Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks"

Transkript

1 Netværksvejledning Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. For sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen, før maskinen tages i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner om betjening og bemærkninger om brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed skal du læse denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug. Opbevar vejledningen et let tilgængeligt sted i nærheden af maskinen. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Noget ekstraudstyr er muligvis ikke tilgængeligt i visse lande. Henvend dig til din lokale forhandler for at få flere oplysninger. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Acrobat er et registreret varemærke, der tilhører Adobe Systems Incorporated. UPnP er et varemærke, der tilhører UPnP Implementers Corporation. Andre produktnavne i denne vejledning nævnes kun med henblik på at identificere produktet og er varemærker tilhørende de respektive ejere. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnene for Windows 98 er som følger: Microsoft Windows 98 Microsoft Windows 98 Second Edition Produktnavnet for Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene for Windows 2000 er som følger: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene for Windows XP er som følger: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Produktnavnene for Windows Server 2003 er som følger: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

3 Vejledninger til denne maskine Der henvises til de vejledninger, der er relevante for de formål, du ønsker at bruge maskinen til. Vigtigt Medierne varierer i henhold til vejledningen. De trykte og elektroniske udgaver af en vejledning har samme indhold. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal installeres, for at man kan se vejledningerne som PDF-filer. Afhængigt af hvilket land du bor i, findes der muligvis også html-vejledninger. Der skal installeres en webbrowser, for at man kan se vejledningerne. Om maskinen Sørg for at læse Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, før maskinen tages i brug. Denne vejledning indeholder en indføring i maskinens funktioner. Den forklarer også betjeningspanelet, forberedelsesprocedurer til brug af maskinen, samt hvordan man installerer de medfølgende cd-rom er. Vejledning om generelle indstillinger Beskriver brugerfunktionsindstillinger, og hvordan du registrerer brugerkoder. Fejlfinding Dette er en guide til løsning af almindelige problemer. Den forklarer også, hvordan man udskifter papir, toner og andre forbrugsstoffer. Kopireference Beskriver kopifunktioner og betjening. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan man placerer originaler. Printer-/Scannerreference Beskriver systemindstillinger, funktioner og betjening for maskinens printer-/scannerenhed. Der henvises også til denne vejledning for forklaringer til, hvordan maskinen tilsluttes. Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø, og hvordan man bruger det medfølgende software. Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - printer/scanner i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læser du denne vejledning...1 Symboler...1 Opsætning af maskinen på et netværk...2 Oversigt over oprindelige indstillinger...2 Oprindelige indstillinger Windows-konfiguration Konfiguration af TCP/IP...5 Konfiguration af en Windows 98 / Me computer...5 Konfiguration af en Windows 2000-computer...5 Konfiguration af en Windows XP-computer...6 Konfiguration af en Windows Server 2003-computer Brug af en printerserver Forberedelse af printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Funktioner...9 Indstillinger, du kan ændre med en webbrowser...10 Konfiguration af netværkskortet vha. en webbrowser Appendiks Brug af DHCP...13 SNMP...14 Fejlmeddelelser i displayet...15 Meddelelser uden kodenumre...15 Meddelelser med kodenumre...16 Specifikationer...17 INDEKS ii

5 Sådan læser du denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger, kan det resultere i personskade eller dødsfald. Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne. De kan ses i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignoreres disse oplysninger, kan det resultere i moderater eller mindre personskader eller materielle skader. Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne. De kan ses i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver punkter, man skal være opmærksom på, når man bruger maskinen, og forklarer sandsynlige årsager til forkert indføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse sikkerhedsoplysningerne. Angiver supplerende forklaringer til maskinens funktioner og indeholder instrukser til at afhjælpe brugerfejl. Dette symbol findes i slutningen af afsnittene. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevante oplysninger. [ ] Angiver navnene på de taster, der vises på maskinens displaypanel. { } Angiver navnene på de taster, der vises på maskinens betjeningspanel. 1

6 Opsætning af maskinen på et netværk I dette afsnit beskrives de netværksindstillinger, du kan ændre med Brugerfunktioner (Interfaceindstilling). Opsæt indstillingerne i henhold til de funktioner du ønsker at bruge samt den interface, der skal tilsluttes. Vigtigt Disse indstillinger skal foretages af systemadministratoren eller efter rådgivning af denne. Oversigt over oprindelige indstillinger Interfaceindstilling Menu IP-adresse Gateway-adresse Ethernet-hast. Beskrivelse Angiver maskinens IP-adresse og subnetmaske i netværksmiljøet. Konfigurer gatewayadressen til den router eller værtscomputer, der bruges som gateway. Indstil adgangshastigheden for netværk. Oprindelige indstillinger Se de viste oplysninger på listen Disse emner skal opsættes for at kunne bruge funktionen. Sørg for at de er opsat, før du forsøger at bruge den tilsvarende funktion. Disse emner skal opsættes før brug. Printer Indstillinger Interfaceindstilling/ Netværk IP-adresse Gateway-adresse Ethernet-hast. TWAIN-netværksscanner Indstillinger Interfaceindstilling/ Netværk IP-adresse Gateway-adresse Ethernet-hast. 2

7 Bemærk Afhængigt af hvilket ekstraudstyr du har installeret, eller hvilket printersprog du har valgt, er der nogle funktioner, der ikke vises. Afhængigt af sikkerhedsindstillingerne kan du muligvis ikke indstille noget ekstraudstyr. Reference Se Vejledning om generelle indstillinger, hvis du ønsker flere oplysninger. Yderligere oplysninger om kopifunktionerne og systemindstillingerne finder du i Kopireference og Vejledning om generelle indstillinger. 3

8 4

9 1. Windows-konfiguration Konfiguration af TCP/IP Dette afsnit forklarer, hvordan man konfigurerer Windows for TCP/IP og IPP. Konfiguration af en Windows 98 / Me computer Følg nedenstående fremgangsmåde for at konfigurere en Windows 98 / Me computer til brug af TCP/IP. A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Kontrolpanel]. B Dobbeltklik på netværksikonet. C Vælg [TCP/IP] i boksen [Følgende netværkskomponenter er installeret] under fanen [Konfiguration]. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Tilføj] i [Konfiguration]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows 98 / Me-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. D Klik på [Egenskaber]. E Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. Konfiguration af en Windows 2000-computer Følg nedenstående procedure for at konfigurere en Windows 2000-computer til brug af TCP/IP. A I menuen [Start] skal du pege på [Indstillinger] og derefter klikke på [Netværksog opkaldsforbindelser]. B Dobbeltklik på [LAN-forbindelse]. På fanen [Generelt] skal du klikke på [Egenskaber]. C Vælg [Internetprotokol (TCP/IP)] i boksen [De markerede komponenter anvendes af denne forbindelse] under fanen [Generelt]. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Installer] i [Generelt]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows 2000-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. D Klik på [Egenskaber]. E Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. 5

10 Windows-konfiguration Konfiguration af en Windows XP-computer 1 Følg nedenstående procedure for at konfigurere en Windows XP-computer til brug af TCP/IP. A I menuen [Start] skal du klikke på [Kontrolpanel] og derefter klikke på [Netværksforbindelser]. B Klik på [Netværksforbindelser], og dobbeltklik derefter på [LAN-forbindelse]. C På fanen [Generelt] skal du klikke på [Egenskaber]. D Vælg [Internetprotokol (TCP/IP)] i boksen [Denne forbindelse bruger følgende] under fanen [Generelt]. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Installer] i [Generelt]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows XP-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. E Klik på [Egenskaber]. F Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. Konfiguration af en Windows Server 2003-computer Følg nedenstående procedure for at konfigurere en Windows Server 2003-computer til brug af TCP/IP. A I menuen [Start] skal du pege på [Kontrolpanel], pege på [Netværksforbindelser] og derefter klikke på and then click [LAN-forbindelse]. B På fanen [Generelt] skal du klikke på [Egenskaber]. C Vælg [Internetprotokol (TCP/IP)] i boksen [Denne forbindelse bruger følgende] under fanen [Generelt]. Hvis TCP/IP ikke er installeret, klikkes der på [Installer] i [Generelt]-fanen, hvorefter den installeres. Se Windows Server 2003-hjælpen for at få yderligere oplysninger om installation af TCP/IP. D Klik på [Egenskaber]. E Konfigurér TCP/IP med de relevante IP-adresser, subnet-maske og andre indstillinger. Få bekræftet hos netværksadministratoren, at indstillingerne er korrekte. 6

11 2. Brug af en printerserver Forberedelse af printerserver Dette afsnit forklarer, hvordan maskinen konfigureres som en Windows-netværksprinter. Maskinen er konfigureret til at gøre det muligt for netværksklienter at bruge den. Vigtigt Under Windows 2000, Windows XP Professional eller Windows Server 2003 skal du have printeradministrationstilladelse for at ændre printeregenskaber i mappen [Printer]. Log på filserveren som Administrator eller medlem af gruppen Superbrugere. A Åbn vinduet [Printere] fra menuen [Start]. Vinduet [Printere] vises. Under Windows XP or Windows Server 2003 vises vinduet [Printere og faxmaskiner]. B Klik på ikonet for den maskine, du ønsker at bruge. I menuen [Filer] skal du klikke på [Egenskaber]. Printeregenskaber vises. C På fanen [Delt] skal du klikke på [Delt som:]. D Hvis du vil dele maskinen med brugere, der anvender en anden version af Windows, skal du klikke på [Yderligere drivere...]. Hvis du har installeret en alternativ driver ved at vælge [Delt som:] i forbindelse med installationen af printerdriveren, kan du springe dette trin over. E Klik på [OK], og luk Printeregenskaber. Reference For oplysninger om konfigurering af en klientcomputer på netværket henvises til Printer-/Scannerreference. 7

12 Brug af en printerserver 2 8

13 Funktioner 3. Overvågning og konfiguration af printeren Du kan kontrollere maskinens status og ændre indstillingerne ved hjælp af en webbrowser. Hvad kan maskinen? Du kan fjernkontrollere maskinens status og om nødvendigt ændre indstillingerne ved hjælp af et netværk, der bruger en webbrowser. Følgende funktioner er tilgængelig med en webbrowser: Visning af maskinens status/indstillinger Nulstilling af netværkindstillinger Udførelse af indstillinger for maskinen Konfiguration af maskinen Dette kræver, at TCP/IP er installeret. Efter at maskinen er konfigureret til at bruge TCP/IP, er det muligt at justere indstillingerne med en webbrowser. For yderligere oplysninger om konfiguration af maskinen til brug af TCP/IP, henvises til Opsætning af maskinen på et netværk. Browser Hvis du bruger en proxy-server, skal du ændre webbrowserens indstillinger. Kontakt din netværksadministrator vedrørende indstillingerne. Oplysningerne om maskinen opdateres ikke automatisk. Klik på [Genindlæs] eller [Opdater] på webbrowseren. Angivelse af adresse Indtast maskinens IP-adresse i boksen [Adresse] i følgende format: (udskift XXX med de relevante tal). Alternativt kan du indtaste maskinens værtsnavn, hvis det allerede er registreret på DNS- eller WINS-serveren. Reference S.2 Opsætning af maskinen på et netværk 9

14 Overvågning og konfiguration af printeren Indstillinger, du kan ændre med en webbrowser 3 System Nulstil Nulstil maskinens indstillinger. Fabriksindstillinger Nulstil maskinens indstillinger til standardværdierne. Enhedsstatus Vis maskinens netværksindstillinger. Netværksadresse Vis maskinens serienummer og Ethernet-adresse (MAC-adresse). Skift adgangskode Skift adgangskoden. Protokoller Opsæt TCP/IP Konfigurer maskinens TCP/IP-indstillinger. Opsæt IPP Konfigurer maskinens IPP-indstillinger. Andet Printerstatus Vis maskinens printerstatus. 10

15 Konfiguration af netværkskortet vha. en webbrowser Konfiguration af netværkskortet vha. en webbrowser A Start webbrowseren. B Indtast maskinens IP-adresse i boksen [Adresse] i følgende format: (udskift XXX med de relevante tal). Webbrowseren identificerer maskinen ud fra dens IP-adresse og viser derefter status for den pågældende maskine. C Vælg den indstilling, du ønsker at ændre, i menuområder, og foretag de nødvendige konfigurationer. 3 Bemærk Indtast om nødvendigt en adgangskode. Standardadgangskode er sysadm. 11

16 Overvågning og konfiguration af printeren 3 12

17 4. Appendiks Brug af DHCP Hvis denne maskine er konfigureret til DHCP, og DHCP-anmodning mislykkes fire gange, overtager BOOTP anmodningen. Hvis BOOTP anmodningen mislykkes tre gange, bruges standard IP-adressen. 13

18 Appendiks SNMP Maskinen er udstyret med en SNMP (Simpel netværksstyringsprotokol), der virker under UDP og IPX på Ethernet-interfacen. Med SNMP-manageren kan du få oplysninger om maskinen. Standardgruppenavnene er som standard public og private. Du kan få MIBoplysninger med disse gruppenavne. 4 Understøttede MIB-typer MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 14

19 Fejlmeddelelser i displayet Fejlmeddelelser i displayet Dette afsnit beskriver de mest almindelige netværksrelaterede meddelelser, der vises i displayet. Hvis der vises en meddelelse, som ikke er beskrevet her, skal du blot følge dens instrukser. Meddelelser uden kodenumre Meddelelse Årsager Løsninger hkan ikke tilsl. t. netv. Kontrollér IP-adresse. Der kunne ikke etableres netværksforbindelse. Kontrollér maskinens IP-adresse. hkan ikke tilsl. t. netv. Kontakt administrator. Der kunne ikke etableres netværksforbindelse. Kontrollér netværket. Hvis denne meddelelse stadig vises, skal du kontakte Administratoren. 4 Fejl ved Ethernet-kort Der er opstået en Ethernetkortfejl. Sluk for maskinens hovedafbryder, vent et par sekunder, og tænd den igen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontakte forhandleren eller en tekniker. hkom. m. serveren mislyk. Kontakt administrator. Kan ikke kommunikere med serveren. Kontrollér serveren. Hvis denne meddelelse stadig vises, skal du kontakte Administratoren. Reference Før der slukkes for strømmen, se Om maskinen. 15

20 Appendiks Meddelelser med kodenumre Meddelelse Årsager Løsninger Kan ikke få forb. med DHCPserver Kan ikke finde DHCP-serveren. Kontrollér, at DHCP-serveren kører på netværket. Kodenumre 101 Den samme IPadresse findes allerede Den angivne IP-adresse overlapper en anden IP-adresse. Den IP-adresse, der er angivet for maskinen, overlapper en anden IP-adresse, der er i brug. Kontrollér adressen for den angivne enhed i <MAC-adresse> Kontrollér netværks- indstillingerne Der er angivet en uautoriseret værdi som IP-adresse eller gateway-adresse. Skift IP-adresse, subnet-maske eller gateway-adresse til den korrekte værdi. 103 Samme IP-adr. findes på flere interface Overlappende IP-adresser for flere interfaces. IP-adresserne for flere samtidigt arbejdende interfaces overlapper. IP-adressen for det angivne interface overlapper IP-adressen for et andet interface. Konfigurér IP-adressen, så den ikke overlapper. 004 Kan ikke inds. inden for samme subnet-område Subnet-maskerne for flere samtidigt arbejdende interfaces overlapper hinanden. Subnet-området for det angivne interface overlapper subnetområdet for et andet interface. Konfigurér subnet-masken, så den ikke overlapper. 005 Kodenumre Viser det interface, der er problemer med. 1XX: Ethernet 0XX: Uafhængigt af interface 16

21 Specifikationer Specifikationer Interface 100BASE-TX, 10BASE-T Protokol Printer TCP/IP LPR IPP Netværksscanner TCP/IP Styringsfunktion TCP/IP SNMP HTTP DHCP SNMP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 4 17

22 INDEKS A D Andet, 10 DHCP, 13 U W Understøttede MIB-typer, 14 Windows-konfiguration, 5 F I Fejlmeddelelse, 15 Forberedelse af printerserver, 7 Funktioner, 9 Indstillinger, du kan ændre med en webbrowser, 10 Interfaceindstillinger, 2 K Kodenumre, 16 Konfiguration af netværkskortet, 11 Konfiguration af TCP/IP, 5 M Meddelelser med kodenumre, 16 Meddelelser uden kodenumre, 15 MIB, 14 O Oprindelige indstillinger, 2 Oversigt over oprindelige indstillinger, 2 P Printer, 2 Protokoller, 10 S SNMP, 14 specifikationer, 17 System, 10 Sådan læser du denne vejledning, 1 T TCP/IP, 5 TWAIN-netværksscanner, 2 18 DA DK D

23 Copyright 2007

24 DA DK D Netværksvejledning

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 2000 Professional Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Netværksvejledning. Farvelaserprinter

Netværksvejledning. Farvelaserprinter Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Denne publikation, eller dele heraf, må ikke gøres til genstand for reproduktion, lagring i et søgesystem eller nogen form for overførsel, hverken mekanisk,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks

Netværksvejledning. Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Netværksvejledning 1 3 4 Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Specielle funktioner under Windows Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508

Din brugermanual CANON NETWORK http://da.yourpdfguides.com/dref/536508 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON NETWORK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Manualer til denne printer...8 Forberedelse til udskrivning Lyninstallation...9 Bekræftelse af tilslutningsmetoden...11 Netværksforbindelse...11

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger Når der bruges et andet styresystem eller en anden arkitektur for serveren og klienten, vil forbindelsen muligvis ikke fungere korrekt ved brug

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere