Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: tel: Operatør: VIA University College Teknisk Merkantil højskole Chr. M. Østergaards Vej Horsens Kontaktperson: Jonna Pedersen CVR. Nr: Resumé Formålet med initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne og dels at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Målgruppen er udenlandske studerende på henholdsvis professionsuddannelser og lange videregående og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland. Indsatsen forankres organisatorisk i to enheder med VIA University College og Aarhus Universitet som lead-partner. Geografisk dækker indsatsen hele Region Midtjylland. I denne periode skal der ud over de nævnte aktiviteter være fokus på koordinering, samordning og forankring af indsatsen, så alle udenlandske studerende i Region Midtjylland får de samme og bedste tilbud, og at disse tilbud bliver en del af den ordinære drift i løbet af Side 2

3 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Akkumuleret status på projekt Der er i projekt Fastholdelse af udenlandske studerende i perioden fra d. 1/ frem til nu udviklet og gennemført aktiviteter af Career Service Centre, VIA University College (VIA UC), der har øget kendskabet til og samarbejdet mellem udenlandske studerende og danske virksomheder, med dokumenteret deltagelse af 3143 udenlandske studerende og 417 danske virksomheder. Aktiviteterne - der dels er målrettet at øge virksomhedernes kendskab til og dialog med de udenlandske studerende, herunder virksomhedsbesøg, dating og netværksarrangementer, og dels er målrettet at øge de udenlandske studerendes viden om, lyst til og kompetencer til at etablere sig på det danske arbejdsmarked - er således blevet en etableret og kendt mulighed, der benyttes af både de udenlandske studerende på VIA UC og et stort antal virksomheder i Region Midt. Den øgede viden om og interesse afspejledes også i efterårets Company Dating på Campus Horsens d. 22. oktober 2014, hvor rekordmange, 40 virksomheder deltog og mødte 300 motiverede studerende (jf. artiklen Virksomhederne vil VIAs studerende i Horsens. Samarbejde og netværk Der arbejdes fortsat tæt sammen i det etablerede EBU-netværk, der består af erhvervsbeskæftigelses- og uddannelsesaktører i Horsensområdet og nu er forankret i Career Service Centre. Formålet med netværket er at sikre en fælles og effektiv indsats både i forhold til udenlandske studerende, dimittender og arbejdskraft og i forhold til virksomheder. ERFA-netværk for alle praktikkoordinatorer på alle VIAs tekniske og merkantile uddannelser er nu en etableret arbejdsgruppe, hvor der afholdes kvartalsvise møder. I netværket arbejdes der med at forankre den viden og de aktiviteter, der er opnås i projektet. Der er etableret et netværk med deltagelse af CA a-kasse, Jobcenter Horsens, Integrationsnet Aarhus, Jobcentre Aarhus, Aarhus Universitet og Career Service Centre, VIA UC, hvor der arbejdes med den fælles udfordring at etablere de udenlandske studerende og dimittenders kompetencer på det danske arbejdsmarked. Konkret har netværket planlagt en konference for udenlandske studerende og dimittender International Potential Day, der afholdes d. 14. april Side 3

4 Erhvervsrettet danskkurser Der er i efteråret 2014 i tæt samarbejde med Sprogcenter Midt i Horsens gennemført et pilotprojekt under arbejdstitlen Praktikforberedende danskkurser for udenlandske studerende på Bachelor of ArchitecturalTechnology and Construction Management på semesteret inden deres praktikforløb. Der var tale om et intensivt danskkursus, der i tæt samarbejde mellem VIA og Sprogcentret styrkede deres kompetencer i erhvervsrettet sprog og kultur i forhold til deres specifikke branche på det danske arbejdsmarked. Evalueringen viste stor tilfredshed med forløbet hos de studerende. Efterfølgende har seks af de syv studerende på kurset fået praktik i danske virksomheder den sidste studerende har selv fravalgt det. Der er oprettet et hold tilsvarende efterårets for studerende på 4. og 5. semester i foråret Derudover er der oprettet et hold for de studerende, der har gennemført første del. Som en del af deres praktik i foråret 2015 vil de én gang om ugen modtage erhvervsrettet danskundervisning. Målet er, at de studerende, der har danskundervisningen i praktikperioden, skriver dele af deres afsluttende 7. semester projekt på dansk i efteråret Periodens aktiviteter kort i tal Der har i perioden fra 1. september 2014 til 28. februar 2015 i projektet været gennemført events for udenlandske studerende, hvor der er dokumenteret deltagelse af 356 udenlandske studerende. Der har i indeværende projekt periode deltaget omkring 34 virksomheder i arrangementer arrangeret af Career Service Centre, der øger virksomhedernes kendskab til og dialog med de udenlandske studerende herunder virksomhedsbesøg, messer, dating-arrangementer m.v. Der gennemføres løbende individuelle rådgivningssamtaler med de udenlandske studerende i Career Service Centre efter behov og der har i indeværende periode været afholdt 150 dokumenterede rådgivninger. Virksomhedskontakt Der har gennem hele projektet været stort fokus på aktiviteter over for virksomhederne. Således har det på nuværende tidspunkt været gennemført i alt 205 virksomhedsbesøg, en indsats der har været koordineret gennem ekstern mødebooker i samarbejde med InterRessource/AU. Formidlingen og synliggørelsen af de udenlandske studerende over for virksomheden understøttes også af Career Service Centres deltagelse i eksterne fora. I indeværende periode har Career Service Centre deltaget med stand på Eksportarrangement i Hedensted Erhverv d. 4. september 2014, ved Hedensted Erhvervs Nytårskur d. 12. januar 2015, samt ved De Studerendes Råds (DSR) VIA FAIR CLUB henholdsvis d. 7. oktober 2014 og d. 17. februar Derudover har Career Service Centre deltaget på konferencen Stærke Partnerskabet for vækst og jobskabelse i Aarhus d. 18. november 2014 og i Metal Net- Workshop ved Horsens Alliancen d. 24. februar Derudover har der været afholdt møder med henholdsvis Dansk Industri, Fremstillingsindustrien d. 12. september 2014 og Eksportrådet d. 26. Side 4

5 september Endelig bidrog Career Service Centre med oplæg ved konference for Karrierecentre d november 2014 i Oslo. Kommunikation Der er i indeværende periode skrevet tre relevante artikler: Virksomhederne vil VIAs studerende i Horsens, Stibo Systems og rumænske Iulia er et godt match og Mark er glad for at arbejde i Danmark alle artikler findes på Derudover er der skrevet en artikler om det igangsatte erhvervsrettede danskkursus for udenlandske studerende Erhvervsdansk på VIA UC skal bane vejen for praktikpladser, der har været offentliggjort i Sprogcenter Nyt (nr. 21. november 2014). Kommunikationen med de studerende varetages fortsat primært via Facebook På nuværende tidspunkt har siden synes om tilkendegivelser. Heraf angiver kun 356 dansk som deres sprog, hvilket giver en indikation om, at minimum 1649 af brugerne er udenlandske studerende. Antallet af brugere på Facebook er dermed tæt på firedoblet i projektet. Konklusion Dermed er projektets aktiviteter afviklet rettidigt og kvalitetsmæssigt som forudsat, hvilket understøttes af den store deltagelse fra både udenlandske studerende og virksomheder. Side 5

6 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Midtvejsevaluering med præsentation af mulighed for fælles løsning af opgaven Resultatkrav % af de udenlandske studerende der læser i RM skal tilkendegive, at de gerne vil blive i området efter endt studium Rapport foreligger ultimo 2012 Spørgeskemaundersøgelse Der er gennemført en national undersøgelse om de udenlandske studerendes arbejdsmarkedstilknytning. DAMVAD rapport Internationale studerende i Danmark. Som appendix på rapporten, blev de regionale tal trukket ud. Rapporten, den regionale placering, aktiviteter og status på InterRessource og Fastholdelse af udenlandske studerende, samt bud på hvad der virker under overskriften lokal indsats med regionalt udsyn blev præsenteret for Vækst Forum på mødet d. 20. februar Det fremgår af de regionale tal fra DAMVAD analysen, at 77 % af de studerende fra VIA UC, der afslutter uddannelse senere end 2013 forventer at blive i DK, og at 88 % af de studerende, der afslutter uddannelsen i 2013, forventer at blive. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 6

7 Resultatkrav studerende deltager i mentor/ young global board link ordninger i alt Resultatkrav 2.2 Antallet af likes på Facebook skal stige fra 530 til 800 i projektperioden Resultatkrav nye virksomhedsbesøg pr. halvår (i alt i projektperioden 160 nye besøg) Resultatkrav 2.4 Minimum 4 dating arrangementer i projektperioden Resultatkrav Cv / jobsøgningsarrangementer som del af sidste semester i hele projektperioden Aftaler med den studerende / Excel summering Skærmprint med antal Alle besøg registreres i Excel med dato for besøget, kontaktoplysninger og kontaktperson Invitationer Deltagerlister Der har foreløbig deltaget 117 studerende i mentorordning, Young Global Board Link og Middag med en dansk familie. Der er d.d likes på Der har dermed været en stigning på 1475 i projektets seneste fem perioder. Der har i projektperioden gennemført 205 virksomhedsbesøg i alt. Der er i indeværende periode gennemført to datingarrangementer: Green Tuesdays d. 23. september 2014 med Systematic og Company Dating d. 22. oktober 2014 dermed har der i alt været gennemført 21 datingarrangementer i projektperioden. Der er gennemført seks jobsøgningskurser for studerende i efterårssemesteret 2014: Jobsearch v. WorkinDenmark d. 16. september, Personal Branding v. Business Danmark d. 30. september, LinkedIn Kursus v. Business Danmark d. 21. oktober og Graduate Seminar v. IDA d. 12. november. I 2015: CV and Cover Letter Seminar v. Side 7

8 WorkinDenmark d. 18. februar, Service PicthStop v. Business Danmark d. 24. februar. Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav samarbejdsmøder med Konsortiet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Resultatkrav samarbejdsmøder med AU Career Resultatkrav 3.3 Samarbejdsaftale med AU Career om løsning af opgaven Dagsorden, deltagerliste og referat skal foreligge, og indsendes ved efterspørgsel Dagsorden, deltagerliste og referat skal foreligge, og indsendes ved efterspørgsel Underskrevet aftale indsendes sammen med kontraktopfølgningen Der har i alt været afholdt 7 samarbejdsmøder. Der er i alt været afholdt 15 samarbejdsmøder. Aftalen er indsendt ved projektets start. Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der skal som supplement til budgetskemaerne indsendes en procentuel opgørelse over det faktiske forbrug og det forbrug der er godkendt hos EBST i forhold til det budgetterede Skema indsendes Godkendt forbrug hos ERST pr ; tkr. af tkr. (daværende budget) svarende til 97 % Akkumuleret regnskab indsendt til ERST pr ; tkr. af tkr (nye budget) svarende til 87 % Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsregnskab Budget pr. 1. september periode 9. periode Total projektadministration undervisning andre udgifter konsulent og tjenesteydels revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Finansieringsbudget pr. 1. september 2014 Indbetalinger 1.8. periode 9. periode, Total Region Midtjylland EU Regionalfond EU Socialfond Stat Total Side 9

10 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts periode 9. periode Total projektadministration undervisning andre udgifter konsulent og tjenesteydels revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 Indbetalinger 1.8. periode 9. periode, Total Region Midtjylland EU Regionalfond EU Socialfond Stat Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsregnskab Forslag til nyt budget pr. 1. marts periode 9. periode periode Total projektadministration undervisning andre udgifter konsulent og tjenesteydels revisionsudgifter Total Finansieringsregnskab Oplysninger om nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2015 Indbetalinger 1.8. periode 9. periode, periode Total Region Midtjylland EU Regionalfond EU Socialfond Stat Total Side 10

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætterprogram for Vækstiværksættere 1. januar 2008 31. december 2009 Journalnummer:1-33-76-125-07 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U dvikling

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere