Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer. Oktober 2000"

Transkript

1 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000

2

3 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer Oktober 2000

4 Danmark.com Kortlægning af de danske internetpionerer 1. årgang, 1. oplag Copyright 2000 PLS RAMBØLL Management A/S Redaktion: Jakob Munk Nielsen, Søren Brøndum, Pernille Harden, PLS RAMBØLL Management Dataanalyse: Flemming Cramer, Thomas Hagen Jørgensen, Ulla Lassen, PLS RAMBØLL Management Layout: Charlotte Jørgensen, PLS RAMBØLL Management Udgivet af: PLS RAMBØLL Management A/S Olof Palmes Allé Århus N Telefon Fax Homepage: Børsens Nyhedsmagasin Møntergade 19 Postboks København K Telefon Fax Homepage: Copyright: PLS RAMBØLL Management A/S. Gengivelse af undersøgelsen er tilladt, når PLS RAMBØLL Management A/S angives som kilde. Pris: Kr. 675,- ekskl. moms.

5 Indhold Side 1. Resumé Danmark.com overblik over de danske internetpionerer Fire typer internetpionerer Internetvirksomhedernes forretningsaktiviteter Fremvæksten af Danmark.com Internetdelens tre faser Omsætningen i Danmark.com Ansatte i Danmark.com Hvor store er de aktuelle og fremtidige investeringer? Hvad kan virksomhederne sælges til? Hvilke internetvirksomheder er størst? Hvilke internetvirksomheder tjener penge? Hvor store vækstforventninger har virksomhederne på langt sigt? Hvem konkurrerer internetpionererne med? Vindere og vaklere i Danmark.com Vindere og vaklere metode centrale vindertræk Vindere tegner den ny økonomi Vindere satser på markedsføring Vindere er alliancebyggere Vindere er internationalt orienteret Vindere planlægger mere langsigtet Vindere har veletablerede og klassiske organisationer Vindere er mere til penge end pjank Vindere har stærkere kompetencer inden for forretningsstrategi Vinderne spreder ejerskab Vinderne har kapital i ryggen Pionérprofiler: Vækstpionerer, vækstboblere, jobskabere, e-værksættere og e-robrere Udfordringer Udfordringer for virksomhederne interne barrierer Udfordringer for virksomhederne eksterne barrierer Politiske udfordringer...84 Bilag: Anvendte metoder

6

7 1. Resumé Danmark har i disse år en historisk chance for at skabe et betydeligt velstandsløft baseret på en stærk position i den nye økonomi, hvor Internettet spiller en væsentlig rolle. Udfordringen består i at udvikle et konkurrencedygtigt Danmark.com, dvs. et erhvervsliv, der indtager en international førerposition i den kommercielle nyttiggørelse af Internettet. Med denne rapport fremlægger PLS RAMBØLL Management den til dato mest ambitiøse og grundige kortlægning af Danmarks hastigt voksende internetøkonomi. Vi har identificeret godt danske internetvirksomheder, hvoraf indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen analyserer omfanget og karakteren af internetøkonomien i Danmark og afliver en række myter om internetvirksomhederne på baggrund af en analyse af de centrale træk ved vindervirksomheder i den ny økonomi. Rapporten gør status og viser udviklingsperspektiver og udfordringer blandt de danske internetpionerer, som allerede har taget de første spadestik og museklik til etableringen af Danmark.com. Af undersøgelsen fremgår blandt andet at: Internetøkonomien i Danmark er betydelig og i meget stor vækst Fra 1997 til 1999 er den samlede omsætning blandt undersøgelsens virksomheder vokset fra 3,5 til 10 milliarder kroner. I år 2002 forventer de eksplosivt voksende internetvirksomheder at nå en omsætning, der giver et samlet beløb på 54 milliarder kroner for de deltagende virksomheder. Undersøgelsens virksomheder repræsenterede medio ansatte, et tal der på blot to år er vokset til knap internetjob i dag med en forventning om yderligere vækst til i alt over job om to år. Det svarer til en fordobling hvert andet år. De deltagende virksomheder har hidtil investeret 4,5 milliarder kroner i udvikling af internetforretningen og forventer i alt at skulle investere 8,1 milliarder kroner over de næste to år. Virksomhederne vurderer samlet set deres markedsværdi til at være 25 milliarder kroner i dag og 71 milliarder kroner om blot to år. PLS RAMBØLL Management 1

8 Internetøkonomien i Danmark kan estimeres til ansatte og en samlet omsætning på 49 milliarder kroner i indeværende år Undersøgelsen har identificeret over danske internetvirksomheder, og et forsigtigt skøn, som først og fremmest indikerer omfanget af Danmark.com, vil derfor være, at der findes godt tre gange så mange internetvirksomheder med samme profiler som de deltagende i undersøgelsen. Det giver en samlet internetøkonomi med ansatte i dag; en samlet omsætning i 1999 på 30 milliarder kr. og en forventet omsætning på 49 milliarder kr. i år Dermed vil internetøkonomien, Danmark.com, i år 2000 omsætte for et beløb der svarer til en tiendedel af omsætningen i dansk industri (481 milliarder kr.) og til 25% af omsætningen i den danske detailhandel (199 milliarder kr.) 1. Skalerer vi tilsvarende fra undersøgelsens virksomheder til alle de identificerede internetvirksomheder, får vi, at de danske internetvirksomheder samlet forventer at investere 24 milliarder kroner de næste to år med henblik på at nå en omsætning, der samlet forventes at stige til 163 milliarder i Investeringerne over de næste to år svarer til den samlede danske industris årlige investeringer (der samlet for immaterielle anlægsaktiver, fast ejendom og driftsmidler androg 25 milliarder kr. i 1998). Dog er investeringsbegrebet anvendt for internetvirksomhederne bredere, da det også dækker f.eks. markedsføringsomkostninger. Status for de danske internet-pionerer: 10 træk ved vinderne Undersøgelsen gør endvidere status for udviklingen af internetøkonomien ved at identificere de centrale træk ved den gruppe af vindere, der har formået at skabe vækst, omsætning og anseelige organisationer baseret på kommerciel nyttiggørelse af Internettet i modsætning til vaklerne, der (endnu) ikke har præsteret målbare resultater. De 10 vindertræk: 1) Vindere tegner konkurrencen i den ny økonomi Forskellige forretningsmodeller bygger på forskellige konkurrenceparametre, men status er, at vinderne fører i konkurrencen på branding, hurtig udvikling af virksomheden og first mover-fordele, mens vaklerne i højere grad konkurrerer på lav pris og lave omkostninger. 1 Tallene for omsætningen i dansk industri og detailhandel stammer Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Generel Erhvervsstatistik 2000:10. Regnskabsstatistikken er baseret på regnskaber afsluttet i perioden 1. maj april Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

9 2) Vindere satser på markedsføring Vinderne satser i højere grad end vaklerne på markedsføring, der er en tungere post i budgettet hos vinderne end hos vaklerne. Vinderne satser især hårdere på off-line markedsføring. Både blandt vindere og vaklere er markedsføring gennem samarbejdsaftaler og optionsfinansieret markedsføring stadig et særsyn. 3) Vindere er alliancebyggere Vinderne har skabt flere alliancer og samarbejdsaftaler end vaklerne inden for områderne salg, logistik/distribution og udvikling/teknologi. For hele gruppen af internetvirksomheder gælder, at salgsaftaler er den mest brugte alliancetype. 4) Vindere er internationalt orienteret Hele 68% af de danske internetvirksomheder har markedsfokus på Danmark. Internettets internationaliseringsmuligheder udnyttes dermed endnu kun i begrænset omfang. Men en større andel af vinderne end vaklerne er med i internationale koncerner. Vinderne er også mere opsatte end vaklerne på at indtage verden med udgangspunk i Danmark. 5) Vindere planlægger mere langsigtet Planlægningshorisonten er kort i et Danmark.com præget af hurtige forandringer. 30% af samtlige virksomheder planlægger maksimalt et halv år frem i tiden. Men hvor 61% af vindernes strategiske planlægning rækker minimum et år frem i tiden, har kun 47% af vaklerne en tilsvarende tidshorisont i planlægningen. 6) Vindere har veletablerede og klassiske organisationer Vinderne er i højere grad end vaklerne karakteriseret ved professionelle og aktive bestyrelser, moden ledelse og hierarkiske organisationer. 7) Vindere er mere til penge end pjank Et mediebillederne af internetvirksomhederne har været, at man skal have fokus et andet sted end på pengene for at tjene dem. Analysen afliver myten og viser, at seriøsitet er et vindertræk, og at vækst og indtjening er i fokus blandt vindervirksomhederne. 8) Vindere har stærkere kompetencer inden for forretningsstrategi Kreativitet har også været et fremherskende kodeord for internetvirksomhederne i medierne. Analysen viser imidlertid, at vinderne især har kompetenceprofiler, der er stærke inden for forretningsstrategi, mens vaklerne er mere kreativt orienteret. PLS RAMBØLL Management 3

10 9) Vindere spreder ejerskab Optioner og anden aktieløn er i fokus som ledelsesværktøj, og undersøgelsen bekræfter, at det er en god idé: Analysen viser, at vinderne spreder ejerskabet ikke blot til ledelsen, men også til nøglemedarbejdere og menige medarbejdere. 10) Vindere har kapital i ryggen Vinderne har i højere grad end vaklerne danske og udenlandske investorer i ejerkredsen, og en større andel af vinderne end vaklerne har modtaget venturekapital. Myter og realiteter Identifikationen af vindertræk gør det muligt at gøre op med en række myter. For eksempel: Myte: Realitet: Optioner træder i stedet for løn i likviditetshungrende internet-start-ups. Spredning i ejerskabet stiger med internetvirksomhedens modning. Myte: Realitet: Internetvirksomhederne skal være superkreative. Kreativitet er ikke nok: Vinderne har i højere grad kompetencer inden for forretningsstrategi, mens vaklerne er mere rent kreative. Myte: Realitet: Internetvirksomhederne tænker primært kortsigtet profitmaksimerende. Internetvirksomhederne satser på branding, stabile kunderelationer, alliancer og samarbejdsaftaler. Vinderne har en længere strategisk tidshorisont end øvrige internetvirksomheder. Myte: Realitet: Internetvirksomhedernes organisationsform er adhockratisk, flippet og med få strukturer (spagettiorganisation). I særlig grad vinderne vælger veletablerede og klassiske organisationsprincipper (f.eks. formelle, hierarkiske strukturer og aktiv bestyrelse). Myte: Realitet: De nye "født-på-nettet-virksomheder" slår de gamle "flyttet til nettet virksomheder". 36% af vinderne er etableret før Om end profileringsmæssigt sat i skyggen af branchestormere har de etablerede virksomheder ofte en fordel i form af f.eks. en veletableret organisation, et kapitalgrundlag og en professionel ledelse. 4 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

11 Myte: Realitet: Burn rate-strategi er en forudsætning for høj vækst. De hurtigt voksende virksomheder har i vidt omfang finansieret væksten over driften, og 50% af internetvirksomhederne giver overskud i dag. Udfordringer for virksomheder og politikere en fælles e-politik? Undersøgelsen kortlægger til sidst de væsentligste udfordringer for virksomheder og politikere med vilje til en erhvervspolitik med fokus på e. Undersøgelsen peger på, at de væsentligste interne vækstbarrierer for internetvirksomhederne er: Kapitalmangel Mangel på kvalificeret arbejdskraft. Noget overraskende findes det største kompetencehul ikke inden for teknologi, men inden for markedsføring. Virksomhedernes eget ønske om begrænset, kontrolleret vækst er den tredjestørste interne vækstbarriere. Manglende samarbejdsaftaler er fjerdestørste vækstbarriere internt i internetvirksomhederne De væsentligste eksterne barrierer er: Forbrugernes købsadfærd (især for e-handelsvirksomheder) Markedets størrelse Den digitale infrastruktur i Danmark Mangel på kompetente investorer (klog kapital). Virksomhederne har også svaret på et åbent spørgsmål om, hvad det offentlige kan gøre for at støtte dem. De oftest formulerede ønsker er: Økonomisk støtte og hjælp til finansiering Administrative lettelser Lavere eller ændrede skatter og afgifter (momsændringer). Opbakning til iværksættere på internetområdet Undersøgelsen peger dermed på behov for: Markant styrkelse i uddannelse af kandidater inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Fremme af virksomhedernes incitament til at tilbyde aktieløn. Yderligere fremme af udbudet af venturekapital i Danmark. Fremme af uddannelse og forskning i krydsfeltet mellem strategi (internationalisering), IKT og markedsføring PLS RAMBØLL Management 5

12 Kort om undersøgelsens grundlag og den foreliggende rapport Undersøgelsen anvender en bred tilgang til internetvirksomhederne baseret på en inddeling i fire hovedgrupper: Infrastruktur Virksomheder, der tilbyder drift af internetløsninger ved at stille den grundlæggende infrastruktur til rådighed. F.eks. internetudbydere, webhoteller eller fremstilling af kommunikationskomponenter til brug for Internet. Implementering Virksomheder, der får andre på nettet ved at udbyde udvikling af internetløsninger, f.eks. konsulentydelser og udvikling inden for webdesign, markedsføring eller implementering af e-handelsløsninger. Information Virksomheder, der driver kommercielle informationstjenester eller interaktive services på Internettet. F.eks. portaler, webmedier og downloads og kontaktformidling. E-handel Virksomheder, der udbyder produkter over Internettet, idet det som minimum er muligt at bestille produktet via internetsiden. Både virksomhed til virksomhed og virksomhed til forbruger (B2B og B2C). Rapporten rummer tre dele: 1) En primært kvantitativ kortlægning af internetvirksomhederne i Danmark baseret på både realiserede præstationer og prognoser for vækst, antal ansatte, investeringer, værdiskabelse mv. 2) En kortlægning af centrale vindertræk gennem en sammenligning mellem vindere og vaklere blandt internetpionererne. Vinderne er defineret som de virksomheder, der har formået at skabe vækst, omsætning og anseelige organisationer med udgangspunkt i Internettet. Kortlægningen analyserer vilkårene for konkurrence i den ny økonomi. 3) En præsentation af de centrale virksomhedsrelaterede og politiske udfordringer i internetøkonomien på baggrund af en identifikation af både vindertræk og de centrale interne og eksterne barrierer for vækst. Undersøgelsen bygger på et omfattende webbaseret spørgeskema, som er udfyldt af 1382 virksomheder. Respondenterne er primært administrerende direktører, virksomhedernes ejere eller chefer med ansvar for internetdelen af virksomheden. Undersøgelsens grundlag og metode er yderligere beskrevet i bilaget sidst i rapporten. 6 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

13 2. Danmark.com overblik over de danske internetpionerer 2.1. Fire typer internetpionerer Den kommercielle nyttiggørelse af Internettet tager mange former så mange, at det om føje år måske ikke vil give mening at tale om e-business, fordi al business vil indeholde et element af e. Internettet vil blive et naturligt redskab i alle forretninger. Vi er dog ikke nået så langt endnu hverken i Danmark eller i noget frontløberland så det giver stadig bedst mening at tale om de danske internetpionerer. Det er fem år siden kommercialiseringen af Internettet tog fart i Danmark, og udviklingen har været så eksplosiv, at vi i denne undersøgelse har identificeret godt danske internetvirksomheder. Men hvad er så en internetvirksomhed? Kommercialiseringen af Internettet tegnes af en proces, der skaber internetpionerer i fire kategorier: 1) Først bliver Internettet etableret som infrastruktur. Det skaber en række nye forretningsmuligheder og virksomheder omkring drift af Internettet: High end hosting/application hosting, webhoteller, internetudbydere, internet backbone providere, salg af sikkerhedsløsninger og datakommunikationsløsninger samt fremstilling af kommunikationskomponenter til brug for Internet. En del af disse virksomheder var de første pionerer, og de skabte et wired Danmark, eller om man vil et Danmark online. Nye infrastrukturvirksomheder er siden kommet til i takt med Internettets udbygning (som de selv har været med til at skabe). Undervejs, som infrastrukturen vokser frem, sker tre ting, der skaber yderligere tre kategorier af internetpionerer: 2) Organisationer og virksomheder ønsker at bruge Internettet som kommunikationsog markedsføringskanal. Det skaber grundlaget for en række nye internetpionerer, der bringer andre virksomheder på nettet gennem implementering, konsulentbistand og design af internetløsninger. Implementeringsvirksomhederne tilbyder konsulentydelser omkring internetapplikationer, multimedier til Internet, udvikling, salg og administration af bannerreklamer, webdesign og webplatforme, webintegration med bagvedliggende systemer og basissoftware til Internet (f.eks. søgemaskiner). PLS RAMBØLL Management 7

14 3) Internettet danner grundlag for nye forretningsmodeller baseret på annoncer, abonnementer, brugerbetaling eller forventninger om kommende mikrobetalinger. Dermed opstår info-sites, som formidler information og kontakt på nettet: F.eks. brede og smalle portaler (der samler informationsudbud), specifikke services (som Krak.dk eller Netdoktor.dk) og kontaktformidlende og interaktive tjenester (som jobformidling, annonceformidling, chatrooms, , SMS-beskeder over Internet etc.). Herudover går også nyhedstjenester, aviser og magasiner på nettet, hvor også et væld af download-muligheder inden for f.eks. spil og musik opstår. 4) Virksomheder begynder at bruge Internettet som salgskanal i form af e-handel både mellem virksomheder (B2B) og mellem virksomhed og slutbrugere (B2C). Herudover opstår e-handels-centre (der er værter for e-handels-virksomheder), auktioner og nye handelspladser på nettet samt virtuelle indkøbsforeninger. I undersøgelsen er e-handel defineret som muligheden for som minimum at afgive en bestilling på virksomhedens hjemmeside. Ofte vil man også kunne betale for produktet i samme transaktion. En hjemmeside til markedsføringsbrug er derimod ikke nok til, at virksomheden er medtaget som e-handels-virksomhed i undersøgelsen. I denne kortlægning af de danske internetpionerer indgår alle fire typer virksomheder: Infrastrukturvirksomhederne, implementeringsvirksomhederne, info-sites og e-handels-virksomheder. Dotcom-virksomheder forstås ofte mere snævert som info-sites og e-handels-virksomheder, men det er en pointe i undersøgelsen, at den danske internetsektor også består af virksomheder inden for infrastruktur og implementering, dvs. drift og udvikling af internetløsninger. Internetsektoren går dermed på tværs af gængse brancheskel, hvilket vanskeliggør identifikation og optælling af internetpionererne. Gennem en omfattende research (jf. metodebeskrivelsen i bilagsafsnittet) er det lykkedes os at finde hele danske internetvirksomheder fordelt på de fire kategorier. Men der er givetvis flere. Blandt de godt virksomheder lykkedes det os at invitere godt til at deltage i undersøgelsen. Vi bad virksomhedernes ledere udfylde et webbaseret spørgeskema, og har fulgt opfordringen og deltaget i undersøgelsen, hvilket gør nærværende kortlægning af internetsektoren i Danmark til den, uden sidestykke, mest omfattende til dato. De danske internetvirksomheder er de første blandt et voksende antal virksomheder, der nyttiggør Internettet kommercielt, og vi kalder dem derfor internetpionerer. For at 8 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

15 undgå begrebsforvirring har vi nedenfor givet en kort forklaring på nogle af rapportens ord. Ordforklaring Danmark.com eller internetøkonomien i Danmark: Gruppen af danske internetvirksomheder. Internetpioner eller internetvirksomhed: En virksomhed med forretningsaktiviteter knyttet til Internettet. Det kan være inden for infrastruktur, implementering, info-sites eller e- handel (jf. afsnittet ovenfor: Fire typer internetvirksomheder). Pureplays: Rene internetvirksomheder. Her defineret som virksomheder, der har angivet, at deres internetrelaterede omsætning ligger i kategorien % De fleste af disse virksomheder har 100% internetrelateret omsætning. Mus-og-Mørtel-virksomheder: Et ordspil, der stammer fra amerikansk, hvor de etablerede har kombineret de traditionelle forretninger og salgskanaler med internetbaserede, ligesom e-handels-virksomheder er begyndt at åbne fysiske forretninger. Bricks&Mortar bliver til Clicks-and-mortar, eller på dansk: Mursten-og-Mørtel, bliver til Mus-og-Mørtel. Vi definerer i undersøgelsen mus-og-mørtel-virksomheder, som internetvirksomheder, hvor maksimalt 80% af omsætningen er internetrelateret. Internetvirksomhederne er dermed enten pureplays eller mus-og-mørtel. Født på nettet: Virksomheder, der er startet som internetvirksomheder. De er i undersøgelsen defineret som virksomheder, der har opgivet samme år for etablering af virksomheden og året, hvor Internettet blev et forretningsområde for virksomheden. Flyttet-til-nettet eller overflyttere: Virksomheder, der har angivet et senere årstal for, hvornår Internettet blev et forretningsområde, end det årstal, hvor virksomheden blev etableret. Internetvirksomhederne er dermed enten født på nettet eller flyttet til nettet. Dotcommer, dotcom-virksomheder og dotcomverden: Bruger vi i rapporten synonymt med internetvirksomheder, selvom dotcom af og til forbindes mere snævert med det, vi her kalder info-sites og e-handels-virksomheder. IKT: Forkortelse af informations- og kommunikationsteknologi PLS RAMBØLL Management 9

16 2.2. Internetvirksomhedernes forretningsaktiviteter Internetpionerernes fordeling på de fire hovedtyper af internetrelaterede forretninger fremgår af figur 2.1. Figur 2.1: Hvilke af følgende områder er en del af virksomhedens internetrelaterede forretningsaktiviteter? E-handel salg af varer over Internettet 64% Implementering, konsulentbistand og design udvikling af internetløsninger 47% Kommercielle sites information, underholdning, medier, kontaktformidling 44% Infrastruktur drift af internetløsninger (f.eks. internetudbyder, webhotel, kommunikationsudstyr, sikkerhedsløsninger) 31% Andet 15% 0% 20% 40% 60% 80% Ikke overraskende er e-handel det væsentligste forretningsområde. At implementering er næststørst hænger sammen med, at implementeringsvirksomhederne servicerer det store antal virksomheder, som de har medvirket til at få på nettet. I fremtiden forventer vi, at antallet af e-handels-virksomheder langt vil overskygge de øvrige kategorier, og at info-sites vil være en gruppe i stor vækst, mens væksten i antallet af virksomheder inden for implementering og infrastruktur vil være stagnerende også som følge af fusioner og opkøb. Vi forventer således, at fordelingen i totalpopulationen af internetvirksomheder er voksende hen over de fire kategorier: Et begrænset antal infrastrukturvirksomheder danner grundlaget for et større antal implementeringsvirksomheder, der arbejder for et stort antal info-sites og et endnu større antal e-handels-virksomheder. En sådan fordeling blandt internetvirksomhederne kan forventes at tage til fremover, idet der er et stort grundlag for udbredelse af e-handel blandt etablerede virksomheder. Det fremgår da også af analysen, at blot 23% af virksomhederne, hvor Internettet blev et forretningsområde i 1999, opererer inden for infrastruktur, mens 38% har aktiviteter inden for implementering, 38% har aktiviteter inden for info-sites og hele 66% inden for e-handel. 10 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

17 Det er bemærkelsesværdigt, at fordelingen i figur 2.1 summerer til 201% svarende til, at virksomhederne i gennemsnit opererer inden for to af de fire forretningsområder. Nærmere bestemt fordeler virksomhederne sig som følger: 45% opererer kun inden for eet af områderne 26% har forretninger inden for to områder 17% opererer inden for tre områder 11% har forretninger inden for alle fire områder. At mere end halvdelen af internetvirksomhederne opererer inden for mere end et område viser, at de fire områder glider ind i hinanden. Infrastrukturvirksomhederne er mindst fokuserede: Hele 83% har også forretningsaktiviteter inden for implementering, og 64% har også aktiviteter inden for e-handel. Gruppen af e-handels-virksomheder som helhed er dog mindre involveret i de øvrige hovedområder: Det vigtigste sekundære område er her implementering, som 41% af e-handels-virksomhederne har internetrelaterede forretningsaktiviteter indenfor. Denne gruppe dækker formentlig hovedsageligt over konsulentvirksomheder, der mere hjælper andre med at implementere e-handel, end de selv sælger varer over nettet. En nærmere opdeling på forretningsaktiviteter inden for de fire hovedområder fremgår nedenfor af figurerne Figur 2.2: Aktiviteter inden for infrastruktur drift af internetløsninger Webhotel 70% Datakommunikationsløsninger, salg og rådgivning 43% High end hosting /application hosting 41% Fremstilling af kommunikationskomponenter til brug for Internet 34% Datasikkerhed ved Internet, salg og rådgivning 33% Internetudbyder 24% Internet backbone provider 8% Andet 7% Total: 260% N = 410 0% 20% 40% 60% 80% PLS RAMBØLL Management 11

18 Figur 2.3: Aktiviteter inden for implementering, konsulentbistand og design af internetløsninger Webdesign 81% Konsulentydelser omkring internetapplikationer 72% Webintegration med bagvedliggende systemer 57% Webplatform 40% Multimedier til Internet 36% Bannerreklamer udvikling, salg, administration 33% Basissoftware, f.eks. søgemaskiner 27% Andet 3% Total: 349% N = 614 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2.4: Aktiviteter inden for kommercielle sites, information, underholdning, medier og kontaktformidling Emneportal (smal portal) 51% Specifik service (f.eks. Krak, Netdoktor) 42% Kontakt, interaktiv (jobformidling, annonceformidling, chat, , SMS etc.) 39% Nyhedstjenester, aviser, magasiner 29% Bred portal (oversigtsservice, søgemaskine etc.) Underholdning (jokes, erotik, film og musik) 22% 22% Andet 12% Downloads (spil, MP3 etc.) 9% Total: 226% N = 574 0% 20% 40% 60% 12 Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

19 Figur 2.5: Aktiviteter inden for e-handel salg af varer over Internettet E-handel med forbrugere/slutbrugere (business-to-consumer) 83% E-handel med virksomheder (business-to-business) 53% E-handels-center (vært for e- handelsvirksomheder) 11% Virtuel indkøbsforening 10% Auktion, handelsplads 10% Andet 2% Total: 168% N = 835 0% 20% 40% 60% 80% 100% Da info-sites og e-handels-virksomheder ikke er registreret samlet noget sted, er det ikke muligt at vurdere, om sammensætningen i undersøgelsens stikprøve svarer til sammensætningen blandt den totale population af internetvirksomheder. Internetvirksomhederne kan i princippet alle findes gennem søgninger på nettet (når man ser bort fra en lille gruppe lukkede netværk og handelspladser), men virksomhederne er ikke entydigt registreret som internetvirksomheder inden for fastlagte kategorier. Særligt er det vanskeligt at finde e-handels-virksomheder inden for business-to-business, idet de ikke i samme grad som B2C-e-handels-virksomheder lader sig registrere i Internettets søgemaskiner. Yderligere er det svært at finde info-sites både fordi der ikke kan etableres en udtømmende liste over kategorier til søgningerne, og fordi registreringen ikke er systematisk inden for etablerede kategorier. Det er derfor ikke muligt at opgøre, hvor mange virksomheder, der har e-handel i Danmark i dag. I foråret 2000 fandt vi e-handels-virksomheder, men der er uden tvivl flere i dag Fremvæksten af Danmark.com At udviklingen går hurtigt, fremgår med al tydelighed, når vi ser på fremvæksten af Danmark.com, der både består af gamle og nye virksomheder. PLS RAMBØLL Management 13

20 Figur 2.6: Hvornår blev virksomheden etableret? 50% 40% 38% 30% 20% 10% 11% 11% 13% 16% 8% 3% 0% Før N = % af virksomhederne i undersøgelsen er etableret i Det er et unikt stort antal nyetablerede virksomheder, som det er lykkedes at få til at indgå i undersøgelsen. Kun en fjerdel af virksomhederne er etableret før 1991, hvilket understreger, at væksten i e-overflyttere stadig lader vente på sig; der er et stort potentiale i det etablerede erhvervsliv for kommerciel nyttiggørelse af Internettet, der går videre end en simpel hjemmeside, der mest fungerer som et online visitkort. Udviklingen af Internettet som forretningsområde i Danmark over tid fremgår af figur 2.7. Figur 2.7: I hvilket år blev Internettet et forretningsområde for virksomheden? Antal virksomheder kumuleret Før Alle virksomheder Pureplays Mus-og-Mørtel N = Danmark.com kortlægning af de danske internetpionerer

21 For seks år siden var Internettet stadig i sit puppestadium kan således sættes som begyndelsesår, og udviklingen har været dramatisk siden. Væksten er eksponentiel, og særlig 1997 fremstår som et år, hvor etableringen af internetvirksomheder tog fart. Alene i 1999 blev Internettet et forretningsområde for 491 af undersøgelsens virksomheder. Da vi i udgangspunktet fandt godt tre gange så mange virksomheder, som det antal, der deltog i undersøgelsen, kan vi løseligt antage, at der reelt var tre gange så mange virksomheder, der fik Internettet som forretningsområde det år. Det giver nye internetvirksomheder i 1999 (hvoraf godt halvdelen dog var overflyttere, der allerede var etableret off-line). At det er mange fremgår, når vi sammenligner med, at der i 1998 blev etableret nye virksomheder i industrien og nye virksomheder inden for databehandling (dvs. IT-virksomheder, hvoraf mange også vil være at betragte som internetvirksomheder). I alt blev der i Danmark startet nye virksomheder i At vækstraten i figur 2.7 aftager i år 2000 skyldes ikke en afmatning i antallet af nye virksomheder, men blot, at data er indsamlet i juni 2000 og at identifikationen er foregået i foråret 2000, hvorfor det naturligvis ikke har været muligt, at få samtlige nye internetvirksomheder for år 2000 med. Figur 2.7 viser også, at væksten har fulgt samme takt for både rene internetvirksomheder (pureplays her defineret som virksomheder med over 80% internetrelateret omsætning) og mus-og-mørtel-virksomheder (clicks and mortar), der her er defineret som virksomheder med maksimalt 80% internetrelateret omsætning. Den internetrelaterede del af den totale omsætning varierer over hele spektret fra 0-100% blandt virksomhederne. Det fremgår dog tydeligt af figur 2.8, at internetvirksomhederne forventer, at en voksende andel af omsætningen vil være internetrelateret fremover. Andelen af internetvirksomheder med maksimalt en femtedel internetomsætning ventes at falde fra 38% til 12% på blot to år. 2 Tallene for tilgangen af nye virksomheder i industrien og branchen databehandling stammer fra Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Generel Erhvervsstatistik 2000:12. PLS RAMBØLL Management 15

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Business angel survey 2016

Business angel survey 2016 Business angel survey 2016 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde gennemført en større kortlægning af danske business angels aktivitet

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere