Tækkemanden. Nr LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler"

Transkript

1 Tækkemanden Nr LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen Egnsskikke på Fyn Hvad får DTL og medlemmerne for pengene hos Dansk Byggeri Bindedag Tækkemandsseminar

2 Lauget informerer Året går på hæld og aktiviteterne for tækkefaget er ved at aftage på grund af vejrliget og de korte arbejdsdage med dagslys. Som formand for Dansk Tækkemandslaug er det derfor også rimeligt at se tilbage på det forløbne år, hvordan har det været for tækkefaget og DTL som helhed. Jeg mener personligt, at det har været et rigtig godt år for os alle og hvorfor så det? Tækkefaget fik de første tækkesvende udlært med godkendte svendeprøver og svendebrev, det officielle stempl på en vel gennemført og godkendt uddannelse. Vi kan derfor med rette sige, at fra i år har vi et fag, der bygger på gamle traditioner og værdier, men som også er anerkendt for sin faglighed og kompetencer. Jeg vil ønske alle nye svende god vind fremover og håbe, at de vil virke aktivt i og for tækkefaget i mange år. Jeg mener også, at udviklingen i tækkefaget med en større synlighed, ikke mindst Jørgen Kaarups TV udsendelse samt bogudgivelse har givet det stråtækkede tag en øget interesse og dermed tækkemændene en forøget efterspørgsel. Idérigdommen har også fået fat i tækkefaget nye huse og dermed nye måder at anvende stråtaget på, alternative tækkematerialer, nye rygninger, nye måder at brandsikre på, samt bedre arbejdsunderlag og sikring af os selv og vores ansatte medfører en forbedret kvalitet samt en øget produktivitet - jo, der er grøde i tækkefaget. Endelig vil jeg også nævne, at DTL har haft en positiv udvikling, med flere aktiviteter, god omtale i pressen og ikke mindst en forøget medlemstilgang. Det er dejligt at mærke, at interessen for vort arbejde er stigende. At der så en gang imellem opstår diskussioner og fremkommer udokumenterede udsagn i faget, ja det må vi leve med. Det seneste vi har været vidne til, er Jydsk Tæk Post s lange korrespondance med Arbejdstilsynet om, hvad "barnet" skal kaldes tækkebroer eller bomme ja, det må vi så tage med, en ting må jeg dog slår fast, Arbejdstilsynet fastholder i sit brev til Jydsk Tæk Post s redaktør, at hvad "barnet" end kaldes, skal bredden min. være 8 cm. Jeg vil slutte året med at ønske alle tækkemænd i Danmark en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Med venlig hilsen Søren Vodder Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Chefkonsulent Niels Strange Redaktionsudvalg: Fleming Grøfte Henrik Henriksen Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTI for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. Dansk Tækkemandslaug Kejsergade 1015 København K Telefon: Fax:

3 Hvad skal vi kalde barnet bomme eller broer? Dansk Tækkemandslaug har fået aktindsigt til det brev fra Arbejdstilsynet dateret 9. september 004, der danner grundlag for den seneste artikel under titlen "Jydsk Tækkemandslaug har fået ret" i Jydsk Tæk Post Nr. fra November 004" TÆKKEMANDEN har valgt at bringe brevet i sin helhed for at sikre en bred og entydig information til alle tækkemænd. Arbejdstilsynet slår i sit brev fast, at formen og bredden IKKE er ligegyldig, idet der anføres at: "De vejledende retningslinjer for træbomme til tækkearbejde er, at træbommen og tilsvarende tekniske hjælpemidler bør have plan overflade og en bredde på mindst 8 cm. Disse vejledende retningslinjer skyldes hensynet til tækkemandens sikkerhed mod nedstyrtning, og hensynet til tækkemandens bevægelsesfrihed på træbomme". TÆKKEMANDEN finder det betænkeligt, at man informere tækkemænd i Danmark på en måde, der i værste tilfælde kan medføre: ulykker på grund af den manglende sikkerhed misforståelser, der kan føre til unødige udgifter til bøder på grund af den manglende sikkerhed og ikke mindst usikkerhed i branchen om, hvad regelgrundlaget er. Man må som tækkemand forvente, at en information fra et fagblad indeholder en beskrivelse af helheden og sandheden, også selv om man ikke kan lide indholdet og derfor kun tager et enkelt brudstykke ud og fremlægge den som hele sandheden. En ting vil TÆKKEMANDEN give Jydsk Tæk Post ret i vi må gerne kalde "broer for bomme og bomme for broer" så langt så godt. Redaktionen Brevet: Klage over Arbejdstilsynets behandling af spørgsmål vedrørende træbomme som egnet teknisk hjælpemiddel Kære Hans Jørgen Zerlang I brev af 4. august 004 har du som formand for Jysk Tækkemandslaug klaget over Arbejdstilsynets behandling af dine skriftlige henvendelser vedrørende træbomme som teknisk hjælpemiddel, under arbejde med stråtage. Jeg beklager, at du ikke har fået tilfredsstillende svar på dine spørgsmål. Først og fremmest spørger du, om det bliver forbudt at arbejde fra træbomme i forbindelse med opførelse af stråtage. Jeg kan oplyse, at der ikke er tale om et sådant forbud. Der er imidlertid tale om at der stilles samme forsvarlighedskrav til træbomme som til andre tekniske hjælpemidler, der bruges ved opførelse af stråtage. De vejledende retningslinjer for træbomme til tækkearbejde er, at træbommen og tilsvarende tekniske hjælpemidler bør have plan overflade og en bredde på mindst 8 cm. Disse vejledende retningslinjer skyldes hensynet til tækkemandens sikkerhed mod nedstyrtning, og hensynet til tækkemandens bevægelsesfrihed på træbommen. Du har stillet spørgsmål om hvorvidt det er love og bekendtgørelser, der er grundlaget for Arbejdstilsynets virke og afgørelser, og om hvilken status en branchevejledning har. Jeg vil derfor beskrive proceduren for en branchevejledning. Branchevejledninger udgives af det enkelte branchearbejdsmiljøråd, som består af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere. Arbejdstilsynets rolle er at sikre, at branchevejledninger ikke angiver et arbejdsmiljøniveau, som er lavere end hvad der svarer til gængs praksis på det område, som branchevejledningen omhandler. Branchevejledningerne bliver derfor kommenteret af Arbejdstilsynet, inden de udgives. Branchevejledninger angiver typisk vejledende retningslinjer for, hvordan bestemte arbejdsprocesser kan udføres forsvarligt, mens Arbejdstilsynets eventuelle vurdering af et arbejde altid vil tage udgangspunkt i relevante love og bekendtgørelser. For så vidt angår dine ønsker om ulykkesstatistik for arbejde på træbomme og statistik for Arbejdstilsynets afgørelser om brug af træbomme må jeg desværre oplyse, at Arbejdstilsynets statistik ikke kan give så detaljerede informationer. Jeg håber med dette at have svaret på dine spørgsmål. Du er under alle omstændigheder velkommen til at kontakte kontorchef Peter Herskind, gerne telefonisk, hvis du ønsker at drøfte sagen yderligere. Med venlig hilsen Jens Jensen

4 Juristen skriver TÆKKEMANDENS ANSVAR FOR MATERIALEMANGLER Af Britta Helseby cand. jur, Juridisk afdeling, Dansk Byggeri Tækkemandsvirksomheder betragter formentlig sig selv som virksomheder, der primært yder et arbejdsresultat, og ikke som sælgere af de materialer, der bruges til at opnå arbejdsresultatet. Der er nok en forståelse for, at ansvaret for fejl ved udførelse af tækkearbejdet er og bør være strengt, og at den tækkemand der går på kompromis med de for faget gældende krav, således at bygværket lider skade, enten skal afhjælpe eller betale erstatning til kunden. Det er dog de færreste tækkemænd, der er klar over, at de hæfter for fejl ved de medgåede materialer efter meget strenge ansvarsregler. Når tækkemanden anvender materialer, der er indkøbt for egen regning betragtes han imidlertid som mellemhandler, hvilket indebærer, at han er ansvarlig for skader på det færdige bygværk, som er en følge af mangler ved de anvendte materialer. Det er ikke muligt at opstille en enkelt og snæver definition af mangelbegrebet. I AB 9 er ansvaret for mangler ved materialer defineret således, at der forelig-ger mangler, hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet. Hvad der nærmere skal forstås ved sædvanlig god kvalitet beror på kvalietsnormer for branchens opfattelse af og antagelser om, hvad der er sædvanlig god kvalitet. Som rettesnor kan opstilles den hovedregel, at et materiale er mangelfrit, hvis det er egnet til det særlige formål, som det skal anvendes til og materialet har den brugbarhed og værdi, som er almindelig for genstande af den pågældende slags. AB 9 skelner herefter mellem om tækkemanden frit har kunnet vælge mellem at anvende tække- og bindematerialer fra den ene eller anden leverandør, eller om hans valgfrihed er blevet begrænset ved, at kunden har foreskrevet bestemte materialer. SPAR TID BRUG ET KVISTSTILLADS FRA Startpakke: stk. alu. tagstiger (5 trin) + 4 spidshager + stk alu. konsoller + stk. gelænderrør(piber) + kombirækværk 3,05 m. pris 5.995,00 kr. Samme + 1 alu. dæk 60*3,05 meter pris 6.645,00 kr. Forhøjningssæt: stk. alu. stigesektion 1 m. + 1 stk diagonalrør pris 1.00,00 kr. Bukkestillads specielt velegnet til tækning 15 m. fodhøjde 1,60 til.40 cm 6 bukke + 6 murankre + 6 gelænderrør + 6 fodsparkholder +10 alu.dæk (3,05 m.) pris 1.000,00 kr. Sjællands Tækkerørsimport v/ Finn Guld Åshøjvej 8, 4600 Køge rabat ved køb over kr...5%. over Hvor tækkemanden har kunnet vælge frit, er han ansvarlig for mangler medmindre han kan bevise, at det er umuligt at fremskaffe mangelfrie materialer på grund af krig, indførelsesforbud eller lignende forhold. Har kunden foreskrevet bestemte materialer, er tækkemanden ansvarlig for mangler, medmindre han kan godtgøre, at det af forhold som han ikke er herre over og som ikke kunne tages i betragtning ved aftalens indgåelse ikke er muligt at fremskaffe mangelfrie materialer. Da der påhviler tækkemanden et strengt ansvar for materialemangler bør den enkelte tækkemand overveje en række forhold at, der kun handles med leverandører man har tillid til. at, der aftales samme ansvarsperiode og ansvarsindhold med leverandøren, som der aftales med kunden. at, der aftales en ansvarsperiode med kunden og jfr. AB 9, kan der aftales en ansvarsperiode på 5 år. at, der Indføres kvalitetssikring og herunder modtagekontrol af materialer.

5 Jens Greve A / S

6 Den praktiske svendeprøve Foto Per Keis og Peter Nielsen Nu er efterårets runde med de praktiske svendeprøver ovre og det må være passende med en evaluering af for-løbet. Her i dette indlæg vil vi koncentrere os om de jysk-fynske svendeprøver. Fra starten blev der i uddannelsesudvalget diskuteret, hvordan den praktiske svendeprøve skulle organiseres, om den skulle forgå på Den jydske Haandværkerskolen i Hadsten eller ude i felten, hvor man kunne bruge tækkeopgaver ude hos mestrenes kunder for at minimere udgifterne. Valget faldt på det sidste, så det har skuemestrene arbejdet efter indtil nu. Der har været noget usikkerhed i organiseringen fra starten. Nogle af tækkemestrene har været langsomme med at finde projekter, der egner sig til svendeprøven, derfor er en del af opgaverne sendt ind til bedømmelses-udvalget meget sent, nogle har endda måtte rykkes for at få opgaverne frem. Dette 6 har så bevirket, at vi skuemestre i nogle tilfælde først har fået papirerne på de godkendte projekter samme dag, som svendeprøven begyndte, således at skuemestrene i hast måtte organisere kontrolbesøgene, da disse var spredt rundt om på Fyn og i Jylland med lange afstande til følge. Det var ikke tilfredsstillende!! Skuemestrene har nu kørt rundt i landet for først at kontrollere det igangværende arbejde, efterfulgt af den endelige bedømmelse, hvor alle 4 skuemestre skal være samlet, alt i alt mange km og et meget stort tidsforbrug. Hvad angår kvaliteten af det arbejde de kommende svende har udført, må vi sige, at det er af meget svingende kvalitet. Det er som om svendeprøven nogle steder ikke bliver taget alvorligt, det være sig både hvad angår mestre og lærlinge. Der var steder, hvor stilladsforholdene slet ikke var i orden, ligesom valg af en ordentlig kvalitet af tækkerør til svendeprøven, har været for dårlig. Dette er ikke tilfredsstillende, det må indskærpes, at lærlinge kan dumpe til svendeprøven. Orden på arbejdspladsen, respekt for tækkematerialerne, orden på stilladset, det er ting, der skal være på plads til en svendeprøve. Her er en stor opgave for faglæreren på Haandværkerskolen sammen med mestrene at løse!! blev lagt på Haandværkerskolen. På skolen kan man sikre ensartede tækkeopgaver, en god daglig kontrol, ordentlig supervision og ordentlige materialer, men en sådan løsning vil på den anden side give en stor ekstraudgift til mestrene. Selvom de udgifter, der har været til kørsel og løn til skuemestrene, som det har kørt hidtil, sikkert vil kunne betale en stor del af de ekstra udgifter, der er ved at afholde svendeprøven på Haandværkerskolen. Afslutningsvis skal det siges, at det har været meget interessant at være med fra starten af den nye uddannelse, at se tækkefaget flytte sig fra at være en autodidakt udannelse til en rigtig håndværkeruddannelse har været dejligt at opleve, så grunden er lagt til en god fremtid for tækkefaget. Med venlig hilsen Skuemestrene Per Keis, Peter B. Nielsen, Kristian Poulsen og Carlo F. Christensen I den kommende tid skal skuemestre, Haandværkerskolen og bedømmelsesudvalget mødes for at finde ud af, hvordan faget i fremtiden skal afholde den praktiske svendeprøve. En mulighed kunne være, at den praktiske prøve Manglende respent for materialer Erik Bjerg modtager sit svendebrev med ros

7 Den 1. november 004 på Den Jydske Haandværkerskole Skuemesterkonferencen Der blev givet en kort orientering om det nyte grundforløb i bygge og anlægsindgangen, herunder ændring af hoved-forløb for Træfagenes Byggeuddannelse, forlængelse af hovedforløb og den nye eksamensbekendtgørelse der er på vej til godkendelse og igangsættelse 1. januar 005. Det er vurderingen at den ny eksamensbekendtgørelse ikke har konsekvenser for tækkeuddannelsens nuværende svendeprøveforløb. Evaluering af teoriprøven. Konferencen gennemgik forløbet af den teoretiske svendeprøve og der er ingen ændringer til tidsforløbet og hovedindhold. Konferencen gennemgik de enkelte krav til indholdet i projektopgaven. Forud for konferencen havde det lokale uddannelsesudvalg evalueret med tækkeeleverne og herunder havde eleverne fremsat ønsker om prioritering af materialelære, hvorfor konferencen ønsker at punkt 8 på opgavebeskrivelse af projektopgaven strammes op med mere konkrete krav som f.eks. valg af rør i konkrete situationer. Evaluering af den praktiske prøve Forløbet blev gennemgået og erfaringerne viser at implicerede kontorer og personer og især praktikvirksomheder ikke lever op til vejledningens formuleringer og krav. Sekretariatet er meget utilfreds med at virksomhederne ikke følger vejledningen. Fra forbundets side mener man, at det nuværende svendeprøveforløb er ekstremt dyrt for organisationerne. Herefter overgik konferencen til en lang debat der endte med følgende konklusioner i enighed: Svendeprøven skal fortsat ligge i det faglige udvalgs regi i praktikperioden. Svendeprøven skal fortsat ligge på en af praktikvirksomheden anvist bygning eller et centralt sted på en attrap, evt. mindre bygning der efterfølgende kan sælges. Konferencen vil give modellen endnu en chance med disse opstramninger: Ca. 6 måneder før svendeprøvestart sender sekretariatet brev til praktikvirksomhederne, der klart og tydeligt forklare praktikvirksomhederne regelsættet. Bl.a. skal det af brevet klart fremgå at arbejdsmiljøreglerne skal overholdes. Bliver de ikke det kan praktikprøven ikke blive skuet/bedømt og prøven flyttes til anden adresse, hvor opgaven udføres på uddannelsesansvarlige praktikvirksomheds regning. Praktikvirksomheden skal senest 3 måneder før prøvens start sende brev til sekretariatet med bl.a. prøvens adresse og omfang i henhold til vejledningen. Har sekretariatet ikke modtaget praktikvirksomhedens svarbrev 3 måneder før opgavestart skal sekretariatet kontakte Jens Greve, der er kontaktled, når det går galt mellem sekretariat og praktikvirksomhed. Har sekretariatet ikke modtaget praktikvirksomhedens opgavebeskrivelse 1 måned før opgavestart, skal der arrangeres alternativ svendeprøve for pågældende elev. Denne svendeprøve arrangeres af det lokale uddannelsesudvalg. Svendeprøven udføres på uddannelsesansvarlige praktikvirksomheds regning. Samtidig med at sekretariatet sender godkendelsesbreve til praktikvirksomhederne skal skuemestrene have kopi tillige med en liste over, hvem der er skuemester på opgaven med adresser og telefonnumre. Der skal udpeges en skuemester, der er tovholder på opgaven. Der lægges op til et tæt samarbejde mellem sekretariatet og formandskabet for det lokale uddannelsesudvalg. Sekretariatet udarbejder adresseliste på alle censorer og skuemestre, så der bliver mulighed for samkørsel og telefonaftaler. Skal det praktiske svendeprøveforløb af en eller anden årsag omlægges har konferencen et alternativt forløb: Prøven arrangeres på et centralt sted (DJH) på en mindre bygning, der efterfølgende kan sælges til elev, mester eller private interesserede. Udgiften for en praktikvirksomhed bør ikke overstige 3.500,- kr. Det forventes, at svendeprøven kan arrangeres over en uges varighed, hvor eleven bor på skolehjem, der på DJH koster praktikvirksomheden 650,- kr. Der kan forudses et vejrligproblem i februar og marts, hvor det kan risikere at sne de uger, det er planlagt at udføre prøven, men der må kunne findes løsninger. Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen Den 1. december 004 blev der på et møde mellem TIB og Dansk Byggeri underskrevet en aftale om værktøj til tækkemandselever. Aftalen slår fast: At elever skal have udleveret værktøj mv. af praktikvirksomheden i henhold til den gældende værktøjsliste. At det værktøj, der er identisk med værktøjsliste for tømrerfaget, afregnes efter aftale mellem elev og virksomhed, således at dette værktøj er elevens ejendom efter endt uddannelsesforløb. At resterende tækkeværktøj i henhold til værktøjslisten der skal udleveres til eleven, betales af praktikvirksomheden og er virksomhedens ejendom efter endt uddannelsesforløb. Det anbefales, at der laves en skriftlig aftale mellem elev og virksomhed, hvor det fx aftales, at eleven afdrager med et rimeligt kronebeløb pr. time i forhold til læretidens længde.

8 Egnsskikke på Fyn Tekst og foto af Tækkemand Anders Pedersen 8 Først lidt om det værktøj vi bruger. En kniv til at lukke bundterne op med, en retstok, som vi bruger til at lægge under, indtil rørene bliver syet fast. Til at holde retstokken bruges der to kroge, som stikkes ind i taget, der er modhager på de to sider, så den ikke går løs. Når den skal op for at flyttes, drejes den en kvart omgang til den ene side og trækkes derefter ud. Vi har en lille tækkeskovl til at lægge ud med, så kan hænderne bedre holde til det. Så har vi en synål med spids i begge ender, den er afpasset i en længde, så vi kan stikke den frem og tilbage igennem taget uden at vende den og trådlængden passer. Så bruger vi en stor tækkeskovl til at banke taget jævnt med, efter det er syet. Det var lidt om vores værktøj, når vi syer et tag. Det er det samme, der bruges, når vi skruer et tag bortset fra, at vi så bruger en skruemaskine med lang bits. Hos os er der en til at lægge rørene ud, en til at sy, en til at stikke ud og en til at banke taget jævnt efter det er syet, hvis det er store stykker på 100 m eller mere, bruges der også en håndlanger. Det var om værktøj og hvordan vi er fordelt på taget. Tækningen startes enten fra en sprydkant/vindskede eller en samling til et gammelt tag, gennemgående brandmur eller lign. Ved start fra et gammelt tag skal vi sørge for at få løftet godt op i det gamle tag, således der kan lægges nye rør ind under, når vi kommer tilbage. Vi tækker frem og tilbage, det er ikke alle, der gør det, når vi er tilbage næste gang trækker vi lidt af det gamle tag ud på det nye ca 10 cm, så får vi skiftevis gammelt og nyt. Når den første dokrør er lagt, lægges der yderlig to-tre stykker, som snittes op og fordeles i et jævnt lag og i en tykkelse, der giver en passende stødlængde, som tommelfingerregel en underarms længde, den har vi jo lige ved hånden. Når ilæggeren har lagt ud, begynder syeren at sy. Fra start er nålen stukket ind til udstikkeren ca. en stinglængde fra samlingen eller sprydkanten. Der stikkes ud med spidsen af nålen lidt mod det gamle eller kanten, der løftes lidt op i det gamle og nålen stikkes lidt skråt ind i det gamle, udstikkeren flytter nålen lidt frem ca. en håndsbredde og stikker spidsen skråt fremad og ud gennem taget. Vi er nu klar til det næste sting, som laves ca. så stort, som når der skrues en 5-30 cm afhængig af længden på rørene. Korte rør mindre sting - lange rør lidt større sting. Vi tækker videre hen mod den anden ende, når der er et spær, skal der passes på, at der ikke stikkes ind foran et spær, så kan udstikkeren ikke flytte tilbage for at lave et bagsting, så her afpasses stingstørrelsen, så der stikkes ind lige før spæret. Vi kan se, hvis vi går indenfor, hvor sytråden ligger, at den kommer til at ligge skrå. Det fremkommer ved, at udstikkeren flytter nålen den omtalte håndsbredde eller 10 cm tilbage, hvor nålen kom ind, når vi nu tækker fra den ene ende til den anden, vil trådene komme til at ligge skiftevis skrå til først den ene side næste lægte til den anden side, det gør, at taget kommer til at sidde utroligt godt fast, da bagstingene hele tiden rykkes forskelligt for hinanden. Når vi er ude ved sprydkanten/vindskeden, tækkes der ud over denne, det kan enten være et bræt eller en muret gesims. Det foregår ved at rørene i det sidste fag lægges gradvist på skrå, så de kommer til at følge enten valmens hældning eller en anden tilpas hældning. Rørene lægges som regel næsten helt sammen for ikke at få for stor stødlængde i kanter, den må gerne være lidt mindre ved kanter, tagskæg ved kviste og lign. steder, Der syes også med mindre sting ved kanter og andre udsatte steder. Når der er syet til ende stikkes nålen igen ind til en ny lægte et sting fra kanten. Det hele kan nu gentages til den anden ende. Når nu rørene skal ligge skrå som valmen, er det for at få stråene til at følge spærene rundt, ellers bliver toppen af rørene løftet ud fra spærene, så det ikke kan lade sig gøre at tække oven på det første lag. At tække omkring et sådant hjørne foregår ligesom da vi lavede ouselbind og tagskæg på langsiden. Det gælder også her om at sy med små sting, da hjørner er meget udsatte. Når der tækkes valme drejer det sig om at have de bedste rør, det vil sige, de rør der er mest spidse/koniske. De længste ved tagskæg og de kortere op- Artiklen fortsætter på side 11 %

9 GiANT MMinilæsser inilæsser - kvalitet kombineret med flexibilitet - minilæsser med eller uden teleskoparm - kraftige maskiner bygget til det hårde slid - utrolig manøvredygtig via knækstyring - fåes i 8 størrelser fra 4-6 HK - med eller uden kabine For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg - Mobil BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Importør: Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej , 6760 Ribe Tlf Fax

10 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Pris komplet med alle materialer, pr. m Kr. 895,- + moms ab. Lager. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail. KOBBERRYG135 lagerføres til levering fra dag til dag 10

11 ad for til sidst at slutte med de meget korte. Når den første side er tækket helt op, laves der et ombuk, som syes fast på den øverste eller anden øverste lægte, det samme gøres, når den anden side er tækket op. Vi har nu to tagsider med ombuk, det kan holde taget tæt uden en rygning, i mange tilfælde lægges der pap under for en sikkerheds skyld. Jeg vil nu prøve at beskrive tækning af en kvist, der er ikke så meget forskel på, om det er en buet eller en mere firkantet kvist. Vi har hos os en ganske bestemt måde at lægte kviste på, som har en hel del med tækningen af kvisten at gøre. Montering af kvisten foregår ved, at vi sætter to lodrette ben på siderne af spærene, hvis dette passer med kvistens bredde, ellers lægges der lidt imellem spærene og lægtebenene, de afsættes i den højde over lægterne, som vi skal bruge for at tække under kvisten, det kan svinge fra cm afhængig af rørenes længde. Når kvisten sidder i den aftalte højde og afstand fra lægter, sættes kvisten i lod med, hvis det er en buet kvist med midterspæret, ellers med hjørne spæ- rene, midterspæret ligger af på den fjerde lægte fra oven, for at kvisten kan tækkes færdig, uden at den kan ses i rygningen. Ved en buet kvist sættes der yderligere to spær på ca. en tredjedel nede af buen. Disse spær går ca. to tredjedele op af midterspæret og sættes fast. Nede på lægterne sømmes der en lægte på lidt længere ude end karmens bredde af hensyn til en senere isolering, for at få lidt mere plads i kvisten, føres denne lægte vinkelret på selve tagfladens lægter op til højden på kvisten. Det kan måles ved at lægge vaterpas på kvisten og føre punktet ind på lægterne, fra dette punkt drejes lægten nu ind, så den rammer midterspæret helt oppe i toppen. Kvisten er nu monteret med spær og sidder fast. Vi kan nu begynde at lægte kvisten. Hos os begynder vi så langt nede, som vi syntes passer med lægteafstanden. Der lægtes vinkelret på lægterne fra den øvrige tagflade, lægterne på kvisten følger lægterne på siden, det er nemmere, når der skal syes eller skrues. Der kommer fra to til fire lægte, inden vi er i højde, så lægterne kan gå hele vejen rundt om kvisten. Når der lægtes vinkelret har det betydning, når vi tækker, for så kan vi tække et bind af gangen op ad kvisten, så er der hele tiden tag, der kan sættes stole i, at gå på, så vi kan nå helt over til midten af kvisten. På buede kviste laver vi aldrig stillads, når kvisten er lægtet på denne måde. Anderledes ser det ud med de meget store og brede kviste, her er det nødvendigt med stillads, da vi ikke kan nå ind på midten. Tækning af kvist. I sidste bindet under kvisten afpasses rørene i den længde, der kan være under kvisten, når dette er gjort, lægges klinkbrædder under kvisten. Vi har i forvejen gjort det første bræt fast til kvisten inden opsætning af denne, så kan det skrues bedre fast, det vurderes, hvor brede klinkbrædderne skal være. De sømmes eller skrues sammen, føres ind under det første bræt og gøres fast. Vi kan nu begynde at tække ind til kvisten fra begge sider til vi kommer op og kan lave tagskæg, her gælder det ligeledes om at sy med små sting, da det er meget udsat. Her bruger vi en retstok, der kan bøjes. Det kan være et elektrikerrør, plastvandrør eller andet der kan bøjes uden at knække. Der bygges stadig væk huse efter de gamle opskrifter Tekst og foto Anders Petersen Der bygges stadig huse efter de gamle opskrifter med bindingsværk i egetræ, tappet og naglet sammen. Det er den lokale tømrermester, der står for tømrerarbejdet og vi lægger stråtaget med fynske tækkerør. Rørene er lidt "vel" tynde, men det var kundens ønske og forventning til deres "rigtige tag", efter at vi havde været ude og se på forskellige tage, vort firma har lavet. På det færdige tag ses at kviste, dørpartier, udestuer og portåbninger ikke er sat symmetrisk i taget, men lige netop der hvor der er brug for dem. Det kan godt være, vi ikke altid skal arbejde efter symmetriske løsninger, men vænne os til at lade kunder eller arkitekter bestemme en del. Den lave forbindelsesbygning syntes jeg giver et godt samspil mellem de to større længer, i stedet for den traditionelle løsning med to skotrender. På bagsiden er der tre portåbninger i den ene ende, og en kvist placeret i den anden ende, hvilket også var noget, vi lige skulle vænne os til. 11

12 Hvad får DTL og medlemmerne for pengene hos Dansk Byggeri Det er ikke omkostningsfrit at være medlem af Dansk Tækkemandslaug (DTL) og dermed af Dansk Byggeri. Som det fremgår af nedenstående beregningsgrundlag for en virksomhed med en lønsum på kr pr år/ mand, sat op med fra 0 til 10 ansatte kan det virke som et større beløb for den enkelte virksomhed. Derfor er det også rimeligt at spørge sig selv og ikke mindst DTL, hvad får vi for pengene. DTL har valgt at organisere sig i Dansk Byggeri under Træsektionen og er dermed en del af et større fællesskab - det giver forpligtelser men også fordele. Forpligtelserne er, at DTL og den enkelte virksomhed skal arbejde ud fra Dansk Byggeris idegrundlag, faglige holdninger samt de aftaler, der er indgået med de modstående faglige organisationer. Her ud over skal det enkelte medlem betale til den fælles drift af organisationen. Som det fremgår af nedenstående, er der også mulighed for, særligt når man er en mindre organisation at modtage tilskud fra det større fællesskab, her kan blandt andet nævnes Fra fællesskabet modtager DTL en række tilskud, fx: En reduceret pris for drift af sekretariatet Betaling for udvikling af tækkemandsuddannelsen i fællesskab med TIB samt Tilskud til TÆKKEMANDEN på kr pr. år for hhv. 004 og 005 Tilskud til færdiggørelse af Tækkevejledningen i fællesskab med TIB på kr DTL sekretariat DTL betaler kr pr. år for et se- kretariat, hvor personer er direkte tilknyttet, der varetager almen sekretariatsfunktioner, herunder blandt andet: Modtager og behandler al korrespondance til DTL Henvendelser fra private der har eller ønsker at få et stråtag Henvendelser fra medlemmer og andre med interesse for tækkefaget Kontakt mellem DTL og Dansk Byggeri Forestår arrangement af bestyrelsesmøder, referater, generalforsamling mv. Redigere TÆKKEMANDEN Til orientering kan oplyses, at der er er mellem 4 til 6 henvendelser dagligt pr. telefon. I sekretariatet sidder Elin Hougaard som sekretær og Niels Strange som ansvarlig. Den enkelte virksomhed Den enkelte virksomhed kan trække på de ressourcer, som Dansk Byggeri tilbyder alle sine medlemmer, herunder: De faste områder: Arbejdsgiversekretariat med overenskomster, hjælp med faglige spørgsmål mv. Arbejdsmiljøområdet Uddannelse, herunder udvikling af Tækkemandsuddannelsen Erhvervspolitiske forhold Information via cirkulære og hjemmeside De variable områder for DTL og den enkelte virksomhed: Juridisk rådgivning og assistance Teknisk rådgivning, personligt og via Kursusvirksomhed, herunder bla.: Tekniske kurser Kvalitetssikring Arbejdsmiljø Markedsføring Marketing indkøbsforening De merkantile og brugerfinansierede områder: Marketing indkøbsforening (se side 15) Beregnerservice Byggeriets IT Forsikringsservice Advokatkontor En god og enkel måde at få informationer fra Dansk Byggeri er at anvende hjemmesiden på adressen og her indhente informationer på et tidspunkt, som passer en selv. Det er op til det enkelte medlem af DTL, hvad man vil have ud af sit kontingent - benytter man sig af den service, der tilbydes, de kursustilbud mv. der udbydes og som også er særdeles relevant for en tækkemandsvirksomhed, har man fået tilbagebetalt meget af sin kontingentindbetaling. Det ligger imidlertid klart, at ved alene at benytte en lang række af de rabataftaler og indkøbsordninger, der er mulighed for i Dansk Byggeri, kan en stor del af kontingentet hentes kontant tilbage. Endelig er der der er markedsført stort og som fremstår som et mærke den danske forbruger kender særdeles godt. Hvad byggaranti betyder i dagligdagen for den enkelte virksomhed er vanskeligt at gøre op, men erfaringerne viser, at det ikke er uden betydning over for forbrugerne. Kontingent til Dansk Tækkemandslaug og Dansk Byggeri Medlemskab af Dansk Tækkemandslaug forudsætte, at man også er medlem af Dansk Byggeri samt af Træsektionen. Kontingentet beregnes på følgende baggrund Kontingent til Dansk Byggeri udgør: Grundkontingent: kr Lønsumskontingent, 0,4% Optagelsesgebyr: kr Kontingent til Dansk Byggeris Træsektion Grundkontingent: kr. 500 Lønsumskontingent, 0,03% Kontingent til Dansk Tækkemandslaug Grundkontingent: kr Lønsumskontingent, 0,3% Optagelsesgebyr: kr Antal ansatte Kontingent til Dansk Træsektionen DTL I alt Byggeri Kontingentberegninger er fortaget på baggrund af en årsløn på kr

13 Sådan sikres bevaringsværdige bygninger dan man specielt sikrer bevaringsværdige bygninger. Og med sikring tænkes både på selve bygningen og på dens indhold af værdier. Bogen beskriver små og store foranstaltninger, som egner sig i forbindelse med sikring af bygningerne mod Brand, tyveri, indbrud og hærværk. Bogen, der kort og godt hedder SikringsGuiden, henvender sig til alle med ansvar for, og interesse i, at bevare kulturværdier. Desuden henvender den sig til byggerådgivere, sikringsfolk og håndværkere, som har opgaver med sikring af bevaringsværdige, herunder fredede, bygninger. I guiden beskrives det, hvordan man kan udføre de forebyggende og sikringstekniske løsninger. Ikke kun på de mest effektive måder, men også hvordan det gøres nænsomt, under hensyntagen til udseende og æstetik. SikringsGuiden giver også økonomiske råd, og den anviser alternative løsningsmodeller, som giver mulighed for at vælge sikringsløsning ud fra de aktuelle økonomiske muligheder. SikringsGuiden er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og udarbejdet i samarbejde med Forsikring & Pension, Bygnings Frednings Foreningen BYFO samt Komitéen til Sikring og Sikkerhed af Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark. SikringsGuiden, der er rigt illustreret, er på 115 sider og koster 150 kroner ekskl. moms. Den kan bestilles via DBI s hjemmeside eller på telefon Kulturarven er en udsat størrelse. Nu er der udkommet en bog, som giver råd om, hvordan man kan sikre bevaringsværdige bygninger - og deres indhold. Nu er der kommet en håndbog, som giver gode råd og vejledning om, hvor- En "tækkevits" Det kan være farligt at være tækkemand Konen til manden: "Tækkemand Pedersen er kørt ihjel af en bil!" "Jamen, det er dog for galt - kan man nu ikke engang være i fred på taget!" Fra Fleming Grøfte WLT Linoliemaling Væg- og loftsmaling - nu med indeklimamærke Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk og fæhår Lagret Rødvig kulekalk Indfarvet kalk Sandkalk Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering - rensede - fås i mange størrelser Farvepigmenter Jura hydratkalk Kalkmørtel, 1% Indfarvet mørtel L ø r u p M a l e r v a r e r Lørupvej 19 - Lørup (sidevej til A9 ml. Ringe og Kværndrup), 5750 Ringe åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller

14 Den landsdækkende bindedag på Fyn den 11. september Bindedag Tekst og foto Anders Pedersen, foto Fleming Grøfte Dagen startede kl , hvor der blev budt velkommen til alle de fremmødte, ca personer, der iblandt Jan Hesselberg og Niels Strange fra Dansk Byggeri og DTLs sekretariat, der, under kaffen og rundstykkerne, fortalte om alt det, som vi tækkemænd kan benytte os af i Dansk Byggeri. 14 Efter kaffen (som et par af tækkemændenes koner var så flinke at hjælpe os med - nå de fik vist ikke meget hjælp) var der mulighed for at gå rundt på pladsen hos Ejner Rasmussen - Midtfyns Tækkeforretning, som helt uden vederlag stillede sine haller til fri disposition. På pladsen var der opstillet et delvist tækket velux vindue for at vise, at sådan kan man også gøre. Endvidere var der opstillet en kvist med gipsbue monteret. Vinderup stilladsfabrik var der med en opstilling af et rullestillads, murebukkestillads samt et kviststillads. Et andet sted på pladsen var der opstil- let 3 mindre knækstyrede maskiner til transport af tækkerør og alt muligt andet, der var også et lille hus fra jylland, hvor man kunne se tre forskellige typer kobberrygninger. Der var kun få der havde meldt sig til grillmad inden tilmeldingsfristen, så det måtte vi aflyse, men i stedet fik vi så Keld til at forestå lidt privat grill ved frokosttid, det var meget populært og der blev helt udsolgt. Efter frokosten fortalte Ejner om varmebehandlet træ, samt om afrensning af skimmelangrebet træ med en fyldestgørende opvisning på en meget angrebet stol, den blev helt ren, det vakte en del interesse for produktet. Derefter fortalte Keld om opsnøring til gipsbuer på kviste, der var en hel del der havde glemt, hvordan det nu skulle gøres, men det blev genopfrisket. Der blev stillet mange spørgsmål, samt en masse andre måder det kunne gøres på. Næsten alle havde hjemmefra opfundet et eller andet stillads til forskellige opgaver og der blev diskuteret meget med udstilleren fra Vinderup, som var meget positiv over for alle de gode ideer, vi kom med, det skal der nok komme noget godt ud af. Der blev set meget på kobberrygninger og diskuteret, om det nu kan holde alger og mos væk fra tagene, men en god løsning, da det holder evigt, næsten da. Der blev kørt med mini læssere alt imens, der blev drukket kaffe og noget lidt stærkere. Dagen sluttede kl samtidig med at regnen kom til Midtfyn. Det var ellers en varm og solrig dag. Jeg syntes, at dagen forløb i en rolig og fornøjelig tone. Alle hyggede sig og udvekslede erfaringer om alt lige fra tækning, stilladser, overdækkede tage (så der kan tækkes i dårligt vejr, hvis vi skulle være så uheldig), maling, og blomsterkummer.

15

16 Tækkemandsseminar Dansk Tækkemandslaug indbyder til tækkemandsseminar for Danske Tækkemænd- mestre og deres svende Formiddagskaffe Program fortsat Frokost, - herunder afslutning af seminariet. Deltagerantal: Min. 15 og max. 30 personer. fredag den 14. januar 005 kl til lørdag den 15. januar 005, kl på Den jydske Haandværkerskole, Skovvej 30, Hadsten. Program Fredag den 14. januar Ankomst og kaffe Årsager til råd og anden nedbrydende sygdom i stråtaget. v/ Anne Pia Koch, TI Frokost og indkvartering Materialeansvar - rådgivningsansvar - ansvar for udførelsen v/ Britta Helseby, Dansk Byggeri Kaffepause Materialeansvar - rådgivningsansvar - ansvar for udførelsen v/ Britta Helseby, Dansk Byggeri Dansk Byggeri s servicekoncept - en gennemgang samt orientering om fremtidige forpligtigelser til anvendelse af konceptet v/ Niels Strange, Dansk Byggeri Middag med efterfølgende socialt samvær. Der serveres natmad senere på aftenen. Lørdag den 15.januar Morgenkomplet Praktisk gennemgang af løsninger med kobberrygninger og rytterlys. Seminariedeltagelse inkl. div. materialer, logi og forplejning, herunder 1. øl/vand til frokost og 1 fl. vin til middagen. Øvrige drikkevarer er for egen regning. Det koster kr ,- inkl. moms pr. person. For at tilmeldingen gælder, skal beløbet være indbetalt. Tækkemandsseminariet er kun for medlemmer af Dansk Tækkemandslaug og deres ansatte Tilmelding til seminariet skal ske senest mandag den 3. januar 005 til Henrik Henriksen, Ryttermarken 9, 5700 SVendborg Mødekalender Dansk Tækkemandslaug 005 Torsdag d. 13. januar kl Fredag - lørdag d. 14. og 15. januar Lørdag den 1. marts 005, kl Lørdag den 1. marts 005, kl Bestyrelsesmøde Haandværkerskolen Hadsten Seminar Haandværkerskolen, Hadsten Bestyrelsesmøde Vester Skjerninge Kro Generalforsamling Vester Skjerninge Kro

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tækkemanden Nr. 1-2009 Det gælder fagets fremtid I år 2012 uddannes de sidste tækkelærlinge. Læs på side 4 og 5 Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Læs om generalforsamlingen den 7. marts på side

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2011

Tækkemanden. Nr. 4-2011 Tækkemanden Nr. 4-2011 Hvorfor får vi ikke ET laug -Læs på side 4 SKAT og 3f sammen mod sort arbejde -Læs på side 15 Invitation til seminar -Læs på side 7 1 Indhold Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise?

Tækkemanden. Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Byggeriets Dag. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006. 2 Bindedag 2006. 2 Er tækkefaget i krise? Tækkemanden Nr. 2-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2006 2 Er tækkefaget i krise? 2 Gårdruin blev reddet 2 Noget om samarbejde mellem DTL og JTL 2 Restaurering af Østrupgård 2 Nyt fra Dansk

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007

Tækkemanden. Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Undgå sure smiley'er når Arbejdstilsynet kommer på besøg. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 Tækkemanden Nr. 1-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 1-2007 2 Klimaændringer og betydningen for Tækkefaget 2 Vær omhyggelige med brandsikring!!! 2 Overdækning 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Seminaret

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri.

Tækkemanden. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006. 2 Tækkemanden som naver. 2 De nye energikrav. 2 Nyt fra Dansk Byggeri. Tækkemanden Nr. 3-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2006 2 Tækkemanden som naver 2 De nye energikrav 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2006 2 Prisliste på vej vedrørende tækkearbejde 2 Ny

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Tækkemanden Nr. 1-2008 Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11 Redaktion: Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11

Tækkemanden. Nr. 2-2011. Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Tækkemanden Nr. 2-2011 Tækkerør eller kompost -Læs på side 4 Fem gode råd til tækkemanden -Læs på side 11 Unfair konkurrence fra Litauen -Læs på side 13 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy Tækkevejledningen Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Udgivet: Marts 2006 www.taekkelaug.dk Oplag: 1.000 email: taekkelaug@taekkelaug.dk Copyright 2005 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug.

Tækkemanden. Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007. 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug. Tækkemanden Nr. 2-2007 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2007 2 Generalforsamling 2007 i Dansk Tækkemandslaug 2 Mødekalender 2 Tema: om stråtag 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Bindedag 2007 2 Pas godt

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Bliv håndværker og student på én gang med EUX

Bliv håndværker og student på én gang med EUX Bliv håndværker og student på én gang med EUX hvis du vil være murer eller tømrer EUX er til dig, der vil kunne læse videre efter en erhvervsuddannelse. Tager du en EUX, får du både svendebrev og studenterhue.

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere