Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen, Annie Kristensen, Ninna With-Nielsen, Mogens Damgaard og Palle Thomsen Afbud fra Jens Jørgen Nygaard Referat til Kredsene, udvalgsformænd, konsulenter, m.fl. Nyt møde 4. maj 2006 kl på forbundets kontor 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 3-05/ Opfølgning af sager 2.3. Personalemøde 14. marts 3. Sager til behandling 3.1. Personalesituationen 3.2. Seminar og idrætsforum marts på Dalum Landbrugsskole 3.3. Firmaidræts omtale af det afbrudte samarbejde 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger 4.2. Forbundets regnskab for Status for sponsorstrategi 5. Kort status 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Motion for livet 5.5. Ældreidræt 5.6. Ungdom, ungledere og uddannelse 5.7. Lederpleje og lederudvikling 5.8. Internationalt arbejde 5.9. Information, kommunikation og PR; herunder hjemmesiden 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 7. Kommende mødeaktiviteter Møde i samarbejdsudvalget 3. april i Idrættens Hus, Brøndby 7.2. Møde i forbundsledelsen 4. maj i Idrættens Hus, Brøndby 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Konferencen Brøndpunkter i fremtidens lokale idrætspolitik april 8.2. Årsmøde i Danmarks Idræts-Forbund 6. maj 2006

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 3-05/08 Godkendt med en præcisering under punkt 6.3 Idræt for sindslidende om, at vi har 550 kontaktadresser, hvoraf de 106 udgør foreninger og ekstraordinære foreninger Opfølgning af sager Sagerne er på dagsordenen samt til overførsel til ny liste Personalemøde 14. marts JL og NWN deltog fra forbundsledelsen i et godt møde med personalet. Mødet gav god information og kendskab til, hvad der sker på de enkelte områder, og det vil være godt for ledelsen at deltage i efterårets møde også. 3. Sager til behandling 3.1. Personalesituationen Birthe Henriksen har besluttet sig for at opsige sin stilling hos DAI for at søge nye udfordringer. Meddelelse herom er sammen med skrivelse fra Birthe sendt ud i organisationen. Det er aftalt at Birthe stopper senest 1. juni. JL og PT skal mødes med Poul Larsen 21. marts for at drøfte bemandingen af ældreidræt Seminar og idrætsforum marts på Dalum Landbrugsskole Programmet for seminaret blev gennemgået og opgaverne fordelt dette særligt omkring drøftelsen af arbejdsprogrammet. Det blev besluttet at spørge Poul Larsen om han vil fremlægge punktet omkring et livslangt idrætsforløb. Der er p.t. 57 deltagere Firmaidræts omtale af det afbrudte samarbejde JL og PT har haft møde med formanden og generalsekretæren for DFIF 16. marts. Der blev på mødet gjort opmærksomt på det uheldige ved DFIF s udmelding omkring det ophørte samarbejde, og formanden beklagede, at artiklen i Firmaidræt kunne misforstås på flere områder. Det blev aftalt, at omtale og behandle hinanden på en ordentlig måde fremover. Det formelle samarbejde er ophørt, men der er intet at hindre for, at DAI og DFIF lokalt eller omkring særlige opgaver og initiativer kan samarbejde. Det sidste møde i bestyrelsen for FMI afholdes 22. marts, hvor man bl.a. skal drøfte en bodeling af FMI s beholdning (ca kr.). JL og PT gjorde DFIF opmærksom på, at DAI ønskede en deling af FMI s beholdning, og at dette ville blive fremført på bestyrelsesmødet. 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger Regnskaber og beretninger for forbundet og projektområderne er færdige og afleveret til den statsautoriserede revisor. Driftsresultatet af arbejdet med friske ældre i 2005 blev et underskud på kr., hvorved arbejdsområdet pr. 31. december 2005 har en negativ egenkapital på kr. Øvrige projektområder gav ikke underskud.

3 4.2. Forbundets regnskab for 2005 Årsrapporten for 2005 blev underskrevet på mødet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Driftsresultatet afviger således fra det budgetterede resultat med kr. Afvigelsen fremkommer som følge af kr. mere i indtægter end budgetteret samt kr. mindre udgifter end budgetteret. Regnskabet er ved at blive revideret af den statsautoriserede revisor, og vil blive forelagt på førstkommende møde i samarbejdsudvalget Status for sponsorstrategi Det færdige oplæg fra SponsorPeople er modtaget, og det blev aftalt, at en præsentation for medlemmerne af forbundsledelsen samt dele af personalet, vil finde sted 24. april, hvor det så også bliver muligt at rette strategien til. Der er blevet skrevet til Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard med anmodning om et møde for drøftelse af mulighederne for at opføre en sportshal i tilknytning til et nyt byggeri på Kløvermarken. 5. Kort status 5.1. Idrætsudvalget Udvalget har afholdt sit første møde, hvor der bl.a. blev aftalt et kommissorium for udvalget samt en fordeling af ansvarsområder blandt udvalgets medlemmer: Alice Hansen: Badminton, Tennis, Bowling, Kegler. Torben G Pedersen: Dart, Karate, Petanque, Volley, Håndbold Troels Wissing: Fodbold, Indefodbold, Futsal Annie Nielsen: BL-Sport, Stavgang, Ældreidræt Peter Rasmussen: Ansvarlig for Idrætsudvalget Poul Sørensen: Sekretær for udvalget 5.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur AN vil fortsætte de indledende drøftelser med deltagerne på seminaret april Idræt for sindslidende Kontakten i Socialministeriet har anmodet om en ansøgning fra DAI til fordelingen af satspuljemidler for de kommende 3-4 år. Vil arbejde på, at ansøgningen kan komme blandt ministerens prioriteringer. Socialministeren har indvilget i at åbne Sund By Løbet i Fælledparken i København 9. maj Motion for livet Der er for øjeblikket kontakt til 11 kommuner i Vestsjællands amt med henblik på at finde 8 kommuner og 8 tilhørende foreninger for projektet i Ældreidræt Ældreidrættens forretningsudvalg og kredsenes ældreidrætsudvalg samlet kl forud for seminaret 24. marts, for at få bedre tid til drøftelserne. Der er aftalt foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 5. april. JJN og PT stiller op for DAI.

4 5.6. Ungdom, ungledere og uddannelse Der har været afholdt møde med Michael Mikkelberg, der er ved at have fundet en afløser som samlingsperson for unglederne. Der er planer om at samle unglederne meget snart. I ungdomsarbejdet er man nået til den konklusion, at man vil prioritere opgaven i at arbejde på, at de unge ikke dropper ud af idrætten kunne blive en specifik opgave for unglederne. På uddannelsesområdet vil man indsamle de enkelte idrætsgrenes uddannelsesønsker under seminaret marts, og der er tanker om at udarbejde en introduktion til, hvad DAI er. Det blev aftalt at sætte uddannelse på som et særligt punkt til drøftelse på næste FL-møde Lederpleje og lederudvikling Ingen bemærkninger. Det er aftalt at afvente, hvad der kommer ud af arbejdet med kredsudvikling og organisatorisk struktur Internationalt arbejde CSIT har spurgt PT om han vil være formand for udvalget for ældreidræt, hvilket DAI har indvilget i. CSIT har forespurgt DAI, om vi kan indstille en person til en lille arbejdsgruppe omkring ligestilling, hvilket DAI har indvilget i. AK har påtaget sig opgaven. DAI er gået med som partner i en ansøgning til EU om gennemførelse af et ungdoms fairplay seminar i august 2006 i Østrig. Karate har ønsket en drøftelse af muligheden for at nedsætte deltagerbetalingen for deltagelse i CSIT - mesterskaberne i karate for ungdom. Det er meddelt karate, at prisen kan sættes ned fra kr. til kr. mod, at der skæres en dommer/ leder fra. Alternativt kan der opkræves deltagergebyr for dommere og ledere. Det samlede internationale budget tillader ikke andet Information, kommunikation og PR; herunder hjemmesiden De nye standere er meget populære og bliver brugt flittigt. Der er bestilt flere hjem. Præsentations DVD om Futsal forelægger i en første version, der blev vist på mødet. Det færdige produkt forventet klar til brug inden for få uger, og vil også være tilgængelig på hjemmesiden. Jimmy Lauridsen vil lave en kort gennemgang af hjemmesiden på seminaret marts. 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger Følgende foreninger er blevet optaget: København: Hørsholm 06, Føtex Vesterbrogade (begge fodbold), Charlottenlund Shotokan Karate Klub. Fyn: Rørup Sogneforening (stavgang og diverse), 3 F Fredericia (bowling). Jylland: The Rat Pack (fodbold) Ekstraordinære: Stolemotion I Glostrup Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er blevet meldt ud/ slettet: København: FC Ministers, 2 K Tiffany, Real København. Fyn: Skærbæk EPK.

5 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i samarbejdsudvalget 3. april i Idrættens Hus, Brøndby Fristen for indsendelse af forslag var 17. marts. Der er ikke indkommet forslag fra kredsene. Forslag til dagsorden blev godkendt Møde i forbundsledelsen 4. maj i Idrættens Hus, Brøndby Afholdes som tidligere aftalt 4. maj med start kl Punkter til behandling: Personalesituationen og uddannelse. 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Konferencen Brændpunkter i fremtidens lokale idrætspolitik april Idrættens Analyseinstitut (IDAN) har indbudt til konference. DAI deltaget med JL og PT samt JJN, der deltager som medlem af IDAN s bestyrelse. Desuden deltager nogle af konsulenterne Årsmøde i Danmarks Idræts-Forbund 6. maj 2006 DAI har spurgt de fire tværgående specialforbund om de vil være medforslagsstiller til et forslag til DIF s repræsentantskab om at ændre den økonomiske fordelingsnøgle til, at alle specialforbund kan få grundtilskud til bredde- og konkurrencearbejde. Det har de sagt ja til. PT har udsendt forslag til tekst, som vi afventer deres tilbagemelding på. Brøndby, den 31. marts 2006 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere