesteskema samt afdelingens lægelige instrukser og vejledninger.

4 3 Afdelinger Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital Befolkningsgrundlaget til neurologisk afdeling N, OUH, er for neurologiske patienter ca personer og for apopleksipatienter ca personer. Som lands-landsdelsafdeling er befolkningsgrundlaget for trombolysebehandling af akut iskæmisk apopleksi betydelig større. Neurologisk afdeling N, OUH består af 3 sengeafdelinger, N1, N2 og N3 med henholdsvis 23, 24 og 28 senge. N3 varetager langt overvejende længerevarende rehabilitering af apopleksipatienter. Daghospitalet ND varetager videre ambulant rehabilitering. Afdeling N1 og N2 er opdelt i N1a og N1b og N2 i N2a og N2b hvor b-afsnittene er apopleksiafsnit. Den ambulante aktivitet omfatter: Generelt forundersøgelsesambulatorium NV Epilepsiklinik NE, Klinisk neurofysiologisk afsnit NF, Neuromulkulært ambulatorium NN Parkinsonambulatorium NP Skleroseklinik NS Ambulatroium for udviklingshæmmede voksne NU Cerebrovaskulært ambulatoriuj NC Neuropsykologi Der foregår desuden dystonibehandling med botulinumtoksininjektioner og behandling af patienter med motor-neuronsygdomme i ALS-team. Afdelingens forskningsaktivitet er hovedsagelig indenfor epilepsi, neuromuskulære sygdomme, dissemineret slerose, cerebrovaskulære sygdomme og demens. Bemanding: Afdelingen er normeret med i alt 27 læger: 11 overlæger (incl. 1 ledende overlæge og 1 professor) samt 16 yngre læger hvoraf 5 er afdelingslæger. Udover uddannelse af speciallæger i neurologi varetager afdelingen den prægraduate uddannelse i neurologi for medicinstuderende, Syddansk Universitet, Odense, herunder vejlederfunktion for fordybelsesopgaver. Der er supervision for ambulatoriefunktionerne ved speciallæge/overlæge Neurokirurgisk Afdeling, OUH Neurokirurgisk afd. U er en af fem danske neurokirurgiske afdelinger, og har landsdelsfunktion for hele region syd. Befolkningsgrundlaget ( optageområdet ) er ca. 1,2 mill. indbyggere.

5 4 Afdelingen består af et stationært sengeafsnit med 13 senge. Derudover et neurointensivt afsnit med 7 højintensive pladser og 6 pladser til intermediær og postoperativ overvågning. Envidere 4 opvågningspladser. Der er derudover et rygcenter med rygkirurgisk sengeafsnit fælles med rygsektionen på ortopædkirurgisk afdeling, i alt 18 sengepladser. Afdelingen er normeret med 6 overlæger (heraf 1 ledende, 5 afdelingslæger, 1-4 uddannelsesøgende i hoveduddannelsesforløb, 5 reservelæger, heraf 2 i neurokirurgisk introduktionsstilling, 2 neurologisk hovedudd.stilling som sideuddannelse). Der udføres ca operationer årligt, heraf 500 akutte, og indlægges årligt ca.1900 patienter, heraf ca. 40% akut. Der er 3500 ambulante besøg årligt. Alle de neurokirurgisk subspecialer varetages på afdelingen, dog henvises visse patientkategorier til landsfunktion andetsteds. Afdelingen varetager den prægraduate undervisning i neurokirurgi, herunder vejlederfunktionen for studenternes fordybelsesopgaver. Den daglige undervisning af studenterpraktikanter varetages af alle afdelingens læger. Der er normeret 1 professorat og 2 kliniske lektorater i neurokirurgi. Vagtforhold: Tilkaldevagten dækkes af et forvagts og et bagvagtslag. Derudover er der et beredsskabslag dækket af afdelingens overlæger. Neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus Århus Sygehus består af Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus og Psykiatrisk Hospital (Risskov). Århus Sygehus har ca normerede sengepladser. Neurokirurgisk afdeling NK er en af Danmarks 5 neurokirurgiske afdelinger. Afdelingen har landsog landsdelsfunktion og modtager patienter til behandling af medfødte og erhvervede sygdomme i kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, perifere nerver og ryg. Optagelsesområdet har ca. 1,3 mio. indbyggere. Afdelingen modtager som led i det vestdanske samarbejde patienter med traumatisk rygmarvsskade fra hele Jylland og Fyn. Afdelingen udgør sammen med Neurokirurgisk afdeling i Ålborg en funktionsbærende enhed. Afdelingen har 35 sengepladser, heraf 12 intensive. Derudover 4 opvågningspladser og 4 sengepladser på afd. Ø (Patienthotellet). Afdelingen er inddelt i følgende afsnit: NIA 1 og NIA 2, som er de neurointensive afsnit, NSA sengeafdelinger, som består af et 7-døgns-afsnsit (NSA6) og et 5-døgns-afsnit (NSA5). Afdelingen har årligt ca indlæggelser og ca ambulante besøg. Der foretages ca operative indgreb årligt. Afdelingen er normeret med 1 professor, 11 overlæger, 6 afdelingslæger, 6-8 reservelæger, hvoraf 2 er klassificeret som introduktionsstilling, 3-5 til uddannelsesstilling i neurokirurgi og 1 i neurologi/ neurofysiologi. Neurokirurgisk afdeling er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de sidste år opbygget teamdannelse inden for områderne cerebrovaskulære sygdomme, funktionel neurokirurgi, tumorkirurgi, kraniofacial kirurgi, spinalkirurgi, neurointensiv behandling og kranietraumatologi.

6 5 Vagtforhold: Tilkaldevagten dækkes af overlæger og afdelingslæger. Tilstedeværelsesvagten dækkes af reservelæger og afdelingslæger og er i 2-holdsdrift. Alle skift er med rådighedstjeneste fra vagtværelse.

7 6 Kurser Foruden de obligatoriske kurser er nedenstående listet også en række tilvalg (til inspiration). Kurserne er ikke stramt bundet til en bestemt uddannelsesdel, da tilgængeligheden er afhængig af udbudstidspunktet. De obligatoriske kurser er afgiftsfri for kursisten, mens finansieringen af tilvalgene (hvoraf mange er del af andre specialers obligatoriske kurser) vil veksle fra afgiftsfri til betaling fra hjemafdelingen. For hvert gennemført kursus skal LUU besidde et særskilt kursusbevis som dokumentation. Obligatoriske kurser Nr Kursus Udbyder Varighed(t) 1 Neuroonkologi Neurologi & Neurokirurgi 30 2 Neurotraumatologi Neurologi & Neurokirurgi 30 3 Socialneurologi & rygsygdomme Neurologi & Neurokirurgi 30 4 Klinisk & parakliniske us. Neurologi & Neurokirurgi 30 5 Kirurgisk teknik Neurokirurgi 30 6a* Neurokirurgisk kursusrække EANS 4 x 30 6b* Neurokirurgisk kursusrække NNF 4 x 30 *: Alternativ Tilvalg Nr Kursus Udbyder Varighed(t) 1 Neurooftalmologi Oftalmologi 2 MR Radiologi 30 3 Intensiv terapi Anæstesiologi 30 4 EDHEB Dansk center for organdonation

8 7 Forskningstræning Forskningstræningen er henlagt til Fase 2. Den afvikles i henhold til regional instruks med et eller 2 kurser i forskningstræning og formulering og afvikling af projektet. Til forløbet er afsat i alt 20 arbejdsdage. Fælles for alle regioner er, at opgaven endeligt godkende ved en præsentation ved et møde i DNKS.

9 8 Forløb af kompetenceudviklingen Nedenstående er angivet forløbet af kompetenceudviklingen ved hoveduddannelse på Neurologisk Afdeling (første 3 mdr.), Odense Universitetshospital (neurologidelen), Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital (fase 1 og 2, 17 henholdsvis 14 mdr.) og Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus (fase 3, 14 mdr.). Ud for målene er angivet evalueringsmåde. Fraset vejledersamtale henviser alle øvrige evalueringer til en specifik dokumentation (i kombination med tjekliste) i uddannelsesbogen. I 4. kolonne er angivet uddannelsesdel for kompetencen eller delkompetencen.

10 9 Medicinsk ekspert Læring Uddannelssdel Evaluering (Kompetencekort, Patientforløb: Akutte neurologiske lidelser Neurologi Neuro-1 Basalganglielidelser Neurologi Neuro-2 MS Mesterlære. Neurologi Neuro-3 Neuropati (amb.,vagt, stuegang, konferencer). Selvstudium. Epilepsi Afdelingsundervisning. Neurologi Neuro-4 Hovedpine Neurologi Neuro-5 Demens Neurologi Neuro-6

11 10 Medicinsk ekspert (fortsat). Patientforløb (fortsat) Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort Subaraknoidalblødning (SAH) Fase 1 Kort 1-1 Kranietraume Intracerebralt hæmatom (ICH Intrakranial Neoplasi Mesterlære. (amb.,vagt, stuegang, konferencer). Selvstudium. Afdelingsundervisning. Fase 1 Kort 1-2 Fase 2 Kort 2-1 Fase 1 Kort 1-3 Fase 1 Kort 1-4 Fase 3 Kort 3-1 Kort 3-2

12 11 Medicinsk ekspert (fortsat). af mål Læring Udd. del Evaluering (Kompetencekort mm) Patientforløb (fortsat) Hydrocefalus Fase 1 Kort 1-5 Kolumnafraktur Fase 2 Kort 2-2 Lumbal spondylose Cervikal spondylose Mesterlære (amb., vagt, stuegang, konferencer) Selvstudium Afdelingsundervisning Fase 1 Kort 1-6 Fase 1 Kort 1-7 Kolumnametastase Fase 1 Kort 1-8

13 12 Medicinsk ekspert (fortsat). Kraniekirurgi Kraniale adgange Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort Fase 1 Kort 1-9 Fase 2 Kort 2-4 Hydrocefalus m.m. Cerebralt/cerebellart hæmatom Mesterlære. (operationsassistance, superviseret operation). Laboratorieøvelse. Selvstudium, (tekstbøger) Fase 3 Kort 3-3 Kort 3-4 Fase 1 Kort 1-10 Fase 1 Kort 1-11 Fase 2 Kort 2-5

14 13 Medicinsk ekspert (fortsat). Kraniekirurgi (fortsat) Neoplasikirurgi m.m. Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort Fase 1 Kort 1-12 Fase 2 Kort 2-6 Mesterlære (amb., vagt, stuegang, konferencer) Selvstudium Afdelingsundervisning Kort 2-7 Kort 2-8 Fase 3 Kort 3-5 Kort 3-6 Kort 3-7 Kranium Fase 2 Kort 2-9 Fase 3 Kort 3-8

15 14 Medicinsk ekspert (fortsat). af mål Lumbale adgange Cervikale adgange Læring Udd. del Evaluering (Kompetencekort mm) Fase 1 Kort 1-13 Fase 1 Kort 1-14 Fase 2 Kort 2-10 Fase 1 Kort 1-15 Fase 2 Kort 2-11 Fase 2 Kort 2-11 Fase 1 Kort 1-16 Fase 2 Kort 2-12 Fase 3 Kort 3-9 Fase 1 Kort 1-17 Fase 3 Kort 3-10

16 15 Medicinsk ekspert (fortsat). Spinalkirurgi (fortsat) Cervikal spondylose Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Kort 1-18 Mesterlære. Fase 3 Kort 3-11 (amb., vagt, stuegang, konferencer) Bagre kolumna- Selvstudium. stabilisering Afdelingsundervisning. Fase 3 Kort 3-12 Intradural neoplasi Fase 3 Kort 3-13 Epiduralt hæmatom/ empyem Fase 2 Kort 2-13 Fase 3 Kort 3-14

17 16 Medicinsk ekspert (fortsat). Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, m.m. Kirurgiske hjælpemidler Mikroskop Fase 1 Kort 1-19 Ultralyd Mesterlære. (operationsassistance, Fase 1 Kort 1-19 super- Neuronavigation viseret operation). Fase 3 Kort 3-15 Rtg Fase 1 Kort 1-19 Parakliniske us. Neurofysiologi Neurologi Neuro-7 Neuropsykologi Neurologi Neuro-8

18 17 Medicinsk ekspert (fortsat). Neurointensiv Væsketerapi Læring Uddanelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Kort 1-20 Fase 2 Kort2-14 Diabetes Insipidus/SIADH Behandling af øget ICP Superviseret intensivstuegang Fase 2 Kort 2-14 Fase 1 Kort 1-20 Fase 2 Kort 2-14 Cerebral monitorering Fase 1 Kort 1-20 Fase 2 Kort 2-14

19 18 Medicinsk ekspert (fortsat). Medicinsk behandling Glukokortikoid Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Kort 1-21 Trombose og hæmostase Mesterlære. (amb., vagt, stuegang). Selvstudium Fase 2 Kort 2-15 Fase 1 Audit 1-1 Antibiotika Fase 1 Audit 1-2 Organdonation Hjernedødsdiagnose Mesterlære. (Læge B ved us.) Fase 1 Kort 1-22 Fase 3 Kort 3-16

20 19 Kommunikator Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Kollegialt Skriftligt Fase 1 Audit 1-3 Journalføring/ Epikrise Konferencer Mundtligt Fase 1 Vejledersamt. Patienter & pårørende Præop. Information Forløbs- og Prognoseinformation Stuegang, vagt. Ambulatoriefunktion. Præ- og postoperativ information Fase 1 Kort 1-23 Fase 2 Kort 2-16 Fase 3 Kort 3-17 Udsigtsløs behandling Fase 3 Kort 3-17

21 20 Samarbejder Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Kollegialt Teamfunktion internt Ekstern Ambulatoriefunktion, vagt, booking m.m. Vagtfunktion, modtagelse, overflytning Fase Vejledersamtale. Fase Vejledersamtale. Plejepersonale Sengeafsnit Ambulatorium Stuegang, vagt. Ambulatoriefunktion. Præ- og postoperativ information Fase Fase Fase Fase Operationsgang Fase Fase

22 21 Leder/administrator Funktion som læge Arbejdsudførelse Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase Arbejdsplanlægning Stuegang, vagt, ambulatoriefunktion Fase Fase Fase Sundhedsfremmer Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Sygdomsforebyggelse Risikovurdering/ Undersøgelsesbehov Rådgivning af slægtninge ved tumor cerebri, aneurisme, m.m. Amb.-funktion Fase 1 Fase 3 Vejledersamtale Vejledersamtale Sygdom Vægtning af behandlingsmål mod risiko. Information Ambulatorie- Fase 1 Vejledersamtale funktion Præoperativ information Fase 3 Vejledersamtale

23 22 Akademiker Patologikonference Redigering af anamnese, fund, operation, patologi og follow-up for flere patienter Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Præsentation Udarbejdelse af mindst en præsentationen pr. Fase 2 Præsentation fase Fase 3 Præsentation Forskningstræning Udarbejdelse/gen nemførelse af projekt Særskilt instruks Fase 2 Godkendt projekt Undervisning Undervisningstime med emnevalg i samarbejde med vejleder. Udarbejdelse af præsentationen Mindst en pr. fase Undervisning (med. studerende) Klinisk bed-side Mesterlære Fase 1 Præsentation Fase 2 Præsentation Fase 3 Præsentation Fase 2 Kort 2-17 Fase 3 Kort 3-18

24 23 Professionel Professionel integriditet Viden Komplikationer Handle i relation til egen kompetence Detaljeret kendskab til valgt tekstbog. Videnskabelige tidsskrifter Håndtering Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Vejledersamtale Operation og klinisk funktion Fase 2 Vejledersamtale Fase 1 Vejledersamtale Kontinuerlig tilegnelse Fase 2 Vejledersamtale Tilrettelæggelse af Fase 2 Præsentation Komplikationskonference Fase 3 Præsentation Pt--klagenævn Patientforsikring Utilsigtet hændelse Patientinformation Anmeldelse Fase 1 Audit 2.1 Fase 3 Anmeldelse Vejledersamtale

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Neurokirurgisk Afdeling U, OUH 2 INDLEDNING...3 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET...3 Ansættelsesforløb...

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus 2 INDLEDNING...3 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET...3

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Indholdsfortegnelse 1 INDHOLD INDLEDNING 2 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen) i Neurokirurgi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen) i Neurokirurgi 1 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen (hoveduddannelsen) i Neurokirurgi Dansk Neurokirurgisk Selskab Sundhedsstyrelsen Oktober 2009 2 Indhold Indledning...3 Specialet neurokirurgi...3 Neurokirurgi

Læs mere

Uddannelsesbog for hoveduddannelsen i Neurokirurgi

Uddannelsesbog for hoveduddannelsen i Neurokirurgi Uddannelsesbog for hoveduddannelsen i Neurokirurgi Gældende for Neurokirurgisk Afdeling, Rigshospitalet og Videncenter for Rygsygdomme, Glostrup Hospital 2 (navn) (stillingsnummer) (periode) 3 Indhold

Læs mere

Uddannelsesbog for hoveduddannelsen i Neurokirurgi. Gældende for uddannelserne ved afdelingerne i Odense, Ålborg og Århus

Uddannelsesbog for hoveduddannelsen i Neurokirurgi. Gældende for uddannelserne ved afdelingerne i Odense, Ålborg og Århus Uddannelsesbog for hoveduddannelsen i Neurokirurgi Gældende for uddannelserne ved afdelingerne i Odense, Ålborg og Århus 2 (navn) (stillingsnummer) (periode) 3 Indhold Indledning...1 Individuel uddannelsesplan...2

Læs mere

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Neurokirurgi

Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Neurokirurgi Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i Neurokirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Neurokirurgisk Selskab Oktober 2008 Målbeskrivelse for introduktionsuddannelsen i neurokirurgi Redaktion Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby

Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Karkirurgisk Afdeling T4 Århus Universitetshospital, Skejby Beskrivelse af faget Karkirurgi omfatter forebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden for hjernen

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Nærværende introduktionsstilling indebærer ansættelse på Neurologisk Afdeling N, Sønderborg Sygehus, i samtlige 12 måneder.

Nærværende introduktionsstilling indebærer ansættelse på Neurologisk Afdeling N, Sønderborg Sygehus, i samtlige 12 måneder. Indledning - beskrivelse af neurologi Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af organiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002334 Afdelingsnavn Neurokirurgisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi. Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi. Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi Neurologisk Afdeling, Vejle-Give Sygehus Specialet Neurologi omfatter diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdomme i det centrale og perifere

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 6 GLOSTRUP, GLOSTRUP M (MED), FREDERIKSBERG, RIGSHOSPITALET, GLOSTRUP UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din uddannelsesstilling

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 6. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 1 Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 2 1. Indledning. Gastroenheden består af kirurgisk afsnit og medicinsk afsnit. Medicinsk

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi. Dette dokument beskriver følgende: Den faglige profil for lægen, der vil søge hoveduddannelse indenfor ortopædkirurgien Kompetencer,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES

2. PRÆSENTATION AF DE AFDELINGER DER INDGÅR I DIT UDDANNELSES FORLØB 3 FREDERIKSBERG, GENTOFTE F (MED), HILLERØD, BISPEBJERG IDRÆT, FREDERIKSBERG UDDANNELSESPROGRAM INTERN MEDICIN: REUMATOLOGI Februar 2014 1 1. INTRODUKTION Kære uddannelsessøgende. Tillykke med din

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Behov for forbedringer Introduktionen har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Introduktionen. Har begrænset

Behov for forbedringer Introduktionen har begrænset værdi for uddannelsessøgende. Introduktionen. Har begrænset Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Sygehus Afdeling Afkryds et felt i hver række Dato for besøg Score Introduktion til afdelingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i Neurologi, Neurologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Indledning beskrivelse af neurologi Det neurologiske speciale er et selvstændigt speciale, der omfatter

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Neurokirurgi. Dato: 26. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Neurokirurgi. Dato: 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Neurokirurgi Dato: 26. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale neurokirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002174 Afdelingsnavn Medicinsk-gastroenterologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange.

Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Rigshospitalet Afdeling Neurologisk Klinik Dato for besøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002518 Afdelingsnavn Neurologisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Besøgsdato 27-05-2016 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719

Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719 Afdeling: Hudafdeling I og Allergicentret Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: mette.orup@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: August 2012 Telefon: 6541 2719 Uddannelsesprogram for praktikanttjeneste 1. INDLEDNING

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst

Den kirurgiske profil hvordan får f. r vi det til at fungere. Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Den kirurgiske profil hvordan får f r vi det til at fungere Randi Beier-Holgersen Postgraduat klinisk lektor, Region øst Program Hvad er den kirurgiske profil Kort summen med sidemand/gruppe (15 min) Forslag

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 3 AFSNIT

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere