UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus

2 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLD INDLEDNING 2 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET 2 Ansættelsesforløb 2 AFDELINGER 3 Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital 3 Neurokirurgisk Afdeling, OUH 3 Neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus 4 KURSER 6 FORSKNINGSTRÆNING 7 FORLØB AF KOMPETENCEUDVIKLINGEN 8 Medicinsk ekspert 9 Kommunikator 19 Samarbejder 20 Leder/administrator 21 Sundhedsfremmer 21 Akademiker 22 Professionel 23

3 2 Indledning Dette uddannelsesprogram omhandler hoveduddannelsen i specialet neurokirurgi ved Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital. Formålet med uddannelsesprogrammet er at angive vejen til speciallægeanerkendelsen på basis af de opnåede kompetencer. Mht. det neurokirurgiske speciales afgrænsning fra andre specialer, dets hovedområder og dets udviklingstendenser henvises til målbeskrivelsens pkt. 1. Kompetencerne omfatter alle de listede under målbeskrivelsens hoveduddannelse (under pkt. 6). Dette uddannelsesprogram angiver i hvilken del af uddannelsen den enkelte kompetence erhverves. Præsentation af uddannelsesforløbet Ansættelsesforløb Hoveduddannelsen følger en godkendt 12 måneders introduktionsuddannelse. Forløbet er på i alt 48 måneder og indeholder nedenstående elementer: Uddannelsesdel Varighed (mdr.) Afdeling Neurologi (sideuddannelse) 3 Neurologisk Afd.N, Odense Neurokirurgi fase 1 17 Neurokirurgisk Afd., Odense Neurokirurgi fase 2* 14 Neurokirurgisk Afd., Odense Neurokirurgi fase 3 14 Neurokirurgisk Afd., Aarhus *: Under fase 2 indgår forskningstræning med et sideordnet forløb på højst 6 måneder. Forud for neurologidelen, fase 1 og fase 3 vil der blive fremsendt 1) introduktionsprogram, tjenesteskema samt afdelingens lægelige instrukser og vejledninger.

4 3 Afdelinger Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital Befolkningsgrundlaget til neurologisk afdeling N, OUH, er for neurologiske patienter ca personer og for apopleksipatienter ca personer. Som lands-landsdelsafdeling er befolkningsgrundlaget for trombolysebehandling af akut iskæmisk apopleksi betydelig større. Neurologisk afdeling N, OUH består af 3 sengeafdelinger, N1, N2 og N3 med henholdsvis 23, 24 og 28 senge. N3 varetager langt overvejende længerevarende rehabilitering af apopleksipatienter. Daghospitalet ND varetager videre ambulant rehabilitering. Afdeling N1 og N2 er opdelt i N1a og N1b og N2 i N2a og N2b hvor b-afsnittene er apopleksiafsnit. Den ambulante aktivitet omfatter: Generelt forundersøgelsesambulatorium NV Epilepsiklinik NE, Klinisk neurofysiologisk afsnit NF, Neuromulkulært ambulatorium NN Parkinsonambulatorium NP Skleroseklinik NS Ambulatroium for udviklingshæmmede voksne NU Cerebrovaskulært ambulatoriuj NC Neuropsykologi Der foregår desuden dystonibehandling med botulinumtoksininjektioner og behandling af patienter med motor-neuronsygdomme i ALS-team. Afdelingens forskningsaktivitet er hovedsagelig indenfor epilepsi, neuromuskulære sygdomme, dissemineret slerose, cerebrovaskulære sygdomme og demens. Bemanding: Afdelingen er normeret med i alt 27 læger: 11 overlæger (incl. 1 ledende overlæge og 1 professor) samt 16 yngre læger hvoraf 5 er afdelingslæger. Udover uddannelse af speciallæger i neurologi varetager afdelingen den prægraduate uddannelse i neurologi for medicinstuderende, Syddansk Universitet, Odense, herunder vejlederfunktion for fordybelsesopgaver. Der er supervision for ambulatoriefunktionerne ved speciallæge/overlæge Neurokirurgisk Afdeling, OUH Neurokirurgisk afd. U er en af fem danske neurokirurgiske afdelinger, og har landsdelsfunktion for hele region syd. Befolkningsgrundlaget ( optageområdet ) er ca. 1,2 mill. indbyggere.

5 4 Afdelingen består af et stationært sengeafsnit med 13 senge. Derudover et neurointensivt afsnit med 7 højintensive pladser og 6 pladser til intermediær og postoperativ overvågning. Envidere 4 opvågningspladser. Der er derudover et rygcenter med rygkirurgisk sengeafsnit fælles med rygsektionen på ortopædkirurgisk afdeling, i alt 18 sengepladser. Afdelingen er normeret med 6 overlæger (heraf 1 ledende, 5 afdelingslæger, 1-4 uddannelsesøgende i hoveduddannelsesforløb, 5 reservelæger, heraf 2 i neurokirurgisk introduktionsstilling, 2 neurologisk hovedudd.stilling som sideuddannelse). Der udføres ca operationer årligt, heraf 500 akutte, og indlægges årligt ca.1900 patienter, heraf ca. 40% akut. Der er 3500 ambulante besøg årligt. Alle de neurokirurgisk subspecialer varetages på afdelingen, dog henvises visse patientkategorier til landsfunktion andetsteds. Afdelingen varetager den prægraduate undervisning i neurokirurgi, herunder vejlederfunktionen for studenternes fordybelsesopgaver. Den daglige undervisning af studenterpraktikanter varetages af alle afdelingens læger. Der er normeret 1 professorat og 2 kliniske lektorater i neurokirurgi. Vagtforhold: Tilkaldevagten dækkes af et forvagts og et bagvagtslag. Derudover er der et beredsskabslag dækket af afdelingens overlæger. Neurokirurgisk afdeling, Århus Sygehus Århus Sygehus består af Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus og Psykiatrisk Hospital (Risskov). Århus Sygehus har ca normerede sengepladser. Neurokirurgisk afdeling NK er en af Danmarks 5 neurokirurgiske afdelinger. Afdelingen har landsog landsdelsfunktion og modtager patienter til behandling af medfødte og erhvervede sygdomme i kranie, hjerne, hjernens kar og hinder, perifere nerver og ryg. Optagelsesområdet har ca. 1,3 mio. indbyggere. Afdelingen modtager som led i det vestdanske samarbejde patienter med traumatisk rygmarvsskade fra hele Jylland og Fyn. Afdelingen udgør sammen med Neurokirurgisk afdeling i Ålborg en funktionsbærende enhed. Afdelingen har 35 sengepladser, heraf 12 intensive. Derudover 4 opvågningspladser og 4 sengepladser på afd. Ø (Patienthotellet). Afdelingen er inddelt i følgende afsnit: NIA 1 og NIA 2, som er de neurointensive afsnit, NSA sengeafdelinger, som består af et 7-døgns-afsnsit (NSA6) og et 5-døgns-afsnit (NSA5). Afdelingen har årligt ca indlæggelser og ca ambulante besøg. Der foretages ca operative indgreb årligt. Afdelingen er normeret med 1 professor, 11 overlæger, 6 afdelingslæger, 6-8 reservelæger, hvoraf 2 er klassificeret som introduktionsstilling, 3-5 til uddannelsesstilling i neurokirurgi og 1 i neurologi/ neurofysiologi. Neurokirurgisk afdeling er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de sidste år opbygget teamdannelse inden for områderne cerebrovaskulære sygdomme, funktionel neurokirurgi, tumorkirurgi, kraniofacial kirurgi, spinalkirurgi, neurointensiv behandling og kranietraumatologi.

6 5 Vagtforhold: Tilkaldevagten dækkes af overlæger og afdelingslæger. Tilstedeværelsesvagten dækkes af reservelæger og afdelingslæger og er i 2-holdsdrift. Alle skift er med rådighedstjeneste fra vagtværelse.

7 6 Kurser Foruden de obligatoriske kurser er nedenstående listet også en række tilvalg (til inspiration). Kurserne er ikke stramt bundet til en bestemt uddannelsesdel, da tilgængeligheden er afhængig af udbudstidspunktet. De obligatoriske kurser er afgiftsfri for kursisten, mens finansieringen af tilvalgene (hvoraf mange er del af andre specialers obligatoriske kurser) vil veksle fra afgiftsfri til betaling fra hjemafdelingen. For hvert gennemført kursus skal LUU besidde et særskilt kursusbevis som dokumentation. Obligatoriske kurser Nr Kursus Udbyder Varighed(t) 1 Neuroonkologi Neurologi & Neurokirurgi 30 2 Neurotraumatologi Neurologi & Neurokirurgi 30 3 Socialneurologi & rygsygdomme Neurologi & Neurokirurgi 30 4 Klinisk & parakliniske us. Neurologi & Neurokirurgi 30 5 Kirurgisk teknik Neurokirurgi 30 6a* Neurokirurgisk kursusrække EANS 4 x 30 6b* Neurokirurgisk kursusrække NNF 4 x 30 *: Alternativ Tilvalg Nr Kursus Udbyder Varighed(t) 1 Neurooftalmologi Oftalmologi 2 MR Radiologi 30 3 Intensiv terapi Anæstesiologi 30 4 EDHEB Dansk center for organdonation

8 7 Forskningstræning Forskningstræningen er henlagt til Fase 2. Den afvikles i henhold til regional instruks med et eller 2 kurser i forskningstræning og formulering og afvikling af projektet. Til forløbet er afsat i alt 20 arbejdsdage. Fælles for alle regioner er, at opgaven endeligt godkende ved en præsentation ved et møde i DNKS.

9 8 Forløb af kompetenceudviklingen Nedenstående er angivet forløbet af kompetenceudviklingen ved hoveduddannelse på Neurologisk Afdeling (første 3 mdr.), Odense Universitetshospital (neurologidelen), Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital (fase 1 og 2, 17 henholdsvis 14 mdr.) og Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus (fase 3, 14 mdr.). Ud for målene er angivet evalueringsmåde. Fraset vejledersamtale henviser alle øvrige evalueringer til en specifik dokumentation (i kombination med tjekliste) i uddannelsesbogen. I 4. kolonne er angivet uddannelsesdel for kompetencen eller delkompetencen.

10 9 Medicinsk ekspert Læring Uddannelssdel Evaluering (Kompetencekort, Patientforløb: Akutte neurologiske lidelser Neurologi Neuro-1 Basalganglielidelser Neurologi Neuro-2 MS Mesterlære. Neurologi Neuro-3 Neuropati (amb.,vagt, stuegang, konferencer). Selvstudium. Epilepsi Afdelingsundervisning. Neurologi Neuro-4 Hovedpine Neurologi Neuro-5 Demens Neurologi Neuro-6

11 10 Medicinsk ekspert (fortsat). Patientforløb (fortsat) Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort Subaraknoidalblødning (SAH) Fase 1 Kort 1-1 Kranietraume Intracerebralt hæmatom (ICH Intrakranial Neoplasi Mesterlære. (amb.,vagt, stuegang, konferencer). Selvstudium. Afdelingsundervisning. Fase 1 Kort 1-2 Fase 2 Kort 2-1 Fase 1 Kort 1-3 Fase 1 Kort 1-4 Fase 3 Kort 3-1 Kort 3-2

12 11 Medicinsk ekspert (fortsat). af mål Læring Udd. del Evaluering (Kompetencekort mm) Patientforløb (fortsat) Hydrocefalus Fase 1 Kort 1-5 Kolumnafraktur Fase 2 Kort 2-2 Lumbal spondylose Cervikal spondylose Mesterlære (amb., vagt, stuegang, konferencer) Selvstudium Afdelingsundervisning Fase 1 Kort 1-6 Fase 1 Kort 1-7 Kolumnametastase Fase 1 Kort 1-8

13 12 Medicinsk ekspert (fortsat). Kraniekirurgi Kraniale adgange Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort Fase 1 Kort 1-9 Fase 2 Kort 2-4 Hydrocefalus m.m. Cerebralt/cerebellart hæmatom Mesterlære. (operationsassistance, superviseret operation). Laboratorieøvelse. Selvstudium, (tekstbøger) Fase 3 Kort 3-3 Kort 3-4 Fase 1 Kort 1-10 Fase 1 Kort 1-11 Fase 2 Kort 2-5

14 13 Medicinsk ekspert (fortsat). Kraniekirurgi (fortsat) Neoplasikirurgi m.m. Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort Fase 1 Kort 1-12 Fase 2 Kort 2-6 Mesterlære (amb., vagt, stuegang, konferencer) Selvstudium Afdelingsundervisning Kort 2-7 Kort 2-8 Fase 3 Kort 3-5 Kort 3-6 Kort 3-7 Kranium Fase 2 Kort 2-9 Fase 3 Kort 3-8

15 14 Medicinsk ekspert (fortsat). af mål Lumbale adgange Cervikale adgange Læring Udd. del Evaluering (Kompetencekort mm) Fase 1 Kort 1-13 Fase 1 Kort 1-14 Fase 2 Kort 2-10 Fase 1 Kort 1-15 Fase 2 Kort 2-11 Fase 2 Kort 2-11 Fase 1 Kort 1-16 Fase 2 Kort 2-12 Fase 3 Kort 3-9 Fase 1 Kort 1-17 Fase 3 Kort 3-10

16 15 Medicinsk ekspert (fortsat). Spinalkirurgi (fortsat) Cervikal spondylose Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Kort 1-18 Mesterlære. Fase 3 Kort 3-11 (amb., vagt, stuegang, konferencer) Bagre kolumna- Selvstudium. stabilisering Afdelingsundervisning. Fase 3 Kort 3-12 Intradural neoplasi Fase 3 Kort 3-13 Epiduralt hæmatom/ empyem Fase 2 Kort 2-13 Fase 3 Kort 3-14

17 16 Medicinsk ekspert (fortsat). Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, m.m. Kirurgiske hjælpemidler Mikroskop Fase 1 Kort 1-19 Ultralyd Mesterlære. (operationsassistance, Fase 1 Kort 1-19 super- Neuronavigation viseret operation). Fase 3 Kort 3-15 Rtg Fase 1 Kort 1-19 Parakliniske us. Neurofysiologi Neurologi Neuro-7 Neuropsykologi Neurologi Neuro-8

18 17 Medicinsk ekspert (fortsat). Neurointensiv Væsketerapi Læring Uddanelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Kort 1-20 Fase 2 Kort2-14 Diabetes Insipidus/SIADH Behandling af øget ICP Superviseret intensivstuegang Fase 2 Kort 2-14 Fase 1 Kort 1-20 Fase 2 Kort 2-14 Cerebral monitorering Fase 1 Kort 1-20 Fase 2 Kort 2-14

19 18 Medicinsk ekspert (fortsat). Medicinsk behandling Glukokortikoid Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Kort 1-21 Trombose og hæmostase Mesterlære. (amb., vagt, stuegang). Selvstudium Fase 2 Kort 2-15 Fase 1 Audit 1-1 Antibiotika Fase 1 Audit 1-2 Organdonation Hjernedødsdiagnose Mesterlære. (Læge B ved us.) Fase 1 Kort 1-22 Fase 3 Kort 3-16

20 19 Kommunikator Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Kollegialt Skriftligt Fase 1 Audit 1-3 Journalføring/ Epikrise Konferencer Mundtligt Fase 1 Vejledersamt. Patienter & pårørende Præop. Information Forløbs- og Prognoseinformation Stuegang, vagt. Ambulatoriefunktion. Præ- og postoperativ information Fase 1 Kort 1-23 Fase 2 Kort 2-16 Fase 3 Kort 3-17 Udsigtsløs behandling Fase 3 Kort 3-17

21 20 Samarbejder Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Kollegialt Teamfunktion internt Ekstern Ambulatoriefunktion, vagt, booking m.m. Vagtfunktion, modtagelse, overflytning Fase Vejledersamtale. Fase Vejledersamtale. Plejepersonale Sengeafsnit Ambulatorium Stuegang, vagt. Ambulatoriefunktion. Præ- og postoperativ information Fase Fase Fase Fase Operationsgang Fase Fase

22 21 Leder/administrator Funktion som læge Arbejdsudførelse Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase Arbejdsplanlægning Stuegang, vagt, ambulatoriefunktion Fase Fase Fase Sundhedsfremmer Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Sygdomsforebyggelse Risikovurdering/ Undersøgelsesbehov Rådgivning af slægtninge ved tumor cerebri, aneurisme, m.m. Amb.-funktion Fase 1 Fase 3 Vejledersamtale Vejledersamtale Sygdom Vægtning af behandlingsmål mod risiko. Information Ambulatorie- Fase 1 Vejledersamtale funktion Præoperativ information Fase 3 Vejledersamtale

23 22 Akademiker Patologikonference Redigering af anamnese, fund, operation, patologi og follow-up for flere patienter Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Præsentation Udarbejdelse af mindst en præsentationen pr. Fase 2 Præsentation fase Fase 3 Præsentation Forskningstræning Udarbejdelse/gen nemførelse af projekt Særskilt instruks Fase 2 Godkendt projekt Undervisning Undervisningstime med emnevalg i samarbejde med vejleder. Udarbejdelse af præsentationen Mindst en pr. fase Undervisning (med. studerende) Klinisk bed-side Mesterlære Fase 1 Præsentation Fase 2 Præsentation Fase 3 Præsentation Fase 2 Kort 2-17 Fase 3 Kort 3-18

24 23 Professionel Professionel integriditet Viden Komplikationer Handle i relation til egen kompetence Detaljeret kendskab til valgt tekstbog. Videnskabelige tidsskrifter Håndtering Læring Uddannelsesdel Evaluering (Kompetencekort, Fase 1 Vejledersamtale Operation og klinisk funktion Fase 2 Vejledersamtale Fase 1 Vejledersamtale Kontinuerlig tilegnelse Fase 2 Vejledersamtale Tilrettelæggelse af Fase 2 Præsentation Komplikationskonference Fase 3 Præsentation Pt--klagenævn Patientforsikring Utilsigtet hændelse Patientinformation Anmeldelse Fase 1 Audit 2.1 Fase 3 Anmeldelse Vejledersamtale

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik

Indholdsfortegnelse: B. Præsentation af Rigshospitalet a. Præsentation af nefrologisk afdeling b. Præsentation af endokrinologisk klinik Indholdsfortegnelse: A. Præsentation af Holbæk Sygehus a. De medicinske afdelinger på Holbæk Sygehus b. Præsentation af nefrologisk afsnit c. Præsentation af de øvrige medicinske afdelinger d. Vagtforhold

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 10 Blok 10: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1 Uddannelsesprogram for Hoveduddannelse i dermato-venerologi 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme samt seksuelt

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI HOVEDUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi Redaktion

Læs mere

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer

Håndbog i specialevalg. En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Håndbog i specialevalg En præsentation af de lægevidenskabelige specialer Dansk Medicinsk Selskab København, 2005 Håndbog i specialevalg

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Specialet Intern Medicin: Reumatoli...4

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Ortopædisk Kirurgi på Randers Centralsygehus og Aalborg Sygehus Region Nord Forløb Rds-3-2006 Rds-4-2007, Rds-7-2009 og Rds-8-2010 3. jan. 2004 1.1 Indledning Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Dermato-Venerologi Sundhedsstyrelsen Dansk Dermatologisk Selskab Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af specialet 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk

Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Ole Weis Bjerrum Overlæge, dr.med, klinisk lektor, (uddannelsesansvarlig ole.weis.bjerrum @ regionh.dk Beskrivelse af specialet intern medicin : hæmatologi Hæmatologi er læren om blodsygdomme. Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest

Uddannelsesprogram for. Hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Region Midtjylland Vest Uddannelsesprram for Hoveduddannelses-stilling i almen medicin Region Midtjylland Vest Regionshospitalet Herning Holstebro Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet almen medicin

Læs mere

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus

Uddannelsesprogram. For. Læger i uddannelse til. Almen Medicin. Ved. Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Uddannelsesprogram For Læger i uddannelse til Almen Medicin Ved Medicinsk Afdeling Slagelse Sygehus Torben Stjernebjerg Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Afdelingsbeskrivelse Side 3 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik

Uddannelsesprogram * Hoveduddannelse * Gynækologi obstetrik Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød Gastroenheden, Kir. Sektion, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan

Læs mere