Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter"

Transkript

1 Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter

2 Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter Konkurrencen om turisterne er hård. Danmark er en lille destination på det globale feriemarked. Samtidigt forandrer vores omverden sig i et stadigt hurtigere tempo, hvor traditionelle ferieformer er i opbrud og må tilpasses et krævende marked, hvor forbrugerne er meget bevidste om deres valg - hvad de vil og ikke vil, og hvor de vil holde deres kostbare ferietid, som skal give dem en minderig tid med gode oplevelser sammen med deres kære. Camping som ferieform mærker også turisternes krav, behov og efterspørgsel, der er udtryk for forskellige (modsatrettede) tendenser i tiden for eksempel: Øget efterspørgsel efter luksus og wellness <> fokus på det naturlige og enkle Fokus på det sociale og kollektive <> individualisering Flere års produktudvikling med stjernekrav og de seneste års investering i udvikling af pladserne har båret frugt. De grundsten, der skal bygges på, har fået et kvalitetsløft i Danmark. Men konkurrencen er hård og bliver kun hårdere - både fra tilbud i udlandet og andre ferieformer herhjemme. Campingpladsejere og lejrchefer med flere må derfor være opmærksom på, hvordan camping kan adskille sig fra andre ferieformer og blive endnu bedre til at tiltrække gæster år efter år. Den gode historie om campinglivet og dets udfoldelsesmuligheder skal fortælles meget tydeligere. Det skal sættes spot på, hvilke rammer camping giver nu og i fremtiden for gode, unikke oplevelser for den enkelte - alene - eller sammen med andre.

3 Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter (fortsat) Det handler om at se ind i fremtiden og videreudvikle campingpladserne og camping som ferieform. Målet er at sikre tilfredse turister og få både nye gæster og de trofaste gengangere til at gøre camping til deres foretrukne ferieform. Men samtidig gælder det om at være tro mod camping og campisten. Camping er noget særligt. Campingrådet har nedsat et Fremtidsudvalg, som har lavet dette lille værkstøjshæfte til inspiration til alle med interesse for at udvikle camping som ferieform og forretning. Det vil sige, det er ejernes, lejrchefernes og brugernes fælles bud på, hvordan camping kan udvikles fremover. Udgangspunktet er, at Campingrådet har en enestående mulighed for at arbejde med udvikling af camping, fordi såvel brugere og ejere er medlem af campingrådet. Og filosofien bag fremtidsudvalgets arbejde har været respekt for mangfoldigheden. Respekt for at camping på en og samme tid kan være luksus i Nordjylland, miljøvenlig camping på Sjælland, temacamping på Fyn, primitiv camping på øerne, lejrchefens helt egen plads og autocampernes pit-stop. Værktøjshæftet her skal således bruges til - både i et fælles løft og hver for sig - at skærpe kniven og udvikle sit eget koncept. Resultatet af Fremtidsudvalgets arbejde er fremkommet på baggrund af en møderække og en intern interviewrunde med efterfølgende workshop faciliteret af Jens Friis Jensen og Johanne Priem Bugge, Future Experience. Billederne er fra visitdenmarks billedarkiv på

4 Lidt om hvordan folderen er opbygget og kan bruges Campingrådet nedsatte i november 2006 det fremtidsudvalg, som har arbejdet med at identificere en række faktorer, der vil påvirke udviklingen af camping. Fremtidsudvalget har set på, hvordan faktorer som klima, øgede transportudgifter osv påvirker camping, hvordan konkurrencen udvikler sig, og hvilke motiver folk grundlæggende har for at tage på camping m.m. På baggrund af den samlede analyse har udvalget udarbejdet ni forskellige bud på fremtidens campingformer til inspiration til Campingrådets bestyrelse og udvalg. De ni koncepter kan også bruges af de enkelte lejrchefer i deres produktudvikling. Værktøjshæftet falder i to dele: 1) Udvalgets analyse 2) De 9 koncepter Ad 1) Udvalgets analyse I det følgende præsenteres først den analyse, udvalget bygger sine overvejelser på: a) Hvad der er karakteristisk ved camping som ferieform. b) Hvilke ydre faktorer, der påvirker udviklingen af camping. c) Hvilke motiver campisterne har for at tage på camping. d) Hvad det er, der binder det hele sammen. e) Hvilke tendenser, man ser inden for camping i disse år. f) Overblik over udviklingen af en række forskellige turismeformer efterfulgt af - g) Fremtidsudvalgets vurdering af udviklingen af forskellige campingformer.

5 Lidt om hvordan folderen er opbygget og kan bruges (fortsat) Ad 2) De 9 koncepter Værktøjsfolderens anden del præsenterer ni forskellige campingkoncepter, som fremtidsudvalget har identificeret som mulige campingformer for fremtiden med et decideret vækstpotentiale. Koncepterne tager højde for de forskellige observationer om camping og forskellige tendenser i vores omverden, så som øget miljøbevidsthed, wellness, tid til ro og fordybelse m.m. Desuden er der tilføjet en bobler : Udfordringen med at tiltrække de unge. Værktøjshæftet afsluttes med nogle afsluttende bemærkninger og en opsummering af hovedpointerne. God læselyst! Fremtidsudvalget Fremtidsudvalget vil mødes en gang årligt om efteråret og gøre status på udviklingen for vurdere, hvordan udviklingen har været, og om der er nye koncepter på vej, hvilket skal være med til at sikre, at folderen bliver et dynamisk værktøj.

6 Karakteristika for camping En af de helt afgørende ændringer for camping i de seneste år er, at ferieformen har ændret sig fra at have lidt lavstatus i samfundet til at være ferie for alle, høj som lav. Det betyder samtidig, at pladserne skal kunne levere kvalitet på alle niveauer. Generelt har man oplevet, at der er flere udlændinge, der vælger dansk camping til, men de udenlandske autocampere - specielt tyskerne og italienerne vælger danske campingpladser fra. Den øgede efterspørgsel fra flere målgrupper har ført til en specialisering af pladserne - f.eks. gennem temaer eller ved, at lejrchefen udvikler sin egen stil. Der er kommet mere fokus på forretningen. Camping har - især for de høje stjernekategorier - oplevet en professionalisering af erhvervet.

7 Ydre påvirkninger - identificeret af fremtidsudvalget Camping som ferieform er påvirket at nogle ydre faktorer, som er meget svære at ændre på (i uprioriteret rækkefølge): Geopolitik - krig, terror Den globale økonomi Klimaændringer - konsekvenser Politik, regulering, afgifter Energipriser - brændstof Demografiske ændringer Konkurrence fra andre lande Image I det følgende uddybes hvert af punkterne.

8 Ydre påvirkninger - uddybning Geopolitik - krig, terror Den globale økonomi Klimaændringer - konsekvenser Politik, regulering, afgifter Terrortruslen er der. Forholdet til Rusland er kølnet. Det kan føre til, at folk igen foretrækker rejser til nærmiljøet (ens eget land + nabolandene). DK opfattes stadig som et trygt land. Det skal udnyttes bedre i markedsføringen og produktudviklingen, at camping er en tryg ferieform (pladser med overvågning og sikkerhedsregler). Da Fremtidsudvalget startede arbejdet var der højkonjunktur - nu tales der om recession (efterår 2008). Udsigten til en presset økonomi og høje benzinpriser kan f.eks. få tyskerne til at afkorte ferien, eller planlægge kortere ture. Nordjylland ligger måske lige pludselig for langt væk. Samtidig kan der komme et pres på luksusinvesteringerne, hvis campisterne shopper ned - går efter billigere alternativer. Konsekvenserne af klimaændringerne kommer bl.a. som øgede miljøkrav til pladserne, og som forsøg på at begrænse transport. Måske vil flere foretrække telt igen, måske udskiftes store campingvogne til mere brændstofvenlige autocampers, måske kommer der større efterspørgsel på hytter. Under alle omstændigheder skal der i markedsføringen tænkes mere i gæstens afstand til pladsen. Klimaændringerne vil medføre afgifter på energi. Spørgsmålet er, om man vil kompensere pladser, der får ekstra store omkostninger til forsikring, fordi de ligger i risiko for oversvømmelser. Og så er der hyttediskussionen, lokalplaner, kystbeskyttelseslinier, der vil have afgørende betydning for udvikling af pladsens koncept og design.

9 Ydre påvirkninger - uddybning (fortsat) Energipriser - brændstof Demografiske ændringer Konkurrence fra andre lande Image Se under punkterne klima og økonomi. Desuden kan højere priser på flybrændstof + en evt. energiafgift på fly medføre, at konkurrencen fra ferieformer baseret på fly bliver mindre konkurrencedygtige. Vi er på vej mod et samfund, hvor andelen af ældre vokser. Sagt med andre ord, så vokser ældresegmentet - de raske, rørige og ferielystne i +50 segmentet. De ændrede familieformer spiller også ind: Bedsteforældre + børnebørn ferie sammen Børnene på pladsen + forældre på skift Enlig far m. børn eller enlig mor m. børn - osv. Familiecampingbegrebet udvides. Desuden har vi i DK fået nye kulturer til landet - nye kulturer = nye målgrupper. Den viden, vi har om markedsudviklingen, er tilgængelig for alle. Derfor bliver der med al sandsynlighed mere konkurrence fra andre lande - hvis de vil. Der er allerede eksempler på smarte individualiserede koncepter (betal for, hvad du bruger - eksempelvis, du kan få *** stjernet camping på en ***** plads osv). Der er også enkle autocamperkoncepter osv. Det er afgørende for konkurrenceevnen, hvordan vi bedst muligt gør brug af denne viden til produktudvikling og markedsføring. Campings image har ændret sig positivt i befolkningen - men det er skrøbeligt. Tre tv-spots på luksus pladser får hurtigt nogen til at reagere: Det er ikke mig! Derfor skal der arbejdes med at markedsføre et differentieret billede af camping og mulighederne fra telt og lejrbål til luksus og wellness fortsættes.

10 Motiver for at tage på camping Camping oplever med tiltrækningen af flere målgrupper, at der er flere motiver for at campere, og nogle af motiverne kan virke modsatrettede, og derfor være svære at opfylde på en og samme plads. Følgende motiver er fremherskende for at campere (i uprioriteret rækkefølge): Modsætning til hverdagen Muligheden for at slippe hverdagsfacaden Frihed Tryghed Fred og ro - at lave ingenting Fordybelse Aktiviteter Oplevelser Fleksibilitet Det er let socialt for voksne og for børn

11 Hvad binder det hele sammen? Hvad er det, der binder det hele sammen? Hvad er det, der gør camping helt speciel? Med camping er man tæt på naturen, man er ude i det fri. Det er grundlæggende en social ferieform, men det er afgørende, at det er socialt - uden at være påtrængende. På camping kan man vælge at være sammen eller være sig selv. Og det er let at vælge det sociale til. Strukturen med fælles faciliteter og områder lægger op til det sociale møde, hvis man vil. Man kunne sige, at campings DNA er lig med: At være sammen - være sig selv - være en anden + Slappe af - lave ingenting - være aktiv Alt det kan man være inden for en tryg, uhøjtidelig og veldefineret ramme, der gør det let for folk at koble til - koble fra, at være sociale, at mødes, at gøre tingene anderledes end til hverdag - hvis de har lyst. Dog er DNA et blevet lidt genmodificeret, da det at være på ferie med autocamper i høj grad også er at være på farten.

12 Tendenser - nye typer og ny adfærd Flere målgrupper betyder også nye typer campister og ny adfærd både hos gamle og nye campister. Arbejdet i Fremtidsudvalget har vist, at der er mange forskellige målgrupper: Naturturister, der vandrer fra plads til plads. Autocampere, der blot har behov for pit-stop. Campister, der ikke går efter pladsen - men efter et bestemt tema (fx ornitologer). Campister, der ikke vil den bløde mellemvare, men vælger et rent snit: Enten går de efter simple living eller all-inclusive. Bedsteforældre med børnebørn - uden for sæsonen. Børnene er der 2 uger (1 uge med Bedste og 1 uge med mor og far) Flere nye campister - som ikke kender koderne, hvordan man campere. Individualisering for par og grupper - mini temaer på pladsen (fx lystfiskeri). Gruppen, der selv har faciliteterne med <> Gruppen, der har brug for alle pladsens faciliteter. Virtuelle fællesskaber på farten - (Campisterne holder kontakt med hinanden mellem pladserne med sms, messenger osv).

13 Nye typer af pladser? Der kan desuden identificeres forskellige typer pladser, som måske allerede er her i en vis grad, men som kan komme til at fylde mere i billedet fremover: 2-5 stjerner i en og samme plads Variation i priskoncepter (fx Betaling pr. service - varmt vand 20,- kr eller Totalpris - ingen overraskelser ). Pladsen designes på en måde, så campisterne kan være mere hver for sig og/eller sammen - fx ældre, børn, unge, satellitfaciliteter til handicappede, bevægelseshæmmede. Tæt-på-byen-pladser Sikkerhedskoncepter Pladser i stil med Formule 1 - Selvbetjeningskoncepter. Parkeringskoncepter - pit stop - for autocampere. All-inclusive koncepter - resorts. Luksus - full service. Pladsen med mange tekniske faciliteter. De bevidst primitive pladser - simple living, back to nature, 3 telte om et lejrbål. Tænke-ud-over-bommen-pladsen (lejrchefen laver partnerskaber med lokalområdets kultur- og oplevelsestilbud) Tematisering - rendyrkede koncepter (fx Cowboytema). Personificering - lejrchefen som ildsjæl (pladsens sjæl). Og så vil der altid være pladsen, der overlever pga beliggenheden!

14 Status for forskellige turismeformer - en vurdering Markedet for turisme og ferie er kendetegnet ved en hård konkurrencesituation, hvor nye ferieformer presser gamle ferieformer. Det betyder, at nogle er helt på vej ud af markedet, og andre er i tilbagegang. Nogle ferieformer holder dog stand, og især de nye forventes af få mere og mere fat og få fremgang på markedet. På vej ud Lejrskoler Tilbagegang Sol og strand - charterferie Backpackere Vækst Religiøse rejser Medico - ferie med fx tandlægebesøg som det primære formål Erhvervsturisme Adventure Sportsferie Byturisme Kulturferie Krydstogter Eventturisme Bryllupper Temaferie for par Familie/venner som det samlende for ferien Uddannelsesrejser Ferie med fokus på Natur/Økologi Sol og strand - all-inclusive ferie Glad bobler Dark tourism - ferie for at se katastrofeområder Special interest - ferie hvor ens særlige hobby er det primære fokus God samvittigheds-turisme - fx bruger ferien på at hjælpe et børnehjem i Rumænien

15 Den fremtidige udvikling for en række campingformer Fremtidsudvalget vurderer, at der er en variation i, hvilke campingformer der er i vækst, og hvilke der har potentiale til vækst i fremtiden. Situationen for camping er, at der er mange nye former på vej. På vej ud Camping med fokus på sol og strand (er i dag, ligesom miljøbevidsthed en forudsætning for næsten alle campingpladser) Religiøs camping (bibelcamping dog lidt i vækst) Tilbagegang Sæsonliggerne* (men målgruppe for nogle af de nye former for camping og deres tilbud) *(forklaring: Der er stor efterspørgsel fra sæsonliggere - men pladserne søger at reducere andelen). Vækst Tema camping (fx wellness) Naturcamping Camping med fokus på fællesskabet med familien og venner Camping med fokus på sportsaktiviteter (fx golf) Event-camping - ophold p.g.a. særlige events på en destination Sæsonliggerne (bruger campingpladserne primært forår og efterår, kører sydpå i sommerferien) Medico-camping (camping med henblik på at være nær særlig læge, benhandling m.m.) Glad bobler Pakke-koncepter (fx camping og flyrejse i samme tilbudspakke) Camping med All Inclusive (luksus) Lave ingenting -camping (fokus på ro og fred) Camping break (kort ophold) Festligheder på campingpladsen (fx bryllupper) Camping med mening (dyrk din interesse, fx yoga, foredrag, kunst) Camping for erhvervsmøder og konferencer Pit Stop Camping - især for autocampere på gennemrejse Combi-Camping (camping i én uge, hotel i den næste uge)

16 Ni campingkoncepter for fremtiden Fremtidsudvalget har i sit arbejde skitseret ni forskellige campingformer, som vurderes til enten at være i vækst på det danske marked eller have et potentiale til at være et fremtidigt campingtilbud. De ni koncepter er: Camping med mening City Break Camping Familie og venner til fest Luksus - høj kvalitet og service på alle niveauer Træk-stikket-ud-camping Pit Stop Camping Møde- og erhvervscamping Sæsonliggerne Natur-camping Fremtidens campingkoncepter er i det følgende beskrevet ud fra, hvilken målgruppe (brugere) campingformen appellerer til, hvilke aktiviteter den indeholder (byggesten), og kort hvilke konkurrenter (bejlere) den har.

17 #1: Camping med mening BRUGERE BYGGESTEN Er bygget op om korte lektioner og foredrag med høj faglig kvalitet koblet med aktiviteter. Inkl. mad, udstyr, mødefaciliteter, kurser m.m. Kan udvikles i samarb. med int.org. og foreninger, som også kan markedsføre tilbudet. En måde at udvide sæsonen på - vil især have plads i lavsæsonen. Folk med samme hobby Relevante udstillinger, der kan relatere sig til ens interesse, hobby Samarbejde med relevante servicepartnere, fagfolk Må stå på pinde - sørge for det specielle for gæsten. Lave afterparty - samle folk igen Markedsføres i fagblade og fagportaler, medierne, tv,radio og aviser forudbetaling og høj pris - eksklusivt. Forsk. grupper med bestemte interesser (fx lystfiskere, ornitologer, akvarelmalere, etc.) Speciel interessegruppe, der kan rejse uafhængigt af ferietidspunkt/familien De mødes om deres store fælles interesser, livsstil, hobby, luksus, socialt fællesskab - sammen med andre. Dyrk din interesse -i fællesskab med andre Målrettede oplevelser til særlige målgrupper BEJLERE Højskoler Ø-lejr Foreningstræf

18 #2: City Break Camping BRUGERE Campingformen henvender sig især til (oplevelses)-turister, der går efter kulturtilbud og shopping og oplevelser. BYGGESTEN Forudsætningen for city break camping er, at campingpladsen har en god beliggenhed i forhold til byen. Mulighed for kollektiv trafik Mulighed for at udvikle oplevelsespakker med fx rabat på entré i samarbejde med partnere. Campingpladsen giver en oase tæt på byens muligheder BEJLERE Hoteller Vandrehjem Cab-inn

19 #3: Familie og venner til fest BRUGERE BYGGESTEN Campingpladsen organiserer og tager sig af det praktiske så gæsten får overskud og tid Pladsen har fælleslokaler og giver overnatningsmuligheder samt forplejning, underholdning m.m. (evt. udviklet og gennemført med strategiske alliancer) Afslappede rammer, der lægger op til samvær Aktiviteter for børn Total koncept eller mulighed for tilvalg af moduler. Campingformen appellerer til den travle familie, der ønsker hjælp til organisering af festen sæsonliggere Tid og overskud til det vigtige: At være sammen med gæsterne Rammer der inviterer til samvær BEJLERE Kroer Forsamlingshuse Store sommerhuse Feriekolonier Vandrehjem

20 #4: Luksus - høj kvalitet og service på alle niveauer BRUGERE BYGGESTEN VIP kunder, der er villige til at betale, som vil have forkælelse og trygge rammer f.eks. for børnene. Eksklusivitet On-line faciliteter 120m2 - pladser Fuld montering Udflugter og arrangementer Strategiske partnere som leverandører Babysitterkoncept Serviceportefølje i top Egne bade-/toiletfaciliteter Fitness Morgenbrød, aviser til døren. Forkælelse BEJLERE Hotel/feriecenter Kør-selv-camping

21 #5: Træk-stikket-ud-camping BRUGERE BYGGESTEN Målgruppen er folk, der har brug for total afslapning - for fred og ro Folk der ønsker at stå af ræset i en periode, lade op mentalt, men som samtidig har behov for, at de basale forhold er i orden. Alt er lige ved døren - natur, vandremuligheder, fred og ro Du kan vandre alene eller sammen med en naturvejleder Frit valg - du kan bruge det eller lade være - (koble fra - koble på) Et afstemt design på pladsen og en hjemmeside, der signalerer fred og ro Rammer til at udleve sit ego - på en fredelig måde. Fred og ro -og bare lave ingenting BEJLERE Sommerhuse Pensionater Kurbade

22 #6: Pit Stop Camping BRUGERE BYGGESTEN Pitstop-pladsen er nem, hurtig at bruge, centralt beliggende Tryg og fleksibel overnatning Det koster en grundpris at bruge pladsen med mulighed for tilvalg Gode services - tanke vand af og på, internet hotspot, m.m. Åbent 24 timer året rundt - ubemandet, men videoovervåget, elektronisk check-in, evt. booking via hjemmeside, dog også mulighed for plads uden forhåndsbookning Alliance med fx lokal restaurant, bilværksted, clear cleaning, glas og dæk-service for at kunne tilbyde forskellige services Lave lønomkostninger og høj gennemstrømning, stort flow Markedsføring på fx autocamperportaler. Målgruppen er primært ejere af autocampere og primært uden børn Sekundært campingvogne Grå Guld, +45 Campisten vil have oplevelser, har stor mobilitet, ønsker tryghed på pladsen, som er tæt ved by og hovedfærdselsårer med større tankestation og spiseområde. Det fleksible pitstop i trygge rammer BEJLERE Lystbådehavne Parkeringspladser Rastepladser

23 #7: Møde- og erhvervscamping BRUGERE BYGGESTEN Vil give højere belægning i ydersæsonerne Tilbyde alt til møde -markedet i form af sport, kreativt, fælles madlavning - opfylde kundens ønsker Service: Praktisk hjælp, kvalitet, Internet hotspot, printer/fax Forplejning Rengøring/linned og håndklæder hver dag som på hotel Markedsføring på kursus- og mødeportaler, kursus indexfolder God reklame for pladsen til eventuelle feriecampister Arbejdsgiverforening Brancheorganisationer. Erhvervsvirksomheder Alle der traditionelt søger konferencelokaler og -muligheder Alternativ mødeform Åben for kreativt miljø Tæt på naturen Anderledes overnatningsmuligheder Socialt samvær og teambuilding Campingplader skal her kunne det samme som hoteller. Camping som møderum for erhvervslivet m.fl. BEJLERE Samtlige konference centre Hoteller Eventbureauer

24 #8: Sæsonliggerne BRUGERE BYGGESTEN Udnytte ydersæsoner Aktiviteter for børn og voksne: naturoplevelser, dyr, kreativitetsaktiviteter, foredragsaftener, grillfest, musik, lege m.m., arrangerede ture, skt. hans aften Markedsføres på internetportaler, hjemmesider, mund-til-mund Forretningsmodel: pladsleje, sæsongæstekort - forudbetaling, elafregning ved afrejse Særlige tilbud fx venneophold i campingvogn mod betaling Annoncere Camping på prøve - hiv campingvognen ud fra vinterhi til billig pris, brug den i weekenderne inden kør-selv-ferie i sommerferien Samarbejdspartnere: Naturvejledere, seværdigheder, attraktioner, caravan- Forhandlere. Småbørnsfamilier +55-gruppen Bruger camping som et fristed, der er fleksibelt, hvor man er fri som fuglen, camping er en livsstil, bruger camping hele året, men ligger kun fast på pladsen i lavsæsonen. Campingtilbud til gæster i ydersæsonerne BEJLERE Alternativ til sommerhus Nabo -pladsen Weekendophold

25 #9: Natur-camping BRUGERE Naturelskere, der søger fred og ro 1-2 dages besøg Småbørnsfamilier BYGGESTEN BEJLERE Satellitplads for stor nærliggende campingplads Bad og toilet - simpelt og rent Pas-læsningsautomat Få faciliteter. Unikt campingkoncept for nationalparker Allemandsret Bondegårdferie/- camping Bed & Breakfast Andre campingpladser

26 Ny udfordring til nye koncepter: Hvordan får vi fat i de unge (15-25 årige)? De unge kan være et svært segment at få fat på. Der er i disse år en række trends, man bør være opmærksom på: De unge har ofte mange penge mellem hænderne. De er storforbrugere og vant til at kunne vælge til og fra. Det sociale (deres venner) er yderst vigtigt for dem, og derigennem de blandt andet udvikler sig og skaber deres identitet. Sociale virtuelle fællesskaber (facebook, myspace, m.v.) er meget fremherskende. De er ofte opdraget af forældre, som har banet vejen for dem (helikopterforældre), hvilket betyder, de er krævende og har kort opmærksomhed ("attention span"). Men det betyder også, at de er omstillingsparate og nysgerrige på en måde, som tidligere generationer ikke er. På den baggrund må vi spørge os selv: Er vi helt sikre på, hvad det er, de efterspørger og har behov for i forhold til camping? Giver vi dem rum og oplevelser nok, der kan samle dem og deres venner? Kan vi udvikle målrettede tilbudspakker til de unge? Hvordan sikrer vi løbende elektronisk kontakt med dem, som også skaber socialt fællesskab? (Jf. facebook, youtube, myspace, m.fl.) Hvordan indretter vi fremtidens campingplads, så der er plads til alle mågrupper - også de helt unge, der måske vil have noget helt andet ud af campingferien end sæsonliggerene og børnefamilierne?

27 Afsluttende kommentarer De ni koncepter er Fremtidsudvalgets bud lige nu på, hvilke koncepter Campingrådet og den enkelte lejrchef kan bruge som inspiration til udvikling af camping som ferieform og den enkelte plads. Koncepterne er grovskitser efter én dags koncentreret arbejde. Der kan arbejdes videre med dem, og det er netop meningen. Fremtidsudvalget går dem igennem én gang om året, hvor der vil blive bygget videre på dem, sorteret nogle fra, der alligevel ikke udviklede sig, samt tilføje nye, som har vist sig at være på vej. På den måde skulle koncepterne gerne være et fælles udviklingsværktøj, der gør det muligt for os at tænke frem på en konkret måde, og på den måde hjælpe Campingrådets forskellige udvalg og de enkelte pladser til at udvikle rammer og indhold til gæsterne nu og om 10 år.

28 Hovedbudskaber Turisme er i vækst, men samtidig bliver camping lige som alle andre ferieformer udsat for øget konkurrence. Der er konkurrence fra udlandet og konkurrence fra andre overnatningsformer, der arbejder systematisk med gæstens oplevelse. Camping er blevet for alle samfundslag, der er sket en professionalisering, og der er blevet investeret. Det betyder, at camping er kommet tættere på ambitionen om at kunne levere kvalitet på alle niveauer, når vi sammenligner med udlandet, men der er behov for fortsat produkt- og forretningsudvikling. Camping - i udvalgets forståelse - favner bredt fra luksus til det mere primitive, men grundlæggende handler camping om at kunne: Være sammen - være sig selv - være en anden og samtidig: Slappe af - lave ingenting - være aktiv samt være tæt på naturen og inden for en tryg, uhøjtidelig og veldefineret ramme, der gør det let for folk at koble til - koble fra, at være sociale, at mødes, at gøre tingene anderledes end til hverdag - hvis de har lyst. Der er ikke nogle entydige fremtidstrends - tværtimod virker en del modsatrettede. Det gør arbejdet med at udvikle fremtidskoncepter, og de valg pladsen skal træffe, svært. Det er efterhånden mange forskellige målgrupper, der campere. Kunsten er at aflæse deres behov og ønsker og tiltrække både nye gæster og sørge for, at gengangerne kommer igen. Omvendt betyder det, at der er plads til alle så at sige - der er plads til differentiering - til at man finder sin egen stil - enten gennem tematisk specialisering eller ved at kombinere enkelte af koncepterne. F.eks. kan koncepterne Familie og venner til fest, Møde- og erhvervscamping relativt hurtigt udvikles og bruges til sæsonforlængelse - uanset, hvilket basiskoncept pladsen er udviklet efter. Dette værktøjshæfte med fremtidige campingkoncepter skal ikke bruges til en ensretning af camping - tværtimod er det håbet, at de vil tjene som inspiration til en professionel differentiering af camping, og dermed bidrage til, at camping konstant udvikler sig, har fokus på fremtiden og de muligheder, der er på vej.

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER

KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER KREATIVE IDEER TIL ANDERLEDES OVERNATNINGSFORMER NOTAT 2: UDDYBNING AF UDVALGTE IDEER 19. december Kuben Management Advance/1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Læsevejledning... 2 Metode... 3 Marketing...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

På det globale rejse- og oplevelsesmarked er der uanede muligheder, når en oplevelsesforbruger skal beslutte sig for, hvor vedkommende skal tage hen.

På det globale rejse- og oplevelsesmarked er der uanede muligheder, når en oplevelsesforbruger skal beslutte sig for, hvor vedkommende skal tage hen. 1 Forord Danmark befinder sig på et stærkt konkurrerende marked for rejser og oplevelsestilbud. Forbrugerne orienterer sig globalt, verden er blevet mindre og det er både nemmere og billigere at rejse

Læs mere

1 Indledning 1. 2 Diakron analyse af campingerhvervet i Danmark og Frankrig 7

1 Indledning 1. 2 Diakron analyse af campingerhvervet i Danmark og Frankrig 7 Forord Inspirationen til følgende speciale opstår i forbindelse med en campingferie i sommer 2006. I søgningen efter en god campingplads på internettet fik jeg så mange forslag så det var svært at træffe

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Resultat og retning 2011-2012

Resultat og retning 2011-2012 Resultat og retning 2011-2012 VisitDenmark VisitDenmark er den eneste organisation, der markedsfører hele Danmark som destination for ferie- og mødeturister i udlandet. Introduktion 4: Resultater 2011

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade

Fortællinger sælger. - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Fortællinger sælger - Sådan serverer vi Lønstrups fortællinger på sølvfade Forord Fortælling er et effektivt redskab i markedsføring og branding. De bedste fortællere har alle dagetiltrukket det største

Læs mere

Gæstebetjening og værtskab

Gæstebetjening og værtskab Gæstebetjening og værtskab - Kompetencebehovet for medarbejdere inden for hotel- og restaurantområdet Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere