Plejaderne og. forhistoriske kulturer. Ove von Spaeth.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejaderne og. forhistoriske kulturer. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Plejaderne og forhistoriske kulturer Ove von Spaeth 2

3 Plejaderne og forhistoriske kulturer Af Ove von Spaeth Hvad skyldes det, at der Jorden rundt findes traditioner med ensartede fore stil lin ger om bestemte stjernebilleder? Arv fra tidligere civilisationer? Søfarere på langfart har altid navigeret ved hjælp af stjernerne, men det behøver ikke nødvendigvis at være eneste måde for udbredelsen. Det kosmiske stjerneur De mere sjældne, ekstremt store naturkatastrofer rammer jordkloden således, at deres forekomst set over meget lange stræk fremstår som noget af et periodisk fænomen. Sådanne cykliske, destruktive hændelser af megastørrelse er foregået flere gange og vil ske igen. Dette er et koncept, der kendtes ikke alene hos de gamle grækere som Heraklit, Aristarchus og Hesiod men også i Bibelen og hos hinduer, buddhister og persiske zoroaster-tilhængere, hvor ideen om verdens store omvæltninger indgår som en del af deres lære; og den kendes ligeledes i den nordiske mytologi som ragnarok eller Vølvens spådom. Eksempelvis Bibelens Noah-beretning om en kæmpeoversvømmelse i Mellemøsten er normalt beregnet til at være sket for ca år siden og en sådan lignende oversvømmelse, der netop så fint passer til den omtalte, er blevet præcist bekræftet via talrige undersøgelser og opdagelser i Irak såvel som ved Sortehavets kyster. 3

4 En endnu tidligere omgang findes i oldtidsberetningernes omtale af kontinentet Atlantis og dets kulturs undergang ved oversvømmelsen fra Atlanterhavet, nu for ca år siden. Retningen af jordklodens akse flytter langsomt og bestandigt sin position i en storcyklus med forløb à ca år (kaldet et Platonisk år). Netop for år siden pegede Jordens akse direkte mod den meget lysstærke stjerne Lyra, der altid var kendt som den sande Nordstjerne. Det medførte, at denne jordakse på nævnte tidspunkt havde et sammenfald med Verdens-aksen. Og Verdens-aksen udgør en direkte ret linje på langs med Mælkevejens tværs over hele himlen, idet den forbinder de tre overhovedet kraftigste stjerner, nemlig Lyra, Sirius og Canopus. Verdens-aksen udgør en fast linje, mens Jordens akse med sin fortsatte positionsbevægelse nærmest er som viseren på en kosmisk urskive, og hvor den markerer de skiftende verdens-æraer. At alle tidligere kulturer har været stærkt optaget af stjerneverdenen som medspiller i de jordiske livscyklusser findes der mangfoldige tegn på. Antropologer har hos kulturer over hele verden fundet en evig beskæftigelse med stjerneverdenen og en konkret seriøs optagethed heraf, og som traditionelt fører tilbage i utallige generationer. Så hvis beretningen om Atlantis og dets undergang har haft en konkret baggrund, hvad en række interessante indicier synes at bidrage til at tydeliggøre, ville man dengang uundgåeligt have bemærket sammenfaldet af de to stjernerelaterede aksers positioner. Dette i en æra, der således forløb simultant med Atlantis-kontinentets kataklysmiske destruktion, hvilket man ville have anset som afslutning på en verdens-æra og starten på en ny cyklus. Stjernebilleder hos fortidsfolk. T.v.: Orion, for år siden, udskåret i mammuttand. Forhistoriske himmelfortegnelser I de gamle beretninger gengives ikke alene forestillinger om en fortidig kultur på Atlantis omtalt som et tidligere kontinent i Atlanterhavet men også det træk, at Atlantis havde kolonier i Middelhavsområdet, og dermed både i Afrika og i dele 4

5 af Europa. Ifølge Platons beretning fra filosoffen Solon var Atlantis et imperium, der beherskede flere lande, heriblandt f.eks. Libyen og i Europa. I så fald med en sandsynlig indflydelse tilmed mere nordpå i istidens Europa. Yderligere er der også her fundet spor af en betydelig interesse for stjernerne. I 1979 blev der i en hule i Donau-regionen i Sydtyskland fundet nogle af de ældste kendte astronomiske optegnelser udskåret i en tynd plade af mammuttand. Den ene side af pladen viser en mandslignende figur, og den anden side viser 87 systematiske indhak. Fundet er efterhånden grundigt undersøgt, især af Dr. Michael Rappenglueck, tidligere München Universitet. Kulstof-14 datering angiver en alder på mellem år. En af BBC s videnskabsredaktører, astronomen Dr. David Whitehouse, fremlagde i januar 2003, at Rappenglueck med astronomisk computerprogram kan vise stjernebilledet, som vi kalder Orion, med dets positioner for ca siden. Her fremstod korrekt denne konstellations lidt ændrede udseende pga. stjernernes individuelle bevægelser, fart ( proper motion ) og retninger og man kunne se, hvordan alt passede i nøjagtige detaljer med det udskårne billede. Et tilfælde, eller hvad? Kunne der virkelig være tale om så høj en alder? Dette stjernebillede Orion, som også kendtes som Osiris i det gamle Egypten, aftegner sig meget markant på himlen og til alle tider med en helt egen karakteristisk udformning, som kunne opfattes i sine hovedtræk meget langt tilbage i tiden. Men vi ved endnu ikke ret meget om den periode. Desuden er der blevet påvist en dobbeltbetydning af systemet med de 87 hulninger eller hak. Nemlig det antal af dage der fratrækkes et års 365 dage for generelt at angive en graviditetsperiode, en metode der endnu ses i brug så sent som i 1800-tallet. Desuden, på oprindeligt var Orions to mest markante stjerner usynlige i 87 dage om året set fra den lokale breddegrad ved Donau, hvor himmeloptegnelsen blev fundet, hvorimod i Middelhavsområdet i syd ville antallet af dage være færre. Disse data er bl.a. offentliggjort i Science, 7. Feb (vol. 299, no. 5608, p. 817). Hulemaleri fra Lascaux-grotten viser Tyren og Plejaderne og Hyaderne til venstre alle i korrekt position for år siden. 5

6 Plejaderne tidligt i magiens tjeneste I vores forhistorie var også Plejaderne tidligt i fokus. På de berømte hulemalerier. der viser motiver med forskellige dyr som heste, okser, hjorte etc., i Lascaux i Frankrig, mener astronomen Frank Edge ifølge sin bog Aurochs in the Sky, 1995 at kunne påvise nogle aftegninger, der har med stjernehimlen at gøre. Eksempelvis ses tydeligt Plejaderne og andre stjerner, såsom Hyaderne, i området ved den himmelsektion, der kendes som Tyren. Lascaux-grottens udsmykninger er dateret til ca f.kr. og det pågældende fund er bekræftet og videre udforsket af ovennævnte ekspert Dr. Rappenglueck. Dog ved vi stadig intet om, hvor langt tilbage i tiden man indførte at anvende disse stjernebilleder. Men grotterne rummer en hel del flere af sådanne markeringer og er af forskere blevet kaldt et forhistorisk planetarium for et folk, der var gennembevidste om naturens cyklusser deres overlevelse var afhængig af dem. Der er ligeledes i grotterne fundet en månekalender for månemåneders generelt 29-dages cyklus fra nymåne til nymåne, her i form af en række med 29 distinkte kugleformede markeringer. Dertil findes separat 13 lignende kuglemarkeringer i lige linje afsluttet med et præcist retvinklet tomt kvadrat. Dr. Rappenglueck ser det som den halve månecyklus, dvs. de 13 dage før og efter hver nymåne, og det tomme felt som den altid i 3 dage fraværende Måne lige før den synlige nymånes opdukken. Men kunne det i stedet betyde årets 12 måne-måneder plus en 13. månemåned, der ca. hvert 3 år indsættes efter urgammel tradition, når Solen passerer det store kvadrat på himlen, stjernebilledet Pegasus (en hest ligesom på det andet billede)? Flere andre serier med stjernegrupper er systematisk malet på væggene, især i en af grottesystemets hovedgange. Hos enhver med erfaring i almindelig observationsastronomi, vil der umuligt være tale om tilfældige markeringer og antal. Da grotterne i sin tid blev opdaget, var hele verden forbløffet over maleriernes høje kunstneriske stade. Dernæst opdagedes, at mange af billederne også var til magisk brug f.eks. ved jagt. Det spirituelle og det magiske kendes af antropologer at følges hånd i hånd, så det vil være usædvanligt, hvis ikke kosmos også var inddraget og det er just repræsenteret her. Ligeledes himmelkundskab og religiøs initiering hang altid ubrydeligt sammen. Lascaux-grotten med disse hulemalerier har været anvendt til initieringsritualer og magiske formål der er ingen spor af direkte beboelse, f.eks. fra de folk, der fremstillede malerierne. Lascaux-hulemalerier med astronomiske data. T.v.: En månekalender indsat. T.h.: En halv månecyklus og en tom firkant. 6

7 Fokus på Plejaderne i kalenderen Organiseret landbrugskultur var kalender-samordnet i datiden ud fra løbende astronomiske informationer. Inden for arkæologi og historie måtte man, omkring 2004, på grund af overraskende fund bl.a. en fint svunget år gammel stentrappe i et tårnfundament nær det Røde Hav skrive en del af tidlig Mellemøstens historie om. Man havde hidtil ikke villet datere lignende ting så langt tilbage alene af den grund, at man indtil da mente, således fejlagtigt, at folkene på dette tidlige tidspunkt næppe var gået i gang med at dyrke jorden. Det vides nu, at mere systematisk landbrugskultur kan føres ekstremt langt tilbage. I en langt senere oldgræsk såkaldt bondekalender, der tilskrives Hesiod i 600-tallet f.kr. (kendt både som en digter og en bonde, der aldrig havde været uden for sit hjemsted), findes der mange bestemte stjerneangivelser. I den fortegnelse ses ikke mindst Plejadernes vigtighed i forbindelse med landbruget. Denne Hesiod-tekst lader landbrugsaktiviteter følge stjernerne i de forskellige årstider:... Når Plejaderne rejser sig på himlen (dvs. opgang sammen med Solen kaldet heliakalsk opgang ca. 10. maj efter vor nuværende kalender) er det tid at bruge høstsegl, men at pløje, når Plejaderne er i nedgangsposition (morgenopgang ca. 12. november). I 40 dage bliver Plejaderne væk fra himlen (linje 382).... Når Plejader, Hyader og Orion helt begynder i nedgangspositionerne (3., 7. og 15. november), skal pløjning huskes (linje 615).... Når Plejaderne løber væk fra Orion og dukker ind i mørket (ved morgenopgangen 12. november), kan der ventes storm... (linje 619). Oldtidens mennesker havde en fantastisk samliv-cyklus med stjernerne. Landbrug og søfart anvendte stjernerne på hver sin måde, henholdsvis til forvarsel af tiderne for såning og høst og til navigation og daglig tidskontrol til søs. Dog afspejledes denne forskel ikke så direkte i de søfarende grækeres stjernemytologi, hvori mange ældre træk er fra landbrugskulturlande som Babylon, men især Egypten. Den nævnte bondekalenders regler om Plejaderne var naturligvis gældende hele tiden og dermed også længe før grækerne. I dag ved vi, som nævnt, at landbrugskultur kendtes langt, langt tidligere end hidtil antaget. 7

8 En enorm cirkelflade findes udbredt midt i de flade hvedemarker nær Goseck i Tyskland. Anlægget præsenterer resterne af verdens hidtil ældste stjerneobservatorium en alder af år. Plejadestjernerne på Nebra-bronzeskiven Igen, ca år efter Lascaux-grottens hulemalerier, kan Plejaderne ses afbildet på en astronomisk bronzeskive, der blev fundet i 1999 i Nebra, ca. 180 km sydøst for Berlin i den tyske delstat Saxen-Anhalt. Dateringen ud fra en række pålidelige betingelser afgør, at den er udført for år siden. (Mere om selve bronzeskiven nedenfor). Fundstedet var på en bakketop ved Nebra i samme område som Goseck, hvor der omkring år 2000 er blevet afdækket Europas og endda verdens ældste kendte stjerneobservatorium. Dette bl.a. ifølge Madhusree Mukerjee: Circles for Space. German Stonehenge marks oldest observatory (Scientific American, 8th December 2003). Observatorieanlægget er anlagt med et system af fire koncentriske cirkelvolde og kanaler uden på hinanden (næsten som i Platons beskrivelse af en Atlantis-by) her 75 m i diameter. Og det er dateret efter alle kunstens regler ved standardkronologi for arten af potteskår såvel som ved det flotte lineære, neolitiske design alt viser, det går mindst år tilbage i oldtiden flere tusinde år ældre end Nebra-skiven og er endda ældre end Stonehenge. Der er tre portåbninger mod sydøst, sydvest og nord præcist indrettet efter vintersolhvervslinjen. Stående i centrum ved vintersolhverv og kun på det tidspunkt kunne observatørerne også se Solens opgang og nedgang i hhv. den sydøstlige og sydvestlige åbning. Igen, det har overrasket forskningstraditionel opfattelse af fortiden, at europæiske neolitiske folk og bronzealderfolk opmålte himmelforholdene så tidligt og på en så eksakt måde. 8

9 Denne imponerende konstruktion har krævet et system af optegnelser fra uddannede mennesker rekrutteret i en oplyst elite med videnstradition langt tilbage i fortidscivilisationer, som vi har hørt faktisk intet om hidtil. Opbevaring af viden og matematiske og astronomiske data nødvendiggør skrift. I Glozel, Frankrig, blev der 1924 fundet en årig skrift, og den neolitiske Vinca-kulturs årige skrift er fundet i Bulgarien i I Ukraine, Sydfrankrig og Jugoslavien findes pyramideanlæg ældre end egyptiske en storslået fortidskultur overset. Flere og flere fortidsopdagelser trænger sig på og vil ændre vores nuværende billede totalt. Igen, konstruktionen af cirkelanlægget i Goseck har været dybt forankret i et religiøst, astrospirituelt opfattelsesunivers udover det astronomiske og kalendariske koncept. Den tids kalenderformål alene ville ikke have krævet en sådan eksakthed og formidabel konstruktion. Sol, Måne og bl.a. Plejaderne for år siden repræsenteret på bronzeskiven fra Nebra, Tyskland. Avanceret kultur meget tidligere Den videnskabelige tydning af Nebra-bronzeskiven, kom for alvor i gang i 2003, efter at myndighederne havde konfiskeret den fra skattejægere, der ulovligt havde udgravet den. Harald Meller, der er den tyske delstat Saxen-Anhalts chefarkæolog, mener, at den astronomiske bronzeskive også efterhånden fik en betydning som kultobjekt. Dog, efter at skivens astronomiske forhold (jf. nedenfor) var blevet belyst, erklærede han:... Vi har dramatisk undervurderet de præhistoriske mennesker.... Dog synes der ikke bemærket den betydning som ligger i, at teknologien bag skivens fremstilling ligeledes var meget avanceret. Bronze er normalt en legering af kobber 9

10 med ca. 10 pct. (eller mere) tin til at hærde kobberet, en metode tidligst kendt ca f.kr. fra sumerisk-babyloniske, persiske og egyptiske fund. Begge metallers forekomststeder findes sjældent geografisk nær hinanden, undtagen f.eks. i Persien, hvor de kunne bringes i kontakt med hinanden, så udvikling af bronze kunne ske, hvorimod tin måtte indføres til Egypten, der til sin rådighed kun havde kobber (på Sinai). Tidligt fandtes der også den neolitiske Vinca-kulturs åbne kobberminer i de rumænske bjerge (f.eks. den 5000-årige Ötzi-alpemands økse var af kobber) og på den dengang større ø Helgoland. Men bronzeskiven i Nebra kunne netop også være inspireret fra Mellemøsten. Som det vil blive klart, kunne denne inspiration eventuelt også angå bronzeskivens astronomiske dekoration. Den solide 32 cm brede og 2 kg tunge skive med guldindlæg viser Sol, Måne og 32 stjerner. Heriblandt ses en markant gruppe af syv stjerner, hvortil skivens undersøgte astronomiske forhold peger ikke overraskende på netop Plejaderne. Ligesom i de meget gamle kulturers beskæftigelse med stjerneverdenen var også metals bearbejdning altid sat i forbindelse med deres religiøse verden. En forgrening førte til alkymi. I kobbermineområdet på Sinai havde egypterne bygget et tempel for himmelgudinden Hathor og Sirius-stjernen. Måske vil en oldtidshelligdom også kunne findes i de rumænske bjerge. Mul-Apin stjerne- og himmelfænomen-fortegnelsen fra Babylon. Brændt lertavle med kileskrift, ca. 650 f.kr. 10

11 Plejaderne kan vise skudmåned På Nebra-bronzeskiven vises Månen ikke som en begyndende nymåne, men som en 4-5 dage gammel nymåne. Astronomen Ralph Hansen fra Hamburg udforskede skivens stjerneforhold og bemærkede sig netop, der ikke er en aftegning af en spinkel månebue som normalt for en nymåne, men at denne ses med en større tykkelse som den altid viser sig op til sit 5. døgn. I Mul-Apin babyloniernes berømte stjernefortegnelse fra årh. f.kr. findes en regel, der direkte genkendes allerede som tidligt afspejlet i udformningen af skiven fra Nebra. Ralph Hansen omtaler netop Mul-Apin som et kompendium af... astronomisk viden opsamlet fra de tidligste tider. Dette bl.a. ifølge The Times (Times On Line), March 02,2006. Navnet for den pågældende liste Mul-Apin er nutidigt her er der simpelthen brugt listens allerførste ord, nemlig et babylonisk navn for de første stjerner i den himmelsektor, som vi kalder Vædderen. Om denne stjernegruppe anvendte babylonierne også betegnelsen hunga, daglejer. Her begyndte året og Dyrekredsens stjernerække. Fra sine pionér-udgravninger i oldtidens babyloniske byer udgav assyriologen George Smith bl.a. dette værk: Assyrian Discoveries (London 1875). Heri gengiver han (s. 405) fra MulApin-listens tekst:... Hvis det sker på den første dag af Nisannu (årets første babyloniske måned), at Månen og stjerne(rne) Mul-mul (Plejaderne) står sammen, er året fuldt.... Den sidste del betyder eller indebærer, at her er Plejaderne synlige temmelig længe efter solnedgang, og at det er så tidligt om foråret, at det er nødvendigt at indføje en 13. måned. Med andre ord, idet solåret (365 dage) ikke passer helt sammen med 12 månebestemte måneder (354 dage), havde mange kulturer indført en skudmåned. Denne 13. måned skulle, bl.a. ifølge Mul-Apin, kun blive indsat i måneårets kalender, når Månen viste sig ved Plejaderne på den særlige måde. Denne opstilling er nøjagtigt, som den allerede fremtræder på bronzeskiven fra Nebra. På passende tidspunkter har man simpelthen holdt skiven op mod himlen og målt, om Månen og Plejaderne korresponderede med billedet på skiven, hvilket skete hvert andet eller tredje år, hvorved man så havde sikkerhed for, at en skudmåned kunne indføjes. Månen og Plejaderne På Nebra-bronzeskiven er der foruden det buede månesegl anbragt to andre, mere flade, bueformede figurer indsat under sol- og månesymbolerne på Nebraskiven. Disse buer har forskere, bl.a. prof. Francois Bertemes fra Halle-Wittenberg Universitetet, plausibelt sat i relation til det gamle Mellemøstens ideer om f.eks. solbåden, en repræsentation af Solens glidende bevægelse i fast styret retning også gennem natten, når den ikke kan ses. Disse buer er forsynet med regelmæssigt indsatte markeringer. De kan her foreslås at de evt. kunne have fungeret som en varig huskeanordning, der indikerer måneårets manglende dage. Når skiven brugtes som sigteinstrument, kan markeringerne, ikke usandsynligt, have tjent til opdeling af horisonten angående f.eks. bestemte stjerners opgangssteder. 11

12 Fra oldtidens stjernekyndige i Babylon, Grækenland og Rom findes optegnelser eller regler, som i mere astrologisk retning omhandler et himmellegemes natur med ændringer i kvalitet afhængig af det stjernebillede, det befinder sig i. Det ses f.eks. i oldtidsastronomen Ptolemæus værk Tetrabiblios (bog 1;20). Almindeligvis er det specificeret til et bestemt sted inden for hvert stjernebillede. Og ved beregninger ud fra placeringerne på stjernehimlen i antikken viser det sig, at disse bestemte steder er positionerne for nogle af de vigtigste fiksstjerner. Eksempelvis betegnes Månens kvalitet som ophøjet, når selve Månen befinder sig i positionen i 2 grader i Tyren. Netop på den position fandtes Plejaderne. Denne sammenbringning igen af Måne og Plejader er interessant, når Plejaderne var kendt som kalendermarkør for forårsregnens eller forårsoversvømmelsernes komme, og når Månen i sig selv kan være udløsende for oversvømmelser og meteorologisk for regn. Traditioner om den tabte verden Mange andre ældre kulturer rundt om i verden, i Indien, Sumer, Egypten, Kina og Amerika, relaterede sig selv til himlen og stjerneverdenen. Eksempelvis hos de gamle egyptere betød stjernen Sirius så utroligt meget, at den var identificeret med deres største gudinde, Isis. En genklang heraf dokumenteres senere af den romerske forfatter Apuleius ( e.kr.), der omtaler egypternes (og hans egen opfattelse som tilhænger af) ideer om Isis som:... stjernernes moder, tidernes herskerinde og verdens dronning..., og gengiver opfattelsen af gudindens allestedsnærvær og universelle omsorg. Alle de nævnte kulturer havde traditioner om store oversvømmelser på verdensplan, dog set fra nutiden ofte med ingen eller sjældent genkendelige detaljer. Det besværliggør udforskning. Og angående ideerne om et Atlantis ses hævdet, at ved kontinentets forsvinden i Atlanterhavet flygtede de overlevende ud til begge sider til Europa i øst og Amerika i vest. I dag findes der mange forskelligartede omtaler og indicier af vekslende kvalitet det er ikke formålet her at opregne alt, hvad der findes eller er til fordel for bestemte opfattelser. Dog kan der sig ind imellem fremdrages relationer og facts, der giver stof til eftertanke. Som nævnt, kendtes der over store dele af verden fortidsberetninger knyttet til Plejadernes stjernegruppe, angående de syv Plejadesøstre, hvoraf den ene forsvandt. Det vil naturligt være af direkte relevans at sætte mange af de nye fremdragne træk i relation til overleveringer i oldtidens Europa (og Egypten), bl.a. dette, at Plejaden Elektra, der også har navnet Atlantis, forsvandt ligesom kontinentet Atlantis og dets kultur forsvandt. 12

13 En af Hopi-indianernes magiske inskriptioner med varsler, på Prophecy Rock i Arizona, bl.a. om den blå stjerne Kachina (Sirius) og dens signaler. Plejaderne og Sirius hos indianerne Lad os også se på den amerikanske side. Her findes der fortsat folkestammer med en i realiteten ikke-teknologisk kultur ligesom hos de højt begavede neolitiske folk i Europa med deres forbløffende stjernekundskab for år siden. Hopifolket, der er et af Nordamerikas ældste indianersamfund, er i senere tider samlet især i Arizona de er med respekt omtalt som indianerfolkenes hukommelse. Dele af deres viden og profetier er fastholdt i tegn indhugget i klipperne, bl.a. den berømte Prophesy Rock, som folket beskytter. Europæere har kendt dens eksistens i nogle hundrede år. Som i Bibelen begynder hopiernes skabelsesberetning,... Den første verden var Tokpela (endeløst rum).... Ifølge hopiernes tradition er Jorden blevet rykket eller vippet flere gange allerede og senest ved den store oversvømmelse for år siden. Tidspunktet svarer til det antal år, som Platon for år siden angav (9.000 år) for kontinentet Atlantis oversvømmelse og forsvinden. Det var det nævnte tidspunkt, hvor så at sige viseren på det store stjerneur, Verdens-aksen, havde sin position sammenfaldende med retningen for Jordens akse. Selv om så mange ældre fortidsberetninger over hele Jorden omtaler forskellige, meget omvæltende naturkatastrofer og oversvømmelser, så kan dét næppe klassificeres som rene tilfældigheder i de tilfælde, hvor de angivne hændelsestidspunkter er præcis de samme. Hopierne hævder, der har været tre tidligere verdens-epoker før nuværende fjerde. I en gammel hopi-profeti erklæres det, at... når den blå stjerne Kachina vil fremtræde på himlen, vil den femte verden realiseres.... Saquasohuh ( blå stjerne ) Kachina er hopiernes navn for stjernen Sirius, og de siger, at den til den tid... vil danse på den store plads

14 Verdens-aksen dannet af de tre kraftigst lysende stjerner, Canopus, Sirius og Lyra placeret på en ret linje tværs over himlen er kendt hos mange folkeslag. Når Sirius, den kraftigste af dem alle, her omtales at fremtræde på den store plads (himmelfladen) med nye trin, er det som et billede af, at Verdens-aksens position flyttes og markerer nye tider. Hos Nordamerikas forskellige indianerfolk er udbredt, at Sirius ses som ulv jf. Sirius i Egypten forbindes med sjakalen Anubis og i Europa-Orienten med Store Hund Canis Major. Længere sydpå i Mellemamerika blev det gamle mayafolks nuværende efterkommere, lacandon-indianerne i Chiapas, (gen)opdaget i 1900-tallet. I deres indtil da isolerede samfund fandt man nogle træk med overraskende lighed med traditioner hos baskere i Europa og berbere i Afrika tæt ved Atlanterhavskysten, havets anden grænse i øst. I mayaernes hellige bog Popul Vuh ses beskrivelser om rejsende fra kosmos, brugen af kompas, viden om at Jorden er rund, og kendskab til universets hemmeligheder. Mayaernes særlige hieroglyftekster omtaler, at deres forfædre fra et land ude på havet i øst engang var ankommet dér og skabte et avanceret kultursamfund. Det betones, at de kom fra Plejaderne. Ove von Spaeth Forfatter og forsker Copyright 2006 (& 1983). Enkelte dele i teksten er fra bind 2 og 4 i Ove von Spaeths bogserie Attentatet på Moses. Yderligere information: 14

15 15

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget

Stonehenge i England har måske en længere historie end tidligere antaget Studiekreds 2015-3 Sidste gang beskæftigede vi os primært med de relativt ny-opdagede (1994) megalit-anlæg i det anatolske område i det sydøstlige Tyrkiet. Selvom anlæggenes akse-orienteringer tydeligvis

Læs mere

Forsvundne stjerner. og kontinenter. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk

Forsvundne stjerner. og kontinenter. Ove von Spaeth. www.visdomsnettet.dk 1 Forsvundne stjerner og kontinenter Ove von Spaeth www.visdomsnettet.dk 2 Forsvundne stjerner og kontinenter Af Ove von Spaeth Over hele verden eksisterer der fra ældgamle tider en række ensartede opfattelser

Læs mere

Studiekreds 2015-4 Udvandring fra Sahara

Studiekreds 2015-4 Udvandring fra Sahara Studiekreds 2015-4 Vi begynder, hvor Sahara tørrede ud både i tid og sted. Nabta-kulturen, som vi beskæftigede os med sidste gang blev udfordret. Igen spillede klimaændringer en rolle for de ændringer,

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Betlehemstjernen. Af Hartvig Wagner. Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse. Astronomisk begivenhed

Betlehemstjernen. Af Hartvig Wagner. Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse. Astronomisk begivenhed Betlehemstjernen Af Hartvig Wagner Af flere grunde må år 7 før vor tidsregnings begyndelse anses for at være Jesu fødselsår. Astronomisk begivenhed Netop det år indtraf et påfaldende skue på stjernehimlen.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen Ivan Tafteberg Jakobsen Århus Statsgymnasium Version: 18. august 2007 side 1 af 15 Astronomisk navigation hvad er

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 7, November 2010 Sæson 2011 Bali. En fotografisk rejse gennem 30 år. HVERT ENESTE ÅR igennem næsten 30 år har den danske fotograf Rodney Aarup og hans kone Mariann

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 8. til 10. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner samt ændringen af verdensbilledet som følge af målingerne. Titelbladet

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

Brændende sole og stjerneskibe

Brændende sole og stjerneskibe Arkæologisk Forum nr.4, Maj 2001 Brændende sole og stjerneskibe Af Michael Larsen, forfatter Kort før jul var jorden seks timer fra at blive ramt af en 50 meter stor asteroide. Havde det nu været en komet,

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Venus relative størrelse og fase

Venus relative størrelse og fase Venus relative størrelse og fase Steffen Grøndahl Planeten Venus er værd at studere i teleskop. Med blot en forstørrelse på 20-30 gange, kan man se, at Venus ikke er punktformet og at den ligesom Månen

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Multimagikeren og overtossen Ovartaci

Multimagikeren og overtossen Ovartaci Multimagikeren og overtossen Ovartaci Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Ovartacis liv Museum Ovartaci er opkaldt efter en helt unik mand og en helt unik kunstner ved navn Ovartaci. Han levede fra 1894-1985

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste

Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste Eksempel på naturfagsprøve Januar 2007 Geografi Facitliste 1/27 Geo Kilder Opgave:1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: Opgave 5: Opgave 6: Opgave 7: Opgave 8: Opgave 14: Opgave 15: Opgave 17: Opgave 19: Opgave

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant.

FP9. 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet af en firkant. FP9 9.-klasseprøven Matematisk problemløsning December 2014 Et svarark er vedlagt til dette opgavesæt 1 Esters fritidsjob 2 Katrine maler 3 Backgammon 4 Halvmaratonløb 5 Babyloniernes formel for arealet

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics

Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics Berlin eksempel på opgavebesvarelse i Word m/mathematics 1.1 Gennemsnitsfarten findes ved at dividere den kørte strækning med den forbrugte tid i decimaltal. I regnearket bliver formlen =A24/D24. Resultatet

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet RT1: fstandsberegning (Fra katederet) 5 RT2: Bold og Glob 6 OT1:Bestemmelse af Jordens radius 9 OT2:Modelafhængighed 11 OT3:fstanden til Månen 12 OT4:Månens

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Forhistorisk astronomi 1

Forhistorisk astronomi 1 Forhistorisk astronomi 1 Langt tilbage i tid er der vidnesbyrd om, at mennesket har brugt astronomisk relaterede metoder til geografisk orientering og fremtidig planlægning. I nutiden er kompas/gps og

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Skab en varig livsstilsændring Varig livsstilsændring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Skab en varig livsstilsændring...

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere