Bilag nr.1. Den 18. februar Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig"

Transkript

1 Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores emne tager udgangspunkt i følgende: Retorikken omkring de mange arbejdsledige, der frem til sommeren 2013 er i risiko for at miste retten til dagpenge, bærer præg af forskellige diskurser. Når medierne, både de talte og de skrevne, italesætter de nye tiltag i indsatsen for at hjælpe arbejdsledige, der er ved at miste retten til dagpenge i arbejde, er vi stødt på forskellige ord, der går igen: Udfaldstruet, Akutpakke, Akutjob. Ord, der kan antyde, at her er tale om en katastrofediskurs. For den enkelte arbejdsledige kan det medføre en personlig katastrofe at miste retten til dagpenge, fordi mindre indtjening, for nogen kan betyde, at de må gå fra hus og hjem. Dertil kommer der for nogles vedkommende også psykiske konsekvenser som for eksempel nedsat selvtillid eller følelse af identitetstab. Vi ønsker at undersøge den dialogiske kommunikation og den diskurs/de diskurser, der er mellem de arbejdsledige og jobkonsulenten i en vejledende eller coachende samtale. Som udgangspunkt har vi et ønske om at fokusere på ledige, der er tæt på at have opbrugt sin dagpengeret. I forhold til den ledige, ønsker vi at: 1) Observere og lydoptage mødet mellem en jobkonsulent og den ledige. 2) Interviewe den ledige umiddelbart efter mødet om deres oplevelse af mødet med jobkonsulenterne. Vi forestiller os at interviewet tager max. 30 minutter. Alle deltagere bliver 100 % anonymiseret i al vores arbejdsmateriale og den endelige rapport. Gruppen består af 6 medlemmer, og rent praktisk vil det være sådan, at 2 eller 4 fra studiegruppen vil gennemføre møde og interviews. Vi vil dog altid være max. 2 til stede under et møde. Vi garanterer, at den viden som vi får kun bliver brugt i forbindelse med vores opgave og at vi selvfølgelig har tavshedspligt. Tak fordi du vil hjælpe os med denne opgave. Med venlig hilsen René Bastue-Bredal Sine Dybdahl Madsen Anne-Mette Thulstrup Andersen Else Lücking Mie Riis Mikkelsen Henrik Antonsen

2 Bilag nr.2 Kære Thomas. Tak for samtalen i dag. Som aftalt er her en tekst du kan bruge til at informere de jobkonsulenter og de ledige, som vil stille sig til rådighed for vores undersøgelser. Vi ønsker at overvære i alt 2 samtaler og helst med 2 forskellige jobkonsulenter. Altså jobkonsulent A s samtale med ledig X og jobkonsulent B s samtale med ledig Y. Efter samtalen ønsker vi at interviewe ledig X og ledig Y. Vi aftalte, at du kontakter mulige emner til vores empiri og laver aftaler om at såvel jobkonsulenten OG den ledige accepterer at vi (max 2 personer) observerer samtalen og at den ledige efterfølgende vil deltage i et interview. Det vigtigste for os er, at der er ledige der stiller sig til rådighed for både observation og efterfølgende interview. Hvad samtaletypen så viser sig at være, det er så det vi har som empiri. Når aftaler er på plads, så vil vi gerne så tidligt som muligt have dato og tidspunkt, så vi kan fordele opgaverne mellem os i vores gruppe Kære Retorikken omkring de mange arbejdsledige, der frem til sommeren 2013 er i risiko for at miste retten til dagpenge, bærer præg af forskellige diskurser. Når medierne, både de talte og de skrevne, italesætter de nye tiltag i indsatsen for at hjælpe arbejdsledige, der er ved at miste retten til dagpenge i arbejde, er vi stødt på forskellige ord, der går igen: Udfaldstruet, Akutpakke, Akutjob. Ord, der kan antyde, at her er tale om en katastrofediskurs. For den enkelte arbejdsledige kan det medføre en personlig katastrofe at miste retten til dagpenge, fordi mindre indtjening, for nogen kan betyde, at de må gå fra hus og hjem. Dertil kommer der for nogles vedkommende også psykiske konsekvenser som for eksempel nedsat selvtillid eller følelse af identitetstab. Vi ønsker at undersøge den dialogiske kommunikation og den diskurs/de diskurser, der er mellem de arbejdsledige og jobkonsulenten i en vejledende eller coachende samtale. Som udgangspunkt har vi et ønske om at fokusere på ledige, der er tæt på at have opbrugt sin dagpengeret. I forhold til den ledige, ønsker vi at: 1) Observere og lydoptage mødet mellem en jobkonsulent og den ledige. 2) Interviewe den ledige umiddelbart efter mødet om deres oplevelse af mødet med jobkonsulenterne. Vi forestiller os at interviewet tager max. 30 minutter.

3 Alle deltagere bliver 100 % anonymiseret i al vores arbejdsmateriale og den endelige rapport. Gruppen består af 6 medlemmer, og rent praktisk vil det være sådan, at 2 eller 4 fra studiegruppen vil gennemføre møde og interviews. Vi vil dog altid være max. 2 til stede under et møde. Vi garanterer, at den viden som vi får kun bliver brugt i forbindelse med vores opgave og at vi selvfølgelig har tavshedspligt Med venlig hilsen René Bastue-Bredal Sine Dybdahl Madsen Anne-Mette Thulstrup Andersen Else Lucking Mie Riis Mikkelsen Henrik Antonsen

4 Bilag nr.3 Observationsguide: Vi har valgt at foretage observation af et teammøde i A-kassen og benytter denne observationsguide som støtte for vores observationer. Dato for observation: Mødets art: Deltagere: Fokuspunkter i observationen Vores observation Kommunikation mellem deltagerne (fx hvad taler de om) Dialogisk kommunikation (kan vi se nogle typiske træk fx jeg-du, jeg-det) Emner (Muligvis det samme som ovenstående)

5 Interaktion mellem deltagerne (hvordan fungerer den) Diskurser (Bruges der diskurser, hvilke) Brug af magt (kan vi se magtdiskurser anvendt?) Positioneringer (findes der nogle positioneringer mellem deltagerne?)

6 Brug af gestik, selvfølgelig viden mm. Jokere (her kan vi påføre iagttagelser, som vi ikke havde forudset, og kunne være interessante i vores analyse)

7 Bilag nr.4 Gruppe 6 Spørgeguide til interview med arbejdsledige i A-kassen Interviewet finder sted umiddelbart efter, at den arbejdsledige har været til samtale med jobkonsulenten. Det semistrukturerede interview ligner spørgeskemaet, idet rækkefølgen af spørgsmål er fastlagt på forhånd, men formuleringen af spørgsmålene er ikke fastlagt på forhånd. Intervieweren kan arbejde ud fra en spørgeguide, hvor en række relevante emner er noteret, men selve formuleringen af spørgsmålene sker i løbet af interviewet. Det kvalitative semistrukturerede forskningsinterview med forberedte åbningsspørgsmål giver mulighed for at stille opfølgende spørgsmål i det omfang, det er nødvendigt. Det giver mulighed for at kunne forfølge de svar, som interviewpersonen giver og for at få produceret så nuanceret og relevant viden som muligt. Spørgsmålene er inddelt i tre kategorier og for at afdække hhv. 1) den arbejdslediges opfattelse af samtalen herunder interaktionen og relationen mellem jobkonsulenten og den arbejdsledige 2) den arbejdslediges opfattelse af jobkonsulenten og 3) om den arbejdslediges mening om samarbejdet med A-kassen. Spørgsmål 1 Hvad er dit indtryk af den samtale, du lige har haft med jobkonsulenten? 2 Hvilke forventninger havde du til samtalen? Hvilke emner talte I om? Var der emner, I ikke fik talt om, som du gerne ville have drøftet? 3 Oplever du, at jobkonsulenten har mulighed for at hjælpe dig i din nuværende jobsituation? Hvordan? Hvorfor / Hvorfor ikke? 4 Kan du bruge denne samtale med jobkonsulenten i din videre jobsøgning? Hvis ja hvordan? Hvis nej hvorfor ikke? 5 Hvad er vigtigst for dig i en sådan samtale? Kom I ind på det? Hvorfor / Hvorfor ikke? 6 Oplever du, at jobkonsulenten i forhold til gældende lovgivning om aktivering har mulighed for at hjælpe dig? Hvordan / Hvorfor/ hvorfor ikke? Vidensinteresse (Denne kolonne er kun til vores brug ikke til højtlæsning under interviewet!) Var samtalen f.eks. ligeværdig/ hjælpende/ vejledende/ kontrollerende? Oplevelse af diskurs Empowerment/constraint Er jobkonsulenten interesseret i, at samtalen skulle handle om det, der er vigtigst for den ledige Oplevelse af diskurs 7 Hvem satte dagsordenen for jeres møde i dag Magtforhold (bl.a.) 8 Er det første gang, du taler med denne jobkonsulent, eller har Relationen mellem parterne

8 du mødt ham/hende før? Hvis ja: Hvor mange gange? 9 Hvad er din opfattelse af jobkonsulentens håndtering af din situation? 10 Hvordan oplevede du kontakten/relationen mellem dig og jobkonsulenten til netop denne samtale? 11 Oplever du, at jobkonsulenten var interesseret i at høre, hvad du har at sige? Oplevelse af diskurs Magtforhold (bl.a.) Oplevelse af diskurs / Magtforhold 12 Har du fået konkret viden mht., hvilke muligheder du nu har? Empowerment/constraint Hvilke / hvordan? 13 Kunne du tænke dig en anden form for vejledning hvilken? Oplevelse af diskurs / Magtforhold 14 Hvilke forventninger har du til samarbejdet med din jobkonsulent? 15 Hvilken forskel gør det for dig, at A-kassen stiller en jobkonsulent til rådighed for dig? 16 Hvad kunne have været bedre? Empowerment/constraint Empowerment/constraint Herefter takker vi af for i dag og spørger den arbejdsledige, om der er noget han/hun vil tilføje. Inden interviewet slutter, sørger vi for, at der er tid til at afklare eventuelle påtrængende spørgsmål fra arbejdsledig og interviewer. Optagelserne kører, indtil vi er helt færdige og på vej ud af døren for at få eventuelle guldkorn med.

9 Bilag nr.5 Semistruktureret gruppeinterview med jobkonsulenter i A-kassen SPØRGSMÅL VIDENSINTERESSE 1 Hvordan ser en god joblog ud? Kan vi genkende de diskurser, vi ser i feltnoterne? Hvordan forhandler de sig frem til, hvad en god joblog er, og hvordan dokumenterer de sig overfor myndighederne? 2 Hvordan kan I differentiere godkendelserne af joblog? Hvor langt vil I gå for at godkende en joblog? Hvor langt vil I gå for at hjælpe et medlem? Er I villige til at bøje reglerne for at hjælpe et medlem bedst muligt? Fx i situationer hvor jobloggen ikke er udfyldt godt nok. 3 Hvordan siger I til dem(de arbejdsledige), at en joblog ikke er god nok? 4 Hvad betyder Den Gode Samtale i jeres job? (Kan I mærke en forskel på Den Gode Samtale og måden I har gjort det på før?) Hvilken diskurs? Magt? Relationen mellem jobkonsulenten og den arbejdsledige? Gør Den Gode Samtale en forskel i jeres arbejde (hvordan/ hvorfor ikke)? Hvordan indgår Den Gode Samtale i deres gennemførelse af en samtale med et medlem? Fx dialog. Hvor meget myndighed/magt oplever jobkonsulenterne, at de har i de gode samtaler? Hvem sætter dagsordenen? 5 Hvilke udfordringer kan der være i løbet af en samtale? Feedback eller vejledning/supervision, kolleganetværk?

10 Diskurser? Hvad gør jobbet ved dem/hvad giver det? Hvad er det fx der gør samtalen svær/let/god? 6 Synes I, at I har tid til jeres arbejde? (Nej hvorfor ikke?) Forskningsspørgsmål: På teammødet forstod vi, at I er for få medarbejdere til, at I kunne leve op til de krav, der er. Hvilken betydning har det for jeres arbejde? 7 Vi ved, I har forskellige uddannelser? Hvordan er I klædt på til opgaven som jobkonsulent? 8 Hvem styrer samtalen? Magt? Prioriterer jobkonsulenterne primært korte kravsamtaler? Føler de sig tvunget af omstændighederne til at gå på kompromis med deres idealer eller resignerer de? Eller? Formelle krav til uddannelse i vejledning? Regelkurser. 9 Er der forskel på jeres tilgang til de samtaler, I indkalder til, og de samtaler de arbejdsledige beder om? 10 Synes I, at de arbejdsledige er motiverede, når der er tale om en obligatorisk samtale. Magt Kan jobkonsulenterne levere det, den arbejdsledige har behov for? Hvis ikke, hvad gør jobkonsulenten ved det? Hvordan synes I, at de arbejdslediges indstilling til samtalerne er? 11 Hvad gør I i samtalen for at støtte den arbejdslediges egen motivation? Hvordan synes I, at I bedst kan hjælpe den arbejdsledige? 11 Hvor ofte uddeler I gule kort? Vi vil gerne vide, om det er hyppig praksis?

11 Bilag nr.6 Transskriberingsregler Der er lavet en skabelon til brug for transskriberingen. Basisoplysninger for transskriberingen fremgår af faktaboks i det enkelte bilag med transskribering. Vi vil tilstræbe at være så nøjagtige som muligt, det vil sige, at referere det sagte og så vidt muligt har vi indsat observationer om pauser, reaktioner mv. Vi er bevidste om, at vi i transskriberingen fortolker og at selve det at transskribere medfører tab af indhold gestik, toneleje, mv. (Kvale, 2009, s. 200). Der nedskrives så ordret og virkelighedstro som muligt. Alle sagte ord transskriberes. Der indskrives pauser, mimik, latter eller andet i stemmen, som ellers ikke vil kunne læses i transskriberingen. Vi tildeler pauser m.m. til den ene af deltagerne, for på denne måde at kunne identificere en evt. magtdiskurs, og hvilken form interaktionen mellem deltagerne antager. 1. "Øh" - Små pauser skrives som "øh" i teksten. 2. "..." - Tre prikker bruges ved pause i en sætning eller mellem sætninger. 3. () - Alm. parentes, til uforståelig tale og hvor der skrives tillæg til forståelsen af transskriberingen, f.eks. latter, tøven, mimik eller andet kropssprog, som skal medtages i forståelsen af det udtalte. 4. (Pause) - Ved lang pause, når respondenten f.eks. gør ophold i sit svar for at tænke. 5. [ ] - Firkantet parentes kan bruges, hvis der refereres til noget, hvor transskribenten skal gøre klart, hvad det drejer sig om, så læseren kan forstå teksten. Anvendes også til overlap i tale. 6. Markering - Hvis respondenten lægger tonefaldet på en bestemt måde, der har betydning for forståelsen af udsagnet, så understreges de ord der lægges vægten på. Dette bør altid kombineres med anvendelse af firkantet parentes, hvor transskribentens forståelse af tonefaldet forklares.

12 Bilag nr. 7 Notater fra observation af teammøde hos A-kassen Observation den 22. februar 2013 kl jobkonsulenter, 1 leder og observatør Else og Anne-Mette Teknikken svigtede desværre i forbindelse med optagelse af teammødet, så de to observatører, som havde taget noter undervejs, har efterfølgende noteret deres observationer. Observationsguide: Vi har valgt at foretage observation af et teammøde i A-kassen og benyttet denne observationsguide, som støtte for vores observationer. Fokuspunkter i observationen Kommunikation mellem deltagerne (fx hvad taler de om) Dialogisk kommunikation (kan vi se nogle typiske træk fx jeg-du, jeg-det) Interaktion mellem deltagerne (hvordan fungerer den) Vores observation Mødet havde en fast dagsorden, som var givet på forhånd: Definition og drøftelse af, hvad der menes med jobsøgningskrav/ensretning af deres information til medlemmerne Case fra K6 om en svær samtale Akutpakke orientering ved K4 Evt. K3 siger: Jeg kan ikke få mig selv til det, hvis det ikke giver mening. K1 siger: Jeg er jo ny. K1 siger: Jeg sidder jo heldigvis overfor K4 K3 siger: det kan godt være at jeg er lidt dum, men jeg har ikke fået kigget på den endnu (de taler om et nyt dokument, som er godt til sagsbehandlingen) Interaktion mellem deltagerne er god. Der markeres, når man ønsker taletid og på den måde er der god stemning i løbet af mødet. Der er tid til en sjov bemærkning. Fx holder K6 sin finger op mens vedkommende taler. Så vedkommende får at vide, at det ikke behøves. Da K4 ikke kan få systemet til at virke falder der også en sjov bemærkning om, at hvis du var et skærmbillede, hvad var du så? K2 og K7 siger ikke så meget, men svarer når de bliver spurgt. K2 har tit fingeren oppe, men får alligevel ikke sagt noget K2 kommer til at springe k5 over i talerække, hvilket der bliver grinet af

13 Diskurser (Bruges der diskurser, hvilke) Jobsøgningskrav, Godkendelse af joblog, Myndighedskrav Jobcentrene giver ikke alle en personlig jobformidler, der mangler den gode historie Akutpakke 3 Brug at magt (kan vi se magtdiskurser anvendt?) Positioneringer (findes der nogle positioneringer mellem deltagerne?) Brug af gestik, selvfølgelig viden mm. K5- styrer mødet igennem, styrer taletid med mere. K5-siger at der skal være tid til at skrive notater i medlemmernes joblogs journaler, for ellers kan det blive svært at få godkendt, når myndighederne kommer og går deres materiale efter. K5 er lederen og har sin position. K4-er øjensynlig en meget respekteret medarbejder, som får en del taletid og som flere kigger på i løbet af mødet. K1 erkender desuden, at hun er præget af k4, og har samme mening som hende K2 er den der har mindst taletid, men deltager aktivt i mødet med nik og tilkendegivelser. K3-bruger en del gestik og sidder uroligt på sin stol. Kigger også meget rundt på de andre deltagere i mødet. Jokere (her kan vi påføre iagttagelser, som vi ikke havde forudset, og kunne være interessante i vores analyse) Der var lidt problemer med at få det lokale, som var booket til mødet, fordi der lige nu mangler mødelokaler. Under hele mødet er der en slagboremaskine nedenunder, som forstyrrer en del. De omtaler de arbejdsledige som medlemmer. De taler om at en ting er myndighedskrav, men at det godt nok er svært, hvis det ikke giver mening for den arbejdsledige. Det tyder på stor empati for den arbejdsledige. A-kassen er ved at fusionerer og derfor sker der en del administrative ændringer.

14 Teamet tyder på at være et meget velfungerende team, som er gode til at videndele. Det virker, som om de har det godt med hinanden, og bruger hinanden i dagligdagen, når de har brug for sparring i forhold til deres medlemmer. Observatørernes noter og rekonstruktion fra mødet: Konsulenterne havde holdt møde fra kl et andet sted i huset og nu skulle der skiftes lokale. A-kassen er ved at fusionere og der mangler lokaler. Vi hilste på deltagerne og præsenterede os. Vi blev bedt om, at fortælle, hvorfor vi deltog i mødet og fortalte om studiet på MPK, lidt om vores gruppe og den opgave som vi er ved at skrive. Vi takkede, fordi vi måtte deltage. Denne del af mødet havde en fast dagsorden og var udviklingsorienteret, hvor den første del af deres møde, som vi ikke deltog i handlede om driftsmæssige emner Definition og drøftelse af hvad der menes med jobsøgningskrav: K5 - fortalte kort om, at emnet er til drøftelse, fordi det er vigtigt, at alle konsulenter siger det samme til medlemmerne af A-kassen. Medlemmer skal ikke opleve, at de får en information af en medarbejder og en anden information af en anden. K5 beder alle byde ind, så der tages en runde, hvor alle fortæller hvad de lægger i jobsøgningskravene. Kravet er, at alle skal søge 1-2 stillinger om ugen og det giver 6-8 jobsøgningsaktiviteter på en måned. Det skal være jævnt fordelt, man kan ikke kun søge i en uge og ikke gøre noget de andre uger. Teamet har været ude for at møde medlemmerne, som har fået at vide på informationsmøderne, at de skal søge 1-2 jobs om ugen i stedet for 6-8 om måneden. Derfor er der nogle medlemmer, som kun får søgt 4 jobs om måneden, hvilket ikke lever op til kravene. K6 siger, at han selv siger 1-2 jobs om ugen, men at han bagefter siger til medlemmerne, at der skal 6-8 ansøgninger pr. måned for at udrydde misforståelser K3 - siger deres medlemmers profil som akademikere er lidt anderledes, således at de muligvis ikke bare kan søge 8 jobs om måneden, da der ikke er så mange indenfor deres branche. K2 Mange job inden for nogle brancher bliver ikke opslået, og den eneste mulighed for at få et job er via netværk. I forbindelse med jobsøgning, så handler det både om opfordrede ansøgninger, uopfordrede ansøgninger og netværk. Medarbejderne prøver sammen, at definere hvad et netværksmøde er. Hvordan kategoriserer man det og hvad tillader man, når man har et medlem til samtale? Der er forskellige tilgange i teamet. Nogle godkender lidt mere end de andre og nogle er lidt mere strikse. K1 synes det er svært med netværksaktiviteter, dels fordi hun er ny, men også når hun sidder og godkender joblog for et medlem, hvad er så godt nok? Er det så nok, at der kun er netværksaktiviteter? Netværk kan være at bruge Linkedin, men det er ikke et kaffemøde med vennerne. Netværk skal være møder, der handler om job og jobsøgning. Spørgsmålet er, om det er ens for alle brancher?

15 K3 - Jeg ser også på, hvilken branche medlemmet kommer fra. Fx designere der besættes langt de fleste stillinger via netværk. Så hvis jeg skal godkende en joblog der, så kan det godt være, at der kun er netværksaktiviteter. K5 - Det kan også være i orden, men så skal det stå i notatfeltet, hvorfor det er godt nok. Når vi bliver undersøgt af myndighederne, så accepterer de ikke en joblog kun med netværksaktiviteter, hvis vi ikke har været bedre til at udfylde aftalerne i notatfeltet. K6 - så vi skal sørge for, at vi har tid til at skrive om aftalerne i notatfeltet. K3- jeg synes det er svært, at kræve at man har søgt stillinger opfordret/uopfordret, når det ikke giver mening for medlemmet. Jeg kan ikke få mig selv til det. K5- Vi skal selvfølgelig sørge for at leve op til dokumentationskravene, men også sørge for at gøre det, der virker bedst for medlemmet. Det skal skrives i notatfeltet, ellers bliver det ikke godkendt. Alle nikker. Efter vi er begyndt at bruge Den gode samtale, skal vi ikke begrunde afgørelse. Men huske at notere i notatfeltet. De får derefter drøftet, hvad man gør med engelsksprogede medlemmer. Mange af medarbejderne henviser til Work in Denmark K2 - jeg havde en engelsksproget den ene dag. Han kunne ikke dansk, så han kunne ikke søge de danske stillinger. Men man må heller ikke kun søge stillinger i udlandet. Men lige nu er der en opfordring til at søge stillinger i Norge og Sverige. Så jeg accepterede, at han valgte at søge stillinger i FN, fordi det var der hans netværk var og det gav mening for ham. K5- det vigtigste er, at et medlem ikke får forskellige meldinger fra os, så vi skal vide, hvad hinanden siger. K7- de får en velkomstfolder, hvor informationerne står i og vi siger det samme, når de kommer til velkomstmøde. K6- Vi kan evt. hjælpe dem til at søge bredere med den side, der hedder den er god og kan anbefales. K4- anerkender, at den er anvendelig. K7- vi skal også huske at arbejdsmarkedet ændrer sig. Alle nikker. K5- Vi skal også huske at aftale med forsikringsafdelingen, hvad de siger (mht. til problematikker om hvor mange jobs, der skal søges). Alle nikker K5 - hvem gør det? K4 og K7 nikker. K5 siger: så det gør I? K4 og K7 nikker igen. Vi skal også være enige om, hvornår der gives rødt-gult eller grønt kort, og hvordan der følges op på dem. K5 - så foreslår jeg, at vi runder dette emne af og går videre til det næste. K6 - du havde en case? Case uddeles der er ikke helt nok til alle, så I må se sammen. Det er en, der ikke har fået sit green card (http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/arbejde/greencard-ordningen.htm) endnu og som jeg fik i receptionen i går, vedkommende var i receptionen for at klage over en forkert indbetaling. På dette tidspunkt var medlemmet ikke medlem af A-kassen, men det er han nu. K6 tager alligevel medlemmet ind til samtale, selvom han ikke har bestilt tid. Medlemmet vil gerne have hjælpen under samtalen, men k6 beder om medlemmets materiale og beder om at få lov til at kigge på det før, han kan hjælpe ham. Også fordi samtalen var på engelsk ville det være bedre at se tingene på

16 skrift. K6 har til mødet medlemmets papirer med som case. K6 vil fra teamet gerne have råd til, hvordan han kan hjælpe medlemmet. Hvor skal medlemmet fokusere i sin jobsøgning? Alle læser så der er stille et stykke tid. K6 går ud og henter kaffe. Da alle har læst, tager K4 ordet og analyserer casen og fortæller hvordan hun ville tackle den case. Hvilken feedback jobsøger skal have, hvordan han skal strukturere sin ansøgning, hvilke virksomheder han kan søge. K4 - byder hurtigt ind med en grundig sparring i forhold til K6. K4 starter med at gennemgå cv og ansøgning, hvad der kunne gøres bedre. Opstilling kunne gøres skarpere og muligvis ikke med så grundig en beskrivelse i cv. Dette kunne med fordel præsenteres i ansøgningen. Der var desuden gentagelser i selve ansøgningen. K4 foreslår også, at medlemmet kan tage et PRINCE2 1 kursus som selvvalgt 6- ugers kursus, da dette vil passe godt til medlemmets profil. K7- byder ind med, at det kan være godt, at se på den side, der hedder K3 indrømmer, at da hun umiddelbart først læste materialet, tænkte: hold da om, det er en ommer. K3 vil som første indskydelse ved første genlæsning sende ham gennem hele møllen med en workshop og deslige, men får ved nærmere eftertanke gode idéer til, hvilket arbejdsområde, der kunne anbefales medlemmet. Blandt andet strategisk kommunikation, markedsanalyser og deslige. K4- kommer tilbage og byder ind med Foreningen Novum, Work in Denmark, engelsksprogede firmaer og ambassaden. K1-byder ind med Den grønlandske forening som en mulighed. K3-anbefaler at benytte workshops og få information der. K6-spørger findes det på engelsk, som denne ansøger har brug for? K3-siger, ja det gør det snart og kigger på K2. K2-bekræfter, at det er på vej, selvom opgaven er svær. K5-runder casen af og konstaterer, at det er en stolt leder, som synes, at alle byder ind på en god måde og at han vil huske, at de skal have sådanne drøftelser noget oftere, da det giver god mening for alle. Alle nikker bekræftende. K6- takker for feedback. K5- så må vi videre til Akutdelen. K4- vil du tage over nu? K4- ja det vil jeg gerne jeg vil lige vise jer et skærmbillede af Winnie(system). Har lidt problemer med at logge på og får hjælp af K5 til at logge på, men det viser sig, at det ikke er muligt i det lokale, hvilket K5 siger. Hun fravælger og holder sit oplæg uden skærmbillede, men det giver lidt ordveksling mellem hende og lederen. Hvis du var et skærmbillede, hvad var du så Alle griner. K4 fortæller om en pjece fra jobcentret om Uddannelsesordningen, hvor de (A-kasser generelt) har fået en god beskrivelse. (Nyropsgade) Pjecen fortæller om akutpakke 3 og hun fortæller, at der er et referencefelt i omtalte skærmbillede, hvor man kan se om et medlem har lov til 26 ugers uddannelsesordning. Man kan se i referencefeltet om medlemmet har 26 uger eller mindre tilbage. Billedet er lidt forvirrende og ikke alle medlemmer af teamet er lige bekendt med feltet, men K4 meddeler at alle medlemmer vil få et brev om, hvilken dato de vil miste deres dagpengeret og når de får det brev, så har de ret til 26 ugers uddannelse. De nævner i uge 39, hvor mange breve der blev sendt ud. 1 Projektlederkursus

17 De taler om ansøgning om dispensation for A-kasse kontingent. Men lovgivningen har gjort det umuligt at søge om dispensation. Da mange af de akutramte fremover vil få 60 % af dagpengesatsen vil mange medlemmer få problemer med at betale kontingent. Hvis man er eneforsøger, kan man dog godt søge om dispensation. Derfor vil mange måske være nødt til at melde sig ud af A-kassen. K4 informerer derfor om, at kollegerne skal minde medlemmerne om, at første dag de er i arbejde, skal de igen melde sig ind, så de hurtigst mulig kan genoptjene retten til dagpenge. Ledelsen i A-kassen regner i øjeblikket på, om man kan nedsætte kontingentet ved at fratrække administrationsgebyret, som er ca. 300 kr. K4 siger, at det ikke er A-kassen, der er onde, men der er forskellige regler, som skal overholdes i forbindelse med den 26 ugers uddannelsesordning. K4 fortæller om, hvilke uddannelsessteder der har tilbud, som kan være relevante for A-kassens medlemmer: RUC - har været hurtige og har kurser for ledige, der er ved at miste dagpengeretten. RUC har deres eget område for akutramte på deres hjemmeside under uddannelser. Hvis man klikker på uddannelse i højre hjørne, så kommer efter og videreuddannelse og så står der tilbud midt på siden. KU er ikke nået så langt og har ingen tilbud. De vil ikke nå at have noget til næste optagelse. Også CBS mangler tilbud, men der er taget kontakt til dem. Ålborg har en hjemmeside med tilbud og de har også en afdeling i København. Århus har også en hjemmeside og har også en afdeling i København. Ellers kan de også se på University Colleges hjemmesider, der findes 6 ugers selvvalgt uddannelse og der kan de godt få flere kurser, hvis de kan argumentere for, at det er i jobmæssig henseende. K4-vi kan anbefale medlemmerne, at de orienterer sig på hjemmesiderne, så de har en plan inden de kommer til jobcentret. K1-hvad er reglerne for dem, der falder ud af dagpengesystemet efter den 1/7? K4-det ved vi ikke. Vi må formode, at der kommer tiltag til dem også, men vi må sige, at de må holde sig orienteret. Der er ikke noget umiddelbart fra politikerne om, hvad der skal ske med de udfaldstruede, som falder ud 1/7. Men K4 tvivler på, at en socialdemokratisk regering kan sidde udfaldstruede overhørig. Så hun forventer, at der kommer noget, men hun har endnu ikke hørt noget om dem, der er udfaldstruet pr. 1/7 K2 oplever at nogle medlemmer har fået løntilskud, som strækker sig over denne periode selvom medlemmerne er udfaldstruede pr. 1/7. K4 siger, at det siger lovgivningen, at man ikke må. Man kan ikke være i løntilskud, hvis man er faldet ud af dagpengesystemet. K5 spørger, hvordan det går med at håndtere samtaler med udfaldstruede ledige lige nu, hvor de er lagt på torsdage eftermiddage? Formentlig er der flere end der kan være de torsdage? K1 - synes der er mange. K5 - vi kan nok ikke samle dem, så flere må arbejde med området. K6- hvad med akutjob, har I nogen erfaring der? Jeg har hørt, at virksomhederne mener, at det skal være en akutledig, der får et akutjob? K7- det er forskelligt, men nogen virksomheder har den opfattelse. K4 - Der er erfaring med, at der kommer for få ansøgere, hvis det kun er akutjobbere der kan søge, så jeg har hørt en opfordring til at flere bør søge. K6 - men nogle job er jo heller ikke akutjob direktør på Herlev Hospital til kr. Alle smiler og nikker, at det er skørt. Der kommer et par eksempler mere. K1- spørger til ordningen med personlige jobformidlere. Det virker som om, at alle ikke har fået det tilbudt og at de faktisk ikke kender ordningen. K4-bekræfter K1-foreslår, at der informeres om det

18 K5-siger, at der måske mangler den gode historie om en personlig jobformidler? K1-siger at hun gør meget ud af, at fortælle medlemmerne om det, og fortæller at der så ligesom er to på medlemmets opgave med at finde job. Men at hun har været ude for at mange ikke får det. Jobcentrene henviser som regel til et coachingforløb. Hun oplever at hendes medlemmer ikke har fået at vide, at de har ret til en personlig jobformidler. Hun oplever også medlemmer, som ikke er tilfredse med behandlingen fra jobcentrene, og som ikke har lyst til at gøre krav på deres personlige jobformidlingsforløb, fordi de har været ude for dårlige oplevelser. K4-foreslår at i Nyhedsbrevet, som skal sendes ud i dag, kan der stå en kort tekst om det. Eller det kan få fokus på hjemmesiden. Alle nikker anerkendende. Evt. K4- har lige et punkt med en flyer om kurset og workshop og Linkedin. Det er et samarbejde med en anden A-kasse, som vi jo snart flytter sammen. K3-mener ikke at det er nødvendigt at trykke den flyer, for der er ikke flere pladser på workshops. Det fører til en drøftelse af, om det er muligt at booke samtaler, eller alle er optaget? K5-siger at det har vist sig at statistikken for frivillige samtaler og indkaldte samtaler ikke er ligeværdig og da det er et ønske, at det skal være nogenlunde lige, så holder man lidt igen med at lægge tider ud til samtaler. Hvis A-kassen skal leve op til kravene i øjeblikket, så skal vi være 11 personer mere ansat. Så opgaven er, at løse vores opgave bedst muligt i forhold til kravene med de personer, vi er i dag. K5 tiderne bliver lagt ud torsdag eftermiddag. K4 og man skal helst booke fredag formiddag for, at få det man vil have. K1-spørger til K5, om han har fået de ekstra tider 2, der var nødvendige. K5-siger ja, der er budt ind med tider fra alle og det fremgår af suduko.(personalesystem) K3-siger og kigger på K2, vi har valgt at gå på arbejde på nogle dage, hvor vi skulle have fri. K5-siger at det er ikke alle tider, der står mellem 16 og 19, der er også nogen sat i dagtimerne. K7-siger, at hun har aftalt timer i går med Pia, fordi K5 var syg. K5-siger ok, men så fremgår det af suduko. K5-undskylder, at de nu er gået over tiden på mødet og Konsulent 6 rejser sig og går, fordi han har en aftale. K4-spørger om hun lige må fortælle om medlemskab? K5-nikker. K4-fortæller om mulighederne for medlemskab af A-kassen, når man er selvforsørger dvs. ikke får hverken dagpenge eller kontanthjælp, men stadig gerne vil være til rådighed for arbejdsmarkedet. Sådanne medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Men medlemmer på kontanthjælp eller 26 ugers uddannelsesordning med 60 % dagpenge kan ikke søge om kontingentfritagelse. Ledelsen i A-kassen tænker, men ikke så længe siger konsulent 4 og kigger på konsulent 5 på om der kan være en mulighed for at fritage dem for administrationsgebyr eller lignende. K5-siger tak for et godt møde og siger, at det har været gode drøftelser, som de bør have noget oftere. Er der nogen kommentarer? Alle ryster på hovedet. K5-spørger henvendt til observatører om, der er noget at spørge om? 2 Drejer sig om overarbejdstimer

19 Else svarer, at det har været meget interessant og rigtig relevant for vores opgave, at se hvordan de navigerer imellem lovgivning, og det der er bedst for deres medlemmer. Else spørger ind til reglerne omkring rødt-gult og grønt kort. K7-fortæller, at hvis en ledig kommer til A-kassen og måske kun har søgt en enkelt stilling eller slet ikke søgt nogen, så skal de få det bragt i orden, for ellers får de gult kort. Det er en advarsel, som man har et år. Det betyder, at man hvis man får det bragt i orden, godt kan få det grønne kort igen, men hvis der så kommer en ny situation indenfor et år, hvor ansøgningskravet ikke er opfyldt, så får man det røde kort og mister sine dagpenge. K5-fortæller at det er interne betegnelser for, hvordan de arbejder med deres medlemmer og jobsøgningskravet. Alle ønsker os held og lykke med opgaven og siger, at hvis vi har flere spørgsmål, så må vi gerne vende tilbage. Anne-Mette overrækker chokoladen, som de er meget glade for. De vil gerne læse vores opgave og spørger om vi sender den til K5, når vi er færdige. Det lover vi. K5-siger at de også gerne vil læse vores abstract.

20 Transskribering af gruppeinterview Interview foretaget Henrik som interviewer (I), Else som observatør (O) Bilag nr. 8 Interviewet starter 9.50 minutter inde i optagelserne. Transskriberingen er foretaget af Henrik, Else og Sine har læst. Baggrundsviden Vi har interviewet tre jobkonsulenter i A-kassen. Disse tre jobkonsulenter var også med til teammødet, hvor vi observerede og tog vores feltnoter. Jobkonsulent 4 har en position i gruppen, som meget vidende i forhold til regler, og derfor får hun tilsyneladende en del taletid. Jobkonsulent 7 taler også en del. Jobkonsulent 2 taler ikke så meget men giver alligevel sin mening til kende. K4 sidder i midten i forhold til os. K7 sidder til højre i forhold til os. K2 - sidder til venstre i forhold til os O: Tak fordi vi måtte komme igen. Jeg var jo med til jeres teammøde, hvor vi observerede på en hel masse ting. Vi havde desværre ikke fået trykket rigtigt på diktafonen, så det blev ikke optaget. K4: Nej K2: Men der var også så meget larm O: Men vi havde heldigvis fået noteret en hel masse og vi fik rigtig meget ud af jeres teammøde. Fordi vi er en gruppe på seks, er vores opdrag også, at vi skal have noget empiri, så derfor var opfordringen også, at vi kunne lave et gruppeinterview med jer og få uddybet nogen af de ting, I talte om på teammødet. K4: Jeg fandt aldrig rigtig ud af, - hvad hed jeres master? O: En master i professionel kommunikation. K4: Okay O: Og vi har jo valgt at have fokus på diskursanalyse og dialogisk kommunikation og vores opgave er at se på de diskurser, der er i forhold til jeres arbejde og denne her myndighedsopgave I har? K4: Ja altså skismaet imellem interesseorganisation og myndighed 1

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Samtaler i a-kassen. A-kassen

Samtaler i a-kassen. A-kassen Samtaler i a-kassen A-kassen 2 December 2013 Indhold Samtaler i a-kassen... 4 Samtalekontorer... 5 Jobstøtte aktiviteter... 6 Book en samtale eller en Jobstøtte aktivitet... 6 Du kan vælge mellem følgende

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere