7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ"

Transkript

1 KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017

2 Denne folder er en oversigt over de linjer, skolen tilbyder i klasse. Folderen fortæller dig og dine forældre om, hvad du som elev lærer på de forskellige linjer, og hvordan I arbejder på den enkelte linje. Øverst på hver side er de faglige mål med linjen, som er fælles for alle folkeskolerne i Odsherred Kommune. Efter dem kommer beskrivelserne af linjerne fra de enkelte afdelinger. Mål med linjeundervisningen Der er 6 forskellige linjer. De overordnede mål med undervisningen på linjerne er: At øge motivationen for læring At hæve det faglige niveau også i skolens øvrige fag At skabe rum for kreativitet og innovation med afsæt i linjens profil At hjælpe eleven til at finde og dyrke sine faglige interesser som basis for uddannelsesparathed og uddannelsesvalg At styrke elevens personlige og sociale kompetencer I linjefagene arbejder vi med grundpillerne i den danske folkeskole en kombination af uddannelse og dannelse. Eleverne skal ud i en globaliseret verden, hvor der stilles store krav til faglige, sociale og personlige kompetencer kompetencer som linjefagsundervisningen har fokus på. Rammer og organisering Linjefagsundervisningen ligger på onsdage. For at styrke valget af linje arbejder vi med en karrusel-ordning, hvor alle elever i 7. klasse - i en periode - deltager på hver af de 6 linjer. Derefter vælger de deres linje. Eleverne kan inden start i 8. klasse vælge at skifte linje én gang. Herefter ligger linjevalget fast. Hver elev har sin stamklasse og får et linjehold, hvor man lærer elever fra andre klasser på skolen at kende. På linjeholdene arbejder vi med elev-elev læring som en del af arbejdet med motivation og for at styrke det faglige niveau. Undervisningen er en kombination af undervisning i de fagområder, som ligger på linjen, og projektorienteret undervisning. Forløbet afsluttes med en projektopgave i 9. klasse inden for linjefaget. Efter afleveringen af projektopgaven (uge 8) arbejder eleverne i 9. klasse med prøve- og uddannelsesforberedende forløb, som også styrker deres færdigheder og kompetencer. I ansøgningen på sidste side skal du vælge to linjer skriv 1 ved din første prioritet og 2 ved din anden prioritet. Ansøgningen skal du give til din kontaktlærer.

3 KUNST & PERFORMANCE - du opnår viden og færdigheder inden for kunstens mange udtryksformer - du bliver bedre til at analysere og forstå kunst - du bliver bedre til selv at kommunikere og udtrykke dig gennem kunsten På afdeling Fårevejle betyder det følgende: Hvad kunst er, forsøger vi først og fremmest at finde ud af ved at eksperimentere og øve os i det personlige, kreative udtryk. I musik har vi sammenspilsgrupper, der tager udgangspunkt i den musik, eleverne er mest optaget af. Vi øver os i at lytte til og improvisere med hinanden. Eleverne får også mulighed for at lære at aflæse og bruge becifringer og hvis de har mod på noder, kan de lære dem også, da det er en fordel at kunne skrive den musik ned, vi finder på. Men først og fremmest er det hele en øvelse i at bruge lytteevnen, træne timing og mærke, hvordan kroppen får det godt af at være udøvende. Derfor forsøger vi også at gøre koreografi/bevægelser til en del af det musikalske udtryk, så man kan opføre det for et publikum. I billedkunst er de grundlæggende tegne- og malefærdigheder forbundet med iagttagelse af naturen, som vi tager ud og opfanger som inspiration. Vi former også med ler, hvor flere sanser er i spil, og prøver i øvrigt at kombinere de materialer vi har til rådighed. Der indgår også produktion af mindre kunstvideofilm med forskellige temaer. Her er der tværfagligt samarbejde med musik, da videoerne jo også har en lydside, der skal passe sammen med indhold og budskab.

4 SPORT & SUNDHED - du bliver klogere på sundhed, krop & bevægelse og miljø - du bliver bedre til at bruge din krop - du forstår og kan kommunikere med andre om bevægelsesaktiviteter og sammenhænge mellem biologi og psykologi, idrætskultur og kropsbevidsthed På linjeholdet Sport og Sundhed, får du hos Sydskolen afd. Fårevejle mulighed for at udfordre dig selv, både mentalt og fysisk. Vi har 8 lektioner om ugen, hvoraf 6 af disse foregår i fritidscentret i Hørve. De sidste to timer hver uge har vi svømning i Asnæs svømmehal. Vi udøver forskellige ting hver uge. Herunder kan du se et udpluk af hvad du kan forvente som elev på linjesportsholdet: Boldspil Ketcher spil Løbetest Fysisk træning Fysiske tests Leg Samarbejdsøvelser Viden om fysiologi Viden om sundhed Vi er både inde og ude. Du skal som elev have tøj med hver gang til både inde og ude. På dette linjehold vil vi desuden komme ud af huset en eller to gange i løbet af året, hvor vi prøver andre idrætsgrene. Så hvis du har lyst en god omgang motion, sjov og udfordring, så meld dig til Sport og Sundhed.

5 INTERNATIONAL - du opbygger viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold både i Danmark og i verden - du kan tale med andre om kulturelle og internationale forhold, og samspillet mellem det nationale og det internationale - du bliver endnu bedre til fremmedsprog ved at bruge skrift, billeder, lyd, video og meget mere - du tør tro på, at du kan være en aktiv del af en globaliseret verden Der arbejdes ofte projektorienteret, da linjen skal indgå som en naturlig del i elevernes afsluttende projektopgave. Med udgangspunkt i elevernes egen baggrund, historie og kultur arbejdes der med, hvordan vi ser på andre i verden og hvordan andre ser på os. Der vil periodisk blive arbejdet med forskellige input fra internationale gæstelærere, med aktuelle nyheder m.m. Eleverne vil komme til at øve sig i at lave gode relevante fremlæggelse og produkter i relation til de projekter, der arbejdes med. Der arbejdes med at lave blogs, hjemmesider, film, radiointerviews mm. Det engelske sprog vil blive anvendt naturligt i forbindelser med tekster og film. I skoleåret vil der være flere ekskursioner ud af huset International linje er ikke - Et sprogtræningsfag. - Et støttefag til geografi, kristendom, historie eller samfundsfag. - Udelukkende et fag for 9. klasses elever

6 INNOVATION & SCIENCE - din viden om naturfag og de tekniske fag bliver større - du bliver bedre til at undersøge naturens materialer og organismer - du kan tænke og skabe nyt gennem dine færdigheder og viden inden for det naturfaglige felt På afdeling Fårevejle betyder det, at vi skal arbejde med følgende områder: 1) Besøg på Eksperimentariet. 2) Lave forskellige cirkusrekvisitter som kan bruges i indskolingen. (Genbrug). 3) Virksomhedsbesøg. 4) Raketter bl.a. med vand. 5) Lave sæbe eller tandpasta. 6) Konstruktion og programmering af robotter i Lego Mindstorm. 7) Designe racerbiler. Ad 1: Som inspiration til faget begynder vi med et besøg på Eksperimentariet. Ad 2: Arbejde med ting som kan genbruges for herefter at lave det til fine cirkusrekvisitter. Ad 3: Vi skal besøge en virksomhed, som bruger robotter i deres produktion. Fx. Støvsuger. Ad 4: Vi skal afprøve forskellige modeller og drivmidler til at affyre små raketter. Ad 5: Vi skal bl.a. arbejde med den kemiske sammensætning. Ad 7: Vi skal tegne en racerbil, hvor en lego-mand kan sidde i. Vi skal finde noget meget let materiale til karosseriet. Vi slutter af med at se, hvem der har den bil, der kan køre hurtigst. Ved flere af emnerne vil vi slutte af med at lave et Power Point-show

7 KOMMUNIKATION & LITTERATUR - du bliver stærkere til at kommunikere i både billede, tekst og lyd - du kan analysere kommunikation og litteratur og bliver skarp til at vurdere din egen og andres kommunikation - du bliver bedre til at forstå, hvad kommunikation er, og hvad den betyder. Gamle støvede bøger? Nej, ikke her! På linjefaget litteratur og kommunikation arbejdes der med mange forskellige kommunikationsformer. Kommunikation foregår hele tiden mellem mennesker. Det kan enten være i tekster, YouTube, blogs, billeder eller ved at tale sammen. Kommunikation er grundlaget for, at mennesker kan fungere sammen som sociale væsener. Vi skal arbejde med kendte bloggere, debattører og modefænomener. Hvordan er sproget: Sjovt, underfundigt, konkret, billedrigt? Hvad betyder sproget for teksten? Hvad er forfatterens hensigt: At oplyse, underholde, overbevise, provokere? Kan bloggere ændre meninger og måske endda politikernes holdning? Vi skal også arbejde med international litteratur herunder: Digte Musik Uddrag fra noveller og romaner

8 ERHVERV & IDÉ - du bliver klogere på vores arbejdsmarked og erhvervsliv, og hvordan arbejdsmarkedet fungerer - du lærer, hvad iværksætteri er og hvordan egne ideer og muligheder kan blive til virkelighed - du bliver bedre til at koble teori og praksis sammen På linjefaget Erhverv og ide, arbejder vi med elevens egne ideer og ønsker til fremtidige erhverv. Vi arbejder derfor med valg og muligheder i relation til karriereveje, inden for selvvalgte uddannelsesområder og bundne erhvervsområder. Vi arbejder med elevens forståelse af sammenhængen mellem personlige værdier, interesse og færdigheder og deres fremtidige erhvervsvalg. Praktisk arbejde og virksomhedspraktik, er en del af undervisningen, lige som besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Virksomhedspraktik er for 8. og 9. årgang. I de praktiske forløb, arbejder vi med forskellige materialer og relatere til forskellige uddannelser. Man må derfor regne med at afprøve forskellige fag i forløbet. Fremlæggelser og præsentationer er en del af undervisningen.

9 Ansøgningsskema til Nordskolens og Sydskolens linjer Navn: Klasse: Jeg vælger følgende linje (skrive 1 ved din førsteprioritet, 2 ved din anden prioritet) Linjer Kunst & performance Sport & sundhed International Innovation & science Kommunikation & litteratur Erhverv & ide Prioritet Begrundelse for valg af linje: Dato og underskrift elev Dato og underskrift forældre/værge