BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN"

Transkript

1 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN Odense fra stor dansk by til dansk storby RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN Oplæg for Y s Men s Club 15. feb. 2012, Anne Velling

2 INDHOLD Baggrund og indhold for boligsociale helhedsplaner generelt set Den kommende helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken - indsatsområder og aktiviteter - drøftelse og input Finansiering Proces og tidsplan

3 BAGGRUND FOR BOLIG- SOCIALE HELHEDSPLANER Boligaftale 2014 hovedpunkter: Tryghed Trygheden skal øges med en kriminalitetsforebyggende indsats Den negative sociale arv Skal brydes for at sikre børn og unge i udsatte boligområder de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, fritid En entydig ledelse Skal opprioriteres for at sikre at der arbejdes mod det samme mål og der skal sikres fremdrift og effektivitet

4 LANDSBYGGEFONDENS FIRE INDSATSOMRÅDER PÅ BAGGRUND AF BOLIGAFTALEN Forebyggelse og forældreansvar Uddannelse og beskæftigelse Tryghed og trivsel Kriminalpræventiv indsats Aktiviteter til hvert indsatsområde. Aktiviteterne skal have dokumenteret effekt.

5 INDHOLD I HELHEDSPLANEN Strategisk samarbejdsaftale Kommune og boligorganisation(er) Budget Delaftale Forebyggelse og forældreansvar Delaftale Kriminalpræventiv indsats Delaftale Trivsel og tryghed Delaftale Uddannelse og beskæftigelse

6 PRIMÆRE PARTER I KOMMENDE HELHEDSPLAN Skt. Klemensparken (Arbejdernes Boligforening) beboere, 238 lejemål Rising 1300 beboere, 664 lejemål - Smedeløkken, 68 lejemål (Odense Boligselskab) - Påskeløkken, 168 lejemål (Civica) - Solbakken, 261 lejemål (Civica) - Riisingparken, 147 lejemål (FAB) Odense Kommune (primært BUF, BSF og BMF) Landsbyggefonden

7 BORGERPROFIL Andel borgere mellem år som er studerende Andel borgere mellem år på kontanthjælp Andel borgere mellem år som er beskæftigede ODENSE KOMMUNE 18% 5% 64% RISINGKVARTERET 20% 17% 39% SKT. KLEMENSPARKEN 12% 20% 40% GENNEMSNITLIG ALDER Odense Kommune: 39 år Risingkvarteret: 34 år Skt. Klemensparken: 34 år Kilde: Odense Kommune registerdata, sep Kilde: Odense Kommune registerdata, okt Kilde: Odense Kommune registerdata, okt. 2016

8 ARBEJDSSTYRKEN RISINGKVARTERET ARBEJDSSTYRKEN = 48 % af de årige (Odense Kommune: 69%) UDENFOR ARBEJDSSTYRKEN = 52 % af de årige (Odense Kommune: 31%) Beskæftigede (Inkl. studerende med job) 39 % Arbejdsmarkedsparate (Bruttoledige) 9 % Øvrige (Inkl. studerende u. job) 18 % Ikke arbejdsmarkedsparate 21 % Førtidspension 13 % (Odense Kommune: 64%) (Odense Kommune: 5%) (Odense Kommune: 17%) (Odense Kommune: 8%) (Odense Kommune: 6%) SKT. KLEMENSPARKEN ARBEJDSSTYRKEN = 49% af de årige (Odense Kommune: 69%) UDENFOR ARBEJDSSTYRKEN = 51 % af de årige (Odense Kommune: 31%) Beskæftigede (Inkl. studerende med job) 40 % Arbejdsmarkedsparate (Bruttoledige) 9 % Øvrige (Inkl. studerende u. job) 12 % Ikke arbejdsmarkedsparate 21 % Førtidspension 18 % (Odense Kommune: 64%) (Odense Kommune: 5%) (Odense Kommune: 17%) (Odense Kommune: 8%) (Odense Kommune: 6%) ALDERSFORDELING 0-17 år år år år år Over 67 år Risingkvarteret 25 % 15 % 17 % 17 % 17 % 9 % Skt. Klemensparken 27 % 9 % 17 % 22 % 19 % 6 % Odense Kommune 19 % 14 % 15 % 18 % 19 % 15 % Kilde: Odense Kommune registerdata, sep Kilde: Odense Kommune registerdata, okt. 2016

9 INDSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER Foreløbige aktiviteter Uddannelse og Beskæftigelse Virksomhedsrettede indsatser Kreativ læring Praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

10 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Virksomhedsrettede indsatser Indhold: Ledige beboere i udsatte boligområder har ofte problemer ud over ledighed. Tage hånd om de problemer, som ligger i vejen for, at de kan varetage et job. Praktikforløb i den boligsociale helhedsplan for derefter i samarbejde med BSF at formidle praktikforløb i forskellige virksomheder. Målgruppe: Alle ledige i Rising og Skt. Klemensparken. Kreativ læring Indhold: Styrke børns/unge menneskers kompetencer på forskellige områder, som ikke er direkte relateret til skolegang, f.eks. inden for iværksætteri og projektledelse. Har uddannelsesfremmende perspektiv. Målgruppe: Børn og unge i Rising og Skt. Klemensparken.

11 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter Indhold: Formidling af praktikpladser og job til beboerne i Skt. Klemensparken og Rising via et samarbejde med Byg til vækst. Der er gode erfaringer med dette i Korsløkken. Målgruppe: Ledige med interesse for byggebranchen. Rising og Skt. Klemensparken. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats Indhold: Møde borgerne i deres nærmiljø og skabe et tilbud, som er lettilgængeligt og med en mere direkte kontakt til borgerne. Følge den enkelte borger tættere end normalt og lave individuelt tilpassede forløb. Boligsociale medarbejdere har vigtig rolle som brobyggere. Målgruppe: Alle ledige i Skt. Klemensparken og Rising Input fra udvalget?

12 INDSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER Foreløbige aktiviteter Forebyggelse og Forældreansvar Boligsociale familiekurser Brobygning mellem skole/institutionsliv/fritidsliv og forældre Tidlig forebyggende indsats Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft

13 FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR Boligsociale familiekurser Indhold: styrke sårbare familier, fokus på opdragelse og kommunikation i familien og på at bygge bro til det kommunale system og andre aktører. Temaerne kan f.eks. være: Børns udvikling, sundhed og fællesskaber for børn. Målgruppe: Alle forældre i Skt. Klemensparken og Rising Brobygning mellem skole/institutionsliv/fritidsliv og forældre Indhold: såvel børn, unge og forældre skal føle sig som betydningsfulde deltagere i et positivt fællesskab. Helhedsplanen er brobygger mellem skoler/institutioner og lokale klub/foreningsliv og målgruppen mhp. at forældrene bliver engagerede i deres børns skolegang og børn/unge får et aktivt fritidsliv. Målgruppe: Børn, unge og forældre i Skt. Klemensparken og Rising

14 FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR Tidlig forebyggende indsats Indhold: Kimen til det gode børne- og ungeliv lægges i de tidlige år. Der udarbejdes et forløb, som kan sikre en brobygning til institutionslivet for børn i alderen 0-6 år. Der skal arbejdes ud fra følgende søjler: Børns udvikling, opdragelse og institutionsliv. Målgruppe: Forældre med børn i alderen 0-6 år. Rising og Skt. Klemensparken. Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft Indhold: Øge sociale sammenhængskraft i boligområderne. Styrke beboernes netværk på tværs af kulturer, generationer og/eller arbejdsmarkedstilknytning. Selvbærende lokalsamfund. Målgruppe: Alle beboere i Rising og Skt. Klemensparken Input fra udvalget?

15 INDSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER Foreløbige aktiviteter Tryghed og Trivsel Økonomisk rådgivning og forebyggelse af udsættelser Kriminalpræventiv Indsats Tværgående indsats som en del af de øvrige indsatser ikke selvstændig indsatsområde i planen

16 TRYGHED OG TRIVSEL Økonomisk rådgivning og forebyggelse af udsættelser Indhold: Hjælpe udsætningstruede beboere gennem økonomisk rådgivning og forebyggelse af udsættelser. Kan også være et bredere tilbud om økonomisk rådgivning til beboere, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Målgruppe: Primære målgruppe er udsatte beboere fra boligområdet, der har økonomiske problemer, og som er i fare for at blive sat ud af deres bolig, da de ikke har betalt husleje. Input fra udvalget?

17 KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS Tværgående indsats som en del af de øvrige indsatser ikke selvstændig indsatsområde i planen. Aktiviteter som har et kriminalpræventivt perspektiv: Boligsociale familiekurser Brobygning mellem skole/institutionsliv/fritidsliv og forældre Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft Virksomhedsrettede indsatser Praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter Input fra udvalget?

18 FINANSIERING Landsbyggefonden 75% Lokal medfinansiering 25% - Boligorganisationer 12,5% - Odense Kommune 12,5% Foreløbig afsat støtte for perioden 1/ /4 2019: Landsbyggefonden kr. Lokal medfinansiering kr. - Boligorganisationer kr. - Odense Kommune kr.

19 PROCESOVERSIGT

20 TIDSPLAN aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 Beboerinddragelse Kommunal inddragelse Skriveproces Godkendelse af HP - LBF Godkendelse af HP - Afdelingsmøde Godkendelse af HP - Organisationsbestyrelse Godkendelse af HP - Odense Kommune (Politisk)

21 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN Odense fra stor dansk by til dansk storby RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN Oplæg for Y s Men s Club 15. feb. 2012, Anne Velling

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN Odense fra stor dansk by til dansk storby RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN 2017-2019 Oplæg for Y s Men s Club 15. feb. 2012, Anne Velling INDHOLD Baggrund og indhold for boligsociale

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR KORSLØKKEN OG EJERSLYKKE EN UDVIDELSE AF DEN EKSISTERENDE PLAN FOR RISING/SKT. KLEMENSPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR KORSLØKKEN OG EJERSLYKKE EN UDVIDELSE AF DEN EKSISTERENDE PLAN FOR RISING/SKT. KLEMENSPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR KORSLØKKEN OG EJERSLYKKE EN UDVIDELSE AF DEN EKSISTERENDE PLAN FOR RISING/SKT. KLEMENSPARKEN INDHOLD Synkronisering af boligsocial helhedsplan for Korsløkken/Ejerslykke og Rising/Skt.

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense?

UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER. Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG GHETTOER Hvordan undgår vi flere hårde ghettoer i Odense? UDSAT BOLIGOMRÅDE: ALMENT BOLIGOMRÅDE MED MINDST 1000 BEBOERE, DER OPFYLDER 2 UD AF FØLGENDE 4 KRITERIER: BESKÆFTIGELSE

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018.

Til orientering, Skoleudvalget ser frem til at følge indsatsen. Indsatsen drøftes i regi af budget 2018. Punkt 5. Orientering om samarbejde med boligorganisationerne Alabu Bolig og Lejerbo om boligsocial helhedsplan i Aalborg øst, for perioden 1. januar 2017-31. januar 2021 2016-072864 Skoleforvaltningen

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN BEBOERPROJEKT PULS

NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN BEBOERPROJEKT PULS NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN NY BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2018-2021 2018-2021 BEBOERPROJEKT PULS 1 AAB 2017 MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET Boligforeningen AAB, AKB, København, SAB samt Boligforeningen 3B har

Læs mere

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel

VOLLSMOSE. Fra udsat boligområde til bydel VOLLSMOSE Fra udsat boligområde til bydel Fra VOLLSMOSE belastende FAKTA til bidragende bydel Helhedsplanen i Vollsmose skal via lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2017-2021 RISING OG SKT. KLEMENSPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1-2 2. Organisationsmodel 3 3. Strategisk samarbejdsaftale 4-16 4. Delaftale: Tryghed og trivsel 17-28 Aktiviteter:

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Referat. Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 30. november : I Selskabslokalet, Glentevej 85, 5000 Odense C, Rising.

Referat. Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 30. november : I Selskabslokalet, Glentevej 85, 5000 Odense C, Rising. Referat Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 30. november 2016 16:00-19.30 I Selskabslokalet, Glentevej 85, 5000 Odense C, Rising. Deltagere: Afbud: Jacob Michaelsen, René Bøye, Søren Damgaard, Pia

Læs mere

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ

Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Referat Møde i Bestyrelsen for BoligSocialt Hus d. 21. september 2016 16.00-18.00 I Pavillonen Korsløkkevej 27, st. th, 5220 Odense SØ Deltagere: Jacob Michaelsen, René Bøye, Søren Damgaard, Helle Jakobsen,

Læs mere

FAGDAG oktober AB Sprotoften Sprotoften Nyborg

FAGDAG oktober AB Sprotoften Sprotoften Nyborg FAGDAG 2018 30 oktober 2018 AB Sprotoften Sprotoften 1 5800 Nyborg http://www.sprotoften.dk/ Workshop SUNDHEDSPLEJERSKE OG BEBOERRÅDGIVER. FORDELE OG UDFORDRINGER I DETTE JOB AT GØRE EN FORSKEL V. GITTE

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN RISING, SKT. KLEMENSPARKEN, KORSLØKKEPARKEN OG EJERSLYKKE

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN RISING, SKT. KLEMENSPARKEN, KORSLØKKEPARKEN OG EJERSLYKKE BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2017-2021 RISING, SKT. KLEMENSPARKEN, KORSLØKKEPARKEN OG EJERSLYKKE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 1 2. Indledning 2-3 3. Organisationsmodel 4 4. Strategisk samarbejdsaftale 5-23

Læs mere

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Budgetark for boligsocial indsats inden for 215-18-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-1-219 Slut boligsocial indsats 31-12-222 Boligområde/områdenavn Korskærparken og

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

LØVVANGEN I BEVÆGELSE FRA BOLIGAFDELING TIL ATTRAKTIV BYDEL

LØVVANGEN I BEVÆGELSE FRA BOLIGAFDELING TIL ATTRAKTIV BYDEL LØVVANGEN I BEVÆGELSE FRA BOLIGAFDELING TIL ATTRAKTIV BYDEL VELKOMMEN I KVARTERETS HUS Du er altid velkommen i Kvarterets Hus, Vangen 83 C. Vi er her på forskellige tidspunkter men som udgangspunkt i dagtimerne.

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale samt afspejler de aktiviteter og samarbejder,

Læs mere

GUIDE. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Indsatsområde Vision. Overordnet mål. Overordnet succeskriterium. Formål.

GUIDE. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Aktivitet. Indsatsområde Vision. Overordnet mål. Overordnet succeskriterium. Formål. Indsatsområde Vision GUIDE Problemkompleks Overordnet mål Overordnet succeskriterium Formål Succeskriterium Tryghed og Trivsel Vision: er trygt, præget af tillid og fællesskaber og åbner sig ud mod det

Læs mere

Projektorganisering: Den boligsociale Helhedsplan for Høje Kolstrup Kommissorium. A: Bestyrelsen:

Projektorganisering: Den boligsociale Helhedsplan for Høje Kolstrup Kommissorium. A: Bestyrelsen: Den boligsociale Helhedsplan for Høje Kolstrup 2016-2020. Kommissorium. A: Bestyrelsen: 1. Formål: Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk niveau af den boligsociale

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

ByLivKolding

ByLivKolding ByLivKolding 2018-2021 Oktober 2017 Boligsocialt samarbejde mellem Kolding Kommune, AAB, Lejerbo Kolding og Boligselskabet Kolding I Kolding har der været boligsocialt arbejde i over 25 år, og det har

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i Senior- og Handicapudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 22. oktober 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning.

Referat fra bestyrelses møde den 9. november 2015 er godkendt. Der var ingen yderligere opfølgning. Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 14. december 2015 kl. 17.30-19.30 Tilstede: René Junker, Jannik Nyrop, William

Læs mere

Referat fra Forum for Koordination og Udvikling d. 17. maj 2016

Referat fra Forum for Koordination og Udvikling d. 17. maj 2016 Referat fra Forum for Koordination og Udvikling d. 17. maj 2016 Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2016 Mødested / lokale Skolegade 1, lokale 2325 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Sluttidspunkt Kl. 10.20 Deltagere Tommy

Læs mere

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd

FREMTIDENS VOLLSMOSE PROGRAM Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Reg Syd PROGRAM 20190513 Baggrund ift. Vollsmose Vision og mission Den sidste Vollsmoseplan Den fysiske transformation Investorperspektiv Samlede tiltag Spørgsmål FREMTIDENS VOLLSMOSE Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Dokumentnr Antallet af udsættelser fastholdes i perioden på samme lave niveau som i Baseline 2016: 4 udsættelser.

Dokumentnr Antallet af udsættelser fastholdes i perioden på samme lave niveau som i Baseline 2016: 4 udsættelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7 - Boligsociale strategiske målsætninger og aktiviteter 20. oktober 2017 Strategiske målsætninger for Mimersgadekvarteret 2018-2022

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Vollsmose. Fra udsat boligområde til bydel i Odense

Vollsmose. Fra udsat boligområde til bydel i Odense Vollsmose Fra udsat boligområde til bydel i Odense Dagsorden Vollsmoses historie Fakta om Vollsmose i dag Vollsmose Sekretariatet - et partnerskab Et indblik i Vollsmose Sekretariatets arbejde Gåtur i

Læs mere

NOTAT: Resultater af fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/ Rønnebærparken

NOTAT: Resultater af fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/ Rønnebærparken Social, Job og Sundhed Sagsnr. 299689 Brevid. 3277646 Ref. ANNEK Dir. tlf. annek@roskilde.dk NOTAT: Resultater af fremskudt beskæftigelsesindsats i Æblehaven/ Rønnebærparken 26. september 2019 Indledning

Læs mere

Evaluering af Skt. Klemensparkens boligsociale helhedsplan

Evaluering af Skt. Klemensparkens boligsociale helhedsplan Evaluering af Skt. Klemensparkens boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 FORORD Den boligsociale helhedsplan for Skt. Klemensparken 2014 2017, har haft fokus på indsatsområderne: Børn, Unge og Familier samt

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. januar Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl. 15:00-16:30

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. januar Mødested: Mødelokale 505. Mødetidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. januar 2019 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Medlemmer: Formand: Turan Savas (A) Peder Tind (V) Søren

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale samt afspejler de aktiviteter og samarbejder,

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler.

2. Orientering om hensigtserklæring (ca. 5 min.). Nyt om hensigtserklæringen vedr. arbejdsklausuler og sociale klausuler. Dagsorden Møde i Boligsamarbejdet den 5/3 2014 16.30-19.30 I konferencelokalet hos FaB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense C. 1. Boligsamarbejdet Fælles retning (ca. 2 timer) Vi afholder en workshop, som

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Hvordan kan du være med?

Hvordan kan du være med? Tak for jeres engagement de første fire år i Fælles fremtid på tværs. En ny helhedsplan for perioden 2019-2022 er nu ved at tage form og vi glæder os til fire nye og spændende år sammen med jer. I denne

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse

Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse Bestyrelsesmøde ved Vollsmose Sekretariatets bestyrelse Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 22. juni 2015 kl. 17.30-19.30 REFERAT 1. Godkendelse af leverancer

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier. Chefanalytiker Gunvor Christensen

Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier. Chefanalytiker Gunvor Christensen Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier Chefanalytiker Gunvor Christensen Baggrund for undersøgelsen at tilvejebringe viden om boligsociale aktiviteters gennemslagskraft inden for følgende fire temaer

Læs mere

IT og Data Data og Ledelsesinformation

IT og Data Data og Ledelsesinformation Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet I følgende notat præsenteres de væsentligste pointer fra Beskæftigelsesministeriets opfølgninger på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

Referat fra mødet i Helhedsplansudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Helhedsplansudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 19. juni 2018 Mødested: NOVA, Jupitervej 30, Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:30 Medlemmer: Formand: Turan Savas (A)

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

CFBU/bma 1. Center for Boligsocial Udvikling CFBU

CFBU/bma 1. Center for Boligsocial Udvikling CFBU CFBU/bma 1 Center for Boligsocial Udvikling CFBU 2 Oplæg i dag Kort om CFBU De boligsociale helhedsplaner med fokus på aktiviteter for børn og unge Det gode samarbejde 3 CFBU Er etableret som en selvejende

Læs mere

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 29. oktober 2018 klokken

Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 29. oktober 2018 klokken Bestyrelsesmøde for Vollsmose Sekretariatet Sted: Vollsmose Sekretariatet, Vollsmose Allé 10, 5240 Odense NØ Tid: Mandag den 29. oktober 2018 klokken 17.00-19.00 Til stede: Michael Willaume, Thomas Hansen,

Læs mere

Aktivitetsnavn: Trappen. Indhold (aktivitetsbeskrivelse):

Aktivitetsnavn: Trappen. Indhold (aktivitetsbeskrivelse): Aktivitetsnavn: Trappen Indhold (aktivitetsbeskrivelse): Trappen er en fremskudt beskæftigelsesindsats, der løber i perioden 2016-2020. Aktiviteten er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE HANDLINGSPLAN 2017 BOLIGORGANISATIONERNE I ODENSE - FYNS POLITI - ODENSE KOMMUNE INDHOLD Indledning 3 Handlingsplan 2017 5 Pejlemærke 1 5 Pejlemærke 2 9

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Dato: 28. november 2014

Dato: 28. november 2014 Dato: 28. november 2014 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby

Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby Kommissorium for bestyrelsen og styregruppen -Helhedsplan Randers Nordby 2017-2021 Bestyrelsen 1. Formål Bestyrelsen skal medvirke til en effektiv styring og koordinering på strategisk- og økonomisk niveau,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby

Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium for boligsocial helhedsplan i Løvvangen, Nørresundby Kommissorium 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed, trivsel

Læs mere

Boligsocial helhedsplan

Boligsocial helhedsplan Boligsocial helhedsplan 2017-2021 Den boligsociale indsats Fakta: > > Helhedsplanen En fælles indsats løber fra oktober 2017 til september 2021 > > Der er afsat 43 mio. kr. til at realisere målene. Heraf

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Kort status Trekanten

Kort status Trekanten Kort status Trekanten Startseminar d. 16. april 2016 Hvem er jeg? En halv gammel fyr, der har boet det meste af mit liv i en kuffert. Forsvaret Maersk KDDC, Kuwait TDC Int l bl.a. med udstationering til

Læs mere

Samspil sociale og fysiske indsatser

Samspil sociale og fysiske indsatser Samspil sociale og fysiske indsatser Indhold 1. Opsamlet Viden på området 2. De formelle rammer/helhedsplanskrav 3. Udfordringer 4. Samarbejdsområder beboerhåndtering, tryghed 5. Organisering 2016 Almennet/Himmerland

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Strategigruppen for Boligområder og Tryg By

Strategigruppen for Boligområder og Tryg By Strategigruppen for Boligområder og Tryg By Referat fra møde den 13. marts 2012 Bystrategisk Stab Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Deltagere: John Jacobsen, Jacob Michaelsen, Helle Jakobsen, Bent

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet kriminalpræventiv indsats

Delaftale for indsatsområdet kriminalpræventiv indsats Delaftale for indsatsområdet kriminalpræventiv indsats Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale aftale, som delaftalen vedrører

Læs mere

KORSLØKKEPARKEN OG EJERSLYKKE

KORSLØKKEPARKEN OG EJERSLYKKE BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2019-2021 KORSLØKKEPARKEN OG EJERSLYKKE - En udvidelse af den godkendte og igangværende boligsociale helhedsplan for Rising og Skt. Klemensparken INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Delaftale:

Læs mere

Hede- og Magleparken Boligsocial indsats

Hede- og Magleparken Boligsocial indsats Hede- og Magleparken Boligsocial indsats 2017-2019 1 Indhold Hede- og Magleparken... 1 Boligsocial indsats 2017-2019... 1 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Organisering... 5 4 Indsatsområder... 6 5 Evaluering...

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan Viborg

Boligsocial Helhedsplan Viborg Boligsocial Helhedsplan Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg, Bjerringbro Andelsforening og Viborg Kommune har indgået et samarbejde og danner grundlag for den samlede boligsociale

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Referat fra mødet 22. oktober 2012 Bystrategisk Stab Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511106 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk Dagsorden 1. Status vedr.

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale samt afspejler de aktiviteter og samarbejder,

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Rheumpark. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6

Rheumpark. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6 Rheumpark Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6 Nedrivning af højhusene i Albjergparken 2 og 6 Som I ved, har vi længe forsøgt at finde en løsning på at komme af med PCB-forureningen i højhusene

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus

Program Velfærd. Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! / Centralværkstedet i Aarhus Program Boligsociale indsatser bidrager til fremtidens velfærdsløsninger! Centralværkstedet i Aarhus Årskonferencen handler om velfærd. Vi sætter fokus på hvordan de boligsociale indsatser bidrager til

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS

BEBOERHØJSKOLEN DECEMBER - KURSER I KØBENHAVN - ODENSE - AARHUS Beboerdemokrater Bestyrelser Frivillige ildsjæle Boligsociale projektmedarbejdere Projektledere Styregruppemedlemmer Tag på kursus- og inspirationsdag med dine boligsociale samarbejdspartnere i december

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.)

Budgetark for boligsocial indsats inden for midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Budgetark for boligsocial indsats inden for 217-2-midlerne (OBS: hele tusinde kr. i t.kr.) Start boligsocial indsats 1-2-217 Slut boligsocial indsats 31-1-221 Boligområde/områdenavn Helhedsplan AlabuBolig/Lejerbo

Læs mere

PIXI UDGAVE. Boligsocial helhedsplan

PIXI UDGAVE. Boligsocial helhedsplan PIXI UDGAVE Boligsocial helhedsplan 2018-2021 Velkommen til Nivå Nu 2018-2021 Siden 2009 har vi i den boligsociale helhedsplan Nivå Nu arbejdet for at gøre de almene boligafdelinger i Nivå til et endnu

Læs mere

PAB Afd. 8. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2

PAB Afd. 8. Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2 PAB Afd. 8 Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2 Nedrivning af højhusene i Albjergparken 1 og Tranumparken 2 Som I ved, har vi længe forsøgt at finde en løsning på at komme af med

Læs mere

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Ved Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL og Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent

Læs mere

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL

FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED. Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL FLERE SKAL LEVE ET LIV MED BEDRE MENTAL SUNDHED Oplæg ved Lisbeth Holm Olsen Center for forebyggelse i Praksis, KL eller stress. Tal for mental sundhed i Hjørring Kommune Stigning i andelen af borgere

Læs mere