Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren."

Transkript

1 KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger. Stuehuset er et grundmuret længehus med hvidkalkede facader. Huset har halvvalm og de store ubrudte tagflader er belagt med vingetegl. Huset er symmetrisk omkring hoveddøren (på gårdsiden) og har hovedsagelig originale vinduer med svagt buet overkant. Avlslængerne er som stuehuset grundmurede og hvidkalkede og har heltage med bølgeeternit. Flere frontkviste præger facaderne sammen med traditionelle støbejernsvinduer og revleporte og -døre. På den grusbelagte gårdsplads er en stensat møddingsmur. Det klassiske, enkle og velproportionerede stuehus udgør sammen med avlsgården en flot helhed, som dog er væsentligt ombygget i interiørerne. Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. 45

2 KOLDING KOMMUNE Eltangvej 25, Eltang 6000 Kolding Stuehus: opført 1864 Længer: opført 1910 og -12 Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger med udbygning og et fritliggende udhus. Stuehuset er et grundmuret længehus med hvidkalkede facader og halvvalmede tage med røde vingetegl og tre skorstenspiber i rygningen. Huset er symmetrisk opbygget med hjørnelisener og sålbænksbånd som dekorative elementer. Vinduerne er oprindelige med korsposte og sprosser. Avlslængerne er ligeledes grundmurede og hvidkalkede på kampestenssokkel. De halvvalmede tage er belagt med cementtagsten, og bygningerne har trempelkonstruktion. Gårdspladsen er pigstensbelagt og har en stensat brønd. Gården er et velbevaret og tidstypisk eksempel på en af de store gårde på Koldingegnen, som dog har gennemgået betydelige ændringer især i stuehusets interiører. Gårdsplads med brønd og den symmetriske stuehusfacade. 46

3 KOLDING KOMMUNE Eegsgård Gammel Skartved 34, 6091 Bjert Stuehus: opført 1866 Længer: opført Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og en fritliggende længe. Stuehuset er et grundmuret længehus med hvidkalket murværk på en sorttjæret sokkel. Huset har halvvalm på de store ubrudte tagflader med røde vingetegl. Huset er symmetrisk opbygget med originale sprossede vinduer og to fyldingsdøre med tilhørende trapper. Avlslængerne har ligeledes hvidkalket murværk og henholdsvis halvvalme og heltag fortrinsvis med bølgeeternit. Længerne har traditionelle staldvinduer. Det samlede anlæg udgør et eksempel på en af Koldingegnens store gårde, der dog blandt andet gennem modernisering af stuehuset og fjernelse af avlslænger har mistet autenticitet. Eegsgård hvor en hegnsmur nu erstatter en tidligere avlslænge. 47

4 KOLDING KOMMUNE Virkelyst Hylkedalvej 130, Seest 6000 Kolding Stuehus: opført 1906 Længer: opført 1906 og 2000 Gård med fritliggende stuehus og to store fritliggende avlslænger. Stuehuset er grundmuret og har murede, aftrappede gavltrekanter. Omkring korspostvinduerne er pudsede fordakninger. Heltaget er belagt med sortglaserede vingetegl og har såvel små kviste som skorstenspiber. Avlslængerne er stærkt ombyggede/nyopførte. Det atypiske stuehus er meget ændret i såvel interiører som med udskiftninger af vinduer og tilføjelse af havestue. Stuehuset med sine markante murede gavle. 48

5 KOLDING KOMMUNE Lykkesgård Skibelundvej 15, Varmark 6092 Sønder Stenderup Stuehus: opført 1858 Længer: opført 1852, 1936, og -81 Stor herregårdslignende gård med fritliggende stuehus og 5 større og mindre fritliggende avlslænger samt en bolig. Stuehuset er grundmuret med gult, blankt murværk med mange pudsede detaljer i form af hjørnelisener, vinduesindfatninger, gesimser mm. På begge langsider har bygningen en stor tre-fags midtrisalit i to etager, som på havesiden er som en karnap med skråt affasede hjørner. Det halvvalmede tag er belagt med bølgeeternit. Avlslængerne er opført i gult, blankt murværk og har bølgeeternittage og for en enkelts vedkommende røde vingetegl. Midt på den grusbelagte gårdsplads er en oval græsplæne. Det store anlæg er en flot repræsentant for egnens store gårde. På grund af ombygninger og udskiftninger fremstår anlægget noget uensartet. Det store flotte stuehus med det markante midterparti. 49

6 KOLDING KOMMUNE Poulinesminde Vyffsvej 24, Vonsild 6000 Kolding Stuehus: opført 1870 Længer: opført 1871, 1900 og 1952 Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og to fritliggende udhuse. Stuehuset er grundmuret og har hvide facader med flere detaljer i form af f.eks. hjørnelisener, kordongesims og frontispice. Huset har en trempel med lave torammede vinduer og et skiferbelagt heltag med lav hældning. Taget er ubrudt og har tre skorstenspiber i rygningen. På havesiden er tilføjet en gavlkvist. Vinduer er med korsposte, svag buet overkarm og sprosser. Avlslængerne er opført i rød, blank grundmur og har halvvalmede tage med henholdsvis pandeplader og bølgeeternit. Der er traditionelle støbejernsvinduer og porte/døre. Den grusbelagte gårdsplads deles af en møddingsmur opført af kløvede kampesten. Gården er et godt eksempel på de store gårde på Koldingegnen. Den er i sit ydre relativ intakt og har gennemgået en del ombygninger i interiørerne. Stuehusets gårdside med det lave ubrudte tag og trempelen. 50

7 MARIAGER KOMMUNE Hemvej 22, Hem Kjellerupvej 1, Gunderup Udbynedervej 1, Havndal 51

8 MARIAGER KOMMUNE Hemvej 22, Hem 9550 Mariager Stuehus: opført 1924 Længer: opført Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset er opført i rød, blank grundmur og har en markant aftrappet hovedgesims. På havesiden har huset en trefags frontkvist med halvvalmet tag og en terrasse med støbte balustre. Stuehuset har halvvalmet tag belagt med røde vingetegl. Vinduerne er firerammede, hvidmalede og småsprossede. Avlslængerne er grundmurede og hvidkalkede og har en muret trempel. Taget er belagt med bølgeeternit og metalplader. Gården fremstår i sin opbygning som et tidstypisk anlæg, som ved ombygninger især i interiørerne har mistet sin autenticitet. Stuehusets haveside med frontkvist og terrasse. 52

9 MARIAGER KOMMUNE Kjellerupvej 1, Gunderup 9550 Mariager Stuehus: opført 1922 Længer: opført 1922 ombygget 1997 Husmandssted med sammenbygget avlslænge og stuehus samt et fritliggende udhus. Gården udgøres af en vinkelbygning med stuehus i en længe samt stald og lade i den anden længe. Bygningen er grundmuret og pudset. Der er oplagt en nyere belægning af stålplader på det halvvalmede tag. I staldlængen er traditionelle støbejernsvinduer, mens stuehuset har nyere helruder. Udhuset (staldbygning) er ligeledes grundmuret med cementtagstensbelagt halvvalmet tag. Et mindre anlæg som er ombygget væsentligt i såvel ydre som indre. Den vinkelformede bygning har fået nyt tag med udhæng. 53

10 MARIAGER KOMMUNE Udbynedervej 1, 8970 Havndal Stuehus: opført 1925 Længer: opført 1925 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger og udhuse. Stuehuset er opført i rød, blank grundmur på en sokkel af kløvede kampesten. Huset har hvidkalkede lisener og gesimsbånd og frontispicer med svungne gesimsbånd øverst. Det halvvalmede tag er belagt med røde vingetegl og har 4 skorstenspiber i rygningen. Vinduerne er hvidmalede med korspost og sprosse i underste rammer. Avlslængerne er grundmurede og gulkalkede. De har træbeklædt trempelkonstruktion, og heltagene er belagt med bølgeeternitplader. Visse steder er vinduerne udskiftet. Gårdspladsen har to græsplæner med en kørevej i forlængelse af portgennemkørslen i laden En gård hvor stuehuset har flere arkitektoniske elementer og længerne den karakteristiske træbeklædte trempel. Blandt andet vinduesudskiftninger har svækket anlæggets autenticitet. Stuehusets gårdside med lisener og gesimsbånd. 54

11 NØRHALD KOMMUNE Nedrevej 24, Vestrup Nedrevej 98, Albæk Udbyhøjvej 647, Råby 55

12 NØRHALD KOMMUNE Nedrevej 24, Vestrup 8900 Randers Stuehus: opført 1868 Længer: opført 1868 og 1980 Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger, en lille aftægtsbolig og et nyere maskinhus. Grundmuret stuehus opført i blankt rødstensmurværk på en lys grå sokkel. Huset fremstår symmetrisk opbygget med to yderdøre på gårdsiden. Dørene er fyldingsdøre markeret med lisener og en mindre trekantsfordakning. Desuden har huset en markant hovedgesims. Vinduerne er firerammede med korsposte og en sprosse i de underste rammer. Taget er halvvalmet og belagt med cementtagsten. Der er fire skorstenspiber i rygningen. Avlslængerne er hovedsageligt opført i bindingsværk med rødt, blankt murværk i tavlene. På tagene er henholdsvis stråtag, bølgeeternit og pandeplader. Der er murede portgennemkørsler mellem stuehus og gavlene på øst- og vestlængen. På den pigstensbelagte gårdsplads er placeret en brønd. En gård med mange bevarede bygningsdele i både interiører og eksteriører. Det er en ret enestående helhed, som imidlertid er meget nedslidt. Den brolagte gårdsplads med brønden og stuehuset i baggrunden. 56

13 NØRHALD KOMMUNE Nedrevej 98, Albæk 8900 Randers Stuehus: opført 1874 Længer: opført 1874 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et fritliggende hus. Et grundmuret stuehus opført i rødt, blankt murværk med detaljer som hovedgesims og lisener. Gårdfacaden har to symmetrisk anbragte fyldingsdøre med overvinduer. Vinduerne er firerammede med sprosse i de underste rammer. Det halvvalmede tag er belagt med cementtagsten og har fire skorstenspiber i rygningen. To af avlslængerne er opført i bindingsværk med rødkalkede tavl. Den tredje længe er grundmuret i rødt, blankt murværk. De har henholdsvis bølgeeternit og pandeplader på de halvvalmede tage. På den pigstensbelagte gårdsplads er en brønd. En egnstypisk gård som har gennemgået en del ændringer for eksempel i stuehusets indre og ved udskiftning af vinduer. Stuehusets gårdside med taktfast vindues- og dørplacering. 57

14 NØRHALD KOMMUNE Råby Vestergaard Udbyhøjvej 647, Råby 8970 Havndal Stuehus: opført 1910 Længer: opført 1911, 1940 erne og 1990 erne Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre avlslænger, hvoraf to er sammenbyggede, og et nyere maskinhus. Stuehuset er grundmuret på en støbt, mørkmalet sokkel og har pudsede facader. På gårdsiden har huset en centralt placeret tofags fronton, samt to symmetrisk anbragte yderdøre. Døre og vinduer er af nyere oprindelse. Taget er ligeledes nyere, det har et relativt stort udhæng og er belagt med bølgeeternit. Syd- og østlængerne er ligeledes grundmurede og har hovedsageligt traditionelle døre og vinduer. Laden mod gaden har markerede hjørne samt en gulmalet hovedgesims. Taget er belagt med bølgeeternit og har en stor tagrytter. Vestlængen er den nyeste og opført af betonelementer. Gårdspladsen er grusbelagt. Især laden har bygningsbevaringsmæssige kvaliteter som markerer gården fint mod vej og gadekær, hvorimod stuehus er kraftigt ombygget såvel ude som inde. Gården præsenteres fint mod vejen af laden. 58

15 ODDER KOMMUNE Bjeragervej 35, Bjerager Bredkærvej 30, Randlev Favrgårdsvej 265, Morsholt Oldrupvej 94, Oldrup Præsthøjvej 178, Torrild Vadsmøllevej 4, Sondrup Vesterskovvej 128, Snærrild 59

16 ODDER KOMMUNE Bjerager Hovgård Bjeragervej 35, Bjerager 8300 Odder Stuehus: opført 1876 Længer: opført 1867 og og 1970 Stor gård med fritliggende stuehus og flere fritliggende avlslænger. Stuehuset er grundmuret og fremstår med rødt, blankt murværk og hvide hjørnelisener og indfatninger om døre og vinduer. På gårdsiden har huset en fremspringende midtrisalit. Huset har høj kælder med markante relativt store vinduer. Heltaget er skiferbelagt og har udhæng med dekorative detaljer. Avlslængerne er opført i gult, blankt murværk og har henholdsvis stråtag med buede kviste og bølgeeternit på tagene. Nyere staldbygninger øst for det gamle anlæg. Et anlæg med megen karakter som har gennemgået mange ændringer, der har svækket bygningernes autenticitet. Stuehusets høje kælder sætter sit tydelige præg på facaderne. 60

17 ODDER KOMMUNE Bredkær Bredkærvej 30, Randlev 8300 Odder Stuehus: opført 1930 Længer: opført 1930 ombygget 19?? Gård med fritliggende stuehus og tre parallelt beliggende avlslænger (opført som firelænget). Grundmuret stuehus med halvvalmet vingeteglsbelagt tag. Huset har symmetrisk opbyggede facader med en frontkvist centralt på gårdsiden. Avlslængerne har ommurede gårdsider af rødt, blankt murværk med helrudede vinduer og heltage med bølgeeternit. Øst for det ældste anlæg er en nyere bygning. Gårdspladsen afsluttes mod syd af lave læmure. En gård med mange betydelige ombygninger i form af vinduer og døre på stuehus og et meget ændret avlsanlæg. Stuehusets gårdfacade har i store træk bevaret sit oprindelige udseende. 61

18 ODDER KOMMUNE Vejlskovgård Favrgårdsvej 265, Morsholt 8300 Odder Stuehus: opført 1876 Længer: opført 1867 og 1886 Stor trelænget gård med fritliggende stuehus og paralleltliggende avlslænger samt nyere stalde. Stuehuset er opført i rød, blank grundmur med flere dekorative detaljer som lisener, gesimsbånd, fordakning over dør og blændingsfelter. Midt på gårdsiden har huset en markant risalit. Huset har desuden høj kælder med relativt store vinduer. Heltaget er belagt med røde vingetegl og har to skorstenspiber i rygningen. Avlslængerne er ligeledes grundmurede og har heltage med røde vingetegl. På hver side af gårdspladsen er placeret en stor længe og en lille længe, som er sammenbygget med en nyere mindre mellembygning. Nyere staldbygning nord for det ældre anlæg. Et magtfuldt anlæg med mange kvaliteter, som dog på grund af en del udskiftninger af bygningselementer har mistet autenticitet. Stuehusets gårdfacade med den høje kælder, midtrisalit og den ubrudte tagflade. 62

19 ODDER KOMMUNE Oldrup Enggård Oldrupvej 94, Oldrup 8350 Hundslund Stuehus: opført 1873 ombygget 1910 Længer: opført 1910 og 1932 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset var oprindeligt et længehus i bindingsværk, som i 1910 blev ombygget til grundmur med rødt, blankt murværk. Huset er symmetrisk opbygget med to døre på gårdsiden og på havesiden en mindre tilbygning. Over døre og vinduer er fladbuede stik. Heltaget er belagt med røde vingetegl og har to trekantkviste på gårdsiden. Avlslængerne er grundmurede med bølgeeternit på heltagene og har pudsede blændingsfelter ved trempelen. Avlslængerne er meget velbevarede og med klare kvaliteter, hvorimod stuehuset er særdeles ombygget og uden særlig bevaringsinteresse. Stuehusets gårdside præges af nytilføjede kviste og døre. 63

20 ODDER KOMMUNE Præsthøj Præsthøjvej 178, Torrild 8300 Odder Stuehus: opført ca Længer: opført ca Firelænget gård med fritliggende stuehus, tre sammenbyggede avlslænger og en nyere fritliggende lade. Grundmuret pudset stuehus med en fast vinduestakt og hoveddør placeret i gårdfacadens midte. Vinduerne er nyere helruder, ligesom døren er relativ ny. Huset har heltag belagt med bølgeeternit. Der er en stor pultkvist på gårdsiden og to skorstenspiber, hvoraf den ene er placeret i tagfladen. Avlslængerne er opført af kløvede og tilhuggede kampesten. På tagene, som er heltage, ligger bølgeeternitplader; længerne har flere hejsekviste. Den nyere lade/maskinhus er opført af eternitplader. Gårdens avlslænger er markante i landskabet med deres gennemførte kampestensopbygning. Stuehuset er særdeles ombygget og uden særlig bevaringsinteresse. Avlslængernes flotte kampstenskonstruktion. 64

21 ODDER KOMMUNE Sondrup Østergård Vadsmøllevej 4, Sondrup 8350 Hundslund Stuehus: opført 1858 Længer: opført 1866 og 1923 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et par udhuse. Stuehuset er en 13 fag lang bindingsværksbygning med sorttjæret tømmer og gulkalkede tavl. Taget er stråtækt og har halvvalme samt tre uens skorstenspiber i tagrygningen. Der er nyere fyldingsdøre og vinduer med sprosser. Hoveddøren er markeret med en mindre rundbuet kvist med vindue. Avlslængerne er opført med forskellig konstruktion. Laden er opført af kløvede kampesten med stråtækt tag. En længe er grundmuret/bindingsværk med kalkede overflader og stråtag. Endelig er en bygning grundmuret med gult, blankt murværk og bølgeeternittag. Gårdspladsen har en flot brolægning. Gården har mange klare bevaringsværdier og originale bygningselementer. Som helhed har anlægget dog mistet autenticitet gennem flere ændringer over årene. Bindingsværksstuehusets gårdside. 65

22 ODDER KOMMUNE Vesterskov Vesterskovvej 128, Snærrild 8300 Odder Stuehus: opført 1862 Længer: opført 1888 og 1897 Trelænget gård med fritliggende stuehus og to parallelle længer med tilbygninger. Stuehuset er grundmuret og står på en høj grå sokkel. Murværket er overfladebehandlet og har flere dekorative detaljer som gesims og lisener omkring de to døre. Huset er symmetrisk opbygget i facaden med taktfast vinduesplacering men ændret på havesiden. Heltaget er belagt med bølgeeternit. Avlslængerne er i blankt rødstensmurværk på tilhugget granitsokkel og har henholdsvis bølgeeternit og cementtagsten på tagene. Begge længer har moderne tilbygninger. På gårdspladsen er en intakt springvandsbrønd. En gård med udviklingshistorie, hvor der er tilbygget det oprindelige anlæg, og hvor især stuehuset er ændret i såvel eksteriører som interiører. Den taktfaste gårdside af stuehuset med springvandsbrønden foran. 66

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER Geografisk fordeling af de indkomne emner 37 ASSENS KOMMUNE MIDDELFARTVEJ 92, SANDAGER MYGINDVEJ 14, HOLEVAD SANDAGER KIRKEVEJ 37, SANDAGER SMEJRUPGYDEN 2, SMEJRUP SØREN NORDBYSVEJ

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69 Dronninglund Kommune - Strandvejen 270 - Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70 - Dronninglund Kommune

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Kirkevej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANDAGER MØLLE ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Møllevej

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1870-1930

ANDUVNINGSFYR 1870-1930 ANDUVNINGSFYR 1870-1930 52 Bovbjerg fyr Fyrvej 27 7620 Lemvig Opført 1877 Lemvig Kommune Tromlelinse Ringkøbing Amt Tårnhøjde 26 m Fyrgården består af et sammenhængende symmetrisk bygningsanlæg med boliger,

Læs mere

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R DEN GAMLE TOLDBOD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE 82 Besigtigelsesdato: 27.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

matr. nr. 76 i'73 b dato: 10.10.79.THO~HUSE.VE.:J SITUATIONSPLAN mål 1:1000

matr. nr. 76 i'73 b dato: 10.10.79.THO~HUSE.VE.:J SITUATIONSPLAN mål 1:1000 matr. nr. 76 i'73 b dat: 10.10.79.THO~HUSE.VE.:J pførelsesår: 1949 til/mbygning: antal etager/bygningsfrm: l etage, fritliggende villa med tilbygget carprt g hestestald fagdeling: 2 fag (?) gulvkte: --+,50

Læs mere

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 8 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 29.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej 8,6720

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Registrant Bygninger og bymiljøer i Voldtofte November 2006 SVAJas Registrant - Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Glamsbjerg Kommune Tekst: Lars Lund og Robert Mogensen

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE

VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VESTFYNSK HJEMSTAVNSGÅRD, LANDMÅLERGÅRDEN ASSENS KOMMUNE . 2 Besigtigelsesdato: 24.09.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/420-0001 Kommune: Assens

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.04.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.02/461-0001 Kommune: Odense Kommune Adresse: Londongade

Læs mere

VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE

VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VILLA GALLINA FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 03.06.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.01.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Besigtigelsesdato 01.04.2011 Besigtiget af Arkitekt Søren Kibsgaard Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard Vestergårdsvej

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger

BYGNINGSREGISTRANT 2012 FOR FAXE MIDTBY, SYD. Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger BYGNINGSREGISTRANT 0 FOR FAXE MIDTBY, SYD Udpegning af særlig bevaringsværdige bygninger OM REGISTRANTEN Denne registranten over bevaringsværdige bygninger er udarbejdet som baggrund for Lokalplan nr.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SCHØNBERGSGADE 15 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.11.2013 Besigtiget af: Sidse Martens Gudmand-Høyer Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE

ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1

Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1 Side 1 af 2 Bygning - Randers, Åløbet 6, bygning 1 BBR-oplysninger BBR-nummer: 730-3285 - 1 Kommune: Randers Adresse: Åløbet 6, 8983 Gjerlev J Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 3285 Antal etager: 1 Bebygget

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE

VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R VODROFFSVEJ 8 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 28.10.2013 Besigtiget af: Birte Skov Journalnummer: Kommune: Frederiksberg Kommune Adresse: Vodroffsvej 8, 1900

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune Adresse:

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE

STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STORE REFSTRUP VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 4. april 2013 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/630-0001 Kommune: Vejle Kommune Adresse: Refstrupvej

Læs mere

FAABORG KOMMUNE. Lokalplan 6.94

FAABORG KOMMUNE. Lokalplan 6.94 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 6.94 Bevarende lokalplan for Faldsled April 2006 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Byen og landskabet 2 Landsbyens bygninger 3 Åbne arealer, haver

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE

FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE FØRSTE HUS, CHRISTIANSFELD KOLDING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.12.2011 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/621-0001 Kommune: Kolding Kommune Adresse: Lindegade 17, 6070 Christiansfeld

Læs mere

KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE

KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KROGERUP FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg Adresse: Krogerupvej

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland

Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland Vejle og Århus amter Temagennemgang 2003 Kulturarvsstyrelsen Titel Landbrugets bygninger 1850-1940 Østjylland Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

O.C. HAMMERSVEJ 8 FANØ KOMMUNE

O.C. HAMMERSVEJ 8 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R O.C. HAMMERSVEJ 8 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Lisbeth Pepke Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: O.C. Hammersvej

Læs mere

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010.

Notat. Ændringer til forslag til lokalplan 132 siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010. Notat Til: Vedrørende: Bilag: sagen Ændringer i forslag til lokalplan 132, bevaring af bygninger siden Miljø og Planlægningsudvalgets behandling d. 23. juni 2010 Ændringer til forslag til lokalplan 132

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG PRÆSTEGÅRD FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 20.11.2013 Besigtiget af: Sine Averhoff Journalnummer: 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Frederiksberg Kommune

Læs mere

Lindegaarden torsdag den 25. september 2014

Lindegaarden torsdag den 25. september 2014 Lindegaarden torsdag den 25. september 2014 1 2 3 4 5 6 Nordre længe Etape 1 7 Del af Vestre længe Etape 2 8 Østre længe 9 Brandcelle 3: For at få tilladelse til at kunne anvende østre længe opdelt i auditorium

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KØBMAGERGADE 13 FRIMANDS KVARTER, KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 13.01.2016 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere