Spildevandsteknisk redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsteknisk redegørelse"

Transkript

1 Spildevandsteknisk redegørelse Vaskecentret Høje-Taastrup Letland Alle Taastrup Kontakt person Sven Hansen Hjemmeside - Telefon CVR nr E-post P. nr Fax - Matrikel nr. 79 d HT. Sags ID Dokument ID Gældende fra Mette Henningsen d. x.x 2010 Miljømedarbejder KS/KTH

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Generelle oplysninger Indretning og drift Arbejdsgang Vandforbrug til vask Indretning af renseanlægget Drift og vedligehold af sandfang og olieudskiller Spildevandsforhold Anvendelse af vaskeprodukter Spildevandets sammensætning og mængde Kommunens vurdering Spildevandet sammensætning og mængde Indretning og drift Dimensionering af olieudskiller og sandfang Anvendelse af vaskeprodukter og renere teknologi Driftsvilkår og kontrol Konklusion Bilag a: Flowdiagram over virksomhedens spildevandsstrøm Bilag b: Oversigt over virksomheden Bilag c: Situationsplan over kloakforhold på ejendommen. Spildevandsteknisk redegørelse 2

3 1. Generelle oplysninger Vaskecentret Høje-Taastrup, Letland Alle 2, 2630 Taastrup, matr. nr. 79 c HT foretager vask af busser, lastbiler og varevogne. Virksomheden er etableret i 1999 og er beliggende i transportcentret dækket af lokalplan nr del nr. U 6. I forbindelse med virksomhedens etablering er der meddelt byggetilladelse den 16. oktober 1998 og supplerende byggetilladelse den 28. januar Byggetilladelsen vedrører opførelse af en 2-etagers industribygning med 761 m² vaskehal og 253,2 m² administration. Det samlede areal er således 1014 m². Der er med byggetilladelsen givet tilladelse til tilslutning af spildevand til det kommunale spildevandssystem. Der er dog ikke fastsat vilkår for virksomhedens drift eller tilslutning af spildevand til det kommunale spildevandssystem. Ifølge miljøbeskyttelsesloven kan Byrådet ved påbud revidere en allerede meddelt tilslutningstilladelse med henblik på at revidere utilsvarende vilkår for afledningen af spildevand. Høje- Taastrup Kommune har vurderet virksomhedens spildevandsforhold og fundet, at der skal meddeles en revideret tilslutningstilladelse med vilkår for virksomhedens afledning af spildevand. Tilslutningstilladelsen meddeles med henblik på at fastsætte vilkår for driften og vedligeholdelsen af virksomhedens renseanlæg, da de nuværende vilkår fastsat med byggetilladelsen ikke regulerer virksomhedens drift. Virksomheden har gennem de seneste 5 år foretaget en løbende forbedring af det oprindelige renseanlæg. Kommunen har besluttet at meddele en revideret tilslutningstilladelse med vilkår for virksomhedens drift. Tilslutningstilladelsen meddeles ved påbud i henhold til 30 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af den 22. december Indretning og drift Virksomheden er beliggende i et separatkloakeret område, hvor regnvand ledes til regnvandssystemet og udledes til Baldersbækken, og spildevandet ledes til rensning på Spildevandscenter Avedøre I/S. Indretning af virksomheden og afløbssystemet fremgår af bilag A. Vaskecentret har normalt åbent mandag til fredag mellem kl. 6:00 til kl. 18:00, men kan i spidsbelastningsperioder holde åbent 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Der er 8 ansatte på virksomheden. Vaskecentret består af: Tre vaskebaner til udvendig vask af lastbiler En fjerde vaskelinie som anvendes til vask af materialer til ophæng i kølevogne Værksted og lager Kontor Baderum Teknikrum 2.1 Arbejdsgang Virksomheden foretager indvendig og udvendig vask af lastbiler og trailer. Vask af lastvogne m.v. foregår ved, at vaskemaskinen automatisk højtryksspuler lastbilen og påfører sæbe. Vaskemaskinerne er udstyret med højtryksbuer til forvask, men der foretages også begrænset Spildevandsteknisk redegørelse 3

4 individuel forvask med højtryksrenser på steder hvor maskinens højtryksbuer ikke dækker tilstrækkeligt. Den manuelle vask med højtryksrenser begrænser sig til gennemsnitlig 3 min. Pr. vogntog. Herefter vaskes køretøjerne af vaskemaskine. Vaskemaskinen er af typen WashTec NUFA HT MaxiWash Vario , som anvendes til vask af lastvogne, busser og varevogne. Vasken foretages med børster og der foretages ikke motorvask. Der er sæbe i vaskemaskinen som doseres automatisk ud fra valg af vasketype. Vaskemaskinen tilfører køretøjerne skyllevoks (afspændingsmiddel). 2.2 Vandforbrug til vask Virksomhedens højtryksrenser bruger 14,50 l/pr. min. Det tager ca. 3 minutter at forvaske lastbilen med højtryksrenseren. Vaskemaskinerne bruger hver 500 l/min. Langt størstedelen af det vand der anvendes er genbrugsvand, da vaskeanlæggene fortrinsvis vasker med recirkuleret vand og kun efterskyl foretages med frisk vand. Forbruget af frisk vand til efterskyl er ca. 40 l/min, og det svarer til ca. 180 l frisk vand for et 18 meter langt vogntog. Udover forbruget til efterskyl vil der være et forbrug til supplering for det vand, som køretøjer slæber med sig ud af vaskemaskinen efter vask, og det vand der forsvinder ved fordampning. Udslæb og fordampning er anslået til ca. 50 liter per lastbil. Vandforbruget per lastvognsvask er i gennemsnit liter per vask. Af denne er kun de ca. 180 l rent købevand og resten, ca liter, er genbrugsvand. Da ca. 50 liter forsvinder ved udslæb og fordampning, er udledningen til kloak ca. 130 liter per bilvask. Den årlige udledning ved vask af 8000 lastbiler bliver således ca m³. Der er på virksomheden nedgravet en 26 m³ tank til opsamling af regnvand fra bygningens tagareal. Overløb fra regnvandstanken går til regnvandssystemet. En lille del af regnvandet anvendes i vaskeprocessen, men da der generelt foretages færre bilvaske i regnvejr, har bidraget af regnvand kun en meget ringe betydning for forbruget af frisk vand. Vaskeanlægget er forsynet med tæller for registrering af antal bilvask. Der er etableret vandmåler som registrerer vandforbruget i vaskehallen. Vaskeanlæggets specifikationer samt vandforbruget fremgår af nedenstående tabel: Specifikation Bilvaskemaskinens fabrikat og type Antal vaskede biler pr. år Proces NUFA HT MaxiWash Vario ca biler Vandforbrug Friskvandsforbrug pr. vask ca. 180 liter Genbrug af vand til vask ca liter Anvendt vandmængde pr. vask (vandindtag + genbrug) ca liter Udslæb af vand pr. bil ca. 50 liter Udledt vandmængde til sandfang og udskilleranlæg pr. bilvask ca. 130 liter Udledt vandmængde til kloak pr. år. ca m 3 Tabel 1. Specifikation af vaskeanlægget samt vandforbrug til vask. Spildevandsteknisk redegørelse 4

5 2.3 Indretning af renseanlægget Spildevandet fra vaskelinierne ledes via sandfang à 8 m³ til en genbrugsbrønd på 16 m 3. Der er etableret to sandfang af 8 m 3 og hvert sandfang modtager vaskevand fra to vaskelinier. Fra genbrugsbrønden er der etableret nødoverløb til virksomhedens koalescensudskiller. Fra genbrugsbrønden pumpes vandet gennem et sandfilter til en 8 m 3 rensetank som er etableret i teknikrummet. Der tilsættes flokkuleringsmiddel på vaskemaskinerne for at bundfælde slam og oliepartikler i sandfangene. Sandfiltret renser vandet for partikler og i nogen grad for flydeslam. Når modtrykket i filtret bliver for højt returskylles filtret. Slammet fra returskyl ledes til det ene 8 m 3 sandfang. Fra rensetanken pumpes renset genbrugsvand til vaskeprocessen. Tanken med renset vand er forsynet med et overløb hvorfra vandet løber tilbage til sugebrønden således, at der foretages en kontinuerlig rensning af vandet. Når vandstanden i sugebrønden når op lige under afløbet til olieudskilleren gives signal til tanken for renset vand om at udlede vand direkte til olieudskilleren. Det vand der afledes til udskilleren er således renset spildevand. Under normale driftsforhold sker der ingen afledning af spildevand direkte fra sugebrønden til olieudskilleren. Se bilag a for diagram over virksomhedens spildevandsflow. Fra olieudskilleren ledes spildevandet gennem en prøveudtagningsbrønd (ø 1,25 m) inden tilslutning til det kommunale spildevandssystem i Letland Alle brønd id P04016S (se bilag b). Specifikationer på sandfang og olieudskiller fremgår af nedenstående tabel. Betegnelse Specifikation Sandfang 2 stk. af hver 8 m³ = 16 m³ i alt. Genbrugsbrønd 16 m³ Rensetank 8 m³ Olieudskillertype UNISEP-KOALECENS Olieudskillerkapacitet 10 l/s Olieudskillers vol. Olielager 360 l Olieudskiller vol. Vand 1350 l Alarmer Der er etableret flydelukke men ingen alarm Prøvetagningsbrønd Ø 1,25 m Opsamling af regnvand 26 m³ tank Tabel 2. Specifikationer af sandfang og olieudskiller. Tømning af sandfang og olieudskiller udføres af Leif M. Jensen. Der er indgået aftale om fast tømning hver tredje måned. Både sandfang og udskiller bundsuges ved hver tømning. 2.4 Drift og vedligehold af sandfang og olieudskiller Den daglige drift og vedligeholdelse af sandfang, udskiller samt rensetank står virksomheden selv for. Der udføres ugentlig inspektion af olieudskilleren samt koalescensfiltret, som tages op og skylles. Filtret skiftes herudover efter behov. Der foretages ikke pejling af olielaget, da der forekommer meget ringe mængder olie i spildevandet og olieudskilleren har en opsamlingskapacitet på 360 l. og tømmes 4 gange årligt. Spildevandsteknisk redegørelse 5

6 3. Spildevandsforhold I det følgende beskrives spildevandsforholdene på virksomheden samt anvendelsen af vaskeprodukter. 3.1 Anvendelse af vaskeprodukter Vaskecentret anvender en række forskellige vaskeprodukter. Brugen af vaskeprodukter afhænger af hvilken type vask der skal foretages og indstilles ved valg af vask. Der anvendes på virksomheden følgende vaskeprodukter, som er udviklet i samarbejde med leverandøren ITW Novadan ApS: Betegnelse Leverandør Anvendelse Indholdsstoffer Forbrug pr. år Skyllevoks Efterbehandling af lastbilen Kationisk tensid 2-(2- butoxyethonox)ethanol Propan-2-ol Decanol alkoxylate 120 liter A/T Special ITW NOVADAN ApS Vask af køletraliere indog udvendigt Dinatriummetalsilicat Amfotær tensid Fosfat Alkoholethoxylat liter CIPALKA 60 Vask af kødkroge Kaliumhydroxid Natriumhydroxcid 150 liter Sachtoklar Flokkuleringsmiddel til vandrensning Polyaluminiumhydroxid 400 liter Autoshampoo Vask af lastbiler udvendigt Anionisk tensid Alkopolyglycosid Alkoholethoxxylat, polymer Sulfonsyre 300 liter Trailervask m. parfume Vask af lastbiler udvendigt Fedtraminethoxilat Alkoholethoxylat liter Bionox Lugtfjerner til genbrugsvand Ingen over bagatelgrænse liter Tabel 3. Specifikation af virksomhedens vaskeprodukter. Ifølge oplysninger fra leverandøren ITW Novadan ApS, er alle vaskemidler uden indhold af A- og B-stoffer. Leverandørmappe indeholdende datablade og erklæring om indholdsstoffer for alle vaskemidler findes på virksomheden. Spildevandsteknisk redegørelse 6

7 3.2 Spildevandets sammensætning og mængde Spildevand fra bilvaskeanlæg indeholder jord, grus, mineralsk olie, tungmetaller og forskellige miljøfremmede stoffer, eksempelvis DEHP (di(2-ethylhexyl)phthalat), som er et blødgøringsmiddel fra blød PVC. Indholdsstofferne kan give problemer for spildevandssystemet, for renseanlæggets drift og for kvaliteten af slammet eller recipienten vandet udledes til. Mineralsk olie består af mange forskellige enkeltstoffer, hvoraf størstedelen er uønsket i miljøet. Mineralsk olie kan blandt andet indeholde stoffer som er kræftfremkaldende, eksempelvis PAH (Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner). De mest forekommende tungmetaller fra bilvask er zink, bly, kobber og cadmium. Tungmetallerne afgives fra bilerne i forbindelse med vask. Spildevandet vil udover tungmetaller og mineralsk olie yderligere indeholde kemiske stoffer fra de anvendte vaskeprodukter. Bilvaskeprodukter kan indeholde miljøfarlige organiske stoffer. Det er stoffer, som kan medføre uheldbredelige skadevirkninger på mennesker, og/eller stoffer som er vanskeligt nedbrydelige og har en høj giftighed overfor vandlevende organismer. Det er derfor vigtigt at undgå afledning af skadelige stoffer, A- og B-stoffer. Virksomheden anvender produkter som udelukkende indeholder C-stoffer. 4. Kommunens vurdering 4.1 Spildevandet sammensætning og mængde Virksomheden har gennem de seneste år gjort et stykke arbejde med, at forbedre renseforanstaltningerne på virksomheden og har i samarbejde med deres leverandør af vaskemidler fået udviklet produkter der er fri for A- og B-stoffer. Da virksomheden genbruger store mængder vand i vaskeprocessen er det spildevand der afledes meget koncentreret og det vil derfor være problematisk at anvende de vejledende grænseværdier for udledning af stoffer som miljøstyrelsen har udmeldt. Virksomheden har udtaget to stikprøver af det afledte spildevand. Prøverne er udtaget før og efter etableringen af rensetanken samt tilsætningen af floakkuleringsmiddel til vaskemaskinen. Resultatet af disse spildevandsprøver er opsummeret i nedenstående tabel: Parameter Analyse Analyse Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier ph 7,25 7,9 6,5 9,0 Bly total 69 µg 11 µg 100 µg Cadmium total 2,0 µg 0,29 µg 3 µg Zink total 5800 µg 620 µg 3 Mg Olie + fedt 93 mg 14 mg 50 Mg Olie (upolær frakt.) 34 mg 0,33 mg 20 Mg Tabel 4. Analyseresultater af virksomhedens spildevandsanalyser samt miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Spildevandsteknisk redegørelse 7

8 Spildevandsprøverne viser, at virksomhedens afledning af spildevand, særligt efter ændringerne af renseanlægget ligger pænt i forhold til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, på trods af de store mængder genbrugt vand som medfører at forurenende stoffer opkoncentreres i spildevandet. Således er alle de målte parametre reduceret fra prøvetagningen i 2007 til prøvetagningen i På baggrund af virksomhedens fysiske indretning og rensning af spildevandet samt de udførte spildevandsprøver, vil kommunen derfor fortrinsvis stille vilkår til virksomhedens drift. De fastsatte driftsvilkår skal sikre, at renseanlægget fungerer efter hensigten, da dette er afgørende for at begrænse tilstedeværelsen af uønskede stoffer i det spildevand der afledes. Virksomheden har en regnvandsbeholder hvor overfladevand fra virksomhedens tag opsamles. En lille del af regnvandet anvendes som vaskevand og kommunen vil derfor stille vilkår om, at der etableres en bi-vandmåler på overløbet fra regnvandstank til procesvand således at forbruget af regnvand kan blive medtaget i beregningen af virksomhedens vandafledningsbidrag. 4.2 Indretning og drift Det er meget vigtigt at renseanlægget (sandfang og olieudskiller) fungerer efter hensigten, hvorfor inspektion, tømning og vedligeholdelse skal foretages løbende. Generelt vurderes indretningen af renseanlægget at være tilfredsstillende, idet der genbruges store mængder vand og der er etableret sandfang, genbrugsbrønd samt rensetank før spildevandet ledes til en olieudskiller med koalescensfilter. Der tilsættes floakkuleringsmiddel til vaskevandet i vaskemaskinerne, som bidrager til bundfældelse af sand og oliepartikler i sandfanget. Spildevandet pumpes efterfølgende gennem et sandfilter til en rensetank hvorefter vandet genbruges i vaskeanlægget. Olieudskilleren er forsynet med flydelukke og inspiceres ugentligt samt tømmes 4 gange årligt. Kommunen vil stille vilkår til driften af udskilleren, således at det sikres at udskilleren tømmes før den er fuld. 4.3 Dimensionering af olieudskiller og sandfang Det er afgørende, at sandfang og olieudskiller er dimensioneret korrekt for, at sikre en effektiv rensning af spildevandet. En faktor af betydning for dimensionering af olieudskiller er dannelse af emulsioner i spildevandet under vaskeprocessen. Olieemulsioner kan dannes kemisk ved brug af sæber og detergenter, eller mekanisk ved anvendelse af forhøjet vandtryk under vaskeprocessen. Udskillelsen af emulgeret olie i spildevandet afhænger af spildevandets opholdstid i renseanlægget samt de anvendte vaskeprodukters separationsevne. En god separation mellem olie og vand er derfor også afhængig af, om der benyttes sæber og detergenter, som ikke danner emulsioner, og at vandtrykket er tilstrækkeligt lavt. Virksomheden skal derfor anvende sæber, som har en god separationsevne (d.v.s. at de ikke danner stabile emulsioner), og vandtrykket i vaskemaskinen skal justeres til at være så lavt som muligt, så også dannelsen af mekaniske emulsioner så vidt muligt undgås. Virksomhedens olieudskiller har en kapacitet på 10 liter pr. sekund. Spildevandsteknisk redegørelse 8

9 Dimensioneringen af olieudskilleren foretages på baggrund af de forventede spildevandsstrømme på virksomheden. Virksomhedens maksimale afledning af spildevand forekommer når de 3 vaskelinier er i drift samtidig. Udledning pr. vask pr. maskine er ifølge tabel 1 ca. 130 liter. Ved vask i alle tre vaskelinier samtidig svarer det til 390 liter. Virksomhedens maximale vaskekapcitet er 3 biler pr. time pr. vaskelinie, hvilket svarer til en samlet maksimal udledning på 1170 liter pr. time = 0,325 liter/sek. Ved vaskeprocesser hvor der er risiko for emulgering af spildevandet pga. anvendelse af vaskeprodukter og/eller højtryksspuler, skal den dimensionsgivende spildevandsstrøm ganges med en emulsionsfaktor på 1,5. Herved fås en dimensionsgivende spildevandsstrøm på 0,325 l/s x 1,5 = 0,49 l/s. Sandfang, genbrugsbrønd samt rensetank fungerer som et buffersystem. Ved vask på vaskelinierne ledes vaskevandet til sandfang og herfra til genbrugsbrønden. Når væskestanden i genbrugsbrønden stiger gives besked til rensetanken som afleder vaskevand til olieudskilleren. Det er derfor kommunens vurdering, at afledningen af spildevand vil ligge pænt under 10 l/s som er udskillerens nominelle størrelse. Emulgeret olie i spildevand udskilles bedre, hvis olieudskilleren er dimensioneret stort i forhold til den vandmængde som ledes til udskilleren. Koalescensfiltret er en løsning til forbedring af udskilningen af emulgeret olie. Koalescensudskilleren garanterer dog ikke at kemisk emulgeret olie i spildevandet fjernes, hvorfor det er vigtigt at anvende sæber med en god separationsevne. Dimensionering af sandfang Et sandfangs størrelse har betydning for spildevandets opholdstid i renseanlægget og dermed for anlæggets evne til at rense spildevandet for sand/partikler og olie. Der er etableret to sandfang af hver 8 m3, svarende til en samlet sandfangskapacitet på 16 m³ samt en genbrugsbrønd på 16 m³. Yderligere er der etableret en rensetank på 8 m3. Under vaskeprocessen tilsættes der floakkuleringsmiddel som stimulerer bundfældelse af partikler og olie i vaskevandet og således vil en del af olien fjernes fra vaskevandet før vandet ledes til olieudskilleren. Sandfang i vaskehal til vask af lastbiler anses for et sandfang med stor belastning 1. Sandfang med stor belastning skal dimensioneres som olieudskillerens nominelle størrelse x 300/densitetsfaktoren for olie. Det vil sige, at sandfanget i tilknytning til vaskehallen minimum skal være 2 m 3. Der er etableret sandfang på 8 m 3 som modtager vaskevand fra to vaskelinier. Således er sandfangskapaciteten pr. vaskelinie 4 m 3. Kapaciteten af sandfang og genbrugsbrønd er meget stor og bør derfor medføre en god opholdstid i renseanlægget. 4.4 Anvendelse af vaskeprodukter og renere teknologi Vaskekemikalier, der anvendes i vaskehaller, er undersøgt i forbindelse med Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 537 fra 2000 om bilvaskehaller. I miljøprojektet er bilvaskekemikalier inddelt i farlighedskategorier vurderet på baggrund af de kemiske stoffers farlighed i vandmiljøet. Stofferne er inddelt i kategorierne A, B, og C, som defineres til følgende: 1 Ifølge rørcenteranvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift. Rørcentret marts Spildevandsteknisk redegørelse 9

10 A: Stoffer, hvis egenskaber bevirker, at de er uønskede i afløbssystemet på grund af høj akut toksicitet overfor organismer i vand, akkumulerbarhed eller uhelbredelig skadevirkninger overfor mennesker (f.eks. kræft). Stofferne bør erstattes eller brugen reduceres til et minimum. B: Stoffer, der ikke bør forekomme i så store mængder i spildevandet, at miljøkvalitetskriterier overskrides. For disse stoffer fastsættes vejledende grænseværdier. Tillige bør stofferne reguleres efter princippet om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi. C: Stoffer, der i kraft af deres egenskaber ikke giver anledning til fastsættelse af vejledende grænseværdier for tilledt spildevand. Disse stoffer reguleres efter princippet om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi med lokalt fastsatte grænseværdier svarende hertil. Denne opdeling svarer til den opdeling af organiske stoffer, som er beskrevet Miljøstyrelsens spildevandsvejledning 2. Virksomheden har i samarbejde med deres leverandør af vaskeprodukter, ITW Novadan ApS, fået udviklet vaskeprodukter der er fri for A- og B-stoffer. Således anvendes der i dag kun produkter bestående af C-stoffer til vask på virksomheden. Vask af lastbiler, som kører med varer i andre lande, og som er særdeles beskidte når de skal vaskes hos vaskecentret, kræver en del mere af vaskemidlerne end vaskemidler til almindelig personvognsvask. Kommunen vurderer, at producenten og virksomheden i samarbejde forsøger at anvende de mest miljøvenlige produkter til den aktuelle opgave. 4.5 Driftsvilkår og kontrol Kommunen vurderer, at driftsvilkår vedrørende vedligeholdelse af renseanlægget er det vigtigste for at minimere virksomhedens udledning af forurenende stoffer. Virksomheden afleder Kun A-stoffer der kan henføres til mineralsk olie og afleder årligt under m3 spildevand. Virksomheden kan derfor i overensstemmelse med Miljøstyrelsens spildevandsvejledning betragtes som en uproblematisk virksomhed. Uproblematiske virksomheder kan opnå kontrolniveau 0, hvilket betyder at der kan foretages en indledende kontrol af karakteriseringen af virksomhedens spildevand. Der er udtaget to stikprøver af virksomhedens spildevand, senest i november 2009, efter at der er foretaget flere ændringer i virksomhedens renseanlæg. Prøverne viser, at der på udtagningstidspunktet ikke blev afledt problematiske koncentrationer tungmetaller eller mineralsk olie. Kommunen vil ikke på nuværende tidspunkt stille krav om at der udtages yderligere spildevandsprøver. 2 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Spildevandsteknisk redegørelse 10

11 5. Konklusion Denne reviderede tilslutningstilladelse har til formål, at vurdere virksomhedens udledning af forurenende stoffer, herunder fastsættelse af vilkår for virksomhedens afledning af spildevand. På baggrund af den spildevandstekniske redegørelse vurderer Høje-Taastrup Kommune, at der er en god opholdstid i renseanlægget, partikler udskilles ved tilsætning af floakkuleringsmiddel og der er etableret en rensetank hvor vandet pumpes gennem et sandfilter. De spildevandsprøver virksomheden har fået udtaget viser et relativt lavt indhold af forurenende stoffer i spildevandet som afledes til kommunens kloaksystem. Det er kommunens vurdering, at den daglige drift og vedligeholdelse af renseanlægget er afgørende for virksomhedens afledning af spildevand og kommunen vil derfor alene fastsætte vilkår for driften og vedligeholdelsen af anlægget. Spildevandsteknisk redegørelse 11

12 Bilag A. Flowdiagram over virksomhedens spildevandsstrøm Vaskelinie Vaskelinie Vaskelinie Vaskelinie Sandfang 8 m3 Floakkuleringsmiddel Sandfang 8 m3 Genbrugsbrønd 16 m3 Slam Nødoverløb Rensetank 8 m3 Olieudskiller 10 l/s Kloak Spildevandsteknisk redegørelse 12

13 Bilag B. Oversigt over virksomheden Tilslutning til kommunens kloaksystem Spildevandsteknisk redegørelse 13

14 Bilag C. Kloakforhold på virksomheden Spildevandsteknisk redegørelse 14

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for

for Svanemærket vaskehal med Biologisk vandrensningsanlæg for Bilag 4 - Spildevandsteknisk redegørelse Dato: rev. 16.07.2014 [Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Ansøgning. tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal. THORSAGER BILVASK ApS Nørregade 17 Thorsager 8410 Rønde

Ansøgning. tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal. THORSAGER BILVASK ApS Nørregade 17 Thorsager 8410 Rønde Ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand fra bilvaskehal THORSAGER BILVASK ApS Nørregade 17 Thorsager 8410 Rønde Stendiget 8, DK 2630 Taastrup Tlf. +45 3062 3605 mail: rc-miljoe@mail.dk CVR

Læs mere

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS.

Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Smoke Solution ApS. Smoke Solution ApS Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 28109067 Dato for meddelelse: 1. december 2006 P Nr.: Ikke

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller IndustriMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby miljoe@aalborg.dk www.aalborg.dk Init.: CR/KAR 30. juni 2016 Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS. 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse for Ejendomsselskabet Askelundsvej ApS 3600 Frederikssund Meddelt af Frederikssund Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Baggrund...4

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps.

Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Kaj Larsen Aps. Kaj Larsen Automobiler Aps. Engvangen 20, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 29132038 Dato for meddelelse: 31. maj 2006 P Nr.: 1001488163

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger og vurderinger som er anført i afsnit 3 og 9, samt bilag 1. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing INNOVEST A/S Ånumvej 28 6900 Skjern Sendt per mail til: info@innovest.dk og hasc@rsforsyning.dk Tilslutningstilladelse

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing

Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Wash World ApS Svanevænget 23 A 4040 Jyllinge Att.: Jesper Rossing Dato 13. september 2016 Sagsnr. 06.01.00-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Tilslutningstilladelse for spildevand fra Vaskehaller, Askelundsvej 8

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af: Hedensted Bilpleje Center Ndr. Fabriksvej 20 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.15-P19-17-16

Læs mere

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads

Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Forsvaret og Forsvarsministerie... Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K Den 22. august 2016 Tilslutningstilladelse til aflednings af spildevand fra vaskeplads Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven til offentlig kloak er meddelt til Salling Entreprenørfirma a/s Viumvej 22 7870 Roslev Skive

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler. Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878

Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler. Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878 Solrød Kommune Tilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak Arne Jensen Automobiler Arne Jensen Automobiler CVR nr.: 26618878 Salbjergvej 28, 4622 Havdrup P nr.: 1009120706 Tilladelsesdato:

Læs mere

Solrød Kommune. Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Still Scandinavia A/S. Still Scandinavia A/S CVR nr.

Solrød Kommune. Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Still Scandinavia A/S. Still Scandinavia A/S CVR nr. Solrød Kommune Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Still Scandinavia A/S Still Scandinavia A/S CVR nr.: 63 66 93 18 Engvangen 12, 2680 Solrød Strand P nr.: Tilladelsesdato:

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tilslutningstilladelse. Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal, Møllehegnet 2, 3630 Jægerspris

Tilslutningstilladelse. Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal, Møllehegnet 2, 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal, Møllehegnet 2, 3630 Jægerspris Datablad Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal til offentlig kloak i

Læs mere

SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup

SULDRUP MASKINFORRETNING A/S. Hjortholmvej 14, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø SULDRUP MASKINFORRETNING A/S Hjortholmvej 14 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-685-12 Ref.: Kirsten

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand

Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem OK a.m.b.a. Solrød Strandvej 150-154, 2680 Solrød Strand OK a.m.b.a. CVR nr.: 12761732 Solrød

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand i medfør af Kapitel 4 i Miljøbeskyttelsesloven er meddelt til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk Hasselvej 8 Lem 7860 Spøttrup Skive Kommune

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg April 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse... 3 3. Valg af anlægstype... 3 4. Krav til udskilleranlægget... 6 5. Flydelukke og alarmer... 6 6. Tæthedsprøvning...

Læs mere

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan

Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Oplysningsskema for bilvaskehaller Skemaet skal udfyldes og vedlægges kloakplan Fredensborg Kommune Team Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal E-mail: miljoe@fredensborg.dk Virksomhedsnavn: Ansøger Kontaktperson:

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Havdrup Maskinforretning A/S. Havdrup Maskinforretning A/S CVR nr.

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Havdrup Maskinforretning A/S. Havdrup Maskinforretning A/S CVR nr. Solrød Kommune Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Havdrup Maskinforretning A/S Havdrup Maskinforretning A/S CVR nr.: 41948310 Salbjergvej 4, 4622 Havdrup P nr.: 1001818287

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Marts 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER TIL OFFENTLIG SPILDEVANDSLEDNING FOR Shell Service Holbækvej 13 4520 Svinninge matr. nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse til vaskehal Fyns Bilsalg

Spildevandstilladelse til vaskehal Fyns Bilsalg Spildevandstilladelse til vaskehal Fyns Bilsalg Forfatter: Birgit Hansen Revideret den 23-9-2015 Dokument nr. 212958 Sags nr. 43030 Indhold Stamoplysninger... 2 Læsevejledning... 2 Tilladelse... 3 Vilkår...

Læs mere

Skema for processpildevand

Skema for processpildevand Brøndby Kommune Miljøafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Sagsbehandler: Susanne Svenné Skema for processpildevand Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf: Kontaktperson: Tlf: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P. nr: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse Generelt...4 Formål...4 Regelgrundlag...4 Gyldighedsområde...4

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, by, kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing BYENS AUTOCENTER A/S Danevej 5 6960 Hvide Sande Att. Palle Thøgersen Fremsendt som e-mail: og

Læs mere

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE

SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Kingo Karlsen A/S F.L.Smidths Vej 17 8600 Silkeborg 26. april 2010 SPILDEVANDSTILSLUTNINGSTILLADELSE Tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 vedrørende afledning af spildevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

!" #$%#&'()* +,-"" '+ (.'+/.0 1%+"*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9

! #$%#&'()* +,- '+ (.'+/.0 1%+*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9 !" #$%#&'()* +,-"" '+ (.'+/.0 1%+"*%,+2312)*!4.5! '$677771 8.&'9 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING... 3 STAMOPLYSNINGER... 3 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE OG VILKÅR... 4 LOVGRUNDLAG... 4 GENERELLE FORHOLD...

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J. Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200. 8. april 2016

OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J. Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200. 8. april 2016 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J 8. april 2016 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Tilslutningstilladelse til vaskehal samt benzin - og dieselsalgsanlæg ved OK Lemvig Øst,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2. 1.1 Indledning... 2. 1.2 Ejerforhold... 2. 1.3 Beliggenhed... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2. 1.1 Indledning... 2. 1.2 Ejerforhold... 2. 1.3 Beliggenhed... 3 Indholdsfortegnelse 1. Spildevandsteknisk beskrivelse... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ejerforhold... 2 1.3 Beliggenhed... 3 1.4 Beskrivelse af spildevand... 3 2. Spildevandsteknisk vurdering... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk

Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Reitan Ejendomsudvikling A/S Att. Lars Schönewolf-Greulich LSG@reitanudvikling.dk Vand og Natur Signe Foverskov Telefon 72 56 59 37 sifo@fredensborg.dk Sagsnr. 11/53035 27. marts 2014 Tilladelse til tilslutning

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand

Ansøgning om tilslutning af spildevand Sendes til: Middelfart Kommune Natur og Miljø afdelingen Østergade 21 5580 Nr. Aaby Sag/akt: Ansøgning om tilslutning af spildevand 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Kapitel: Afsnit: Udgave: Side: 1 af 10 Navn: Ansvarlig: Kontrolleret af: Sti:C:\Users\dktijg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Status: Files\Content.IE5\1KHUR9LV\OBU

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Ansøgning om spildevandstilladelse

Ansøgning om spildevandstilladelse Ansøgning om spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, LBK nr. 879 af 26.06.2010. Ansøgningen sendes til post@vesthimmerland.dk eller Teknik- og Miljøforvaltningen Vesthimmerlands

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk Den 10. september 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

A/S Dansk Shell. Industriparken 2, Haverslev, 9610 Nørager. Sendt til Christian Vestergaard. Mail:

A/S Dansk Shell. Industriparken 2, Haverslev, 9610 Nørager. Sendt til Christian Vestergaard. Mail: Center Natur og Miljø A/S Dansk Shell Industriparken 2 Haverslev 9610 Nørager Sendt til Christian Vestergaard Mail: cvrick@hotmail.com Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

Københavns Kommune. Olieudskillere

Københavns Kommune. Olieudskillere Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Ref.: Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Olieudskillere Oktober 2011 Ref. Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra myndigheder

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Sådan fungerer en olieudskiller Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 3 Eksempel på en gammel olieudskiller 4 Eksempler på

Læs mere

Spildevandstilladelse til vaskehal

Spildevandstilladelse til vaskehal Spildevandstilladelse til vaskehal Ørkebyvej 18, 5450 Otterup Forfatter: Birgit Hansen Revideret den 26. januar 2016 Dokument nr. 480-2015-285602 Sags nr. 480-2015-92771 Indhold Stamoplysninger... 2 Læsevejledning...

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 7. april 2016 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF SPILDEVAND FRA BRÆNDSTOFDETAILSALGSANLÆG OG AUTOVASKEAKTIVITETER SAMT FRA ØVRIGE AUTOVÆRKSTEDSAKTIVITER TIL OFFENTLIG KLOAKLEDNING til Q8 Danmark A/S Tølløsevej

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit Bio Unit serien Bio Unit er et MBBR anlæg for 100 % genbrug til bilvask, hvor kvaliteten er 80 % bedre end kravene til miljøcertificering i Europa. Bio Unit kan også med fordel monteres i mellem en mindre

Læs mere

Dimensionering og regler for fedtudskiller

Dimensionering og regler for fedtudskiller Dimensionering og regler for fedtudskiller Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Anneberg Transport A/S Annebergvej 2, Grønbjerg 6971 Spjald land.by.kultur@rksk.dk Tilladelse til tilslutning af spildevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand på OK tankanlægget, Olievej 12-18, 7600 Struer

Tilladelse til udledning af overfladevand på OK tankanlægget, Olievej 12-18, 7600 Struer POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 27-10-2014 JOURNALNUMMER 09.35.00-P21-1-14 OK Olievej 12-18 7600 Struer RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S Stamdata for HOFOR A/S Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 Kontaktperson

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hvidbjerg Strand Feriepark A/S

Tilslutningstilladelse Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej 27 6857 Blåvand Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk Tilslutningstilladelse Hvidbjerg Strand Feriepark

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup

Tilslutningstilladelse. For. PP Galvano Ophæng ApS. Industrivej Slangerup Tilslutningstilladelse For PP Galvano Ophæng ApS Industrivej 22 3550 Slangerup Captia sag: 010733-2010 Udarbejdet af: ahjen KS af: kbech Godkendt af ahjen Frederikssund Kommune 2014 Indhold Datablad...

Læs mere

Toftlund Materialegård/Entreprenørafdelingen Ørderup Kirkevej Toftlund. Lise B. C. Sivesgaard Miljømedarbejder

Toftlund Materialegård/Entreprenørafdelingen Ørderup Kirkevej Toftlund. Lise B. C. Sivesgaard Miljømedarbejder Entreprenørafdelingen Håndværkervej 40 6270 Tønder Att.: Bent Drøhse Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929242 Mail: lbs@toender.dk Sags id.: 06.01.15-G01-2520898-10 Ks: HL

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere