Identificerer områder med papirstop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identificerer områder med papirstop"

Transkript

1 Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår papirstop. Meddelelsen om papirstop fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. Tryk på Start for at genoptage udskrivningen. Printeren udskriver et nyt eksemplar af siden, der sad fastklemt, hvis Genopret v. stop er indstillet til Aktiveret eller Auto. Indstillingen Auto garanterer dog ikke, at siden udskrives. Identificerer områder med papirstop Se i diagrammet på side 2, hvis du vil finde den sti, papiret følger gennem printeren, optionerne og de områder, hvor der kan opstå papirstop. Stien varierer afhængigt af papirkilden og udskriftsbakken. 1

2 Bemærk: Hvis der opstår stop i MP-arkføderen, vises meddelelsen 250 Papirstop. 260 Papirstop vises her for et stop i konvolutføderoptionen. Begge typer stop opstår på samme måde. 260 Papirstop 250 Papirstop 24x Papirstop Bemærk: 24x Papirstop kan opstå i en hvilken som helst papirskuffe, også arkføderen til 2000 ark. x angiver den skuffe, hvor papiret sidder fast. Stop kan opstå mellem to eller tre skuffer, på en skuffes skrå flade eller mellem en skuffe, dupleksenheden og printerens integrerede skuffe. 201 Papirstop 200 Papirstop 230 Papirstop 27x Papirstop 28x Papirstop Bemærk: 28x Papirstop opstår kun i finisheren. 202 Papirstop 230 Papirstop 2 Bemærk: 27x Papirstop kan opstå i output expanderen (vist i illustrationen), sorteringsenheden med 5 rum eller højkapacitets output-stackeren. x angiver udskriftsoptionen. De viste papirstopområder kan forekomme i alle udskriftsoptioner.

3 Adgang til områder med papirstop 3 Du kan åbne paneler og dæksler, fjerne papirskuffer og fjerne optioner for at få adgang til områder med papirstop. Hvis printeren har en MP-arkføder, kan du se den, når det nederste frontpanel åbnes. Illustrationen viser placeringen af papirkilder og mulige områder med papirstop. Sorteringsenhed med 5 rum, bagpanel. Output expander, bagpanel. (højkapacitets output-stacker og finisheren (ikke vist)) Øverste frontpanel Konvolutføder Printerens bagpanel Valgfri dupleksenhed, bagpanel Nederste frontpanel (nede, når konvolutføderen er installeret) Integreret skuffe Valgfri dupleksenhed, frontdæksel Valgfrie papirskuffer Bemærk: Alle illustrationer i dette afsnit viser printeren med standardkonfigurationen, medmindre det er nødvendigt at vise input- eller udskriftsoptioner.

4 200 og 201 Papirstop Fjern tonerkass. Meddelelsen 200 Papirstop angiver, at papiret er stoppet i området under tonerkassetten. Tonerkassetten skal tages ud af printeren. Meddelelsen 201 Papirstop angiver, at papiret er stoppet længere inde i printeren. Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. 1 Aktiver udløseren, og åbn printerens øverste og nederste frontpanel. 4 FORSIGTIG! Den bageste del inde i printeren er varm.

5 2 Tag fat i tonerkassettens håndgreb, træk tonerkassetten op mod det øverste frontpanel, og træk den lige ud mod dig selv. Advarsel: Rør aldrig ved fotokonduktor-tromlen på undersiden af tonerkassetten. Brug håndtaget på kassetten, så du undgår at røre ved området. Læg tonerkassetten væk. Bemærk: Tonerkassetten må ikke udsættes for lys i længere perioder. 3 Skub forsigtigt udløseren til indføringsrullen tilbage mod printerens bagside. 5

6 4 Træk papiret op og mod dig selv. 6 Bemærk: Papiret kan være dækket af toner, som ikke er brændt, hvilket kan tilsmudse tøj og hud. Træk ikke i papiret, hvis det ikke umiddelbart kan trækkes ud. Du skal i stedet prøve at få adgang til papiret via bagpanelet. I Mellem konvolutføderen og printeren finder du flere oplysninger. 5 Sæt tonerkassetten i igen. 6 Luk det øverste og nederste frontpanel.

7 202 Papirstop Åbn bag. panel Papirstop, som fremkalder meddelelsen 202 Papirstop, kræver, at printerens bagpanel åbnes. Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. Klik på det område, hvor papirstoppet opstod, for at få hjælp til at fjerne papiret: Før det når standardudskriftsbakken Hvis papirudgangen er standardudskriftsbakken 7

8 Før det når standardudskriftsbakken 1 Åbn bagpanelet. 8 2 Fjern papiret på én af følgende måder, afhængigt af hvilken del der er synlig.

9 Hvis den midterste del af papiret er synligt, skal du tage ved det i begge sider og forsigtigt trække det lige ud. 9 Hvis der stadigt er papir i fuserområdet, skal du åbne det øverste frontdæksel og fjerne papiret.

10 Hvis du kan se enden af papiret, skal du trække papiret lige ud. 10 Træk ikke i papiret, hvis det ikke umiddelbart kan trækkes ud. Fjern tonerkassetten, og træk papiret ud. 3 Luk bagpanelet.

11 Hvis papirudgangen er standardudskriftsbakken Træk papiret lige ud. 11

12 Træk ikke i papiret, hvis det ikke umiddelbart kan trækkes ud. Åbn det øverste frontpanel, og træk papiret ud. 12

13 230 Papirstop Kontr. dupleks Papirstop, som fremkalder meddelelsen 230 Papirstop, kræver, at printerens dupleksfrontdæksel åbnes. Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. 1 Åbn dupleksenhedens bagpanel. 13

14 2 Se under dupleksenhedens bagpanel efter kanten af papiret for at fastslå, hvordan papiret sidder fast: Tag fat i papiret, og træk det ud, hvis et lille stykke er synligt inde i dupleksenheden ved siden af den indre væg. Hvis du ikke kan få fat i det, skal du se i trin 6. Hvis kun et lille stykke papir er synligt hen mod bagsiden af printeren, skal du ikke trække det ud. Det er sandsynligvis nemmere af få fat i det inde i printeren. Se 200 og 201 Papirstop Fjern tonerkass. for at få oplysninger. Fortsæt med følgende, hvis det meste af papiret er synligt. 3 Træk papiret op og ud mod dig selv, hvis papiret er placeret i denne position: 14

15 4 Træk ned og ud, hvis papiret sidder i denne position: 15 5 Luk dupleksenhedens bagpanel. Det skal låses på plads.

16 6 Find det tilbagetrukne område på hver side af dupleksenhedens frontdæksel. 7 Træk forsigtigt dupleksenhedens frontdæksel lige ud. 16

17 8 Hvis papirets kant er synlig, skal du trække papiret lige op og ud. 17 Hvis papiret ikke er synligt, skal du forsætte med trin 9. Ellers skal du lukke dupleksenhedens frontdæksel.

18 9 Skub den integrerede skuffe ud. 10 Fjern de ark papir, som ligger i dupleksenhedens frontdæksel. Dupleksenheden set indefra Skub dupleksenhedens frontdæksel tilbage ind i dupleksenheden. Det skal låses på plads. 12 Skub den integrerede papirskuffe ind i printeren.

19 24x Papirstop Kontr. skuffe x Stop i følgende fire områder resulterer i meddelelsen 24x Papirstop, hvor x er nummeret på den skuffe, hvor papirstoppet er opstået. Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. 19 Klik på det område, hvor papirstoppet opstod for at få hjælp til at fjerne papiret: På en skuffes skrå flade eller mellem to skuffer Mellem tre skuffer (Det kan ske, hvis du bruger Legal-papir i skufferne, eller hvis der er installeret en valgfri skuffe til 250 ark sammen med andre valgfri skuffer). Mellem en skuffe, dupleksenheden og den integrerede skuffe Mellem konvolutføderen og printeren I arkføderen til 2000 ark

20 På en skuffes skrå flade eller mellem to skuffer 1 Træk papirskuffen halvvejs ud af soklen. 2 Fjern papiret, afhængigt af hvordan det sidder fast: Træk papiret lige ud, hvis det ligger på den skrå flade eller vægfladen foran i skuffen. 20

21 Hvis papiret er i gennemgangsområdet mellem to skuffer, skal du trække papiret lige op og ud. 21 Hvis du hverken kan se den ene eller den anden ende af udskriftsmaterialet, skal du se Mellem tre skuffer for at fjerne årsagen til papirstoppet. 3 Skub den integrerede papirskuffe ind i soklen igen.

22 Mellem tre skuffer 22 Denne type papirstop kan opstå, hvis du bruger Legal-papir i skufferne, eller hvis der er installeret en valgfri skuffe til 250 ark sammen med andre valgfri skuffer. 1 Træk papirskuffen ud af soklen. Træk ikke ned for at fjerne papiret, hvis du kun kan se et lille stykke papir. 2 Skub forsigtigt papirskuffen ind i soklen igen. 3 Træk papirskuffen ud af soklen oven over den skuffe, du netop har lukket.

23 4 Træk papiret op eller ned. Prøv at trække den anden vej, hvis du ikke umiddelbart kan trække papiret ud Skub den integrerede papirskuffe ind i soklen igen. Bemærk: I forbindelse med denne type papirstop, kan der også sidde papir fast under tonerkassetten. Fjern tonerkassetten og papir, som kan være skyld i papirstoppet, og sæt tonerkassetten i igen.

24 Mellem en skuffe, dupleksenheden og den integrerede skuffe 24 1 Træk papirskuffen ud af soklen. Træk ikke ned for at fjerne papiret, hvis du kun kan se et lille stykke papir.

25 2 Træk langsomt dupleksenhedens frontdæksel lige ud af dupleksenheden. 25

26 3 Træk den integrerede skuffe lige ud af printeren. Hvis du kan se papirets kant i den integrerede skuffe: a Træk papiret ned og ud. 26 b Før skuffen helt ind i printeren. c Skub dupleksenhedens frontdæksel tilbage ind i dupleksenheden. Det skal låses på plads. Hvis du ikke kan se papirets kant i den integrerede skuffe: a Skub skuffen ind i printeren igen.

27 b Åbn det øverste og nederste frontdæksel. 27 c Tag tonerkassetten ud. Advarsel: Rør aldrig ved fotokonduktor-tromlen på undersiden af tonerkassetten. Brug håndtaget på kassetten, så du undgår at røre ved området. Nu bør du kunne se papirets forreste kant. Bemærk: Papiret kan være dækket af toner, som ikke er brændt, hvilket kan tilsmudse tøj og hud.

28 d Skub forsigtigt udløseren til indføringsrullen tilbage mod printerens bagside. 28

29 e Træk papiret ud. 29

30 f Sæt tonerkassetten i igen. Juster skinnerne på tonerkassetten efter hullerne på tonerkassetteholderen. Brug de farvede pile inde i printeren, når du sætter tonerkassetten i. Før tonerkassetten nedad, indtil den klikker på plads. 30 g Luk printerens øverste og nederste frontdæksel. h Før papirskuffen helt ind i printeren.

31 I arkføderen til 2000 ark 1 Åbn indføringspanelet. 2 Tryk på ned-knappen til elevatoren Fjern årsagen til papirstoppet. Fjern alt papir fra papirstien i skuffen og printeren. Ned-knappen til elevatoren 4 Kontroller, at papirstakken ligger lige ellers kan der opstå papirstop igen. 5 Luk dækslet. 6 Det tager et par sekunder, før elevatoren er nået op på plads. 7 Tryk på Start for at genoptage udskrivningen.

32 250 Papirstop Kont MP-arkføder Træk langsomt det fastklemte udskriftsmateriale lige ud af MP-arkføderen. Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. 32

33 260 Papirstop Kontr konv.føder Konvolutter kan sidde fast i to områder. 33 Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. Klik på det område, hvor papirstoppet opstod for at få hjælp til at fjerne papiret: Ved indføring i konvolutføderen. Mellem konvolutføderen og printeren

34 Ved indføring i konvolutføderen. 34 Da konvolutføderen fører konvolutter ind i printeren fra bunden af stakken, er det den nederste konvolut, der sidder fast. 1 Løft konvolutvægten. 2 Drej konvolutvægten tilbage mod printeren. 3 Tag konvolutstakken ud af konvolutføderen. 4 Træk langsomt den konvolut, der sidder fast, lige ud af printeren mod dig selv. 5 Læg konvolutstakken tilbage i konvolutføderen. 6 Juster konvolutkantstyret.

35 7 Sænk konvolutvægten ned på stakken. 35 Bemærk: Hvis konvolutterne fortsat sidder fast, skal du gentage disse trin, og indføre en enkelt konvolut mellem trin 4 og 5. Det kan eventuelt afhjælpe problemet.

36 Mellem konvolutføderen og printeren 1 Løft konvolutvægten. 2 Drej konvolutvægten tilbage mod printeren. 3 Tag konvolutstakken ud af konvolutføderen. 4 Skub konvolutholderen til den lukkede position. 36

37 5 Åbn printerens øverste frontdæksel Træk konvolutføderen lidt op og lige ud af printeren. Læg den til side.

38 7 Træk konvolutten lige op af printeren. 38 Bemærk: Du skal måske fjerne tonerkassetten for at få konvolutten ud. Se sæt tonerkassetten i igen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 8 Isætning af konvolutføderen igen Konvolutføderen skal låses på plads. 9 Luk printerens øverste frontdæksel. 10 Læg konvolutstakken tilbage i konvolutføderen. 11 Juster konvolutkantstyret. 12 Sænk konvolutvægten ned på stakken.

39 27x Papirstop Kontr. bakke x Stop i følgende to områder resulterer i meddelelsen 24x Papirstop, hvor x er nummeret på den bakke, hvor papirstoppet er opstået. Bemærk: Meddelelsen fjernes først, når alt papir er fjernet fra papirstien. Papirstop i udskriftsoptioner (output expander, højkapacitets output-stacker eller sorteringsenhed med 5 rum) kan være: I en udskriftsoptionsbakke Mellem udskriftsoptioner 39

40 I en udskriftsoptionsbakke 40 Der opstår papirstop, når papiret føres ud i en udskriftsoptionsbakke og: En stor del af papiret er synligt En lille del af papiret er synligt

41 En stor del af papiret er synligt 41 1 Træk papiret lige ud. Træk ikke i papiret, hvis det ikke umiddelbart kan trækkes ud. Fortsæt til næste trin.

42 2 Skub udløseren til udskriftsoptionens bagdæksel ind mod midten. Det bageste dæksel åbnes og falder ned. Bemærk: Åbn begge bagpaneler, hvis stoppet er opstået i en højkapacitets output-stacker. 42

43 43 3 Løsn papiret, hvis det sidder fast i indføringsrullerne, og træk derefter papiret lige ud. 4 Luk bagpanelerne til alle udskriftsoptioner.

44 En lille del af papiret er synligt 44 Forsøg at trække papiret ud fra forsiden af bakken. Hvis det ikke lykkes, skal du udføre følgende trin. 1 Skub udløseren til udskriftsoptionens bagdæksel ind mod midten. Det bageste dæksel åbnes og falder ned. 2 Gentag fremgangsmåden for den udskriftsoption, som blev monteret over den option, hvor papirstoppet opstod. Bemærk: Åbn begge bagpaneler, hvis stoppet er opstået i en højkapacitets output-stacker.

45 3 Træk papiret lige ud af udskriftsoptionen Luk bagpanelerne til alle udskriftsoptioner. Kontroller, at alle bagpanelerne er låst.

46 Mellem udskriftsoptioner 46 1 Skub udløseren til udskriftsoptionens bagdæksel ind mod midten. Det bageste dæksel åbnes og falder ned. 2 Gentag fremgangsmåden for den udskriftsoption, som blev monteret over den option, hvor papirstoppet opstod. Bemærk: Hvis papiret er stoppet i en højkapacitets output-stacker, kan det være nødvendigt at åbne begge bagpaneler.

47 3 Træk papiret lige ud af udskriftsoptionen Luk bagpanelerne til alle udskriftsoptioner. Kontroller, at alle bagpanelerne er låst.

48 28x Papirstop 48 Papirstop i finisher-optionen kan resultere i meddelelsen 28x Papirstop, hvor x viser de bestemte områder, hvor der kan opstå papirstop. Den anden linje på kontrolpanelet angiver det område, hvor der er opstået papirstop. Mulige meddelelser om 28x Papirstop kan være: 280 Papirstop Check finisher 281 Papirstop Check finisher Bemærk: Se Afhjælpning af hæftestop, hvis du vil have oplysninger om meddelelserne 28x Hæftestop.

49 280 Papirstop Check finisher 1 Skub finisher-udløseren til bagdækslet ind mod midten. Det bageste dæksel åbnes og falder ned. 49

50 2 Træk papiret lige ud af finisheren Luk bagpanelet. Kontroller, at udløseren er lukket.

51 281 Papirstop Check finisher 1 Løft i kanten af udskriftsbakkens dæksel på finisheren, indtil den låser i lodret position. 51

52 2 Tr æk papiret lige ud Luk finisher-udskriftsbakkens dæksel.

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme

Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn. Duplex Skillesider Duplexindbind. Skilleside-kilde Multisideramme Brug menuen Finishing til at definere, hvordan printeren leverer udskriften. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Tomme sider Multiside rkflg. Sortering Udskr. fl. sider Kopier Multiside-visn.

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526

Din brugermanual LEXMARK T620 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260526 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK T620 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger:

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Multisiderkflg. 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind. Multisideramme

Læs mere

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.

Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger. Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 3 9 8 7 6 5 4 Brug For at Knappen Menu Åbner menuerne. Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar. Hvis du trykker

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com

Lexmark W820. Installationsvejledning. Marts 2001. www.lexmark.com Lexmark W820 Installationsvejledning Marts 2001 www.lexmark.com Udgave: Marts 2001 Følgende afsnit er ikke gældende for lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med gældende lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Lexmark T620 and T622

Lexmark T620 and T622 Lexmark T620 and T622 Brugervejledning January 2001 www.lexmark.com Indholdsfortegnetse Kapitel 1: Printeroversigt... 9 Kapitel 2: Brug af kontrolpanelet... 10 Forståelse af kontrolpanelet... 10 Brug

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com.

C720. Installationsvejledning. November 2000. www.lexmark.com. C720 Installationsvejledning November 2000 www.lexmark.com. Udgave: November 2000 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL,

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Brug 1 2 3 4 5 10 For at 9 1 Vis Få vist indstillinger for udskrivning, kopiering, e-mail og scanning. Få vist printerstatus og fejlmeddelelser.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292

Din brugermanual LEXMARK C720 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration.

Stikordsregister. Numeriske. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. 1 Numeriske 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 2 Papirstop 30 udskriftsenhed mangler 30 Coating-rulle mangler 32 Uunderstøt. kassette 33 Konfig.fejl i skuffe 34 Papiret er for kort

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Udskrivningsvejledning Side 1 af 5 Udskrivningsvejledning Få det meste ud af din printer ved at lægge medier korrekt i skufferne og angive type og størrelse. Ilægning af papir Generelle retningslinjer

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet.

5 USB port Isæt et flashdrev for at sende data til printeren eller scanne en fil til flashdrevet. Oversigtsvejledning Lær om printeren Beskrivelse af printerens kontrolpanel 1 2 Menupunkt Beskrivelse 4 Bagside I menuen Kopier skal du trykke på for at slette cifferet yderst til højre i værdien i Kopiantal.

Læs mere

Jazz 510/610 Tværstang

Jazz 510/610 Tværstang Jazz 510/610 Tværstang da Ganghjælpemidler Servicemanual 1 Generelt IdaI 1.1 Om denne manual Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige anvisninger om håndtering og samling.

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com

E220 Printer. Installationsvejledning. September 2003. www.lexmark.com E220 Printer Installationsvejledning September 2003 www.lexmark.com Udgave: September 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning:

Læs mere

THE "HOW TO PRINT" GUIDE

THE HOW TO PRINT GUIDE Indholdsfortegnelse Forord 3 Mprip Feature Guide 3 IHG_Black / Color Dublex 6 PDF: Print Indstillinger...6 Printer: Ihg_Color / Black Indstillinger...6 C-Fold Skabelon 7 Manuel: Print Indstillinger...7

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

Monteringsvejledning. www.e2a.net

Monteringsvejledning. www.e2a.net Monteringsvejledning www.e2a.net Nøglefri adgang Tak fordi du valgte et Easy2Access produkt, vi håber du må bliver glad for det. For at give dig de bedste forudsætninger til at komme godt fra start har

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Tilslutningsvejledning Side 1 af 2 Tilslutningsvejledning Bemærk: Ved lokal udskrivning skal du installere printersoftwaren (drivere) inden tilslutning af USB-kablet. Installation af printer og software

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Lexmark MFP. Installationsvejledning

Lexmark MFP. Installationsvejledning Lexmark MFP Installationsvejledning April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Udskriftsmateriale, specifikationer

Udskriftsmateriale, specifikationer Følgende tabeller indeholder oplysninger om standardpapirkilder og valgfri papirkilder til printeren, herunder hvilke papirstørrelser der kan vælges fra menuen Papirstørrelse samt understøttet vægt. Bemærk:

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

DSB Kolonnehus Svenstrup J.

DSB Kolonnehus Svenstrup J. DSB Kolonnehus Svenstrup J. Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Inden malerarbejdet startes er der lige noget der skal limes, lim de fire stykker med

Læs mere

E321-, E323-printer. Brugervejledning. Oktober 2002. www.lexmark.com

E321-, E323-printer. Brugervejledning. Oktober 2002. www.lexmark.com E321-, E323-printer Brugervejledning Oktober 2002 www.lexmark.com Udgave: Oktober 2002 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com

W812. Installationsvejledning. Juli 2002. www.lexmark.com W812 Installationsvejledning Juli 2002 www.lexmark.com Udgave: Juli 2002 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning:

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Kvikreference 2013. 8 A6WP-9561-00A - 1 - Indhold 1 Lær om printeren... 5 Brug af printerkontrolpanelet... 5 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 6 2 Påfyldning af papir

Læs mere