Bilag nr.1. Den 18. februar Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig"

Transkript

1 Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores emne tager udgangspunkt i følgende: Retorikken omkring de mange arbejdsledige, der frem til sommeren 2013 er i risiko for at miste retten til dagpenge, bærer præg af forskellige diskurser. Når medierne, både de talte og de skrevne, italesætter de nye tiltag i indsatsen for at hjælpe arbejdsledige, der er ved at miste retten til dagpenge i arbejde, er vi stødt på forskellige ord, der går igen: Udfaldstruet, Akutpakke, Akutjob. Ord, der kan antyde, at her er tale om en katastrofediskurs. For den enkelte arbejdsledige kan det medføre en personlig katastrofe at miste retten til dagpenge, fordi mindre indtjening, for nogen kan betyde, at de må gå fra hus og hjem. Dertil kommer der for nogles vedkommende også psykiske konsekvenser som for eksempel nedsat selvtillid eller følelse af identitetstab. Vi ønsker at undersøge den dialogiske kommunikation og den diskurs/de diskurser, der er mellem de arbejdsledige og jobkonsulenten i en vejledende eller coachende samtale. Som udgangspunkt har vi et ønske om at fokusere på ledige, der er tæt på at have opbrugt sin dagpengeret. I forhold til den ledige, ønsker vi at: 1) Observere og lydoptage mødet mellem en jobkonsulent og den ledige. 2) Interviewe den ledige umiddelbart efter mødet om deres oplevelse af mødet med jobkonsulenterne. Vi forestiller os at interviewet tager max. 30 minutter. Alle deltagere bliver 100 % anonymiseret i al vores arbejdsmateriale og den endelige rapport. Gruppen består af 6 medlemmer, og rent praktisk vil det være sådan, at 2 eller 4 fra studiegruppen vil gennemføre møde og interviews. Vi vil dog altid være max. 2 til stede under et møde. Vi garanterer, at den viden som vi får kun bliver brugt i forbindelse med vores opgave og at vi selvfølgelig har tavshedspligt. Tak fordi du vil hjælpe os med denne opgave. Med venlig hilsen René Bastue-Bredal Sine Dybdahl Madsen Anne-Mette Thulstrup Andersen Else Lücking Mie Riis Mikkelsen Henrik Antonsen

2 Bilag nr.2 Kære Thomas. Tak for samtalen i dag. Som aftalt er her en tekst du kan bruge til at informere de jobkonsulenter og de ledige, som vil stille sig til rådighed for vores undersøgelser. Vi ønsker at overvære i alt 2 samtaler og helst med 2 forskellige jobkonsulenter. Altså jobkonsulent A s samtale med ledig X og jobkonsulent B s samtale med ledig Y. Efter samtalen ønsker vi at interviewe ledig X og ledig Y. Vi aftalte, at du kontakter mulige emner til vores empiri og laver aftaler om at såvel jobkonsulenten OG den ledige accepterer at vi (max 2 personer) observerer samtalen og at den ledige efterfølgende vil deltage i et interview. Det vigtigste for os er, at der er ledige der stiller sig til rådighed for både observation og efterfølgende interview. Hvad samtaletypen så viser sig at være, det er så det vi har som empiri. Når aftaler er på plads, så vil vi gerne så tidligt som muligt have dato og tidspunkt, så vi kan fordele opgaverne mellem os i vores gruppe Kære Retorikken omkring de mange arbejdsledige, der frem til sommeren 2013 er i risiko for at miste retten til dagpenge, bærer præg af forskellige diskurser. Når medierne, både de talte og de skrevne, italesætter de nye tiltag i indsatsen for at hjælpe arbejdsledige, der er ved at miste retten til dagpenge i arbejde, er vi stødt på forskellige ord, der går igen: Udfaldstruet, Akutpakke, Akutjob. Ord, der kan antyde, at her er tale om en katastrofediskurs. For den enkelte arbejdsledige kan det medføre en personlig katastrofe at miste retten til dagpenge, fordi mindre indtjening, for nogen kan betyde, at de må gå fra hus og hjem. Dertil kommer der for nogles vedkommende også psykiske konsekvenser som for eksempel nedsat selvtillid eller følelse af identitetstab. Vi ønsker at undersøge den dialogiske kommunikation og den diskurs/de diskurser, der er mellem de arbejdsledige og jobkonsulenten i en vejledende eller coachende samtale. Som udgangspunkt har vi et ønske om at fokusere på ledige, der er tæt på at have opbrugt sin dagpengeret. I forhold til den ledige, ønsker vi at: 1) Observere og lydoptage mødet mellem en jobkonsulent og den ledige. 2) Interviewe den ledige umiddelbart efter mødet om deres oplevelse af mødet med jobkonsulenterne. Vi forestiller os at interviewet tager max. 30 minutter.

3 Alle deltagere bliver 100 % anonymiseret i al vores arbejdsmateriale og den endelige rapport. Gruppen består af 6 medlemmer, og rent praktisk vil det være sådan, at 2 eller 4 fra studiegruppen vil gennemføre møde og interviews. Vi vil dog altid være max. 2 til stede under et møde. Vi garanterer, at den viden som vi får kun bliver brugt i forbindelse med vores opgave og at vi selvfølgelig har tavshedspligt Med venlig hilsen René Bastue-Bredal Sine Dybdahl Madsen Anne-Mette Thulstrup Andersen Else Lucking Mie Riis Mikkelsen Henrik Antonsen

4 Bilag nr.3 Observationsguide: Vi har valgt at foretage observation af et teammøde i A-kassen og benytter denne observationsguide som støtte for vores observationer. Dato for observation: Mødets art: Deltagere: Fokuspunkter i observationen Vores observation Kommunikation mellem deltagerne (fx hvad taler de om) Dialogisk kommunikation (kan vi se nogle typiske træk fx jeg-du, jeg-det) Emner (Muligvis det samme som ovenstående)

5 Interaktion mellem deltagerne (hvordan fungerer den) Diskurser (Bruges der diskurser, hvilke) Brug af magt (kan vi se magtdiskurser anvendt?) Positioneringer (findes der nogle positioneringer mellem deltagerne?)

6 Brug af gestik, selvfølgelig viden mm. Jokere (her kan vi påføre iagttagelser, som vi ikke havde forudset, og kunne være interessante i vores analyse)

7 Bilag nr.4 Gruppe 6 Spørgeguide til interview med arbejdsledige i A-kassen Interviewet finder sted umiddelbart efter, at den arbejdsledige har været til samtale med jobkonsulenten. Det semistrukturerede interview ligner spørgeskemaet, idet rækkefølgen af spørgsmål er fastlagt på forhånd, men formuleringen af spørgsmålene er ikke fastlagt på forhånd. Intervieweren kan arbejde ud fra en spørgeguide, hvor en række relevante emner er noteret, men selve formuleringen af spørgsmålene sker i løbet af interviewet. Det kvalitative semistrukturerede forskningsinterview med forberedte åbningsspørgsmål giver mulighed for at stille opfølgende spørgsmål i det omfang, det er nødvendigt. Det giver mulighed for at kunne forfølge de svar, som interviewpersonen giver og for at få produceret så nuanceret og relevant viden som muligt. Spørgsmålene er inddelt i tre kategorier og for at afdække hhv. 1) den arbejdslediges opfattelse af samtalen herunder interaktionen og relationen mellem jobkonsulenten og den arbejdsledige 2) den arbejdslediges opfattelse af jobkonsulenten og 3) om den arbejdslediges mening om samarbejdet med A-kassen. Spørgsmål 1 Hvad er dit indtryk af den samtale, du lige har haft med jobkonsulenten? 2 Hvilke forventninger havde du til samtalen? Hvilke emner talte I om? Var der emner, I ikke fik talt om, som du gerne ville have drøftet? 3 Oplever du, at jobkonsulenten har mulighed for at hjælpe dig i din nuværende jobsituation? Hvordan? Hvorfor / Hvorfor ikke? 4 Kan du bruge denne samtale med jobkonsulenten i din videre jobsøgning? Hvis ja hvordan? Hvis nej hvorfor ikke? 5 Hvad er vigtigst for dig i en sådan samtale? Kom I ind på det? Hvorfor / Hvorfor ikke? 6 Oplever du, at jobkonsulenten i forhold til gældende lovgivning om aktivering har mulighed for at hjælpe dig? Hvordan / Hvorfor/ hvorfor ikke? Vidensinteresse (Denne kolonne er kun til vores brug ikke til højtlæsning under interviewet!) Var samtalen f.eks. ligeværdig/ hjælpende/ vejledende/ kontrollerende? Oplevelse af diskurs Empowerment/constraint Er jobkonsulenten interesseret i, at samtalen skulle handle om det, der er vigtigst for den ledige Oplevelse af diskurs 7 Hvem satte dagsordenen for jeres møde i dag Magtforhold (bl.a.) 8 Er det første gang, du taler med denne jobkonsulent, eller har Relationen mellem parterne

8 du mødt ham/hende før? Hvis ja: Hvor mange gange? 9 Hvad er din opfattelse af jobkonsulentens håndtering af din situation? 10 Hvordan oplevede du kontakten/relationen mellem dig og jobkonsulenten til netop denne samtale? 11 Oplever du, at jobkonsulenten var interesseret i at høre, hvad du har at sige? Oplevelse af diskurs Magtforhold (bl.a.) Oplevelse af diskurs / Magtforhold 12 Har du fået konkret viden mht., hvilke muligheder du nu har? Empowerment/constraint Hvilke / hvordan? 13 Kunne du tænke dig en anden form for vejledning hvilken? Oplevelse af diskurs / Magtforhold 14 Hvilke forventninger har du til samarbejdet med din jobkonsulent? 15 Hvilken forskel gør det for dig, at A-kassen stiller en jobkonsulent til rådighed for dig? 16 Hvad kunne have været bedre? Empowerment/constraint Empowerment/constraint Herefter takker vi af for i dag og spørger den arbejdsledige, om der er noget han/hun vil tilføje. Inden interviewet slutter, sørger vi for, at der er tid til at afklare eventuelle påtrængende spørgsmål fra arbejdsledig og interviewer. Optagelserne kører, indtil vi er helt færdige og på vej ud af døren for at få eventuelle guldkorn med.

9 Bilag nr.5 Semistruktureret gruppeinterview med jobkonsulenter i A-kassen SPØRGSMÅL VIDENSINTERESSE 1 Hvordan ser en god joblog ud? Kan vi genkende de diskurser, vi ser i feltnoterne? Hvordan forhandler de sig frem til, hvad en god joblog er, og hvordan dokumenterer de sig overfor myndighederne? 2 Hvordan kan I differentiere godkendelserne af joblog? Hvor langt vil I gå for at godkende en joblog? Hvor langt vil I gå for at hjælpe et medlem? Er I villige til at bøje reglerne for at hjælpe et medlem bedst muligt? Fx i situationer hvor jobloggen ikke er udfyldt godt nok. 3 Hvordan siger I til dem(de arbejdsledige), at en joblog ikke er god nok? 4 Hvad betyder Den Gode Samtale i jeres job? (Kan I mærke en forskel på Den Gode Samtale og måden I har gjort det på før?) Hvilken diskurs? Magt? Relationen mellem jobkonsulenten og den arbejdsledige? Gør Den Gode Samtale en forskel i jeres arbejde (hvordan/ hvorfor ikke)? Hvordan indgår Den Gode Samtale i deres gennemførelse af en samtale med et medlem? Fx dialog. Hvor meget myndighed/magt oplever jobkonsulenterne, at de har i de gode samtaler? Hvem sætter dagsordenen? 5 Hvilke udfordringer kan der være i løbet af en samtale? Feedback eller vejledning/supervision, kolleganetværk?

10 Diskurser? Hvad gør jobbet ved dem/hvad giver det? Hvad er det fx der gør samtalen svær/let/god? 6 Synes I, at I har tid til jeres arbejde? (Nej hvorfor ikke?) Forskningsspørgsmål: På teammødet forstod vi, at I er for få medarbejdere til, at I kunne leve op til de krav, der er. Hvilken betydning har det for jeres arbejde? 7 Vi ved, I har forskellige uddannelser? Hvordan er I klædt på til opgaven som jobkonsulent? 8 Hvem styrer samtalen? Magt? Prioriterer jobkonsulenterne primært korte kravsamtaler? Føler de sig tvunget af omstændighederne til at gå på kompromis med deres idealer eller resignerer de? Eller? Formelle krav til uddannelse i vejledning? Regelkurser. 9 Er der forskel på jeres tilgang til de samtaler, I indkalder til, og de samtaler de arbejdsledige beder om? 10 Synes I, at de arbejdsledige er motiverede, når der er tale om en obligatorisk samtale. Magt Kan jobkonsulenterne levere det, den arbejdsledige har behov for? Hvis ikke, hvad gør jobkonsulenten ved det? Hvordan synes I, at de arbejdslediges indstilling til samtalerne er? 11 Hvad gør I i samtalen for at støtte den arbejdslediges egen motivation? Hvordan synes I, at I bedst kan hjælpe den arbejdsledige? 11 Hvor ofte uddeler I gule kort? Vi vil gerne vide, om det er hyppig praksis?

11 Bilag nr.6 Transskriberingsregler Der er lavet en skabelon til brug for transskriberingen. Basisoplysninger for transskriberingen fremgår af faktaboks i det enkelte bilag med transskribering. Vi vil tilstræbe at være så nøjagtige som muligt, det vil sige, at referere det sagte og så vidt muligt har vi indsat observationer om pauser, reaktioner mv. Vi er bevidste om, at vi i transskriberingen fortolker og at selve det at transskribere medfører tab af indhold gestik, toneleje, mv. (Kvale, 2009, s. 200). Der nedskrives så ordret og virkelighedstro som muligt. Alle sagte ord transskriberes. Der indskrives pauser, mimik, latter eller andet i stemmen, som ellers ikke vil kunne læses i transskriberingen. Vi tildeler pauser m.m. til den ene af deltagerne, for på denne måde at kunne identificere en evt. magtdiskurs, og hvilken form interaktionen mellem deltagerne antager. 1. "Øh" - Små pauser skrives som "øh" i teksten. 2. "..." - Tre prikker bruges ved pause i en sætning eller mellem sætninger. 3. () - Alm. parentes, til uforståelig tale og hvor der skrives tillæg til forståelsen af transskriberingen, f.eks. latter, tøven, mimik eller andet kropssprog, som skal medtages i forståelsen af det udtalte. 4. (Pause) - Ved lang pause, når respondenten f.eks. gør ophold i sit svar for at tænke. 5. [ ] - Firkantet parentes kan bruges, hvis der refereres til noget, hvor transskribenten skal gøre klart, hvad det drejer sig om, så læseren kan forstå teksten. Anvendes også til overlap i tale. 6. Markering - Hvis respondenten lægger tonefaldet på en bestemt måde, der har betydning for forståelsen af udsagnet, så understreges de ord der lægges vægten på. Dette bør altid kombineres med anvendelse af firkantet parentes, hvor transskribentens forståelse af tonefaldet forklares.

12 Bilag nr. 7 Notater fra observation af teammøde hos A-kassen Observation den 22. februar 2013 kl jobkonsulenter, 1 leder og observatør Else og Anne-Mette Teknikken svigtede desværre i forbindelse med optagelse af teammødet, så de to observatører, som havde taget noter undervejs, har efterfølgende noteret deres observationer. Observationsguide: Vi har valgt at foretage observation af et teammøde i A-kassen og benyttet denne observationsguide, som støtte for vores observationer. Fokuspunkter i observationen Kommunikation mellem deltagerne (fx hvad taler de om) Dialogisk kommunikation (kan vi se nogle typiske træk fx jeg-du, jeg-det) Interaktion mellem deltagerne (hvordan fungerer den) Vores observation Mødet havde en fast dagsorden, som var givet på forhånd: Definition og drøftelse af, hvad der menes med jobsøgningskrav/ensretning af deres information til medlemmerne Case fra K6 om en svær samtale Akutpakke orientering ved K4 Evt. K3 siger: Jeg kan ikke få mig selv til det, hvis det ikke giver mening. K1 siger: Jeg er jo ny. K1 siger: Jeg sidder jo heldigvis overfor K4 K3 siger: det kan godt være at jeg er lidt dum, men jeg har ikke fået kigget på den endnu (de taler om et nyt dokument, som er godt til sagsbehandlingen) Interaktion mellem deltagerne er god. Der markeres, når man ønsker taletid og på den måde er der god stemning i løbet af mødet. Der er tid til en sjov bemærkning. Fx holder K6 sin finger op mens vedkommende taler. Så vedkommende får at vide, at det ikke behøves. Da K4 ikke kan få systemet til at virke falder der også en sjov bemærkning om, at hvis du var et skærmbillede, hvad var du så? K2 og K7 siger ikke så meget, men svarer når de bliver spurgt. K2 har tit fingeren oppe, men får alligevel ikke sagt noget K2 kommer til at springe k5 over i talerække, hvilket der bliver grinet af

13 Diskurser (Bruges der diskurser, hvilke) Jobsøgningskrav, Godkendelse af joblog, Myndighedskrav Jobcentrene giver ikke alle en personlig jobformidler, der mangler den gode historie Akutpakke 3 Brug at magt (kan vi se magtdiskurser anvendt?) Positioneringer (findes der nogle positioneringer mellem deltagerne?) Brug af gestik, selvfølgelig viden mm. K5- styrer mødet igennem, styrer taletid med mere. K5-siger at der skal være tid til at skrive notater i medlemmernes joblogs journaler, for ellers kan det blive svært at få godkendt, når myndighederne kommer og går deres materiale efter. K5 er lederen og har sin position. K4-er øjensynlig en meget respekteret medarbejder, som får en del taletid og som flere kigger på i løbet af mødet. K1 erkender desuden, at hun er præget af k4, og har samme mening som hende K2 er den der har mindst taletid, men deltager aktivt i mødet med nik og tilkendegivelser. K3-bruger en del gestik og sidder uroligt på sin stol. Kigger også meget rundt på de andre deltagere i mødet. Jokere (her kan vi påføre iagttagelser, som vi ikke havde forudset, og kunne være interessante i vores analyse) Der var lidt problemer med at få det lokale, som var booket til mødet, fordi der lige nu mangler mødelokaler. Under hele mødet er der en slagboremaskine nedenunder, som forstyrrer en del. De omtaler de arbejdsledige som medlemmer. De taler om at en ting er myndighedskrav, men at det godt nok er svært, hvis det ikke giver mening for den arbejdsledige. Det tyder på stor empati for den arbejdsledige. A-kassen er ved at fusionerer og derfor sker der en del administrative ændringer.

14 Teamet tyder på at være et meget velfungerende team, som er gode til at videndele. Det virker, som om de har det godt med hinanden, og bruger hinanden i dagligdagen, når de har brug for sparring i forhold til deres medlemmer. Observatørernes noter og rekonstruktion fra mødet: Konsulenterne havde holdt møde fra kl et andet sted i huset og nu skulle der skiftes lokale. A-kassen er ved at fusionere og der mangler lokaler. Vi hilste på deltagerne og præsenterede os. Vi blev bedt om, at fortælle, hvorfor vi deltog i mødet og fortalte om studiet på MPK, lidt om vores gruppe og den opgave som vi er ved at skrive. Vi takkede, fordi vi måtte deltage. Denne del af mødet havde en fast dagsorden og var udviklingsorienteret, hvor den første del af deres møde, som vi ikke deltog i handlede om driftsmæssige emner Definition og drøftelse af hvad der menes med jobsøgningskrav: K5 - fortalte kort om, at emnet er til drøftelse, fordi det er vigtigt, at alle konsulenter siger det samme til medlemmerne af A-kassen. Medlemmer skal ikke opleve, at de får en information af en medarbejder og en anden information af en anden. K5 beder alle byde ind, så der tages en runde, hvor alle fortæller hvad de lægger i jobsøgningskravene. Kravet er, at alle skal søge 1-2 stillinger om ugen og det giver 6-8 jobsøgningsaktiviteter på en måned. Det skal være jævnt fordelt, man kan ikke kun søge i en uge og ikke gøre noget de andre uger. Teamet har været ude for at møde medlemmerne, som har fået at vide på informationsmøderne, at de skal søge 1-2 jobs om ugen i stedet for 6-8 om måneden. Derfor er der nogle medlemmer, som kun får søgt 4 jobs om måneden, hvilket ikke lever op til kravene. K6 siger, at han selv siger 1-2 jobs om ugen, men at han bagefter siger til medlemmerne, at der skal 6-8 ansøgninger pr. måned for at udrydde misforståelser K3 - siger deres medlemmers profil som akademikere er lidt anderledes, således at de muligvis ikke bare kan søge 8 jobs om måneden, da der ikke er så mange indenfor deres branche. K2 Mange job inden for nogle brancher bliver ikke opslået, og den eneste mulighed for at få et job er via netværk. I forbindelse med jobsøgning, så handler det både om opfordrede ansøgninger, uopfordrede ansøgninger og netværk. Medarbejderne prøver sammen, at definere hvad et netværksmøde er. Hvordan kategoriserer man det og hvad tillader man, når man har et medlem til samtale? Der er forskellige tilgange i teamet. Nogle godkender lidt mere end de andre og nogle er lidt mere strikse. K1 synes det er svært med netværksaktiviteter, dels fordi hun er ny, men også når hun sidder og godkender joblog for et medlem, hvad er så godt nok? Er det så nok, at der kun er netværksaktiviteter? Netværk kan være at bruge Linkedin, men det er ikke et kaffemøde med vennerne. Netværk skal være møder, der handler om job og jobsøgning. Spørgsmålet er, om det er ens for alle brancher?

15 K3 - Jeg ser også på, hvilken branche medlemmet kommer fra. Fx designere der besættes langt de fleste stillinger via netværk. Så hvis jeg skal godkende en joblog der, så kan det godt være, at der kun er netværksaktiviteter. K5 - Det kan også være i orden, men så skal det stå i notatfeltet, hvorfor det er godt nok. Når vi bliver undersøgt af myndighederne, så accepterer de ikke en joblog kun med netværksaktiviteter, hvis vi ikke har været bedre til at udfylde aftalerne i notatfeltet. K6 - så vi skal sørge for, at vi har tid til at skrive om aftalerne i notatfeltet. K3- jeg synes det er svært, at kræve at man har søgt stillinger opfordret/uopfordret, når det ikke giver mening for medlemmet. Jeg kan ikke få mig selv til det. K5- Vi skal selvfølgelig sørge for at leve op til dokumentationskravene, men også sørge for at gøre det, der virker bedst for medlemmet. Det skal skrives i notatfeltet, ellers bliver det ikke godkendt. Alle nikker. Efter vi er begyndt at bruge Den gode samtale, skal vi ikke begrunde afgørelse. Men huske at notere i notatfeltet. De får derefter drøftet, hvad man gør med engelsksprogede medlemmer. Mange af medarbejderne henviser til Work in Denmark K2 - jeg havde en engelsksproget den ene dag. Han kunne ikke dansk, så han kunne ikke søge de danske stillinger. Men man må heller ikke kun søge stillinger i udlandet. Men lige nu er der en opfordring til at søge stillinger i Norge og Sverige. Så jeg accepterede, at han valgte at søge stillinger i FN, fordi det var der hans netværk var og det gav mening for ham. K5- det vigtigste er, at et medlem ikke får forskellige meldinger fra os, så vi skal vide, hvad hinanden siger. K7- de får en velkomstfolder, hvor informationerne står i og vi siger det samme, når de kommer til velkomstmøde. K6- Vi kan evt. hjælpe dem til at søge bredere med den side, der hedder den er god og kan anbefales. K4- anerkender, at den er anvendelig. K7- vi skal også huske at arbejdsmarkedet ændrer sig. Alle nikker. K5- Vi skal også huske at aftale med forsikringsafdelingen, hvad de siger (mht. til problematikker om hvor mange jobs, der skal søges). Alle nikker K5 - hvem gør det? K4 og K7 nikker. K5 siger: så det gør I? K4 og K7 nikker igen. Vi skal også være enige om, hvornår der gives rødt-gult eller grønt kort, og hvordan der følges op på dem. K5 - så foreslår jeg, at vi runder dette emne af og går videre til det næste. K6 - du havde en case? Case uddeles der er ikke helt nok til alle, så I må se sammen. Det er en, der ikke har fået sit green card (http://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/arbejde/greencard-ordningen.htm) endnu og som jeg fik i receptionen i går, vedkommende var i receptionen for at klage over en forkert indbetaling. På dette tidspunkt var medlemmet ikke medlem af A-kassen, men det er han nu. K6 tager alligevel medlemmet ind til samtale, selvom han ikke har bestilt tid. Medlemmet vil gerne have hjælpen under samtalen, men k6 beder om medlemmets materiale og beder om at få lov til at kigge på det før, han kan hjælpe ham. Også fordi samtalen var på engelsk ville det være bedre at se tingene på

16 skrift. K6 har til mødet medlemmets papirer med som case. K6 vil fra teamet gerne have råd til, hvordan han kan hjælpe medlemmet. Hvor skal medlemmet fokusere i sin jobsøgning? Alle læser så der er stille et stykke tid. K6 går ud og henter kaffe. Da alle har læst, tager K4 ordet og analyserer casen og fortæller hvordan hun ville tackle den case. Hvilken feedback jobsøger skal have, hvordan han skal strukturere sin ansøgning, hvilke virksomheder han kan søge. K4 - byder hurtigt ind med en grundig sparring i forhold til K6. K4 starter med at gennemgå cv og ansøgning, hvad der kunne gøres bedre. Opstilling kunne gøres skarpere og muligvis ikke med så grundig en beskrivelse i cv. Dette kunne med fordel præsenteres i ansøgningen. Der var desuden gentagelser i selve ansøgningen. K4 foreslår også, at medlemmet kan tage et PRINCE2 1 kursus som selvvalgt 6- ugers kursus, da dette vil passe godt til medlemmets profil. K7- byder ind med, at det kan være godt, at se på den side, der hedder K3 indrømmer, at da hun umiddelbart først læste materialet, tænkte: hold da om, det er en ommer. K3 vil som første indskydelse ved første genlæsning sende ham gennem hele møllen med en workshop og deslige, men får ved nærmere eftertanke gode idéer til, hvilket arbejdsområde, der kunne anbefales medlemmet. Blandt andet strategisk kommunikation, markedsanalyser og deslige. K4- kommer tilbage og byder ind med Foreningen Novum, Work in Denmark, engelsksprogede firmaer og ambassaden. K1-byder ind med Den grønlandske forening som en mulighed. K3-anbefaler at benytte workshops og få information der. K6-spørger findes det på engelsk, som denne ansøger har brug for? K3-siger, ja det gør det snart og kigger på K2. K2-bekræfter, at det er på vej, selvom opgaven er svær. K5-runder casen af og konstaterer, at det er en stolt leder, som synes, at alle byder ind på en god måde og at han vil huske, at de skal have sådanne drøftelser noget oftere, da det giver god mening for alle. Alle nikker bekræftende. K6- takker for feedback. K5- så må vi videre til Akutdelen. K4- vil du tage over nu? K4- ja det vil jeg gerne jeg vil lige vise jer et skærmbillede af Winnie(system). Har lidt problemer med at logge på og får hjælp af K5 til at logge på, men det viser sig, at det ikke er muligt i det lokale, hvilket K5 siger. Hun fravælger og holder sit oplæg uden skærmbillede, men det giver lidt ordveksling mellem hende og lederen. Hvis du var et skærmbillede, hvad var du så Alle griner. K4 fortæller om en pjece fra jobcentret om Uddannelsesordningen, hvor de (A-kasser generelt) har fået en god beskrivelse. (Nyropsgade) Pjecen fortæller om akutpakke 3 og hun fortæller, at der er et referencefelt i omtalte skærmbillede, hvor man kan se om et medlem har lov til 26 ugers uddannelsesordning. Man kan se i referencefeltet om medlemmet har 26 uger eller mindre tilbage. Billedet er lidt forvirrende og ikke alle medlemmer af teamet er lige bekendt med feltet, men K4 meddeler at alle medlemmer vil få et brev om, hvilken dato de vil miste deres dagpengeret og når de får det brev, så har de ret til 26 ugers uddannelse. De nævner i uge 39, hvor mange breve der blev sendt ud. 1 Projektlederkursus

17 De taler om ansøgning om dispensation for A-kasse kontingent. Men lovgivningen har gjort det umuligt at søge om dispensation. Da mange af de akutramte fremover vil få 60 % af dagpengesatsen vil mange medlemmer få problemer med at betale kontingent. Hvis man er eneforsøger, kan man dog godt søge om dispensation. Derfor vil mange måske være nødt til at melde sig ud af A-kassen. K4 informerer derfor om, at kollegerne skal minde medlemmerne om, at første dag de er i arbejde, skal de igen melde sig ind, så de hurtigst mulig kan genoptjene retten til dagpenge. Ledelsen i A-kassen regner i øjeblikket på, om man kan nedsætte kontingentet ved at fratrække administrationsgebyret, som er ca. 300 kr. K4 siger, at det ikke er A-kassen, der er onde, men der er forskellige regler, som skal overholdes i forbindelse med den 26 ugers uddannelsesordning. K4 fortæller om, hvilke uddannelsessteder der har tilbud, som kan være relevante for A-kassens medlemmer: RUC - har været hurtige og har kurser for ledige, der er ved at miste dagpengeretten. RUC har deres eget område for akutramte på deres hjemmeside under uddannelser. Hvis man klikker på uddannelse i højre hjørne, så kommer efter og videreuddannelse og så står der tilbud midt på siden. KU er ikke nået så langt og har ingen tilbud. De vil ikke nå at have noget til næste optagelse. Også CBS mangler tilbud, men der er taget kontakt til dem. Ålborg har en hjemmeside med tilbud og de har også en afdeling i København. Århus har også en hjemmeside og har også en afdeling i København. Ellers kan de også se på University Colleges hjemmesider, der findes 6 ugers selvvalgt uddannelse og der kan de godt få flere kurser, hvis de kan argumentere for, at det er i jobmæssig henseende. K4-vi kan anbefale medlemmerne, at de orienterer sig på hjemmesiderne, så de har en plan inden de kommer til jobcentret. K1-hvad er reglerne for dem, der falder ud af dagpengesystemet efter den 1/7? K4-det ved vi ikke. Vi må formode, at der kommer tiltag til dem også, men vi må sige, at de må holde sig orienteret. Der er ikke noget umiddelbart fra politikerne om, hvad der skal ske med de udfaldstruede, som falder ud 1/7. Men K4 tvivler på, at en socialdemokratisk regering kan sidde udfaldstruede overhørig. Så hun forventer, at der kommer noget, men hun har endnu ikke hørt noget om dem, der er udfaldstruet pr. 1/7 K2 oplever at nogle medlemmer har fået løntilskud, som strækker sig over denne periode selvom medlemmerne er udfaldstruede pr. 1/7. K4 siger, at det siger lovgivningen, at man ikke må. Man kan ikke være i løntilskud, hvis man er faldet ud af dagpengesystemet. K5 spørger, hvordan det går med at håndtere samtaler med udfaldstruede ledige lige nu, hvor de er lagt på torsdage eftermiddage? Formentlig er der flere end der kan være de torsdage? K1 - synes der er mange. K5 - vi kan nok ikke samle dem, så flere må arbejde med området. K6- hvad med akutjob, har I nogen erfaring der? Jeg har hørt, at virksomhederne mener, at det skal være en akutledig, der får et akutjob? K7- det er forskelligt, men nogen virksomheder har den opfattelse. K4 - Der er erfaring med, at der kommer for få ansøgere, hvis det kun er akutjobbere der kan søge, så jeg har hørt en opfordring til at flere bør søge. K6 - men nogle job er jo heller ikke akutjob direktør på Herlev Hospital til kr. Alle smiler og nikker, at det er skørt. Der kommer et par eksempler mere. K1- spørger til ordningen med personlige jobformidlere. Det virker som om, at alle ikke har fået det tilbudt og at de faktisk ikke kender ordningen. K4-bekræfter K1-foreslår, at der informeres om det

18 K5-siger, at der måske mangler den gode historie om en personlig jobformidler? K1-siger at hun gør meget ud af, at fortælle medlemmerne om det, og fortæller at der så ligesom er to på medlemmets opgave med at finde job. Men at hun har været ude for at mange ikke får det. Jobcentrene henviser som regel til et coachingforløb. Hun oplever at hendes medlemmer ikke har fået at vide, at de har ret til en personlig jobformidler. Hun oplever også medlemmer, som ikke er tilfredse med behandlingen fra jobcentrene, og som ikke har lyst til at gøre krav på deres personlige jobformidlingsforløb, fordi de har været ude for dårlige oplevelser. K4-foreslår at i Nyhedsbrevet, som skal sendes ud i dag, kan der stå en kort tekst om det. Eller det kan få fokus på hjemmesiden. Alle nikker anerkendende. Evt. K4- har lige et punkt med en flyer om kurset og workshop og Linkedin. Det er et samarbejde med en anden A-kasse, som vi jo snart flytter sammen. K3-mener ikke at det er nødvendigt at trykke den flyer, for der er ikke flere pladser på workshops. Det fører til en drøftelse af, om det er muligt at booke samtaler, eller alle er optaget? K5-siger at det har vist sig at statistikken for frivillige samtaler og indkaldte samtaler ikke er ligeværdig og da det er et ønske, at det skal være nogenlunde lige, så holder man lidt igen med at lægge tider ud til samtaler. Hvis A-kassen skal leve op til kravene i øjeblikket, så skal vi være 11 personer mere ansat. Så opgaven er, at løse vores opgave bedst muligt i forhold til kravene med de personer, vi er i dag. K5 tiderne bliver lagt ud torsdag eftermiddag. K4 og man skal helst booke fredag formiddag for, at få det man vil have. K1-spørger til K5, om han har fået de ekstra tider 2, der var nødvendige. K5-siger ja, der er budt ind med tider fra alle og det fremgår af suduko.(personalesystem) K3-siger og kigger på K2, vi har valgt at gå på arbejde på nogle dage, hvor vi skulle have fri. K5-siger at det er ikke alle tider, der står mellem 16 og 19, der er også nogen sat i dagtimerne. K7-siger, at hun har aftalt timer i går med Pia, fordi K5 var syg. K5-siger ok, men så fremgår det af suduko. K5-undskylder, at de nu er gået over tiden på mødet og Konsulent 6 rejser sig og går, fordi han har en aftale. K4-spørger om hun lige må fortælle om medlemskab? K5-nikker. K4-fortæller om mulighederne for medlemskab af A-kassen, når man er selvforsørger dvs. ikke får hverken dagpenge eller kontanthjælp, men stadig gerne vil være til rådighed for arbejdsmarkedet. Sådanne medlemmer kan søge om kontingentfritagelse. Men medlemmer på kontanthjælp eller 26 ugers uddannelsesordning med 60 % dagpenge kan ikke søge om kontingentfritagelse. Ledelsen i A-kassen tænker, men ikke så længe siger konsulent 4 og kigger på konsulent 5 på om der kan være en mulighed for at fritage dem for administrationsgebyr eller lignende. K5-siger tak for et godt møde og siger, at det har været gode drøftelser, som de bør have noget oftere. Er der nogen kommentarer? Alle ryster på hovedet. K5-spørger henvendt til observatører om, der er noget at spørge om? 2 Drejer sig om overarbejdstimer

19 Else svarer, at det har været meget interessant og rigtig relevant for vores opgave, at se hvordan de navigerer imellem lovgivning, og det der er bedst for deres medlemmer. Else spørger ind til reglerne omkring rødt-gult og grønt kort. K7-fortæller, at hvis en ledig kommer til A-kassen og måske kun har søgt en enkelt stilling eller slet ikke søgt nogen, så skal de få det bragt i orden, for ellers får de gult kort. Det er en advarsel, som man har et år. Det betyder, at man hvis man får det bragt i orden, godt kan få det grønne kort igen, men hvis der så kommer en ny situation indenfor et år, hvor ansøgningskravet ikke er opfyldt, så får man det røde kort og mister sine dagpenge. K5-fortæller at det er interne betegnelser for, hvordan de arbejder med deres medlemmer og jobsøgningskravet. Alle ønsker os held og lykke med opgaven og siger, at hvis vi har flere spørgsmål, så må vi gerne vende tilbage. Anne-Mette overrækker chokoladen, som de er meget glade for. De vil gerne læse vores opgave og spørger om vi sender den til K5, når vi er færdige. Det lover vi. K5-siger at de også gerne vil læse vores abstract.

20 Transskribering af gruppeinterview Interview foretaget Henrik som interviewer (I), Else som observatør (O) Bilag nr. 8 Interviewet starter 9.50 minutter inde i optagelserne. Transskriberingen er foretaget af Henrik, Else og Sine har læst. Baggrundsviden Vi har interviewet tre jobkonsulenter i A-kassen. Disse tre jobkonsulenter var også med til teammødet, hvor vi observerede og tog vores feltnoter. Jobkonsulent 4 har en position i gruppen, som meget vidende i forhold til regler, og derfor får hun tilsyneladende en del taletid. Jobkonsulent 7 taler også en del. Jobkonsulent 2 taler ikke så meget men giver alligevel sin mening til kende. K4 sidder i midten i forhold til os. K7 sidder til højre i forhold til os. K2 - sidder til venstre i forhold til os O: Tak fordi vi måtte komme igen. Jeg var jo med til jeres teammøde, hvor vi observerede på en hel masse ting. Vi havde desværre ikke fået trykket rigtigt på diktafonen, så det blev ikke optaget. K4: Nej K2: Men der var også så meget larm O: Men vi havde heldigvis fået noteret en hel masse og vi fik rigtig meget ud af jeres teammøde. Fordi vi er en gruppe på seks, er vores opdrag også, at vi skal have noget empiri, så derfor var opfordringen også, at vi kunne lave et gruppeinterview med jer og få uddybet nogen af de ting, I talte om på teammødet. K4: Jeg fandt aldrig rigtig ud af, - hvad hed jeres master? O: En master i professionel kommunikation. K4: Okay O: Og vi har jo valgt at have fokus på diskursanalyse og dialogisk kommunikation og vores opgave er at se på de diskurser, der er i forhold til jeres arbejde og denne her myndighedsopgave I har? K4: Ja altså skismaet imellem interesseorganisation og myndighed 1

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere