Teknisk support til HP-software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk support til HP-software"

Transkript

1 Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte softwareprodukter fra tredjeparter. Med Teknisk support til HP-software får dine it-medarbejdere hurtig og pålidelig adgang til HP's globale supportcentre. HP's tekniske specialister arbejder sammen med dit it-team og rådgiver teamet om softwarefunktioner og anvendelsen af disse, hjælper med at diagnosticere og løse problemer og identificerer fejl i softwaren. Denne service giver også elektronisk adgang til omfattende supportoplysninger, så alle dine it-medarbejdere kan finde vigtige produkt- og supportoplysninger. Fordele Sørger for, at dine it-medarbejdere kan koncentrere sig om deres kerneopgaver og -prioriteter Adgang til HP's tekniske specialister, så problemer kan løses hurtigere Kan forbedre systemets ydeevne og reducere nedetid i tilfælde af fejl i softwaren Pålidelige tilkaldetider Hovedpunkter for serviceydelserne Adgang til tekniske specialister Analyse af og løsning på problemer Problemidentifikation Eskalering Elektronisk softwaresupport Support til softwarefunktioner og driftssupport Fjernadgang Installationssupport Fleksibelt dækningstidsrum Fleksibel responstid Yderligere kontaktpersoner (tilvalg) Onsite-support, hvis kunden ønsker dette (tilvalg)

2 Specifikationer Tabel 1. Servicefunktioner Adgang til tekniske specialister Analyse af og løsning på problemer Problemidentifikation Eskalering Elektronisk softwaresupport Support til softwarefunktioner og drift Fjernadgang Installationssupport Kunden kan få adgang til HP's tekniske specialister via telefon, elektronisk kommunikation eller fax (hvis dette findes lokalt) og få hjælp til at løse problemer med softwareimplementering eller driftsmæssige problemer. HP yder afhjælpende support for at løse identificerbare softwareproblemer, som kan reproduceres af kunden. HP hjælper endvidere kunden med at identificere problemer, der er vanskelige at reproducere. Kunden får desuden assistance i forbindelse med fejlfinding af problemer og valg af konfigurationsparametre for understøttede konfigurationer. Der ydes problemidentifikation til softwareproduktet. Kunden får besked om, hvorvidt problemet synes at være hardwarerelateret. Hvis kundens hardware er dækket af en HP Hardware Maintenance Onsite-serviceaftale, oprettes der en serviceanmodning på kundens vegne. Hvis muligt, oprettes der - med kundens godkendelse - en besøgsspecifik serviceanmodning på det aktuelle tidspunkt og til de aktuelle materialepriser på kundens vegne i forbindelse med hardwareproblemer, der ikke er dækket af en HP Hardware Maintenance Onsite-serviceaftale. HP har etableret formelle eskaleringsprocedurer i forbindelse med løsning af komplekse problemer. Den lokale HP-ledelse koordinerer problemeskaleringen og indhenter hjælp fra eksperter inden for problemløsning i hele HP samt fra visse tredjepartsleverandører. Som en del af servicen giver HP adgang til visse softwarerelaterede elektroniske og webbaserede værktøjer og services. Disse værktøjer giver kunden adgang til visse funktioner, f.eks. mulighed for at søge efter tekniske supportdokumenter og i vidensdatabaser, der kan hjælpe dem med at løse problemer hurtigere. De kan også deltage i supportfora for at få hjælp til at læse problemer og dele de bedste løsningsmetoder med andre registrerede brugere. Desuden har kunden mulighed for at bruge et webbaseret værktøj til indsendelse af spørgsmål direkte til HP's globale løsningscenter og få vist status for de enkelte indsendte serviceanmodninger. HP stiller oplysninger, der er kommercielt tilgængelige, til rådighed i forbindelse med aktuelle produktfunktioner, kendte problemer og tilgængelige løsninger, samt rådgivning og hjælp vedrørende drift. Såfremt HP's skønner det nødvendigt, anvendes der med kundens godkendelse muligvis visse fjernadgangsværktøjer for at hjælpe med problemløsningen. Ved at bruge disse værktøjer kan HP arbejde interaktivt med kunden, og de gør det nemmere at fastslå årsagen til problemerne med kundens system. Kunden kan vælge at bruge et hvilket som helst af disse værktøjer til at hjælpe med at løse serviceanmodninger. Kun værktøjer, der stilles til rådighed og er godkendt af HP, må anvendes som en del af denne funktion. Der ydes begrænset rådgivningssupport, der omfatter grundlæggende assistance til kunder, der har problemer i forbindelse med installationen af et softwareprodukt, eller som har brug for råd om korrekte installationsmetoder og opdatering af selvstændige programmer. Der ydes også begrænset rådgivningssupport i forbindelse med softwareprodukter, der er installeret i et netværksmiljø. Omfanget af rådgivningssupporten afgøres ene og alene af HP. Undtagelserne i denne rådgivningssupport inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: hentning af komplette softwarepakker eller gennemgang med kunden af en installation fra start til slut. Disse services kan købes mod ekstrabetaling og kan købes separat hos HP. 2 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

3 Specifikationer Tabel 1. Serviceegenskaber (fortsat) Fleksibelt dækningstidsrum Fleksibel responstid Dækningstidsrummet angiver det tidsrum, hvor services er tilgængelige. Fleksible dækningstidsrum er tilgængelige og kan tilvælges af kunden efter behov. Serviceanmodninger, der modtages uden for det valgte dækningstidsrum, registreres den næste dag, hvor kunden har et dækningstidsrum. Alle dækningstidsrum afhænger af de lokale forhold. Kontakt HP's lokale salgskontor for at få detaljerede oplysninger om de forskellige servicedækningstidsrum og tilgængeligheden af disse. Responstid angiver den periode, der starter, når kundens anmodning om support modtages og logges hos HP, og slutter, når den autoriserede tekniker fra HP ankommer hos kunden, hvis dette tidspunkt ligger inden for dækningstidsrummet. Opkald, der modtages uden for dækningstidsrummet, registreres den næste dag, logføres den næste dag, hvor kunden har et dækningstidsrum (kan variere afhængigt af den geografiske beliggenhed). Der findes følgende indstillinger for responstid: Standardresponstid: En autoriseret HP-repræsentant kontakter kunden og påbegynder den tekniske softwaresupportservice senest 2 timer efter, at serviceanmodningen er registreret, hvis tidspunktet ligger inden for det dækningstidsrum, der er omfattet af kontrakten. Denne responstid er standardresponstiden for både ubegrænset teknisk support til HP-software og and teknisk support til softwarehændelser. 1 times responstid: En autoriseret HP-repræsentant kontakter kunden og påbegynder den tekniske softwaresupportservice senest 1 time efter, at serviceanmodningen er registreret, hvis tidspunktet ligger inden for det dækningstidsrum, der er omfattet af kontrakten. Denne responstid er et tilvalg og kan kun købes sammen med ubegrænset teknisk support til software. Specifikationer Tabel 2. Ekstra serviceydelser (tilkøb) Yderligere kontaktpersoner Onsite-support på kundens opfordring Med denne service kan tre faste kontaktpersoner hos kunden kontakte HP vedrørende support. Kunden kan købe en udvidelse af denne service, så den omfatter yderligere kontaktpersoner. Kunden kan købe onsite-supportservices hos en teknisk specialist i HP-software. Denne mulighed er tilgængelig for kunder, som ikke ser tekniske fjernsupporttjenester til software som et acceptabelt alternativ. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. 3

4 Servicebegrænsninger Responstiden, som er angivet her, er den typiske responstid for anmodninger om teknisk support fra kunder. Responstiden skaber på ingen måde et lovmæssigt krav eller en forpligtelse om, at HP altid skal kunne reagere inden for det angivne tidsrum. Kundens adgang til HP's tekniske ressourcer til softwaresupport omkring software med periodelicenser kan være begrænset til webbaseret logføring af opkald. Forudsætninger Berettigelse til denne service forudsætter, at HP-softwareproduktet, som den tekniske softwaresupport skal bruges til, er dækket af en HP-supportaftale, som omfatter HP's service til softwareopdateringer, med visse undtagelser. HP's service til softwareopdateringer er ikke en forudsætning for følgende produkter Et produkt, som HP's service til softwareopdateringer ikke tilbydes til Et produkt, som ikke kræver køb af HP's service til softwareopdateringer Ved firmwarebaseret software skal kunden være berettiget til både firmwaren og de firmwarebaserede softwareopdateringer. Ved visse hardwareprodukter kræver denne berettigelse både en kontrakt om hardwaresupport (eller en garanti) og en kontrakt om softwaresupport. Hvis firmwareopdateringen ikke kan installeres af kunder, vil HP sørge for installationen af firmwareopdateringen, men kun i det omfang, som er beskrevet i det underliggende dataark om hardwaresupport (eller beskrivelsen af garantisupport) og kun, hvis kunden har den relevante berettigelse og licens til at bruge firmwareopdateringerne. Serviceforudsætninger For at være kvalificeret til at købe denne tjeneste skal kunden have en gyldig licens til at bruge en aktuelt understøttet version af softwaren på det tidpunkt, hvor supportaftalens dækning træder i kraft. Ellers opkræves kunden muligvis ekstragebyrer for at blive kvalificeret til denne service Denne service kan købes til alle systemer, stik, processorer, processorkerner eller slutbrugere i kunden miljø, som måtte have brug for support. Kundens ansvar Kunden skal: Opbevare og efter anmodning fra HP fremlægge alle originale softwarelicenser, licensaftaler, licensnøgler og oplysninger om tilmelding til abonnementsordninger, som måtte være relevante for denne service Benytte alle softwareprodukter i henhold til relevante softwarelicensbetingelser fra HP, som svarer til kundens forudsatte underliggende softwarelicens, eller i henhold til de aktuelle licensbetingelser fra producenten af tredjepartssoftware, hvis det er relevant. 4 HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet.

5 Bestillingsoplysninger Du kan bestille denne service ved at kontakte din HP-salgsrepræsentant og nævne et af produktnumrene herunder: HA158AC til ubegrænset teknisk support til HP-software. Ubegrænset opkaldssupport retter sig mod kunder, der foretrækker et fast supportbudget med mulighed for løbende at kontakte HP i forbindelse med softwareproblemer, uden at udtømme forsyningen af indkøbte supporthændelser før kontraktperiodens udløb. Kunder med ubegrænset service kan foretage et ubegrænset antal supportopkald i løbet af kontraktperioden, underlagt kundens valgte dækningsperiode og tilkaldetider. HA159AC til tekniske supporthændelser til HP-software. Hændelsesbaseret support (kun tilgængelig for udvalgte Microsoft -, Linux- og Novell-produkter) gør det muligt for kunden at købe et fastsat antal opkald (hændelser), som kan anvendes i løbet af en kontraktperiode på ét år. Der skal købes mindst 10 hændelser med teknisk support til HP-software. Opkald (hændelser), der ikke bruges i løbet af året, bortfalder. En hændelse, defineret som rapportering af ét problem, betragtes som anvendt, når HP vurderer, at det specifikke problem er løst, uanset hvor mange opkald der skal til for at løse problemet. Følgende liste omfatter, men er ikke begrænset til, eksempler på, hvornår en hændelse anses for at være løst: Kunden har modtaget oplysninger, der er tilgængelige for HP, i forbindelse med løsning af et problem. Kunden har modtaget oplysninger om, hvordan der anskaffes en eller flere programrettelser, der løser problemet. Kunden har modtaget oplysninger om, at softwareproblemet skyldes en kendt og ikke løst fejl i programmet. Kunden har fået besked om, at et problem er identificeret som et hardwareproblem. Kunden har fået besked om, at problemet er blevet rettet i en efterfølgende version af produktet. Yderligere oplysninger Du kan få flere oplysninger om HP's serviceydelser ved at kontakte et af vores salgskontorer, som findes over hele verden, eller ved at besøge vores websted: Få en god forbindelse hp.com/go/getconnected Aktuel HP-driver, support og sikkerhedsadvarsler leveret direkte til din desktop Copyright 2005, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de garantierklæringer, som de pågældende produkter og serviceydelser leveres med. Intet i dette dokument kan på nogen måde fortolkes som værende en ekstra garanti eller betingelse, hverken udtrykkeligt eller underforstået, faktisk eller juridisk. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller tekstmæssige fejl eller udeladelser i dette dokument. HP Technology Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som oplyst til kunden på købstidspunktet. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation DAE Oprettet maj 2012; opdateret marts 2013, rev. 2 Dette er en digital HP Indigo-udskrift.

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt Omfattende hardware- og softwareservices, der øger tilgængeligheden i din it-infrastruktur. HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices,

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Softwaresupportservice

Softwaresupportservice Dataark Softwaresupportservice Care Pack- og kontraktservices, en del af HP Care Fordele Adgang til HP's tekniske specialister i forbindelse med problemløsning Potentielle besparelser på de enkelte softwareopdateringer

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

HP Proaktiv Essentials Service: SW ubegrænset eller SW pr. hændelse

HP Proaktiv Essentials Service: SW ubegrænset eller SW pr. hændelse HP Proaktiv Essentials Service: SW ubegrænset eller SW pr. hændelse HP Technology Services på kontrakt Overblik over service HP Proaktiv Essentials Service: SW ubegrænset eller SW pr. hændelse (HP PE)

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2

HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 HP's serviceydelser Tekniske oplysninger HP Installation og Startup Service til HP Superdome 2 er designet til at installere HP Superdome 2-serveren

Læs mere

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service

HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service HP Care Pack Tekniske oplysninger For at sikre en problemfri opstart sørger HP 3PAR 7000 Software Installation and Startup Service for implementering

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

HP Hardwaresupport onsite Call-to-Repair Service

HP Hardwaresupport onsite Call-to-Repair Service HP Hardwaresupport onsite Call-to-Repair Service HP Care Pack Services Med HP Hardwaresupport Onsite Call-to-Repair får it-chefen et team af supportspecialister, der hurtigt påbegynder fejlfinding af systemet

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser

HP Critical Service. Beskrivelse af serviceydelsen. HP's serviceydelser HP Critical Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Critical Service (CS) er en omfattende supportløsning til virksomheder, der kører vigtige forretningsapplikationer, som kræver høj tilgængelighed.

Læs mere

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Med HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installations- og opstartservice får

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Lad HP styre dit pc-billede så du kan fokusere på din forretning Serviceoverblik HP Image and Application Services udnytter HP's tekniske

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

HP Proaktiv 24 Service HP Customer Support Services på kontrakt

HP Proaktiv 24 Service HP Customer Support Services på kontrakt HP Proaktiv 24 Service HP Customer Support Services på kontrakt HP Proaktiv 24 Service kombinerer brancheførende teknisk assistance med proaktive account-services, så it-miljøets stabilitet, tilgængelighed

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

HP NonStop-planlægning af serverkapacitet

HP NonStop-planlægning af serverkapacitet HP NonStop-planlægning af serverkapacitet HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Fastlæggelse af fremtidens krav til NonStop-hardwarekapacitet grundet voksende onlinetransaktioner er meget vigtig i vor

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays

HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays HP Care Pack Tekniske oplysninger Med HP Performance Analysis Service til HP Disk Arrays får I dataindsamling, detaljeret I/O-analyse og anbefalinger

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Contractual Care Services

HP Contractual Care Services Dataark HP's Hardwaresupport med ombytning HP Contractual Care Services Fordele ved serviceydelsen Praktisk dør-til-dør-service Et billigere alternativ til reparation på stedet Fleksible løsninger til

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter til en

Læs mere

HP Hardwaresupport onsite

HP Hardwaresupport onsite HP Hardwaresupport onsite HP Care Pack Tekniske oplysninger Serviceoverblik Med HP Hardwareservice onsite fås effektiv remote assistance samt service på installationsstedet for det dækkede hardware, hvilket

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale (Aftale) vilkår og betingelser hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser Tak fordi du købte denne HP Technical Phone Support-tjenesteaftale. Tjenestebeskrivelser med mere detaljerede oplysninger kan som

Læs mere

HP Proactive 24 Service

HP Proactive 24 Service HP Proactive 24 Service HP's serviceydelser af serviceydelsen HP Proactive 24 Service (P24) er en samlet løsning til hardware- og softwaresupport, der kombinerer teknisk assistance med proaktive serviceydelser,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

HP Hardwareservice næste arbejdsdag for rejsende

HP Hardwareservice næste arbejdsdag for rejsende HP Hardwareservice næste arbejdsdag for rejsende HP Care Pack HP Hardwareservice næste arbejdsdag for rejsende tilbyder mobile computerbrugere en hardwareserviceløsning til deres nye bærbare HP-produkt.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM)

Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Serviceoversigt Tilbudsspecifikationer Fjernovervågning af infrastruktur (RIM) Denne service omhandler Dell Fjernovervågning af infrastruktur (RIM, "servicen" eller "services"), som det er beskrevet mere

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hardwaresupport. og service på stedet. HP Contractual Care Services

Hardwaresupport. og service på stedet. HP Contractual Care Services Dataark HP's hardwaresupport og service på stedet HP Contractual Care Services Overblik over servicefordele Fjerndiagnosticering og support Hardwaresupport på stedet Udskiftning af dele og materialer Firmwareopdateringer

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Hardwaresupport onsite

HP Hardwaresupport onsite HP Hardwaresupport onsite HP Care Pack Tekniske oplysninger Med HP Hardwareservice onsite fås effektiv remote assistance samt service på installationsstedet for for det dækkede hardware, hvilket er med

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Serviceaftaler. Serviceaftaler optimerer udstyrets sikkerhed og sænker dine samlede driftsomkostninger.

Serviceaftaler. Serviceaftaler optimerer udstyrets sikkerhed og sænker dine samlede driftsomkostninger. Serviceaftaler Serviceaftaler optimerer udstyrets sikkerhed og sænker dine samlede driftsomkostninger www.schneider-electric.dk ENERGY Få en serviceaftale, der er skræddersyet til dine behov Det er en

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Trådløs Brugervejledning

Trådløs Brugervejledning Trådløs Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

HP HARDWARESUPPORT ONSITE

HP HARDWARESUPPORT ONSITE HP HARDWARESUPPORT ONSITE HP Care Pack Tekniske oplysninger Med HP Hardwareservice onsite fås remote assistance samt service af høj kvalitet på installationsstedet for den dækkede hardware, hvilket er

Læs mere

HP's Hardwaresupport og service på stedet

HP's Hardwaresupport og service på stedet Dataark HP's Hardwaresupport og service på stedet HP Care Pack-serviceydelser Overblik over servicefordele Fjerndiagnosticering og support Hardwaresupport på stedet Udskiftning af dele og materialer er

Læs mere

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes.

Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Leica Geosystems Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Active Customer Care Vor forpligtelse. Din succes. Forholdet Leica Geosystems har med sine kunder kan defineres med ét ord: Partnerskab.

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

HP Hardware Support Offsite Return Services

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Hardware Support Offsite Return Services HP Care Pack Tekniske oplysninger HP Hardware Support Offsite Return Services tilbyder serviceniveauer på højt niveau for returnering til HP med ekstern telefonsupport

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere