HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør. Global begrænset garanti og teknisk support 392512-039"

Transkript

1 HP ProLiant- og X86-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support november 2011

2 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om Begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra HP, producenten. Desuden kan du iht. gældende lokal lovgivning eller særlige skriftlige aftaler med HP have andre juridiske rettigheder. HP UDSTEDER INGEN ANDRE UDTRYKKELIGE, DET VÆRE SIG SKRIFTLIGE ELLER MUNDTLIGE, GARANTIER ELLER BETINGELSER, OG HP FRALÆGGER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, DER IKKE ER ANGIVET I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE LOKAL LOVGIVNING I RETSKREDSE UDEN FOR USA, FRALÆGGER HP SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. FOR ALLE TRANSAKTIONER, DER FOREGÅR I USA, ER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI OVENFOR. IKKE ALLE STATER OG LANDE TILLADER EN BEGRÆNSNING AF, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI MÅ VARE, ELLER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER I FORBINDELSE MED FORBRUGERPRODUKTER. I DISSE STATER ELLER LANDE VIL VISSE UDELADELSER ELLER BEGRÆNSNINGER I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI MULIGVIS IKKE GÆLDE FOR DIG. GARANTIBETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE ERKLÆRING, BORTSET FRA DE TILFÆLDE HVOR DET LOVLIGT KAN AFTALES, UNDTAGER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER IKKE OG ER ET SUPPLEMENT TIL DE UFRAVIGELIGE RETTIGHEDER, DER ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG. Denne Begrænsede garanti gælder i alle lande og kan være påtvunget i ethvert land/område, hvor HP eller HPs autoriserede serviceydere tilbyder garantiservice for samme produktmodelnummer, som er underlagt vilkårene og betingelserne i denne Begrænsede garanti. Under HPs program for Global begrænset garanti, overføres produkter, der er indkøbt i et land/område til et andet land/område, hvor HP eller de autoriserede serviceydere tilbyder garantiservice til samme produktmodelnummer, uden at garantien ophæves. Garantiens vilkår, servicens tilgængelighed og ekspeditionstiden kan variere fra land/område til land/område. Desuden kan ekspeditionstiden variere afhængigt af, om de dele, der kræves til udførelse af garantiservicen, er tilgængelige lokalt. HPs autoriserede serviceyder kan give dig de relevante oplysninger. HP er ikke ansvarlig for evt. told eller skatter, som måtte opstå som følge af overførsel af produkterne. Overførslen af produkterne kan være omfattet af eksportrestriktioner, som er udstedt af den amerikanske regering eller andre regeringer. Denne Begrænsede garanti gælder kun for hardwareprodukter, der bærer HPs og Compaqs mærke (i denne Begrænsede garanti under ét benævnt som HP-hardwareprodukter ), og som sælges af eller udbydes i leasing fra Hewlett-Packard Company, firmaets datterselskaber, søsterselskaber, autoriserede forhandlere eller lokale distributører verden over (i denne Begrænsede garanti under ét benævnt som HP ) med denne Begrænsede garanti. Betegnelsen HP-hardwareprodukt er begrænset til hardwarekomponenterne og den krævede firmware. Betegnelsen HP-hardwareprodukt omfatter IKKE ethvert softwareprogram eller produkter eller ekstraudstyr, som ikke leveres af HP. Alle ikke-hp-produkter eller ekstraudstyr uden HPs mærke, som leveres ved siden af HP-hardwareproduktet f.eks. eksterne lagersystemer, skærme, printere og andet ekstraudstyr leveres SOM DE ER OG FOREFINDES uden garanti fra HP. Ikke-HP-producenter og -leverandører eller -udgivere kan udstede deres egne garantier direkte til dig. 2

3 HP garanterer, at de HP-hardwareprodukter, du har købt eller leaset fra HP, under normal brug ikke indeholder fejl i materiale eller forarbejdning i den Begrænsede garantiperiode. Den Begrænsede garantiperiode løber fra datoen for købet eller leasingen fra HP eller fra den dato, hvor HP har fuldført installationen. Den daterede kvittering for købet eller følgesedlen for leveringen, som viser datoen for købet af produktet eller leasingaftalens ikrafttrædelse, er din dokumentation for købs- eller leasingdatoen. Det kan være en betingelse for service under garantien, at købet eller leasingen kan dokumenteres. Du er berettiget til hardwaregarantiservice i henhold til vilkårene og betingelserne i dette dokument, hvis reparation af dit HP-hardwareprodukt er nødvendig i den Begrænsede garantiperiode. Med mindre andet er anført, og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, kan nye HP-hardwareprodukter være fremstillet af nye materialer eller af nye og brugte materialer, der i ydelse og driftssikkerhed svarer til nye. HP kan reparere eller erstatte HP-hardwareprodukter (a) med nye eller tidligere brugte produkter eller dele, som svarer til nye i ydelse og pålidelighed, eller (b) med produkter, der svarer til det oprindelige produkt, som ikke længere er på markedet. Det garanteres, at reservedele ikke indeholder materialeeller forarbejdningsfejl i den længste af følgende perioder: 90 (halvfems) dage efter reparationen eller i resten af den Begrænsede garantiperiode for det HP-hardwareprodukt, de installeres i. I den Begrænsede garantiperiode kan HP efter eget ønske vælge at reparere produktet eller ombytte defekte komponenter. Alle komponenter eller hardwareprodukter, der udtages under denne Begrænsede garanti, tilhører HP. Hvis det skulle ske, at dit HP-hardwareprodukt har tilbagevendende fejl, kan HP efter eget valg vælge at (a) udvælge og levere en erstatningsenhed, der er den samme som eller svarer til dit HP-hardwareprodukt i ydelse, eller (b) refundere købsprisen eller leasingbetalingerne (minus renter) i stedet for at udskifte enheden. Dette er dit eneste retsmiddel i tilfælde af defekte produkter. Undtagelser HP GARANTERER IKKE, AT DETTE PRODUKT VIL FUNGERE UAFBRUDT ELLER UDEN FEJL. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MANGELFULD OVERHOLDELSE AF DE ANVISNINGER, DER GÆLDER FOR HP-HARDWAREPRODUKTET. Denne Begrænsede hardwaregaranti gælder ikke forbrugsvarer eller -dele eller produkter, hvorfra serienummeret er fjernet, eller som er beskadiget eller fejlbehæftet på grund af (a) ulykke, misbrug, forkert brug, kontaminering, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse eller kalibrering eller udefra kommende årsager, (b) brug ud over de anvendelsesparametre, der er angivet i den dokumentation, der fulgte med produktet, (c) brug af programmer, tilslutninger, dele eller forbrugsvarer, der ikke er leveret af HP, eller (d) forkert klargøring eller vedligeholdelse af brugsstedet, (e) virusinfektion; (f) tab eller beskadigelse under transporten, eller (g) ændringer eller service, der er udført af andre end (i) HP, (ii) en autoriseret HP-serviceyder eller (iii) egen installation af dele, der er godkendt af HP, som måtte være tilgængelige til dit produkt i det land/område, servicen udføres i. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE MEDIER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR GENDANNELSE ELLER GENINSTALLATION AF PROGRAMMER ELLER DATA UD OVER DEN SOFTWARE, SOM HP INSTALLEREDE VED FREMSTILLINGEN AF PRODUKTET. HP er ikke ansvarlig for nogen problemer med samtidig brug eller kompatibilitet i forbindelse med brug af (1) produkter, software eller funktioner, som ikke understøttes af HP, (2) konfigurationer, der ikke understøttes af HP, (3) dele, der er beregnet til ét system, som installleres på et andet system fra en anden producent eller i en anden model. 3

4 Særlige retsmidler I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOVGIVNING, UDGØR DISSE VILKÅR OG BETINGELSER DEN FULDE OG ENESTE GARANTIAFTALE MELLEM DIG OG HP VEDRØRENDE DET HP-HARDWAREPRODUKT, DU HAR KØBT ELLER LEASET. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER TILSIDESÆTTER ENHVER TIDLIGERE AFTALE ELLER TILKENDEGIVELSE - HERUNDER TILKENDEGIVELSER FREMSAT I HP'S SALGSDOKUMENTATION ELLER RÅDGIVNING, DU MÅTTE HAVE MODTAGET FRA HP ELLER EN AGENT FOR ELLER MEDARBEJDER HOS HP SOM MÅTTE VÆRE FREMKOMMET I FORBINDELSE MED KØBET ELLER LEASINGEN AF HP-HARDWAREPRODUKTET. Ændringer i denne Begrænsede garantis vilkår er kun gyldige i skriftlig form og underskrevet af en autoriseret repræsentant for HP. Ansvarsbegrænsning HVIS DIT HP-HARDWAREPRODUKT IKKE FUNGERER IFØLGE GARANTIEN OVENFOR, ER HPs MAKSIMALE ANSVAR UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDTRYKKELIGT BEGRÆNSET TIL DEN MINDSTE AF ENTEN DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR PRODUKTET ELLER OMKOSTNINGERNE I FORBINDELSE MED REPARATION ELLER OMBYTNING AF DE HARDWAREKOMPONENTER, DER IKKE FUNGERER UNDER NORMAL BRUG. UNDTAGEN SOM DET ER ANGIVET OVENFOR, VIL HP UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER, FORÅRSAGET AF PRODUKTET ELLER PRODUKTETS MANGLENDE EVNE TIL AT FUNGERE, HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER ELLER MISTEDE BESPARELSER, AFBRUDT VIRKSOMHED, TAB AF DATA, MISTEDE INDTÆGTER, MANGLENDE BRUG ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR KOMMERCIELT ELLER ØKONOMISK TAB ELLER SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. HP ER IKKE ANSVARLIG FOR KRAV, DER FREMSÆTTES AF TREDJEPART, ELLER SOM DU FREMSÆTTER FOR TREDJEPART. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER, UANSET OM SKADERNE ER FUNDET, ELLER ET KRAV ER FREMSAT UNDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER SOM ERSTATNINGSKRAV (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER SKÆRPET PRODUKTANSVAR), ET KONTRAKTLIGT KRAV ELLER ET HVILKET SOM HELST ANDET KRAV. DENNE BEGRÆNSNING KAN IKKE FRAFALDES ELLER ÆNDRES AF NOGEN. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING VIL VÆRE GÆLDENDE, SELVOM DU HAR UNDERRETTET HP ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR HP OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER DOG IKKE I FORBINDELSE MED KRAV VED PERSONSKADE. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA STAT TIL STAT OG FRA LAND/OMRÅDE TIL LAND/OMRÅDE. DET ANBEFALES, AT DU UNDERSØGER LOVENE I DIT LAND/OMRÅDE FOR AT FASTSLÅ, HVILKE RETTIGHEDER DU HAR. Begrænset garanti for tilbehør Vilkårene og betingelserne for den Begrænsede garanti for det meste HP-udstyr (HP-tilbehør) er angivet i den Begrænsede garanti, der gælder for det aktuelle HP-tilbehør og følger med i HP-tilbehørets produktemballage. Hvis HP-tilbehøret er installeret på et HP-hardwareprodukt, kan HP yde garantiservice i den længste af en af følgende perioder, medmindre andet er angivet i afsnittet Begrænset garantiperiode: den periode, der er angivet i garantidokumentationen (Begrænset garantiperiode for HP-tilbehør), som fulgte med HP-tilbehøret, eller i den resterende garantiperiode for det HP-hardwareprodukt, hvor HP-tilbehøret er installeret. Under alle omstændigheder overstiger garantiperioden for HP-tilbehør ikke 3 (tre) år fra købsdatoen for HP-tilbehøret. Den Begrænsede garantiperiode for HP-tilbehøret træder i kraft på datoen for købet fra HP eller en autoriseret HP-forhandler. Den daterede kvittering for købet eller følgesedlen, der viser datoen for købet af HP-tilbehøret, angiver startdatoen for garantien. Se den Begrænsede garanti for HP-tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Tilbehør, der ikke er fra HP, leveres SOM DET ER OG FOREFINDES. Ikke-HP-producenter og -leverandører kan imidlertid udstede garantier direkte til dig. 4

5 Kundeansvar Med henblik på at HP kan levere den bedste muligt support og service i den Begrænsede garantiperiode, skal du: Sikre et rent og egnet miljø og brug HP-hardwareproduktet ifølge de angivne instruktioner. Kontrollere konfigurationer, indlæse den nyeste firmware, installere softwarerettelser, køre HP-diagnosticeringsog -hjælpeprogrammer og implementere de midlertidige procedurer eller metoder, som HP leverer, mens HP arbejder på at finde en permanent løsning. Tillade, at HP installerer bestemte systemer og netværksdiagnosticeringsprogrammer og vedligeholdelsesværktøjer på dine systemer og arbejdsstationer for at gøre det lettere at yde support under garantien (generelt omtalt som Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer ). Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer er og forbliver udelukkende HPs ejendom. Derudover skal du: Kun benytte de Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer under den gældende garantiperiode og kun ifølge HPs tilladelse. Installere, vedligeholde og understøtte Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer, herunder eventuelle krævede opdateringer og softwarerettelser. Sikre fjernforbindelse via en kommunikationslinje, der er godkendt af HP (hvis det er nødvendigt). Assistere HP i at køre de Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer. Bruge den elektroniske dataoverførselsfunktion til at informere HP om hændelser, der er registreret af softwaren. Anskaffe eventuel krævet hardware til fjernforbindelse til systemer med fjerndiagnosticeringstjeneste ifølge HPs anvisninger. Returnere de Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer eller tillade HP at fjerne disse Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer efter udløb af garantiperioden for support. Ikke sælge, overføre, tildele, pantsætte eller på nogen måde behæfte eller overdrage de Ejendomsbeskyttede serviceværktøjer. I nogle tilfælde kan HP kræve yderligere software som f.eks. drivere og agenter, som skal indlæses på systemet med henblik på at benytte disse supportløsninger og -funktioner. Bruge HP-fjernsupportløsninger, når de er relevante. HP anbefaler på det kraftigste, at du benytter de tilgængelige supportteknologier, som leveres af HP. Hvis du vælger ikke at implementere tilgængelige fjernsupportfunktioner, kan der påløbe yderligere omkostninger på grund af de øgede krav til supportressourcer. Samarbejde med HP i forsøget på at løse problemet pr. telefon. Det kan omfatte udførelse af almindelige diagnosticeringsprocedurer, installation af supplerende softwareopdateringer eller rettelser, fjernelse af tilbehør fra tredjeparter og/eller udskiftning af tilbehør. Udføre jævnlige sikkerhedskopieringer af dine filer, data eller programmer, som er gemt på harddisken eller andre lagringsenheder, som en sikkerhedsforanstaltning i forhold til mulige fejl, ændringer eller tab. Sikkerhedskopiere dine filer, data og programmer og fjerne elle fortrolige, ejendomsbeskyttede eller personlige oplysninger, før du returnere ethvert HP-hardwareprodukt til support under garantien. Klarlæggey en procedure til at rekonstruere tabte eller ændrede filer, data eller programmer, som ikke afhænger af HP-hardwareproduktet under garantisupporten. Underrette HP, hvis du bruger HP-hardwareprodukter i et miljø, der indeholder mulig sundhedsmæssig eller sikkerhedsmæssig fare for HP-medarbejdere eller -underleverandører. HP kan kræve af dig, at du administrerer sådanne produkter under HPs overvågning og kan udskyde garantiservice, indtil du har fjernet sådanne risici. Udføre supplerende opgaver ifølge definitionerne inden for hver type garantiservice, som er anført nedenfor, og enhver anden handling, som HP rimeligvis kræver med henblik på at yde den bedst muligt garantisupport. 5

6 Typer af hardwaregarantiservice Herunder er anført de typer af garantiservice, som kan gælde for det HP-hardwareprodukt, du har købt. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Begrænset garantiperiode. Kundereparation HP-produkter er designet med mange dele til Kundereparation (CSR Customer Self Repair) for at minimere reparationstiden og muliggøre større fleksibilitet i udskiftningen af defekte dele. Hvis HP registrerer i diagnosticeringsperioden, at en reparation kan udføres ved hjælp af en CSR-del, leverer HP denne del direkte til dig med henblik på udskiftning. Der findes to kategorier af CSR-dele: Dele, hvor kundereparation er obligatorisk. Hvis du beder HP om at udskifte disse dele, vil du blive pålagt betaling for transport og udført arbejde i forbindelse med denne service. Dele, hvor kundereparation er valgfri. Disse dele er også designet til kundereparation. Hvis du imidlertid kræver, at HP udskifter dem for dig, kan dette eventuelt blive udført uden ekstra betaling ifølge den type garantiservice, der er knyttet til produktet. Afhængigt af tilgængelighed og geografiske begrænsninger, leveres CSR-dele den efterfølgende arbejdsdag. Levering samme dag eller efter fire timer kan tilbydes mod en supplerende betaling, når geografien tillader det. Hvis du har brug for assistance, kan du ringe til HPs tekniske supportcenter, hvor en tekniker vil hjælpe dig via telefonen. HP angiver i det materiale, der leveres sammen med en CSR-erstatningsdel, om den defekte del skal returneres til HP. I de tilfælde hvor den defekte del skal returneres til HP, skal du sende den defekte del tilbage til HP inden for den definerede tidsperiode, normalt 5 (fem) arbejdsdage. Den defekte del skal returneres sammen med den tilhørende dokumentation i det medfølgende forsendelsesmateriale. Hvis du ikke returnerer den defekte del, kan det medføre, at HP fakturerer dig for udskiftningen. Ved en kundereparation betaler HP alle omkostninger i forbindelse med leveringen og returneringen af delene og udvælger det transportfirme/budtjeneste, der skal anvendes. Garantiservice for reservedele Din HP Begrænsede garanti omfatter muligvis kun garantiservice for reservedele. Ifølge betingelserne for garantiservice for reservedele leverer HP reservedelene uden betaling. Hvis HP udfører reparationen, vil du blive pålagt udgifterne til arbejdskraft og transport. Garantiservice med avanceret enhedsudskiftning Din Begrænsede garanti fra HP kan omfatte garantiservice med avanceret enhedsudskiftning. Ifølge betingelserne for garantiservice med avanceret enhedsudskiftning, leverer HP en erstatningsenhed direkte til dig, hvis det købte HP-hardwareprodukt bliver diagnosticeret som defekt. Ved modtagelsen af erstatningsenheden skal du returnere den defekte enhed til HP i den emballage, som erstatningsenheden leveres i, inden for en defineret tidsfrist, normalt 5 (fem) dage. HP påtager sig alle omkostninger til levering og forsikring i forbindelse med returneringen af den defekte enhed til HP. Hvis du ikke returnerer den defekte enhed, kan det medføre, at HP fakturerer dig for erstatningsenheden. Garantiservice på brugsstedet Din Begrænsede garanti fra HP kan omfatte garantiservice på brugsstedet. Ifølge betingelserne for service på brugsstedet, kan HP efter eget valg afgøre, om en fejl kan repareres. Fjernreparation Ved hjælp af en CSR-del Servicebesøg på stedet, hvor den defekte enhed er placeret 6

7 Hvis HP endeligt beslutter, at der kræves et servicebesøg på brugsstedet for at reparere en fejl, kan besøget blive planlagt inden for normal arbejdstid, medmindre andet er angivet for det HP-hardwareprodukt, du har købt. Normal arbejdstid vil typisk være mellem kl og mandag til fredag, men kan variere afhængigt af lokal praksis. Hvis den defekte enhed er placeret uden for den sædvanlige servicezone (typisk 50 km), vil ekspeditionstiden muligvis være længere, eller der kan blive pålagt et ekstra gebyr. Hvis du vil finde den nærmeste autoriserede HP-serviceyder, skal du se på HPs websted på Med henblik på at modtage support på brugsstedet skal du: Sikre, at en repræsentant er til stede, når HP leverer garantiservice på brugsstedet. Underrette HP, hvis produkterne anvendes i et miljø, der indeholder mulig sundhedsmæssig eller sikkerhedsmæssig fare for HP-medarbejdere eller -underleverandører. Ifølge HPs rimelige sikkerhedskrav skal du sikre, at HP har tilstrækkelig, fri og sikker adgang til og mulighed for at benytte alle faciliteter, oplysninger og systemer, som HP angiver som nødvendige, for at HP kan levere support inden for den fastsatte tidsramme. Kontrollere, at alle producentetiketter (f.eks. serienumre) er placeret korrekt, er tilgængelige og læsbare. Sikre et miljø, der overholder produktspecifikationer og understøttede konfigurationer. Serviceopgraderinger HP kan tilbyde en række af supplerende support- og serviceaftaler for det produkt, du har købt lokalt. Bestemte typer support og de relaterede produkter kan imidlertid være utilgængelige i udvalgte lande/områder. Oplysninger om tilgængelige serviceopgraderinger og prisen på disse finder du på HPs websted på Begrænset garantiperiode Den Begrænsede garantiperiode for et HP-hardwareprodukt er en angivet, fast periode, der løber fra købsdatoen. Datoen for salgskvitteringen er købsdatoen, medmindre HP eller din forhandler oplyser dig skriftligt om andre vilkår. Tabel 1: ProLiant- og X86-serverprodukter Produkter Begrænset garantiperiode og Svartid 3 serviceleveringsmetode 1,2,7 HP-server tc år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant BL e-class-serverblade 4 1 år med reservedele ProLiant BL e-class-serverbladekabinetter, tilslutningsbakker 3 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant BL30p, BL35p, BL260c serverblades BladeSystem p-class ProLiant p-class-serverblade (undtagen BL30p, BL35p) p-class-kabinet, -tilslutninger 5, -strømkabinetter, - strømfordeling, -diagnosticeringsstationer BladeSystem c-class ProLiant-serverblades, klasse C, 400- og 600-serien ProLiant-serverblades, klasse C, 200-serien ProLiant-serverblades, klasse C, 200-serien G6 og senere c-class-kabinetter c-class-tilslutninger 5 Virtual Connect 1. år: med reservedele og service på brugsstedet 2. og 3. år: Kun reservedele 3 år med reservedele og service på brugsstedet 3 år med reservedele og service på brugsstedet 3 år med reservedele og service på brugsstedet 1 år med reservedele og service på brugsstedet 3 år med reservedele 3 år med reservedele og service på brugsstedet 1 år med reservedele og service på brugsstedet 1 år med reservedele og service på brugsstedet Reservedele: 1 5 arbejdsdage Service: 7

8 Produkter Begrænset garantiperiode og Svartid 3 serviceleveringsmetode 1,2,7 Pakkede ProLiant CL380-klynger 6 3 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant DL120-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant DL120 G6-servere 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage ProLiant DL140-servere 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage ProLiant DL140 G3 og senere servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant DL145 G1- og G2-servere 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage ProLiant DL145 G3 og senere servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant DL160-servere ProLiant DL160 G6 og senere servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet 3 år med reservedele ProLiant DL165-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant DL165 G7 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage ProLiant DL180-servere ProLiant DL180 G6 og senere servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet 3 år med reservedele ProLiant DL170 servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant DL185-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant DL320-servere ProLiant DL320 G6 og senere servere 1. år: med reservedele og service på brugsstedet 2. og 3. år: Kun reservedele 3 år med reservedele og service på brugsstedet Reservedele: 1 5 arbejdsdage Service: ProLiant ML110-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant ML115-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant ML150-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant ML310-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant ML330 G2- og G3-servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant ML330 G6 servere 1. år: med reservedele og service på brugsstedet 2. og 3. år: Kun reservedele Reservedele: 1 5 arbejdsdage Service: ProLiant SL160 servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant SL165 servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant SL170 servere 1 år med reservedele og service på brugsstedet ProLiant MicroServer 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Alle andre ProLiant-modeller 3 år med reservedele og service på brugsstedet 1 Garantiservice i denne tabel afspejler den grundlæggende garantiservice. Udvidelser af den grundlæggende garanti kan følge med HP-hardwareproduktet. De aktuelle garantioplysninger kan du få ved at kontakte det nærmeste HP-salgskontor. 2 ATA SATA og MDL SAS -harddiske har en maksimal garantiperiode på 1 (et) år, uanset garantiperioden for det system, hvor det er installeret. 3 Svartiderne er baseret på de lokale standarder for arbejdsdage og -tid. Medmindre andet er anført, måles alle svar fra tidspunktet for kundens opkald, indtil HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for supportydelsen, eller har påbegyndt supportydelsen eller fjerndiagnosticeringen. Svartiden er baseret på en ydelse, der kommercielt betragtet er rimelig. Svartiderne kan variere i visse lande/områder og i tilfælde af begrænsninger i leverandørressourcerne. Hvis du bor uden for den sædvanlige servicezone, vil svartiden muligvis være længere, eller der kan pålægges et ekstra gebyr. Kontakt HPs serviceorganisation vedrørende de gældende svartider i det land/område, hvor du bor. 4 ProLiant BL e-class-serverblade er ikke omfattet af serverbladkabinettets garantibetingelser. 5 Interconnects omfatter pass-thru-moduler og switche. Switche har en maksimal garantiperiode på ét (1) år uafhængigt af garantiperioden for det system, som de er installeret i. Bladeswitche i HP Networking 6120-serien har en begrænset livstidsgaranti. Produkter, som ikke er fra HP, leveres SOM DE ER OG FOREFINDES. Producenter af produkter, som ikke er fra HP, kan imidlertid levere garantier direkte til Dem. HP Storage Fibre Channel-switche har en maksimal garantiperiode på ét (1) år uafhængigt af garantiperioden for det system, som de er installeret i. Se garantien for HP Storage-produkter på HP-webstedet på 6 Andre ProLiant-klynger er omfattet af garantibetingelserne for deres komponenter. 7 Solid State-drev kan være underlagt begrænsninger for maksimal brug: Den maksimale mængde data, der kan skrives til enheden. Dele og komponenter, som HP afgør, har nået eller overskredet deres begrænsninger for maksimal brug, vil ikke blive leveret, repareret eller udskiftet i henhold til garantien. 8

9 Tabel 2: ProLiant- og X86-servertilbehør 1 Produkter Begrænset garantiperiode og Svartid 3 serviceleveringsmetode 2 Batterier 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Kabler 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Diskkabinetter 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Harddiske (ATA, PATA, SATA) * 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Harddiske (MDL SAS)* 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Harddiske (SCSI, SAS) 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Host Bus-adaptere 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Hukommelse 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Modemer 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Modular Cooling Systems (MCS) 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Netværksadaptere (NIC) 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Valgmuligheder for InfiniBand (HCA er, 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage afbrydere og kabler) Optiske drev 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Strømbeskyttelse og styring (UPS, herunder UPS-batterier) 1. år: med reservedele og service på brugsstedet 2. og 3. år: Kun reservedele Reservedele: 1 5 arbejdsdage Service: Processorer 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Racks og racktilbehør 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Remote Insight Lights Out Edition II-kort 1 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Storage Array-controllere 3 år med reservedele 1 5 arbejdsdage Enterprise Solid State-drev (SSD) efter 3 år kun dele, der er underlagt 1 5 arbejdsdage april 2011 begrænsninger for maksimal brug. 7 1 Tabel 2 beskriver kun ProLiant- og X86-servertilbehørsprodukter. Garantibetingelserne for andet tilbehør fra HP er angivet i den Begrænsede garanti, der følger med dette tilbehør. Se i garantien for HP-lagringsprodukter på HPs websted på 2 Garantiservice i denne tabel afspejler den grundlæggende garantiservice. Den grundlæggende garanti for HP-hardwareproduktet kan udvides. Kontakt det nærmeste HP-salgskontor for at få de gældende garantioplysninger. 3 Svartiderne er baseret på de lokale standarder for arbejdsdage og -tid. Medmindre andet er anført, måles alle svar fra tidspunktet for kundens opkald, indtil HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for supportydelsen, eller har påbegyndt supportydelsen eller fjerndiagnosticeringen. Svartiden er baseret på en ydelse, der kommercielt betragtet er rimelig. Svartiderne kan variere i visse lande/områder og i tilfælde af begrænsninger i leverandørressourcerne. Hvis du bor uden for den sædvanlige servicezone, vil svartiden muligvis være længere, eller der kan pålægges et ekstra gebyr. Kontakt HPs serviceorganisation vedrørende de gældende svartider i det land/område, hvor du bor. 7 Underlagt begrænsninger for maksimal brug: Den maksimale mængde data, der kan skrives til enheden. Dele og komponenter, som HP afgør, har nået eller overskredet deres begrænsninger for maksimal brug, vil ikke blive leveret, repareret eller udskiftet i henhold til garantien. * Dette tilbehør har en maksimal garantiperiode på 1 (et) år, uanset garantiperioden for det system, hvor det er installeret. Tabel 3: HP-datalagringsprodukter Produkter HP-datalagringsprodukter (herunder, men ikke begrænset til disk array, NAS, AIT, DLT, DAT, MSA) Begrænset garantiperiode og Svartid serviceleveringsmetode Tabel 4: Softwareprodukter Produkter Teknisk support Svartid 1 Software med HPs mærke 90 dages support til indledende installation Normal arbejdstid Software fra tredjepart, der er installeret af 90 dages support til indledende installation Normal arbejdstid eller købt hos HP Softwaremedier 2 90 dages ombytning af defekte medier 5 arbejdsdage 9

10 1 Svartiderne er baseret på de lokale standarder for arbejdsdage og -tid. Medmindre andet er anført, måles alle svar fra tidspunktet for kundens opkald, indtil HP enten har fastlagt et gensidigt acceptabelt tidspunkt for supportydelsen, eller har påbegyndt supportydelsen eller fjerndiagnosticeringen. Svartiden er baseret på en ydelse, der kommercielt betragtet er rimelig. Svartiderne kan variere i visse lande/områder og i tilfælde af begrænsninger i leverandørressourcerne. Hvis du bor uden for den sædvanlige servicezone, vil svartiden muligvis være længere, eller der kan pålægges et ekstra gebyr. Kontakt HPs serviceorganisation vedrørende de gældende svartider i det land/område, hvor du bor. 2 Softwaremedier: Det materiale, der bruges til at levere HP-software eller tredjepartssoftware, der er installeret af eller købt hos HP, f.eks. cd, diskette eller bånd. Tabel 5: Datacenter Infrastructure-produkter Produkter Teknisk support Svartid 1 Performance Optimized Datacenter (container til datacenter, rackskabe, infrastruktur med køling og elledningsnet) 1 år med reservedele og service på brugsstedet 1 Svartider er baseret på lokale standard arbejdsdage og arbejdstimer. Medmindre andet er angivet, registreres alle svar fra tidspunktet for kundens opkald, indtil HP enten har etableret et gensidigt accepteret tidspunkt for udførelsen af supporten, eller HP har påbegyndt leveringen af support eller fjerndiagnosticering. Svartiden er baseret på en kommerciel rimelig indsats. Svartiden kan variere efter land/område og i henhold til særlige leverandørbegrænsninger. Hvis dit land/område befinder sig uden for kundeservicezonen, kan svartiden være længere eller være omfattet af yderligere omkostninger. Kontakt din lokale HP-serviceorganisation for tilgængelige svartider i dit land/område. Begrænset garanti for software UNDTAGEN SÅDAN SOM DET ER ANFØRT I DEN GÆLDENDE SLUTBRUGERLICENS- ELLER PROGRAMLICENSAFTALE, ELLER SOM DET I ØVRIGT ER ANGIVET IFØLGE LOKAL LOVGIVNING, LEVERES SOFTWAREPRODUKTER, HERUNDER ALLE SOFTWAREPRODUKTER, FREEWARE (som defineret nedenfor) ELLER OPERATIVSYSTEMER, DER ER FORUDINSTALLERET AF HP, SOM DE ER OG FOREFINDES OG MED ALLE EVENTUELLE FEJL. HP FRALÆGGER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER PÅ EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTIGHEDER, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, PLIGTER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG FRAVÆR AF VIRA. Nogle lande/områder eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsninger i varigheden af underforståede garantier, så ovennævnte fralæggelse af garantier gælder muligvis ikke dig i dens helhed. I DET MAKSIMALE OMFANG, DET ER TILLADT IHT. GÆLDENDE LOV, ER HP OG HP'S LEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN SÆRLIG, HÆNDELIG, INDIREKTE SKADE ELLER FØLGESKADE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, FOR AFBRYDELSE AF VIRKSOMHEDEN, PERSONSKADE, MANGLENDE BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM MÅTTE OPSTÅ PGA. ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREPRODUKTET, OGSÅ SELVOM HP ELLER EN AF HPs LEVERANDØRER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE KRAV, OG SELVOM AFHJÆLPNINGEN I AL VÆSENTLIGHED SVIGTER. Visse lande/områder eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig. HPs eneste garantiforpligtelse mht. software, der distribueres af HP under HP's mærke er angivet i den gældende slutbrugerlicens- eller programlicensaftale, der følger med den pågældende software. Hvis det flytbare medie, som HP distribuerer softwaren på, viser sig at indeholde materiale- eller forarbejdsningsfejl inden for 90 dage efter købet, er dit eneste retsmiddel at returnere det flytbare medie til HP til ombytning. I forbindelse med tomme flytbare medier skal du se følgende websted: Det er dit ansvar at kontakte ikke-hp-producenter eller -leverandører for at få oplysninger om deres garantisupport. 10

11 Freeware-operativsystemer og -programmer HP leverer ikke support til software, der er leveret under offentlig licens af tredjeparter, herunder operativsystemer ellerprogrammer ( Freeware ). Support til Freeware, der leveres sammen med HP-hardwareprodukter, leveres af Freewareforhandleren. Se den erklæring om support til Freeware-operativsystemet eller et andet Freeware-program, som fulgte med HP-hardwareproduktet. Support til indledende installation Elektronisk eller telefonisk support til den indledende installation er tilgængelig fra HP i 90 (halvfems) dag fra købsdatoen. Se afsnittet Kontakt til HP vedrørende onlineressourcer og telefonsupport. Support omfatter: Besvarelse af installationsspørgsmål (sådan gør du, de første trin og forudsætninger). Installation og konfiguration af software og tilbehør, der leveres eller købes sammen med HP-hardwareprodukter (sådan gør du og de første trin). Fortolkning af systemets fejlmeddelelser. Isolation af systemproblemer. Anskaffelse af supportpakkeoplysninger eller opdateringer til software, der er købt eller leveret sammen med HP-hardwareprodukter. Support omfatter IKKE hjælp til: Generering eller diagnosticering af brugergenererede programmer eller kildekoder. Installation af ikke-hp-produkter. Systemoptimering, brugertilpasning og netværkskonfiguration. Kontakt til HP Hvis der opstår fejl på produktet i den Begrænsede garantiperiode, og forslagene i dokumentationen til produktet ikke løser problemet, kan du få support på følgende måde: Find det nærmeste HP-supportudbyder på internettet på: Kontakt den nærmeste HP-supportudbyder, og sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer: Produktets serienummer, modelnavn og modelnummer Relevante fejlmeddelelser Tilsluttet tilbehør Operativsystem Hardware eller software fra tredjepart Detaljerede spørgsmål Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780

Din brugermanual HP COMPAQ PROLIANT 400 SERVER http://da.yourpdfguides.com/dref/876780 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's begrænsede hardwaregaranti Periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov Den begrænsede periode for fejlafhjælpning

Læs mere

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support

HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør Global begrænset garanti og teknisk support HP ProLiant- og IA-32-servere og -tilbehør 370967-023 14. februar, 2005 1 Begrænset hardwaregaranti Generelle vilkår Denne HP-erklæring om begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007

Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support. Dansk. 321708-484 Maj 2007 Storage Works Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-484 Maj 2007 1 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 538641-084 Juni 2009 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Kom hurtigt i gang igen

Kom hurtigt i gang igen Datablad Kom hurtigt i gang igen Ombytningstjenesten HP Hardwaresupport Servicefunktion - højdepunkter Praktisk dør-til-dør-service Prisbilligt alternativ til onsite-reparation Fragtomkostninger betales

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt Omfattende hardware- og softwareservices, der øger tilgængeligheden i din it-infrastruktur. HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices,

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

Garanti og supportvejledning

Garanti og supportvejledning Dokumentationen findes på din pc. Klik på dokumentationsikonet på skrivebordet, eller klik på Start, Alle programmer, og klik derefter på Dokumentation. Garanti og supportvejledning 1 års garanti på dele

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund

ATLANTIS GARANTI Astra Tech A/S, Roskildevej 163, 1. th., DK-2620 Albertslund ATLANTIS ATLANTIS Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer unikke

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afregningsform... 4 3. Fleksibilitet

Læs mere