Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler"

Transkript

1 BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger, dvs. visninger uden grafiske elementer. I visningsbiblioteket er skelnet imellem om visninger anvendes på hhv. Sammenhængende er Anvendelse på og Sammenhængende er er vist med afkrydsning: X= anvendes primært (X)=kan anvendes, men primært anvendes en anden visning. Sammenhængende er Hastighedsanvisninger Ved sammenhængende er forstås er med min. 3-4 i én kørselsretning, hvor det er muligt at opsætte et tavleforløb Typisk omfatter sammenhængende er både detektorer, hastigheds, informations og kameraer, hvor typisk er placeret med 500- mellemrum. I visningsbiblioteket er for sammenhængende er angivet en retningsgivende hastigheds som anbefales at ledsage visninger på tekst, hvor dette er muligt. De retningsgivende anbefalinger vedrørende hastighedser følger nedenstående hovedprincipper:

2 Tabel 1 Hastigheds på strækningen Afstand* 80 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h P T P T P T P T < 500 m m m >1500 m * Afstand svarer til den afstand, som angives på ne og/eller afstanden mellem tavlen og den hændelse, som visningen vedrører. P (Person): Anvendes ved hændelser hvor der er risiko for personer på vejen (f.eks. ulykker eller holdende bil eller i forbindelse med redningsindsats) T (Ting): Anvendes ved hændelser, hvor der ikke er risiko for personer på vejen (f.eks. tabt gods) De anførte principper forudsætter, at der er hastigheds til rådighed pr. ca. 500 m. Hvis dette ikke er tilfældet må anvendelsen af tabellen tillempes, med det udgangspunkt at den anbefalede sluthastighed (40 eller 60 km/t) kan opnås. Hovedkategorier og kategorier Visningerne er i visningsbiblioteket sorteret i følgende hovedkategorier og kategorier: TRAFIKALE HÆNDELSER Dyr på vejen Holdende bil Oliespild Person på vejen Spøgelsesbilist Tabt gods Udrykning Ulykke Vand på kørebanen Belægningsskader KØDANNELSER Kø VEJARBEJDE Vejarbejde SPÆRRET STRÆKNING Spærret vognbane eller frakørsel Spærret motorvejsstrækning BRO-/TUNNEL-/FÆRGEINFORMATION Bro-/tunnel-/færgeinformation INFORMATION

3 Rejsetidsinformation Anden information For hver kategori er givet en generel vejledning vedr. anvendelse af tavlevisningerne. Ved behov er der desuden for hver visning givet specifikke anvisninger vedr. anvendelse.

4 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser DYR PÅ VEJEN Anvendes til varsling om levende dyr som befinder sig på eller ved vejen og vurderes at være til fare for trafikken. Der anvendes ikke m/km angivelse da en præcis lokalisering ofte vil være umulig. Dyr på vejen X X Tabel 1 Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. forude Dyr på vejen X X Tabel 1 Anvendes på sidste tavle før dyr, hvor afstand er < 500 m. Dyr på vejen X X Tabel 1 <xx>navn efter <60>Vejle N HOLDENDE BIL Anvendes til varsling om køretøjer, som holder stille og spærrer en vognbane eller nødspor/midterrabat. For nødspor/midterrabat anvendes visninger kun hvis bilen holder trafikfarligt. Holdende bil X X Tabel 1 Sammenhængende er: Anvendes som forvarsel, jf. eksempler i tavleforløb. forude : Anvendes, hvor der er usikkerhed om lokalitet. Holdende bil (X) X 80/ m Anvendes hvis afstand er >. Ellers anvendes visning med angivelse af vognbane. om 1500 m 2 4 km Note 2) 4) 4 x km km med spring af 0,5 km 4 x km med spring af 1 km Holdende bil X (X) Tabel 1 <xx>navn Anvendes ved enkeltstående, hvor ulykken er efter næste frakørsel og afstand er >. efter <19>Buddinge Note 3) Holdende bil forude X (X) Tabel 1* venstre Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. i spor nødspor * Hvis bilen holder i nødspor/midterrabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. midterrabat Holdende bil X (X) Tabel 1* venstre Anvendes på sidste tavle før den holdende bil, hvis afstand er < 500 m i spor nødspor Kan for sammenhængende er, hvor det er relevant, erstattes af spor spærret, jf. tav- 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

5 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser midterrabat leforløb. * Hvis bilen holder i nødspor/midterrabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. Holdende bil om 500 m (X) X Tabel 1* 500 m Anvendes primært ved sammenhængende er, hvor lokalitet er inden for 500- og i spor stedfæstet til //venstre spor eller Note 1) 2) 4) venstre nødspor/midterrabat. nødspor midterrabat * Hvis bilen holder i nødspor/midterrabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. Holdende bil efter X (X) Tabel 1* venstre Anvendes primært ved enkeltstående, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og stedfæstet til <40> i spor //venstre spor eller nødspor/midterrabat. Note 3) nødspor midterrabat * Hvis bilen holder i nødspor/midterrabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. BELÆGNINGSSKADER Anvendes på en afgrænset vejstrækning til varsling om så dårlig belægning at den vurderes at være trafikfarlig. Huller i vejen X X x km Hastigheden tilpasses de aktuelle forhold. 0-5 km Huller i vejen X X x x km Hastigheden tilpasses de aktuelle forhold. om 1-5 km OLIESPILD Anvendes til varsling om oliespild på kørebanen i ét eller flere spor. Oliespild X X Tabel 1 Sammenhængende er: Anvendes som forvarsel, jf. eksempler i tavleforløb. forude : Anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. Oliespild X X 60 Anvendes på sidste tavle før oliespild, hvor afstand er < 500 m. Oliespild (X) X Tabel m Anvendes primært ved sammenhængende er. om 500 m Note 2) 4) 1500 m km med spring af 0,5 km 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

6 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser 2 4 km 4 x km med spring af 1 km 4...x km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. Oliespild X (X) Tabel 1 <xx> Navn Anvendes primært ved enkeltstående, hvor oliespild er efter næste frakørsel. efter <13> Sæby S Note 3) Oliespild forude X (X) Tabel 1 venstre Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. i spor Oliespild X (X) 60 venstre Anvendes på sidste tavle før oliespild, hvis afstand er < 500 m. i spor Kan for sammenhængende er erstattes af spor spærret, jf. tavleforløb Oliespild om 500 m (X) X Tabel m Anvendes primært ved sammenhængende er, hvor lokalitet er inden for 500- og i spor stedfæstet til -//venstre spor. Note 1) 2) 4) venstre Oliespild efter X (X) Tabel 1 <xx> Navn Anvendes primært ved enkeltstående, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og stedfæstet til <13> i spor venstre -//venstre spor. Note 3) PERSON PÅ VEJEN Anvendes til varsling om personer som opholder sig uretmæssigt på eller tæt ved vejen. Person på vejen X X Tabel 1 Sammenhængende er: Anvendes som forvarsel i tavleforløb. forude : Anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. Person på vejen X X 40 Anvendes på sidste tavle før personen, hvor afstand er < 500 m. Person på vejen (X) X Tabel m om 500 m 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

7 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser Note 2) 4) Person på vejen X (X) Tabel 1 <xx>navn efter <60>Vejle N Note 3) SPØGELSESBILIST Anvendes til varsling om bilist i modkørende retning (spøgelsesbilist). Tavler sættes som udgangspunkt ca. 5 km tilbage i kørselsretningen eller så langt som der er til rådighed. Spøgelsesbilisten følges så vidt muligt på kameraer og yderligere sættes efter behov. Spøgelsesbilist X X 60/80 Anvendes som primær visning ved melding om spøgelsesbilist. Træk til >>> Spøgelsesbilist X X 60/80 Anvendes som alternativ visning, hvis der modtages melding om en spøgelsesbilist som ikke kører forude i venstre spor (spøgelsesbilistens eget spor) TABT GODS Anvendes til varsling om tabt gods i ét eller flere spor, som vurderes at være trafikfarligt. Tabt gods X X Tabel 1 Sammenhængende er: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. forude : Anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. Tabt gods X X 60 Anvendes på sidste tavle før det tabte gods hvor afstand er < 500 m. Tabt gods (X) X Tabel m Anvendes primært som visning ved sammenhængende er. om 500 m Note 2) 4) 1500 m 2 4 km 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km 4 x km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. Tabt gods X (X) Tabel 1 <xx>navn Anvendes primært som visning ved enkeltstående, hvor lokalitet er efter næste frakørsel. efter <29>Greve S Note 3) Tabt gods forude X (X) Tabel 1 venstre Anvendes hvor der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. i spor 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

8 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser Tabt gods X X 60 venstre Anvendes på sidste tavle før tabt gods, hvor afstand er < 500 m. i spor Kan for sammenhængende er erstattes af spor spærret, jf. tavleforløb Tabt gods om 500 m (X) X Tabel m Anvendes primært som visning ved sammenhængende er, hvor lokalitet er inden for i spor 500- og stedfæstet til /- Note 1) 2) 4) venstre /venstre spor. Tabt gods efter <13> X (X) Tabel 1 <xx> Anvendes primært som visning ved enkeltstående, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og i spor venstre stedfæstet til //venstre spor. Note 3) UDRYKNING Anvendes til varsling om udrykningskøretøjer som nærmer sig bagfra. Visninger sættes typisk på anmodning fra udrykningskøretøj. Visninger ophæves igen når udrykningskøretøj er kørt forbi. Bør kun anvendes hvor udrykningskøretøjet kan følges (f.eks. via kamera, GPS-overvågning ell. lign.) Udrykning X 80/100 Anvendes ved udrykning i midten af vejen <<Træk til siden>> Udrykning X 80/100 Anvendes ved udrykning i nødspor Hold nødspor fri Udrykning X 80/100 Anvendes ved udrykning i venstre spor (hurtige spor) Træk til >>> ULYKKE Anvendes til varsling om ulykker som spærrer ét eller flere spor. Meddelelser der anviser at benytte f.eks. venstre spor, eller viser at der er 1 spor åbent, anvendes typisk på strækninger med 3 eller flere spor, hvor flere spor er spærret. Ulykke X X Tabel 1 Sammenhængende er: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. forude : Kan anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

9 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser Ulykke X X 40 Anvendes på tavle(r) mellem sidste frakørselsmulighed og ulykken. Spærret Note 2) 4) Ulykke (X) X Tabel m Anvendes primært ved sammenhængende er. om 500 m 1500 m 2 4 km 4 x km 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. Ulykke efter X (X) Tabel 1 <xx> Navn Anvendes primært ved enkeltstående, hvor lokalitet er efter næste frakørsel. <27> Aalborg C Note 3) Ulykke X X 40 xx,x MHz Anviser trafikanter at tænde for lokal trafikradio. Bør kun anvendes ved standset trafik. Trafikradio 96,5MHz Ulykke - spærring X X 40 Anviser trafikanter at hente mere information på telefonsvarertjenesten Bør kun anvendes Info tlf 1888 ved standset trafik. Ulykke kør fra ved X Tabel 1 <xx> Navn Anviser trafikanter at køre fra ved den sidste frakørsel inden ulykken. <43> Sdr. Borup Note 5) Ulykke kør fra X X Tabel 1 Anviser trafikanter at køre fra senest ved den sidste frakørsel inden ulykken. senest ved <60> Bør kun anvendes når der er flere frakørsler inden Note 5) ulykken. Note 5) Ulykke X 60 Bør kun anvendes hvis afstand til frakørsel er <. Kør fra nu Ulykke X X Tabel 1 MV-navn Anvendes hvor sidste frakørselsmulighed før en ulykke er et motorvejskryds. Der anvises motorvejsnavn eller rutenr. f.eks. E45 ell. Benyt Hillerød MV Rutenr. [21]. Ulykke forude X (X) Tabel 1* venstre Anvendes hvis der er usikkerhed om lokalitet eller det er før næste frakørsel. i spor nødspor * Hvis ulykken er i nødspor/midterrabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

10 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser midterrabat Ulykke X X Tabel 1* venstre Anvendes på sidste tavle før ulykken, hvor afstand er < 500 m. i spor nødspor Kan for sammenhængende er erstattes af spor spærret, jf. tavleforløb. midterrabat * Hvis ulykken er i nødspor/midterrabat nedsættes hastighed som udgangspunkt til 80 km/h. Ulykke om 500 m (X) X m Anvendes primært som visning ved sammenhængende er, hvor lokalitet er inden for i spor 60/ og stedfæstet til /- Note 1) 2) 4) venstre /venstre spor. Ulykke efter <19> X (X) 40 ell. 60 <xx> Anvendes som primær visning ved enkeltstående, hvor ulykken er efter næste frakørsel og i spor venstre stedfæstet til //venstre spor. Ulykke i nødspor (X) X m Anvendes primært ved sammenhængende er. om 500 m Note 2) 4) 1500 m 2 4 km nødspor midterrabat 2-4 km med spring af 0,5 km Ulykke i nødspor X (X) 80 <xx> Anvendes som primær visning ved enkeltstående, hvor ulykken er efter næste frakørsel. efter <xx> nødspor Note 3) midterrabat 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

11 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser Ulykke forude X X Tabel 1 venstre Sammenhængende er: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. Benyt venstre spor : Kan anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. Ulykke X X Tabel 1 venstre Anvendes på sidste tavle før ulykken, hvor afstand er < 500 m. Benyt venstre spor Ulykke om 500 m X X Tabel m Anvendes primært som visning ved sammenhængende er, hvor lokalitet er inden for Benyt venstre spor 500- og stedfæstet til spor. Note 1) 2) 4) venstre Ulykke efter <19> X (X) Tabel 1 <xx> Anvendes primært som visning ved enkeltstående, hvor lokalitet er efter næste frakørsel og Benyt venstre spor venstre stedfæstet til spor. Note 1) 3) Ulykke forude X X Tabel Sammenhængende er: Anvendes som forvarsel jf. eksempler i tavleforløb. 1 spor åbent 1 spor 2 spor åbne : Kan anvendes, hvor der er usikkerhed om omfang og lokalitet. Ulykke X X Tabel 1 1 spor Anvendes på sidste tavle før ulykken, hvor afstand er < 500 m. 1 spor åbent 2 spor åbne Ulykke om 500 m (X) X m Anvendes primært som visning ved sammenhængende er. 1 spor åbent Note 2) 4) 2 4 km 4 x km 2-4 km med spring af 0,5 km 4-x km med spring af 1 km 1 spor 2 spor åbne Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. Ulykke efter <19> X (X) Tabel 1 <xx> Anvendes primært som visning ved enkeltstående, hvor lokalitet er efter næste frakørsel. 1 spor åbent 1 spor Note 3) 2 spor åbne 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

12 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Trafikale hændelser Ulykke forude X X Anvendes primært i forbindelse med en hastighedsnedsættelse som følge af ulykke i modsatte kørselsretning eller ved ulykke i midterrabat i modsatte retning eller det hurtige spor i modsatte retning VAND PÅ KØREBANEN Anvendes kun ved større vandophobninger på vejen. Bør kun anvendes hvis placering og omfang kan verificeres ved kameradækning. Bør kun anvendes sammen med en hastigheds. Vand på kørebanen X Tabel 1 Anvendes som forvarsel. forude Vand på kørebanen X 60 Anvendes på sidste tavle før vandophobningen hvis afstand er < 500 m. Vand på kørebanen X Tabel m km med spring af 0,5 km 4 x km med spring af 1 km om 500 m 1500 m 2 4 km Hvor langt før, der skiltes skal vurderes i forhold til omfang og trafikal konsekvens. Vand på kørebanen X Tabel 1 <xx>navn Anvendes som alternativ visning til ovenstående. efter <19>Buddinge Vand på kørebanen X Tabel 1 venstre i spor Anvendes på sidste tavle før vandophobning, hvis afstand < 500 m. Vand på kørebanen X Tabel m Anvendes hvor lokalitet er inden for 500- og begrænset til ét spor. i spor om 500 m venstre 1) Visninger med angivelse af /midtereste/venstre spor bør kun anvendes, inden for afstande af ca.. 2) Visning anvendes primært i sammenhængende er. 3) Visning anvendes primært på enkeltstående. 4) Visning bør kun anvendes, hvor lokalisering kan verificeres med høj sikkerhed (f.eks. via kamera, detektor, beredskab). 5) Alle visninger, der anviser trafikanter at køre væk fra vejen eller benytte en anden navngiven vej, bør godkendes af politiet inden tavlesætning. Ved skiltning på lang afstand bør frakørselsanvisning nøje overvejes, da den trafikale situation hurtigt kan ændre sig.

13 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Kødannelser KØDANNELSER Anvendes til varsling om kødannelser. Sidste snit med hastigheds før køens bagende skal vise 40 km/t. Kø forude X X Tabel 1 Anvendes som forvarsel eller på strækninger uden automatisk køvarsling. Kø X X 40 Anvendes på sidste tavlesnit inden køens bagende. Kø X 40 0-xxxx m Anvendes kun hvor der er automatisk køvarsling. Angiver at køens bagende er indenfor 0 til xxxx m m Kø X X Tabel 1 x-y km Anvendes kun hvor der er automatisk køvarsling. Angiver at køens bagende er indenfor x til y km. om 1-4 km Kø X X Tabel 1 xxxx m Anvendes kun hvor der er automatisk køvarsling. Angiver afstand til køens bagende. om Kø efter X X Tabel 1 <xx> Navn Anvendes på strækninger uden automatisk køvarsling. <33> Haverslev.

14 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Vejarbejde VEJARBEJDE Anvendes til varsling om kortvarige eller akutte vejarbejdsrelaterede hændelser, som er inden for et afmærket arbejdsområde. Arbejdskørsel X X 50 Anvendes før ind-/udkørsel til et arbejdsområde langs vejen. Arbejdskørsel (X) X m Arbejdskørsel bør ikke skiltes længere væk end 2 km om 500 m m Vejarbejde X X 100 Anvendes som forvarsling i forbindelse med visningen folk på vejen (se tavleforløb). forude Vejarbejde (X) X 50 Anvendes ved opsætning/nedtagning af afmærkning. Folk på vejen Vejarbejde om 500 m X X m Anvendes ved opsætning/nedtagning af afmærkning. Afstand bør være max. 2 km. Folk på vejen m 2 km Broarbejde X X 40 tt:mm Anvendes efter sidste frakørsel før broarbejde som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. Spærret til tt:mm Vejarbejde X X 40 tt:mm Anvendes efter sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. Spærret til tt:mm Spærret efter X X Tabel 1 <xx> Navn Anvendes før sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. <20> Gladsaxe Spærret kør fra X X Tabel 1 <xx> Anviser trafikanter at køre fra ved den sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en hel senest ved <20> kørselsretning. Spærret kør fra X X Tabel 1 <xx>navn Anviser trafikanter at køre fra senest ved den sidste frakørsel før et vejarbejde, som kortvarigt lukker en ved <20>Gladsaxe hel kørselsretning. Bør kun anvendes, når der er flere frakørsler inden spærringen..

15 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Vejarbejde Spærret X X 80 MV-navn Anvendes hvor sidste frakørselsmulighed er et motorvejskryds. Der anvises motorvejsnavn eller rutenr. Benyt Helsingør MV Rute [nr.) f.eks. E45 ell. Rute [21]. Exx Spærret X X 60 Anvendes før sidste frakørsel før vejarbejde som kortvarigt lukker en hel kørselsretning. Kør fra nu Spærret X X 40 Bør kun anvendes ved standset trafik. Bliv i bilen Spærret X X 40 xx,x MHz Bør kun anvendes ved standset trafik. Trafikradio 94,0 MHz.

16 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Spærret strækning SPÆRRET VOGNBANE ELLER FRAKØRSEL Anvendes til varsling om et spærret spor eller hel eller delvis spærring af en frakørsel. Højre spor X 40 Anvendes i sammenhængende er på sidste tavle før et spærret spor (i forb. med f.eks. Ulykke, spærret tabt gods, holdende bil). venstre Årsag til spærring bør være forvarslet jf. eksempler i tavleforløb. <15>Lundtofte X X <xx>navn Anvendes i forbindelse med en hændelse eller et vejarbejde, som spærrer en frakørsel helt. spærret <16>Lyngby C X X Anvendes i forbindelse med en hændelse eller et vejarbejde, som spærrer en frakørsel i den ene retning. spærret mod Lyngby SPÆRRET MOTORVEJSSTRÆKNING Anvendes til varsling om hel eller delvis spærring af en anden motorvej end den tavlen er opstillet på. Motorring 3 X X MV-navn/ Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. mod syd kun 1 spor Rute [nr.] Exx 1 spor 2 spor syd, nord øst, vest E47 mod syd X X MV-navn Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. spærret [Rutenr.] Exx syd, nord øst, vest Køge Bugt MV X X MV-navn Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. Kun 1 spor [Rutenr.] Exx 1 spor 2 spor Rute [21] Holbæk X X MV-navn Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. spærret Rute [nr.] Exx.

17 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Spærret strækning Køge Bugt MV X X MV-navn Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. Spærret efter <27> Rute [nr.] Exx <xx> Rute [21] spærret X X MV-navn Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. Benyt E47 Rute [nr.] Exx E20/E45 mod Vejle X X MV-navn Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. Kø - benyt <60> Rute [nr.] Exx <xx> E20/E45 mod Vejle X X MV-navn Motorvejsnavn anvendes kun hvor dette er almindeligt kendt. Ellers anvendes rutebetegnelse. Spærret - benyt <60> Rute [nr.] Exx <xx> Omkørsel X X <xx> Anvendes i forbindelse med spærring af motorvejen på strækninger som har en skiltet omkørselsrute fra <16> til <17> imellem to (eller flere) frakørsler. Omkørselsanvisninger bør godkendes af politiet på forhånd..

18 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Bro-/tunnel-/færgeinformation BRO-/TUNNEL-/FÆRGEINFORMATION Anvendes til varsling om midlertidigt lukkede bro-, tunnel- eller færgeforbindelser samt til varsling om andre særlige forhold på broer/i tunneler. Lillebæltsbroen X X Navn lukket/closed Øresundsbroen lukket/ X X Navn closed til tt:mm tt:mm Øresundsbroen lukket X X Navn Tag E47 til Sverige Rutenr. Destination Øresundsbroen lukket X X Navn Kør fra ved <18> <xx> Vejlef.broen lukket X X Navn for lette køretøjer Vejlefjordbroen X X Navn Kun 1 spor 1 spor 2 spor Spodsbjerg-Tårs X X Navn Færgen indstillet Rødby færger X X Navn indstillet Rødby og Gedser X X Navn Færger indstillet Omkørsel via X X Bynavn Anvendes i forbindelse med en skiltet omkørselsrute. Nykøbing Rutenr..

19 Visningsbibliotek for variable tekst Hovedkategori: Bro-/tunnel-/færgeinformation Brand - tunnel lukket X X Kør fra nu Fejl på lys i tunnel X X 0 x km Tunnel lukket X X Kør fra nu Holdende bil X X Tabel 1 på bro i tunnel Oliespild i tunnel X X Tabel 1 på bro 1 spor åbent 1 spor 2 spor åbne Tabt gods i tunnel X X Tabel 1 på bro 1 spor åbent 1 spor 2 spor åbne Ulykke i tunnel X X Tabel 1 på bro 1 spor åbent 1 spor 2 spor åbne Vejarbejde i tunnel X X Tabel 1 på bro 1 spor åbent 1 spor 2 spor åbne.

20 Eksempler på tavleforløb Kategori: Information REJSETIDSINFORMATION Anvendes til information om rejsetider til udvalgte frakørsler. Hvis data haves, kan rejsetidsinformation anvendes som neutral visning, når der ikke er andre hændelser at informere om. <20> Gladsaxe 1 min X X <xx> Navn Der kan vises en eller to destinationer. <27> Greve N 19 min xx min. ANDEN INFORMATION Anvendes som servicemeddelelser eller i forbindelse med test/fejl. Trafikradio X X 40 xx,x MHz Bør kun anvendes ved standset trafik. 94,0 MHz Test X X Anvendes i forbindelse med funktionskontrol af tavlen. Ude af drift X X Kan anvendes ved fejl på en tavle som f.eks. betyder at automatiske visninger ikke kan sættes..

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015 Vejledning for indsats på motorveje 1. udgave, december 2015 Forord Hensigten med denne vejledning er: At opnå en systematisk og ensartet redningsindsats med fokus på hurtig udrykning og hurtig oprydning

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail PG3@vd.dk Telefon 2070 7621 Dokument 15/06127-2 Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed

Læs mere

Større vejarbejder. Større vejarbejder. Trafikbelastning. herunder overledning af trafikken

Større vejarbejder. Større vejarbejder. Trafikbelastning. herunder overledning af trafikken Større vejarbejder herunder overledning af trafikken December 2017 Større vejarbejder Ved større vejarbejder forstås: Arbejder af stor udstrækning Arbejder af længere varighed Arbejder på strækninger med

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Styring og information på Motorring 3

Styring og information på Motorring 3 Styring og information på Motorring 3 Af Civ.ing. Eric Gautier, Hansen & Henneberg eg@hansen-henneberg.dk I forbindelse med den igangværende udvidelse af M3 er der etableret et trafikledelsessystem, der

Læs mere

Styring og information på M3

Styring og information på M3 Præsentation nr. 1 Dias nr. 1 Styring og information på M3 NVF23 Akureyri 4-5.9.2006 af Eric Gautier Præsentation nr. 1 Dias nr. 2 M3 udvides fra 4 til 6 spor 2005-2008 Trafikbelastning (i 2000) Præsentation

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

HÅNDBOG TEGN ANLÆG OG OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGN ANLÆG OG OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGN NINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda

Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer. Agenda Vejdirektoratets erfaringer og mulige udvikling for trafikledelse (ITS) de danske erfaringer Charlotte Vithen Vejdirektoratet Teknologisk Institut 4. marts 2009 Agenda Behovet for trafikledelse Hvad er

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land:

Byområde. Vejarbejde i byområde. I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Byområde December 2017 Vejarbejde i byområde I byområde er udfordringerne ofte anderledes end i åbent land: Begrænset plads Cyklister og fodgængere Ledningsarbejde på trafikarealer Parkering Busser i rute

Læs mere

Skilte til - Maj

Skilte til - Maj Skilte til - Maj 2019 1 FORORD / vejservice - Tanken er, at man i de fleste situationer kan bruge køretøjet, som en del af afspærringen., a, tiveret. v,, v,, da man ellers ikke opfylder det beskrevne sikkerhedsniveau.

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 422 Offentligt Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Begrebet innovation står altid i høj kurs, uanset om der er

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Jørgen Birk, COWI A/S Pia Gulddahl Møller, Vejle Kommune 1 Signalanlæg i Vejle Anlæg med busprioritering Vejdirektoratet, 14 anlæg

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej

TRAFIKNOTAT. Entreprise AV-OD-VIW Bygværk: OF af L-vej, Gl. Køge Landevej DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. februar 2016 16/01910-10 Maiken Lyngsø Kristensen mk@vd.dk 7244 2030 TRAFIKNOTAT Entreprise AV-OD-VIW-3-0-183.00 Bygværk: 0000003-0-183.00 OF af L-vej, Gl.

Læs mere

Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser

Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser 4. december 2014 Bo Stilling Christiansen Civilingeniør, trafiksikkerhedsrevisor Trafikafvikling Vest, Vejdirektoratet Trafikafvikling ved entrepriser Statsvejnettet

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT APRIL 2018

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT APRIL 2018 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER PÅ MOTOREJE ANLÆG OG DRIFT APRIL 208 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER PÅ MOTOREJE OERSIGT OER TEGNINGER GRUPPE : NØDSPOR OG RABATTER

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT JULI 2018

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT JULI 2018 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER PÅ MOTOREJE ANLÆG OG DRIFT JULI 208 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER PÅ MOTOREJE OERSIGT OER TEGNINGER GRUPPE : NØDSPOR OG RABATTER Tegningsnummer

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Kortvarig afspærring. Eksempler på arbejde med kortvarig afspærring

Kortvarig afspærring. Eksempler på arbejde med kortvarig afspærring TIDSFELTER I ROV Efter den seneste programændring i Vejman.dk er der kommet nye tidsfelter; her kan du læse, hvordan de skal udfyldes og hvornår du skal vælge hvilke tidsfelter. Når du udfylder tidsfelter,

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET

ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET ITS OG SAMFUNDSØKONOMI STINE BENDSEN OG KASPER ROSENSTAND, VEJDIREKTORATET 2 DISPOSITION Baggrund og metode til samfundsøkonomisk analyse Hvad er Effektkataloget og hvorfor har vi det? Værdien af trafikinformation

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler

Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler. Variable færdselstavler. Undertavle til lyssignaler Nye færdselstavler kørebaneafmærkning servicetavler Perioden 2012 2016 Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig i takt med udviklingen. Vejafmærkning Variable færdselstavler

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 12 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Entreprise GTUN-OME Etablering af nye Omegafuger i Guldborgsundtunnelen

Entreprise GTUN-OME Etablering af nye Omegafuger i Guldborgsundtunnelen Til de bydende Dato 22. juni 2018 Sagsbehandler Kirsten Riis Mail kiri@vd.dk Telefon 7244 7538 Dokument 18/06270 Side 1/6 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1 Entreprise GTUN-OME Etablering af nye

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Servicevejvisning. Formål. Definitioner

Servicevejvisning. Formål. Definitioner Servicevejvisning Vejafmærkning Formål 342. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

BEVÆGELIGT OG STATIONÆRT VEJARBEJDE. Bevægeligt vejarbejde. Kørende vejarbejde 93-94, 191

BEVÆGELIGT OG STATIONÆRT VEJARBEJDE. Bevægeligt vejarbejde. Kørende vejarbejde 93-94, 191 26-03-2018 BEVÆGELIGT OG STATIONÆRT VEJARBEJDE 93-94, 191 er fællesbetegnelse for: Kørende vejarbejde Kortvarigt vejarbejde (max en arbejdsdag) på samme sted 93-94, 191 Kørende vejarbejde Kørende vejarbejde

Læs mere

Intelligent vejudstyr

Intelligent vejudstyr TEMA Vejudstyr Skilteportal på M3 med afdækkede skilte under test. Intelligent vejudstyr på Motorring 3 I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 (M3) etableres en række trafikledelsessystemer (TL-systemer)

Læs mere

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej Til: Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup BALLERUP KOMMUNE Dato: 9. november 2017 Tlf. dir.: 24294910 E-mail: herb@balk.dk Kontakt: Herdis Baierby Notat Evaluering

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Hvor er der mulighed for at få opsat turistoplysningstavler? Seværdigheden eller attraktionen skal ligge max 15 km fra nærmeste motorvej Der skal være

Læs mere

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene

VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene VARIABLE TAVLER Relevant og aktuel information efter forholdene RELEVANT OG AKTUEL INFORMATION På grund af konstant og hurtigt skiftende trafikforhold har bilister behov for avancerede styresystemer, der

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed trafiksikkerhed ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed I forbindelse med et trafiksikkerhedsprojekt har Vejdirektoratet som et forsøg etableret et mindre trafikledelsesanlæg på Helsingørmotorvejen

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor Opgavebeskrivelse Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor November 2014 Dato 19. november 2014 Sagsbehandler Hans-Carl Nielsen Mail hcn@vd.dk Telefon 7244 3652

Læs mere

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet

Safety Rider. Safety Rider fartdæmper 40 km/t. 2 www.daluiso.dk. - trafiksikkerhed for livet Fartdæmpere m.m. 1 - trafiksikkerhed for livet Safety Rider Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kanter forhindrer et kraftigt stød,

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper

Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Bekendtgørelse om vejafmærkning Vejafmærkning Bekendtgørelse om udseende og betydning af tavletyper Se retsinformation.dk Bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 1193 og Anvendelsesbekendtgørelse af 1/10 2016

Læs mere

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Tilbagelagt afstand under læsning af tavler Trafikantens 1 hastighed V p information 2 informationer 3 informationer 4 informationer

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere