UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T:"

Transkript

1 UGE 2* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: VELKOMMEN TIL 2015 Vi har passeret årsskiftet og det er tid til nytårsudtalelser fra politikere, erhvervs- og organisationsfolk. Chefredaktør Knud Meldgaard interviewer Direktør Michael Svane, DI Transport Vi vil naturligvis ikke stå tilbage for de store drenge og piger i klassen og byder derfor, de næste 5 6 uger, på NytårsVisioner fra personer med indsigt og indflydelse på specielt transport, logistik og infrastruktur i Øresundsregionen og resten af Europa. Vi lægger ud med direktør Michael Svane fra DI Transport og i næste uge er det direktør Gitte Lillelund Bech fra Danske Havne, der redegør for sine første 100 dage og lidt af handlingsplanen for Så håber vi på kommunikationsdirektør Ajs Dam fra Femern A/S, dernæst kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen fra CPH og så skulle vi gerne slutte i Uge 6 med den nye adm. direktør for DSB, Flemming Jensen, der så gerne skulle sidde solidt i højsædet i Taastrup og dermed kunne fortælle lidt om sine visioner for den hæderkronede etat. Men, som sagt, vi lægger ud med Michael Svane. Hvad er nogle af de væsentligste begivenheder, der står på din agenda i 2015? - Der er to ting. Det ene er folketingsvalget, hvor vi må forudse et gamechance, altså et ønske fra Blå Blok om en anden prioritering af hvordan vi f.eks. bruger vore penge på infrastrukturen. Blå blok har meldt ud, at vejene står for tur, når de kommer til magten. Det er det ene. Den anden store beslutning i 2015 bliver en, forhåbentlig, vedtaget anlægslov på Femern, der jo er det største infrastrukturprojekt i mands minde, svarer direktøren. Foto: Tao Lytzen / Banedanmark

2 Det er dog den almindelige opfattelse, blandt eksperterne, at der, når vi har fået tyskerne på plads, kan skrives med blæk i foråret, så spaden kan stikkes i jorden til september Men det kunne lyde, Michael Svane, som om nogen kunne komme i vejen med en slæde. Er det muligt? - Ja, hvis et folketingsvalg ikke er afklaret, så kan der blive tale om en vis forsinkelse, fordi, når der kommer et folketingsvalg, så falder lovforslaget bort og skal genfremsættes af en ny regering, men det er, i det store billede, en detalje og jeg ser med glæde frem til et enigt Folketing, der bakker op om anlægsloven, siger direktøren videre. Men en tunnel alene gør det ikke. At skabe en europæisk, velfungerende transportkorridor ned gennem Europa kræver også ændringer, udbygninger, signalsystemer og meget andet, for at Danmark kan få det fulde udbytte af forbindelsen og Togfonden er bare en del af den problematik, der endnu ikke er faldet helt i hak. En tunnel alene gør det ikke Illustration: Femern A/S Er der grund til at være nervøs? - Det er klart det er bekymrende, når man har lagt finansieringen på en bestemt udvikling af oliepriserne, så kan man jo komme i problemer. Det er ikke det samme som at sige, at de partier, der står bag Togfonden, ikke vil finde den nødvendige finansiering. Vi i DI, er stærke tilhængere af Togfonden, incl. Timemodellen og elektrificeringen af vores banenet, understreger Michael Svane og tilføjer: - at toget er rygraden i den kollektive trafik og der skal gennemføres et kvalitetsløft af karat af vores jernbanenet og samtidig huske på, at Togfonden, i sig selv, jo ikke indeholder ét eneste futtog Direktøren redegør også for den uheldige omstændighed, at smertensbarnet, IC4-togene, er stærkt medvirkende til, at vi ikke har en sammenhængende politisk plan på jernbaneområdet. En plan der må anses for at være særdeles nødvendig når, ikke hvis, vi skal implementere det danske jernbanenet i det europæiske jernbanenet. Undskyld, Michael Svane, men det har jeg hørt dig sige nu de seneste tre år, mangler vi planlægning og visioner? - Jo, det er jeg, grundlæggende, enig i. Vi har jo, fra DI s side, en vision om den grænseoverskridende infrastruktur, vi har, både når vi taler vejforbindelser og anden infrastruktur, luftfart, mm., et behov for at tænke på tværs af landegrænser og jeg har, sammen med nordiske kolleger, skrevet til de nordiske transportministre om behovet for en strategi, der går på tværs af landegrænser, hvilket ikke mindst erhvervslivet har behov for, fortsætter Michael Svane. Stor respekt Direktøren udtrykker sin store respekt for politikerne, der jo primært arbejder i nationale interesser, men det er tvingende nødvendigt, at det politiske system indser, at vi, som medlem af EU og som en åben handelsnation med en åben økonomi også tænker i europæiske interesser, hvor Danmark gunstigt kan opfylde sin rolle som bindeleddet mellem Skandinavien og resten af Europa. Jo, må også denne redaktør erkende, vi har talt længe om dette og man tør vel udtrykke et stille håb om, at 2015 bliver året, hvor vi begynder at handle, fremfor kun at tale uanset udfaldet af den igangværende valgkamp. - Men det betyder, at vi skal have en transportpolitisk vision, der ikke kun handler om vækst, men en vision, der sikrer, at Danmark har den bedst mulige internationale tilgængelighed, både mod nord og syd, tilføjer direktøren.

3 Kritikerne af et sådan projekt taler om et Danmark, der bare bliver et gennemkørselsland. Er det korrekt opfattet? - Man kan sige, at hvis der ikke er nogen gennemstrømning, så er der heller ikke nogen aktivitet, så jeg syntes, helt grundlæggende, at det er nødvendigt, ikke kun for danske politikere, men også erhvervsorganisationerne, at have et perspektiv og en vision, der rækker længere end til nabohækken. Vi kan se danske virksomheder i stigende grad opsøger fjernere grænser: Sydamerika, Afrika, Asien, osv., og vi kan kun få del i den udvikling, hvis vi bevidst satser på at have en infrastruktur og tilgængelighed lige ud over den lokale plovfure, pointerer Michael Svane videre. CPH konkurrerer med bl.a. lufthavne som Hamburg og Amsterdam Foto: CPH Luftfarten Som også Michael Svane gentagne gange, både her i Ugebrevet og andre steder, har pointeret, så er transport et sammenhængende begreb og nødvendigheden af en direkte sammenhæng og et snævert samarbejde mellem de forskelige transportformer er derfor en forudsætning for en fremtidig udvikling på transportmarkedet. Lad mig derfor slutte med luftfarten, Michael Svane. Vi har begge for nylig hørt kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, CPH, tale om det nødvendige samarbejde mellem CPH og resten Europa, men også om samarbejdet mellem de enkelte transportformer. Hvor er CPH, der i 2014 passerede 25 mio. pax, henne i 2015 og fremover? -Forhåbentlig har man lagt en million passagerer, eller flere, på. Man skal huske, at det der kendetegner en region er internationale trafikknudepunkter, der, i vores tilfælde skal omfatte både Sydsverige og Nordtyskland, kombineret med transportkorridorer, som understøtter både passager- og godstransport, så vi ikke taber i kampen med de andre regioner. Vi konkurrerer jo med lufthavne som Hamburg og Amsterdam og her har man en befolkningsmasse, som er større end vores, hvilket betyder, at vi skal bruge vores infrastruktur til at koble et større optageområde til vores lufthavn. Tilsvarende kan man se Billund Lufthavn som et trafikknudepunkt i det jyske og ved at bruge infrastrukturen til at binde det hele sammen, hvilket er vejen frem, kan vi skabe en region så tilpas stærk, at den er attraktiv for udenlandske virksomheder og dermed kan konkurrere med andre regioner i eller uden for Europa, slutter Michael Svane. Optimisme Der har, i hele dette interview, været en behersket optimisme hos direktøren. En optimisme, der også hersker i andre erhvervsorganisationer og erhvervslivet generelt og skal man yderligere fremhæve en positiv udvikling i transportsektoren må man fokusere på det faktum, at alle har indset nødvendig af at nok er tog, gummihjul, fly og skibe i mange tilfælde konkurrenter, men i konkurrencen med de store spillere, på de internationale markeder, der har branchen indset, at samarbejdet er vejen frem. At vi ser helhedsorienteret på transportsystemet og at mobilitet og tilgængelighed er helt afgørende for vort erhvervsliv, uanset om det er med tog, fly, skib, gummihjul eller varmluftballon, som Michael Svane ynder at udtrykke det. På gensyn i næste uge til interview med direktør Gitte Lillelund Bech, Danske Havne REDAKTIONEN ØNSKER ET GODT, PRODUKTIVT NYT ÅR FOR HELE TRANSPORTBRANCHEN

4 TØF Konferencer i Januar HVORDAN SIKRER INFRASTRUKTUREN DET REGIONALE DANMARK FORDEL AF BYERNES VÆKST? Hør politisk debat om, hvordan vi skaber rammer for vækst også uden for storbyerne: Carsten Hansen, S, Minister for By, Bolig og Landdistrikter * Carl Holst, V, næstformand for Danske Regioner og John Brædder, G, borgmester, Guldborgsund * Morten Kabell, EL, teknik- og miljøborgmester, København Kristian Pihl Lorentzen, V, MF og trafikordfører Hør oplæg om bl.a.: "Urbanisering i Danmark - årsager og konsekvenser" v. Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker, Danmarks Statistik Betyder infrastruktur faktisk noget for virksomhederne? v. Palle Damborg, direktør, Jysk Display "Moderne produktion, urbanitet og mobilitet som vækstdrivere" v. Jens Lundsgaard, direktør, Erhvervsministeriet Konferencen finder sted den 19. januar fra 9 til 17 i København. Læs mere på: LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN THE FEHMARNBELT REGION Challenges & Opportunities Programme January 29th :45-11:05 Light snack and welcome * Introduction of Participants * Outline of the day Lars Wewstädt, BeltLogistics Partner Representative, Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 11:05-11:35 The new port development plan 2030 of the Hanseatic town of Lübeck by Michael Siemensen, Lübeck Port Authority 11:35-12:05 Femern Belt Fixed Link Impact on Baltic turntable function of Lübeck by N.N., Lübecker Hafen-Gesellschaft mbh (to be confirmed) :30 Lunch and networking break 12:30-13:00 Future developments in the port of Køge and Scandinavian Transport Center by Thomas Elm Kampmann, Managing Director Port of Køge and STC 13:00-13:45 Group discussion on the issue of future challenges and opportunities in the context of logistics infrastructure in the Fehmarnbelt-Region 13:45-14:00 Summary of the Day and Outlook to further BeltLogistics activities 2015 The BeltLogistics seminar will take place in the conference room of the Scandlines ferry FS Schleswig-Holstein on its route between Puttgarden (Germany) and Rødby (Denmark). Info:

5 TØF Konference i Februar: LOGISTIK- OG GODSKONFERENCEN 2015 Transportøkonomisk Forening inviterer til Logistik- og Godskonferencen 2015 med fokus på E-handel, nye markeder, logistiktrends samt paneldebat d. 4. februar på Børsen. TEMA: Dette års Logistik- og Godskonference sætter fokus på, hvordan e- handelen forandrer logistik- og distributionsmarkedet samt, hvad virksomhederne kan gøre for at tilpasse sig og skabe nye forretningsmuligheder. Konferencen giver også indsigt i det tyrkiske logistikmarked samt, hvordan finansieringsmulighedern er for transporterhvervet. Afslutningsvis præsenteres de internationale trends indenfor logistik, hvad logistik- og godstransporten betyder for Danmarks økonomi, samt en afsluttende politisk paneldebat. Speakers: Direktør Annette Falberg, Foreningen for Dansk Internet Handel (FDIH) * Chef for Logistics og ecommerce Carsten Dalbo Pedersen, PostNord Danmark * Prof. Dr. Rod Franklin, Kühne Logistics University Country Manager Casper Damgaard, EDI Soft * Logistikchef Christian Munch, Neptun Transport Senior Konsulent Ole Kveiborg, COWI * Forretningsdirektør Rune Møller, Jyske Bank Partner Rune Hugo N. Pedersen, TrunkBird (tidl. Bringrs) Velkomst og moderatorer: Formand Michael Svane, Transportøkonomisk Forening * Underdirektør Ove Holm, DTL Innovationsdirektør Poul Bruun, ITD * Adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører Program: Tirsdag d. 3. februar kl.19:30 - Get-Together Dinner Onsdag d. 4. februar kl.8:30 17:00 - Konference 8:30-9:00 Kaffe, croissant og registrering Velkomst ved Micahel Svane, Formand for Transportøkonomisk Forening (TØF) og Direktør i DI Transport 9:00-11:00 E-Handel Moderator Martin Aabak, Adm. direktør hos Danske speditører Hvad er forbrugernes købsadfærd og krav til e-handel nu og i fremtiden? Ved Annette Falberg Adm. direktør i Foreningen for Dansk Internet Handel (FDHI) Erfaringer med e-handel og forventninger til fremtidige trends, Ved Carsten Dalbo Pedersen, Chef for Logistics og ecommerci i PostNord Danmark. Nye IT løsningers indvirkning på transport- og logistikmarkedet Ved Casper Damgaard, Country Manager hos EDI Soft 11:00-11:30 Pause 11:30-13:00 Eksport, nye markeder og investeringer i transport Moderator Poul Bruun, Innovationsdirektør hos ITD Hvilke muligheder og udfordringer er der ved at operere på det hastigt voksende tyrkiske marked? Ved Christian Munch, Logistikchef hos Neptun Transport Bud på kompatibilitet mellem den etablerede logistik- og godsbranche og de nye spillere, rundet af deleøkonomi, bæredygtighed og digitale løsninger Ved Rune Hugo N. Pedersen medstifter af og partner i TrunkBird (tidl. Bringrs) Hvad er finanserinsmulighederne for transportbranchen? Ved Rune Møller, Forretningsdirektør i Jyske Bank 13:00-14:00 Frokost

6 14:00 16:00 Trends inden for logistik- og sektorens økonomiske betydning. Logistik- og godstransporten er afgørende for samfundsøkonomien, herunder forbrugerene, eksporten samt produktionsvirksomhederne. Men øget sourcing fra andre lande, den hastige globalisering samt øget E-handel og nye IT løsninger medfører store ændringer i sektoren. Er der brug for, at man udarbejder en ny national strategi for logistik- og godstransport, så vi kan ruste Danmark bedre til fremtiden? Moderator Ove Holm, Underdirektør, DTL Hvad betyder godstransporten for dansk økonomi? Ved Ole Kveiborg, Senior Konsulent hos COWI The physical internet and self-optimizing logistics. What are the future trends? Ved Prof. Dr. Rod Franklin, Kühne Logistics University Paneldebat med politikere. Er der behov for at skabe en national strategi for Logistik- og Godstransport? Og hvis ja, hvad skal den fokusere på? 16:00-17:00 Networking, vin og snacks Du kan hente program og få flere oplysninger på: Nytårsreception 13. januar 2015 kl. 14:30-17:15 KONFERENCE OM FEMERNFORBINDELSEN Femern A/S orienterer om økonomi og trafik Ingeniørforeningen og Femern A/S inviterer til konference om perspektiverne ved byggeriet af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Den 18 kilometer lange Femern Bælt sænketunnel mellem Danmark og Tyskland vil blive Danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Når den står færdig, så betyder forbindelsen ikke alene en kraftigt styrket infrastruktur, men også en enorm teknologiudvikling, ny viden og mange nye jobs. Foreløbigt program: Velkomst og indlæg ved Frida Frost, formand for IDA * Planforudsætninger og status for Femern Bælt projektet ved Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S * Sådan bygges sænketunnelen under Femern Bælt. Hvad får det af betydning for os ingeniører? ved teknisk direktør Steen Lykke, Femern A/S * Pause Trafikalt og finansielt grundlag for Femern Bælt forbindelsen ved Anne Martens, chefanalytiker i Femern A/S Spørgerunde og paneldebat * Slut Mere info og tilmelding på: Transportmesser i 2015: MARTS 2015 i MCH MESSECENTER HERNING Transport 2015 er Skandinaviens største indendørs transportmesse. Messen byder på udstillere inden for lastbiler, opbygninger, trailere, kraner, renovation, tilbehør, serviceydelser og meget mere. Læs mere på: TRANSPORTMESSA I OSLO JUNI 2015 Messen på Gardermeoen flyttes, opgraderes og udvides i år. Tilmelding senest 1. marts Læs mere på. COMTRANS 2015 I MOSKVA SEPTEMBER 2015 Læs mere på:

7 OMNIBUS I DENNE UGE BL.A. (SE VEDHÆFTEDE) Ny særudstilling på Fuglsang Kunstmuseum: FORVANDLINGER HUGO RASMUSSEN FÅR LEO MATHISEN PRISEN TURNER & ELIASSON PÅ TATE BRITAIN ÖRESUNDSMAGASINET Udgiver: Meldgaard Media & Marketing s.m.b.a. * CVR-nr Redaktion & Annoncer * Motalavej 37 * DK 4220 Korsoer * Ansvarshavende Chefredaktør & Udgiver Knud Meldgaard

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 9* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN FEMERN-FORBINDELSEN: ET STORT PROBLEM, MEN EN STØRRE OPGAVE Den planlagte forbindelse er IKKE truet Af chefredaktør

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Slut med uklare miljøregninger

Slut med uklare miljøregninger Tema: Potentialet i OPS er i milliardklassen > side 6 7 For lidt forskning EU investerer i velfærdsteknologi. Danske virksomheder er ikke med på vognen. > side 3 Lighed forsvinder Lighedsprincippet skal

Læs mere

Slut med egoistprojekter

Slut med egoistprojekter Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2012 5. årgang Slut med egoistprojekter Læs side 10 Amager Bakke: Læs om kampen om prestigeprojektet Læs

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

folkemødeavisen politik på en helt ny måde Alle kan være med, når Bornholm inviterer til Folkemødet i Allinge for anden gang +200 4 dages

folkemødeavisen politik på en helt ny måde Alle kan være med, når Bornholm inviterer til Folkemødet i Allinge for anden gang +200 4 dages officiel Programavis Vi glæder os til at opleve politikerne i virkeligheden og høre deres taler. Normalt ser vi dem jo kun i fjernsynet eller i aviserne. Betina og Morten folkemødeavisen produceret i samarbejde

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere