Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018"

Transkript

1 Releasenote til Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere pr. 5. marts 2018 Version: 1.0 Oprettet den 26. februar 2018

2 Den 5. marts 2018 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet og på Jobnet for Arbejdsgivere: 1. MIN SIDE : TÆLLERDATA I FORHOLD TIL 225-TIMERSREGLEN : 225-TIMERSREGLEN PRÆSENTATION AF OPTJENTE ARBEJDSTIMER FØR BORTFALDSDATO : 225-TIMERSREGLEN PRÆSENTATION AF OPTJENTE ARBEJDSTIMER FOR BORGER PÅ NEDSAT YDELSE : UDDANNELSESPARATE OG AKTIVITETSPARATE HAVDE ADGANG TIL MELD DIG LEDIG : ÆNDRING I VISNING AF FÆLLESMØDER, DER HAR SAMME MØDETIDSPUNKT : ÆNDRING AF DANSKMÅL BLEV IKKE MARKERET MED SKAL LÆSES : LÆST / SKAL LÆSES ER FJERNET FRA MIN PLAN -PDF MIN JOBSØGNING : SLETNING AF OPLOADEDE DOKUMENTER I JOBLOG : JOBLOG BLEV OPRETTET TIL TRODS FOR FEJLBESKED : URL TIL ANNONCE BLEV IKKE OMDANNET TIL PDF ARBEJDSGIVERE : OBLIGATORISKE KONTAKTOPLYSNINGER : INGEN FAST BELIGGENHED ER ÆNDRET TIL INTET FAST ARBEJDSSTED : LINK TIL SUPPORTSIDEN OM ÆNDREDE ÅBNINGSTIDER JOBNETS ADMINISTRATIONSPORTAL : FJERNELSE AF FUNKTIONALITET VEDRØRENDE JOBANNONCER... 12

3 1. Min side 1.1: Tællerdata i forhold til 225-timersreglen Fremover kan borgere, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, få vist tællerdata vedrørende 225-timersreglen. Tællerdata vises alene for borgere, som er blevet varslet og har fået en frist for at opfylde 225-timersreglen, herunder også borgere, hvor fristen er overskredet. Data modtages fra kommunens ydelsessystem se desuden pkt i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 5. marts Hvis en borger har fået en frist for opfyldelse af 225-timersreglen, vil han på Min side på Jobnet få vist et nyt venstremenupunkt Min ydelse med undermenupunktet > 225- timersreglen. Menupunktet vises kun for borgere, som er omfattet af 225-timersreglen. 2. Første gang borgeren klikker på menupunktet, får han vist en pop up med forklaring af 225- timersreglen: Når borgeren har klikket på knappen OK, får han vist siden 225-timersreglen med en visualisering af antallet af opgjorte arbejdstimer se nedenfor under pkt. 1.2 og 1.3. OBS Jobnet vil ikke udstille oplysninger om 225-timers reglen ved idriftsættelsen. Dette skyldes, at der er ved at blive aftalt en pilotfase med KL, hvorefter alene udvalgte kommuner og borgere i de Side 3/12

4 pågældende kommuner i en opstartsperiode vil få udstillet oplysningerne. 1.2: 225-timersreglen præsentation af optjente arbejdstimer før bortfaldsdato Borgere, som har fået en frist for opfyldelse af 225-timersregel (bortfaldsdato), får i menupunkt 225-timersreglen under menuen Min ydelse vist en visualisering af opgjorte arbejdstimer og antal timer, som mangler, for at borgeren kan gå op i ydelse: 1. Via informationsikonet kan borgeren genfinde informationen fra pop-up en se skærmdump på næste side. Side 4/12

5 2. Speedometer med oplysninger om antal arbejdstimer og teksten Følg med i dine arbejdstimer. 225 timer undgår fald i ydelse. Der er via informationsikonet i området med speedometret information om visningen af arbejdstimer: 3. Information om antal arbejdstimer, som mangler inden bortfaldsdatoen. Via informationsikonet ved området under speedometret information om visningen af manglende arbejdstimer se skærmdump på næste side. Side 5/12

6 4. Knappen FIND JOB navigerer borgeren til Find job. 1.3: 225-timersreglen præsentation af optjente arbejdstimer for borger på nedsat ydelse Borgere, som er på nedsat ydelse som følge af 225-timersreglen, får i menupunkt 225- timersreglen under menuen Min ydelse vist en visualisering af opgjorte arbejdstimer og antal timer, som mangler, for at borgeren kan gå op i ydelse: Side 6/12

7 1. Via informationsikonet får borgeren følgende forklaring på 225-timersreglen: 2. Speedometer med oplysninger om antal arbejdstimer og teksten Følg med i dine arbejdstimer. 225 timer for at gå op i ydelse. Der er via informationsikonet i området med speedometret information om visningen af arbejdstimer: 3. Information om antal arbejdstimer, som mangler. Via informationsikonet ved området under speedometret information om visningen af manglende arbejdstimer se skærmdump på næste side. Side 7/12

8 4. Knappen FIND JOB navigerer borgeren til Find job. 1.4: Uddannelsesparate og aktivitetsparate havde adgang til Meld dig ledig Under venstremenuen Til- of afmelding fik uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere ved en fejl vist knappen Meld dig ledig. Da uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere ikke kan være tilmeldt, fik de vist fejlbesked, hvis de benyttede knappen. Fejlen er rettet sådan, at menupunktet Til- og afmelding ikke bliver vist for uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere. 1.5: Ændring i visning af fællesmøder, der har samme mødetidspunkt Når der under et online-tilbud er oprettet flere fællesmøder med samme mødetid men med forskellige sagsbehandlere tilknyttet, har dette været vist for borgerne, når han skulle booke møde. Det har skabt forvirring hos borgerne, at de på det valgte møde fx kan få vist 3 mødetidspunkter kl. 9:00. Da borgeren ikke kan se forskellen på de tre møder, vil der fremover kun blive vist ét mødetidspunkt. 1.6: Ændring af Danskmål blev ikke markeret med Skal læses Hvis Danskmål som det eneste blev ændret i Min plan Integrationskontakt, blev elementet Jobmål ved en fejl ikke vist med markeringen Skal læses. Fejlen er rettet. 1.7: Læst / Skal læses er fjernet fra Min plan -pdf Ved en fejl, var markeringerne vedr. Læst og Skal læses kommet med ud på PDF, når man udskrev Min plan. Markeringerne Læst og Skal læses ud for de enkelte elementer i Min plan - pdf en er fjernet. Markeringerne bliver fremover kun vist i Min plan på Jobnet. 2. Min jobsøgning 2.1: Sletning af oploadede dokumenter i joblog Af hensyn til behandlingsreglerne i persondataloven og databeskyttelsesforordningen samt grundet økonomiske og performancemæssige hensyn er det besluttet, at uploadede dokumenter i jobloggen vil blive slettet, når der er gået 4 år efter upload af dokumentet. Sletningen sker i DFDG. Se pkt. 3.1 i Releasenote til Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 5. marts Side 8/12

9 Der er tale om følgende dokumenter: Jobannonce Ansøgning CV På Jobnet får borgeren i elementet Ansøgning og CV vist beskeden De gemte dokumenter slettes efter 4 år. : I informationsteksten til ikonet er oplysningen ligeledes indskrevet: I elementet Hvilket job, hvor en evt. url og pdf-kopi heraf også slettes efter 4 år, findes oplysningen om sletningen udelukkende i informationsteksten se skærmdump på næste side. Side 9/12

10 Når et dokument er slettet, erstattes linket af teksten Dokumentet er slettet : Hvis borgeren efter sletning af dokumenter klikker på Redigér vises elementet Ansøgning og CV uden angivelse af, at der har været uploadet dokumenter. Uploader borgeren herefter et dokument, vil dette blive vist fremover i stedet for oplysningen om, at der er et slettet dokument. Sletter borgeren selv det ny-uploadede dokument, vil han igen få vist det tidligere uploadede dokument markeret som slettet. I elementet Hvilket job fjernes annonceurl og pdf-filen. 2.2: Joblog blev oprettet til trods for fejlbesked Der har været eksempler på, at joblog blev gemt/oprettet til trods for visning af fejlbesked med informationen Din joblog kan desværre ikke gemmes lige nu. Fejlen er rettet. Side 10/12

11 2.3: Url til annonce blev ikke omdannet til pdf Når borgeren i sin joblog indsætter en url til en Jobnetannonce, omdannes denne til en pdf, så borgeren senere kan finde annoncen fx ved indkaldelse til en samtale om jobbet. Omdannelsen til pdf har været ustabil, men er nu blevet stabiliseret. 3. Arbejdsgivere 3.1: Obligatoriske kontaktoplysninger Ved oprettelse af jobannonce er det på trin 4 Kontaktpersoner ikke længere obligatorisk at oplyse om en adresse på den ansvarlige kontaktperson for annoncen. Det er kun, hvis arbejdsgiver vælger at skjule telefonnummer, at en adresse på kontaktpersonen bliver obligatorisk. Samme regler er gældende ved oprettelse af flere kontaktpersoner. Hermed kan det nu undgås, at der sendes ansøgninger til adresse på kontaktpersonen, og ansøgninger kun sendes til den information der er valgt under trin 5 Annoncering. 3.2: Ingen fast beliggenhed er ændret til Intet fast arbejdssted Ved oprettelse af en jobannonce kan arbejdsgivere under punktet Hvor vil arbejdet foregå vælge Intet fast arbejdssted. Det har for arbejdsgivere hidtil heddet Der er ingen fast beliggenhed. Da det i selve annoncen hedder Intet fast arbejdssted, er det under annonceoprettelsen omdøbt til Der er intet fast arbejdssted. Hjælpeteksten til feltet er ligeledes opdateret. Dermed er det samme tekst som den, der vises på den endelig jobannonce, og som benyttes på Jobnet. 3.3: Link til supportsiden om ændrede åbningstider I forbindelse med helligdagsperioder har supporten ofte ændrede åbningstider. Dette beskrives på supportens hjemmeside, og er ikke umiddelbart synligt for arbejdsgivere. Oplysningen sammen med et link til supportsiden er derfor indskrevet under kontaktoplysningerne, der findes ved at klikke på telefonnr. til supporten: Side 11/12

12 4. Jobnets Administrationsportal 4.1: Fjernelse af funktionalitet vedrørende jobannoncer I forbindelse med at håndtering af jobannoncer er overført til JobKon, er menupunkterne: Jobordrer Under behandling i Jobnets Administrationsportal blevet fjernet. Side 12/12