Plejaderne og. forhistoriske kulturer. Ove von Spaeth.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejaderne og. forhistoriske kulturer. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Plejaderne og forhistoriske kulturer Ove von Spaeth 2

3 Plejaderne og forhistoriske kulturer Af Ove von Spaeth Hvad skyldes det, at der Jorden rundt findes traditioner med ensartede fore stil lin ger om bestemte stjernebilleder? Arv fra tidligere civilisationer? Søfarere på langfart har altid navigeret ved hjælp af stjernerne, men det behøver ikke nødvendigvis at være eneste måde for udbredelsen. Det kosmiske stjerneur De mere sjældne, ekstremt store naturkatastrofer rammer jordkloden således, at deres forekomst set over meget lange stræk fremstår som noget af et periodisk fænomen. Sådanne cykliske, destruktive hændelser af megastørrelse er foregået flere gange og vil ske igen. Dette er et koncept, der kendtes ikke alene hos de gamle grækere som Heraklit, Aristarchus og Hesiod men også i Bibelen og hos hinduer, buddhister og persiske zoroaster-tilhængere, hvor ideen om verdens store omvæltninger indgår som en del af deres lære; og den kendes ligeledes i den nordiske mytologi som ragnarok eller Vølvens spådom. Eksempelvis Bibelens Noah-beretning om en kæmpeoversvømmelse i Mellemøsten er normalt beregnet til at være sket for ca år siden og en sådan lignende oversvømmelse, der netop så fint passer til den omtalte, er blevet præcist bekræftet via talrige undersøgelser og opdagelser i Irak såvel som ved Sortehavets kyster. 3

4 En endnu tidligere omgang findes i oldtidsberetningernes omtale af kontinentet Atlantis og dets kulturs undergang ved oversvømmelsen fra Atlanterhavet, nu for ca år siden. Retningen af jordklodens akse flytter langsomt og bestandigt sin position i en storcyklus med forløb à ca år (kaldet et Platonisk år). Netop for år siden pegede Jordens akse direkte mod den meget lysstærke stjerne Lyra, der altid var kendt som den sande Nordstjerne. Det medførte, at denne jordakse på nævnte tidspunkt havde et sammenfald med Verdens-aksen. Og Verdens-aksen udgør en direkte ret linje på langs med Mælkevejens tværs over hele himlen, idet den forbinder de tre overhovedet kraftigste stjerner, nemlig Lyra, Sirius og Canopus. Verdens-aksen udgør en fast linje, mens Jordens akse med sin fortsatte positionsbevægelse nærmest er som viseren på en kosmisk urskive, og hvor den markerer de skiftende verdens-æraer. At alle tidligere kulturer har været stærkt optaget af stjerneverdenen som medspiller i de jordiske livscyklusser findes der mangfoldige tegn på. Antropologer har hos kulturer over hele verden fundet en evig beskæftigelse med stjerneverdenen og en konkret seriøs optagethed heraf, og som traditionelt fører tilbage i utallige generationer. Så hvis beretningen om Atlantis og dets undergang har haft en konkret baggrund, hvad en række interessante indicier synes at bidrage til at tydeliggøre, ville man dengang uundgåeligt have bemærket sammenfaldet af de to stjernerelaterede aksers positioner. Dette i en æra, der således forløb simultant med Atlantis-kontinentets kataklysmiske destruktion, hvilket man ville have anset som afslutning på en verdens-æra og starten på en ny cyklus. Stjernebilleder hos fortidsfolk. T.v.: Orion, for år siden, udskåret i mammuttand. Forhistoriske himmelfortegnelser I de gamle beretninger gengives ikke alene forestillinger om en fortidig kultur på Atlantis omtalt som et tidligere kontinent i Atlanterhavet men også det træk, at Atlantis havde kolonier i Middelhavsområdet, og dermed både i Afrika og i dele 4

5 af Europa. Ifølge Platons beretning fra filosoffen Solon var Atlantis et imperium, der beherskede flere lande, heriblandt f.eks. Libyen og i Europa. I så fald med en sandsynlig indflydelse tilmed mere nordpå i istidens Europa. Yderligere er der også her fundet spor af en betydelig interesse for stjernerne. I 1979 blev der i en hule i Donau-regionen i Sydtyskland fundet nogle af de ældste kendte astronomiske optegnelser udskåret i en tynd plade af mammuttand. Den ene side af pladen viser en mandslignende figur, og den anden side viser 87 systematiske indhak. Fundet er efterhånden grundigt undersøgt, især af Dr. Michael Rappenglueck, tidligere München Universitet. Kulstof-14 datering angiver en alder på mellem år. En af BBC s videnskabsredaktører, astronomen Dr. David Whitehouse, fremlagde i januar 2003, at Rappenglueck med astronomisk computerprogram kan vise stjernebilledet, som vi kalder Orion, med dets positioner for ca siden. Her fremstod korrekt denne konstellations lidt ændrede udseende pga. stjernernes individuelle bevægelser, fart ( proper motion ) og retninger og man kunne se, hvordan alt passede i nøjagtige detaljer med det udskårne billede. Et tilfælde, eller hvad? Kunne der virkelig være tale om så høj en alder? Dette stjernebillede Orion, som også kendtes som Osiris i det gamle Egypten, aftegner sig meget markant på himlen og til alle tider med en helt egen karakteristisk udformning, som kunne opfattes i sine hovedtræk meget langt tilbage i tiden. Men vi ved endnu ikke ret meget om den periode. Desuden er der blevet påvist en dobbeltbetydning af systemet med de 87 hulninger eller hak. Nemlig det antal af dage der fratrækkes et års 365 dage for generelt at angive en graviditetsperiode, en metode der endnu ses i brug så sent som i 1800-tallet. Desuden, på oprindeligt var Orions to mest markante stjerner usynlige i 87 dage om året set fra den lokale breddegrad ved Donau, hvor himmeloptegnelsen blev fundet, hvorimod i Middelhavsområdet i syd ville antallet af dage være færre. Disse data er bl.a. offentliggjort i Science, 7. Feb (vol. 299, no. 5608, p. 817). Hulemaleri fra Lascaux-grotten viser Tyren og Plejaderne og Hyaderne til venstre alle i korrekt position for år siden. 5

6 Plejaderne tidligt i magiens tjeneste I vores forhistorie var også Plejaderne tidligt i fokus. På de berømte hulemalerier. der viser motiver med forskellige dyr som heste, okser, hjorte etc., i Lascaux i Frankrig, mener astronomen Frank Edge ifølge sin bog Aurochs in the Sky, 1995 at kunne påvise nogle aftegninger, der har med stjernehimlen at gøre. Eksempelvis ses tydeligt Plejaderne og andre stjerner, såsom Hyaderne, i området ved den himmelsektion, der kendes som Tyren. Lascaux-grottens udsmykninger er dateret til ca f.kr. og det pågældende fund er bekræftet og videre udforsket af ovennævnte ekspert Dr. Rappenglueck. Dog ved vi stadig intet om, hvor langt tilbage i tiden man indførte at anvende disse stjernebilleder. Men grotterne rummer en hel del flere af sådanne markeringer og er af forskere blevet kaldt et forhistorisk planetarium for et folk, der var gennembevidste om naturens cyklusser deres overlevelse var afhængig af dem. Der er ligeledes i grotterne fundet en månekalender for månemåneders generelt 29-dages cyklus fra nymåne til nymåne, her i form af en række med 29 distinkte kugleformede markeringer. Dertil findes separat 13 lignende kuglemarkeringer i lige linje afsluttet med et præcist retvinklet tomt kvadrat. Dr. Rappenglueck ser det som den halve månecyklus, dvs. de 13 dage før og efter hver nymåne, og det tomme felt som den altid i 3 dage fraværende Måne lige før den synlige nymånes opdukken. Men kunne det i stedet betyde årets 12 måne-måneder plus en 13. månemåned, der ca. hvert 3 år indsættes efter urgammel tradition, når Solen passerer det store kvadrat på himlen, stjernebilledet Pegasus (en hest ligesom på det andet billede)? Flere andre serier med stjernegrupper er systematisk malet på væggene, især i en af grottesystemets hovedgange. Hos enhver med erfaring i almindelig observationsastronomi, vil der umuligt være tale om tilfældige markeringer og antal. Da grotterne i sin tid blev opdaget, var hele verden forbløffet over maleriernes høje kunstneriske stade. Dernæst opdagedes, at mange af billederne også var til magisk brug f.eks. ved jagt. Det spirituelle og det magiske kendes af antropologer at følges hånd i hånd, så det vil være usædvanligt, hvis ikke kosmos også var inddraget og det er just repræsenteret her. Ligeledes himmelkundskab og religiøs initiering hang altid ubrydeligt sammen. Lascaux-grotten med disse hulemalerier har været anvendt til initieringsritualer og magiske formål der er ingen spor af direkte beboelse, f.eks. fra de folk, der fremstillede malerierne. Lascaux-hulemalerier med astronomiske data. T.v.: En månekalender indsat. T.h.: En halv månecyklus og en tom firkant. 6

7 Fokus på Plejaderne i kalenderen Organiseret landbrugskultur var kalender-samordnet i datiden ud fra løbende astronomiske informationer. Inden for arkæologi og historie måtte man, omkring 2004, på grund af overraskende fund bl.a. en fint svunget år gammel stentrappe i et tårnfundament nær det Røde Hav skrive en del af tidlig Mellemøstens historie om. Man havde hidtil ikke villet datere lignende ting så langt tilbage alene af den grund, at man indtil da mente, således fejlagtigt, at folkene på dette tidlige tidspunkt næppe var gået i gang med at dyrke jorden. Det vides nu, at mere systematisk landbrugskultur kan føres ekstremt langt tilbage. I en langt senere oldgræsk såkaldt bondekalender, der tilskrives Hesiod i 600-tallet f.kr. (kendt både som en digter og en bonde, der aldrig havde været uden for sit hjemsted), findes der mange bestemte stjerneangivelser. I den fortegnelse ses ikke mindst Plejadernes vigtighed i forbindelse med landbruget. Denne Hesiod-tekst lader landbrugsaktiviteter følge stjernerne i de forskellige årstider:... Når Plejaderne rejser sig på himlen (dvs. opgang sammen med Solen kaldet heliakalsk opgang ca. 10. maj efter vor nuværende kalender) er det tid at bruge høstsegl, men at pløje, når Plejaderne er i nedgangsposition (morgenopgang ca. 12. november). I 40 dage bliver Plejaderne væk fra himlen (linje 382).... Når Plejader, Hyader og Orion helt begynder i nedgangspositionerne (3., 7. og 15. november), skal pløjning huskes (linje 615).... Når Plejaderne løber væk fra Orion og dukker ind i mørket (ved morgenopgangen 12. november), kan der ventes storm... (linje 619). Oldtidens mennesker havde en fantastisk samliv-cyklus med stjernerne. Landbrug og søfart anvendte stjernerne på hver sin måde, henholdsvis til forvarsel af tiderne for såning og høst og til navigation og daglig tidskontrol til søs. Dog afspejledes denne forskel ikke så direkte i de søfarende grækeres stjernemytologi, hvori mange ældre træk er fra landbrugskulturlande som Babylon, men især Egypten. Den nævnte bondekalenders regler om Plejaderne var naturligvis gældende hele tiden og dermed også længe før grækerne. I dag ved vi, som nævnt, at landbrugskultur kendtes langt, langt tidligere end hidtil antaget. 7

8 En enorm cirkelflade findes udbredt midt i de flade hvedemarker nær Goseck i Tyskland. Anlægget præsenterer resterne af verdens hidtil ældste stjerneobservatorium en alder af år. Plejadestjernerne på Nebra-bronzeskiven Igen, ca år efter Lascaux-grottens hulemalerier, kan Plejaderne ses afbildet på en astronomisk bronzeskive, der blev fundet i 1999 i Nebra, ca. 180 km sydøst for Berlin i den tyske delstat Saxen-Anhalt. Dateringen ud fra en række pålidelige betingelser afgør, at den er udført for år siden. (Mere om selve bronzeskiven nedenfor). Fundstedet var på en bakketop ved Nebra i samme område som Goseck, hvor der omkring år 2000 er blevet afdækket Europas og endda verdens ældste kendte stjerneobservatorium. Dette bl.a. ifølge Madhusree Mukerjee: Circles for Space. German Stonehenge marks oldest observatory (Scientific American, 8th December 2003). Observatorieanlægget er anlagt med et system af fire koncentriske cirkelvolde og kanaler uden på hinanden (næsten som i Platons beskrivelse af en Atlantis-by) her 75 m i diameter. Og det er dateret efter alle kunstens regler ved standardkronologi for arten af potteskår såvel som ved det flotte lineære, neolitiske design alt viser, det går mindst år tilbage i oldtiden flere tusinde år ældre end Nebra-skiven og er endda ældre end Stonehenge. Der er tre portåbninger mod sydøst, sydvest og nord præcist indrettet efter vintersolhvervslinjen. Stående i centrum ved vintersolhverv og kun på det tidspunkt kunne observatørerne også se Solens opgang og nedgang i hhv. den sydøstlige og sydvestlige åbning. Igen, det har overrasket forskningstraditionel opfattelse af fortiden, at europæiske neolitiske folk og bronzealderfolk opmålte himmelforholdene så tidligt og på en så eksakt måde. 8

9 Denne imponerende konstruktion har krævet et system af optegnelser fra uddannede mennesker rekrutteret i en oplyst elite med videnstradition langt tilbage i fortidscivilisationer, som vi har hørt faktisk intet om hidtil. Opbevaring af viden og matematiske og astronomiske data nødvendiggør skrift. I Glozel, Frankrig, blev der 1924 fundet en årig skrift, og den neolitiske Vinca-kulturs årige skrift er fundet i Bulgarien i I Ukraine, Sydfrankrig og Jugoslavien findes pyramideanlæg ældre end egyptiske en storslået fortidskultur overset. Flere og flere fortidsopdagelser trænger sig på og vil ændre vores nuværende billede totalt. Igen, konstruktionen af cirkelanlægget i Goseck har været dybt forankret i et religiøst, astrospirituelt opfattelsesunivers udover det astronomiske og kalendariske koncept. Den tids kalenderformål alene ville ikke have krævet en sådan eksakthed og formidabel konstruktion. Sol, Måne og bl.a. Plejaderne for år siden repræsenteret på bronzeskiven fra Nebra, Tyskland. Avanceret kultur meget tidligere Den videnskabelige tydning af Nebra-bronzeskiven, kom for alvor i gang i 2003, efter at myndighederne havde konfiskeret den fra skattejægere, der ulovligt havde udgravet den. Harald Meller, der er den tyske delstat Saxen-Anhalts chefarkæolog, mener, at den astronomiske bronzeskive også efterhånden fik en betydning som kultobjekt. Dog, efter at skivens astronomiske forhold (jf. nedenfor) var blevet belyst, erklærede han:... Vi har dramatisk undervurderet de præhistoriske mennesker.... Dog synes der ikke bemærket den betydning som ligger i, at teknologien bag skivens fremstilling ligeledes var meget avanceret. Bronze er normalt en legering af kobber 9

10 med ca. 10 pct. (eller mere) tin til at hærde kobberet, en metode tidligst kendt ca f.kr. fra sumerisk-babyloniske, persiske og egyptiske fund. Begge metallers forekomststeder findes sjældent geografisk nær hinanden, undtagen f.eks. i Persien, hvor de kunne bringes i kontakt med hinanden, så udvikling af bronze kunne ske, hvorimod tin måtte indføres til Egypten, der til sin rådighed kun havde kobber (på Sinai). Tidligt fandtes der også den neolitiske Vinca-kulturs åbne kobberminer i de rumænske bjerge (f.eks. den 5000-årige Ötzi-alpemands økse var af kobber) og på den dengang større ø Helgoland. Men bronzeskiven i Nebra kunne netop også være inspireret fra Mellemøsten. Som det vil blive klart, kunne denne inspiration eventuelt også angå bronzeskivens astronomiske dekoration. Den solide 32 cm brede og 2 kg tunge skive med guldindlæg viser Sol, Måne og 32 stjerner. Heriblandt ses en markant gruppe af syv stjerner, hvortil skivens undersøgte astronomiske forhold peger ikke overraskende på netop Plejaderne. Ligesom i de meget gamle kulturers beskæftigelse med stjerneverdenen var også metals bearbejdning altid sat i forbindelse med deres religiøse verden. En forgrening førte til alkymi. I kobbermineområdet på Sinai havde egypterne bygget et tempel for himmelgudinden Hathor og Sirius-stjernen. Måske vil en oldtidshelligdom også kunne findes i de rumænske bjerge. Mul-Apin stjerne- og himmelfænomen-fortegnelsen fra Babylon. Brændt lertavle med kileskrift, ca. 650 f.kr. 10

11 Plejaderne kan vise skudmåned På Nebra-bronzeskiven vises Månen ikke som en begyndende nymåne, men som en 4-5 dage gammel nymåne. Astronomen Ralph Hansen fra Hamburg udforskede skivens stjerneforhold og bemærkede sig netop, der ikke er en aftegning af en spinkel månebue som normalt for en nymåne, men at denne ses med en større tykkelse som den altid viser sig op til sit 5. døgn. I Mul-Apin babyloniernes berømte stjernefortegnelse fra årh. f.kr. findes en regel, der direkte genkendes allerede som tidligt afspejlet i udformningen af skiven fra Nebra. Ralph Hansen omtaler netop Mul-Apin som et kompendium af... astronomisk viden opsamlet fra de tidligste tider. Dette bl.a. ifølge The Times (Times On Line), March 02,2006. Navnet for den pågældende liste Mul-Apin er nutidigt her er der simpelthen brugt listens allerførste ord, nemlig et babylonisk navn for de første stjerner i den himmelsektor, som vi kalder Vædderen. Om denne stjernegruppe anvendte babylonierne også betegnelsen hunga, daglejer. Her begyndte året og Dyrekredsens stjernerække. Fra sine pionér-udgravninger i oldtidens babyloniske byer udgav assyriologen George Smith bl.a. dette værk: Assyrian Discoveries (London 1875). Heri gengiver han (s. 405) fra MulApin-listens tekst:... Hvis det sker på den første dag af Nisannu (årets første babyloniske måned), at Månen og stjerne(rne) Mul-mul (Plejaderne) står sammen, er året fuldt.... Den sidste del betyder eller indebærer, at her er Plejaderne synlige temmelig længe efter solnedgang, og at det er så tidligt om foråret, at det er nødvendigt at indføje en 13. måned. Med andre ord, idet solåret (365 dage) ikke passer helt sammen med 12 månebestemte måneder (354 dage), havde mange kulturer indført en skudmåned. Denne 13. måned skulle, bl.a. ifølge Mul-Apin, kun blive indsat i måneårets kalender, når Månen viste sig ved Plejaderne på den særlige måde. Denne opstilling er nøjagtigt, som den allerede fremtræder på bronzeskiven fra Nebra. På passende tidspunkter har man simpelthen holdt skiven op mod himlen og målt, om Månen og Plejaderne korresponderede med billedet på skiven, hvilket skete hvert andet eller tredje år, hvorved man så havde sikkerhed for, at en skudmåned kunne indføjes. Månen og Plejaderne På Nebra-bronzeskiven er der foruden det buede månesegl anbragt to andre, mere flade, bueformede figurer indsat under sol- og månesymbolerne på Nebraskiven. Disse buer har forskere, bl.a. prof. Francois Bertemes fra Halle-Wittenberg Universitetet, plausibelt sat i relation til det gamle Mellemøstens ideer om f.eks. solbåden, en repræsentation af Solens glidende bevægelse i fast styret retning også gennem natten, når den ikke kan ses. Disse buer er forsynet med regelmæssigt indsatte markeringer. De kan her foreslås at de evt. kunne have fungeret som en varig huskeanordning, der indikerer måneårets manglende dage. Når skiven brugtes som sigteinstrument, kan markeringerne, ikke usandsynligt, have tjent til opdeling af horisonten angående f.eks. bestemte stjerners opgangssteder. 11

12 Fra oldtidens stjernekyndige i Babylon, Grækenland og Rom findes optegnelser eller regler, som i mere astrologisk retning omhandler et himmellegemes natur med ændringer i kvalitet afhængig af det stjernebillede, det befinder sig i. Det ses f.eks. i oldtidsastronomen Ptolemæus værk Tetrabiblios (bog 1;20). Almindeligvis er det specificeret til et bestemt sted inden for hvert stjernebillede. Og ved beregninger ud fra placeringerne på stjernehimlen i antikken viser det sig, at disse bestemte steder er positionerne for nogle af de vigtigste fiksstjerner. Eksempelvis betegnes Månens kvalitet som ophøjet, når selve Månen befinder sig i positionen i 2 grader i Tyren. Netop på den position fandtes Plejaderne. Denne sammenbringning igen af Måne og Plejader er interessant, når Plejaderne var kendt som kalendermarkør for forårsregnens eller forårsoversvømmelsernes komme, og når Månen i sig selv kan være udløsende for oversvømmelser og meteorologisk for regn. Traditioner om den tabte verden Mange andre ældre kulturer rundt om i verden, i Indien, Sumer, Egypten, Kina og Amerika, relaterede sig selv til himlen og stjerneverdenen. Eksempelvis hos de gamle egyptere betød stjernen Sirius så utroligt meget, at den var identificeret med deres største gudinde, Isis. En genklang heraf dokumenteres senere af den romerske forfatter Apuleius ( e.kr.), der omtaler egypternes (og hans egen opfattelse som tilhænger af) ideer om Isis som:... stjernernes moder, tidernes herskerinde og verdens dronning..., og gengiver opfattelsen af gudindens allestedsnærvær og universelle omsorg. Alle de nævnte kulturer havde traditioner om store oversvømmelser på verdensplan, dog set fra nutiden ofte med ingen eller sjældent genkendelige detaljer. Det besværliggør udforskning. Og angående ideerne om et Atlantis ses hævdet, at ved kontinentets forsvinden i Atlanterhavet flygtede de overlevende ud til begge sider til Europa i øst og Amerika i vest. I dag findes der mange forskelligartede omtaler og indicier af vekslende kvalitet det er ikke formålet her at opregne alt, hvad der findes eller er til fordel for bestemte opfattelser. Dog kan der sig ind imellem fremdrages relationer og facts, der giver stof til eftertanke. Som nævnt, kendtes der over store dele af verden fortidsberetninger knyttet til Plejadernes stjernegruppe, angående de syv Plejadesøstre, hvoraf den ene forsvandt. Det vil naturligt være af direkte relevans at sætte mange af de nye fremdragne træk i relation til overleveringer i oldtidens Europa (og Egypten), bl.a. dette, at Plejaden Elektra, der også har navnet Atlantis, forsvandt ligesom kontinentet Atlantis og dets kultur forsvandt. 12

13 En af Hopi-indianernes magiske inskriptioner med varsler, på Prophecy Rock i Arizona, bl.a. om den blå stjerne Kachina (Sirius) og dens signaler. Plejaderne og Sirius hos indianerne Lad os også se på den amerikanske side. Her findes der fortsat folkestammer med en i realiteten ikke-teknologisk kultur ligesom hos de højt begavede neolitiske folk i Europa med deres forbløffende stjernekundskab for år siden. Hopifolket, der er et af Nordamerikas ældste indianersamfund, er i senere tider samlet især i Arizona de er med respekt omtalt som indianerfolkenes hukommelse. Dele af deres viden og profetier er fastholdt i tegn indhugget i klipperne, bl.a. den berømte Prophesy Rock, som folket beskytter. Europæere har kendt dens eksistens i nogle hundrede år. Som i Bibelen begynder hopiernes skabelsesberetning,... Den første verden var Tokpela (endeløst rum).... Ifølge hopiernes tradition er Jorden blevet rykket eller vippet flere gange allerede og senest ved den store oversvømmelse for år siden. Tidspunktet svarer til det antal år, som Platon for år siden angav (9.000 år) for kontinentet Atlantis oversvømmelse og forsvinden. Det var det nævnte tidspunkt, hvor så at sige viseren på det store stjerneur, Verdens-aksen, havde sin position sammenfaldende med retningen for Jordens akse. Selv om så mange ældre fortidsberetninger over hele Jorden omtaler forskellige, meget omvæltende naturkatastrofer og oversvømmelser, så kan dét næppe klassificeres som rene tilfældigheder i de tilfælde, hvor de angivne hændelsestidspunkter er præcis de samme. Hopierne hævder, der har været tre tidligere verdens-epoker før nuværende fjerde. I en gammel hopi-profeti erklæres det, at... når den blå stjerne Kachina vil fremtræde på himlen, vil den femte verden realiseres.... Saquasohuh ( blå stjerne ) Kachina er hopiernes navn for stjernen Sirius, og de siger, at den til den tid... vil danse på den store plads

14 Verdens-aksen dannet af de tre kraftigst lysende stjerner, Canopus, Sirius og Lyra placeret på en ret linje tværs over himlen er kendt hos mange folkeslag. Når Sirius, den kraftigste af dem alle, her omtales at fremtræde på den store plads (himmelfladen) med nye trin, er det som et billede af, at Verdens-aksens position flyttes og markerer nye tider. Hos Nordamerikas forskellige indianerfolk er udbredt, at Sirius ses som ulv jf. Sirius i Egypten forbindes med sjakalen Anubis og i Europa-Orienten med Store Hund Canis Major. Længere sydpå i Mellemamerika blev det gamle mayafolks nuværende efterkommere, lacandon-indianerne i Chiapas, (gen)opdaget i 1900-tallet. I deres indtil da isolerede samfund fandt man nogle træk med overraskende lighed med traditioner hos baskere i Europa og berbere i Afrika tæt ved Atlanterhavskysten, havets anden grænse i øst. I mayaernes hellige bog Popul Vuh ses beskrivelser om rejsende fra kosmos, brugen af kompas, viden om at Jorden er rund, og kendskab til universets hemmeligheder. Mayaernes særlige hieroglyftekster omtaler, at deres forfædre fra et land ude på havet i øst engang var ankommet dér og skabte et avanceret kultursamfund. Det betones, at de kom fra Plejaderne. Ove von Spaeth Forfatter og forsker Copyright 2006 (& 1983). Enkelte dele i teksten er fra bind 2 og 4 i Ove von Spaeths bogserie Attentatet på Moses. Yderligere information: 14

15 15

Stjernetradition. fra en gådefuld fortid. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Stjernetradition. fra en gådefuld fortid. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Stjernetradition fra en gådefuld fortid Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Stjernetradition fra en gådefuld fortid Af Ove von Spaeth Endnu i dag er det stadig muligt at finde mange tydelige spor fra

Læs mere

STJERNERNE, YOGA-SUTRAS

STJERNERNE, YOGA-SUTRAS STJERNERNE, YOGA-SUTRAS OG DE INDVIEDE af OVE VON SPAETH Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk Stjernerne, Yoga sutras og de Indviede Af OVE VON SPAETH www.moses-egypt.net www.visdomsnettet.dk

Læs mere

Stjernekundskab. i det gamle Egypten. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Stjernekundskab. i det gamle Egypten. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Stjernekundskab i det gamle Egypten Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Stjernekundskab i det gamle Egypten De gamle egypteres astronomiske kundskaber har vist sig overraskende større end hidtil antaget.

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Verdensbilleder i oldtiden

Verdensbilleder i oldtiden Verdensbilleder Teksten består af to dele. Den første del er uddrag fra Stenomuseets skoletjeneste(http://www.stenomuseet.dk/skoletj/), dog er spørgsmål og billeder udeladt. Teksten fortæller om hvordan

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen Nye

Læs mere

FRIMURERI og det gamle Egypten

FRIMURERI og det gamle Egypten 1 FRIMURERI og det gamle Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRIMURERI og det gamle Egypten Af Erik Ansvang Frimureriet stammer fra Egypten Nogle frimurere afviser, at frimureriets ritualer og

Læs mere

Forsvundne stjerner. og kontinenter. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Forsvundne stjerner. og kontinenter. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Forsvundne stjerner og kontinenter Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Forsvundne stjerner og kontinenter Af Ove von Spaeth Over hele verden eksisterer der fra ældgamle tider en række ensartede opfattelser

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

Nattehimlen april 2015

Nattehimlen april 2015 Nattehimlen april 2015 4. april. Fuldmåne 13.05 UT. I nogle lande kaldes den lyserød måne, æggemåned eller græsmåne. 4. april. En kort måneformørkelse indtræffer tæt på dagens fuldmåne blot to måneder

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Traditioner om stjernehimlen hos fortidens folk

Traditioner om stjernehimlen hos fortidens folk 1 Traditioner om stjernehimlen hos fortidens folk Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Traditioner om stjernehimlen hos fortidens folk Af Ove von Spaeth Traditioner om markante stjernebilleder viser sig

Læs mere

Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed

Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed Sansernes og forstandens tvivlsomme brugbarhed I de syditalienske byer Kroton og Elea opstod omkring 500 f.v.t. to filosofiske retninger, som fik stor betydning for senere tænkning og forskning. Den ene

Læs mere

Mordet på historien. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Mordet på historien. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Mordet på historien Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Mordet på historien Af Ove von Spaeth Bibel og religion er stadig mere under debat. Forskerne afviser bibelske beretninger som de rene myter.

Læs mere

Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space

Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space Hvorfor lyser de Sorte Huller? Niels Lund, DTU Space Først lidt om naturkræfterne: I fysikken arbejder vi med fire naturkræfter Tyngdekraften. Elektromagnetiske kraft. Stærke kernekraft. Svage kernekraft.

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Ny viden om tamkattens oprindelse

Ny viden om tamkattens oprindelse Ny viden om tamkattens oprindelse Af Tommy Asferg Hvor stammer tamkatten fra? Det ligefremme svar er, at den stammer fra vildkatten. Men det er langtfra et udtømmende svar, for vildkatten findes i et antal

Læs mere

CRO MAGNON- MENNESKET

CRO MAGNON- MENNESKET 1 CRO MAGNON- MENNESKET Hvor kom det fra? Rolf Kenneth Myhre www.visdomsnettet.dk 2 CRO MAGNON-MENNESKET Hvor kom det fra? Af Rolf Kenneth Myhre (Oversættelse Ebba Larsen) Kom Cro Magnon mennesket fra

Læs mere

Stjerneformet flyvninger

Stjerneformet flyvninger Stjerneformet flyvninger Brevduens navigering ved Øst-Vest flyvninger Af Ove Fuglsang Jensen Der dukker regelmæssigt en debat op om at stjerneformet flyvninger giver alle en mere lige chance, og det er

Læs mere

Nattehimlen februar 2017

Nattehimlen februar 2017 Nattehimlen februar 2017 Fuldmånen befinder sig delvis i Jordens skygge under en penumbral måneformørkelse. Credit: Radoslaw Ziomber/Wikipedia Commons. 2. februar 2017 Find den klare hvide stjerne Spica

Læs mere

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. 1 15 - Op al den ting 448 - Fyldt af glæde 728 - Du gav mig, O Herre 730 - Vi pløjed og vi såe de nadververs 732 v. 7-8 - 729 - Nu falmer skoven 1. Mos. 1, 1ff v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil den 01.11. stå op nær øst ved solnedgang, og lidt senere vil man have god udsigt til den. I løbet af aftenen og natten

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

(f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen

(f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen 21 Sophia Kalkau (f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen 239 240 Et par store sorte hvælvede sten, dybsorte, så de kan blive hurtigt

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Stjerneviden. og ideen om. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Stjerneviden. og ideen om. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Stjerneviden og ideen om Atlantis Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Stjerneviden og ideen om Atlantis Af Ove von Spaeth Fra tidligt i oldtiden eksisterer der særlig omtale af de populære Plejadestjerner.

Læs mere

1. Jordkloden 1.1. Inddelinger og betegnelser

1. Jordkloden 1.1. Inddelinger og betegnelser 1. Jordkloden 1.1 Inddelinger og betegnelser 1! Bredde Grad! [ ]! =! 10.000 / 90! =! 111 km 1! Bredde Minut! [ ]! =! 111 / 60! =! 1,850 km * 1! Bredde Sekund! [ ]! =! 1850 / 60! =! 31 m 1! Sømil *!!! =!

Læs mere

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt

ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt ART BOOK 2016 Abstrakte malerier af kunstner Michael Lønfeldt Malerier af kunstner Michael Lønfeldt Her i kataloget viser jeg fotos med et udvalg af de seneste malerier jeg har lavet. Med lidt tekst om

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

Skabelsesberetninger

Skabelsesberetninger Troels C. Petersen Niels Bohr Instituttet Big Bang til Naturvidenskab, 7. august 2017 Skabelsesberetninger 2 Tidlig forestilling om vores verden 3 13.8 milliarder år siden Big Bang 4 Universets historie

Læs mere

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Former, farver og figurer, Geometri for de mindste Lærervejledning til gå-selv-guide Fagområde: Matematik Målgruppe: 1.-3. klasse Lærervejledning

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

Hjulkors og skibenes sejlretninger på helleristningsfelterne

Hjulkors og skibenes sejlretninger på helleristningsfelterne Hjulkors og skibenes sejlretninger på helleristningsfelterne Hvis man har stået og kigget ned på de mærkværdige helleristning-hjulkors, som de ses på specielt Lille Strandbygård, har man måske bare forestillet

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

Hvorfor taler vi ikke latin i dag?

Hvorfor taler vi ikke latin i dag? Hvorfor taler vi ikke latin i dag? 19. september 2013 Latin var engang et sprog, der blev talt i store dele af Europa. Så hvorfor og hvordan forsvandt det, og hvad har vi tilbage af det i dag? Det svarer

Læs mere

Nostradamus - og ny tidsalder

Nostradamus - og ny tidsalder 1 Nostradamus - og ny tidsalder Af Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Nostradamus - og ny tidsalder Af Ove von Spaeth Renæssancens legendariske profetiforfatter, lægen Michel de Notredame, (1503-1566)

Læs mere

Stjernevejen. og åndelig valfart. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Stjernevejen. og åndelig valfart. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Stjernevejen og åndelig valfart Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Stjernevejen og åndelig valfart Af Ove von Spaeth Den 1200 år gamle pilgrimsrute i Spanien ud til Santiagos berømte relikvie har

Læs mere

Solvind og brevduer. Af Ove Fuglsang Jensen

Solvind og brevduer. Af Ove Fuglsang Jensen Solvind og brevduer Af Ove Fuglsang Jensen Hvad har solvind med brevduer at gøre? Hvad er solvind? Der findes sikkert en lang og indviklet forklaring, men vi tager den ultrakorte, der kort og enkelt forklarer

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Uran i Universet og i Jorden

Uran i Universet og i Jorden Uran i Universet og i Jorden Leif Thorning; uddannet i England og Danmark som geofysiker, forhenværende statsgeolog, fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) Har i 40 år,

Læs mere

Projekt 3.8. Månens bjerge

Projekt 3.8. Månens bjerge Projekt 3.8. Månens bjerge Introduktion til hvordan man kan arbejde med dette projekt. Det følgende kan integreres i et projekt om verdensbilleder, hvor man både kommer ind på diskussioner om at opnå erkendelse,

Læs mere

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Nattehimlen marts 2015

Nattehimlen marts 2015 Nattehimlen marts 2015 Om ikke andet i denne måned, kommer foråret til de betrængte stjernekiggere i det østlige Nordamerika, som har udholdt endnu en absurd kold vinter. Denne måned kaldes Ormemåned,

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Studiekreds 2015-4 Udvandring fra Sahara

Studiekreds 2015-4 Udvandring fra Sahara Studiekreds 2015-4 Vi begynder, hvor Sahara tørrede ud både i tid og sted. Nabta-kulturen, som vi beskæftigede os med sidste gang blev udfordret. Igen spillede klimaændringer en rolle for de ændringer,

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i januar 2014? Månen Der er fuldmåne den 16.01.14. Der er nymåne den 1. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens dagside

Læs mere

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

De første mennesker. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Forord Hele kostumekompendiet inkluderer en beskrivelse af pynt og valg af stof samt en forklaring på hvorfor vi har valgt netop disse elementer. Siden mennesket begyndte

Læs mere

PAVILLION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE FRA ORDEN TIL KAOS FRA JORDEN TIL STJERNERNE

PAVILLION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE FRA ORDEN TIL KAOS FRA JORDEN TIL STJERNERNE Stenbukken Fisken Løven Skorpionen Krebsen Vandmanden Tyren PAVILLION TIL GL. HOLTEGAARDS BAROKHAVE FRA ORDEN TIL KAOS FRA JORDEN TIL STJERNERNE Vædderen FRA ORDEN TIL KAOS FORTÆTNING OG DEKONSTRUKTION

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Forunderlig matematik. Svanholm. Matematik trin 2. Matematik trin 2. avu

Forunderlig matematik. Svanholm. Matematik trin 2. Matematik trin 2. avu Forunderlig matematik Svanholm Matematik trin 2 Matematik trin 2 avu Almen voksenuddannelse 8. december 2005 Forunderlig matematik Matematik trin 2 Opgavesættet består af: informationshæfte (dette hæfte)

Læs mere

Moses - en frontløber

Moses - en frontløber 1 Moses - en frontløber Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Moses - en frontløber Af Erik Ansvang Hvem var Moses? Hvad var hans virkelige skæbne? Hvorfor er han frontløber? Frontløber pga. uventet udvikling

Læs mere

Magisk tid. Dittekarina C. F. Letes

Magisk tid. Dittekarina C. F. Letes Magisk tid Dittekarina C F Letes Magisk tid O C Dittekarina C F Letes og Asdun 2012 Tegning og tekst Dittekarina Det er tilad at bruge korte uddrav hvis kilde oplyses Magisk tid Det er meget almindelige

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Læs selv om LANDKORT. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LANDKORT. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LANDKORT Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LANDKORT Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Landkort Mange forskellige slags kort I gamle dage var

Læs mere

Urets historie i korte træk

Urets historie i korte træk Urets historie i korte træk Ægyptisk vandur, ca. 1400 f.kr. Steno Museet, Århus Et sandur eller timeglas. Blev opfundet i middelalderen. Romersk solur. Bemærk at dagen har 12 timer (se romertallene). Om

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

Nattehimlen september 2016

Nattehimlen september 2016 Nattehimlen september 2016 Zodiacal lys set fra La Silla, Chile (credit ESO). Jupiter forsvinder ud af syne i denne måned, men i vest efter solnedgang dukker den strålende Venus op. I begyndelsen af måneden

Læs mere

Lyset fra verdens begyndelse

Lyset fra verdens begyndelse Lyset fra verdens begyndelse 1 Erik Høg 11. januar 2007 Lyset fra verdens begyndelse Længe før Solen, Jorden og stjernerne blev dannet, var hele universet mange tusind grader varmt. Det gamle lys fra den

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2014? Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Pascals trekant. Hvad er matematik? B, i-bog ISBN: 978 87 7066 494 3

Pascals trekant. Hvad er matematik? B, i-bog ISBN: 978 87 7066 494 3 Pascals trekant Det mest bemærkelsesværdige ved Pascals trekant er formentlig, at den for en gangs skyld ikke går tilbage til grækerne. I stedet har den gamle indiske, muslimske og kinesiske rødder, der

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet RØNTGENSTRÅLING FRA KOSMOS: GALAKSEDANNELSE SET I ET NYT LYS Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet KOSMISK RØNTGENSTRÅLING Med det blotte øje kan vi på en klar

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider.

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider. Pyramiderne Pyramider er de enorme bygninger, som Egypterne byggede. Man har i alt fundet 138 pyramider i Egypten. De fleste var bygget som grave til faraoerne eller deres ægtefæller. Nogle var ikke så

Læs mere

Trekantede grave i Blekinge

Trekantede grave i Blekinge Trekantede grave i Blekinge I 1848 skrev Worsaae "at Blekinge er et af Sveriges skønneste landskaber. Grænsende i vest til Skåne og i nord til Småland, ligger landet i zonen mellem de lave sletter og de

Læs mere

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu

Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu Fiskeri på Dansk Klimatisk Fiskeavl dengang og nu fiskeri fra før fiskeri gik i fisk Af: Steen Knudsen, arkæolog og udgravningsleder Forundersøgelserne på Dansk Klimatisk Fiskeavl, maj 2104 Som en del

Læs mere

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Sekstantens dele Figur 1. Boxsekstanten med låget skruet på som håndtag. Figur 2 Boxsekstanten anbragt i sin trækasse i lukket tilstand. Boxsekstanten

Læs mere

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen Ivan Tafteberg Jakobsen Århus Statsgymnasium Version: 18. august 2007 side 1 af 15 Astronomisk navigation hvad er

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere