Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. > Markedsviden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden"

Transkript

1 Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets første kvartaler er opgjort til,9 %, og den samlede årlige vækst forventes også kun at blive knap 1 %. Når man i øjeblikket taler økonomi, er det svært at komme uden om faldet i oliepriserne, som har været markant i efteråret 1. Faldet i oliepriserne stimulerer den danske økonomi via det private forbrug, som øges på grund af større rådighedsbeløb hos forbrugerne, og via eksport til forbrugerne i andre lande. Vores eksport forventes at stige, selvom indtægterne fra vores eksport af olie falder. Arbejdsmarkedet følger væksten i BNP forstået på den måde, at der sker en langsom bedring. Antallet af lønmodtagere er vokset siden foråret 13, således at der nu er ca.. flere lønmodtagere end i 13. I samme periode er arbejds- ledigheden faldet fra ca., % til, % (sæsonkorrigerede fuldtidsledige). Dansk Jobindex opgør hver måned antallet af nye jobannoncer på internettet. Tallet er en indikator på den fremtidige udvikling på jobmarkedet. I november 1 blev der lagt 19. nye jobannoncer på nettet, hvilket på trods af små dyk i antallet blandt andet i forsommeren 1 er væsentligt højere end i december 9 (1.), hvor bunden blev nået. Tallet er dog stadig meget lavere, end da jobmarkedet var allerhedest i 7 (over 3. pr. måned). På ejerboligmarkedet stiger priserne i hovedstaden og i de andre større byer, mens priserne på landsplan kun stiger svagt. Der er dog tegn på fremgang i alle dele af Danmark, idet antallet af hushandler er stigende alle steder. Det giver forsigtig optimisme også uden for de større byer. Både den korte og den lange rente fortsætter med at falde både i eurozonen og i Danmark, hvor henholdsvis ECB og Nationalbanken er ivrige efter at sikre, at der ikke kommer deflation, og søger at sætte skub i væksten. Der er ikke tegn på, at renten stiger på kort sigt., Det er tilladt at citere fra Colliers STATUS og Markeds- PULS med fuld kildeangivelse. Beslutninger i forbindelse med fast ejendom bør altid vurderes grundigt, og alle parter bør derfor selv undersøge markedet dybtgående. Uanset at vi med stor omhu har undersøgt og efterprøvet informationen i denne rapport, fralægger Colliers International Danmark A/S sig ethvert ansvar for eventuelle tab baseret på information i rapporten. > Markedsviden Årlig realvækst i BNP 3,,, -,7 1, 1, -,7 -,, 1,7, Anne Kaag Andersen Analysechef Cand.scient., ph.d. Direkte 3 -, og Danmarks Nationalbank Note: 1, 1 og 1 er baseret på skøn.

2 Investering Høj efterspørgsel efter primære ejendomme Blandt andet på grund af den lave rente er der i øjeblikket et meget stort udbud af kapital fra danske og internationale investorer på det danske ejendomsmarked. Efterspørgslen samler sig hovedsageligt om primært beliggende ejendomme, hvor den knappe faktor p.t. i langt højere grad er ejendomme end kapital. Det ses fx på Strøget i, hvor der er mange om buddet, når ejendommene kommer på markedet, og hvor priserne presses op. Også indenfor kontor- og industrisegmentet er det det manglende udbud af primære ejendomme, som holder transaktionsmængden nede. Efterspørgslen efter boligudlejningsejendomme særligt i de større byer er fortsat meget høj. Efterspørgslen kommer fra en bred skare af investorer, herunder ejendomsselskaber, private investorer, udenlandske investorer og institutionelle investorer, dog således at de to sidstnævnte grupper primært er interesserede i større aktiver. Transaktioner Omfatter ejendomshandler (ikke selskabshandler) med erhvervsejendomme og boligejendomme med flere end lejligheder. Mia. kr og Colliers Transaktionssum for 1 er et estimat for hele året ud fra tal for årets første to kvartaler. Renteudvikling i Danmark % 7 Boligejendommene i de større byer er meget populære, blandt andet fordi de anses for at være en ret sikker investering på grund af befolkningsvæksten og den deraf meget begrænsede risiko for tomgang. Samtidig er det et segment, hvor finansiering er rimelig tilgængelig. De sekundært beliggende ejendomme halter stadig efter, men der sker transaktioner. Med en fortsat økonomisk fremgang vil den store efterspørgsel efter primært beliggende ejendomme i centrum formentlig sprede sig ud, hvilket vi også allerede nu ser tegn på Pengemarkedsrente CIBOR, løbetid 3 måneder 1-årig statsobligation Finansieringskilderne er ikke længere så tilbageholdende, når det kommer til primært beliggende ejendomme, men er mere forsigtige, når det kommer til sekundært beliggende ejendomme. Den samlede transaktionssum for de egentlige ejendomshandler tegner til at lande lidt over summen i 13. Hertil kommer selskabshandlerne. Colliers STATUS 1. kvartal 1 Investering Colliers International Danmark

3 Kontor Markant fald i kontorledigheden De seneste tal fra Oline-ED Statistikken viser et markant fald i tomgangen for kontorer. På landsplan er tomgangen næsten faldet med 1 procentpoint siden forrige kvartal fra 9. % til.9 %. På et år er tomgangen på landsplan faldet med 1,3 procentpoint. Også i by er tomgangen faldet. På et år er tomgangen faldet næsten 3 procentpoint, hvor det seneste kvartal står for et fald på 1,3 procentpoint. Tilsvarende er tomgangen i s omegn faldet med, procentpoint det seneste kvartal. Der er flere årsager til faldet i tomgangen. For det første har nybyggeriet været begrænset de senere år. Det gælder generelt, men i særdeleshed er der ikke bygget meget spekulativt. For det andet er arbejdsmarkedet fortsat i bedring. For det tredje er der god aktivitet indenfor omdannelse af erhverv til bolig på grund af den høje efterspørgsel efter boliger, ikke mindst i de større byer. tområdet (Vejle) Men træerne vokser ikke ind i himlen. Den skrøbelige økonomiske vækst betyder, at en del virksomheder stadig er tilbageholdende med at søge nye lokaler. Mange kontorudlejninger handler mere om downsizing end om udvidelse. s centrum er præget af mange lejemål af begrænset størrelse i den ældre bygningsmasse. Lejerne er her fx iværksættervirksomheder og lejere fra fx advokatbranchen. I omegnen af findes en række store, ledige kontorer til en forholdsvis lav leje. Selvom der så småt er kommet gang i udlejningen i disse områder, går det stadig forholdsvis trægt. Muligheden for at bygge nye kontorer i havneområderne vil øge udbuddet af moderne kontorer tæt på centrum. I sker der også udvikling af nye kontorer på havneområdet. I den nordlige del af byen er der stor aktivitet og udvikling, omend efterspørgslen dog er lidt for nedadgående. Blandt andet byggeriet af det nye supersygehus driver fortsat efterspørgsel til den del af byen. I de sydlige forstæder er der fortsat ret høj tomgang og mulighed for at leje lokaler forholdsvis billigt. I de seneste to kvartaler har der dog været en stigende efterspørgsel. (Vejle) Andelen af ledige lokaler indenfor kontor pr. 1. januar 1,3 7,9 1, 1, 11, 1,7 9,9,3, 7, 9, Markedsleje for kontor pr. 1. januar 1 Kr. pr. m ekskl. drift It Antal beskæftigede Afkastkrav for kontor pr. 1. januar ,%,%,%,%,% Vejle ,% Omfatter både moderne og ældre ejendomme med bedste beliggenhed. Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Kilde: Colliers MarkedsPULS 3 Colliers STATUS 1. kvartal 1 Kontor Colliers International Danmark

4 Retail Stigning i detailsalget giver optimisme Tomgangen for butikslokaler er stabil. Pr. 1. januar 1 er den opgjort til,3 % på landsplan. For de fleste landsdele er der også kun marginale ændringer, dog er tomgangen ifølge opgørelsen fra Oline-ED Statistikken faldet med procentpoint i Østjylland. Den stabile tomgang afspejler status quo for den danske detailbranche. Selvom detailsalget for første gang siden 7 er steget (opgjort for et helt år), er det en begrænset stigning på 1,1 % fra 13. Stigningen giver dog stadig optimisme i detailhandlen efter mange år med først faldende og siden ret konstant omsætning. I tallene for detailsalget indgår en vis del af e-handlen, idet e- handel i danske internetbutikker tælles med. Derimod indgår omsætning i udenlandske butikker og hos engrosvirksomheder ikke. Køb af rejser og mobiltelefoni er ikke med, uanset om de sælges online eller i en butik. En nylig opgørelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne i 1 e-handlede for mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 1 % fra året før. Disse tal inkluderer også rejser, koncerter, optankning af rejsekort m.m. Også forbrugertilliden giver anledning til optimisme. I januar 1 er den opgjort til 9,, hvilket er en lille stigning fra det seneste halve års gennemsnit på,. Niveauet nu er markant højere, end det var i alle årene fra til og med 13. På de primære beliggenheder i fx og og i de øvrige gode handelsbyer er der kun meget begrænset tomgang. De stærke butikskæder kæmper om de bedste beliggenheder, mens en skov af iværksættere ønsker de lidt billigere lejemål. Caféer og spisesteder fylder mere og mere i gadebilledet blandt andet i takt med at e-handlen flytter noget af den almindelige omsætning væk fra de fysiske lokaler. På sekundære beliggenheder, hvilket både omfatter ikke så gode beliggenheder i ellers velfungerende handelsbyer og svagere handelsbyer, er der noget mere tomgang. Også her spiller e-handlen ind, men også centraliseringen af befolkningen har betydning ligesom vores øgede mobilitet. Andelen af ledige lokaler indenfor retail pr. 1. januar 1, Markedsleje for retail pr. 1. januar 1 Kr. pr. m ekskl. drift,7, 3,1 9,9 7,,,7, ,9,3 1 1 Udvikling i forbrugertillid Afkastkrav for retail pr. 1. januar ,%,%,%,%,%,% Ejendomme i fx gågader til udvalgsvareforretninger med bedste beliggenhed. Kilde: Colliers MarkedsPULS Colliers STATUS 1. kvartal 1 Retail Colliers International Danmark

5 Industri og logistik God brugerefterspørgsel Tomgangen for industri- og logistiklokaler er ifølge Oline-ED Statistikken opgjort til 3, % for hele Danmark. Det er uændret siden sidste kvartal, men et fald på et halvt procentpoint siden januar 1. Den lave økonomiske aktivitet i en årrække har betydet, at priserne for ældre produktionsejendomme er ret lave endda meget lave i nogle områder. Dette forhold, kombineret med at det synes at være blevet nemmere at opnå finansiering til køb af brugerejendomme, har betydet en stigende omsætning i segmentet. Det gælder både i mindre byer i provinsen og på den københavnske vestegen. Det ændrer imidlertid ikke ved, at der i mange områder fortsat ligger produktionslokaler, som det er svært at forestille sig, bliver brugt til formålet indenfor den nærmeste årrække, blandt andet fordi de er nedslidte. En del af disse kan omdannes til anden anvendelse det gælder særligt, hvis de er bynært beliggende. Udbuddet af erhvervsjord er ret stort i mange kommuner, så der er også mulighed for at bygge nyt. På grund af fortsat ret lav byggeaktivitet er byggeomkostningerne lave, så økonomien hænger tit sammen, også fordi den efterfølgende drift også er billigere både på grund af energibesparelser, og fordi bygningerne er skræddersyet til formålet. Markedslejen er mange steder lav, men tilsyneladende ikke længere under pres. Ifølge Oline udbudsstatistikken ligger den gennemsnitlige udbudsleje for lager- og produktionsejendomme på ca. kr. pr. m eksklusive driftsomkostninger. Niveauet var noget højere i -1, men ser nu ud til at have stabiliseret sig på dette niveau. Andelen af ledige lokaler indenfor industri og logistik pr. 1. januar 1 3,9 1,9,,,7, 3,,9 3,9,3 3, Markedsleje for industri og logistik pr. 1. jan. 1 Kr. pr. m ekskl. drift Industriens salg Afkastkrav for industri og logistik pr. 1. jan. 1 7,% 1 7,%,% 7,7% ,% 7,7% Ejendomme opført i moderne byggestil med bedste beliggenhed. Kilde: Colliers MarkedsPULS Colliers STATUS 1. kvartal 1 Industri og logistik Colliers International Danmark

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail Februar 2010 Den økonomiske situation Meget tyder på, at den økonomiske nedtur nu er stoppet, og de fl este venter et langsomt opsving. Til vendingen bidrager blandt andet tiltagene

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2009 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Afkastet er på vej op. Kontorer gav bedst i 2010. Investorer på banen igen Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2011 ME Afkastet er på vej op Kontorer gav bedst i 2010 Investorer på banen igen MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme investering Lokal dybde

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere