DANMARKS HANDEL. Testopgaver. Øvelsesopgaver. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere denne pdf. Forfatterne og forlaget Systime A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS HANDEL. Testopgaver. Øvelsesopgaver. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere denne pdf. Forfatterne og forlaget Systime A/S"

Transkript

1 22 DANMARKS HANDEL Testopgaver Danmarks eksport fordelt på varearter, Opgave 22.1 I lærebogen er vist en tabel med de varer, vi eksporterer flest af. Her er en liste med de vigtigste varer, som vi importerer. Danmarks vigtigste importvarer 2009, i mia. kr. Boreplatforme 7,8 Stenkul 2,9 Lægemidler, detail 7,3 Dieselkøretøjer 2,7 Olie 5,8 Naturgas 2,3 Gasolie 4,8 Mobiltelefoner 2,3 Returvarer 3,9 Flydele 2,1 Gearkasser til møller 3,5 Jernkonstruktioner 2,1 Tankskibe 3,5 Strøm 2,1 Computere 3,4 Lægemidler, ej detail 2,0 Personbiler, benzin 3,0 Dele til møller 2,0 Oliekager, soja 3,0 Fragtskibe 1,9 Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik, dec Note: Januar-november 2009 a) Redegør for Danmarks import. b) Sammenlign importen med eksporten (fremgår af tabel 22.3 i grundbogen, del 2) peg på forskelle og ligheder. Opgave 22.2 Back to the future Øvelsesopgaver Danmarks handel har undergået store forandringer gennem årene. I denne opgave tager vi et historisk tilbageblik, ligesom vi prøver at kigge ind i fremtiden. Først kigger vi baglæns. Danmarks eksport fordelt på lande, Tyskland 1,8 13,4 18,1 17,3 Storbritannien 30,4 18,9 11,4 8,5 Sverige 7,5 16,9 11,2 12,7 Holland 2,2 2,3 4,5 4,6 USA 5,4 7,7 5,2 6,3 Japan 0,0 0,8 4,0 2,0 Øvrige lande 52,7 40,0 45,5 48,6 I alt Kilde: DS 60 år i tal ; Statistikbanken, maj 2010 Kilde: DS 60 år i tal, 2009 Danmarks eksport fordelt på lande, siden Tyskland 22,4 17,3 Sverige 10,4 12,7 Storbritannien 8,2 8,5 Norge 6,5 6,4 USA 5,5 6,3 Holland 4,0 4,6 Frankrig 5,5 4,2 Italien 4,0 3,1 Finland 2,4 2,6 Polen 1,4 2,5 Kina 0,5 2,3 Japan 4,1 2,0 Øvrige lande 27,3 30,1 I alt Kilde: Statistikbanken, maj 2010 a) Redegør i hovedtræk for de ændringer i Danmarks eksport, der er sket side år. b) Foretag en mere detaljeret analyse af ændringerne i eksporten siden Peg således på markante forskydninger i landesammensætningen og peg herunder på mulige forklaringer på disse ændringer. Dansk Industri (DI), som er en brancheorganisation for danske industrivirksomheder, er kommet med et kvalificeret skøn over, hvordan Danmarks eksport fordelt på lande kan tænkes at se ud i Den kommer her: Systime A/S 19

2 Danmarks 10 største eksportmarkeder samt udvalgte lande, 2008 og 2030 Prognose fra DI Danmark handel med Kina, Tyskland 18,0 1 Sverige 13,6 2 Sverige 14,9 2 Tyskland 12,2 3 UK 8,3 3 Kina 8,7 4 Norge 6,3 4 UK 7,5 5 USA 5,8 5 USA 6,2 6 Holland 4,7 6 Norge 5,0 7 Frankrig 4,5 7 Frankrig 3,8 8 Italien 3,2 8 Holland 3,6 9 Spanien 2,7 9 Rusland 3,1 10 Finland 2,6 10 Spanien 2,5 13 Kina 2,0 15 Indien 1,6 14 Rusland 1,9 24 Brasilien 0,8 29 Indien 0,5 30 Brasilien 0,5 Kilde: DI Indsigt feb Note: DI har især fokus på BRIK-landene c) Hvilke faktorer tror du, at økonomerne inddrager i deres analyse, når de skal udarbejde en sådan prognose for dansk eksport i fremtiden? d) Gør nøje rede for de ændringer, som forventes i eksportens fordeling på lande i 2030 (jævnfør tabellen). Peg på mulige årsager til de ændringer i eksporten, som DI forventer vil ske. Opgave 22.3 Kina-syndromet Dansk fødevareeksport til Kina slår alle rekorder Kineserne har fået smag for Danmark. Eller i hvert fald for danske fødevarer. I 2009 nåede eksporten af føde- og landbrugsvarer til Kina små fem milliarder kroner. Og som noget nyt er det især eksporten af kødvarer, der viser voldsom vækst. Kina er nu på vej til at indtage en tredjeplads på fødevaremarkeders top-10. Kun overgået af Tyskland og Storbritannien.»Danmark er i dag et af de få lande, der har tilladelse til at eksportere svinekød til Kina. I takt med den øgede velstand i Kina vælger den kinesiske befolkning at erstatte vegetabilske fødevarer med animalske, og det gavner i høj grad den danske eksport,«siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Landbrug & Fødevarer. Kilde: Statistikbanken, BEC2Y Danmarks handel med Kina, 2009, vigtigste varer Import af varer fra Kina, top-10, i mio. kr. Eksport af varer til Kina, top-10, i mio. kr. Tøj 7581 Maskiner 2072 Div. forarbejd. varer 2894 Medicin 1498 Transportmidler 1818 Vindmøller 1100 Metalvarer 1747 Elek. Maskiner 821 Møbler 1694 Kød 661 Elek. maskiner 1664 Fisk 592 Maskiner 1593 Tekniske instrum. 494 Apparater til lydopt Kemikalier 363 Computere 939 Malme/metalaffald 334 Sko 851 Minkskind 308 Kilde: Statistikbanken, SITC 2R4Y Note: Diverse forarbejdede varer indeholder bl.a. legetøj. Transportmidler er primært skibe (men ikke køretøjer) a) Giv ud fra lærebogens tabel 22.1 en kort redegørelse for Kinas betydning i Danmarks handel. b) Foretag en nærmere analyse af Danmarks samlede handel med Kina siden Peg på vigtige udviklingstendenser samt årsager til den observerede udvikling. c) Foretag en analyse af varehandelen med Kina i Inddrag i din besvarelse de fire styrkeområder, som nævnes i lærebogen (del 2) side 10. d) Hvilken rolle vil Kina efter din vurdering spille for Danmarks handel de kommende årtier? Kilde: Berl. T (redigeret og bearbejdet) Kina buldrer frem på verdensmarkedet. Dette kan også aflæses i Danmarks handel med Kina, hvilket blandt andet illustreres i følgende graf og tabel. 20 Systime A/S

3 Opgave 22.4 Blowin` in the Wind Det globale marked for vindmøller Vestas i dramatisk fald I 2004 var Vestas verdens suverænt største vindmølleproducent. Med en global markedsandel på hele 34 pct. lignede Vestas en urørlig nummer ét. Det skulle dog ændre sig markant på mindre end fem år, hvor markedsandelen er faldet til lidt over 12 pct. (Foto: Henrik Kureer) Ikke overraskende nedtoner Vestas-topchef Ditlev Engel betydningen af den dramatisk Kilde: Berl. T (redigeret og bearerbejdet) faldende markedsandel. Han kalder udviklingen forudsigelig og insisterer på, at det for Vestas handler om at være bedst ikke størst.»det ville jo også være mærkeligt, hvis vi i så hurtigt en voksende global industri kunne fastholde en suveræn førsteplads. Vi har forudset det her, og derfor har vi også investeret massivt i Kina og i USA,«siger Engel.»Hvis du kigger på de ti største markeder i verden, så er vi i top-3 på ni af dem. Kun i Kina er vi ikke i top-3, men er til gengæld den største ikke-kinesiske producent. Konsulentfirmaet BTM Consult vurderer, at der i årene til og med 2014 vil være en gennemsnitlig årlig markedsvækst på 13,4 pct. Danmark var engang i særklasse verdens største eksportør af vindmøller. Og omkring pct. af alle vindmøller i hele verden er opstillet af Vestas, den danske vindmølleproducent. Men Danmark er ved at være trængt på det globale vindmøllemarked. I slutningen af 1990 erne havde danske mølleproducenter ca. 45 pct. af det globale marked. I slutningen af 00 erne er markedsandelen for de to danskbaserede producenter Vestas og Siemens nede på under 20 pct. Se blot her: Energiteknologiens andel af samlet eksport, i pct. Kilde: Berl. T a) Gør kort rede for den danske eksport af energiteknologi inddrag figuren ovenfor. Nævn mulige årsager til, at Danmark står relativt stærkt på dette område. b) Hvilke samfundsøkonomiske fordele er der forbundet med Danmarks førerposition på netop dette område i den globale handel? c) Foretag en nærmere analyse af udviklingen i det globale marked for vindmøller ud fra figuren ovenfor. Peg her på mulige årsager til Danmarks faldende markedsandele. d) Kan Danmark efter din vurdering fastholde en ledende position på verdensmarkedet for energiteknologi de kommende år? Opgave 22.5 Medico-branchen - en industri på piller Danske medicinalselskaber står godt rustet til at få del i den eksplosion i medicinforbruget, der er på vej i de nye vækstøkonomier. I 2011 vil kineserne købe mere medicin end franskmænd og tyskere tilsammen, og medicinsalget i Brasilien vil overstige salget i Storbritannien. Kilde: Berl. T Kilde: Børsen (DI/Energistyrelsen) a) Hvad forstår man ved medico-industrien og hvilken betydning har den for dansk eksport? Belys med eksempler og inddrag lagkagediagrammet herunder, som viser det globale marked for høreapparater. Systime A/S 21

4 Det globale marked for høreapparater opdelingen i up-market, middle-market og down-market produkter. Up-market eksport til EU Andel af up-market produkter i Danmarks eksport til EU Kilde: Børsen I tabellen herunder fokuseres der på medicinalindustriens eksport til verdensmarkedet. Dansk eksport af medicin til udvalgte landegrupper, mia. kr BRIK-landene 2,456 3,264 3,533 Mellemøsten top 4 1,316 1,452 1,836 Europa top 4 11,278 11,467 11,164 USA 6,973 6,126 7,528 Kilde: Berl. T Note: Mellemøsten top 4 er: Saudi Arabien, Algeriet, Tyrkiet og Ægypten; Europa top 4 er: Tyskland, Sverige, Frankrig og UK b) Beregn den procentvise ændring i eksporten til hver region for perioden c) Foretag en analyse at tabellen og dine beregninger. d) Hvordan tegner fremtiden sig efter din vurdering for dansk medicoindustri? Opgave 22.6 Up-market Kilde. DI Globaliseringsredegørelser 2010 Eksportbranchernes eksport Andel af dansk eksport til alle lande Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer, der indbringer en særlig høj pris. Omkring 43 pct. af den danske vareeksport består af såkaldte up-market produkter. Eksporten af disse såkaldte up-market produkter har været afgørende for at opretholde en høj vækst og et højt velstandsniveau i Danmark. Det relativt høje omkostningsniveau i Danmark har gjort det nødvendigt for virksomhederne at satse på produkter, der adskiller sig, således at en højere verdensmarkedspris kan opnås. Dette har mange danske virksomheder gjort ved at satse på innovation og fornyelse, som er kommet til udtryk i design og kvalitet, som efterspørges internationalt. Kilde: DI Indsigt sept Kilde: DI Indsigt sept Note: Gennemsnit Kemisk indeholder bl.a. medicinindustri a) Gør kort rede for, hvad man præcist forstår ved upmarket, middle-market og down-market produkter. Belys gerne med eksempler. b) Foretag en nærmere analyse af dansk eksport med udgangspunkt i de to figurer. c) Hvilke samfundsøkonomiske fordele er der forbundet med, at danskerne står stærkt på up-market produkter? Brancheorganisationen Dansk Industri som har nogle af de store danske eksportvirksomheder som medlemmer følger nøje udviklingen i dansk eksport. Herunder ser du nogle nøgletal omkring Danmarks eksport med udgangspunkt i d) Nævn eksempler som har succes med at eksportere middle-market og down-market varer. I følgende figur er vist såvel andelen af up-market produkter 22 Systime A/S

5 i de viste landes eksport (x-aksen) samt velstandsniveauet i forhold til Danmark. F.eks. er BNP pr. indbygger i Portugal ca. 60 pct. af Danmarks niveau, mens Portugals andel af up-market produkter i landets eksport udgør omkring 20 pct. Velstandsniveau og eksport af up-market produkter andel af den samlede møbeleksport. Opstil tallene i en tabel. c) Foretag en nærmere analyse af de fundne data og giv på den baggrund en karakteristik af den danske møbeleksport. Peg så vidt muligt på årsager til udsvingene i møbeleksporten i den betragtede periode. Peg også på mulige årsager til, at vi står stærkt i visse lande men svagt i andre. (Foto: Eilersen) Kilde: DI Indsigt sept Note: Gennemsnit e) Hvilken sammenhæng kan der aflæses omkring velstand (målt som BNP pr. indb.) og andelen af up-market produkter? Forklar sammenhængen! f) Vil Danmark efter din vurdering kunne fastholde vores position? Opgave 22.7 Møbler Møbelindustrien i Danmark består af ca. 400 virksomheder, der tilsammen producerer møbler for ca mia. kr. Branchen beskæftiger ca personer og over 80 pct. af produktionen eksporteres. Møbelindustrien har i de senere år outsourcet dele af produktionen til underleverandører og egne produktionsfaciliteter i lavtlønslande. Desuden købes en række komponenter og færdigmøbler i udlandet til videresalg. I denne opgave skal du nærmere kortlægge den danske møbeleksport. Relevante data finder du i Danmarks Statistiks Statistikbanken (www.statistikbanken.dk Udenrigshandel SITC2R3Y og SITC2R4Y ). Du skal også ind på møbelbranchens udmærkede website: (Facts Aktuelle nøgletal). a) Vis udviklingen i den samlede møbeleksport og møbelimport siden 1990 i en tabel eller graf dels i milliarder kr. og dels i procent af den samlede eksport. Husk overskrift, enhed, kilde mv. b) Find aktuelle data, der belyser de ti største markeders Systime A/S d) Hvad kan forklare, at Danmark har en god position på verdensmarkedet, når det gælder møbeldesign? e) Giv en vurdering af fremtidsudsigterne for den danske møbeleksport set i lyset af globaliseringen? Vil Danmark også i fremtiden have en konkurrencedygtig møbelproduktion? Opgave 22.8 Dansk modetøj I denne opgave skal du forsøge at få et overblik over den danske tøjeksport. Relevante data finder du på websitet for Dansk Mode og Tekstil: (Brancheinformation Branchetal). a) Find data, der belyser den seneste udvikling (seneste tre år) i den samlede danske tøjeksport og tøjimport. Opstil disse data i en tabel. b) Redegør for udviklingen og peg på mulige årsager til den stedfundne udvikling. c) Find aktuelle data, der belyser eksporten til de syv største aftagerlande*. Beregn for hvert land eksportens andel af den samlede tøjeksport. Find ligeledes tal, der viser de syv største importmarkeder. Beregn også her hvert lands andel af den samlede tøjimport. Opstil tallene i en overskuelig tabel. d) Foretag en nærmere analyse af de fundne tal fra c) og giv på den baggrund en karakteristik af den danske tøjeksport. Træk gerne på andre data i din kortlægning af tøjbranchen. Peg også på mulige årsager til, at vi står stærkt i visse lande, men svagt i andre. *Bemærk, at der skelnes mellem tekstil (stoffer, tæpper mv.) og beklædning (tøj). (Foto: Henrik Kureer) 23

6 Opgave 22.9 Vejen til Indien disse tre lande. Inddrag eventuelt handelsteorierne fra kapitel 26. Indien vil om få år overhale Kina som verdens mest folkerige nation. Men landet er stadig fattigt, og indernes betydning på verdensmarkedet er endnu meget lille. Mens Kina nu er verdens største eksportnation, er Indien at finde helt nede på 22. pladsen. I denne opgave skal du kortlægge Danmarks handel med Indien. Gå ind på Statistikbankens website (www.statistikbanken.dk Udenrigshandel). a) Find data (fra BEC2Y), der belyser Danmarks samlede handel med Indien (import/eksport) siden Illustrér dine data grafisk i en figur. b) Foretag en nærmere analyse af Danmarks samlede handel med Indien siden Peg på vigtige udviklingstendenser samt årsager til den observerede udvikling. c) Find data der belyser hvilke varer vi importerer fra Indien, og hvilke varer vi eksporterer til Indien. Vis således de 10 vigtigste eksport- og importvarer i en tabel. Tallene henter du fra tabel 2R4Y i Statistikbanken. d) Foretag en analyse af varehandelen med Indien. Inddrag i din besvarelse de fire styrkeområder, som nævnes i lærebogen side 10. Inddrag evt. handelsteorier i din forklaring (hvis du har læst kapitel 26). e) Hvilken rolle vil Indien efter din vurdering komme til at spille for Danmarks handel de kommende årtier? Opgave Netdating (find en handelspartner) Danmark handler med stort set alle de 200 lande, som findes i verden. Eksporten til Nauru et af verdens mindste lande er på ca kr., mens eksporten til Tyskland er omkring 90 mia. kr. I denne opgave skal du kortlægge Danmarks handel import og eksport med en række handelspartnere efter eget valg (næsten da). Du skal vælge et land i hver af følgende kategorier: Rigt industriland i Europa Fattigt afrikansk land Asiatisk vækstland Du finder oplysningerne i Statistikbanken, som har følgende webadresse: (www.statistikbanken.dk Udenrigshandel 2R4Y). a) Opstil en tabel for hvert land, der viser, hvad vi eksporterer til og importerer fra hvert enkelt af landene (de 10 vigtigste varegrupper). Angiv desuden saldoen på handelsbalancen over for det enkelte land. b) Foretag en analyse af de fundne data. Peg på forskelle og ligheder i handelsmønsteret i Danmarks handel med Repetitionsopgaver a) Nævn de tre lande der har størst betydning for den danske eksport. b) Det samme besvares med hensyn til importen. c) Hvor stor en andel af den danske eksport går til EU? d) Nævn nogle varer, der har stor betydning for den danske eksport. e) Hvad forstår man ved Medicon Valley? f) Hvilke faktorer påvirker generelt den danske eksport? g) Hvad forstår man ved udtrykket lavtlønslande? h) Forklar hvilken betydning (positiv/negativ) disse lavtlønslande kan få for Danmarks udenrigshandel. i) Hvorledes opgøres et lands importkvote? j) Hvorfor har Danmark en højere importkvote end USA? 24 Systime A/S

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Vejledende løsninger

Vejledende løsninger Arbejdshæfte til International økonomi A 2. udgave, 2010 Systime Henrik Kureer Vejledende løsninger Version 1.02 Copyright Henrik Kureer & Systime Side 1 Kære bruger af lærebogssystemet International økonomi

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

DEN DANSKE MODEBRANCHE

DEN DANSKE MODEBRANCHE DEN DANSKE MODEBRANCHE WEAR & DANSK ERHVERV 2014 Fotograf: Pernille Ringsing MALTHE MUNKØE & JONAS SPENDRUP MEYER Introduktion Modebranchen er en central del af den danske erhvervsstruktur. Salget af modevarer

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer til lande uden for EU

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer til lande uden for EU Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer til lande uden for EU Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksportpotentiale og barrierer for dansk eksport af varer

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere