Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse"

Transkript

1 Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr Ejendoms nr Amanda Steenstrup Udført af: Güner Sahin Kontrol: Kaare Ask Skotte

2 Statisk Dokumentation Side: 2 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PROJEKTGRUNDLAG BYGVÆRKET BYGVÆRKETS ART OG ANVENDELSE BRAND GRUNDLAG NORMER OG STANDARDER REFERENCER FORUNDERSØGELSER KONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE STATISK VIRKEMÅDE KONSTRUKTIONMATERIALER LASTER PERMANENTE LASTER OG NYTTELAST STATISKE BEREGNINGER B.01 ETAGEBJÆLKE B.02 VEKSELBJÆLKE B.03 ETAGEBJÆLKE PROJEKTDOKUMENTATION BYGVÆRKET ORGANISATIONEN KVALITET I PROJEKTERING KVALITET I UDFØRELSEN DOKUMENTATIONS OMFANG... 16

3 Statisk Dokumentation Side: 3 af 16 1 PROJEKTGRUNDLAG 1.1 BYGVÆRKET BYGVÆRKETS ART OG ANVENDELSE To lejligheder i etagebyggeri beliggende på Humlebækgade 35, 2200 København N skal sammenlægges, hvorfor der etableres trappeåbning i etageadskillelsen. Denne statiske dokumentation omhandler eftervisning af vekselbjælke ved etablering af trappe samt eftervisning af eksisterende etagebjælker med merlast fra vekselbjælke. Bygningens konstruktive forhold er baseret på BBR oplysninger, samt erfaringsmæssige antagelser om almindelig byggeskik. Til projektet er tilknyttet tegningsmateriale fra Ingeman Fischer. Tegningsmateriale til den statiske dokumentation er vedlagt bilag nærværende dokument. Nærværende redegørelse for den statiske dokumentation omhandler beregninger i forbindelse med diverse ændringer. EKSISTERENDE FORHOLD FREMTIDIGE FORHOLD OBS: Tegningerne er ikke målfaste Plantegningen i eksisterende forhold angiver de eksisterende bjælkers spænd (stiplet linjer) før trappehullet er etableret. Plantegningen i fremtidige forhold viser at trappen er etableret og at den eksisterende bjælke B.01 s spænd er reduceret til maks. 2,2 m. Der ses yderligere at der er etableret en vekselbjælke på 1,3 m. Der forekommer ikke nogen reduktion af eksisterende bjælke B.03 og dermed bibeholdes dets spænd som i eksisterende forhold.

4 Statisk Dokumentation Side: 4 af BRAND Konstruktioner skal mindst opfylde brandkravet R 60 A2-s1,d0, såfremt bygningen bevarer sin stabilitet i mindst 120 minutter jf. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Det vurderes at et lokalt svigt i bygningsdelen ikke påvirker bygværkets samlede stabilitet eller medfører omfattende skader på bygværkets hovedkonstruktion. 1.2 GRUNDLAG NORMER OG STANDARDER Projekteringen er udført i overensstemmelse med Eurocode og de danske nationale annekser. DS/EN 1990: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1991: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Del 1-3: Generelle laster Snelast Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN 1995: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Branddimensionering Hele konstruktionen henføres til høj konsekvensklasse CC3. K Fi = 1, REFERENCER Bjarne Chr. Jensen & Svend Ole Hansen; Bygningsberegninger, 2010 Bjarne Chr. Jensen; Teknisk Ståbi, 23. udgave

5 Statisk Dokumentation Side: 5 af FORUNDERSØGELSER Grunden er beliggende på matrikel nr Humlebækgade 35, st.tv. Grunden ses som det markerede område på nedenstående billede. 1.4 KONSTRUKTIONER KONSTRUKTIONSBESKRIVELSE Bygningen er oprindeligt udført med etageadskillelse med 8 tommer tømmer med lerindskud på indskudsbrædder, som er fræset ind i etagebjælkerne STATISK VIRKEMÅDE Lodret lastnedføring Den lodrette last fra etageadskillelsen optages af etagebjælkerne, som fører den til ydervægge og bærende indervægge, som viderefører lasten direkte ned til fundamentet. Vandret lastnedføring Den vandrette last fra vind går i tagkonstruktionen og etageadskillelsen og bliver derfra fordelt ud til de stabiliserende vægge, der derefter fører lasten til fundamentet. Afstivende konstruktioner Bygningen stabiliseres ved hjælp af vægskiver og skivevirkning.

6 Statisk Dokumentation Side: 6 af KONSTRUKTIONMATERIALER Træ Hvor andet ikke er angivet regnes der med træ i klasse C24, anvendelsesklasse LASTER Medmindre andet er angivet, så er lasterne lodrette og regnes positivt nedadrettet. Anvendte begreber for last og sikkerhed er i overensstemmelse med DS/EN 1990 og DS/EN 1991, medmindre andet er angivet. Der benyttes følgende betegnelser for basislaster: G Q Permanent last Nyttelast PERMANENTE LASTER OG NYTTELAST Grundet bygningens geometri, henføres den til høj konsekvensklasse CC3 med K FI = 1, Permanent egenvægt Etageadskillelse 1,6 kn/m 2 Trappe antaget værdi for let trappe 1,0 kn/m 2 Lette skillevægge 0,5 kn/m Nyttelast Kategori A1, boliglast q k,b 1,5 kn/m 2 Etagereduktionsfaktor baseres på følgende afhængig af etager inkluderet i beregningen: α n = 1 + (n 1) ψ 0 n

7 Statisk Dokumentation Side: 7 af 16 2 STATISKE BEREGNINGER I nedenstående billede ses bjælkerne som behandles bjælkerne angives som B.01, B.02 & B.03. Bjælkespændene er angivet og hermed kan lastoplandene angives. - B.01 får et lastopland af halvdelen af afstanden til væggen (½ x 0,3m) + halvdelen af afstanden til B.03 (½ x 1m) Dermed lastopland på 0,65m - B.02 får et lastopland svarene til 1,2m, som er halvdelen af trappen. Desuden optager den også reaktionen fra bjælke B B.03 får et lastopland af halvdelen af afstanden til etagebjælken på den ene side (½ x 1m) + halvdelen af afstanden til etagebjælken på den anden side (½ x 1m) -Dermed lastopland på 1m.

8 Statisk Dokumentation Side: 8 af B.01 ETAGEBJÆLKE 1 Bjælkens spænd reduceres og eftervises derfor ikke på ny. Reaktionen fra lasten findes som den maksimale forskydningskraft til dimensionering af samling og veksel. Egenlast: Fladelaster Etageadskillelse 1,60 kn/m² * 0,65 m = 1,0 kn/m Lette skillevægge 0,5 kn/m² * 0,65 m = 0,3 kn/m Nyttelast: A1 Bolig 1,5 kn/m² * 0,65 m = 1,0 kn/m Ψ-faktorer Ψ 0 = 0,5 Ψ 1 = 0,3 Ψ 2 = 0,2 Dimensionsgivende lastkombinationer: q d = 1,5*α*Nyttelast+1,5*Ψ 0 *K FI *Sne+1,5*Ψ 0 *K FI *Vind+K FI *Egenlast = 8,5 kn/m q d = 1,5*K FI *Sne+1,5*Ψ 0 *K FI *Vind+1,5*Ψ 0* K FI *Nyttelast+K FI *Egenlast = 6,3 kn/m q d = 1,5*K FI *Vind+1,5*Ψ 0 *K FI *Nyttelast+K FI *Egenlast = 6,3 kn/m q d = 1,2*K FI *Egenlast = 4,9 kn/m q d,max - dimensionerende fordelt last Q d,max - dimensionerende enkeltlast 8,5 kn/m 0,0 kn Simpelt understøttet bjælke m. fordelt last - bjælke 1 får ikke nogen punktlast i dette tilfælde l - længde af bjælke M d - dimensionerende moment - 1/8 x q d x l 2 + 1/4 x Q d x l V d - dimensionerende forskydningskraft - 1/2 x q d x l + 1/2 x Q d 2200 mm 5,1 knm 9,3 kn

9 Statisk Dokumentation Side: 9 af 16 Samling mellem bjælke B.01 og udveksling eftervises for reaktionen fra B.01 svarende til den dimensionerende forskydningskraft.

10 Statisk Dokumentation Side: 10 af B.02 VEKSELBJÆLKE Vekselbjælken spænder mellem gennemgående bjælker og skillevæg understøtter selv bjælker. Vekselbjælken eftervises for den fordelte last samt enkeltlasten fra bjælke B.01. Bjælken udføres som 2 x spærtræ på 45x195 mm lasket sammen. Egenlast: Fladelaster Trappe 1,00 kn/m² * 1,20 m = 1,2 kn/m Nyttelast: A1 Bolig 1,5 kn/m² * 1,20 m = 1,8 kn/m Ψ-faktorer Ψ 0 = 0,5 Ψ 1 = 0,3 Ψ 2 = 0,2 Dimensionsgivende lastkombinationer: q d = 1,5*α*Nyttelast+1,5*Ψ 0 *K FI *Sne+1,5*Ψ 0 *K FI *Vind+K FI *Egenlast = 4,3 kn/m q d = 1,5*K FI *Sne+1,5*Ψ 0 *K FI *Vind+1,5*Ψ 0* K FI *Nyttelast+K FI *Egenlast = 2,8 kn/m q d = 1,5*K FI *Vind+1,5*Ψ 0 *K FI *Nyttelast+K FI *Egenlast = 2,8 kn/m q d = 1,2*K FI *Egenlast = 1,6 kn/m q d,max - dimensionerende fordelt last Q d,max - dimensionerende enkeltlast 4,3 kn/m 9,3 kn Simpelt understøttet bjælke m. fordelt last + enkeltlast fra bjælke 1, last antages konservativt at overføres midt på bjælken l - længde af bjælke M d - dimensionerende moment - 1/8 x q d x l 2 + 1/4 x Q d x l V d - dimensionerende forskydningskraft - 1/2 x q d x l + 1/2 x Q d 1300 mm 3,9 knm 7,5 kn

11 Statisk Dokumentation Side: 11 af 16 Data for udvekslingen Trækvalitet b - bredde af tværsnit h - højden af tværsnit l - længde af søjle/bjælke A - Areal af søjle/bjælke Wy - Modstandsmoment af søjle/bjælke Iy - Inertimoment omkring y-aksen fm,k - karakteristisk trykstyrke - bøjning fc,0,k - karakteristisk trykstyrke - tryk i fiberretningen fv,k - karakteristisk trykstyrke - forskydning E0 - stivhedstal i fiberretningen, middelværdi C24 90 mm 195 mm 1300 mm mm mm mm4 24 MPa 21 MPa 4 MPa MPa Bjælken eftervises for maksimale laster, jf. Bilag Md,y - dimensionerende moment omkring y-aksen Md,z - dimensionerende moment omkring z-aksen Nd - dimensionerende normalkraft Vd - dimensionerende forskydningskraft 3,9 knm 0,0 knm 0,0 kn 7,5 kn kdef - afhængig af anvendelsesklasse 0,6 - kmod - karakteristisk styrketal baseret på lastvarighed 0,8 - ϒm - Sikkerhedsfaktor 1,35 - kd - regningsmæssig styrketal baseret på lastvarighed og type af træ 0,593 - fm,d - regningsmæssig bøjningsstyrke fc,d - regningsmæssige trykstyrke fv,d - regningsmæssige forskydningsstyrke ơm,y,d - bøjningsspænding ơm,z,d - bøjningsspænding ơc,d - trykpåvirkning 14,22 MPa 12,4 MPa 2,4 MPa 6,84 MPa 0,00 MPa 0,00 MPa Eftervisning af tværbelastet søjle/bjælke km - 0,7 - Udnyttelsesgrad - ơm,y,d / fm,y,d + km ơm,y,d / fm,y,d 48,1 % Udnyttelsesgrad - km ơm,y,d / fm,y,d + ơm,y,d / fm,y,d 33,7 % Eftervisning af forskydningsbæreevne kv - reduktionsfaktor ved udskæring 1 - heff - effektiv højde efter evt. udskæring 195 mm Ƭd - forskydningsspænding - 1,5 V / (b heff) Ƭ - forskydningsbæreevne - kv fv,d 0,64 MPa 2,37 MPa Udnyttelsesgrad - Ƭd / Ƭ 27,0 %

12 Statisk Dokumentation Side: 12 af 16 Eftervisning mod kipning krel,m - styrketal baseret på træets styrkeklasse 0,064 - lef - effektiv længde af bjælke ved kipningsundersøgelse 1560 mm ʎrel,m - ( lef h) krel,m / b 0,39 - kcrit - styrketal baseret på ʎrel,m 1,00 - Udnyttelsesgrad - ơm,y,d / (kcrit fm,y,d) 48,1 % Udnyttelsesgrad - {ơm,y,d / (kcrit fm,y,d)}^2 + ơd / (kc,z fc,d) 23,1 % Eftervisning af nedbøjning Y - lastopland qd,ned,flade - fladelast (L < 5 m) qd,ned - Y qd,ned,flade umax - 5/384 qd,ned L^4 / ( Emean IY ) umax,tilladelig - L/600 1 m 1,5 kn/m2 1,50 kn/m 0,1 mm 2,2 mm Udnyttelsesgrad 4,2 % Qd,ned,flade - punktlast (L < 6 m) umax - 1/48 Qd,ned L^3 / ( Emean IY ) umax,tilladelig 1 kn 0,07 mm 1,7 mm Udnyttelsesgrad 4,4 % Da udnyttelsesgraderne er overholdt, er vekselbjælken eftervist.

13 Statisk Dokumentation Side: 13 af 16 Samling mellem udveksling og etagebjælker eftervises for reaktionen fra udvekslingen svarende til den dimensionerende forskydningskraft.

14 Statisk Dokumentation Side: 14 af B.03 ETAGEBJÆLKE 2 Eksisterende etagebjælke eftervises for den fordelte last samt enkeltlasten fra vekselbjælken. Enkeltlasten påføres konservativt midt på bjælkens spænd. Bjælken pålaskes med et stykke spærtræ på 45x195 mm, C24. Det samlede tværsnit regnes som 245x200 mm. Data for etagebjælken Trækvalitet b - bredde af tværsnit h - højden af tværsnit l - længde af søjle/bjælke A - Areal af søjle/bjælke Wy - Modstandsmoment af søjle/bjælke Iy - Inertimoment omkring y-aksen fm,k - karakteristisk trykstyrke - bøjning fc,0,k - karakteristisk trykstyrke - tryk i fiberretningen fv,k - karakteristisk trykstyrke - forskydning E0 - stivhedstal i fiberretningen, middelværdi C mm 200 mm 4500 mm mm mm mm4 24 MPa 21 MPa 4 MPa MPa Bjælken eftervises for maksimale laster, jf. Bilag Md,y - dimensionerende moment omkring y-aksen Md,z - dimensionerende moment omkring z-aksen Nd - dimensionerende normalkraft Vd - dimensionerende forskydningskraft 20,5 knm 0,0 knm 0,0 kn 14,5 kn kdef - afhængig af anvendelsesklasse 0,6 - kmod - karakteristisk styrketal baseret på lastvarighed 0,8 - ϒm - Sikkerhedsfaktor 1,35 - kd - regningsmæssig styrketal baseret på lastvarighed og type af træ 0,593 - fm,d - regningsmæssig bøjningsstyrke fc,d - regningsmæssige trykstyrke fv,d - regningsmæssige forskydningsstyrke ơm,y,d - bøjningsspænding ơm,z,d - bøjningsspænding ơc,d - trykpåvirkning 14,22 MPa 12,4 MPa 2,4 MPa 12,55 MPa 0,00 MPa 0,00 MPa Eftervisning af tværbelastet søjle/bjælke km - 0,7 - Udnyttelsesgrad - ơm,y,d / fm,y,d + km ơm,y,d / fm,y,d 88,2 % Udnyttelsesgrad - km ơm,y,d / fm,y,d + ơm,y,d / fm,y,d 61,8 % Eftervisning af forskydningsbæreevne kv - reduktionsfaktor ved udskæring 1 - heff - effektiv højde efter evt. udskæring 200 mm Ƭd - forskydningsspænding - 1,5 V / (b heff) Ƭ - forskydningsbæreevne - kv fv,d 0,44 MPa 2,37 MPa Udnyttelsesgrad - Ƭd / Ƭ 18,7 %

15 Statisk Dokumentation Side: 15 af 16 Eftervisning mod kipning krel,m - styrketal baseret på træets styrkeklasse 0,064 - lef - effektiv længde af bjælke ved kipningsundersøgelse 4450 mm ʎrel,m - ( lef h) krel,m / b 0,25 - kcrit - styrketal baseret på ʎrel,m 1,00 - Udnyttelsesgrad - ơm,y,d / (kcrit fm,y,d) 88,2 % Udnyttelsesgrad - {ơm,y,d / (kcrit fm,y,d)}^2 + ơd / (kc,z fc,d) 77,9 % Eftervisning af nedbøjning Y - lastopland qd,ned,flade - fladelast (L < 5 m) qd,ned - Y qd,ned,flade umax - 5/384 qd,ned L^4 / ( Emean IY ) umax,tilladelig - L/600 0,5 m 1,5 kn/m2 0,75 kn/m 2,2 mm 7,5 mm Udnyttelsesgrad 29,7 % Qd,ned,flade - punktlast (L < 6 m) umax - 1/48 Qd,ned L^3 / ( Emean IY ) umax,tilladelig 1 kn 1,06 mm 1,7 mm Udnyttelsesgrad 62,2 % Da udnyttelsesgraderne er overholdt, er vekselbjælken eftervist.

16 Statisk Dokumentation Side: 16 af 16 3 PROJEKTDOKUMENTATION Projektet omhandler sammenlægning af to lejligheder, hvor der bl.a. udføres indgreb i bærende konstruktioner, som tidligere beskrevet. 3.1 BYGVÆRKET Der henvises til pkt. 1.1 Bygværket 3.2 ORGANISATIONEN Statiske beregninger og tilhørende tegningsmateriale vedrørende ombygningen udføres af Ingeman Fischer ApS. 3.3 KVALITET I PROJEKTERING De enkelte aktører, der foretager projekteringen, foretager selv kontrol af deres projektering ved en person, der ikke har udført projekteringen. Eventuelle leverandører foretager selv kontrol af egne leverancer efter eget kvalitetssikringsprogram. Grænseflader og helhed af leverancer kontrolleres af bygherre. 3.4 KVALITET I UDFØRELSEN Entreprenøren foretager selv udførelseskontrol og dokumentation af egne arbejder og grænseflader. Leverandører står selv for sikringen af, at deres leverancer er udført efter gældende krav og normer. 3.5 DOKUMENTATIONS OMFANG Statiske beregninger m tilhørende tegningsmateriale: Ingeman Fischer ApS

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker

STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Willemoesgade 2 5610 Assens Mobil 22 13 06 44 E-mail tm@thorvaldmathiesen.dk STATISKE BEREGNINGER vedrørende stålbjælker Stefansgade 65 3 TV, 2200 København N Sag Nr.: 15.342 Dato: 17-11-2015 Rev.: 04-12-2015

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14

Urban 4. Arkitektur 6. Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10. Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering 14 Urban 4 Bebyggelsesprocent 4 Arkitektur 6 Plan 6 Snit 7 Facade 8 Foreslag på udnyttelse af udearealet 9 Konstruktion 10 Brand- og flugtveje 10 Brand og akustik 12 Stabilisering 13 Søjle og bjælke dimensionering

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Dokumentationsrapport trækonstruktioner

Dokumentationsrapport trækonstruktioner Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Dokumentationsrapport trækonstruktioner B4-2-F11-H111 27-05-2011 Titelblad Titel: Dokumentationsrapport trækonstruktioner Tema: Gruppe: Bygningen

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr.

A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION. Skærbæk Skole A1. PROJEKTGRUNDLAG. Dato: Skærbæk, Tønder Kommune. Matrikel nr. A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1. PROJEKTGRUNDLAG Sag: Skærbæk Skole Dato: 19.10.2018 Adresse: 6780 Skærbæk, Tønder Kommune Matrikel nr.: 2526 Kvarter: Skærbæk Ejerlav Skærbæk Skole A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG

Bygningsdelsjournal - PROJEKTFORSLAG Bygningskonstruktøruddannelsen BPS/2 semester Bygningsdelsjournal - POJEKTFOSLAG E2013 A215 Tagkonstruktion A215.01 Kold tagkonstruktion med I-Bjælke Bygningsdel / emne / placering : Materialer og produkter:

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Design of a concrete element construction - Trianglen

Design of a concrete element construction - Trianglen Design of a concrete element construction - Trianglen A2. Statiske Beregninger Sandy S. Bato Bygge- og Anlægskonstruktioner Aalborg Universitet Esbjerg Bachelorprojekt A2 Statiske beregninger Side: 3

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader)

Konstruktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 003 Konstrktion IIIb, gang 13 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af en ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Trækonstruktioner B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg B4-2-F12-H130

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning

Læs mere

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader)

Betonkonstruktioner, 5 (Jernbetonplader) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstrktioner, 5 (Jernbetonplader) Virkemåde / dformninger / nderstøtninger Enkeltspændte plader Dobbeltspændte plader Deformationsberegninger 1 Christian Frier

Læs mere

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev.

Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn Dato. Rev. Tegningsliste Tegn nr. Tegnnings navn. Rev. K_1 Tegningsliste K_1_1 Konstruktionsnote K_1_10 Kælderplan med konstruktioner K_5_100 Snit A-A K_5_101 Snit B-B K_5_202 Snit C-C K_9_201 Bjælke/søjle tabel

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1995-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Hovedrapport Afgangsprojekt E11 Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Rasmus Pedersen (s083437) Ingeniørstuderende på DiplomByg DTU Afgangsprojekt Efterår 2011 - Boligbyggeri i massivt

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for trækonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

LANDSDÆKKENDE LEVERING Lilleheden tilbyder levering af lagerført limtræ indenfor 48 timer (2 hverdage) fra bestillingsdeadline.

LANDSDÆKKENDE LEVERING Lilleheden tilbyder levering af lagerført limtræ indenfor 48 timer (2 hverdage) fra bestillingsdeadline. Spændviddetabeller Limtræ Made in Denmark 33 mm lameller LANDSDÆKKENDE LEVERING Lilleheden tilbyder levering af lagerført limtræ indenfor 48 timer (2 hverdage) fra bestillingsdeadline. STØRRE LAGERKAPACITET

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere