Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter"

Transkript

1 Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter

2 Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter Konkurrencen om turisterne er hård. Danmark er en lille destination på det globale feriemarked. Samtidigt forandrer vores omverden sig i et stadigt hurtigere tempo, hvor traditionelle ferieformer er i opbrud og må tilpasses et krævende marked, hvor forbrugerne er meget bevidste om deres valg - hvad de vil og ikke vil, og hvor de vil holde deres kostbare ferietid, som skal give dem en minderig tid med gode oplevelser sammen med deres kære. Camping som ferieform mærker også turisternes krav, behov og efterspørgsel, der er udtryk for forskellige (modsatrettede) tendenser i tiden for eksempel: Øget efterspørgsel efter luksus og wellness <> fokus på det naturlige og enkle Fokus på det sociale og kollektive <> individualisering Flere års produktudvikling med stjernekrav og de seneste års investering i udvikling af pladserne har båret frugt. De grundsten, der skal bygges på, har fået et kvalitetsløft i Danmark. Men konkurrencen er hård og bliver kun hårdere - både fra tilbud i udlandet og andre ferieformer herhjemme. Campingpladsejere og lejrchefer med flere må derfor være opmærksom på, hvordan camping kan adskille sig fra andre ferieformer og blive endnu bedre til at tiltrække gæster år efter år. Den gode historie om campinglivet og dets udfoldelsesmuligheder skal fortælles meget tydeligere. Det skal sættes spot på, hvilke rammer camping giver nu og i fremtiden for gode, unikke oplevelser for den enkelte - alene - eller sammen med andre.

3 Værktøjshæfte til fremtidens campingkoncepter (fortsat) Det handler om at se ind i fremtiden og videreudvikle campingpladserne og camping som ferieform. Målet er at sikre tilfredse turister og få både nye gæster og de trofaste gengangere til at gøre camping til deres foretrukne ferieform. Men samtidig gælder det om at være tro mod camping og campisten. Camping er noget særligt. Campingrådet har nedsat et Fremtidsudvalg, som har lavet dette lille værkstøjshæfte til inspiration til alle med interesse for at udvikle camping som ferieform og forretning. Det vil sige, det er ejernes, lejrchefernes og brugernes fælles bud på, hvordan camping kan udvikles fremover. Udgangspunktet er, at Campingrådet har en enestående mulighed for at arbejde med udvikling af camping, fordi såvel brugere og ejere er medlem af campingrådet. Og filosofien bag fremtidsudvalgets arbejde har været respekt for mangfoldigheden. Respekt for at camping på en og samme tid kan være luksus i Nordjylland, miljøvenlig camping på Sjælland, temacamping på Fyn, primitiv camping på øerne, lejrchefens helt egen plads og autocampernes pit-stop. Værktøjshæftet her skal således bruges til - både i et fælles løft og hver for sig - at skærpe kniven og udvikle sit eget koncept. Resultatet af Fremtidsudvalgets arbejde er fremkommet på baggrund af en møderække og en intern interviewrunde med efterfølgende workshop faciliteret af Jens Friis Jensen og Johanne Priem Bugge, Future Experience. Billederne er fra visitdenmarks billedarkiv på

4 Lidt om hvordan folderen er opbygget og kan bruges Campingrådet nedsatte i november 2006 det fremtidsudvalg, som har arbejdet med at identificere en række faktorer, der vil påvirke udviklingen af camping. Fremtidsudvalget har set på, hvordan faktorer som klima, øgede transportudgifter osv påvirker camping, hvordan konkurrencen udvikler sig, og hvilke motiver folk grundlæggende har for at tage på camping m.m. På baggrund af den samlede analyse har udvalget udarbejdet ni forskellige bud på fremtidens campingformer til inspiration til Campingrådets bestyrelse og udvalg. De ni koncepter kan også bruges af de enkelte lejrchefer i deres produktudvikling. Værktøjshæftet falder i to dele: 1) Udvalgets analyse 2) De 9 koncepter Ad 1) Udvalgets analyse I det følgende præsenteres først den analyse, udvalget bygger sine overvejelser på: a) Hvad der er karakteristisk ved camping som ferieform. b) Hvilke ydre faktorer, der påvirker udviklingen af camping. c) Hvilke motiver campisterne har for at tage på camping. d) Hvad det er, der binder det hele sammen. e) Hvilke tendenser, man ser inden for camping i disse år. f) Overblik over udviklingen af en række forskellige turismeformer efterfulgt af - g) Fremtidsudvalgets vurdering af udviklingen af forskellige campingformer.

5 Lidt om hvordan folderen er opbygget og kan bruges (fortsat) Ad 2) De 9 koncepter Værktøjsfolderens anden del præsenterer ni forskellige campingkoncepter, som fremtidsudvalget har identificeret som mulige campingformer for fremtiden med et decideret vækstpotentiale. Koncepterne tager højde for de forskellige observationer om camping og forskellige tendenser i vores omverden, så som øget miljøbevidsthed, wellness, tid til ro og fordybelse m.m. Desuden er der tilføjet en bobler : Udfordringen med at tiltrække de unge. Værktøjshæftet afsluttes med nogle afsluttende bemærkninger og en opsummering af hovedpointerne. God læselyst! Fremtidsudvalget Fremtidsudvalget vil mødes en gang årligt om efteråret og gøre status på udviklingen for vurdere, hvordan udviklingen har været, og om der er nye koncepter på vej, hvilket skal være med til at sikre, at folderen bliver et dynamisk værktøj.

6 Karakteristika for camping En af de helt afgørende ændringer for camping i de seneste år er, at ferieformen har ændret sig fra at have lidt lavstatus i samfundet til at være ferie for alle, høj som lav. Det betyder samtidig, at pladserne skal kunne levere kvalitet på alle niveauer. Generelt har man oplevet, at der er flere udlændinge, der vælger dansk camping til, men de udenlandske autocampere - specielt tyskerne og italienerne vælger danske campingpladser fra. Den øgede efterspørgsel fra flere målgrupper har ført til en specialisering af pladserne - f.eks. gennem temaer eller ved, at lejrchefen udvikler sin egen stil. Der er kommet mere fokus på forretningen. Camping har - især for de høje stjernekategorier - oplevet en professionalisering af erhvervet.

7 Ydre påvirkninger - identificeret af fremtidsudvalget Camping som ferieform er påvirket at nogle ydre faktorer, som er meget svære at ændre på (i uprioriteret rækkefølge): Geopolitik - krig, terror Den globale økonomi Klimaændringer - konsekvenser Politik, regulering, afgifter Energipriser - brændstof Demografiske ændringer Konkurrence fra andre lande Image I det følgende uddybes hvert af punkterne.

8 Ydre påvirkninger - uddybning Geopolitik - krig, terror Den globale økonomi Klimaændringer - konsekvenser Politik, regulering, afgifter Terrortruslen er der. Forholdet til Rusland er kølnet. Det kan føre til, at folk igen foretrækker rejser til nærmiljøet (ens eget land + nabolandene). DK opfattes stadig som et trygt land. Det skal udnyttes bedre i markedsføringen og produktudviklingen, at camping er en tryg ferieform (pladser med overvågning og sikkerhedsregler). Da Fremtidsudvalget startede arbejdet var der højkonjunktur - nu tales der om recession (efterår 2008). Udsigten til en presset økonomi og høje benzinpriser kan f.eks. få tyskerne til at afkorte ferien, eller planlægge kortere ture. Nordjylland ligger måske lige pludselig for langt væk. Samtidig kan der komme et pres på luksusinvesteringerne, hvis campisterne shopper ned - går efter billigere alternativer. Konsekvenserne af klimaændringerne kommer bl.a. som øgede miljøkrav til pladserne, og som forsøg på at begrænse transport. Måske vil flere foretrække telt igen, måske udskiftes store campingvogne til mere brændstofvenlige autocampers, måske kommer der større efterspørgsel på hytter. Under alle omstændigheder skal der i markedsføringen tænkes mere i gæstens afstand til pladsen. Klimaændringerne vil medføre afgifter på energi. Spørgsmålet er, om man vil kompensere pladser, der får ekstra store omkostninger til forsikring, fordi de ligger i risiko for oversvømmelser. Og så er der hyttediskussionen, lokalplaner, kystbeskyttelseslinier, der vil have afgørende betydning for udvikling af pladsens koncept og design.

9 Ydre påvirkninger - uddybning (fortsat) Energipriser - brændstof Demografiske ændringer Konkurrence fra andre lande Image Se under punkterne klima og økonomi. Desuden kan højere priser på flybrændstof + en evt. energiafgift på fly medføre, at konkurrencen fra ferieformer baseret på fly bliver mindre konkurrencedygtige. Vi er på vej mod et samfund, hvor andelen af ældre vokser. Sagt med andre ord, så vokser ældresegmentet - de raske, rørige og ferielystne i +50 segmentet. De ændrede familieformer spiller også ind: Bedsteforældre + børnebørn ferie sammen Børnene på pladsen + forældre på skift Enlig far m. børn eller enlig mor m. børn - osv. Familiecampingbegrebet udvides. Desuden har vi i DK fået nye kulturer til landet - nye kulturer = nye målgrupper. Den viden, vi har om markedsudviklingen, er tilgængelig for alle. Derfor bliver der med al sandsynlighed mere konkurrence fra andre lande - hvis de vil. Der er allerede eksempler på smarte individualiserede koncepter (betal for, hvad du bruger - eksempelvis, du kan få *** stjernet camping på en ***** plads osv). Der er også enkle autocamperkoncepter osv. Det er afgørende for konkurrenceevnen, hvordan vi bedst muligt gør brug af denne viden til produktudvikling og markedsføring. Campings image har ændret sig positivt i befolkningen - men det er skrøbeligt. Tre tv-spots på luksus pladser får hurtigt nogen til at reagere: Det er ikke mig! Derfor skal der arbejdes med at markedsføre et differentieret billede af camping og mulighederne fra telt og lejrbål til luksus og wellness fortsættes.

10 Motiver for at tage på camping Camping oplever med tiltrækningen af flere målgrupper, at der er flere motiver for at campere, og nogle af motiverne kan virke modsatrettede, og derfor være svære at opfylde på en og samme plads. Følgende motiver er fremherskende for at campere (i uprioriteret rækkefølge): Modsætning til hverdagen Muligheden for at slippe hverdagsfacaden Frihed Tryghed Fred og ro - at lave ingenting Fordybelse Aktiviteter Oplevelser Fleksibilitet Det er let socialt for voksne og for børn

11 Hvad binder det hele sammen? Hvad er det, der binder det hele sammen? Hvad er det, der gør camping helt speciel? Med camping er man tæt på naturen, man er ude i det fri. Det er grundlæggende en social ferieform, men det er afgørende, at det er socialt - uden at være påtrængende. På camping kan man vælge at være sammen eller være sig selv. Og det er let at vælge det sociale til. Strukturen med fælles faciliteter og områder lægger op til det sociale møde, hvis man vil. Man kunne sige, at campings DNA er lig med: At være sammen - være sig selv - være en anden + Slappe af - lave ingenting - være aktiv Alt det kan man være inden for en tryg, uhøjtidelig og veldefineret ramme, der gør det let for folk at koble til - koble fra, at være sociale, at mødes, at gøre tingene anderledes end til hverdag - hvis de har lyst. Dog er DNA et blevet lidt genmodificeret, da det at være på ferie med autocamper i høj grad også er at være på farten.

12 Tendenser - nye typer og ny adfærd Flere målgrupper betyder også nye typer campister og ny adfærd både hos gamle og nye campister. Arbejdet i Fremtidsudvalget har vist, at der er mange forskellige målgrupper: Naturturister, der vandrer fra plads til plads. Autocampere, der blot har behov for pit-stop. Campister, der ikke går efter pladsen - men efter et bestemt tema (fx ornitologer). Campister, der ikke vil den bløde mellemvare, men vælger et rent snit: Enten går de efter simple living eller all-inclusive. Bedsteforældre med børnebørn - uden for sæsonen. Børnene er der 2 uger (1 uge med Bedste og 1 uge med mor og far) Flere nye campister - som ikke kender koderne, hvordan man campere. Individualisering for par og grupper - mini temaer på pladsen (fx lystfiskeri). Gruppen, der selv har faciliteterne med <> Gruppen, der har brug for alle pladsens faciliteter. Virtuelle fællesskaber på farten - (Campisterne holder kontakt med hinanden mellem pladserne med sms, messenger osv).

13 Nye typer af pladser? Der kan desuden identificeres forskellige typer pladser, som måske allerede er her i en vis grad, men som kan komme til at fylde mere i billedet fremover: 2-5 stjerner i en og samme plads Variation i priskoncepter (fx Betaling pr. service - varmt vand 20,- kr eller Totalpris - ingen overraskelser ). Pladsen designes på en måde, så campisterne kan være mere hver for sig og/eller sammen - fx ældre, børn, unge, satellitfaciliteter til handicappede, bevægelseshæmmede. Tæt-på-byen-pladser Sikkerhedskoncepter Pladser i stil med Formule 1 - Selvbetjeningskoncepter. Parkeringskoncepter - pit stop - for autocampere. All-inclusive koncepter - resorts. Luksus - full service. Pladsen med mange tekniske faciliteter. De bevidst primitive pladser - simple living, back to nature, 3 telte om et lejrbål. Tænke-ud-over-bommen-pladsen (lejrchefen laver partnerskaber med lokalområdets kultur- og oplevelsestilbud) Tematisering - rendyrkede koncepter (fx Cowboytema). Personificering - lejrchefen som ildsjæl (pladsens sjæl). Og så vil der altid være pladsen, der overlever pga beliggenheden!

14 Status for forskellige turismeformer - en vurdering Markedet for turisme og ferie er kendetegnet ved en hård konkurrencesituation, hvor nye ferieformer presser gamle ferieformer. Det betyder, at nogle er helt på vej ud af markedet, og andre er i tilbagegang. Nogle ferieformer holder dog stand, og især de nye forventes af få mere og mere fat og få fremgang på markedet. På vej ud Lejrskoler Tilbagegang Sol og strand - charterferie Backpackere Vækst Religiøse rejser Medico - ferie med fx tandlægebesøg som det primære formål Erhvervsturisme Adventure Sportsferie Byturisme Kulturferie Krydstogter Eventturisme Bryllupper Temaferie for par Familie/venner som det samlende for ferien Uddannelsesrejser Ferie med fokus på Natur/Økologi Sol og strand - all-inclusive ferie Glad bobler Dark tourism - ferie for at se katastrofeområder Special interest - ferie hvor ens særlige hobby er det primære fokus God samvittigheds-turisme - fx bruger ferien på at hjælpe et børnehjem i Rumænien

15 Den fremtidige udvikling for en række campingformer Fremtidsudvalget vurderer, at der er en variation i, hvilke campingformer der er i vækst, og hvilke der har potentiale til vækst i fremtiden. Situationen for camping er, at der er mange nye former på vej. På vej ud Camping med fokus på sol og strand (er i dag, ligesom miljøbevidsthed en forudsætning for næsten alle campingpladser) Religiøs camping (bibelcamping dog lidt i vækst) Tilbagegang Sæsonliggerne* (men målgruppe for nogle af de nye former for camping og deres tilbud) *(forklaring: Der er stor efterspørgsel fra sæsonliggere - men pladserne søger at reducere andelen). Vækst Tema camping (fx wellness) Naturcamping Camping med fokus på fællesskabet med familien og venner Camping med fokus på sportsaktiviteter (fx golf) Event-camping - ophold p.g.a. særlige events på en destination Sæsonliggerne (bruger campingpladserne primært forår og efterår, kører sydpå i sommerferien) Medico-camping (camping med henblik på at være nær særlig læge, benhandling m.m.) Glad bobler Pakke-koncepter (fx camping og flyrejse i samme tilbudspakke) Camping med All Inclusive (luksus) Lave ingenting -camping (fokus på ro og fred) Camping break (kort ophold) Festligheder på campingpladsen (fx bryllupper) Camping med mening (dyrk din interesse, fx yoga, foredrag, kunst) Camping for erhvervsmøder og konferencer Pit Stop Camping - især for autocampere på gennemrejse Combi-Camping (camping i én uge, hotel i den næste uge)

16 Ni campingkoncepter for fremtiden Fremtidsudvalget har i sit arbejde skitseret ni forskellige campingformer, som vurderes til enten at være i vækst på det danske marked eller have et potentiale til at være et fremtidigt campingtilbud. De ni koncepter er: Camping med mening City Break Camping Familie og venner til fest Luksus - høj kvalitet og service på alle niveauer Træk-stikket-ud-camping Pit Stop Camping Møde- og erhvervscamping Sæsonliggerne Natur-camping Fremtidens campingkoncepter er i det følgende beskrevet ud fra, hvilken målgruppe (brugere) campingformen appellerer til, hvilke aktiviteter den indeholder (byggesten), og kort hvilke konkurrenter (bejlere) den har.

17 #1: Camping med mening BRUGERE BYGGESTEN Er bygget op om korte lektioner og foredrag med høj faglig kvalitet koblet med aktiviteter. Inkl. mad, udstyr, mødefaciliteter, kurser m.m. Kan udvikles i samarb. med int.org. og foreninger, som også kan markedsføre tilbudet. En måde at udvide sæsonen på - vil især have plads i lavsæsonen. Folk med samme hobby Relevante udstillinger, der kan relatere sig til ens interesse, hobby Samarbejde med relevante servicepartnere, fagfolk Må stå på pinde - sørge for det specielle for gæsten. Lave afterparty - samle folk igen Markedsføres i fagblade og fagportaler, medierne, tv,radio og aviser forudbetaling og høj pris - eksklusivt. Forsk. grupper med bestemte interesser (fx lystfiskere, ornitologer, akvarelmalere, etc.) Speciel interessegruppe, der kan rejse uafhængigt af ferietidspunkt/familien De mødes om deres store fælles interesser, livsstil, hobby, luksus, socialt fællesskab - sammen med andre. Dyrk din interesse -i fællesskab med andre Målrettede oplevelser til særlige målgrupper BEJLERE Højskoler Ø-lejr Foreningstræf

18 #2: City Break Camping BRUGERE Campingformen henvender sig især til (oplevelses)-turister, der går efter kulturtilbud og shopping og oplevelser. BYGGESTEN Forudsætningen for city break camping er, at campingpladsen har en god beliggenhed i forhold til byen. Mulighed for kollektiv trafik Mulighed for at udvikle oplevelsespakker med fx rabat på entré i samarbejde med partnere. Campingpladsen giver en oase tæt på byens muligheder BEJLERE Hoteller Vandrehjem Cab-inn

19 #3: Familie og venner til fest BRUGERE BYGGESTEN Campingpladsen organiserer og tager sig af det praktiske så gæsten får overskud og tid Pladsen har fælleslokaler og giver overnatningsmuligheder samt forplejning, underholdning m.m. (evt. udviklet og gennemført med strategiske alliancer) Afslappede rammer, der lægger op til samvær Aktiviteter for børn Total koncept eller mulighed for tilvalg af moduler. Campingformen appellerer til den travle familie, der ønsker hjælp til organisering af festen sæsonliggere Tid og overskud til det vigtige: At være sammen med gæsterne Rammer der inviterer til samvær BEJLERE Kroer Forsamlingshuse Store sommerhuse Feriekolonier Vandrehjem

20 #4: Luksus - høj kvalitet og service på alle niveauer BRUGERE BYGGESTEN VIP kunder, der er villige til at betale, som vil have forkælelse og trygge rammer f.eks. for børnene. Eksklusivitet On-line faciliteter 120m2 - pladser Fuld montering Udflugter og arrangementer Strategiske partnere som leverandører Babysitterkoncept Serviceportefølje i top Egne bade-/toiletfaciliteter Fitness Morgenbrød, aviser til døren. Forkælelse BEJLERE Hotel/feriecenter Kør-selv-camping

21 #5: Træk-stikket-ud-camping BRUGERE BYGGESTEN Målgruppen er folk, der har brug for total afslapning - for fred og ro Folk der ønsker at stå af ræset i en periode, lade op mentalt, men som samtidig har behov for, at de basale forhold er i orden. Alt er lige ved døren - natur, vandremuligheder, fred og ro Du kan vandre alene eller sammen med en naturvejleder Frit valg - du kan bruge det eller lade være - (koble fra - koble på) Et afstemt design på pladsen og en hjemmeside, der signalerer fred og ro Rammer til at udleve sit ego - på en fredelig måde. Fred og ro -og bare lave ingenting BEJLERE Sommerhuse Pensionater Kurbade

22 #6: Pit Stop Camping BRUGERE BYGGESTEN Pitstop-pladsen er nem, hurtig at bruge, centralt beliggende Tryg og fleksibel overnatning Det koster en grundpris at bruge pladsen med mulighed for tilvalg Gode services - tanke vand af og på, internet hotspot, m.m. Åbent 24 timer året rundt - ubemandet, men videoovervåget, elektronisk check-in, evt. booking via hjemmeside, dog også mulighed for plads uden forhåndsbookning Alliance med fx lokal restaurant, bilværksted, clear cleaning, glas og dæk-service for at kunne tilbyde forskellige services Lave lønomkostninger og høj gennemstrømning, stort flow Markedsføring på fx autocamperportaler. Målgruppen er primært ejere af autocampere og primært uden børn Sekundært campingvogne Grå Guld, +45 Campisten vil have oplevelser, har stor mobilitet, ønsker tryghed på pladsen, som er tæt ved by og hovedfærdselsårer med større tankestation og spiseområde. Det fleksible pitstop i trygge rammer BEJLERE Lystbådehavne Parkeringspladser Rastepladser

23 #7: Møde- og erhvervscamping BRUGERE BYGGESTEN Vil give højere belægning i ydersæsonerne Tilbyde alt til møde -markedet i form af sport, kreativt, fælles madlavning - opfylde kundens ønsker Service: Praktisk hjælp, kvalitet, Internet hotspot, printer/fax Forplejning Rengøring/linned og håndklæder hver dag som på hotel Markedsføring på kursus- og mødeportaler, kursus indexfolder God reklame for pladsen til eventuelle feriecampister Arbejdsgiverforening Brancheorganisationer. Erhvervsvirksomheder Alle der traditionelt søger konferencelokaler og -muligheder Alternativ mødeform Åben for kreativt miljø Tæt på naturen Anderledes overnatningsmuligheder Socialt samvær og teambuilding Campingplader skal her kunne det samme som hoteller. Camping som møderum for erhvervslivet m.fl. BEJLERE Samtlige konference centre Hoteller Eventbureauer

24 #8: Sæsonliggerne BRUGERE BYGGESTEN Udnytte ydersæsoner Aktiviteter for børn og voksne: naturoplevelser, dyr, kreativitetsaktiviteter, foredragsaftener, grillfest, musik, lege m.m., arrangerede ture, skt. hans aften Markedsføres på internetportaler, hjemmesider, mund-til-mund Forretningsmodel: pladsleje, sæsongæstekort - forudbetaling, elafregning ved afrejse Særlige tilbud fx venneophold i campingvogn mod betaling Annoncere Camping på prøve - hiv campingvognen ud fra vinterhi til billig pris, brug den i weekenderne inden kør-selv-ferie i sommerferien Samarbejdspartnere: Naturvejledere, seværdigheder, attraktioner, caravan- Forhandlere. Småbørnsfamilier +55-gruppen Bruger camping som et fristed, der er fleksibelt, hvor man er fri som fuglen, camping er en livsstil, bruger camping hele året, men ligger kun fast på pladsen i lavsæsonen. Campingtilbud til gæster i ydersæsonerne BEJLERE Alternativ til sommerhus Nabo -pladsen Weekendophold

25 #9: Natur-camping BRUGERE Naturelskere, der søger fred og ro 1-2 dages besøg Småbørnsfamilier BYGGESTEN BEJLERE Satellitplads for stor nærliggende campingplads Bad og toilet - simpelt og rent Pas-læsningsautomat Få faciliteter. Unikt campingkoncept for nationalparker Allemandsret Bondegårdferie/- camping Bed & Breakfast Andre campingpladser

26 Ny udfordring til nye koncepter: Hvordan får vi fat i de unge (15-25 årige)? De unge kan være et svært segment at få fat på. Der er i disse år en række trends, man bør være opmærksom på: De unge har ofte mange penge mellem hænderne. De er storforbrugere og vant til at kunne vælge til og fra. Det sociale (deres venner) er yderst vigtigt for dem, og derigennem de blandt andet udvikler sig og skaber deres identitet. Sociale virtuelle fællesskaber (facebook, myspace, m.v.) er meget fremherskende. De er ofte opdraget af forældre, som har banet vejen for dem (helikopterforældre), hvilket betyder, de er krævende og har kort opmærksomhed ("attention span"). Men det betyder også, at de er omstillingsparate og nysgerrige på en måde, som tidligere generationer ikke er. På den baggrund må vi spørge os selv: Er vi helt sikre på, hvad det er, de efterspørger og har behov for i forhold til camping? Giver vi dem rum og oplevelser nok, der kan samle dem og deres venner? Kan vi udvikle målrettede tilbudspakker til de unge? Hvordan sikrer vi løbende elektronisk kontakt med dem, som også skaber socialt fællesskab? (Jf. facebook, youtube, myspace, m.fl.) Hvordan indretter vi fremtidens campingplads, så der er plads til alle mågrupper - også de helt unge, der måske vil have noget helt andet ud af campingferien end sæsonliggerene og børnefamilierne?

27 Afsluttende kommentarer De ni koncepter er Fremtidsudvalgets bud lige nu på, hvilke koncepter Campingrådet og den enkelte lejrchef kan bruge som inspiration til udvikling af camping som ferieform og den enkelte plads. Koncepterne er grovskitser efter én dags koncentreret arbejde. Der kan arbejdes videre med dem, og det er netop meningen. Fremtidsudvalget går dem igennem én gang om året, hvor der vil blive bygget videre på dem, sorteret nogle fra, der alligevel ikke udviklede sig, samt tilføje nye, som har vist sig at være på vej. På den måde skulle koncepterne gerne være et fælles udviklingsværktøj, der gør det muligt for os at tænke frem på en konkret måde, og på den måde hjælpe Campingrådets forskellige udvalg og de enkelte pladser til at udvikle rammer og indhold til gæsterne nu og om 10 år.

28 Hovedbudskaber Turisme er i vækst, men samtidig bliver camping lige som alle andre ferieformer udsat for øget konkurrence. Der er konkurrence fra udlandet og konkurrence fra andre overnatningsformer, der arbejder systematisk med gæstens oplevelse. Camping er blevet for alle samfundslag, der er sket en professionalisering, og der er blevet investeret. Det betyder, at camping er kommet tættere på ambitionen om at kunne levere kvalitet på alle niveauer, når vi sammenligner med udlandet, men der er behov for fortsat produkt- og forretningsudvikling. Camping - i udvalgets forståelse - favner bredt fra luksus til det mere primitive, men grundlæggende handler camping om at kunne: Være sammen - være sig selv - være en anden og samtidig: Slappe af - lave ingenting - være aktiv samt være tæt på naturen og inden for en tryg, uhøjtidelig og veldefineret ramme, der gør det let for folk at koble til - koble fra, at være sociale, at mødes, at gøre tingene anderledes end til hverdag - hvis de har lyst. Der er ikke nogle entydige fremtidstrends - tværtimod virker en del modsatrettede. Det gør arbejdet med at udvikle fremtidskoncepter, og de valg pladsen skal træffe, svært. Det er efterhånden mange forskellige målgrupper, der campere. Kunsten er at aflæse deres behov og ønsker og tiltrække både nye gæster og sørge for, at gengangerne kommer igen. Omvendt betyder det, at der er plads til alle så at sige - der er plads til differentiering - til at man finder sin egen stil - enten gennem tematisk specialisering eller ved at kombinere enkelte af koncepterne. F.eks. kan koncepterne Familie og venner til fest, Møde- og erhvervscamping relativt hurtigt udvikles og bruges til sæsonforlængelse - uanset, hvilket basiskoncept pladsen er udviklet efter. Dette værktøjshæfte med fremtidige campingkoncepter skal ikke bruges til en ensretning af camping - tværtimod er det håbet, at de vil tjene som inspiration til en professionel differentiering af camping, og dermed bidrage til, at camping konstant udvikler sig, har fokus på fremtiden og de muligheder, der er på vej.

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

CAMPING ER FOR ALLE PÅ UNION LIDO I ITALIEN SKREVET AF BJARNE SØBY TIL 20. NOVEMBER 2014.

CAMPING ER FOR ALLE PÅ UNION LIDO I ITALIEN SKREVET AF BJARNE SØBY TIL 20. NOVEMBER 2014. Brugernavn Adgangskode LOG PÅ Glemt din adgangskode? Glemt dit brugernavn? Registrer NYHEDER DEBAT FORUM LINKS OPRET PROFIL søg... REJSER CAMPINGVOGNE AUTOCAMPERE TELTVOGNE FORTELTE TELTE BILER UDSTYR

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer

5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer 5 gode råd til forretningsudvikling på mini-destinationer Forretningsudvikling er...en proces Du skal hele tiden udvikle din forretning med blik for kundens behov og oplevede merværdi, og hvordan du tjener

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Tilbagevendende kunder

Tilbagevendende kunder Tilbagevendende kunder LOF Idétræf 4. februar 2012 Præsentation v. Lotte Fløe Marschall Brand Loyalitet Definition Graden af trofasthed blandt forbrugere til et specifikt brand, udtrykt ved deres gentagende

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning

Priser camping og udlejning sæson 2014. Priser 2014. Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Priser camping og udlejning sæson 2014 Priser 2014 Pakker og tilbud Camping Sæsonpladser Hytter og udlejning Camping sæson 2014 Alle priser er opgivet pr. nat. Camping 04.04 21.09 INKLUSIV I PRISEN: Fri

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

8. Visualisering af værdier og oplevelser

8. Visualisering af værdier og oplevelser Bløde trafikanter på Elmegade, Nørrebro Visualisering af værdier og oplevelser 8. Visualisering af værdier og oplevelser Hvordan visualiseres de bløde værdier? Det er afgørende i vores kommunikation af

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Branding og afsætning i receptionen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Branding og afsætning i receptionen Nr. 48 010 Udviklet af: Joan Bach Ludvigsen & Heidi Maria Kaas Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

$%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#' !" #

$%&'$(#)%'*%+,%!+$,# -./)01#' ! # $%&'$"(#)%'*%+,%!"+"$,# -./)01#'!" # 2,'3.4$%+'/#'&,.'"&'#%'5%+',' *."3%+61#%(7'!8'#&+"($%(7,'-1&,))%+(%'%..%+999!"#$%&$'()*$*+'$,-$#+.*+.$%,/'+.$0,#+,$1$"'%#+.$.',22,#3$45$672$*+'$8'769&)$7.$-(%$,-$"0$

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

FerieCamp. Danmarks sjoveste

FerieCamp. Danmarks sjoveste FerieCamp Danmarks sjoveste Lyst til femstjernet ferie i det fri? Så ta familien med på opdagelse i vandkanten på Camp Hverringe nær Kerteminde. Ikke langt fra godset, skoven, byen og en ægte øde ø med

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Vi mødes ved Stevns Klint

Vi mødes ved Stevns Klint Vi mødes ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten På Konference & Hotel Klinten bliver jeres møde, konference eller kursus udbytterigt. Hos os oplever I et imødekommende personale af højeste

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Ejerforhold og økonomi Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet og åbenhed Sundhed Tilfredshedsanalyser Specialister & specialfaciliteter 25. maj 2011 Vejen 1 Faciliteter

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland.

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Oplevelsesprojekt projektansøgning til Region Midtjylland Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Resumé Turisten skal møde en region, hvis klare

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping campisten MARTS 2009 Nr. 0209 gratis magasin Gratis magasin med alt indenfor camping - fritid på hjul Tema om mc camping Fly, Ferrarier og flotte haver. Vi har besøgt Egeskov Slot Guidebog til gode oplevelser

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere