Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000"

Transkript

1 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000

2

3 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000

4 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer 1. årgang, 1. oplag Copyright 2000 PLS RAMBØLL Management A/S Redaktion: Jakob Munk Nielsen, Søren Brøndum, Pernille Harden, PLS RAMBØLL Management Dataanalyse: Flemming Cramer, Thomas Hagen Jørgensen, Ulla Lassen, PLS RAMBØLL Management Layout: Charlotte Jørgensen, PLS RAMBØLL Management Udgivet af: PLS RAMBØLL Management A/S Olof Palmes Allé Århus N Telefon Fax Homepage: Børsens Nyhedsmagasin Møntergade 19 Postboks København K Telefon Fax Homepage: Copyright: PLS RAMBØLL Management A/S. Gengivelse af undersøgelsen er tilladt, når PLS RAMBØLL Management A/S angives som kilde. Pris: Kr. 675,- ekskl. moms.

5 Indhold Side 1. Resumé Danmark.com overblik over de danske internetpionerer Fire typer internetpionerer Internetvirksomhedernes forretningsaktiviteter Fremvæksten af Danmark.com Internetdelens tre faser Omsætningen i Danmark.com Ansatte i Danmark.com Hvor store er de aktuelle og fremtidige investeringer? Hvad kan virksomhederne sælges til? Hvilke internetvirksomheder er størst? Hvilke internetvirksomheder tjener penge? Hvor store vækstforventninger har virksomhederne på langt sigt? Hvem konkurrerer internetpionererne med? Vindere og vaklere i Danmark.com Vindere og vaklere metode centrale vindertræk Vindere tegner den ny økonomi Vindere satser på markedsføring Vindere er alliancebyggere Vindere er internationalt orienteret Vindere planlægger mere langsigtet Vindere har veletablerede og klassiske organisationer Vindere er mere til penge end pjank Vindere har stærkere kompetencer inden for forretningsstrategi Vinderne spreder ejerskab Vinderne har kapital i ryggen Pionérprofiler: Vækstpionerer, vækstboblere, jobskabere, e-værksættere og e-robrere Udfordringer Udfordringer for virksomhederne interne barrierer Udfordringer for virksomhederne eksterne barrierer Politiske udfordringer...84 Bilag: Anvendte metoder

6

7 1. Resumé Danmark har i disse år en historisk chance for at skabe et betydeligt velstandsløft baseret på en stærk position i den nye økonomi, hvor Internettet spiller en væsentlig rolle. Udfordringen består i at udvikle et konkurrencedygtigt Danmark.com, dvs. et erhvervsliv, der indtager en international førerposition i den kommercielle nyttiggørelse af Internettet. Med denne rapport fremlægger PLS RAMBØLL Management den til dato mest ambitiøse og grundige kortlægning af Danmarks hastigt voksende internetøkonomi. Vi har identificeret godt danske internetvirksomheder, hvoraf indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen analyserer omfanget og karakteren af internetøkonomien i Danmark og afliver en række myter om internetvirksomhederne på baggrund af en analyse af de centrale træk ved vindervirksomheder i den ny økonomi. Rapporten gør status og viser udviklingsperspektiver og udfordringer blandt de danske internetpionerer, som allerede har taget de første spadestik og museklik til etableringen af Danmark.com. Af undersøgelsen fremgår blandt andet at: Internetøkonomien i Danmark er betydelig og i meget stor vækst Fra 1997 til 1999 er den samlede omsætning blandt undersøgelsens virksomheder vokset fra 3,5 til 10 milliarder kroner. I år 2002 forventer de eksplosivt voksende internetvirksomheder at nå en omsætning, der giver et samlet beløb på 54 milliarder kroner for de deltagende virksomheder. Undersøgelsens virksomheder repræsenterede medio ansatte, et tal der på blot to år er vokset til knap internetjob i dag med en forventning om yderligere vækst til i alt over job om to år. Det svarer til en fordobling hvert andet år. De deltagende virksomheder har hidtil investeret 4,5 milliarder kroner i udvikling af internetforretningen og forventer i alt at skulle investere 8,1 milliarder kroner over de næste to år. Virksomhederne vurderer samlet set deres markedsværdi til at være 25 milliarder kroner i dag og 71 milliarder kroner om blot to år. PLS RAMBØLL Management 1

8 Internetøkonomien i Danmark kan estimeres til ansatte og en samlet omsætning på 49 milliarder kroner i indeværende år Undersøgelsen har identificeret over danske internetvirksomheder, og et forsigtigt skøn, som først og fremmest indikerer omfanget af Danmark.com, vil derfor være, at der findes godt tre gange så mange internetvirksomheder med samme profiler som de deltagende i undersøgelsen. Det giver en samlet internetøkonomi med ansatte i dag; en samlet omsætning i 1999 på 30 milliarder kr. og en forventet omsætning på 49 milliarder kr. i år Dermed vil internetøkonomien, Danmark.com, i år 2000 omsætte for et beløb der svarer til en tiendedel af omsætningen i dansk industri (481 milliarder kr.) og til 25% af omsætningen i den danske detailhandel (199 milliarder kr.) 1. Skalerer vi tilsvarende fra undersøgelsens virksomheder til alle de identificerede internetvirksomheder, får vi, at de danske internetvirksomheder samlet forventer at investere 24 milliarder kroner de næste to år med henblik på at nå en omsætning, der samlet forventes at stige til 163 milliarder i Investeringerne over de næste to år svarer til den samlede danske industris årlige investeringer (der samlet for immaterielle anlægsaktiver, fast ejendom og driftsmidler androg 25 milliarder kr. i 1998). Dog er investeringsbegrebet anvendt for internetvirksomhederne bredere, da det også dækker f.eks. markedsføringsomkostninger. Status for de danske internet-pionerer: 10 træk ved vinderne Undersøgelsen gør endvidere status for udviklingen af internetøkonomien ved at identificere de centrale træk ved den gruppe af vindere, der har formået at skabe vækst, omsætning og anseelige organisationer baseret på kommerciel nyttiggørelse af Internettet i modsætning til vaklerne, der (endnu) ikke har præsteret målbare resultater. De 10 vindertræk: 1) Vindere tegner konkurrencen i den ny økonomi Forskellige forretningsmodeller bygger på forskellige konkurrenceparametre, men status er, at vinderne fører i konkurrencen på branding, hurtig udvikling af virksomheden og first mover-fordele, mens vaklerne i højere grad konkurrerer på lav pris og lave omkostninger. 1 Tallene for omsætningen i dansk industri og detailhandel stammer Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Generel Erhvervsstatistik 2000:10. Regnskabsstatistikken er baseret på regnskaber afsluttet i perioden 1. maj april Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

9 2) Vindere satser på markedsføring Vinderne satser i højere grad end vaklerne på markedsføring, der er en tungere post i budgettet hos vinderne end hos vaklerne. Vinderne satser især hårdere på off-line markedsføring. Både blandt vindere og vaklere er markedsføring gennem samarbejdsaftaler og optionsfinansieret markedsføring stadig et særsyn. 3) Vindere er alliancebyggere Vinderne har skabt flere alliancer og samarbejdsaftaler end vaklerne inden for områderne salg, logistik/distribution og udvikling/teknologi. For hele gruppen af internetvirksomheder gælder, at salgsaftaler er den mest brugte alliancetype. 4) Vindere er internationalt orienteret Hele 68% af de danske internetvirksomheder har markedsfokus på Danmark. Internettets internationaliseringsmuligheder udnyttes dermed endnu kun i begrænset omfang. Men en større andel af vinderne end vaklerne er med i internationale koncerner. Vinderne er også mere opsatte end vaklerne på at indtage verden med udgangspunk i Danmark. 5) Vindere planlægger mere langsigtet Planlægningshorisonten er kort i et Danmark.com præget af hurtige forandringer. 30% af samtlige virksomheder planlægger maksimalt et halv år frem i tiden. Men hvor 61% af vindernes strategiske planlægning rækker minimum et år frem i tiden, har kun 47% af vaklerne en tilsvarende tidshorisont i planlægningen. 6) Vindere har veletablerede og klassiske organisationer Vinderne er i højere grad end vaklerne karakteriseret ved professionelle og aktive bestyrelser, moden ledelse og hierarkiske organisationer. 7) Vindere er mere til penge end pjank Et mediebillederne af internetvirksomhederne har været, at man skal have fokus et andet sted end på pengene for at tjene dem. Analysen afliver myten og viser, at seriøsitet er et vindertræk, og at vækst og indtjening er i fokus blandt vindervirksomhederne. 8) Vindere har stærkere kompetencer inden for forretningsstrategi Kreativitet har også været et fremherskende kodeord for internetvirksomhederne i medierne. Analysen viser imidlertid, at vinderne især har kompetenceprofiler, der er stærke inden for forretningsstrategi, mens vaklerne er mere kreativt orienteret. PLS RAMBØLL Management 3

10 9) Vindere spreder ejerskab Optioner og anden aktieløn er i fokus som ledelsesværktøj, og undersøgelsen bekræfter, at det er en god idé: Analysen viser, at vinderne spreder ejerskabet ikke blot til ledelsen, men også til nøglemedarbejdere og menige medarbejdere. 10) Vindere har kapital i ryggen Vinderne har i højere grad end vaklerne danske og udenlandske investorer i ejerkredsen, og en større andel af vinderne end vaklerne har modtaget venturekapital. Myter og realiteter Identifikationen af vindertræk gør det muligt at gøre op med en række myter. For eksempel: Myte: Realitet: Optioner træder i stedet for løn i likviditetshungrende internet-start-ups. Spredning i ejerskabet stiger med internetvirksomhedens modning. Myte: Realitet: Internetvirksomhederne skal være superkreative. Kreativitet er ikke nok: Vinderne har i højere grad kompetencer inden for forretningsstrategi, mens vaklerne er mere rent kreative. Myte: Realitet: Internetvirksomhederne tænker primært kortsigtet profitmaksimerende. Internetvirksomhederne satser på branding, stabile kunderelationer, alliancer og samarbejdsaftaler. Vinderne har en længere strategisk tidshorisont end øvrige internetvirksomheder. Myte: Realitet: Internetvirksomhedernes organisationsform er adhockratisk, flippet og med få strukturer (spagettiorganisation). I særlig grad vinderne vælger veletablerede og klassiske organisationsprincipper (f.eks. formelle, hierarkiske strukturer og aktiv bestyrelse). Myte: Realitet: De nye "født-på-nettet-virksomheder" slår de gamle "flyttet til nettet virksomheder". 36% af vinderne er etableret før Om end profileringsmæssigt sat i skyggen af branchestormere har de etablerede virksomheder ofte en fordel i form af f.eks. en veletableret organisation, et kapitalgrundlag og en professionel ledelse. 4 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

11 Myte: Realitet: Burn rate-strategi er en forudsætning for høj vækst. De hurtigt voksende virksomheder har i vidt omfang finansieret væksten over driften, og 50% af internetvirksomhederne giver overskud i dag. Udfordringer for virksomheder og politikere en fælles e-politik? Undersøgelsen kortlægger til sidst de væsentligste udfordringer for virksomheder og politikere med vilje til en erhvervspolitik med fokus på e. Undersøgelsen peger på, at de væsentligste interne vækstbarrierer for internetvirksomhederne er: Kapitalmangel Mangel på kvalificeret arbejdskraft. Noget overraskende findes det største kompetencehul ikke inden for teknologi, men inden for markedsføring. Virksomhedernes eget ønske om begrænset, kontrolleret vækst er den tredjestørste interne vækstbarriere. Manglende samarbejdsaftaler er fjerdestørste vækstbarriere internt i internetvirksomhederne De væsentligste eksterne barrierer er: Forbrugernes købsadfærd (især for e-handelsvirksomheder) Markedets størrelse Den digitale infrastruktur i Danmark Mangel på kompetente investorer (klog kapital). Virksomhederne har også svaret på et åbent spørgsmål om, hvad det offentlige kan gøre for at støtte dem. De oftest formulerede ønsker er: Økonomisk støtte og hjælp til finansiering Administrative lettelser Lavere eller ændrede skatter og afgifter (momsændringer). Opbakning til iværksættere på internetområdet Undersøgelsen peger dermed på behov for: Markant styrkelse i uddannelse af kandidater inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Fremme af virksomhedernes incitament til at tilbyde aktieløn. Yderligere fremme af udbudet af venturekapital i Danmark. Fremme af uddannelse og forskning i krydsfeltet mellem strategi (internationalisering), IKT og markedsføring PLS RAMBØLL Management 5

12 Kort om undersøgelsens grundlag og den foreliggende rapport Undersøgelsen anvender en bred tilgang til internetvirksomhederne baseret på en inddeling i fire hovedgrupper: Infrastruktur Virksomheder, der tilbyder drift af internetløsninger ved at stille den grundlæggende infrastruktur til rådighed. F.eks. internetudbydere, webhoteller eller fremstilling af kommunikationskomponenter til brug for Internet. Implementering Virksomheder, der får andre på nettet ved at udbyde udvikling af internetløsninger, f.eks. konsulentydelser og udvikling inden for webdesign, markedsføring eller implementering af e-handelsløsninger. Information Virksomheder, der driver kommercielle informationstjenester eller interaktive services på Internettet. F.eks. portaler, webmedier og downloads og kontaktformidling. E-handel Virksomheder, der udbyder produkter over Internettet, idet det som minimum er muligt at bestille produktet via internetsiden. Både virksomhed til virksomhed og virksomhed til forbruger (B2B og B2C). Rapporten rummer tre dele: 1) En primært kvantitativ kortlægning af internetvirksomhederne i Danmark baseret på både realiserede præstationer og prognoser for vækst, antal ansatte, investeringer, værdiskabelse mv. 2) En kortlægning af centrale vindertræk gennem en sammenligning mellem vindere og vaklere blandt internetpionererne. Vinderne er defineret som de virksomheder, der har formået at skabe vækst, omsætning og anseelige organisationer med udgangspunkt i Internettet. Kortlægningen analyserer vilkårene for konkurrence i den ny økonomi. 3) En præsentation af de centrale virksomhedsrelaterede og politiske udfordringer i internetøkonomien på baggrund af en identifikation af både vindertræk og de centrale interne og eksterne barrierer for vækst. Undersøgelsen bygger på et omfattende webbaseret spørgeskema, som er udfyldt af 1382 virksomheder. Respondenterne er primært administrerende direktører, virksomhedernes ejere eller chefer med ansvar for internetdelen af virksomheden. Undersøgelsens grundlag og metode er yderligere beskrevet i bilaget sidst i rapporten. 6 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

13 2. Danmark.com overblik over de danske internetpionerer 2.1. Fire typer internetpionerer Den kommercielle nyttiggørelse af Internettet tager mange former så mange, at det om føje år måske ikke vil give mening at tale om e-business, fordi al business vil indeholde et element af e. Internettet vil blive et naturligt redskab i alle forretninger. Vi er dog ikke nået så langt endnu hverken i Danmark eller i noget frontløberland så det giver stadig bedst mening at tale om de danske internetpionerer. Det er fem år siden kommercialiseringen af Internettet tog fart i Danmark, og udviklingen har været så eksplosiv, at vi i denne undersøgelse har identificeret godt danske internetvirksomheder. Men hvad er så en internetvirksomhed? Kommercialiseringen af Internettet tegnes af en proces, der skaber internetpionerer i fire kategorier: 1) Først bliver Internettet etableret som infrastruktur. Det skaber en række nye forretningsmuligheder og virksomheder omkring drift af Internettet: High end hosting/application hosting, webhoteller, internetudbydere, internet backbone providere, salg af sikkerhedsløsninger og datakommunikationsløsninger samt fremstilling af kommunikationskomponenter til brug for Internet. En del af disse virksomheder var de første pionerer, og de skabte et wired Danmark, eller om man vil et Danmark online. Nye infrastrukturvirksomheder er siden kommet til i takt med Internettets udbygning (som de selv har været med til at skabe). Undervejs, som infrastrukturen vokser frem, sker tre ting, der skaber yderligere tre kategorier af internetpionerer: 2) Organisationer og virksomheder ønsker at bruge Internettet som kommunikationsog markedsføringskanal. Det skaber grundlaget for en række nye internetpionerer, der bringer andre virksomheder på nettet gennem implementering, konsulentbistand og design af internetløsninger. Implementeringsvirksomhederne tilbyder konsulentydelser omkring internetapplikationer, multimedier til Internet, udvikling, salg og administration af bannerreklamer, webdesign og webplatforme, webintegration med bagvedliggende systemer og basissoftware til Internet (f.eks. søgemaskiner). PLS RAMBØLL Management 7

14 3) Internettet danner grundlag for nye forretningsmodeller baseret på annoncer, abonnementer, brugerbetaling eller forventninger om kommende mikrobetalinger. Dermed opstår info-sites, som formidler information og kontakt på nettet: F.eks. brede og smalle portaler (der samler informationsudbud), specifikke services (som Krak.dk eller Netdoktor.dk) og kontaktformidlende og interaktive tjenester (som jobformidling, annonceformidling, chatrooms, , SMS-beskeder over Internet etc.). Herudover går også nyhedstjenester, aviser og magasiner på nettet, hvor også et væld af download-muligheder inden for f.eks. spil og musik opstår. 4) Virksomheder begynder at bruge Internettet som salgskanal i form af e-handel både mellem virksomheder (B2B) og mellem virksomhed og slutbrugere (B2C). Herudover opstår e-handels-centre (der er værter for e-handels-virksomheder), auktioner og nye handelspladser på nettet samt virtuelle indkøbsforeninger. I undersøgelsen er e-handel defineret som muligheden for som minimum at afgive en bestilling på virksomhedens hjemmeside. Ofte vil man også kunne betale for produktet i samme transaktion. En hjemmeside til markedsføringsbrug er derimod ikke nok til, at virksomheden er medtaget som e-handels-virksomhed i undersøgelsen. I denne kortlægning af de danske internetpionerer indgår alle fire typer virksomheder: Infrastrukturvirksomhederne, implementeringsvirksomhederne, info-sites og e-handels-virksomheder. Dotcom-virksomheder forstås ofte mere snævert som info-sites og e-handels-virksomheder, men det er en pointe i undersøgelsen, at den danske internetsektor også består af virksomheder inden for infrastruktur og implementering, dvs. drift og udvikling af internetløsninger. Internetsektoren går dermed på tværs af gængse brancheskel, hvilket vanskeliggør identifikation og optælling af internetpionererne. Gennem en omfattende research (jf. metodebeskrivelsen i bilagsafsnittet) er det lykkedes os at finde hele danske internetvirksomheder fordelt på de fire kategorier. Men der er givetvis flere. Blandt de godt virksomheder lykkedes det os at invitere godt til at deltage i undersøgelsen. Vi bad virksomhedernes ledere udfylde et webbaseret spørgeskema, og har fulgt opfordringen og deltaget i undersøgelsen, hvilket gør nærværende kortlægning af internetsektoren i Danmark til den, uden sidestykke, mest omfattende til dato. De danske internetvirksomheder er de første blandt et voksende antal virksomheder, der nyttiggør Internettet kommercielt, og vi kalder dem derfor internetpionerer. For at 8 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

15 undgå begrebsforvirring har vi nedenfor givet en kort forklaring på nogle af rapportens ord. Ordforklaring Danmark.com eller internetøkonomien i Danmark: Gruppen af danske internetvirksomheder. Internetpioner eller internetvirksomhed: En virksomhed med forretningsaktiviteter knyttet til Internettet. Det kan være inden for infrastruktur, implementering, info-sites eller e- handel (jf. afsnittet ovenfor: Fire typer internetvirksomheder). Pureplays: Rene internetvirksomheder. Her defineret som virksomheder, der har angivet, at deres internetrelaterede omsætning ligger i kategorien % De fleste af disse virksomheder har 100% internetrelateret omsætning. Mus-og-Mørtel-virksomheder: Et ordspil, der stammer fra amerikansk, hvor de etablerede har kombineret de traditionelle forretninger og salgskanaler med internetbaserede, ligesom e-handels-virksomheder er begyndt at åbne fysiske forretninger. Bricks&Mortar bliver til Clicks-and-mortar, eller på dansk: Mursten-og-Mørtel, bliver til Mus-og-Mørtel. Vi definerer i undersøgelsen mus-og-mørtel-virksomheder, som internetvirksomheder, hvor maksimalt 80% af omsætningen er internetrelateret. Internetvirksomhederne er dermed enten pureplays eller mus-og-mørtel. Født på nettet: Virksomheder, der er startet som internetvirksomheder. De er i undersøgelsen defineret som virksomheder, der har opgivet samme år for etablering af virksomheden og året, hvor Internettet blev et forretningsområde for virksomheden. Flyttet-til-nettet eller overflyttere: Virksomheder, der har angivet et senere årstal for, hvornår Internettet blev et forretningsområde, end det årstal, hvor virksomheden blev etableret. Internetvirksomhederne er dermed enten født på nettet eller flyttet til nettet. Dotcommer, dotcom-virksomheder og dotcomverden: Bruger vi i rapporten synonymt med internetvirksomheder, selvom dotcom af og til forbindes mere snævert med det, vi her kalder info-sites og e-handels-virksomheder. IKT: Forkortelse af informations- og kommunikationsteknologi PLS RAMBØLL Management 9

16 2.2. Internetvirksomhedernes forretningsaktiviteter Internetpionerernes fordeling på de fire hovedtyper af internetrelaterede forretninger fremgår af figur 2.1. Figur 2.1: Hvilke af følgende områder er en del af virksomhedens internetrelaterede forretningsaktiviteter? E-handel salg af varer over Internettet 64% Implementering, konsulentbistand og design udvikling af internetløsninger 47% Kommercielle sites information, underholdning, medier, kontaktformidling 44% Infrastruktur drift af internetløsninger (f.eks. internetudbyder, webhotel, kommunikationsudstyr, sikkerhedsløsninger) 31% Andet 15% 0% 20% 40% 60% 80% Ikke overraskende er e-handel det væsentligste forretningsområde. At implementering er næststørst hænger sammen med, at implementeringsvirksomhederne servicerer det store antal virksomheder, som de har medvirket til at få på nettet. I fremtiden forventer vi, at antallet af e-handels-virksomheder langt vil overskygge de øvrige kategorier, og at info-sites vil være en gruppe i stor vækst, mens væksten i antallet af virksomheder inden for implementering og infrastruktur vil være stagnerende også som følge af fusioner og opkøb. Vi forventer således, at fordelingen i totalpopulationen af internetvirksomheder er voksende hen over de fire kategorier: Et begrænset antal infrastrukturvirksomheder danner grundlaget for et større antal implementeringsvirksomheder, der arbejder for et stort antal info-sites og et endnu større antal e-handels-virksomheder. En sådan fordeling blandt internetvirksomhederne kan forventes at tage til fremover, idet der er et stort grundlag for udbredelse af e-handel blandt etablerede virksomheder. Det fremgår da også af analysen, at blot 23% af virksomhederne, hvor Internettet blev et forretningsområde i 1999, opererer inden for infrastruktur, mens 38% har aktiviteter inden for implementering, 38% har aktiviteter inden for info-sites og hele 66% inden for e-handel. 10 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

17 Det er bemærkelsesværdigt, at fordelingen i figur 2.1 summerer til 201% svarende til, at virksomhederne i gennemsnit opererer inden for to af de fire forretningsområder. Nærmere bestemt fordeler virksomhederne sig som følger: 45% opererer kun inden for eet af områderne 26% har forretninger inden for to områder 17% opererer inden for tre områder 11% har forretninger inden for alle fire områder. At mere end halvdelen af internetvirksomhederne opererer inden for mere end et område viser, at de fire områder glider ind i hinanden. Infrastrukturvirksomhederne er mindst fokuserede: Hele 83% har også forretningsaktiviteter inden for implementering, og 64% har også aktiviteter inden for e-handel. Gruppen af e-handels-virksomheder som helhed er dog mindre involveret i de øvrige hovedområder: Det vigtigste sekundære område er her implementering, som 41% af e-handels-virksomhederne har internetrelaterede forretningsaktiviteter indenfor. Denne gruppe dækker formentlig hovedsageligt over konsulentvirksomheder, der mere hjælper andre med at implementere e-handel, end de selv sælger varer over nettet. En nærmere opdeling på forretningsaktiviteter inden for de fire hovedområder fremgår nedenfor af figurerne Figur 2.2: Aktiviteter inden for infrastruktur drift af internetløsninger Webhotel 70% Datakommunikationsløsninger, salg og rådgivning 43% High end hosting /application hosting 41% Fremstilling af kommunikationskomponenter til brug for Internet 34% Datasikkerhed ved Internet, salg og rådgivning 33% Internetudbyder 24% Internet backbone provider 8% Andet 7% Total: 260% N = 410 0% 20% 40% 60% 80% PLS RAMBØLL Management 11

18 Figur 2.3: Aktiviteter inden for implementering, konsulentbistand og design af internetløsninger Webdesign 81% Konsulentydelser omkring internetapplikationer 72% Webintegration med bagvedliggende systemer 57% Webplatform 40% Multimedier til Internet 36% Bannerreklamer udvikling, salg, administration 33% Basissoftware, f.eks. søgemaskiner 27% Andet 3% Total: 349% N = 614 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2.4: Aktiviteter inden for kommercielle sites, information, underholdning, medier og kontaktformidling Emneportal (smal portal) 51% Specifik service (f.eks. Krak, Netdoktor) 42% Kontakt, interaktiv (jobformidling, annonceformidling, chat, , SMS etc.) 39% Nyhedstjenester, aviser, magasiner 29% Bred portal (oversigtsservice, søgemaskine etc.) Underholdning (jokes, erotik, film og musik) 22% 22% Andet 12% Downloads (spil, MP3 etc.) 9% Total: 226% N = 574 0% 20% 40% 60% 12 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

19 Figur 2.5: Aktiviteter inden for e-handel salg af varer over Internettet E-handel med forbrugere/slutbrugere (business-to-consumer) 83% E-handel med virksomheder (business-to-business) 53% E-handels-center (vært for e- handelsvirksomheder) 11% Virtuel indkøbsforening 10% Auktion, handelsplads 10% Andet 2% Total: 168% N = 835 0% 20% 40% 60% 80% 100% Da info-sites og e-handels-virksomheder ikke er registreret samlet noget sted, er det ikke muligt at vurdere, om sammensætningen i undersøgelsens stikprøve svarer til sammensætningen blandt den totale population af internetvirksomheder. Internetvirksomhederne kan i princippet alle findes gennem søgninger på nettet (når man ser bort fra en lille gruppe lukkede netværk og handelspladser), men virksomhederne er ikke entydigt registreret som internetvirksomheder inden for fastlagte kategorier. Særligt er det vanskeligt at finde e-handels-virksomheder inden for business-to-business, idet de ikke i samme grad som B2C-e-handels-virksomheder lader sig registrere i Internettets søgemaskiner. Yderligere er det svært at finde info-sites både fordi der ikke kan etableres en udtømmende liste over kategorier til søgningerne, og fordi registreringen ikke er systematisk inden for etablerede kategorier. Det er derfor ikke muligt at opgøre, hvor mange virksomheder, der har e-handel i Danmark i dag. I foråret 2000 fandt vi e-handels-virksomheder, men der er uden tvivl flere i dag Fremvæksten af Danmark.com At udviklingen går hurtigt, fremgår med al tydelighed, når vi ser på fremvæksten af Danmark.com, der både består af gamle og nye virksomheder. PLS RAMBØLL Management 13

20 Figur 2.6: Hvornår blev virksomheden etableret? 50% 40% 38% 30% 20% 10% 11% 11% 13% 16% 8% 3% 0% Før N = % af virksomhederne i undersøgelsen er etableret i Det er et unikt stort antal nyetablerede virksomheder, som det er lykkedes at få til at indgå i undersøgelsen. Kun en fjerdel af virksomhederne er etableret før 1991, hvilket understreger, at væksten i e-overflyttere stadig lader vente på sig; der er et stort potentiale i det etablerede erhvervsliv for kommerciel nyttiggørelse af Internettet, der går videre end en simpel hjemmeside, der mest fungerer som et online visitkort. Udviklingen af Internettet som forretningsområde i Danmark over tid fremgår af figur 2.7. Figur 2.7: I hvilket år blev Internettet et forretningsområde for virksomheden? Antal virksomheder kumuleret Før Alle virksomheder Pureplays Mus-og-Mørtel N = Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

21 For seks år siden var Internettet stadig i sit puppestadium kan således sættes som begyndelsesår, og udviklingen har været dramatisk siden. Væksten er eksponentiel, og særlig 1997 fremstår som et år, hvor etableringen af internetvirksomheder tog fart. Alene i 1999 blev Internettet et forretningsområde for 491 af undersøgelsens virksomheder. Da vi i udgangspunktet fandt godt tre gange så mange virksomheder, som det antal, der deltog i undersøgelsen, kan vi løseligt antage, at der reelt var tre gange så mange virksomheder, der fik Internettet som forretningsområde det år. Det giver nye internetvirksomheder i 1999 (hvoraf godt halvdelen dog var overflyttere, der allerede var etableret off-line). At det er mange fremgår, når vi sammenligner med, at der i 1998 blev etableret nye virksomheder i industrien og nye virksomheder inden for databehandling (dvs. IT-virksomheder, hvoraf mange også vil være at betragte som internetvirksomheder). I alt blev der i Danmark startet nye virksomheder i At vækstraten i figur 2.7 aftager i år 2000 skyldes ikke en afmatning i antallet af nye virksomheder, men blot, at data er indsamlet i juni 2000 og at identifikationen er foregået i foråret 2000, hvorfor det naturligvis ikke har været muligt, at få samtlige nye internetvirksomheder for år 2000 med. Figur 2.7 viser også, at væksten har fulgt samme takt for både rene internetvirksomheder (pureplays her defineret som virksomheder med over 80% internetrelateret omsætning) og mus-og-mørtel-virksomheder (clicks and mortar), der her er defineret som virksomheder med maksimalt 80% internetrelateret omsætning. Den internetrelaterede del af den totale omsætning varierer over hele spektret fra 0-100% blandt virksomhederne. Det fremgår dog tydeligt af figur 2.8, at internetvirksomhederne forventer, at en voksende andel af omsætningen vil være internetrelateret fremover. Andelen af internetvirksomheder med maksimalt en femtedel internetomsætning ventes at falde fra 38% til 12% på blot to år. 2 Tallene for tilgangen af nye virksomheder i industrien og branchen databehandling stammer fra Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Generel Erhvervsstatistik 2000:12. PLS RAMBØLL Management 15

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere