Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder"

Transkript

1 Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger, som ikke står i Lægdsrulle protokollerne (som står i Publikumsmagasinet), især når vi kommer over midten af 1800-tallet. F.eks.: Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret til Indførelse i Lægdsrullen ere anmeldte for Lægdsmanden for Kjøbenhavns Amt 41 Lægd. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Side 1 af 5

2 Faderens Naar Anmeldesen er Livsstilling skeet og Beviis og Navn derfor udfærdiget. eller, forsaavidt Sønnen Maaned Datum er født udenfor Ægteskab, Moderens Navn Fulde Navn. Sønnens Fødested Fødselsaar Fødselsdag Opholdssted Af hvem Anmeldelsen er skeet. Lægdsforstandernes Bemærkning: Om hvor Sønnen findes i rullen. Amt. Lægd. Litra. Løbe Nr. Om han er Confirmeret og da naar og hvor (for Staden Kjøbenhavns Vedkommende: Sognet) Januar 2 Hüüsmand i Glim Niels Nielsen Januar 2 Møllersvend Christian Ferdinan Eichen Jørgen Nielsen Georg Niels Peder Eichen Januar Glim Af Drengen Selv Kbhv ns Glim Februar Roskilde Helvigmagle Af Drengen Selv Kbhv ns 41 S Conf, i Lægdet 41 S conf. I 54 de Lægd Side 2 af 5

3 Retsbetjente 8: Præstø Amt, side 56 Afd. M. Udskrivningsvæsen. I henhold til lov af 28/ modtog herredsfogden for Stevns-Fakse herreder en del ældre lægdsruller fra Vemmetofte gods (lægderne 22 23, og 33) fra Jomfruens Egedes gods (1ægd Nr.: 31), fra Rosendals gods (lægd Nr.: 35), fra Gjorslev gods (lægd Nr.: 15-21) og fra lægdsforstanderen for Roholte sogn (lægd Nr.: 32). Samtlige disse lægdsruller er sammen med de nyere omordnet og registreret sammen med jurisdiktionens materiale Landeværnsruller Anm.: Indeholder til og afgangslister for de forskellige sogne foruden hoved-. rullen over landeværnsmændene i Stevns og Fakse herreder i november Lægdsruller med af- og tilgangslister 8 pkr. Lægd Nr.: 87 og 15 (St.Heddinge købstad og St.Heddinge landsogn ) 57 Lægd Nr.: (Strøby sogn , Magleby sogn og Holtug sogn ) Lægd Nr.: (Varpelev sogn , Lille Heddinge sogn og Højerup sogn 1800, ) Lægd Nr.: og (Havnelev sogn , Lyderslev sogn , Frøslev sogn , Spjellerup sogn og Smerup sogn ) Lægd Nr.: 31(øster Egede sogn ) Lægd Nr.: 32(Roholte sogn )... Lægd Nr.:,33-34 (Vemmetofte sogn og Kongsted sogn ) Lægd Nr.: 35(Fakse sogn ) Lægdsruller med af og tilgangslister 3 pkr. Anm.: Materialet stammer fra Gjorslev godskontor og vedrører lægderne Nr.: Fortegnelse over værnepligtige i samtlige lægder indtil tilgang litra N incl. 1 bd. Anm.: Fortegnelsen, der er affattet pr. 1/1 1869, vedrører kun landværnspligtige. I bindet er lægdene først opført med de numre, de havde som lægder af Præstø amt. Disse numre er derefter erstattet med udskrivningskredsens numre, jfr. justitsministeriets cirk. af 22/ Lægdsrulle for 2.udskrivningskredst lægder Nr.: : A N (1863 ) 1 bd Søruller med af- og tilgangslister for lægderne i Præstø amt 3 pkr Side 3 af 5

4 Lægd Nr.: 87 (St. Heddinge købstad ), Nr.: 15 (St. Heddinge landsogn ), Nr.: 16 (Strøby sogn ), Nr.: : 17 (Magleby sogn ), Nr.: 18 (Holtug sogn ), Nr.: 20 (Lille Heddinge sogn ), Nr.: 21 (Højerup sogn ) og Nr.: 22 (Havnelev sogn ). 1 pk 58 Lægd Nr.: 23 (Lyderslev sogn ), Nr.: 25 (Frøslev sogn ), Nr.: 26 (Spjellerup sogn ), Nr.: 27 (Smerup sogn ), Nr.: 32 (Roholte sogn ), Nr.: 33 (Vemmetofte sogn ), Nr.: 34 (Kongsted sogn ) og Nr.: 35 (Fakse sogn ) Lægd Nr.: (fra Gjorslev gods) Lægds- og søruller for 2.udskrivningskreds, , lægd 2 pkr Udskrift af lægdsrullen for 127.lægd (Hellested sogn) Anm..: Udskriften er foretaget 31/ af birkekontoret for Bregentved Gisselfeld birk i forbindelse med Hellested sogns henlæggelse under Stevns Fakse herreder Af og tilgangslister Journal for af- og tilgang at værnepligtige samt fortegnelse over meddelte søfarts og vandrebøger Tilgangslister til lægdsrullerne 6 pkr. Anm.: Vedrører 2.udskrivningskreds lægder Nr.:. 92 1o7, 109 og 127. A H, I O, P U, V A B G, H M, Omskrevne tilgangslister til lægdsruller 3 pkr. Anm.: Vedrører 2. udskrivningskreds lægder Nr.: , 109 og 127. eks - Retsbetjentens arkiv Side 4 af 5

5 59 Æ O, P C, D R, Tilgangslister for lægdsrullerne for Fakse sogn Til- og afgangslister for Havnelev og øster Egede sogne Dokumenter vedrørende lægdsvæsenet 3 pkr. Ann.: Pakkerne indeholder indberetninger og breve fra lægdsmændene ca Diverse afregningsbøger for værnepligtige Regnskabsprotokol over rejsepenge til værnepligtige 1 bd. Anm.: Vedrører bade St.Heddinge købstad og Stevns Fakse herreder Journal og kopibog for lægdsvæsenet. 1 bd. Anm.: Bagi protokollen er indført til- og afgang for lægderne Nr.: , Desuden findes en fortegnelse over stamheste Afd. N. Almindelig korrespondance Indberetninger 5 pkr Strandingsindberetninger Se iøvrigt St.Heddinge byfoged. eks - Retsbetjentens arkiv Side 5 af 5

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998.

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998. 262 Anmeldelser Bind 4 præsenterer en overgangstid, hvor dansk søfart fremstår i stor mangfoldighed, med fordums arv og fremtids løfter. Der er al grund til at se frem til næste bind. Benny Christensen

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere