A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : Side : 1 af 141

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141"

Transkript

1 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen Dimensionering af søjle i modulline G3 i facade Dimensionering af stålplade i gulvkonstruktionen Elastisk kritiske plade foldnings spænding Forskydningsdeformation i AGT (trykflange) (Selv studie) Forskydningsdeformation i BGT (trykflange) (Selv studie) Konklusion Dimensionering af hoveddrager Bestemmelse af tværsnitsklasse for hoveddrager Eftervisning af flange for begyndende foldning - BGT Eftervisning af krop for begyndende foldning BGT Eftervisning af flange for begyndende foldning AGT Eftervisning af overkritiske bæreevne for begyndende foldning Undersøg om reduceret bæreevne er nødvendigt Bæreevne eftervisning for flange indtrykning (Selv studie) Bæreevne eftervisning for flange indskydning (Selv studie) Eftervisning for kipning Forskydningsdeformationer for flange (AGT) (Selvstudie) Konklusion Dimensionering af svejst konsol i facaden Overslag dimensionering af betonkonsol for understøtningen: Dimensionering af udvalgte elementer i Længde Dækskiver Dimensionering af dækskiven i boenhed A og B efter bjælkemodel Dimensionering af dækskiven i servise efter stringer metode Konklusion Stabiliserende vægge Modul ØI og mellem modul Ø5-Ø Dimensionering af facadeelement i modullinje Ø Konklusion: Dimensionering af etagekryds i boenhed B Dimensionering af stribefundament i modul linje Ø Forudsætninger 136

2 Side : 2 af 141 A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. SIDE 1

3 Side : 3 af 141 SIDE 2

4 Side : 4 af Dimensionering af søjle i modulline G3 i facade Den omtalte søjle er beliggende i facaden langs modullinje G3. Her ønskes at eftervise om en IPE 100 søjle har den nødvendige bæreevne til at modstå de påførte laster. Her regnes med at søjlen er belastet med en lodret last samt en vandret last som forekommer fra vindlast. Fra beregningsprogrammet stadd pro er den lodrette last bestemt til: Vandret linje last (vind sug): Forudsætninger: Normal kontrolklasse: Normal konsekvensklasse Stålkvalitet S235 DS/EN Ulegeret konstruktionsstål Der regnes kun udbøjning om den stærkeakse Søjlen skønnes til at være en IPE-100 N Ed = 4,12 kn Pd = 1,14 kn/m Bilag 2 A2.1 Afsnit Valg af materiale: f y := 235 γ 3 := 1.0 γ M1 := 1.20 γ 3 E := TS. 21 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Regningsmæssig værdi f y f yd := f yd = γ M1

5 Side : 5 af 141 Date for en IPE 100 profil A := mm 2 i y := 40.7 W ply := mm 3 TS. 21 Tabel 6.6 Statisk system for søjlen: l søjle := A y B y 2 P d l søjle 1 A y := 2 P d l søjle A y = 1.37 Maksimalt moment fra vind: 1 M max 8 P 2 := d l søjle M max = 0.82 kn/m Relative slankhedsforhold: ε := 1 l s i y λ y := 93.9 ε λ y = Søjlereduktionsfaktoren: Søjletilfælde (a) da t=5,7 mm 40 mm λ y 0.6 χ y := ( ) χ y = TS. 21 Tabel 6.31 TS. 21 Tabel 6.30 Tabel 6.30

6 Side : 6 af 141 Den regningsmæssige bæreevne af centralt påvirket trykstang findes (Uden momentpåvirkning): N N b.rd = b.rd := χ y A f yd 10 3 kn S.K (5.34) Udnyttelse af normalkraften: N Ed n y := n N y = b.rd Moment påvirkning: M y.ed = knm Moment udnyttelse M max m y := m y = W ply f yd Interaktionsfaktoren: α h := 0 S.K Tabel 6.2 C my := α h C my = 0.95 (tabel jævnt fordelt last) ( ) n y C my 1 + λ y 0.2 ( ) C my n y ( ) n y k yy := C my 1 + λ y 0.2 k yy = ( ) C my n y = K yy ok. Samlet udnyttelse af søjlen: ( ) ( ) n y + k yy m y + k yz m z 1 ( ) n y + k yy m y = ok. S.K (6.38) Konklusion: Beregningen viser at en IPE-100 søjlen godt kan anvendes i dette tilfælde. Udnyttelsesgraden er også forholdsvis god. Der kunne evt. anvendes en mindre profiltype for at få en bedre udnyttelse.

7 Side : 7 af Dimensionering af stålplade i gulvkonstruktionen Forudsætninger: Der anvendes 5 mm stålplade til gulvkonstruktionen: Der antages at pladen er forsynet med kropsafstivning ved understøtningerne Tykkelse: Bredde: Længde: t W = 5 mm h W = 1680 mm L = mm Vandrette reaktioner ved understøtningen forekommer ved: LAK 10: regningsmæssig dominerende vindlast på facade. Vandret reaktion er bestemt til 36,7 kn (Beregnet i programmet staad pro) Bilag 2 Her undersøges om pladen i BGT har den relative bæreevne mod begyndende foldning uden krops afstivning. Hvis det ikke er tilfælde, vil kropsafstivning anvendes, at M Rd > M Ed. Hoveddrager virker som flange for stålpladen. Både hoveddrager og stålplade ses som en profil sammensat stålprofil. Der antages at reaktionen forekommer blot fra vindlast. Broplader opbygges normalt med ribber plader med tætsiddende ribber der er svejst til underpladen. På baggrund af erfaringer fra ptaksis vælges for gangstier en ribbeafstand på op til 50 gange dækpladetykkelsen. Der vil anvendes den simple fladeprofilribbe, hvor det giver ribbepladen en relativ lille bøjningsstivhed. For fladeprofiler gælder, at deres højde ikke må overstige gange deres tykkelse for at holde foldningstendensen i ave.

8 Side : 8 af 141 SIDE 20

9 Side : 9 af 141 SIDE 21

10 Side : 10 af 141 SIDE 22

11 Side : 11 af For at øge pladderets sikkerhed mod foldning, anbringes her antal stabiliserende afstivningsribber langs pladen. - Ved anbringelse af afstivningsribber med fornøden stivhed, tvinges pladen nemlig at få knudelinjer langs ribbernes fastgørelseslinjer. - For at få den fulde udnyttelse af de afstivningsribber, at de kritiske spændinger forøges, må stivhedskravet for ribben være opfyldt. Hvor hvis ribbens egen stivhed er forsvindende i forhold til pladens stivhed, vil denne ikke ændre pladens foldningsfigur væsentlig grad og vil ikke forøge den kritiske spænding. - For at bestemme foldnings koefficienter for disse afstivningsribber, anvendes her bogen Beulwerte ausgesteifter Rechteckplatten - Diagrammerne i denne bog er udarbejdet på baggrund af de ideelle forudsætninger, hvor man dække sig ind ved en øgning af det nødvendige stivhedsforhold med den tidligere angivne faktor på 3. Hvis situationen er, at ribbedimensionen på forhånd er kendt bør man omvendt dividere det virkelige stivhedsforhold ϒ med 3 før man går ind i de ideelle diagrammer. PD Afsnit 4.1 S Her anbringes nu IPE 100-tværsfativninger under hver søjler. Hvor nu afstanden a = 650 mm i modsætning til forrige beregninger a= 13,7 m - Forskydningsdeformationer kan lades ude af betragtning, hvis b 0 < L e /50, hvor bo sættes lige med halvdel af bredden af en intern konstruktionsdel. Og L e er afstanden mellem punkter uden bøjningsmoment. - Af forenklingshensyn kan den effektive bredde forudsættes til at være ensartet over fagets længde. DS-EN Afsnit Der vurderes at 5 mm stål gulvplade ikke kan modstå tværkræfter fra nytte- og personlas. Derfor anvendes større dimension på 10 mm.

12 Side : 12 af Elastisk kritiske plade foldnings spænding SIDE 23

13 Side : 13 af 141 SIDE 24

14 Side : 14 af 141 SIDE 25.

15 Side : 15 af 141 SIDE 26

16 Side : 16 af Forskydningsdeformation i AGT (trykflange) (Selv studie) Det nye system for pladen ser således ud som nedenstående. Hvor tværafstivning er placeret pr 650 mm i længderetning og længdeafstivning (ribbeplade) er placeret pr 540 mm. Stålpladen er opbygget med tætsiddende tværribber (IPE100), der spænder fra hoveddrager til hoveddrager. Af hensyn til sammenvirkning med hoveddrager er her også placereret ribber orienteret i længderetning, idet dækpladen og ribbetværsnittene kan udnyttes som flangeareal i hoveddragerne. Dette system medfører at dækpladen er bedre afstivet på strækning med trykpåvirkning overfor lokal foldning. Ved dimensionering af pladen for tværlast regnes der med: Nyttelast: Egenlast dækplade: Egenlast gulvkonstruktion: q = 5 kn / m 2 g = 76,8 0,01 = 0,77 kn / m G kn m 2 = 1,0 / (Fliser på gulv af stålplade) 2 Dominerende nyttelast (AGT) er afgørende for tværlast: LAK: q 1,0 + ( g + G ) 1,0 = 6,77 kn / m 2 I beregningen regnes med at dækpladen er simpel understøttet på tværafstivning pr 650 mm. Det statiske system for pladen ser ud som nedenstående.

17 Side : 17 af 141 Ovenstående figur viser plan af dækplade, tværafstivninger samt hoveddrager. M Y ( l o c a l ) k N m / m < = > = Y Z X Load 12 Ovenstående figur viser moment kurve for dækpladen. Hvor positive momenter midt mellem understøtningerne og negative moment over understøtningerne er bestemt: M positiv = 0,22 knm/m. M negativ = -0,30 knm/m

18 Side : 18 af 141 SIDE 27

19 Side : 19 af 141 SIDE 28

20 Side : 20 af 141 SIDE 29

21 Side : 21 af 141 SIDE 30

22 Side : 22 af 141 SIDE 31

23 Side : 23 af 141 SIDE 32

24 Side : 24 af 141 SIDE 33

25 Side : 25 af 141 SIDE 34

26 Side : 26 af Forskydningsdeformation i BGT (trykflange) (Selv studie) Ved bestemmelse af spændinger i længde retning bør der ifølge DS/EN tages hensyn til den kombinerede virkning af forskydningsdeformationer og pladefoldning ved hjælp af det effektive areal. Pladens effektive tværsnitsareal baseres på den trykpåvirkede effektive arealer som fælge af forskydningsdeformationer af de dele, som påvirkes af træk. Ovenstående figur viser moment kurve for dækpladen. Hvor positive momenter midt mellem understøtningerne og negative moment over understøtningerne er bestemt: M positiv = 0,30 knm/m. M negativ = -0,42 knm/m Fra dominerende nyttelast (BGT) LAK: q 1,5 + ( g + G ) 1,0 = 9,27 kn / m 2 I følge DS/EN bør for pladedel uden længeafstivninger anvendes slankhedstal baseret på 2. ordens beregning med globale imperfektioner, hvis der er tale om eftervisning af den regningsmæssige bæreevne af et tværsnits klasse 4. Kapitel 4.4 I denne tilfælde anvendes to længdeafstivninger for dækpladen.

27 Side : 27 af 141 SIDE 35

28 Side : 28 af 141 SIDE 36

29 Side : 29 af 141 SIDE 37

30 Side : 30 af 141 SIDE 38

31 Side : 31 af 141 SIDE 39

32 Side : 32 af 141 SIDE 40

33 Side : 33 af Konklusion Under dette afsnit blev stålpladen dimensioneret for bøjningsspændinger samt for tværlast. I første del af beregningen blev der undersøgt for begyndende foldning for laden uden kropsafstivninger, vor dette vist ikke være tilstrækkeligt. I anden del af beregningen blev dækpladen opbygget med tætsiddende kropsafstivninger på langs samt på tværs, hvor dette giver en relativ større bøjningsstivhed til at holde foldningstendensen i ave. Der blev anvendt Beulwerte Ausgesteifter Rechteckplatten til at bestemme foldningskoefficienter for den ovenstående pladetype. Bøjningsspændinger for ren bøjning for begyndende foldning er tilstrækkeligt for plade med kropsafstivninger. I sidste del af beregningen blev pladen undersøgt for spændinger i længderetning, hvor eftervises for den kombinerede virkning af pladefoldning og forskydningsdeformationer af de dele som bliver påvirket af træk. Pladens bæreevne er tilstrækkelig.

34 Side : 34 af Dimensionering af hoveddrager SIDE 1

35 Side : 35 af 141 SIDE 2

36 Side : 36 af Bestemmelse af tværsnitsklasse for hoveddrager SIDE 3

37 Side : 37 af Eftervisning af flange for begyndende foldning - BGT Side 4

38 Side : 38 af Eftervisning af krop for begyndende foldning BGT SIDE 5

39 Side : 39 af 141 Side 6

40 Side : 40 af Eftervisning af flange for begyndende foldning AGT SIDE 7

41 Side : 41 af 141 SIDE 8

42 Side : 42 af Eftervisning af overkritiske bæreevne for begyndende foldning SIDE 9

43 Side : 43 af 141 SIDE 10

44 Side : 44 af Undersøg om reduceret bæreevne er nødvendigt Side 11

45 Side : 45 af Bæreevne eftervisning for flange indtrykning (Selv studie) SIDE 12

46 Side : 46 af 141 SIDE 13

47 Side : 47 af 141 SIDE 14

48 Side : 48 af 141 SIDE 15

49 Side : 49 af Bæreevne eftervisning for flange indskydning (Selv studie) SIDE 16

50 Side : 50 af Eftervisning for kipning Forudsætninger: Hoveddrageren regnes gaffellejret i tværsnittet ved understøtningerne. Selvom gulvskiven fastholder hoveddrager, regnes her på den sikre side med fri kipning. Der er ikke taget hensyn til at der er tvære afstivninger pr 1,955 m. De mest kritiske fag er fagene omkring midten med en M MAX = 251 knm Der skal undersøges om bjælken kipper ud i dette punkt. Forskydningsmodul: G = 0,081*10 6 N/mm 2 Tværsnitsklasse for hoveddrageren er: Tværsnits klasse 1 Der anvendes plastiske modstandsmoment: W y.pl = 2560*10 3 mm 3 Vridningsinertimoment: I V = 1900*10 3 mm 4 I Z = 85,6*10 6 mm 4 Hvælvingsinertimoment: L W = 2940*10 9 mm 6

51 Side : 51 af 141 SIDE 17

52 Side : 52 af 141 SIDE 18

53 Side : 53 af 141 SIDE 19

54 Side : 54 af Forskydningsdeformationer for flange (AGT) (Selvstudie) I dette tilfælde indgår dækpladen som en del af flangeren for hoveddrageren. Forskydningsdeformation i drage-flanger vil medfører en variation i bøjningsspændingerne. Hvor bøjningsspændingerne vil brede sig over flangerne. Ved at tage hensyn til forskydningsdeformationer i flangerne, regnes her med konstant normalspændinger, som fordeler sig over en effektiv bredde b eff. Ovenstående skitse viser hvorledes spændinger vil fordele sig. Hoveddrageren virker som en simpel understøttet bjælke, der spænder over et enkelt fag. Nedenstående figur viser statisk system samt snit og plan af hoveddrageren. Her ønskes at bestemme spændingsfordeling over den bredde flange i AGT. Som her ses, er hoveddrager også påvirket af vridningsmoment fra vandret vindlasten w. Påvirkningen er relativ lille i forhold til lodrette laster, derfor des her bort fra det relative lille vridningsmoment.

55 Side : 55 af 141 SIDE 41

56 Side : 56 af 141 SIDE 42

57 Side : 57 af 141 SIDE 43

58 Side : 58 af 141

59 Side : 59 af 141 SIDE 44

60 Side : 60 af Konklusion Der er i første i beregningen for hoveddrageren undersøgt for begyndende foldning for flangen samt for kroppen, hvor normal- samt forskydningsspændinger blev taget i betragtning. Beregningerne blev fortaget både i BGT og AGT, hvor resultater vist at bæreevnen er tilstrækkelig. Bæreevne eftervisning for flange-ind trykning samt flangeindskydning blev fortaget for enkelt lodret last, hvor resultater viser, at der ikke er nødvendigt at anvende lodrette kropsafstivning under hver søjle som belaster hoveddrageren. Hoveddragerens bæreevne mht. kipning blev undersøgt. Her viser resultatet at den tilladelige last er større end den last hoveddrager bliver belastet med. Ved første del af beregningerne blev der set på hoveddrager som en normal HE400A profil. Hvor ved undersøgelse for forskydningsdeformationer er der regnet med, at dækpladen er en del af flangen. Bæreevne er tilstrækkelig i AGT. Der er ikke undersøgt for forskydningsdeformationer i BGT, for det er samme princip som for dækpladen. Dette skal selvfølgelig også undersøges for. Der kan konkluderes at regningsmæssig bæreevne for hoveddrageren er tilstrækkelig, hvis forskydningsdeformationer for BGT er tilstrækkeligt.

61 Side : 61 af Dimensionering af svejst konsol i facaden Her undersøges for den værste tænkelige situation, hvor bjælker i tagkonstruktionen på langs i facaden svigter. Hvor alt last fra tagkonstruktion føres til L-profil som er understøttet på konsollen. Ovenstående figur viser hvor i første omgang understøtte tagkonstruktion på IPE og i næste på L-profil Undersøgelsen fortages i BGT hvor snelast er dominerende i dette tilfælde. Hvor der fortages undersøgelse for svejsesømme samt foldningsrisiko for knæplade. Konstruktionsudformning for denne type konsol anvendes for last minde end 220 kn, da det vurderes at være mere økonomisk. Konsollen består af en lodret knæplade samt en vandretliggende plade vinkelret på søjleflangen. Konsollen skal udformes, således vinklen er så lille som mulig, og den bør ikke være større end 40 grader.

62 Side : 62 af 141 SIDE 1

63 Side : 63 af 141 SIDE 2

64 Side : 64 af 141 SIDE 3

65 Side : 65 af 141 SIDE 4

66 Side : 66 af 141 SIDE 5

67 Side : 67 af 141 SIDE 6

68 Side : 68 af 141 SIDE 7

69 Side : 69 af 141 SIDE 8

70 Side : 70 af Overslag dimensionering af betonkonsol for understøtningen: Til understøtningen af hoveddrager ved modullinje Ø6 er her en mulighed at udfører understøtningen med en præfabrikerede betonkonsol. Her ønskes at eftervise bæreevne i BGT for denne type betonkonsol med de angivne dimensioner. Hvor her regnet på en meters længde. Konsollen er simpel bevægelig understøttet på konsollen, derfor er den blot belastet med lodrette laster. Konsollen bliver påvirket af en lodret linjelast fra ovenstående vægelement med en linjelast på: q = 16,3 kn/m Samtidig er konsollen påvirket af en lodret enkelt last fra forbindelsesgangens hoveddrager på. N = 80 kn A2.1 statisk beregning Afsnit 3.1 A2.1 statisk beregning Afsnit Konsoller betragtes som korte, udkragede bjælker. For at betragte konstruktionen som konsol og ikke en udkraget bjælke, skal konsollængden l være mindre end det dobbelte af konsolhøjden h. Her kan konkluderes at dette krav overholdes i dette tilfælde. B. K (BCJ) Afsnit 11.2 Bestemmelse af excentriciteten: N * e + q * e 80* ,3* 200 N + q , e = e = e = 362 mm B. B (6.1) Der anvendes 2 stk. Y 16 med f yk = 550 N/mm2 2 stk Y 16 med A s = 402 mm 2 Regningsmæssig betonstyrke: f cd = 20,7 N/mm 2 Armeringsgrad bestemmes: As * f ω = b* d * f yd cd ω = 402* *390*20,7 ω = 0,091226

71 Side : 71 af 141 Til eftervisning af bæreevne for den ovenstående konsoltype med e angivne mål, anvendes her formel (11.11) fra bogen Betonkonstruktioner. N Rd a a 2 = 0,8 + (0,8 ) + ω (1,6 ω) bdf d b cd N = + + Rd 2 0,8 (0,8 ) 0, 0912(1, 6 0,0912) 3 250*390*20,7* N = 278 kn / m Rd N = 278 kn > q + N = 96,3 kn / m Rd Her kan konkluderes at bæreevne for konsollen er tilstrækkeligt. Der skal påpeges, at bæreevne for konsollen er ikke eftervist til bunds, for der skal eventuelt dimensioneres for armering i konstruktionen. Konsolarmering skal forankres i sin fulde længde, hvilken er vanskeligt med den begrænset mængde plads, der er i konsoller. Denne forankring kan fortages ved at anvende vandrette u- bøjler. Dimensionering af armeringsmængden i konsollen kan fortages efter metoden gitteranalogi.

72 Side : 72 af Dimensionering af udvalgte elementer i Længde Dækskiver Ved eftervisning for vægelementer til at overfører vandrette laster fra vindlast til vægskiver anvendes her to forskellige metoder, nemlig bjælkemodel og strenger metode. Længe 1 deles op som to selvstændige bygninger, der er uafhængig af hinanden. De to selvstændige bygninger består af boenhed A-B samt service bygningen. Her ønskes at fastlægge fugearmering, randarmering samt U-bøjler mellem huldækelementerne Dimensionering af dækskiven i boenhed A og B efter bjælkemodel Nedenstående figur viser plan af dækskiven over stue. Som ses på plan over dækelementer, spænder dækkene i bygningstværretning og understøttes på facader og indvendige bærende vægge (Vy1 Vy14) Dækskiven udføres med huldækelementer med 220 mm tykkelse og 1200 mm bredde som projekteres af spændcom. Her ønskes at dimensionere dækskiven og armering i brudgrænsetilstand.

73 Side : 73 af 141 Reaktioner fra dæk- til vægskiver er beregnet i A2.1 Statiske beregninger bygværk afsnit Sug på gavle fra vind på facade på gavle: w = γ * K * q *( B) * L = 1,5*1,0*0,8*3,9 = 4,68 kn / m d Q FI p( z) opland wd = 4, 68*15,96 = 75 kn A2.1 statisk beregning Bygværk Afsnit 1.3 Indvendige overtryk på gavlv w = γ * K * q *( C )* L = 1,5*1,0*0,78*0,3*3,9 = 1,4 kn / m d Q FI p( z) ind opland Ovenstående figur viser plan over stabiliserende vægge samt forskydningskurven for skiven. Hvor den maksimale forskydningskraft på 35,2 kn Moment kurve: M = 0 : M = 0 knm A 1 2 M 7,6 = 0 :18,2 *7,6 + 18,9*5,9 4,88* *7,9 M A= 109 knm 2 M = 0 : M = 0 knm L 1 2 M11,9 = 0 : 3,1*11,9 * 29,9*10, ,8*8, 29 4,88* *11,9 M L = 191 knm 2 L A

74 Side : 74 af 141 SIDE 1

75 Side : 75 af 141 SIDE 2

76 Side : 76 af 141 SIDE 3

77 Side : 77 af 141 SIDE 4

78 Side : 78 af 141 SIDE 5

79 Side : 79 af 141 SIDE 6

80 Side : 80 af 141 SIDE 7

81 Side : 81 af 141 SIDE 8

82 Side : 82 af 141 SIDE 9

83 Side : 83 af 141 SIDE 10

84 Side : 84 af Dimensionering af dækskiven i servise efter stringer metode Nedenstående figur viser plan af dækskiven over stue. Som ses på plan over dækelementer, spænder dækkene i bygningstværretning og understøttes på facader og indvendige bærende vægge (Vx1 Vx5) Dækskiven udføres med hul-dækelementer med 220 mm tykkelse og 1200 mm bredde som projekteres af spændcom. Her ønskes at dimensionere nødvendige armering for dækskiven i brudgrænsetilstand. Vindlast i dækskive over stue på langs (vindtryk + suge): wd+ E = γ Q * KFI * qp( z) *( D + E) * Lopland = 1,5*1,0*0.97*(0,70 + 0,30) *4,34 = 6,31 kn / m Sug på facade fra vind på gavle område A: w = γ * K * q *( A) * L = 1,5*1,0*0,97 *1,2*4,34 = 7,6 kn / m A Q FI p( z) opland Sug på facade fra vind på gavle område B: w = γ * K * q *( A) * L = 1,5*1,0*0,97*0,8*4,34 = 5,1 kn / m A Q FI p( z) opland A2.1 Bygværk Afsnit 1.4 A2.1 Bygværk Afsnit 1.4 A2.1 Bygværk Afsnit 1.4

85 Side : 85 af 141 SIDE 1

86 Side : 86 af 141 SIDE 2

87 Side : 87 af 141 SIDE 3

88 Side : 88 af 141 SIDE 4

89 Side : 89 af 141 SIDE 5

90 Side : 90 af 141 SIDE 6

91 Side : 91 af 141 SIDE 7

92 Side : 92 af 141 SIDE 8

93 Side : 93 af 141 SIDE 9

94 Side : 94 af 141 SIDE 10

95 Side : 95 af Konklusion Som omtalt er boenhed A-B og service bygningen uafhængig af hinanden ved lastbestemmelse og stabilitets beregning for dækskiver. Ved eftervisning af hul-dækelementernes bæreevne til overfører laster gennem fugearmering blev her anvendt to forskellige metoder til bestemmelse af reaktioner og spændinger. Dimensionering af dækskiven i boenhed A og B fortages efter bjælkemodelen. Der anvendes stringer metode i service bygningen, hvor skiven inddeles i stringer og forskydningsfelter, hvor normalspændinger optages af stænger, der såkaldt tryk- eller trækstringer. Felterne mellem stringer optager blot forskydningsspændinger. Belastninger og reaktioner regnes at angribe som forskydningsspændinger langs stringer, for de er konstante for hver enkelt skringer. Hvor reaktioner og belastninger regnes som koncentrerede kræfter i knudepunkterne. Anordning af rand- fuge og u-bøjle armering fortages efter beregninger fra Dimensionering af dækskiven i boenhed A og B efter bjælkemodel. For laster og reaktioner fra denne del af bygningen er dimensionsgivende.

96 Side : 96 af Stabiliserende vægge Modul ØI og mellem modul Ø5-Ø6 Her ønskes at undersøge de stabiliserende vægge for glidning samt væltning. Der skal sikres at væggen ikke glider pga. den vandrette last. Den omtalte modullinje har to stabiliserende vægelementer, hvor hver med 6460 mm. Til undersøgelse af stabiliteten tages blot en af profilerne i betragtning. På nedenstående figur ses at vægprofilet, der er et H-profil opbygges af to deleelementer i kroppen a henholdsvis 4200 mm og 2260 mm. Der er mulighed for at regne en del af facaden og skillevæggen (på langs) som flange for den omtalte vægelement.

97 Side : 97 af 141 Beregningerne fortages først efter den elastiske metode hvor bagefter fortages efter den plastiske metode som regnes med revnet tværsnit. Grunden til dette valg er at få et overblik over hvor langt resultaterne er fra hinanden og hvilken metoder anvendes i den forskellige situation. Til overordnet beregning for undersøgelse af glidning anvendes formlen, for der regnes med glat støbeskel ved etagedæk. 0,5 µ = V < 0,5 N Formel (7.8) Bygningsberegninger Hvis kravet er opfyldt, bliver der ikke undersøgt yderligere. Er dette ikke overholdt, må samlingerne beregnes ud fra reglerne for støbeskal. For væltning gælder det at det stabiliserende moment skal være større end det væltende moment. Det væltende moment forekomme ved at vindlasten giver anledning til i toppen af vægge, således at væghøjden er armen. Det stabiliserende moment forekommer fra væggens egen vægt, som virker i væggens tyngdepunkt. For de vægelementer, hvor sikkerheden mod væltning er tilfredsstillende alene ved udnyttelse af elementens egenvægt, kan kræfterne føres ned som rent tryk gennem elementet uden at fremkalde brud. For de vægelementer, hvor trykspændingen er stor ( M M ) stabiliserende væltende, i så fald er det nødvendigt at indlægge særlige skivearmering i vægelementet, da det ellers kan optræde væltning i forbindelse med trækbrud i beton.

98 Side : 98 af 141 SIDE 1

99 Side : 99 af 141 SIDE 2

100 Side : 100 af 141 SIDE 3

101 Side : 101 af 141 SIDE 4

102 Side : 102 af 141 SIDE 5

103 Side : 103 af 141 SIDE 6

104 Side : 104 af 141 SIDE 7

105 Side : 105 af 141 SIDE 8

106 Side : 106 af 141 SIDE 9

107 Side : 107 af 141 SIDE 10

108 Side : 108 af 141 SIDE 11

109 Side : 109 af 141 SIDE 12

110 Side : 110 af 141 SIDE 13

111 Side : 111 af 141 SIDE 14

112 Side : 112 af 141 Sidestående detalje viser samlingen mellem beton elementerne. Ved eftervisning af søjlebæreevne for vægelementer er her regnet med at den lodrette stringer til at være 26 mm fra centerlinjen, at excentriciteten bliver størst mulig. Ovenstående figur viser samling mellem flange og krop for vægelementerne. Flange 1 har en længde på 3200 mm, denne kan leveres som et enkelt element, hvor Flange 2 har en længde på 5120 mm som leveres med to elementer med hver 2536 mm, at der også er plads til 3 stk. 16 mm lodrette elastiske fuger mellem samlingerne. Kroppen har en længde på 6464 mm. Dette profil leveres som to elementer med 4200 mm og 2212 mm, at der også er plads til 316 mm lodrette elastiske i samlingerne.

113 Side : 113 af Dimensionering af facadeelement i modullinje Ø1 Her betragtes et vægelement i modullinje Ø1, som leveres med en længde på 6,55 m fra fabrikanten. Elementet belastes blot med lodrette laster, for elementet indgår blot i husets bærende system. Her er valgt at eftervise bæreevne for vægges i stueetagen, da denne bliver maksimalt belastet af lodrette laster. Vægelementet dimensioneres i BGT med dominerende nyttelast. Laster som elementet belastes med er hentet fra A2.1 statiske beregninger bygværk afsnit 3.1

114 Side : 114 af 141 SIDE 1

115 Side : 115 af 141 SIDE 2

116 Side : 116 af 141 SIDE 3

117 Side : 117 af 141 SIDE 4

118 Side : 118 af 141 SIDE 5

119 Side : 119 af 141 SIDE 6

120 Side : 120 af 141 SIDE 7

121 Side : 121 af 141 SIDE 8

122 Side : 122 af 141 SIDE 9

123 Side : 123 af 141 SIDE 10

124 Side : 124 af 141 SIDE 11

125 Side : 125 af 141 SIDE 12

126 Side : 126 af 141 SIDE 13

127 Side : 127 af 141 SIDE 14

128 Side : 128 af Konklusion: Ved eftervisning af bæreevne for facadevægge, viser resultater at en vægdimension på 150 mm betonelement i facaden ikke har en tilstrækkelige bæreevne for at bære de lodrette laster, når beregningen fortages efter stringer metode. Det effektive betontryk styrke for beton elementet har svigtet i dette tilfælde, for der er større betonspænding end betonspændings-bæreevne (ved 150 mm tykkelse) Grunden til at bygningen er i sit rask og sund tilstand på nuværende tidspunk, kan skyldes, at ingeniøren ved projektet har valgt de tværgående vægge i bygningen til at være bærende, hvor jeg i dette projekt har valgt facaden og de langsgående vægge til at værre bærende. Der kommes frem til at betonelementerne på 150 mm i stueetagen i facaden ikke har en tilstrækkelig bæreevne til at modstå de lodrette laster. Derfor er det nødvendigt at går en dimension op ved valg af dette statiske system, som der er valgt i dette projekt. Der er ikke fortaget ændring af vægdimensionen på plantegninger for længe 1

129 Side : 129 af Dimensionering af etagekryds i boenhed B Ved sammenstøbning af betonelementer optræder der et skel i støbningen mellem betonelementer og fugebeton, hvor der er nødvendigt at armere disse steder for at overfører normal- og forskydningsspændinger videre gennem støbeskellet. Her er valgt at fortage dimensionering af etagekrydset mellem stue og første sal i Længe 1. Bæreevne eftervisning fortages for at undersøge om der er tilstrækkelig bæreevne i etagekrydset for at laster overføres gennem samlingen uden der forekommer brud. Under beregningen antages glat støbeskel med en friktionskoefficient på µ = 0,5og ingen bidrag fra kohæsionen. Beregningsgrundlag: Vægge C30 f ck = 30 Mpa Dæk C35 f ck = 35 Mpa Fugebeton C25 f ck = 25 Mpa Ovenstående figur viser følgende snit der undersøges i denne beregning. Lodrette laster forekommer fra A2.1 Bygværk- konstruktionsafsnit - afsnit 3.1 Vandrette laster forekommer fra A2.1 Bygværk- konstruktionsafsnit - afsnit og 4.2.4

130 Side : 130 af 141 SIDE 1

131 Side : 131 af 141 SIDE 2

132 Side : 132 af 141 SIDE 3

133 Side : 133 af 141 SIDE 4

134 Side : 134 af 141 SIDE 5

135 Side : 135 af 141 SIDE 6

136 Side : 136 af Dimensionering af stribefundament i modul linje Ø Forudsætninger CC2 - (Konsekvens klasse) Funderingsklasse 2 K = 1,0 National Annex Tabel A.4 FI Egen rumvægt: γ γ = 1,0 Jordbunden består af friktionsjord. Lasterne er fundet ved lodret lastnedføring for modul linjen i Ø8 i Statiske beregninger Bygværk. Afsnit 3.2 Der forudsættes at grave muld væk og fylde komprimeringssand med rumvægt 17 kn/m 3 stedet ϕ pl := 35 deg γ ϕ := 1.2 ( ) tan ϕ pl ϕ d atan := γ ϕ ϕ d = 30.3 deg Den effektive rumvægt under fundaments underkant γ := 18 kn/m 3 γ d := 18 kn/m 3 Fundament overkant ligger i kote + 1,68 m Stribefundament forudsættes: Rumvægt for gulvkonstruktion i stue l= 1 m 120 mm beton 24 kn/m 3 b= 0,6 m 300 mm isolering 0 kn/m 3 h= 0,9 m mm kap. Lag 17 kn/m 3

137 Side : 137 af 141

138 Side : 138 af 141 Regningsmæssig nyttelast q d : Nyttelast: = 17,2 KN/m Regningsmæssig snelast S d : Snelast: =2,5 kn/m Regningsmæssig egenlast: G d : Egenlast: = 96,3 kn/m G fund := γ γ ( h b 24) K FI G fund = 14 kn/m Samlede regningsmæssige værdi: V d := G d + q d + S d + G fund V d = 130 kn/m Regningsmæssig vind på FOK : Formfaktor for vind på indvendig væg: c = 0,4 Højde af væg belastet med vind: h= 2,56 m H d γ Q q z 1 c h 2 1 H d := H d = 0.22 kn/m Bestemmelse af bæreevnen: R d A' 1 2 γ b N γ + s γ i γ + + q N q s q i q V d A GEO Formel Bæreevnefaktor q-ledet: ( ) ( ) 1 + sin ϕ d π tan ϕ d N q := e N 1 sin( ϕ d ) q =

139 Side : 139 af 141 Bæreevnefaktor γ-ledet: N γ := ( N 4 q 1) cos ( ϕ d ) N γ = Det væltende moment: M fuk := H d 0.9 M fuk = 0.2 knm Effektive areal: M fuk e b := e V b = m d kontrol: e b < 0.3 b 0.002m < 0.18m ok. Den effektive bredde: b := b 2 e b b = m l := l l = 1 m A := b l A = m 2 Formfaktor på q-ledet: s q := b s l q = 1 S q kan altid sættes til 1 ved stribe fundamenter Formfaktor på γ-ledet: s γ := b l s γ = 0.8 Hærdningsfaktor for q-ledet: 2 H d i q := 1 i V d q = 1

140 Side : 140 af 141 Hærdningsfaktor for γ-ledet: 2 i γ := i q i γ = 1 Effektiv lodret spænding ved siden af fundament underkant: Der regnes på begge sider af fundamentet, hvor den mindste værdi anvendes. q ind := q ind = kn/m q ude := q ude = kn/m q min := q ind q ind = kn/m q := q min q = kn/m Regningsmæssig bæreevne: R d R d A R d A 1 2 γ b N γ + s γ i γ + + q N q s q i q kn/m 2 R d := 312 A R d = 217 kn/m V d V d A 131 A = 188 V d 188 kn/m R d > V d 217 kn/m > 188 kn/m ok

141 Side : 141 af 141 Fundamentets lodrette bæreevne er hermed eftervist. Der er ikke nødvendigt at undersøge for glidning, for den vandrette kraft er lille i forhold til lodrette kraft. Der er kommet fra til at stribefundamentet i den under indvendige skillevægge i bygværket har en dimension på h=0,9 m, b=0,7 m. Der blev forsøgt med: h= 0,9 m og b= 0,6 m Denne dimension var ikke tilstrækkelig til at være den dimensionsgivende.

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann

Forskydning og lidt forankring. Per Goltermann Forskydning og lidt forankring Per Goltermann Lektionens indhold 1. Belastninger, spændinger og revner i bjælker 2. Forskydningsbrudtyper 3. Generaliseret forskydningsspænding 4. Bjælker uden forskydningsarmering

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15

5 SKIVESTATIK 1. 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5 Skivestatik 5 SKIVESTATIK 1 5.1 Dækskiver 2 5.1.1 Homogen huldækskive 4 5.1.2 Huldækskive beregnet ved stringermetoden 8 5.1.2.1 Eksempel 15 5.2 Vægskiver 21 5.2.1 Vægopstalter 22 5.2.2 Enkeltelementers

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statik og styrkelære

Statik og styrkelære Bukserobot Statik og styrkelære Refleksioner over hvilke styrkemæssige udfordringer en given last har på den valgte konstruktion. Hvilke ydre kræfter påvirker konstruktionen og hvor er de placeret Materialer

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger for enfailiehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger Hanebånd Lodret last på hanebånd (45 45): L h 4 p rh 057 k 05 k 3 06 p rh = 073 k p kh 057 k 05 k 0 06 p kh = 064 k p ψh

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse

Råhus. Entreprise 7. Indholdsfortegnelse Entreprise Råhus Denne entreprise dækker over råhuset. I afsnittet er de indledende overvejelser for materialevalg, stabilitet og spændingsbestemmelse beskrevet med henblik på optimering af råhusets udformning.

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter

Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter Tektonik Program lektion 4 12.30-13.15 Indre kræfter i plane konstruktioner 13.15 13.30 Pause 13.30 14.15 Tøjninger og spændinger Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke Kursusholder Poul

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD

PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 2014 Trækonstruktioner B4-2-F14 PROJEKTERING AF EN FABRIKATIONSHAL I KJERSING, ESBJERG NORD 1 Titelblad Tema: Bygningen og dens omgivelser Titel: Projektgruppe: B4-2-F14 Projektperiode: P4-projekt 4. semester

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009

Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes juli 2009 ES-CONSULT A/S E-MAIL es-consult@es-consult.dk STAKTOFTEN 0 DK - 950 VEDBÆK TEL. +45 45 66 10 11 FAX. +45 45 66 11 1 DENMARK http://.es-consult.dk Dansk Dimensioneringsregel for Deltabjælker, Eurocodes

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 4

Betonkonstruktioner Lektion 4 Betonkonstruktioner Lektion 4 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk Fault of Engineering 1 Bøjning med forskdning -Brudtilstand Fault of Engineering 2 Introduktion til Diagonaltrkmetoden I forbindelse

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere