Borgerpanelsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerpanelsundersøgelse"

Transkript

1 Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014

2 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen respondenter har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 66 %. Borgerne i undersøgelsen er vægtet i forhold til køn og alder, så målingen er repræsentativ. Enkelte steder i afrapporteringen summerer fordelingerne ikke præcist 100 %, hvilket skyldes afrunding. Der er ligeledes steder, hvor tallene summerer til langt mere end 100 %, hvilket skyldes, at respondenterne har kunnet angive flere svar på samme spørgsmål. De steder, hvor det har været muligt, er der sket en sammenligning af resultaterne med to lignende undersøgelser fra henholdsvis 2007 og Borgerpanelsundersøgelsen fra 2007 omhandlede tilfredsheden med kommunens genbrugspladser. Undersøgelsen havde en svarprocent på 71 %, men dataene blev ikke vægtet for køn og alder. I forhold til sammenligning af resultater er det vigtigt at have in mente, at dataene fra 2007 ikke er vægtet. Borgerpanelsundersøgelsen fra 2009 omhandlede tilfredsheden med vejenes tilstand i kommunen. Undersøgelsen havde en svarprocent fra 56 % og blev vægtet for køn og alder. Mange borgere har skrevet kommentarer til de åbne spørgsmål. Disse besvarelser er videregivet til medarbejdere, som arbejder med de konkrete områder. Besvarelserne bliver behandlet fortroligt.

3 Den første del af nærværende afrapportering vil omhandle tilfredsheden med kommunens genbrugspladser samt miljø-og døgnstationer.

4 Næsten alle benytter kommunens genbrugspladser Hele 97 % af respondenterne i borgerpanelet anvender en eller flere af kommunens genbrugspladser. Kun 3 % anvender ikke genbrugspladserne i Ringkøbing-Skjern Kommune. 25 % af de borgere, som anvender kommunens genbrugspladser, benytter primært Ringkøbing Omlaste-og Genbrugsplads, mens 19 % primært bruger genbrugspladsen Skjern. 15 % anvender Videbæk, 13% benytter mest Tarm, mens 6 % hovedsageligt bruger genbrugspladsen i Hvide Sande. Der er kun 2 respondenter, der primært bruger genbrugspladser udenfor kommunen. Benytter din husstand en eller flere af genbrugspladserne i Ringkøbing-Skjern Kommune? (n=1242)

5 Høj tilfredshed med genbrugspladserne Der er generelt høj tilfredshed med genbrugspladserne blandt de borgere, som anvender kommunens genbrugspladser, og sammenlignes nedenstående resultater med en lignende undersøgelse fra 2007 er tilfredsheden steget. 88 % af respondenterne i borgerpanelet er meget tilfredse eller tilfredse med skiltene, der informerer om, hvor affaldet skalhen, mens 3 % er utilfredse hermed. I 2007 var 81 % tilfredse. Hele 93 % af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med ventetiden i 2007 var 83 % tilfredse. Tilfredsheden med kørselsforholdene på pladsen var i %, mens det i år er 79 % af respondenterne, der er tilfredse eller meget tilfredse med kørselsforholdene på pladsen. 9 % er i dag enten utilfredse eller meget utilfredse hermed. I forhold til containerne er 9 ud af 10 enten tilfredse eller meget tilfredse. I 2007 var 83 % enten meget tilfredse eller tilfredse hermed.

6 Høj tilfredshed med genbrugspladserne 9 ud af 10 angiver, at de alt i alt er tilfredse med den genbrugsplads, de anvender mest. Kun 2 % er utilfredse. I 2007 var 84 %af respondenterne i borgerpanelet tilfredse med genbrugspladsen alt i alt. Borgerpanelet er ligeledes tilfredse med orden og rengøringen på genbrugspladsen hele 92 % er enten meget tilfredse eller tilfredse hermed. Til sammenligning var det i %. 86 % af borgpanelet er tilfredse eller meget tilfredse med personalet, mens 4 % er utilfredse eller meget utilfredse hermed. I 2007 var 81 % tilfredse med personalet.

7 Lidt over halvdelen anvender miljøstationerne 54 % af borgerne i borgerpanelet anvender miljøstationerne. Til sammenligning anvendte 56 % af borgerpanelet i 2007 kommunens miljøstationer (Tidligere kaldt igloer). Der er dermed ikke sket en nævneværdig udvikling i anvendelsen af miljøstationerne. Benytter din husstand de miljøstationer, der er opstillet på torve, pladser, parkeringspladser m.m., til indsamling af papir, glas osv.? (n=1226)

8 Miljøstationerne er hyppigt brugt Hver fjerde af de borgere, som anvender miljøstationerne, bruger dem mere end en gang i måneden, mens 29 % anvender dem 6-12 gange årligt og 34 % 3-5 gange årligt. Hvor ofte benytter din husstand miljøstationerne til aflevering af papir, glas m.v.? (n=658)

9 Stor tilfredshed med miljøstationerne Der er stor tilfredshed med miljøstationerne i kommunen, blandt de borgere som anvender dem. 88 % har enten svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med skiltningen ved miljøstationerne, mens kun 1 % er utilfreds hermed. I 2007 var 74 % tilfredse med skiltningen. 82 % er tilfredse eller meget tilfredse med rengøringen, mens 3 % er utilfredse. Tilfredsheden med rengøringen er steget en del siden 2007, da 68 % dengang var tilfredse. Den overordnede tilfredshed med miljøstationerne er ligeledes steget, da 87 % enten er meget tilfredse eller tilfredse i 2014 mod 79% i 2007.

10 Døgnstationerne er ikke så brugt Kun 14 % af borgerne i borgerpanelet anvender en af kommunens døgnstationer. De borgere,som anvender døgnstationerne, er blevet spurgt til, hvor ofte de benytter dem. 28 % anvender dem mere end 12 gange om året, 29 % bruger dem 6-12 gange årligt, mens 30 % benytter døgnstationerne 3-5 gange årligt. 10 % har svaret, at de kun bruger dem meget lidt 0-2 gange årligt. Benytter din husstand en af kommunens døgnstationer? (n=1228) Hvor ofte benytter din husstand døgnstationer til aflevering af papir, glas, plast, metal m.v.? (n=174)

11 Stor tilfredshed med døgnstationerne Der er generelt stor tilfredshed med døgnstationerne i kommunen. 85 % af de borgere som bruger kommunens døgnstationer er alt i alt meget tilfredse eller tilfredse hermed. 1 % er meget utilfreds. Med hensyn til skiltningen er 87 % af de borger, der anvender døgnstationerne meget tilfredse eller tilfredse, mens kun 1 % er meget utilfreds. Der er ligeledes stor tilfredshed med rengøringen, da 83 % har svaret enten meget tilfreds eller tilfreds. 8 ud af 10 er meget tilfreds eller tilfreds med antallet af affaldstyper ved døgnstationerne. 2 % er utilfreds eller meget utilfreds hermed.

12 Hovedparten ved, at de må bruge alle kommunens genbrugspladser, miljøstationer og døgnstationer 85 % af borgerne i borgerpanelet vidste, inden dette spørgeskema, at de må benytte alle kommunens genbrugspladser, miljøstationer og døgnstationer. Vidste du, inden dette spørgeskema, at du er velkommen til at benytte alle kommunens genbrugspladser, miljøstationer og døgnstationer? (n=1226)

13 Næsten 2 ud af 3 kender til muligheden for at aflevere batterier på låget af skraldespanden 63 % af borgerpanelet vidste, inden dette spørgeskema, at de kan aflevere batterier og småt elektronik i en klar plastpose pålåget af deres skraldespand. Af de borgere som kendte ordningen, er der 58 %, der bruger den. Vidste du, inden dette spørgeskema, at du kan aflevere batterier og småt elektronik i en klar plastikpose på låget af din affaldsbeholder? (n=1226) Anvender du denne ordning? (n=775)

14 Få kender kommunen og ESØ sappom genbrugspladser samt døgn- og miljøstationer Kun 14 % af borgerne i borgerpanelet kender den app, som kommunen og ESØ har lavet vedrørende kommunens genbrugspladser samt døgn-og miljøstationer. Vidstedu, indendettespørgeskema, at kommunenogrenovationsselskabetesø harlaveten mobilløsning, som kan anvendes på en smartphone eller tablet, hvor du kan se genbrugspladsens åbningstider, oversigt over miljø- og døgnstationer og meget andet? (n=1225)

15 De næste sider vil omhandle borgernes tilfreds med vejenes tilstand samt tjenesten Giv os et praj.

16 Lav tilfredshed med asfaltbelægningen og vejenes overflade 37 % af borgerne i borgerpanelet er meget utilfredse eller utilfredse med vejenes overflade når man ser på det generelle vejnet i kommunen. 30 % er dog meget tilfredse eller tilfredse med vejenes overflade i kommunen. Tilfredsheden med vejenes overflade generelt i kommunen er faldet siden 2009, hvor 43 % af borgerpanelet var meget tilfredse eller tilfredse med vejenes overflade, mens 25 % var utilfreds eller meget utilfreds. Den samme udvikling gør sig gældende i forhold til tilfredsheden med asfaltbelægningen. 40 % af borgerne er meget tilfredse eller tilfredse med asfaltbelægningen på det generelle vejnet i kommunen, hvor det i 2009 var 63 %, som var tilfredse eller meget tilfredse. 26 % er utilfredse eller meget utilfredse med den generelle asfaltbelægning i kommunen, mens kun 13 % var utilfredse i 2009.

17 6 ud af 10 er tilfredse med afstribningen på kommunens veje, mens det kun gælder hver anden borger i forhold til afvanding/akvaplaning 61 % af borgerne i borgerpanelet er meget tilfredse eller tilfredse med afstribningen på kommunens veje. I 2009 var 70 % tilfredse eller meget tilfredse. 13 % er utilfredse eller meget utilfredse hermed, hvormed der har været en svag negativ udvikling, da 9 % var utilfredse i I forhold til akvaplaning er andelen af tilfredse og utilfredse borgere lige stor, og tilfredsheden var igen lidt højere i 2009-da 56 % enten var tilfredse eller meget tilfredse. 15 % har angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med akvaplaning på det generelle vejnet i kommunen. I 2009 var det 11 %.

18 Stor tilfredshed med skiltningen på kommunens veje 8 ud af 10 har svaret, at de er meget tilfredse eller tilfredse med skiltningen på kommunens veje, og kun 3 % er utilfredse hermed. Billedet var nogenlunde det samme i 2009, dog med en svag fremgang. 76 % var i 2009 tilfredse eller meget tilfredse, mens 5 %var utilfredse eller meget utilfredse med skiltningen på kommunens veje. Størstedelen er også tilfredse med renholdelsen af kommunens veje, da 64 % er meget tilfredse eller tilfredse. Tilfredsheden er dog lidt lavere i dag end i 2009, hvor 71 % enten var meget tilfredse eller tilfredse med renholdelsen af kommunens veje. 11 % eri dag enten meget utilfreds eller utilfreds, mens tallet i 2009 var 8 %.

19 Tilfredsheden med kommunens snerydning og saltning er faldet siden år 2009 Tilfredsheden med kommunens snerydning og saltning var generelt højere i I denne undersøgelse har 50 % svaret, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med kommunens snerydning, mens 24 % er utilfredse eller meget utilfredse hermed. I 2009 var 63 % meget tilfredse eller tilfredse, mens 12 % var utilfredse eller meget utilfredse hermed. Billedet er nogenlunde det samme, når vi kigger på grusning/saltning, da 53 % af borgerne i kommunens borgerpanel er meget tilfredse eller tilfredse med kommunens grusning/saltning af vejene. I 2009 var 63 % tilfredse hermed. 21 % er utilfredse eller meget utilfredse med grusning/saltning, mens det i 2009 var 13 %.

20 21 % har kontaktet kommunen vedrørende problemer med vejene 21% af borgerne i kommunens borgerpanel har henvendt sig til kommunen vedrørende problemer med kommunens veje. Disse borgere er blevet spurgt til, hvordan de indberettede fejlen til kommunen. 55% indberettede fejlen via telefon, 21% via funktionen Giv os et praj på kommunens hjemmeside, 12% via og kun 1% via brev. 9% har svaret, at de indberettede fejlen på anden vis. Uddybning af disse borgeres svar viser, at flere af disse indberetninger også er sket pr mail, post eller telefonisk. Har du på et tidspunkt henvendt dig til Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende problemermed med vejeneikommunen? (For eksempeliforholdtilhuller huller ivejene, manglende afmærkning osv.) (n=1219) Hvordan indberettede du fejlen til kommunen? (n=255)

21 Kendskab til tjenesten Giv os et praj er primært opnået på kommunens hjemmeside De borgere der har indberettet et problem med kommunens veje via funktionen Giv os et praj, på kommunens hjemmeside, er blevet spurgt til, hvorfra de kendte tjenesten. Størstedelen (71 %) kender tjenesten gennem oplysninger på kommunens hjemmeside, mens 10 % kender den gennem en medarbejder fra kommunen. Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. Hvorfrakendtedu tiltjenesten"givoset praj"? (n=60)

22 De fleste borgere har nemt ved at finde tjenesten Giv os et praj De borgere som har indberettet et problem med kommunens veje, via funktionen Giv os et praj, på kommunens hjemmeside, er blevet spurgt til, hvor enig eller uenig de er i, at tjenesten er nem at finde på kommunens hjemmeside. Langt hovedparten er enig heri, og mener dermed at tjenesten er nem at finde. 72% har svaret, at de er enig eller overvejende enig. 7% er dog ikke enige, da 5% er overvejende uenig, og 2% er uenige i spørgsmålet. Hvorenigelleruenigerdu i, at tjenesten"givoset praj" ernemat findepåkommunenshjemmeside? (n=56)

23 Størstedelen vil bruge Giv os et praj igen De borgere, der har indberettet et problem med kommunens veje, via funktionen Giv os et praj, er blevet spurgt til, hvorvidt de vil anvende tjenesten igen, hvis de oplever lignende problemer med vejforholdene. Hele 85% vil anvende tjenesten igen, mens 13% har svaret måske. Kun 2% angiver, at de ikke vil bruge tjenesten, hvis de oplever problemer med kommunens veje igen. Vil du anvende tjenesten igen, hvis du skulle opleve lignende problemer med vejforholdene? (n=55)

24 Kendskabet til Giv os et praj skal øges Borgere, som ikke har indberettet problemer vedrørende kommunens veje via funktionen Giv os et praj, er blevet spurgt til, om de kendte tjenesten inden denne undersøgelse. Kun 17% af disse borgere kendte tjenesten, mens hele 79%, af de borgere som ikke før har brugt tjenesten, vil anvende den i fremtiden, hvis de skal indberette problemer med kommunens veje. At det kun er 17% der kendte tjenesten Giv os et praj kan være påvirket af, at flere af borgerne ikke har haft brug for at indberette problemer vedrørende kommunens veje. Kendte du tjenesten"giv os et praj", inden denne undersøgelse? (n=1164) Vil du anvende denne tjeneste, hvis du i fremtiden skal indberette problemer eller udfordringer med kommunens veje? (n=1164)

25 Nogle borgere vil hellere ringe end Give et praj De respondenter som ikke før har brugt tjenesten Giv os et praj, og som heller ikke vil bruge den i fremtiden, er blevet spurgt til, hvorfor de ikke vil anvende tjenesten. 44% angiver, at det er nemmere at ringe, 10% synes den er besværlig at bruge, mens 9% svarer, at den er svær at finde på kommunens hjemmeside. 33% angiver anden årsag. Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar. Hvorfor vil du ikke anvende tjenesten? (n=51)

26 Den sidste del af nærværende afrapportering omhandler iværksætteri

27 14 % har egen virksomhed 14 % af borgerne i borgerpanelet har deres egen virksomhed med cvr-nummer, mens samme andel, 14 %, indenfor de sidste par år har overvejet at starte egen virksomhed, uden det alligevel er blevet til noget. Det er interessant at undersøge, om det er de samme borgere, som ejer deres egen virksomhed, og som indenfor de sidste par år har overvejet at opstarte virksomhed, uden at det alligevel er blevet til noget. Blandt de ca. 170 borgere, som ejer en virksomhed med ejet CVR nummer, har 13% svaret, at de indenfor de sidste par år har overvejet at starte egen virksomhed, uden at de alligevel har gjort det. Ejer du en virksomhed med et CVR-nummer? (n=1219) Hardu indenforde sidstepar årovervejet, at starteegenvirksomhed, udenat du alligevel har gjort det? (n=1218)

28 Få overvejer at starte egen virksomhed Kun 3 % af respondenterne i borgerpanelet overvejer at opstarte egen virksomheden indenfor de næste par år, mens 12% måske overvejer det. Hele 81 % overvejer ikke at opstarte egen virksomheden indenfor de næste par år. Blandt de ca. 170 borgere, som i forvejen har en virksomhed med ejet CVR nummer, overvejer 14 %, at opstarte egen virksomhed indenfor de næste par år. Overvejer du at opstarte egen virksomhed indenfor de næste par år? (n=1216)

29 En fjerdedel har en hjemmearbejdsplads 24 % af respondenterne i borgerpanelet har en hjemmearbejdsplads med opkobling via internettet. 23 % af borgerne med en hjemmearbejdsplads arbejder dagligt hjemmefra, mens 23 % arbejder hjemmefra flere gange om ugen. Kun 2 % af borgerne med en hjemmearbejdsplads arbejder hjemmefra et par gange om året. Blandt de ca. 290 borger, som har en hjemmearbejdsplads med opkobling via internettet, ejer 27% deres egen virksomhed. Har du en hjemmearbejdsplads med opkobling via internettet? (n=1217) Hvor ofte arbejder du hjemmefra? (n=292)

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering

Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering BILAG 2 Resultater fra Rudersdal Kommunes borgerevaluering Primo januar 2017 udsendte Rudersdal Kommune et spørgeskema til borgerne i to forsøgsområder. I det ene område har hver husstand fået udleveret

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Virksomhedspanelundersøgelse

Virksomhedspanelundersøgelse Virksomhedspanelundersøgelse Profilering og bosætning Undersøgelsen er udført for Plan, Kultur og Udvikling februar 10 Svarprocent 326 af kommunens virksomheder er pr mail inviteret til at deltage i denne

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III Capacent 9. november 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 2.1 Dataindsamling 2 2.2 Analysemetoder 3 3. Sammenfatning 4 4. Den generelle tilfredshed 6 4.1 Anvendelse af de nye nedgravede containere

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads

Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Kundetilfredshedsundersøgelse på Brørup Genbrugsplads Rekvireret af: Vejen Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Marie Møller Petersen September - oktober 2015 Spinderigade 11E I

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen

Dokumentation og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen Side 1 af 7 FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 30. juli 2007 og tidsregistrering blandt FOAs medlemmer i hjemmeplejen FOA har i perioden fra d. 25. maj til den 3. juni 2007 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Brugerundersøgelse på affaldsområdet

Brugerundersøgelse på affaldsområdet Brugerundersøgelse på affaldsområdet i Gladsaxe Kommune Rekvireret af : Gladsaxe Kommune Udfærdiget af : Processor v. Jacob Høg Nyborg, Troels Johansen og Martin Gade Bak-Nielsen Januar 2011 PROCESSOR

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse for Ikast-Brande Kommune gennemført i februar og marts 2008 Tømning af skraldespand med dagrenovation Genbrugspladserne Miljø-øer Mulige nye affaldsordninger Sortering af affald Om dialog

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation

Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation Rekvireret af: Furesø Kommune, Center for Drift og Teknik Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg November 2011 PROCESSOR I Spinderigade 11E I 7100 Vejle

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 AffaldPlus Kommentarrapport Maj 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 382 19% 1 Hovedresultater opsummeret... 2 2 Om denne rapport... 3 2.1 Effektanalyse... 3 2.2 Opbygning

Læs mere

Genbrugsvejledning og service på genbrugsstationer.

Genbrugsvejledning og service på genbrugsstationer. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg er lidt i tvivl om hvor jeg skal aflevere dette? Jo, nu skal du høre.. i øvrigt. Genbrugsvejledning og service på genbrugsstationer. Ældgamle citater? Hvis han ikke kan være

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016 Rigsarkivet, december 2016 Indholdsfortegnelse Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2016... 1 Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune

Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser Ikast-Brande Kommune Brugerundersøgelse på fire genbrugspladser - Kommune Rekvireret af: - Kommune Udfærdiget af: Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Marts-April 2012 PROCESSOR I Spinderigade 11 I 7100

Læs mere

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre kommune. 2015 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre Undersøgelse blandt grundejere af affaldsordning i Rødovre

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Analyse om organisk affald Randers Kommune 2016

Analyse om organisk affald Randers Kommune 2016 Analyse om organisk affald Randers Kommune 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14 5 Konklusion Side

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser

Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Kundetilfredshedsundersøgelse på Varde Forsynings fem genbrugspladser Rekvireret af: Varde Forsyning A/S Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Mette Høgh Poulsen Marts - april 204 Spinderigade

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET

HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET HOLBÆK KOMMUNES DEMOKRATI, MØDET MED KOMMUNEN OG BORGERPANELET BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT OKTOBER 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017

Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Analyse om organisk affald Centrum Nordvest Randers Kommune 2017 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 5 3 Affald generelt Side 7 4 Organisk affald Side 14

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse

R A P P O R T. Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse R A P P O R T Hvordan arbejder du med dokumentation i din hverdag? Afrapportering blandt socialrådgivere i Kontanthjælp i Beskæftigelse // Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens formål og genstandsfelt...

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

De enkelte husstand er blevet stillet 4 hurtige spørgsmål, og undersøgelsen har taget under 5 minutter for den enkelte husstand.

De enkelte husstand er blevet stillet 4 hurtige spørgsmål, og undersøgelsen har taget under 5 minutter for den enkelte husstand. Indledning Århus MiljøCenter og BatteriCube har i efteråret gennemført en mimianalyse af borgernes informationskilder og holdbarheden af informationskilder i Randers Kommune. Baggrunden for valget af Randers

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Målinger er udført fra den 13. 16. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Metodebeskrivelse... 3 3. Data... 5 4. Konklusion... 5 5. Bilag

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere