VISITKORT SOM BINDELED MELLEM KOMMUNE, BORGERE OG FRIVILLIGVERDENEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISITKORT SOM BINDELED MELLEM KOMMUNE, BORGERE OG FRIVILLIGVERDENEN"

Transkript

1 VISITKORT SOM BINDELED MELLEM KOMMUNE, BORGERE OG FRIVILLIGVERDENEN Resultat af spørgeskemaundersøgelse om afprøvningen af visitkortordning i Fredericia Kommune i 2011 Allan Klitmøller University College Lillebælt, Socialrådgiveruddannelsen i Odense Lisbeth Møllegaard Hansen Forebyggende Forebyggende Team Signe Pedersen Forebyggende Konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende Team Januar 2012

2 Indhold Forord... 2 Resumé... 3 Indledning... 5 Metode... 6 Resultater... 7 HØRT OM VISITKORTET... 7 HØRT OM VISITKORTET FRA... 8 HØRT OM VISITKORTET HVOR TALES DER OM VISITKORTET PÅ ARBEJDSPLADSEN? ER VISITKORTET UDLEVERET? KENDSKAB TIL HVOR VISITKORT KAN FÅS MØDET MED BORGERE DER KUNNE HAVE GAVN AF FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE NÆVNES FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE FOR BORGERE? HAR BORGERE GAVN AF KONTAKT MED FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? ER VISITKORTET EN GOD ORDNING? DELTAGELSE I FRIVILLIGT ARBEJDE (Se Bilagstabel 10 og 11) IDEER Konklusion Referenceliste Bilag

3 Forord De tre notater i denne rapport præsenterer en del af Fredericia Kommunes bidrag til et større innovationsprojekt med titlen Rehabilitering på borgerens præmisser. Det samlede projekt er en del af Regeringens Program for Brugerdreven Innovation administreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og gennemført i samarbejde mellem University College Lillebælt, Fredericia Kommune, Hammel Neurocenter, Fysioterapi- og smerteklinik i Odense, Dansk Sundhedsinstitut, VEU Vejle Erhvervsudviklings, Trekantområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole og Vejlefjord Neurocenter. Formålet med projekt Rehabilitering på borgerens præmisser er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv, ved bl.a. at opsamle erfaringer med at støtte op om borgerens rehabilitering ved inddragelse af ressourcer på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor. I Fredericia Kommune er der arbejdet med 3 delprojekter omkring mobilisering af civile aktører til støtte for borgere i en rehabiliteringsproces. De tre delprojekter afrapporteres i de følgende tre notater, der kan læses uafhængigt af hinanden. Notat 1 Notat 2 Notat 3 Projekt Støttepiller. Udvikling, afprøvning og evaluering af et nyt tilbud, Støttepiller fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart til borgere i Fredericia med behov for at genvinde mestring af hverdagslivet viser, at borgere kan have gavn og glæde af tilbud fra den frivillige sociale verden. Tilbuddet er implementeret i Selvhjælp Fredericia-Middelfart Visitkort som bindeled mellem kommune, borger og frivilligverdenen en spørgeskemaundersøgelse om afprøvning af visitkortordning i Fredericia Kommune i Undersøgelsen viser, at visitkortordningen er kendt af personale i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen. En samarbejdsmodel frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces. beskriver en samarbejdsmodel for, hvordan der skabes kontakt mellem tilbud i den frivillige verden og borgere med behov for rehabilitering med afsæt i erfaringer fra ovenstående notater. Der henvises til en civilsamfundsstrategi. Allan Klitmøller, Socialrådgiveruddannelsen i Odense, University College Lillebælt har fungeret som konsulent på alle 3 projekter og deltaget som medforfatter på Notat 2. Projekterne har inspireret til et nyt projekt i FrivilligCenter Frederica i samarbejde med University College Lillebælt og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune om videreudvikling af samarbejde og tilbud til borgere i rehabilitering. Tak til borgere, frivillige, politikere og medarbejdere i Fredericia Kommune, der har bidraget med viden, ekspertise og stillet op til møder og interviews. Tak til projekt-, arbejds- og styregruppen samt UCL, der har bidraget med sparring, deltagelse og opbakning 2

4 Resumé Baggrund Visitkortet indeholder oplysninger om telefonnummer, adresse, hjemmesideadresse og mailadresse på FrivilligCenter Fredericia. På bagsiden af visitkortet står stikord om grupper og patientforeninger, der er tilknyttet FrivilligCenter Fredericia. Visitkortordningen er blevet præsenteret af repræsentanter fra frivilligverdenen på møder med ansatte og ledere i Plejen, Rehabiliteringsafdelingen og i en enkelt afdeling af Arbejdsmarkedsafdelingen i Fredericia Kommune, primært i første halvår af Formål Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at undersøge ansattes, i Fredericia Kommune, kendskab og holdning til visitkortordningen fra FrivilligCenter Fredericia. Metode Der er udsendt et elektronisk spørgeskema til ansatte i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på 119 besvarelse. Besvarelsesprocenten for Rehabiliteringsafdelingen er på 44 % og for Plejen, er der en skønnet besvarelsesprocent på 22 %. 65 % af respondenterne er ansat i Plejen, og 35 % er ansat i Rehabiliteringsafdelingen. Den skønnede besvarelsesprocent er ikke tilstrækkelig høj nok til, at det med sikkerhed kan antages, at de fundne svarfordelinger er gældende for området. Formentligt overvurderer undersøgelsen udbredelsen, anvendelsen og vurderingen af visitkortet. Men undersøgelsen viser systematiske forskelle i materialet. Resultater Der viser sig for de fleste forhold, at der er forskelle mellem ansatte indenfor Plejen og ansatte indenfor Rehabiliteringsafdelingen mellem ledere og medarbejdere i øvrigt Hørt om visitkortet Respondenterne har hørt om visitkortet, da kun 13 % svarer, at de ikke kender visitkortet. Kendskabet er større blandt ledere end medarbejdere. 80 % af de ansatte i Rehabiliteringsafdelingen har selv visitkort, mod 48 % i Plejen. Hørt om visitkortet fra Lederne har primært hørt om visitkortet fra repræsentanter for frivilligverdenen. De ansatte er delt mellem at have hørt om visitkortet fra repræsentanter fra frivilligverdenen og fra kolleger. 3

5 Hørt om visitkortet hvor? 95 % af de ansatte i Rehabiliteringsafdeling, som kender visitkortet, har hørt om det på deres arbejdsplads, i forhold til 59 % fra Plejen. Plejen har været afhængige af andre informationskanaler end arbejdspladsen, bl.a. pressen. Tales der om visitkortet på arbejdspladsen? Der tales om visitkortet i Rehabiliteringsafdelingen (82 %) og dog i mindre udstrækning i - Plejen (57 %). Lederne giver, i større udstrækning end medarbejderne i øvrigt, udtryk for, at der tales om visitkortet på arbejdspladsen (Selvom de fleste ledere er ansat i Plejen). Er visitkortet udleveret? Skal ses alene i forhold til de ansatte, der har visitkortet liggende. En lige stor procentdel indenfor Plejen og Rehabiliteringsafdelingen (58 % P/S og 59 % R) svarer, at de har udleveret visitkortet til borgere. Visitkortene udleveres også til andre ansatte af lederne. Dette viser ledelsens betydning ifm. den interne formidling af visitkortet indenfor Plejen. Derudover er der en gruppe medarbejdere, der har visitkortet, men som ikke har udleveret det. Kendskab til, hvor visitkortet kan fås Blandt de, der har kendskab til visitkortet, ved 97 % i Rehabiliteringsafdelingen, hvor de skal få adgang til nye visitkort, mod 60 % i Plejen. Ledere lidt hyppigere kendskab til, hvor det kan fås end medarbejdere. Der er 40 % af de ansatte i Plejen, som ikke ved, hvor de kan få nye visitkort. Mødet med borgere, der kunne have gavn af frivilligt socialt arbejde 24 % af de ansatte mener, at de indenfor det sidste år er stødt på borgere, der kunne have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde 10 eller flere gange. Flere i Plejen (29 %) end i rehabiliteringsafdelingen (17 %) har den opfattelse. Har nævnt frivilligt socialt arbejde for borger De ansatte nævner ikke muligheden for frivilligt socialt arbejde for borgeren lige så hyppigt, som de har vurderet, at der var behov. Men en del har nævnt denne mulighed. Lederne er dem, der hyppigst har nævnt muligheden. Har borgere gavn af frivilligt socialt arbejde? 72 % af de spurgte er meget enige, og 24 % enige i, at der er borgere, som kunne have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde. Er visitkortet en god ordning? 30 % af de ansatte er meget enige og ca. 50 % er enige i at visitkortet er en god ordning. Ansatte i Rehabiliteringsafdelingen er lidt mere positive end ansatte i Plejen. Blandt Lederne er der ca. 25 %, som svarer ved ikke. Deltagelse i frivilligt arbejde - 22 % af de ansatte deltager i frivilligt arbejde. En lidt større andel i Rehabiliteringsafdelingen end i Plejen. Lederne deltagere lidt hyppigere end medarbejderne. Ideer Der er afgivet rigtig mange svar på det åbne spørgsmål om ideer. Forslagene strækker sig fra, at de ansatte bliver mere bevidste og husker på kortet, at repræsentanter for foreningerne komme ud i distrikterne, så der kommer et ansigt på de frivillige, til konkrete forslag om, at de frivillige nævnes i visitationssamtaler med borgere, information i pressen og et kort med mere blikfang. Nogle få peger på muligheden for, at de frivillige kan inviteres tidligere ind ift. borgeren, og at ansatte kunne ringe på borgerens vegne eller følge borgeren hen til frivilligcentret. 4

6 Registreringsforsøg Et registreringsforløb ved frivilligcentret viste, at der ikke havde været ret mange henvendelser med reference til visitkortet. En flow-undersøgelse ville derfor være relevant. Indledning Der er samfundsmæssigt et stort fokus på frivilligverdenen som ressource i forhold til hjælp og støtte i situationer, hvor den offentlige sektor eller private initiativer ikke kan levere ydelser eller tilbud, der svarer til borgerens behov. Den frivillige verden repræsenterer et sted, hvor borgere kan skabe, deltage og medvirke i meningsfyldte aktiviteter og tilbud(regeringens frivillighedsstrategi, Gotthardsen (2009), Center for frivilligt socialt arbejde (2011), Lundgaard Konsulenterne (2011), Mandag Morgen (2011)Aarup (2010), Bundesen (2011)). En forudsætning for at borgere kan få gavn af disse aktiviteter er dog, at der skabes kontakt mellem borgere med behov og den frivillige verden. I forbindelse med det overordnede projekt Rehabilitering på borgerens præmisser, blev det besluttet, at projektet om visitkortet skulle bruges til at få et overblik over samarbejdsformer i det frivillige arbejde, i form af en litteraturgennemgang, der blev gennemført af Peter Bundesen (2011). Af litteraturgennemgangen omkring samarbejdsformer på det sociale område fremgår det, at der er meget få beskrivelser af den helt konkrete udformning af, hvordan kommunen kan agere som aktør ift. at formidle kontakt til borgere med behov om tilbud indenfor frivilligverdenen (Bundesen, 2011, s. 25). I Fredericia Kommune er der etableret et samarbejde mellem kommunen og FrivilligCenter Fredericia, omkring udlevering af et visitkort. De ansatte i kommunen kan udlevere visitkortet til borgere eller pårørende, der kunne have glæde af aktiviteter eller tilbud indenfor frivilligverdenen. Visitkortet henviser til frivilligcentret med adresse, telefon og mailadresse samt nogle stikord om hjælpegrupper (Jf. side1) I foråret 2010 præsenterede repræsentanter for frivilligcentret visitkortet på møder med kommunalt ansatte i forskellige afdelinger primært indenfor Plejen og Rehabiliteringsafdelingen (Se Bilag 1. S. 19). I undersøgelsen blev der brugt to tilgange til at få oplysning om visitkortordningen. Dels ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til kommunalt ansatte og private lægepraksisser om deres kendskab til, brug af og holdning til visitkortordningen. Dels ved, at frivilligcentret spurgte borgere, som henvendte sig, om de havde modtaget et visitkort. Den del af undersøgelsen, der har haft fokus på henvendelser til frivilligcentret i to perioder i 2011, har resulteret i et beskedent materiale af uensartet kvalitet. (Se Bilag 7, s 44). Enkelte resultater herfra indgår i denne rapport. 5

7 Denne rapport 1 indeholder svar fra spørgeskemaundersøgelsen med ansatte indenfor Plejen og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune. Spørgeskemaet med fordeling af svar på enkeltspørgsmålene fremgår af Bilag 2, s. 21, svar på de åbne spørgsmål 18 og 19, fremgår af Bilag 6, s. 41. Metode Spørgeskemaet blev oprettet og elektronisk udsendt via Surveyxact (Se Bilag 3, s. 29). Præsentationsrunden i Fredericia Kommunen af visitkortordningen fremgår af Bilag 1, s. 19. Der redegøres for datamaterialet i Bilag 4, s. 30. Som det fremgår af Bilag 3, s. 29, blev der udsendt spørgeskema til flere afdelinger i Fredericia Kommune. Det er imidlertid kun i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen, at der er et tilstrækkeligt antal besvarelser til at kunne gennemføre en analyse. Indenfor de nævnte afdelinger, er der meget få mænd, der har besvaret spørgeskemaet, hvorfor der alene indgår kvinder i datamaterialet. 2 RESPONDENTERNE Datamaterialet består af svar på et web-baseret spørgeskema afgivet af ansatte kvinder indenfor Plejen og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune. Udover de samlede svar, er der foretaget analyser af materialet opdelt på arbejdsområder (Plejen og Rehabiliteringsafdelingen) og stilling (leder medarbejdere i øvrigt 3 ). Fordelingen fremgår af Tabel 1. Dette gøres ud fra en antagelse om, at der kan være variation i svar langs disse dimensioner, og at dette vil være af interesse ift. En fremtidig strategi på området. Tabel 1. Fordeling af svar på ansættelsesområde og stilling Medarbejder Plejen Rehabiliteringsafdelingen I alt Leder I alt Lisbeth Møllegaard Hansen og Allan Klitmøller har udarbejdet spørgeskemaet. Lisbeth har stået for den elektroniske udsendelse. Signe Pedersen har stået for datarensning, dataudtræk samt opstilling af tabeller. Alle tre har medvirket i skrivning af rapporten. 2 Ud fra en antagelse om kønsforskelle i adfærd og holdninger. 3 I det følgende bliver der blot brugt betegnelsen medarbejdere for den gruppe, som ikke er ledere. Betegnelsen ansatte bruges for ledere og medarbejdere 6

8 Rapporten bygger på besvarelser fra 119 respondenter, hvor 65 % er fra ansat i Plejen og 35 % er ansat i Rehabiliteringsafdelingen. Fordelt efter stilling er 84 % af respondenterne medarbejdere og 16 % er ledere. Antallet af ledere er i underkanten (n=19) til at foretage beregninger, men opdelingen er bibeholdt, idet der viser sig nogle forskelle mellem leder og medarbejder. 4 Besvarelsesprocenten for Rehabiliteringsafdelingen er på 44 %. Plejen har en skønnet besvarelsesprocent på 22 %. Sidstnævnte besvarelsesprocent er meget vanskeligere at bestemme jf. Bilag 4, s. 30. Den skønnede besvarelsesprocent er ikke tilstrækkelig høj nok til, at der med sikkerhed kan antages, at de fundne svarfordelinger er gældende for området. Formentligt overvurderer undersøgelsen udbredelsen, anvendelsen og vurderingen af visitkortet. Men undersøgelsen viser systematiske forskelle i materialet. Aldersmæssigt tilhører 36 % af respondenterne aldersgruppen år. Herefter udgør de årige 28 %, og de årige 25 %. Resultater HØRT OM VISITKORTET Tabel 2. Svar på spørgsmålet: Har du set visitkortet? (kun ét kryds) fordelt på arbejdsområde i %. Ja, jeg HAR selv visitkortet Ja, jeg har SET visitkortet, men har det IKKE SELV Nej, jeg har IKKE SET det, men jeg har HØRT om det Nej, jeg har HVERKEN SET ELLER HØRT om visitkortet Plejen Rehabiliteringsafdelingen I alt 48,1 % 81,0 % 59,7 % 29,9 % 11,9 % 23,5 % 6,5 % 0,0 % 4,2 % 15,6 % 7,1 % 12,6 % I alt Af Tabel 2 fremgår det, at der er store forskelle i ansættelsesområderne i forhold til, om respondenterne har set visitkortet. 81 % fra Rehabiliteringsafdelingen har selv visitkortet. Det sammen gælder kun for 48 % i Plejen. 4 Der indgår for få ledere i undersøgelsen til, at det er muligt at foretage beregninger med ledere opdelt efter ansættelsesområde. 7

9 Så den ansattes mulighed for, i en konkret situation, i mødet med borgeren at kunne udlevere et visitkort er meget større for ansatte i Rehabiliteringsafdelingen end for ansatte i Plejen. Inkluderes ansatte, som har set visitkortet uden at have det selv, viser undersøgelsen, at 78 % i Plejen og 93 % i Rehabiliteringsafdelingen har set visitkortet. Kendskabet til visitkortet er nået ud til de ansatte i stor udstrækning i Plejen og i meget stor udstrækning i Rehabiliteringsafdelingen. Desværre er der ikke kendskab til, i hvilken udstrækning, om overhovedet, visitkort er nået frem til andre afdelinger i Fredericia Kommunen. Der er 16 % i Plejen, som ikke har kendskab til visitkortordningen. Visitkortet er altså ikke noget ud til alle. Kendskabet til visitkortet er større blandt lederne end blandt medarbejderne. 84 % af lederne har selv visitkortet, mod 55 % af medarbejderne. Det er alene medarbejdere, som ikke har hørt om visitkortet (15 %) (Se Bilagstabel 3). Kendskabet til visitkortet er nået frem til lederne. HØRT OM VISITKORTET FRA De følgende tal baserer sig på besvarelser fra de 104 ansatte, som har svaret, at de er bekendt med visitkortet. Her er der væsentlige forskelle mht. hvilken informationskanal, der er blevet brugt (Tabel i Bilag 5, s. 33). I Rehabiliteringsafdelingen har 72 % af de ansatte modtaget informationen om visitkort fra repræsentanter fra frivilligverdenen. 26 % svarer, at de har modtaget information fra en kollega fra egen afdeling. I Plejen er der nogenlunde ligelig fordeling mellem, hvorvidt informationen om visitkortordningen kommer fra en kollega fra egen afdeling (34 %), repræsentanter fra frivilligverdenen (32 %) eller fra ledelsen (25 %). Opdelt efter stilling, viser materialet nogle forskelle mellem ledere og medarbejdere i øvrigt (Tabel 3). 8

10 Tabel 3 Fra hvem har du hørt om visitkortet? (Flere kryds muligt)krydset med: Er du leder (ja)? Medarbejder Leder I alt Min ledelse 14,1 % 26,3 % 16,3 % Kollega fra egen afdeling 35,3 % 10,5 % 30,8 % Kollega fra anden afdeling 8,2 % 10,5 % 8,7 % Repræsentant fra frivillige organisationer 43,5 % 63,2 % 47,1 % Privat 4,7 % 0,0 % 3,8 % Pressen 5,9 % 5,3 % 5,8 % Andet - skriv 5,9 % 0,0 % 4,8 % I alt Sorteret efter stilling, er ledernes informationskilde primært repræsentanter fra frivillige organisationer (63 %) og herefter nævnes egen ledelse af 26 %. Tabel 3 viser, at de frivillige organisationer kun nævnes som kilde til information om visitkortet af 44 % af medarbejderne, og kollega fra egen afdeling nævnes af 35 % (og yderligere 8 % nævner kollega fra anden afdeling). Først herefter nævnes ledelsen som informationskilde til visitkortet (14 %). Sidstnævnte tal skjuler dog, at hvis der udelukkende ses på medarbejdere i Plejen, nævner 25 % ledelsen som informationskilde, mod kun 3 % i Rehabiliteringsafdelingen. 5 Frivilligverdenen er altså en væsentligste informationskilde, uanset stilling. Blandt ledere er der et stort spring mellem frivilligverdenen som kilde og deres egne ledere som kilde. Frivilligverdenen og kollegaer næsten lige hyppige kilde for medarbejdere. For medarbejderne er en kollega i egen afdeling en betydningsfuld informationskilde. Derfor er det vigtigt, at der skabes rum for informationsudveksling blandt de ansatte. 5 Materialet er desværre for lille til at kunne opdeles på informationskilde for hver af de fire muligheder i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen opdelt mod leder/medarbejder. 9

11 HØRT OM VISITKORTET HVOR 59 % i Plejen svarer, at de er blevet præsenteret for visitkortet på et møde på deres arbejdsplads mod 95 % i Rehabiliteringsafdelingen. Der er en større del af Plejen, som har været afhængig af andre kilder end formelle møder på deres arbejdsplads. 19 % indenfor Plejen nævner pressen, privat eller anden informationskilder. Der er en lidt mindre andel medarbejdere (69 %) end ledere (84 %), der svarer, at visitkortet er blevet præsenteret på arbejdspladsen. TALES DER OM VISITKORTET PÅ ARBEJDSPLADSEN? Svarene på spørgsmålet om, hvorvidt der tales om visitkort på arbejdspladsen, viser, at 82 % i Rehabiliteringsafdelingen taler om kortet i forhold til 57 % i Plejen. I denne sammenhæng må det ikke underkendes, at 57 % er en høj procentdel. Der er en lidt mindre andel af medarbejdere (64 %) end ledere (79 %), der svarer, at der tales om visitkortet på arbejdspladsen. Så medarbejderne, især medarbejdere indenfor Plejen, nås også af andre informationskanaler end arbejdspladsen. ER VISITKORTET UDLEVERET? Af de ansatte, som mindst har hørt om visitkortet, svarer 63 %, at de har visitkort liggende(87 % i Rehabiliteringsafdelingen, mod 48 % i Plejen). Medarbejderne har lidt hyppigere visitkort liggende end ledere 64 % - 58 %. Blandt de, der har visitkort liggende, siger en lige stor procentdel indenfor Plejen og Rehabiliteringsafdelingen (58 % P/S og 59 % R), at de har udleveret visitkortet til borgere. Herudover har 26 % i Plejen udleveret kortet til andre ansatte i Fredericia Kommunen, mod 9 % i Rehabiliteringsafdelingen. Eller målt modsat. 35 % i Rehabilitering angiver, at de ikke har udleveret noget visitkort, mod 23 % i Plejen. Med hensyn til at udlevere visitkortet til borgerne, er der heller ikke stor forskel mellem ledere (54 %) og medarbejdere (59 %). I forhold til at udlevere visitkortet til andre ansatte i Fredericia Kommune, nævnes dette relativt hyppigere af ledere (36 %) end af medarbejdere (13 %). Der er forskelle mellem ledere og medarbejder ved, at 32 % af medarbejdere med visitkortet ikke har udleveret det, mod færre ledere 6. Visitkortene udleveres fortrinsvis til borgere, men også til andre ansatte, dette primært af ledere. Dette viser ledelsens betydning ifm. den interne formidling af visitkortet (indenfor Plejen) i Fredericia Kommune. 6 Der er så få ledere, der har visitkort, at der ikke angives procenter. 10

12 Der er en gruppe medarbejdere, som har visitkortet, men som ikke har udleveret det. KENDSKAB TIL HVOR VISITKORT KAN FÅS I alt 74 % af de ansatte, som kender til visitkortet ved, hvor de kan få nye visitkort(97 % i Rehabiliteringsafdelingen mod 60 % i Plejen). Lederne angiver et hyppigere kendskab end medarbejderne (84 % og 72 %). Opsummeret er der 40 % af de ansatte i Plejen, som ikke har kendskab til, hvor de kan få nye visitkort. Det ville være formålstjenligt at nedbringe denne andel. MØDET MED BORGERE DER KUNNE HAVE GAVN AF FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE På spørgsmålet Inden for det sidste år 7, hvor ofte er du i forbindelse med dit arbejde stødt på borgere / patienter eller pårørende, som kunne have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde? (Se Bilagstabel 8 P/S og L), svarer 25 %, at de mere end ti gange har mødt en borger inden for det seneste år, ifm. Deres arbejde, som de vurderer, kunne have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde. Der er flere i Plejen (29 %) end i Rehabiliteringsafdelingen (17 %), der har mødt en borger, der kunne have gavn. Lige så hyppigt (25 %) er det at have mødt denne type borgere 2-4 gange indenfor det seneste år. Her er næsten ingen forskel mellem de to ansættelsesområder. Der er stor spredning på, hvor hyppigt der mødes borgere, hvor det vurderes, at de kunne have gavn af frivilligt socialt arbejde. Over hele spektret møder ansatte fra Plejen hyppigere disse borgere end ansatte fra Rehabiliteringsafdelingen. Der er spredning mht. hvor hyppigt ansatte vurderer, at de møder borgere, som kunne have glæde af kontakt med frivilligt socialt arbejde. Ansatte i Plejen lidt hyppigere end i Rehabiliteringsafdelingen, ledere lidt sjældnere end medarbejderne. NÆVNES FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE FOR BORGERE? Hvor ovenstående omhandlede, hvorvidt de ansatte er stødt på borgere, der kunne have gavn af frivilligt socialt arbejde, er der også stillet spørgsmålet om, hvorvidt muligheden for frivilligt socialt arbejde er nævnt (Se Bilagstabel 9 P/S og L). Igen er der stor spredning. Dog ser det ud til, at ansatte har nævnt muligheden for frivilligt socialt arbejde færre gange, end de har vurderet, at der er et behov. 1-4 gange er frivilligt socialt arbejde hyppigst nævnt (30 %). Fordelingerne for Plejen og Rehabiliteringsafdelingen ligner hinanden. Tydeligste forskelle findes mellem ledere og medarbejdere, idet 32 % af lederne svarer, at de har nævnt muligheden mere end 10 gange indenfor det seneste år, mod 16 % af medarbejderne. 7 Her har vi anvendt en for lang tidshorisont. 11

13 Så de ansatte nævner muligheden ved frivilligt socialt arbejde i mindre udstrækning, end de observerer borgere, som de vurderer, kunne have gavn. Der er ingen forskel mellem arbejdsområder, men efter stilling, idet ledere hyppigere end medarbejdere nævner muligheden overfor borgere. HAR BORGERE GAVN AF KONTAKT MED FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? På holdningsspørgsmålet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er borgere / patienter og pårørende, som kan have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde, (Se Bilagstabel 6 P/S og L.) fremkommer følgende svar. De ansatte er enten meget enige (72 %) eller enige (24 %). Rehabiliteringsafdelingen er lidt mere positivt indstillet end Plejen i forhold til, om borgere kan have gavn af kontakt til frivilligt socialt arbejde. De ansatte er i meget stor udstrækning enige i, at der er borgere, som kan have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde. Ansatte i Rehabiliteringsafdelingen er mest enige. Opdelt efter stilling, er både ledere og medarbejdere meget enige, 84 % af lederne og 70 % af medarbejderne. De ansatte er altså i væsentlig udstrækning meget enige i, at der er borgere, der kan have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde. Det samme observeres blandt ledere. ER VISITKORTET EN GOD ORDNING? De ansattes vurdering af, hvorvidt visitkortet er en god ordning til at skabe kontakt til frivilligt socialt arbejde, fremgår af svar på spørgsmålet Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Visitkort virker godt i forhold til at skabe kontakt mellem borgere / patienter og frivilligt socialt arbejde? 8 (Se Bilagstabel 7 P/S og L). Her er lidt mere end halvdelen af de ansatte enige i udsagnet og 30 % er meget enige i udsagnet. 15 % ved ikke. Der er en større andel i Rehabiliteringsafdelingen (41 %) end Plejen (23 %), der er meget enige i udsagnet. Når lederne udskilles, viser disse hyppigst at være enige i, at visitkortet er en god ordning: Hver fjerde leder er meget enig. Dog viser undersøgelsen også, at hver fjerde leder har svaret ved ikke. Så de ansatte er enten enige eller meget enige i, at visitkortet virker som et godt redskab til at skabe kontakt mellem borgere og frivillige. Men hver fjerde leder ikke ved om visitkortet virker godt. DELTAGELSE I FRIVILLIGT ARBEJDE (Se Bilagstabel 10 og 11). 22 % af de ansatte deltager i frivilligt arbejde. En lidt større andel i Rehabiliteringsafdelingen end i Plejen. Lederne lidt hyppigere end medarbejderne. 8 Dette spørgsmål er kun besvaret af personer der kender til visitkortordningen. Hvis alle inddrages, reduceres andelen som er meget enig eller enig til i alt til 74 % - hvilket stadig er en stor andel. 12

14 De ansatte, som er involveret i frivilligt arbejde 9, optræder med 60 % indenfor fritid (kultur, idræt eller fritid), og godt en tredjedel indenfor socialt arbejde (sundhed, sociale område eller rådgivning). Opdelt efter arbejdsområder, deltager Plejen fortrinsvis indenfor fritid (kultur, idræt eller fritid), hvor ansatte i Rehabiliteringsafdelingen er nogenlunde ligeligt fordelt mellem fritid og socialt arbejde med ca. 40 % til hver. Der er for få ledere i undersøgelsen, - som udfører frivilligt socialt arbejde til at det er muligt at udtale sig om dem. De 22 % er færre end landsgennemsnittet for årige (25-49=40,4 % og årige = 34,5 %) 10 (Ibsen m.fl. 2008, side 140). I forhold til arbejdsområder, skiller Rehabilitering sig ud ved, at 40 % af de, der udfører frivilligt arbejde, gør det indenfor det frivillige sociale arbejde mod anslået 20 % i landsundersøgelsen 11. En femtedel af de ansatte deltager altså i frivilligt arbejde. Det område, der hyppigst nævnes er fritidsområdet med det frivillige sociale arbejde som det næststørste område. Ansatte indenfor Rehabiliteringsafdelingen deltager i lige stort omfang indenfor disse to områder. IDEER Spørgeskemaet afsluttes med åbne spørgsmål, om idéer til, hvordan ansatte kan formidle kontakt mellem patienter/borgere, pårørende og den frivillige sociale verden, og kommentarer i øvrigt personer er kommet med forslag (Se Bilag 9X). Medarbejdere og ledere lige hyppigt. Nogle forslag går på, i forhold til de ansatte, som Blive ved med at gøre opmærksom på de frivillige og hvad de tilbyder. Have visitkortet ved hånden og have endnu mere fokus på at udbrede kendskabet. Men også mere konkrete forslag som, at kontaktpersoner fra de frivillige foreninger informerer om frivilligverdenen på arbejdspladsen, f.eks. i hjemmeplejegrupperne, bl.a. fordi det er godt at have et ansigt på, hvem de frivillige er. Dvs. den personlige formidling. Et andet eksempel er, at der i forbindelse med elevdage på arbejdspladsen, der afholdes nogle gange om året, er fokus på frivilligt socialt arbejde. Set i forhold til borgerne peges der på, at de ansatte informerer om visitkortet i forbindelse med visitationssamtaler eller opstartsamtaler. Mere alment nævnes vigtigheden af, at der kommer information via aviser, radio og internettet med tydelig angivelse af, hvor borgere eller ansatte skal henvende sig. Derudover nævnes annoncering af arrangementer, og at der placeres relevant materiale på arbejdspladsen, som de ansatte kan udlevere. Derudover nævnes At der kom fx kort ud til alle "ældre", der modtager hjælp fra Fredericia Kommune. At kunne ringe hvis de (borgerne) ikke kan. 9 Enkelte personer deltager i frivilligt arbejde indenfor flere områder. 10 For både mænd og kvinder. I vores undersøgelse er alle der indgår i beregningerne kvinder og kvinder er frivillige i mindre udstrækning end mænd (31,7 % mod 38,3 %). (Ibsen m.fl. 2008, side 140) 11 De 20 % er eget bud, behæftet med stor usikkerhed. I vor undersøgelse er der få personer ar regne procenter på, når de på samme tid skal opfylde kriteriet at være fra rehabiliteringsafdelingen og at udføre frivilligt arbejde. 12 I denne del er også inddraget svar fra spørgeskemaer som ellers ikke indgår. I givet fald fremgår det ved fodnote. 13

15 Netop de sidste udsagn peger på den vigtige problematik omkring, hvordan den konkrete kobling mellem borgere og frivilligverdenen kan foregå med de ansatte som evt. bindeled. Der peges på, at en sådan kobling allerede kunne finde sted ifm. en borgers evt. indlæggelse. Fra et af de spørgeskemaer, der ellers ikke indgår i undersøgelsen, peges på muligheden for, at de frivillige og frivilligcentret kan være mere opsøgende. Følge borgeren derhen/ ringe for borgeren/få familie til at tage kontakt for borgeren/i nogle tilfælde spørge om det er muligt den frivillige kan møde op hos borger. 13 At det er vigtigt at det fremgår, at det ikke kun handler om selvhjælpsgrupper 14. På spørgsmålet om kommentarer i øvrigt, har ni personer udtalt sig. Se Bilag 6, s. 42. De helt overvejende svar omhandler vigtigheden af de frivilliges arbejde. En nævner, at selve kortet kunne være mere iøjnefaldende. Kortet har nogle lidt kedelige farver. Mangler blikfang. En lettere webside-adresse. Lidt mere overskueligt visitkort, evt. med mere konkrete oplysninger om hvad tilbud, der kan være på bagsiden 15. Af vanskeligheder nævnes, forhold omkring egen arbejdssituation, Vi har afholdt et rigtigt godt møde til opstart af dette, men er ikke kommet videre med konkrete tiltag. Dette skyldes bl.a., at vi er blevet nednormeret i vores team. Men viljen er der, skal I vide!!!. Derudover nævnes, at, Frivillig ordningen er en fantastisk ordning. Personligt mener jeg dog, at der stadig er mange steder, hvor De frivillige bør gå ind i. Arbejdsmæssigt er der gentagne gange sket det, at der trods henvendelse er blevet afslået deltagelse fra de frivillige. Det sidste udsagn rammer ned i en meget væsentlig problematik omkring frivillige. At de er frivillige, dvs., at der skal være nogen, som vil påtage sig den konkrete opgave som efterspørges. 13 Fra spørgeskema som ellers ikke indgår i undersøgelsen 14 Fra spørgeskema som ellers ikke indgår i undersøgelsen 15 Fra spørgeskema som ellers ikke indgår i undersøgelsen 14

16 Konklusion Der er samfundsmæssigt øget opmærksomhed på mulighederne for, at borgere kan have glæde af hjælp fra frivilligverdenen og hvordan disse borgere, bliver opmærksomme på de muligheder og tilbud, der eksisterer i det frivillige regi. Mange mennesker med behov for hjælp, kommer i forbindelse med det offentlige. Så hvordan kan det offentlige evt. spille en rolle som formidler af information om frivilligverdenens tilbud. I denne forbindelse afgrænset til frivilligt socialt arbejde. I Fredericia Kommune er et samarbejde mellem Fredericia Kommunen og FrivilligCenter Fredericia etableret omkring udlevering af et visitkort. Kortet udleverer de ansatte i Fredericia Kommune til borgere eller pårørende, som de ansatte vurderer, kunne have glæde af aktiviteter indenfor frivilligverdenen. I rapporten vises, at frivilligverdenen er nået frem til de ansatte i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune. De ansatte har hørt om visitkortet, og mange har selv visitkortet. Opdeles de ansatte efter arbejdsområder, er der relativt flere i Rehabiliteringsafdelingen, der kender og har visitkortet i forhold til i Plejen. Opdeles kendskabet i forhold til stillingsbetegnelse, er der flere ledere end medarbejdere i øvrigt, som kender visitkortet. Visitkortet er nået frem i forskellig grad efter ansættelsesområder og stilling. Arbejdspladsen er den vigtigste informationskilde til visitkortet, men for Plejen i mindre udstrækning end for Rehabiliteringsafdelingen. For Plejen har andre informationskilder også betydning. Uafhængigt af ansættelsesområder, har knap 60 % af de, der har visitkortet liggende, udleveret kortet til borgere. Visitkortene udleveres fortrinsvis til borgere men også til andre ansatte, primært af ledere. Dette viser ledelsens betydning ifm. den interne formidling af visitkortet (indenfor Plejen). Der er relativt flere i Rehabiliteringsafdelingen end i Plejen, som ikke har udleveret visitkortet. I Plejen ved 40 % ikke, hvor de kan få nye visitkort. Hvis denne andel skal kunne agere selv, er der her en informationsproblematik. De ansatte mener i vid udstrækning, at borgere kan have gavn af frivilligt socialt arbejde. De ansatte svarer, at de støder på borgere, som, de mener, kunne have gavn af kontakt med det frivillige sociale arbejde. De ansatte nævner i mindre udstrækning mulighederne indenfor frivilligverdenen for borgerne. En stor andel mener, at visitkortordningen er en god ordning. Dog er der blandt lederne 25 %, som angiver, at de ikke ved, om det er en god ordning. Forslag til, hvordan de ansatte kan formidle kontakt mellem borgere og frivilligverdenen omhandler, at de ansatte bliver mere bevidste og husker visitkortet, og at repræsentanter for foreningerne komme ud i de kommunale plejedistrikterne, så de ansatte får ansigt på de frivillige. Der er ligeledes kommet konkrete 15

17 forslag til, at de frivillige nævnes i visitationssamtaler med borgere, at der videreformidles informationer i pressen og at der udvikles et visitkort, der skaber mere blikfang. Nogle få peger på muligheden for, at de frivillige kan inviteres tidligere og anvendes forebyggende. Derudover nævnes muligheden for, at de ansatte kan ringe på borgerens vegne eller følge borgeren hen til frivilligcentret. Flere vurdere, at de, når de ser visitkortet, hvor der på bagsiden er noteres stikord omkring foreningerne i frivilligcentret, kommer til tænke på, om tilbuddene i frivilligcentret udelukkende handler om deltagelse i en gruppe eller i arrangementer. Eks. fremgår det ikke af informationerne på visitkortet, om frivilligcentret tilbyder formidling af direkte praktisk hjælp til noget. Det burde måske overvejes, om kortets bagside skulle omformuleres. Denne undersøgelse har alene omhandlet Plejen, herunder Rehabiliteringsafdelingen. Det var oprindeligt tanken, at inddrage lægepraksis og evt. sygehuset. Spørgeskemaet nåede også at blive udsendt til almen lægepraksis, men der kom så få svar retur til, at de ikke indgår i undersøgelsen. Det var desuden hensigten, at inddrage andre afdelinger i Fredericia Kommune, her tænkes primært på Arbejdsmarkedsafdelingen, men dette blev opgivet indenfor den eksisterende tids- og ressourcehorisont. Gotthardsen (2009) nævner, at den interne struktur i kommunerne er en væsentlig vanskelighed i udbredelse af samarbejdet mellem frivilligverdenen og kommunerne. Det vil formentlig kræve en ledelsesmæssig udmelding og opbakning fra de forskellige ledelsesniveauer på forvaltningsniveau for at have mulighed for at slå igennem. Jf. KREVI (2008), hvor det påvises, at implementering af en given praksis på beskæftigelsesområdet forudsatte, at ledelsen gik ind for ændringen og klart meldte ud, hvordan man kunne føre ændringen ud i livet. Sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen har der været registreringsperioder i FrivilligCenter Fredericia som en del af undersøgelsen af visitkortet. I perioden var der ikke mange henvendelser, der blev registreret og slet ikke med reference til visitkortet. Men dels har der næppe været fuld registrering, dels har vi ikke noget mål for, hvad der ville være tilfredsstillende antal henvendelser. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at frivilligverdenen er nået frem til de ansatte i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen med visitkortet. Men også at det er uklart, hvor langt ud i Plejen budskabet er nået. Undersøgelsen viser, at Plejen, ud over repræsentanter for frivilligverdenen, også er afhængige af andre ansatte (herunder ledere), og af andre kanaler i forhold til at få information ud om visitkortet. Ud fra denne undersøgelse må det antages, at medarbejderne indenfor Plejen skal informeres ad flere kanaler. Det kunne være interessant at få undersøgt, hvordan borgerne modtager og forholder sig til information fra ansatte om frivilligverdenens muligheder. 16

18 Referenceliste Bundesen, Peter (2011) Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område i kommunerne. University College Lillebaelt, Socialrådgiveruddannelsen Center for frivilligt socialt arbejde (2011) Den frivillige sociale indsats - Årsrapport 2010,CFSA, Socialministeriet. Gotthardsen, Dorte Nørregaard (2009) Frivilligpolitikker og samarbejde Midtvejsudgivelse i udviklingsprojektet for samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner, Center for frivilligt socialt arbejde, CFSA. Ibsen, Bjarne m.fl. (2008) Den frivillige sektors velfærdspotentiale I: Ibsen, Bjarne m.fl. (red) Det frivillige arbejde ( ). Syddansk Universitetsforlag. KREVE (2008). Styring kræver styring. KREVI Lundgaard Konsulenterne (2011) Projekt kommunen og civilsamfundet - en erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter, Socialministeriet Mandag Morgen (2011) Guide til fremtidens velfærdsalliancer gode råd til samarbejde om socialforebyggelse. Mandag Morgen Aarup, Knud (2010) Frivillighedens Velfærdssamfund, Frydenlund National civilsamfundsstrategi (2010), Regeringen 17

19 Bilag BILAG til rapporten VISITKORT SOM BINDELED MELLEM KOMMUNE, BORGERE OG FRIVILLIGVERDENEN. Side Bilag 1 Præsentation af Visitkort i forskellige afdelinger i Fredericia Kommune mv. 19 Bilag 2 Fordeling af svar på spørgeskemaets enkeltspørgsmål 21 Bilag 3 Udsendelse af spørgeskema 29 Bilag 4 Klargøring af data 30 Bilag 5 Bilagstabeller 33 Bilag 6 Svar på de åbne spørgsmål 18 Idéer til hvordan ansatte kan formidle kontakt mellem patienter/borgere, pårørende og den frivillige sociale verden og spørgsmål 19 kommentarer i øvrigt. 41 Bilag 7 Registrering af henvendelser ved FrivilligCenter Fredericia 44 18

20 Bilag 1 Kommune Oversigt over præsentation af Visitkort i forskellige afdelinger i Fredericia Fredericia Kommunen Plejens og Sundheds mange afdelinger i Fredericia kommunen blev fra januar til juni 2011 orienteret om visitkortordningen af repræsentanter fra FrivilligCentret, jf. organisationsdiagrammet. Repræsentanter fra Frivilligcentret deltog i videst mulig omfang på personalemøder for medarbejdere. Når det ikke var praktisk muligt for de respektive afdelinger eller de frivillige repræsentanter, foregik præsentationen på personalemøder for ledere. Pleje og Sundhedschefen blev også informeret. Som det fremgår af organisationsdiagrammet er præsentationen i Plejeafdelingen især foregået ved personalemøder for ledere, der så efterfølgende har haft ansvar for at formidle videre til personalegrupper med skiftende vagtplaner. I visitationsafdelingen og i Rehabiliteringsafdelingen, der består af GenoptræningsCentret, Hjælpemiddelafsnittet og Den Forebyggende Afdeling er visitkortet præsenteret og drøftet på personalemøder af varierende længde. Almen lægepraksis Almen praksis i Fredericia er blevet orienteret i Bylægeforeningen af kommunens praksiskonsulent tidligt forår Frivilligcentret har ikke haft mulighed for at præsentere visitkortet på et Bylægeforeningsmøde. Frivillige uddelt materiale med visitkort til samtlige lægehuse i kommunen i sommeren Sygehus Akutmedicinsk afdeling på Fredericia Sygehus er orienteret på et personalemøde den Se Organisationsdiagram for præsentationsform på næste side. 19

21 Pleje- og Sundhedschef Mona Nederby Larsen Sekr. Sygeplejechef Marianne Hansen Plejechef økonomi Rehabiliteringschef Louise Thule Sundhedssekretariatet Visitationschef FUT Distrikt 1 Demens konsulent Distrikt 2 Køkkener Plejens dmi Vikarkorps Distrikt 12, 13 og 14 Distrikt 15 Othello Genoptrænin gscenteret Hjælpemiddelafsnittet Rehabilitering Anne Mette Dalgaard Visitationsafdelingen Hverdags rehab Distrikt 3 Distrikt 16 Forebyggende afd. DøgnRehab. Distrikt Distrikt 18 Distrikt 6 Distrikt 7 Distrikt 8 aktivitetscentr Distrikt 21 Farvekode: Rød: personligt møde Grøn: ledermøde Gul: personalemøder Blå: ikke informeret 20

22 Bilag 2 Svarfordeling for spørgeskemaets enkeltspørgsmål 16 Sp. 1. Har du set dette visitkort? (Kun ét kryds) Respondenter Procent Ja, jeg HAR selv visitkortet 71 59,7 % Ja, jeg har SET visitkortet, men har det IKKE SELV 28 23,5 % Nej, jeg har IKKE SET det, men jeg har HØRT om det 5 4,2 % Nej, jeg har HVERKEN SET ELLER HØRT om visitkortet 15 12,6 % I alt ,0 % Sp. 2 Hvornår hørte du første gang om visitkortet? Respondenter Procent Indenfor den sidste måned 12 11,5 % 1-3 måneder siden 12 11,5 % måneder siden 18 17,3 % 6-12 måneder siden 46 44,2 % Mere end et år siden 8 7,7 % Ved ikke 8 7,7 % I alt ,0 % 16 For de 119 kvindelige respondenter som er ansat indenfor Plejen og Rehabilitering 17 Fejl. Overlappende kategorier 21

23 Sp. 3. Fra hvem har du hørt om visitkortet? (flere kryds muligt) Respondenter Procent Min ledelse 17 16,3 % Kollega fra egen afdeling 32 30,8 % Kollega fra anden afdeling 9 8,7 % Repræsentant fra frivillige organisationer 49 47,1 % Privat 4 3,8 % Pressen 6 5,8 % andet - skriv 5 4,8 % I alt ,0 % Sp. 4. Er visitkortet noget I taler om på din arbejdsplads? Respondenter Procent Ja 69 66,3 % Nej 25 24, 0% Ved ikke 10 9,6 % I alt ,0 % Sp. 5. Er visitkortet blevet præsenteret på et møde på din arbejdsplads? Respondenter Procent Ja 75 72,1 % Nej 15 14,4 % Ved ikke 14 13,5 % I alt ,0 % 22

24 Sp. 5 Har du visitkort liggende, som du kan give videre? Respondenter Procent Ja 65 62,5 % Nej 39 37,5 % I alt ,0 % Sp. 6. Hvem har du udleveret visitkort til? (flere kryds muligt) Respondenter Procent Har ikke udleveret visitkort 19 29,2 % Borgere / patienter og pårørende med behov for kontakt til frivilligt socialt arbejde 38 58,5 % Ansatte indenfor kommunen 11 16,9 % Andre - hvem? 3 4,6 % Ved ikke 0 0,0 % I alt ,0 % Sp. 7. Hvor mange visitkort tror du, at du har udleveret? noter ca. antal for hver gruppe. Respondenter Procent Til borgere / patienter og pårørende med behov for kontakt til frivilligt socialt arbejde, noter ca. antal 16 61,5 % Ansatte indenfor kommunen, noter ca. antal 7 26,9 % Andre - hvem? 2 7,7 % Noter ca. antal til andre 1 3,8 % I alt ,0 % 23

25 Sp. 8. Ved du hvor du kan få (flere) visitkort? Respondenter Procent ja 77 74,0 % nej 27 26,0 % I alt ,0 % Sp. 9. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Visitkort virker godt i forhold til at skabe kontakt mellem borgere / patienter og frivilligt socialt arbejde?. Respondenter Procent Meget enig 31 29,8 % Enig 57 54,8 % Uenig 0 0,0 % Meget uenig 0 0,0 % Ved ikke 16 15,4 % I alt ,0 % Sp. 10. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der er borgere / patienter og pårørende, som kan have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde? Respondenter Procent Meget enig 86 72,3 % Enig 29 24,4 % Uenig 0 0,0 % Meget uenig 2 1,7 % Ved ikke 2 1,7 % I alt ,0 % 24

26 Sp. 11. Inden for det sidste år, hvor ofte er du i forbindelse med dit arbejde stødt på borgere / patienter eller pårørende, som kunne have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde? Respondenter Procent Mere end 10 gange 29 24,4 % 8-10 gange 18 15,1 % 5-7 gange 22 18,5 % 2-4 gange 30 25,2 % Én gang 8 6,7 % Er ikke stødt på patienter, borgere eller pårørende, som jeg mener,kunne have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde 6 5,0 % Ved ikke 6 5,0 % I alt ,0 % Sp. 12. Inden for det sidste år, hvor ofte har du i forbindelse med dit arbejde nævnt mulighederne omkring frivilligt socialt arbejde overfor borgere / patienter eller pårørende, som kunne have gavn af kontakt med frivilligt socialt arbejde? Respondenter Procent Mere end 10 gange 22 18,5 % 8-10 gange 11 9,2 % 5-7 gange 20 16,8 % 2-4 gange 36 30,3 % Én gang 14 11,8 % Er ikke stød på borgere/patienter eller pårørende, som jeg mener, kunne have gavn af kontakt 6 5,0 % Ved ikke 10 8,4 % I alt ,0 % 25

27 Sp. 13. Hvor arbejder du? Respondenter Procent Sygehus 0 0,0 % Lægepraksis 0 0,0 % Arbejdsmarkedsafdelingen 0 0,0 % Plejen 77 64,7 % Rehabiliteringsafdelingen 42 35,3 % Anden kommunal afdeling 0 0,0 % Andet - beskriv 0 0,0 % I alt ,0 % Sp. 14. Er du leder? Respondenter Procent Nej ,0 % Ja 19 16,0 % I alt ,0 % Sp. 15. Er du: Respondenter Procent Kvinde ,0 % Mand 0 0,0 % I alt ,0 % 26

28 Sp. 16. Hvad er din alder? Respondenter Procent ,0 % ,7 % ,6 % ,4 % ,7 % ,6 % ,0 % I alt ,0 % Sp. 17. Deltager du selv i frivilligt arbejde? Respondenter Procent Nej 93 78,2 % Ja 26 21,8 % I alt ,0 % 27

29 Sp. 18. Indenfor hvilket område deltager du i frivilligt arbejde? (flere kryds muligt) Respondenter Procent Fritid (kultur, idært, fritid) 15 60,0 % Socialt (sundhed, sociale område, rådgivning) 9 36,0 % Politisk 0 0,0 % Uddannelse 1 4,0 % Bolig og lokalsamfund 1 4,0 % Andre (miljø, religion, mfl.) 1 4,0 % Noter gerne, hvilket andet område 3 12,0 % I alt ,0 % Sp. 19. Har du nogle gode idéer 18 til, hvordan ansatte kan formidle kontakt mellem patienter / borgere, pårørende og den frivillige sociale verden? Respondenter Procent Ja, noter 32 27,8 % Nej 83 72,2 % I alt ,0 % Sp. 20. Har du kommentarer i øvrigt? 19 Respondenter Procent Ja, noter 9 8,1 % Nej ,9 % I alt ,0 % 18 De konkrete svar findes i Bilagstabellerne 19 De konkrete svar findes i Bilagstabellerne 28

30 Bilag 3 Udsendelse af spørgeskema Udgangspunktet var at nå hele sundhedspersonalet fra den kommunale del, over alment lægepraksis til akutmedicinsk afdeling på Fredericia Sygehus. Der har ikke været nøjagtigt kendskab til hvem der har modtaget information om visitkortet. (Se i øvrigt Bilag 1, s. 19) Der er benyttet et elektronisk spørgeskema via SurveyXact Udsendelsesmetoden har haft sine begrænsninger idet Mange ansatte i Plejen (sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og hjælpere) ikke bruger mailsystemet, og har begrænset adgang til PC. Behovet for kommunikation foregår via dokumentationsredskabet Rambøl Care og på møder. Personlige mailadresser til byens læger og deres sundhedspersonale er ikke direkte tilgængelige Sygehusets akutmedicinske afsnit har gennemgået større ændringer i undersøgelsesperioden. Der er valgt følgende kommunikationsveje ved udsendelse af linket til spørgeskemaet Kommunen. Der er sendt fællesmails til alle ledere og planlæggere i Plejen med anmodning om at gøre et vedhæftet opslag tilgængeligt og synligt for alt personale, samt at præsentere indholdet på et personalemøde. Opslaget er også lagt på Plejeafdelingens intranet. I opslaget blev nævnt forsøget med udlevering af visitkort og ønske om svar på det elektroniske spørgeskema for at kunne vurdere forsøget. Kommunen. Der er sendt personlige mails til alle medarbejdere, der skønnes at bruge mailsystemet til daglig kommunikation med en beskrivelse som ovenfor, samt et elektronisk link til skemaet. Lægepraksis. Bylægeforeningens formand har videresendt mails til byens læger. Sygehuset. Der er sendt mails til Akutmedicinsk afdeling på Fredericia Sygehus For at fremme svarprocenten er der annonceret med lodtrækning blandt deltagerne om et gavekort på kr. 300,-. Der er ca. 800 ansatte i Plejen, flere af dem figurerer både som fastansatte og som del af vikarkorpset. Det skønnes, at ca. 450 ansatte i Plejen, herunder 95 i Rehabilitering, har haft lejlighed til at tage stilling til at svare på spørgeskemaet. Mailen til de ansatte blev udsendt først i oktober 2011, med reminder ca. 14 dage senere. 29

31 Bilag 4 Klargøring af data Som det fremgår af Bilag 3 s. 29, er det uklart hvor mange personer der har modtaget linket til det elektroniske spørgeskema. Når Rehabilitering udskilles fra resten af Plejen, antages det at der er 355 som har kunnet svare indenfor Plejen, og 95 indenfor Rehabilitering. Der er indgået 147 besvarelser. Her er 12 besvarelser så mangelfulde at de er frasorteret. De resterende 135 besvarelser fordeler sig på følgende områder: Besvarelse opdelt på ansættelsessted Ansættelsessted Antal Procent Sygehus 1 0,7 % Lægepraksis 6 4,4 % Arbejdsmarkedsafdelingen 0 0,0 % Plejen 78 57,8 % Rehabiliteringsafdelingen 42 31,1 % Anden kommunal afdeling 5 3,7 % Andet 3 2,2 % I alt ,0 % 88,9 % af respondenterne i undersøgelsen er ansat i enten i Rehabiliteringsafdelingen eller Plejen i Fredericia Kommune. Kun 10,1 % er ansat andet sted. Disse sidste er ikke indgået i undersøgelsen idet der dels er få personer, dels fordeler sig mellem sundhed udenfor kommunalt regi og andre afdelinger end sundhed i kommunen. Herefter er der set bort fra den ene mand der herefter var bland besvarelserne. Undersøgelsen baserer sig på kvindelige ansatte indenfor Plejen og Rehabilitering. Det er i undersøgelsen muligt at foretage optællinger for alle (119 personer). Og foretage sammenligninger mellem Plejen og Rehabilitering. Samt mellem Ledere og Medarbejdere i øvrigt. 30

Projekt Støttepiller

Projekt Støttepiller Projekt Støttepiller Januar 2012 Lisbeth Møllegaard Hansen Forebyggende konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende Team Konsulenter på projektet: Anna-Maj Stride Geyti, Udviklingskonsulent University

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces En samarbejdsmodel Frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces Lisbeth Møllegaard Hansen Forebyggende Konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Evaluering af de nye læreres møde med praksis

Evaluering af de nye læreres møde med praksis Evaluering af de nye læreres møde med praksis Tabelrapport ledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s evaluering af de nye læreres møde med praksis, tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere