Erhvervsskolen Nordsjælland. Elevhåndbog. for 10. klasse på Esnord 2018/2019. Esnord.dk EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskolen Nordsjælland. Elevhåndbog. for 10. klasse på Esnord 2018/2019. Esnord.dk EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland"

Transkript

1 Erhvervsskolen Nordsjælland Elevhåndbog for 10. klasse på Esnord 2018/2019 Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Mødetider 4 Hillerød 4 Campus Helsingør 4 Sygemelding 4 Attitude holdning adfærd 4 Kopiering/afskrift 5 Bortvisning og udmeldelse 5 Sikkerhed og hygiejne 5 Forsikring 5 Påklædning 6 Mobning 6 , internet og elevplan 6 Studiekort 6 Fraværsreglen 7 Protokolføring 7 Fraværsregler 7 Oprydning 7 Drikkevarer/spisning 7 Alkohol og rusmidler 7 Rygning 8 Mobiltelefoner 8 Uvedkommende personer 8 Uddannelsesadministrationen 8 Ferier og fridage 8 Kontaktlærer 9 Uddannelsesparathed 9 SU-administration 9 Tvivlsspørgsmål angående SU 9 SU sådan skal du selv finde info om SU 9 Kontaktperson for SU 9 Sådan klager du 9 Befordringsgodtgørelse til offentlig transport 10 Uddannelses- og erhvervsvejledning 10 Det rigtige valg 10 Tavshedspligt 10 Netværkssamarbejde 10 Hvis du har spørgsmål 11 2

3 VELKOMMEN Velkommen som elev på Erhvervsskolen Nordsjælland Du har valgt at starte på 10. klasse på Erhvervsskolen Nordsjælland. Vi glæder os til sammen med dig at arbejde med dine faglige, personlige og sociale kompetencer, så du er godt rustet til at begynde på en ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Som elev i 10. klasse er det dig selv, som er det største aktiv, og derfor er det vigtigt, at du engagerer dig seriøst i dit skolearbejde til syvende og sidst er der nemlig kun én, som har ansvaret for din succes: Dig selv! Vores uddannelsesmiljø, som vi stiller store krav til, skal sikre, at alle elever på skolen altid har optimale betingelser for modtagelse af undervisning. Esnord skal være et sted, hvor alle har lyst til at komme, og hvor alle får noget ud af at være. Som elev er du medvirkende til at skabe et godt uddannelsesmiljø, og vi forventer at alle, som færdes på skolen, ubetinget respekterer og tager hensyn til hinanden. Vores uddannelsesmiljø skal afspejle, at vi har en seriøs tilgang til det at lære men der skal også være plads til at have det sjovt. I denne elevhåndbog, som alle elever skal læse, kan du læse om de rammer, som vi arbejder inden for. Desuden forventer vi selvfølgelig, at du selv kender reglerne for almindelig god opførsel og grænserne for, hvad der er tilladt, og hvad der absolut ikke er acceptabelt. Grundlæggende lægger vi vægt på engagement, seriøsitet og respekt nøgleord, som vi forventer, at du lever op til gennem din uddannelse her på stedet. Vi glæder os til et skoleår sammen med dig. 3

4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Mødetider I skemaerne nedenfor kan du se de gældende mødetider og pauser for 10. klasse på Esnord. Hillerød Lektion Start Slut Pause Pause Pause Hvis du kommer for sent til en time, kan din lærer henvise dig til næste lektion. Der er ingen ringeklokke, så du skal selv være opmærksom på, hvornår timerne starter. Undervisningen starter, når timen starter. Derfor skal du være til stede, have fundet din plads og være klar til at modtage undervisning på det angivne tidspunkt. Læreren fører protokol umiddelbart efter timens begyndelse. Når navneopråbet er slut, laver læreren ikke flere ændringer i protokollen for dén lektion. Se også afsnittet om fravær senere i denne håndbog. Sygemelding Hvis du er syg, skal du sygemelde dig på sms inden klokken Skriv ESN efterfulgt af mellerum og en besked til din lærer, og send beskeden til Du kan også melde dig syg på Elevplan. Hvis du er i praktik, skal du både sygemelde dig til skolen og til din praktikvirksomhed. Attitude holdning adfærd Du skal have det optimale ud af dit uddannelsesforløb, og din attitude, din holdning og din adfærd er i sidste ende hele fundamentet for et godt, lærerigt og seriøst uddannelsesmiljø. Vi forventer, at alle elever udviser en acceptabel adfærd på skolen. Vi forventer, at du sammen med den enkelte lærer og dine kammerater tager ansvar for, at undervisningen kan gennemføres så seriøst og så optimalt som muligt. Det indebærer blandt andet, at du skal møde til tiden, være forberedt til timen, deltage aktivt i undervisningen og ikke støje unødvendigt. Din holdning til undervisningen skal være motiverende for dig selv og dine omgivelser, og din attitude over for lærere og kammerater skal være positiv og imødekommende. Vi forventer, at du selv kender grænsen for, hvad der er god opførsel og hvad der absolut ikke er acceptabelt. Det er skolens ansatte, som vurderer, om du har overtrådt rammerne for, hvad skolen kan tillade. Ved uacceptabel adfærd kan skolens ansatte/ledelse: bortvise dig fra resten af timen, hvilket kan medføre en samtale med læreren og at din kontaktlærer underrettes. bortvise dig fra skolen i 1-3 skoledage, hvilket medfører en alvorlig samtale med din kontaktlærer og skolens ledelse om din holdning og attitude. bortvise dig fra skolen permanent. Hærværk, voldelig eller truende adfærd, herunder verbale og/eller skriftlige ytringer eller opfordring hertil, samt tyveri og hacking medfører øjeblikkelig udmeldelse. Indtagelse af diverse former for rusmidler i skoletiden og/ eller ophold på skolen i påvirket tilstand er selvfølgelig ikke tilladt, og vil ved mistanke herom medføre øjeblikkelig bortvisning. Ved overtrædelse af straffeloven foretager skolen altid politianmeldelse. 4

5 Kopiering/afskrift Kopiering af opgaver eller dele af tekst til en opgave er strengt forbudt. Hvis du afleverer en opgave, hvor du har kopieret mere end 25 % af indholdet fra internettet, bøger, artikler eller lignende, og du ikke tydeligt har angivet, at der er tale om citater, bliver din opgave ikke godkendt. Bortvisning og udmeldelse Erhvervsuddannelserne på Esnord forbeholder sig til enhver tid retten til at bortvise dig, hvis din adfærd i en given situation er så uacceptabel, så skolen ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med dig. For eksempel er det bortvisningsgrund, hvis du indtager rusmidler i skoletiden. Vold eller truende adfærd medfører også altid øjeblikkelig udmeldelse. Der kan handles på mistanke, og det er altid skolens ledelse, der foretager den endelige vurdering omkring bortvisning og udmeldelse. Sikkerhed og hygiejne Du skal til enhver tid overholde de gældende regler og bestemmelser (hygiejne og sikkerhed) med hensyn til påklædning og fodtøj i netop den afdeling, du hører til. Det er dit eget ansvar at få den nødvendige information om sikkerhed og hygiejne hos enten din faglærer eller din kontaktlærer. Forsikring Du skal huske, at det er dit eget ansvar at have dine forsikringer i orden. Det gælder både ansvarsforsikring og andre relevante forsikringer. 5

6 UDDANNELSESMILJØ Påklædning Ved ophold på Esnords områder gælder, at din påklædning ikke må stå i vejen for en åben og naturlig dialog. Hvis din påklædning betyder, at det er svært at identificere dig, eller hvis din påklædning overskrider skolens opfattelse af anstændighed og respektfuldhed, vil du blive bedt om at bringe det i orden. Overtrædelse af påbud om påklædning kan medføre sanktioner, fx i form af bortvisning. Mobning Mobning eller adfærd, der i situationen kan opfattes som anstødelig, respektløs eller grænseoverskridende, accepteres ikke. Hvis Esnord vurderer, at sådanne forhold er uacceptable, medfører det sanktioner som fx klasseskift eller overførsel til en anden skole, eller i værste fald vil den udøvende part blive meldt ud af skolen øjeblikkeligt. , internet og Elevplan Som elev på erhvervsuddannelserne på Esnord får du adgang til skolens IT-netværk samt Elevplan, hvor din uddannelsesplan ligger. Du får udleveret brugernavn og adgangskode af din kontaktlærer, som også informerer dig om, hvilke muligheder du har for at bruge skolens printere og kopimaskiner. Studiekort Efter starten på din uddannelse får du adgang til et digitalt studiekort, som du kan installere på din telefon. 6

7 STUDIEREGLER OG PROTOKOLFØRING Fraværsreglen Du har mødepligt til samtlige undervisningstimer. Du skal være opmærksom på, at vi forventer høj mødedisciplin. Derfor forbeholder Esnord sig retten til at foretage en individuel vurdering af din mødedisciplin. Protokolføring På erhvervsuddannelserne på Esnord fører vi fravær elektronisk. Læreren medbringer en PC ved undervisningens begyndelse, hvor det registreres om du er til stede eller ej til stede. Årsagen til dit fravær registreres ikke. Ved efterfølgende fraværsoptælling vurderer vi udelukkende, om du har været til stede eller ej. Lærerens elektroniske afkrydsning registreres automatisk i skolens administrative system, og det registreres også på din personlige digitale fraværskonto i elevplan.dk. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit fravær via elevplan.dk, som vi introducerer dig til den første uge, du er på skolen. Fraværsregler For at opnå så godt et fagligt resultat som muligt i dit uddannelsesforløb på Esnord er det vigtigt, at du prioriterer at møde til den planlagte undervisning. Det er også vigtigt, at du møder op til tiden og overholder virksomhedens regler på din praktikplads. Det er vigtigt, du forstår, at din personlige tilstedeværelse har betydning for miljøet på skolen, og at dit bidrag i undervisningen mangler, når du ikke er i skole. Hvis du har meget fravær, sker der følgende: Ved 40 lektioners fravær: Samtale med kontaktlærer > 1. advarsel Ved 80 lektioners fravær: Samtale med kontaktlærer > 2. advarsel Ved 120 lektioners fravær: Udmeldelse Man kan klage over skolens beslutning om udmeldelse til Undervisningsministeriet. Klagen skal være skriftlig, og du skal sende den til skolen senest 4 uger efter, at du har fået et udmeldelsesbrev. Oprydning Som elev har du et medansvar for, at alle lokaler (klasselokaler og fællesarealer, herunder kantinen) forlades i pæn og ryddelig stand. Således skal alle klasselokaler efter endt undervisning klargøres til undervisning og den daglige rengøring. Daglig oprydning efter endt undervisning omfatter minimum følgende: Fjernelse af papirer/bøger m.m. fra borde og gulve Fjernelse af drikkedunke og lignende Aftørring af tavle Personlige genstande medtages (tasker, bluser og lignende) Fejning/rengøring af gulv i værksted Hvis lokalet ikke er pænt ryddet op ved lektionens afslutning, kan underviseren bede eleverne om at blive i lokalet, indtil oprydningen er acceptabel. Dette medfører senere afslutningstidspunkt end skemamæssigt angivet. Tegning på borde eller lignende ødelæggelse af skolens ejendele medfører personlig erstatningspligt for eleven eller dennes værge og vil blive betragtet som uacceptabel adfærd, hvilket kan medføre bortvisning. Vær opmærksom på, at skolen ikke har erstatningspligt ved tyveri. Lad aldrig din pung, din mobiltelefon eller andre værdigenstande ligge uden opsyn. Drikkevarer/spisning Til undervisningen må du medbringe drikkevarer, hvis drikkevarerne opbevares i en beholder med låg. Spisning må kun finde sted i pauserne. Mad og drikkevarer må ikke medbringes i IT-lokalerne. Alkohol og rusmidler Som elev på en erhvervsskole opholder du dig ofte i værksteder med maskiner, der kan udgøre en fare for dig selv og andre ved forkert brug eller manglende omtanke. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi kan stole på, at du hverken er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, herunder euforiserende stoffer. 7

8 Esnord forbeholder sig retten til, til enhver tid at foretage inspektionsrunder for at kontrollere om elever er påvirkede. Disse runderinger kan ske i samarbejde med politi og narkohunde, og enkelte elever kan udtages til test og/ eller visitering af skolens personale eller politiet. Som elev har du pligt til at følge anvisningerne under selve runderingen og lade dig visitere. Hvis du nægter, er skolen i sin fulde ret til at udmelde dig. Hvis vi har mistanke om, at du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler og/eller i besiddelse heraf, træder en proces i gang. Her iværksættes en plan, der har til formål at få dig ud af dit misbrug, så du kan gennemføre din ungdomsuddannelse. I yderste konsekvens kan din adfærd i forbindelse med alkohol eller rusmidler dog føre til, at vi melder dig ud. Vi forventer, at du respekterer vores holdning til at fastholde et sikkert arbejds- og skolemiljø for vores elever. Hvis du har mistanke om eller erfarer, at en medstuderende er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, er det din pligt at meddele det til skolens personale. Rygning Rygning er kun tilladt i de afmærkede rygeområder. E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter og er derfor også kun tilladt i rydeområderne. Overtrædelse af rygeforbuddet kan udløse en advarsel. Mobiltelefoner Opmærksomhed, fokus og fuld koncentration i timerne er alle elementer, som skaber et godt undervisningsmiljø. Ringetoner og sms-lyde ødelægger koncentrationen i undervisningen til irritation for alle i klassen. Derfor skal alle mobiltelefoner være slukket eller på lydløs. Overtrædelse af denne regel fører til inddragelse af mobiltelefonen. Den kan afhentes igen på et tidspunkt, som du aftaler med den pågældende lærer. Uvedkommende personer For at mindske risikoen for hærværk og tyveri på skolen må uvedkommende ikke opholde sig på skolens område, medmindre de er inviteret af skolen. Alle gæster til skolen skal henvende sig i receptionen for registrering. Skolens politik om uvedkommende gælder også til fester og andre af skolens arrangementer. Uddannelsesadministrationen Skolens uddannelsesadministration er åben for personlig henvendelse mandag til fredag fra Ferier Du kan finde Esnords feriekalender på esnord.dk Kontaktlærer Når du starter på Erhvervsuddannelserne på Esnord, får du tilknyttet en kontaktlærer. Din kontaktlærer er den person på skolen, som du jævnligt har samtaler med om, hvordan det går med din uddannelse. Typisk vil din kontaktlærer være den faglærer, som har de fleste undervisningstimer på dit hold. Ud over samtaler om dit uddannelsesforløb er det også din kontaktlærer, du skal gå til, hvis der er noget, du generelt er i tvivl om i forhold til din uddannelse. Det er ikke sikkert, din kontaktlærer kan løse det, men han/hun kan hjælpe dig videre til nogen, som kan. 8

9 Uddannelsesparathed Når du starter på 10. klasse er du erklæret uddannelsesparat, derfor skal du selv sørge for at søge videre på en ungdomsuddannelse via optagelse.dk inden den 1. marts Du kan læse mere om frister etc. på optagelse.dk. SU-administration Du kan kun få SU, hvis du er over 18 år og ikke får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. SU en består af et stipendium, som du får kvit og frit på bestemte vilkår. Desuden kan du få SU-lån, som skal betales tilbage. Hvis du tjener penge ved siden af, er der bestemte grænser for, hvor meget SU du kan få. Vær opmærksom på, at SU udbetales til elever, der er studieaktive. Hvis dit fravær overskrider Esnords retningslinjer for studieaktivitet, kan du miste din SU. Tvivlsspørgsmål angående SU Du kan altid henvende dig til SU-medarbejderne her på skolen, hvis du har spørgsmål til din SU. Skolen har en vejledningsforpligtelse og har ikke erstatningsansvar, hvis afklaring af fx sociale forhold forsinker udbetaling/godkendelse af SU. Sådan klager du Hvis du er utilfreds med en afgørelse om din SU, kan du klage over den. Afgørelsen indeholder altid oplysning om, hvor og hvordan, du kan klage. Hvis du er i tvivl, så henvend dig til en SU-medarbejder. Her får du vejledning om, hvordan du skal gøre. I de fleste tilfælde kan du få din klage sendt til behandling i SU-Styrelsen og derefter i Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Hvis du vil klage, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har fået den meddelelse, du vil klage over. Befordringsgodtgørelse til offentlig transport Hvis du går i 10. og ønsker tilskud til transport skal du kontakte din kommune. Uddannelses- og erhvervsvejledning Uddannelses- og erhvervsvejledningen for erhvervsuddannelserne på Esnord har vejledere, der gerne hjælper dig med at søge ind på en uddannelse efter 10. klasse. De kan hjælpe med: SU sådan skal du selv finde info om SU På su.dk skal du søge elektronisk via minsu, hvor du skal logge ind med dit NemID. På nettet har du også mulighed for at se dine data og lave ændringer i dine SU-forhold, vælge SU fra, søge SU-lån, genbestille et lånebevis, ændre din sluttid samt ændre bopælsstatus. Forklaringerne er opdelt efter mange af de situationer og valg, du kan komme ud for under din uddannelse, og de fleste forklaringer ligger i printvenlige filer, som du kan udskrive på A4-ark og tage med dig, fx hvis du vil bede en SU-medarbejder om hjælp. Kontaktperson for SU Skolens uddannelsesadministration kan hjælpe dig, hvis du har problemer med at søge SU på nettet, men du skal selv finde ud af mest muligt på forhånd. 9

10 Valg af den rigtige erhvervsuddannelse Forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen Vurdering af uddannelsesparathed Planlægning af dit uddannelsesforløb og eventuelle videreuddannelse Vejledning og opbakning i forhold til at gennemførelsen af din uddannelse Praktikpladser og jobmuligheder Uddannelse eller praktik i udlandet Der vil også være mulighed for at få vejledning af en UU-vejleder. Kontakt skolens vejledning, og bed dem hjælpe dig med at få en aftale med UU. Det rigtige valg Vi vil gerne have, at du træffer gode valg, der kan være med til at hjælpe dig igennem den uddannelse, der passer til dig. Derfor holder vi løbende enkeltsamtaler eller gruppesamtaler, hvis du eller din kontaktlærer ønsker det. Hvis du selv bliver i tvivl eller af andre grunde oplever problemer med dit uddannelsesforløb, er det vigtigt, at du tager fat i din kontaktlærer eller en af vejlederne. Du vil altid kunne få en personlig samtale med en vejleder. Tavshedspligt Vejlederne på Esnord er uddannede uddannelses- og erhvervsvejledere, og de har tavshedspligt. Det vil sige, at de ting, der kommer frem under samtalen, forbliver mellem dem, der er til stede i henhold til Forvaltningslovens regler om tavshedspligt 27. Netværkssamarbejde Vejlederne fungerer ofte som bindeled mellem skole, lærere, kontaktlærer, elev, forældre, Ungdommens Uddannelsescentre (UU), kommuner og jobcentre. Du kan også tale med vores vejledere ved uddannelsesaftener på folkeskoler, uddannelsesmesser, samt ved vores åbent hus-arrangementer. Du kan finde vejlederne på erhvervsuddannelserne på esnord.dk/vejledning 10

11 Hvis du har spørgsmål Endnu engang velkommen til 10. klasse på Esnord. Hvis du har spørgsmål til Elevhåndbogen eller din uddannelse, er du velkommen til at tage kontakt til din kontaktlærer. Når din uddannelse starter, får du information om særlige forhold vedrørende sikkerhed, skolens evakueringsplan, kantinens åbningstider m.m. Du kan også finde praktiske oplysninger på esnord.dk. Det er altid den sidste nye elevhåndbog, der er gældende. Den finder du på esnord.dk/10 11

12 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød Telefon: esnord.dk Håndbogen er senest opdateret august